22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre."

Transkript

1 E gsi f Scuis 02 Ågg SIDE JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d l i d o v h Kiill hj o il jui i å. Ls fj i li ju f o k fo 3,7 illid 2-21 d ll. SIDE 1

2 Ld Skjp bdskp 18 Fo føs gg på g å h ydigh og polii h offlig sbid d d piv sikkhsbsj. D skjdd so følg v kk ovfllsvoldk i Oslo d høs. Sbid h skp db, sidig so g s d sfusy sikkhsbsj gjø. Vi øsk ikk å ov poliis oppgv. Vå jobb å obsv, vud og ppo. D v d også d 22. juli, og i dg og uk so fulg. Vå k gå il d påød og d so bl bø v hdls. E 22. juli h sfu bli opp v bdskp og isikovudig. Vi k dssu d ikk ll i so vgjød, d sikkhsbhov, vudig og løsig so ll. I Scuis vi opp v god sikkhsløsig. D åsk il vi i 2011 h opplvd vks i ll divisjo. Vi lgg vk på globl kspis, vi dl fig d hvd og vi sb lokl pfk lvs. Vi skl opphold vå fokus på sikkh og væ spsilis på d vi gjø. D vikig i id d vi gis bsj pgs v fl og sø kø, o kø h bsjglidig o d yp js. Vå sgi å viduvikl d vi h og ss på y kisk divisjo i høysikkh. D fo å ilfdssill kuds bhov fo kopl sikkhsløsig s øsk o é kokpso. Vi i fd d å s poduksvlig so skl fovl ksisd vl og søg fo vi kspd gjo sbidsp. I diss dg jobb vi også d y opplæigspl ky il foskif og lov o vkviksoh, og vi sp på ufll v bid og koskvs d vil få fo kud og lvdø. Vi kk kud og s fo iss og sbid i å so h gå. Md øsk o god jul og god y å. Mi Hol Ad. di. Scuis AS 02 l å sjl Tyvis f Scuis g buikk på Gulskog s oppvkk vok juvhol Scuisvk Tygv vk å h på jobb på jobb d d sl - Jg gld jg fo jg h få lov il å væ d å hjlp il, si scuisvk B ogp 22. juli. usylig fo yv 14 vk i Oslo su s dg, u du s d. Ihold 22 juli: 4 vk. 4 hisoi 4 Scuisy 10 Muldvp 12 Lslå v yvis 18 Tk so yv 22 Tg sikkh 23 Tjuvhols svic 24 B på iu 26 Ikk søls so ll 28 Gbl ikk d sikkh 34 Scuissl FG-godkj 35 S il Nog 36 Kooll på fikk 38 Sjkk l 38 Fi o Scuis 39 sik flyplss Ls hvod v lds is og v lds søs flyplss siks UTGIVER: SECURITAS AS Ad. di./svlig dkø: Mi Hol Rdkø: Ju K. Rgif Rdksjo: To Ps, Mius Lvold, Jøg K. Hulg, Esp Bodhl, Asid Nøss Ols. Tks og lyou: Gzll Pss s Fosidfoo: Siv Dol Tykk: Mku Tykk Spøsål vdød ihold k s il: kouiksjoskosul Ju K. Rgif ll All igh il foidlig v d publiksjo ll ds ihold fovls v Scuis AS. D s fobhold o ykkfil k foko. Tlfo: scuis.o 03

3 22. juli: fi vk. fi hisoi 22. juli 2011 Fi vk. Fi hisoi. D bob sl i Oslo, ks scuisvk d d hdd i hd og s å dd liv. TEKST: Lis VAgud FOTO: gøil jlsd/scpix Jg k å å vi b bgy å dd liv. B scuisvk På jobb d d sl. Øvs f vs: B, Tk, Ls og Mikl. 05

4 VEKTER E N E P E R G RORAN TER o, kigss T D v is-vk H si Scu. ) 5 2 bulsi ( k Al-N v æ é å b so k v d hu gikk b d bo i. sill opp o is h s d v. H ld sk ygs jobbd hdd s-vk Ls so d E v Scui dg å kskj g og is i å fly v 1). Md l K oh (3 il på R ikshospi s22. juli: Rgjig h hjlp d f Uøy og dø g d o il v bb. Ig på kv l spsill jo D v spsill v å kj k s g il bg og sk», b d. D f ll vkfoskj lå d død h «ii Thof. u h G Tks: si Ko ld.o jo dd få sk så. k h å skff y Vod i v v hd v Fl g so s og vi Sio D v ykk. D fo v blod øl ls k i -v 4S si l-ng, si i Oslo s gjod i k o d, si A i skjo b gikk v id hud D k, å s b lig gå bo k s d l (26). D v d æ g. d føs H fol juli v u 22. jobb. D v bl v l. bulsi. dålig d føs d iv sk ko vk på il Rgjig oåd h so jg p o d bild so f v Nå g l-nbulsi. so ko d og skdd u». Evk. D A lb i k si så bj, «o k D b - p i hod so h hjlp. Si d. D dukk op spsil kp og g føs d. Tøs påø å husk H. d å ku o so i. å d l i o d og s hi ill d ko hjl- hjlp u f y f ho s, d ikk hvo blødd h s sg f fo å v ss H vi ho i b V så k på bild so d og vi føl s il vlig jobb v d ulsi. H foll bli, d so b o, so si Al-N å skk d påø d. p, si Si l å l, v spsi d d s i på o Oslo Ci y. vi hj fikk hø fosøk å ko d d vill ko, H v på d gg h go jo o bb i s jo fo l Jg gjø å sudd bi g j. lp sg i, ulsi. o bob s god å ku hj l h. v d so b fol si Al-N Fod v D føl bousjo, si k ik sl v il G4S d G4S l sk i Vks jobb på, d g å hjlp Gld fo fo jg v d. På lp il b sl. glig ikk på jobb il v jg dik p å hj d g gl J is g l J sl f hjl jg d v hv hø d s. D. Tlg Tå j på å o hj. D føl s Scui sl dkoo o, si å væ ig hov vk Fod (39).. Til vl d å b gjod i jg s i, foll foll o fll l Bjøsvik (24) ll o ko ik vk M Scuis oåd losjo fo vkslskp ogp. sp jobb fo h hø o k fø h All d siv pågg s d i og pssk l Oslo hj s. fø g på vk k spill Yougso h h opp o l Yougsog og Skl fosk k v i løp vid p lg vis sjo. Vi så ig ko op 22. juli d ikk D jg k issi u v vik vl v b å hdl og sl oll i g i sk f g i j Rg v ps og k. D kop så. M buls Pid il å lp d so v hjlp il å ds i, bvs og, ic v S hj li g O å bgy kuskd og j, si fo po si dikø i NH ogis få Svic soll, buls g hdd s og S d. NHO d il Fuulu G4S, Nok få fo få bå fi s. k h v sikkh Bjøsvik. cuis. H ogp plus på kigsso p ko il li sky h få dl So cuis-vk so N si d ikul b S Al o h Vk E dlig v Tk offlig ksoh, si d i i g, opp oåd si h. k væ vi o igsso,. (25). h so k l så - NHO-dikø v d å D v Ffo og ll ksof ofg vd sif ls ødd fæl ulud fo sv gg og dø - DFu gs v i u, k d Mg bl fo s id vi kv k v k fl så o og Uøy bl ko Rgjigskvl ov o u ku pp bu g i sp fo å lg. hdd bl ulsi hjlp bl dd p- kl, i pl kok Oslo Uivsis. juli b sk vk l. Al-N d å få u vd sid ss 22 bø d lvfølglig skl ll å. S N d,vki g sykhus Scuis. D g lspso s u i f s f l 16 vk ig fo s bg dligh so u l. To og og lgg s vkbiså y d gskv også ku gs so sikkhsji j u s g vi Yo R u på v gg oll, si Fu s biso dvd f Scui d. spill Ullvål sykhus. ås k så so og u d vk oåd d på, D g lud. v so fikk og y v fob D v d ikk og biso bulbb jo ø gj d dø v sk. Ullvål ll ov 60 o so å i LI 2. JU 2 E N R E T E VEK R OKTOBE FREDAG Nyh VD E L P P O K I L DAGBLADET so 7. okob 2011 B død fi vk. fi hisoi Vi hdd ikk kl oss u hjlp is-vk si Scu ko kigsso s vk so. so v fø bl spg d NE: D, so v v d bob KRIGSSO l ll foo: Bji W bulsi (25) A Tk Al-N d Rgjigskv u il oåd DØDE FLYTTET : Ls PERSONER. Koh (31) d å s p l j h g o p l j h føs STOR PÅ od GANG: F. (39) g ENER: STERKE SC 6). Sio (2 Tk (25) og B (27) på hl vlig luykig på 7-Elv i Skippg. Li fø hlv fi hø d sll so få hl Oslo su il å is. G d pli å pulj, på få skud fod il d so k lig kigsso. D fdg 22. juli, og bob i Oslo h opp gå v. D o vk løp s o Rgjigskvl. D d d hø lyd ko f. D v d føs so ko sd. D hø skik. Fl sk h kuskd f vidu og 06 D, E D Ø D R A B E bulsi (25) d så. v h g so : D v NTRYKK d. IN E D R å GJO o u v o skdd ps vgg so h ksplod. Mg blø y. No k gå slv, d å bæs il buls. No s d i xi og kjø il sykhus. Nå å vi b bgy å dd liv, husk B hu k. D vud hv so g s hjlp. Tk s bdsj på gl so blø f hod. D gi også fi d føshjlp. No h ksplod Li lg øs i by, på Gøld Bs, D gjod iykk. klig å s vs D fo skk o Al-N Tk cuis-vk hjlp h (.v.). H Si Buhol. Foo: d, si S si vk Mikl (24). Nå h kj sll, o h føs d pøvspgig i bygigsbid ud Oslo S. M å h sku på sbd il d d vk i su, yd bskivls h o på o hl. H føshjlpsski ud og løp o Yougsog. I Møllg ø Mikl o v si vkkollg. D bli d i i su ovfo Gubbg. H ligg folk d spliskd. Mikl få buk fo føshjlpsski og bæ d skdd 13 scuisvk hjlp il d å fk d død, div fikkdiigig og hold di bo f Rikshospil og Ullvål sykhus. skjo- ddpåfå so oåd, hfodl bygg k gjø v v d g g vi åd Fl oigg. d lo b v k øl svæ ssuskvd å v sik 6), G4S si ils d Sio (2. vd slik hdls, si sikkhs jo i sk sjf Gy Sd vd Oslo Uivsiskff y ssykhus. Fdg 22. juli ko d 32 skdd psi il Ullvål. Vk sø- d il skdsd på Yougsog. Føs å h få id il å sopp opp, gå d opp fo h hv h dl v. lokl. Mo h ko løpd sk. Mg i sjokk. Ls fosøk å få d il å løp i ig Ak Bygg. Folk i sjokk Dobl big S ig vk Ls (31) å h hø sll f loklkoo i Skippg. Føs løp h il kjøps Akd, hvo fovil buikks spø o hjlp il å få opp vgg so h bli spg u. På vi opp o Yougsog få h buikks il å sg buikk. No h fol d lld, u å lås Tk, B, Mikl og Ls v fi v d ol 14 scuiss so ko il oåd ud Rgjigskvl og Yougsog ku iu bob gikk v i hovdsd. Ms d gi føshjlp og dd liv, l i på Scuissl. 50 l f kud ig i sidig, og f fdg g fo fikkgulig, dggskooll og fo å skj s og psi o di. D dp bl fk il Rikshospil fo udsøkls på sdisisk isiu. H hjlp vk il d å fly d død il kjølo og i kjølcoi, og søg fo logisikk ud sdisisk isiu bl håd på god å, s d sykhuss sikkhsjs. Vi hdd ikk kl oss u d hjlp. Scuiss og sykhuss vk h jobb sid o sid og på hvd. il lødg skl ll opp på 1700 l. 500 hv so ol. Sidig sl ll vk i uykigsvdlig sg. D skk s, lgg pl. Ko id kjø d il suskj. E å h skk d polii få d lov il å oppsøk kud. Vk bli ø v o buikk. As h b løp. Al så åp. D sik så god d k. Dobl big, båd fo å få ig u, og fo å pss på hvd. Klokk 03 il lødg sikkh gjopp hos ll kud. 07

5 22. juli: fi vk. fi hisoi Jobb døg ud på Sudvold F vk f Scuis hjlp il på Sudvold Hol ssk på Uøy. D ugdo so ovlvd Uøyssk bl fk il Sudvold Hol, v f scuisvk f Høfoss bl hjlpskp. To v vk fikk i oppgv å gis lis fo polii, d v på svd og hv so hdd ko il. D v også g påød so ko il vk fo å sjkk o ds b sod på lis, og hv so ikk v gis. D v øff oppgv, si vdligssjf Hig Ols i Scuis i Høfoss. Vk do på g iiiiv il Sudvol- d Hol d d hø o skyig på Uøy. Holl kud v Scuis, så d øsk å bid. Og d polii spu o ds hjlp, sil d opp. Vk hjlp il hl. D søg fo og klæ il ugdo og påød. På sødg hjlp v vk il d å fk likpos il Rikshospil. Vk fikk oppgv d ovhod ikk hdd fov sg. D h væ so blsig, d h få god oppfølgig v s kis so d d so v på Sudvold. Bl f Hjlp 24, si Ols. Rdd liv: Slik så d u ku iu bob gikk v i Rgjigskvl. Føs uk v d vldig y k. M jg v på jobb og fikk god sø f kollg. k scuisvk 08 D jou d d ødvdig sikig v bygig. Mg k Fo vk so v på vk d dg, si fos bild god p il hj. Mg scuisvk v ivolv i bid d 22. juli-gp. Båd Tk, B, Mikl og Ls si d h k y. Ikk så y d d hl sod på, d fokus d b på å hdl på ipuls, i id. Føs uk v d vldig y k. M jg v på jobb og fikk god sø f kollg. M g hl kl å p d d o hv vi hdd opplvd, si Tk. Ls bskiv kollg so so kgjg, hvo ll h pss god på hvd i id. Fo Mikl h d også væ god hjlp å skk d kud o d so skjdd. D h båd væ b og vod i id, jg gld fo å h få lov il å væ d å hjlp il, si B. 200 i osog Fl vk vlys fi fo å søg fo ossj i Oslo skull gå olig fo sg. Rud sk ø opp i Oslo su fo å dl i d so bl sillsåd ossj, ku dg ohdlig. D kds- og ifosjossjf Adé Thosgåd i Scuis fikk fospøsl o å sill d vk il g, odd h d skull kl å sl 20 pso. M å h sd u ss il ll vk, hdd h i løp v få sv f 200 vk so vill sill opp fivillig. D yd på d g gsj sk so sol v ld si og Scuis, og so øsk å bid å ig d sg il. D v i fo liv, og vi sol v å ku væ d på d yp kig, si Thosgåd. På lik lij d bulspsoll og polii, fikk vk pplus f publiku d d gikk oppov byg d kvld. 09

6 SECURITASNYTT Oådkooll i H Tygg TT-spo Buikk i H su få hjlp il å fobygg og fohid uøskd hdls. Vk f Scuis skl søg fo ygg og sikk is fo foflyigshd. Scuis og H Susfoig h igå sbid. 1. spb s Scuis opp js oådkooll. Sbid ibæ buikk få hjlp il å fobygg og fohid uøskd hdls. Scuis vil også biså d å lås opp og sg buikk, ksjo på ssissl f buikk, og y ku føshjlp vd ulykk. Scuis h vl d Oslo kou o å ufø kvlissjkk v TT-spo i kou. TT-js ibæ pso d foflyigshig, so ikk k by kollkivspo, h g spoilbud. Scuis si kvliskooll skl søg fo TT-buk i Oslo få ygg og sikk is i åd d foskif. Foo: Scuis Foo: Shusock I spsjo il Nosk Skog Kvli på Flyog Scuisvk ikk lg b på kvldsvk fo Nosk Skog. Scuis skl hjlp il d å gjø kud på Flyog foøyd. Vkslskp igikk vl o kvldsvk d Nosk Skog vå Nå vl uvid il også å of spsjosjs. D ibæ Scuis f 1. ovb i å, s å bj spsjo vd Nosk Skog. Scuis h igå vl d Flyog o å ufø kvliskooll. Vd buk v ysy vll sjkks bl hold på pog, o billski i dif, svicivå og o d bli os ikig ifosjo ov høyllgg. Flyog h gjosilig kudilfdsh på 96 pos, og d øsk d å bhold. Tll f 2008 vis Flyog h 5,6 illio isd. Foo: Gl T. Nils Uvid på Sliu Mo Kjøps på Sliu h uvid vl d Scuis. Foo: Flyog 10 F idlig hdd kjøps i Eidsbg kou vl o obilud d låsig v s. Nå lv Scuis også ssjoæ vkhold llo klokk og Kooll cuisuis Svg Hv vil buk vk fo å sjkk isd. Slskp h folg vl d Scuis o dggs- og psssjkooll. I å hdd Svg Hv o lg 130 cuisløp, d il s ov gjs. Mllo cuisløp fovs s å. Kooll Scuis skl fo i åd d ISPS-glvk. Skl vok kjøps Scuis h folg vl d Dow Tow. E å h væ i fohdlig d Dow Tow kjøps i Posgu, bl sul vl o ssjoæ og obil vkhold folgs d å. Dow Tow vud fl ilbyd, vlg Scuis på bkgu v kvli og ilfdsh d vksb so lld jobb på s. Foo: Dow Tow 11

7 Muldvp D s u so hvs, følg dg d flkblikk. 14 sivil vk f Scuis vok buikk i Oslo. TEKST: Lis VAgud FOTO: SIV DOLMEN 3,7 illid ko Tol i Nog bl d f juli 2010 il jui 2011 sjål fo 3,7 illid ko. D vis sis sisikk f Globl Ril Thf Bo. 49,3 pos v d skylds ski og yvi f buikk-kud. 20 pos v yv h pllg å ufø yvi å d ko il buikk, s 80 pos bs sg fo å sjl å d føs d.

8 Sivil vk sg Slik oppfø yv H of blikk g sd. H sli bæpos ll o skk so skl fylls opp. Sjl of v siv ufo buikk. T of d sg g plgg i i pøvo. Skl h sjl?: Ads gj sg bk klssiv fo å hold øy d so oppfø sg isklig. Fosøk å dish. Oppsøk of plss d g sk. Bvis ok?: Fø d vud å gip i å bgg væ hud pos sik på d h i skl sjl. D døy d gg. D fdg iddg. Hovd- sd fyl v hlgkl oslofolk, og på Jbog yd ovfyl busspog på d id i ushfikk. Mid bl skyld gå Hild og Ads. Hu d so buks og jkk, d skuldvsk ov. H d js og lysblå olskjo. Ikk ID-bvis so ligg gj i lo k vslø d vk på jobb fo Scuis. D følg o gjigspso på fsk spo. E kvi på 23 å og på 25 å. Bgg f Roi skl d s få vi. Ls koppsspåk B i Oslo su h Scuis 14 sivil vk so på skif gå ud u hos kud fo å obsv og vslø yv og d kiill. D læ opp il å ls folks blikk, koppsspåk og oppføsl fo å 14 ku vslø o d i fd d å gjø o ulovlig. H pso so gikk i i pøvo d sg lik g plgg u igj? Hvofo gå v pso i buikk d o skk på ygg? Og du sikk på såj so pøv klæ ikk h kl å sik d sg sc f sikvdlig? Vk v hv d skl s. D ypisk yv ll. Båd ko, 80-åig og såj so sjl sik og klæ, si Hild. Følg Of h d, f Hild og Ads. So d fdgsiddg. D h gjo obsvsjo og hold sg o ski bk pso d loyv. S d gå på folkgd, s oppi vsk og lo u folk k d. Sopp bs fo D ypisk yv ll. Båd ko, 80-åig og såj so sjl sik og klæ. HILDE sivil VEKTER Misklig oppføsl: J og gu il høy i bild oppsøk so folkgd, gå på folk og fosøk å æ sg vsk og lo. D få Hild og Ads il å følg.

9 Sivil vk Flkblikk: Vk v hv d skl s og l blikk bviss sif f d il d d pso på Kl Joh. No fo gå loyv. Løp!: Hild ig Ads og b h løp il Bug. Hu o hu h yv. iggsdø il buss og bli såd, s d vi blikk f d il d d sid v folkgd so gå v og på buss. D gi ig fgs d gg, dfo gå d vid. D d ikk v, Hild og Ads følg d o ski lg bk. Opp Kl Joh, il Skippg fø d gå o Jbog igj. Kj yv F 1. pil il 1. juli i å gis sivil scuisvk i Oslo su 233 ldls il vdi v ko. E Scuis s d js i 2004, h d væ jv spøsl ikk-uifo vk i buikk og på kjøps. Vi kj yvs od, og oppl16 v buikk so h y svi øsk å buk sivil og uifo vk fo å få slu på yvi, si Ki Adé Dlsu, Ky Accou Mg i Scuis. Sjl på buss Tilbk på Jbog hopp 23-åig og 25-åig på sppfull lij 30-buss. Hild hopp og plss sg vd sid v d. L so igig, kos. Så s d hu hdd s fo sg. D 23 å gl j pu håd d i vsk il d so så fo d. D 25 å gl gu fosøk å skjul d hu gjø. D bli ig fgs å hll. I Bug ko også Ads på buss, å h bli oppig v Hild. D å obsv s. F il Güløkk Poliihjlp: E å h s d h fosøk å sjl f fl vsk og lo, sopp Ads og Hild loyv vd Güløkk skol. Få iu s bli d pågp v polii. skol h j fosøk å sjl f o lo og vsk. Så gå d v. T v polii Hi, vi f Scuis, si Hild å d gå v på buss-sopp. Vis si g IDko so bvis og b o ds lgiisjo. D få hu. Så o d løp vgåd v hu hv d. M d bli såd. H ikk kl å sjl d sg o, båd Hild og Ads h kl obsvsjo på d gjod fosøk. Hdd d ikk væ sik, vill d l d gå. M d sik vi. D ig polii. Ti iu s d på plss. 25-åig kjig v polii. Bgg bli d il ssjo. d Eks jui å I jui i å lv sivil scuis- vk 102 ldls. Vi kj yvs od, og opplv buikk so h y svi øsk å buk sivil og uifo vk fo å få slu på yvi KIM ANDRé dlsu ky ccou g, scuis D sivil vk så fo 32,5 pos v ll ldls f Scuis. D bl gis ld- ls fo hv 4,75 bidsi. D ilsv 4, 08 ldls p bidsdg. Tol ldls fo ko. (Tll gjl fo sivil vk i Oslo su. Kild: Scuis) 17

10 Svikus Lslå v yvis Scuis g buikk oppvkk. På é i bl Gulskog s udsjål fo æ ko. TEKST: hs olvsud FOTO: siv dol So pos: Scuis gjø so yv, buk so pos f Hs og Dysvik, so k skjul y såv. L oslig: Bjø Egld æs ø v buikk fo klokk. D l oslig og l å d sg. Dfo d o d sjls y v. D olig foiddg på Gulskog D v skikklig kkl. Jg odd jg v på vk, buikk so og uovsiklig, si v d. O uk skl d på svikus. E o is kus i gi v Scuis, so gå fl gg ov hl dg, slik ll buikks få væ d. D vikigs d læ hv d skl s, og hvod d skl g. Kus skl gi fosåls fo d å fobygg svi ulig dl v foigsdif, d so bydig fo løsoh. S i D. T, p kldd og d koff i håd gå i og u v buikk. D d sg klokk, so hglyk, kjøkkski. D sil, høflig, gå l d vdi. Ig g. E é i h d sjål v fo æ ko. Skl på kus D ku væ viklig, hldigvis d b s f Scuis. Fo buikk so bli us fo s opplvs d l ok. I v klsbuikk s b jig l fofjs u å d få vi hv so h skjdd. Ikk uypisk Bjø Egld, vdligssjf i Scuis, dpus d is yviok-. På skoo så d sbl d juvgods. Oppdg gikk lfo l, h. M Gulskog S på ig å uypisk. D d fkks kiill ikk fobd på. D også d so gjø s skd. Ogis yvi bli kjppobl. D op so vi gjod i dg. P kldd, d lsikd koff og so pos, og d gå d dys og ls oslig v. Hv dg gå d fs spo d v u v Nog. Ifølg Egld d lfo g so ikk h kooll på g svi. D v 19

11 svikus å svikus D læ du p Fidig: Si-To Hol sps u v buikk d kjøkkski. Hll ikk kud i buikk g. Hvod sjls d? Hv sjl? Hv s yv? Pviv ilk. Svic og sikkh. Moilk. Nødvg/ød. Akull lovbudd. Aldls. Nå k vi hold? Fo ifosjo: Bli dokusjo: Si-To Hol (il høy), Bjø Egld, og Ki Ad Albs h sjål d s; klæ, klokk, bøk og kjøkkski. Tyvi bli vikig dokusjo i kus d skl hold fo Gulskogs s. Miskso: Buikksjf på Bbyshop v d s so vslø Scuis. D v d på vi u v buikk d bvog. ikk hvilk vgupp so bli sjål og hvod håd d. All g å bli oppkso, og dfo s vi svikus d skikklig oppvkk so d. D yp koflikhådig o Scuis vil k i på kus. D gjld å g sk, fø d fo s. Tyv i og u v buikk på skud. Dålig gfølls C Mg Si Søsv og difsld Håvd Kiss s ovsk ov hvo so v so bl sjål, og hvo åplys d i o ilfll skjdd. Mg fikk ok h-opplvls. D v fo fk il å o, si Kiss. D s slv so h bl kus. Mål v å få opp bvissh bl buikks. D o difsld d h kl. D h væ so gsj ud kus, og d h væ ko vi f ifo il hdlig. Fl h gjo fysisk E oppvkk fikk d også på Gulskog d dg. B é buikk ok d sivil vk på fsk. D v på Bbyshop, hvo Egld og kopjog v i fd d å sjl bvog. D v o, jg fikk dålig gfølls og spu o hv d hold på d, si buikksjf. M h dgi dso Egld hdd k, hdd d væ båd ubhglig og vsklig å isis. 20 So gsj Skd ll: Vk To ll yvgods so ko i på skoo E i k h kos d h sjål fo æ ko. dig i buikk, si h. Gulskog h væ igjo so obyggig, og sod i ovb i fjo fdig d dobbl så g buikk so fø obyggig. S h bli populæ hdlsdsisjo, o so ulig ok også ilkk sg o d uælig hsik. Søsv sys d vikig å væ i fok, og s i ilk fo å gjø buikk bd us il å ø ll yp kud. Jg o også kus so d gjø buikk flik il å s kud, og il å y svic. Vi h ikk s puku å, og håp buikk s giss og dl på kus d dlgvgif s, si hu. D v skikklig kkl. Jg odd jg v på vk, buikk so og uovsiklig. Buikkdbid gulskog s 21

12 l og dggskooll scuis på kjøps Tips fo å sik bdif: Sik ll igg hvo uvdkod k ko i. D hjlp ikk b å h l på hovdigg. H dggsko d kod, og by kod of. Tkk fo gdi ll psi å ig i lokl. T d pc hj f koo. Få hjlp: Ass. slgssjf Esp J. Fydbg i Thii Noi Iiol Nowy h få hjlp f sikkhsådgiv Rikk Bäu i Scuis il å sik bdifs lokl. Tk so yv I buikklokl il Thii Noi fis d v fo illio v ko. Fyk fo ibudd fikk bdif il å hdl. TEKST OG FOTO: LISE VANGERUD Nå v jg jg k slpp v i hlg, u å føl jg å sikk io buikk fo å sjkk l so d skl, si ss. slgssjf Esp J. Fydbg i Thii Noi Iiol Nowy. I so fly buikk, so lv v å slg, podus og uvikl poduk fo su livssil, f Oslo su il Sdvik. Poduk fo ov illio ko, koousy og kofidsill kud ifosjo v b o v d so v på plss f åpigsdg 20. jui. E ibudd d føs dg vill væ ksof. Dfo v d ukul fo Fydbg ikk å sik hl lokl, båd buikk og koolokl, d l og dggskooll fø d føs kud bl slupp i. Slv o d v id i fi og ko vsl, v d hygglig å s Scuis so på hl f il åpigsdg fo å få på plss l, si Fydbg. Sjl f bdif Ifølg sikkhsådgiv Rikk Bäu i Scuis d fl og fl so isll l i buikk og bdif, d ikk ll so k so Fydbg. Hu opplv fl buikk og bdif 22 sluv d l, hvo sjål PC, pg og poduk h bli li. Folk k ikk llid på d h y vdi på koo si. I dgs sfu d fæ og fæ so gå d ko i lo, dfo d kiv fo yv å sjl f buikk og bdif. Of d dssv kl fo yv å ko sg i, si Bäu. Slik sik Scuis di bdif: Aloig/lok Adggskooll Tåksikig Fjbjig Tkisk l Hisl Rsl Assissl Tk so yv Fo å sik Thii Noi på bs ulig å, å hu dfo fosøk å k so yv. Hvo d l å ko sg i? Ifølg Bäu of øigsvi, glssdø og vidu yvs fvoi. Dfo hjlp d ikk ku h l vd hovdigg. Fo Thii Noi bl løsig odl lløsig, d g l i buikk og g l i il diissjo hvo d kvs ko og kod. På d å k bdif bs hv so skl h ilgg il d ulik dl v koolokl. Nå h vi vlg vå g sys so gjø vi h kooll på vå g lokl, si Fydbg. Lås koo: Fo å ko i il koolokl, å Esp J. Fydbg buk g dgsko og kod. Tg sikkh D d søs kjøps od fo Dov sod kl fo o å sid, bl bhov fo sikkh fosk. TEKST: Lis VAgud FOTO: Afi sikj Fø v d o sp kjøps i Sikj. Fo o å sid bl d slå s il Afi Sikj kjøps. Md ov 100 buikk Afi bli d søs s od fo Dov, d oppil bsøkd i uk. S h bli kiv fo kud, også fo kiill iljø so oppsøk so kjøps, si sld Bdik Holsd. Dfo h d ødvdig d god vkhold. Båd fo å hold o og od, også fo å væ vskp fo s. D so vdi i så so bygg. Fo å ugå uøskd hdls båd på dg og, d yggh å h døgkoiulig vkhold, si Holsd. Fl ufodig Scuis hdd også vk på d o gl kjøps, og h lv vkjs il Afi sid E o kjøps bl slå s, h d bli dig også fo vk. Avdligssjf Sviug Kisis i Scuis i Sikj foll so l, g buikk og y folk skp ufodig. D v d søs kud vi h i Nod-Tødlg. D s h bli sø, gjø også vi få ufod oss og hv kops, si h. Ts fo yvi Fo sld h d ikk væ o liv ikk å h vk på d y shoppigs. Md é vk på dgid og o på kvldsid, føl h d fobd på id og sø hdls. Slv o vi so s h væ skå fo so hdls, skj d jo o hv dg. D d il god hjlp Scuis biså og vls oss. H foll ilbkldig f buikks d opplv d so yg og posiiv å sbid d vk. I si ufø vk é pågipls i uk, hvo åsk ski ll yvi. S h bli kiv fo kud, også fo kiill iljø. BENDIK HOLSTAD SENTERLEDER AMFI STEINKJER Scuis på Afi Sikj Diss js ufø vk: Mobil vkhold Svk Oådkooll Bvjs Sivilkooll Upssigskooll Ksskooll

13 juvhol Eg koo: Tygv sdig io koo fo å loggfø ll sjkk l. Tjuvhols svic H scuisvk på vk. M fo Tygv hdl jobb vl så y o å gi bsøkd og bbo på Tjuvhol god svic. Aluykig: Moic Cls få hjlp v Tygv, l gikk i bygg hu jobb i. Lg å gå: Fo å sjkk l so d skl, å hl pkigslgg på Tjuvhol puljs p gg i løp v vk, TEKST: Lis VAgud FOTO: Håko iksdl Lgs sip på Tjuvhol vd Ak Bygg usvig i fd d å fyll sg opp. Sis sk v sso skl ys. Foløpig gå d olig fo sg. Dfo k Scuisvk Tygv øy sg d å gå sild fobi. D b osdg. På fdg ll lødg h d ds il å bli v, foll h. H jobb so vk på Tjuvhol. Md sg h h vklfo. D ig sdig. Svic økklod h, si Tygv. Rsu so h bhov fo ulik yp hjlp, h ikk bgy å ig å. Nå d bbo i d y hipp dl v Oslo so på åd. Jg skl åp d gg, si Tygv il pso so ig, og ykk på kpp so åp po i il d bilfi oåd. E olpkk Sid d føs bdif, bolig og su bl sg på Tjuvhol fo døy å sid, h Scuis h 24 sv fo sikkh fo hl oåd. M d ikk vlig sikkhsjs d ufø. D olpkk vi lv på Tjuvhol. Tjs of s l. Båd sikkh og svicog publikusjs fo d so på oåd, si vdligssjf Fod Wold i Scuis. so bsøk oåd skl føl sg ygg. D bviss sgi fo å ugå kiili og skdvk på oåd. Vkhold vil øk i k d ubyggig på Tjuvhol, si Told. Rykk på l Sikkh på lvo D Tjuvhol dif so h vlg å buk scuisvk på oåd. Nå oåd hl y d g y sk so skl bls, og kisk isllsjo so skl fdigsills. Bygg såb i d fs, så fil og gl foko hyppig i sbil difsfs. Dfo d vikig å h o so ilsd hl døg, si difssjf J P Told i Tjuvhol Dif. Hl f s h d vlg å fokus på sikkh, slik bbo, lik og folk På jobb: Scuisvk Tygv pulj oåd på Tjuvhol. E å h gå ud ud på oåd, sjkk dø og ugg i pkigs lgg og sv på lfo so h ig, Tygv u io koo so ligg llo boligblokk på Tjuvhol. H ppo hv h h gjo, og følg d på ovvåkigsskj so plss i o. Rud hud ovvåkigsk hjlp h d å s d s. Så pip d igj. D gg d ikk lfo, l. Ibudds l h bli uløs i Sobdbygg. H fi dø hvo l gikk. H få d ikk opp. D gjø hll ikk Moic Cls ll Hs P Lidsd so h koo i bygg. H vis d bkvi i, og ovl s v bid il d sikkhs svlig på bygg. U på bygg su s fyl opp og Tygv gjø sg kl fo y kvld på jobb. Scuis på Tjuvhol Asv fo sikkh. Ssjoæ vkhold. Tkovkjs. Rykk på l i oåd. Sv på hvdls f bbo og publiku. Dif kisk lgg. 25

14 Hl D bvs ko, v jg s opp v å få folk bo f oåd. OTTAR svekter B på iu Svk O (29) kjp o fl d d oppsod b i bil ud Akd Ski Sos. TEKST: Lis VAgud FOTO: JOAKIM S. ENGER Klokk æ sg isdg 30. ugus i å. Svk O på jobb på Akd Ski Sos. Vk h så lg gå olig fo sg, pluslig gå bl. H h p iu på å sjkk o d flsk l, fø bvs bli vsl. På gu v obyggig på s h d væ dl fill. D k væ flsk l d gg også. M å h løp d i pkigslgg ud s, hvo l h bli løs u, bli h ø v jukk øyk. D s uulig å s igjo d. Uhådlig fl H ig bvs d gg og fokl bil så i full fy. I lloid få h hjlp f difssjf på s il å h bslokkigspp. H ø d ov bil, 26 fl sk. Ns fosøk bslg, d dssv fo ko il å å f il bil. Hldigvis h bvs ko il sd og ov slukkig. Nå k O kos sg o å få folk u v s. Fikk ll u Jg fikk li ulsy oppi l d og h ldi opplvd ligd på jobb. D bvs ko, v jg s opp v å få folk bo f oåd, si O. H fikk u ll, båd kud og s på s, og hid folk so vill d i pkigslgg å h u bil. Folk skl b, b. Så ufodig v å få ll u v s og ig d i pkigslgg, si O. Svlg øyk D s bl åp igj p i, bl O d il Lgvk i Posgu fo sjkk. Røyk h hdd svlg, gjod h bl lg i på Sykhus Tlk fo å blodpøv og øg. Ig sk bl skd i b, og g gikk d også fi d. Så jg sys d oss l gikk gsk b, si O. 27

15 Ikk søls so ll D v lds is flyplss. D d d f søs. Bli d gjo sikkhskooll. TEKST OG FOTO: lis vgud

16 sikkhskooll S o sikkh Psssj skl få d s opplvls å d sjkk i h so d gjø på Gdo. V: Scuisvk Rvig (.v.), Ncy og Ai kl fo å i o isd il dgs d flyvig f Sd Lufh. Kooll: Bgsj so sjkks i, koolls v Rvig og Ncy i sikkhskooll. D hd folk spø o d ødvdig d sikkh på lill Sd flyplss. Og d d slvfølglig. NANCY scuisvk Mllo høy fjll og dyp fjod ligg v lds is flyplss. Sd Lufh, d flysip so 970 lg. O i skl dgs d, v ol fi fly l hf. Lgs ullb så li, gå ilbygg. På isid h sikkhsslus opp åp. D h væ sg sid føs isjkkig i ogi. Scuisvk Ncy og Rvig h lld sil sg opp. Kl fo v d fi s hkisk øk i løp v dg. Slik pli d å væ, si d blid d s d s på dski so skl sk bgsj, og v. V på psssj so skl igjo sikkhskooll fø d få gå obod i fly. No gg ko ll sidig, d k d væ gsk hkisk, fokl d. M vd d flyvig d olig. E kvs id ko føs psssj. H h b hådbgsj. Så d o iu fø s ko. D bli ig kø i dg. D b syv pso so sjkk i. Lufhvsjf Jo Ghi på Sd Lufh opp v sikkh skl opplvs og s lik poff u so på d so flyplss. Vi følg ydighskv il sikkh på lik lij so ll d flyplss. M d so spsil d d så flyplss d fæ sk so gjø fl oppgv, si Ghi. Dfo h opp v å sbid d Scuis o sikkhsui. Vi h jobb y d illggig v sikkhskooll. D skl gå fo og folk skl få lys il å ko ilbk. D hd folk spø o d ødvdig d sikkh på lill Sd flyplss. Og d d slvfølglig. Hf k d u i d so vd u å å sjkk i på y, dfo sikkhskooll vl så vikig h. Slv o vi kj igj g v psssj, si Ncy. So i od No hud il lg od ligg Bodø lufhv. Lyd v F16 jgfly so øv h opp sus ov flyplss i iliæby. Psssjfly f d so by 31

17 sikkhskooll So fikk: B i ugus ok isd v ll ld på Bodø Lufhv. i ld i fd d å x i på lds f søs flyplss. I i il d s opp vis d spig so skl søg fo kø i il sikkhskooll skl gå så sfi so ulig. Ni vk f Scuis h sil sg opp fo d o slus. Ms d hådbgsj d d ss på ullbåd, følg o v vk d på øgski. D hkisk dg h. Spsil å fly il d so by i ld skl fylls opp. Psssj k væ sss, så d gjld d å hold hod kld, si sikkhskoollø Mi. Ms d i si is 3000 psssj f Sd Lufh i åd, hdd Bodø lufhv isd b i ugus. Og s d i si 120 psssj d d so fly f Bodø, d ikk 32 plss il 39 pso i d so v f Sd. Diss ikk llid fyl opp. Nødvdig sikkh E ogp i USA i 2001 og Ko Ai-ulykk i 2004, bl d ifø sg sikkh vd ll osk flyplss. Øk kooll v båd psssj, hådbgsj, isjkk bgsj, fk og pos. Og f og d s i å å ll psssj vis f godkj isdokusjo fø gå igjo sikkhskooll. Båd på Sd og Bodø sds d dglig flsk bob og ulovlig gjsd gjo sikkhskooll, fo å kooll vk fg opp l. E d bl d usvis v koff so sjkks i på Bodø hv dg, ll d få koff so sjkks i på Sd. Lg kø: Sikkhskoollø Lis Mi fosøk å få fogg i sikkhskoollkø på Bodø lufhv. M sikkh Ms vk i Bodø sks v y sikkhskooll, sgs slus på Sd Lufh. D ikk d sk å s på flyplss d so jobb d. Tol d 30 pso, ikk ll på vk sidig. Sks v d f Scuis. Nå fly sd v gåd, h vk ok v d ig å hg fig i. D h lg fl oppgv på d sø flyplss. Bl skl hovdpo il flyplss væ b og d skl sjkk ll på pkigsplss h bl fo pkig. Vk h også sv fo å gjofø bvud og søg fo å fyll opp kffog sjokolduo i vggso. Nå s fly ko o o i, Ncy og Rvig kl igj. Sjkk bil: Sikkhskoolllø Sii følg d og kooll bil so skl i på flyplss. M sylig fø All sikkh so slvfølg. Dfo d vikig d fug god. D si lufhvsjf Ig Hild Tobiss på Bodø lufhv. Sid 1986 h d buk vk f Scuis. Slv o hu udsk sikkh på flyplss h væ vikig i g å, bl d skjp ogp 11. spb Vk sylig å fø. Fo oss d vikig å h sik ud. Vi opp v psssj s vi sikkh på lvo, si Tobiss. Sik Top Scuis h vu y å på flyplss i Sdfjod. Sid 1998 h Sdfjod Lufhv Top buk sikkhskoollø f Scuis. I vås bl bud ulys på y, og ok gg kk Scuis d lgs så. I y å skl d søg fo sikkhskooll på flyplss. D vi vldig gld fo. Vi h væ på Top lg, og sys vi h fi sbid d ldls. D dykig kud so gjø vi å væ god, si dglig ld Doohy Bill i Scuis Tspo Aviio Scuiy AS. I dg d 55 vk so jobb på flyplss. 33

18 osk ippig scuissl GUsv hosud idossjf Gbl ikk d sikkh Full ovsik: F d y, od Scuissl h vk kooll på hv so skj hos kud. Slv o d d div d fobud d flks, h ikk Nosk Tippig o sjs i si y bygg. Rykk på l Nosk Tippig h scuisvk på plss i bygg. Vk ovvåk også d kisk o og ykk u på l o o skj. D pss på l lås og i od, og ig uvdkod ko i. Mg o d fis y pg hos oss, så vi v d k væ y folk ud bygg. M d fis fkisk ikk g ko h, si Thosud og lgg il d yggh fo d Scuis i bygg. I illgg il y dhll, h bygg få y koo og y ki so buks v d ud 350 s Godkjig bvis vi hold høy sdd, divisjossjf A Fuls. TEKST: ju k. AGNIF FOTO: joki s. g GUSTAV THOURSRUD EIENDOMSJEF, NORSK TIPPING Scuissl h fly u v hovdkoo i Ug 9 i Oslo. D y sl, so ligg sd i Oslo, å FG-godkj fo f å. Vi h bid hd og lg y ssus fo å få på plss sl so h opil sikkh og so ks god bygigskisk. Jg vil si Scuis å h d s od, fis og illg ssjo i Euop, si A Fuls, divisjossjf i Scuis Al. Høy sdd Mg o d fis y pg hos oss, d fis fkisk ikk g ko h Ovvåk hck I kjll v bygg d bygg o dhll fo å sik fos sbil dif v lgg. Dpk kj i dif v spill. D sv 4000 koisjoæ og 2 illio kud ud okig i ld. B o få s h dgg il d hll. Vå idlig dhll hdd ig uvikligsuligh, og dd ku vi hll ikk uvikl y poduk og js så sk so vi øsk. Mod dhll hl ødvdig fo å sik sbil dif v ll dsys vå, si Thosud I fbu ku s i Nosk Tippig gå i i spli y bygg i H. Md 5000 y kvd skl d bli sik å gi u Looillioæ-il. D k væ folk so vil oss. Dfo h vi s kv il vi å h s big, si idossjf Gusv Thosud i Nosk Tippig. Fo å ugå uvdkod og fo å sik fysisk dggskooll il slv bygg, h d bli isll po ifo iggsdø. Diss kv dggsko og kod f ll so skl i. På usid d ovvåkigsk. 34 Scuissl FG-godkj FOTO: osk ippig 31 TEKST: Lis VAgud E FG-godkjig kvlisspl på båd d fysisk sikkh ud sl og på Scuis h god posdy og ui. Fo Scuis FG-godkjig bvis på vi hold høy sdd på d vi hold på d. Md y sl h vå dbid få god bids- plss, og d yggh fo vå kud. Fo fid vil vi jobb d full fokus på sposid og god svic, si Fuls. God bidsfohold D h sks åd å bygg d y sl. Fosikigsslskps Godkjlssvd h hl id fulg posss og ko d ispill og kv i hhold il glvk. Slv o sikkh h væ i høys, h iiø og iv væ pioi. Mål h væ å skp hygglig, od og vlfugd bidsplss, hvo dbid ivs og føl sg b. Scuis sikk på fohold dd lg il fo sikk og god js i å so ko, si Fuls. Fi lokl: D y Scuissl od og h høy sdd. 35

19 d globl scuis Scuis h viksoh i 49 ld i Euop, Nod- og Sø-Aik, Midøs, Sø-Afik og Asi. I hv u v s vi æ på v diss ld. DANMARK Hovdsd: Købhv D gg gå is il Dk. Dsk s il Nog Scuisvk i Dk h bli sd il Nog fo å læ. TEKST: Lis Vgud FOTO: Johy Chiss I Dk h vi bk Nog so d so fobild v ld i od, si Bi Riis Nils, diisd dikø i Dsikig (d.. dsk Scuis). D so foskjll på Scuis i d o ld søls på vkkd. Dsks kd ugjø il sligig ku 25 pos v d osk kd. I håp o å isk gp, h dikø idlig sd si folk il Nog fo å læ. Vi vil ku ål oss d vå bodld, si Riis Nils. Sø kokus Likvl h uviklig fo dsk væ sk d sis å. På f å h d fodobl viksoh. Ms Scuis i Nog bli s på so v d kdsldd i vkhold i ld, opplv d dsk slskp sø kokus. M d h igj hovdkoku på vkholdjs d sis å. Vi i søs gd på d piv kd, vi håp også d dsk poliik k gjø so d osk poliik. Nlig offlig s vk bli dl v lovgivig, si Riis Nils. Vok hovdg: Søg v d vls g i Købhv, og vikig sd å pullj fo d dsk vk. 36 Vok kou Ms kouvkhold h væ y odisku i Nog i d sis id, h dsk ufø d js i lg id. Rud i kou i Dk h i buk kouvkhold f Scuis, fo å få buk d kiili og yvi. D gjld i hovdsk i så kou, hvo poliibig h bli ku d. I fl v kou h kiili bli kfig dus. Fl sd oppfod fkisk fosikigsbsj il å bl slik bdskp, foll dikø. Bi iis ils diisd dikø Dsikig Vil læ Nog M slv o d dsk vkkd id i Nog, h Riis Nils o på d vil uvikl sg. I illgg il å div vkhold på g v d so kjøps i ld, h d bli so på js ky opp o lsl. Hl vå kisk viksoh h voks kfig d sis å. Vi opplv fl vil h fjsvicløsig, d vidoovvåkig og l so ky il vå sl. H håp jg vi k bid d vå fig il Nog, si Riis Nils. Vi vil ku ål oss d vå bodld. Scuis i Dk: Gå ud v Dsikig. 900 s. Os fo c. 400 ill. NOK. Viss du p ibygg i Dk, d 109 vk? I Nog d ll 258, s i Svig d

20 kul ig Kooll på fikk I løp v so h Likäi lg ov o sfl ku i Fik. Dfo g d vkhjlp. TEKST: Lis VAgud Tfikkdiigig Sid 1996 h Scuis dv d fikkdiigig i fobidls d vibid. D of ull diigig, kjøig v ldbil og vslig og skilig v bidsoåd. FOTO: scuis I vå og høs h Likäi, idlig Ms, lg y sfl i so dl v ld. Tusvis v o h bli lg d i Fik. Fo å hid bil skull kjø på sfl fo idlig, og d skull væ y fikk d bid pågikk, h slskp hjlp f Scuis. Vk h dv båd ull fikkdiigig og ld fikk d ldbil. På gu v sikkh il vå folk so jobb lgs vi d vikig å buk pofsjoll folk il fikkdiigig. D også vikig fo å sik kvli, slik bil ikk kjø på ylg sfl, si vdligssjf Kh Tg i Likäi i Fik. Fokus på jobb Avl d Likäi i Nod-Nog of Nodld, Tos og Fik. D d sod på so vs d vibid i so, v d llo 30 og 40 vk so søg fo å diig fikk. Tidlig buk g pø si g folk il fikkdiigig. M å opplv vi fl s fodl v å buk ks vk, slik d k kos sg o d bid d skl gjø, si oådld Pål Ols i Scuis i Al. TOM EGIL RAVNDAL Uålodig bilis Sikkhssjf, Svggio Hv IKS Scuis h fikkdiigig i hl ld, f Kisisd i sø il Al i od. Tjs ibæ vk diig fikk på sd lgs vi hvo d pågå bid. Vk gis også vvik, dso d o bilis so kjø fo fo, kjø fobi spig ll ikk følg isuks f fikkdiig. D god dl folk so uålodig, og so k bli hissig å d å v. M so s så gå d b. Vk vå god opplæ il å kl fik, si Ols. v Sjkk l D so å h bil på EU-kooll. My k skj i løp v å. TEKST OG FOTO: THERESE OLAVSRUD Moø Esp Dgslh på bsøk hos Apok 1 Sog i Oslo. H skl åskooll v buikkl, og kos fo h l so d skl. D y lokl, så h d ikk y so d sid d åp, si Dgslh s h s l i lokl. M ikk ll h d slik. H kk f d klssisk fil so bli gjo. E gjgg buikk dko vgg d slgsplk, fly hyll og l vgg, slik dko ikk fug so d skl. D vlig å gjø gp i buikk, ikk gl å k på l. Dfo 38 Fi o scuis bø ll g kok på åskooll. D søg Scuis fo å sjkk llgg hv å, si h. Apok 1 Sog li og ovsiklig lokl, hvo buikki h ll ødvdig foholdsgl, bl d g lso fo vlvig. Apok Chisi Js sys d ks yg d åskooll. Vi li pok id i su, så d god å vi l fug so d skl, si hu. Al i od: Apok Chisi Js og oø Esp Dlsh foøyd poks føs s Sikkhssjf, Jsshi Sos ANTON WALLIN Difssjf, Soo Sos SEBASTIAN NORDAHL Alggsld i HENT å su sg sk gi yggh fokus på svic k sov bd Hv hdd Svggio Hv IKS bhov fo? Hvofo buk Jsshi Sos Scuisvk? Hvofo h Soo Sos bhov fo vk? Hv hdd HENT bhov fo? Vi hdd bhov fo sikkhslvdø d kops so ku fo psssjkooll d sil o u, og so v svicoi. Til hv ko cuisbå f hl vd, og d isd h ulik lokl skikk so vi å spk og h fosåls fo. Vi buk vk fo å fobygg kiili, vis svic og gi yggh fo s og kud, slik vå kud opplv ivsl og hygglig hdl å d på kjøps. Fo å iv sikkh på s, sidig y god svic il lik og kud. Uifo vk gi pviv ffk og hjlp il d å fohid svi, yvi,, usl, hævk og ggig. I illgg gi d ygghsfølls fo s og kud. Fo oss v d vikig å sik byggplss K2 på Fobu o uvdkod, s å skj byggplss v hsy il syklis og fogjg. Vi s å bygg vå 2010, på s idspuk so Mlodi Gd Pix bl g og d bl hold kk kos på Fobu. Hv v ufodig fo d? I hvilk siusjo by d hjlp f Scuis? Hvilk sikkhsufodig h d på kjøps? Vå søs ufodig v å fi lvdø d d kops. D f vi ikk, vi bygd opp kops i sbid d Scuis. D d v vå bhov fo sbidsp so ku su sg sk. Hos oss k åd væ olig, s vi s åd k h bhov fo 25 vk på jobb sidig. Vi by vk i g siusjo. D so po, k bys il l. Hovdfokus sikkh og yggh. D fobygg kiili og h vikig svicoll h på s. Vi by d også il kl foflld difsoppgv. D søs ufodig hos oss å å u il ll 1500 s d ifosjo og opplæig, dfo buk vi også vk il d. Ekshjlp skl væ lik sikk på si oppgv vd fo kspl b, so buikksjf ll uv bvld skl væ. Hv v ufodig fo d? Hvod opplv d jobb Scuis gjø? Hvod opplv d jobb Scuis gjø? Hvod opplv d jobb Scuis gjø? Hvod opplv d jobb Scuis gjø? Vk gjø g god jobb. Vi på Jsshi Sos god foøyd d vk vå. Nå vk skl bdøs ål vi opplæig, kuskp, fig og hvod jobb bli ufø. Tipp oppol opp fo vk. Vi opplv Scuis gjø god jobb d so fokus på opp d vi pioi på Soo Sos. D h fokus på å y god svic sidig so d flik il å sg v sikkh på s. Scuis k sill på ko vsl, og uvis flksibili. Dssu øsk vi voks og f vk på byggplss, og d h vi få Vldig b, og dso d vvik ydd Scuis uiddlb opp. Jg k bfl Scuis il d kø i i bsj. Du k bsill åskooll på lfo KRISTIAN SVEEN D v g sk i oåd d byggposss s, og vi g hjlp båd il å sik oåd og ufø dggskooll. Vi bygg koo og holl, og vi v d kiv å sjl f byggplss. Vkhold f Scuis gjø vi k sov li bd i hlg. Vi kjøp oss li fih. 39

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Ny på campus VELKOMSTBILAG 2010

Ny på campus VELKOMSTBILAG 2010 Ny på cmpus VELKOMSTBILAG 2010 Asvlig dkø: Ads Mhis Johs Rdksjosld: A Wskjold Aossvlig: Gi Dop Dglig ld: Moic Rigsd Rdkø fo bilg: Pi Nyhus Lyou: Rghild Toss, Ru Almsg, Håk Lid Foo: Kil Blom Illusø: Julius

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Struts! Setersprell. KulTur

Struts! Setersprell. KulTur N. 5 Mi 2015 20. ågg Su! Spll KulTu Bjø hådbll I o h ld Fofø Dk Kjæ l! E du kl fo fivlog? Spll pågå i ådkif ijui, Mgfoldfivl ikk lg. Kl-Eik Gid h kv fi bok, og vi o ud på Suf d h jobb. E du vil h uikk,

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst E mgi f LHL. 01 2013 Blu Kopp og py hg mm, m bhdl of hv fo g. Vi v oi y pi h ø iio fo å uvil g og dpjo d - livl d væ vlig å få hjlp. Ld Divijo Hbiliig og hbiliig puom i liv di Spilyhu og hbiliig fo lugy

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

Dialogkonferanse fjordturisme 14.10.2015

Dialogkonferanse fjordturisme 14.10.2015 DELRAPPORT 2 Dlogofs fjodusm 14.10.2015 Dlogofs v dl o bol: Møbol. 1 fø luch v sms v o fodg. Fømål md d dl v å gj b føg m sl dl sull u gå dlog md vss s ols d d dl oppf susjo. Pssjo lgg på www.oyfjod.o

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve ITRODUKSJO: KAPITTEL 3 BAR MISTER SI BARDOM I KRIG BAR I KOFLIKT Tk g a Hbo, Isal 2007 ) lvådsabd: Kompasmål ( 10 skal ku: «Gjø Mål fo opplæga a lv gh samfu» fo ba ugs plk ) gaf: Kompasmål ( 10 skal ku:

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger.

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger. SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. TWENTYFOUR Almn 799,- DET BRAKER LØS: Tsdag 15.nv 12.00-22.00 Fdag 16. nv 12.00-20.00 Lødag 17. nv 10.00-18.00 Søndag 18.nv 12.00-18.00 Vil: 1899,- Dam/Uni. 3-lags

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Idøy kommu 7670 Idøy Møikallig Uvalg: Møsd: Dao: 28.11.2011 Tidspuk: 09:00 1756 Hovduvalg Nau Idøy Rådhus, møom: 1. g. Evul fofall må mlds sas på lf. 74124210. Vaapsa mø æm bskjd. Ol Ads Ivs Ld Solbjøg

Detaljer

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv

Vedlegg 6: Askvoll, fagtema-kart. - Biologisk mangfald - Friluftsliv - INON - Landskapskartlegging - Kulturlandskap - Kulturminne og miljø - Reiseliv Vdlgg 6: Askvoll, fagmakar Biologisk magfald Frilufsliv INON Ladskapskarlggig Kulurladskap Kulurmi og miljø Risliv Biologisk magfald Askvoll Naurypar Nasjoal vrdi Rgioal vrdi Raudlis og asvarsarar* # 6

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer