sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger"

Transkript

1 Skoler og andre Oppdatert 21.juni rødt Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2 gult Vedlikehold Bygg og eiendom Barn og unge 1 grønt virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Kaldt bygg. Arbeidstakerne fryser ofte og mye. Dårlige vinduer. under arbeid Persienner er feilmontert, hindrer åpning av vinduer for lufting sjekk ansvar Dårlig luft på kjøkkenet uten avsug sjekk ansvar Issvull på veien til skolen kommunalteknikk Glatt ved inngangspartier drift Tungtrafikk i bakken ned mot skolen trafikkforhold Arbeidets art i seg selv innebærer mange utfordringer psykisk Konflikt med deltager Trusler fra deltager Konflikt mellom deltagere kommunikasjons-vansker,vold Konflikt med deltager,vold konflikt med kollega Konflikt med leder smittefare, smittsomme sykdommer, innvandrere, dårlig hygiene hindre innbrudd og tyveri brannfare med levende flamme brannfare kaffetraktere brannfare elektrisk utstyr, kontakter trapp glatt, bratt og svingete, dårlig balanse sjekk ansvar klemskader ved bruk av el-rullestol med kraftig motor klemskader lukking av skyvedør sjekk ansvar, få flere stikkontakter, mye skjøteledninger elektriker temp. regulering Iskaldt på vinteren, veldig varm når blir satt på fullt drift, bygg H dårlig inneklima H 209, merkelig luft sjekkkes,drift Tørre sluker, septikgass inn i bygget, spesielt paviljongen drif,t rutiner Bossekop 2007/4 Snøsikring tak SFO/nyskole. Bossekop 2007/12 Ribbevegg i gymsal slitt, og gir fliser i fingrene til brukerne. sjekk status, pusset? Bossekop 2007/13 Malingslukt i sløydsal under arbeid Bossekop 2009/1 Hems på SFO må ha et høyere gelender. OK Dårlig luftkvalitet på rom P Dette er et klasserom i gangen nede på "Nyskolen". Også brukere av andre rom i samme fløy rapporterer om helseplager i form av allergiutbrudd og hodepine. Symptomer som har kommet etter at ansatt startet å jobbe i Bossekop 2011/1 lokalene. sjekk opp, Solavskjerming på rom P4-209, tidligere musikkrom. Dette blir ikke lenger benyttet som vanlig klasserom, og nedprioriteres til 3. Bossekop 2011/2 vurderes,evnt 2013

2 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Solavskjerming på rom P1-103 og P Disse rommene får sol rett inn i Bossekop 2012/1 klasserommet litt ut på dagen. vurderes,evnt 2013 Kartstativ på P4-219 og P1-103 må skiftes ut. Kartene faller ned uten forvarsel, og kan Bossekop 2012/2 treffe ansatte og elever i hodet. Armeringsjern stikker opp av jorda utenfor SFO. Dette er rester fra krigen, og medfører Bossekop 2012/3 en fare for brukerne av området. utført?? Kaiskuru Muskel og skjelettskalder barneh Muskel og skjelettskalder,skole SFO Kaiskuru Psykiske belastninger personskade, isete om vinteren, eiger stø Kaiskuru sand drift, rutiner støy,tetningslister rundt dører,organisering av Kaiskuru skoledagen Kaiskuru inneklima, full gjennomgang av ventilasjonssystemet,solskjerming Maurtua, kartlegge inneklima,bygge utsenteret pr. 2, inneklima følges opp Kaiskuru belysning, gjennomgang av belysning og montere nye og, tilstrekkelig, riktig plasssert lysskilder pr.1, under arbeid Kaiskuru adferd pr. 3 Kaiskuru sykemeldinger, kontinuerlig oppmerksomhet på nærvær pr. 4 Korsfjord opv. 2006/1 Taket lekker ved regnvær og tining pr. 1, sjekkes opp 2010/2 snefangere over inngangsparti Monteres opp pr.2, ordnes høst Korsfjord opv. vår-sommer /2 Takrenner nybygg og sp. fløy skiftes, delvis Korsfjord opv. utført, fortsatt mangler pr /5 Skifte stolper rette opp gjerdet,+ 200m gjerde m/ port mangler bak skolen, ferist nytt Korsfjord opv. fundament pr /1 Males, vinduer og kledning nyskolen, vindski Korsfjord opv. og vannbord gml. Skolen Korsfjord opv. 2010/3 skifte 3 ytterdører Sikre bygninger sjekkes opp Korsfjord opv. 2012/1 Skifte 4 vinduer Nyskolen, punktert 2012/2 Skifte defekte deler, utbedre mangler på Korsfjord opv. lekeapp., rutsjebane, disseplanke Korsfjord opv. 2012/3 Rømmingsdør fra aktivitetsrom, skiftes skiftes Vikarsituasjonen, ikke vikar ved fravær 2010/01 pålagt stadig flere oppgaver, svært slitne lærere 2010/02 Voldelige elever, gir utrygghet Dårlig luft/ventilasjon på klasserom/ stress, er 2010/03 blitt bedre sjekkes opp 2010/04 Sykdom og permisjon, fravær pålaget få et stabilt IKT system, Systemet er årsak til 2011/01 atskillige frustrasjoner. Pr. dato er ikke alt klart for eksamen. 2011/ /03 Brøyting og parkering, Av sikkerhetsmessige forhold må oppstillingsplassen flyttes til ballbanen. Brøyteplanen må endres Kommunalteknikk- Trafikkforhold, Brøyteplan Mugglukt adm. Bygget,Minst to tilsatte føler seg utilpass er under utredning under arbeid

3 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Mye støy fra ventilasjonssystemet på enkelte sjekkes opp /01 hjemmeareal FIBAS Støy gymsal, ønsker målinger snarest sjekkes opp /02 FIBAS Øver Alta 2012/1 innkjøp 5 stk evoluent mouse pr. 3 Øver Alta 2012/2 Reingjøring på dagtid og bedre kvalitet pr. 1, Tatiana Øver Alta 2012/3 Lysmålinger arbeidsrom lærere, ytre rad pr.2, drift utfører Komsa, se egen tiltaksliste etter 2012/1 Stallen, høyt støynivå under arbeid 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ /11 personal rommet, høyt støynivå montere vindushasper på alle vinduer slik at det kan luftes sykefravær høyt, mye ekstraarbeid med vikarer, ansatte sie fra, fysiske hjelpemidler dokumentassjonskrav høyt til PPT,BUP og foreldre økende, tidkrevende og blir tildelt andre oppgaver arbeidstempo og press styrt utenfra, arbeidstaker kan ikke regulere glatt inngangspartier og ganger, sandkasser også ved Folkets hus ikke tilstrekkelig plass til å utføre arbeidsoppgaver, mangler teamkontor, tlf. manglende reinhold toaletter, ansatte levere inn avviksmelding til adm. ansatte liten tid til kommunikasjon med andre,avsette tid slik at ass og lærere kan samarbeide dårlig belysning, ansatte gi tilbakemelding ansatt ufin/frekk mot elever dårlige garderobeforhold de voksne, trenger mer plass, benker og kasser i gymsal ødelagte, nye skap som gir mer plass til å henge klær i Hemis dift,rutine sjekkes hvor?

4 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse medarbeider som ikke prioritererr pers. møte 2012/ / /14 instruks for arbeid med farlig utstyr, sløydansvarlig - risikovurdert utstyret montere snøfangere på alle bygg rutiner for avviksmelding Bøtter med strøsand der det er langt til Komsa sandkasse + kjeller Folkets hus Aronnes inneklimamålinger, tung luft Drift tar målinger Aronnes svak belysning, lysmålinger på klasserom og i garderobe Drift tar målinger Støy, måle bakgrunnsstøy + på Aronnes grendehuseset Hemis Aronnes varierende temp. inne drift sjekker Aronnes garderobe grendehuset fukt/ mugg målinger sjekkes opp Aronnes bedre dialog med bygningsdrift følges opp, Raymond Aronnes trafikkale forhold rundt skolen morgen og ettermiddag. Kommunalteknikk Stresset arbeidssituasjon,knyttet til fravær Tverrelvdalen 2012/1 ønsker opprettelse av vikarpool Stor arbeidsmengde i administrasjonen, Tverrelvdalen 2012/2 økning kontorbemanning Tverrelvdalen 2012/3 Uoversiktlig uteområde, fare for påkjørsel av barn ved bringing/henting, utvide parkeringsplass, skilting,strørutiner, Tverrelvdalen 2012/4 Praktisere rutiner for bruk av levende lys Tidsur kaffetrakter, arbeidsrom tema 3 og Tverrelvdalen 2012/5 SFOBruk av kaffetrakter Klare rutiner, tiltaksplaner i forbindelse med Tverrelvdalen 2012/6 sinte og aggressive elever Tverrelvdalen 2012/7 Strørutiner,når glatt må gjøres før SFO åpner om morgenen drift,rutiner Tverrelvdalen 2012/8 Fast tilsyn når barn bruker komfyr Tverrelvdalen 2012/9 Opplæring ergonomi forebygge nakke, rygg muskel og skjelett plager, feilbelastninger, rutiner Tverrelvdalen 2012/10 maskiner sløydsal, opplæring og instruks for bruk, Støv og støyproblemer rutiner for fjerning av istapper i ved glass tak i Tverrelvdalen 2012/11 mediatek drift,rutiner Tverrelvdalen 2012/12 flytte søppelstativ fare for Brann og antenning i bygningsmasse Barn kan bli borte i friminutt, rutiner ved inspeksjon, gjøre elever kjent med uteområdet Tverrelvdalen 2012/13 Dører svinger utover. Noen kan bli truffet, rutiner Tverrelvdalen 2012/14 Fare for påkjørsel av barn ved busspåstigning, bussholdeplass,inspeksjonsrutiner,skilting Tverrelvdalen 2012/15 Kommunalteknikk

5 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Tverrelvdalen 2012/16 Glatt trapp fra parkering til hovedinngang, feilmontert trappegitte Tverrelvdalen 2012/17 rekkverk i trapp til ventilasjonsrom, fare for fallulykke Tverrelvdalen 2012/18 Opplevd stress i hverdagen i klassesituasjon, ressursfordelingen klaaer og team, samarbeidsrutiner vaskemiddel/ løsemiddel. Forgiftning, låse Tverrelvdalen 2012/19 bøttekott, rutiner for bruk Innetemperatur klasserom. For varmt eller for kaldt,trekk fra vinduer arbeidsrom og klasserom, Tverrelvdalen 2012/20 spes. Etter helg sjekkes,drift Tverrelvdalen Ofte for kaldt på arbeidsrom og klasserom kjeller. Spes etter helg. sjekkes, drift Tverrelvdalen 2012/21 Overbelastet elektriske punkter, gjennomgang av skolens behov for stikkontakter fare for brann Tverrelvdalen 2012/22 Støy på 10 klasserom, akustikkplater, gummiknotter stoler, organisatoriske tiltak Tverrelvdalen 2012/23 Feste fotballmål,kan falle over elever Tverrelvdalen 2012/ 24 montere heis eller rampe, Ryggbelastning ved å bære vaskemakin og lignende kjeller A-fløy til B- fløy??? Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.har vært festet til vegglist som 2012/1 nå er løs. 2012/2 Ventilasjonsstøy rom 1130 og /3 Ventilasjonsstøy rom /4 Løse vegg/golvfliser i gang /5 Merker etter fukt i tak rom /6 Knekte fliser i trapp /7 Manglende nødutgangsskilt fra rom 1020 til gang, 2 stk Løse gjenstander oppå garderobe/ varmeskap 2012/8 2012/9 Armeringsjern stikker 20 cm opp fra asfalten ved elevinngang til garderobe /07 Mangler fortsatt en del navn- og nummer-merking på dørene i 1.etg. (1020 2, 1012, 1010, 1119) og på alle dørene i gymkjelleren 37/07 Malingsrommet (Kunst- og håndverk) mangler hyller og skap med dør. Under montering!!! Skolen 41/07 Snefangere mangler på gymsal-taket. (3 meter) 6/08 Rom 1021, 1020, 2010 og 2009 og tilhørende grupperom: Her høres ikke alarmen godt nok! Dette inkluderer også dusjen i gymen. Merking på heis: "I tilfelle brann må heisen ikke 18/08 brukes" - mangler på heis rom 1067 og 0008 Store temperaturvariasjoner: For kaldt (spes.i kuldeperioder, og da særlig tidlig på morgenen og 2/09 mandager) - for varmt (varmovner som står på fullt, særlig etter kuldeperioder) sjekkes

6 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Murkanten (der det er trapp) mellom lekeplassområde og ake-hompen er usikret. Fare 6/09 for skade ved at barn kan ake i murkanten. Her er også en hel del sand vasket bort og dermed har asfalten smuldret bort. Ikke mulighet til å lufte fra grupperom 7/ Det blir ofte tung luft der. Rømningsvei -> 1119 Garderobeskap i tørrgardreobe, 1.etg. Og 8/09 2.etg.(nord, fløy D) er ikke skrudd fast i veggen (1., 2. og 4.trinn) rom?? Hyller som står opp etter vegg på teamkontor, rom 14/ er lause. Skolen må ordne/ kjøpe nye hyller. Mye sus fra ventilasjonsanlegget på grupperom 15/ (høy suselyd) og 1022 (høy suselyd og uregelmessige banke/vibrasjonslyder) 1/10 Læringsareal rom Mangler tavlelys. 4/10 Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.(7.trinn) 5/10 Avløp fra takrenner, vann renner rett ut på asfalten og lager islagte gangstier vinterstid. Gamle romplaner/byggplaner på administrasjonsbygget rom Mangler 1/11 romnummer og enkelte rom er feil inntegnet eller har feil benevnelse. Gjelder også på orienteringsplanen til brannanlegget. 2/11 Rom 1062 (sløyd), mangler nødutgangskilt? Mangler skilting av nødutgang/fluktrute. Over dør: 3/ og 1025 (1.tr) og 1025 (2.tr.) og 2002 (3.tr.) og 2013 (4.tr.). 5/11 6/11 Løse kantsteiner (betong) ved 7.trinn garderobe + skiferkant er usikret, asfalten borte og sand vasket ut. Rom Søyle midt i gangvei, rett utenfor ei dør. Blir aldri utbedret!!! 8/11 Rom 1062 boremaskin og slipemaskin står løse. 10/11 Trappegang rom 2001 mellom 1. og 2. etg: tak ramponert, plater henger løst, kan være til skade på elever og voksne. 11/11 Oppsamling av vann i grøfter og sandbassengene på småskolen. 12/11 Uteområde mellomtrinn: stang til basketkurv er usikret. 13/11 Ventilasjonsgitter ved hovedinngang mangler skruer i nedkant. Gitteret er løst. 14/11 Foran dør ned til gymkjeller: 2 løse fliser. 15/11 Trapp opp til nødutgang ved gymsal: 4 løse fliser i trappeavsatsen. Persienner rundt på skolen er løse, ødelagte, 16/11 henger skjevt, skjermer ikke nok for lys eller varme. Mange av vinduene på mellomtrinnet lekker 17/11 luft. Ved mye vind eller i kuldeperioder tapes mye varme. Prosjekt Bæresøyle,må være Prosjekt

7 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Gymkjeller ved lærergarderobe: Åpent 18/11 lyspunkt, mangler pære er totalt usikret. Meget farlig!! snarest Balansestokker på lekeplass 19/.11 småskoletrinnet. Høy skaderisiko. Mangler manuelle brannvarslere i 2.etg. med romnummer 20.. Det er kun en varsler på 20/.11 ventilasjonsrommet som alltid er låst. Mellomtrinnets uteareal: Glippe i takrenne og 21/11 manglende rør. 22/11 Merking av brannskap mangler 23/11 Sikring slår seg av på rom 1130/ 1131/ 1136 og /07 Mangler fortsatt en del navn- og nummermerking på dørene i 1.etg. (1020 2, 1012, 1010, 1119) og på alle dørene i gymkjelleren 37/07 Malingsrommet (Kunst- og håndverk) mangler hyller og skap med dør. Under montering!!! Skolen Snefangere mangler på gymsal-taket. (3 41/07 meter) 2012 Rom 1021, 1020, 2010 og 2009 og tilhørende 6/08 grupperom: Her høres ikke alarmen godt nok! Dette inkluderer også dusjen i gymen. bestillt, av Elektro as Merking på heis: "I tilfelle brann må heisen 18/08 ikke brukes" - mangler på heis rom 1067 og 0008 Store temperaturvariasjoner: For kaldt (spes.i kuldeperioder, og da særlig tidlig på 2/09 morgenen og mandager) - for varmt (varmovner som står på fullt, særlig etter kuldeperioder) sjekkes, drift Murkanten (der det er trapp) mellom lekeplassområde og ake-hompen er usikret. 6/09 Fare for skade ved at barn kan ake i murkanten. Her er også en hel del sand vasket bort og dermed har asfalten smuldret bort. Ikke mulighet til å lufte fra grupperom /09 Det blir ofte tung luft der. Rømningsvei -> 1119 Garderobeskap i tørrgardreobe, 1.etg. Og 8/09 2.etg.(nord, fløy D) er ikke skrudd fast i veggen (1., 2. og 4.trinn) rom?? sjekkes Hyller som står opp etter vegg på teamkontor, 14/09 rom 2024 er lause. Skolen må ordne/ kjøpe nye hyller. Mye sus fra ventilasjonsanlegget på 15/09 grupperom 1100 (høy suselyd) og 1022 (høy suselyd og uregelmessige banke/vibrasjonslyder) bestillt, vent,firma 1/10 Læringsareal rom Mangler tavlelys. sjekkes Garderobe rom 1105, garderobeskap til 4/10 ansatte ikke festet til vegg.(7.trinn) sjekkes

8 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Avløp fra takrenner, vann renner rett ut på 5/10 asfalten og lager islagte gangstier vinterstid. 1/11 Gamle romplaner/byggplaner på administrasjonsbygget rom Mangler romnummer og enkelte rom er feil inntegnet eller har feil benevnelse. Gjelder også på orienteringsplanen til brannanlegget. prosjekt utenomhus Rom 1062 (sløyd), mangler nødutgangskilt? 2/11 sjekkes Mangler skilting av nødutgang/fluktrute. Over 3/11 dør: 1019 og 1025 (1.tr) og 1025 (2.tr.) og 2002 (3.tr.) og 2013 (4.tr.). sjekkes Løse kantsteiner (betong) ved 7.trinn 5/11 garderobe + skiferkant er usikret, asfalten borte og sand vasket ut. Rom Søyle midt i gangvei, rett utenfor 6/11 ei dør. Blir aldri utbedret!!! må bli prosjekt Rom 1062 boremaskin og slipemaskin står 8/11 løse. sjekkes Trappegang rom 2001 mellom 1. og 2. etg: 10/11 tak ramponert, plater henger løst, kan være til skade på elever og voksne. sjekkes Oppsamling av vann i grøfter og 11/11 sandbassengene på småskolen. Uteområde mellomtrinn: stang til basketkurv 12/11 er usikret. Ventilasjonsgitter ved hovedinngang mangler 13/11 skruer i nedkant. Gitteret er løst. 14/11 Foran dør ned til gymkjeller: 2 løse fliser. Trapp opp til nødutgang ved gymsal: 4 løse 15/11 fliser i trappeavsatsen. Persienner rundt på skolen er løse, ødelagte, 16/11 henger skjevt, skjermer ikke nok for lys eller varme. sjekkes opp Mange av vinduene på mellomtrinnet lekker 17/11 luft. Ved mye vind eller i kuldeperioder tapes mye varme. Gymkjeller ved lærergarderobe: Åpent 18/11 lyspunkt, mangler pære er totalt usikret. Meget farlig!! Balansestokker på lekeplass 19/.11 småskoletrinnet. Høy skaderisiko. 20/.11 21/11 1/12 Mangler manuelle brannvarslere i 2.etg. med romnummer 20.. Det er kun en varsler på ventilasjonsrommet som alltid er låst. Mellomtrinnets uteareal: Glippe i takrenne og manglende rør. Garderobe rom 1105, garderobeskap til ansatte ikke festet til vegg.har vært festet til vegglist som nå er løs. 2/12 Ventilasjonsstøy rom 1130 og 1137 Fibas? 3/12 Ventilasjonsstøy rom 1100 Fibas? 4/12 Løse vegg/golvfliser i gang /12 Merker etter fukt i tak rom /12 Knekte fliser i trapp 2001 Romald sjekkes opp,rapport ventes fra firma

9 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Manglende nødutgangsskilt fra rom 1020 til 7/12 gang, 2 stk Løse gjenstander oppå garderobe/ 8/12. varmeskap 9/12. Armeringsjern stikker 20 cm opp fra asfalten ved elevinngang til garderobe 1110 Det er dårlig inneklima ved gammel skolen. 1/2012 Her har det tidligere vært vannskader. Bygg c, gang B og E må sjekkes er sjekket Pga store vinduer og ingen solavskjerming 2/2012 blir det veldig varmt inne på bygg D og E. Det samme gjelder hele adm bygget Det er dårlig inneklima ved samtlige 3/2012 klasserom sjekkes opp Nye arbeidspulter og stoler, de andre gml og 4/2012 dårlige Skolen er bygget i ulike bygg, det medfører 5/2012 en del bæring av tungt utstyr. Det er utfordringer for de ansatte som har rygg, nakke og skulder plager Dårlig inneklima på hele adm bygget sjekke 6/2012 temp. styring Ventilasjon bråker mye på hele adm bygget. 7/2012 Hemis? Vegger trenger maling på pauserom og nye 8/2012 møbler 9/2012 EL lokk i gangen mangler Bygg A 10/2012 Låsen på vinduet er ødelagt 11/2012 Betong gulv i yttergangen, Dørlåsene/håndtakene på samtlige dører ved 12/2012 bygg A er løse 13/ /2012 Bygg B Dårlig inneklima på bygg A, Tempratur 28 grader 15/2012 Betong gulv i yttergangen, 16/2012 Sprikk i glasset i ytterdøra 17/2012 Slitte vegger og tak 18/2012 EL lokk i gangen mangler 19/2012 Bygg D Dårlig inneklima på bygg D, Tempratur 27 grader sjekkes temp.styring 20/2012 Låsen på vinduet er ødelagt Dårlig lukt i gangen, boden og toalettene. 21/2012 Dette har kommet gradvis mer og mer etter Bygg E vannlekkasjen ifjord Sjekkes status 22/2012 Låsen til lagret er ødelagt Bygg E 23/2012 Kun varmt vann i kranen Vinduslåsen på grupperommet og 24/2012 klasserommet er ødelagt 25/2012 Belegget på do er sprukket 26/2012 Gammel Vasker er ødelagte og det lukter av de skolen 9 kl vasker er demontert 27/2012 Ventilasjonen er skitten 28/2012 Lista i taket er ødelagt

10 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Gulvet gynger, dette har kommet mer og mer 29/2012 etter vannlekkasjen jan/feb 2010 sjekkes opp 30/2012 Lysrør i taket er ødelagt 31/2012 Vindu og vegger trenger maling 33/2012 Gr Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig rom varmt her. sjekkes 34/2012 Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig Sløydromm varmt her. må ryddes, rutiner et for bruk 35/2012 Knust et vindu 36/2012 Vindu og vegger trenger maling Gammel og skitten vask som står og lukter 37/2012 demontert Rømmningsvei i gangen mangler lås som 38/2012 kan lukkes opp uten nøkkel 39/2012 Veldig skitten her og det ligger museskit på Kjelleren gulv og benker sjekk renholdsplan Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig varmt her. 40/2012 sjekkes hvor? Hull i veggen til kryp kjelleren 41/2012 luke settes på plass Hull i mur veggen til kryp kjelleren ved 42/2012 inngangen ute 43/2012 Dårlig inneklima, det lukter og det er veldig Gule varmt her. rommet sjekkes hvor? 42/2012 Ventilasjonen/filtret er skitten 43/2012 Sprikk i belegget 60/2012 Lagerrom/ fyrrom dårlig lukt her. Er veldig Fyrrommet varmt her også. Fyrkjelen er gammel????, sjekkes 61/2012 Lysbryteren til guttegarderoben er ødelagt Garderobe Dårlig renhold både i jente og 62/2012 guttegarderoben 63/2012 Lampa er knust i garderoben 64/2012 Slite benker i garderoben 65/2012 Hull i døra til guttegarderoben 66/2012 Et dusjhode mangler i jentegarderoben Støvete ventilasjonsanlegg både i jente og 67/2012 guttegarderoben 68/2012 Dørpumpa til ytterdøren er ødelagt SFO 69/2012 Låsen på ytterdøra fungerer dårlig Det er gulvkaldt, elever og voksne fryser på 70/2012 bein hvor?, sjekkes 71/2012 Kjøkkenet er gammelt og slitt. 72/2012 Vegg og tak er slitte og det trengs malin 73/2012 Løse stikkontakter Pga stor vinduer og ingen solavskjerming blir 74/2012 det veldig varmt inne sjekkes hvor Sfo og 1 klasse deler på bygget. Det har 75/2012 tidligere vært snakk om å sette opp ei dør her nytt i juni Elvebakken 2012/1 Ansatte sliten, gjennomgang av oppgaver, fokus på struktur i klasserommet, kunnskap om utfordrene elever

11 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse Elvebakken 2012/2 Tung luft, ønsker inneklimamålinger drift? Elvebakken 2012/3 Ansatte tydelig ved planlagt fravær Elvebakken 2012/4 Møter, utarbeide tydelige åtshjul, innkalllinger / refr. Legges i Fronter Elvebakken 2012/5 bedre infoflyt til assistenter Elvebakken 2012/6 Nye kontorstoler ansate Elvebakken 2012/7 Kaldt på SFO, vindfang utenfor ytterdør 1.tr. Og SFO Elvebakken 2012/8 Flere utelys ved SFO, flere stikkontakter på klaserom, 10 stk på Elvebakken 2012/9 hvert. Elvebakken 2012/10 Sjekke sikringer til arbeidsrom, ryker ofte Ta bort gml. bøker som ikke brukes på Elvebakken 2012/11 arbeidsrommet Varmt på klasserom i A, B fløy, samt SFO og Elvebakken 2012/12 1.kl., arbeidsrom og pers. rom 1.etg. Elvebakken 2012/13 A 106 grupperom, dårlig luft Elvebakken 2012/14 A 106 ventilasjonsskap ute av drift Elvebakken 2012/15 A 114, få satt inn et vindu til for lufting Elvebakken 2012/16 Fjerne rot under trappen Stokk under lekestativ utenfor F-fløy, Elvebakken 2012/17 ødelagtre tau Skriverier med mer på toaletter og vegger Elvebakken 2012/18 utendørs fjernes / males Drenere bort vanndammer bak skolen mot Elvebakken 2012/19 Elvebakken 2012/20 tette store huller i asfalten på gårdsplassen Elvebakken 2012/21 gjerder, benker og bord slitte Elvebakken 2012/22 konfidensielle samtaler på egne rom, rutiner Elvebakken 2012/23 Tunge løft, bruke hjelpemidler

12 virksomhet År/sak Tiltaksbeskrivelse

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret

opplysninger Kronstad 2012/8 Få og dårlige lekeapparat x Oterfaret 2010/1 manglende vognskur x pr.1 Oterfaret Barnehage Oppdat 21.juni Oppsummering risikovurdering 2012 ANSVAR 2012/1 red. langtidssykefravær 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 Store vannansamlinger på ute området vår og sommer, samt utenfor gjerdet Dårlig

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater Sikkerhet i hjemmet Forebygging av hjemmeulykker Vi starter med 10 gode råd for å bedre den alminnelige sikkerheten i hjemmet ditt. Du kan øke sikkerheten ved å: 1. Bedre belysningen 2. Feste løse tepper

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

HMS - håndbok for landbruket. drift

HMS - håndbok for landbruket. drift FORSIKRING HMS - håndbok for landbruket drift Landbruket er spesielt på den måte at arbeid, hjem og fritid er så vevd inn i hverandre. En gårdbrukers arbeidsplass er også hans barns lekeplass, og bolig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

Herolden februar 2015

Herolden februar 2015 Herolden februar 2015 Dugnad i borettslaget 6. mai 2015 Som vanlig vil det bli gjennomført en dugnad i borettslaget i mai måned. I år er dugnaden lagt til onsdag 6 mai kl.17-20. Vaktmester vil kjøre ut

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer