Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014"

Transkript

1 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor delta på møtet. Denne dagen går barna rett til Søndagsskole, Eldorado og Bibelklasse. Det blir servert middag, og det blir opplegg for barna etter middag. Styret ønsker å gjøre det lettere for barnefamilier å være med i årsmøtet, og er derfor bevisst på at det ikke skal drøye ut. Vi forutsetter derfor at årsmeldingen er lest på forhånd. Det vil ikke brukes mye tid til å repetere dette på årsmøtet. Men det vil være god anledning til spørsmål og samtalen om årsmelding og arbeidet ellers. Vi håper alle kommer til denne viktige dagen! Alle betalende medlemmer i byforsamlingen har stemmerett på årsmøtet. Medlemskontingenten på 300 kr. kan du betale til bankkonto nummer Merk betalingen med «Navn + kontingent 2015». Du kan også betale kontingenten ved ankomst (kort eller kontant). Betalende medlemmer i MUF som også er registrerte som medlemmer i byforsamlingen har stemmerett uten ytterligere kontingent. Program for dagen: Mulighet for registrering og kontingent Formiddagsmøte. Søndagsskoleklassene starter samlingen klokken 11.00! Ca Årsmøtet begynner Matpause Ca Årsmøtet fortsetter, og varer til omtrent Program for barna etter middag 0-3 år: Lekerommet står til disposisjon 4-9 år: Film og andre aktiviteter i huset 10 år: Går på bowling 1

2 Sakliste 1. Konstituering a. Valg av ordstyrere. b. Valg av referenter. c. Valg av protokollunderskrivere. d. Vi minnes de som har gått bort siden forrige årsmøte. 2. Valg a. Valg av styre. b. Valg av valgnemnd. c. Valg av revisorer. 3. Regnskap og budsjett Kl. 12:30: Middag a. Regnskapsrapport til godkjenning. b. Styrets forslag til budsjett for 2014, til godkjenning. 4. Årsmelding og samtale a. Styrets årsmelding presenteres av styreleder b. Samtale om arbeid blant andet med: - Innputt til veien videre med en strategi for en fremtid vekst i Misjonshuset - Drøftelse av utleiepraksisen i Misjonshuset. 5. Fremlegg a. Ingen 2

3 Kandidater for byforsamlingens styre 2015: Valgkomiteens innstilling til styrevalget, i alfabetisk rekkefølge: Urdal, Johnny 23 år gift med Kristine Elektriker Aktiv i Misjonshuset i ungdomsarbeid, AV-komite og lovsangsteam. Nåværende medlem i styret. Styremedlem Veggeland, Livar 30 år Økonom Aktiv i Misjonshuset som regnskapsfører, lydtekniker og i radioarbeidet Østby, Odd 61 år gift med Berit Fysioterapeut Aktiv i Misjonshuset i tolketjenesten og IF Nestleder i styret varamedlem Hauan, Rita 47 år gift med Magne Veileder, Skatteopplysningen Tidligere aktiv i Misjonshuset i Eldorado 2. varamedlem Kvitstein, Olga 54 år Studieveileder/rådgiver for utdanningskvalitet, NLA Høgskolen Aktiv i Misjonshuset i møteparti 3

4 Medlemmer i styret valgt for (ikke på valg i 2015) Grundetjern, Anita Aarbakke 24 år gift med Espen Sosionom i NAV Aktiv i Misjonshuset i lovsangsteam, utsmykningskomiteen og i styret. Hinderaker, Yvonne 47 år gift med Bjørn Psykiatrisk sykepleier Aktiv i Misjonshuset i lovsangsteam, i utsmykningskomiteen og i styret. Regnskapsrapport 2014/Budsjettforslag 2015 Regnskapsrapporten som foreligger i årsmøteforelegget, er ikke ferdig revidert i skrivende stund. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan forekomme, men dette blir da med stor sannsynlighet mindre endringer. Prosessen med revisjon er i gang og vil bli avsluttet i tide før årsmøtet. Revisjonsrapport vil bli gjort tilgjengelig når den foreligger. Stor takk for en samlet inntekts økning på 3 % (da er annen regnskapspraksis omkring julemessen ikke medregnet). 3 % økning er en økning i takt med inflasjonen. Vi ønsker en økning i overføringer på 3 % pr. år. Det klaret vi flott fra 2013 til Takk for alle øremerkede gaver til prosjektet i salen. I fremtiden kommer vi sikkert til å ha lignende prosjekteter i et hus som nå er 25 år gammelt. Styret har derfor bedt driftsutvalget om å utarbeide en 10 års plan for vedlikehold og renovering av huset. Takk til alle givere vi oppfordre alle til å være «faste givere» både i kollekter og i bankoverføringer. Vi tror der er en velsignelse i det å være regelmessig giver. Styret har behandlet budsjettforslaget 2015 på et styrermøte i 2015 og legger det nå frem til godkjenning på årsmøtet. At Misjonssambandets hovedstyre i november 2014 allerede har godkjent et budsjett for regionen hvor Misjonshuset budsjett utgjør sin del, og det før styret og nå årsmøtet gjøre en endelig godkjenning, kan man jo ha sine tanker om Inntektene er budsjettert en økning på 3 % (inflasjonen) men med en vesentlig stigning i de faste givere på 9 %. Hvordan når vi det? Utgiftene har en økning fra budsjett i 2013 på til et budsjett i 2014 på Altså en økning på eller 33 %. Godkjennes det? o er husleiestigning. (+5 %) o er en synliggjørelse av utgifter til driftsutvalget og møtepartiene o på inventar og utstyr er de siste ting fra prosjektet i salen o er et ønske om PR rettet mott aldersgruppen under 50. Se årsmeldingen. o er et regnskapsendring omkring julemessen. 4

5 Misjonshuset i Kristiansand Resultat - regnskap 2014 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Kollekter byforsamlingen Fast givertjeneste byforsamlingen Prosjekter byforsamlingen Gaver Salen byforsamlingen Enkeltgaver byforsamlingen Sum byforsamlingen Kollekter foreninger/grupper Fast givertjeneste foreninger/grupper Prosjekter foreninger/grupper Sum foreninger/grupper Kollekter MUF Fast givertjeneste MUF Prosjekter MUF Sum MUF Misjonshusets ungdomsgruppe Barnas misjonsprosjekt Julemesse Diverse tilskudd/studierådet Medlemskontingent Matsalg Husleieinntekter Kurs, turer og møter Konserter Andre driftsrelaterte inntekter Renteinntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Honorarer Gaver (dåp, konf) Husleie Driftsutvalget /kjøkken Inventar og utstyr Fonyelsesprosjekt Salen Undervisn.materiell, kurs og turer Kontorutgifter Telefon og porto Misjonshusets radio Konserter Tilskudd barnearbeid Annonser Bevertning ved fester Blomster og kranser Diverse abonementer Diverse kostnader Finanskostnader Sum kostnader ÅRETS RESULTAT Forbruksprosent u/lønn 38 % 32 % 46 % 29 % Overføringer: Overført til NLM Hovedkontoret Overført til Norea Mediemisjon Overført til andre Sum overføringer Overført til egenkapital

6 Årsmelding for Misjonshuset året 2014 NLM s byforsamling i Kristiansand Året 2014 ble for styret et spennende år. Et år vi ser tilbake på med takknemlighet. Og et år med mange og ulike oppgaver. Vi er Gud takknemlig for å være en del av hans rikes virkelighet og arbeid. Men vi er også glad og takknemlige for alle som kommer til de ulike aktivitetene vi har og alle de frivillige som legger ned et viktig arbeid for at vi kan oppleve Misjonshuset på sitt beste. Også en stor takk for innsatsen fra staben som står på og tar tak i de oppgavene som ligger framfor dem. Vet utgangen av 2014 var vi 265 registrerte medlemmer herav 45 fra ungdomsforeningen MUF. Pluss mange barn og flere unge. Året har vist en god tilslutning til søndagsmøtene. Det gleder oss, at vi kan samle hele «familien» til felles møte. Men vi tror det kan gjøres enda bedre. Hjelp oss til det! Styret ønsker at alle opplever En forsamling o At søndagsmøtet er for alle og at vi har ulike aktiviteter for aldersgrupper og nasjonaliteter i ukens løp. Søndagsmøtet ICF Ons dag Tors dag UG MUF En smågruppe o At alle blir en del av et mindre fellesskap i kvinneforeninger, bibelgrupper, misjonslag, cellegrupper med videre. En tjeneste o At alle får bidra med minst en tjeneste i forsamlingen. Der være seg praktiske oppgaver eller mere åndelige tjenester. Takk at vi i smågrupper, på møter, i søndagsskolen og i alle mulige andre aktiviteter sammen kan dele evangeliet om Jesus Kristus. Årsmøte i 2014 vedtok fire kjerneverdier for arbeidet vårt. Årsmeldingen fra styret vil derfor ta utgangspunktet sitt i disse verdiene. 6

7 1. Frigjørende evangelium Også i 2014 var det møtene søndag formiddag klokken som var vårt sentrale samlingspunkt som forsamling. En trofast og god møteledergruppe deler møtene seg imellom og vi vil i 2015 også synliggjøre ICF og MUF i møteledelsen. Vi gleder oss over, at vi også har flere forsangergrupper, som er med og løfter sangen i møtene. Og vi vil heie på gruppen med tenåringene!! Men vi kunne ønske oss at enda flere ville bidra. Gjennom sang og musikk synger vi evangeliet inn i våre hjerter. Noen spør hvor lovsangen er blitt av i møtene våre. Hvor er tilbedelsessangene? Møtevertgruppene gjør også en uvurderlig innsats for å legge godt til rette for at møtet skal bli gjennomført på en ryddig og fin måte. Takk til alle dere som på ulikt vis bidrar til å gjøre søndagsmøtene våre til et inkluderende og varmt fellesskap! Vi er privilegert i Kristiansand, som har tilgang til mange mennesker, som ønsker å formidle Guds Ord også fra vår egen forsamling. I 2014 hadde vi flere forskjellige talere som med sin individuelle utrustning og sine nådegaver utfyller hverandre i presentasjonsform og vektlegging. Dette gir en variasjon vi ønsker å ta vare på! Vi satser på å gjøre søndagsmøtene til gode møter også for våre nye landsmenn. Vi har en trofast flokk fremmedspråklige som kommer sammen med oss for å tilbe Gud og høre hans Ord forkynt. Takk også til teamet av trofaste tolker. STORsøndagene «flergenerasjonsmøtene» ble i året avløst av søndager med «30 minutt». Vi ønsker at alle søndagene skal være for alle. Men noen søndager blir det «30 minutt» ekstra innhold til hele familien. Takk også til dere som hver søndag står for særskilt undervisning for gruppene av barn og tenåringer. «Søndagsskole for voksne» begynner å finne sin form. Vi ønsker minst en gang om måneden å tilby ekstra tid til fordypelse i et tema rett etter søndagsmøtet. Et helt praktisk spørsmål er hvor lang tid det skal være mellom søndagsmøtet og «Søndagsskole for voksne»? Barnekoret, Mission Kids, som etter hvert ble til «After8» er et kjærkomment tilskudd til arbeidet, og koret har bidratt i en rekke sammenhenger med glad og flott sang. I slutten av august hadde vi konserthelg med konserter fredag, lørdag og søndag. Dessverre var kun fredag kveld bra besøkt tross mye annonsering. Ungdommer fra MUF gjorde et kjempe arbeid for å skape en bra konserthelg. I alt dette får vi spør oss selv om det blir forkynt et frigjørende evangelium. Blir mennesker satt fri fra egen religiøsitet og satt inn i nåden i Kristus? Skjer det gjennom forkynnelse, sang og samtaler? Eller får vi gitt et betinget evangelium hvor vi eksempelvis får fokus på våre egne beslutninger eller følelser fram for Guds utvelgelse i Kristus. Bønne-møtene før søndagsmøtene (kl ) og mandag kl fortsetter og er en viktig tjeneste i det stille. I tillegg har en gruppe fra det internasjonale fellesskap bønn fredag kveld. Og så har mange av smågruppene bønn som en naturlig del av fellesskapene deres. Takk for det. Vi vil gjerne minne alle om at bønn er en del av det frigjørende evangelium. Tenk vi har en Gud som ønsker å prate med oss. Og vi får frimodig komme til ham fordi vi kommer i Jesu navn. 7

8 2. Troverdig bibel Troen kommer av forkynnelsen, og det ønsker vi å ta på alvor i forsamlingen, både på møter og i smågruppene. Vi gleder oss over det bibelfokus som er i mange av smågruppene. Hvis du ikke er med i en av våre smågrupper får du henvende deg til Yvonne Hinderaker eller Henrik Hadberg. Som en del av dette er det viktig å få fokus på kjerneverdiene i ens tro. Man kan så lett bli opptatt av mange mer perifere ting. Vår identitet henger uløselig sammen med våre kjerneverdier, både som forsamling, men også som enkelt personer. Vi ønsker å skape en tydelig identitet, så vi i tillit til rikets Herre kan rette ryggen og løfte blikket for «Vi vet på hvem vi tror». Derfor ønsker vi at alle våre møter og smågruppesamlinger skal være preget av fokus på Guds Ord. Å ivareta det enkelte medlem, er å sikre en god, sunn og variert matpakke til den enkelte. Dette er også bibeltroskap. Også i 2014 har en av utfordringer til en «Troverdig bibel» vert begrepet «tidsbestemt». Vi utfordres av det i mange debatter. Hva i Bibelen er tidsbestemt? Det er mange ulike syn på hva som er tidsbestemt. Grunnleggende tror vi at Bibelen selv får bestemme hva som er tidsbestemt. Å fremholde fire kjerneverdier innebærer også å gi rom for ulike ståsteder ikke minst på saker som ikke er kjerneverdiene. Vi vil gjerne gi plass til forskjellige syn. Vi vil også gi plass til diskusjon av ulike oppfattelser det avgjørende er, at vi er enige om verdiene våre også verdien om bibeltroskapen. Men vi forstår også at verdien «Troverdig Bibel» ofte vil gi diskusjon, ja for noe kan det oppleves som kamp. For det ene og det andre synspunktet vil jo begge referere til Bibelen. Og da «kjemper» begge med «Bibelen i hånden». Det får vi leve med og leve bra med om vi er enige i Bibelens autoritet. En troverdig Bibel får også være en relevant Bibel. Bibelen er relevant for livet. Men får samtalen i smågruppene og forkynnelsen på møtene gjort Bibelens tekster relevante for livet vårt? Eller får vi i samtale og forkynnelse fjernet Bibelen fra livet? 3. Tydelig misjon Tydelig misjon er også relasjoner og fellesskap. Det er relasjoner i forsamlingen For å bygge relasjonene innad i forsamlingen er både smågrupper og tjenestegruppene, festene og den faste "kirkekaffen" på søndagsmøtene viktig. Ved «kirkekaffen» er det viktig «å se» nye som kommer og inkludere de nye. 8

9 Vi ønsker å ha fokus på diakoni som også er relasjoner. Vi er takknemlige for de som er engasjert i sykekomiteen, besøkstjeneste og i bønnelenka. Forsamlingsturen til Evjetun i oktober ble igjen positiv. Det er viktig at flere generasjoner deltar på en slik samling. På en slik tur møtes vi og blir kjent på en helt annen måte. Det er relasjoner som blir invitert med på møte Kafe Tro & Tvil er et forsøk på å rekke ut til våre relasjoner som normalt ikke går på bedehus eller kirke. Vi har hatt 4 søndager med Kafé Tro & Tvil. Her har ulike tema blitt belyst fra scenen mens møtedeltakere har sittet rundt bord med kaffe/te og noe å bite i. Salen har blitt engasjert med samtale rundt bordene og mulighet til å sende spørsmål til panelet via SMS. Noen synes der er for lite «tvil» på Kafe Tro & Tvil. Hva synes du? Og skal frokosten fjernes så vi bare sitter med kaffe og frukt? Men det viktigst er at Kafe Tro & Tvil blir brukt. På alle samlingene har der vært invitert relasjoner med. En eller flere. En stor tak for det. Det er misjon! Vi vil nå flere i Kristiansand Styret har et klart ønske om å nå flere i byen vår. Vi ønsker ikke å vokse ved å hente folk fra andre kirker og menigheter. Vi ønsker å rekke ut til nye. Vi takker for bønner om frelse for naboen, smågrupper som brukes til misjon og mennesker som inviteres med på møte alle ukens dager. Takk for hverdagen med naboer, arbeidskollegaer og «fastlegen din». Konserter, julemesse, radiooverføring er andre kanaler til misjon. Takk for enhver som står på her. I 2015 kommer en påsketraktat til utdeling i nabolaget. Annonser og PR er også en del av misjonsoppdraget. Vi brukte på det i Det er hovedsakelig annonser i Fædrelandsvennen ( kr). Vi tror det særlig er folk over 50 års alderen som leser møteannonsene vår i avisen. Men vi ønsker også å inviterer yngre folk med. I 2015 legger vi opp til et budsjett på til PR. Vi foreslår en fordeling som følger: Annonser Fædrelandsvennen (50+) Annonser andre aviser (alle) Annonser, elektroniske (15-50) IT, hjemmesiden (alle) Trykksaker (program, årsmelding, traktat) Strategi for en fremtidig vekst i Misjonshuset Styret har begynt på en drøftelse av strategien for en fremtidig vekst i forsamlingen. Vi ønsker som beskrevet tidligere å rekke evangeliet ut i Kristiansand. Vi har gode nyheter til alle i byen vår. Og vi ønsker alle i forsamlingen med i jobben å invitere med inn. Men vi ser også en utfordring i at forsamlingen i årevis har mistet sine unge familier til menigheter rundt om i byen. Dette er også skjedd i Vi takker for dem som stadig kommer i en kristen kirken og vi har en nød for dem som ikke kommer i en menighet. Men hvis vi vil vekst får vi drøfte hvordan vi «setter en propp i hullet». Hvordan gjør vi forsamlingen så bra at alle bare må bli her? Og er der særlige grunner til at familiene og andre forlater oss? Vi tror at det blant annet kan være teologiske, geografiske, sosiologiske og en misjonsstrategiske grunner for deres valg. Og vi ønsker å gi bra svar på utfordringene. Men hvordan gjør vi det? Har du kommentarer og særlige ønsker til en prosess omkring dette? 9

10 Misjon i andre land Misjonshuset tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband, og fokuset på misjon skal være langt framme i vår bevissthet. En del av oppdraget med misjon i andre land er forbønn, innsamling og det å sende nye ut. Vi takker for alle som både privat og i smågruppene regelmessig ber for arbeidet. Som en hjelp kan brukes bønnelisten i «Utsyn». For å tenne til misjon og bevisstgjøre oss på misjonsansvaret vårt, er det avholdt egne misjonsmøter og en søndag hver måned har misjonsfokus. Takk for enhver som er med til å gi. Takk for julemessen. Takk for fastgivere og den som gir i kollekten på møter og i smågruppene. Bruk gjerne flyeren som var med årsmeldingen til å få en fast givertjeneste. Vi oppfordre til både å godskrive gaven til Misjonshuset i Kristiansand men også til en årlig økning på 3 %. Vi har i 2014 utsendt faktura på utleie av huset på kr. Om vi tenker pengene brukt på teknisk utstyr og vedlikehold på huset eller til misjon i andre land er det samme. Utfordringen for oss er stadig å sende mange penger til misjon. Kanskje vi skulle sette som mål å øke «sum overføringer» med 3 % hvert år. Men hva gjør vi med utleien. Skal vi fortsette med den? I 2015 er de faste avtalene disse: «Pinsekirken» lørdag kl i kjelleren: Ca kr. og vask i kjelleren. «Den koptiske kirke» - søndag kl hele 1. etasjen: Ca og vask i foajeen. «MIFF» - enkelte torsdager kl Ca kr. «Reaktorskolen» - hverdager kl kr. pr dag pr. rom. Synes vi det er greit å leie ut? Til alle? Er det noen som vi hjelpe med rundt det praktiske eller skal det ligge på de ansatte? Våre utsendinger Vi er ved utgangen av 2014 «sendemenighet» for følgende utsendinger: Berit Østby og Mehret Ab Bereke (Etiopia), Familien Ruth og Gunnar Urstad (Japan). Ingrid Johanne og Arve Myra (Tanzania). Dessuten har vi en enkelt i et korttidsoppdrag pr Katharina Urdal i Nepal. Familien Eli og Nils Andreas Loland (Kenya) vente tilbake til Kristiansand i løpet av Velkommen hjem. Og velkommen som en del av Eldorado, Bibelklassen Ungdomsgruppen, Lovsangsteam og Søndagsmøtene. 4. Nådegaver i funksjon Nådegaver i funksjon er en virkelighet for de frivillige, styret og de ansatte medarbeidere. De frivillige Siste år skrev vi: «Misjonshusets arbeid er avhengig av innsats fra frivillige, og det gjelder alle typer arbeid både praktiske og åndelige oppgaver. Tilgangen til oppgavene kan skje både ut 10

11 fra bevissthet om nådegave og ut fra et allment kall som kristen. Vi håper at en samlet oversikt over «oppdrag» kan styrke og synliggjøre nådegaver og kall. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å bidra til fellesskapet, ut fra sin gitte livssituasjon. Det er viktig at vi oppmuntres til å bidra, men ikke at vi presses til innsats som går ut over det forsvarlige. Det skal være lov å takke nei til tjenester, også i Misjonshuset! Vi trenger nok å synliggjøre behovene på forskjellige «arenaer» bedre, slik at alle kan vurdere den type tjeneste de selv har evner og anlegg for å delta i.» Styret står stadig bak disse ordene. Og en stor TAKK til alle som på en eller anden måten har bidratt med sin tid, sine evner og sine nådegaver. Misjonshuset er en forsamling med en meget høy grad av organisering og stor frivillig innsats. Det er mye som fungerer bra, og vi ønsker å styrke det vi har, samtidig som vi ønsker å være åpne for nye initiativ, og for rasjonaliseringer hvor det er nødvendig. Vi er en lekmannsorganisasjon som legger vinn på å fremelske de nådegaver som finnes i forsamlingen, både praktiske og åndelige. Det er viktig å ha fokus på dette til enhver tid. I år ønsker vi da å bringe oversikten over ulike oppgaver og oppdrag i forsamlingen. Be Gud være med deg i valget av oppgaver og tjenester. Tjenester i Misjonshuset (meld til Henrik Hadberg hvis vi har glemt din tjeneste ) Oppgaver på årsmøtet (ordstyrer, referater, protokollunderskrivere) Valgnemnd (3 pluss vara) Styret (5 pluss 2 vara) Regnskapsfører og to revisorer Ledere i Eldorado Ledere i Bibelklassen Ledere til After8 Ledere til 4K Ledere til MUG Møteledere Forbedere Bønnelenken Bønneringen Ansvarlige for bønnemøtene mandag, fredag og søndag Sjelesørgere Driftsutvalg Vaskepartier Møteverter Tolker Data-tekniker til søndagene Lyd-tekniker til søndagene Lovsangsteam Pianister og forsangere Konsertansvarlige AV-komite PR-komite Radiokomite Kafe Tro & Tvil utvalg Festkomiteer nyårsfesten, årsmøtet og kick-off. 17. mai komite «Vi synger julen inn» komite 11

12 Komite til forsamlingsturen Julemesse komite Komite til «30 minutt» Utsmykningskomite Komite for IF Komite for torsdagsmøtene Dessuten har MUF eget styre og en mengde tjenester internt i ungdomsforeningen. Det er to grupper til, som noen i forsamlingen er den del av: «Permisjonskomite» for folk som har frivillige tjenester i annet enn Misjonshuset. «Retreatkomite» for folk som har behov for en pause i tjenestene sine. I Kristiansand er forsamlingen involvert i følgende: Januar: Fellesmøtene i Domkirken. Vi har bidratt med kollektører og vakter. September: Protestfestivalen hadde debatt i Misjonshuset. Sammen for Byen (nettverk av forsamlings- og menighetsledere) Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Kirkens SOS Andaktstelefonen Kvinnenes internasjonale bønnedag Natteravntjenesten Styret Styret består av fem faste medlemmer + en varamann, og har siden årsmøtet i mars 2014 bestått av Helge Eiken (styreleder), Odd Østby (nestleder), Anita Grundetjern (sekretær), Yvonne Hinderaker, Johnny Urdal og Bjørg Hauan(1. vara). Utenom styret har først Harald Bergkåsa og fra høsten Livar Veggeland hatt oppgaven som regnskapsfører. Takk til dere begge. Hovedoppgavene for styret skal være å tenke helhetlig og langsiktig om arbeidet og holde seg oppdatert om arbeidet. Arbeidsfordelingen innad har vært: Barn og ungdom: Johnny Urdal International Fellowship: Odd Østby Bønn og diakoni: Bjørg Hauan Smågrupper: Yvonne Hinderaker Referent: Anita Grundetjern Styret har hatt 9 møter og behandlet 75 saker. Det har også vært 1 medlemsmøter. For å skape kontinuitet i styrets arbeid jobber vi ut fra et årshjul for aktiviteten i styret og arbeidet i Misjonshuset. 12

13 De ansatte i Misjonshuset. Forsamlingsleder Henrik Hadberg har vært 100 % i hele året. 20 % av stilling er som forkynner i regionen. Han avlastes av en 20 % administrasjonsmedarbeider (Barne- og familielederen). Vi takker for forkynnelsen og ledelsen han bidrar med. Ungdomsleder Andreas Årikstad har fungert i 40 % stilling. Han kombinerer dette med 60 % som barne- og ungdomsarbeider i NLM Region Sør. Det har vært bra å ha Andreas i «full» stilling hele året. Og gleder oss over sammenhengen med MUF. Sang- og musikkleder Svein Helleik Kringeland (60 % stilling) sluttede i jobben til sommeren. Vi takker for innsatsen i Misjonshuset i tiden som ansatt og er takknemlig for at han fortsatte som frivillig i barnekoret «After8«. Fra august ble Marie Gullord Solli ansatt i en 40 % stilling med et særlig fokus på sang og musikk lørdag kveld og søndag formiddag. Hun er lærestuderende på full tid. Og ansatt i et vikariat inntil sommeren Barne- og familieleder Gunn Ragnhild Vorhaug har hatt 60 % stilling inntil desember. Da ble det tid for fødselspermisjon til Gunn Ragnhild. Hun fikk gjennom året skapt et innhold i stillingen til gavn for arbeidet blant barnene. Etter nyttår begynte Jan Ingve Bernssen i stillingen i et vikariat fram til sommeren Internasjonalt arbeid. Egil Grindland er forkynner i Region sør. 20 % av sin tid får han disponere til å følge opp og delta i det internasjonale arbeidet i Misjonshuset. Dette er fokusert hovedsakelig rundt tirsdagsmøtene. Også i 2015 blir der endringer i staben. Andreas Årikstad går fra sommeren over til full tid i regionen. Derfor vil det være tre stillinger hvor ansettelsene «utløper» til sommer. Styret har etter avtale med regionen utlyst en fulltidsstilling med 80 % i forsamlingen og 20 % regionen. Be om suksess med søknadsprosessen. 5. Ukens gang i 2014 Mandagene har det vært bønnemøter kl Her blir det bedt for bønnelapper som blir levert inn i løpet av uken, samt for en fast liste med bønneemner. Tirsdagene har International Christian Fellowship hatt sine ukentlige samlinger. De har vekslet mellom forkynnelse og delekvelder (frie vitnesbyrd). Dette året har vi sett et økende antall deltagere på møtene, og mange av disse er faste. Onsdagene har det vært temamøter, bibeltimer, bønn- og lovsangskvelder, nattverdmøter, misjonskvelder og medlemsmøter. Gospelkoret FOCUS øvede kl Torsdag formiddag kl har vi hatt samlinger annenhver uke med forkynnelse, god sang og musikk, samt smørbrød og kaffe. Torsdagskveldene er forbeholdt sang- og musikktjenesten. Barnekoret har sine øvinger annen hver torsdag kl og på kveldstid er det ofte forsangerteam som møtes og forbereder seg til møter i helgen. Fredagen har MUG sine samlinger, fra høsten hver fredag. Dessuten møtes en internasjonal gruppe til bønn og samtale. Lørdagen er MUF's kveld. Søndag er «hele familien» samlet. Også til søndagskole for voksne. (Styreleder Helge Eiken, forsamlingsleder Henrik Hadberg) 13

14 Årsmeldingene NLMung - Misjonshuset Søndagsskolen (0-3 år) Søndagsskole for barna 0-(ca)3 år. Barna følges av foreldrene til lekerommet 1. etasje. Foreldre er selv ansvarlig for sang, opplesning av et andaktsstykke og bønn. Hele opplegget tar 5-10 minutter, så er det frilek etterpå. Mulighet for å følge talen på skjerm i lokalet. Er i tvil om hvor mye det har vært bruk. Noen familier har behov for å følge de større barn til kjelleren (Eldorado) og da tar man også de minste med ned. Eldorado (4-10 år) Gullgravergjengen i kjelleren kan se tilbake på et fint år der vi har gravd fram mange gode skatter fra Bibelen. I vårsemesteret var temaet for samlingene Opp ned. Gjennom bibelhistorier, sanger og aktiviteter fokuserte vi på at i Guds rike er mange ting annerledes enn det som er naturlig for menneskelig tankegang. Gud gjør opp- ned. De minste blir de største, de siste blir de første...ting blir snudd på hodet, vendes til det gode... var litt av refrenget på gjennomgangssangen vår. I høstsemesteret var temaet Skattejakt i Bibelen. Det er viktig å vise barna hvor bibelfortellingene er hentet fra og lære de å bli glade i Bibelen. Da passet det også ekstra godt at skattekista i møtesalen kom på plass. Her får barna en ledetråd til hva de skal få høre om, og de som må bli igjen oppe i salen, kan få noe å tenke på og prate med barna om etterpå. Vi har samlinger de fleste søndager gjennom året, bortsett fra i skoleferiene og har ganske varierende oppmøte, ca fra 5 til 15. Antall betalende barn har vært 20, men det har vært innom ganske mange fler, både som går regelmessig og som er besøksvenner. Vi gleder oss over alle barna som kommer, og så gleder vi oss over at lokalene våre ble pussa opp utover høsten og er nå nesten fiks ferdige. Ledere har vært: Ingrid Johanne Myra (vår), Elisabeth Eftevand (vår), Knut Inge Edvardsen (vår), Anette Frigstad (høst), Inge Hadberg (høst), Gunn Ragnhild Vorhaug (høst), Marit Katrine Edvardsen (hele året) og Brit Kari Urdal (hele året). (Brit Kari Urdal) Bibelklassen (10+) Bibelklassen er fremdeles ungdommenes samlingspunkt under søndagsmøtet. Oppmøtet har variert fra en til ti ungdommer, men vi ser at kjernen av ungdommer som kommer jevnt vokser. Det er også kjekt å merke at ungdommene finner sammen etter at undervisningen er ferdig. I vår tok undervisningen utgangspunkt i søndagens tekst, mens vi i høst gikk gjennom et opplegg kalt MAKS-hjelp Jesus som følgesvenn, utviklet av NLMUng. I 2015 benyttes Betweens, et opplegg utviklet spesielt med tanke på akkurat denne aldersgruppen 10 til 14 år. Nytt etter sommeren er det også at undervisningen ofte har foregått på både norsk og engelsk, da vi har både norsk og engelsk språklige ungdommer som kommer fast. Dette er en spennende utfordring som både lederne og ungdommene har tatt på strak arm. 14

15 Det første halvåret var følgende ledere i Bibelklassen: Eivind Jåtun, Knut Breivik, Arne Fedeler og Ingrid U. Nøkland. Etter sommeren fikk Knut Breivik med seg Hilde Myra og Katrine Rugland. Lederne representerer på en fin måte ulike rollemodeller, men vi skulle ønske at ungdommene også fikk en annen mannlig leder til å bli kjent med. Etter sommeren startet vi med felles ledersamlinger sammen med Eldorado. Dette er godt mottatt i begge gruppene og det er fint å kunne dele utfordringer og gleder sammen og styrke hverandre i arbeidet med å oppdra barna i den kristne tro. (Hilde Myra) After 8 (Mission Kids) After 8 er ei vokalgruppe for dei som er 8+, som starta opp hausten Marit Lid Skorstad er dirigent og Svein Helleik pianst. Kvart semester vert det laga ein semesterplan for øvingar, som informerar foreldre og medlemmar om oppmøte. Det er stort sett øving annankvar veke, torsdagar kl Hausten 2014 var After 8 med på tre ulike arenaer, og delte songgleda. Av desse, både julemesse og syng jula inn i misjonshuset. Kva datoar After 8 opptrer, er avhengig av progresjon og ynskjer i gruppa. Det einaste som er fastlagt for våren 2015, er Storkonsert i Kilden som jentene gler seg veldig til. På repertoaret er kristne songar som vokalgruppa øver inn med soloar og 2-stemt. Det vert også integrert bevegelsar og opplæring i korleis ein står på ei scene. Det er eit mål at trua på Jesus er ein naturleg del av samlingane, og difor har me kvar gong bøn, nokre gongar vert det delt eit ord, og så avsluttar me med velsigninga. Det var fire jenter som deltok hausten 2014, målet er å bli fleire i år Arbeidet opplevest givande og viktig. Det er godt samhald i gjengen, og store og små lærer noko nytt kvar gong. Difor gler me oss til å halde fram (Marit Lid Skorstad - Dirigent After8) Kom og Hør gutteforening 44. arbeidsår Sommeren 2014 ble Kom og Hør lagt ned etter 44 års drift. Det ble vanskelig å rekruttere nye ledere, og Fagerholt skole har revet sløydsalen. Det var Gunnar Handeland som startet foreningen hjemme i kjelleren i Med 30 årlige samlinger og 15 gutter til stede, blir antallet nesten Guds Ord er blitt sådd, og det vender ikke tomt tilbake. Vi takker Gud for denne tjenesten. Vi vil også takke alle som har støttet arbeidet i disse årene: ledere, talere, foreldre og alle som har bidratt på basarer og andre arrangementer. Takk også til Fagerholt skole. Basaren 2014 innbrakte kr Nesten kr er blitt overført til Norea (Popcorn) og til Misjonshuset. Det er vemodig å legge ned. Samtidig er det en stor glede at gutteforeningen fortsetter på Presteheia skole i regi av Østsida Frikirke. De har overtatt alt utstyr og er godt i gang allerede. Det arbeidet som ble startet for 44 år siden fortsetter med nye, unge ledere. Staben det siste året har vært Olav Tveiten, Erling Blom, Morten Øye, Birger Haugstad og Øistein Johannessen. (Øistein Johannessen hovedleder) 15

16 4K Kristen Kreativ Klubb Kveld I 2014 var 15 jenter innom på klubben, med en kjerne på 7-8 jenter. Vi hadde 17 samlinger, derav 8 filmkvelder med pizza. Det var fra 3-11 hver gang, med snitt på 6 jenter. Vi har andakt og forskjellige aktiviteter som å pynte bokser, mobildeksel og kort, påskelys, adventslys, trådball med sjokolade i, bake og grille. Filmer vi har sett er "Fire proof", "Facing the gigant", "Courageous", "Faith like potatoes", "The Grace Card", "A walk to remember", "Ring the bell" og "Unconditional". Alle filmene har blitt godt mottatt, og vi har hatt litt samtale rundt temaene i filmene. (Tone Jåtun) MUG Misjonshusets Ungdomsgruppe, består av en fantastisk fin gjeng med ungdommer fra år (7.klasse) til år. Oppmøtet er forholdsvis stabilt mellom 5-15 tenåringer. Vi har en tydelig kristen profil der samlingene består av et møte med åpning, sang, andakt og kollekt. Etter møtet har vi som regel kiosk og sosial hygge med mulighet for bordtennis, biljard, nintendo, brettspill og andre aktiviteter. Våren 2014 møttes vi hver fredag. Ledergruppen bestod da av: Glenn Vorhaug, Knut Inge Edvardsen, Kristine & Johnny Urdal, Tormod Toverud Teigum og Sigurd Hauan. Vi har også fått god hjelp av ungdomsarbeider Andreas Årikstad. På møtene har vi tatt opp temaer som: Pengebruk, synd, tilgivelse, kristen i hverdagen og misjon for å nevne noen. Vi opplever at deltakerne er både lydhøre og interesserte. Det gleder oss. Vi avsluttet semesteret 23 mai med overnatting i Misjonshuset. Den 22 august startet vi opp igjen med 5-kamp som aktivitet og gjestetaler fra Nærbø. Vi økte vår ledergruppe med å få inn Ingvild Sørfonn Pedersen og Asbjørn Gabrielsen. I tillegg ble Ingvild Jåtun, Christina Eftevand og Håkon Ruud med. De har vært til stor hjelp og bidratt med både, møtelederansvar, andakt og aktiviteter. Det ble en fin høst med godt oppmøte, god stemning og bra samhold. Vi hadde poengkonkurranse der deltakerne fikk poeng for oppmøte, konkurranser og ved å ta med en venn. Vi avsluttet året med grøtfest den 12 desember. Ledergruppen ser på tjenesten i ungdomsgruppa som meget meningsfull og givende. Vi tror at ungdomsgruppa er en trygg og god møteplass for deltakerne, der de får åndelig påfyll og utrustning og også mye sosialt samvær. Vi skulle gjerne sett flere deltakere, men takker også Gud for de som kommer. Vi ønsker at ungdomsgruppa skal være et sted der ungdommene føler seg sett og inkludert, og at de får lære mer om Jesus Kristus, vår frelser og bror. Vi ber alle i forsamlingen om forbønn for arbeidet, deltakerne og lederne. Det er et viktig arbeid, for ungdommene i denne alderen står ovenfor mange valg og utfordringer. Vi blir også glade for nye ledere som vil være med i denne viktige oppgaven. (På vegne av styret i UG Johnny Urdal) 16

17 Misjonshusets Ungdomsforening (MUF) MUF sitt arbeid er en del av Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) sitt arbeid, og vi ønsker å nå mennesker i Norge og mennesker i de 12 forskjellige misjonsfeltene, med evangeliet. Den overordnede visjonen er «Verden for Kristus», uttrykt i Muf sitt formål: «Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Det er vårt ønske at aktiviteter i MUF sin regi reflekterer denne visjonen. Vi ønsker at årsmeldingen skal være et bidrag til å skape debatt om strategi, planlegging, visjon og fokus. 1. MUF sitt lederskap: styret, ungdomsarbeider og andre engasjerte Våren 2014 bestod styret av følgende medlemmer: Livar Veggeland (styreleder), Anette Frigstad, Anna Kile, Kristine Hitland Gangstø, Ingvild Søndenå, Jan Ingve Bernssen. På halvårsmøtet høsten 2014 gikk Livar, Anette og Anna ut av styret. Elena Mydland, David Olaussen og Susanne Thauland ble valgt inn, og Kristine H. Gangstø ble valgt som styreleder. Styret bestod da av Elena, David, Susanne, Kristine, Ingvild, Jan Ingve. Andreas Årikstad er også tilstede på møtene. Andreas Årikstad har vært ansatt 40% i ungdomslederstilling i Misjonshuset via Region Sør av NLM. Oppgavene er i hovedsak å ivareta en del forkynnelse og veiledning, samt planleggingsarbeid og administrativ oppfølging av styresaker. Håvard Skattum har hatt ansvar for regnskap. Alle aktører i den «daglige driften» av MUF er uvurderlige. Mange legger en betydelig arbeidsinnsats for fellesskapet i MUF. Dette setter vi stor pris på. Betalende medlemmer i 2014: MUF sine aktiviteter Møtene på lørdagskvelden er hovedarena. Vi ønsker fokus på god og bibelsk fundert forkynnelse, og vi inviterer en del forskjellige talere, i tillegg til ungdomsarbeider og forsamlingsleder i Misjonshuset. I tillegg er det et ønske om at vi kan samles i sang, bønn og fellesskap, med blant annet månedens sang, bønnemøter og kafeen i etterkant. Vi ønsker at møtene skal være trosstyrkende samlinger. Samtidig er vi som sagt opptatt av det sosiale fellesskapet. Det er mål at alle som går på MUF skal bli sett. En kaffekopp og noe å bite i etter møtet gir en god anledning til å bli kjent med nye og å ta vare på hverandre. Styret i MUF er i særlig grad forpliktet til å hilse og ønske velkommen nye, og vi opplever (tror og håper) at det er et godt miljø å være i. Oppmøte på lørdagsmøtene i 2014 har vært rundt 30+, og høsten 2014 kom det noen nye som ser ut til å ha funnet seg til rette. Mange bidrar med oppgaver noe som er svært gledelig. Tidligere har det vært snakk om mangel på musikere, noe som har tatt seg opp høsten Det har både sammenheng i nye medlemmer i forsamlingen som bidrar, men også med tanke på Maria Gullord Solli sin ansettelse. 17

18 Det arrangeres bønnemøte før møtene, kl19.00, og det er et ønske om å tilby forbønn etter møtene. Her benyttes medlemmer både fra hovedforsamlingen, talerne og staben i Misjonshuset. Nytt av året er at også MUF-ere bidrar som forbedere, noe som ser ut til å fungere godt. Smågruppene er ment å skulle være livsnære fellesskap, hvor man i en trygg setting skal kunne lære av hverandre om tro og liv. Vi håper at så mange som mulig kan finne sin plass i en slik gruppe. Sammensetningen av gruppene, og antall grupper må stadig være gjenstand for vurdering slik at man inkluderer flest mulig. Det er tre smågrupper tilknyttet Muf: to cellegrupper og en bibelstudiegruppe. De er i praksis selvstendige grupper, og ordner seg innad hvordan opplegg og gjennomgang av tekst og samtale skal være. Spesielle arrangement Høsten 2014 var vi, som i fjor, på tur til Gautefall. Med ca deltakere, ble det en flott tur! Det har også vært arrangert en forsamlings-weekend til Evjetun, hvor MUF var spesielt invitert til å være med. Flere av medlemmene var på den, og det ble en kjekk tur på tvers av alder, sammen med hovedforsamlingen. I tillegg til turer, har det blitt arrangert 17.mai-fest, grøtfest og nyttårsfest som alle ble kjekke arrangement. Tilknyttet fellesmøtene i Domkirken hadde Muf, som tidligere år, ansvar for kaffe i etterkant av lørdagsmøtet. Sommeren 2014 ble det lagt opp til sommer-muf. Dette er et veldig positivt og godt tiltak! I løpet av sommeren ble det arrangert stand på UL i Stavanger, samt stand på UiA og Gimlekollen ved oppstartsukene. Vi ser på det som viktig å huske på nye studenter i byen, og ønsker å være et inkluderende fellesskap. Misjonsprosjekt MUF støtter NLM sitt arbeid i Somali-land hovedsakelig gjennom kollekt. Det ble bestemt å fortsette å støtte dette arbeidet, og ønske om mer og tydeligere informasjon vedrørende prosjektet. Dette ønsket forsøker vi å innfri i løpet av våren 2015 med ulike temakvelder. 3. Tanker for MUF i 2015 Vi opplever at vi står i et viktig og motiverende arbeid, men at vi hele tiden er avhengig av mennesker som bidrar til å bære det videre. For «å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus» trenger vi mennesker som er «bevisste etterfølgere av Jesus Kristus». Vi ønsker å bevisstgjøre oss på dette særlig i forhold til det å ta godt imot nye som kommer innom MUF. Ved å særlig ha fokus mot nye studenter ved høst-semesteret, ønsker vi å være en menighet som inviterer og inkluderer. Gud har gitt oss en gave og en oppgave. Først og fremst er vår oppgave å se til at evangeliet blir forkynt. Dette er i siste ende det som iverksetter «alt det andre». Vi må ikke glemme at det er Gud som gir veksten. Uten Han kan vi ingenting gjøre. Derfor må vi henvende oss til Ham i bønn. Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg matt6,33 (Andreas Årikstad / Kristine H. Gangstø) 18

19 Tjenester utvalg og komiteer Sykekomite 2013 Vi har fortsatt to grupper i Misjonshusets Sykekomite og det er fortsatt de samme 10 personene som sto på lista året før, samt 2 navn som reserve. 16 besøk var satt opp for 2014 og de fleste av disse ble gjennomført. Besøkene er på Elvegaten Omsorgssenter og Bispegra Omsorgssenter. Opplegget er at det skal være andakt på disse stedene med folk fra sykekomiteene annenhver søndag. Det er fortsatt Frikirken og Misjonshuset som deler på dette. I juli er det ikke satt opp noen andakter. Frammøtet til andaktene kan variere en del. Det er flest på Bispegra, fra til nærmere 30 av og til. På Elvegaten hvor vi samles i Kapellet er det fra 5 til 10 som møter opp inklusive betjening. Selv om det ikke er så mange som møter opp alltid, så tror vi andakten er viktig for dem som kommer. Vi får stadig takk både fra beboere og betjening. Tradisjonelt har det vært arrangert en fest for dem som er med i sykekomiteene hver høst og arrangementet går på rundgang hos dem som er med. Misjonshuset har skullet ha dette møtet lenge, og endelig i september 2014 ble det arrangert. Forsamlingsleder Henrik Hadberg var med og talte interessant til forsamlingen på ca 25 sykekomiteemedarbeidere fra Firkirken og vår egen forsamling. Ellers var det innlegg fra flere hvor en bl.a. også snakket om gjennomføringen av andaktene. En var enig om at kl 1100 på søndagene var det som passet best for oss som er med i sykekomiteene. Men en stiller seg ikke avvisende hvis stedene ønsker andre tider på dagen. Nå kom det faktisk et spørsmål fra Elvegaten Omssorgssenter litt senere i høst om å flytte andakten til søndag ettermiddag kl. 1700, da betjeningen føler at det er så hektisk på formiddagen at de ikke får klar beboerne i tide. Endringen ble gjennomført ganske raskt, men det viste seg at det ikke var så mye lettere på ettermiddagen, så de ønsket seg tilbake til kl 1100, som derfor fortsatt er tidspunktet. Vi kunne svært gjerne vært flere i sykekomiteen, slik at vi kunne ha ei gruppe til og/eller vurdere besøk hver søndag igjen på de to stedene. Imidlertid en stor takk til dere som stiller gang etter gang - og år etter år! (Sigbjørn Spikkeland) Besøkstjenesten Også i år har en fast komite besøkt eldre og syke som er medlem av forsamlingen. Det er medlemmer i Misjonshuset som gir beskjed til komiteen dersom de hører om noen som trenger besøk. Det er også i år enkelte som har vært rammet av sykdom som har fått besøk. Noen av medlemmene er også gått bort i

20 For alle parter er det godt å ha omsorg for hverandre. Når en får en vanskelig livssituasjon og ikke kan komme på møtene, blir det en oppmuntring når en får besøk. Derfor er det viktig at komiteen får greie på om enkelte kunne ha lyst til å få besøk. Komiteen har i 2014 bestått av Harald Bergkåsa, Eldbjørg Lande, Brit Kari Urdal, Gudveig Øen, Asbjørn Sandal og undertegnede. (Gerd Sandal) Driftsutvalg Driftsutvalget har også dette året gjennomført en fellesdugnad med godt fremmøte. Alle oppsatte gjøremål ble utført på en god måte. Det er også gjennomført brannøvelser for de fleste grupper som buker Misjonshuset. Nye beskrivelser av rømningsveiene og hva som skal gjøres dersom brannalarmen blir utløst, tilpasset hver enkelt gruppe som oppholder seg i Misjonshuset på forskjellige tidspunkt. Vask og renhold er også dette året gjennomført på en god måte ifølge det oppsatte vaskeprogram, Takk til alle som er trofast med i arbeidet med å holde Misjonshuset i god stand. (Finn H. Nateland) Lovsangsteam Forsangerteam BF 2014 Våren 2014 hadde Svein Helleik Kringeland kontroll på forsangerteam på BF. Selv overtok jeg ansvaret 1. september Høsten 2014 var det bare to faste forsangerteam, hvor et team hadde så å si fullt band, mens det andre teamet besto av piano og forsangere. Selv var jeg med som forsanger de søndagene det ikke var satt opp noen team. Eksterne pianister har vært veldig flinke til å stille opp de søndagene det ikke var satt opp noen team. Behov og ønsker for 2015 er generelt flere som ønsker å være med i musikkarbeidet på Misjonshuset. Forsangerteam MUF 2014 Våren 2014 hadde Andreas Årikstad kontroll på forsangerteam på MUF. Selv overtok jeg ansvaret 1. september Høsten 2014 hadde vi 3 forsangerteam, hvor alle teamene besto av 2 3 stk. Vi har vekslet på møtene, og det har etter min oppfatning fungert veldig bra. Alle teamene har valgt fine og relevante sanger, og har en fin måte å formidle på. Ønsker for 2015 er flere instrumenter, og flere folk til teamene. (Marie Solli) AV-komite har vært et travelt år for AV-komitéen. Vi har hatt 4 komitémøter, 3 ryddedugnader og gjennomført 2 teknikerkurs. Salen er blitt akustisk dempet. Nye høyttaler og forsterkere er på plass. Dette er resultatet av en lang prosess og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi har også oppgradert andre deler av utstyret, fjernet kabler og gått neste helt over til digital lyddistribusjon. Dette forenkler mye av kabelføringen i huset. Vi er ikke helt i mål med kvaliteten på teleslyngen. 20

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer