Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014"

Transkript

1 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor delta på møtet. Denne dagen går barna rett til Søndagsskole, Eldorado og Bibelklasse. Det blir servert middag, og det blir opplegg for barna etter middag. Styret ønsker å gjøre det lettere for barnefamilier å være med i årsmøtet, og er derfor bevisst på at det ikke skal drøye ut. Vi forutsetter derfor at årsmeldingen er lest på forhånd. Det vil ikke brukes mye tid til å repetere dette på årsmøtet. Men det vil være god anledning til spørsmål og samtalen om årsmelding og arbeidet ellers. Vi håper alle kommer til denne viktige dagen! Alle betalende medlemmer i byforsamlingen har stemmerett på årsmøtet. Medlemskontingenten på 300 kr. kan du betale til bankkonto nummer Merk betalingen med «Navn + kontingent 2015». Du kan også betale kontingenten ved ankomst (kort eller kontant). Betalende medlemmer i MUF som også er registrerte som medlemmer i byforsamlingen har stemmerett uten ytterligere kontingent. Program for dagen: Mulighet for registrering og kontingent Formiddagsmøte. Søndagsskoleklassene starter samlingen klokken 11.00! Ca Årsmøtet begynner Matpause Ca Årsmøtet fortsetter, og varer til omtrent Program for barna etter middag 0-3 år: Lekerommet står til disposisjon 4-9 år: Film og andre aktiviteter i huset 10 år: Går på bowling 1

2 Sakliste 1. Konstituering a. Valg av ordstyrere. b. Valg av referenter. c. Valg av protokollunderskrivere. d. Vi minnes de som har gått bort siden forrige årsmøte. 2. Valg a. Valg av styre. b. Valg av valgnemnd. c. Valg av revisorer. 3. Regnskap og budsjett Kl. 12:30: Middag a. Regnskapsrapport til godkjenning. b. Styrets forslag til budsjett for 2014, til godkjenning. 4. Årsmelding og samtale a. Styrets årsmelding presenteres av styreleder b. Samtale om arbeid blant andet med: - Innputt til veien videre med en strategi for en fremtid vekst i Misjonshuset - Drøftelse av utleiepraksisen i Misjonshuset. 5. Fremlegg a. Ingen 2

3 Kandidater for byforsamlingens styre 2015: Valgkomiteens innstilling til styrevalget, i alfabetisk rekkefølge: Urdal, Johnny 23 år gift med Kristine Elektriker Aktiv i Misjonshuset i ungdomsarbeid, AV-komite og lovsangsteam. Nåværende medlem i styret. Styremedlem Veggeland, Livar 30 år Økonom Aktiv i Misjonshuset som regnskapsfører, lydtekniker og i radioarbeidet Østby, Odd 61 år gift med Berit Fysioterapeut Aktiv i Misjonshuset i tolketjenesten og IF Nestleder i styret varamedlem Hauan, Rita 47 år gift med Magne Veileder, Skatteopplysningen Tidligere aktiv i Misjonshuset i Eldorado 2. varamedlem Kvitstein, Olga 54 år Studieveileder/rådgiver for utdanningskvalitet, NLA Høgskolen Aktiv i Misjonshuset i møteparti 3

4 Medlemmer i styret valgt for (ikke på valg i 2015) Grundetjern, Anita Aarbakke 24 år gift med Espen Sosionom i NAV Aktiv i Misjonshuset i lovsangsteam, utsmykningskomiteen og i styret. Hinderaker, Yvonne 47 år gift med Bjørn Psykiatrisk sykepleier Aktiv i Misjonshuset i lovsangsteam, i utsmykningskomiteen og i styret. Regnskapsrapport 2014/Budsjettforslag 2015 Regnskapsrapporten som foreligger i årsmøteforelegget, er ikke ferdig revidert i skrivende stund. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan forekomme, men dette blir da med stor sannsynlighet mindre endringer. Prosessen med revisjon er i gang og vil bli avsluttet i tide før årsmøtet. Revisjonsrapport vil bli gjort tilgjengelig når den foreligger. Stor takk for en samlet inntekts økning på 3 % (da er annen regnskapspraksis omkring julemessen ikke medregnet). 3 % økning er en økning i takt med inflasjonen. Vi ønsker en økning i overføringer på 3 % pr. år. Det klaret vi flott fra 2013 til Takk for alle øremerkede gaver til prosjektet i salen. I fremtiden kommer vi sikkert til å ha lignende prosjekteter i et hus som nå er 25 år gammelt. Styret har derfor bedt driftsutvalget om å utarbeide en 10 års plan for vedlikehold og renovering av huset. Takk til alle givere vi oppfordre alle til å være «faste givere» både i kollekter og i bankoverføringer. Vi tror der er en velsignelse i det å være regelmessig giver. Styret har behandlet budsjettforslaget 2015 på et styrermøte i 2015 og legger det nå frem til godkjenning på årsmøtet. At Misjonssambandets hovedstyre i november 2014 allerede har godkjent et budsjett for regionen hvor Misjonshuset budsjett utgjør sin del, og det før styret og nå årsmøtet gjøre en endelig godkjenning, kan man jo ha sine tanker om Inntektene er budsjettert en økning på 3 % (inflasjonen) men med en vesentlig stigning i de faste givere på 9 %. Hvordan når vi det? Utgiftene har en økning fra budsjett i 2013 på til et budsjett i 2014 på Altså en økning på eller 33 %. Godkjennes det? o er husleiestigning. (+5 %) o er en synliggjørelse av utgifter til driftsutvalget og møtepartiene o på inventar og utstyr er de siste ting fra prosjektet i salen o er et ønske om PR rettet mott aldersgruppen under 50. Se årsmeldingen. o er et regnskapsendring omkring julemessen. 4

5 Misjonshuset i Kristiansand Resultat - regnskap 2014 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Kollekter byforsamlingen Fast givertjeneste byforsamlingen Prosjekter byforsamlingen Gaver Salen byforsamlingen Enkeltgaver byforsamlingen Sum byforsamlingen Kollekter foreninger/grupper Fast givertjeneste foreninger/grupper Prosjekter foreninger/grupper Sum foreninger/grupper Kollekter MUF Fast givertjeneste MUF Prosjekter MUF Sum MUF Misjonshusets ungdomsgruppe Barnas misjonsprosjekt Julemesse Diverse tilskudd/studierådet Medlemskontingent Matsalg Husleieinntekter Kurs, turer og møter Konserter Andre driftsrelaterte inntekter Renteinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Honorarer Gaver (dåp, konf) Husleie Driftsutvalget /kjøkken Inventar og utstyr Fonyelsesprosjekt Salen Undervisn.materiell, kurs og turer Kontorutgifter Telefon og porto Misjonshusets radio Konserter Tilskudd barnearbeid Annonser Bevertning ved fester Blomster og kranser Diverse abonementer Diverse kostnader Finanskostnader Sum kostnader ÅRETS RESULTAT Forbruksprosent u/lønn 38 % 32 % 46 % 29 % Overføringer: Overført til NLM Hovedkontoret Overført til Norea Mediemisjon Overført til andre Sum overføringer Overført til egenkapital

6 Årsmelding for Misjonshuset året 2014 NLM s byforsamling i Kristiansand Året 2014 ble for styret et spennende år. Et år vi ser tilbake på med takknemlighet. Og et år med mange og ulike oppgaver. Vi er Gud takknemlig for å være en del av hans rikes virkelighet og arbeid. Men vi er også glad og takknemlige for alle som kommer til de ulike aktivitetene vi har og alle de frivillige som legger ned et viktig arbeid for at vi kan oppleve Misjonshuset på sitt beste. Også en stor takk for innsatsen fra staben som står på og tar tak i de oppgavene som ligger framfor dem. Vet utgangen av 2014 var vi 265 registrerte medlemmer herav 45 fra ungdomsforeningen MUF. Pluss mange barn og flere unge. Året har vist en god tilslutning til søndagsmøtene. Det gleder oss, at vi kan samle hele «familien» til felles møte. Men vi tror det kan gjøres enda bedre. Hjelp oss til det! Styret ønsker at alle opplever En forsamling o At søndagsmøtet er for alle og at vi har ulike aktiviteter for aldersgrupper og nasjonaliteter i ukens løp. Søndagsmøtet ICF Ons dag Tors dag UG MUF En smågruppe o At alle blir en del av et mindre fellesskap i kvinneforeninger, bibelgrupper, misjonslag, cellegrupper med videre. En tjeneste o At alle får bidra med minst en tjeneste i forsamlingen. Der være seg praktiske oppgaver eller mere åndelige tjenester. Takk at vi i smågrupper, på møter, i søndagsskolen og i alle mulige andre aktiviteter sammen kan dele evangeliet om Jesus Kristus. Årsmøte i 2014 vedtok fire kjerneverdier for arbeidet vårt. Årsmeldingen fra styret vil derfor ta utgangspunktet sitt i disse verdiene. 6

7 1. Frigjørende evangelium Også i 2014 var det møtene søndag formiddag klokken som var vårt sentrale samlingspunkt som forsamling. En trofast og god møteledergruppe deler møtene seg imellom og vi vil i 2015 også synliggjøre ICF og MUF i møteledelsen. Vi gleder oss over, at vi også har flere forsangergrupper, som er med og løfter sangen i møtene. Og vi vil heie på gruppen med tenåringene!! Men vi kunne ønske oss at enda flere ville bidra. Gjennom sang og musikk synger vi evangeliet inn i våre hjerter. Noen spør hvor lovsangen er blitt av i møtene våre. Hvor er tilbedelsessangene? Møtevertgruppene gjør også en uvurderlig innsats for å legge godt til rette for at møtet skal bli gjennomført på en ryddig og fin måte. Takk til alle dere som på ulikt vis bidrar til å gjøre søndagsmøtene våre til et inkluderende og varmt fellesskap! Vi er privilegert i Kristiansand, som har tilgang til mange mennesker, som ønsker å formidle Guds Ord også fra vår egen forsamling. I 2014 hadde vi flere forskjellige talere som med sin individuelle utrustning og sine nådegaver utfyller hverandre i presentasjonsform og vektlegging. Dette gir en variasjon vi ønsker å ta vare på! Vi satser på å gjøre søndagsmøtene til gode møter også for våre nye landsmenn. Vi har en trofast flokk fremmedspråklige som kommer sammen med oss for å tilbe Gud og høre hans Ord forkynt. Takk også til teamet av trofaste tolker. STORsøndagene «flergenerasjonsmøtene» ble i året avløst av søndager med «30 minutt». Vi ønsker at alle søndagene skal være for alle. Men noen søndager blir det «30 minutt» ekstra innhold til hele familien. Takk også til dere som hver søndag står for særskilt undervisning for gruppene av barn og tenåringer. «Søndagsskole for voksne» begynner å finne sin form. Vi ønsker minst en gang om måneden å tilby ekstra tid til fordypelse i et tema rett etter søndagsmøtet. Et helt praktisk spørsmål er hvor lang tid det skal være mellom søndagsmøtet og «Søndagsskole for voksne»? Barnekoret, Mission Kids, som etter hvert ble til «After8» er et kjærkomment tilskudd til arbeidet, og koret har bidratt i en rekke sammenhenger med glad og flott sang. I slutten av august hadde vi konserthelg med konserter fredag, lørdag og søndag. Dessverre var kun fredag kveld bra besøkt tross mye annonsering. Ungdommer fra MUF gjorde et kjempe arbeid for å skape en bra konserthelg. I alt dette får vi spør oss selv om det blir forkynt et frigjørende evangelium. Blir mennesker satt fri fra egen religiøsitet og satt inn i nåden i Kristus? Skjer det gjennom forkynnelse, sang og samtaler? Eller får vi gitt et betinget evangelium hvor vi eksempelvis får fokus på våre egne beslutninger eller følelser fram for Guds utvelgelse i Kristus. Bønne-møtene før søndagsmøtene (kl ) og mandag kl fortsetter og er en viktig tjeneste i det stille. I tillegg har en gruppe fra det internasjonale fellesskap bønn fredag kveld. Og så har mange av smågruppene bønn som en naturlig del av fellesskapene deres. Takk for det. Vi vil gjerne minne alle om at bønn er en del av det frigjørende evangelium. Tenk vi har en Gud som ønsker å prate med oss. Og vi får frimodig komme til ham fordi vi kommer i Jesu navn. 7

8 2. Troverdig bibel Troen kommer av forkynnelsen, og det ønsker vi å ta på alvor i forsamlingen, både på møter og i smågruppene. Vi gleder oss over det bibelfokus som er i mange av smågruppene. Hvis du ikke er med i en av våre smågrupper får du henvende deg til Yvonne Hinderaker eller Henrik Hadberg. Som en del av dette er det viktig å få fokus på kjerneverdiene i ens tro. Man kan så lett bli opptatt av mange mer perifere ting. Vår identitet henger uløselig sammen med våre kjerneverdier, både som forsamling, men også som enkelt personer. Vi ønsker å skape en tydelig identitet, så vi i tillit til rikets Herre kan rette ryggen og løfte blikket for «Vi vet på hvem vi tror». Derfor ønsker vi at alle våre møter og smågruppesamlinger skal være preget av fokus på Guds Ord. Å ivareta det enkelte medlem, er å sikre en god, sunn og variert matpakke til den enkelte. Dette er også bibeltroskap. Også i 2014 har en av utfordringer til en «Troverdig bibel» vert begrepet «tidsbestemt». Vi utfordres av det i mange debatter. Hva i Bibelen er tidsbestemt? Det er mange ulike syn på hva som er tidsbestemt. Grunnleggende tror vi at Bibelen selv får bestemme hva som er tidsbestemt. Å fremholde fire kjerneverdier innebærer også å gi rom for ulike ståsteder ikke minst på saker som ikke er kjerneverdiene. Vi vil gjerne gi plass til forskjellige syn. Vi vil også gi plass til diskusjon av ulike oppfattelser det avgjørende er, at vi er enige om verdiene våre også verdien om bibeltroskapen. Men vi forstår også at verdien «Troverdig Bibel» ofte vil gi diskusjon, ja for noe kan det oppleves som kamp. For det ene og det andre synspunktet vil jo begge referere til Bibelen. Og da «kjemper» begge med «Bibelen i hånden». Det får vi leve med og leve bra med om vi er enige i Bibelens autoritet. En troverdig Bibel får også være en relevant Bibel. Bibelen er relevant for livet. Men får samtalen i smågruppene og forkynnelsen på møtene gjort Bibelens tekster relevante for livet vårt? Eller får vi i samtale og forkynnelse fjernet Bibelen fra livet? 3. Tydelig misjon Tydelig misjon er også relasjoner og fellesskap. Det er relasjoner i forsamlingen For å bygge relasjonene innad i forsamlingen er både smågrupper og tjenestegruppene, festene og den faste "kirkekaffen" på søndagsmøtene viktig. Ved «kirkekaffen» er det viktig «å se» nye som kommer og inkludere de nye. 8

9 Vi ønsker å ha fokus på diakoni som også er relasjoner. Vi er takknemlige for de som er engasjert i sykekomiteen, besøkstjeneste og i bønnelenka. Forsamlingsturen til Evjetun i oktober ble igjen positiv. Det er viktig at flere generasjoner deltar på en slik samling. På en slik tur møtes vi og blir kjent på en helt annen måte. Det er relasjoner som blir invitert med på møte Kafe Tro & Tvil er et forsøk på å rekke ut til våre relasjoner som normalt ikke går på bedehus eller kirke. Vi har hatt 4 søndager med Kafé Tro & Tvil. Her har ulike tema blitt belyst fra scenen mens møtedeltakere har sittet rundt bord med kaffe/te og noe å bite i. Salen har blitt engasjert med samtale rundt bordene og mulighet til å sende spørsmål til panelet via SMS. Noen synes der er for lite «tvil» på Kafe Tro & Tvil. Hva synes du? Og skal frokosten fjernes så vi bare sitter med kaffe og frukt? Men det viktigst er at Kafe Tro & Tvil blir brukt. På alle samlingene har der vært invitert relasjoner med. En eller flere. En stor tak for det. Det er misjon! Vi vil nå flere i Kristiansand Styret har et klart ønske om å nå flere i byen vår. Vi ønsker ikke å vokse ved å hente folk fra andre kirker og menigheter. Vi ønsker å rekke ut til nye. Vi takker for bønner om frelse for naboen, smågrupper som brukes til misjon og mennesker som inviteres med på møte alle ukens dager. Takk for hverdagen med naboer, arbeidskollegaer og «fastlegen din». Konserter, julemesse, radiooverføring er andre kanaler til misjon. Takk for enhver som står på her. I 2015 kommer en påsketraktat til utdeling i nabolaget. Annonser og PR er også en del av misjonsoppdraget. Vi brukte på det i Det er hovedsakelig annonser i Fædrelandsvennen ( kr). Vi tror det særlig er folk over 50 års alderen som leser møteannonsene vår i avisen. Men vi ønsker også å inviterer yngre folk med. I 2015 legger vi opp til et budsjett på til PR. Vi foreslår en fordeling som følger: Annonser Fædrelandsvennen (50+) Annonser andre aviser (alle) Annonser, elektroniske (15-50) IT, hjemmesiden (alle) Trykksaker (program, årsmelding, traktat) Strategi for en fremtidig vekst i Misjonshuset Styret har begynt på en drøftelse av strategien for en fremtidig vekst i forsamlingen. Vi ønsker som beskrevet tidligere å rekke evangeliet ut i Kristiansand. Vi har gode nyheter til alle i byen vår. Og vi ønsker alle i forsamlingen med i jobben å invitere med inn. Men vi ser også en utfordring i at forsamlingen i årevis har mistet sine unge familier til menigheter rundt om i byen. Dette er også skjedd i Vi takker for dem som stadig kommer i en kristen kirken og vi har en nød for dem som ikke kommer i en menighet. Men hvis vi vil vekst får vi drøfte hvordan vi «setter en propp i hullet». Hvordan gjør vi forsamlingen så bra at alle bare må bli her? Og er der særlige grunner til at familiene og andre forlater oss? Vi tror at det blant annet kan være teologiske, geografiske, sosiologiske og en misjonsstrategiske grunner for deres valg. Og vi ønsker å gi bra svar på utfordringene. Men hvordan gjør vi det? Har du kommentarer og særlige ønsker til en prosess omkring dette? 9

10 Misjon i andre land Misjonshuset tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband, og fokuset på misjon skal være langt framme i vår bevissthet. En del av oppdraget med misjon i andre land er forbønn, innsamling og det å sende nye ut. Vi takker for alle som både privat og i smågruppene regelmessig ber for arbeidet. Som en hjelp kan brukes bønnelisten i «Utsyn». For å tenne til misjon og bevisstgjøre oss på misjonsansvaret vårt, er det avholdt egne misjonsmøter og en søndag hver måned har misjonsfokus. Takk for enhver som er med til å gi. Takk for julemessen. Takk for fastgivere og den som gir i kollekten på møter og i smågruppene. Bruk gjerne flyeren som var med årsmeldingen til å få en fast givertjeneste. Vi oppfordre til både å godskrive gaven til Misjonshuset i Kristiansand men også til en årlig økning på 3 %. Vi har i 2014 utsendt faktura på utleie av huset på kr. Om vi tenker pengene brukt på teknisk utstyr og vedlikehold på huset eller til misjon i andre land er det samme. Utfordringen for oss er stadig å sende mange penger til misjon. Kanskje vi skulle sette som mål å øke «sum overføringer» med 3 % hvert år. Men hva gjør vi med utleien. Skal vi fortsette med den? I 2015 er de faste avtalene disse: «Pinsekirken» lørdag kl i kjelleren: Ca kr. og vask i kjelleren. «Den koptiske kirke» - søndag kl hele 1. etasjen: Ca og vask i foajeen. «MIFF» - enkelte torsdager kl Ca kr. «Reaktorskolen» - hverdager kl kr. pr dag pr. rom. Synes vi det er greit å leie ut? Til alle? Er det noen som vi hjelpe med rundt det praktiske eller skal det ligge på de ansatte? Våre utsendinger Vi er ved utgangen av 2014 «sendemenighet» for følgende utsendinger: Berit Østby og Mehret Ab Bereke (Etiopia), Familien Ruth og Gunnar Urstad (Japan). Ingrid Johanne og Arve Myra (Tanzania). Dessuten har vi en enkelt i et korttidsoppdrag pr Katharina Urdal i Nepal. Familien Eli og Nils Andreas Loland (Kenya) vente tilbake til Kristiansand i løpet av Velkommen hjem. Og velkommen som en del av Eldorado, Bibelklassen Ungdomsgruppen, Lovsangsteam og Søndagsmøtene. 4. Nådegaver i funksjon Nådegaver i funksjon er en virkelighet for de frivillige, styret og de ansatte medarbeidere. De frivillige Siste år skrev vi: «Misjonshusets arbeid er avhengig av innsats fra frivillige, og det gjelder alle typer arbeid både praktiske og åndelige oppgaver. Tilgangen til oppgavene kan skje både ut 10

11 fra bevissthet om nådegave og ut fra et allment kall som kristen. Vi håper at en samlet oversikt over «oppdrag» kan styrke og synliggjøre nådegaver og kall. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å bidra til fellesskapet, ut fra sin gitte livssituasjon. Det er viktig at vi oppmuntres til å bidra, men ikke at vi presses til innsats som går ut over det forsvarlige. Det skal være lov å takke nei til tjenester, også i Misjonshuset! Vi trenger nok å synliggjøre behovene på forskjellige «arenaer» bedre, slik at alle kan vurdere den type tjeneste de selv har evner og anlegg for å delta i.» Styret står stadig bak disse ordene. Og en stor TAKK til alle som på en eller anden måten har bidratt med sin tid, sine evner og sine nådegaver. Misjonshuset er en forsamling med en meget høy grad av organisering og stor frivillig innsats. Det er mye som fungerer bra, og vi ønsker å styrke det vi har, samtidig som vi ønsker å være åpne for nye initiativ, og for rasjonaliseringer hvor det er nødvendig. Vi er en lekmannsorganisasjon som legger vinn på å fremelske de nådegaver som finnes i forsamlingen, både praktiske og åndelige. Det er viktig å ha fokus på dette til enhver tid. I år ønsker vi da å bringe oversikten over ulike oppgaver og oppdrag i forsamlingen. Be Gud være med deg i valget av oppgaver og tjenester. Tjenester i Misjonshuset (meld til Henrik Hadberg hvis vi har glemt din tjeneste ) Oppgaver på årsmøtet (ordstyrer, referater, protokollunderskrivere) Valgnemnd (3 pluss vara) Styret (5 pluss 2 vara) Regnskapsfører og to revisorer Ledere i Eldorado Ledere i Bibelklassen Ledere til After8 Ledere til 4K Ledere til MUG Møteledere Forbedere Bønnelenken Bønneringen Ansvarlige for bønnemøtene mandag, fredag og søndag Sjelesørgere Driftsutvalg Vaskepartier Møteverter Tolker Data-tekniker til søndagene Lyd-tekniker til søndagene Lovsangsteam Pianister og forsangere Konsertansvarlige AV-komite PR-komite Radiokomite Kafe Tro & Tvil utvalg Festkomiteer nyårsfesten, årsmøtet og kick-off. 17. mai komite «Vi synger julen inn» komite 11

12 Komite til forsamlingsturen Julemesse komite Komite til «30 minutt» Utsmykningskomite Komite for IF Komite for torsdagsmøtene Dessuten har MUF eget styre og en mengde tjenester internt i ungdomsforeningen. Det er to grupper til, som noen i forsamlingen er den del av: «Permisjonskomite» for folk som har frivillige tjenester i annet enn Misjonshuset. «Retreatkomite» for folk som har behov for en pause i tjenestene sine. I Kristiansand er forsamlingen involvert i følgende: Januar: Fellesmøtene i Domkirken. Vi har bidratt med kollektører og vakter. September: Protestfestivalen hadde debatt i Misjonshuset. Sammen for Byen (nettverk av forsamlings- og menighetsledere) Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Kirkens SOS Andaktstelefonen Kvinnenes internasjonale bønnedag Natteravntjenesten Styret Styret består av fem faste medlemmer + en varamann, og har siden årsmøtet i mars 2014 bestått av Helge Eiken (styreleder), Odd Østby (nestleder), Anita Grundetjern (sekretær), Yvonne Hinderaker, Johnny Urdal og Bjørg Hauan(1. vara). Utenom styret har først Harald Bergkåsa og fra høsten Livar Veggeland hatt oppgaven som regnskapsfører. Takk til dere begge. Hovedoppgavene for styret skal være å tenke helhetlig og langsiktig om arbeidet og holde seg oppdatert om arbeidet. Arbeidsfordelingen innad har vært: Barn og ungdom: Johnny Urdal International Fellowship: Odd Østby Bønn og diakoni: Bjørg Hauan Smågrupper: Yvonne Hinderaker Referent: Anita Grundetjern Styret har hatt 9 møter og behandlet 75 saker. Det har også vært 1 medlemsmøter. For å skape kontinuitet i styrets arbeid jobber vi ut fra et årshjul for aktiviteten i styret og arbeidet i Misjonshuset. 12

