NEON NEON 2014 Stavanger, november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?"

Transkript

1 NEON 2014 NEON 2014 Stavanger, november Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

2 Velkommen til Konferansen i som faller sammen med s 10-års jubileum og Høgskolen Stord Haugesunds 20-års jubileum har overskriften «Bærekraftig organisering nye endringsrom?». Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser. I økende grad stilles vi overfor spørsmål om hvordan teoretiske og forskningsbaserte innsikter kan komme til praktisk anvendelse i organisasjoner. Både offentlige og private aktører opplever nå landskap i rask endring. Demografiske trekk indikerer at organisasjoner ikke lenger kan forvente å hente inn nye og fullt utdannede ansatte, men må kunne iverksette livslang læring og håndtere fire generasjoner av ansatte samtidig. I kunnskapssamfunnet må bedrifter og institusjoner skape og dele kunnskap, men hvordan ser kunnskapsoverføringen i og mellom formelle organisasjoner ut og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Årets konferanse vil belyse disse utfordringene. NEON 2014 er et felles løft. Over tid har deltakerne selv satt sitt tydelige bumerke på NEONs profil og vitalitet, både i programutvikling og publikasjoner innen feltet. Det håper vi også blir tydelig markert i Velkommen til enhver og især! For arrangementskomiteen Jan Erik Karlsen/

3 Program Tirsdag 25. november Sted 12:00 PhD samling (eget program) Kjell Arholms hus, 19:00 Uformell mottakelse Cardinal Pub, Skagen 21, Stavanger sentrum Onsdag 26. november 08:45 Buss fra Victoria Hotel til 09:00 Registrering Kjell Arholms hus (KA) lobby 09:45 Plenum I (ledet av Jan Erik Karlsen) KA Auditorium A1 Velkommen ved rektor Marit Boyesen, 10:00 Musikalsk forlystelse KA Auditorium A1 Studenter ved Institutt for musikk og dans, UiS 10:15 Professor Kjell Arne Røvik, Norges Arktiske Universitet: KA Auditorium A1 Implementering Organisasjonsvitenskapens stebarn 11:00 Pause 11:30 Parallellsesjon I KA-hus (se egen oversikt) 13:00 Lunsj KA-hus kantine 14:00 Parallellsesjon II KA-hus (se egen oversikt) 15:30 Pause Kjell Arholms hus (KA) lobby 16:00 Plenum II Professor Majken Schultz, Copenhagen Business School: KA Auditorium A1 På let etter organisasjoners identitet 16:45 Lansering av Norsk organisasjonsfaglig kanon KA Auditorium A1 17:30 Buss fra Universitetet til Stavanger sentrum 19:30 Festmiddag Victoria Hotell, festsal 2.et. Torsdag 27. november 08:30 Buss fra Victoria Hotel til 09:00 Invitasjon til Trondheim 2015 KA Auditorium A1 09:15 Plenum, III Temapanel ledet av professor Gudmund Hernes: KA Auditorium A1 Bærekraftig organisering og perspektiver for fremtidig organisasjonsforskning, veien videre. 10:00 Pause Kjell Arholms hus (KA) lobby 10:30 Parallellsesjon III KA-hus (se egen oversikt) 12:00 Lunsj KA-hus kantine 12:45 Plenum, IV Professor Nils Brunsson, Uppsala universitet: KA Auditorium A1 Organisering mellom organisasjoner? 13:30 Parallellsesjon IV KA-hus (se egen oversikt) 15:00 Pause 15:15 Plenum, V Professor Erik Hollnagel, Syddansk Universitet: KA Auditorium A1 Resilient organisering er det mulig? 16:00 Avslutning KA Auditorium A1 16:15 Årsmøte NEON :00 Buss fra til Stavanger lufthavn, Sola

4 Komiteen og arrangørinstitusjoner Jan Erik Karlsen, leder Professor emeritus Endringsledelse/Industriell økonomi Bjørn-Tore Blindheim Førsteamanuensis Endringsledelse/statsvitenskap John Ferkingstad Førstelektor Organisasjonsfag Høgskolen Stord Haugesund Gunvor Guttormsen Masterstudent Endringsledelse Hilde Marie Hunsbedt Masterstudent Endringsledelse Ann-Karin Holmen Forskningssjef Samfunnsforskning/IRIS Jan Roald Jonassen Førstelektor Organisasjons- og ledelsesfag Høgskolen Stord/Haugesund Lars Klemsdal Førsteamanuensis Sosiologi/Endringsledelse Lise Langåker Førsteamanuensis Organisasjonsfag Høgskolen Stord/Haugesund Thomas Laudal Førsteamanuensis Strategi og ledelse Handelshøgskolen ved UiS Åse Lea Prosjektadministrator Handelshøgskolen ved UiS Kristiane Marie Lindland Kompetansemegler Samfunnsforskning/IRIS Berit Moltu Leder sikkerhet og bærekraft Statoil DPN Egil Clement Svela Daglig leder, Senter for entreprenørskap Jorunn Elise Tharaldsen Sjefingeniør Arbeidsmiljø Organisatorisk HMS Petroleumstilsynet PCO

5 Foredragsholdere Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved. Han har gitt ut flere bøker som anses som grunnleggende for organisasjonsstudier ved universiteter og høgskoler. I nyere arbeider er han opptatt av hvordan (moteriktige) reform- og styringsideer oppstår og spres globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse tas inn og iverksettes i organisasjoner. Røviks forskning berikes av en utstrakt og original bruk av metaforer og ordbilder fra andre fagfelt. Majken Schultz er professor i ledelse ved Copenhagen Business School og International Research Fellow ved Centre for Corporate Reputation ved Universitetet i Oxford, Saïd Business School. Hun har spesialisert seg på forskning knyttet til organisasjonsidentitet og corporate branding. Schultz er også non-executive medlem av flere styrer og har fungert som konsulent for flere private og offentlige organisasjoner. Hun er seniorrådgiver ved Reputation Institute og en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Hun har publisert mer enn 50 artikler og bokkapitler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, bl.a. Journal of Management Inquiry; Harvard Business Review. Nils Brunsson er professor i foretaksøkonomi ved Uppsala universitet. Han har publisert mer enn tjue bøker og en rekke artikler om organisasjoner. Han har aktivt bidratt til utvikling av beslutningsteori og institusjonell teori. Mellom 1986 og 2010, var Brunsson Stockholm bys professor i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen i Stockholm. Siden 1990 har Brunsson vært medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han er en av grunnleggerne av Stockholms centrum for forskning om offentlig sektor, SCORE. Nils Brunsson leder SCORES forskningsprogram «å organisere markeder». Erik Hollnagel er professor ved Syddansk Universitet og Chief Consultant ved Senter for kvalitetsforbedring, Region Syddanmark. Hollnagel er også professor emeritus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDA) ved Linköping University (LIU). Hollnagel er en internasjonalt anerkjent spesialist innen resilience engineering, systemsikkerhet, menneskelig pålitelighetsanalyse, kognitiv systemsengineering, og intelligente menneske-maskin systemer. Han er forfatter av mer enn 500 publikasjoner, inkludert tjueto bøker, artikler fra anerkjente tidsskrifter, konferansebidrag og rapporter. Gudmund Hernes er forsker ved Fafo Institutt i Oslo, og professor II ved BI. Gudmund Hernes tok sin doktorgrad i sosiologi ved Johns Hopkins University i Hernes' bok Makt og avmakt: En begrepsanalyse, ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidragene til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon. Han var president i International Social Science Council , og er æresdoktor ved Universitetet i Umeå og ved Universitetet i Bergen. Dessuten har han på og 90-tallet vært både statssekretær, utdanningsminister og helseminister.

6 Konferanse Wi-Fi Nettverk: UiS-conference PLENUM- OG GRUPPESESJONER Kjell Arholms hus Passord: konf2014 ONSDAG 26. november Kl. 09:45 PLENUM I Auditorium 1 OFFISIELL ÅPNING AV NEON 2014 Kjell Arne Røvik, Implementering organisasjonsvitenskapens stebarn Kl. 11:30 13:00 Parallellsesjon I U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 U-136 KJØNN OG LEDELSE I ORGANISA- SJONER ORGANI- SATORISK DESIGN RELASJONELL LEDELSE ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET SOSIAL TEKNOLOGI I ORGANISA- SJONER STRATEGISK HRM ÅPEN SESJON Kl. 13:00 14:00 Lunsj Kl. 14:00 15:30 Parallellsesjon II U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 U-136 KJØNN OG LEDELSE I ORGANISA- SJONER Kl. 16:00 PLENUM II Auditorium 1 Kl. 16:45 17:15 TORSDAG 27. november Kl. 09:00 ORGANI- SATORISK DESIGN ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET * AKADEMISK SKAVLAN STYRING, KONTROLL OG ORGANISA- SJONS- LÆRING Majken Schultz: På let etter organisasjoners identitet Jan Erik Karlsen: Norsk organisasjonsfaglig kanon KUNNSKAPS- INTENSIVE VIRKSOMHETER OG PROFESJON- ALISERING PLENUM III Auditorium 1 Temapanel ved Gudmund Hernes: Bærekraftig organisering og perspektiver for fremtidig organisasjonsforskning, veien videre Kl. 10:30 12:00 Parallellsesjon III U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 ÅPEN SESJON U-136 HELSE- TJENESTENE KONFLIKTENES HJEMLAND? BÆREKRAFTIG ORGANISERING ORGANI- SATORISK DESIGN PRAKSIS I UT- DANNINGENE: FAGLIGE OG PEDAGOGISKE UTFORDRINGER ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET STYRING, KONTROLL OG ORGANISA- SJONS- LÆRING PEDAGOGISK DIDAKTISK SESJON ÅPEN SESJON Kl. 12:00 12:45 Lunsj Kl. 12:45 PLENUM IV Auditorium 1 Nils Brunsson: Organisering mellom organisasjoner Kl. 13:30 15:00 Parallellsesjon IV U-021 HELSE- TJENESTENE KONFLIKTENES HJEMLAND? U-023 U-040 MANGFOLD I ORGANISA- SJONER U-041 U-042 ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET U-049 U-135 PEDAGOGISK DIDAKTISK SESJON U-136 ÅPEN SESJON Kl. 15:15 PLENUM V Auditorium 1 Erik Hollnagel: Resilient organisering er det mulig? Kl. 16:00 Avslutning Kl. 16:15 17:00 Årsmøte NEON 2014

7 Parallellsesjoner tematisk inndeling Kjønn og ledelse i organisasjoner Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-023 Sesjonsleder: Maria Dockweiler, I Paper Forfatter(e) Kommentator Entreprenørlyst blant ungdommar på Nord- Vestlandet: Kjønnsskilnader, regionale skilnader og endringar over tid Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun og Jon Ivar Håvold, Høgskulen i Sogn og Fjordane / Høgskolen i Ålesund Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide Kvoteringens uintenderte konsekvenser. Eksempler fra det norske Forsvaret Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide, Østlandsforskning Fredrik Engelstad Demokrati og rett til deltakelse? Om kjønnskvotering til styrer i ASAer og offentlige selskaper Fredrik Engelstad, Universitetet i Oslo Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun og Jon Ivar Håvold Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-023 Sesjonsleder: Maria Dockweiler, II Paper Forfatter(e) Kommentator Populærkultur og heteronormering av lederskap Kleskoder og kjønn i maktens korridorer Kjønn og ledelse i oljenæringen - ferske inntrykk fra en feltstudie Agnes Bolsø, NTNU Wencke Mühleisen, Maria Dockweiler, Wencke Mühleisen Maria Dockweiler Agnes Bolsø Relasjonell ledelse Onsdag 26. november kl 11:30-13:00 KA U-041 Sesjonsleder: Kristiane M. Lindland, IRIS I Paper Forfatter(e) Kommentator Tillitsbygging i lederens relasjoner til sine medarbeidere Relasjonell ledelse som grunnlag for samhandling og underveislæring Hans Risan, Høgskolen i Oslo & Akershus T.J. Steiro og G-E Torgersen, NTNU, Forsvarets Høgskole T.J. Steiro og G-E Torgersen Hans Risan Ledelse uten ledere? - Om den sosiale og praktiske Lars Klemsdal, Carl Cato Wadel betydningen av formelle lederposisjoner for utøvelse av ledelse Samledende ledere Carl Cato Wadel, Lars Klemsdal

8 Organisatorisk design Onsdag 26. november kl 11:30-13:00 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, I Paper Forfatter(e) Kommentator Visualizing universities: The role of the professionals Accountability and welfare state reform from the point of view of local NAV-offices Autonomy in emotion management: Balancing organizational change Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen, UiT Knut Fossestøl og Eric Breit, Work Research Institute Hulda Mjøll Gunnarsdottir, UiS Eric Breit Turid Moldenæs Knut Fossestøl Designing organizations or work situations? Lars Klemsdal, UiS Hilde Marie Pettersen Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, II Paper Forfatter(e) Kommentator A social system approach to organization design in complex environments Culture and organizational design as coconstituting dynamics Tore Omholt, Center for Place and Retail Management and Institute of marketing, Norwegian School of Management Kristiane Marie Lindland, IRIS Kristiane Marie Lindland Tore Omholt Virksomheten som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet Øystein Hattteland og Ingunn Marie S. Viste, UiS Hulda Mjøll Gunnarsdottir Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, III Paper Forfatter(e) Kommentator Ad hoc hybrid organizing (pathological) indecisiveness or (innovative) flexibility? Eric Breit, Tone Alm Andreassen and Lars Klemsdal, Work Research Institute, HiOA, UiS Carl Cato Wadel Design av en ny organisasjon Gudmund Rydning og Carl Cato Wadel, UiS Tone Alm Andreassen Ledelse i ulike kontekster: Utfordringer i møtet mellom matriseorganisasjoner og distribuerte organisasjoner Den dominerende norske modell for sykehusorganisering diskutert i lys av Jay Galbraiths analytiske tilnærming til design av organisasjoner? Madeleine Mjelde og Torstein Nesheim, Samfunns og næringslivsforskning, NHH Per Magnus Mæhle, Oslo universitetssykehus Per Magnus Mæhle Madeleine Mjelde/ Torstein Nesheim

9 Organisering for sikkerhet og robusthet Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, I Paper Forfatter(e) Kommentator Security and the "new wars" Lillian Stene, Øyvin Kyvik Hvordan møte det uforutsette i nordområdene - hvordan organisasjonsformen foretaks fødelisme kan være velegnet for militæret i en verden med økende konfliktnivå A Discussion of the Risk-Management and the Rule-Compliance Regulation Regimes in a Security Context Methodology for analyzing terrorism risk: To use or not to use probability Bridging the gap between safety and security risk analysis using Human Factors Carsten M. Syvertsen & Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets Høgskole Sissel H. Jore og Anita Moen, Universitetet i Stavanger Anne Egeli, UIS / SAFETEC Anne Egeli & Jasmine Lilleby, SAFETEC Øyvin Kyvik Sturle Næss Sissel H. Jore Sissel H.Jore Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, Akademisk Skavlan om sikring Årets Akademisk Skavlan handlar om sikring. Korleis kan organisasjonar vere i stand til å forhindre, handtere og kome tilbake frå alle slags typer hendelsar, ulykker og kriser. Er der ein grunnleggande skilnad mellom å leie, organisere og styre i høve til sikkerheit når det gjeld ulykker (safety) og sikkerheit i høve til ondsinna intenderte handlingar som terror etc. (security). Er det mogleg for organisasjonar å vere førebudd på, og å ha same sikkerheitsstyringssystem for alle typer truslar, inkludert truslar frå ondsinna intenderte handlingar? Akademisk Skavlan er eit møte mellom næringsliv og akademia. Panel Ronald Barø (Senior Rådgjevar Sikring Falck Nutec AS, tidlegare PST), Hans Jørgen Grundt (Senior Rådgjevar sikring, Statoil) Sissel Haugdal Jore (senterleder/ førsteamanuensis SEROS/UIS).

10 Organisering for sikkerhet og robusthet forts. Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, II Paper Forfatter(e) Kommentator Resilient organisering og utvikling i innovative nettverk Resilience in a Multilevel Crisis Governance Context: A tale of joint implementation of community, regional, national and EU capacities Samfunnsmessige konsekvensar av tryggingstiltak hjå transportørar Informal leadership redundancy: Balancing structure and flexibility in subsea operations Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Øyvind Heimset Larsen, Stiftinga Vestlandsforsking, HSF Bjørn Ivar Kruke og Claudia Morsut, UiS Brita Gjerstad, IRIS Idar A. Johannessen, Philip W. McArthur og Jan R. Jonassen, HSH Øyvin Kyvik Berit Moltu Sturle Næss Berit Moltu Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, III Paper Forfatter(e) Kommentator Alert notifications a powerful tool, but how to do it right? Merete Ask, HiG, Martin Jorunn E. Tharaldsen Onstad, Telenor Norway AS og Jose J Gonzalez, UiA og HIG Risk management and governance, a more procedural view. Aud Solveig Nilsen, UiT Jorunn E. Tharaldsen Risk mapping day-to-day risk work in inter-organizational project management The interplay between risk mapping and processes of mindful organizing in an inter-organizational project Lene Jørgensen og Silvia Jordan, HSH Lene Jørgensen, HSH Kåre Hansen Kåre Hansen Praksis i utdanningene: Faglige og pedagogiske utfordringer Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-041 Sesjonsleder: Lise Langåker, HSH III Paneldebatt og diskusjon med salen. Paneldeltakere Møteleder Praksis er kommet inn/er på vei inn i bachelor- og masterutdanninger ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette berører våre fagområder, og vi ønsker å reise en konstruktiv debatt om begrunnelser for å innføre/ikke innføre praksis samt faglige og pedagogiske utfordringer knyttet til praksis i studieløpet. Vi har samlet et panel der deltakerne fra ulike ståsteder har erfaringer med eller meninger om praksis i utdanningene våre. Tore Berg, Hovedorganisasjonen VIRKE Merete Ræstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold John Ferkingstad, HSH Benedicte Brøgger, BI Etty Nilsen,

11 Strategisk HRM Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-135 Sesjonsleder: Thomas Laudal, I Paper Forfatter(e) Kommentator Elektronisk HRM (EHRM) og betydning for linjelederes arbeid: - Erfaringer fra HRtransformasjon i en offentlig organisasjon Trine Kløvrud og Svein Bergum, Høgskolen i Lillehammer Kåre Slåtten Den strategiske HR-funksjonen to perspektiver for å fortolke moderniseringen av personalavdelingen Kåre Slåtten, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Trine Kløvrud og Svein Bergum, Det uforutsette»: Kan man designe en beredskapsorganisasjon uten å vite hva den skal takle? Kvifor bu og arbeide i periferien? Ei analyse av likskapar og ulikskapar mellom avgangselevar i vidaregåande skule og ferdig utdanna kandidatar Glenn-Egil Torgersen og Kåre Grebstad, Forsvarets Høgskole (FHS) Torbjørn Årethun og Jon Gunnar Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane. Jon Ivar Håvold, Høgskolen i Ålesund Torbjørn Årethun, Jon Gunnar Nesse og Jon Ivar Håvold Glenn-Egil Torgersen og Kåre Grebstad Kunnskapsintensive virksomheter og profesjonalisering Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-135 Sesjonsleder: Torstein Nesheim, SNF og Karen Olsen, NHH II Paper Forfatter(e) Kommentator The making of professional identities among residential child care workers Multiple foci of Commitment in a Professional Service Firm: Balancing Complex Employment Relations Monika Reime, Høgskolen i Sogn og Fjordane Karen M. Olsen, Therese Sverdrup, Torstein Nesheim og Arne L. Kalleberg, NHH Therese Sverdrup Monika Reime Two Kinds of leadership: The Role of Selfleadership and Creativity in leadership on Work Performance Styringen av Norges nasjonaløkonomi: Stø kurs eller autopilot? Alexander Madsen Sandvik, Øyvind Lund Martinsen, Vidar Schei og Marcus Selart, NHH Lars Groth, UiO Lars Groth Alexander Madsen Sandvik

12 Sosial teknologi i organisasjoner Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-049 Sesjonsleder: Karl Joachim Breunig, Høgskolen i Oslo og Akershus I Paper Forfatter(e) Kommentator Sosial teknologi i organisasjonen: Erfaringer fra en longitudinell og kvalitativ case studie av en internasjonal kunnskapsintensiv organisasjon Wearing social media the inside out: To lokale forståelser av sosial medier, relasjonsplattformer og 2.0 Intranet Smarttelefoner og mobilt internett i det norske forsvaret - en innledende studie Limitless learning: Assessing social media for global workplace-learning Lene Pettersen, Handelshøgskolen BI Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Bård Reitan og Ann-Kristin Elstad, Forsvarets forskningsinstitutt Karl Joachim Breunig, Høyskolen i Oslo og Akershus Karl Joachim Breunig Bård Reitan og Ann-Kristin Elstad Halvdan Haugsbakken Lene Pettersen Styring, kontroll og organisasjonslæring Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-049 Sesjonsleder: Kristin Reichborn-Kjennerud og Christin Wathne, forskere AFI/HIOA II Paper Forfatter(e) Kommentator The effect of EFQM self-assessments on action research performance: Lessons on how to improve the efficiency and effectiveness of research on NPM. Det balanserte målekortet: et middel for strategi- eller styringsdrevet ledelse? Det norske politiet en lærende organisasjon? Mål- og resultatstyring i staten: Politisk kontroll eller administrativ læring? Negativ organisasjonslæring en studie av tidsbruk og tidskonflikter i universitets- og høgskolesektoren Petter Øgland, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Elin Anita Nilsen, Anita Michalsen, UiT Norges Arktiske Universitet Christin Wathne, Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA Åge Johnsen, Institutt for Offentlig administrasjon og velferdsstudier- HIOA Egeland, Bergene og Reichborn-Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA Elin Anita Nilsen Petter Øgland Cathrine Egeland Christin Wathne Åge Johnsen Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-049 Sesjonsleder: Kristin Reichborn-Kjennerud og Christin Wathne, Forskere AFI/HIOA III Paper Forfatter(e) Kommentator Organizational analysis: the generative speech act model Kommunikasjonsmåter i planlagte helsetilsyn Hva er Riksrevisjonens budskap? en komparativ studie mellom Norge og Danmark innenfor arbeids- og helsefeltet Thorvald Gran, UiB Kjersti Halvorsen og Einar Hovlid, Høgskolen i Sogn og fjordane Kristin Reichborn-Kjennerud og Karsten Vrangbæk, Institutt for Offentlig administrasjon og velferdsstudier- HIOA og universitetet i København Kristin Reichborn- Kjennerud Thorvald Gran

13 Pedagogisk didaktisk sesjon Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-135 Sesjonsleder: Åge Svein Gjøsæter, HSH og Jon Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane III Paper Forfatter(e) Kommentator Bokprosjekt: Flerfaglig perspektiv på krise-ledelse: Pedagogiske og didaktiske muligheter og utfordringer. En prakademisk tilnærming til prosjekt med praksisprosjekter et fagdidaktisk perspektiv Fagsentrert eller personsentrert lederopplæring? Ja takk begge deler! Tore Hafting, Høgskolen i Hedmark Torgeir Skyttermoen, Høgskolen i Lillehammer Øystein Hatteland, Øystein Hatteland Tore Hafting Torgeir Skyttermoen Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-135 Sesjonsleder: Åge Svein Gjøsæter, HSH og Jon Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane IV Paper Forfatter(e) Kommentator Hvorfor har årsstudiet i Ledelse- og personalarbeid blitt en suksess? Cathrine Thorhus, Knut Arne Hovdal & Berit Verstad, Høgskolen i Nord-Trøndelag Åge Svein Gjøsæter Utvikling av reflekterte praksisaktører som faglig og pedagogisk utfordring Åge Svein Gjøsæter, Høgskolen Stord/Haugesund Cathrine Thorhus, Knut Arne Hovdal & Berit Verstad Bærekraftig organisering Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-023 Sesjonsleder: Oluf Langhelle og Bjørn Tore Blindheim, III Paper Forfatter(e) Kommentator Counter networks as a force in developing sustainable rural innovation ecosystems Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Øyvind Heimset Larsen, Stiftinga Vestlandsforskning / Høgskulen i Sogn og Fjordane Marit Schei Olsen Bærekraftig havbruk bærekraftig nok? Marit Schei Olsen, NTNU Samfunnsforskning Ingjerd Skogseid/ Jon Gunnar Nesse/ Øyvind Heimset Larsen Sustainable business organizational challenges Tom Johnstad, Høgskolen i Gjøvik Oluf Langhelle/ Bjørn-Tore Blindheim The myth of sustainable business Oluf Langhelle og Bjørn-Tore Blindheim, Tom Johnstad

14 Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-136 Åpen sesjon Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS I Paper Forfatter(e) Kommentator The Rota System as Innovation Den norske arbeidslivsmodellen i en global kunnskapsorganisasjon i USA Nina Amble, Høgskolen i Oslo og Akershus Hege Eggen Børve, NTNU Marius Lervåg Aasprong Nina Amble Den norske modellen ideal-type eller ideal? Marius Lervåg Aasprong, NTNU Hege Eggen Børve Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS II Paper Forfatter(e) Kommentator Begrepsparet «Kreativitet og innovasjon» - et uttrykk for Janus-ansiktet eller Lady og Landstrykeren? Hvilken innvirkning har militær subkultur på endringen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)? Et kulturelt perspektiv på endringsprosessen av Forsvarets logistikkorganisasjon The principle of researcher-client agreement in canonical action research Torild Alise W. Oddane, HiST, Handelshøyskolen i Trondheim Kåre B Grebstad, Glenn-Egil Torgersen, ISV/UIO/FHS Petter Øgland, UiO Kåre B Grebstad Petter Øgland Torild Alise W. Oddane Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS III Paper Forfatter(e) Kommentator Public sector mergers as carriers of institutional logics: a micro perspective of middle managers reactions Conditions for organizational development Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet? Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor noen prinsipielle betraktninger Trude Høgvold Olsen and Elsa Solstad, Høgskolen i Harstad Dag Øyvind Lotsberg og Kjetil Børhaug, HiB/UiB. Svein Ingve Nødland og Ann Karin T. Holmen, IRIS Rune Dahl Fitjar, Handelshøgskolen ved UiS Svein Ingve Nødland Rune Dahl Fitjar Dag Øyvind Lotsberg Trude Høgvold Olsen Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS IV Paper Forfatter(e) Kommentator Den norske is-eksporten - hvordan Kondrafieffs bølgeteori og kaosteori kan forklare uforutsette hendelser i handelen, spesielt den voldsomme nedgangen etter 1900 Multi authority decision making in higher education a review Hyppig reising i organisasjoner, jobbfamiliekonflikt og helseplager Carsten M. Syvertsen og Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets Høgskole Stig Selmer-Anderssen, UiS Maria Therese Jensen Stig Selmer-Anderssen Maria Therese Jensen Carsten M. Syvertsen

15 Helsetjenestene konfliktenes hjemland? Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-021 Sesjonsleder: Simon Neby, Uni Research Rokkansenteret og Dag O. Torjesen, Universitetet i Agder III Paper Forfatter(e) Kommentator Understanding how a new medical practice is established through analysing the approval mechanisms in health care Olga Mikhailova, BI Kari Ingstad Patient flow as a governing lean technology Inger Lise Teig, IRIS Dag Olaf Torjesen Organisering av pakkeforløp i kreftbehandling Dag Olaf Torjesen, UiA Inger Lise Teig Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-021 Sesjonsleder: Simon Neby, Uni Research Rokkansenteret og Dag O. Torjesen, Universitetet i Agder IV Paper Forfatter(e) Kommentator When organization becomes medicine: Integrative measures across institutional boundaries in stroke treatment Simon Neby/Kari Ludvigsen, Uni Research Rokkansenteret Hilmar metvedt/ Anna Stephansen Municipal responses to coordination reform in Norway Langturnus i sykehjem - et gode eller et onde? Hilmar metvedt/anna Stephansen, IRIS Kari Ingstad, HiNT Simon Neby/Kari Ludvigsen Olga Mikhailova Mangfold i organisasjoner Torsdag 27. september kl. 13:30-15:00 KA U-040 Sesjonsleder: Trude Eide, Østlandsforskning IV Paper Forfatter(e) Kommentator Motiver for mangfold i offentlig sektor Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen, Østlandsforskning Torhild Andersen Profesjonsmangfold og innovasjon Torhild Andersen, Østlandsforskning Marte C.W. Solheim og Rune Dahl Fitjar Do firms with foreign workers go about the innovative process differently? Marte C.W. Solheim og Rune Dahl Fitjar, Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen

16 Norsk organisasjonsfaglig kanon NEON 2014 vil presentere det første trinnet i lanseringen av en organisasjonsfaglig kanon. En slik kanon vil omfatte utvalgte konstituerende tekster innen organisasjonsforskningen i Norge. Utvelgelsen av tekster følger fem kriterier; 1. Faglig kvalitet og originalitet 2. Faglig virkningshistorie 3. Samfunnsmessig virkningshistorie 4. Håndverksmessig og metodisk soliditet 5. Litterære verdier og kvaliteter Den faglige jury består av følgende medlemmer: Tor Busch, Høgskolen i Sør-Trøndelag ; Knut Ebeltoft, Fagbokforlaget; Dorthe Eide, Universitetet i Nordland; Dag Ingvar Jacobsen, Universitetet i Agder; Jan Erik Karlsen, ; Turid Moldenæs, Norges Arktiske Universitet, Tromsø; Marit Skivenes, Universitetet i Bergen og Inger Marie Stigen, Høgskolen Oslo-Akershus. Børre Nylehn er konsultativt medlem av juryen. NEONs medlemmer er invitert til å foreslå kandidater til kanonen. Under NEON-dagene 2014 vil juryen presentere sitt arbeid og begrunne sin long list av nominerte fagarbeider. Long list legges ut på NEONs hjemmesider etter lanseringen. Den endelige short list legges frem på NEON-dagene i Trondheim i 2015, og en fagbok skal publiseres med et utvalg av disse konstituerende tekster. Utstillere

17 Retningslinjer for parallellsesjonene Format I hver sesjon vil det bli presentert mellom tre og fire artikler. Hvert innlegg beregnes til å vare ca. 15 minutter. Når alle artiklene er blitt presentert, er det satt av 10 minutter til å kommentere artiklene og oppsummere diverse funn og ny innsikt på tvers. Resten av økten er viet til spørsmål/kommentarer fra deltagerne. Sesjonsleder er ansvarlig for at alle som presenterer holder seg innenfor sin tildelte tid og passe tiden under spørsmålsrunden. Foredragsholdere blir varslet om gjenværende tid. Når stoppkortet vises, er tiden ute og presentasjonen må avsluttes. Audiovisuelt utstyr Hvert rom er utstyrt med en datamaskin som kjører Microsoft Windows og en prosjektor. Ta med presentasjonen på en USB-minnepinne og møt opp 10 minutter før start av sesjonen for å laste opp presentasjonen til datamaskinen. I hvert sesjonsrom er det en konferansevert som hjelper til med teknisk utstyr. Videoopptak Presentasjoner i Auditorium A1: Dette rommet er utstyrt med video opptaksutstyr. Med foredragsholdernes tillatelse, vil alle felles presentasjoner som blir holdt i dette rommet bli tatt opp. Presentasjonene vil bli publisert på nettsiden til NEON etter konferansen. Konferanse Wi-Fi Nettverk: UiS-conference Passord: konf2014 Nødnummer Nødtelefoner 110 (Brann) 112 (Politi) 113 (Ambulanse) Legevakt Telefon: , Adresse: Armauer Hansensv 30

Gruppesesjoner, NEON 2010

Gruppesesjoner, NEON 2010 Gruppesesjoner, NEON 2010 1. Kva er nytt innan OU? Sesjon utan paper. Ansvarlig: Berit Moltu (Statoil) Tidspunkt: 25. november kl. 14.00-16.00, rom 2447 Sesjonen vil bli organisert som en Akademisk Skavland

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012

Årsmelding 2012. Sogndal, 21-22.11.2012 Årsmelding 2012 Sogndal, 21-22.11.2012 1 Innhold Årsmelding for NEON 2012... 3 Årsmøte NEON 2011 referat... 6 NEON regnskap 2011... 10 NEON foreløpig regnskap pr 31.10.2012... 11 NEON budsjett 2013...

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i 2012 4 Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

MØTEPROGRAM HØST 2014

MØTEPROGRAM HØST 2014 MØTEPROGRAM HØST 2014 PLENUMSMØTER HØST 2014 Se kronologisk møteoversikt for detaljer TIRSDAG 09/09 KL. 19.00 HÅNDVERKEREN Mentaltrening i næringslivet. Mental trener og forfatter Erik Bertrand Larssen.

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer