FORUS AUKSJON Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORUS AUKSJON 2013. Lørdag 29. juni. Scandic Stavanger Forus"

Transkript

1 FORUS AUKSJON 2013 Lørdag 29. juni Scandic Stavanger Forus FORUS AUKSJON 2013

2 Forord Velkommen til Forus-auksjonen 2013! Kan noe bli en tradisjon etter tre ganger? På Forus mener vi det og det er med glede og forventning at vi igjen ønsker velkommen til Forus «Open» auksjonen. Navnet har blitt noe utvannet ved at det ikke kjøres et internasjonalt storløp denne helgen, men vi mener at rammen rundt auksjonen på tross av dette neppe kunne vært bedre. En hel helg med tre løpsdager og med alle kvartalsfinalene i V75 på lørdagen. Når siste løp er i mål er det bare å benke seg rundt auksjonsringen og satse på å vinne budrunden på drømmehesten! Tradisjonen, Forus «Open» auksjonen, arrangeres i tett samarbeid mellom entusiaster travlagene i Rogaland og Forus Trav AS. Auksjonen er en integrert del av klasseløpsauksjonen ved at alle hester som omsettes på Forus også er startberettiget i auksjonsløpene på Bjerke det året hestene fyller tre. Etter å ha hatt en unghest visning i forbindelse med Forus Open i 2009 og 2010 ble den første auksjonen avholdt i 2011 på Øksnevad. En flott auksjon med en super ramme, men hvor den viktigste ingrediensen for en vellykket auksjon, kjøperne, manglet. Høsten 2011 åpner så Scandic sitt hotell på Forus, Scandic Stavanger Forus. Ledelsen på hotellet så tidlig at travbane + hotell kunne gi en vinn, vinn situasjon for begge parter og hotellet ble allerede i 2011 hovedsponsor for Forus Travbane. Ledelsen på hotellet og alle de ansatte har hele tiden vært både imøtekommende og entusiastiske for å få dette samarbeidet til å fungere på best mulig måte. Vi var derfor veldig spente når vi presenterte ideen om å avholde auksjonen i deres fineste konferanse sal!! Men de satte umiddelbart i gang å få avklart alle formalia og når dette var på plass var det bare å gå i gang. Vi regnet med at det ville komme ca. 300 tilskuere/kjøpere på auksjonen i 2012 og vi bomma grovt! Det var over 600 personer til stede. Kø i baren, kø i servering, kø, kø, kø Læringskurven var bratt! Sammen med Scandic lærte vi mye og evalueringen var enkel. Sammen med Scandic har vi derfor lagt oss i selen for et dere i 2013 skal få oppleve en rimelig «smørefri» auksjon. Oppdretterne har vasket og pusset og vil vise frem det beste de har å by på. På auksjonen i år vet vi at det frembys mange meget spennende åringer som vi må regne med å se igjen i løpsbanen om ett år eller to! Etter klasseløpsauksjonen kunne oppdretterne konkludere med at de hadde fått best pris på åringene sine på Forus auksjonen Vi satser på at kvaliteten også i år er så høy at vi kan opprettholde en god snittpris og ikke minst opprettholde den «nye» tradisjonen, Forus-auksjonen. DNTs satsing på norskfødt, av begge raser, gir auksjonene en ekstra dimensjon. Åringene som omsettes her får mye penger å kjøre om! Framtiden vil vise om vårt oppdrett også vil være i stand til å matche utenlandske konkurrenter i løpsbanen! Velkommen til Forus auksjonen 2013 og lykke til! Vidar Grundetjern daglig leder Forus Trav AS

3

4

5 Program for Forus-auksjonen 2013 Lørdag 29. juni - Scandic Stavanger Forus Stallene åpnes for visning kl 1000 Mønstring av auksjonshestene i løpsbanen på Forus kl Første utrop kl 1900 Siste utrop ca kl 2045 Velkommen! 5

6 For hester som hele tiden skal utvikles, er det viktig med et fôr som også gjør det Bak Champion står det et våkent og kunnskapsrikt miljø, som er raske til å ta tilbakemeldinger fra markedet. Den nære kontakten med brukerne, samt det faktum at vi råder over eget fôrutviklingsselskap og avansert kvalitetskontroll, gjør at vi raskt kan omsette nye erfaringer, ny forskning og teknologi, til stadig bedre fôrblandinger for prestasjonshester. Generalsponsor for Norges Rytterforbund Anbefalt av Norges Veterinærhøgskole 6

7 Hvorfor eie norskfødt? DNT har i løpet av de siste årene gjort flere tiltak for å forbedre inntjeningsmulighetene for norskfødte unghester, bl.a.: Doblet antall løp som er forbeholdt norskfødte unghester. Innført DNTs Vårfinale. Innført DNTs Høstfinale. Økt oppdretterpremier i DNTs Unghestserie. Oppdretterpremier for varmblods 2-6 år 20 % 7-10 år 10 % år 5 % Bestemmelsene om oppdretterpenger gjelder alle starter innenfor UET-området. Premier varmblods og kaldblods Alle 3-årsløp for norskfødte kjøres med minimum premieskala 180. Alle DNTs Unghestserieløp for varmblodstravere har blitt oppjustert til minimum premieskala 400. For varmblodshester er førstepremie i Norsk Travkriterium er NOK og i Norsk Travderby til NOK Førstepremie i Norsk Travkriterium for varmblodshopper er NOK og i Norsk Travderby for varmblodshopper NOK For kaldblodshester er førstepremie i Norsk Travkriterium NOK og i Norsk Travderby til NOK Førstepremie i Norsk Travkriterium for kaldblodshopper er NOK og i Norsk Travderby for kaldblodshopper NOK DNTs 5-årsløp for kaldblodshester kjøres med NOK til vinneren i åpen finaleog NOK i finalen for hopper. 120 løp ble kjørt i 2012 med NOK eller mer i førstepremie i løp forbeholdt norskfødte hester. Kaldblodshestene kjørte i 2012 om rundt NOK 100 millioner i premiepenger. I 2015 skal innkjørt for hoppene i begge raser ligge på 40 % av totale premiepenger. Bedre løpstilbud for norskfødte varmblodshester Alle 2-års løp forbeholdes norskfødte hester Minimum ett V75-løp per arrangement er forbeholdt norskfødte varmblodshester. Auksjonsløpet Alle varmblodsåringer solgt på auksjoner i regi av DNT er startberettiget i Auksjonsløpet. Auksjonsløpet kjøres for 3-åringer med NOK i førstepremie. Løpet finansieres delvis med innskudd. 7

8 Auksjonsløpet 2015 Alle varmblodsåringer som blir solgt på auksjoner i DNT-regi i 2013 er startberettigede til Auksjonsløpet Auksjonsløpet kjøres som et 3-årsløp og avvikles i forbindelse med OGPhelgen på Bjerke Travbane i mai. Garantert førstepremie i løpet er minimum NOK ,-. Under følger regelverk og oversikt over termininnskudd i auksjonsløpet. Alminnelige bestemmelser: 1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret. 2. Tidspunkt for løpet blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innbetaling og starterklæring til løpet meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til løpet for å kunne delta! 3. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales temininnskuddene. 4. De eksakte premiebeløp fastsettes av DNT i løpsåret. 5. Dersom hesten ønskes strøket fra Auksjonsløpet må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for de forskjellige terminforfall. Strykning uten underskrift er ugyldig. Foreligger kun underskrift, anses det som at hesten ønskes strøket fra løpet. Enhver strykning er definitiv. Dersom strykning ikke er mottatt av DNT innen terminforfall, er innmeldingen fortsatt bindende og hesteeier hefter for terminbeløpet. Dersom eier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i løpet. 6. Terminnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall. 7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd. 8. Uttak til løpet: Hestene blir rangert etter en ranking basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste resultat i siste start deretter nest siste start osv, avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning. 12 eller færre hester meldt: Det kjøres ett løp hester meldt: Hestene som ikke kommer med i løpet får innskuddene tilbakebetalt. 18 og flere hester meldt. De tolv best rangerte hestene går i hovedløpet. Det kjøres trøsteløp for de resterende hestene med i førstepremie. Oversikt over termininnskudd for auksjonsløp 2015: Kr (betales ved kjøp) kr ( fakturering i april 2014) kr ( fakturering i oktober 2014) 8

9

10 Søknad om kreditt Etternavn Fornavn Adresse Postnummer og sted Personnummer Tlf. Arbeidsgiver Ansatt ant. år Årslønn Undertegnende gir Det Norske Travselskap (DNT) rett til å foreta en kredittsjekk dersom det er ønskelig. Denne kreditten gjelder som en betalingsutsettelse i 10 ti dager fra Beløpet må innbetales i sin helhet innen 10 ti dager til bankkonto Kreditten gjelder som en betalingsutsettelse, og hesten vil ikke bli overdratt til ny eier før kjøpesummen er innbetalt i sin helhet til DNT. Beløpet forrentes med 1 % pr. påbegynt måned. Renter løper fra utbetaling og forfaller til betaling månedlig. Lånegiver kan endre rentesatsen med 1 en måneds skriftlig varsel. Renter skal betales etterskuddsvis. Kredittaker vedtar at gjelden med tillegg av renter og omkostninger, herunder eventuelle inndrivningskostnader, ved mislighold kan inndrives uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens 7-2. Ved mislighold av innvilget kreditt, forbeholder DNT seg retten til å innkreve utestående beløp fra undertegnedes hesteeier-/lisens konto. Eksempelvis premie- og oppdretterpenger. Alle søkere må være over 18 år. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon ( førerkort, bankkort). Undertegnede bekrefter at alle opplysninger er korrekte. Dato Underskrift kredittsøker Søknaden sendes: Det Norske Travselskap, v/regnskapsavdelingen, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo eller faks innen

11 Finansiering av auksjonskjøpet Kontant betaling: Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling (se 12 i «Auksjonsvilkår»). Hele kjøpesummen skal da innbetales. Som kontant betaling regnes sedler, bankremisser og/eller bekreftet transaksjon med VISA-kort. NB! Sjekk maksbeløp for transaksjon på ditt visakort. Kredittkort blir ikke akseptert. Avtalt kreditt: Auksjonsarrangøren (DNT) kan på forhånd gi 10 dagers kreditt til utvalgte kjøpere. Utnyttes kreditten skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes før hesten utleveres. Selgerkreditt: Selgere som er på auksjonen kan innvilge kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv etter at han/hun vet hvem som er kjøper. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales kontant tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minimum NOK Restoppgjøret skal finne sted i løpet av de to påfølgende virkedager. Dersom selger godkjenner kreditten, kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet på kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt senest to virkedager etter auksjonen. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt. For begge typer selgerkreditt skal et særskilt gjeldsbrev undertegnes. For alle typer kredittsalg: Dersom ikke kjøpet er oppgjort innen forfall, har DNT rett til å gjøre følgende: 1. Heve kjøpet: Kjøper skal betale 10% av kjøpesummen, dog minimum ,- i erstatning til selger. 2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger hvor kostnadene er for kjøpers regning. Spontankjøp: Dersom du gjør et spontankjøp på auksjonen og ikke har kontanter eller innvilget kreditt, og heller ikke får innvilget selgerkreditt, må du henvende deg til en annen kjøper som har fått innvilget kreditt slik at denne kan overta kjøpet i kommisjon for deg. Den kjøperen som overtar kjøpet i kommisjon, er ansvarlig for innbetaling til auksjonsarrangøren (DNT). 11

12 Auksjonsvilkår 1 Auksjonen arrangeres av Forus Trav AS (FT) i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT). Arrangør forbeholder seg retten til å velge ut hester blant de påmeldte. 2 Selgeren har ansvaret for hesten fram til hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret for hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten til kjøper. 3 Påmeldte hester står vederlagsfritt oppstallet på Forus fra lørdag 29. juni kl til auksjonen er avsluttet. Arrangør påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som skjer i den tiden hesten er oppstallet i gjesteboks på Forus. 4 Hestene skal vises i god form og kondisjon. Hest som etter auksjonsveterinærens mening er uskikket å selges på auksjonen skal avvises. Helseattest i original, ikke eldre enn 7 dager gammel, skal følge hesten på auksjonsdagen. Attesten skal leveres til auksjonssekretariatet ved ankomst. Hesten skal ikke være under medisinsk behandling på auksjonsdagen. DNT kan ta dopingprøver for å kontrollere dette. Auksjonsveterinær kan tillate behandling av for eksempel enkle sårskader etter forespørsel fra selger. Hestens identitet vil kontrolleres ved ankomst med mikrochipavleser. 5 Hesten selges i den stand den forefinnes ved hammerslaget. Resultater av røntgenundersøkelsen må medbringes senest på auksjonsdagen og leveres i sekretariatet ved ankomst. Innmelder er ansvarlig for at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte. 6 Påmeldingsgebyr er kr pr. hest. F.o.m. tredje hest fra samme eier betales kr Det gis kr. 500 i rabatt per hest dersom DNTs «Kvalitetssikring av oppdrett» er fulgt. Påmeldingsavgift belastes ved påmeldingsfrist. Uteblir hesten av andre årsaker enn akutt eller smittsom sykdom som kan dokumenteres, eller om ikke gyldig helseattest blir sendt auksjonssekretariatet, ilegges innmelder et gebyr på kr Ved sykdom må helseattesten være auksjonssekretariatet i hende senest 29. juni kl Dersom hesten dør før auksjonen vil påmeldingsgebyret bli tilbakebetalt. 7 Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter katalogen. Laveste utropspris er NOK Den som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste budområdene. Ved like bud eller tvist om hvem som innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til å velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonarius kan i slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted etter siste ordinære katalognummer. 8 Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, vil 5 % gebyr tilfalle budsummen hvis denne overstiger NOK Forus Trav er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter at budgivningen er over. Eiendomsretten overdras til kjøper først når hele kjøpesummen er betalt til Forus Trav og overdragelsen er nedtegnet på hestens originalsertifikat. 10 Ved salg til utenlandsk kjøper plikter oppdretter å samtykke i at hest kan registreres i annet land enn Norge. 11 Oppstår det tvist eller reklamasjon, skal dette føres direkte mellom kjøper og selger. Forus Trav påtar seg ikke ansvar for eventuelt feilaktige opplysninger gitt om den enkelte auksjonshest. 12 Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Dersom kreditt er innvilget, vil hesten bli forsikret i av DNT til en verdi tilsvarende kjøpesum for kjøpers regning. 13 Forus Trav krever 4 % salær på kjøpesummen, og salær belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Ett gebyr på kr vil av Forus Trav bli belastet kjøper i forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse av pseudonym etc. Alle solgte varmblodsåringer er berettiget til å starte i Auksjonsløpet 2015 med førstepremie på kr Første innskudd på kr vil automatisk bli belastet kjøper ved overdragelse. 14 Hester som er meldt til både Forusauksjonen og Klasseløpsauksjonen, og som blir solgt på Forus, strykes vederlagsfritt fra Klasseløpsauksjonen. 12

13 Les dette før du byr på auksjonshestene Les avsnitt om finansiering av auksjonskjøp på foregående sider. Minste bud på auksjonshestene er NOK , Fra , til , er størrelsen på alle overbud 2.000, eller 3.000, Fra , til , er størrelsen på alle overbud 5.000, Over , er størrelsen på alle overbud , Det er naturligvis mulig å begynne budgivningen på et høyere bud enn minstebudet på kr , Fotografier i katalogen levert av Arild Hansen, Claes Kärrstrand og Hesteguiden.com 13

14 Slik leser du auksjonskatalogen Hestens katalognummer, navn, registreringsnummer, farge, kjønn og fødselsdato Hestens stamtavle i tre ledd. Fra venstre mot høyre kommer foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Morens navn, fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Samtlige av morens avkom er listet opp. Mormors navn. Fødselsår, antall avkom, avkomsperiode. Alle avkom er ikke nødvendigvis listet opp, dette markeres med inkl. etter antall avkom totalt, f.eks. 10 avkom 91-05, inkl.. Produksjonen listes videre med tredje og fjerde mor nedover på siden. Avkom er oppført med fødselsår, navn, kjønn, far, grunnlag, rekord volte og auto, antall starter, antall seirer, antall andreplasser og antall tredjeplasser dersom denne informasjon er tilgjengelig. Hvis hoppene igjen er mor til gode avkom, vil dette avkommet være oppført med innrykk. Amerikanske rekorder er alle satt med autostart og er alltid vinnertider. For hester importert til Norge er bestetidene fra Nord-Amerika oversatt til kilometertider. Valutasort reflekterer hvor hesten sist var aktiv i sin løpskarriere. DKK = danske kroner, EUR= Euro, USD = amerikanske dollar og SEK= svenske kroner. Kun innkjørt i norske kroner er angitt uten valutaforkortelse. Kun norskfødte hester mangler nasjonalitetsbetegnelse bak navnet. (ca) = Canada, (d) = Tyskland, (dk) = Danmark, (sf) = Finland, ( f) = Frankrike, (I) = Italia, (nl) = Nederland, (s) = Sverige, (us) = USA, (at) = Østerrike. Grunnlag bedre enn NOK/DKK , SEK , EUR og USD er uthevet med fet skrift. Også rekorder 1.16,0/2:02 for varmblodshester og 1.28,0 for kaldblodshester er uthevet. Forkortelser foran amerikanske rekorder: T = Time Trial, Q = Qualifier, p = rekord satt som passgjenger. Forkortelser etter amerikanske rekorder angir banestørrelse som rekorden ble satt på: m = 1609 m bane, f = 1000 m bane, h= 800 m bane, s= 1408 m bane, z = 1609 m bane med en sving, q = 1206 m bane. For noen franske hester angis rekord med stor M etter, dette betyr rekord satt i monté-løp. 6 Se egen tabell for omregning mellom kilometertider og miletider. Ytterligere opplysninger gitt av innmelder, samt innmelders navn, adresse, postadresse og poststed. All tekst i katalogen med forbehold om evt. trykkfeil 14

15 12. Jacuzzi O brun hingst f. 10. mai 1 Muscles Yankee (us) 3,1:52.2m USD CR Angel Wings (us) 15,3a USD Valley Victory (us) 3,1:55.3m USD Maiden Yankee 3,1:59.4f USD Royal Troubador (us) 2,1:57.1m USD Airborne Gal (us) USD 190 Baltic Speed (us) 3,1:56m / USD Valley Victoria (us) 3,2:00.3f / USD Speedy Crown (us) 3,1:57.1m / USD Wistful Yankee (us) USD Super Bowl (us) 3,1:56.2m / USD Mae Jeans Crown (us) 3,1:59.2h / USD Spellcaster (us) 2,1:58.3m / USD Laurna Jean (us) 5,2:02f / USD CR ANGEL WINGS (us) f avkom 06-09: 06 Exclusive Tile h e. Muscles Yankee ,1 15,5a Fiery Tile hp e. Muscles Yankee SEK ,8 15,4a Immortal O. h e. Love You død Jaxuzzi O. h e. Muscles Yankee ,4 15,6a AIRBORNE GAL (us) f avkom 91-05, inkl.: 94 CR Aviator (us) h e. Royal Troubador USD ,Q1:56.3m Avlshingst 96 CR Commando (us) h e. Royal Troubador USD ,1:53.2z Avlshingst Vinner av Breeders Crown Tredje i Canadian Trotting Classic finale Verdensrekordsetter CR Navigator (us) h e. Royal Troubador USD ,Q1:54.3m Vinner av Harry M. Zweig Memorial CR Air Raid (us) v e. Royal Troubador USD ,Q1:58.1f CR Dixie Chick (us) hp e. Royal Troubador 05 Intimidator (us) h e. Andover Hall USD ,1:55m Vinner av Champlain Stakes CR Angel Wings (us) hp e. Royal Troubador USD ,3a LAURNA JEAN (us) f avkom 80-94, inkl.: 80 Country Janine (us) hp e. Nevele Pride USD ,2:03.4f Somollison (us) h e. Speedy Somolli SEK ,4 3,1:56.1f Avlshingst Vinner av Matron Stakes Finale 1988, Fyraåringseliten 1990 og Bjerke Cup Just Too Cute (us) hp e. Speedy Somolli USD ,1:59.2f Huckster (us) v e. Andover Hall USD ,1:55.2m CR Track Master (us) h e. Royal Troubador EUR ,1:55.2m Avlshingst Vinner av Kentucky Futurity 1995 og Gran Premio Citta di Montecatini CR Seminole Sister (us) hp e. Royal Troubador USD ,2:01.4f CR Ms American Pie (us) hp e. Yankee Glide EUR ,1:53.4m Vinner av World Trotting Derby Fillies Smokin Gun (us) h e. Yankee Glide USD ,1:56.4f CR Mungo Jerry (us) h e. Royal Troubador USD ,1:56.1m Country Dawn (us) hp e. Nevele Pride USD ,T2:02.1m Aurora Renata (us) hp e. Spellcaster 98 CR Kinetic (us) h e. Royal Troubador USD ,1:53.1m Avlshingst Vinner av Harry M Zweig Memorial Annen i Peter Haughton Memorial Work Till Dawn (us) v e. Workaholic USD ,1:59.1h Yawn Till Dawn (us) h e. Baltic Speed USD ,2:00h CR Shenandoah Dawn (us) hp e. Royal Troubador 97 CR Shenanigan (us) v e. Bostonian ,4a CR Showdown (us) v e. Yankee Glide USD ,1:56.2s CR Dawn Patrol (us) v e. Royal Troubador USD ,1:55.3m Clear To Fly (us) h e. Nevele Pride USD ,2:00.1m Airborne Gal (us) hp e. Spellcaster USD CR Precious Sharna (us) hp e. Royal Troubador 99 CR Power Glide (us) h e. Yankee Glide USD ,1:56.1m CR Muscle Power (us) h e. Muscles Yankee USD ,1:53.1s Innmelder opplyser: Eventuelle opplysninger fra innmelder Innmelder: Selgers navn og adresse 6 15

16 Thaihester.no Vi takker for prisen Årets Oppdretterbragd 2012 og her er noen av hestene som bidro til at vi fikk denne prisen: Thai Mahal - (4)*14,1am / kr vinner av kval til Hoppederby (4. i finalen). Thai Merlot - (4)13,6ak / kr vinner av Haukåsløpet. Vinner av kval til Hoppederby (5. finalen). Thai Broadway -(4)14,7a / kr vinner av Auksjonsløpet og Klosterskogens 3-årsElite. Thai Chaiyo - (3)*16,1am / kr vinner av kval til hoppekriteriet. Thai Holiday -(4)13,1am / kr annen i Hoppekriteriet. Vinner av Folkehesten-ligaen Thai Investment - (4)13,9am / vinner av finale i vårserien og kval til Travkriteriet (4. i finalen). Thai Gucci - (2)16,9ak - vinner av 2-årsløpet i Klasseløpshelgen på norgesrekord for hopper ser ut til også å kunne bli et godt og spennende år... Vi selger følgende fire toppstammede åringer på årets Forus-auksjon: # 13 Thai Goodwill hoppe e. Muscle Hill - Bether Always # 20 Thai Profit hingst e. Cantab Hall - Reel Volo # 28 Thai Paycheck hoppe e. Dream Vacation - Caitlin Ås # 36 Thai Taxfree hingst e. Muscles Yankee - Lass Chance Alle åringene kan besiktiges i tiden før auksjonen hos Stall Skadberg, Ytstebrødveien 358, 4370 Egersund Kontakt: Nils O.Bergslien på tlf , eller Siv tlf

17 Omregningstabell mile-tider til km-tider 1: ,12 1: ,25 1: ,37 1: ,50 1: ,62 1: ,74 1: ,87 1: ,99 1: ,12 1: ,24 1: ,37 1: ,49 1: ,61 1: ,74 1: ,86 1: ,99 1: ,11 1: ,24 1: ,36 1: ,48 1: ,61 1: ,73 1: ,86 1: ,98 1: ,11 1: ,23 1: ,35 1: ,43 1: ,60 1: ,73 1: ,85 1: ,98 1: ,10 1: ,22 1: ,35 1: ,47 1: ,59 1: ,72 1: ,84 1: ,97 1: ,09 1: ,21 1: ,34 1: ,46 1: ,59 1: ,71 1: ,83 1: ,96 1: ,08 1: ,21 1: ,33 1: ,45 1: ,58 1: ,70 1: ,83 1: ,95 1: ,08 1: ,20 1: ,33 1: ,45 2: ,58 2: ,70 2: ,83 2: ,95 2: ,08 2: ,20 2: ,32 2: ,45 2: ,57 2: ,70 2: ,82 2: ,94 2: ,07 2: ,19 2: ,32 2: ,44 2: ,56 2: ,69 2: ,81 2: ,94 2: ,07 2: ,19 2: ,32 2: ,44 2: ,57 2: ,69 2: ,81 2: ,94 2: ,06 2: ,19 2: ,31 2: ,43 2: ,56 2: ,68 2: ,81 2: ,93 2: ,05 2: ,18 2: ,30 2: ,43 2: ,55 2: ,67 2: ,80 2: ,92 2: ,05 2: ,17 2: ,30 2: ,42 2: ,56 2: ,67 2: ,80 2: ,92 2: ,05 2: ,17 2: ,30 2: ,42 2: ,54 2: ,67 2: ,79 2: ,92 2: ,04 2: ,16 2: ,29 2: ,41 2: ,54 2: ,66 2: ,78 2: ,91 2: ,03 2: ,16 2: ,28 2: ,40 2: ,53 2: ,65 2: ,78 2: ,90 2: ,02 2: ,15 2: ,27 2: ,40 2: ,52 2: ,65 2: ,77 2: ,90 2: ,03 2: ,15 2: ,27 2: ,40 2: ,52 2: ,65 2: ,77 2: ,89 2: ,02 2: ,14 2: ,27 2: ,39 2: ,51 2: ,64 2: ,76 2: ,89 17

18 Alfabetisk liste over auksjonshestene Varmblodshester Come Commander 2 Enjoy My Hooves 40 Flirtin Trot 15 Flying Credit S.S. 22 Key Man A.T. 26 La Falina A.T. 9 Lucky Fighter 24 Maksi Amour 33 Muito Chic 7 Muscle Salt 31 Real Salt 18 Rebella Regina 29 Rebella Ribe 6 S.M.K. Spirit 11 Speedy Hooves 17 Thai Goodwill 13 Thai Paycheck 28 Thai Profit 20 Thai Taxfree 36 Whatsospeedy S.S. 34 W.J. Egon 38 W.J. Eloise 4 Kaldblodshester Elna 37 Fjell Trolla 21 Grude Fanten 8 Grude Stine 25 Grude Svarta 1 Grude Svarten 32 Hadland Stjernen 10 Idu Alma 27 Idu Viktoria 35 Kolnes John 30 Kolnes Siv 3 Kolnes Tine 14 Møller Viktoria 12 Neselle 16 Nordsjø Viktor 19 Søndre Stjerna 39 Vimse Lars 5 Vimse Viktor 23 18

19 Alfabetisk liste over mødre Varmblodshester Andora Augustinu 11 Bether Always 13 Caitlin Ås 28 Calamity Flight 2 Clarissa s Way 4 Enjoy My Act 40 Flying Wood 22 Given Promise 29 Isabell Pitt 24 Kaya 38 Kentucky Avenue 26 La Brosse 9 Lass Chance 36 Maksi Karamell 33 Muito Bonita 7 Nangijala 17 Olympien 31 Pearl Boshoeve 6 Queen Of Trot 15 Real Princess 18 Reel Volo 20 Vilja Håleryd 34 Kaldblodshester Alm Ylva 27 Fjellalfa 21 Holter Mia 37 Juni Spenta 1 Linspika 12 Mamma 10 Nesalma 16 Nordli Vinni 19 Perle Tine 14 Rappspika 35 Skjønneberg Jenta 3 Søndre Lill 39 Toronita 32 Ullstine 25 Ulmaren 8 Vimsa 5 Vimsella 23 Vosseflya 30 Alfabetisk liste over fedre Varmblodshester Andover Hall 33 Maksi Amour Boardwalk Hall 7 Muitco Chic Bullchip 11 S.M.K. Spirit Cantab Hall 20 Thai Profit Coktail Jet 26 Key Man A.T. 18 Real Salt 6 Rebella Ribe Credit Winner 22 Flying Credit S.S. Dream Vacation 28 Thai Paycheck Fast Photo 17 Speedy Hooves Flirtin Man 15 Flirtin Trot 24 Lucky Fighter Hamble Crown 4 W.J. Eloise Juliano Star 40 Enjoy My Hooves Muscle Hill 31 Muscle Salt 13 Thai Goodwill Muscles Yankee 36 Thai Taxfree Password 2 Come Commander Racer Bourbon 9 La Falina A.T. The Liquidator 38 W.J. Egon Torvald Palema 29 Rebella Regina Whatwouldtheysay 34 Whatsospeedy S.S. Kaldblodshester Alm Viktor 37 Elna 21 Fjell Trolla 1 Grude Svarta 10 Hadland Stjernen 35 Idu Viktoria 27 Idu Alma 30 Kolnes John 3 Kolnes Siv 14 Kolnes Tine 12 Møller Viktora 19 Nordsjø Viktor 23 Vimse Viktor Norheim Faksen 16 Neselle 5 Vimse Lars Dotterud Teddy 39 Søndre Stjerna Særpefanten 8 Grude Fanten Lome Elden 25 Grude Stine 32 Grude Svarten 19

20

21 1. Grude Svarta svart hoppe f. 17. mai 1 Alm Viktor 23,0 / 22,8a Juni Spenta Rigel Jo 26,7 / 25,7a Bleikli Terna 28,4 / 29,9a Nordli Svarten 22,3 / 21,6a Troll Spenta 28,8 / 29,4a Alm Rigel 24,9 / Trollenka Alm Svarten 21,5a / Edel 36,9 / Ilmin 22,2a / Nordli Tulla 31,6a / Troll Jahn 26,6 / Spenta 34,9a / JUNI SPENTA f avkom 07-12: 07 Faksjerva hp e. Åsajerven Død Spik Spenter h e. Spikeld Død Grude Viktor v e. Alm Viktor Godkjent prøveløp ,8/2060m 10 Grude Rosa hp e. Lome Kongen 11 Grude Spenta hp e. Mørtvedt Jerkeld Godkjent mønstringsløp ,9/1600m 12 Grude Svarta hp e. Alm Viktor TROLL SPENTA f avkom 96-03, inkl.: 97 Mai Spenta hp e. Metsgar ,5 28,0a Torpa Jan v e. H.G. Balder ,0 25,4a Juni Spenta hp e. Nordli Svarten 01 Bogrønten v e. Spikeld SEK ,1 28,1a SPENTA f avkom 72-87, inkl.: 72 Spentson h e. Jahn Sjur , Avlshingst 73 Venndin h e. Sentan ,8 34,3a Vendina hp e. Jahn Sjur , Guri Best hp e. Pål Best , Trollsvarten h e. Troll Jahn SEK ,7 30,1a Krølle v e. Sabin ,8 31,3a Dina Balder hp e. Kinge Balder ,6 33,9a Venn Vara hp e. Bork Rigel ,4 28,8a Sølvskars Svarten v e. Lyngsvarten ,6 27,1a Sølvskars Blesa hp e. Troll Jahn ,9 29,5a Spentja hp e. Dally Sjurson ,1 32,9a Leddy hp e. Jerker 90 Maipila hp e. Pilmin ,1 29,0a Villrapp v e. Høiby Kongen ,4 27,9a Troll Spenta hp e. Troll Jahn ,8 29,4a STEGGNA f avkom 60-65, inkl.: 62 Attilova hp e. Attilovar ,8 33,3a Torila hp e. Tordenfly , Elnora hp e. Jahn Piril , Evelynstjerna hp e. Jahn Piril , Sokkerigel h e. Alm Rigel ,6 28,4a Melnes Tara hp e. Sentan 02 Ulsrud Nino h e. Lykkemin SEK ,5 25,1a Torik v e. Svintor ,0 25,9a Mørtvedt Ila hp e. Brage ,5 31,7a Eiva hp e. Brage 91 Pirius Rask v e. Bestjerker ,8 26,8a Rigel Rasken v e. Alm Rigel ,1 26,7a Mørtvedt Jerkila hp e. Jerker ,0 27,3a Mørtvedt Jerkeld h e. Lome Elden ,1 20,0a Avlshingst Vinner av Norsk Travderby 2005, Jacob Meyers Pokalløp, Trøndelagspokalen, Elitekampen på Bjerke, Nordisk Mesterskap og Nordisk Elitekamp. 02 Mørtvedt Jerkaran v e. Rigel Jo ,2 26,3a Spenta hp e. Spenter ,6 34,9a Innmelder: Martin Hove, Grudeveien 111, 4352 KLEPPE

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september.

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Forord Välkommen till årets Klasseløpsauksjon 2013 Över 160 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50

Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Bjerke Travbane Fredag 7. september og lørdag 8. september Kr 50 Forord Velkommen til Klasseløpsauksjon 2012 Över 170 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

Folkehestauksjonen 2013

Folkehestauksjonen 2013 Folkehestauksjonen 2013 Folkehesten Forord Velkommen til Folkehestauskjonen 2013 For andre år på rad lyktes Folkehesten med å kvalifisere inn deltagere til årets største løp for 3-årige hester, Norsk Travkriterium.

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 11/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Folkehesten Nord-Norge starter i 2. løp! JACKPOT i V65! kr. 249 397,- ekstra i sekserpotten! Lørdag 9. mai (se tidsskjema side 2) Krysses av L2

Detaljer

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER Nr. 12/2015 LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER JACKPOT i V65! kr. 430 489,- ekstra i sekserpotten! vizuelli.no Innlevering V65 innen kl 18.15 Innlevering V5 innen kl 19.15 Innlevering DD innen kl 19.35 L2 (se

Detaljer

LØRDAG. Kjell Håkonsens minneløp F.W. Ramslands minneløp T R A V P R O G R A M. 25. oktober 2014 kl. 13.30. NESTE LØPSDAG 4. november kl. 18.

LØRDAG. Kjell Håkonsens minneløp F.W. Ramslands minneløp T R A V P R O G R A M. 25. oktober 2014 kl. 13.30. NESTE LØPSDAG 4. november kl. 18. T R A V P R O G R A M LØRDAG 25. oktober 2014 kl. 13.30 Kjell Håkonsens minneløp.w. Ramslands minneløp jorårets vinner Broadway Legs og Geir Mikkelsen jorårets vinner riskus og Eirik Høitomt NR 34-2014

Detaljer

TIRSDAG. Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65-2. Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og

TIRSDAG. Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65-2. Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og KR. 5,- T R A V P R O G R A M TIRSDAG 14. april 015 kl. 18.15 Ulsrud Tea mot Art Nattfari, Rinde Kvikken og Komnes Judo i V65- Netherlee s Dream møter Loral J., Benjamin As, Kathy Hooves og Thai Cartier

Detaljer

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr.

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr. Lørdag 3. mars kl. 13.30 Drammen Travbane Nr. 7/2012 kr. 25, Kick Off Folkehesten DRAMMEN kl 12.00 Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp Tipsmøte kl 13.00 NESTE LØPSDAG: Tirsdag 6. mars kl. 13.30

Detaljer

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane

Damenes dag! Folkehesten Nord-Norge 2014. Lørdag 23. august fra kl. 17.00. Krysses av L2 for bane L Nr. /04 Folkehesten Nord-Norge 04 Damenes dag! Lørdag 3. august fra kl. 7.00 Krysses av L for bane Innlevering V65 innen kl 8.5 Innlevering V5 innen kl 9.5 Innlevering DD innen kl 9.35 Neste løpsdag

Detaljer

RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX

RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX 1 RESTAURANT JARLSBERG GRAND PRIX Vi reåpner vår restaurant på Jarlsberg og presenterer i samarbeid med Stange Gård en helt ny matopplevelse. Årets meny består av spennende buffè-konsepter med smaker fra

Detaljer

LØRDAG. 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47. Pris kr 20,- K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer. Seaborn Simona.

LØRDAG. 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47. Pris kr 20,- K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer. Seaborn Simona. ENDELIG V75 PÅ LEANGEN! LØRDAG 29. november 2014 kl 13.00 løpsdag 47 Amanda Robertsen og Jomar Blekkan er favoritter med Seaborn Simona Jærvsørappen K.N. Stensrud Æresløp Dnt s Høstfinale 3 åringer Ponniløp

Detaljer

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18.

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18. MANDAG 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17 Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. Pris kr 25,- V65 innlevering 18.45 V5 Innlevering 19.48 DD innlevering 20.16 1. løp start kl. 18.15

Detaljer

1955-2015. Lørdag. 22. august 2015 kl. 13.00

1955-2015. Lørdag. 22. august 2015 kl. 13.00 Lørdag 22. august 2015 kl. 13.00 1955-2015 Nr. 23/2015 kr. 25, Sponsorer: Hallingdal Tråvlag MA Bygg Buskerud AS Hadding Elektro AS - Spekeloftet Skistua Hemsedal Regionrådet Hallingdal Flå Bil og Traktor

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto.no. Fredag 24.juli 2015

Biri Trav AS - Postboks 124-2832 Biri - Tlf: 61 18 78 88 - epost: biri@rikstoto.no. Fredag 24.juli 2015 Nr. 18/2015 - Kr. 25.- FACEOOK - YOUTUE WWW.RITRAV.NO Fantasy d Estino starter i ergen lørdag 25.juli. Les mer på side 35! foto: iri Trav AS/klg iri Trav AS - Postboks 124-2832 iri - Tlf: 61 18 78 88 -

Detaljer

Lørdag 13. juni - 1. løp 13.30 Innlevering V5 kl 14.10 - V75 kl 15.00 - V4 kl 16.06 - DD kl 16.48

Lørdag 13. juni - 1. løp 13.30 Innlevering V5 kl 14.10 - V75 kl 15.00 - V4 kl 16.06 - DD kl 16.48 Inngang kr 100 Nr. 48/2015 Kr: 25.- Varmingsinfo fra Ole onny Solberg VG & Finn Tack nordisk ponnimesterskap Spenters æresløp Vinvaras æresløp DNTs Auksjonsløp randy blir vår favoritt i DNTs Auksjonsløp

Detaljer

Årskavalkade Bergen Travpark 2011

Årskavalkade Bergen Travpark 2011 Årskavalkade Bergen Travpark 2011 Travåret 2011 på Bergen Travpark TRAVÅRET 2011 PÅ, FRA OG RUNDT BERGEN TRAVPARK Når vi oppsummerer 2011 fra Bergen Travpark sitt ståsted, så blir det med et utgangspunkt

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler NOTER 13. Disponert v/norsk Rikstoto Driftsstøtte til: Det Norske Travselskap 48 458 53 088 Driftsstøtte til Norsk Jockeyklub 13 707 14 760 Bidrag til driftsselskap for avskrivning og finans før 01.01.96

Detaljer

FREDAG. Midtsommertravet Orkdal Tråvpark. 20. juni 2014 kl. 18.00. Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie.

FREDAG. Midtsommertravet Orkdal Tråvpark. 20. juni 2014 kl. 18.00. Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie. FREDAG 20. juni 2014 kl. 18.00 Trøndelagspokalen Bork Rigels Æresløp 1. avd DNT s Unghestserie Midtsommertravet Orkdal Tråvpark Pris kr 20,- Innlevering 18.30 Innlevering 19.41 Innlevering 20.03 1 Velkommen

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

TIRSDAG KR. 25,- T R A V P R O G R A M. 11. august 2015 kl. 13.37. NESTE LØPSDAG Haugaland 18. august kl. 18.00 NR 26-2015. www.forus-travbane.

TIRSDAG KR. 25,- T R A V P R O G R A M. 11. august 2015 kl. 13.37. NESTE LØPSDAG Haugaland 18. august kl. 18.00 NR 26-2015. www.forus-travbane. KR. 25,- T R A V P R O G R A M TIRSDAG 11. august 2015 kl. 13.37 GARY HOIST OG RUNE WIIG I V5-4 NR 26-2015 NESTE LØPSDAG Haugaland 18. august kl. 18.00 www.forus-travbane.no 1 Adr: orus Travbane, Postboks

Detaljer

TIRSDAG 7. juli 2015 kl. 13.30 - løpsdag 30

TIRSDAG 7. juli 2015 kl. 13.30 - løpsdag 30 Lunsjtrav TIRSDAG 7. juli 2015 kl. 13.30 - løpsdag 30 Pris kr 25,- Innlevering 13.30 Innlevering 14.12 1. løp start kl. 13.30 Innhold Velkommen... s. 3 Sportssjefens tips... s. 3 Løp 1... s. 4 Løp 2...

Detaljer

www.momarken.no Tirsdag 16. desember kl. 18.30 Første start: 18.30. Innlev. V65 18.30 V5 kl. 19.41 DD kl. 20.03 Oppasser dagen

www.momarken.no Tirsdag 16. desember kl. 18.30 Første start: 18.30. Innlev. V65 18.30 V5 kl. 19.41 DD kl. 20.03 Oppasser dagen Nr. 36./2014 Kr. 25, God Jul Godt Ny tår Trekkes ut blant publikum på banen: «5 andeler på Folkehesten omarken 2015» Varmingsinfo fra Ole Jonny Solberg Gratis program til de som møter opp på banen! www.momarken.no

Detaljer

Mandag. Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie. www.drammentravbane.

Mandag. Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie. www.drammentravbane. Mandag 6. 8. februar mai kl. 7.00 8.00 Drammen Travbane Nr. Nr. 8/0 5/0 kr. 5, Buskerud Travforbunds dag Spennende løp med dobbel V5! Årets første løp i DNTs Unghestserie neste NESTE LØpSDAG: LØPSDAG:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Mandag 18. juni kl. 13.30 Første start kl. 13.37. Innlev. V5 kl. 19.00 V5 kl. 20.05 DD kl. 20.25

Mandag 18. juni kl. 13.30 Første start kl. 13.37. Innlev. V5 kl. 19.00 V5 kl. 20.05 DD kl. 20.25 Nr. 15/2012 Kr. 25, Brad De Veluwe/Tuomas Korvenoja vinner av Ulf Thoresens Minneløp 2011. www.jarlsberg-travbane.no Mandag 18. juni kl. 13.30 Første start kl. 13.37. Innlev. V5 kl. 19.00 V5 kl. 20.05

Detaljer

Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Årets første løp i DNTs Unghestserie

Drammen Travbane. Buskerud Travforbunds dag. Årets første løp i DNTs Unghestserie Mandag Tirsdag 6. februar 10. juni kl. kl. 18.00 13.30 rammen Travbane Nr. Nr. 14/2014 5/2012 kr. 25, Buskerud Travforbunds dag NESTE LØPSAG: Lørdag 14. juni kl. 13.00 Husk V75 med bl.a.: HH ronprins Haakons

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Det Norske Travselskap Tilsluttede forbund/lag... 4 Organisasjon... 5 Æresmedlemmer og hederstegn... 6 Styrets beretning 2013... 7 Rapport fra Administrasjonen... 12 Vedtektsbestemte

Detaljer