13 De ansatte i Misjonshuset. Forsamlingsleder Henrik Hadberg har vært 100 % i hele året. 20 % av stilling er som forkynner i regionen. Han avlastes av en 20 % administrasjonsmedarbeider (Barne- og familielederen). Vi takker for forkynnelsen og ledelsen han bidrar med. Ungdomsleder Andreas Årikstad har fungert i 40 % stilling. Han kombinerer dette med 60 % som barne- og ungdomsarbeider i NLM Region Sør. Det har vært bra å ha Andreas i «full» stilling hele året. Og gleder oss over sammenhengen med MUF. Sang- og musikkleder Svein Helleik Kringeland (60 % stilling) sluttede i jobben til sommeren. Vi takker for innsatsen i Misjonshuset i tiden som ansatt og er takknemlig for at han fortsatte som frivillig i barnekoret «After8«. Fra august ble Marie Gullord Solli ansatt i en 40 % stilling med et særlig fokus på sang og musikk lørdag kveld og søndag formiddag. Hun er lærestuderende på full tid. Og ansatt i et vikariat inntil sommeren Barne- og familieleder Gunn Ragnhild Vorhaug har hatt 60 % stilling inntil desember. Da ble det tid for fødselspermisjon til Gunn Ragnhild. Hun fikk gjennom året skapt et innhold i stillingen til gavn for arbeidet blant barnene. Etter nyttår begynte Jan Ingve Bernssen i stillingen i et vikariat fram til sommeren Internasjonalt arbeid. Egil Grindland er forkynner i Region sør. 20 % av sin tid får han disponere til å følge opp og delta i det internasjonale arbeidet i Misjonshuset. Dette er fokusert hovedsakelig rundt tirsdagsmøtene. Også i 2015 blir der endringer i staben. Andreas Årikstad går fra sommeren over til full tid i regionen. Derfor vil det være tre stillinger hvor ansettelsene «utløper» til sommer. Styret har etter avtale med regionen utlyst en fulltidsstilling med 80 % i forsamlingen og 20 % regionen. Be om suksess med søknadsprosessen. 5. Ukens gang i 2014 Mandagene har det vært bønnemøter kl Her blir det bedt for bønnelapper som blir levert inn i løpet av uken, samt for en fast liste med bønneemner. Tirsdagene har International Christian Fellowship hatt sine ukentlige samlinger. De har vekslet mellom forkynnelse og delekvelder (frie vitnesbyrd). Dette året har vi sett et økende antall deltagere på møtene, og mange av disse er faste. Onsdagene har det vært temamøter, bibeltimer, bønn- og lovsangskvelder, nattverdmøter, misjonskvelder og medlemsmøter. Gospelkoret FOCUS øvede kl Torsdag formiddag kl har vi hatt samlinger annenhver uke med forkynnelse, god sang og musikk, samt smørbrød og kaffe. Torsdagskveldene er forbeholdt sang- og musikktjenesten. Barnekoret har sine øvinger annen hver torsdag kl og på kveldstid er det ofte forsangerteam som møtes og forbereder seg til møter i helgen. Fredagen har MUG sine samlinger, fra høsten hver fredag. Dessuten møtes en internasjonal gruppe til bønn og samtale. Lørdagen er MUF's kveld. Søndag er «hele familien» samlet. Også til søndagskole for voksne. (Styreleder Helge Eiken, forsamlingsleder Henrik Hadberg) 13

14 Årsmeldingene NLMung - Misjonshuset Søndagsskolen (0-3 år) Søndagsskole for barna 0-(ca)3 år. Barna følges av foreldrene til lekerommet 1. etasje. Foreldre er selv ansvarlig for sang, opplesning av et andaktsstykke og bønn. Hele opplegget tar 5-10 minutter, så er det frilek etterpå. Mulighet for å følge talen på skjerm i lokalet. Er i tvil om hvor mye det har vært bruk. Noen familier har behov for å følge de større barn til kjelleren (Eldorado) og da tar man også de minste med ned. Eldorado (4-10 år) Gullgravergjengen i kjelleren kan se tilbake på et fint år der vi har gravd fram mange gode skatter fra Bibelen. I vårsemesteret var temaet for samlingene Opp ned. Gjennom bibelhistorier, sanger og aktiviteter fokuserte vi på at i Guds rike er mange ting annerledes enn det som er naturlig for menneskelig tankegang. Gud gjør opp- ned. De minste blir de største, de siste blir de første...ting blir snudd på hodet, vendes til det gode... var litt av refrenget på gjennomgangssangen vår. I høstsemesteret var temaet Skattejakt i Bibelen. Det er viktig å vise barna hvor bibelfortellingene er hentet fra og lære de å bli glade i Bibelen. Da passet det også ekstra godt at skattekista i møtesalen kom på plass. Her får barna en ledetråd til hva de skal få høre om, og de som må bli igjen oppe i salen, kan få noe å tenke på og prate med barna om etterpå. Vi har samlinger de fleste søndager gjennom året, bortsett fra i skoleferiene og har ganske varierende oppmøte, ca fra 5 til 15. Antall betalende barn har vært 20, men det har vært innom ganske mange fler, både som går regelmessig og som er besøksvenner. Vi gleder oss over alle barna som kommer, og så gleder vi oss over at lokalene våre ble pussa opp utover høsten og er nå nesten fiks ferdige. Ledere har vært: Ingrid Johanne Myra (vår), Elisabeth Eftevand (vår), Knut Inge Edvardsen (vår), Anette Frigstad (høst), Inge Hadberg (høst), Gunn Ragnhild Vorhaug (høst), Marit Katrine Edvardsen (hele året) og Brit Kari Urdal (hele året). (Brit Kari Urdal) Bibelklassen (10+) Bibelklassen er fremdeles ungdommenes samlingspunkt under søndagsmøtet. Oppmøtet har variert fra en til ti ungdommer, men vi ser at kjernen av ungdommer som kommer jevnt vokser. Det er også kjekt å merke at ungdommene finner sammen etter at undervisningen er ferdig. I vår tok undervisningen utgangspunkt i søndagens tekst, mens vi i høst gikk gjennom et opplegg kalt MAKS-hjelp Jesus som følgesvenn, utviklet av NLMUng. I 2015 benyttes Betweens, et opplegg utviklet spesielt med tanke på akkurat denne aldersgruppen 10 til 14 år. Nytt etter sommeren er det også at undervisningen ofte har foregått på både norsk og engelsk, da vi har både norsk og engelsk språklige ungdommer som kommer fast. Dette er en spennende utfordring som både lederne og ungdommene har tatt på strak arm. 14

15 Det første halvåret var følgende ledere i Bibelklassen: Eivind Jåtun, Knut Breivik, Arne Fedeler og Ingrid U. Nøkland. Etter sommeren fikk Knut Breivik med seg Hilde Myra og Katrine Rugland. Lederne representerer på en fin måte ulike rollemodeller, men vi skulle ønske at ungdommene også fikk en annen mannlig leder til å bli kjent med. Etter sommeren startet vi med felles ledersamlinger sammen med Eldorado. Dette er godt mottatt i begge gruppene og det er fint å kunne dele utfordringer og gleder sammen og styrke hverandre i arbeidet med å oppdra barna i den kristne tro. (Hilde Myra) After 8 (Mission Kids) After 8 er ei vokalgruppe for dei som er 8+, som starta opp hausten Marit Lid Skorstad er dirigent og Svein Helleik pianst. Kvart semester vert det laga ein semesterplan for øvingar, som informerar foreldre og medlemmar om oppmøte. Det er stort sett øving annankvar veke, torsdagar kl Hausten 2014 var After 8 med på tre ulike arenaer, og delte songgleda. Av desse, både julemesse og syng jula inn i misjonshuset. Kva datoar After 8 opptrer, er avhengig av progresjon og ynskjer i gruppa. Det einaste som er fastlagt for våren 2015, er Storkonsert i Kilden som jentene gler seg veldig til. På repertoaret er kristne songar som vokalgruppa øver inn med soloar og 2-stemt. Det vert også integrert bevegelsar og opplæring i korleis ein står på ei scene. Det er eit mål at trua på Jesus er ein naturleg del av samlingane, og difor har me kvar gong bøn, nokre gongar vert det delt eit ord, og så avsluttar me med velsigninga. Det var fire jenter som deltok hausten 2014, målet er å bli fleire i år Arbeidet opplevest givande og viktig. Det er godt samhald i gjengen, og store og små lærer noko nytt kvar gong. Difor gler me oss til å halde fram (Marit Lid Skorstad - Dirigent After8) Kom og Hør gutteforening 44. arbeidsår Sommeren 2014 ble Kom og Hør lagt ned etter 44 års drift. Det ble vanskelig å rekruttere nye ledere, og Fagerholt skole har revet sløydsalen. Det var Gunnar Handeland som startet foreningen hjemme i kjelleren i Med 30 årlige samlinger og 15 gutter til stede, blir antallet nesten Guds Ord er blitt sådd, og det vender ikke tomt tilbake. Vi takker Gud for denne tjenesten. Vi vil også takke alle som har støttet arbeidet i disse årene: ledere, talere, foreldre og alle som har bidratt på basarer og andre arrangementer. Takk også til Fagerholt skole. Basaren 2014 innbrakte kr Nesten kr er blitt overført til Norea (Popcorn) og til Misjonshuset. Det er vemodig å legge ned. Samtidig er det en stor glede at gutteforeningen fortsetter på Presteheia skole i regi av Østsida Frikirke. De har overtatt alt utstyr og er godt i gang allerede. Det arbeidet som ble startet for 44 år siden fortsetter med nye, unge ledere. Staben det siste året har vært Olav Tveiten, Erling Blom, Morten Øye, Birger Haugstad og Øistein Johannessen. (Øistein Johannessen hovedleder) 15

16 4K Kristen Kreativ Klubb Kveld I 2014 var 15 jenter innom på klubben, med en kjerne på 7-8 jenter. Vi hadde 17 samlinger, derav 8 filmkvelder med pizza. Det var fra 3-11 hver gang, med snitt på 6 jenter. Vi har andakt og forskjellige aktiviteter som å pynte bokser, mobildeksel og kort, påskelys, adventslys, trådball med sjokolade i, bake og grille. Filmer vi har sett er "Fire proof", "Facing the gigant", "Courageous", "Faith like potatoes", "The Grace Card", "A walk to remember", "Ring the bell" og "Unconditional". Alle filmene har blitt godt mottatt, og vi har hatt litt samtale rundt temaene i filmene. (Tone Jåtun) MUG Misjonshusets Ungdomsgruppe, består av en fantastisk fin gjeng med ungdommer fra år (7.klasse) til år. Oppmøtet er forholdsvis stabilt mellom 5-15 tenåringer. Vi har en tydelig kristen profil der samlingene består av et møte med åpning, sang, andakt og kollekt. Etter møtet har vi som regel kiosk og sosial hygge med mulighet for bordtennis, biljard, nintendo, brettspill og andre aktiviteter. Våren 2014 møttes vi hver fredag. Ledergruppen bestod da av: Glenn Vorhaug, Knut Inge Edvardsen, Kristine & Johnny Urdal, Tormod Toverud Teigum og Sigurd Hauan. Vi har også fått god hjelp av ungdomsarbeider Andreas Årikstad. På møtene har vi tatt opp temaer som: Pengebruk, synd, tilgivelse, kristen i hverdagen og misjon for å nevne noen. Vi opplever at deltakerne er både lydhøre og interesserte. Det gleder oss. Vi avsluttet semesteret 23 mai med overnatting i Misjonshuset. Den 22 august startet vi opp igjen med 5-kamp som aktivitet og gjestetaler fra Nærbø. Vi økte vår ledergruppe med å få inn Ingvild Sørfonn Pedersen og Asbjørn Gabrielsen. I tillegg ble Ingvild Jåtun, Christina Eftevand og Håkon Ruud med. De har vært til stor hjelp og bidratt med både, møtelederansvar, andakt og aktiviteter. Det ble en fin høst med godt oppmøte, god stemning og bra samhold. Vi hadde poengkonkurranse der deltakerne fikk poeng for oppmøte, konkurranser og ved å ta med en venn. Vi avsluttet året med grøtfest den 12 desember. Ledergruppen ser på tjenesten i ungdomsgruppa som meget meningsfull og givende. Vi tror at ungdomsgruppa er en trygg og god møteplass for deltakerne, der de får åndelig påfyll og utrustning og også mye sosialt samvær. Vi skulle gjerne sett flere deltakere, men takker også Gud for de som kommer. Vi ønsker at ungdomsgruppa skal være et sted der ungdommene føler seg sett og inkludert, og at de får lære mer om Jesus Kristus, vår frelser og bror. Vi ber alle i forsamlingen om forbønn for arbeidet, deltakerne og lederne. Det er et viktig arbeid, for ungdommene i denne alderen står ovenfor mange valg og utfordringer. Vi blir også glade for nye ledere som vil være med i denne viktige oppgaven. (På vegne av styret i UG Johnny Urdal) 16

17 Misjonshusets Ungdomsforening (MUF) MUF sitt arbeid er en del av Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) sitt arbeid, og vi ønsker å nå mennesker i Norge og mennesker i de 12 forskjellige misjonsfeltene, med evangeliet. Den overordnede visjonen er «Verden for Kristus», uttrykt i Muf sitt formål: «Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Det er vårt ønske at aktiviteter i MUF sin regi reflekterer denne visjonen. Vi ønsker at årsmeldingen skal være et bidrag til å skape debatt om strategi, planlegging, visjon og fokus. 1. MUF sitt lederskap: styret, ungdomsarbeider og andre engasjerte Våren 2014 bestod styret av følgende medlemmer: Livar Veggeland (styreleder), Anette Frigstad, Anna Kile, Kristine Hitland Gangstø, Ingvild Søndenå, Jan Ingve Bernssen. På halvårsmøtet høsten 2014 gikk Livar, Anette og Anna ut av styret. Elena Mydland, David Olaussen og Susanne Thauland ble valgt inn, og Kristine H. Gangstø ble valgt som styreleder. Styret bestod da av Elena, David, Susanne, Kristine, Ingvild, Jan Ingve. Andreas Årikstad er også tilstede på møtene. Andreas Årikstad har vært ansatt 40% i ungdomslederstilling i Misjonshuset via Region Sør av NLM. Oppgavene er i hovedsak å ivareta en del forkynnelse og veiledning, samt planleggingsarbeid og administrativ oppfølging av styresaker. Håvard Skattum har hatt ansvar for regnskap. Alle aktører i den «daglige driften» av MUF er uvurderlige. Mange legger en betydelig arbeidsinnsats for fellesskapet i MUF. Dette setter vi stor pris på. Betalende medlemmer i 2014: MUF sine aktiviteter Møtene på lørdagskvelden er hovedarena. Vi ønsker fokus på god og bibelsk fundert forkynnelse, og vi inviterer en del forskjellige talere, i tillegg til ungdomsarbeider og forsamlingsleder i Misjonshuset. I tillegg er det et ønske om at vi kan samles i sang, bønn og fellesskap, med blant annet månedens sang, bønnemøter og kafeen i etterkant. Vi ønsker at møtene skal være trosstyrkende samlinger. Samtidig er vi som sagt opptatt av det sosiale fellesskapet. Det er mål at alle som går på MUF skal bli sett. En kaffekopp og noe å bite i etter møtet gir en god anledning til å bli kjent med nye og å ta vare på hverandre. Styret i MUF er i særlig grad forpliktet til å hilse og ønske velkommen nye, og vi opplever (tror og håper) at det er et godt miljø å være i. Oppmøte på lørdagsmøtene i 2014 har vært rundt 30+, og høsten 2014 kom det noen nye som ser ut til å ha funnet seg til rette. Mange bidrar med oppgaver noe som er svært gledelig. Tidligere har det vært snakk om mangel på musikere, noe som har tatt seg opp høsten Det har både sammenheng i nye medlemmer i forsamlingen som bidrar, men også med tanke på Maria Gullord Solli sin ansettelse. 17

18 Det arrangeres bønnemøte før møtene, kl19.00, og det er et ønske om å tilby forbønn etter møtene. Her benyttes medlemmer både fra hovedforsamlingen, talerne og staben i Misjonshuset. Nytt av året er at også MUF-ere bidrar som forbedere, noe som ser ut til å fungere godt. Smågruppene er ment å skulle være livsnære fellesskap, hvor man i en trygg setting skal kunne lære av hverandre om tro og liv. Vi håper at så mange som mulig kan finne sin plass i en slik gruppe. Sammensetningen av gruppene, og antall grupper må stadig være gjenstand for vurdering slik at man inkluderer flest mulig. Det er tre smågrupper tilknyttet Muf: to cellegrupper og en bibelstudiegruppe. De er i praksis selvstendige grupper, og ordner seg innad hvordan opplegg og gjennomgang av tekst og samtale skal være. Spesielle arrangement Høsten 2014 var vi, som i fjor, på tur til Gautefall. Med ca deltakere, ble det en flott tur! Det har også vært arrangert en forsamlings-weekend til Evjetun, hvor MUF var spesielt invitert til å være med. Flere av medlemmene var på den, og det ble en kjekk tur på tvers av alder, sammen med hovedforsamlingen. I tillegg til turer, har det blitt arrangert 17.mai-fest, grøtfest og nyttårsfest som alle ble kjekke arrangement. Tilknyttet fellesmøtene i Domkirken hadde Muf, som tidligere år, ansvar for kaffe i etterkant av lørdagsmøtet. Sommeren 2014 ble det lagt opp til sommer-muf. Dette er et veldig positivt og godt tiltak! I løpet av sommeren ble det arrangert stand på UL i Stavanger, samt stand på UiA og Gimlekollen ved oppstartsukene. Vi ser på det som viktig å huske på nye studenter i byen, og ønsker å være et inkluderende fellesskap. Misjonsprosjekt MUF støtter NLM sitt arbeid i Somali-land hovedsakelig gjennom kollekt. Det ble bestemt å fortsette å støtte dette arbeidet, og ønske om mer og tydeligere informasjon vedrørende prosjektet. Dette ønsket forsøker vi å innfri i løpet av våren 2015 med ulike temakvelder. 3. Tanker for MUF i 2015 Vi opplever at vi står i et viktig og motiverende arbeid, men at vi hele tiden er avhengig av mennesker som bidrar til å bære det videre. For «å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus» trenger vi mennesker som er «bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Vi ønsker å bevisstgjøre oss på dette særlig i forhold til det å ta godt imot nye som kommer innom MUF. Ved å særlig ha fokus mot nye studenter ved høst-semesteret, ønsker vi å være en menighet som inviterer og inkluderer. Gud har gitt oss en gave og en oppgave. Først og fremst er vår oppgave å se til at evangeliet blir forkynt. Dette er i siste ende det som iverksetter «alt det andre». Vi må ikke glemme at det er Gud som gir veksten. Uten Han kan vi ingenting gjøre. Derfor må vi henvende oss til Ham i bønn. Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg matt6,33 (Andreas Årikstad / Kristine H. Gangstø) 18

19 Tjenester utvalg og komiteer Sykekomite 2013 Vi har fortsatt to grupper i Misjonshusets Sykekomite og det er fortsatt de samme 10 personene som sto på lista året før, samt 2 navn som reserve. 16 besøk var satt opp for 2014 og de fleste av disse ble gjennomført. Besøkene er på Elvegaten Omsorgssenter og Bispegra Omsorgssenter. Opplegget er at det skal være andakt på disse stedene med folk fra sykekomiteene annenhver søndag. Det er fortsatt Frikirken og Misjonshuset som deler på dette. I juli er det ikke satt opp noen andakter. Frammøtet til andaktene kan variere en del. Det er flest på Bispegra, fra til nærmere 30 av og til. På Elvegaten hvor vi samles i Kapellet er det fra 5 til 10 som møter opp inklusive betjening. Selv om det ikke er så mange som møter opp alltid, så tror vi andakten er viktig for dem som kommer. Vi får stadig takk både fra beboere og betjening. Tradisjonelt har det vært arrangert en fest for dem som er med i sykekomiteene hver høst og arrangementet går på rundgang hos dem som er med. Misjonshuset har skullet ha dette møtet lenge, og endelig i september 2014 ble det arrangert. Forsamlingsleder Henrik Hadberg var med og talte interessant til forsamlingen på ca 25 sykekomiteemedarbeidere fra Firkirken og vår egen forsamling. Ellers var det innlegg fra flere hvor en bl.a. også snakket om gjennomføringen av andaktene. En var enig om at kl 1100 på søndagene var det som passet best for oss som er med i sykekomiteene. Men en stiller seg ikke avvisende hvis stedene ønsker andre tider på dagen. Nå kom det faktisk et spørsmål fra Elvegaten Omssorgssenter litt senere i høst om å flytte andakten til søndag ettermiddag kl. 1700, da betjeningen føler at det er så hektisk på formiddagen at de ikke får klar beboerne i tide. Endringen ble gjennomført ganske raskt, men det viste seg at det ikke var så mye lettere på ettermiddagen, så de ønsket seg tilbake til kl 1100, som derfor fortsatt er tidspunktet. Vi kunne svært gjerne vært flere i sykekomiteen, slik at vi kunne ha ei gruppe til og/eller vurdere besøk hver søndag igjen på de to stedene. Imidlertid en stor takk til dere som stiller gang etter gang - og år etter år! (Sigbjørn Spikkeland) Besøkstjenesten Også i år har en fast komite besøkt eldre og syke som er medlem av forsamlingen. Det er medlemmer i Misjonshuset som gir beskjed til komiteen dersom de hører om noen som trenger besøk. Det er også i år enkelte som har vært rammet av sykdom som har fått besøk. Noen av medlemmene er også gått bort i

20 For alle parter er det godt å ha omsorg for hverandre. Når en får en vanskelig livssituasjon og ikke kan komme på møtene, blir det en oppmuntring når en får besøk. Derfor er det viktig at komiteen får greie på om enkelte kunne ha lyst til å få besøk. Komiteen har i 2014 bestått av Harald Bergkåsa, Eldbjørg Lande, Brit Kari Urdal, Gudveig Øen, Asbjørn Sandal og undertegnede. (Gerd Sandal) Driftsutvalg Driftsutvalget har også dette året gjennomført en fellesdugnad med godt fremmøte. Alle oppsatte gjøremål ble utført på en god måte. Det er også gjennomført brannøvelser for de fleste grupper som buker Misjonshuset. Nye beskrivelser av rømningsveiene og hva som skal gjøres dersom brannalarmen blir utløst, tilpasset hver enkelt gruppe som oppholder seg i Misjonshuset på forskjellige tidspunkt. Vask og renhold er også dette året gjennomført på en god måte ifølge det oppsatte vaskeprogram, Takk til alle som er trofast med i arbeidet med å holde Misjonshuset i god stand. (Finn H. Nateland) Lovsangsteam Forsangerteam BF 2014 Våren 2014 hadde Svein Helleik Kringeland kontroll på forsangerteam på BF. Selv overtok jeg ansvaret 1. september Høsten 2014 var det bare to faste forsangerteam, hvor et team hadde så å si fullt band, mens det andre teamet besto av piano og forsangere. Selv var jeg med som forsanger de søndagene det ikke var satt opp noen team. Eksterne pianister har vært veldig flinke til å stille opp de søndagene det ikke var satt opp noen team. Behov og ønsker for 2015 er generelt flere som ønsker å være med i musikkarbeidet på Misjonshuset. Forsangerteam MUF 2014 Våren 2014 hadde Andreas Årikstad kontroll på forsangerteam på MUF. Selv overtok jeg ansvaret 1. september Høsten 2014 hadde vi 3 forsangerteam, hvor alle teamene besto av 2 3 stk. Vi har vekslet på møtene, og det har etter min oppfatning fungert veldig bra. Alle teamene har valgt fine og relevante sanger, og har en fin måte å formidle på. Ønsker for 2015 er flere instrumenter, og flere folk til teamene. (Marie Solli) AV-komite har vært et travelt år for AV-komitéen. Vi har hatt 4 komitémøter, 3 ryddedugnader og gjennomført 2 teknikerkurs. Salen er blitt akustisk dempet. Nye høyttaler og forsterkere er på plass. Dette er resultatet av en lang prosess og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har også oppgradert andre deler av utstyret, fjernet kabler og gått neste helt over til digital lyddistribusjon. Dette forenkler mye av kabelføringen i huset. Vi er ikke helt i mål med kvaliteten på teleslyngen. 20

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2015

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2015 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2015 Årsmøte i Misjonshuset 13. mars 2016 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år begynner vi alle sammen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2012

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2012 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2012 Årsmøte i Misjonshuset 17. mars 2013 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et ordinært (men noe kortere) formiddagsmøte. Denne dagen

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

NLM KRISTIANSAND. Misjonshuset VÅR 2016

NLM KRISTIANSAND. Misjonshuset VÅR 2016 NLM KRISTIANSAND Misjonshuset VÅR 2016 Misjonshuset i Kristiansand er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) byforsamling i Kristiansand og en del av NLM Region Sør. Forsamlingen er forpliktet på Bibelen

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

NLM KRISTIANSAND VÅR 2015

NLM KRISTIANSAND VÅR 2015 NLM KRISTIANSAND VÅR 2015 VAR 2015 Misjonshuset i Kristiansand er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) byforsamling i Kristiansand og en del av NLM Region Sør. Forsamlingen er forpliktet på Bibelen Den

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand ET NYTT STÅSTED Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltakelse 1. Mos. 13, 14-15 Herren sa til Abram etter at Lot

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2010

Innkalling til Årsmøte 2010 Innkalling til Årsmøte 2010 Misjonssalens Ungdomsf orening 1. Mars I ungdomssalen 2 etg. I Misjonssalen. Kl 18.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av Saksliste 3. Konstituering av

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 06.03.2016 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net Hamar Normisjon Program vårsemester 2016 Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net 1 Kjære medmenneske! Når jeg skriver denne artikkelen til semesterprogrammet for våren 2016 i Hamar Normisjon,- undres

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo!

Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør. Hallo! Vår og sommerleirer 2016 i NLM Region Sør Hallo! Hallo! Med denne brosjyren du har fått i handa nå, ønsker vi å informere deg om vårt leirtilbud i Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband. Hva er leir?

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer