KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

2 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen

3 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker Bergen og Vestlandet vil du oppleve en region som har tenkt helhetlig og som setter brukeren i fokus. Du ser det i det estetiske, du opplever det i trafikken, når du spaserer, hvis du besøker sykehus, legevakt eller offentlige kontorer, handler i butikker eller besøker bedrifter. Du ser smarte løsninger. Prosessene er smidige. Det virker gjennomtenkt. Alt virker som det er laget for oss. Vestlandet er stedet å være både for næringslivsaktører, designere, forskere og idealister. Det er her det skjer. Det er her de virkelig gode ideene blir født med vilje, entusiasme og et miljø til å realisere dem. På Vestlandet tror vi på hverandre, og på at vi sammen kan flytte fjell. Med KonseptDesign Bergen skal vi vitalisere Vestlandsregionen! KonseptDesign Bergen setter mennesket i fokus og skaper nye løsninger som forbedrer menneskets livskvalitet. KonseptDesign Bergen skal gjøre Vestlandet kjent både nasjonalt og internasjonalt for samhandling mellom designere, næringsliv og samfunnsliv. Prosjektet vil endre hvordan vi ser på bruk av design. KonseptDesign Bergen er prosjektets arbeidsnavn inntil endelig navn er fastsatt.

4 4

5 5 1 INTRODUKSJON Det følgende er prosjektbeskrivelsen for Design Region Bergens prosjekt med arbeidstittel KonseptDesign Bergen. KonseptDesign Bergen består av en unik samarbeidsprosess, etterfulgt av et designarrangement med seminar og tilhørende utstilling, toppet av en pris innenfor konseptdesign. Prosjektet er utviklet med bakgrunn i et ønske om å koble aktører fra designbransjen, næringslivet, forsknings- og utviklingssektoren og det øvrige samfunnsliv i utviklingen av nye løsninger på viktige utfordringer. Design Region Bergen har med støtte fra Norsk Form gjennomført et forprosjekt vår og sommer 2008 for å sette rammene for prosjektet. Daglig leder i Design Region Bergen, Monica Hannestad har vært ansvarlig for arbeidet, og har engasjert Skrible v/ Torhild Eide Torgersen til å gjennomføre et strategiarbeid med den etablerte prosjektgruppen. Den følgende prosjektbeskrivelsen er resultatet av dette arbeidet. Design Region Bergen ble stiftet i oktober 2007 med det hovedmål å gjøre Bergen og det øvrige Hordaland til en mer vital designregion. Design Region Bergen er en nettverks- og prosjektorganisasjon, organisert som en medlemsforening. Nedslagsfeltet er det sentrale Vestlandet, primært Bergen og Hordaland. Organisasjonen skal utvikles til å bli den fremste pådriveren for designdrevet nærings- og samfunnsutvikling i regionen. I styret for Design Region Bergen sitter representanter fra Bergen Næringsråd, Connect Vest, Kunsthøgskolen i Bergen, NHH, StatoilHydro og representanter for designnæringene og næringslivet i regionen. I tillegg er det opprettet prosjektgrupper med ansvar for de ulike prosjektene knyttet til organisasjonen. Design Region Bergen har ansatt daglig leder og vil i tillegg knytte til seg personalressurser til de enkelte prosjekter. Grunnfinansiering er gitt fra Bergen Kommune og prosjektfinansiering fra Hordaland Fylkeskommune, Norsk Form og andre. Layout:

6 6 Foto: Vegard Fimland for Transplant

7 3 DRØMMEN INTRODUKSJON HVA ER KONSEPTDESIGN? Nye utfordringer krever nye spørsmål MÅL & RAMMER VISJON MÅL Defnere designbegrepet for 2020 Bidra til næringsmessig utvikling og vitalisere regionen Fremme menneskets livskvalitet gjennom bruk av design RAMMER Prosjektets tidsramme Geografiske rammer Målgrupper Deltagere Økonomiske rammer 16 DESIGN PROFIL: TRANSPLANT KORTFATTET PROSJEKTBESKRIVELSE REKRUTTERING PÅMELDING UTVIKLINGSPROSESS KONKURRANSE ARRANGEMENT Fremvise resultatene Utmerke de beste konseptene Møteplass & seminar EVALUERING & VIDEREFØRING ORGANISERING ANSVARSFORHOLD Initiativtaker og oppdragsgiver Prosjektansvarlig Prosjektleder ØVRIGE ROLLER OG BEMANNING Styringsgruppe Ressursgruppe Partnergruppe BESLUTNINGSPUNKT OG OPPFØLGING DESIGN PROFIL: TVEIT & TORNØE RISIKO / UTFORDRINGER KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR GJENNOMFØRING Deltakelse fra målgruppene Avklarte juridiske avtaler KVALITETSSIKRING JURY SAMARBEID DESIGN PROFIL: MEGAFON GJENNOMFØRING FREMDRIFT FREMDRIFTSPLAN PRODUKSJON & FINANSIERING

8 8 HVA ER KONSEPTDESIGN? 2 HVA ER KONSEPTDESIGN? KONSEPT DESIGN Næringsliv Samfunnsvitenskap Design

9 9 Tidligere søkte bedrifter svar på spørsmålet hvordan? Hvordan utvikler vi et nytt produkt? Hvordan skal det utformes? Hvordan skal det markedsføres, og hvordan organiserer vi bedriften for å oppnå best mulig løsning? Når bedrifter trenger råd til å besvare et isolert hvordan, kan de gå til ingeniører, designere, markedsføringsbyråer eller ledelseskonsulenter. Dagens bedrifter søker i større og større grad svar på spørsmålet hva?. Hva bør bedrifter fokusere på? Hva er de store utfordringene som bedriftenes og samfunnets nyskaping skal løse? Hva er det vi egentlig trenger? Når bedriftene skal besvare et vidt Hva, er det ingen av de nevnte profesjonene som alene har svaret. I dette prosjektet handler begrepet Konseptdesign om i samarbeid å utvikle konsepter som besvarer spørsmålet hva?. Et konsept er i denne sammenheng en løsning på en utfordring som ikke tidligere er løst, eller som er løst på en utilfredsstillende måte. Det kan være et enkelt produkt, en enkel tjeneste, eller en mer eller mindre kompleks kombinasjon av forskjellige produkter og tjenester. Ny teknologi kan være en viktig del av et konsept, men det kan også skapes ved at man finner overraskende nye løsninger basert på velkjent teknologi eller ikke-teknisk kunnskap. Å skape nye konsepter og å gjennomføre konseptdesign krever minst tre forskjellige kompetanser som må kombineres på en ny og utradisjonell måte: næringsliv, design og samfunnsvitenskap. Næringslivskompetansen er nødvendig for å identifisere validiteten av konseptet i markedet, i tillegg til hvilke konsekvenser det skaper for bedriftens forretningsmodell. Samfunnsvitenskap er nødvendig for å forstå kulturelle trender, observere brukeratferd og avdekke brukernes behov. Designkompetansen er viktig for å overføre kunnskap om brukeren og markedsbehovet til funksjonelle og estetiske produkter og tjenester. 2 2 Fra undersøkelsen Concept design, how to solve complex challenges of our time utgitt av FORA, Dansk erhvervs- og byggestyrelses enhet for erhvervsøkonomisk forskning og analyse, Hele rapporten kan lastes ned på

10 10 HVA ER KONSEPTDESIGN? Nye utfordringer krever nye spørsmål Bedrifter som jobber med konseptdesign møter mange forskjellige og komplekse utfordringer og spørsmål hos sine kunder. Fra FORAs undersøkelse om konseptdesign henter vi følgende eksempler: Hva kan sykehus gjøre for å forbedre barns opplevelse av innleggelse? Hva kan energiselskaper gjøre for å gjøre salg av energi mer brukervennlig? Hva kan arbeidsplassen gjøre for å motivere de ansatte til å velge en sunnere livsstil? Hva kan banker gjøre for å motivere kundene til pensjonssparing? Hva kan proteinteknologi brukes til for å utvikle nye typer mineralvann? Hva bør politiet gjøre når de arbeider med pedofilisaker? Hva vil fjernsyn bli brukt til i fremtiden? Hva kommer etter bensinslukende SUV-er? Hva kan bedrifter gjøre for å gjøre Kilowatt og andre energibegreper mer relevante for folk? Hva kreves for å selge vannpumper i Afrika? Hva er de største utfordringene knyttet til fremtidens barnehager? Veien er kort til liknende utfordringer i vår egen region Hva kan Bergen gjøre for byens rusavhengige? Hva skal til for at Bybanen blir en suksess? Hva skal næringslivet gjøre for å få fysisk plass til å utvide virksomheten? Hva vil gjøre Bergensregionen til et must å besøke for turister? Hva kan gjøre ventetiden på legevakten kortere? Hva kan gjøre opplevelsen av offentlige kontorer mer smidig og brukervennlig? Hva vil gjøre alle parter fornøyde med det nye Fisketorget? Hva skal til for at det planlagte CO 2 -renseanlegget på Mongstad blir en suksess? Hva er de største utfordringene som KonseptDesign Bergen bør prioritere å utvikle nye løsninger på?

11 Konsept: MIR Visuals Bergen 11

12 12 MÅL & RAMMER 3 MÅL & RAMMER VISJON Vi skal fremme design som øker livskvaliteten for mennesker som lever og arbeider i og utenfor Bergensregionen. k o n s e p t d e s i g n b e r g e n skal fremme løsninger som forbedrer enkeltmenneskets liv, familielivet, og næringslivets virke både i forhold til arbeidsplassen og i forhold til økt verdiskapning. Økt livskvalitet kan komme i form av bedre praktiske løsninger og i form av forbedret estetikk i miljøet rundt oss. Ralston & Bau Designstudio Foto: Vegard Fimland

13 13 MÅL Fremme menneskets livskvalitet gjennom bruk av design k o n s e p t d e s i g n b e r g e n skal munne ut i konkrete, reelle løsninger som gjennom en bevisst bruk av design fremmer menneskets livskvalitet både på mikro- og makronivå, kortog lang sikt. Definere designbegrepet for 2020 k o n s e p t d e s i g n b e r g e n skal endre folks oppfatning av hva design er og synliggjøre bredden og mulighetene som ligger i aktiv bruk av design. Vi vil gjøre det generelle publikum mer kritisk til betegnelsen design og spre kunnskap om hva den faktisk innebærer. Vi vil skape oppmerksomhet rundt designens rolle i forhold til økt bevissthet rundt forbruk og bærekraftige løsninger. Bidra til næringsmessig utvikling og vitalisere regionen Vi skal skape nye koblinger mellom aktører, som vil resultere i flere realiserte prosjekter, nye løsninger på viktige utfordringer, i tillegg til økt verdiskapning. Prosjektet skal gi både forbedrede løsninger og økt lønnsomhet for næringslivet generelt, og flere oppdrag og større aktivitet for designnæringen spesielt. Vi ønsker at nyutdannede vil bli værende i regionen, og at eksterne aktører flytter til regionen. Arrangementet skal vitalisere regionen ved å bringe inspirasjon og kunnskap hit fra både fjern og nær. I fremtiden skal Vestlandet være kjent for god design, og som en region hvor mennesket står i sentrum. Dette vil være synlig for det blotte øye gjennom visuelle og estetiske grep, samtidig som det vil merkes ved gjennomgående gode, praktiske løsninger. Design vil på denne måten være med på å gi Vestlandet og Bergensregionen en ny identitet og aktivt bidra til en positiv by- og samfunnsutvikling.

14 14 MÅL OG RAMMER Rammer PROSJEKTETS TIDSRAMME Forprosjektet avsluttes i løpet av høsten 2008, hvorpå hovedprosjektet løper frem til oktober 2009, med påfølgende evaluering og eventuell videreføring. Dersom prosjektet videreføres er tanken at det skal være en biennal. For en detaljert fremdriftsplan, se punkt 9 s GEOGRAFISKE RAMMER Prosjektet skal hovedsakelig involvere deltakere fra Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), men vi ønsker også deltakelse og oppmerksomhet fra resten av Norden. ØKONOMISKE RAMMER Prosjektet har en økonomisk ramme på 7,5 millioner. Økonomi omtales mer utfyllende i punkt 9 s. 35.

15 15 MÅLGRUPPER Prosjektets faser er rettet mot forskjellige målgrupper. Rekruttering, påmelding & prosess DESIGNERE NÆRINGSLIV FORSKNING -OG UTVIKLINGSSEKTOR (FoU-sektor) Arrangement DESIGNERE NÆRINGSLIV FoU-SEKTOR OFFENTLIG SEKTOR ØVRIG SAMFUNNSLIV BARN & UNGDOM DELTAKERE Design Region Bergen er initiativtaker og pådriver for prosjektet. Prosjektets suksess avhenger av et godt samarbeid både med designere, næringsliv, FoUsektor, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre investorer.

16 16 Design profil TRANSPLANT Transplant er et designkompetanse senter, for industri, PU-team og kreative bedrifter. I strategiske faser, fra en dag til en uke, benyttes Transplant effektivt til utvikling av idéer til ferdig form. Verktøy for design og produktutvikling Nordic Materials, nordisk innovativt materialbibliotek, modellverksted og kunst/design formidlingsprogram er unike redskap i det kreative arbeidet. Hele året tilbyr Transplant faglige workshops i design, trender og materialer i samarbeid med partnere som designstudioet Ralston & Bau, ID Forum (dk), Fretex og Norsk Designråd. Alle foto: Vegard Fimland

17 17 Bygget på 600 m2 er tegnet av arkitekten Attila Eris (Renzo Piano Workshop) og ligger ved bredden av den vakre Dalsfjorden. Med bare 20 min til Bringeland flyplass (Bergen 20 min. og Oslo 50 min.) og 3 timer med ekspressbåt til Bergen sentrum, er det kort vei til Dale i Sunnfjord. Transplant er en kreativ møteplass med rom for seminarer, utstillinger og workshops tilpasset behov, fra de små til de virkelig store begivenhetene. Live vingen Nordic Materials, materialdatase

18 18 4 KORTFATTET PROSJEKTBESKRIVELSE Høst / vinter 2008 Vinter / vår 2009 REKRUTTERING PÅMELDING BEHOV ÅPEN KLASSE UTFORDRING I UTFORDRING II UTFORDRING III UTFORDRING IV UTARBEIDE 4 UTFORDRINGER Finne 4 behov / utfordringer innenfor de forskjellige sektorene som hver vil utgjøre utgangspunktet for en prosjektgruppe. UTFORDRING V UTFORDRING VI Velge 2 nye utfordringer fra forslagene sendt inn til åpen klasse. ENDELIG UTLYSNING 6 UTFORDRINGER Aktørene melder sin interesse for å arbeide med en av de 6 utfordringene. 6 grupper velges ut. Utlyse muligheten for å melde flere utfordringer til åpen klasse UTVIKLINGSPROSESS

19 19 Vår / sommer 2009 Høst 2009 PROSESS ARRANGEMENT EVALUERING UTVIKLING Prosjektgrupper på 3-5 relevante personer fra sektorene utvikler ideene til ferdige konsepter med tilrettelegging og oppfølging fra prosjektorganisasjonen. KONSEPT I KONSEPT II KONSEPT III KONSEPT IV KONSEPT V KONSEPT VI Eksterne bidrag Mulighet for eksterne å melde seg på med egne konsepter selv om de ikke har vært del av utviklingsprosessen KONKURRANSE PRIS VISE FREM RESULTATENE & FORKLARE PROSESSENE UTSTILLING UTMERKE DE BESTE KONSEPTENE MØTEPLASS & SEMINAR SPRE KUNNSKAP & ENGASJEMENT FOR DESIGNENS POTENSIAL Evaluere prosjektet i henhold til mål og suksesskriterier Vedta eventuell videreføring ARRANGEMENT EVALUERING

20 20 KORTFATTET PROSJEKTBERSKRIVELSE UTVIKLINGSPROSESS REKRUTTERING Målet for denne fasen er å etablere fire utfordringer som vil danne grunnlag for fire prosjektgrupper, og å skape interesse for prosjektet blant målgruppene. Det vil være nødvendig å starte dialog med aktører fra målgruppene tidlig, for å få et stort antall forslag til hvilke virkelig store utfordringer de forskjellige sektorene ønsker løst. Det vil også være viktig i denne perioden å gjøre prosjektet godt kjent hos målgruppene slik at vi sikrer god påmelding. PÅMELDING Målet for denne fasen er å koble relevante aktører fra de forskjellige sektorene, for å utvikle ideer og ferdige konsepter som løsning på utfordringene. Vi ser for oss at utvelgelseskriteriet først og fremst er motivasjon for å arbeide med den gitte utfordringen, i tillegg til relevant kompetanse. På denne måten åpner vi opp for at alle kan delta, uavhengig av størrelse, erfaring og økonomi. Med andre ord er det åpent for studenter så vel som for etablerte, og store så vel som små. Det vil være to klasser for deltakelse i utviklingsprosessen: en hvor man melder sin interesse til de 4 utlyste utfordringene, og en åpen klasse hvor man kan foreslå andre utfordringer. Når alle de seks utfordringene foreligger, søker en om å få arbeide på det prosjektet en ønsker, og begrunner søknaden med ens motivasjon og kompetanse. Det vil være mulig å søke om deltakelse på flere enn ett prosjekt, men det vil kun være mulig å arbeide på ett. Forslag som ikke blir valgt ut til den organiserte utviklingsprosessen kan likevel utvikles på eget initiativ og delta i den endelige konkurransen. UTVIKLINGSPROSESS I løpet av utviklingsprosessen vil designere, næringsliv, FoU- og andre samfunnsvitenskapsaktører sammen arbeide frem konsepter og prototyper (der det er mulig) på bakgrunn av de utvalgte ideene. Hver gruppe vil bestå av 3-5 personer, og gruppene vil få tett oppfølging, inspirasjon og veiledning fra prosjektorganisasjonen. Blant annet er tanken at hver gruppe skal få opplæring i arbeid med kreative prosesser og prosjektledelse, i tillegg til veiledning fra en mentor med erfaring og kompetanse innenfor konseptdesign. Med ferdig konsept/prototype menes at konseptet er ferdig utviklet, og at en prototype foreligger der dette er mulig. Ideene skal ikke være faktisk realisert etter utviklingsprosessen.

21 21 En viktig utfordring som må løses i det videre utviklingsarbeidet er hvordan vi sikrer at de forskjellige deltakernes interesser ivaretas i løpet av- og i etterkant av prosjektet. Til å sørge for dette vil vi koble på juridisk kompetanse særlig i forhold til eierrettigheter til det endelige konseptet (se: punkt 6 s. 26). KONKURRANSE Etter endt prosess deltar konseptene i den endelige konkurransen hvor de beste utmerkes. Denne konkurransen vil være åpen for alle også de som ikke har deltatt i den innledende utviklingsprosessen. ARRANGEMENT FREMVISE RESULTATENE Selve arrangementet vil være det som folk flest forbinder med prosjektet, og det vil være her alle de ferdige konseptene og prototypene blir vist frem til publikum. Arrangementet skal på forskjellige måter være synlig i det offentlige rom fra jernbanestasjonen til Fløyen, fra nord i Sogn og Fjordane til sør i Rogaland. Vi vil sørge for at fremvisningen av resultatene retter seg forskjellig til de forskjellige målgruppene, for å sikre at hver gruppe får mest mulig ut av den. Ved å vie for eksempel en dag til næringslivet og en dag til barn og unge, har man naturligvis bedre muligheter for å tilby noe som er relevant og givende for hver av dem. Ved å lage en utstilling eller et arrangement som retter seg likt til veldig forskjellige målgrupper risikerer man å ikke nå noen av dem. I det videre utviklingsarbeidet skal det avklares på hvilken måte resultatene skal vises frem til de forskjellige målgruppene. Det er et viktig kriterium at arrangementet skal være lett tilgjengelig for alle som ønsker å delta. UTMERKE DE BESTE KONSEPTENE Hvor mange konsepter som skal utmerkes, hvordan utvelgelsen skal foregå og hva den skal innebære vil avklares i løpet av det videre utviklingsarbeidet.

22 22 ORGANISERING MØTEPLASS & SEMINAR I forbindelse med utmerkelse og fremvisning av resultater, vil det være en seminardel som skal spre kunnskap om- og interesse for design. Dette vil være en møteplass for designere, næringslivsaktører og andre samfunnsaktører. Resultatene fra konkurransen vil vise potensialet som ligger i samarbeid mellom forskjellige profesjoner fra en tidlig utviklingsfase, og dette skal være en arena hvor enda flere av disse aktørene treffes og hvor nye samarbeidsprosjekter kan bli skapt. Dette skal aktivt bidra til å styrke næringsutviklingen gjennom et større nettverk og bedre kommunikasjon mellom forskjellige aktører. EVALUERING & VIDEREFØRING Etter endt gjennomføring skal prosjektet evalueres i forhold til styrker og svakheter, og i forhold til hvorvidt vi oppnådde de målene og suksesskriteriene vi satte oss. I løpet av dette evalueringsarbeidet skal styringsgruppen vedta hvorvidt prosjektet skal videreføres eller ikke, og ved eventuell videreføring skal ny fremdriftsplan utarbeides før inneværende prosjekt anses å være avsluttet. Det skal utarbeides en grundig evalueringsrapport som skal ligge til grunn for eventuell videreføring av prosjektet. 5 ORGANISERING ANSVARSFORHOLD INITIATIVTAKER & OPPDRAGSGIVER Design Region Bergen PROSJEKTANSVARLIG Daglig leder i Design Region Bergen, Monica Hannestad. PROSJEKTLEDER Skrible ved Torhild Eide Torgersen

23 23 ØVRIGE ROLLER & BEMANNING STYRINGSGRUPPE Som styringsgruppe bruker man styret i Design Region Bergen, med supplement fra økonomiske samarbeidspartnere og eventuelle andre relevante eksterne representanter. Styringsgruppen skal møtes hver annen måned. RESSURSGRUPPE Prosjektleder skal kunne støtte seg på kompetanse som er nødvendig for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ressursgruppen skal bestå av representanter fra designfaget, næringslivet og FoU-sektoren, og skal møtes ved behov på initiativ fra prosjektleder. Ressursgruppen består foreløpig av: Einar Wiig Kunsthøgskolen i Bergen Monica Hannestad Design Region Bergen S tei nar Hinden e s Circus design TORHILD EIDE TORGERSEN Skrible Kari Øritsland Orangeriet PARTNERGRUPPE For å sørge for forankring hos målgruppene og sikre at vi når ut til dem, ser vi for oss å etablere en partnergruppe som består av representanter fra de forskjellige målgruppene. Disse skal fungere som ambassadører for prosjektet, og skal bidra med innspill til konseptet og planene. Det planlegges to til tre partnergruppemøter årlig: et i forbindelse med oppstart av prosjektet, et i forbindelse med markedsføring av selve arrangementet, og eventuelt et evalueringsmøte dersom dette gir mening for de involverte. BESLUTNINGSPUNKT & OPPFØLGING Styringsgruppen er øverste beslutningsorgan og skal ha overordnet styring med prosjektet. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen hver annen måned.

24 24 Design profil TVEIT & TORNØE Copenhagen Chair er resultatet av Lars Tornøes masterprosjekt ved KHiB. Masterprosjektet var en fordypning i materialet 3D-finer som kom på markedet i Det fantes interesse for det nye materialet hos flere aktører innen norsk møbelindustri, og disse var med på å støtte prosjektet. Som case til prosjektet stilte UD den norske ambassadørboligen i København til disposisjon, og Copenhagen Chair ble tegnet til dette bygget. Laminatene i sete og rygg er laget av 3Dfiner, og man bruker det samme verktøyet til å lage begge deler, noe som forenkler produksjonen og reduserer investeringsutgiften til produsenten. Copenhagen Chair blir produsert av Fora Form Prototype

25 Copenhagen Chair Fora Form 25

26 26 RISIKO / UTFORDRINGER 6 RISIKO / UTFORDRINGER KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR GJENNOMFØRING I tillegg til de kritiske suksessfaktorene beskrevet under, har vi etablert noen klare milepæler som skal oppnås før prosjektet startes. Under punkt 9. presenterer vi en detaljert fremdriftsplan som inkluderer disse milepælene. DELTAKELSE FRA MÅLGRUPPENE Deltakelse fra de forskjellige målgruppene er kritisk for prosjektets suksess dette både for å sikre høy kvalitet på de konseptene som utarbeides, og for å sikre at vi oppnår det samspillet mellom aktører som hele prosjektet er tuftet på. Det vil være avgjørende å komme i dialog med de forskjellige målgruppene så tidlig som mulig, og å få ambassadører innenfor målgruppene som tror på prosjektet, og som rekrutterer fra- og skaper interesse innenfor sin sfære. For å sikre deltakelse fra de forskjellige målgruppene er det også viktig å lytte til de forskjelliges behov og innspill underveis. Partnergruppen er et middel for å oppnå dette. I løpet av forstudiet har vi vært i kontakt med både offentlige aktører, næringslivsaktører, designere og andre samfunnsaktører, og det er stor interesse for og engasjement rundt prosjektet. AVKLARTE JURIDISKE AVTALER Det skal være helt klare juridiske avtaler i bunn som avklarer eierskap til konseptene som utvikles, og som sikrer alle de involverte partenes interesser. Deltakelse i KonseptDesign Bergen skal være en positiv og seriøs opplevelse for alle deltakerne. Vi vil tidlig engasjere juridisk kompetanse for å utvikle disse avtalene, og vi vil trekke på innspill fra de forskjellige målgruppene slik at alles interesser ivaretas.

27 27 7 KVALITETSSIKRING Det er avgjørende for prosjektet at konseptene som utvikles er av høy kvalitet. Dette både for å skape anerkjennelse for prosjektet, for å skape en attraktiv utstilling og ikke minst for å oppnå de overordnede prosjektmålene. Som tidligere nevnt vil vi arbeide for et stort antall deltakere i konkurransen, for å øke sannsynligheten for at de utvalgte konseptene er av høy kvalitet. JURY I samarbeid med representanter fra målgruppene vil vi sette sammen en høyt kvalifisert jury med kompetanse innenfor de involverte profesjonene. Vi vil utarbeide kriterier for juryeringen, slik at vi sikrer at konseptene som utvikles bidrar til å nå de overordnete prosjektmålene. 8 SAMARBEID Prosjektet skal være et positivt bidrag til by- og samfunnsutviklingen, og til utviklingen innenfor de involverte sektorene. Det er viktig for prosjektet at vi skaper gode samarbeidsrelasjoner både til aktører fra de forskjellige involverte sektorene og fra andre relevante organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Vi er i dialog med etablerte aktører både innenfor designbransjen, det offentlige og næringslivet for å sikre at prosjektet ikke konkurrerer med andre gode initiativer, for å hente inspirasjon og tips og for å dra i samme retning som andre aktører der dette er naturlig.

28 28 Design profil MEGAFON Megafon er et gatemagasin som selges av vanskeligstilte mennesker. Selgerne kjøper bladet for kr. 25,- og selger det videre for kr. 50,-. Mellomlegget beholder selgeren som lønn. Megafon ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de kan føle seg som en del av noe større. Takker for all hjelp, takker gud for det Megafon har gjort, åpnet for veier til et liv uten rus, har stått i 9 mnd, masse verdier kort skrevet. Are Hjelle, nå rusfri. Mai 2008

29 Foto: Geir Dillan 29

30 30 GJENNOMFØRING 9 GJENNOMFØRING FREMDRIFT I løpet av tidlig høst 2008 skal finansiering avklares slik at arbeidet med prosjektet kan startes i tråd med rammene nevnt tidligere Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FORPROSJEKT KONSEPTUTVIKLING ETABLERE AVTALER REKRUTTERING & DELTAKERUTVELGELSE UTVIKLINGSPROSESS PLANLEGGING AV ARRANGEMENT ARRANGEMENT EVALUERING & VIDEREFØRING

31 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

32 32 GJENNOMFØRING FREMDRIF TSPL AN 2008 AUGUST FORPROSJEKT Den 10. desember 2008 skal det vedtas av styret i Design Region Bergen hvorvidt prosjektet skal startes eller ikke. For at Design Region Bergen skal gå videre med prosjektet skal følgende være oppnådd innen denne fristen: 1 Finne fire store utfordringer to fra næringslivet, to fra sosial/offentlig sektor Utfordringene skal bestemmes etter et undersøkelsesarbeid hvor vi snakker med minst 5 aktører innen hver av de følgende sektorer (totalt 20 aktører fra regionen) DESIGNERE NÆRINGSLIV FoU-SEKTOR OFFENTLIG SEKTOR 2 Ha intensjonsavtaler med 10 relevante aktører innen hver av de ovennevnte sektorer om at de ønsker å delta i prosjektet (totalt 40 avtaler) 3 Ha ferdigstilt juridiske avtaler som sikrer alles interesser i prosjektet. 4 Ha fullfinansiering for hele prosjektet 5 Ha gjennomført nullpunktsundersøkelse for konseptdesign-kompetanse i designnæringen i regionen og bruken av design/samarbeidsløsninger i næringslivet. 6 Ha bindende intensjonsavtale med mentor for prosjektgruppene 7 Ha bindende intensjonsavtale med jury Krav til ressurser Prosjektleder i 100% fom. 1. September Daglig leder DRB i 30% fom. 1 september Honorar advokat for å utarbeide juridiske avtaler Gjennomføring av nullpunktsundersøkelser (forutsatt at DRB får finansiering til sin nullpunktsundersøkelse og at de to kan slås sammen) Reiser forbundet med samtaler med jury/mentor 127, , , , , DESEMBER Totalt krav til ressurser for gjennomføring av første fase 320,750.00

33 DESEMBER PÅMELDING & REKRUTTERING Utlyse fire faste utfordringer og muligheten for å melde egne JULEFERIE 2. JANUAR Påminnelse om fire faste utfordringer og muligheten for å melde egne Interesserte har 3 uker på seg til å melde nye utfordringer til åpen klasse 23. JANUAR Frist for å melde nye utfordringer Jury har en uke på seg til å velge ut to nye utfordringer 30. JANUAR Utlysning av 6 utfordringer som er utgangspunkt for utviklingsprosessen. 3 uker på seg til å melde seg på 20. FEBRUAR Påmeldingsfrist Jury har 6 dager på seg til å velge ut gruppene 27. FEBRUAR Gruppene får beskjed VINTERFERIE (skoleferie) 12. MARS UTVIKLINGSPROSESSEN KICK OFF for utviklingsprosessen APRIL 3 Måneders utviklingsprosess hvor gruppene jobber sammen MAI 12. JUNI Frist for å levere bidrag til konkurransen. Utviklingsprosessen over

34 34 GJENNOMFØRING 2009 JULI UTMERKELSE & PLANLEGGING Jury velger ut vinnerne av konkurransen. Konkret planlegging av arrangementet + markedsføring AUGUST SOMMERFERIE SEPTEMBER ARRANGEMENT To dager / en uke i september / oktober. OKTOBER NOVEMBER EVALUERING Rapport leveres ved utgangen av november Det vedtas hvorvidt prosjektet skal videreføres november/desember 2009.

35 35 PRODUKSJON & FINANSIERING PRODUKSJON De følgende tallene gjelder produksjon over hele prosjektperioden (totalt 18 måneder). BESKRIVELSE Produksjon utviklingsprosess + research Konkurranseproduksjon (inkl. prispremie og jury) Produksjon arrangement og utstilling Produksjon post-arrangement Markedsføring og nettside Andre driftskostnader og uforutsette utgifter Lønn (prosjektleder, daglig leder DRB og regnskapsfører 18 måneder) Moms BUDSJETTSUM 1,800, ,000 1,085, , , ,000 1,155, ,000 Totale kostnader 7,415,000 FINANSIERING Vi ser for oss følgende finansieringsplan INNTEKTER Statlige midler Kommunale midler Private midler (fond, gaver) Næringslivsmidler Hovedsamarbeidspartner ANDEL % % % % %

36 36

Hjertet. Live Vingen, i hjertet av Transplant

Hjertet. Live Vingen, i hjertet av Transplant ...idéfabrikken er et sted for å gå fra idé til ferdig form på kortest mulig tid. Transplant er en grenseoverskridende, kreativ møteplass med rom for utstillinger, seminarer og møter de små og de helt

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL

SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL SØKNAD OM TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFONDET FOR KOMMUNENE NORE OG UVDAL, ROLLAG OG SIGDAL OVERORDNET INFO VEDR SØKER - Søker: Omstillingsprogrammet i Rollag Kommune - Kontaktperson: Espen Berg - Espen.berg@rollag.kommune.no;

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT KULTURKLYNGEN I GRENLAND PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT INNHOLD 1. MÅL OG RAMMER 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Prosjektmål 2 1.3 Rammer 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING 3 3.1 Prosjektledelse 3 3.2 Øvrige

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Viktige elementer i søknaden

Viktige elementer i søknaden Regionalt forskningsfond Forprosjekt / kvalifiseringsstøtte Viktige elementer i søknaden Bergen 15.mars 2011 Svein Winther Uni Research AS Forskning innen prioriterte Vestnorske tema 1. Energi og maritim

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078. Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen

YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078. Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078 Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen Innholdsfortegnelse Bakgrunn Gjennomføringsmodell Utfordringer Resultat Konklusjon/læring Videre oppfølging av

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling

SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land. Veiviser innen energieffektivisering og virksomhetsutvikling SMB-Utvikling - for næringslivet i Søndre Land Hvem er vi? Fossekalls virksomhet er å drive rådgivende og utøvende forretningsutvikling, gjennomføre analyser og lede utviklingsprosesser innen privat og

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Næringsvennlig region

Næringsvennlig region Næringsvennlig region Introduksjon Det offentlige skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet gjennom sin samfunns- og næringsutviklerrolle Næringsvennlig region (NVR) skal være til hjelp

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Avtale om deltakelse i programmet

Avtale om deltakelse i programmet Avtale om deltakelse i programmet 1. Formålet med SmartCity Bærum SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Omdømme Østfold. 3. november 2016.

Omdømme Østfold. 3. november 2016. Omdømme Østfold 3. november 2016. Hva vil vi med prosjektet? Hva vil vi med prosjektet? Det er grunn til å tro at mange i Norge vet for lite om Østfold, om industrien og næringslivet her og om de muligheter

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Nye Konsepter Brukernes erfaringer med første utlysning. Energiforskningskonferansen 23. mai 2013

Nye Konsepter Brukernes erfaringer med første utlysning. Energiforskningskonferansen 23. mai 2013 Nye Konsepter Brukernes erfaringer med første utlysning Energiforskningskonferansen 23. mai 2013 Agenda 1. Bakgrunn og status 2. Spørreundersøkelse 3. Plenumsdiskusjon 4. IPN-utlysning Nye konsepter Bakgrunn

Detaljer

Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser

Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser Universell utforming og funksjonshemmedes reiseopplevelser Hvorfor ble bussen «gruset»? En del teknisk sett dårlige løsninger ga behov for assistanse for å utføre vanlige reiser Klare interessekonflikter

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014.

1. Strategisk forankring. Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt 04/14 Saupstad nærmiljøutvalg OPPSTART: 1.5.2014 1 Prosjektnavn: Saupstad Nærmiljøutvalg + Bomiljøpotten (utredes som del av dette) Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 1.Mai 2014. Prosjekt

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland

Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland Jobb til 2 (arbeidstittel) Bjugn og Ørland Beskrivelse/formål Prosjektet skal være et samlingsbasert seminar, som hjelper deltakerne til å avklare jobbmuligheter i vertskommunene. Målgruppen vil bestå

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer