32 Bygger for liv og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "32 Bygger for liv og helse"

Transkript

1 4 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter 16 utvikling gamle veier blir som nye 22 PORTRETTET kulturbyggeren 28 byggestart I norrland för at stanna 32 Bygger for liv og helse På Gartnerløkka jobber alle hardt for å realisere et prosjekt med myke verdier. Nummer #

2 Leder Dimensjon # Et magasin fra Veidekke Ansvarlig redaktør Grete Ingeborg Nykkelmo Redaktør Ane Sangnes Redaksjon Anders Auberg Åsa Edman Malena Lewenhaupt Schmidt Peter Bonde Rasmussen Art direction Dinamo Forsidefoto Thomas Ekström Trykk Merkur-Trykk AS Veidekke ASA Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Veidekke Sverige AB Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Svetsarvägen 15, Solna Telefon: Hoffmann A/S Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Mer vei for pengene I april presenterte Norges samferd selsminister planene for det nye veiselskapet som skal stå for planlegging, utbygging og drift av utvalgte riksveistrekninger i Norge. Bakgrunnen er et ønske om raskere og billigere realisering av vei prosjekter, og selskapet får en startportefølje på syv strekninger. I Veidekke er vi positive til det nye veiselskapet. Både til det at det nå blir mer sammenhengende og rasjonell ut bygging, og det at fagfolk skal styre utbyggingen, er bra. Det viktigste for Veidekke er imidlertid hvordan selve ut byggingen gjennom føres. Ut fra de planene som foreligger, ser det ut til at OPS med større grad av statlig finansiering er et sentralt grep. Det betyr i så fall økt bruk av total entreprise. I Veidekke mener vi en dreining mot økt bruk av total entrepriser er bra. Da får entreprenørene et større ansvar for prosjektering og bygging av veien, og kan bidra til å finne gode løsninger helt fra planleggingsstadiet. Det er imidlertid viktig med en gradvis innfasing for å sikre kompetanse og effektiv produksjon. Med en slik løsning vil finansieringen flyttes ut av de årlige statsbudsjettene og dermed bli forutsigbar og langsiktig. I en kommentar i denne utgaven av Dimensjon forteller samferdselsministeren om hvordan både det nye veiselskapet og Statens veivesen skal sikre mer vei for pengene de kommende årene. I dette magasinet kan du lese om ferdig stillelsen av et rassikringsprosjekt i Lofoten, og det blir mer vei for Veidekke også i tiden fremover. I løpet av det siste halvåret har vi fått flere nye, store veikontrakter i Norge. I januar skrev vi kontrakt på bygging av ny innfartsvei på riksvei 80 til Bodø. I april fikk vi oppdraget med å bygge første parsell på E143 ved Kongsberg, og i begynnelsen av mai fikk vi nyheten om at vi ligger lavest på et stort prosjekt på E39 sør for Bergen. Til sammen er dette prosjekter for fire milliarder kroner som vi har vunnet i skarp konkurranse med de største skandinaviske og europeiske entreprenørene. Det må det være lov til å være stolt av og det gir god selv tillit til arbeidet videre. I Sverige har man også store kontrakter ute i markedet om dagen. De første fristene for tilbud på E4 Förbifart Stockholm og Slussen, et av de viktigste knutepunktene i den svenske hovedstaden, er snart ute. Vi har kompetanse og kapasitet til å ta en god bit av denne kaken også. Og det skal vi. Arne Giske Konsernsjef

3 04 Ferdigstilt Veidekke har hatt ansvaret for spektakulær rassikring langs E10 i Lofoten. FOTO Einar Aslaksen / pudder agency 11 Kommentar Norges samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen skriver om veibygging. 12 Notiser Les om Eivind Heimdals nye verv, om Veidekkeaksjen og om involvering. 14 Signaler Lær om betong med gjennomsiktig forskaling. 15 Konstruksjoner Glaskonst med stomstabilitetsutmaning. 27 Verktøy Veidekke Bane har skaffet en splitter ny Lännen 8800i. 28 Byggestart Norrland here we come. På plass 31 Johan Strandqvist, Skånepågen som hamnade i Norrland Utvikling Det er god bedriftsøkonomi i å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter i asfaltbransjen. Morten Skogstad og hans team står for utvikling i praksis. 22 Portrettet For projektleder Signe Lassen er det vigtigt at sikre den rette, rummelige kultur på alle projekter. FOTO Poul Christensen 22 FOTO rune bendiksen / palookaville 43 Etc. Oppdateringer fra konsernet om miljø, HMS, aktuelt, nye oppdrag, jubilanter og historie finner du på Dimensjons gule sider. 32 Prosjekt På Gartnerløkka skyter 244 leiligheter opp av jorda.veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør jobber hardt for å realisere et prosjekt med myke verdier. w 3

4 04 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter Strekningen på E10 i Lofoten er en del av Nasjonale Turistveger. I den spektakulære naturen var utfordringene mange. Tekst John Rørdam Foto Einar Aslaksen/Pudder agency Glassveggene åpner for utsyn, men har også en praktisk funksjon. De skal hindre at snø fra skred fyller tunnelen. 4

5 5

6 Ferdigstilt Den to kilometer lange strekningen langs havet i Lofoten går gjennom Flakstad og Moskenes kommune. Det er bygget fire rasoverbygg i betong og gjort flere utbedringer av veien. Prosjektet viderefører tidligere arbeid med rassikring på E10 Lofast. Anleggsleder Johnny Vian kan fortelle om et helt spesielt prosjekt: Som en del av Nasjonale Turistveger er strekningen E10 spesiell på flere måter. Vi måtte ikke bare ta hensyn til det tekniske, men også den spektakulære naturen og de visuelle kvalitetene som ligger i Nasjonale Turistveger. Et levende prosjekt. En av de største utfordringene på strekningen var naturen, og at de opptil 260 menneskene som i perioder jobbet med prosjektet skulle ha en trygg arbeidssituasjon. I sesongen er Lofoten en magnet på turist er. En kontraktsfestet klausul om at veien kun skulle stenges i intervaller på 15 minutter var avgjørende for å hindre kødannelse, men la et betydelig tidspress på mange av oppgavene som skulle utføres. Vi har måttet ta mange hensyn underveis, store endringer førte til store forsinkelser, og vi måtte ta inn mye tapt tid i siste del av prosjektet. Vi måtte ivareta sikker heten både til trafikken og dem som jobbet på prosjekt et, og hadde stort HMS-fokus hele veien. Høye skjæringer med anleggsmaskiner, sprengningsarbeid i fjellsiden og turisttrafikk på veien under gjorde dette utfordrende. Det er lagt veldig mange meter med nett for at det skulle være trygt underveis i arbeidet, og et sterkt fokus på sikker heten har gjort at vi har gjennomført prosjektet uten alvorlige hendelser. Rasoverbyggene er bygd for å beskytte mot snøskred, men heldigvis har det vært snøfattige vintre, noe som ga oss et problem mindre. Vår største utfordring under bygge - period en var faktisk jord- og steinras, forteller Vian. Naturen i Lofoten er unik. En viktig del av prosjektet handlet nettopp om å ivareta også slike kvaliteter. Glass - v eggene i overbyggene er montert for å bevare utsikten, men har også en praktisk funksjon å hindre at hindre at det virvles snø inn i r asoverbyggene ved snøskred. Prosjektet hadde nøyaktighetsklasse 3 som beskriver toleransegrensen for avvik, og dette er med på å vektlegge både standarden på veien og hvordan det ferdige resultatet framstår. Anleggsleder Vian sier rassikringene nesten framstår som kunstverk som fremhever både naturen og veien, men likevel er han mest tilfreds med måten prosjektet har blitt gjennomført på: Vi er spesielt stolte av at vi har klart å levere et enestå ende og komplisert prosjekt, med store endringer underveis, uten uhell, og også uten større forsinkelser i trafikkavviklingen. Prosjektet ble overlevert 5. desember 2014, med unntak av en liten del av en skuldermolo som blir sluttført i disse dager. På grunn av vanskelig sprengingsarbeid, og av sikkerhetsmessige hensyn, måtte vi noen ganger stenge veien lenger enn den tildelte stengetiden. Det er kanskje en kuriositet, men vi bygger også bølgebrytere ved Hamnøy som skal beskytte mot havet som på enkelte steder vasker over veien. Da skal veien være farbar også på dager hvor været er stormfullt, avslutter Vian. Prosjektfakta Hva: Rassikring med overbygg i betong, veibygging og skuldermolo Hvor: E10 i vest-lofoten mellom Fjøsdalstunnelen og Hamnøytunnelen Byggherre: Statens Vegvesen Ferdigstilt: Desember

7 01 02 (01) E10 er en del av Nasjonale Turistveger og det er med på å sette krav til utformingen. (02) Lofoten viser seg fra sin beste side, og nå er veien også trygg når værforholdene er mindre gjestmilde. (03) Strenge krav til utforming gir et solid inntrykk. (04) Tørrfisk er en del av kulturopplevelsen langs E10. (05) Det å bygge veier og rassikringer er et inngrep i naturen, men her passer bitene harmonisk sammen

8 Ferdigstilt 8

9 Sett fra sjøen blir skredsikringen nesten som en iinstallasjon, og størrelsen på rasoverbyggene blir mer synlig. Selv ikke spekkhoggerne ser ut til å la seg forstyrre nevneverdig av den nye rassikringen. 9

10 Ferdigstilt (01) Mye lys og en åpen løsning gir gode og trygge kjøreforhold og en god opplevelse for dem som ferdes på veien. (02) Vei, himmel og hav. E10 byr på praktfull natur med store kontraster. 10

11 Kommentar Regjeringen har fremskyndet et tyvetalls veiprosjekter. For første gang på flere tiår blir vedlikeholdsetterslepet redusert, og vi har fremmet en viktig veireform for Stortinget, skriver Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. CV Navn: Ketil Solvik-Olsen Stilling: Samferdselsminister i Norge Utdannelse: Mastergrad i økonomi K valiteten på veiene i Norge er ikke alltid av en slik forfatning at vi kan være stolte av dem. Det må vi gjøre noe med. God infrastruktur er en avgjørende forutsetning for velfungerende transportsystem med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet er derfor et viktig år for reformer og systemendringer i samferdselssektoren. Vi har allerede fått til mye. Vi er langt fra i mål. Men vi er på rett vei, og vi har planene klare for fortsettelsen. Vi ønsker et moderne samferdselsnett som kan skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og være avgjørende for fremtidig vekst. Vi vil organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter raskere og billigere. For å lykkes er vi helt avhengige av god drahjelp fra dere i entreprenørselskapene, som faktisk gjør selve jobben. En viktig ambisjon for oss har hele tiden vært at vi må bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Nå etablerer vi derfor et veiselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde et utvalg lengre veistrekninger på en mer helhetlig og sammenhengende måte. Statens vegvesen skal fortsatt være vår viktigste veiutbygger, men ved å løfte noen utvalgte riksveistrekninger inn i det nye selskapet sikrer vi politisk styring på hvilke veistrekninger som skal realiseres, samtidig som fagmiljøene får organisere planleggingen og gjennomføringen av de aktuelle prosjektene mer effektivt. Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trøkk på det som er selskapets hovedoppgave og vi får mer vei for pengene. Som et første skritt mot et mer moderne veinett, får det nye selskapet i oppgave å bygge ut sju langstrekninger. Vi legger gjennom dette opp til en noe raskere og mer helhetlig utbygging enn det som tidligere er forutsatt i Nasjonal transportplan (NTP). Utgangspunkt for oppstartsporteføljen til utbyggings selskapet er en del veiprosjekter som er prioritert i NTP. For å legge til rette for ytterligere effektiv og helhetlig utbygging har vi i tillegg gitt utbyggingsselskapet ansvar for flere prosjekter som ikke er prioritert i NTP, men som står i naturlig forbindelse med prosjekter som er prioritert. Oppstartporteføljen skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av E6 nord- og sørover fra Trondheim, E6 nordover fra Oslo og opp i Gudbrandsdalen, E18 og E39 fra Vestfold via Kristiansand og videre opp til Jæren. Vi er klare til å gjennomføre den største reformen av norsk veibygging på lenge. Jeg er glad for støtten fra mange hold, ikke minst dere i entreprenørnæringen, og kan love at her vil det bli mange nye oppdrag for Veidekkes ansatte i årene som kommer. 11

12 NOTISER FOTO Stefan Hollertz Eivind Heimdal får viktig verv FOTO Ane Sangnes Eivind Heimdal, leder i V-Teknikk, er ny styreleder i Norsk Betongforening. Norsk Betongforening er et forum for alle som arbeider med, eller på annen måte har interesse for betong og betong faget. Foreningen har nettopp feiret sitt 60-årsjubileum og har i alle år jobbet for betongnæringen. Arbeidet er i hovedsak rettet mot fagets rammebetingelser. Foreningen skal fremme forskning og utvikling, rasjonelle utførelsesmetoder, fremme norsk betongteknologi internasjonalt og skape et aktivt fagmiljø for medlemmene. Eivind Heimdal har mer enn 25 års erfaring fra entreprenørog leverandørbransjen, både i Norge og internasjonalt. Han overtar som styreleder i Norsk Betongforening etter Kjersti Kvalheim Dunham, som har ledet foreningen siden Vi vann! Veidekke vann priset Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. Konkurrensen var tuff bland kandidaterna till Årets Lean byggare, men det som vägde över till Veidekkes fördel den här gången är framförallt vårt sätt att jobba med lärandeprocesser. Det här betyder så mycket. Vi har arbetat med detta sedan 2004 och det går alltid upp och ner med sådana här processer. Detta kommer att ge jättemycket energi till organisationen. Det känns stort, säger Emile Hamon Motiveringen Årets Leanbyggare 2015 lyder: «Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.» FOTO VEIDEKKE Allt fler vill lära sig mer om vårt involverande arbetssätt Efter att Veidekke i Sverige kammade hem priset «Årets Leanbyggare» för vårt involverande arbetssätt har flera hört av sig. Dels för att gratulera men också för att de vill lära sig mer om hur vi involverar. Emile Hamon, strategi- och affärsutvecklingschef, har hektiska tider då han blivit inbjuden till minst sju seminarier för att berätta om Veidekkes involverande arbetssätt. 12

13 Ny rekord for Veidekkeaksjen 13. april ble Veidekkeaksjen omsatt for 100 kroner. Det var første gang aksjen passerte denne magiske grensen etter at den ble splittet i fem i Det betyr at Veidekke er verdsatt til 13,3 mrd. kroner på Oslo Børs. Det er ny rekord. Statoil er fortsatt børsens største selskap, men Veidekke er nå nummer 23. Hittil i år har aksjen steget 36 %, mens Oslo Børs har steget 14 %. Lave renter gjør at aksjemarkedet fremstår som et attraktiv sted å plassere penger. I tillegg fremstår Veidekke som et solid konsern med god inntjening og høyt utbytte. Regnskapet for 1. kvartal ble godt mottatt i aksjemarkedet. Riktignok var resultatet lavere enn i fjor, men høyere enn det pleier å være i 1. kvartal. Utsiktene for bransjen er gode, og det be kreftes ved at Veidekkes ordre reserve stiger. 36 % Ökade med 300 % I projektet «ortdrivning Vitåfors» har Veidekke övergått helt till digital dokumentation. Varje operatör har sin egen IPad där hon eller han fyller i utförda mängder. Genom digital produktion sparar projektet tid vid faktureringar samt att projektet kan föra statistik på utförda mängder dagligen då all dokumentation går att exportera till Excel. Skyddsronder görs också digitalt. Detta medför att foton kan bifogas vid varje skyddsrond. Efter att vi har infört tillbuds rapportering via IPad har projektet ökat frekvensen på antalet inrapporterade tillbud med ca. 300 %. Trainees på utflykt Den april gästades Veidekke Sverige av en grupp trainees från Veidekke i Norge vilka hade förlagt sin avslutande traineesamling i Stockholm. På programmet stod arbetsplatsbesök vid Veidekkes projekt vid AGA depån på Lidingö samt bostadsprojektet Traversen i Sollentuna. Vidare genomfördes en konferens där deltagarna fick information om arbetssätt och metoder när det gäller involvering och VeidekkeMAX av Emile Hamon och Thomas Gardell. Programmet av slutades av Per-Ingemar Persson som gav deltagarna en uppskattad beskrivning av Veidekke i Sverige. För Veidekke Sveriges del pågår ett arbete med en översyn av en mer centralt organiserad trainee verksamhet. Därför är besöket och även tidigare kontakter med Norge betydelsefulla i det fortsatta arbetet. Norsk-svenskt talangnätverk Veidekke är medlemmar i Norsk-Svenska Handelskammaren och får därför möjligheten att varje år erbjuda två potentiella ledare i åldersspannet år att medverka i ett talangnätverk. Förra året deltog Christina Engerup från Bygg Stockholm. Hon fick bland annat närvara på temadagar som arrangerades av Oslobörsen, Nordic Choice, Veidekke ASA och Handelsbanken. Deltagarna får även lära sig mer om strategi, personalledning, avancerad projektledning, kommunikation etc. I Talangnätverket fick jag träffa folk från andra branscher och en inblick i deras vardag att ta med sig hem. Deltagarna var alla mycket drivna och inspirerande och fick mig att tänka «outside the box». Vi utbytte tankar och idéer om hur man kan jobba med kommunikation och hur man får alla med sig, vilka är viktiga egenskaper hos en ledare, berättar Christina Engerup. I år är det Hampus Jakobsons, Anläggning SydVäst, sin tur. Jag är otroligt glad för nomineringen och vill skicka ett stort tack till mina kollegor som är orsaken till att jag får möjligheten att fortsätta utvecklas med Veidekke i NSHK:s talangnätverk. FOTO VEIDEKKE FOTO Eddie Strömberg 13

14 signaler I denne spalten kan du lese om teknologi og program vare i tilknytning til vår virksomhet. Cractest coin innovasjon i betong Betongbransjen i Norge har gjennom flere år samarbeidet om nytenkning i programmet «Concrete innovation» (COIN). En av nyvinningene er et herdeog rissberegningsprogram for norske betonger, programmet har fått navnet «Cracktest coin». Flere og flere byggherrer vil at entreprenøren skal beregne rissrisiko og sette inn forebyggende tiltak for å unngå riss. V-Teknikk har lisens og er kyndige i programvaren. Concrete innovation porekarakter Bransjesamarbeidet «Concrete innovation» har utviklet et metode for å gi karakter på betongoverflater, i første omgang med tanke på porer. Et bransje prosjekt som Veidekke er med på vil også se på om man kan vurdere gråskalaen på en betongoverflate på en objektiv måte. Programmet skal vurdere porestørrelser og antall porer. Cosinus Slide bevegelsesfuge Cosinus Slide bevegelsesfuge for industrigulv er en ny fugeløsning med mindre fare for avskalling og skader. Trykklastene fra trucker og tunge kjøretøyer blir gradvis og jevnt overført over fugen. Fugen består av to plater som ligger inntil hverandre, med «sinusmønster». Etter støp vil betongen trekke seg sammen og fugen åpne seg litt, men tunge kjøretøy vil kunne kjøre over uten å merke fugen. FOTO Ane Sangnes Læring gjennom forskalingen ar du noen gang lurt på hvordan og Hhvorfor porer oppstår på betongveggen du støper? Eller hvordan betongen ser ut inntil forskalingen? V-Teknikk Veidekkes spisskompetanseenhet innen forskaling, hjelpekonstruksjoner, betong, konstruksjonsteknikk og produksjonsplanlegging har utviklet en gjennomsiktig forskaling for bruk på prosjekt er. Det gjør det enklere å følge med på hva som skjer. Forskalingen er av typen Peri Maximo (120 cm x 270 cm). Andreas Sjaastad er betongteknolog i V-Teknikk og ansvarlig for denne nye forskalingstypen. Grunnen til at vi har utviklet den, er at vi vil skape engasjement hos alle som jobber med betongen. Dessuten gjør forskalingen at det blir enklere å lære. Når man umiddelbart ser hvordan resultatet blir, er det lettere å vite hvordan man skal støpe neste gang, enten man støper med selvkomprimer ende betong eller tradisjonell vibrert betong. Man lærer også hvordan man skal behandle overflatene med forskalingsolje for å begrense antall porer og skjolder, for teller Andreas Sjaastad. En tredje fordel med forskalingen er at den gjør test ing og forskning enklere. Ved å se hvordan betongen i fersk fase påvirker sluttresultatet, både med tanke på forarbeid, betongresept og støpe teknikk, kan man enkelt forbedre prosesser og resepter. 14

15 15 konstruksjoner Haute contor i glas Kontorsfastighet i form av en iittalavas. Text Tommy Boström/Åsa Edman Illustration Kanozi Arkitekter Glasvasen i Malmö är som en organisk skulptural möbel i stadsrummet, dynamiskt och vibrerande. En av utmaningarna har varit att få den relativt lilla volymen betongväggar runt trapphus och hissar att klara stomstabiliteten av byggnaden. Lösningen har varit att blanda platsgjutna konstruktioner med Prefab och spänna ihop dessa med ett antal dragstag samt höga krav på vattentäthet i grundläggning. Glasfasaden hänger i valvkanterna utanpå byggnaden och infästningen är speciellt framtagen för projektet. Glasen är en kombination av olika glas, vissa med solskydds persienner, och ett stort antal fenor som sticker ut från fasaden. Dessa har en ledbelysning som lyser igenom fenorna. Utmaningen var också arkitektens idé om hur fasaden ska gestaltas och samtidigt klara energikrav och kravet på solskydd. Strävan är att klassa huset som Breeam nivå silver och Miljöbyggnad. fakta glasvasen Kund: Jernhusen Entreprenör: Veidekke Anläggning Öst Byggtid: Nov Dec För mer info: Tommy Boström

16 16 Utvikling gamle veier blir som nye Litt bortgjemt på et industriområde, i en stor verkstedgarasje på Jessheim, er det gjemt et monster. Den 47 tonn store asfaltutleggeren er ikke bare den eneste i sitt slag i Norge, den er også bas Morten Skogstads stolthet. Tekst John Rørdam Foto Rune Bendiksen/Palookaville Det er et 100 meter langt opptog av lyd, røyk og flammer som inntar veien og som etterlater seg et spor av perfekt asfalt. 16

17 17

18 Utvikling fakta Asfalt består av ca. 95 % stein og 5% bitumen. Bitumen er et restprodukt fra destillering av råolje, som blandes med stein av varierende størrelse og kvalitet. I en remiks varmes asfalten i veibanen opp til grader. Så blandes den nye asfalten med den gamle, deretter legges den, og det hele smelter sammen i veibanen. En remiks bygger ikke veibanen høyere eller gjør at dekket blir tyngre, og dette er en stor fordel under og på broer. Utleggeren til Veidekke er den eneste av sitt slag i Norge. Sverige har til sammenligning 5-6 utleggere av samme type. I en remiks av asfalt brukes kg ny asfalt pr. m2, mot kg pr. m2 ved bruk av tradisjonell utlegger. Denne asfaltutleggeren er grunnen til at det nesten ikke finnes funksjonskontrakter lenger, denne måten å legge asfalt på er så lønnsom at hele systemet måtte revurderes, sier Morten og smiler lurt. Gode grunner til å tenke nytt. Da World Economic Forum i 2014 la fram sin rapport om konkurransekraft i 144 av verdens land kom Norge på en 74. plass når det ble sett spesifikt på veikvalitet. Det hører med til historien at de andre skandinaviske landene var blant de 21 øverste på lista. Det kan virke som en kuriositet, men det sier også noe om at vi definitivt har et forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på veiene våre. Bas Morten Skogstad og NK Morten Knapper mener at asfaltbransjen er konservativ og at det er på høy tid å tenke nytt. En asfaltfabrikk på veien. Det er ikke nødvendigvis bonusutbetalingene fra 03 byggherre som er mest motiverende for dette laget. Det er like mye det å kunne gå hjem etter endt arbeidsøkt og vite at de har levert et solid stykke kvalitetsarbeid. Knapper forklarer det slik: Vi har en sterk lagmoral, vi skal aldri gå hjem og være misfornøyde med jobben vi har gjort. Det er ikke et tema for oss, vi skal levere det beste. Da slipper vi også klager og reklamasjoner. Så enkelt er det. Knapper er kaptein på skuta når den er på veien, og det er ingen liten kortesje som inntar veien. Først i opptoget kjører to forvarmere som varmer opp asfalten, de følges av en lastebil som mater ut leggeren med steinmateriale, som deretter blandes med bitumen fra en stor tank på utleggeren. Utleggeren er i seg sjøl 18

19 (01) Bas Morten Skogstad har kontroll på det meste. (02) NK Morten Knapper forklarer fordelene med remiks. (03) Kenneth Ottersen er sjåfør på forvarmer, og en del av det godt sammensveisede laget. (04) Asfaltlaget får ofte ideer om hva som kan forbedres, og det er som regel kort vei til fra tanke til test. 04 en liten asfaltfabrikk, den smelter asfalten på veien, freser opp den gamle asfalten og tilsetter ny blanding av bitumen og steinmasse. Prosessen overvåkes av en laborant som tar prøver av asfaltmassen for å sjekke at blandings forholdet er optimalt, og det vil variere avhengig av slitasjen på veien og hvor mye av den gamle asfalten som gjenbrukes. Deretter kommer to valser som etter later seg nylagt og perfekt asfalt. I tillegg kommer et par lastebiler som kjører steinmasse, en buss til mann skapet, et mobilt verksted og en bil med vanntank. På spørsmål om hvilken funksjon vanntanken har, sier Knapper tørt: Hvis du har tørrkjørt en vals på fersk asfalt, så holder det nok med den ene gangen. Jobben med å rense valsen etterpå er ikke et prosjekt du gjør flere ganger enn nødvendig. Verk stedet er med av den enkle grunn at hvis den 47 tonn tunge utleggeren stopper, så er det bare en måte å få flyttet den på, vi må rett og slett få den i gang igjen. Den er forresten langt mer manøvrerbar enn du skulle tro, vi sveiver den enkelt rundt en rundkjøring. God økonomi. Skogstad forklarer at den gode økonomien i gjenbruket ikke bare handler om å utløse driftsbonus, men også om helt andre ting: For det første blir kvaliteten en helt annen enn om vi bruker den vanligste metoden for reasfaltering. Da freses den gamle massen vekk, og den nye massen blir limt fast. Når vi bruker remiks, slipper vi svakere sjikt i asfalten da den gamle og den nye smeltes sammen. Når vi tar boreprøver er det umulig å se skillene mellom den gamle og den nye as falten. Dette har stor betydning for leve tiden til dekket. En annen fordel er faktisk at maskinen er så lang at den jevner ut små ujevnheter og forhøyninger i veibanen. Resultatet blir en mer slitesterk og slettere vei. Hvis vi skal snakke tall, så regner vi med i snitt at gjenbruket av Et godt eksempel for oss alle Dette asfaltlaget jobber akkurat slik vi ønsker at alle lag skal jobbe, sier Øyvind Moen, administrerende direktør i Veidekke Industri. Det er et selvgående og målstyrt asfaltlag som jobber med utvikling på egen hånd. De er hele tiden på jakt etter forbedringer som kan utvikle leveransen, og det er akkurat slik vi ønsker å jobbe. Ved å lete etter forbedringer og prøve dem ut i praksis, gjøre små forsøk hver eneste dag uten å være redd for å feile, tar vi som bedrift viktige skritt framover. Disse folkene bruker LEAN-metodikken i praksis. De gjør forbedringer ut fra yrkesstoltheten, uten verken pisk eller gulrot. Jeg tror de har oppdaget at det gjør jobben enda mer interessant og morsom. Det er helt klart viktig for økonomien i bedriften at vi kan levere et produkt som holder høy kvalitet i dag, men som dessuten er i utvikling, og derfor blir enda bedre i morgen, avslutter Øyvind Moen. 19

20 Utvikling Asfaltlaget på åtte mann betjener forvarmere, utlegger og valser. På et godt skift kan de legge 1000 meter asfalt. gammel asfalt er % av den «nye» asfalten vi legger. Skogstad mener også at det finnes andre fordeler utover de helt klare miljøfordelene ved gjenbruk, men at for å forstå at dette er økonomisk gunstig, må det kanskje sees i et lengre perspektiv enn det vi er vant til. Det er helt klart at annet utstyr er raskere, men dette er bedre. Det er egentlig det vi kan koke det ned til. Jeg mener at det i forhold til tradisjonelle metoder nesten ikke er sammenlignbart. Det handler om miljø, økonomi og ikke minst kvalitet. Det er mulig å legge asfalt som varer lenger, men da koster det også litt mer. Det er en tidkrevende prosess. I stadig endring. Utleggeren kom ferdig til Norge, men den har vært gjenstand for utallige timer med modifiseringer og utbedringer. Det åtte mann store laget slår seg ikke til ro med at ting er som de er, de tester og leter etter muligheter til å gjøre ting enda bedre. Erfaring fra veien viser at det er forskjell på teori og praksis, og målet er å bidra til både gode økonomiske resultater og en stadig bedre kvalitet. Viljen til å tenke nytt og til å dele erfaring og kompetanse kjennetegner laget. Det gjelder å slippe til alles innspill og ideer, og å ikke være redd for å utfordre gamle sannheter i bransjen. En forbedring kan være å gjøre maskinene lettere å håndtere på veien, effektivisere logistikken rundt, eller eller bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet. Skogstad leder et asfaltlag med en stor porsjon god gammeldags yrkesstolthet, men også med en vilje til å tenke nytt og originalt: Det er alltid mulig å finne nye løsninger og muligheter, men det er også slik som i de fleste andre yrker, hvis du skal levere noe som er litt bedre enn de andre, så er det spesielt interesserte. Funksjonskontrakter Formålet med å innføre funksjonskontrakter var å øke kvaliteten og dermed levetiden på asfaltdekkene til fordel for både entreprenør og byggherre. Kontraktssummen ble fordelt på en levetidsgaranti gitt av entreprenøren, og målet var å ha så lav kostnad som mulig for hvert år. Levetid i denne sammenheng er knyttet til spor, hvor levetiden da er «over» når veien er slitt ned til en gitt spordybde. Dersom dekket varer lenger enn den levetiden man har garantert, utløser dette en bonus. Ved dårligere resultat enn forventet, utløses et trekk. Veidekke Industri gjennomførte 14 slike kontrakter i perioden , hovedsakelig på Østlandet, og oppnådde store bonuser, men også noen trekk. 20

21 Efter 18 år som fastighetsmäklare tog Anette steget över till säljsidan på Bostad. TEXT och FOTO Malena L Schmidt CV Navn: Anette Högberg Titel: Säljansvarig (Veidekke Bostad, Region Mälardalen) Utbildning: Ekonomi samt fastighetmäklarutbildning Anställd när: Mars 2015 Anette har nu varit på Veidekke Bostad sedan mars i år. Innan hon började hos oss jobbade hon som fastighetsmäklare i 18 år och kände att det var dags för en ny utmaning. Varför blev det Veidekke? Som fastighetsmäklare har jag alltid intresserat mig för ny byggande och boende. Veidekke som företag är med när områden byggs upp, platser som för finas och kommer till sin rätt med fokus på miljö. Det lockade att ta reda på mer och gå vidare mot en ny utmaning och utveckling för min del dvs. att vara med i tidigare skede redan i processen då bostäder växer fram. Att det blev tjänst en som sälj ansvarig jag sökte var naturligt eftersom sälj har varit en stor del av min vardag som fastighets mäklare och en del jag verkligen upp skattat. Vid planering och start av projekt på Veidekke som har stort kund fokus känns det som att jag kan tillföra mycket genom min erfarenhet från bostadsförsäljning. Vad innebär det att vara säljansvarig? Jag är ju ny på posten och har bara snuddat vid uppgiften, men hittills har det varit en hel del planering och granskning av säljmaterial. Mycket möten där allt ifrån inredning, planlösningar, val av fastighetsmäklare och praktisk lösningar i kundarrangemang sätts. Det är roligt och kreativt med ansvar för stort som smått fram till säljstart. Hur kan en vanlig dag se ut för dig? Möte på fastighetsmäklarkontor med genomgång av planerad säljstart, åter till kontoret för bokning av lokal och teknik till säljstart, granskning av bofakta/säljbroschyr fram till lunch, möte med kollegorna i säljgruppen för att granska planlösningar, marknadsanalys och priser. Kontakt med arkitekt för att räta ut frågetecken i ritningar, samtal med projektutvecklare för att stämma av tidplan och det som behöver tas fram till säljmaterial. Kundkontakt i form av utskick och frågeställningar för att se vad som efterfrågas i våra bo städer. Följa marknad, trender och priser. Vad är det bästa med jobbet? Många olika moment och spännande att se en idé bli verklighet. Att få vara med och förverkliga bostäder. Ser fram mot mer kundkontakt då jag kommit längre med «mina» projekt. Få arbeta med något som engagerar så många. Alla bor ju. Vad är de stora utmaningarna med jobbet? Att ha en bra struktur och prioritera rätt de dagar det är många olika uppgifter. Bevaka och kunna utläsa vart marknaden är på väg. Hur ser du på framtiden för bostadbranschen och för Veidekke? Många utmaningar bl.a. med att möta miljömedvetenhet och att ett stort ansvar för kommande generationer. Mälardalen är ju ett område som ständigt växer och utvecklas. Innan jag dör vill jag bo.? Jag vill bo kvar i Stockholm men drömmer om en liten lägenhet på Mallorca. Drömmen vore att tillbringa 50 % av tiden där. I Soller eller Palma. Det vore härligt.

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

INPORT Fra idé til virkelighet. 2014-05-09 InPort Intelligent Port Systems AB www.inport.com

INPORT Fra idé til virkelighet. 2014-05-09 InPort Intelligent Port Systems AB www.inport.com INPORT Fra idé til virkelighet Tord Larsson-Steen CEO InPort Intelligent Port Systems AB tord.larsson-steen@inport.com InPort är Nordens ledande leverantör av IT-baserade logistiklösningar för hamnar,

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget CILAC Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 4 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

NVF Belegningsutvalget Kontraktstyper som fremmer utvikling og innovasjon

NVF Belegningsutvalget Kontraktstyper som fremmer utvikling og innovasjon NVF Belegningsutvalget Kontraktstyper som fremmer utvikling og innovasjon Hvordan ønsker Veidekke at fremtidige kontrakter er utformet? Øyvind Moen, Veidekke Er nordmenn så spesielle? «Jeg er lei av å

Detaljer

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning

Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige. Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Kommuner som pådrivere i klimapolitikken: Noen lærdommer fra Norge og Sverige Seniorforsker Sjur Kasa, CICERO- Senter for klimaforskning Bakgrunn: Kommuner i klimapolitikken Mye skrevet om lokalnivåets

Detaljer

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013

Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Hva kan vi få til med alternativ finansiering? Transport og logistikk 2013 Det offentlige har penger http://www.oljefondet.no/#/forside 2 Prisen for å låne penger Långivers innlånskostnader Risikopåslag

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget TROLL SCOUTS Vi kommer fra Haugesund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Type lag: Ungdomsklubb

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014.

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. VI feirer RPM 10 år i Norden 2014 Betal kun 10% FOR EN RPM -grunnutdanning Du betaler kun 270 NOK, ordinærpris 2 700 NOK. (Som privatperson

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Korgen Lego Locos Vi kommer fra KORGEN Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 10 gutter. Vi representerer Korgen sentralskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder 2012

FIRST LEGO League. Agder 2012 FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Finsland Vi kommer fra Finsland Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 2 jenter og 4 gutter. Vi representerer Finsland skole Type

Detaljer

Nye Veier AS. Utleikonferansen Ingrid Dahl Hovland (adm.dir Nye Veier)

Nye Veier AS. Utleikonferansen Ingrid Dahl Hovland (adm.dir Nye Veier) Nye Veier AS Utleikonferansen 2017 Ingrid Dahl Hovland (adm.dir Nye Veier) Et tydelig oppdrag Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier - Mer trafikksikker veg for pengene

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima UnoTech Nordic Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima Problemfritt i all slags vær Fire sterke grunner for Mataki UnoTech Nordic økonomisk løsning trygt og problemfritt passer både som eksponert

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating

Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating Foredragsholdere og paneldeltagere har reservert bord fremst. Øvrige: Free seating Hvordan utnytte 3D smartere i samferdselsprosjekter Nye Veier har store ambisjoner på vegne av bransjen Hamar, 16. november

Detaljer

Dimensjonering av glass i vegg - rekkverksfunksjon Olivier de Rooij 2015-04-17

Dimensjonering av glass i vegg - rekkverksfunksjon Olivier de Rooij 2015-04-17 Dimensjonering av glass i vegg - rekkverksfunksjon Olivier de Rooij 2015-04-17 Olivier de Rooij Projektledare på ACC Glasrådgivare AB Regionansvarig Västra Sverige ACC Affärsidé ACC er en upartisk rådgiver

Detaljer

På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier. RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15.

På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier. RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15. På jakt etter smartere veier og smartere gjennomføringer, et år med Nye Veier RIF s høstmøte Ingrid Dahl Hovland Oslo, 15. november 2016 Nye Veier AS Planlegging, utbygging og drift & vedlikehold Helhetlig,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Rullator Kidz Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 6 gutter. Vi representerer Håkantorpskolan

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Asfaltdagen 20 januar, 2011 Karl Aksel Vik Markedsjef Peab Asfalt Norge AS

Asfaltdagen 20 januar, 2011 Karl Aksel Vik Markedsjef Peab Asfalt Norge AS Asfaltdagen 20 januar, 2011 Karl Aksel Vik Markedsjef Peab Asfalt Norge AS Jordnære, Utviklende, Pålitelige, Personlige Forsterkning av vei, Region Midt 2010 Kort info om PEAB og PEAB Asfalt Norge AS Beskrivelse

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer