REKRUTTERING 2014 RAPPORT GJENNOMFØRING AV TILTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTERING 2014 RAPPORT GJENNOMFØRING AV TILTAK"

Transkript

1 Informasjonskontoret REKRUTTERING 2014 RAPPORT GJENNOMFØRING AV TILTAK Rapporten gjeld gjennomføring av kampanjar og rekrutteringstiltak i rekrutteringsplanen for 2014, ein plan som vart handsama i styret på slutten av I denne rapporten er der ikkje evaluering av tiltaka. Kampanjar og tiltak er gjort i nært samarbeid med studieadministrasjonen, KEV-kontoret, avdelingar og institutt og rekrutteringsutvalet. 1. Kampanje retta mot heiltidsstudenten regionalt og nasjonalt 1.1 Kort om sentrale tiltak Dei mest omfattande tiltaka vert avvikla før 15. april og er knytte til tilboda vi har på Samordna opptak (SO). Det er viktig at vi også har ressursar til å gjennomføre rekrutteringstiltak og kampanjar (ledige studieplassar) mot denne målgruppa heilt fram til semesterstart. Det vart skal gjennomførast ein eigen kampanje for GLU 1 7. Det vert kanskje liknande kampanjar for barnevern, sosionom og for ein eventuell faglærarutdanning i musikk. Rapport: I tillegg til det ordinære rekrutteringsarbeidet mot denne målgruppa, gjennomførte vi kampanjar for: GLU 1-7 heiltid (sjå eigen rapport på Innsida) BLU (også gjennom GLØD) GLU 1-7 og BLU deltid Faglærarutdanning i musikk (sjå eigen rapport på Innsida) Sosionom og barnevern (sjå eigen rapport på Innsida) Vi gjennomførte også ein kampanje, Volda VIDARE, for studium på deltid og nett (sjå 1.2) Kampanjane vart planlagt i samarbeid med avdelingar, institutt og rekrutteringsutvalet HVO-veven og sosiale medium Optimalisere brukaropplevinga og informasjonsutbyttet for søkjarane med fleire merkebyggande og strategiske historier om HVO, studentar og alumnar, karriere, Volda og regionen. Vi vil vidareføre satsinga på sosiale medium som Facebook, Voldablogg, Twitter og Instagram. Vi vil legge vekt på bruke HVO-studentar frå ulike utdanningar som innhaldsleverandørar. Vi ser for oss at ulike utdanningar får kvar sine periodar der dei kan publisere i desse kanalane. Side 1 av 25

2 Rapport: HVO-veven generelt Vi har gjort ein god del utviklingsarbeid «under panseret» på veven i 2014: Nytt design (ryddigare og meir oversikteleg sideoppsett med betra navigasjon og ein meir robust, moderne og praktisk koding av HVO-veven), nytt og betre fil-bibliotek, klargjering for responsivt design (design som tilpassar seg t.d. mobile einingar og små skjermar). hivolda.no Studiekatalogen ligg under «Utdanning» i hovudmenyen. Ein kjem også inn i studietilboda via det størte banneret. Dei ulike kampanjane har også i tur og orden fått eigne banner på hivolda.no: Studentar frontar dei ulike kampanjane. Banneret er ei lenke til kampanjesidene for studiet. Nyheiter, pressemeldingar, redaksjonell omtale i media Vi har laga relativt mange saker om studietilboda, studentaktivitetar, studentprofilar osv. til heimesida vår. Desse har vi også distribuert til ulike redaksjonar i regionen med tanke på redaksjonell omtale. Vi lukkast bra med å få oppslag regionalt, men det er vanskeleg å få plass i nasjonale medium. Side 2 av 25

3 Ressursar for søkjarane Ressursane for søkjarane, i første rekkje heimesida, navigasjonssystemet og tenestene under menyvalet Utdanning, er i stor grad tufta på eit større evalueringsarbeid vi gjorde våren Studiekatalogen på nett Inngangen til studiekatalogen på nett. Her kan ein lett lage presise søk etter fagområde, grad/nivå og organisering: Her kan søkjaren definere søket sitt. Resultatet etter eit søk på «mediefag». Side 3 av 25

4 Dei ulike studietilboda vert presenterte slik: Studiekatalogen på nett. Frå desse korte omtalane er det lenker til studiehandbok, praktisk informasjon, til avdelingssidene og ev. andre ressursar.. I 2014 har vi arbeidd mykje med ein seksjon under «Utdanning», «Innblikk i studiekvardagen», der vi har samla og kategorisert studentprofilar, gode historier frå Volda, videoar, reisebrev frå studieturar, rapportar frå praksis, intervju med alumnar osv. Her har ei kopling til StudiebygdA sin nettportal sin naturlege plass. Vi har også laga ei rekkje instruksjonsvideoar. Side 4 av 25

5 Dei engelske sidene Dei nye sidene har fått ny struktur, design og innhald. Dei nye engelske sidene. Sosiale medium: Facebook, Instagram, blogg, Twitter og YouTube Facebook Når det gjeld sosiale medium, kan vi nemne at talet på likes (4757 per 22. mai) på Facebook-sida vår stig jamt og trutt. Facebook-sida vår. Side 5 av 25

6 Annonsering og sponsing på Facebook I år hadde vi annonse på Facebook og sponsa ein film, «Kva er det beste med Volda?». Annonseringa varte frå 9. april til 22. april. Målgruppa var ungdom mellom år, i dei store byane. Dette førte til 289 handlingar: 253 klikka seg til hivolda.no og 15 blei nye følgjarar av Facebook-sida vår. Annonsen på Facebook til venstre. Filmen til høgre. Filmen blei sponsa frå 9. april og ut 15. april. Målgrupper: dei som har «likt» Høgskulen i Volda og vennane deira (gjennom sponsing kjem vi inn på sidene til andre enn dei som faktisk har «likt» HVO). Før vi sponsa innlegget var det personar som hadde sett filmen/innlegget, 29 personar som hadde trykt «liker» og 38 personar som hadde delt den. Per 28. mai er det 1300 som har klikka på posten og 559 har trykka «liker», kommentert eller delt filmen. Innlegget har nådd og er blitt vist 3070 gongar på YouTube. Instagram Vi har mellom anna hatt ein større fotokonkurranse på Instagram: Fotokonkurransen «Mitt Volda» på Instagram: marknadsføring på hivolda.no og FB samt vinnarane med bilda på nyheitene. Side 6 av 25

7 Voldablogg Her er eit par døme oppslag med tekst og video, eitt frå GLØD-kampanjen og eitt frå utdanningsmessa i Oslo, på Voldablogg: Twitter HVO tweets Side 7 av 25

8 YouTube Vi har 86 videoar på YouTube: nokre har vi laga administrasjonen med tanke på rekruttering og rettleiing, nokre har vi fått bruke i forståing med studentar på ulike utdanningar, i lag og organisasjonar. I tillegg har mange lagt ut fine videoar om HVO/Volda på sine eigne kontoar som lagar lenker til. Institutt og seksjonar på sosiale kanalar Informasjonskontoret har forfatta og fått godkjent retningslinjer for bruk av sosiale medium. Fleire institutt har eigne sider som dei driftar. Døme på korleis ulike utdanningar presenterer seg i sosiale medium. Side 8 av 25

9 Eigen portal for studiestart I mai/juni opnar vi ein portal som skal yte sørvis til ny HVO-studentar fram mot studiestart. Overvaking av trafikk Vi har arbeidd med analyseverkty som gjer at vi kan logge betre trafikken inn får annonsar vi har t. d. på nettsider. Kampanjen VIDARE ( to dagar på vg.no + ei vekes annonsering på nettbrett gjennom VG) genererte nesten besøk på våre sider. Sosialfagannonsen på vg.no genererte knapt 1000 besøk på våre sider. Side 9 av 25

10 HVO på utdanningsportalar Russ.no, Studievalg og Studentum. Desse har også ein del andre interessante tenester som direct mail (DM) til relevante målgrupper Studieorientering (SO) i vidaregåande skular og folkehøgskular Vi skal vere på alle vidaregåande skular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I 2014 vil vi også prøve å få innpass på slike studieorienteringar utanom desse områda. Virkemiddel: personleg kommunikasjon, HVO-filmen, PowerPoint/PDF på videokanon, katalogar og brosjyrar. Annonsering og redaksjonell omtale i forkant. Bruk av studentar som HVO-ambassadørar. Rapport: Vi har møtt elevar frå 39 vidaregåande skular og folkehøgskular i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Dag Dato Skole Sted Starttidspunkt Sunnfjord og Sogn Mandag 13. jan Sygna vgs og Høyanger vgs Sygna Vgs 09:30 Tirsdag 14. jan Sogndal vgs Sogndal vgs Onsdag 15. jan Hafstad vgs, Sunnfjord FHS og Mo og Jølster Vgs Førdehuset og Hafstad vgs Torsdag 16. jan Flora vgs Flora vgs og Tentativt: 09:00 Fredag 17. jan Dale vgs Dale vgs 08:55-14:20 Lørdag 18. jan Nordfjord FHS Norfjord FHS 10:00 Nordfjord Mandag 20. jan Firda vgs Firda vgs 08:30 Tirsdag 21. jan Måløy vgs Måløy vgs Onsdag 22. jan Eid vgs og Fjordane FHS Eid vgs Torsdag 23. jan Stryn vgs Stryn vgs 09:00 fredag 24. jan Ulstein vgs og Herøy Vgs Ulstein vgs Sunnmøre 24.1, og måndag 27. jan Volda vgs Volda vgs tirsdag 28. jan Stranda vgs, Sykkylven vgs og Vestborg vgs Stranda vgs 09:00-15:00 onsdag 29. jan Fagerlia vgs og Borgund Vgs Fagerlia vgs 08:30-14:30 Side 10 av 25

11 torsdag 30. jan Spjelkavik vgs og Haram vgs Spjelkavkik vgs fredag 31. jan Akademiet Ålesund og Ålesund vgs Akademiet vgs Ålesund vgs Romsdal og Nordmøre Måndag 3.feb Rauma vgs Rauma vgs 08:00 tirsdag 4. feb Surnadal vgs Surnadal vgs onsdag 5. feb Sunndal vgs Sunndal vgs 08:00-14:30 torsdag 6. feb Molde vgs, Fræna vgs, Gjermundnes vgs, Fannefjord vgs, Romsdal vgs, Akademiet Molde, Molde FHS Bjørnsonshuset fredag 7. feb Atlanten vgs, Kristiansund vgs og Tingvoll vgs Atlanten vgs Nytt: Folkehøgskular på Austlandet Vi får mange førespurnader frå heile landet om å kome på skulebesøk. Vi arrangerte ein liten turne for to mediestudentar til folkehøgskulane Rønningen, Hurdal Verk, Danvik, Haugetun og Follo. HVO-ambassadørane skreiv om studieorienteringane både på hivolda.no og på Voldablogg. Annonsekampanje i førekant Før vi kom til den einskilde skule, hadde vi i førekant annonsert i lokale media. Til saman vert det ein oppfattande annonsekampanje for heiltidsutdanningane våre Utdanningsmesser Ålesund, Bergen, Trondheim, Oslo og Lillestrøm. Sentrale verkemiddel: Ny stand (2014), vising av filmar, katalogar og brosjyrar, personleg kommunikasjon. Bruk av HVO-studentar. Rapport: Vi laga ein nye stand for messene i Standen var bemanna med HVO-ambassadørar pluss ein HVO-tilsett (opptaket). Vi viste ulike videoar på stor skjerm. Side 11 av 25

12 Om lag besøkande var innom dei fem messene HVO var med på. Videoproduksjon på messene Nytt i år var eit team mediestudentar som intervjua og filma besøkande. Slik fekk HVO auka eksponering på messeområdet, og vi fekk videoar til å publisere på dei sosiale kanalane våre. Filmar frå messene i Trondheim og Oslo Karrieredagar, Utdanningsdagar, Ut i jobb-dagen, besøk Informasjonskontoret vil også ta imot elevgrupper til rettleiing og omvising når dei ber om det. Rapport: K-dagane K-dagane vart arrangert på HVO september 2013 på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune for 10. klassene på Søre Sunnmøre. Over 600 elevar tok del. Side 12 av 25

13 Rune Solenes Opstad (bilde til venstre), assisterande fylkesutdanningssjef, opna Karrieredagane Ei gruppe elevar sit som tende lys under orienteringa i Kaarstad aud. U-dagane U-dagane vart avvikla november 2013 for elevar i vidaregåande skular. Godt over 700 elevar frå Nordfjord og Sunnmøre kom. Utdanningsdagane: Frå orienteringane til AHL og ASF. Ut i jobb-dagen Onsdag 15. januar arrangerer Høgskulen i Volda «Ut i jobb-dagen» Fylkesmann Lodve Solholm opna denne som er meint som ein møteplass for våre lærarstudentar og skuleigarar i regionen. Side 13 av 25

14 Viviann Johansen, rektor ved Bigset skule og Mariann Båtnes, rådgjevar ved sektor for oppvekst i Hareid kommune var på Ut i jobb-dagen for å rekruttere barnehagelærarar og faglærarar. Lina Ødegaard og Marita Hagen Kvalsvik (bilde til høgre) er studentar på grunnskulelærarutdanninga trinn. Grundercamp 2014 Grundercamp er eit element i den såkalla Karriereløypa. I mai tok vi imot tre grupper frå 9. klasse i Ørsta ungdomskule. To av gruppene vi hadde i arbeid på Grundercamp. Den til venstre laga ein app for HVO, den andre laga ei smart nakkepute med HVO-logo og Aasen-sitat. Bedriftsbesøk Dette er også eit element i K-løypa. 22. mai hadde vi besøk av 8. klassene på Volda ungdomsskule. Side 14 av 25

15 Elevane fekk mellom anne møte tilsette ved HVO som fortalde om jobb og utdanning. Dei fekk også innføring i studietilboda våre. Besøkstenesta Vi tar imot grupper frå ulike skuleslag ad hoc Trykksaker Studiekatalogar Dette er ein katalog over studietilboda vi presenterer for heiltidsstudenten, framstilt på ein uniform måte. Opplag: Den vil bli distribuert på SO, utdanningsmesser, K-dagar, Utdanningsdagar. Direct Mail (DM) til elevar i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, ulike institusjonar som Forsvaret osv. Vi lagar også ein studiekatalog for internasjonale studentar som internasjonalt kontor distribuerer gjennom sine kanalar. Frå å ha reine emneomtalar i førre utgåve, som fort blei utdatert grunna endringar i emna, avlysingar osv., gjekk vi i denne utgåva over til studentintervju. Meir! nr. 2 Opplag: Magasinet Meir! 1/14 skal supplere studiekatalogen med strategiske og merkebyggande historier om HVO, studentar og alumnar, Volda og regionen (jf. stadkvalitetar og bodskapsstrategiane i StudiebygdA). Dette innhaldet vil også bli presentert på HVO-veven. Trykksaker for bachelor- og yrkesutdanningane Desse vil i hovudsak bli brukt av tilsette og studentar knytte til dei ulike studieprogramma. Blir m. a. brukt ved Utdanningsdagane, Karrieredagane. Faktablad (flygarar) for einskilde studium Desse produserer vi (på papir eller digitalt) i samarbeid med avdelingane etter behov. Blir brukt i kampanjar m.m. Side 15 av 25

16 Rapport: Studiekatalogen. Den engelske studiekatalogen. Alle masterane, bachelor- og yrkesutdanningane har fått faldar av denne typen. Side 16 av 25

17 Magasinet MEIR! fleire historier frå Volda! Annonsar Vi vil bruke annonsar i dagspresse, fagpresse, magasin, Internett, sosiale medium osv. for å «minne om» og «vise veg til» meir informasjon om HVO og studietilboda på HVO-veven, på utdanningsmessene, yrkesorienteringane osv. Generelt vil vi annonsere meir på nett og mindre på papir (sjå rekrutteringsplanen 2.4.). Rapport: Vi har annonsert mykje i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vi har også bra vore synlege nasjonalt. Vi har annonsert i trykte medium, nettaviser, i sosiale medium, på nettbrett og på mobil. Typiske papirannonsar Side 17 av 25

18 Nettannonsar Vi har hatt nettannonsar i VG, i Vårt Land, i mange aviser over heile landet gjennom Amedia, i ballade.no m. fleire. Desse stod på vg.no: Kampanje for sosialfaga til venstre, faglærar i musikk til høgre. Side 18 av 25

19 Kampanjen for GLU: Annonse på vg.no oppe til venstre. Resten: Amedia sine aviser over heile landet. Skjermannonsar på ferjer, rutebåtar og buss-stasjonar To døme på slike annonsar: Volda VIDARE og Bli lærar i Volda! Nettbrett og mobil Vi har annonsert på desse plattformene gjennom Boost Communications og VG. Utviklingsarbeid: Landingsside (tilpassa mobilformatet) for annonsekampanje på nettbrett og mobil gjennom Boost communications. Side 19 av 25

20 1.1.8 Direct mail (DM) og masseutsendingar Vi har sendt studiekatalogen og andre trykksaker til alle avgangselevar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, til folkehøgskular og vidaregåande skular, det militæret osv. I tillegg har vei sendt ut e- postar direkte til avgrensa målgrupper gjennom russ.no. E-post sendt gjennom russ.no Informasjon til registrerte søkjarar/nye HVO-studentar Søk-korpset Vi vil saman med SA som før etablere ei teneste (med tre studentar) som skal fange opp spørsmål frå søkjarane våre. Denne tenesta vil vi meir målretta rette inn mot studium som har dårlig søknad. Utsending av informasjon til registrerte studentar, magasinet Meir! Vi vil i samarbeid med studieadministrasjonen (SA) sende ut praktisk og rekrutterande informasjon til søkjarar som har fått tilbod om plass. Sentralt her er magasinet Meir! som har som målsetting å fortelje dei gode og rekrutterande historiene om HVO og Volda. Side 20 av 25

21 Studiestartportalen og praktisk informasjon på HVO-veven Studiestartportalen yter sørvis til nye søkjarar. Tiltak ved semesterstart Vi vil i samarbeid med SA, StudiebygdA, STIV (fadderordninga), avdelingane og andre viktige funksjonar gjere møtet med HVO og Volda så godt som mogleg for dei nye studentane. Eit sentralt tiltak er Vegvisar for nye studentar. Ny portal: Studentstatus-portal Dett er eit nytt tiltak og føremålet er at nye studentar lett skal kunne sjå status for registrering, semesteravgift, kva emne ein er knytt til osv. Rapport: Søk-korpset og studiestartportalen vil kome på lufta i mai/juni. Meir! er i produksjon. Ei gruppe som har ansvar for planlegging av semesterstart er godt i gang med arbeidet. Portalen for studentstatus er oppe Kampanje retta mot deltidsstudenten/nettstudenten Kort om tiltaka HVO-veven Optimalisere brukaropplevinga for søkjarane på heimesida, i portalen Utdanning og i studiekatalogen på nett Direct Mail (DM) Vi vil sende ut fleire e-postar til tidlegare HVO-studentar (alumnar) og andre for å informere om fleksible studietilbod og FoU. Vise til meir informasjon på HVO-veven Annonsar Vi vi lage ein nasjonal kampanje for å «minne om» og «vise veg til» meir studieinformasjon om tilboda på HVO-veven. I tillegg til nettannonsering trur vi det er nyttig å bruke ulike fagblad som «Utdanning», «Kommunal Rapport» osv Trykksaker Vi lagar brosjyrar for alle mastergradane. Vi lagar også «flygarar» (faktablad) for enkeltstudium digitalt eller på papir. Side 21 av 25

22 Rapport: HVO-veven og kampanje på VG-nett Volda VIDARE er namnet på kampanjen for studium på deltid og nett. Bilde av banner på hivolda.no og ei relativt stor kampanje på vg.no som genererte klikk inn på landingssida vår. Kampanjeside med nyheiter på HVO-veven Til venstre: landingssida for VIDARE-kampanjen. Til høgre eit intervju med nettstudent. Side 22 av 25

23 MM (direct mail) Ei utsending, eit nyheitsbrev, til vel tidlegare HVO-studentar over heile landet. Toppen på det digitale nyheitsbrevet. Annonsar på papir Ulike nett- og deltidsutdanningar har også hatt annonsar i ulike kanalar. Nyhende og pressemeldingar Nokre oppslag om deltids- og nettstudium. Side 23 av 25

24 1.3. Kampanje retta mot internasjonale studentar Kort om tiltaka HVO-veven Ny versjon av dei engelske nettsidene har vore på lufta ei stund og vi vil halde fram med å publisere meir informasjon på engelsk på HVO-veven Internasjonal studiekatalog Opplag: Distribusjon: Internasjonalt kontor. Rapport: Studiekatalog og nettsidene er sentrale tiltak Lokale opptak og suppleringsopptak Det er viktig å halde trykket oppe i rekrutteringsarbeidet heilt fram til studiestart. I desse kampanjane brukar vi stort sett HVO-veven, annonsering og pressemeldingar HVO-veven Synleggjere kampanjane på heimesida vår. Optimalisere brukaropplevinga for søkjarane på heimesida, i portalen «Studietilbod» og i studiekatalogen på nett Annonsar Bruken av annonsar er effektive når det gjeld deltidssegmentet. Vi vil bruke annonsar til å minne om og vise veg til meir informasjon om tilboda på HVO-veven. Side 24 av 25

25 Flygarar (faktablad) Vi lagar også slike på papir eller digitalt Kampanje for studium med oppstart våren HVO-veven Det blir kampanje på heimesidene våre og oppdaterte lister av det det kan søkjast på Annonsar Vi kjøper annonseplass i eigna kanalar for å minne om og vise veg til studietilboda på nettet. Side 25 av 25

REKRUTTERING 2013 Rapport gjennomføring 2013 (oppdatert oktober)

REKRUTTERING 2013 Rapport gjennomføring 2013 (oppdatert oktober) Informasjonsleiaren REKRUTTERING 2013 gjennomføring 2013 (oppdatert oktober) Denne rapporten gir ei kort oppsummering av tiltak 2013. eringa er kopla til tiltaksplanen i Rekrutteringsplanen 2013. Sjå også

Detaljer

Rekrutteringsplanen gjeld kommunikasjons- og sørvistiltak knytt til:

Rekrutteringsplanen gjeld kommunikasjons- og sørvistiltak knytt til: Rekruttering 2011 Rekrutteringsplanen gjeld kommunikasjons- og sørvistiltak knytt til: 1. rekruttering av studentar til heiltids- og deltidsstudium ved HVO 2. søknad og opptak (søkjaren sin veg til Volda)

Detaljer

PLAN FOR STUDENTREKRUTTERING 2016

PLAN FOR STUDENTREKRUTTERING 2016 Kontor for samfunnskontakt PLAN FOR STUDENTREKRUTTERING 2016 Side 1 av 15 Innhald 1. Forankring... 3 1.1 Organisering av arbeidet... 3 2. Om... 3 2.1 Fagleg profil med nasjonalt tyngdepunkt... 3 2.2 Studiebygda

Detaljer

Studieorientering 2017 Sygna og Høyanger

Studieorientering 2017 Sygna og Høyanger Studieorientering 2017 Sygna og Høyanger Tid: 09.jan Antall elever: 85 MØTESALEN 09:30-10:00 Velkommen + informasjon om dagen 09:35-10:00 10:00-10:20 Plenumspresentasjoner Tid i min Universitetet i Agder

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 08:30-08:35 Velkommen + informasjon om dagen i Landskapet 08:35-09:10 Generelt om høyere

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rettleiing. - utfylling av refusjonsskjema for faste praksisskular

Rettleiing. - utfylling av refusjonsskjema for faste praksisskular Rettleiing - utfylling av refusjonsskjema for faste praksisskular Reknearket for refusjon er å finne på: www.hisf.no For praksisfeltet (øvst i skjermbildet). Klikk vidare til Grunnskulelærarutdanning 1-7/5-10.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

KOMMENTARAR FRÅ PROSJEKTGRUPPA

KOMMENTARAR FRÅ PROSJEKTGRUPPA Rammeverk for prosjektevaluering - Evaluering av informasjonstiltak (pab2010-v1) Prosjektnamn: Sosialfagkampanjen 2010 Start: 11. feb 2010 Slutt: 15. april 2010 Prosjektleiar: Kristian Fuglseth Prosjektgruppe:

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Vestlandsk Vidsyn. 25. Sept 2013 Gro Rukan

Vestlandsk Vidsyn. 25. Sept 2013 Gro Rukan Vestlandsk Vidsyn 25. Sept 2013 Gro Rukan Framtidsfylket Trainee ei felles rekrutteringsordning for Sogn og Fjordane Agenda o Framtidsfylket AS o Bakgrunn for selskapet o Historikken til traineeordninga

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen

Status på lokal HMS-systemdokumentasjonen Status for HMS-dokumentasjonen desember 0 Personalseksjonen hos fylkesrådmannen har i juli gjennomført ei evaluering av HMSdokumentasjonen til alle einingane i Møre og Romsdal fylkeskommune. HMS-systemet

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Haram kommune 2015 Haram kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesund kommune 2015 Ålesund kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

Tilgangsrettighetar i episerver

Tilgangsrettighetar i episerver Tilgangsrettighetar i episerver Dette dokumentet forklarar korleis roller og tilgangar er bygd opp i episerver. Vi har og samla nokre spørsmål og svar knytt til tilgangar her. Innhald Roller for tilgangar

Detaljer