NEON NEON 2014 Stavanger, november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEON 2014. NEON 2014 Stavanger, 25. 27. november. Bærekraftig organisering Nye endringsrom?"

Transkript

1 NEON 2014 NEON 2014 Stavanger, november Bærekraftig organisering Nye endringsrom?

2 Velkommen til Konferansen i som faller sammen med s 10-års jubileum og Høgskolen Stord Haugesunds 20-års jubileum har overskriften «Bærekraftig organisering nye endringsrom?». Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser. I økende grad stilles vi overfor spørsmål om hvordan teoretiske og forskningsbaserte innsikter kan komme til praktisk anvendelse i organisasjoner. Både offentlige og private aktører opplever nå landskap i rask endring. Demografiske trekk indikerer at organisasjoner ikke lenger kan forvente å hente inn nye og fullt utdannede ansatte, men må kunne iverksette livslang læring og håndtere fire generasjoner av ansatte samtidig. I kunnskapssamfunnet må bedrifter og institusjoner skape og dele kunnskap, men hvordan ser kunnskapsoverføringen i og mellom formelle organisasjoner ut og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Årets konferanse vil belyse disse utfordringene. NEON 2014 er et felles løft. Over tid har deltakerne selv satt sitt tydelige bumerke på NEONs profil og vitalitet, både i programutvikling og publikasjoner innen feltet. Det håper vi også blir tydelig markert i Velkommen til enhver og især! For arrangementskomiteen Jan Erik Karlsen/

3 Program Tirsdag 25. november Sted 12:00 PhD samling (eget program) Kjell Arholms hus, 19:00 Uformell mottakelse Cardinal Pub, Skagen 21, Stavanger sentrum Onsdag 26. november 08:45 Buss fra Victoria Hotel til 09:00 Registrering Kjell Arholms hus (KA) lobby 09:45 Plenum I (ledet av Jan Erik Karlsen) KA Auditorium A1 Velkommen ved rektor Marit Boyesen, 10:00 Musikalsk forlystelse KA Auditorium A1 Studenter ved Institutt for musikk og dans, UiS 10:15 Professor Kjell Arne Røvik, Norges Arktiske Universitet: KA Auditorium A1 Implementering Organisasjonsvitenskapens stebarn 11:00 Pause 11:30 Parallellsesjon I KA-hus (se egen oversikt) 13:00 Lunsj KA-hus kantine 14:00 Parallellsesjon II KA-hus (se egen oversikt) 15:30 Pause Kjell Arholms hus (KA) lobby 16:00 Plenum II Professor Majken Schultz, Copenhagen Business School: KA Auditorium A1 På let etter organisasjoners identitet 16:45 Lansering av Norsk organisasjonsfaglig kanon KA Auditorium A1 17:30 Buss fra Universitetet til Stavanger sentrum 19:30 Festmiddag Victoria Hotell, festsal 2.et. Torsdag 27. november 08:30 Buss fra Victoria Hotel til 09:00 Invitasjon til Trondheim 2015 KA Auditorium A1 09:15 Plenum, III Temapanel ledet av professor Gudmund Hernes: KA Auditorium A1 Bærekraftig organisering og perspektiver for fremtidig organisasjonsforskning, veien videre. 10:00 Pause Kjell Arholms hus (KA) lobby 10:30 Parallellsesjon III KA-hus (se egen oversikt) 12:00 Lunsj KA-hus kantine 12:45 Plenum, IV Professor Nils Brunsson, Uppsala universitet: KA Auditorium A1 Organisering mellom organisasjoner? 13:30 Parallellsesjon IV KA-hus (se egen oversikt) 15:00 Pause 15:15 Plenum, V Professor Erik Hollnagel, Syddansk Universitet: KA Auditorium A1 Resilient organisering er det mulig? 16:00 Avslutning KA Auditorium A1 16:15 Årsmøte NEON :00 Buss fra til Stavanger lufthavn, Sola

4 Komiteen og arrangørinstitusjoner Jan Erik Karlsen, leder Professor emeritus Endringsledelse/Industriell økonomi Bjørn-Tore Blindheim Førsteamanuensis Endringsledelse/statsvitenskap John Ferkingstad Førstelektor Organisasjonsfag Høgskolen Stord Haugesund Gunvor Guttormsen Masterstudent Endringsledelse Hilde Marie Hunsbedt Masterstudent Endringsledelse Ann-Karin Holmen Forskningssjef Samfunnsforskning/IRIS Jan Roald Jonassen Førstelektor Organisasjons- og ledelsesfag Høgskolen Stord/Haugesund Lars Klemsdal Førsteamanuensis Sosiologi/Endringsledelse Lise Langåker Førsteamanuensis Organisasjonsfag Høgskolen Stord/Haugesund Thomas Laudal Førsteamanuensis Strategi og ledelse Handelshøgskolen ved UiS Åse Lea Prosjektadministrator Handelshøgskolen ved UiS Kristiane Marie Lindland Kompetansemegler Samfunnsforskning/IRIS Berit Moltu Leder sikkerhet og bærekraft Statoil DPN Egil Clement Svela Daglig leder, Senter for entreprenørskap Jorunn Elise Tharaldsen Sjefingeniør Arbeidsmiljø Organisatorisk HMS Petroleumstilsynet PCO

5 Foredragsholdere Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved. Han har gitt ut flere bøker som anses som grunnleggende for organisasjonsstudier ved universiteter og høgskoler. I nyere arbeider er han opptatt av hvordan (moteriktige) reform- og styringsideer oppstår og spres globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse tas inn og iverksettes i organisasjoner. Røviks forskning berikes av en utstrakt og original bruk av metaforer og ordbilder fra andre fagfelt. Majken Schultz er professor i ledelse ved Copenhagen Business School og International Research Fellow ved Centre for Corporate Reputation ved Universitetet i Oxford, Saïd Business School. Hun har spesialisert seg på forskning knyttet til organisasjonsidentitet og corporate branding. Schultz er også non-executive medlem av flere styrer og har fungert som konsulent for flere private og offentlige organisasjoner. Hun er seniorrådgiver ved Reputation Institute og en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Hun har publisert mer enn 50 artikler og bokkapitler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, bl.a. Journal of Management Inquiry; Harvard Business Review. Nils Brunsson er professor i foretaksøkonomi ved Uppsala universitet. Han har publisert mer enn tjue bøker og en rekke artikler om organisasjoner. Han har aktivt bidratt til utvikling av beslutningsteori og institusjonell teori. Mellom 1986 og 2010, var Brunsson Stockholm bys professor i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen i Stockholm. Siden 1990 har Brunsson vært medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han er en av grunnleggerne av Stockholms centrum for forskning om offentlig sektor, SCORE. Nils Brunsson leder SCORES forskningsprogram «å organisere markeder». Erik Hollnagel er professor ved Syddansk Universitet og Chief Consultant ved Senter for kvalitetsforbedring, Region Syddanmark. Hollnagel er også professor emeritus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDA) ved Linköping University (LIU). Hollnagel er en internasjonalt anerkjent spesialist innen resilience engineering, systemsikkerhet, menneskelig pålitelighetsanalyse, kognitiv systemsengineering, og intelligente menneske-maskin systemer. Han er forfatter av mer enn 500 publikasjoner, inkludert tjueto bøker, artikler fra anerkjente tidsskrifter, konferansebidrag og rapporter. Gudmund Hernes er forsker ved Fafo Institutt i Oslo, og professor II ved BI. Gudmund Hernes tok sin doktorgrad i sosiologi ved Johns Hopkins University i Hernes' bok Makt og avmakt: En begrepsanalyse, ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidragene til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon. Han var president i International Social Science Council , og er æresdoktor ved Universitetet i Umeå og ved Universitetet i Bergen. Dessuten har han på og 90-tallet vært både statssekretær, utdanningsminister og helseminister.

6 Konferanse Wi-Fi Nettverk: UiS-conference PLENUM- OG GRUPPESESJONER Kjell Arholms hus Passord: konf2014 ONSDAG 26. november Kl. 09:45 PLENUM I Auditorium 1 OFFISIELL ÅPNING AV NEON 2014 Kjell Arne Røvik, Implementering organisasjonsvitenskapens stebarn Kl. 11:30 13:00 Parallellsesjon I U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 U-136 KJØNN OG LEDELSE I ORGANISA- SJONER ORGANI- SATORISK DESIGN RELASJONELL LEDELSE ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET SOSIAL TEKNOLOGI I ORGANISA- SJONER STRATEGISK HRM ÅPEN SESJON Kl. 13:00 14:00 Lunsj Kl. 14:00 15:30 Parallellsesjon II U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 U-136 KJØNN OG LEDELSE I ORGANISA- SJONER Kl. 16:00 PLENUM II Auditorium 1 Kl. 16:45 17:15 TORSDAG 27. november Kl. 09:00 ORGANI- SATORISK DESIGN ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET * AKADEMISK SKAVLAN STYRING, KONTROLL OG ORGANISA- SJONS- LÆRING Majken Schultz: På let etter organisasjoners identitet Jan Erik Karlsen: Norsk organisasjonsfaglig kanon KUNNSKAPS- INTENSIVE VIRKSOMHETER OG PROFESJON- ALISERING PLENUM III Auditorium 1 Temapanel ved Gudmund Hernes: Bærekraftig organisering og perspektiver for fremtidig organisasjonsforskning, veien videre Kl. 10:30 12:00 Parallellsesjon III U-021 U-023 U-040 U-041 U-042 U-049 U-135 ÅPEN SESJON U-136 HELSE- TJENESTENE KONFLIKTENES HJEMLAND? BÆREKRAFTIG ORGANISERING ORGANI- SATORISK DESIGN PRAKSIS I UT- DANNINGENE: FAGLIGE OG PEDAGOGISKE UTFORDRINGER ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET STYRING, KONTROLL OG ORGANISA- SJONS- LÆRING PEDAGOGISK DIDAKTISK SESJON ÅPEN SESJON Kl. 12:00 12:45 Lunsj Kl. 12:45 PLENUM IV Auditorium 1 Nils Brunsson: Organisering mellom organisasjoner Kl. 13:30 15:00 Parallellsesjon IV U-021 HELSE- TJENESTENE KONFLIKTENES HJEMLAND? U-023 U-040 MANGFOLD I ORGANISA- SJONER U-041 U-042 ORGANISERING FOR SIKKERHET OG ROBUSTHET U-049 U-135 PEDAGOGISK DIDAKTISK SESJON U-136 ÅPEN SESJON Kl. 15:15 PLENUM V Auditorium 1 Erik Hollnagel: Resilient organisering er det mulig? Kl. 16:00 Avslutning Kl. 16:15 17:00 Årsmøte NEON 2014

7 Parallellsesjoner tematisk inndeling Kjønn og ledelse i organisasjoner Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-023 Sesjonsleder: Maria Dockweiler, I Paper Forfatter(e) Kommentator Entreprenørlyst blant ungdommar på Nord- Vestlandet: Kjønnsskilnader, regionale skilnader og endringar over tid Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun og Jon Ivar Håvold, Høgskulen i Sogn og Fjordane / Høgskolen i Ålesund Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide Kvoteringens uintenderte konsekvenser. Eksempler fra det norske Forsvaret Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide, Østlandsforskning Fredrik Engelstad Demokrati og rett til deltakelse? Om kjønnskvotering til styrer i ASAer og offentlige selskaper Fredrik Engelstad, Universitetet i Oslo Jon Gunnar Nesse, Torbjørn Årethun og Jon Ivar Håvold Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-023 Sesjonsleder: Maria Dockweiler, II Paper Forfatter(e) Kommentator Populærkultur og heteronormering av lederskap Kleskoder og kjønn i maktens korridorer Kjønn og ledelse i oljenæringen - ferske inntrykk fra en feltstudie Agnes Bolsø, NTNU Wencke Mühleisen, Maria Dockweiler, Wencke Mühleisen Maria Dockweiler Agnes Bolsø Relasjonell ledelse Onsdag 26. november kl 11:30-13:00 KA U-041 Sesjonsleder: Kristiane M. Lindland, IRIS I Paper Forfatter(e) Kommentator Tillitsbygging i lederens relasjoner til sine medarbeidere Relasjonell ledelse som grunnlag for samhandling og underveislæring Hans Risan, Høgskolen i Oslo & Akershus T.J. Steiro og G-E Torgersen, NTNU, Forsvarets Høgskole T.J. Steiro og G-E Torgersen Hans Risan Ledelse uten ledere? - Om den sosiale og praktiske Lars Klemsdal, Carl Cato Wadel betydningen av formelle lederposisjoner for utøvelse av ledelse Samledende ledere Carl Cato Wadel, Lars Klemsdal

8 Organisatorisk design Onsdag 26. november kl 11:30-13:00 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, I Paper Forfatter(e) Kommentator Visualizing universities: The role of the professionals Accountability and welfare state reform from the point of view of local NAV-offices Autonomy in emotion management: Balancing organizational change Turid Moldenæs og Hilde Marie Pettersen, UiT Knut Fossestøl og Eric Breit, Work Research Institute Hulda Mjøll Gunnarsdottir, UiS Eric Breit Turid Moldenæs Knut Fossestøl Designing organizations or work situations? Lars Klemsdal, UiS Hilde Marie Pettersen Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, II Paper Forfatter(e) Kommentator A social system approach to organization design in complex environments Culture and organizational design as coconstituting dynamics Tore Omholt, Center for Place and Retail Management and Institute of marketing, Norwegian School of Management Kristiane Marie Lindland, IRIS Kristiane Marie Lindland Tore Omholt Virksomheten som «sosial skulptur». Om «varme» som ressurs og rettesnor i organisasjonsdesignarbeidet Øystein Hattteland og Ingunn Marie S. Viste, UiS Hulda Mjøll Gunnarsdottir Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-040 Sesjonsleder: Bjørn Tore Blindheim, III Paper Forfatter(e) Kommentator Ad hoc hybrid organizing (pathological) indecisiveness or (innovative) flexibility? Eric Breit, Tone Alm Andreassen and Lars Klemsdal, Work Research Institute, HiOA, UiS Carl Cato Wadel Design av en ny organisasjon Gudmund Rydning og Carl Cato Wadel, UiS Tone Alm Andreassen Ledelse i ulike kontekster: Utfordringer i møtet mellom matriseorganisasjoner og distribuerte organisasjoner Den dominerende norske modell for sykehusorganisering diskutert i lys av Jay Galbraiths analytiske tilnærming til design av organisasjoner? Madeleine Mjelde og Torstein Nesheim, Samfunns og næringslivsforskning, NHH Per Magnus Mæhle, Oslo universitetssykehus Per Magnus Mæhle Madeleine Mjelde/ Torstein Nesheim

9 Organisering for sikkerhet og robusthet Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, I Paper Forfatter(e) Kommentator Security and the "new wars" Lillian Stene, Øyvin Kyvik Hvordan møte det uforutsette i nordområdene - hvordan organisasjonsformen foretaks fødelisme kan være velegnet for militæret i en verden med økende konfliktnivå A Discussion of the Risk-Management and the Rule-Compliance Regulation Regimes in a Security Context Methodology for analyzing terrorism risk: To use or not to use probability Bridging the gap between safety and security risk analysis using Human Factors Carsten M. Syvertsen & Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets Høgskole Sissel H. Jore og Anita Moen, Universitetet i Stavanger Anne Egeli, UIS / SAFETEC Anne Egeli & Jasmine Lilleby, SAFETEC Øyvin Kyvik Sturle Næss Sissel H. Jore Sissel H.Jore Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, Akademisk Skavlan om sikring Årets Akademisk Skavlan handlar om sikring. Korleis kan organisasjonar vere i stand til å forhindre, handtere og kome tilbake frå alle slags typer hendelsar, ulykker og kriser. Er der ein grunnleggande skilnad mellom å leie, organisere og styre i høve til sikkerheit når det gjeld ulykker (safety) og sikkerheit i høve til ondsinna intenderte handlingar som terror etc. (security). Er det mogleg for organisasjonar å vere førebudd på, og å ha same sikkerheitsstyringssystem for alle typer truslar, inkludert truslar frå ondsinna intenderte handlingar? Akademisk Skavlan er eit møte mellom næringsliv og akademia. Panel Ronald Barø (Senior Rådgjevar Sikring Falck Nutec AS, tidlegare PST), Hans Jørgen Grundt (Senior Rådgjevar sikring, Statoil) Sissel Haugdal Jore (senterleder/ førsteamanuensis SEROS/UIS).

10 Organisering for sikkerhet og robusthet forts. Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, II Paper Forfatter(e) Kommentator Resilient organisering og utvikling i innovative nettverk Resilience in a Multilevel Crisis Governance Context: A tale of joint implementation of community, regional, national and EU capacities Samfunnsmessige konsekvensar av tryggingstiltak hjå transportørar Informal leadership redundancy: Balancing structure and flexibility in subsea operations Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Øyvind Heimset Larsen, Stiftinga Vestlandsforsking, HSF Bjørn Ivar Kruke og Claudia Morsut, UiS Brita Gjerstad, IRIS Idar A. Johannessen, Philip W. McArthur og Jan R. Jonassen, HSH Øyvin Kyvik Berit Moltu Sturle Næss Berit Moltu Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-042 Sesjonsleder: Sissel H. Jore, III Paper Forfatter(e) Kommentator Alert notifications a powerful tool, but how to do it right? Merete Ask, HiG, Martin Jorunn E. Tharaldsen Onstad, Telenor Norway AS og Jose J Gonzalez, UiA og HIG Risk management and governance, a more procedural view. Aud Solveig Nilsen, UiT Jorunn E. Tharaldsen Risk mapping day-to-day risk work in inter-organizational project management The interplay between risk mapping and processes of mindful organizing in an inter-organizational project Lene Jørgensen og Silvia Jordan, HSH Lene Jørgensen, HSH Kåre Hansen Kåre Hansen Praksis i utdanningene: Faglige og pedagogiske utfordringer Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-041 Sesjonsleder: Lise Langåker, HSH III Paneldebatt og diskusjon med salen. Paneldeltakere Møteleder Praksis er kommet inn/er på vei inn i bachelor- og masterutdanninger ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette berører våre fagområder, og vi ønsker å reise en konstruktiv debatt om begrunnelser for å innføre/ikke innføre praksis samt faglige og pedagogiske utfordringer knyttet til praksis i studieløpet. Vi har samlet et panel der deltakerne fra ulike ståsteder har erfaringer med eller meninger om praksis i utdanningene våre. Tore Berg, Hovedorganisasjonen VIRKE Merete Ræstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold John Ferkingstad, HSH Benedicte Brøgger, BI Etty Nilsen,

11 Strategisk HRM Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-135 Sesjonsleder: Thomas Laudal, I Paper Forfatter(e) Kommentator Elektronisk HRM (EHRM) og betydning for linjelederes arbeid: - Erfaringer fra HRtransformasjon i en offentlig organisasjon Trine Kløvrud og Svein Bergum, Høgskolen i Lillehammer Kåre Slåtten Den strategiske HR-funksjonen to perspektiver for å fortolke moderniseringen av personalavdelingen Kåre Slåtten, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Trine Kløvrud og Svein Bergum, Det uforutsette»: Kan man designe en beredskapsorganisasjon uten å vite hva den skal takle? Kvifor bu og arbeide i periferien? Ei analyse av likskapar og ulikskapar mellom avgangselevar i vidaregåande skule og ferdig utdanna kandidatar Glenn-Egil Torgersen og Kåre Grebstad, Forsvarets Høgskole (FHS) Torbjørn Årethun og Jon Gunnar Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane. Jon Ivar Håvold, Høgskolen i Ålesund Torbjørn Årethun, Jon Gunnar Nesse og Jon Ivar Håvold Glenn-Egil Torgersen og Kåre Grebstad Kunnskapsintensive virksomheter og profesjonalisering Onsdag 26. november kl 14:00-15:30 KA U-135 Sesjonsleder: Torstein Nesheim, SNF og Karen Olsen, NHH II Paper Forfatter(e) Kommentator The making of professional identities among residential child care workers Multiple foci of Commitment in a Professional Service Firm: Balancing Complex Employment Relations Monika Reime, Høgskolen i Sogn og Fjordane Karen M. Olsen, Therese Sverdrup, Torstein Nesheim og Arne L. Kalleberg, NHH Therese Sverdrup Monika Reime Two Kinds of leadership: The Role of Selfleadership and Creativity in leadership on Work Performance Styringen av Norges nasjonaløkonomi: Stø kurs eller autopilot? Alexander Madsen Sandvik, Øyvind Lund Martinsen, Vidar Schei og Marcus Selart, NHH Lars Groth, UiO Lars Groth Alexander Madsen Sandvik

12 Sosial teknologi i organisasjoner Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-049 Sesjonsleder: Karl Joachim Breunig, Høgskolen i Oslo og Akershus I Paper Forfatter(e) Kommentator Sosial teknologi i organisasjonen: Erfaringer fra en longitudinell og kvalitativ case studie av en internasjonal kunnskapsintensiv organisasjon Wearing social media the inside out: To lokale forståelser av sosial medier, relasjonsplattformer og 2.0 Intranet Smarttelefoner og mobilt internett i det norske forsvaret - en innledende studie Limitless learning: Assessing social media for global workplace-learning Lene Pettersen, Handelshøgskolen BI Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Bård Reitan og Ann-Kristin Elstad, Forsvarets forskningsinstitutt Karl Joachim Breunig, Høyskolen i Oslo og Akershus Karl Joachim Breunig Bård Reitan og Ann-Kristin Elstad Halvdan Haugsbakken Lene Pettersen Styring, kontroll og organisasjonslæring Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-049 Sesjonsleder: Kristin Reichborn-Kjennerud og Christin Wathne, forskere AFI/HIOA II Paper Forfatter(e) Kommentator The effect of EFQM self-assessments on action research performance: Lessons on how to improve the efficiency and effectiveness of research on NPM. Det balanserte målekortet: et middel for strategi- eller styringsdrevet ledelse? Det norske politiet en lærende organisasjon? Mål- og resultatstyring i staten: Politisk kontroll eller administrativ læring? Negativ organisasjonslæring en studie av tidsbruk og tidskonflikter i universitets- og høgskolesektoren Petter Øgland, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Elin Anita Nilsen, Anita Michalsen, UiT Norges Arktiske Universitet Christin Wathne, Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA Åge Johnsen, Institutt for Offentlig administrasjon og velferdsstudier- HIOA Egeland, Bergene og Reichborn-Kjennerud, Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA Elin Anita Nilsen Petter Øgland Cathrine Egeland Christin Wathne Åge Johnsen Torsdag 27. november kl 10:30-12:00 KA U-049 Sesjonsleder: Kristin Reichborn-Kjennerud og Christin Wathne, Forskere AFI/HIOA III Paper Forfatter(e) Kommentator Organizational analysis: the generative speech act model Kommunikasjonsmåter i planlagte helsetilsyn Hva er Riksrevisjonens budskap? en komparativ studie mellom Norge og Danmark innenfor arbeids- og helsefeltet Thorvald Gran, UiB Kjersti Halvorsen og Einar Hovlid, Høgskolen i Sogn og fjordane Kristin Reichborn-Kjennerud og Karsten Vrangbæk, Institutt for Offentlig administrasjon og velferdsstudier- HIOA og universitetet i København Kristin Reichborn- Kjennerud Thorvald Gran

13 Pedagogisk didaktisk sesjon Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-135 Sesjonsleder: Åge Svein Gjøsæter, HSH og Jon Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane III Paper Forfatter(e) Kommentator Bokprosjekt: Flerfaglig perspektiv på krise-ledelse: Pedagogiske og didaktiske muligheter og utfordringer. En prakademisk tilnærming til prosjekt med praksisprosjekter et fagdidaktisk perspektiv Fagsentrert eller personsentrert lederopplæring? Ja takk begge deler! Tore Hafting, Høgskolen i Hedmark Torgeir Skyttermoen, Høgskolen i Lillehammer Øystein Hatteland, Øystein Hatteland Tore Hafting Torgeir Skyttermoen Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-135 Sesjonsleder: Åge Svein Gjøsæter, HSH og Jon Nesse, Høgskolen i Sogn og Fjordane IV Paper Forfatter(e) Kommentator Hvorfor har årsstudiet i Ledelse- og personalarbeid blitt en suksess? Cathrine Thorhus, Knut Arne Hovdal & Berit Verstad, Høgskolen i Nord-Trøndelag Åge Svein Gjøsæter Utvikling av reflekterte praksisaktører som faglig og pedagogisk utfordring Åge Svein Gjøsæter, Høgskolen Stord/Haugesund Cathrine Thorhus, Knut Arne Hovdal & Berit Verstad Bærekraftig organisering Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-023 Sesjonsleder: Oluf Langhelle og Bjørn Tore Blindheim, III Paper Forfatter(e) Kommentator Counter networks as a force in developing sustainable rural innovation ecosystems Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Øyvind Heimset Larsen, Stiftinga Vestlandsforskning / Høgskulen i Sogn og Fjordane Marit Schei Olsen Bærekraftig havbruk bærekraftig nok? Marit Schei Olsen, NTNU Samfunnsforskning Ingjerd Skogseid/ Jon Gunnar Nesse/ Øyvind Heimset Larsen Sustainable business organizational challenges Tom Johnstad, Høgskolen i Gjøvik Oluf Langhelle/ Bjørn-Tore Blindheim The myth of sustainable business Oluf Langhelle og Bjørn-Tore Blindheim, Tom Johnstad

14 Onsdag 26. november kl. 11:30-13:00 KA U-136 Åpen sesjon Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS I Paper Forfatter(e) Kommentator The Rota System as Innovation Den norske arbeidslivsmodellen i en global kunnskapsorganisasjon i USA Nina Amble, Høgskolen i Oslo og Akershus Hege Eggen Børve, NTNU Marius Lervåg Aasprong Nina Amble Den norske modellen ideal-type eller ideal? Marius Lervåg Aasprong, NTNU Hege Eggen Børve Onsdag 26. november kl. 14:00-15:30 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS II Paper Forfatter(e) Kommentator Begrepsparet «Kreativitet og innovasjon» - et uttrykk for Janus-ansiktet eller Lady og Landstrykeren? Hvilken innvirkning har militær subkultur på endringen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)? Et kulturelt perspektiv på endringsprosessen av Forsvarets logistikkorganisasjon The principle of researcher-client agreement in canonical action research Torild Alise W. Oddane, HiST, Handelshøyskolen i Trondheim Kåre B Grebstad, Glenn-Egil Torgersen, ISV/UIO/FHS Petter Øgland, UiO Kåre B Grebstad Petter Øgland Torild Alise W. Oddane Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS III Paper Forfatter(e) Kommentator Public sector mergers as carriers of institutional logics: a micro perspective of middle managers reactions Conditions for organizational development Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet? Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor noen prinsipielle betraktninger Trude Høgvold Olsen and Elsa Solstad, Høgskolen i Harstad Dag Øyvind Lotsberg og Kjetil Børhaug, HiB/UiB. Svein Ingve Nødland og Ann Karin T. Holmen, IRIS Rune Dahl Fitjar, Handelshøgskolen ved UiS Svein Ingve Nødland Rune Dahl Fitjar Dag Øyvind Lotsberg Trude Høgvold Olsen Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-136 Sesjonsleder: Lars Klemsdal, UiS, John Ferkingstad, HSH og Anne Karin Holmen, IRIS IV Paper Forfatter(e) Kommentator Den norske is-eksporten - hvordan Kondrafieffs bølgeteori og kaosteori kan forklare uforutsette hendelser i handelen, spesielt den voldsomme nedgangen etter 1900 Multi authority decision making in higher education a review Hyppig reising i organisasjoner, jobbfamiliekonflikt og helseplager Carsten M. Syvertsen og Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets Høgskole Stig Selmer-Anderssen, UiS Maria Therese Jensen Stig Selmer-Anderssen Maria Therese Jensen Carsten M. Syvertsen

15 Helsetjenestene konfliktenes hjemland? Torsdag 27. november kl. 10:30-12:00 KA U-021 Sesjonsleder: Simon Neby, Uni Research Rokkansenteret og Dag O. Torjesen, Universitetet i Agder III Paper Forfatter(e) Kommentator Understanding how a new medical practice is established through analysing the approval mechanisms in health care Olga Mikhailova, BI Kari Ingstad Patient flow as a governing lean technology Inger Lise Teig, IRIS Dag Olaf Torjesen Organisering av pakkeforløp i kreftbehandling Dag Olaf Torjesen, UiA Inger Lise Teig Torsdag 27. november kl. 13:30-15:00 KA U-021 Sesjonsleder: Simon Neby, Uni Research Rokkansenteret og Dag O. Torjesen, Universitetet i Agder IV Paper Forfatter(e) Kommentator When organization becomes medicine: Integrative measures across institutional boundaries in stroke treatment Simon Neby/Kari Ludvigsen, Uni Research Rokkansenteret Hilmar metvedt/ Anna Stephansen Municipal responses to coordination reform in Norway Langturnus i sykehjem - et gode eller et onde? Hilmar metvedt/anna Stephansen, IRIS Kari Ingstad, HiNT Simon Neby/Kari Ludvigsen Olga Mikhailova Mangfold i organisasjoner Torsdag 27. september kl. 13:30-15:00 KA U-040 Sesjonsleder: Trude Eide, Østlandsforskning IV Paper Forfatter(e) Kommentator Motiver for mangfold i offentlig sektor Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen, Østlandsforskning Torhild Andersen Profesjonsmangfold og innovasjon Torhild Andersen, Østlandsforskning Marte C.W. Solheim og Rune Dahl Fitjar Do firms with foreign workers go about the innovative process differently? Marte C.W. Solheim og Rune Dahl Fitjar, Maria Røhnebæk og Tonje Lauritzen

16 Norsk organisasjonsfaglig kanon NEON 2014 vil presentere det første trinnet i lanseringen av en organisasjonsfaglig kanon. En slik kanon vil omfatte utvalgte konstituerende tekster innen organisasjonsforskningen i Norge. Utvelgelsen av tekster følger fem kriterier; 1. Faglig kvalitet og originalitet 2. Faglig virkningshistorie 3. Samfunnsmessig virkningshistorie 4. Håndverksmessig og metodisk soliditet 5. Litterære verdier og kvaliteter Den faglige jury består av følgende medlemmer: Tor Busch, Høgskolen i Sør-Trøndelag ; Knut Ebeltoft, Fagbokforlaget; Dorthe Eide, Universitetet i Nordland; Dag Ingvar Jacobsen, Universitetet i Agder; Jan Erik Karlsen, ; Turid Moldenæs, Norges Arktiske Universitet, Tromsø; Marit Skivenes, Universitetet i Bergen og Inger Marie Stigen, Høgskolen Oslo-Akershus. Børre Nylehn er konsultativt medlem av juryen. NEONs medlemmer er invitert til å foreslå kandidater til kanonen. Under NEON-dagene 2014 vil juryen presentere sitt arbeid og begrunne sin long list av nominerte fagarbeider. Long list legges ut på NEONs hjemmesider etter lanseringen. Den endelige short list legges frem på NEON-dagene i Trondheim i 2015, og en fagbok skal publiseres med et utvalg av disse konstituerende tekster. Utstillere

17 Retningslinjer for parallellsesjonene Format I hver sesjon vil det bli presentert mellom tre og fire artikler. Hvert innlegg beregnes til å vare ca. 15 minutter. Når alle artiklene er blitt presentert, er det satt av 10 minutter til å kommentere artiklene og oppsummere diverse funn og ny innsikt på tvers. Resten av økten er viet til spørsmål/kommentarer fra deltagerne. Sesjonsleder er ansvarlig for at alle som presenterer holder seg innenfor sin tildelte tid og passe tiden under spørsmålsrunden. Foredragsholdere blir varslet om gjenværende tid. Når stoppkortet vises, er tiden ute og presentasjonen må avsluttes. Audiovisuelt utstyr Hvert rom er utstyrt med en datamaskin som kjører Microsoft Windows og en prosjektor. Ta med presentasjonen på en USB-minnepinne og møt opp 10 minutter før start av sesjonen for å laste opp presentasjonen til datamaskinen. I hvert sesjonsrom er det en konferansevert som hjelper til med teknisk utstyr. Videoopptak Presentasjoner i Auditorium A1: Dette rommet er utstyrt med video opptaksutstyr. Med foredragsholdernes tillatelse, vil alle felles presentasjoner som blir holdt i dette rommet bli tatt opp. Presentasjonene vil bli publisert på nettsiden til NEON etter konferansen. Konferanse Wi-Fi Nettverk: UiS-conference Passord: konf2014 Nødnummer Nødtelefoner 110 (Brann) 112 (Politi) 113 (Ambulanse) Legevakt Telefon: , Adresse: Armauer Hansensv 30

Realfag passer for mange, mange fler!

Realfag passer for mange, mange fler! MNT-konferansen: 12.- 13. mars 2013 Rica Nidelven Hotell, Trondheim Realfag passer for mange, mange fler! Norge trenger mange flere realister og ingeniører, men er i en situasjon hvor de unge velger vekk

Detaljer

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 i samarbeid med Universitetet i Bergen 19. og 20. mai Grieghallen, Bergen NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen Vi står ovenfor store endringer

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013. Mellom høye fjell og dype daler

NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013. Mellom høye fjell og dype daler NEON 2013 Scandic City Hotel 28. 29. november 2013 Mellom høye fjell og dype daler NEON gjennom ti år! Velkommen til NEON-dagene 2013 Årets tall er 10. Ti år med nettverk for norske organisasjonsforskere,

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV

Tania Marcelle Olsen, kommunikasjonssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende kommunikasjonssjef, HBV NOTAT Dato 08.10.15 Til Delprosjekt 3 Kopi Fra Tania Marcelle Olsen, ssjef HBV og Tommy Hiorth-Lillefjære, Assisterende ssjef, HBV Organisering og plassering av fagfeltene, markedsføring og rekruttering

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid on til erfaringskonferansen fra Program lovverk til praksis Scandic Park Hotel Sandefjord 15. 16. juni 2015 nskapsbasert Kunnskapsbasert folkehelsearbeid folkehelsearbeid lovverk til fra praksis lovverk

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND

BIBLIOTEKMØTET. 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND BIBLIOTEKMØTET 1. og 2. mars 2016 CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND Velkomen til Kristiansand! Det er ikkje litteratur alt vi formidlar, og litteraturformidling er berre ein del av det vi driv med, sjølv

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER Dansen om kompetansen! 18. - 19. april 2007 Hotel Bristol Oslo DAG 1. TID EMNE FOREDRAGSHOLDERE Plenum - møteleder Finn Langeland 08:30 Registrering og servering 09:50 Skal

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Invitasjon Invitasjon til til erfaringskonferansen erfaringskonferansen Kunnskapsbasert folkehelsearbeid fra lovverk til praksis Scandic Scandic Park Park Hotel Hotel Sandefjord Sandefjord 15. 15. 16.

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Styringssystem. Gjennomførende dokumenter. Rolf Sture Normann

Styringssystem. Gjennomførende dokumenter. Rolf Sture Normann Styringssystem Gjennomførende dokumenter Rolf Sture Normann Gjennomførende dokumenter Årsplan for CISO, Informasjonssikkerhetsrådgiver/leder, CSO Risikovurderinger Risikohåndteringsplan Etablering av sikringstiltak

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

FORSKNINGSTORGET 2015

FORSKNINGSTORGET 2015 1 FORSKNINGSTORGET 2015 Onsdag 21. og torsdag 22. januar 2015 UiS Kjell Arholms Hus Auditorium 2 Forskningstorget er et to dagers seminar for 1. års studenter ved Master i helsevitenskap 1 og Master i

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 Sissel H. Jore Sissel H. Jore -Hvem er jeg? Master og PhD Samfunnssikkerhet og risikostyring, UIS. Avhandlingens tittel:

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Verdiskaping, innovasjon og inspirasjon

Verdiskaping, innovasjon og inspirasjon Den Nordnorske Styredagen 2015 17. september i Tromsø UiT Norges arktiske universitet Verdiskaping, innovasjon og inspirasjon Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Få inspirasjon

Detaljer

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

I skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon

I skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon Agnete Vabø 14 mars 213 I skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon FAP vårseminar Kristiansand Strukturelle utviklingstrekk, fra 198-21 Studentvekst Vekst i antall vitenskapelig ansatte Omforming av

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING

CALL FOR ABSTRACTS NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING CALL FOR ABSTRACTS Velkommen til NiV`s IV Nordiske symposium NORDISKE PERSPEKTIV PÅ SJUKEPLEIELEIING i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde og Universitetet i Nordland, Bodø 25. 26. OKTOBER

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen.

Sem = Seminarrom, K = Kollokvierom Fravær Studieorienteringsdagen regnes som obligatorisk undervisning. Husk at det blir ført fravær i løpet av dagen. Dragefjellet, Magnus Lagabøtes Plass 1 Bergen Handelsgym 06.jan.2014 09:40-10:00 - kort plenum Auditorium A3 Sem 1 Sem 2 Sem D Sem e Sem F K1 10:10-10:35 HiB NHH AHiB HSH FHS HiSF HCK 10:40-11:05 HiB NHH

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media:

Universitetet i Stavanger. Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor. Valgt: Media: Universitetet i Stavanger Professor Aslaug Mikkelsen, førsteamanuensis Egil Gabrielsen prorektor Universitetet i Stavanger - Aslaug Mikkelsen blir ny rektor ved UiS Stavanger Aftenblad - Aslaug Mikkelsen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 08:30-08:35 Velkommen + informasjon om dagen i Landskapet 08:35-09:10 Generelt om høyere

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services. Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011

Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services. Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011 Gründercamp med fokus på Facility Management i samarbeid med ISS Facility Services Høgskolen i Akershus 6-7. januar 2011 Kontaktinfo: Knut Boge mob.: 45 06 52 61 Merete Rekdahl mob.: 41 68 33 94 Einar

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer