VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE"

Transkript

1 VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal januar 2015 SIDE 1

2 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

3 ÅRET 2014 Resultat etter nedskrivninger og skatt MNOK 154,2 (MNOK 109,7) Egenkapitalavkastning etter skatt 15,6 % (12,7 %) Kostnadsprosent 26,9 % (31,5 %) Ren kjernekapitaldekning (standardmetoden) 12,09 % (11,52 %) SIDE 3

4 HISTORISK UTVIKLING I NØKKELTALL Resultat etter skatt (MNOK) Kostnadsprosent 12,6 22,5 47,6 67,7 109,7 154,2 73,8 % 63,8 % 45,2 % 37,6 % 31,5 % 26,9 % Egenkapitalavkastning etter skatt Ren kjernekapitaldekning 1,7 % 3,0 % 6,1 % 8,6 % 12,7 % 15,6 % 23,83% 15,44% 12,37% 11,07% 11,52% 12,09% SIDE 4

5 JUSTERT RESULTAT OG EGENKAPITALAVKASTNING Et godt resultat for 2014 har utløst en variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Den variable godtgjørelsen utgjorde MNOK 17,4 og er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal. Dersom banken hadde periodisert variabel godtgjørelse gjennom året ville resultat etter skatt i fjerde kvartal ha vært MNOK 34,2 og egenkapitalavkastningen etter skatt 13,2 %. Resultat etter skatt (MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt 42,8 39,6 39,6 36,4 47,2 44,0 24,7 34,2 18,2 % 16,8 % 16,3 % 15,0 % 18,8 % 17,6 % 9,5 % 13,2 % 1. kv kv kv kv Faktisk resultat Justert resultat 1. kv kv kv kv Faktisk resultat Justert resultat SIDE 5

6 VARIABEL GODTGJØRELSE Pareto Bank har en ordning for variabel godtgjørelser basert på oppnådd resultat og egenkapitalavkastning etter skatt. Innslagspunktet for 2014 er en egenkapitalavkastning etter skatt på 12 %, dvs. et resultat etter skatt på rundt MNOK 119. Ordning og innslagspunkt fastsettes av bankens styre hvert år. Beløp til utdeling er begrenset til seks månedslønner eller MNOK 17,4. Variabel godtgjørelse er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal med MNOK 17,4. Dette reduserte resultatet etter skatt i fjerde kvartal med MNOK 12,7 og egenkapitalavkastningen etter skatt med 3,66 prosentpoeng i fjerde kvartal. Ordningen omfatter alle ansatte i Pareto Bank. Variabel godtgjørelse til ledende ansatte utbetales i sin helhet i form av aksjer. Eiendomsretten til aksjene overføres i løpet av en periode på tre år gitt at resultatutviklingen tilsier det. For øvrige ansatte foretas utbetaling av variabel godtgjørelse i form av aksjer og kontanter. SIDE 6

7 KVARTALSVIS UTVIKLING I NØKKELTALL Resultat etter skatt (MNOK) Ren kjernekapitaldekning 33,3 42,8 39,6 47,2 24,7 11,5 % 11,5 % 11,5 % 11,4 % 11,4 % 12,1 % 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Egenkapitalavkastning etter skatt Innskuddsdekning 14,7 % 14,8 % 18,2 % 16,3 % 18,8 % 83,7 % 85,3 % 90,9 % 95,3 % 95,8 % 102,0 % 9,5 % 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv SIDE 7

8 AKSJERELATERTE NØKKELTALL (NOK) Resultat per aksje (kroner) Resultat pr. aksje etter skatt 181,4 129,1 79,6 56,1 26,5 129,1 Utbytte pr. aksje 30,0 30,0 30,0 30,0 25,0 Utbytte Utdelingsforhold 16,5 % 23,2 % 37,7 % 53,5 % 94,3 % 79,6 Direkteavkastning 2,4% 3,1% 4,2 % Bokført egenkapital pr. aksje 1 235, ,1 985,1 935,5 904,5 56,1 P/E 7,0x 7,5x 8,9x P/BV 1,01x 0,90x 0,72x 26,5 14,5 Aksjekurs pr Antall aksjer , Pareto Bank aksjen ble listet på NOTC den 7. mars SIDE 8

9 AKSJONÆROVERSIKT PR Navn Beholdning Andel Pareto AS ,00 % Societe Generale SS S/A (NOM) ,71 % Perestroika AS ,43 % Geveran Trading Co Ltd ,02 % Indigo Invest AS ,83 % Pecunia Forvaltning AS ,38 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,70 % Larre Eiendom 2 AS ,18 % Tove Reistads Stiftelse ,00 % Eiendomsutvikling Kristiansand AS ,88 % Artel Holding AS ,61 % Profond AS ,41 % Kolberg Motors AS ,19 % Ojada AS ,60 % Castel AS ,19 % Ola Rustad AS ,00 % Sempra AS ,76 % G.H. Eiendom AS ,75 % Clipper AS ,73 % Belvedere AS ,71 % Andre ,93 % Sum ,00 % Totalt 311 aksjonærer Ledende ansatte i Pareto Bank ASA og ledende ansatte i Paretogruppen eier aksjer tilsvarende 3,83 % aksjer pålydende NOK 600 I fjerde kvartal 2014 har det vært omsatt aksjer tilsvarende 6,8 % av aksjene Aksjen har vært omsatt på kurser fra kr 1 150,- til kr 1 400,- SIDE 9

10 RESULTATREGNSKAPET (NOK 1.000) 4. kvartal kvartal Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Et godt resultat for 2014 har utløst en variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Den variable godtgjørelsen utgjorde MNOK 17,4 og er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal. SIDE 10

11 (NOK 1 000) ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Langsiktige finansieringskostnader Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet SIDE 11

12 (NOK 1 000) ENDRINGER I NETTO RENTEINNTEKTER FJERDE KVARTAL kv kv Utlåns- og innskuddsmargin Utlåns- og innskuddsvolum Langsiktige finansieringskostnader Amortiseringer og provisjonsinntekter Plassering overskuddslikviditet SIDE 12

13 UTVIKLINGEN I NETTO RENTEINNTEKTER ,6 % +28,6 % ,0 % +15,5 % ,7 % + 2,2 % ,3 % ,1 % , ,5 % (NOK 1 000) SIDE 13

14 REPRISING AV UTLÅN OG INNSKUDD GIR GOD EFFEKT PÅ NETTO RENTEMARGIN 6,0 % 4,0 % 4. kv kv Netto rentemargin mellom innskudd og utlån er økt med 0,89 prosentpoeng siste 12 måneder: 2,0 % 0,0 % Høyere margin på nye kreditter og endret sammensetning av utlånsporteføljen -2,0 % Nye innskuddsprodukter og reprising av innskudd Margin utlån til kunder Margin innskudd fra kunder Netto margin Lavere kredittspreader ved fornyelser av fastrenteinnskudd og på nye fastrenteinnskudd Målt mot 3 mnd. NIBOR (NOK mill.) 4. kvartal kvartal 2013 Endring Snittvolum utlån til kunder Snittvolum innskudd fra kunder Margin utlån til kunder 5,54 % 4,94 % 0,60 % Margin innskudd fra kunder -0,97 % -1,26 % 0,29 % Netto margin 4,57 % 3,68% 0,89 % SIDE 14

15 UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTLIGE MARGINER Målt mot 3 mnd. NIBOR 3,23% 2,50% 2,95% 2,87% 2,97% 2,14% 2,15% 2,23% 3,58% 2,61% 3,73% 3,97% 2,40% 2,48% 4,33% 4,25% 2,82% 2,82% 4,68% 4,71% 3,17% 3,31% 4,94% 4,98% 3,68% 3,85% 5,11% 5,15% 4,15% 4,20% 5,54% 4,57% Utlånsmargin Netto rentemargin -0,74% -0,81% -0,72% -0,74% -0,97% -1,34% -1,50% -1,52% -1,43% -1,51% -1,40% -1,26% -1,13% -0,96% -0,95% -0,97% Innskuddsmargin SIDE 15

16 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER Misligholdte engasjementer (NOK 1.000) Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Avsetningsgrad 0,0 % 4,16 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,00 % 0,27 % Øvrige tapsutsatte engasjementer (NOK 1.000) Øvrige tapsutsatte engasjement 0 0 Individuelle nedskrivninger 0 0 Netto tapsutsatte engasjement 0 0 Avsetningsgrad 0,0 % 0,0 % Øvrige tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,00 % 0,00 % Banken hadde ingen misligholdte eller tapsutsatte kredittengasjementer ved årsskiftet Ingen individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger økes med ytterligere MNOK 2,0 i fjerde kvartal Samlede gruppevise nedskrivninger utgjør MNOK 26,7 tilsvarende 0,37 % av brutto utlån per kvartalsskiftet SIDE 16

17 UTVIKLING I TAP OG NEDSKRIVNINGER Gruppevise nedskrivninger (NOKM) Årlige nedskrivninger Akkumulerte nedskrivninger i % av brutto utlån ,0 0,0 0,00 % ,0 0,0 0,00 % ,0 0,0 0,00 % ,0 0,0 0,00 % ,9 5,9 0,09 % ,8 18,7 0,26 % ,0 26,7 0,37 % Sum 26,7 Individuelle tap og nedskrivninger (NOKM) Årlige tap- og nedskrivninger i % av brutto utlån ,0 0,00 % ,0 0,00 % ,0 0,00 % ,6 0,25 % ,8 0,15 % ,6-0,04 % ,1-0,00 % Sum 20,7 Gjennomsnittlig årlige individuelle tap og nedskrivninger har vært på 0,04 % av brutto utlån i perioden 2008 til SIDE 17

18 KVARTALSVIS UTVIKLING I RESULTATREGNSKAPET (NOK 1.000) 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger og tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Et godt resultat for 2014 har utløst en variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Den variable godtgjørelsen utgjorde MNOK 17,4 og er i sin helhet kostnadsført i fjerde kvartal. SIDE 18

19 UTVIKLINGEN I UTLÅN OG INNSKUDD Utlån Innskudd SIDE 19

20 EIENDELER (NOK 1.000) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Eiendeler Netto utlån til kunder ble redusert med MNOK 140 i fjerde kvartal Høy omløpshastighet på kreditter: Omlag 30 % av bankens utlånsportefølje forfaller innenfor et år. SIDE 20

21 GJELD OG EGENKAPITAL (NOK 1.000) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Gjeld og egenkapital Økning i innskudd fra kunder på MNOK 309 i fjerde kvartal Økte klientmidler, bedriftsinnskudd og valutainnskudd bidrar til bedre innskuddsmargin. SIDE 21

22 TILPASNING TIL NYE KAPITALKRAV 15,8 % 1,8 % 1,9 % 13,5 % 2,0 % 1,5 % 16,0 % 2,0 % 1,5 % 14,5 % 2,0 % 1,5 % Styrket nettomargin og flate driftskostnader Moderat utbytte 12,1 % 10,0 % 12,5 % 11,0 % Moderat utlånsvekst Kapitaldekning Myndighetskrav Målnivå Myndighetskrav Ren kjernekapital Hybridkapital (Tier 1) Tilleggskapital (Tier 2) Lav kapitalvekt bankens overskuddslikviditet Minimums- og målnivåer for ren kjernekapitaldekning og kapitaldekning på fra 1,0 til 1,5 prosentpoeng over de til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko er basert på standardmetoden og ikke interne målemetoder (IRB). SIDE 22

23 SIDE 23 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

24 NISJEBANK MED FOKUS PÅ FINANSIERING INNEN EIENDOM, VERDIPAPIRER, SHIPPING OG OFFSHORE 1. Eiendomsfinansiering med et spesielt fokus på boligutvikling i Oslo-regionen 2. Et komplett tilbud innenfor verdipapirfinansiering inkludert investeringstjenester 3. En gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje innenfor shipping og offshore 1,1 mrd. 12,3 % MNOK 296 3,3 % Kreditteksponering MNOK ,5 mrd. 17,0 % MNOK 468 5,2 % 5,2 mrd. 57,9 % Eiendom Boliglån-/kreditter Aksjer og andeler Obligasjoner Shipping og offshore Annet SIDE 24

25 EN STERK POSISJON INNENFOR FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLINGSPROSJEKTER I OSLO-REGIONEN Tomtekreditter primært til regulerte tomter i påvente av utvikling og hvor banken kan vurdere utviklingspotensialet Byggekreditter for oppføring av leiligheter eller boliger «Standardprosjektet» er en tomte- og byggekreditt på MNOK for bygging av 4-8 boliger i Stor- Oslo Lån i forbindelse med f.eks. oppussing av bygårder, ombygging fra næring til bolig 12,0 % 7,7 % Kreditteksponering MNOK ,7 % 3,9 % 1,1 mrd. / 21,0 % 2,5 mrd. / 48,5 % Bolig Tomt Kontor Lager/Kombinasjonsbygg Forretningslokaler Annet SIDE 25

26 VILKÅR FOR EIENDOMSFINANSIERING FINANSIERING AV BOLIGUTVIKLING Krav om fra 20 til 40 % egenkapital for finansiering av kjøp av tomt. Primært finansiering av regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit. Utbygger må kunne dokumentere god gjennomføringsevne og erfaring med boligutvikling. Krav om at usolgte enheter skal kunne halveres i pris i forhold til forhåndsolgte enheter, og at salgssummen er tilstrekkelig til å dekke bankens kreditt. Primært finansiering av prosjekter i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. FINANSIERING AV NÆRINGSEIENDOM Egenkapitalkrav på fra 20 til 40 %. Normalt krav om lange leieavtaler med solide leietagere. Primært finansiering av eiendommer i Oslo-regionen og andre velfungerende og likvide markeder. SIDE 26

27 EN LEVERANDØR AV ET KOMPLETT PRODUKTTILBUD INNEN VERDIPAPIRFINANSIERING STANDARDPRODUKTER Finansiering av kjøp av aksjer notert på Oslo Børs med belåningsgrader fra 0% to 80 % Finansiering av shorthandel i aksjer notert på Oslo Børs Finansiering av high-yield obligasjoner hvor Pareto Securities normalt er tilrettelegger med belåningsgrad i snitt 50 % Finansiering av ulike typer fond ANDRE SPESIALISERTE PRODUKTER Terminer på aksjer Total return swaps på aksjer Garanti i favør av Oslo Børs i forbindelse med tilbudsplikt ØKT FOKUS PÅ FINANSIERING AV CORPORATE PROSJEKTER OFTE I SAMARBEID MED PARETO SECURITIES Kort kreditt til selskap som er i ferd med å gjøre en emisjon Ulike former for mellomfinansiering i forbindelse med investeringer og emisjoner SIDE 27

28 GRADVIS OPPBYGGING AV EN DIVERSIFISERT PORTEFØLJE INNEN SHIPPING OG OFFSHORE Kreditteksponering MNOK engasjementer fordelt på 30 skip. I 16 av 19 engasjementer er banken direkte långiver. I tre engasjementer deltar banken i syndikater eller club deals. 17,2 % 10,4 % 20,9 % Offshore/OSV Ro-ro Container 17 engasjementer med 1. prioritets pant i tonnasjen. I øvrige 2 engasjementer har banken 2. prioritets pant i skipene og hvor låntaker er solide redere som stiller balansen sin bak engasjementet. Gjennomsnittlig størrelse per engasjement er MUSD 7,6. 28,7 % 7,5 % 5,1 % 9,0 % Product Bulk Tank Gass Største engasjement er MUSD 14,7. Annet SIDE 28

29 VILKÅR FOR SHIPPING- OG OFFSHOREFINANSIERING Våre kunder er langsiktige eiere med lang erfaring og god kompetanse innenfor drift og vedlikehold. Kunde/prosjekt skal som hovedregel ha en norsk forankring i form av norsk eierskap eller ledelse. Kunden skal være solid med en diversifisert kontantstrøm og/eller en solid befrakter som sikrer prosjektet en tilfredsstillende kontantstrøm. Objektene som finansieres skal som hovedregel ha et likvid annenhåndsmarked, være basert på anerkjente designs og være bygget ved kvalitetsverft. Tilfredsstillende egenkapital på minimum 30 %. Foretrukket engasjementsstørrelse fra MUSD 5 til MUSD 20. SIDE 29

30 MER OM SHIPPING- OG OFFSHOREPORTEFØLJEN Porteføljen skal ha en diversifisert sammensetning hvor et enkeltsegment normalt ikke skal utgjøre mer enn 25 % av den samlede eksponeringen over tid. Antall engasjementer er foreløpig relativt beskjedent, og alle engasjementer følges opp individuelt. Det er derfor ikke gjort en samlet stresstest av porteføljen og hvert enkelt engasjement er vurdert med hensyn på vilkår knyttet til «loan-to-value» og «minimum cash». Banken har faste samarbeidsavtaler vedrørende verdivurderinger, skipsforsikring og tekniske vurderinger. Egne verdivurderinger innhentes fra to uavhengige og anerkjente skipsmeglere hver tredje eller sjette måned, og verdianslagene stresstestes mot stramme «loan to value»-klausuler. Ved brudd iverksettes tiltak umiddelbart. Porteføljens gjennomsnittlige belåningsgrad basert på verdivurderinger av alle 30 skip per var brutto på 62 % og netto (hensyntatt garantier og kontanter) på 43 %. Banken har normalt et stramt krav til likviditet, og følger også dette opp per engasjement fortløpende. Watch list for engasjementer som ikke utvikler seg som ventet, og denne brukes aktivt for oppfølging i en tidlig fase. SIDE 30

31 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER RISIKOKLASSE (NOK Mill.) Kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko 0 0 Svært stor risiko 3 0 Tapsutsatt 0 1 Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer -3 6 Samlet kreditteksponering Ingen/svært liten risiko Liten risiko Moderat risiko Noe risiko Stor risiko Svært stor risiko Tapsutsatt Ingen/ svært liten risiko 50 % Noe risiko 3 % Moderat risiko 10 % Liten risiko 38 % SIDE 31

32 ENGASJEMENTER FORDELT ETTER STØRRELSE (NOK Mill.) Kreditteksponering > >20 < >10 < >5 < >2 < >1 < < Verdiendringer, pål.rtr og amortiseringer -3 6 Samlet kreditteksponering > 50 > 20 < 50 > 10 < 20 > 5 < 10 > 2 < 5 > 1 < 2 < 1 SIDE 32

33 SAMLET KREDITTEKSPONERING (NOK mill.) Utlån Garantier Ubenyttede kredittrammer Samlet kreditteksponering Langsiktig eiendomsfinansiering 1 448,8 18,7 52, , ,5 Prosjektfinansiering eiendom 2 827,1 252,1 456, , ,8 Verdipapirfinansiering 796,3 0,0 901, , ,6 Shipping- & Offshorefinansiering 1 102,8 0,0 0, ,8 756,1 Selskapsfinansiering 632,6 2,3 27,4 662,4 573,4 Personfinansiering 401,4 17,4 55,2 474,1 559,8 Sum 7 206,8 290, , , ,5 SIDE 33

34 RENTEMARGIN PR. SEGMENT PR Segment (NOK 1 000) Antall kunder Saldo utlån/trekk Bevilgning/- garantibeløp Ubenyttet/ garantier Rentebidrag Rentemargin Verdipapirfinansiering ,51 % Annen selskapsfinansiering ,38 % Eiendomsfinansiering ,32 % Shipping- og Offshorefinansiering ,34 % Personfinansiering ,29 % Sum ,13 % Rentebidrag og rentemargin pr. segment eksklusiv etableringsgebyrer. Gjennomsnittlig innlånskostnad på 2,40 % pr SIDE 34

35 MÅL FOR 2015 FORRETNINGSOMRÅDE KONKURRENTER KONKURRANSESITUASJON STATUS VEKSTMÅL 60 % DNB, Nordea, Handelsbanken. Tegn til marginpress og økt risikovillighet, men fortsatt god deal flow. Høy naturlig innfrielsestakt på utlån gir moderat vekst. Netto vekst ca. MNOK % Meglerhus, DNB, Nordea og SEB. Potensial innenfor skreddersydd corporate finansiering. Styrket satsning innenfor corporate finansiering. Netto vekst ca. MNOK % ABN Amro, DVB, sparebanker. Markedet for prosjekter er underbetjent. Stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen. Gradvis oppbygging av en diversifisert portefølje. Netto vekst ca. MNOK 350 SIDE 35

36 SIDE 36 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO

37 FINANSIERINGSKILDER Innskudd Fastrenteandel 39% Senior verdipapirgjeld Bedriftsandel Innskuddsdekning 67% 102% Annen gjeld mv. 255 T1 & T2 gjeld 309 Egenkapital Likviditetsindikator 1 LCR 145% 162% SIDE 37

38 KUNDEINNSKUDD Fordeling per kundetype Gjenværende løpetid fastrenteinnskudd Antall kunder NOKM % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % >25 mnd mnd 8-14 mnd 5-7 mnd 3-4 mnd Privatperson Bedrift Mill. NOK Fordeling per størrelse Gjennomsnittlig innestående pr. kunde > 20 mill mill 5-10 mill 2-5 mill 0-2 mill Totalt Bedrift Privatperson 1,3 mill. 2,4 mill. 0,7 mill Flytende innskudd Fastrenteinnskudd Mill. NOK SIDE 38

39 MARKEDSFINANSIERING NOK SEK PARB 5Y PARB 3Y Bank 5 3Y > des. 13 feb. 14 apr. 14 jun. 14 aug. 14 okt. 14 Forfall markedsfinansiering (NOK/SEK mill.) Pareto Bank har utstedt 8 senior usikrede obligasjoner, ett ansvarlig lån og to fondsobligasjoner per Obligasjonene er listet på Nordic ABM og Oslo Børs. Lavere kredittspreader Banken betaler en lavere kredittspread over NIBOR på sine verdipapirlån. Mer transparent prising og større interesse fra markedet gjør at banken i større grad kan utnytte verdipapirlån som finansiering. (Kilde: NBP) SIDE 39

40 VEKST I VERDIPAPIRFINANSIERING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 14% 14% 17% 21% 35% 25% 34% 40% Q Q EK og annen gjeld Verdipapirlån Fastrenteinnskudd Flytende innskudd Oversikt over ulike finansieringskilder Banken oppnår rimeligere finansiering og en bedre diversifisert finansieringsbase ved å øke andel verdipapirlån og minke andel fastrenteinnskudd. SIDE 40

41 OVERSKUDDSLIKVIDITET Fasilitet Invest. pf. Fond & foretak Finans & OMF Stat & Kommune 29% Likviditetsportefølje Utlån/trekk Nivå 2 Nivå 1 OMF Investeringer 9% Industri 2% OMF 39% Kontanter Buffer innskuddsbortfall Kontanter & Nivå 1 eksl. OMF Bank 22% Overskuddslikviditet etter avkortninger Likviditetskrav: buffer for bortfall av innskudd og trekk på kreditter LCR: Aktiva etter LCR-klassifisering etter avkortninger. Obligasjonsporteføljen: Består av en likviditetsportefølje med hovedsakelig AAA-papirer, en investeringsportefølje (maks. ramme 500 MNOK) og en portefølje av betingede tegninger (maks. ramme 100 MNOK) SIDE 41

42 INVESTERINGSPORTEFØLJEN Eget investeringsmandat fastsatt av bankens styre Omfatter investeringer i enkeltobligasjoner og fond Samlet ramme på MNOK 500 Samlet porteføljestørrelse ved årsskiftet MNOK 319 Kortsiktige investeringer gitt en lavere utlånsaktivitet enn ventet og med rating BB- eller bedre Langsiktige investeringer likestilt med ordinære utlån og med rating B flat eller bedre Langsiktige investeringer kan maksimalt utgjøre MNOK 100 Eksportfinans 157 Fond 144 Investeringene følges opp løpende av bankens kredittmiljø i samarbeid med Treasury Offshore 20 Eksponering i NOK millioner i bankens investeringsportefølje SIDE 42

43 SIDE 43

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2015 16. juli 2015 SIDE 1 ET OVERBLIKK OVER PARETO BANK En nisjebank med fokus på finansiering innen eiendom, verdipapirer og shipping og offshore

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012

Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Bank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2012 Pareto Banks strategiske posisjon Pareto Bank er spesialisert på finansiering innenfor eiendom, verdipapirer og maritime næringer. En kompakt og effektiv organisasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010

Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 Pareto Bank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2010 1 1 Strategi 2 Finansiell informasjon 3 Utlån og kredittrisiko 4 Finansiering og likviditetsrisiko 2 Pareto Bank skaper sitt konkurransefortrinn gjennom nærheten

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009

Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 Presentasjon av Pareto Bank pr. 31. desember 2009 1 1 Finansiell informasjon 2 Strategi og fokusområder 3 Utlån og styring av kredittrisiko 4 Finansiering og risikostyring 5 Vedlegg Innlån 2 Status pr.

Detaljer

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009

Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 Presentasjon av Pareto Bank per 30. september 2009 1 1 Etableringen 2 Strategi og fokusområder 3 Finansiell informasjon 4 Utlån og styring av kredittrisiko 5 Finansiering og Innlån likviditetsstyring 6

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer