Morgendagens internasjonalisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens internasjonalisering"

Transkript

1 INTERNASJONALISERINGS- KONFERANSEN 2015 TROMSØ MARS Morgendagens internasjonalisering

2 Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2015 Under årets konferanse retter vi blikket fremover og ser internasjonalisering av høyere utdanning i et tiårsperspektiv. Hvor er vi på vei? Hvilke utfordringer står vi overfor, og hvilke nye muligheter er i emning? > Hva er de globale trendene innen studentmobilitet og internasjonalisering av høyere utdanning? > Hvilke langsiktige mål bør vi sette oss for å styrke Norge som utdannings- og forskningsnasjon? > Hvilke virkemidler har vi, og hva trenger vi for å nå målene våre? > Hvordan kan studentmobilitet og internasjonalisering hjemme bidra til å dekke fremtidens kompetansebehov? > Hvilke internasjonale studenter ønsker og trenger Norge, og hvordan får vi dem hit? > Hva betyr fremveksten av ny undervisningsteknologi for internasjonaliseringen? Dette er noen av spørsmålene som vil bli dekket i løpet av to innholdsrike dager. Etter konferansen vil vi forhåpentligvis være enda bedre i stand til å utvikle strategier og tiltak for å nå de langsiktige målene for internasjonalisering av høyere utdanning. God konferanse! Tirsdag 10. mars Mottakelse for konferansedeltakerne på opplevelsessenteret Polaria 2

3 Onsdag 11. mars Konferansen finner sted på UiT Norges arktiske universitet Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1 Konferansier: Simen Ekern Fra Busstransport fra sentrum til UiT. Bussene har avgang fra Radisson Blu Hotel i tidsrommet Registrering og kaffe/te Velkommen Alf Rasmussen, direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet Åpning av Internasjonaliseringskonferansen 2015 Åpningsinnlegg av statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet Hvor er vi på vei? Vekst, turbulens og kompleksitet: Samfunn og utdanning i et 20-årsperspektiv Eirik Newth, populærvitenskapelig forfatter, fysiker og blogger Global trends and future prospects for the internationalization of higher education Laura Rumbley, forsker og Associate Director ved Boston College Center for International Higher Education (CIHE) Lunsj Internasjonaliseringsregimer finnes det en norsk modell? Ivar Bleiklie, professor, Universitetet i Bergen Erasmus og Europas utfordringer Simen Ekern, journalist og forfatter 3

4 Onsdag 5. mars Kompetanse for fremtiden Global Mindset et strategisk næringslivsperspektiv Finn Kristian Aamodt, leder av Divisjon Utland, Innovasjon Norge Fremtidens internasjonalisering et studentperspektiv Elena Bogen Slydal, Internasjonal komité, Norsk studentorganisasjon Pause med servering av kaffe/te Virker midlene? Mål og virkemidler i internasjonaliseringen Gro Tjore, assisterende direktør, SIU Paneldebatt Fremtidens internasjonalisering og studentmobilitet: Fri flyt eller sterkere styring? >Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Høyre >Marianne Aasen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet >Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo >Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet >Helge Schwitters, internasjonalt ansvarlig, Norsk studentorganisasjon Ca Avslutning av program i plenum Møter for interessegrupper Uformelle samlinger for deltakere med interesse for spesifikke arbeidsfelt: Ansattmobilitet: Rom 1.313, Teorifagbygget Hus 1 Beredskap: Rom 1.317, Teorifagbygget Hus 1 University of the Arctic: Rom 1.333, Teorifagbygget Hus 1 Mottak/læringsmiljø: Rom 1.343, Teorifagbygget Hus 1 Masteropptak i FS: Rom 1.425, Teorifagbygget Hus 1 Fra ca Busstransport fra UiT til sentrum. Det vil kjøre busser både rett etter avslutning i plenum og etter interessegruppene Konferansemiddag på Clarion Hotel The Edge 4

5 Torsdag 12. mars Fra Busstransport fra sentrum til UiT. Bussene har avgang fra Radisson Blu Hotel i tidsrommet Room: Auditorium 1, Teorifagbygget Hus 1 Chair: Gro Tjore, Assistant director, SIU Internationalisation at home How can education and entrepreneurship contribute to internationalisation at home? Federico Lozano, Assistant professor, and Matt Lynch, Guest lecturer, UiT The Arctic University of Norway Internationalising the home curriculum: the next steps Jos Beelen, Senior policy advisor, Amsterdam University of Applied Sciences Pause med servering av kaffe/te Parallellsesjoner Sted: Det helsevitenskapelige fakultet og farmasibygget Lunsj Sted: Det helsevitenskapelige fakultet Parallellsesjoner Sted: Det helsevitenskapelige fakultet og farmasibygget Ca Busstransport fra UiT til flyplassen 5

6 Sesjon 01 Utreisende studenter: Pisk eller gulrot? Etter mange års arbeid med å tilrettelegge for utveksling ser vi nå en stagnasjon i antallet studenter som reiser ut. Til tross for ambisiøse mål reiser kun et mindretall ut i løpet av studiene. I denne sesjonen får du betraktninger om mobilitetsstatistikken, inspirasjon fra et lærested i utlandet som har tatt drastiske grep, og vi får vite hva studentene selv mener skal til. Ordstyrer: Guri Vestad, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo Rom: FARM F1.101, Farmasibygget Trender i studentmobiliteten. Når vi målene våre? Arne Haugen, seniorrådgiver, SIU Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Bjarne Skov, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo Universitetet i Luxemburg: Obligatoriske utenlandsopphold som virkemiddel Jenny Hällen Hedberg, Head of international relations, University of Luxembourg Studentenes scenario: Hva skal til for at de skal benytte seg av mulighetene? Linn Enger Leigland, student, Høgskolen i Volda Hvilke virkemidler bør KD, lærestedene og studentene ta i bruk for å øke andelen som reiser på studieopphold i utlandet? Dialog mellom innlederne og publikum. Sesjon 02 Utreisende studenter: Alle skal ut! Alle skal ut - men hvordan når vi målene? I sesjonen presenteres gode mobilitetseksempler. Hva kan vi lære av danskene? Tradisjonelle semesteropphold i utlandet er det en god løsning for alle, eller finnes det andre måter å gjøre det på? Hvordan får vi til studiemobilitet også i profesjons utdanningene? Ordstyrer: Heidi Tovsrud Knutsen, seksjonssjef, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Rom: FARM F1.101, Farmasibygget Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark 6 Susanne Suhr Andersen, internasjonal rådgiver, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmark Entreprenørskap og menneskerettigheter i Mostar sommerskoler som alternativ mobilitet Lars Petter Soltvedt, førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Hvordan få profesjonsstudentene ut? Kjersti Thulin Wilhelmsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Hvis jeg var utvekslingsminister Elena Bogen Slydal, medlem av internasjonal komité, Norsk studentorganisasjon

7 Sesjon 03 Hvordan koble internasjonalt utdanningsog forskningssamarbeid? Det legges stadig større vekt på å se høyere utdanning og forskning i tettere sammen heng, også i internasjonalt samarbeid. Sesjonen vil gi eksempler på hvordan koblingen høyere utdanning-forskning kan omsettes i praksis, blant annet gjennom samarbeid med prioriterte samarbeidsland og ved komplementær utnytting av de europeiske programmene Erasmus+ og Horisont Ordstyrer: Are Straume, spesialutsending for forskning og høyere utdanning, Den norske ambassaden i Washington, D.C. Rom: Store aud., Det helsevitenskapelige fakultet Organisatoriske utfordringer ved utdannings- og forskningssamarbeid forskningsutdanningen som bindeledd Anne-Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering, Universitetet i Bergen Prosjekteksempler fra Nord-Amerikaprogrammet og CAPES-SIU-programmet: Advanced Climate Dynamics Courses (ACDC) Kerim Hestnes Nisancioglu, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Advanced Robotics et prosjektsamarbeid med Brasil Pål From, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erasmus+ og Horisont 2020 hvordan kan de fungere sammen og gi synergier? Vidar Pedersen, avdelingsdirektør, SIU og Berit Johne, spesialrådgiver, Forskningsrådet 7

8 Sesjon 04 Samarbeid om utdanning og forskning med prioriterte samarbeidsland I 2015 utarbeider Kunnskapsdepartementet en strategi for utdannings- og forsknings samarbeid med prioriterte land utenfor EU og Nord-Amerika, samtidig som fokuset på USA og Canada videreføres. Regjeringens satsing på disse landene kommer også til uttrykk ved at det fra 2015 kommer en årlig bevilgning på statsbudsjettet på 20 millioner kroner til et nytt partnerskapsprogram, som administreres av SIU og Forskningsrådet i fellesskap. Ordstyrer: Else Kathrine Nesmoen, avdelingsdirektør, SIU Rom: Store aud., Det helsevitenskapelige fakultet Kunnskapsdepartementets strategier for utdannings- og forskningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland Mette Lending, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet Prosjekteksempler fra UTFORSK og Nordområdeprogrammet: The research front knows no boundaries: Reflections from a collaborative project involving China, India and Norway Erika Gubrium, forskningsleder, Høgskolen i Oslo og Akershus Forskningsnært utdanningssamarbeid med Japan Elisabeth Cooper, professor, UiT Norges arktiske universitet Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning presentasjon av nytt program for samarbeid med prioriterte land utenfor EU Berit Johne, spesialrådgiver, Forskningsrådet og Ragnhild Tungesvik, seniorrådgiver, SIU 8

9 Sesjon 05 Kapasitetsbygging og studentmobilitet I denne sesjonen presenteres resultatene fra en sporingsstudie for NOMA og NUFU. I hvilken grad bidrar studentene til kapasitetsbygging i samarbeidslandene? Deretter spør vi hvordan internasjonal praksis i Sør kan bidra til økt kompetanse innen flerkulturalitet og global forståelse i lærerutdanningen også for de som ikke reiser ut. Vi får også oppdatering om Students at Risk, som bidrar til at studentaktivister som på grunn av sitt menneskerettighetsengasjement er blitt kastet ut av sitt lærested, kan få videreført sine studier i Norge. Ordstyrer: Bård Hekland, rådgiver, SIU Rom: Aud. 7, Det helsevitenskapelige fakultet NOMA/NUFU: Hvor ble det av studentene? Torill Iversen Wanvik, seniorrådgiver, SIU Lærerstudenter med praksis og feltarbeid fra Afrika bedre lærere hjemme? Sissel Tove Olsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Students at Risk: fra visjon til virkelighet Jørn Wichne Pedersen (SAIH), Torgeir Hovden (SIU) og Valborg Holten Jørgensen (NOKUT) Sesjon 06 Kapasitetsbygging: Nye muligheter Hvilken rolle kan norske universiteter og høyskoler spille for å øke kapasiteten hos tilsvarende institusjoner i lav- og mellominntektsland? Norad deler erfaringer fra NORHED-programmet og presenterer en ny utlysing. Det blir også presentasjon av nye muligheter i Eurasiaprogrammet og i Erasmus+. Ordstyrer: Einar Meier, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo Rom: Aud. 7, Det helsevitenskapelige fakultet NORHED norske institusjoners rolle i kapasitetsbyggingsprogrammer Inga Dalin, rådgiver og Jeanette Da Silva, seniorrådgiver, begge fra Norad Eurasiaprogrammet: Nye muligheter Bård Hekland, rådgiver, SIU Erasmus+: Kapasitetsbyggingsprosjekter og global mobilitet Frank Moe, seniorrådgiver, SIU 9

10 Sesjon 07 Godkjenning av utenlandsk utdanning på godt og vondt Sesjonen gir en innføring i vurdering av utenlandsk utdanning. Hvilke retningslinjer forholder man seg til? Hvilke utfordringer finnes? Hva bør man se etter for å avdekke falske utdanningsdokumenter? Vi ser på NOKUTs generelle godkjenninger og på hvordan NTNU jobber med vurderinger av utenlandsk utdanning. Ordstyrer: Hilde Skeie, seksjonssjef, NTNU Rom: Aud. 5, Det helsevitenskapelige fakultet Vurdering av utenlandsk utdanningsdokumentasjon med fokus på Nepal og Bangladesh Erik Audensen og Marius Jensen, rådgivere, NOKUT Godkjenning av utenlandsk utdanning innkommende og utreisende studenter Oddrun Maaø, seniorkonsulent, Beate Revis, førstekonsulent, og Gro S. Johnsen, seniorkonsulent, alle fra NTNU Sesjon 08 Innovativt utdanningssamarbeid og ny undervisningsteknologi Denne sesjonen vil presentere eksempler på innovativt utdanningssamarbeid gjennom utvikling og implementering av interaktive læremidler. I kjølvannet av NOU 2014:5 vil en også gi et innblikk i hvilke muligheter og utfordringer som følger av framveksten av MOOC og lignende tilbud. Målet er å gi deltakerne ny kunnskap om fremveksten av ny undervisningsteknologi, samt en mulighet til å diskutere hva dette har å si for utviklingen i Norge. Ordstyrer: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Rom: Aud. 5, Det helsevitenskapelige fakultet Hvordan kan et lokalt utviklingsarbeid om digitale læringsverktøy skape globalt samarbeid mellom sykepleierutdanninger? Cecilie Haraldseid, ph.d.-stipendiat, Universitetet i Stavanger Interaktivt læremiddel for nettbrett i høyere utdanning. Norsk-koordinert prosjekt med støtte fra Erasmus+ Strategiske partnerskap Brynjar Foss, professor, Universitetet i Stavanger Nyskapning innen høyere utdanning skjer utenfor universitetene og høyskolene Nettstudier kan spenne beina under den tradisjonelle måten å tenke utdanning på Atle Løkken, underdirektør, Nettop-UiS 10

11 Session 09 International marketing and recruitment in a Nordic perspective In the last few years, Swedish and Danish institutions have increased their international marketing efforts. Are Norwegian institutions falling behind? Chair: John A. Andersen, Senior adviser, NHH Room: Aud. 7, Det helsevitenskapelige fakultet Norway s Position in International Student Mobility Seen through a Nordic Lens - Implications and Recommendations Daniel Guhr, Managing director, Illuminate Consulting Group Institutional perspectives from Sweden Cecilia Hillmann, Project manager, International student recruitment, Chalmers University of Technology Institutional perspectives from Denmark Trine Sand, Director of International Education & Grants, University of Copenhagen Session 10 Recruitment of international students Increasing international competition is forcing Norwegian institutions to become more determined and professional in their international recruitment. How can they succeed in attracting the international students they want and need? How can Norway retain international talent? Chair: Kristin Solheim, Head of Department, SIU Room: Aud. 6, Det helsevitenskapelige fakultet Almost foreign students in Norway last year who are they and why did they choose Norway? Margrete Søvik, Senior adviser, SIU How to succeed with recruitment of international students? A case from Sweden Tomas Bengtsson, International student recruitment manager, Högskolan Jönköping Make it in the Netherlands! Susanne Feiertag, NUFFIC 11

12 Takk for deltakelsen! Vi sees på Internasjonaliserings konferansen 2016

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen

springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen Velkommen! Kjære it s learning-bruker De fleste av oss forbinder det å være kreativ med å skape noe utenom det

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Relevant kompetanse for arbeidslivet

Relevant kompetanse for arbeidslivet Arena for kvalitet i fagopplæringen 2014: Relevant kompetanse for arbeidslivet TROMSØ 11. 12. SEPTEMBER TORSDAG 11. SEPTEMBER Utdanningsdirektoratet og samarbeidsaktører i Troms fylke inviterer til: 10.30

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning 23 Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Ole Jacob Skodvin, NOKUT I denne artikkelen redegjøres det for NOKUTs forståelse av begrepet

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India RAPPORTSERIE Rapport 05/2013 Landrapport India Aktuelle adresser NORGE I INDIA: Den norske ambassaden: www.norwayemb.org.in Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/kontorer-i-utlandet/india I INDIA: Ministry

Detaljer

9. 10. februar 2012. Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser. Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen

9. 10. februar 2012. Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser. Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen 9. 10. februar 2012 IKT i opplæringen Clarion Bergen Airport Hotel VilVite, Marineholmen Innovasjon Forståelse Impulser Læring uten grenser Andreas Borud Vil utdanningsrevolusjonen bli styrt av brukernes

Detaljer

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1

UNINYTT. Velkommen til uninett-konferansen! 08. 12. 14. GrAtiS tv over nettet. LedeLSe og Verdener. VirtueLLe. SikkerHet 1 UNINYTT Aktuelt fra uninett nr. 2 2009 Velkommen til uninett-konferansen! 08. VirtueLLe LedeLSe og Verdener SikkerHet 1 12. 14. GrAtiS tv over nettet innhold: Uninytt nr. 2 2009 Leder Velkommen til UNINETT-konferansen!

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrev oktober 2007 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer

Detaljer