hilsen Siste nytt fra fjøstomta Side 32 Skolebryllup. SIDE 11 Basar på Val. SIDE 19 Praksis i Danmark. SIDE 36 Nummer 1/2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hilsen Siste nytt fra fjøstomta Side 32 Skolebryllup. SIDE 11 Basar på Val. SIDE 19 Praksis i Danmark. SIDE 36 Nummer 1/2014."

Transkript

1 hilsen Nummer 1/2014. Årgang 35 Siste nytt fra fjøstomta Side 32 Skolebryllup. SIDE 11 Basar på Val. SIDE 19 Praksis i Danmark. SIDE Valhilsen 1

2 Alene Kristus er mitt håp Alene Kristus er mitt håp, han er mitt lys, mitt seiersrop. Min hjørnesten og tilfluktsborg, Han er mitt vern i frykt og sorg. Et vell så dyp av kjærlighet. Hos Ham alene har jeg fred. Han er min trøst, hvor enn jeg går. Her i hans kjærlighet jeg står. Rettferdighet kom til oss ned, skjult i et barn Guds kjærlighet. Han kom og ble som en av oss, ydmykt han tålte hån og tross. Han døde for å stifte fred og skjenke meg rettferdighet. Han gav for meg sitt blod og kjød. Nå har jeg liv i Jesu død. I graven lå Han kald og død, men selve dødens makt han brøt. Dødsmørket flyktet for Guds Sønn, da han betalte syndens lønn. Han vant min kamp, så jeg er fri fra frykt og dødens tyranni. Han rekker meg sin seierskrans, ja, Han er min, og jeg er Hans! Et liv i frihet han meg gir, loven fordømmer ikke mer. Selv døden har ei noen makt, Jesus har livet til meg brakt! Ei Helveds makt, ei verdens ånd kan rive meg ut av hans Hånd, inntil jeg kalles hjem til Ham, får jeg min styrke fra Guds Lam. Oversettelse av «How deep our Fathers love for us» 2 Valhilsen

3 11 Skolebryllup på Val: Brudeparet sammen med to fra B-gjengen. 28 Flotte dager i bakken på Oppdal. 41 Godt med noen kontordager når vinterstormene raser som verst for fiskehelseveterinær Hege Sekkenes. Innhold Leder...4 Smånyttt...6 Minneord...8 Møteuke med Mathias Mjølhus...9 Andakt Skolebryllup på Val Aktivitetsleir på Val Besøk fra Madagaskar Ungdomsgruppa på Val Hawaiikveld Val-basaren Samarbeid på tvers av landegrensene Møte med Marit Thingbø Litt annerledes sjømat Elevintervju Vg1 på Oppdalstur Nytt fra undervisning Nytt fra gården Siste nytt fra fjøstomta Nytt fra akva Tur til Frankrike Praksis i Danmark Besøk på oppdrettsanlegg for kveite Fokus på skjell i undervisning Fiskeveterinæren i vinterpraksis Hvor ble de av, I&II En hilsen fra oss i Lilleval Tre på akva Valhilsen 3

4 leder Rekruttering til skulen Me har nett passert 1. mars, ein viktig dag for oss som driv med vidaregåande skule. Søknadstala for det nye skuleåret er avgjerande for om me har elevar å undervise det neste året. Det går nokre store trendar over landet når det gjeld kva som er populære utdanningsløp mellom ungdommane. Ikkje alltid går dei vår veg, sjølv om me meiner at me har mykje viktig å lære vekk. Minkande ungdomskull vert også diskutert mellom skuleleiarar og andre. Det er vanskelig for oss å gjera noko med slike trendar, me prøver heller å påverke der me kan. Det viktigaste er at dei som til ei kvar tid er elevar er nøgde med undervisinga og det dei elles får ved å gå på Val. Me ynskjer også å framstille naturbruk som den viktige og gode utdanningsvegen som det er. Og så legg me ned arbeid for å informere ungdomsskuleelevar, foreldre og rådgjevarar om skulen. Dei siste åra har me hatt aukande søkning til skulen, men det varierer noko mellom klassar og år. Dette året er det rekordmange som vil ta studieforberedande naturbruk på Vg3. Kanskje er det eit resultat av at me Kjartan Åsebø, rektor. gjennom nokre år har satsa ekstra på å gje eit godt tilbod til denne gruppa, ikkje minst innan realfag? Elles kan det vera store variasjonar frå år til år. For Vg1 er det litt tilbakegang dette året, men det er framleis gode tal. Me håpar at me til hausten kan starte opp med godt over 120 elevar, noko som skulle sei at me har godt med elevar også til neste år. Valhilsen Valhilsen er et meldingsblad for Val videregående skole AS. Skolen eies av region Midt-Norge av Norsk Luthersk Misjonssamband. Redaksjonskomite: Grethe Stople og Sissel-Marie Bjerga. Bladet kommer ut fire ganger i året. Kontingent: Kr. 100,- pr år (frivillig) Design og layout: Aurora Design & Media as, Trykk: DesignTrykk as, Thea Sofie Mjølhus i gang med melkinga. 4 Valhilsen

5 Nokon tykkjer kanskje at eg er i overkant oppteken av elevtalet. Kanskje det. Men det er likevel slik at utan elevar er det lite vits i å drive skule, heller ikkje ein kristen vidaregåande slik me har. Me meiner at me har mykje viktig å formidle, både av fag og kristen tru, og ynskjer difor så mange som mogleg velkommen til skulen vår! Kjartan Åsebø Rektor Redaksjonen har ordet: Vi er inne i en periode med litt surere vær etter lang og uvanlig tørketid denne vinteren. Både tørketid og surt vær kan lett påvirke oss, også om det er tørketid og surt vær på det åndelige planet. Paulus skriver i Galaterbrevets 5. kapittel, og i flere av de andre brevene, om lastekataloger og åndens frukter hvordan vi skal være mot hverandre. Strid, sjalusi, hissighet, selvhevdelse, stridigheter, sinne er ikke fra Gud. Åndens frukter derimot, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Tida frem mot påske er ei fastetid, ei tid til ettertanke og refleksjon, til å fordype seg i tekstene rundt Jesu lidelse og død. Det er å fordype seg og drikke av Kilden. Kanskje det kan være en bønn for oss at Åndens frukter må få være virksomme i våre liv og skape ringvirkninger rundt oss. Velsignet påskehøytid ønskes fra alle oss på Val! Kontaktinformasjon: Val videregående skole AS 7970 Kolvereid Telefon: Telefaks: Tilsynstlf: Internett: E-post: Bankgironummer: Valhilsen 5

6 smånytt Det er litt uenighet om vi har hatt en fin vinter eller ikke; noen savner snøen, andre er svært fornøyd med at den har uteblitt. Men stabilt vær har vi hatt store deler av vinteren; enten storm eller kaldt østavær. I vinter har vi jobbet mye med tegninger på ombygning av dagens kjøkken, påbygg av en stor vestibyle med kontorer og toaletter på oppsida av bygget, samt gymsal i forlengelse av dette langs fjellryggen mot Bolig 10. På grunn av leire i grunnen, venter vi nå på geo-undersøkelse av tomta vi tenker å bygge på. Vi har gjort enkle målinger i veien som viste mange meter ned til fjellet med løs leire over. Et alternativ kan være å påle bygget. Det blir spennende å høre resultatene fra geologene. Det som i hvert fall er sikkert, er at vi skal renovere eksisterende bygg til sommeren; kjøkkenet trenger sårt opprustning, og rørsystemet i bygget er i dårlig forfatning(vi har hatt mange vannlekkasjer i bygget de siste årene). Det blir en stor ombygning. Det som er dagens oppvask, kokeområde, grønnsakskjøle og bakekrok, blir fremtidens buffetområde. Det tror vi blir flott og vi får god utsikt utover tunet mens vi forsyner oss. Selve kjøkkenet blir trukket bakover i bygget, og legges på tvers i motsetning til i dag. Det blir mye komprimert. Slik kjøkkenet er i dag, er det veldig mye areal i forhold til det som brukes. Dagens personalrom blir gjort om til varemottak, vaskeri, lagerrom, garderobe og kontor. Vi gleder oss til ny og bedre løsning, og til å bli ferdig med en hektisk byggeperiode. Elevene skal ha mat helt til sommeren, og vi skal være klare ved grytene til skolestart søndag 24. august. Vi kommer tilbake til tegninger av det nye kjøkkenet i neste nummer. I februar kom endelig Val offisielt på facebook. Søk oss opp, og trykk gjerne «liker» så får du jevnlige oppdateringer fra skolen. I løpet av mars kommer også ny nettside. Det er viktig med et godt trykk på PR-fronten! Gjennom høsten og vinteren har vi hatt nesten klassinger på hospitering. Nå er søknadsfristen ute, og vi har totalt 155 søkere til Marte Williksen, vikar kjøkkenassistent og nattevakt. Mesgen Tedros Kfiom, vikar renhold, på internatet. 130 plasser til neste skoleår. Det lover bra for full skole til høsten. Valfamilien øker. Tine og Torry Moe fikk gutt nummer to 12. desember. Gutten heter Gabriel Elias. Gratulerer så mye med familieforøkelsen. Marte Williksen begynte som vikar på kjøkkenet og som nattevakt, og har vært til stor hjelp i vinter. Vi ønsker henne varmt velkommen i staben. Mesgen Tedros Kfiom er ny vikar som renholder på internatet. Han er opprinnelig fra Eritrea, men 6 Valhilsen

7 Hva er vel bedre på en regn- og stormfull dag og komme til lekkert dekka bord, med grilla kylling og alt deilig tilbehør? Dette bildet høsta mange «likes» på facebook-sida vår, og flere kommenterte at de hadde hatt det godt på Val Gratulerer til Tine og Torry med familieforøkelsen! bor nå på Kolvereid sammen med familien. Vi ønsker han varmt velkommen i staben. Sissel-Marie Bjerga Serviceleder 0 « Tusen hjertelig takk for omsorg, gaver og mest av alt forbønn for de oppgavene vi står i her på Val. Gud velsigne hver giver! Valhilsen 7

8 Minneord Hildur B. Strøm Etter et langt og aktivt liv, fikk Hildur heimlov, som hun selv kalte det, den 18. februar. En trofast omsorgsperson, velgjører og forbeder har gått bort. Hildur ble 95 år. Hun bodde i Trondheim så å si hele sitt liv, de siste 40 årene som enke. Etter sykepleieutdanningen i Levanger og Trondheim arbeidet hun først på Sentralsykehuset i Trondheim, deretter i 20 år på Engeseter øyelegekontor, før hun avsluttet sitt yrkesliv som oversykepleier på St. Elisabeth hospital. Hildur var aktiv i mange sammenhenger, både i menighetsliv, i foreninger og lag, og som lydhør samtalepartner. Hun var samfunnsinteressert, og fulgte våkent med i det som skjedde både nært og fjernt. Hennes levende interesse og trofaste omsorg for Val var likevel helt spesiell. Hun holdt seg godt orientert, og var opptatt av skolens drift, at skolen måtte få det personalet den trengte, og at elevene måtte få møte det kristne vitnesbyrdet til kall og omvendelse. Hennes evne til omsorg var grunnleggende. Faren, emissær Lauritz Melbye, var sannsynligvis den som vakte hennes interesse for Namdalen, og etter hvert hennes store omsorg for Val. Etter en reise i Ytter-Namdalen skal han ha formidlet savnet av en kristen institusjon som kunne være en åndelig drivkraft i området. På begynnelsen av 1990-tallet tok Hildur initiativ til en forbønnsgruppe for Val i Trondheim. Med sitt sterke engasjement, sitt glimt i øyet og sin gode latter var Hildur den naturlige lederen for gruppa. I alle år var hun også vertskap for møtene i gruppa. Hun serverte kaffe og vafler med syltetøy, og hun ledet samtalene. På programmet stod først og fremst gjennomgang av kommende søndags tekster, nytt fra Val og bønn for skolen, ansatte, elever og nabolag. Hun var også den som skrev hilsener til Val for gruppa. Den siste ble sendt til jul i Da måtte hun riktignok ha skrivehjelp. Hildur fikk bo hjemme helt til hun ble syk ei uke ut i februar. Hun var klar og orientert til det siste, og hun gledet seg stort da hun fikk opplest fra Utsyn om den nye bibelgruppa på gutteinternatet på Val nå i januar. Det bønnesvaret fikk hun med seg før hun dro. Hildur har fått heimlov, men det gode minnet om henne lever! Otto Sjelmo 8 Valhilsen

9 Morgensamling med Mathias Mjølhus. Datogafolket+farfar+omvändelse=? Vad har dessa tre ord för gemensam nämnare? Det kan låta som en mycket svår gåta, men skulle vi fråga en elev som har varit någorlunda aktiv i det som har arrangerats på eftermiddagstid på Val skulle nog svaret komma ganska raskt: Mötesveckorna med Mathias Mjølhus. När termometern visade under nollan och friska januarivindar for fram och tillbaks över tunet var många, både elever och anställda, samlade i dagligstua för möten med Mathias Mjølhus. Han har tidigare varit missionär i Tanzania i många år och arbetat bland Datoga-folket. Men att säga att Mathias har varit missionär är inte helt rätt, han är fortfarande i allra högsta grad missionär bara att missionsfältet är Norge. I andakterna om kvällarna, i ord för dagen och i särskilda temalektioner i Vg1 och Vg2 fick vi höra många spännande berättelser om Datogafolkets traditioner och livet uten i bushen. Mathias har en särskild gåva att möta undomar och rör sig enkelt bland dem. Många uppfattade nog honom som en extra farfar som verkligen såg dem och hade tid för dem. Detta var något som var fantastiskt att se. När jag pratade med Mathias i slutet av hans besök lät han nästan som en stolt farfar när han pratade om eleverna, han sa ungefär: Det är väldigt fina ungdomar och det är så många av dem som är gentlemen och gentlekvinnor. Ett gott betyg, tycker jag! Varje kväll under två veckor samlades det många både kristna och andra intresserade för att lyssna till den brunbrända missionären. I förkunnelsen stod Jesus helt central och det han har gjort för varje människa. Mjølhus stannade många gånger inför det viktiga att ta emot Jesus, att inbjuda Jesus till att bli Herre i livet. Omvändelse och tro var två genomgående ord under de två veckorna. Efter mötena på kvällen var det överraskande många som ville stanna kvar för att få ett samtal med Mathias. Vi fick uppleva att Gud gjorde stora saker! När jag frågade Mathias om det fanns ett särskilt Bibelord som han ville skicka med till eleverna var det Åp 3:11. «Jeg (Jesus) kommer snart.» Stort tack till Gud, och tack till Mathias som besökte oss. Vi önskar honom varmt välkommen tillbaks. Josef Birgersson Kristendomslærer Valhilsen 9

10 andakt Marit Thingbø. Avskjed og velkomst! Avskjed! Jeg husker veldig godt første gang vi reiste fra Norge på nyåret i Vi hadde tre små barn. Det hadde vært avskjedsfester for oss der mange hadde møtt opp og gitt oss gode ord på veien. Disse festene fulgte oss ut, og vi tok de gode ordene frem på dager der vi lengtet hjem og på dager som ikke ble som tenkt. I Johannesevangeliet kan vi lese Jesus sin avskjedstale til sine venner. En tale han holdt like før han skulle dø. Her taler han om sin bortgang. Om sin død. Om forfølgelse. Om den Hellige Ånd, og ikke minst om sin oppstandelse og om det evige livet. Jesu avskjedstale er til oss. Til deg og meg. Her finner vi alt om hva Jesus sier om seg selv og om hvem han er. Han er veien, Han er sannheten, og Han er livet. Mot slutten av sin avskjedstale løfter Jesus sine øyne mot himmelen og ber for oss. Han ber Gud om å bevare oss fra det onde. Hvor jeg elsker dette uttrykket. Bevar dem! Pass på dem! La ingenting vondt skje dem. Og han sier videre i Joh. 17:18, «slik du sendte meg Far, slik sender jeg dem». Jesus visste at hans tid på jorden snart var over, og Han trang andre som kunne leve «Jesu-liv» rundt om i verden. Husk det, du som tror på Jesus. Han trenger deg. Han elsker deg og han ber for deg. Det var leir for funksjonshemmede, og de var kommet til siste dagen av leiren. Deltakerne syntes de hadde hatt det fint, og mikrofonen ble sendt rundt slik at de som ville kunne få si noen setninger om hva leiren hadde betydd for dem som en avskjedshilsen. En gutt med Downs syndrom rakte opp hånda. Han tok mikrofonen, satte den for munnen og sa «nå drar vi hjem». Gutten hadde nemlig savnet faren sin som måtte være hjemme og arbeide. Selv om han hadde hatt en flott leir, lengtet han hjem for han savnet pappaen sin. Jeg kan si meg enig med gutten. Å leve her på jorden er greit nok, men snart skal jeg hjem. Hjem til Jesus. Da er det slutt på avskjedsfestene og avskjedstalene. Da blir det velkomsthilsen og velkomsttalene som gjelder. I Johannes åpenbaring kan vi lese om en stor skare mennesker fra alle nasjoner og folkeslag som skal møtes i himmelen. Vi skal møte Jesus. Vi skal lovsynge og danse for Ham...«Jeg vil hjem» Den franske forfatteren Victor Hugo skriver så vakkert om himmelen: Tenk å gå i land, og så finne ut at du er i himmelen! Tenk å gripe en hånd, og så oppdage at det er Guds hånd! Tenk å puste inn ny og frisk luft og innse at det er himmelens luft. Tenk å merke at du har nye krefter, og oppdage at det er selve udødeligheten. Tenk å gå fra storm og stress til en fullstendig ro. Tenk å våkne og finne at du er hjemme! Marit Thingbø Misjonær 10 Valhilsen

11 Brudeparet gikk inn i et ekte skap. Skolebryllup på Val Et av de store høydepunktene i miljøarbeidet er det årlige skolebryllupet. En bryllupskomite deler på forhånd ut roller til alle elevene, som inntil bryllupet holdes hemmelig for de andre. Brud og brudgom får heller ikke vite hvem de skal gifte seg med før seremonien er i gang. Det var i år Cecilie Holta og Fritjof Leirvik som lovet hverandre sine hjerter helt til rotid skilte dem ad samme kveld. Pastor Mangelrød syntes det var fint å demonstrere (tvangs)ekteskapet litt bokstavelig med å la dem gå inn i et ekte skap under vielsen i den fullsatte dagligstua. Mange kjente gjester prioriterte å komme i bryllupet; Snehvit og de syv dvergene, Lady Gaga, smurfene, Spiderman, noen av vennene våre fra Mummidalen, Flåklypagjengen og en hel gjeng fiskere fra Lofoten for å nevne noen. Etter den flotte seremonien i dagligstua ble brudeparet fraktet til festlokalet i svarte skinnsofaer på traktor-tilhenger. I matsalen var det dekket til festmiddag i form av nydelig pizza etterfulgt av flott kakebord, selvfølglig med bryllupskake. Her gikk pastor Mangelrød og kirketjener Kvalvik over til toastmaster-jobben og guidet oss gjennom en latterfylt kveld med taler og underholdningsinnslag. For å gi et lite inntrykk fra kvelden, tar vi med talen fra brudgommens foreldre: «Vi har lenge prøvd å skaffe ei kjerring til Frithjof. Etter å ha annonsert i NA, Ytringen, Allers, Hjemmet og KK var det fortsatt ingen som viste interesse. Vi ga opp håpet og fikk han innlagt på Nærøy mentalsykehus, avdeling Val. Det var her de traff hverandre for første gang. Se for dere en vakker solnedgang; ut av den, kommer Cecilie løpende; svett og illeluktende tar hun seg en pause. Plutselig får hun høre lyden av ekte kjærlighet: lyden av en Mercedes Benz modell. Skrangellyden var som musikk i hennes ører, og frieksosen traff henne som en pil i hjertet. Plutselig stoppet alt, og lyden av kjærlighet forsvant. Frithjof hadde fått motorstopp. Cecilie kom springende til unnsetning og Frithjof visste å utnytte det. Han spurte pent om hjelp Valhilsen 11

12 til å få Mercen tilbake til Val. Cecilie svarte ja og Frithjof satte seg bak rattet og ba henne om å dytte. Da visste han at han endelig hadde funnet noen som kunne passe på ham.det er en trist dag for single gutter i dag, nok en skjønnhet blir tatt fra markedet. For dere jenter er det bare en vanlig dag. Glem aldri hvor heldig du er som har fått en så snill, morsom og pen kone. Cecilie, du er også bra heldig som har fått en så utrolig flott kjole! Jeg har kanskje ikke gitt deg så mange råd, men en ting må du huske på. Uansett hva som skjer må du aldri glemme de magiske ordene DU HAR RETT, KJÆRE!» Skolebryllupet er alltid et morsomt høydepunkt midt i mørketida. Takk til både elever og miljøavdelingen for flott innsats! Gjertrud Øygard Hienerwadel Miljøarbeider Talen av brudgommens foreldre var et av høydepunktene under bryllupet. Flere gjenkjennelige gjester til bords i matsalen. Spiderman dukket også opp sammen med Mary Jane Watson. En gjeng fiskere fra Lofoten sang under bryllupet. 12 Valhilsen

13 Ragnhild Fjær utkledt som Lady Gaga. Brudens besteforeldre. Snehvit og de syv dvergene. Backstreet boys opptrådte under middagen Valhilsen 13

14 Elias Berre, Laurits og Kristian Fonn trives på leir. Aktivitetsleir på Val 28.mars-2.februar var det aktivitetsleir, i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband, på Val klassinger fant veien fra Namsos og Kolvereid til Val denne helga. Håper det ga mersmak - på mange måter! En av de hadde i hvert fall planen klar om å gå på Val om noen år... Å ha leir på Val gir mange muligheter. Her er det flotte turområder rett utenfor døra, så på lørdagen gikk vi til «gamma», noen over postene og andre langs vegen. Også på tunet er det mye å finne på. Her fikk de som ville det ri og prøve seg på å smi jern i verkstedet. Fjøsbesøk ble det også. I tillegg ble det tid til spill, kubb, svenskegjemsel og masse annet innimellom. På denne tida av året er internatrommene opptatt av elever, så overnatting foregikk på klasserom. Det gikk fint! Måltidene spiste vi på personalrommet. Det var godt fellesskap rundt Det er alltid populært med hestene på Val. 14 Valhilsen

15 Lærer Håkon Valen lærte deltagerne å smi jern. bordet og veldig god mat, som kjøkkenpersonalet laget til oss. Vi brukte auditoriet som møtesal, der kunne vi hatt plass til flere. Men om det ikke var så mange på leir denne helga, så var det en fin flokk, som så ut til å trives godt sammen. Da søndagen kom ble det tatt gruppebilder på «gutterommet» og telefonnummer ble utvekslet. Fint når nye vennskapsbånd knyttes! Og aller best er det at en får bli enda bedre kjent med Jesus, han som er den beste vennen av alle! Knut Ole Østertun og Margrete Klokkehaug hadde fine samlinger med utgangspunkt i mottoet for leiren, som var «Følg meg». Neste aktivitetsleir på Val er juni. Da håper vi både disse tretten og enda flere kommer! Program blir lagt ut på leir når det nærmer seg. Heidi Gard Åsebø Søke barnehageplass? Kjenner du noen som trenger barnehageplass, eller du selv har lyst til å høre mer om barnehagen vår, er det bare å ta kontakt med oss! Lilleval Barnehage AS 7970 Kolvereid E-post: Tlf: Valhilsen 15

16 Lite fiskelykke, men god stemning likevel! Jentene fra Madagaskar koste seg på isfiskedagen. Besøk fra Madagaskar De siste årene har vi vært så heldige og hatt besøk fra Madagaskar i anledning utvekslingsprogrammet Green Network. Green Network er et program som har hatt som mål å la ungdom fra mer eksotiske strøk få et inntrykk av og lære om norsk landbruk, samtidig som de tilbyr det samme for norske studenter i utvalgte land. I januar og februar i år var vi igjen vertskap, og hadde besøk av seks ungdommer fra Madagaskar fordelt i to omganger. Disse var med på daglige aktiviteter i skolehverdagen, mest i praktiske fag, men de bidro også inn mot de teoretiske faga. Når man er på besøk på Val, er det naturlig at man er med både på gården og på sjøen. I fjøset kunne vi se at de hadde fått god erfaring med seg fra Øya videregående skole, som de hadde vært hos før de kom til oss. Andre ting var nytt, som isfiske og lakseoppdrett, og for noen var det første gang i salen på en hest. Den siste gruppa var så heldige at de fikk med seg en fagtur sørover i fylket, der de fikk vært innom på Norske Skog, og sett norsk pelsproduksjon. «Poly» og Stine Hansen prøvde fiskelykken. I tillegg til det faglige så har de naturlig nok vært med på noen av de mange aktivitetene på ettermiddagstid, og både Hawaii-kveld og skolebryllup gikk av stabelen mens besøket var her. I tillegg hadde vi også møteuker her den første perioden og jentene som var her da, bidro med sang på møtene. Vi ønsker gjengen fra Madagaskar lykke til videre med oppholdet i Norge, og håper at de, når de kommer hjem, husker tilbake til tida på Val som fine dager. Lars Olav Frafjord Fjøsmester 16 Valhilsen

17 Ungdomsgruppa på Val! Noen av elevene ungdommene i Ungdomsgruppa. Fra venstre Geir Reppen Kirste, Cecilie Holta, internatleder Miriam Birgersson og Hans Marius Valsjø. Tidlig i høst startet vi en ungdomsgruppe på Val. Tanken bak ungdomsgruppa var å knytte de kristne elevene mer sammen, også på tvers av klassetrinnene. Tidligere år har det vært flere bibel- og samtalegrupper som har vært basert på at elevene selv deltok i samtalen. Vi kjente på at elevene trengte å få komme en plass og bare få lytte til Guds ord, uten noe press til å si noe selv. Derfor startet vi denne såkalte «Ungdomsgruppa». Vi har ungdomsgruppe annenhver onsdag. Et vanlig opplegg på ungdomsgruppa er å spise kveldsmat sammen, deretter synge, be og lytte til en andakt sammen. Noen ganger kan det også være vi ser en tale, en kristen film eller følger et opplegg fra et kristent arrangement. Av og til kan vi også samtale rundt det vi har hørt. Vi avslutter gjerne med noe sosialt til slutt for de som har tid til å bli igjen litt lengre. Det er veldig viktig at de kristne holder sammen, og at de yngste er sammen med de eldste. Da jeg selv gikk tredje året på studieforberedende var vi veldig mye sammen med de kristne på første og andre året. Det fikk bety utrolig mye for kristenlivet til flere av oss! Derfor har jeg, med flere, hatt et sterkt ønske om å knytte elevene som går her i år mer sammen. Kristne venner kan mange ganger være avgjørende for å bli bevart i troen. Vi opplever at elevene setter pris på ungdomsgruppa og det har vært veldig godt oppmøte på de fleste samlingene. Utover våren planlegger vi også å dra på et par helgeturer med ungdomsgruppa, både de som går fast og andre har allerede vist stor interesse for å være med på disse. Vi gleder oss stort over disse flotte ungdommene! Miriam Elisabeth Birgersson internatleder Kristendomslærer Josef Birgersson står for undervisninga i Ungdomsgruppa Valhilsen 17

18 Hawaiikveld i stua Heidi Hundseth Dahl og Marie Fagersand Kulseng trives med litt høyere temperaturer i stua. Miljøarbeiderne Sondre Kvalvik og Sigurd Mangelrød er klare for årets Hawaiikveld. Håkon Ruud Kringstad og Terje Wilfred Langeland Kleivkås. Når vinteren siger på og lysten på en sydenreise sniker seg innpå en, kan man lett bli sittende å dagdrømme om varme, hvite strender og skvulpende sjø. En dag vi satt slik og dagdrømte på vårt ukentlige planleggingsmøte, kom den lure ideen om å ha en Hawaiikveld i stua. Som sagt så gjort; en lørdagskveld i februar fant vi frem varmeovner og skrudde opp termostatene. Det hører også med på Hawaii med frukter av ulike slag. Kokosnøtter, ananas, mango, og bananer med mer ble satt frem. Milkshake, smoothies og paraplydrinker (i uante mengder) ble også en suksess. Mange hadde også funnet frem sommertøyet med tilbehør for anledningen, og da hører selvfølgelig solbriller og faktor 30 også med. Det ble en fin kveld med minner om varme og godt felleskap. Sigurd Mangelrød Miljøarbeider 18 Valhilsen

19 Det var mange gevinster å vinne på årets basar. Takk til alle som bidro med gevinster. Barna hjalp til å dele ut gevinster. Her er det Nathalie sammen med mamma Rikke Ranheim som deler ut hjemmelaga brød. Val-basaren 2014 Basarforeningen på Val leverte i år som i fjor, og vi fikk være med på en flott basar lørdag 8. mars. Tradisjonen tro har vi basar på Val hvert år, der vi samler inn penger til skolen vår. Dagligstua fylte seg opp med folk både fra Val og fra området rundt skolen. Det var spesielt kjekt at det også kom folk utenfra for å støtte opp. Vi hadde først et flott møte der Marit Thingbø hadde andakt og tok oss med inn i misjonsarbeidet som hun og mannen Leif har vært aktivt med på i Tanzania. Vi fikk blant annet se en oppmuntrende film fra arbeidet blant Datooga-folket, der vi fikk møte mennesker som har fått ta i mot Jesus som sin Frelser. Sondre Kvalvik og Sissel-Marie Bjerga bidro med fin sang, og Karen-Helene Stevik og Kristine Williksen med flott musikk. Det var ikke få gevinster som ble lodda ut denne ettermiddagen på Val. Gevinstene er gaver som folk har bidratt med, og en stor andel av gevinstene var flott, hjemmelaga mat. Det var god stemning gjennom hele kvelden, og de aller fleste kunne gå lykkelige hjem med en gevinst eller to under armen. Med eller uten gevinst, så har folk vært med å gi et godt bidrag til Val vgs. Val vgs sier tusen takk for resultatet av dagens Valbasar; kroner! Tusen takk til alle som kom, som bidro med gevinster og som kjøpte lodd. Årets hovedgevinst, bildetrykket «Mild vår» av Roald Stevik, ble vunnet av Randi Røvik. Inntektene fra årets basar har Val basarforening lovet at skal gå til dekorasjon i matsalen og det nye buffetområdet som skal stå klart til skolestart i august! Det blir flott! Grethe Stople Lærer God stemning med basar. Fra venstre Torry Aleksander Moe, Håkon Valen, Oddbjørn Johnsen og Sigurd Mangelrød Valhilsen 19

20 Tur til Kvinnerstadskolan naturbruksskole i Ørebro: Samarbeid på tvers av lan Et samarbeidsprosjekt mellom Val vgs og Kvinnerstadskolan i Ørebro, finansiert av Nordplus junior 2013, har vært testet ut dette skoleåret. Sju elever og to lærere reiste fra Val til Kvinnerstaskolan i februar Høsten 2013 var sju elever og to lærere fra den svenske skolen på Val i samme ærend. Målsettingen med prosjektet er blant annet å involvere elevene i internasjonalt samarbeid med tanke på den økende globalisering vi ser i dag. I dette prosjektet er det særlig forholdene innenfor jordbrukssektoren med fokus på matvareproduksjon generelt, matvaretrygghet og bærekraftig utnytting av våre naturressurser som er vektlagt. Første uka har de norske og svenske elevene arbeidet i grupper med tema som: EU, landbrukspolitikk, språk og kultur og arbeidsmarked over grensene. Resultatet skal oppsummeres og presenteres ved begge skolene og evalueres. I den andre uka fikk elevene prøve seg på praktisk arbeid i det svenske jord- og skogbruket med blant annet kjøring av skogs- og anleggsmaskiner. Skolens totalareal er på 8500 daa hvorav dyrka mark 3500 daa og 5000 daa skog. Altså litt større forhold enn det vi er vant til. Andre fikk delta i skolens husdyravdelinger med ku, sau, hest, hunder og smådyr. Det ble også arrangert tur til Gøteborg hvor Universeum och Världskulturmuseum ble besøkt. I tillegg har det vært tur i badeland, bowling og sightseeing i Ørebro, fredags-tacos og mye mer. Etter så tett samarbeid og så mange opplevelser er det nok knyttet nye vennskapsbånd som vil vare livet ut for enkelte. Petter Stevik, rådgiver Randi Hansen, landbrukslærer Skolens staller. Johan Halseth Torgersen ble 18 år da vi var i Sverige, og han ble feiret med marsipankake. 20 Valhilsen

21 degrensene Elevene fikk se skogbruksmaskiner i full aksjon. Elevene fikk være med i stallen, og så blant annet på skoingen Valhilsen 21

22 Marit Thingbø om bord på Elieser, sammen med elevene Rakel Bentzen og Anette Johansen, og serviceleder Sissel-Marie Bjerga. Marit Thingbø en smilende dame med hjerte for misjon! Misjonsuke. Det hadde vi på Val i uke 10, da misjonæren Mart Thingbø var på besøk. Uken ble fylt opp med mange ulike aktiviteter. Marit har gått rundt og vært en del av miljøet, noe både hun og vi på Val har satt pris på. Jeg tok meg en samtale med Marit for å bli litt bedre kjent med henne og finne ut mer av hvem hun er. Hvem er egentlig Marit? Marit bor i Sandnes sammen med mannen Leif, og sammen har de fem voksne barn. De har bodd i Sandnes siden Før det har de vært mange år i Afrika som misjonærer der, både i Kenya og Tanzania. Marit er utdannet lærer, men reiser nå for hovedstyret i NLM, noe hun trives godt med. Hva er det kjekkeste og det verste du gjør? Det kommer ganske kjapt fra Marit at det å vaske opp må være blant det kjedeligste som fins. Noe så meningslaust å vaske opp for så å bruke det om igjen med en gang. Det kjekkeste derimot Marit gjør, er å lese en god bok. Marit er en lesehest med stor L, som leser alt. Jeg ber henne fortelle litt mer om livet sitt. Etter så mange år som misjonær i Afrika, er dette noe som tydelig preger livet hennes. Hun sier selv at når man først har fått Afrika og den afrikanske kulturen under huden, kan man ikke glemme den. Marit og Leif trivdes svært godt i Tanzania, og hun sier at det har vært utfordrende og vanskelig å flytte tilbake til Norge og leve i kulturen som vi har 22 Valhilsen

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Er det beste godt nok?

Er det beste godt nok? 1 leder Det blir en konkurranse i dag. Spiselig belønning ved løst "oppgave" Madeleine Mysen Holm Er det beste godt nok? Tenk på fremtiden! Lev i nuet! Jobb med lekser! Rydd rommet! Gjør det bedre! Det

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer