«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«En slik Gud er det vi har å gjøre med»"

Transkript

1 lys p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med»

2 Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne 25 Lyset fra Golgata 27 Rut 31 Mefiboset 33 p å v e g e n nr. 4/ årgang Utgitt av stiftelsen Lys på vegen Bladet kommer ut 4 6 ganger pr. år. Abonnement kr 200/år (utland kr 260) Utgivere Ottar Brekkå Per Langåker Svein Tore Mannes Tove Olsen Øystein Persson Jan Rosberg David A. Sjøen (red.) Margitta Sjøen Adresse Postboks Åkrehamn Telefon: E-post: Bank:

3 Til leserne Startvansker Om høstnummeret som kom til jul I det siste har vi fått flere spørsmål om når neste nummer av Lys på vegen egentlig kommer. Nå sitter du med det i hendene, og gleder deg forhåpentligvis til å lese det. Det har tatt altfor lang tid. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv de siste månedene, og det har ikke vært behagelig. En stor del av årsaken til at bladet kommer så sent ligger nemlig i undertegnedes feil og mangler. Samtidig har det blitt klarere for meg hvor avhengig jeg er av nåde. En slik Gud er det nemlig vi har å gjøre med, en som visste alt om oss på forhånd, men likevel elsket, og likevel «gav sin enbårne Sønn». Men det er også denne nåden som er i stand til å forandre slike som meg. Jeg har mange ganger blitt trøstet av tanken på at han har års erfaring med slike. Vi håper og ber om at det vil gå bedre med neste utgave. Vi planlegger å utgi to nummer på våren, et om sommeren og to på høsten neste år. Men for at vi skal lykkes med dette arbeidet er vi avhengig av Herrens hjelp og deres forbønn. Et par bibelvers har stått for meg i det siste: «Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid? Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer!» (Matt 24:45 46). Måtte det være slik han finner oss! Purringer Vi sendte ut en del purringer på ubetalte abonnementer for en tid tilbake, da summen av utestående beløp var svært høy. I den forbindelse kom vi i skade for å sende regninger til en del som hadde sagt opp abonnementet. Vi beklager dette på det sterkeste. Dersom du ikke ønsker å motta bladet, men har mottatt purring, kan du bare overse fakturaen. Vi stanser da abonnementet fra årsskiftet. E-post Bladets gamle e-postadresser er i ferd med å drukne i søppelpost. Dersom noen har sendt henvendelser til disse adressene uten å få svar, ber vi om at de sender en ny henvendelse til David A. Sjøen

4 Foto: istockphoto.com/lukajani Øystein Persson Hvem er en Gud som du? Foto: istockphoto.com/duckycards

5 Bibelstudium Som troende kan vi i hovedsak se på Herren fra to forskjellige synsvinkler. Fra den ene side kan vi se Ham i lys av hva Han har gjort for oss. Vi er da opptatt med å betrakte Gud ut fra det verket Han har gjort til vår frelse. Vi gleder og fryder oss i hva Han har gjort for oss og det han har lovet å gjøre for oss som tror på Ham. Våre øyne er rettet mot de gjerningene Herren har gjort, gjør nå og vil gjøre til vår frelse. Fra en annen side betrakter vi Gud mest ut fra den Han er. Det er Hans person, vesen og egenskaper som opptar oss. Vi kjenner på en trang til å bli kjent med hans vesen, og tilfredsstilles ved å få være et barn som får nyte synet av Far. Vi må vel kunne si at det sistnevnte blikket på Herren er en frukt av det å vokse i nåde og kjennskap til Ham. Det er de milde hendene, det varme blikket, de trøstefulle ordene, de alltid lyttende ørene som begeistrer deg mer og mer. Lykkelig er du som har kommet i et slikt forhold til Gud. Tanken på at du får tilhøre ham er nok for deg. De ordene vi har for oss i dag er hentet fra Mika 7:18. Profeten stiller dette spørsmålet i hellig undring: «Hvem er en Gud som du?» Bare den som har vært i tilbedelsens og beskuelsens rom med Herren kan si dette. Da er vi inne i «det aller helligste». Da er vi på tomannshånd med Gud ved Nådestolen. Blikkene møtes. Fortrolige ord veksles. Gud åpenbarer seg. Vi skal nå stanse for to sannheter som profeten omtaler i dette verset. Det første vi skal se på er det han sier i slutten av verset: «... han har lyst til miskunnhet.» Hvem er det som omtales her? Jo, det er Gud. Her ser vi vår redning ved Herrens vesen. Det er den guddommelige kjærligheten, som elsker betingelsesløst. Som ikke elsker på grunn av hva vi har gjort, men som elsker på tross av hva vi har gjort. Han handler også på tross av alt vi burde ha gjort, men ikke var i stand til å gjøre. Forklaringen ligger i at «Gud er kjærlighet.» 1Joh 4:10 og 16. Ser vi på det vi har for oss her, så står det: «... han har lyst...» For en Gud! Det er ikke noe han må mases til, ei heller noe han blir tvunget til. Nei, det er noe som stiger opp fra Hans elskende hjerte. Han har lyst! Sakarja skriver i kap. 13:7b: «jeg vil igjen ta meg av de små.» Ser du hvordan hans indre har vært rettet mot deg fra evighet? Det var hans elskende lyst og hans frelsende vilje som drev ham til korset. I Ordspr. 8 ser vi denne sann-

6 Bibelstudium heten berørt når Visdommen (Kristus) taler. Når han forteller om at Han var for Faderens åsyn, og hvordan det var å være der, sier Han: «jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn.» (v30) Kan skjønne han frydet seg. Tenk å få nyte Faderens kjærlighet alene. Tenk å få være for Guds åsyn og få nyte barnets rettigheter hos en slik Far. Skulle han ikke da være fullkomment tilfreds? Fantes det noe som kunne oppta hans tanke under slike forhold? Ja! Det var deg og meg. Han så en menneskeslekt på veg mot fortapelsen. Han så ansikter som han kjente en brennende kjærlighet til. Han lengtet etter å bli den førstefødte, og ikke bli værende den enbårne. Vers 31 sier: «min lyst hadde jeg i menneskenes barn». Kan du tenke noe som kan tenne en slik glede i oss, som det å vite at vi var gjenstand for en slik kjærlighet fra evighet av? Det var de ansiktene han så som drev ham til korset. Det var de hjelpeløse små han tenkte på da han tidde mens piskeslagene åpnet hans rygg. «Han led tålmodig korset» fordi han så fram imot den glede som ventet ham. (Heb 12:2) Denne gleden bestod i å eie ditt hjerte. Denne gleden var å se at syndere øser av frelsens kilder. (Jes 12:3) Når han hadde en slik lyst etter deg fra evighet, før du hadde tatt imot denne store frelse, hvor stor en lyst tror du da han har for deg nå som du er blitt hans? Nå får vi erfare hans farsomsorg etter at vi har erfart hans frelsende kjærlighet. Johannes skriver så fint: «Guds kjærlighet ble åpenbart.» Det skjedde da Kristus ble åpenbart. Da ble kjærligheten åpenbart. Hva er da kjærligheten, om det ikke er et offer? Det er nettopp dette som viser dybden i Guds kjærlighet offeret. (1Joh 4:10) «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» Vil vi lære Guds kjærlighet å kjenne, må vi vende øynene mot korset på Golgata. Skal vi få erfare denne kjærligheten i våre liv må vi lære å kjenne personen som ofret seg selv på korset. Så til det andre vi skulle stanse ved. Mika sier tidligere i verset vårt: «en Gud som tar bort misgjerning.» Uten denne sannheten, fantes det ikke noe evangelium. Vil du se en gang til hva profeten skriver? «en Gud som tar bort misgjerning.» I disse ordene hviler hele vår frelse. Jesaja sier at «deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud.»

7 Bibelstudium Våre synder lå for Guds ansikt som årsak til fordømmelse. Var det ikke for Guds elskende hjertelag ville hele menneskeslekten vært evig fortapt. Ordet sier at vi, alle som en, i denne håpløse situasjonen ikke en gang var i stand til å se behovet for å bli frelst. Paulus sier i Rom 3:11 at det er ikke en som er forstandig, «ikke én som søker Gud. Alle er veket av.» Jesaja skriver at «vi fór alle vill som får.» Men lovet være Jesus som så oss i en slik tilstand, og kjente en slik kjærlighet til dem han så. Han sier selv i Jes at «jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Legg merke til begynnelsen av dette innholdsmettede verset. «Jeg, jeg er den som» Det Herren her sier oss, er at han er den som er årsak til det som nå skjer. Samtidig sier han at han er den eneste som var i stand til å gjøre det som nå gjøres. Derfor skal all lovprisning og takk en gang stige opp til Ham, når vi skal hylle ham i herligheten: «Verdig er du!» (Åp 4:11) Da ypperstepresten kom inn i helligdommen med blod av bukker og kalver, var ikke disse ofrene i stand til å ta syndene bort. Folket fikk ved disse ofrene en påminnelse om synder. Syndene ble bare «dekket over». Da steg det opp et rop til Herren fra folket om når tid det skulle komme et offerlam som var i stand til å ta syndene bort. Så en dag kommer han som døperen Johannes peker på og sier: «Se der Guds Lam!» Her var det offerlammet som Gud selv hadde valgt ut. Han som Herrens blikk hadde hvilt på i evigheter. Han som hadde fått Faderens tilsagn både i profetordet, ved Jordan og på forklarelsens berg: «... i Ham har jeg velbehag.» Det står så fint om Jesus at «han ofret seg selv.» (Heb 7:27) Hyrden går i døden for sine elskede får. Da han bar sitt eget blod inn i den himmelske helligdom, for Guds åsyn, fant han en evig forløsning. (Heb 9:12). Da var vi forløst fra det som før fordømte oss. Da var våre synder utslettet, tatt bort for evig, ved Kristi blod. Da var veien inn til Gud åpnet for alle, den frelsesveien som Jesus vant oss ved sitt blod. Jesaja, som vi siterte i stad, sa: «dine synder kommer jeg ikke i hu.» Dette er hva Gud sier til deg. Han, den allvitende Gud, sier at han ikke husker dine synder. De er borte for alltid. Fjernet ved Kristi blod. Vi kan i undring si med Mika: Hvem er en Gud som du?

8

9 Reportasje John Sjøen Heltidskristendom en uke i en forsamling i München Lørdag Det er lørdag ettermiddag i München. Vi befinner oss i den travleste handlegaten. Det er et nydelig høstvær, men litt kjølig til oktober å være. Like i nærheten står det et lite bord overfylt med bøker. Helt fremst står det en liten lapp som forteller at bøkene er gratis. Bøkene har et trendy og moderne design. Rundt bordet står det 3-4 stykker og deler ut flyers, eller traktater som det også blir kalt. På en bossdunk står det en kraftig middelaldrende mann. Stemmen hans, som også er av det kraftige slaget, minner folk på det som har opprørt en hel nasjon i det siste. Det er den grufulle historien om babyen Kevin, som ble funnet død hjemme hos foreldrene sine. Også andre lignende historier har rystet Tyskland de siste årene. «Hva slags samfunn er det vi har fått?» spør mannen på bosskurven. «Et samfunn som regner barna som «müll», som avfall, noe vi ikke har bruk for? Barna er i veien for oss. For selvrealiseringen til oss voksne. Eller i veien for å få de offentlige budsjettene til å gå i boks.» Etterhvert som Alois, gatepredikanten, roper videre, kommer en tenåring av tyrkisk herkomst bort og ber ham lese fra boken han holder i hånden. Han tar fram Bibelen, slår opp i Matteus 18 og leser: «Men den som forfører én av disse små...» John Sjøen er 25 år gammel, og kommer fra Åkrehamn på Karmøy. Han studerer for tiden historie i Bergen. «En slik Gud er det vi har med å gjøre en som hegner om de minste og de svake. Men denne Gud er det vi ikke vil ha noe med å gjøre!» Mange stanser for å høre. Denne reportasjen er basert på det han opplevde da han studerte ved universitet i München i 2005/2006, og gikk i denne forsamlingen.

10 Reportasje Søndag Været er upåklagelig. Klokka er halv to om ettermiddagen. Noen pensjonister har allerede funnet veien til stamkneipen i nabolaget, men ellers er det en rolig søndag i bygatene. I Siegesstrasse 10, i den tidligere så berømte og beryktede bydelen Schwabing, strømmer det derimot folk til. Noen studenter, som kommer rett fra en felles bønnefrokost, har allerede innfunnet seg, et par barnefamilier kommer kjørende, en ungdom kommer med noen han har hentet fra aldershjemmet. Forsamlingen består for det meste av folk mellom 20 og 40, men noen barn tar del i søndagskolen på bakrommet. Midt i salen sitter også enkelte som er nærmere 100 enn 50. Forsamlingen har en variert bakgrunn. Noen er vokst opp i kristne hjem, andre kommer fra ikke-kristne miljøer. Deres bakgrunn spenner over alt fra forretningsliv til party- og rockemiljø, hooligans, grafittisprayere osv. De var en gang unådde, ukjente med evangeliet, selv om de levde i et tradisjonelt «kristent» samfunn. Etter at folk har hilst på hverandre og ønsket hverandre velkommen, stemmer de drøye 50 fremmøtte i en salme fra sangboken. Salmen er av den klassiske sorten som kan dateres til en gang på 1800-tallet. Etter at tre sanger er sunget, blir det ønsket velkommen. Nye, og de som bare er på besøk, blir presentert. Det blir båret fram hilsener fra folk som ikke hadde anledning til å komme. Én reiser seg og leser et velkomstord. 10

11 Reportasje I denne første delen er det brødsbrytelse. Brødsbrytelsen varer en drøy time. Man synger sanger til ære for Jesus Kristus som døde på korset. Flere er oppe og vitner om forskjellige aspekter ved Jesu nåde og hans verk på korset. Andre ber og takker Gud. I mellomtiden går vinen og brødet rundt, og alle som regner seg for å være et Guds barn tar del. Det blir tillyst et kvarters pause. Etter at man har trukket frisk luft, fått seg en kopp kaffe og noen har spilt et slag «kicker» (et fotballspill), trekker man inn i salen igjen. Det er tid for preken. Alois Böck, gatepredikanten på avfallskurven fra igår, tar idag utgangspunkt i fotballverdenen. «En fotballspillers ferdigheter blir utelukkende prøvd i kamper. Samme hvor god man er på trening, det nytter ikke hvis man ikke presterer i kamp.» Dette bildet blir anvendt på oss kristne. Vi kan være gode på «trening» ved å besøke bibeltimer, synge sanger, organisere osv. Men hvis alt skjer innenfor menighetens fire vegger, blir det bare på «treningsfeltet». For kampen er der ute. I det vi forlater menighetslokalet, begynner misjonsfeltet. Der begynner kampen for sjelene.» Når prekenen nærmer seg slutten, kjennes middagslukten i lokalet. Prekenen blir avsluttet, og samtlige blir invitert på middag etter en kort pause. En reiser seg for å si at de som vil være med på å dele ut traktater på rockekonserter som foregår denne uken, må melde seg. En annen spør etter folk som er villige til å stå ved bokbord utenfor universitet på dagtid. Ellers vil det også være bokbord utenfor et av de mest populære utestedene lørdag kveld og natt. Bokbordet er et bord hvor man legger ut gratis bøker med en evangeliserende profil. En forteller meg at interessen for bøkene er så som så, men det som virkelig er fint er at de nesten hver gang kommer i lengre prat med noen, og får si noe om Jesus. Onsdag I kveld er det tid for bibelundervisning. Etter hvert som også sinkene ankommer, blir lokalet også i dag stappfullt. Det blir sunget en halv times tid. Instrumentene er piano, afrikatrommer, gitar og bass. Det er livlig. Man runder sangdelen av, og samler tankene for å be. Bønneemner blir tatt opp, og man ber for disse og for den forestående bibellesningen. 11

12 Reportasje For tiden går man igjennom Romerbrevet. Én leder bibellesningen, og prøver å legge ut teksten. Men dette er ikke enveiskommunikasjon. Mange bryter ham av, noen med spørsmål, andre med tilføyelser. Ofte kommer også noen som er relativt nye, folk som man ikke helt vet «hvor står». Disse kommer også med friske innspill og kritiske kommentarer. Dette blir tatt på strak arm, hele tiden svares det med respekt. Andre innlegg er av den mer humoristiske sorten det gjelder å prøve å holde fokus for den som leder bibellesningen. Underveis går folk og forsyner seg av brødskiver, kaffe og kjeks. Normalt varer bibeltimene mellom 2 og 2 ½ time. Fredag Fredag kveld er det bønnemøte. Også på et slikt møte fylles lokalet. Etter sang tar man for seg dagens misjonsland. I Aserbajdsjan støtter menigheten familien König. Det blir bedt for landet, for misjonærene og for spesifikke bønneemner knyttet til kristent arbeid i dette landet. Etterpå finner folk fram papir og penn. Alle skriver en fyldig liste med dagens bønneemner. Folk forsyner seg innimellom med kaffe, juice og brødskiver. Så bøyer forsamlingen kne, og den ene etter den andre ser på lista si og legger fram emnene for Gud i felleskap. Først klokka 22:30, etter hele tre timer, blir det sagt et endelig «Amen». Dette viser seg å være normalt. En ung jente mener at det nettopp er vektleggingen på bønn som gjør at det skjer såpass mye rundt denne menigheten, både i målbar tilvekst av nye kristne, og ved aktiviteter av et mer langsiktig perspektiv. Tankevekkende Besøket i denne forsamlingen etterlot et dypt inntrykk. Ordet var det samme, Ånden var den samme, men en slik iver for evangeliets framgang har jeg sjelden opplevd. Og det fra min egen generasjon. Lyset er tent også i Europas storbyer. Kanskje det er nettopp er her hos oss i Europa, i våre store og små byer, misjonsmarken er? Rett utenfor menighetsdøren. 12

13 Reportasje Å være bibeltro, å legge vekt på den sunne lære, å ikke kaste vrak på innholdsmettede sanger som virkelig sier noe om Guds vesen, å ikke fare med jubel- og gledesforkynnelse, men snarere forkynne at tiden her på jorden er kort, og at vår herlighet er at Jesus Kristus har frelst oss og at herligheten venter i himmelen sammen med Ham. Alt dette er et fokus mange av de som leser dette kan kjenne seg igjen i. Samtidig ser en mange steder at arbeidet er tungt, og bærer tilsynelatende lite frukt. Gjennomsnittsalderen på bedehusene stiger for hvert år, og tilveksten av nye er liten. Og de som kommer, stammer oftest fra kristne hjem og kjenner miljøet fra før. Men de samfunnsgruppene vi bare leser om i avisen eller ser på TV, hvor blir de av? Hvorfor har vi så liten kontakt med dem? I Tyskland som i Norge er denne utfordringen stor i såkalte «bibeltro» menigheter. Men i München opplevde jeg en menighet som representerte et sunt, bibeltro og kunnskapsrikt felleskap. Som passer betegnelsen Ordets folk. Likevel var mye også uvant. Her ble det i det stille jevnlig lagt noen til menigheten, gjerne mennesker med en alt Alois Böck annet enn kristen oppvekst. Dette har skjedd siden tidlig på 70-tallet, da en ganske konservativ menighet opplevde at noen med hippie-bakgrunn ble frelst. Disse fikk flere med seg. Arbeidet vokste, og mange fra narkotikamiljøet kom også til. Senere fikk de inngang blant folk som kom fra byens underverden av house-partys og diskoteker. Og i denne menigheten har det også kommet en del studenter til. Alt dette har skjedd i en kulturkrets ikke ulik vår egen. Hva er hemmeligheten bak dette? Spørsmålene rettes til Alois Böck, en leder med mange års fartstid fra 13

14 Reportasje det kristne arbeidet i millionbyen München. De målbærer jo ofte denne tidsåndens meninger og tanker. Er det slik at om man legger vekt på mye bibelstudium og undervisning i en menighet, så vil evangelisering og diakoni komme i bakgrunnen, og vi ender opp med en teoretisk kristendom? Det kommer an på hvor fokus ligger i bibelundervisningen. Ingen kan vel studere Apostelgjerningene uten å få sans for misjon? Teori og praksis hører nøye sammen, og bør ikke adskilles. Hva er hemmeligheten bak at undommer er så ivrige etter å studere Bibelen og å nå mennesker med evangeliet? Det ser jo ut til at hele livet deres dreier seg om Herren, mens andre jevnaldrende nøyer seg med en 20 minutter lang andakt hver lørdagskveld. Jeg tror det er helt vesentlige stikkordet her er forbilder. Spesielt blant eldre som viser at det går an. Viser at Guds ord også funker i Og som med sitt liv viser hva en radikal etterfølgelse av Kristus betyr i vår tid. Det er i høyeste grad attraktivt også i Er studenter ekstra vanskelige å nå? Tvert imot. Mye taler for at nettopp disse er spesielt mottakelige for evangeliet. De er i en fase hvor man kan styre tiden selv, og har ansvaret for å fylle den. Da har man også tid til ettertanke. Mange spør seg hva vitsen med det hele er. Tomrommet blir synlig. Noen fyller det med festing; andre med et liv for Jesus. Men jeg merker hvordan bønneemnene har skiftet fra den tiden arbeidet mest var mellom narkomane til det nå mer og mer gjelder studenter. Før dreide det seg gjerne om en nær venn som lå i koma etter en overdose, nå går det mer i ønsker om kraft og styrke til å klare masteroppgaven! Du var selv en hippie med en kirkefremmed bakgrunn da du ble frelst, og kom i kontakt med en bibeltro og konservativ menighet. Hvordan opplevdes dette for en nyfrelst? Jeg var ute etter den ekte varen. Derfor oppsøkte jeg folk jeg trodde hadde mye kunnskap. Dette var et kultursjokk for meg. Klesstilen, sangene, språket alt var hinsides min 14

15 Reportasje virkelighet. Likevel ble jeg totalt fascinert av disse folkene, og den kunnskapen de satt på. Jeg var så ivrig etter å høre Guds ord at jeg ofte kjørte 60 km for å få gå på møte i menigheter som ikke akkurat representerte den største underholdningsverdien, men som kunne slukke min tørst etter kunnskap om Gud. Likevel var jeg hele tiden bevisst på at jeg ville ut med Guds ord, ville gi det videre til mine medmennesker der «ute». Etter hvert som forsamlingen har vokst har man fremfor å satse på en stor menighet, valgt å splitte arbeidet opp i mindre fellesskap, slik at det i dag finnes et titalls slike menigheter. Har menigheten noen strategi i forhold til dette? Egentlig ikke. Men vår oppfatning av hva en menighet bør være, er at Bibelen taler om den som en familie. Derfor tilbringer vi mye tid sammen, også utenom de faste tilstelningene. Og hele livet hører under misjonsarbeidet, ikke bare møter, traktatutdeling og synlig arbeid. Et måltid mat, vennskap og liknende hører også med. Vår oppfatning er at det er enklere å lykkes med dette i små felleskap. Med andre ord er familien forbildet. Hvordan unngår man å ende som en desillusjonert forsamling med en gjennomsnittalder på 60 år som fortviler over manglende tilvekst av unge? Økt fokus på misjon. Misjonsarbeidet foregår ikke først og fremst i forsamlingslokalet, men snarere begynner det i det du går ut døra. Hva symbolsaker og stridsspørsmål angår: Disse blir mindre fremtredende når man har mye kontakt med ikke-kristne og noen av disse blir vunnet for Kristus. Erfaringen tilsier at dette hjelper oss til å ha to tanker i hodet samtidig, og gjør at vi klarer å skille mellom det som er nødvendig, og det som ikke er det. I noen tilfeller ligger årsaken til tilbakegang et annet sted: Det nytter ikke å ha ord uten kraft. En elektromagnet virker kun med strøm. For at forsamlingen skal tiltrekke seg mennesker, må forsamlingen være fylt av Guds kraft, med andre ord av mennesker som søker Herren med hele hjertet. 15

16 Foto: istockphoto.com/pixonaut Ebed-Melek inspirasjon i krisetider Vi befinner oss i Jerusalem for omtrent 2600 år siden. Den kaldeiske hæren er stasjonert utenfor bymurene. Profeten Jeremia går rundt inne i byen, og forutsier dens store fall, og oppmuntrer kong Sidkia, embetsmennene og folket til å overgi seg. Der var frykt, sykdom, og tegn på sultedød. Enden var helt klart nær, men de som satt ved makten hadde ennå ikke innsett denne nye realiteten. Philip Nunn De var fremdeles mer opptatt av å føle at de hadde kontroll enn å bøye seg for Guds stemme gjennom Jeremia. Da sa høvdingene til kongen: La denne mannen drepe! For når han taler slike ord til de stridsmenn som er blitt igjen i byen, og til hele folket, da tar han motet fra dem! Denne mannen søker ikke folkets vel, han søker dets ulykke. I disse spente dagene rett før Jerusalems fall, tjenestegjorde en afrikansk slave ved navn Ebed-Melek i byens kongelige palass. (Jeremia 38:4+7) Kort tid før disse kaldeerne invaderte byen. sendte Herren, den allmektige en spesiell beskjed til denne hedningen fra arbeiderklassen: For jeg vil la deg unnkomme, og du skal ikke falle for sverdet, men du skal få livet til krigsbytte. (Jeremia 39:18) Hva gjorde Ebed-Melek så annerledes enn de andre i Jerusalem? 16

17 Bibelstudium Ebed-Melek en medfølende mann med en vid horisont Det hebraiske ordet Ebed betyr tjener, og Melek en konge. Denne etiopiske evnukken blir nevnt med navn seks ganger i Skriften, og alt vi vet om ham befinner seg i Jeremia 38 og 39. Når han første gang blir nevnt, blir vi fortalt at han akkurat hadde hørt at kongens embetsmenn hadde kastet Jeremia i brønnen. (38:7) Gitt Jeremias upopulære budskap og krisen i Jerusalem, er det rimelig å anta at lederskapet ønsket å bringe ham til taushet. Hvorfor skulle Ebed-Melek ville bli innblandet? Det som hendte med Jeremia var vel ikke hans ansvar? Når vi egentlig ikke har lyst å gjøre en ting, kommer mange gode grunner til overflaten i hodet vårt for å rettferdiggjøre passiviteten vår. Er det ikke Herrens oppgave å forsvare tjenerne sine? Kanskje Herren pusser på Jeremias karakter gjennom lidelser. Jeremia må dø en dag, hvorfor ikke denne uka? Når alt kommer til alt er ingen uunnværlig i Herrens arbeid! Men Ebed-Melek hadde utviklet et medfølende hjerte. Dette følsomme hjertet ville ikke la ham forbli likegyldig. Hvor lett er det ikke å være oppslukt av den endeløse travelheten i våre små verdener: Studiene mine, familien min, hjemmet mitt, jobben min, den lokale menigheten min, mitt velvære, min framtid. Hvis vi skal være brukbare for Herren i en videre krets, må også vi utvikle et medfølende hjerte, et hjerte som vil tilskynde oss til å høre, se og føle ut over våre vanlige ansvarsområder. Ebed-Melek en moralsk mann i harmoni med Gud Brønnen var dyp. Jeremia fant det vanskelig å bevege seg, og vanskelig å finne hvile i den sleipe gjørma. Han var våt. trøtt og sulten. Hva burde profeter gjøre i en slik situasjon? Har du noen gang følt deg fullstendig hjelpeløs? I Klagesangene beskriver Jeremia denne eller en veldig lik situasjon i poetiske ordelag: Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. [...] Du var nær den dag jeg kalte på deg, du sa: Frykt ikke! (3:55+57) Etter slikt ømt nærvær, setter Herren igang med å utfri tjeneren sin. Dersom han lot Peter gå på vannet, kunne han ha latt Jeremia gå på bløt gjørme! Dersom Elia ble løftet opp i lufta, kunne Herren med letthet ha løftet Jeremia ut av avgrunnen. Philip Nunn er 44 år gammel, født i England, men har vært misjonær i Colombia siden Han er gift med Anneke og far til fire. 17

18 Bibelstudium Men, som han relativt ofte gjør, så foretrekker Herren å handle gjennom villige menneskelige tjenere. Hvem i Jerusalem var følsom for stemmen hans? Hvem kunne Herren bruke? Noen burde gjøre noe med dette, har vi så lett for å klage. Kanskje er det ikke så galt, begynner vi å tenke. Moralsk modenhet er en frukt av regelmessig øving (Heb 5:14). Sidkia, Judas konge kunne ha vært et ideelt redskap for Gud. Han var 32 år gammel, og hadde vært konge i tolv av dem. Han var i den priviligerte stillingen hvor han kunne få ting gjort. Men moralsk sett var han en svak mann. Hans evne til å skille godt og ondt var blitt utvisket av årevis med politiske kompromisser. Det var til fordel for ham å holde embetsmennene sine tilfreds (38:4-5). Også i dag ser Herren etter gudfryktige Som kristne ledere kan vi ende opp med å være bedre til å bedømme stemningen blant vennene våre og forsamlingen enn til å bedømme hva Herren har i tankene. Var det ingen som var på bølgelengde med Gud? Var det ingen som prøvde å lytte? Ebed-Melek hadde lyttet til Jeremia, og hadde en klar moralsk overbevisning, Han bedømte det som ille eller ondt, det som var blitt gjort mot Jeremia, og forberedte hjertet sitt på å gjøre noe med det. Hva gjør du når du merker at noe er galt? Det er lett å se en annen vei. menn og kvinner for å rette det som er galt. Kan Herren bruke oss? Ebed-Melek en modig mann som brøt tausheten Ebed-Melek forlot palasset, fant kongen, og sa: Herre konge! Disse menn har gjort ille i alt det de har gjort mot Foto: istockphoto.com/joaofilipe 18

19 Bibelstudium profeten Jeremia. (38:8-9) Dette er modige ord fra en tjener til herren sin. Konger liker vanligvis ikke å bli talt til rette, spesielt ikke i moralspørsmål. Likevel visste kong Sidkia dypt inne i seg at Ebed-Melek hadde rett. Han sørget blir du involvert i problemet. Kanskje kommer du til å bli behandlet likt den du forsvarer. Det kan bli stilt spørsmål ved din lojalitet mot fellesskapet. Det kreves mot for å bryte tausheten. Det kreves overbevisning for å gå mot strømmen. Kanskje har du lagt merke til noe som trenger å bli rettet på: Verdslighet som sniker seg inn i hjemmet ditt, uriktige fremgangsmåter som blir normale i firmaet, en avgjørelse eller en praksis i konflikt med Skriften blir akseptert i det kristne felleskapet du tilhører. straks for at Ebed-Melek fikk 30 menn for å dra profeten Jeremia opp av brønnen før han dør (38:10) Kanskje var der andre i Jerusalem som visste hva som hadde blitt gjort mot Jeremia, og følte seg ille berørt, men valgte å tie. Når du ytrer bekymring, Det er verd å legge merke til at Ebed- Melek ikke startet en moralsk revolusjon for å fjerne kongen eller embedsmennene hans. Han benyttet seg av de riktige kanalene. Han ble brukt til å få kongen til å skifte mening om saken. Han forklarte helt rolig før han handlet. Mang en god moral og mang en edel sak har blitt skadet av gal framgangsmåte. Vi er kalt til å gjøre Guds arbeid, men på Guds måte. Ebed-Melek en konsekvent mann som tok sin del av byrden Du trenger åpne øyne og oppmerksome ører for å legge merke til et problem. Du trenger et medfølende hjerte for å identifisere deg med det. Du trenger mot for å sette søkelyset på det. 19

20 Bibelstudium Likevel var Ebed-Melek ikke fornøyd med bare tanker, ord og avtaler. Han tok med seg mennene, noen filler, noe tau, og så drog de Jeremia opp med repene og fikk ham opp av brønnen. (38:11-13) Han ble skitten på hendene og tok sin del av byrden. Når Herren legger en brennende nød i hjertet vårt, vil han at vi skal handle på en eller annen måte. Å tenke og snakke er ikke nok. Dersom Herren gir deg nød for den åndelige tilstanden til en venn eller slektning, vil byrden ikke lettes før du begynner å handle. Be. Skriv en e-post eller et kort. Send henne en musikk-cd eller en bok. Inviter ham til en kristen tilstelning. Vær aktivt på utkikk etter muligheter. Herren tillot disiplene sine å se behovene på høstmarkene, og så bad han dem om å be: Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! En stund senere sendte Jesus disse tolv for å gjøre noe på den høstmarken. (Matt 9:35-10:16) I Ebed-Melek ser vi et lykkelig samsvar mellom hjerte og hender, mellom bekymring og praktisk engasjement, mellom ord og handling. Ebed-Melek en rolig mann som valgte å stole på Gud Så snart Jeremia var ute av brønnen, vendte oppmerksomheten seg igjen om den globale krisen: Den nært forestående invasjonen. Kong Sidkia og Ebed- Melek var begge redde for den brutale hæren som hadde slått leir rundt bymurene. Kanskje var Ebed-Melek også redd for hva kongens embedsmenn kunne finne på å gjøre mot ham som hevn for at han hadde hjulpet Jeremia. Kong Sidkia kalte til seg Jeremia på tomannshånd og ba om å få et budskap fra Herren. Jeremias budskap hadde ikke forandret seg: Dersom du går ut til Babelkongens høvdinger, så skal du leve, og denne byen skal ikke bli brent opp med ild. (38:17) Når Sidkia overveide muligheten for å adlyde dette, ble han lammet av frykt. Hvem fryktet han? Jeg er redd for de jødene som er gått over til kaldeerne (38:19) Hvorfor fryktet han dem? Fordi Sidkia og embedsmennene hans behandlet dem som forsøkte og overgi seg dårlig. De kalte dem desertører og forrædere. De ble arrestert og slått (37:13-15) Sidkia visste at han var i en vanskelig situasjon: For å overgi seg til babylonierne, måtte han gjøre det som han 20

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer