Sten Sparre Nilson. Bibliografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001"

Transkript

1 Sten Sparre Nilson Bibliografi Utarbeidet av Bredo Berntsen Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo

2 Forord Statsvitenskap har i mange år vært et viktig og respektert fag som har tiltrukket mange studenter. Ja, Institutt for statsvitenskap har lenge vært et av de største ved Universitetet i Oslo. Et veletablert og sentralt fag bør imidlertid ikke glemme sine historiske røtter. Jeg har tidligere (2000) laget en oversikt over Jens A. Christophersens statsvitenskapelige forfatterskap. Nå er det en annen av fagets pionerer som settes i fokus ved denne bibliografien. Han har for øvrig selv i artikkelen På kort og lang sikt (2001) - lagt vekt på viktigheten av aldri å miste historien. Bibliografien kan bidra til å gi svar på spørsmål av typen: Hva ble publisert? Hvor meget ble publisert? Hvordan ble det publisert? Sten Sparre Nilson (f. 1915) ble cand. oecon. i 1940 og dr. philos. i 1975 på et arbeid om folkeavstemninger. Han var på shippingkontorer til 1947, ved Chr. Michelsens Institutt , i Statistisk Sentralbyrå og ved Utenriksdepartementets kulturkontor Han ble tilsatt ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, som universitetslektor i 1965, dosent fra 1978 og professor 1. januar Senere samme året gikk han av for aldersgrensen. Sparre Nilson publiserte på 1950-tallet artikler innenfor statsvitenskap på et tidspunkt da faget knapt var etablert i Norge. Han har en uvanlig publikasjonsbredde både i temaer og i typer tidsskrifter. I en tid hvor den anglo-amerikanske faglitteraturen er nesten alt-dominerende, er det interessant å se hvordan hans publisering kom til uttrykk gjennom kontinentale språk som fransk og tysk, i artikler som Le Communisme dans les Pays du Nord. Les élections depuis 1945 i Revue Francaise de Science Politique (1951) og Wahlsoziologische Probleme des Nationalsozialismus i Zeitschrift für die gesamte Statswissenschaft (1954). Siden den gang har han publisert mange bøker og skrifter og et imponerende antall tidsskriftartikler helt frem til i dag. Hans velkjente bok En ørn i uvær : Knut Hamsun og politikken fra 1960 er senere blitt oversatt til både tysk og fransk! Han har satt søkelyset på mange faglig viktige temaer; i særdeleshet valg og folkeavstemninger, historisk og statsvitenskapelig teori, Hamsuns forhold til nazismen, og befolkningsproblemene. Det siste emnet tok forfatteren tidlig opp. Først langt senere gikk viktigheten av dette opp for opinionen og samfunnet. Som redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning tok Tor Bjørklund i 1988 initiativ til en serie i tidsskriftet som het Streiflys over norsk samfunnsforskning. Hensikten hans var å åpne spaltene for den første generasjonen av samfunnsforskere. Her fikk pionerene anledning til å fortelle hvorfor de valgte samfunnsforskningen som fag og hvordan de opplevde utviklingen i faget. Blant statsviterne var nettopp Sten Sparre Nilson en av dem som fortalte om sin karriere. Hans artikkel (fra Tfs. 1989: 30, 83-85) Om å velge statsvitenskap og frelse verden er gjengitt på side Når det gjelder selve bibliografien søker den å dekke mest mulig av det som er publisert av forfatteren. Og takket være et velvillig samarbeid med ham, tror jeg at oversikten er nær komplett. Tidsrammen strekker seg fra 1938 til 2001! Bibliografien er nummerert løpende og er ordnet med hovedgruppene avhandlinger, bøker og skrifter og tidsskriftartikler med to undergrupper under bøker og skrifter. Innen hovedgruppene er innførslene kronologiske. Referansen til artiklene er i rekkefølgen: år, volum og sidetall. Der volum ikke brukes, står i stedet heftenummer (nr.). Avisartikler er ikke tatt med. B.B. 2

3 Avhandlinger 1. Politisk avstand ved norske folkeavstemninger. Oslo : Gyldendal s. 2. Fortsettelse av Politisk avstand ved norske folkeavstemninger. Oslo : Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, s. Avhandling, doktorgrad. 3

4 Bøker og skrifter Forfatter 3. Tyskland og verdensøkonomien. Bergen : Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet, s. (Tidens ekko. Småskrifter om storpolitikk. 4.) 4. Efterkrigsproblem i tysk ekonomi. Sth.: Kooperativa förbundets bokförlag, s. (Världspolitikens dagsfrågor; 7) 5. Histoire et sciences politiques : essai sur la méthode quantitative. Bergen : Chr. Michelsens Institutt, s. (Beretninger fra Chr. Michelsens Instutt for Videnskap og Åndsfrihet;12:8.) 6. En overfylt verden og et underbefolket land. Bergen : Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet, s. 7. En ørn i uvær : Knut Hamsun og politikken. Oslo : Gyldendal, s. 8. Vår overfylte klode. Bergen : Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet, (Tidens ekko. 7, s ) 9. Knut Hamsun und die Politik. Aus dem Norwegischen übers. und zusammen mit dem Autor bearb. von Fritz Nothardt. Villingen : Ring Verlag, s. Originaltittel: En ørn i uvær. 10. Historiske årsaksspørsmål. Bd. 1, 88 s. Oslo : Institutt for statsvitenskap, Bd. II, 131 s. Bd. III, 73 s. Oslo : Institutt for statsvitenskap, Polarisering som et begrep i valgforskning og i statsvitenskapelig teori. ( Polarization as a Concept in Electoral Research and Political Science Theory), Paper presented at the First Nordic Conference of Political Science, Voksenåsen, 4-7 June, Mimeo. 8 s. 4

5 12 Hanson, Bertil L. The Intellectual foundation of political science. Eksakt statsvitenskap, en kommentar av Sten Sparre Nilson. Oslo : Statsvitenskapelig studentutvalg, (Politicus. Memorandum: Årg. 2, 1967 : 6) 13. Økonomiske og politiske beslutnings-sekvenser: En konkret parallell og noen teoretiske betraktninger. (Economic and Political Decision-Making Processes: A Concret Parallel and Some Theoretical Considerations), Paper presented at the Second Nordic Conference in Political Science, Helsinki/Jollas, august, Mimeo. 38 s. 14. Litt om politiske normer. Oslo, bl. (Politico. 1.) 15. Noen trekk ved sammenhengen mellom velgermobilisering og partisystem. (Notat fra: Nordisk statskunnskapsmøte. Politisk sosialisering, deltakelse og rekruttering. Århus august 1975). Oslo : Universitetet i Oslo, Domestic cleavages and foreign affairs : an illustration from Norway. (Notat fra: ECPR Workshop Sources of Foreign Policy april 1975) Oslo : Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Folkeavstemninger i Norden. Oslo : Institutt for statsvitenskap, s. (Statsvitenskap grunnfag : GF-PA) 18. Folkeavstemninger i Norge. Oslo : Det kgl Utenriksdepartementet, s. 19. Knut Hamsun : un aigle dans la tempête. Trad. du norvégien et postface par Michel Cadars et Helge Vidar Holm. Puiseaux : Pardès, s. Originaltittel: En ørn i uvær. 20. Folkeavstemninger i Norden. Oslo : Institutt for statsvitenskap, bl. 21. Svekkede partier overfor pengemakt og mediemakt: Faglige utfordringer. Paper presented at det Nordic Political Science Association Conference Uppsala, august s. 5

6 Medarbeider, medforfatter, redaktør og oversetter 22. Sparre, Christian Kaperskipet Alabama : Sjøfortelling fra den amerikanske borgerkrigs tid. Ny utg., oppl./ ved Sten Sparre Nilson. Oslo: Aschehoug, s. 23. Balzac, Honoré de I skyggen av Bonaparte/ Overs. av Sten Sparre Nilson. Oslo : Nasjonalforlaget, s. 24. The political parties. S.S I: Scandinavian democracy. Develoment of democratic thought & institutions in Denmark, Norway and Sweden. Ed. by Joseph A. Lauwerys. Copenhagen : The Danish Institute (Det danske Selskab), Heidar, Knut En diskusjon av teoriene til Michels og Hirschman/ av Knut Heidar, Ottar Hellevik, Sten Sparre Nilson. Oslo, (Politico; 20) 26. Scandinavia. S.S I: Referendums: A comparative study of practice and theory. Ed.: David Butler and Austin Ranney. Washington D.C. : American Enterprise Institute, Norway and Denmark. S.S I: Western European party systems. Ed.: Peter H. Merkl. New York : Free Press, Parties, cleavages and the sharpness of conflict. S.S I: Western European party systems. Ed.: Peter H. Merkl. New York : Free Press, Who voted for Quisling? S.S I: Who were the fascists? Social roots of European Fascism. Ed.: Stein Uglevik Larsen et al. Oslo : Universitetsforlaget, Høyre mellom by og land. (Medforfatter: Tor Bjørklund). S.S I: Høyrebølgen epokeskifte i norsk politikk? Red.: Tor Bjørklund og Bernt Hagtvet. Oslo : Aschehoug, Direct democracy in national politics. S.S I: Nordic democracy. Ed. by Erik Allardt et al. København : Det danske selskab,

7 32. Bevilgningsspørsmål og regjeringskriser. S.S I: Med Finanskomiteen i arbeid. Til Haakon Bingen. Oslo : Stortinget, Kommunestemmer og rikspolitikk. S.S I: Mennesket i sentrum. Festskrift til Helge Seip. Red. av Guttorm Hansen et al. Oslo : TANO, Oppstyr og styring rundt flyplass : Hurum, Fornebu, Gardermoen? / Sten Sparre Nilson, Ottar Brox, Bjørn Erik Rasch; red. og med innledning av Knut Midgaard. Oslo : Liberalt forskningssenter, s. 35. Det 20. århundre Oslo : Aschehoug, bd. 3: En verden går under J.M.Winter; norsk fagredaktør; Sten Sparre Nilson s. 36. Folkeavstemningsfloker. S.S I: EF, Norge og 1990-årene. Red. Nils Asbjørnsen og Gunnar Vogt. Oslo : Institutt for statsvitenskap. Forskningsrapport 02/ På kort og lang sikt. Om treghet i innsikter og særlig om nødvendigheten av aldri å miste historien. S.S I: Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Red. Harald Baldersheim et al. Kristiansand S.: Høyskoleforlaget

8 Tidsskriftartikler 38. Sprogreform og stilskifte. Samtiden 1938: 49, Kva slag mann var kong Sverre? Syn og segn 1946: 52, Kva slag mann var kong Sverre? (Omsett av Magne Skodvin). (Framhald) Syn og segn 1946: 52, Kong Sverre og kong David. Edda 1948: 48, A medieval dictator. The Norseman 1948: 6, Allerede Adam Smith. Stimulator 1948: 2, Litt om stil og sinn hos Wergeland. Edda 1949: 49, Statistikk, økonomi og statsvitenskap. Statsvetenskaplig tidskrift 1950: 53, Politiske lovmessigheter. Statsøkonomisk tidsskrift 1951: 65, Mechanics and historical laws. The Journal of Philosophy 1951: 48, Politics and economics. Kyklos 1951: 5, Le Communisme dans les Pays du Nord. Les élections depuis Revue Francaise de Science Politique 1951: 1, Le problème des électeurs indécis. Revue Francaise de Science Politique 1952: 2, Verden blir overbefolket. Statsøkonomisk tidsskrift 1952: 66, Norge som innvandringsland. Statsøkonomisk tidsskrift 1953: 67,

9 53. Aspects de la vie politique en Norvège. Revue Francaise de Science Politique 1953: 3, Nazismen og gjeldskrisen. Statsøkonomisk tidsskrift 1953: 67, Det norske språk om hundre år. Samtiden 1953: 62, Wahlsoziologische Probleme des Nationalsozialismus. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1954: 110, Femtifem fyller fem år i Norge. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1956: 32, On the notion of equilibrium in social science. Acta Sociologica 1957: 2, G.M. Gathorne-Hardy: A Royal Impostor. King Sverre of Norway. (Bokanmeldelse). Historisk tidsskrift 1957: 38, Årsaksproblemer i politisk historie. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. N.S. 1958: 34, Politikk, statistikk og små tall. Svar til Jens Arup Seip. Historisk tidsskrift 1959: 39, Karl Dietrich Bracher: Die Auflösung der Weimarer Republik. (Bokanmeldelse). Historisk tidsskrift 1959: 39, Political equilibrium. Conflict Resolution 1959: 3, Etter oss kommer hungersnøden. Samtiden 1960: 69, Hamsun på turné og i Paris. Samtiden 1960: 69, Die politischen Parteien in Skandinavien. Ausblick , Teil I, Teil II, Originaltittel: The political parties. 9

10 67. Knut Hamsun, England, and America. Scandinavica 1962: 1, Hamsun om Hamsun. Samtiden 1963: 72, Myth of the Fifth Column. The Norseman 1963: 2, Die Darstellung des Norwegen-Unternehmens April 1940 in deutschen und amerikanischen Schulbüchern. Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht 1963/64: 9, Om begrepet maktbalanse. Internasjonal politikk 1965: nr.2, Hamsun, Nietzsche og nazismen. Edda 1965: 65, Measurement and models in the study of stability. World Politics 1967: 20, Atferdsforskningen i søkelyset. Tidsskrift for samfunnsforskning 1968: 9, Økonomiske og politiske beslutnings-sekvenser. Økonomi og politik 1968: 42, Valuation: The basis of foreign policy decision-making. Cooperation and Conflict 1969: 4, On the logic of historical explanation. Theoria 1970: 36, Til debatten om norsk nazisme. Samtiden 1970: 79, Et ord fra Knut Hamsun. Samtiden 1970: 79, Knut Hamsun fascist? Edda 1970: 70, Militærpolitiske og administrative sider ved admiralstriden Historisk tidsskrift 1970: 49,

11 82. Hvis vi får storflyplass. Samtiden 1971: 80, Covering laws in historical practice. Inquiry 1971: 14, Politometric models: a theoretical note. Political Studies 1973: 21, Two additional remarks on the logic of historical explanation. Theoria 1974: 40, William M. Lafferty: Industrialization, community structure and socialism. An ecological analysis of Norway (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1974: 15, Kunnskap om politikk. Samtiden 1974: 83, Norge og overbefolkningen. Samtiden 1974: 83, Venstre og det nye folkepartiet. Kirke og kultur 1974: 79, The consequences of electoral laws. European Journal of Political Research 1974: 2, Norge og overbefolkningen. Samtiden 1974: 83, Regional differences in Norway with special reference to labor radicalism and cultural norms. Scandinavian Political Studies 1975: 10, Tingstens lov. Tidsskrift for samfunnsforskning 1975: 16, Fortolkning av politisk statistikk. Historisk tidsskrift 1975: 54, T.Chr. Wyller: Christian Michelsen, politikeren. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1976: 17, Om begrepet makt. Kirke og kultur 1976: 81,

12 97. In what sense is a high social position also a central position? Journal of Peace Research 1976: 13, Evert Vedung: Unionsdebatten En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge. (Bokanmeldelse). Historisk tidsskrift 1976: 55, Vietnam: Uavvendelig utvikling eller enkeltmanns feilvurdering? Internasjonal politikk 1976: nr.3, Kryssende konfliktslinjer i norsk politikk. Statsvetenskaplig tidskrift 1977: 80, Kvinnestemmene ved stortingsvalget i Historisk tidsskrift 1977: 56, Om kraftaksjoner og aksjoners kraft. Samtiden 1978: 87, Weighting of historical causes. Theoria. A Swedish Journal of Philosophy 1979: 45, Knut Hamsun jødehater? Om den vanskelige kunsten å lese innenat. Edda 1979: 79, Rune Slagstad (red.): Om staten. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1979: 20, A rejoinder to Jeffrey D. Simon: Social position and American foreign policy attitudes, Journal of Peace Research 1980: 17, Fra år 500 f. Kr. til år 2000 e. Kr. Forskningsnytt 1980, nr.6/7, Landemerker i en partihistorie; om metoders styrke og svakhet. Statsvetenskaplig tidskrift 1980: 83, Hvor høyt oljetempo? Samtiden 1980: 89,

13 110. Hypoteser om Hamsun og politikken. Edda 1980: 80, Elections, referendums, and public goods. Scandinavian Political Studies 1981: 4(N.S.), Factional strife in the Norwegian Labour party Journal of Contemporary History 1981: 16, Comparing electoral systems. European Journal of Political Research 1981: 9, Labor insurgency in Norway. The crisis of Social Science History 1981: 5, Politisk-økonomiske konjunkturer. Sosialøkonomen 1982: 36, , fred eller krig. Historisk tidsskrift 1982: 61, Elections presidential and parliamentary: contrasts and connections. West European Politics 1983: 6, Numerical democracy and corporate pluralism revisited. Scandinavian Political Studies 1983: 6, Mina lärofäder. Sunt vett, avansert analyse. Statsvetenskaplig tidskrift 1983: 86, Per Torsvik: Mobilization, center-periphery structures, and nation-building. (Bokanmeldelse). Statsvetenskaplig tidskrift 1983: 86, On the explanation of communist voting. Scandinavian Political Studies 1984: 7, Lokalvalg delt i tre. Nytt norsk tidsskrift 1984:1, Ideal types of referendum behaviour. (Medforfatter Tor Bjørklund). Scandinavian Political Studies 1986: 9,

14 124. Valg, økonomi, selvstyre. Samtiden 1987: 96, To ganger fem konfliktlinjer. Gjensyn med Stein Rokkans historiske valgsosiologi. Tidsskrift for samfunnsforskning 1987: 28, Leif Lewin: Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år. (Bokanmeldelse). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1987: 3, Kjell Goldmann et al: Democracy and foreign policy. The case of Sweden. (Bokanmeldelse). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1988: 4, Om å velge statsvitenskap og frelse verden. Tidsskrift for samfunnsforskning 1989: 30, Må politikken bli snever og kortsynt? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1991: 7, Per Fuglum: Én skute, én skipper. Gunnar Knudsen som statsminister. (Bokanmeldelse). Historisk tidsskrift 1992: 71, Utfordringer for valgforskningen. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1993: 9, Om krysspress og kryssende konfliktlinjer. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1994: 10, Litt om regionale motsetningar ved folkerøysting. (Frå bokmål ved Aud Søyland). Syn og segn 1995: 101, Med Piperviksporten som utgangspunkt. Norsk slektshistorisk tidsskrift 1995: 35, Bredo Berntsen: Grønne linjer: Natur- og miljøvernets historie i Norge. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 1996: 37, Med Piperviksporten som utgangspunkt (del 2). (Medforfatter Bodil Nilson). Genealogen. Medlemsblad for Norsk slektshistorisk forening 1999: 13,

15 137. Lars Borgersrud: Konspirasjon og kapitulasjon. Nytt lys på forsvarshistorien fra 1814 til (Bokanmeldelse). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2001: 17,

16 Om å velge statsvitenskap og frelse verden Siktemålet for mange som begynner å studere samfunnsfag, er vel å utdanne seg til et yrke som både kan gi utkomme og være meningsfylt. Og tanken om det meningsfylte kan henge sammen dels med en trang til å få innsikt i hvordan tingene fungerer, dels med et ønske om å gjøre nytte for seg i samfunnet. Hvis et samfunn åpenbart er kommet ut av lage, kan dette ønsket være ganske sterkt. Vi som var midt i tenårene da krigen brøt ut, skriver Eirik Steinnes, får vel innrømme at vi begynte å studere statsvitenskap etter krigen for å redde verden. (Tfs s. 287). Helt naturlig, forekommer det meg. Jeg var ti år eldre og vokste opp i en periode da verdensøkonomi og -politikk gikk mer eller mindre av hengslene. Etter et par år på kontor begynte jeg å studere i Hadde noe slikt som statsvitenskap eksistert ved det Kongelige Frederiks Universitet, ville det nok vært et tiltrekkende fag. Men den eneste generaliserende samfunnsvitenskap som fantes, var sosialøkonomien. Den syntes til gjengjeld å by på muligheter til å få rettet opp skjevhetene i samfunnet, og vi utgjorde en ganske entusiastisk liten flokk av studenter. Jo, vi skulle redde verden, og hva mer er, det viste seg at noen virkelig ble med på å gjøre nettop det. Den drivende kraft i faget var Ragnar Frisch, et navn som kan nevnes ved siden av Keynes i England, Tinbergen i Holland og enkelte andre. De staket ut veien for å unngå at landene etter verdenskrig nr. 2 havnet i samme uføre som etter den første. De viste hvordan målbevisst styring kunne sikre både full sysselsetting og økonomisk vekst under rimelig stabil prisutvikling. I hvert fall i to-tre tiår lot det seg gjøre, ikke lenger enn en slik periode riktignok, men det var sannelig ikke så lite. Og dette var mine medstuderende med på å gjennomføre: Aukrust, Bjerve, Brofoss, flere andre kunne nevnes. Selv ble jeg snart pinlig klar over at mine matematiske evner ikke strakk til for å være med i dette arbeidet. Samtidig følte jeg at studiet tross alt ikke kunne gi svar på enkelte spørsmål som mange av oss gikk rundt med. Åpenbart var det en viss sammenheng mellom verdensdepresjon og politiske kalamiteter. Men kunne økonomiske faktorer alene forklare en ting som millioner av stemmer avgitt for Hitler-bevegelsen i en stor kulturnasjon? Politisk historie måtte også være viktig, ikke bare den økonomiske. Nå hadde vi blant lærerne en mann som arbeidet med begge deler, Wilhelm Keilhau, og han var en artig foreleser. Men overbevisende virket han ikke alltid. Det nye i et fag består ofte i protest mot etablerte posisjoner, skriver redaktøren i sin innledning til denne serien. Og Keilhau inntok posisjonen som forsvarer av historiens forrang. Historien handlet om det einmalige, det som ikke gjentok seg og som derfor underforstått måtte sies å være unikt, enestående. Han skrev i Statsøkonomisk Tidsskrift med pondus om hvordan hver enkelt historisk begivenhet er noe for seg med sin egen særlige plass i tid og rom. Som om ikke hver eneste hending også i naturen hadde sin egen plass i tid og rom! Av generaliserende samfunnsvitenskap utenom sosialøkonomien fikk vi bare små smakebiter gjennom gjesteforelesninger i sosiologi av Arvid Brodersen. Men Chr. Michelsens Institutt i Bergen satte noe i gang. Jeg festet meg ved en programartikkel skrevet i 1939 av Edvard Hambro, som var ansatt der borte. De lover som behersker forholdene mennesker imellom må utforskes og erkjennes, skrev han. Naturlover må forståes og erkjennes. Kun på denne 16

17 måte kan man beherske dem. Senere drog han utenlands, stillingen ble lyst ledig, og jeg fikk ansettelse der etter krigen. Instituttet gav meg gode vilkår, blant annet ble jeg sendt i 1950 til et møte i Sveits som ble holdt av en nystiftet organisasjon, International Political Science Association, IPSA. Dit kom mange som var ivrig opptatt av å frelse om ikke hele verden, så i det minste hvert sitt land. Eksiltyskeren F.A. Hermens hadde i 1941 utgitt en bok i USA, der han omstendelig beviste med et misbruk av statistikk som lett lot seg fastslå utfra elementær økonomisk utdannelse - at Weimar-republikkens avgjørende ulykke var innføringen av forholdstallsvalg. På kongressen hadde han mange meningsfeller, som var overbevist om at angelsaksiske flertallsvalg måtte til for å skape britisk moderasjon i det nye Vest-Tyskland. (30 år senere ble en motsatt tese hevdet, trolig med bedre rett: da kunne forholdstallsvalg ha moderert britenes politikk ved å gi den ellers dødfødte sentrumsalliansen en mulighet til liv). Fra Frankrike kom Maurice Duverger, som i en egen bok var inne på samme emne som Hermens, forholdstallsvalgenes dystre følger i form av ekstremisme og anarki. For ham stod gjeninnføring av ordningen med to atskilte valgomganger som midlet til å hindre en skjebnesvanger utvikling i den fjerde franske republikk. Selv om han uttrykte seg langt mer behersket enn Hermes, mente også Duverger at forholdstallsvalg snart ville føre ut i elendighet. Kreftene måtte settes inn på å få systemet avskaffet både i Vest-Tyskland og i Frankrike. Min reaksjon på denne første internasjonale statsviterkongress ble nærmest at dersom verden skulle reddes, kunne det visst like godt være fra overilte redningsforsøk som fra noe annet. Formulering av enkle og faste politiske lovmessigheter var i hvert fall en tvilsom sak. Edvard Hambros feiende utsagn hadde neppe større verdi enn Keilhaus. Som sagt fikk jeg gode vilkår ved Michelsen-instituttet, men dette var før Stein Rokkans tid, og samfunnsforsknings-miljøet i Bergen var svært lite. Da jeg ble sendt til IPSA-kongressen i 1950, var jeg i ferd med å søke meg tilbake til Oslo. Jeg fikk en departementsstilling og kunne derfra følge hvordan samfunnsfagene tok form ved Universitetet. Jeg fortsatte på frivakta litt forskning fra Bergens-tiden, og i 1965 fikk jeg ansettelse ved Institutt for statsvitenskap. Her var både tanker om lovmessighet og om å redde verden skjøvet i bakgrunnen. Nå gjaldt det å finne ut hvordan tingene faktisk hang sammen, og mange slo seg til ro med den oppgaven. Stort sett syntes det også som om samfunn og styringsverk utviklet seg tålelig bra i Norge, ja riktig bra de første årene etter at oljen under havet var funnet. En viss uro begynte imidlertid å spire, og etter midten av 1980-tallet vokste den i styrke. Nå er det atter noen som spør om ikke statsvitenskapen likevel kan få en funksjon som redningstjeneste. Ambisjonene er imidlertid nøkterne. Samtidig som vi må prøve å generalisere, bør vi også være klar over at rene tilfeldigheter alltid vil ha betydning i samfunnlivet, sa Renate Mayntz nylig i et foredrag om public policy (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1986, s. 21). Når det i dag blir spurt om statsvitenskapen kan spille en rolle som arkitektonisk disiplin, er svaret bare et forsiktig ja. Men en viss hjelp bør organisasjonsteori og statsvitenskap kunne gi til bedre utforming av institusjonene i statlig og kommunal forvaltning (Johan P. Olsen: Statsstyre og institusjonsutforming, Universitetsforlaget 1988, s. 76). Det gjør godt å se at faget er kommet såpass langt bort fra 1950-tallets selvsikre teoretisering. Kanskje er det også realistisk at statsvitere flest har opphørt med å legge seg bort i ordninger i forbindelse med valgene. Politikerne vil helst stelle med dette selv, og hos oss klarte de omsider i 1988 å få gjennomført en viktig endring i valgsystemet. Kanhende er det likevel mer som lar seg gjøre, og det er ikke utelukket at faglig analyse kan ha en oppgave, f. eks. når 17

18 det gjelder kommune- og fylkestingsvalgenes funksjon i vårt system. De kunne etter min mening med fordel desentraliseres. Også andre, større valgordningsspørsmål fortjener diskusjon, og da med komparativt siktepunkt. Det er ikke utenkelig kanskje til og med sannsynlig at en stat som Chile kunne ha unngått Allende-periodens ulykker og Pinochetdiktaturet, dersom landet hadde hatt et annet system for presidentvalg, for eksempel den franske eller den finske ordningen. Jeg har vært inne på disse tingene et par steder. Men det er jo mulig at jeg dermed falt for den gamle fristelsen til å opptre i en fullstendig urealistisk frelserrolle. 18

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning ISF paper 2005:9 Valgprediksjoner Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning Etter hvert som valget nærmer seg får man stadig høre spådommer eller prediksjoner om hva valgresultatet vil

Detaljer

Jens Andreas Christophersen ( ) : bibliografi / utarbeidet av Bredo Berntsen

Jens Andreas Christophersen ( ) : bibliografi / utarbeidet av Bredo Berntsen Statsvitenskap Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Jens Andreas Christophersen (1925-1997) : bibliografi 1951-1997 / utarbeidet av Bredo Berntsen Innholdsfortegnelse: Forord Avhandlinger Bøker

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

ORG109 1 Organisasjonsteori

ORG109 1 Organisasjonsteori ORG109 1 Organisasjonsteori Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 ORG109, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 ORG109, oppgave 1 a) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 ORG109, oppgave 1 b) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

OM OPPGAVESKRIVING EN OPPGAVE SKAL INNEHOLDE:

OM OPPGAVESKRIVING EN OPPGAVE SKAL INNEHOLDE: OM OPPGAVESKRIVING EN OPPGAVE SKAL INNEHOLDE: INNLEDNING (REDEGJØRELSE) DRØFTING KONKLUSJON LITTERATURLISTE 1 INNLEDNING Tolking av oppgaveteksten, avgrensning Avklaring av sentrale begreper Tese eller

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Søkelys på Norges Høyesterett.

Søkelys på Norges Høyesterett. Søkelys på Norges Høyesterett. Statsvitenskapelige og juridiske perspektiver. Statsviterkonferansen 2017, Norsk statsvitenskapelig forening. Fredag 10.november 2017, UiO. Gunnar Grendstad Institutt for

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA Oversatt av Henrik Eriksen Første gang utgitt i 2012 av Ebury Press, et imprint i Ebury Publishing, et selskap i Random House Group, Storbritannia Copyright

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Faglig kontakt under eksamen: Gunnar Fermann/Jennifer Bailey

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL VISE CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO Originaltittel: Only Time Will Tell Copyright originalutgave by Jeffrey Archer 2012 Copyright norsk

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Pål Steigan. En folkefiende

Pål Steigan. En folkefiende Pål Steigan En folkefiende Om forfatteren: Pål Steigan (f. 1949) vokste opp på Ulsrud og Høyenhall i Oslo. Sammen med blant andre Tron Øgrim, Jorun Gulbrandsen, Klaus Hagerup og Harald Are Lund var han

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personal information

CURRICULUM VITAE. Personal information Personal information CURRICULUM VITAE Name: Bernt Aardal Born: October 9, 1950 Private address: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk, Norway Work address: Institute for Social Research, Munthesgt. 31, 0260

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Det farlige demokratiet

Det farlige demokratiet Finn Olstad Det farlige demokratiet Om folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år Om forfatteren: FINN OLSTAD (født 1950) er dr.philos. i historie og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Innlegg på Språkrådets konferanse NHH 26.11.2013 Statsvitenskap i Norge Relativt

Detaljer

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse

Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Utvikling av kreativ og robust matematikklærerkompetanse Ole Enge og Anita Valenta, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning NOFA2, Middelfart 13-15.mai Utfordringen Vi har studenter

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Philip Roth Indignasjon. Oversatt av Tone Formo

Philip Roth Indignasjon. Oversatt av Tone Formo Philip Roth Indignasjon Oversatt av Tone Formo Om forfatteren: Philip Roth debuterte i 1959 med novellesamlingen Goodbye Columbus. Ti år etter fikk han sitt sensasjonelle gjennombrudd med Portnoys besværlige

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap.

OPPTAK (jfr. 5 i Ph.d.-forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i statsvitenskap. PH.D.-PROGRAMMET I STATSVITENSKAP - 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.-programmet i statsvitenskap Kunnskapsmål kandidaten skal: Være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I POL1000 Faglig kontakt under eksamen: Gunnar Fermann (Tlf. 735 90799 ) Eksamensdato:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal

Noen kommentarer til Europa i endring. Kristen Ringdal 1 Noen kommentarer til Europa i endring Kristen Ringdal 2 Internasjonale spørreundersøkelser European Social Survey (ESS), ca 30 land, 2002- European/World Values Survey (EVS/WVS), 80+ land, 1981- International

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL105 INNFØRING I INTERNASJONAL POLITIKK OG KOMPARATIV POLITIKK Faglig kontakt

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

2.3 Delelighetsregler

2.3 Delelighetsregler 2.3 Delelighetsregler Begrepene multiplikasjon og divisjon og regneferdigheter med disse operasjonene utgjør sentralt lærestoff på barnetrinnet. Det er mange tabellfakta å huske og operasjonene skal kunne

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2015/2016 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo 1 Axel Holst, en bauta i norsk medisin Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo Axel Holst om seg selv I en bok fra jubileet til 25-års studenter uttalte Axel Holst, som var en

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi.

OPPTAK (jf. 5 i Ph.d.- forskriften) Hovedkravet for opptak er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosiologi. PH.D.-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2016/2017 Læringsmål for Ph.d.- programmet i sosiologi Kunnskap kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sosiologi og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 16. november 2009 Til stede: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Rune Sæbø, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Knut Fægri, Gunnar Sivertsen, Lars- Petter

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer