AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER"

Transkript

1 AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen vil Forvaltningsselskapet gi en vurdering om denne investeringen passer for deg. Dersom du ikke vil oppgi informasjon eller den oppgitte informasjonen ikke er tilstrekkelig, så vil ikke Forvaltningsselskapet kunne gi en slik vurdering. Før du kjøper fondsandeler, anbefales du å lese Prospektet nøye, spesielt paragraf 30 om Risiko. Vi anbefaler ikke å kjøpe fondsandeler om tidshorisonten for investeringen er mindre enn tre år. Vi anbefaler ikke å investere med lånte penger eller å plassere hele din sparekapital i kun ett fond. INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG -ERFARING Informasjon om investor Utdanning: Yrke: Tidligere yrke: Investeringskunnskap Min kunnskap om aksjer og aksjerelaterte produkter: Min kunnskap om obligasjoner og renterelaterte produkter: Liten investeringskunnskap: dersom investoren ikke er kjent med risikoen forbundet med investeringer og med faktorer som kan påvirke avkastningen til investeringer. Middels investeringskunnskap: når investoren er kjent med de viktigste investeringskarakteristikaene og risikoene og forstår de viktigste faktorene som påvirker endringer i prisen på finansielle instrumenter. Høy investeringskunnskap: dersom investoren forstår de fleste risikofaktorene og deres innvirkning på investeringsresultater. Investeringserfaring Investeringserfaring innen aksjer og aksjerelaterte produkter: Investeringserfaring innen obligasjoner og renterelaterte produkter: Liten investeringserfaring: 1-3 transaksjoner siste to år. Middels investeringserfaring: 4-10 transaksjoner siste to år, og ellers generell kunnskap om de relevante produktene eller tjenestene. Høy investeringserfaring: Med dette menes at investoren i gjennomsnitt har gjennomført mer enn 10 transaksjoner med en verdi/underliggende verdi over NOK per kvartal siste år og har gode kunnskaper om de relevante produktene eller tjenestene. Dersom din investeringskunnskap om aksjer og aksjerelaterte produkter er lav, anbefaler Forvaltningsselskapet ikke å investere i følgende fond: Dovre Inside Nordic Dovre Baltic Sea /UAB Dovre Forvaltning / Org.nr / Konstitucijos pr. 7 / LT Vilnius / Litauen/ / tlf. (NO) / tlf. (LT) / faks / /www.dovreforvaltning.no/

2 1. FORVALTNINGSSELSKAP Navn Adresse Dovre Forvaltning UAB Konstitucijos 7, Vilnius LT-09308, Litauen Organisasjonsnummer Telefon Telefaks E-post Hjemmeside INVESTOR Firmanavn Selskapsform Organisasjonsnummer Adresse Postnr/sted Land Telefon Telefaks E-post Virksomhetsområde Kontonummer Bank Representantens fornavn, etternavn, personnummer FOND OG BELØP SOM SKAL INVESTERES (INVESTERINGSBELØP) Dovre Inside Nordic A (NOK) klasse Dovre Baltic Sea 4. BANKKONTO Dovre Inside Nordic Mottaker UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic) Kontonummer Dovre Baltic Sea Med tall og i ord. Husk å indikere valuta. Mottaker UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea) Kontonummer Bank Swedbank Norge SWIFT/BIC: SWEDNOKK Bankens adresse: P.O. Box 1441 Vika, N-0116 Oslo

3 5. PERSONLIG PASSORD GITT TIL DEG AV FORVALTNINGSSELSKAPET FOR VIDERE IDENTIFIKASJON 6. AVTALENS INNHOLD, PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER Fylles ut av Dovre Forvaltning 6.1. Ved å signere denne avtalen, tegner Investoren andeler (Andelene) i fondet (Fondet). 6. Investoren har plikt til å betale investeringsbeløpet notert i avtalens punkt. Investoren kan betale i bank eller bruke e-banktjenester. 6. Antall andeler beregnes ved å trekke startgebyret (hvis aktuelt) fra investeringsbeløpet notert i avtalens punkt og ved å dele det resterende beløpet på andelsverdi. Antall kjøpte andeler beregnes med fire desimalers nøyaktighet ved å avrunde i forhold til de matematiske reglene for avrunding Reglene for beregning av andelsverdi og startgebyr er beskrevet i fondets prospekt Investor må overføre investeringsbeløpet angitt i avtalens punkt til fondets bankkonto etter å ha mottatt en bekreftelse fra Forvaltningsselskapet om at Avtale om kjøp av fondsandeler er akseptert og blir utført Fondsandelene utstedes etter mottak av investeringsbeløpet. Forvaltningsselskapet har ikke satt noen frist for overføring av investeringsbeløpet Eierskap til fondsandelene inntreffer når fondsandelene er registrert i eierregisteret til fondet. Forvaltningsselskapet plikter å registrere eierskap av fondsandeler senest en arbeidsdag etter at investeringsbeløpet er mottatt Dersom Investor nekter å overføre investeringsbeløpet angitt i avtalens punkt, har Forvaltningsselskapet rett til å si opp Avtale om kjøp av fondsandeler Investor kan sende søknad om å kjøpe/innløse Fondsandeler og annen informasjon til Forvaltningsselskapet via telefaks, post eller e-post. Svar og opplysninger kan sendes til Investor via de samme kanalene Investor må identifisere seg ved å bruke det personlige passordet angitt i avtalens 5. punkt i skjema om kjøp/innløsning av Fondsandeler Ved innløsning av Fondsandeler overfører Forvaltningsselskapet pengene til Investorens konto notert i avtalens punkt. Dersom Investoren ønsker å få pengene overført til en annen konto åpnet i Investorens navn, må Investoren informere Forvaltningsselskapet om dette på måter beskrevet i avtalens punkt 5.5 før transaksjonen finner sted. 6.1 Ved innløsning av Fondsandeler overfører Forvaltningsselskapet pengene i NOK til Investorens konto notert i avtalens punkt. Dersom Investoren ønsker å få pengene i annen valuta, skal Investoren dekke Forvaltningsselskapets/Fondets utgifter til veksling. 6.1 Dersom Forvaltningsselskapet ikke overfører tilgodehavende til Investoren for innløste Fondsandeler som notert i Fondets dokumenter, har Investoren krav på 0,02% av ubetalt beløp for hver dag med forsinkelse som kompensasjon Dersom opplysningene i avtalens punkt endres, må Investoren informere Forvaltningsselskapet om endringer i løpet av 10 dager etter endringen på måter notert i 5.9 punkt Tvister mellom Partene som gjelder denne avtalen eller oppstår fra den, skal forhandles mellom Partene. Dersom det ikke oppnås enighet, overføres tvisten til domstolene i Republikken Litauen ved å følge lovene i Republikken Litauen anvist av Forvaltningsselskaps registreringssted.

4 7. INVESTORS UTTALELSER OG GARANTIER Investor bekrefter at: Han/hun har fått konsultasjon Han/hun har avslått konsultasjon Daglig leder, representanten og/eller den begunstigede til juridisk enhet som investerer, er politisk eksponert*: Nei Ja, indiker: Fornavn, etternavn Personnummer Land Organisasjon Stilling * En politisk eksponert person er en fysisk person, som 1) selv eller 2) har nær familie som eller 3) har nær nære forretningsforbindelser som er eller hart vært betrodd viktige offentlige funksjoner, herunder posisjoner i EU, internasjonale eller utenlandske institusjoner: a) statsledere, regjeringsledere, ministere og varamedlemmer eller assistenter til ministere; b) medlemmer av parlamenter; c) medlemmer av øverste domstoler, konstitusjonelle domstoler eller andre høyt nivå rettslige organer der avgjørelser ikke kan påklages, unntatt i ekstraordinære omstendigheter; d) medlemmer av sentralbankens styringsorgan; e) ambassadører, chargés d'affaires og høytstående militære ledere; f) medlemmer av styre og ledelse i tilsynsorganer. Nære familiemedlemmer inkluderer følgende: a) ektefelle; b) i samsvar med nasjonal lovgivning det som tilsvarer ektefeller som partnere; c) barn og ektefeller eller foreldre. Nære forretningsforbindelser omfatter følgende personer: a) en fysisk person, som er kjent for å ha felles eierskap til juridiske personer og juridiske ordninger, eller ethvert annet nært forretningssamarbeid med en person nevnt i paragraf 1; b) en juridisk person eller juridisk ordning er kjent for å ha blitt satt opp til fordel for en person som nevnt i paragraf 1. OPPLYSNINGER OM DEN BEGUNSTIGEDE**: **Den begunstigede fysisk person som eier juridisk enhet eller utenlandsk selskap eller noen som kontrollerer Investoren. Vennligst oppgi den fysiske personen som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer Investoren ved å eie eller kontrollere 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, også fysisk person som kontrollerer forvaltningen av investoren:

5 1. 4. Fornavn, etternavn, personnummer og fødselsdato, statsborgerskap, land (personen bor i), prosent av aksjer: Dersom det blant Investorens aksjonærer er juridiske enheter som eier eller kontrollerer Investoren (juridisk enhet) som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, vennligst indiker: Navn av den juridiske enheten, registreringsland, organisasjonsnummer, prosent av aksjer: Fysiske personer som til slutt eier den angitte juridiske enheten eller som forvalter den ved å eie eller kontrollere direkte eller indirekte 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, også fysiske personer som kontrollerer forvaltning av den juridiske enheten (navn, etternavn, personnummer eller fødselsdato, statsborgerskap, bostedsland, prosent av aksjer eid eller kontrollert:

6 4. Investor og (eller) den begunstigede er registrert i target area***: Nei Ja, indiker: Fornavn, etternavn Personnummer Land Organisasjon Stilling ***Target areas: The Principality of Andorra; Anguilla; Antigua and Barbuda; Aruba; Azores; Bahamas; Bahrain; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei Darussalam; British Virgin Islands; Dominica; Jersey; The Republic of Djibouti; Republic of Ecuador; Guernsey, Sark, Alderney; Gibraltar; Grenada; The Republic of Guatemala; Hong Kong; Jamaica; United Arab Emirates; Cayman Islands; Kenya; Costa Rica; Cook Islands; Kuwait; Republic of Lebanon; The Republic of Liberia; The Principality of Liechtenstein; Macao; Madeira Islands; Republic of Maldives; Marshall Islands; Republic of Mauritius; Isle of Man; Virgin Islands (U.S.); The Principality of Monaco; Montserrat; New Caledonia; Nauru; Niue; Netherlands Antilles; Republic of Panama; Samoa Independent Country; San Marino; Republic of Seychelles; Saint Kitts and Nevis; Saint-Pierre and Miquelon; Saint Vincent and the Grenadines; ST. Helena; Tahiti Island; Turks and Caicos Islands; The Kingdom of Tonga; Oriental Republic of Uruguay; The Republic of Vanuatu; Republic of Venezuela Investor bekrefter at han/hun ble informert om muligheten til å få konsultasjon og en vurdering om en investering i fondet er egnet for ham/henne. Investor bekrefter også at han/hun har lest Fondets prospekt og Nøkkelinformasjon for investorer, lest denne avtalen, forstår konsekvensene av denne avtalen og forplikter seg til å oppfylle bestemmelsene i denne avtalen. Fornavn, etternavn, stilling Underskrift Jeg, representanten til Forvaltningsselskapet Dovre Forvaltning (adresse Konstitucijos 7, Vilnius, Litauen) bekrefter at denne avtalen om kjøp av Fondsandeler er akseptert og blir utført, og at informasjonen notert av Investoren er klar og nøyaktig. (Fornavn, etternavn, dato, tid, underskrift)

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG -ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG -ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG -ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema

Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners. Søknadsskjema Ikke Amerikanske innbyggere CFD Selskaper/kompaniskap Partners Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullfør hele dette søknadsskjemaet. Hver komplette søknad må inneholde dokumentene listet i boksen under.

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer