sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger"

Transkript

1 Skoler og andre Oppdatert 21.juni rødt Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2 gult Vedlikehold Bygg og eiendom Barn og unge 1 grønt virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Kaldt bygg. Arbeidstakerne fryser ofte og mye. Dårlige vinduer. under arbeid Persienner er feilmontert, hindrer åpning av vinduer for lufting sjekk ansvar Dårlig luft på kjøkkenet uten avsug sjekk ansvar Issvull på veien til skolen kommunalteknikk Glatt ved inngangspartier drift Tungtrafikk i bakken ned mot skolen trafikkforhold Arbeidets art i seg selv innebærer mange utfordringer psykisk Konflikt med deltager Trusler fra deltager Konflikt mellom deltagere kommunikasjons-vansker,vold Konflikt med deltager,vold konflikt med kollega Konflikt med leder smittefare, smittsomme sykdommer, innvandrere, dårlig hygiene hindre innbrudd og tyveri brannfare med levende flamme brannfare kaffetraktere brannfare elektrisk utstyr, kontakter trapp glatt, bratt og svingete, dårlig balanse sjekk ansvar klemskader ved bruk av el-rullestol med kraftig motor klemskader lukking av skyvedør sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger elektriker temp. regulering Iskaldt på vinteren, veldig varm når blir satt på fullt drift, bygg H dårlig inneklima H 209, merkelig luft sjekkkes,drift Tørre sluker, septikgass inn i bygget, spesielt paviljongen drif,t rutiner Bossekop 2007/4 Snøsikring tak SFO/nyskole. Bossekop 2007/12 Ribbevegg i gymsal slitt, og gir fliser i fingrene til brukerne. sjekk status, pusset? Bossekop 2007/13 Malingslukt i sløydsal under arbeid Bossekop 2009/1 Hems på SFO må ha et høyere gelender. OK Dårlig luftkvalitet på rom P Dette er et klasserom i gangen nede på "Nyskolen". Også brukere av andre rom i samme fløy rapporterer om helseplager i form av allergiutbrudd og hodepine. Symptomer som har kommet etter at ansatt startet å jobbe i Bossekop 2011/1 lokalene. sjekk opp, Solavskjerming på rom P4-209, tidligere musikkrom. Dette blir ikke lenger benyttet som vanlig klasserom, og nedprioriteres til 3. Bossekop 2011/2 vurderes,evnt 2013

2 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Solavskjerming på rom P1-103 og P Disse rommene får sol rett inn i Bossekop 2012/1 klasserommet litt ut på dagen. vurderes,evnt 2013 Kartstativ på P4-219 og P1-103 må skiftes ut. Kartene faller ned uten forvarsel, og kan Bossekop 2012/2 treffe ansatte og elever i hodet. Armeringsjern stikker opp av jorda utenfor SFO. Dette er rester fra krigen, og medfører Bossekop 2012/3 en fare for brukerne av området. utført?? Kaiskuru Muskel og skjelettskalder barneh Muskel og skjelettskalder,skole SFO Kaiskuru Psykiske belastninger personskade, isete om vinteren, eiger stø Kaiskuru sand drift, rutiner støy,tetningslister rundt dører,organisering av Kaiskuru skoledagen Kaiskuru inneklima, full gjennomgang av ventilasjonssystemet,solskjerming Maurtua, kartlegge inneklima,bygge utsenteret pr. 2, inneklima følges opp Kaiskuru belysning, gjennomgang av belysning og montere nye og, tilstrekkelig, riktig plasssert lysskilder pr.1, under arbeid Kaiskuru adferd pr. 3 Kaiskuru sykemeldinger, kontinuerlig oppmerksomhet på nærvær pr. 4 Korsfjord opv. 2006/1 Taket lekker ved regnvær og tining pr. 1, sjekkes opp 2010/2 snefangere over inngangsparti Monteres opp pr.2, ordnes høst Korsfjord opv. vår-sommer /2 Takrenner nybygg og sp. fløy skiftes, delvis Korsfjord opv. utført, fortsatt mangler pr /5 Skifte stolper rette opp gjerdet,+ 200m gjerde m/ port mangler bak skolen, ferist nytt Korsfjord opv. fundament pr /1 Males, vinduer og kledning nyskolen, vindski Korsfjord opv. og vannbord gml. Skolen Korsfjord opv. 2010/3 skifte 3 ytterdører Sikre bygninger sjekkes opp Korsfjord opv. 2012/1 Skifte 4 vinduer Nyskolen, punktert 2012/2 Skifte defekte deler, utbedre mangler på Korsfjord opv. lekeapp., rutsjebane, disseplanke Korsfjord opv. 2012/3 Rømmingsdør fra aktivitetsrom, skiftes skiftes Vikarsituasjonen, ikke vikar ved fravær 2010/01 pålagt stadig flere oppgaver, svært slitne lærere 2010/02 Voldelige elever, gir utrygghet Dårlig luft/ventilasjon på klasserom/ stress, er 2010/03 blitt bedre sjekkes opp 2010/04 Sykdom og permisjon, fravær pålaget få et stabilt IKT system, Systemet er årsak til 2011/01 atskillige frustrasjoner. Pr. dato er ikke alt klart for eksamen. 2011/ /03 Brøyting og parkering, Av sikkerhetsmessige forhold må oppstillingsplassen flyttes til ballbanen. Brøyteplanen må endres Kommunalteknikk- Trafikkforhold, Brøyteplan Mugglukt adm. Bygget,Minst to tilsatte føler seg utilpass er under utredning under arbeid

3 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Mye støy fra ventilasjonssystemet på enkelte sjekkes opp /01 hjemmeareal FIBAS Støy gymsal, ønsker målinger snarest sjekkes opp /02 FIBAS Øver Alta 2012/1 innkjøp 5 stk evoluent mouse pr. 3 Øver Alta 2012/2 Reingjøring på dagtid og bedre kvalitet pr. 1, Tatiana Øver Alta 2012/3 Lysmålinger arbeidsrom lærere, ytre rad pr.2, drift utfører Komsa, se egen tiltaksliste etter 2012/1 Stallen, høyt støynivå under arbeid 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ /11 personal rommet, høyt støynivå montere vindushasper på alle vinduer slik at det kan luftes sykefravær høyt, mye ekstraarbeid med vikarer, ansatte sie fra, fysiske hjelpemidler dokumentassjonskrav høyt til PPT,BUP og foreldre økende, tidkrevende og blir tildelt andre oppgaver arbeidstempo og press styrt utenfra, arbeidstaker kan ikke regulere glatt inngangspartier og ganger, sandkasser også ved Folkets hus ikke tilstrekkelig plass til å utføre arbeidsoppgaver, mangler teamkontor, tlf. manglende reinhold toaletter, ansatte levere inn avviksmelding til adm. ansatte liten tid til kommunikasjon med andre,avsette tid slik at ass og lærere kan samarbeide dårlig belysning, ansatte gi tilbakemelding ansatt ufin/frekk mot elever dårlige garderobeforhold de voksne, trenger mer plass, benker og kasser i gymsal ødelagte, nye skap som gir mer plass til å henge klær i Hemis dift,rutine sjekkes hvor?

4 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse medarbeider som ikke prioritererr pers. møte 2012/ / /14 instruks for arbeid med farlig utstyr, sløydansvarlig - risikovurdert utstyret montere snøfangere på alle bygg rutiner for avviksmelding Bøtter med strøsand der det er langt til Komsa sandkasse + kjeller Folkets hus Aronnes inneklimamålinger, tung luft Drift tar målinger Aronnes svak belysning, lysmålinger på klasserom og i garderobe Drift tar målinger Støy, måle bakgrunnsstøy + på Aronnes grendehuseset Hemis Aronnes varierende temp. inne drift sjekker Aronnes garderobe grendehuset fukt/ mugg målinger sjekkes opp Aronnes bedre dialog med bygningsdrift følges opp, Raymond Aronnes trafikkale forhold rundt skolen morgen og ettermiddag. Kommunalteknikk Stresset arbeidssituasjon,knyttet til fravær Tverrelvdalen 2012/1 ønsker opprettelse av vikarpool Stor arbeidsmengde i administrasjonen, Tverrelvdalen 2012/2 økning kontorbemanning Tverrelvdalen 2012/3 Uoversiktlig uteområde, fare for påkjørsel av barn ved bringing/henting, utvide parkeringsplass, skilting,strørutiner, Tverrelvdalen 2012/4 Praktisere rutiner for bruk av levende lys Tidsur kaffetrakter, arbeidsrom tema 3 og Tverrelvdalen 2012/5 SFOBruk av kaffetrakter Klare rutiner, tiltaksplaner i forbindelse med Tverrelvdalen 2012/6 sinte og aggressive elever Tverrelvdalen 2012/7 Strørutiner,når glatt må gjøres før SFO åpner om morgenen drift,rutiner Tverrelvdalen 2012/8 Fast tilsyn når barn bruker komfyr Tverrelvdalen 2012/9 Opplæring ergonomi forebygge nakke, rygg muskel og skjelett plager, feilbelastninger, rutiner Tverrelvdalen 2012/10 maskiner sløydsal, opplæring og instruks for bruk, Støv og støyproblemer rutiner for fjerning av istapper i ved glass tak i Tverrelvdalen 2012/11 mediatek drift,rutiner Tverrelvdalen 2012/12 flytte søppelstativ fare for Brann og antenning i bygningsmasse Barn kan bli borte i friminutt, rutiner ved inspeksjon, gjøre elever kjent med uteområdet Tverrelvdalen 2012/13 Dører svinger utover. Noen kan bli truffet, rutiner Tverrelvdalen 2012/14 Fare for påkjørsel av barn ved busspåstigning, bussholdeplass,inspeksjonsrutiner,skilting Tverrelvdalen 2012/15 Kommunalteknikk

5 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Tverrelvdalen 2012/16 Glatt trapp fra parkering til hovedinngang, feilmontert trappegitte Tverrelvdalen 2012/17 rekkverk i trapp til ventilasjonsrom, fare for fallulykke Tverrelvdalen 2012/18 Opplevd stress i hverdagen i klassesituasjon, ressursfordelingen klaaer og team, samarbeidsrutiner vaskemiddel/ løsemiddel. Forgiftning, låse Tverrelvdalen 2012/19 bøttekott, rutiner for bruk Innetemperatur klasserom. For varmt eller for kaldt,trekk fra vinduer arbeidsrom og klasserom, Tverrelvdalen 2012/20 spes. Etter helg sjekkes,drift Tverrelvdalen Ofte for kaldt på arbeidsrom og klasserom kjeller. Spes etter helg. sjekkes, drift Tverrelvdalen 2012/21 Overbelastet elektriske punkter, gjennomgang av skolens behov for stikkontakter fare for brann Tverrelvdalen 2012/22 Støy på 10 klasserom, akustikkplater, gummiknotter stoler, organisatoriske tiltak Tverrelvdalen 2012/23 Feste fotballmål,kan falle over elever Tverrelvdalen 2012/ 24 montere heis eller rampe, Ryggbelastning ved å bære vaskemakin og lignende kjeller A-fløy til B- fløy??? Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.har vært festet til vegglist som 2012/1 nå er løs. 2012/2 Ventilasjonsstøy rom 1130 og /3 Ventilasjonsstøy rom /4 Løse vegg/golvfliser i gang /5 Merker etter fukt i tak rom /6 Knekte fliser i trapp /7 Manglende nødutgangsskilt fra rom 1020 til gang, 2 stk Løse gjenstander oppå garderobe/ varmeskap 2012/8 2012/9 Armeringsjern stikker 20 cm opp fra asfalten ved elevinngang til garderobe /07 Mangler fortsatt en del navn- og nummer-merking på dørene i 1.etg. (1020 2, 1012, 1010, 1119) og på alle dørene i gymkjelleren 37/07 Malingsrommet (Kunst- og håndverk) mangler hyller og skap med dør. Under montering!!! Skolen 41/07 Snefangere mangler på gymsal-taket. (3 meter) 6/08 Rom 1021, 1020, 2010 og 2009 og tilhørende grupperom: Her høres ikke alarmen godt nok! Dette inkluderer også dusjen i gymen. Merking på heis: "I tilfelle brann må heisen ikke 18/08 brukes" - mangler på heis rom 1067 og 0008 Store temperaturvariasjoner: For kaldt (spes.i kuldeperioder, og da særlig tidlig på morgenen og 2/09 mandager) - for varmt (varmovner som står på fullt, særlig etter kuldeperioder) sjekkes

6 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Murkanten (der det er trapp) mellom lekeplassområde og ake-hompen er usikret. Fare 6/09 for skade ved at barn kan ake i murkanten. Her er også en hel del sand vasket bort og dermed har asfalten smuldret bort. Ikke mulighet til å lufte fra grupperom 7/ Det blir ofte tung luft der. Rømningsvei -> 1119 Garderobeskap i tørrgardreobe, 1.etg. Og 8/09 2.etg.(nord, fløy D) er ikke skrudd fast i veggen (1., 2. og 4.trinn) rom?? Hyller som står opp etter vegg på teamkontor, rom 14/ er lause. Skolen må ordne/ kjøpe nye hyller. Mye sus fra ventilasjonsanlegget på grupperom 15/ (høy suselyd) og 1022 (høy suselyd og uregelmessige banke/vibrasjonslyder) 1/10 Læringsareal rom Mangler tavlelys. 4/10 Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.(7.trinn) 5/10 Avløp fra takrenner, vann renner rett ut på asfalten og lager islagte gangstier vinterstid. Gamle romplaner/byggplaner på administrasjonsbygget rom Mangler 1/11 romnummer og enkelte rom er feil inntegnet eller har feil benevnelse. Gjelder også på orienteringsplanen til brannanlegget. 2/11 Rom 1062 (sløyd), mangler nødutgangskilt? Mangler skilting av nødutgang/fluktrute. Over dør: 3/ og 1025 (1.tr) og 1025 (2.tr.) og 2002 (3.tr.) og 2013 (4.tr.). 5/11 6/11 Løse kantsteiner (betong) ved 7.trinn garderobe + skiferkant er usikret, asfalten borte og sand vasket ut. Rom Søyle midt i gangvei, rett utenfor ei dør. Blir aldri utbedret!!! 8/11 Rom 1062 boremaskin og slipemaskin står løse. 10/11 Trappegang rom 2001 mellom 1. og 2. etg: tak ramponert, plater henger løst, kan være til skade på elever og voksne. 11/11 Oppsamling av vann i grøfter og sandbassengene på småskolen. 12/11 Uteområde mellomtrinn: stang til basketkurv er usikret. 13/11 Ventilasjonsgitter ved hovedinngang mangler skruer i nedkant. Gitteret er løst. 14/11 Foran dør ned til gymkjeller: 2 løse fliser. 15/11 Trapp opp til nødutgang ved gymsal: 4 løse fliser i trappeavsatsen. Persienner rundt på skolen er løse, ødelagte, 16/11 henger skjevt, skjermer ikke nok for lys eller varme. Mange av vinduene på mellomtrinnet lekker 17/11 luft. Ved mye vind eller i kuldeperioder tapes mye varme. Prosjekt Bæresøyle,må være Prosjekt

7 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Gymkjeller ved lærergarderobe: Åpent 18/11 lyspunkt, mangler pære er totalt usikret. Meget farlig!! snarest Balansestokker på lekeplass 19/.11 småskoletrinnet. Høy skaderisiko. Mangler manuelle brannvarslere i 2.etg. med romnummer 20.. Det er kun en varsler på 20/.11 ventilasjonsrommet som alltid er låst. Mellomtrinnets uteareal: Glippe i takrenne og 21/11 manglende rør. 22/11 Merking av brannskap mangler 23/11 Sikring slår seg av på rom 1130/ 1131/ 1136 og /07 Mangler fortsatt en del navn- og nummermerking på dørene i 1.etg. (1020 2, 1012, 1010, 1119) og på alle dørene i gymkjelleren 37/07 Malingsrommet (Kunst- og håndverk) mangler hyller og skap med dør. Under montering!!! Skolen Snefangere mangler på gymsal-taket. (3 41/07 meter) 2012 Rom 1021, 1020, 2010 og 2009 og tilhørende 6/08 grupperom: Her høres ikke alarmen godt nok! Dette inkluderer også dusjen i gymen. bestillt, av Elektro as Merking på heis: "I tilfelle brann må heisen 18/08 ikke brukes" - mangler på heis rom 1067 og 0008 Store temperaturvariasjoner: For kaldt (spes.i kuldeperioder, og da særlig tidlig på 2/09 morgenen og mandager) - for varmt (varmovner som står på fullt, særlig etter kuldeperioder) sjekkes, drift Murkanten (der det er trapp) mellom lekeplassområde og ake-hompen er usikret. 6/09 Fare for skade ved at barn kan ake i murkanten. Her er også en hel del sand vasket bort og dermed har asfalten smuldret bort. Ikke mulighet til å lufte fra grupperom /09 Det blir ofte tung luft der. Rømningsvei -> 1119 Garderobeskap i tørrgardreobe, 1.etg. Og 8/09 2.etg.(nord, fløy D) er ikke skrudd fast i veggen (1., 2. og 4.trinn) rom?? sjekkes Hyller som står opp etter vegg på teamkontor, 14/09 rom 2024 er lause. Skolen må ordne/ kjøpe nye hyller. Mye sus fra ventilasjonsanlegget på 15/09 grupperom 1100 (høy suselyd) og 1022 (høy suselyd og uregelmessige banke/vibrasjonslyder) bestillt, vent,firma 1/10 Læringsareal rom Mangler tavlelys. sjekkes Garderobe rom 1105, garderobeskap til 4/10 ansatte ikke festet til vegg.(7.trinn) sjekkes

8 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Avløp fra takrenner, vann renner rett ut på 5/10 asfalten og lager islagte gangstier vinterstid. 1/11 Gamle romplaner/byggplaner på administrasjonsbygget rom Mangler romnummer og enkelte rom er feil inntegnet eller har feil benevnelse. Gjelder også på orienteringsplanen til brannanlegget. prosjekt utenomhus Rom 1062 (sløyd), mangler nødutgangskilt? 2/11 sjekkes Mangler skilting av nødutgang/fluktrute. Over 3/11 dør: 1019 og 1025 (1.tr) og 1025 (2.tr.) og 2002 (3.tr.) og 2013 (4.tr.). sjekkes Løse kantsteiner (betong) ved 7.trinn 5/11 garderobe + skiferkant er usikret, asfalten borte og sand vasket ut. Rom Søyle midt i gangvei, rett utenfor 6/11 ei dør. Blir aldri utbedret!!! må bli prosjekt Rom 1062 boremaskin og slipemaskin står 8/11 løse. sjekkes Trappegang rom 2001 mellom 1. og 2. etg: 10/11 tak ramponert, plater henger løst, kan være til skade på elever og voksne. sjekkes Oppsamling av vann i grøfter og 11/11 sandbassengene på småskolen. Uteområde mellomtrinn: stang til basketkurv 12/11 er usikret. Ventilasjonsgitter ved hovedinngang mangler 13/11 skruer i nedkant. Gitteret er løst. 14/11 Foran dør ned til gymkjeller: 2 løse fliser. Trapp opp til nødutgang ved gymsal: 4 løse 15/11 fliser i trappeavsatsen. Persienner rundt på skolen er løse, ødelagte, 16/11 henger skjevt, skjermer ikke nok for lys eller varme. sjekkes opp Mange av vinduene på mellomtrinnet lekker 17/11 luft. Ved mye vind eller i kuldeperioder tapes mye varme. Gymkjeller ved lærergarderobe: Åpent 18/11 lyspunkt, mangler pære er totalt usikret. Meget farlig!! Balansestokker på lekeplass 19/.11 småskoletrinnet. Høy skaderisiko. 20/.11 21/11 1/12 Mangler manuelle brannvarslere i 2.etg. med romnummer 20.. Det er kun en varsler på ventilasjonsrommet som alltid er låst. Mellomtrinnets uteareal: Glippe i takrenne og manglende rør. Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.har vært festet til vegglist som nå er løs. 2/12 Ventilasjonsstøy rom 1130 og 1137 Fibas? 3/12 Ventilasjonsstøy rom 1100 Fibas? 4/12 Løse vegg/golvfliser i gang /12 Merker etter fukt i tak rom /12 Knekte fliser i trapp 2001 Romald sjekkes opp,rapport ventes fra firma

9 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Manglende nødutgangsskilt fra rom 1020 til 7/12 gang, 2 stk Løse gjenstander oppå garderobe/ 8/12. varmeskap 9/12. Armeringsjern stikker 20 cm opp fra asfalten ved elevinngang til garderobe 1110 Det er dårlig inneklima ved gammel skolen. 1/2012 Her har det tidligere vært vannskader. Bygg c, gang B og E må sjekkes er sjekket Pga store vinduer og ingen solavskjerming 2/2012 blir det veldig varmt inne på bygg D og E. Det samme gjelder hele adm bygget Det er dårlig inneklima ved samtlige 3/2012 klasserom sjekkes opp Nye arbeidspulter og stoler, de andre gml og 4/2012 dårlige Skolen er bygget i ulike bygg, det medfører 5/2012 en del bæring av tungt utstyr. Det er utfordringer for de ansatte som har rygg, nakke og skulder plager Dårlig inneklima på hele adm bygget sjekke 6/2012 temp. styring Ventilasjon bråker mye på hele adm bygget. 7/2012 Hemis? Vegger trenger maling på pauserom og nye 8/2012 møbler 9/2012 EL lokk i gangen mangler Bygg A 10/2012 Låsen på vinduet er ødelagt 11/2012 Betong gulv i yttergangen, Dørlåsene/håndtakene på samtlige dører ved 12/2012 bygg A er løse 13/ /2012 Bygg B Dårlig inneklima på bygg A, Tempratur 28 grader 15/2012 Betong gulv i yttergangen, 16/2012 Sprikk i glasset i ytterdøra 17/2012 Slitte vegger og tak 18/2012 EL lokk i gangen mangler 19/2012 Bygg D Dårlig inneklima på bygg D, Tempratur 27 grader sjekkes temp.styring 20/2012 Låsen på vinduet er ødelagt Dårlig lukt i gangen, boden og toalettene. 21/2012 Dette har kommet gradvis mer og mer etter Bygg E vannlekkasjen ifjord Sjekkes status 22/2012 Låsen til lagret er ødelagt Bygg E 23/2012 Kun varmt vann i kranen Vinduslåsen på grupperommet og 24/2012 klasserommet er ødelagt 25/2012 Belegget på do er sprukket 26/2012 Gammel Vasker er ødelagte og det lukter av de skolen 9 kl vasker er demontert 27/2012 Ventilasjonen er skitten 28/2012 Lista i taket er ødelagt

10 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Gulvet gynger, dette har kommet mer og mer 29/2012 etter vannlekkasjen jan/feb 2010 sjekkes opp 30/2012 Lysrør i taket er ødelagt 31/2012 Vindu og vegger trenger maling 33/2012 Gr Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig rom varmt her. sjekkes 34/2012 Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig Sløydromm varmt her. må ryddes, rutiner et for bruk 35/2012 Knust et vindu 36/2012 Vindu og vegger trenger maling Gammel og skitten vask som står og lukter 37/2012 demontert Rømmningsvei i gangen mangler lås som 38/2012 kan lukkes opp uten nøkkel 39/2012 Veldig skitten her og det ligger museskit på Kjelleren gulv og benker sjekk renholdsplan Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig varmt her. 40/2012 sjekkes hvor? Hull i veggen til kryp kjelleren 41/2012 luke settes på plass Hull i mur veggen til kryp kjelleren ved 42/2012 inngangen ute 43/2012 Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig Gule varmt her. rommet sjekkes hvor? 42/2012 Ventilasjonen/filtret er skitten 43/2012 Sprikk i belegget 60/2012 Lagerrom/ fyrrom dårlig lukt her. Er veldig Fyrrommet varmt her også. Fyrkjelen er gammel????, sjekkes 61/2012 Lysbryteren til guttegarderoben er ødelagt Garderobe Dårlig renhold både i jente og 62/2012 guttegarderoben 63/2012 Lampa er knust i garderoben 64/2012 Slite benker i garderoben 65/2012 Hull i døra til guttegarderoben 66/2012 Et dusjhode mangler i jentegarderoben Støvete ventilasjonsanlegg både i jente og 67/2012 guttegarderoben 68/2012 Dørpumpa til ytterdøren er ødelagt SFO 69/2012 Låsen på ytterdøra fungerer dårlig Det er gulvkaldt, elever og voksne fryser på 70/2012 bein hvor?, sjekkes 71/2012 Kjøkkenet er gammelt og slitt. 72/2012 Vegg og tak er slitte og det trengs malin 73/2012 Løse stikkontakter Pga stor vinduer og ingen solavskjerming blir 74/2012 det veldig varmt inne sjekkes hvor Sfo og 1 klasse deler på bygget. Det har 75/2012 tidligere vært snakk om å sette opp ei dør her nytt i juni Elvebakken 2012/1 Ansatte sliten, gjennomgang av oppgaver, fokus på struktur i klasserommet, kunnskap om utfordrene elever

11 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Elvebakken 2012/2 Tung luft, ønsker inneklimamålinger drift? Elvebakken 2012/3 Ansatte tydelig ved planlagt fravær Elvebakken 2012/4 Møter, utarbeide tydelige åtshjul, innkalllinger / refr. Legges i Fronter Elvebakken 2012/5 bedre infoflyt til assistenter Elvebakken 2012/6 Nye kontorstoler ansate Elvebakken 2012/7 Kaldt på SFO, vindfang utenfor ytterdør 1.tr. Og SFO Elvebakken 2012/8 Flere utelys ved SFO, flere stikkontakter på klaserom, 10 stk på Elvebakken 2012/9 hvert. Elvebakken 2012/10 Sjekke sikringer til arbeidsrom, ryker ofte Ta bort gml. bøker som ikke brukes på Elvebakken 2012/11 arbeidsrommet Varmt på klasserom i A, B fløy, samt SFO og Elvebakken 2012/12 1.kl., arbeidsrom og pers. rom 1.etg. Elvebakken 2012/13 A 106 grupperom, dårlig luft Elvebakken 2012/14 A 106 ventilasjonsskap ute av drift Elvebakken 2012/15 A 114, få satt inn et vindu til for lufting Elvebakken 2012/16 Fjerne rot under trappen Stokk under lekestativ utenfor F-fløy, Elvebakken 2012/17 ødelagtre tau Skriverier med mer på toaletter og vegger Elvebakken 2012/18 utendørs fjernes / males Drenere bort vanndammer bak skolen mot Elvebakken 2012/19 Elvebakken 2012/20 tette store huller i asfalten på gårdsplassen Elvebakken 2012/21 gjerder, benker og bord slitte Elvebakken 2012/22 konfidensielle samtaler på egne rom, rutiner Elvebakken 2012/23 Tunge løft, bruke hjelpemidler

12 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Saksfremlegg Saksnr.: 07/2876-1 Arkiv: 440 A2 Sakbeh.: Marianne Berge Sakstittel: HMS - UTBEDRING/VEDLIKEHOLD BARNEHAGER OG SKOLER 2007 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune . Bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 15.04.2015 Kjersti Lyngvær Til behandling: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 15.04.2015 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret Barnehage Oppdat 21.juni Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2012/1 red. langtidssykefravær 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 Store vannansamlinger på ute området vår og sommer, samt utenfor gjerdet Dårlig

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES HANDLINGSPLANER 2013 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.06.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 REFERATSAKER VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Kontaktpersoner sesongen 2012-13

Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Kontaktpersoner sesongen 2012-13 Ansvarlig Kjelsåshallen Eirik Næss 951 82 730 Oppmannsansvarlig Torunn Eilertsen 930 55 456 Dommeransvarlig Anders Holand Pettersen 928 84 842 Leder KIL Håndball Knut Sundby

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010.

Kartlegging av behov for utbedringer, reparasjoner og innkjøp av utstyr til fritidsklubbene. - April 2010. Tjenestested: Manglerud ungdomshus og Abildsøklubben Tjenesteleder: Daniela Abbass Filmrommet: - nytt gulvbelegg på filmrommet - male taket i den lille gangen og flekke over på vegg og lister - montere

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 07.06.2016 08:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/16 Sak 6/16 REFERATSAKER TIL AMU VERNEOMRÅDENE / ENHETENES HANDLINGSPLANER

Detaljer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Det juridiske fakultet Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer Vernerundene 2013 for videre oppfølging i 2015 Denne oversikten inneholder det som er restanser etter gjennomgang i møte med Rune 25/2-2015.

Detaljer

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6

ID Registrert Frist Overskrift Enhet Konsekvens Ansvarlig Status. Sider 6 Unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 14 1/6 30.06.2017 1690 10.11.2016 16.05.2018 Sprukket vindu K207 1723 11.11.2016 01.01.2017 Øyevern bonnsliper 1773 21.11.2016 01.01.2017 Ephorte henger 1727 15.11.2016 16.03.2018 E111 \Elektro 1729 15.11.2016

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler.

M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type Driftsleder 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Elektro Elektro Bygg 18 kode / utført M0 Mangler passende møbler Se om vi kan finne et ledig bord og stoler av samme type 01.02.14 M1 Mangler passende møbler. Se om vi kan finne et ledig bord og stoler

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Mælan skole måling av inneklima

Mælan skole måling av inneklima Mælan skole Råkvågveien 7 7113 Husbysjøen Dato: 29.08.2017 Sak 17/1520 Arkiv: 05 Skole Mælan skole måling av inneklima Folkehelse Fosen gjennomførte 24. august 2017 inneklimamålinger ved Mælan skole. Kontaktperson

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapport Oversikt Avvik med beskrivelse Utskriftsdato: Utskrift foretatt av: Møre og Romsdal fylkeskommune fylkeskommune Oversikt Avvik med beskrivelse Rapporten som presenteres vil være basert på hvilke type rettigheter man har, og hvilke valg som er gjort i bestillingsbildet. Denne rapporten er bestilt med

Detaljer

Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite. Brannøving. mangler. Mangler brannøving. Mangler brannøving

Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite. Brannøving. mangler. Mangler brannøving. Mangler brannøving Heimetenestene Tørr luft Rydding i garasje Ja I A Avtalen Ja, trivselskomite Helsestasjon Ressurssenter Rutine nedvask, Luftkvalitet møterom Avsug labratoriet? Førstehjelpsutstyr mangler Sklisikker golvflis

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 I Opplæringsloven 9a-2, om det fysiske miljøet, står det: «Skolane skal planleggjast, byggjast,

Detaljer

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes

Aage Mokkelbost, Annelen H. Hjertvik, Marianne Myren, Anne Karina Fauskanger, Mone Grønseth og Jorleif Bremnes bygg 9 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 31.03.2016 Jorleif Bremnes Til behandling: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Tiltak besluttet: 31.03.2016 Aage Mokkelbost Lukket: Skademelding

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

Dønski kommunale legesenter Romskjema

Dønski kommunale legesenter Romskjema Dønski kommunale legesenter Romskjema Rom nr. U etg Rombeskrivelse Lydkrav: Generelt NB! Varmekabler i gulvet hele u etg. Beskrivelse arbeid 34 db fra legekontor til korridor/gang 44 db mellom legekontor

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima

Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima Kari Thunshelle partnerseminar ZEB og reduceventilation 14.03.2012 Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima 1 Norges første passivhusskole Sentralt i Drammen eid av Drammen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Vestfold 4.juni 2015 Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan.

Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Vernerunde AFT Gjennomføres årlig ved hvert verneområde (program og dekanstab) av verneombudet i samarbeid med programansvarlig/dekan. Prosedyre 1. Planlegging. Verneombudet planlegger hvilke av områdene

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

KOMSA SKOLE - OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING, - JFR. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Helse og sosialtjenesten Helseadministrasjon Komsa skole Bossekopveien 119 NO-9511 ALTA Norge Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 14707/16 J70 16/1333-14/KRTO ALTA 30.06.2016 KOMSA SKOLE -

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

PLAN FOR DUGNAD Befaring og

PLAN FOR DUGNAD Befaring og PLAN FOR DUGNAD Befaring 13.07- og 20.07-2016 Tilsdede Geir Skaret Raymond Walmestad Hanne Sigvard Roger Robertsen Dugnads Rapport 001 1 Dugnad. 19-21 august (Hanne) 2 Dugnad. 26-28 august (Sigvard) 3

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015)

HANDLINGSPLAN FOR 2015/2016 (Utarbeidd etter vernerunden 3. desember 2015) Elektro Elektro Bygg 18 (Brakke nord) M4 Gardinstenger Oppheng på gardinstenger utbetrast Driftsleiar M5 Lause kontakter Kontaktane skiftes ut / festes Avd. leiar Hull i vegg / ventil på vegg inntil toalett

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 18.09.2012 08:00-09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/12 Sak 6/12 REFERATSAKER AMU 18.09.12 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Hvordan få det til

Hvordan få det til Hvordan få det til 12.11.2014 1 Hvem og hvordan får de det til? Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Nina Nordgård Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Hvordan få det til 12.11.2014 2

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE Dato: 22.10.2012 Eier: Prosjektleder: Olav Kyrresgate 23 4068 Stavanger Åse Siren Westersjø, Valberget

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 164. Opprettet Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet Tiltak besluttet ID 164 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 30.09.2015 Opprettet av Åse E.B. Slatlem Vurdering startet 30.09.2015 Ansvarlig Nils Søderlund Tiltak besluttet 30.09.2015 Avsluttet Risikovurdering bygg 7

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD Vedlegg 5:Teknisk vurdering av skoleanleggene i Trøgstad. (Utarbeidet av tekniske tjenester) Beskrivelser med blått viser styrker ved anleggene, mens beskrivelser i rødt viser spesielle svakheter/utfordringer.

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK 4196 GUS FREMDRIFTSMØTE NR. 19 Tilstede KJELL ARILD KORBØL KAK GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB ROY KALFJØS RK Ikke tilstede ELNAN HENRY FORFOD HF KAI SAGEN

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer