Kjære løpere og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære løpere og foresatte"

Transkript

1 Vinter 2011/

2 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over den aktiviteten som er planlagt. For oss er det viktig å kunne legge en forutsigbar plan for sesongen av flere årsaker. Vi skal rekruttere trenere, booke treningsfasiliteter, og ikke minst sørge for at alle barn og unge i Ready får godt utbytte av våre aktiviteter. I fjor høst innførte vi derfor et nytt system for betaling av treningsavgift, hvor løperne kan velge mellom ulike pakker, tilpasset eget ønske om intensitet og omfang av trening. Dette ga oss en langt bedre forutsigbarhet i forhold til å kunne sikre kontinuitet på trenersiden og forutsigbarhet i arbeidet med å tilby best mulig aktivitet. Vi ble samtidig noen erfaringer rikere, og har i år forsøkt å justere de ulike treningspakkene slik at vi i enda større grad kan tilby et opplegg som passer for alle. Prisen for de ulike alternativene dekker alle felles kostnader, som trenerlønn, transport av trenere, treningsutstyr etc. Det er ikke medregnet kostnader for transport, overnatting, bespisning etc. for den enkelte løper. Dette for å ta høyde for ulike ønsker og behov på disse områdene. I våres fikk klubben også en ny nettside, som det har blitt jobbet iherdig med. Dette begynner nå å gi resultater, og siden begynner å bli både funksjonell og innholdsrik. Målet er å ha en levende og informativ nettside med et integrert medlemssystem med online påmelding til treningspakker, samlinger, renn etc. På den nye nettsiden ønsker vi selvsagt også å publisere masse fine bilder fra våre aktiviteter. I den forbindelse ber vi om at dersom det er noen som ikke ønsker at bilder av egne barn skal publiseres på Ready Alpins nettside, om å vennligst si fra til deres oppmann, slik at vi kan ta hensyn til dette. Med ønske om en flott vintersesong Ready Alpin

3 2002 Forrige sesong var det 11 aktive løpere i årsklassene som utgjør 2002 gruppen. Vi håper alle blir med oss videre på en spennende vintersesong, med allsidig og spennende aktivitet. Vi ønsker også nye løpere hjertelig velkomne, og oppfordrer alle til å være aktive i å markedsføre klubben overfor potensielle nye løpere, samtidig som vi respekterer andres tilhørighet til sine klubber. Trenere & Oppmann Ansvarlig trener: Sondre Wisted-Thu Sondre er 21 år og tidligere aktiv alpinist og skicrosskjører i Ready. Han har trener 2 utdanning gjennom NSF og har i tillegg til dette trenererfaring fra Ready som fotballtrener. Som ansvarlig trener for gruppen vil han ha ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av treningen for gruppen, sammen med de øvrige trenerne. Øvrige trenere Gruppen vil gjennom sesongen samarbeide tett med 2001 gruppen, og således vil også Øystein Gjelsvik og Benedicte Bjørni være involverte trenere Oppmann: Morten Strøm fortsetter som oppmann for gruppen og er bindeleddet mellom klubbens ledelse og foreldre/løpere i gruppen. Han bidrar til å videreformidle informasjon enten via klubbens nettside eller mail på områder som omhandler klubbens og gruppens aktiviteter. Det er også viktig at dere benytter oppmannen for å gi klubbens styrende organer innspill og tilbakemeldinger, slik at klubben kan fungere best mulig.

4 Ready Alpins sportslige filosofi Gøy på ski - alltid! VISJON, MÅL og VERDIER I Ready Alpin skal vi oppleve IDRETTSGLEDE, SAMHOLD og MESTRING. Vi skal bli gode og ha det gøy i et godt miljø. IDRETTSGLEDE er selve egenverdien i idretten, nemlig gleden vi opplever ved å gjøre selve aktiviteten. Vi må alltid huske at vi driver alpint fordi det er morsomt. Derfor sier vi: Gøy på ski alltid! MESTRING er den gode følelsen vi opplever når vi lærer noe nytt, utvikler oss, eller forbedrer en egenskap. I arbeidet med å oppnå mestring er det viktig å sette seg gode utviklingsmål og jobbe med innsats mot disse. Vi gir oss selv ros når vi når målene og ikke minst for den innsatsen vi legger ned på veien dit. SAMHOLD er det som gjør det hyggelig å være på trening. I et miljø hvor samarbeid og respekt skal stå i fokus, skal vi skape trivsel og vennskap. TRENINGSFILOSOFI UTVIKLING & PROGRESJON Utvikling skjer gradvis, og treningen skal tilpasses etter alder og nivå. Ettersom utøverne utvikler seg og blir eldre skal treningen gradvis øke i mengde, belastning og samtidige spesialiseres gradvis. SPESIALISERING ALPINT ALLSIDIG TRENING ALPINT ALLSIDIG FYSISK TRENING MODELL FOR SPORTSLIG UTVIKLING I ALPINT

5 Allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg senioralder gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater (høyere prestasjonsnivå), enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen. For tidlig spesialisering kan ha en direkte hemmende effekt på den langsiktige utviklingen av de unges idrettslige potensial. Treningen må av den grunn ikke maksimeres på kort sikt, men optimaliseres slik at utøveren når et høyest mulig prestasjonsnivå på lang sikt. Espen Tønnessen, Fagsjef for trening ved Olympiatoppen TEKNIKKFILOSOFI Trening av skiteknikk preges også av allsidighet som et utgangspunkt for videre utvikling og spesialisering. Som skiløper møter man stadig nye varierende og utfordringer, fra terreng, løype, underlag etc. Da er allsidige ferdigheter helt avgjørende. Derfor er allsidig lek, frikjøring og øvelser en viktig del av treningen. De allsidige skiferdighetene bygger vi videre på med grenspesifikk trening, modeller og øvelser, og deretter mer spesialisert/rennlik trening. GRENSPESIFIKK SPESIALISERING ALLSIDIG GRENSPESIFIKK LØYPE, RENNLIK TRENING MODELLER, ØVELSER LEK & GRUNNTEKNIKK FRI LEK, FRIKJØRING, ØVELSER

6 Treningstilbudet vintersesongen 2011/2012 Vintersesongen omfatter perioden Ferie og fridager i vintersesongen Høsten 2011 ( ) HØSTFERIE: 3. oktober - 7. oktober uke 40 JULEFERIE: 21. desember - 2. januar Første skoledag 3. januar uke uke 1 Våren 2012 ( ) JULEFERIE: Første skoledag 3. januar uke 1 VINTERFERIE februar uke 8 PÅSKEFERIE 2. april - 9. april uke Treningspakker I vinterhalvåret kan løpere i 2002 velge mellom tre ulike pakker: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 2 økter barmark/3 økter ski pr uke + 16 samlingsdager + 10 renn med trenerstøtte 2 økter barmark/3 økter ski pr uke + 9 samlingsdager + 8 renn med trenerstøtte 1 økt barmark/1 økt ski pr. uke + 2 samlingsdager + 8 renn med trenerstøtte Planlagt timeplan barmark/ski fra høstferien juleferien Mandag kl READY (ute) t Tirsdag Onsdag kl READY (inne) 1 2 1,5 t Torsdag Fredag Vi begynner på ski når forholdene forholdene er gode nok i Tryvann Planlagt timeplan skitrening juleferien påskeferien Tirsdag kl TRYVANN SSL/SL t Onsdag Torsdag kl WYLLER + TRYVANN SSL/SL 1 2 2/4 t Fredag

7 Planlagte skisamlinger Dato: Tr. dager Hvor: Innhold: Inkludert i: Kvitfjell SL/SSL grunnteknikk Kvitfjell SL/SSL grunnteknikk Geilo SL/SSL grunnteknikk (alle) Oslo SL/SSL Oslo SL/SSL Sudndalen Fartsleker / Oslo SL/SSL Oslo SL/SSL 1 2 Renn Vi ønsker at Readybarna skal delta på de lokale rennene som er en del av Oslo-Runden. Derfor vil Ready stille med trener på disse 7 rennene, samt klubbmesterskapet. I tillegg vil vi stille med trener på Bendit Alpinfestival på Ål for de som har valgt Pakke 1. Pakke 1, 2 eller 3? Ønsker du å være med på det meste i vinter velger du pakke 1. Dersom du ønsker å være med på det meste av treningen i Oslo, men ikke ønsker å reise på så mange samlinger, er Pakke 2 det beste valget. Pakke 3 er for deg som vil være med på ski noen dager i uken i Oslo, og ikke reise på så mange samlinger. De som melder seg på pakke 2, eller 3 og som likevel vil være med på flere skisamlinger kan melde seg på fra gang til gang, med en treningsavgift på kr 400,- pr dag for samlinger i Oslo, og 500,- pr dag for samlinger utenbys.

8 Treningsavgift Ready Alpin er glade for å kunne tilby et godt treningstilbud, som holder et konkurransedyktig kostnadsnivå. Nytt av året, er at alpinkontingenten som tidligere har kommet i tillegg til treningsavgift, nå er lagt inn i treningspakkene. Foreløpig beregnet kostnadsnivå er: Pakke 1: kr ,- inkluderer: alpinkontingent + planlagt 112 timer, 16 samlingsdager, 11 renn Pakke 2: kr 8 500,- inkluderer: alpinkontingent + planlagt 112 timer, 9 samlingsdager, 9 renn Pakke 3: kr 4 000,- inkluderer: alpinkontingent, + planlagt 44 timer, 2 samlingsdager, 9 renn Prisen er beregnet slik at den dekker alle felles kostnader, som trenerlønn, treningsutstyr, transport og overnatting for trenere mv. Dersom antall påmeldte avviker betydelig fra det forventede antall, kan dette medføre endring i bruk av trenerressurser og/eller pris. Påmelding Påmelding til de ulike pakkene legges ut på vår nettside i to deler, og man betaler enkelt med bankkort eller kredittkort direkte ved påmelding. Del 1: 1 okt 31 des Påmeldingsfrist: Pakke 1: kr 7 000,- v/påmelding Pakke 2: kr 5 500,- v/påmelding Pakke 3: kr 2 600,- v/påmelding Del 2: 1 jan 31 mar Påmeldingsfrist: Pakke 1: kr 4 500,- v/påmelding Pakke 2: kr 3 000,- v/påmelding Pakke 3: kr 1 400,- v/påmelding Summen som betales for del 1 vil være høyere enn del 2. I del 1 ligger betaling av alpinkontingenten. Påmeldingen blir automatisk stengt på nettsiden på tidspunktet for påmeldingsfristen. Det medfører betydelig administrativt merarbeid å åpne for påmelding på nettet etter fristen. Derfor har vi sett oss nødt til å belaste et forsinkelsestillegg på kr 500,- ved påmelding etter fristen.

9 Dette kan du forvente av oss Som løper i gruppen, kan du forvente at treningsplanen blir gjennomført på tilfredsstillende måte. Da vi driver utendørsidrett, understreker vi at det alltid vil være mulighet for at vi må gjøre endringer. Alle avgjørelser om endringer skal imidlertid tas i den hensikt å sikre best mulig trening og gjøres med barnas beste for øye. Du kan forvente at trenerne planlegger treningsarbeidet og stiller forberedt. Treningen skal være effektiv og godt organisert. Trenerne har et ansvar for å følge opp gruppen som helhet og barna individuelt. Trenernes aller viktigste oppgave er å sørge for et treningsmiljø som gjør at barna trives, har det gøy og utvikler seg idrettslig. Ellers kan du forvente at klubben har en levende nettside som holder deg oppdatert angående trening og andre aktiviteter via Ready Alpins nettside. I tillegg har dere en oppmann som har ansvar for å være bindeleddet mellom dere og klubbens styrende organer, og formidle informasjon til dere, og spørsmål og innspill fra dere den andre veien. Det er også oppmannens ansvar å sørge for at logistikk i forbindelse med samlinger blir organisert på tilfredsstillende måte. Dette forventer vi av deg Som medlem av Ready Alpin er du en del av klubben, og vi trenger aktive medlemmer som deltar og bidrar. Vi ønsker at våre løpere tar aktivt del i våre aktiviteter, og velger å være med på Ready Alpins treningsaktiviteter fremfor andres når slike kolliderer. Vi forventer også at våre aktive skal: 1. Møte presis til trening 2. Bidra til en positiv stemning gjennom positive holdninger til treningen 3. Lytte aktivt til beskjeder og råd fra trenerne 4. Gi tilbakemelding på treningen direkte til trenerne og ikke til alle andre Ready Alpin drives for og av medlemmene, og vi forventer at foresatte bidrar til å drive klubben og gjennomføre aktiviteter. Vi er helt avhengig av at foreldre bidrar med verv i styre, arbeidsgrupper, som oppmenn, med å arrangere renn, organisere logistikk på samlinger, hjelpe trenerne med arbeid i bakken etc. La oss sammen virkeliggjøre vår visjon - gøy på ski - alltid!

10 Kontaktinformasjon Oppmenn: Morten Strøm mail: mobil: Trenere Sonde Wisted-Thu mail: mobil: Benedicte Bjørni mail: mobil: Øystein Gjelsvik mobil: Sportssjef Ready Alpin Kasper Sjøstrand mail: mobil: Styreleder Ready Alpin Ingvar Straume mail: mobil: Ready Idrettsforeningen mail: tlf:

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER READYAVISEN Julen 2014 98. årg. GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER Lederen har ordet Inne i mitt første år som valgt leder føler jeg meg mer komfortabel i den ansvarsfulle rollen. Igjen må jeg gi honnør til

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer