Årsrapport Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

2 Nøkkeltall Høydepunkter Konsernsjefen har ordet Dette er Ferd Ferds visjon, forretningsidé og verdier Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Ferd Holding AS Revisjonsberetning Strategi Eierstyring og selskapsledelse Ferd Capital Elopak AS Swix Sport AS Aibel AS Ferds finansielle investeringer Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Venture Herkules Private Equity Fund Engasjement for sosiale entreprenører Konsernledelse og ledere for forretningsområder

3 Spor i tre Treet er et universelt symbol på vekst, på verdier blitt til over tid. Mens tiden selv setter spor i treet: Årringene gjenspeiler hvordan det har utviklet seg år for år; som avtrykk av stadige skiftninger i vær og klima. Avtrykk som igjen er grunnlaget for vitenskapen dendrokronologi: En vitenskap som kan bestemme nøyaktig når og hvor et tre har vokst og dermed når bygninger, gjenstander og skip ble til. Selv når de er spor etter våre forfedres virksomhet tusen år tilbake. Dragene fra Urnes Urnes er sannsynligvis den eldste av de 28 stavkirkene som er bevart i Norge dendrokronologiske undersøkelser viser at den er bygget av tømmer felt mellom 1129 og Arkeologer har imidlertid funnet stolpehull fra to enda eldre kirker på samme sted. Den berømte drageportalen er gjenbruk fra en av disse, og sannsynligvis skåret mellom 1050 og Stavkirken har stått på UNESCOs verdensarvliste siden

4 Nøkkeltall NOK mill Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats % % % % % % % % % Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel ( % ) bokførte verdier Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel ( % ) verdijustert % % % % % % % % % % % % % % Likviditet Kontanter og børsnoterte verdipapirer Avkastning Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert 21 % 22 % 12 % 15 % 64 % 28 % 19 % 12 % 22 % - 12 % 5 % 4 % 16 % SUM EIENDELER BOKFØRTE VERDIER PR. FORRETNINGSOMRÅDE DRIFTSRESULTAT SISTE NI ÅR NOK mill. NOK mill Øvrig Ferd Eiendom 632 Elopak Ferd Venture Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Private Equity Ferd Invest

5 Høydepunkter 2007 Veksten i verdijustert egenkapital var på 22 prosent. Den verdijusterte egenkapitalen var ved utgangen av 2007 på 15,4 milliarder kroner Børsnoteringen av Pronova Biopharma ga investorene i Ferd Private Equity Fund svært god avkastning Ferd Venture solgte Nacre til 13 ganger investert beløp Ferd Capital ble etablert som nytt forretningsområde Dendrokronologi Av gresk dendron; tre, og kronologi; læren om tidsinndeling og tidsregning. Varme og nedbørsrike somre gir trærne brede årringer, kalde somre gir smale. Vitenskapen dendrokronologi bygger på systematiske undersøkelser av disse variasjonene, som ved hjelp av datateknologi settes sammen til et mønster. En serie prøver der mønsteret er delvis overlappende gjør det mulig å kartlegge variasjonene over et langt tidsrom. Dermed får man en referanse for å fastslå nøyaktig alder på treverk som har vokst innenfor dette tidsrommet. Dendrokronologi er i dag en av de viktigste kildene til kunnskap om klimavariasjonene ned gjennom tiden, og et uunnværlig verktøy for å datere arkeologiske funn og trekonstruksjoner. 3

6 Konsernsjefen har ordet I Ferd er vi overbeviste om at det alltid er vinnere innen alle bransjer. Vår oppgave er å finne de selskapene som gjennom dyktig ledelse er i stand til å møte fremtidens utfordringer på en god måte Da vi gikk inn i 2007, så alt tilsynelatende lyst ut, med sterke markeder og forventninger om fortsatt god utvikling innen nesten alle områder. Men omslaget kom brått i midten av året. Annet halvår var preget av kraftig fall i finansmarkedene, og av at mange av de internasjonale aktørene i finanssektoren måtte ta store tap. Like fullt ble Ferds resultat i 2007 meget tilfredsstillende. Ved inngangen til 2008 er spørsmålet hvor sterkt krisen i kredittmarkedene vil påvirke resten av økonomien. Selvsagt er verdien av Ferds investeringer, enten disse er børsnoterte eller ikke, påvirket av markedsuroen. Det er imidlertid viktig at vi i denne situasjonen fokuserer på de muligheter som åpner seg. Vi må innrømme at vi ikke alltid har vært flinke til å posisjonere oss i tidligere turbulente perioder. Forskjellen nå er at Ferd ikke bare har de finansielle ressursene, men at vi også er organisert og bemannet for å kunne satse kraftig under vanskelige markedsforhold. I Ferd er vi overbeviste om at det alltid er vinnere innen alle bransjer. Vår oppgave er å finne de selskapene som gjennom dyktig ledelse, er i stand til å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Ferd skal bidra til verdiskapningen i selskapene gjennom aktivt eierskap. Det vil si vi skal bidra med kapital der dette er riktig, men kompetanse og engasjement skal også kjennetegne Ferd som eier. I 2007 har vi derfor gått videre med det forretningsområdet vi kaller Ferd Capital, som i tiden fremover vil få allokert en stor andel av konsernets kapital. Samtidig skal det under Jo Lunders ledelse bygges opp en kompetent og slagkraftig organisasjon. Vi tror det er et behov i det norske markedet for en langsiktig eier som Ferd Capital, som ikke har de begrensninger for virksomheten som de tradisjonelle private equity investorene har. Dette gjelder både i det private og det børsnoterte markedet. Ferd er tungt investert i private equity gjennom Ferd Private Equity. Dette miljøet har nå byttet navn til Herkules og vil flytte til andre lokaler. Jeg er stolt over å ha tatt initiativet til og vært grunnlegger av et så suksessrikt miljø, og jeg håper at Ferd og Herkules også fremover vil samarbeide nært der det er til gjensidig glede. Min viktigste oppgave i Ferd er å legge forholdene best mulig til rette for at vi kan rekruttere og beholde dyktige ledere og medarbeidere som hver dag lever og leverer etter konsernets verdigrunnlag. Når vi vurderer Ferds måloppnåelse fra år til år, er hvordan vi har evnet å utvikle organisasjonen like viktig som de økonomiske resultatene som er oppnådd. I 2007 har vi lykkes i betydelig grad. Vi har styrket alle forretningsområdene, og flere av områdene har fått nye ledere, i stor utstrekning gjennom intern rekruttering. En av Ferds verdier er troverdighet. Vår troverdighet er bygget på både små og store hendelser, fra resultater som skaper overskrifter, til helt vanlige møter mellom mennesker. Disse møtene kan ta mange former, men de har det til felles at de bruker av noe ingen av oss har nok av, nemlig tid. Dårlige investeringer kan man avskrive, men dårlig bruk av tid bærer man alltid med seg. Vi i Ferd har derfor valgt å bruke noe av vår tid sammen med sosiale entreprenører. Dette er tidsbruk som gir resultater for begge parter, for samarbeidet gir også oss noe utover avkastning. Hva den enkelte i Ferd gir og tar med seg gjennom slike engasjementer, er ikke opp til meg å bestemme, men innsatsen må utgjøre en forskjell både for saken og for den enkelte. I denne ånd har to meget verdifulle medarbeidere i Ferd, Arthur Sletteberg og Anette Juel Knudtzon, brukt mye av sin egen erfaring og tid til å bidra til etableringen av noe jeg foreslo for over to år siden, nemlig et stort norsk mikrofinansfond. I denne konstruksjonen hvis lansering skjer i juni 2008, har vår forståelse av og krav til god eierstyring vært avgjørende for at fondet blir et samarbeidsprosjekt mellom private og statlige krefter. Dette er ikke bare et eksempel på at vi kan engasjere oss i prosjekter som har ambisjoner utover det å skape avkastning, det viser også at vår evne til å skape gode forutsetninger for nye forvaltningsmiljøer kan brukes i samarbeid med andre, og på måter som aldri har vært gjort før. Slik er også dette initiativet med på å sette tydelige spor. 4

7 Johan H. Andresen jr. konsernsjef 5

8 Dette er Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver et langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et styre der leder og samtlige medlemmer er eksterne. INDUSTRIELLE INVESTERINGER Ferds industrielle investeringer er samlet i Ferd Capital, som har som mandat å utøve aktivt og langsiktig eierskap i heleide virksomheter så vel som i deleide ikke børsnoterte og børsnoterte selskaper. Ferd Capital ble etablert som enhet i Ferd i Målet for de nærmeste årene er å investere 4-6 milliarder kroner i egenkapital, primært i norske bedrifter. Disse investeringene kommer i tillegg til eksisterende portefølje, som omfatter tre selskaper: Elopak (100 prosent eiet) er en internasjonalt ledende leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler med en global virksomhet der 94 prosent av omsetningen skjer utenfor Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til 1957, da Elopak ble etablert for å drive produksjon og salg av Pure-Pak-emballasje på lisens fra det amerikanske selskapet Ex-Cell-O Corp. I 1987 overtok Elopak hele Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet og med den alle rettigheter til Pure-Paksystemet på verdensbasis. Swix Sport (100 prosent eiet) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet, blant annet gjennom datterselskaper i USA, Japan og Tyskland. Eierskapet går tilbake til 1978, da virksomheten ble kjøpt fra det svenske kjemi- og farmasiselskapet Astra. Aibel (37 prosent eiet) er et oljeserviceselskap som prosjekterer, bygger, vedlikeholder, modifiserer og drifter oppstrøms olje- og gassproduksjonsanlegg offshore og på land. Selskapet er en internasjonalt ledende leverandør av service, produkter og teknologi, med veletablert tilstedeværelse på alle kontinenter. Ferd Capitals eierandel ble ervervet i FINANSIELLE INVESTERINGER Ferd har betydelige finansielle engasjementer, dels som ikke-strategiske plasseringer forvaltet av forretningsområdene Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning, dels i form av aktivt eierskap gjennom forretningsområdene Ferd Eiendom og Ferd Venture. Ferd Invest er en aktiv investor og forvalter betydelige porteføljer av aksjer notert på Oslo Børs eller Stockholmsbörsen. Ferd Ekstern Forvaltning investerer gjennom eksterne samarbeidspartnere i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. Dette omfatter Ferds investeringer i rentefond, hedgefond og utenlandske aksje- og private equity-fond samt Ferds eierinteresser i Herkules Private Equity Fund I og II og eierandelen på 40 prosent i fondenes investeringsrådgiver Herkules Capital. Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor som utvikler og leier ut næringseiendom i form av kontor-, produksjonsog lagerlokaler og utvikler boligprosjekter for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond. Ferd Venture investerer i teknologibaserte selskaper med stort vekstpotensial og sterk ledelse og bidrar til verdiskapning gjennom å tilføre risikokapital, kompetanse og nettverk. Ferd Venture har eierandeler mellom 10 og 50 prosent i de selskapene de investerer i. HISTORIKK Navnet Ferd ble introdusert i 2001, etter at virksomheten i selskapet året før ble organisert i fem forretningsområder i forbindelse med fullført generasjonsskifte på eiersiden. Konsernet har imidlertid en historie som går tilbake til 1778, og har vært i familien Andresens eie siden 1849 da den første Johan H. Andresen kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998, mens de siste finansielle interessene i bransjen ble avviklet i Konsernledelse Forretningsområder Ferd Capital Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Venture Investeringer Elopak Swix Sport Aibel (37%) Norsk aksjeportefølje Svensk aksjeportefølje Hedgefond Utenlandske aksjefond PE fond Herkules Private Equity Fund I og II Herkules Capital (40%) Eiendomsutvikling Eiendomsinvesteringer Eiendomsforvaltning Direkte investeringer Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures (25%) 6

9 Visjon, forretningsidé og verdier VISJON: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. FORRETNINGSIDÉ: Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske klipp. Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. VERDIGRUNNLAG: Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter LØFTER Kompetanse Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet. Nettverk Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet. Kapital Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av og vekst i både den industrielle og den finansielle virksomheten. VERDIER Troverdighet Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet. Eventyrlyst Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over nye blåner. Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr. Lagspill Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem. Langsiktighet Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet. 7

10 Styrets årsberetning ble et godt år for Ferd, med svært gode resultater i enkelte forretningsområder. Ferd går inn i 2008 med en sterk finansiell posisjon og store muligheter. Organisasjonen er styrket med nyansettelser både i konsernledelsen, i forretningsområdene og i datterselskaper. Avkastningen på verdijustert egenkapital ble i prosent. Det må sies å være godt gitt utviklingen i egenkapitalmarkedene og den risikoprofilen som er valgt. De gode tallene forklares av et par svært gunstige enkelttransaksjoner som på mange måter markerer milepæler i Ferds utvikling. Børsnoteringen av Pronova Biopharma var den første noteringen noensinne fra Ferd-systemet, og bekrefter Ferds visjon om å sette tydelig spor. Den gode avkastningen er et resultat av mange forhold, et av dem er Ferds evne til å utvikle gode forvaltningsmiljøer. Den andre enkelttransaksjonen i 2007 er Ferd Ventures salg av investeringen i Nacre som ga en avkastning på over 13 ganger investert beløp i løpet av knappe tre år. Salget har gitt Ferd Venture internasjonal anerkjennelse. Elopaks resultat ble svakere enn forventet, blant annet som følge av høye råvarepriser og markedsuro i tredje kvartal. Selskapet gjennomfører nå tiltak som vil bedre lønnsomheten i inneværende år og spesielt fra og med Elopak legger opp til en betydelig vekst både i omsetning og resultat i de kommende årene. Ferd Invest opplevde svakere aksjemarkeder enn i 2006, men porteføljen ga en avkastning på 9,6 prosent, noe som var 4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Ferd Ekstern Forvaltning har vært gjennom sitt første år som eget forretningsområde, og har hatt god avkastning. Erfaringene så langt er at porteføljen har gitt risikospredning i forhold til Ferds store aksjeeksponering. Hedgefondporteføljen har klart seg bra i perioder med dårlig avkastning i aksjemarkedene. Ferd Eiendom har ikke gjennomført kjøp eller salg i Forretningsområdet har fått ny leder. Det legges opp til en tredobling av virksomheten i løpet av de nærmeste årene. Swix Sport har også i 2007 hatt et dårlig år. Selskapet er i ferd med å gjennomføre omfattende omstruktureringer og tiltak for å gjenopprette lønnsomheten. Konsernet har en betydelig uutnyttet investeringskapasitet. Ferds fem forvaltningsmiljøer har alle kompetanse og kapasitet til å forvalte mer kapital enn det de gjør i dag, og det vil derfor være sterk konkurranse om kapitalen ved fremtidige allokeringer. Det nyetablerte forretningsområdet Ferd Capital har som målsetting å investere 4 6 milliarder kroner i egenkapital de neste tre årene. Jo Lunder ble ansatt høsten 2007 for å lede denne satsingen. I 2007 gjennomførte Ferd investeringen i Aibel sammen med Ferd Private Equity. Styrkingen av organisasjonen, den sterke finansielle stillingen og den reviderte strategien gjør at styret mener Ferd er godt posisjonert for å realisere visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Verdijustert egenkapital NOK mrd. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Verdijustert egenkapital (venstre skala) Avkastning på verdijustert egenkapital (høyre skala) KONSERNETS VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL Fra hovedkontoret på Lysaker driver Ferd investeringsvirksomhet gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning, Ferd Eiendom, Ferd Venture og gjennom det nyopprettede forretningsområdet Ferd Capital. Måling av resultat og egenkapital etter god regnskapsskikk gir ikke uttrykk for den reelle verdien av en så mangeartet virksomhet som den Ferd driver. Derfor utarbeider Ferd i tillegg til regnskapet en verdivurdering av virksomheten. Slik måling er beheftet med usikkerhet ved at den er basert på en rekke forutsetninger og skjønnsmessige vurderinger. Konsernets verdijusterte egenkapital ved utgangen av 2007 er vurdert til å utgjøre ca 15,4 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra året før. Ferd har som mål å oppnå 10 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert egenkapital. Den allokering Ferd hadde i 2007 ga forventning om noe høyere avkastning enn det langsiktige målet på 10 prosent. Avkastningen på verdijustert egenkapital var i 2007 tilfredsstillende, også når man vurderer den opp mot markedsforholdene. Det er i første rekke investeringen i Herkules Private Equity Fund som bidrar til den gode avkastningen % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8

11 I forbindelse med børsnoteringen av Pronova Biopharma ble deler av den betydelige verdistigningen realisert og utbetalt til investorene. Fond I har fremdeles en dominerende eierpost i dette selskapet. Fondene har god tilgang på attraktive investeringsmuligheter, både nye og tilleggskjøp til eksisterende porteføljeselskaper. Fond I er fullinvestert med hensyn til antall porteføljeselskaper, mens fond II har gjort tilsammen seks oppkjøp. Organisasjonen er blitt styrket gjennom året, og fondene har opprettholdt sin posisjon som den ledende aktøren med fokus på Norge. Ferd har stor tro på at investeringene vil gi god avkastning også i årene som kommer. Ferd Venture har også lagt bak seg et år med rekordhøy avkastning etter salget av Nacre og fortsatt god avkastning i Energy Ventures. Ferds avkastning er påvirket av et svakt tredje kvartal i Elopak, og Swix har hatt en svak verdiutvikling etter nok et år med underskudd. En stor del av Ferd Ekstern Forvaltnings portefølje er denominert i euro og dollar. Styrkingen av norske kroner, spesielt mot dollar, reduserer konsernets verdijusterte avkastning som er uttrykt i norske kroner, med nesten to prosentpoeng. RESULTAT OG KONTANTSTRØM Driftsinntektene i konsernet ble millioner kroner, mot millioner kroner i Den viktigste forklaringen til økningen er at Ferd har fått utbetalt ca. 1,3 milliarder kroner fra investeringen i Herkules Private Equity Fund. Dette er en økning på 0,8 milliarder kroner fra Elopak har ni prosent økning i driftsinntektene. I tillegg til fortsatt vekst i viktige markeder er økningen knyttet til oppkjøpet av den nordiske kartongvirksomheten som skjedde mot slutten av Driftsresultatet for konsernet ble millioner kroner, som er en økning på 947 millioner sammenlignet med I tillegg til forholdene nevnt ovenfor er den viktigste forklaringen at Ferd Venture har et driftsresultat på 254 millioner kroner, som er en økning på 285 millioner kroner fra året før. Konsernets finansresultat ble -61 millioner kroner i 2007 mot -60 millioner kroner i Elopak har en økning i finanskostnader hovedsakelig knyttet til økt gjeld og høyere rente. Ferd har på den annen side hatt betydelige renteinntekter fra bankinnskudd gjennom året. For øvrige kommentarer knyttet til utvikling i resultat vises det til egne avsnitt om forretningsområdene nedenfor. Ferd har lav effektiv skattesats fordi en stor del av resultatene er knyttet til aksjeinntekter som er underlagt fritaksmodellen. Andelen skattefrie aksjeinntekter er økt fra 2006 til Skattekostnaden i 2007 utgjør en inntekt på 37 millioner kroner, mot en kostnad på 45 millioner kroner året før. Viktigste årsaker til endringen er kostnader knyttet til investeringsvirksomhetene, lavere skattepliktige resultater i industrivirksomhetene og inntektsføring av en vunnet skattesak fra tidligere år. Å opprettholde en stabilt høy kontantstrøm er et prioritert mål. Netto kontantstrøm for 2007 fordeler seg med 340 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, millioner kroner fra investeringsaktiviteter og -33 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter. Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er knyttet til realisasjon av rentemandater og aksjer samt netto utbetalinger fra Ferd Private Equity Fund og Energy Ventures. De største utbetalingene er knyttet til Ferd Invests etablering av en portefølje av svenske aksjer samt Ferds investering i Aibel Driftsresultat pr. virksomhetsområde siste 2 år NOK mill Elopak Swix Sport Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning STRATEGI Ferds overordnede målsetning er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Den verdijusterte egenkapitalen skal maksimeres over tid, men det er en forutsetning at avkastningen skal oppnås med moderat risiko. Samtidig skal Ferd skape avkastning på en slik måte at det etterlates langsiktige verdier. Det er satt som mål at Ferd over tid skal oppnå en årlig avkastning på 10 prosent. Forretningsidéen innebærer at dette skal skje både gjennom rene finansielle investeringer og industrielle investeringer hvor Ferd har eierposisjoner som gir betydelig innflytelse. Allokeringen tar sikte på at avkastningen står i et best mulig forhold til den risiko eier ønsker. Morselskapet har for tiden ingen gjeld, og det er rom for betydelig opplåning til gunstige vilkår. Ferd skal til enhver tid opprettholde god kredittverdighet for å sikre handlefrihet. Veksten har skjedd samtidig med en utvikling av organisasjonen. De fem forretningsområdene og konsernstaben besitter dyktige mennesker med kapasitet og kompetanse til å forvalte mer kapital enn i dag. Både eier og bankene legger føringer på hva som er den beste allokeringen for Ferd. Eiers risikovilje kan uttrykkes med hva som er et akseptabelt verdifall i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve særdeles kraftige og raske fall. Dette følges opp blant annet ved hjelp av stresstester. Den viktigste føringen i forhold til bankene er at de til enhver tid gir Ferd Ferd Eiendom Ferd Venture Ferd Private Equity Øvrig 9

12 en kredittverdighet tilsvarende investment grade. I tillegg til verdifallsrisiko tas det i allokeringen hensyn til krav til likviditet i porteføljen og stabilitet i kontantstrømmer. Gitt langsiktigheten i Ferds virksomhet vil kapitalallokeringen være kjennetegnet av en klar egenkapitalorientering, men også av god risikospredning. For å unngå at Ferds egenkapital har et for høyt nivå av selskapsspesifikk risiko er det besluttet at finansielle investeringer over tid skal overstige en nedre beløpsgrense. For 2008 har Ferd lagt opp til å øke eksponeringen innenfor både børsnotert og unotert egenkapital. Dette gir forventninger om økt avkastning i forhold til den allokeringen konsernet hadde i 2007, men også større risiko for verdisvingninger. Både de finansielle og industrielle investeringene er hovedsakelig egenkapital og er derfor utsatt for betydelige svingninger. Eier kan akseptere relativt store svingninger i verdijustert egenkapital, men det er naturlig for Ferd å søke å diversifisere porteføljen. Dette skjer ved å sette sammen investeringer som er ulike med tanke på type virksomhet, størrelse, bransje, geografisk eksponering og livssyklus. Porteføljen viser likevel relativt høy samvariasjon med børsmarkedene, og det er derfor viktig å allokere midler til andre aktivaklasser enn aksjer. Eiendom og rentebærende instrumenter har tradisjonelt bidratt til å redusere risikoen, og hedgefondporteføljen er konstruert nettopp for å være lavt korrelert med aksjemarkedene. selskap. Økt finansiell risiko stiller nye krav til oppfølging av likviditetsreserve. Ferds virksomheter er utsatt for valutarisiko ved at det ikke er fullt samsvar mellom innbetalinger og utbetalinger i ulike valutaer. Innenfor investeringsvirksomhetene valutasikres renteinstrumenter, mens egenkapitalinstrumenter som hovedregel ikke valutasikres. Elopak har lav valutarisiko til tross for en internasjonal virksomhet med mange transaksjoner på tvers av landegrensene. Dette oppnås ved at driftskostnader og innkjøp av råvarer stort sett holdes i samme valuta som tilhørende salgsinntekter. I tillegg benyttes sikringsinstrumenter knyttet til 80 prosent av eksponeringen fra budsjetterte kontantstrømmer og ved at store innkjøp og investeringer sikres på ordredatoen. Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og rentebærende investeringer, og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet (uten Elopak) har en kommittert låneramme på 1 milliard kroner som var ubenyttet ved utgangen av året. Elopak som har netto rentebærende gjeld på millioner kroner, styrer sin renterisiko gjennom aktiv bruk av tilgjengelige renteinstrumenter. Hovedmålet er å redusere svingninger i rentekostnadene. Elopak følger en policy der renten bindes for 50 til 70 prosent av gjelden på rullerende fem års basis. Konsernets industrivirksomheter har kredittrisiko gjennom kundefordringer. Historisk har tap på slike fordringer vært begrenset. Innenfor investeringsvirksomhetene plasseres det kun i papirer utstedt av selskaper med kredittverdighet minst på nivå med investment grade. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Ferd er et relativt stort konsern, og det er uvanlig at slike selskaper kun har én eier. Styret i Ferd har likevel ansvar og myndighet på linje med det som er tilfelle i selskaper med spredt eierskap. Eier er konsernsjef og er ikke medlem av selskapets styre. Dette er nødvendig for at styret skal fungere effektivt. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke like aktuell for et familieeiet selskap som Ferd som for børsnoterte selskaper, men følges der det er relevant og nyttig når Ferd ivaretar sine eierinteresser i andre selskaper. Målet med Corporate Governance i Ferd er å sikre best mulige beslutninger basert på inngående strategiske analyser og presise risikovurderinger. Dette søkes oppnådd ved å fokusere på grundig utarbeidelse av beslutningsunderlag og bygger over tid tillit og troverdighet som er viktige forutsetninger for Ferds verdiskaping. Styret legger vekt på at ledelsen har etablert tilfredsstillende interne rutiner og kontrollprosesser for å sikre at virksomheten drives innenfor vedtatte rammer og strategier. Klart definerte rammer og fullmakter For at konsernets samlede risikonivå skal være tilfredsstillende, har Ferd en moderat finansiell risiko. Dette oppnås først og fremst gjennom høy soliditet og god likviditet. Vår vurdering er at Ferds finansiering over tid kan bestå av 75 prosent egenkapital og 25 prosent gjeld på morselskapsnivå. Ferd vil i allokeringen legge til grunn at forretningsområdet Ferd Capital samlet sett skal tilfredsstille kriteriene for investment grade. Dette krever at de selskapene Ferd Capital investerer i har stabil og god kontantstrøm. For å skjerme Ferds kapital fra noe av den finansielle risikoen som ligger i økt belåning, vil alle oppkjøp i Ferd Capital prosjektfinansieres via egne holding- Driftsresultat Elopak siste 5 år NOK mill

13 gjør at beslutningsmyndighet kan delegeres. Konsernet er organisert i fem forvaltningsenheter som benevnes forretningsområder. Hvert forretningsområde har et styre som arbeider etter klart definerte instrukser. Konsernledelsen består av konsernsjef, konserndirektør for industrielle investeringer, konserndirektør for finansielle investeringer og finansdirektør. Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjef. Som et ledd i det strategiske arbeidet, fokuseres det på åpen og god rapportering av den økonomiske stilling. Det vises til egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse på side 42 i årsrapporten. Driftsresultat i Swix Sport siste 5 år NOK mill Styret hadde i 2007 syv møter. Styret fungerer som et mangfoldig beslutningsorgan med bredt sammensatt kompetanse. ELOPAK Elopak fikk et driftsresultat på 218 millioner kroner etter å ha belastet regnskapet med 68 millioner kroner i restruktureringskostnader. Den viktigste posten er avsetninger knyttet til nedleggelsen av fabrikken i Lahti. Driftsresultatet i 2006 var 270 millioner kroner. Råvareprisene har fortsatt å være høye, og spesielt prisen på polyetylen er rekordhøy som en følge av økt oljepris og kapasitetsproblemer ved raffineriene. Et annet forhold som påvirker årets resultat, er den ubalansen som oppstod i det globale melkemarkedet i tredje kvartal. En rekke av Elopaks viktige europeiske meierikunder fikk mangelfull tilgang på melk til prosessering og fylling. Lavere produksjon av råmelk som følge av tørke i Australia, kombinert med økende etterspørsel, spesielt i Kina, førte til lavere volumer og økte priser på råmelk. En viktig hendelse i 2007 har vært beslutningen om å legge ned en fabrikk i Lahti. Strømlinjeforming av fabrikkstrukturen kommer som en nødvendig konsekvens av mange års arbeid med å innføre mer effektiv produksjonsteknologi i konverteringsfabrikkene. Resultatet for Elopak totalt anses som på det jevne, men det er gledelig å se at den underliggende utviklingen i kjernevirksomheten er positiv. De europeiske markedene var i 2007 preget av fortsatt press på priser og økte råvarepriser. Det er derfor stadig viktig for Elopak å forbedre produksjonseffektiviteten samt å tilby kundene innovasjoner. I det viktige markedet for fersk melk fortsatte den langsiktige trenden med svak nedgang i konsum, men Elopak har klart å øke markedsandelene. Dette har skjedd blant annet gjennom å lansere nyutviklede emballasjeprodukter i en rekke land. Volumene for juicekartonger ble noe lavere enn ventet på grunn av en kald sommer i Nord-Europa. Samlet vekst for kartonger i Europa ble 3 prosent. Elopak hadde også i det amerikanske markedet god volumvekst i I Elopaks markedsstrategier er innovasjon og produktutvikling svært sentralt. Det er utviklet kartonger med former som har klare fordeler i distribusjonskjeden, og som gir kundene mulighet til å differensiere sine produkter i butikkhyllene. Det skjer også viktig utvikling knyttet til skrukorker for å bedre funksjonaliteten for sluttbruker. Som systemleverandør bruker Elopak store ressurser på å forbedre fyllemaskinsystemenes effektivitet og fleksibilitet. På produksjonssiden satses det på kontinuerlig forbedring av kapasitet, kvalitet og fleksibilitet. Dette gjelder innenfor både pappbelegging og kartongkonvertering. For eksempel har anlegget i Ukraina i løpet av året oppnådd godkjennelser i henhold til krevende amerikanske standarder og leverer nå polyetylenbelagt papp av høy kvalitet til konverteringsfabrikkene i Europa. SWIX SPORT Swix Sport leverte nok et skuffende år, med et driftsresultat på 43 millioner kroner startet med en mild vinter i store deler av verden, og dette påvirker forhåndsordrene for neste sesong som igjen påvirker resultatet for året. Kombinert med økende konkurranse har de milde vintersesongene medført behov for at Swix Sport gjennomfører omfattende omstillinger. Dette vil være avgjørende for å sikre selskapets langsiktige, ledende posisjon innenfor staver, skismøring og bekledning. Selskapet har gjennomført betydelige nedbemanninger i Norge og USA og fullført utflyttingen av produksjonen av aluminiumsstaver til Litauen. I tillegg er man midt inne i gjennomføringen av en rekke andre tiltak som skal gjenskape lønnsomheten. Swix Sport vil i 2008 fortsatt fokusere på økt operasjonell effektivitet og styrking av produktporteføljen. Investeringer innenfor produktutvikling og merkevarebygging skal bidra til vekst gjennom å beholde nummer én posisjon i hjemmemarkedet og styrke posisjonen internasjonalt. 11

14 Avkastning i Ferd Invest siste 5 år NOK mill Avkastning i Ferd Invest siste fem år (venstre skala) Avkastning i Ferd Invest (høyre skala) FERD INVEST Ferd Invest fikk et driftsresultat på 201 millioner kroner etter å ha oppnådd en samlet avkastning på i underkant av 10 prosent. Forretningsområdet oppnådde en meravkastning på 4 prosentpoeng etter å ha oppnådd meget sterk relativ avkastning i den norske delen av porteføljen. Den svenske delen av porteføljen hadde negativ avkastning, og denne var også svakere enn det svenske aksjemarkedet. Andelen norske aksjer har stort sett ligget mellom 75 og 80 prosent. Aksjemarkedene var i en fallende trend i andre halvår etter at urolighetene i gjeldsmarkedene ble kjent i løpet av sommeren. Den norske børsen ga en avkastning på 11,5 prosent i Sammenlignet med andre børser var dette bra. Ferd Invest fikk en avkastning på 18,6 prosent i den norske porteføljen. Den svenske børsen falt med 13 prosent målt i norske kroner. Ferd Invest hadde eksponering mot Ericsson som ble nesten halvert i verdi, men også Astra Zeneca og Partnertech bidro til at avkastningen ble 4 prosentpoeng svakere enn indeksen. Den svenske porteføljen utgjorde 469 millioner norske kroner ved utgangen av året. Ferd Invest har i løpet av 2007 gjort enkelte endringer i sin strategi. Ferd Invest ønsker å investere i selskaper med unike produkter, bedre marginer enn gjennomsnittet og en ledelse med klare mål for langsiktig verdiskaping. Ved å satse på et begrenset antall slike % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% selskaper skal Ferd Invest oppnå meravkastning i forhold til aksjemarkedene i Norge og Sverige. Et synlig resultat av denne fokuseringen er at de 10 største selskapene i begge porteføljene utgjør det vesentlige av verdiene. Ved utgangen av 2007 hadde Ferd Invest en portefølje på totalt 2,4 milliarder kroner. I 2008 har konsernet allokert ytterligere 500 millioner kroner til Ferd Invest har så langt vært et vanskelig år for aksjemarkedene, og uroen forventes å fortsette fremover. Etter så mange år med vedvarende oppgangskonjunkturer er det grunn til å forvente en avmatning i den økonomiske veksten. De siste månedene har vist store svingninger både i det norske og i de internasjonale markedene. FERD EKSTERN FORVALTNING Driftsresultatet fra dette forretningsområdet gir liten informasjon om den virkelige utviklingen, siden verdiøkning regnskapsføres ved realisasjon. Ferd Ekstern Forvaltning oppnådde en avkastning på 6,5 prosent på kapital under forvaltning i 2007, målt i valuta. Dette var betydelig bedre enn den referanseindeksen forretningsområdet måles opp mot. Når man omregner investeringene gjort i EUR og USD til norske kroner, ble avkastningen for året -1,6 prosent. Ferd Ekstern Forvaltning har vært gjennom sitt første år som forretningsområde. I perioden har forretningsområdet hatt investeringer i hedgefond, aksjefond, private equity fond og rentemandater. De har et investeringsmandat med store frihetsgrader med hensyn til valg av aktivaklasser og eksterne forvaltere. På den annen side er det definert klare rammer for svingningsrisiko, likviditet og samvariasjon med verdiutviklingen på Oslo Børs. Dette henger sammen med konsernets ønske om å redusere den samlede risikoen, ved å allokere midler til aktivaklasser med andre egenskaper enn aksjemarkedet. Hedgefondporteføljen på 150 millioner dollar oppnådde en avkastning i dollar på 10,2 prosent som var 2,6 prosentpoeng bedre enn sammenlignbar indeks. Aksjefondporteføljen oppnådde en avkastning i valuta på 6,8 prosent, som var 5,7 prosentpoeng bedre enn sammenlignbar indeks. I tillegg har hedgefondporteføljen vist lav samvariasjon med aksjemarkedet slik at også forholdet mellom avkastning og risiko på konsernnivå påvirkes positivt. Ved inngangen til 2008 var nesten halvparten av forretningsområdets kapital investert i hedgefond og ca. 10 prosent av kapitalen var i kontanter. Med andre ord var eksponeringen mot aksjemarkedene noe lavere enn mot hedgefondmarkedene. Dette var basert på en antagelse om at usikkerhetene i kredittmarkedene ville berøre aksjemarkedene fremover. Ferd Ekstern Forvaltning vil være forsiktig med å øke eksponeringen i aksjer inntil volatiliteten viser klare tegn til å avta. Under de rådende markedsforhold kan det være gunstig å gjøre flere investeringer i hedgefond. Ferd Ekstern Forvaltning har arbeidet med å sette sammen en ny hedgefondportefølje med andre egenskaper enn dagens portefølje. Konsernet har på denne bakgrunn allokert ytterligere 500 millioner kroner til forretningsområdet. FERD EIENDOM Ferd Eiendoms driftsresultat ble 20 millioner kroner. Det har ikke blitt gjennomført salg av næringseiendom i året som gikk, og resultatet er i hovedsak relatert til utleie av eksisterende portefølje av næringseiendom. 12

15 Driftsresultat Ferd Eiendom siste 5 år NOK mill leverer programvare til mobiltelefoner. Deres hovedprodukt vil primært selges til markeder i Asia. Nanoradio er et svensk selskap som leverer WLANchipper for høyhastighets trådløs forbindelse for mobiltelefoner, kameraer og mediaspillere. I tillegg er det gjort oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper Energy Ventures har etablert seg som en ledende norsk ventureaktør innen energisektoren, og har i 2007 reist kapital til sitt tredje fond. Ferd Venture viderefører sitt engasjement som strategisk partner og investor i fondet. Markedet for utleie av næringseiendom har fortsatt utviklingen med fallende ledighet og økende priser. Dette har også gjort seg gjeldende i det sentrumsnære Ensjøområdet, der Ferd Eiendom har hovedtyngden av sin eiendomsmasse. I markedet for kjøp og salg av næringseiendom har prisene vært høye gjennom hele Ferd Eiendom har ikke lykkes i å finne investeringsobjekter som ville gitt tilfredsstillende avkastning. Boligmarkedet startet meget godt i 2007, men svekket seg i andre halvår. Ferd Eiendom er involvert i flere nye prosjekter og lyktes med å selge ut de påbegynte prosjektene i første halvår. Etter at ny leder tiltrådte i første kvartal har det vært arbeidet med Ferds strategi for videre satsning på eiendom. Det arbeides nå med å rekruttere nye medarbeidere med henblikk på en betydelig opptrapping av eiendomsvirksomheten. Et sentralt punkt i strategien er forsterket satsing på samarbeidsprosjekter. Dette vil gjøre seg gjeldende allerede i det pågående store boligprosjektet på Ensjø der Skanska Bolig er valgt som partner. Ferd Eiendom forventer et fortsatt sterkt marked for utleie av næringseiendommer. Markedet for kjøp og salg ser ut til å normalisere seg, og det vil kunne medføre at Ferd Eiendom finner nye muligheter i dette markedet. Det er fortsatt et behov for nye næringsarealer, og Ferd Eiendom vil være aktiv innenfor flere utviklingsprosjekter i årene som kommer, særlig innenfor lager- og kombinasjonsbygg. FERD VENTURE Ferd Venture fikk et driftsresultat på 254 millioner kroner. Salget av Nacre AS var et gjennombrudd for Ferds venturesatsing og bidro sterkt til det gode resultatet. I tillegg er det inntektsført 107 millioner kroner fra Energy Ventures første fond. Porteføljen til Ferd Venture har utviklet seg positivt gjennom 2007, og flere av selskapene har gjort betydelige fremskritt. Tilgangen på investeringsmuligheter har vært god også i 2007 og har resultert i to spennende investeringer. Kvaleberg er et norsk selskap som Driftsresultat Ferd Venture siste 5 år NOK mill. 300 Ferd Venture forventer fortsatt positiv utvikling for sine porteføljeselskaper og god avkastning i porteføljen også i de nærmeste årene. Tilgangen på nye investeringsmuligheter forventes å være god i Den økende aktiviteten innen miljøvennlig teknologi vil bli fulgt nøye av Ferd Venture i året som kommer. SAMFUNNSANSVAR Ferd utøver sitt samfunnsansvar gjennom den forretningsmessige virksomheten, men ser det som naturlig også å ta et ansvar for sosiale entreprenører som reflekterer selskapets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Derfor støtter Ferd utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker særlig barn og unge skal kunne virkeliggjøre sine muligheter og idéer. De viktigste

16 engasjementene er: Ungt Entreprenørskap, Civita, Initiativet for mikrokreditt, Red Cross Nordic United World College, Rehab piloten, Chandelao-prosjektet, Bygdø Monolitten IL. Se egen artikkel på side 70. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Gjennom 2007 har vi sett et økende fokus på miljømessige forhold i de industrialiserte land. Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslippskontroller. Når det gjelder Elopak, er det verdt å merke seg at kartongbasert emballasje har klare miljømessige fortrinn siden dens viktigste råvare er en fornybar ressurs. Alle Elopaks pappleverandører er siden 2005 sertifisert etter prinsipper utarbeidet av FSC Forest Stewardship Council. Sammen med SIG Combibloc og Tetra Pak har Elopak i 2007 undertegnet en avtale som forplikter selskapene til å dokumentere at all papp kommer fra skog sertifisert av FSC. Elopak har etablert en målsetning om å redusere samlede CO2-utslipp med 15 prosent over de neste tre årene. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser som har påvirket det ytre miljøet i I 2007 hadde konsernet ansatte, en økning på 97 sammenlignet med året før. Elopak følger aktivt opp nøkkelindikatorer innen sikkerhet og helse som samlet gir et utfyllende bilde av organisasjonsklimaet. Klimaundersøkelser benyttes som et styringsverktøy for ledelsen i Elopak for å kunne identifisere områder som trenger økt innsats. I Elopak ble antall skader med fravær pr million arbeidstimer redusert fra 10,1 prosent i år 2006 til 8,9 prosent i I Ferdkonsernet var sykefraværet i ,7 prosent mot 3,5 prosent året før. Ved utgangen av 2007 hadde Ferd AS 32 ansatte, 23 menn og 9 kvinner. I løpet av året ble det ansatt 3 kvinner og 3 menn. Ferdskolen som identifiserer og videreutvikler lederkandidater, har som et av sine mål å få et mer balansert forhold mellom kjønnene i lederstillinger. Med årets kull har hittil 25 medarbeidere, hvorav 9 er kvinner, gjennomført programmet. Styret i Ferd Holding består av en kvinne og tre menn. RESULTATDISPONERING Ferd Holding AS (morselskapet) hadde et årsoverskudd på 210 millioner kroner. Det er satt av 202 millioner kroner til utbytte og 8 millioner kroner som overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør 10 millioner kroner. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Bærum, 31. mars 2008 I styret for Ferd Holding AS Grace Reksten Skaugen Styreleder Henrik Brandt Urban Jansson Endre O. Sund Johan H. Andresen jr. Konsernsjef 14

17 ENDRE ORDING SUND Endre Ording Sund er partner i Sector Asset Management og har tidligere blant annet vært direktør i SEB Enskilda ASA, visekonsernsjef i Acta Holding og administrerende direktør i Anders Wilhelmsen & Co og Anders Wilhelmsen Gruppen. Han er styreleder for Bergen Oilfield Services, seismikkselskapet GDV Offshore og oljeselskapet Canamens Ltd.; styremedlem i Dyvi Heavylift, oljeselskapet AEER Ltd. og helikopterselskapet Vertech Offshore. HENRIK BRANDT Henrik Brandt er dansk og adm.direktør i Unomedical AS i Danmark. Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke ledende posisjoner i Sophus Berendsen og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Han er styremedlem i Royal Unibrew AS. GRACE REKSTEN SKAUGEN Styreleder Grace Reksten Skaugen er selvstendig næringsdrivende konsulent. Hun har vært dirketør innen Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo der hun arbeidet fra 1994 til Tidligere har hun vært rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og for Fearnley Finance Ltd., London. Skaugen er i dag styreleder i Entra Eiendom, og styremedlem i StatoilHydro ASA, Investor AB og Atlas Copco AB. URBAN JANSSON Urban Jansson er svensk og styremedlem i Addtech, SEB, Clas Ohlson, Höganäs, Wilhelm Beckers m.fl. Han er styreleder for Global Health Partner Plc, HMS Networks, Jetpak Group og Rezidor Hotel Group. Han var tidligere konsernsjef i det familieeide og senere børsnoterte Ratos og den første utenfor eierfamilien som ledet selskapet. Før det hadde han en rekke ledende stillinger i Incentive AB og SE-Banken. 15

18 Byen før Bergen Bryggen i Bergen består i dag av bygninger gjenreist etter en brann i Men det var i dette området Bergen ble grunnlagt ifølge Snorres Heimskringla av Olav Kyrre, som regjerte fra 1067 til Dendrokronologisk datering av arkeologiske funn bekrefter at Bergen var by på slutten av tusentallet. Men under Olav Kyrres by har arkeologene funnet spor etter enda eldre, bymessig regulerte tomter. En tilhørende gangbro i tre er av tømmer felt før 1030, mens radiologiske undersøkelser tidfester trekull fra et ildsted til 1020-tallet. Derfor er det nok Olav Haraldsson den hellige eller den dansk-engelsk-norske kongen Knut den Mektige som har grunnlagt Vestlandets hovedstad de regjerte henholdsvis og

19 Resultatregnskap Ferd Holding Konsern Beløp i Note Euro 1) NOK NOK NOK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 2,3, Varekostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger 2,6, Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader 3,5,6, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper Gevinst ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad og virksomhet under avhendelse Skattekostnad Resultat før virksomhet under avhendelse Resultat for virksomhet under avhendelse ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 7,

20 Balanse pr. 31. desember Ferd Holding Konsern Beløp i Note Euro 1) NOK NOK EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, varemerker og salgskontrakter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Fabrikkanlegg, bygninger og tomter Maskiner og anlegg Driftsløsøre, transportmidler og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper Pensjonsfordringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond Renteinvesteringer Andre unoterte investeringer Sum finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Eiendeler virksomhet under avhendelse Sum omløpsmidler SUM EIENDELER ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 7,

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer