REREFAT FRÅ SAMLING I NASJONALT MUSEUMSNETTVERK FOR KULTURLANDSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REREFAT FRÅ SAMLING I NASJONALT MUSEUMSNETTVERK FOR KULTURLANDSKAP"

Transkript

1 REREFAT FRÅ SAMLING I NASJONALT MUSEUMSNETTVERK FOR KULTURLANDSKAP Varanger 9. g 10. august 2005 Liv Byrkjeland august

2 DELTAKARAR: 1. Kjetil Mnstad Havråtunet 2. Marit Adelsten Jensen Havråtunet 3. Kåre Hsar Maihaugen 4. Reidar Svegarden Maihaugen 5. Sigrid Skarstein Vadsø Museum 6. Frøydis Høyland Svisdahl Vadsø Museum 7. Henriette Nilssn Museet i Nrd-Gudbrandsdalen 8. Kristina Bjureke Naturhistrisk museum, UiO 9. Knut G. Austad Jærmuseet 10. Trygve Brandal Ryfylkemuseet 11. Vibekke Vange Trmsø museum - Universitetsmuseet 12. Tm Haraldsen Tten Økmuseum 13. Per Ole Syvertsen Helgeland museum 14. Jstein Løvdal Riksantikvaren 15. Ida Vesseltun Nrsk landbruksmusum 16. Jrunn Hansen Berlevåg havnemuseum 17. Leif Hauge Høgskulen i Sgn g Fjrdane 18. Ingvild Austad Høgskulen i Sgn g Fjrdane 19. Marie Petterssn De Heibergske Samlinger 20. Elisabeth Dahle De Heibergske Samlinger 21. Liv Byrkjeland De Heibergske Samlinger 22. Einar Niemi Universitetet i Trmsø (nsdag) 23. Jan Wengen Vadsø kmmune (nsdag) Nasjnalt museumsnettverk fr kulturlandskap har med denne samlinga fått styrka den nasjnale dimensjnen sm nettverket skal ha. Dei sm deltk på denne samlinga fekk ppleve, sjå g lære m kultur, natur g museum i ein særeigen del av landet vårt. Ei svært innhaldsrik, lærerik g minnerik samling i Varanger. Tysdag 9. august 2005, Kirkenes-Vadsø Frøydis Høyland Svisdahl g Sigrid Skarstein frå Vadsø museum tk imt ss på flyplassen i Kirkenes med ein høgstandard turistbuss g den lkalkjende g kunnskapsrike bussjåføren Trbjørn Skjåvik. Arrangørane passa på at me fekk mat, drikke g infrmasjn gjennm heile turen. Sjå reiseruta på kartet (siste sida). Stpp i Neiden Første stpp på turen var Neiden, der me fekk sjå g lære m skltesamisk busetjing på det freda mrådet ved St. Gergkapellet ved Neidenelva (ft 1). Hnna Havas, sm er prsjektleiar fr Østsamisk museum i Neiden, frtalde ss m den Skltesamiske histria, g m den russiske munken Trifn sm misjnerte i nrdmråda på 1500 talet. Munken har sett mange spr etter seg, mellm anna i frm av stadnamn. Området ved Neiden elva er heilagt fr rtdkse, g er mål fr pilgrimsreiser. Området rundt kapellet g skltebusetjinga var prega av gjengring, men fr 8 år sidan starta arbeidet med rydding g slått. Det er laga frvaltingsplan fr mrådet. Les meir m Neiden i Grepstad Thrheim (2002) Ftefar mt nrd, s

3 samane. Naturen er deira kultur g religin. Samisk kulturlandskap krev annleis tilnærming enn det nrske. Den sjøsamiske sauerasen vart utrydda fr m lag 10 år sidan. Museet brukar spælsau i frmidlinga. På friluftsmuseet fekk vi sjå gamme, tradisjnelle gjerde, luvvi fr høy g stabbur. (ft 2.) Les meir m mytiske landskap i Sveen (2004) Mytiske landskap, Grepstad Thrheim (2002) Ftefar mt nrd, (s 750, ) Ft 1. Nasjnalt museumsnettverk fr kulturlandskap på synfaring ved det freda skltesamiske mråde ved St. gergs kapell ved Neidenelva. Det russisk rtdkse kapellet er det einaste i sitt slag i Nreg, g truleg vårt minste gudshus. Hnna Havas følgde ss vidare med bussen til tmta der det nye østsamiske museet er planlagt. Krt rientering m planane. Busstur Neiden-Varangerbtn På bussturen frå Neiden til Varangerbtn rienterte Sigrid Skarstein m busetjinga i Varanger, m kvenane, Petsamkrridren, frnrskingsplitikken, m sjøsamiske g kvenske bygder, g m landskap g gelgi.. Trbjørn Skjåvik frtalde histria m kunstnaren Savi frå den sjøsamiske bygda Bugøyfjrd. Ft 2. Nettverksdeltakarar studerar friluftsmuseet til Varanger samiske museum. Etter rienteringa såg me utstillinga m sjøsamar (ft 3). Stpp på Varanger samiske museum/varjjat sami musea Etter ei matøkt på museet rienterte verksemdleiar Kjersti Schanche krt m Varanger samiske museum, g frtalde ss m den sjøsamiske kulturhistria. Vi fekk rientering m byggestil, sjøsamisk tradisjn med å ha fleire yrke, smmar- g vinterbuplassar, bruk av naturressursar gjennm utmarkslått, vinterslått, trv til brensel, kking av løype (strfefôr av fiskesl, tang g høy) m.m. Les meir m dette i: Med bårstang 'sapilaat' g 'siipi'. Histrien m utmarksslåttene i Jakbselvdalføret fra 1850 til 1950". Det samiske kulturlandskapet er eit vanskeleg mgrep frdi all natur er kulturlandskap fr Ft 3. Frå utstillinga Sjøsamer på Varanger samiske museum. Varangerbtn - Vadsø Ved Mrtensnes fekk vi krt rientering m kulturminnene på staden. Les meir m Mrtensnes i Grepstad Thrheim (2002) Ftefar mt nrd, s , g i 3

4 Sveen (2004) Mytiske landskap,samt i heftet Mrtensnes en kulturhistrisk vandring gjennm 1000 år. Varanger Samiske Museum. Trbjørn Skjåvik frtalde segna m Stallen (mytisk samisk figur) g Varangerjmfrua i fjæra då vi passerte Klubbnasen. Sigrid Skarstein rienterte vidare m bygda Vestre Jacbselv, m kvenar, samar g driftsmåtar, nedlegging i jrdbruket g m brenning av hus under 2. verdskrig. Vi fekk gså histrisk rientering m Vadsøya. Vadsøya kulturpark vart pna i 1997 sm ein del av Ftefar mt nrd prsjektet. Vadsøya har kulturminne bl.a. hustufter frå middelalderbyar, luftskipmast frå luftskipet Nreg til Rald Amundsen g naturreservat med sjeldne plare g austlege fugle- g planteartar. Sidan dei fleste var innkvartere på Vadsøya, var det høve til å gå tur fr å sjå nærare på dette. Les meir m Vadsøya i Grepstad & Thrheim (2002) Ftefar mt nrd s Besøk på Bietilæanlegget Første stpp i Vadsø var på Bietiæranlegget til Vadsø museum Ruija kvenmuseum, ein kvensk fiskergard sm er under restaurering (ft 4). Sigrid Skarstein rienterte m museumsbygningane (våningshus i sveitserstil, 2 fjøs, naust, kai) g utemråde, g frtalde m planane framver. Ft 5. Esbensengården, Vadsø museum - Ruija kvenmuseum sitt hvudsete. Her fekk vi servert nydeleg Finnmarksmiddag av reinsdyr g mlter. Esbensengården Etter ein liten pause på htellet bar det av gårde att til Vadsø museum - Ruija kvenmuseum sitt hvudsete; Esbensengården. Esbensengården er ein nrsk handelshus frå 1850 sm verlevde bmbinga under 2. verdskrig. Den inneheld g fjøs, stall, vgnskjul g drengstve (ft 5). Tumainegården Vi tk gså turen innm Tumainengården, ein kvensk bygård med bustad, fjøs/stall, sauna, bakeri g smie bygd saman i eit kseleg tun. Museet brukar både bakeri g sauna aktivt i frmidlinga (ft 6). Ft 4. Besøk på Bietilæanlegget til Vadsø museum Ruija kvenmuseum. Her fekk vi mvisning g eit velkmmen påfyll med kaffi g kringle. Ft 6. Tumainengården, ein typisk kvensk bygård frå 1840-åra. 4

5 Onsdag 10. august: Føredrag g ekskursjn Nettverksinfrmasjn Status Liv Byrkjeland rienterte krt m status fr nettverket. 21 museum har meldt seg frmelt inn i Nasjnalt nettverk fr kulturlandskap. Skjøtsel av utmark/innmark/beitemråde. Innverknad av attgring på det bilgiske mangfaldet (psitive/negative). De dødes hage kirkegårdens kulturlandskap. Skjemming av kulturlandskap kva øydelegg kulturlandskapet Årsplan fr 2006 Nettverksansvarleg ynskjer i 2006 å gå ver til ei nettverkssamling g eit meir fagleg kurs med smalare tema. Det var utarbeidd eit skjema på førehand fr å gjere det lettare å kme fram til ei avgjerd fr neste års planar i eit elles tett prgram (vedlegg 1). Resultatet av innspelsrunden: Stad Tema Tidspunkt % av stemme ne Kultur/naturvern, Tten økmuseum aktiv kulturlandskapsfrmidling mai % Nrdøstedalsmuseet Stølskulturlandskap, aug/sept. jrdbrukslandskap i fjellbygder 06 9 % Jærmuseet Kystkulturlandskap haust % Barniet Rsendal Histriske hagar apr.06 9 % Nasjnalt nettverk fr kulturlandskap valde Tten økmuseum til neste samlingsstad. Tten økmuseum (sm i mellmtida skal gjennm knsliderig) v/ Tm Haraldsen ønska ss velkmne til samling på Tten i mai 06. Vi fekk gså innspel m at nettverket bør setje av meir tid til å diskutere viktige spørsmål sm kva rlle musea skal spele i arbeidet med kulturlandskap sm ikkje tilhøyrer museet. Dette vart det fr lite tid til på denne samlinga, g vi bør setje av tid til på kmande samlingar. Vi spurde g m aktuelle tema g tidspunkt fr kurs til neste år, g vi fekk fylgjande innspel: Ønska tidspunkt varierar frå vinter, tidleg vår g haust (ikkje smmar). Nettverksansvarleg skal ta med seg innspela g jbba vidare fr å få til eit kurs utpå hausten eller vinteren Samlinga blir til våren. Nettsider Nettverksansvarlege v/liv Byrkjeland skal jbbe med å lage Internettsider fr Det nasjnale nettverket fr kulturlandskap. Arbeidet er starta, g det vil truleg gje resultat i løpet av Vi håpar dette vil lette kmmunikasjnen g infrmasjnsflyten i nettverket. Presentasjn av kartleggingsprsjektet v/marie Petterssn Deltakarane vart infrmerte m status fr prsjektet, resultat av spørjeundersøkinga g kva sm vert gjrt framver. Kpi av pwerpintpresentasjnen er lagt ved referatet (vedlegg 2). Resultat frå kartlegginga vil bli lagt ut på Internett i tilknyting til nettverket sine heimesider. Det er ønskeleg at nettverksdeltakarar g andre kjem med innspel til kartlegginga. Infrmasjn m vandreutstilling v/jstein Løvdal Frmidling av frståelsen fr kulturlandskap. Skulepplegg/pedaggiske pplegg. Dkumentasjn g dkumentasjnsteknikkar. Kulturlandskaps frmidling g merking. Jstein presenterte vandreutstillinga Tilbakeblikk nrske landskap i endring Deler av utstillinga vart vist fram, g Nijs veileder 3/2005 vart delt ut. Meir infrmasjn m utstillinga: 5

6 Infrmasjn m lauvbruksprsjektet v/ingvild Austad Krt infrmasjn m status fr nettverksprsjektet. Ide m felles kulturlandskapsdag Ingvild presenterte gså ideen m å ha ein felles kulturlandskapsdag i nettverket. Kulturlandskapsnettverket kunne blitt einige m ein felles dag etter mdell av Villblmstens dag der det vart gjennmført ulike arrangement på musea rundt m i heile landet. Ekskursjn Vadsø - Hamningberg Etter teriøkta på htellet bar det ut i bussen att. Prfessr g histrikar Einar Niemi frå Universitetet i Trmsø gav ss utfyllande infrmasjn undervegs m alle bygdene langs ruta (m busetjing, stadnamn, hustypar, etniske variasjnar, sesngnmadisme, kvalfangst, landsbyar bygder, næringsvegar, krigshistrie g mykje meir). Aktuell litteratur: - Niemi (1983) Vadsøs histrie, bd. Tilflytting frå Nrdvestlandet g Finnland frtrengde samane. Var tidlegare etablert teigsystem på havet der retten til mrådet fylgde garden. Reinhagar, mråda der reinsdyra vart mjølka, vart ppgjødsla g frdige. Desse vart seinare brukt til utslåtter. Mykje falk i mrådet (vi var så heldige å sjå den sjeldne jaktfalken på turen). Tidlegare var det mykje nederlandske falknerar sm fanga levande falkar. Tidlegare fanst det eigne falkefangshytter. Lyngtrv vart brukt til brensel. Bunntrv var ikkje i bruk før langt utpå 1800-talet. Det finst framleis intakte teigblandingssystem i Skallelv. Utmarka vart mykje brukt til slått, beite, mlteplukking g fangst. - Niemi (1995) "Histry f Minritites: The Sami and the Kvens", i W.H. Hubbard et al. (eds.): Making a Histrical Culture. Histrigraphy in Nrway. Osl, Cpenhagen, Stckhlm, Bstn. - Niemi (1996) "Svend Fyn g hvalfangsteventyret i nrd - øknmi, nasjnsbygging g miljø", i Det Nrske Videnskaps-Akademi.. Årbk Stpp ved Skallneset Bussturen gjekk via Krampenes til Skallnes der det var ein krt spasertur. Frøydis Høyland Svisdahl g Vibekke Vange rienterte m frskingsprsjektet Tre stammers møte i Varanger. Skallneset, eit kvensk mråde, er ein av dei tre utplukka lkalitetane i frprsjektet. Området er kmbinert reinsbeite g sauebeite. Husa skal restaurerast (ft 7). Nkre pplysningar sm eg merka meg: Varanger har knsentrert busetjing i bygder (landsbyar). Landingsfrhld til sjøs var avgjerande fr nrsk busetjing, jrdbruksfrhlda fr den kvenske busetjinga. Varangerfjrden manglar naust, truleg pga austleg påverknad. Ft 7 Skallneset, beitemråde g restar etter Kvensk småbruk. Aktuell lkalitet i frskingsprsjektet Tre stammers møte i Varanger 6

7 Ressursutnyttinga skal vere utgangspunkt fr der fleirfaglege undersøkinga. Resultata skal frmidlast i frm av kultur/natursti. Skallneset - Vardø I mrådet frå Skallneset til Vadsø fekk vi infrmasjn m: Skallelv, ei kvensk bygd sm er utpeika til å vere ei av dei mest verneverdige bygdene i Finnmark. Indre Kiberg sm har hatt nær kntakt med Russland, pmrhandel. Kiberg, det største fiskeværet. Fjellet Dmen (Nrdens Blkksberg) sm var viktig i heksemytlgien. Vardø mvisning i byen g festninga frå 1300 talet. Aktuell litteratur: Skallelv i Fakta g minner m de kvenske pinerene" av Håkn Wara g Leif Biedilæ, Skallelv bygdelag Ftefar mt nrd - Fiskeværet Kiberg (s ) Ftefar mt nrd Vardøhus festning, (s ). Jrdbruk g trvtaking i kvenmråder g skgfinske mråder. Vadsø museum Ruija kvenmuseum Skriftserie nr. 2. Trmura. Btaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 3. Lkalitetsbeskrivelser fr Øst Finnmark av Alm et.al Universitetet i Trmsø. Stpp i Vardø g Brdtkrpsjåene Pmrmuseet. Ft 8. Brdtkrpsjåene Pmrmuseet (Vardømuseene) i Vardø. Vardø Hamningberg Bussturen vidare nrdver vart prega av ei stadig tettare tåke sm gjrde sitt til at utsikten til tider var minimal. Området har ein særeigen gelgi med ståande lag av sedimentære bergartar skyvd ver grunnfjellet sm elles dminerer i Varanger. Gelgien kan du lese meir m i NGU sitt hefte m Gelgien på Varangerhalvøya, versikt med ekskursjnsfrslag (NGU 1998) Området er prega av fr hardt reinsbeite ver lang tid. Reinen har smmarbeite ute ved kysten, g vinterbeite lenger inn mt finskegrensa. Det er vinterbeita sm er mest sårbare. Vi stppa g leita etter den sjeldne Finnmarksvineblmen sm skal vekse på ein lkalitet i landskapsvernmrådet i Sandfjrd. Diverre fann vi ikkje rette blmen (ft 9). Vi stppa på Pmrmuseet i Vardø der det var varm lunsj g tur i utstillingane (ft 8). Pmrhandelen er den gamle handelen med Russland sm vart avvikla av den russiske revlusjnen. Les meir i: Niemi (1992). Pmr. Nrd-Nrge g Nrd-Russland gjennm tusen år. Ft 9. Btanikarar g museumsflk på leit etter den sjeldne Finnmarksvineblmen. 7

8 Stpp i Hamningberg Endestppen fr bussturen var det verneverdige fiskeværet Hamningberg sm vert marknadsført sm The end f Eurpe. Bygda er i dag prega av fråflytting g smmardrift. Tidlegare har det vre både husdyr g setermråde her. Vi fekk infrmasjn m byggeskikk, g nrsk/russisk busetjing (ft 10). Vi frtærte ein haug deilige vafler, g fekk tid til å rusle litt rundt i bygda før turen gjekk attende til Ekkerøy. Les meir m Hemningberg i Grepstad & Thrheim (2002) Ftefar mt nrd s Avslutning på Kjeldsenbruket Vertane frå Vadsø museum hadde førebudd middag g tilbehør til ei kseleg avslutningsstund på Kjeldsenbruket. Kjeldsenbruket er eit av dei få fiskebruka sm står igjen i Finnmark etter krigen. Bruket inneheld kai, pakkhus, trandamperi, egnebuer g sløyeskur. Ekkerøy er ein ppulær utfartsstad. Etter middag tk mange turen til den kjente fuglefjellet, plukka mlter g såg på krigsminna (ft 11). Gde g mette på både mat, infrmasjn g inntrykk vart nettverkssamlinga frmelt avslutta på Kjeldsenbruket. Ft 10. Varangerhus/langhus i Hemningberg med Trmsøpalme i frgrunnen. Ft11. Nettverksdeltakarar på tur til fuglefjellet på Ekkerøy , LB 8

9 Kart med reiseruta teikna inn (raudstipla linje) Vedlegg 1 Skjema Vedlegg 2 Kpi av pwepintpresentasjn 9

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum. DEL 1 Liv Byrkjeland og Marie Pettersson 2007 FØREORD Denne rapporten er del 1 av det ABMU-finansierte

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap

Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Bruk av moderne skjøtselsmetodar på musealt kulturlandskap Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum DEL 3 Liv Byrkjeland Marie Pettersson og Elisabeth Dahle 2007 FØREORD Denne rapporten er del

Detaljer

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst! Prgram 2011-2015 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Den eldste busetnaden i Jostedalen Prosjektplan 2005 Bakgrunn Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag gjekk i mars 2003 i gang med prosjektet Den eldste busetnaden

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap 11.-12. april 2007, Jæren Jærmuseet er vertskap for den 6. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer