Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang"

Transkript

1 Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni årgang Blomsterkorset i Feda kirke pyntes på ny ved gudstjenesten 18. juni. Menigheten ønskes velkommen til en kirke som lovpriser Skaperen ved at den bugner av blomster. Samme dag samles Kvinesdal Menighet på Staddeland.

2 Humor i kirken Leiv Gunnar Skiftun Den danske biskop Georg Geil sier et sted at mennesker som mangler humor i grunnen burde tilkjennes en form for uførepensjon. Det er invalidiserende å ikke ha humor. I stedet for å ta sine oppgaver alvorlig tar man seg selv høytidelig. Geil sier: Gud selv må have humor. Ellers havde han aldrig kunnet holde oss ud! Profeten Jeremias sier at fra Jakobs telt skal lovsangen stige, og lyden av folk som skjemter og ler (Jer. 30,19). Senere synger salmisten om Israels hjemkomst fra Babylon: Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop (Salme 126,2). Likevel er det ikke humor og glede som de fleste forbinder med kirkens forkynnelse. Mange ser mer for seg et gravalvor med begredelig stemme og alvorlige ansiktsdrag. I liten grad makter dette å formidle at et av de sentrale ord i den kristne tro er glede! Flere av de flotteste forkynnerne jeg har møtt har sprudlet over med gode historier fra hverdagslivet. Humor løser opp i spenninger. Den gjør det mulig å slappe av og skjerpe oppmerksomheten. Latteren setter oss i stand til å ta inn over oss hvem vi er! Humor gjør forkynnelsen varm. Ut fra dette er det naturlig at humor har en viktig plass i Bibelen. Forkynneren sier: Alt har sin tid. Det er en tid til å gråte, en til å le. Jeg er overbevist om at Jesu disipler hadde rik plass til både humor og alvor da de vandret rundt sammen med Mesteren. Ellers ville en så frodig mann som Peter aldri holdt ut å være sammen med de andre hver dag i tre år. F RA PRESTENS PENN I sin undervisning tar Jesus i bruk komiske overdrivelser. Om fariseernes dømmesyke og hovmod sier han at de siler bort myggen, men svelger kamelen (Matt.23,23). Det er like umulig av et menneske å frelse seg selv som det er for en kamel å komme gjennom et nåløye (Matt. 19,24). Det er komisk å se for seg at et menneske med en bjelke i sitt eget øye ser etter en flis hos sin neste (Matt. 7,3). Humoren stiger imot oss fra Jesus svar til Nikodemus om å bli født på ny. Da undrer den kloke rådsherren seg over hvordan en gammel mann kan komme inn i mors liv for andre gang for å bli født. I vår forkynnertradisjon har likevel alvoret tatt over på en måte som er helt ubibelsk. Vi må løfte fram at det er gledens Gud som kaller oss til å være disipler. Den gleden som lyser ut av Biblenes tekster er det vår oppgave som forkynnere å gjenspeile i våre prekener. Og i våre liv. Da kan vi be den bønn vi finner i en gammel bønnebok: Herre, skjenk meg humor, så jeg kan gjøre noe ut av denne tilværelsen og la andre få glede av den. Treklang Menighetsbladet for Kvinesdal, Fjotland og Feda utgis av menighetsrådene. Ansvarlig for dette nummer av Treklang er Leiv Gunnar Skiftun, Olav Granlund, Solveig Stokkeland og Torhild Meland. Frivillige gaver gis over bankgiro:

3 Min tro I dette nummeret er det Jenny Hetland som deler sin tro med oss. Her er et spørsmål til deg og meg : Hva tror du på? Jeg kan si som Peter: Jeg tror på Jesus, den levende Guds Sønn. Jeg vokste opp i et kristent hjem, der mor og far tok oss med på Bedehuset fra vi var barn. Vi gikk også på søndagsskolen. På mitt hjemsted var det søndagsskole annenhver søndag på Bedehuset, og annenhver søndag på Fredheim (Bedehuset til De frie venner), så her var det ingen konkurranse. En prøvde å innrette seg etter hverandre. Mange av søndagsskole-lærerne var flinke til å fortelle. De fortalte så levende at vi så det for oss om Daniel i løvehulen og Moses i ødemarken. På skolen hadde vi også en kristen lærer som kunne fortelle spennende og interessant fra Bibelhistorien. Vi måtte lære mange av de bibelske fortellingene utenat. Og Pontoppidans forklaring måtte vi kunne på rams Det hadde vi ikke vondt av, for det viser seg at den som en lærte som barn sitter. Kristendomsundervisningen hadde vi alltid i den første timen. Da var elevene friske og opplagte. Jeg har vært av de heldige som har fått beholde min barnetro. Da jeg var 13 år valgte jeg å følge Jesus, og han har holdt sin hånd over meg. De som velger Jesus i ungdomsårene er blitt spart for mye elendighet. I min ungdom var det mange kristne på hjemstedet, så vi hadde et godt ungdomsmiljø som betydde mye. Livet har ikke alltid vært lett. Det har Jenny Hetland gått opp og ned, men Gud har holdt sin trygge og faste hånd over meg. Det er godt å ha en å gå til når livet blir vanskelig. Her i Norge må vi takke og ta vare på de mange kirker og bedehus som vi har. En ser at når det er naturkatastrofer eller store ulykker er det trygt og godt å ha et Gudshus å gå til, der prestene og andre er til hjelp for de trengende. Så fattige de er som ikke har en slik plass å gå til, der de kan tømme ut sin sorg og få hjelp og støtte. Til deg som har vanskelig for å tro: Det er godt å vite at Jesus døde for alle. Han har betalt all synd. Ingen synd er for stor eller så liten at ikke Jesus har betalt for den. Til sist vil jeg hilse med sangen på nr 397 i Sangboken: Å tro det er å legge seg ned ved Jesu fot og begge hender strekke vår Herre Krist imot. 3

4 Småplukk fra vårt fuglebrett Takk for gaver til Treklang Treklangs lesere har også i år gitt sterke tilbakemeldinger på bladet. Den giroen som ble sendt ut i vinter har innbrakt kr til drift av bladet. Takk til hver enkelt giver. Bladets konto er fortsatt Vi over 60 Høstens samlinger i Vi over 60 i Kvinesdal er planlagt til disse dagene: 12.september 10.oktober 21.november Alle over 60 er velkomne til disse samlingene, som finner sted på Liknes Bedehus. Vårens fasteaksjon Tirsdag 4.april samlet årets konfirmanter sammen med noen voksne i menigheten inn penger til Kirkens Nødhjelp. Det ble ny innsamlingsrekord: Kr fordelt på Feda kr , Fjotland kr og Kvinesdal Takk til konfirmantene og alle givere. Medlemmene i Kirkelig Fellesråd Kirkelig Fellesråd består av to medlemmer fra hvert menighetsråd. Dessuten oppnevner kommunen en representant, i tillegg til en prest oppnevnt av biskopen. Fra Kvinesdal Menighetsråd møter i inneværende periode Sigfrid Nordhelle og Odd Terje Breimoen. Fra Feda Menighetsråd: Ove Larsen og Randi Nielsen. Fra Fjotland Sokneråd: Per Øistein Rogstad og Signe Brith Breimoen. Kvinesdal kommune har oppnevnt Øystein Øysæd, mens biskopen har oppnevnt prost Svein Fink som geistlig representant i rådet. Kirkevergen er sekretær. Åpen kirke Kvinesdal kirke blir i sommer åpen alle hverdager fra Vis gjerne den flotte kirken vår fram for sommergjester og besøkende. Det er ønskelig at flest mulig skriver i en gjestebok som ligger i kirken. Musikkmatine i Kvinesdal kirke Hver onsdag kl. 12 blir inviteres det til musikk-matine i Kvinesdal kirke. I en liten halvtime blir det sang, musikk eller diktlesning, til dels ved noen av bygdens unge. Velkomment il en rolig formiddagsopplevelse. Trosopplæring på nettet Internett kan brukes til mye som er bra. Vi vil anbefale at barnefamilier bruker: Her er mange historier, konkurranser m.v. Sju kristne organiasjoner står bak dette tilbudet. 4 Wenche Hunsbedt Svindland blir med på Staddeland Søndag 18. juni kl inviterer Kvinesdal Menighet sammen med Asta og Palmer Staddeland til den årlige frilufts-gudstjenesten på Staddeland. Dette har blitt en fin sommer-tradisjon for mange. I år blir sangeren Wenche Hunsbedt Svindland med sammen med Sverre Eftestøl. Dette gjør samlingen til en ekstra opplevelse. Gudstjenesten finner sted ved hytta til Palmer og Asta. Det er mulig å kjøre helt fram og lett å parkere bilen. Samtidig er det en fin trimtur å gå inn til hytta. Ta av veien mot Motland og videre forbi Braudeland.

5 En salme jeg er glad i DENNE GANGEN VED SVEIN BØGWALD Innledningsvis må jeg bekjenne at jeg er en person som liker å synge. Vi har et rikt utvalg av vakre salmer med vakre melodier. Når jeg allikevel gjør et relativt kjedelig valg med å velge No livnar det i lundar av Elias Blix, så er det blant annet fordi det er en vakker melodi som er lett å synge og nynne til. Viktigst for valget mitt er at jeg forbinder denne tradisjonelle salmen veldig mye med våren, som jo på mange måter oppleves som et Guds under hvert år! Jeg er så gammel at jeg oppvokst med at vi sang salmer og sanger stort sett i starten av hver time på barneskolen. Når skolestyrer Eikeland eller lærerinnen fru Tønnessen på gamle Feda skole tok frem No livnar det i lundar, var det vår i lufta. Samtidig visste vi også at det nå var tid for springforbi-skoene blå tøysko (husker du de?), sommerklær og en og annen is. Ting virket enklere den gang på 60 tallet. Nå er ting mer komplisert. Utvalget i joggesko er enormt, våren forbindes snart like mye med pollenallergi og annet elendighet. Vi er kanskje mer opptatt av hva som går på TV enn hva som skjer på utsiden av stuevinduet. Allikevel, i all vår materielle velstand, så er det de nære ting som fremdeles betyr mest, så som at våren kommer hvert år og sprer lys, varme og ny energi til kropp og sinn. Kanskje vi alle burde ta fram No livnar det i lundar og synge for full hals og glede oss over Guds skaperverk? No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid. Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, med sumar utan kulde og utan solarglad. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår! 5

6 PÅSKE I SOMMERSOL Møte med sjømannskirka i Singapore Vi avsluttet et lengre opphold i Malaysia med påskefeiring i Singapore, forteller Marit og Olav Granlund. Vi hadde gledet oss til gudstjenestefellesskap igjen og opplevde virkelig å bli godt mottatt. Det var i denne sjømannskirken Kjellaug Hystad fra Kvinesdal var kokke i flere år. Kjellaug, jo henne har vi hørt om, var det flere som svarte da vi spurte etter henne. Sjømannskirken i Singapore er et svensk-norsk foretak, med både norsk og svensk prest i staben. Ikke mindre enn 800 nordmenn og 1200 svensker bor fast i Singapore. Sjømannskirken ønsker å være menighet for disse og alle tilreisende. Ukeprogrammet var omfattende. Vi hørte om både kirkefotball, korøvelser, studentmiddager og mye, mye mer. Singapore har en av verdens mest travle havner, og det anløper selvsagt mange skip med skandinaver ombord. Å holde kontakt med norske sjømenn, er derfor en viktig oppgave. Ferske aviser eller en norsk sjokolade setter mange pris på, men det som virkelig betyr noe sier en av de ansatte er de gode samtalene man noen ganger opplever. I følge statistikken er så mange som mennesker innom kjerka hvert år. Mange turister, liksom oss, bare stikker innom. Likevel opplevde vi å bli varmt mottatt og inkludert i fellesskapet på alle vis. Lars Bernhardt Ølberg er for tiden prest. Kirkerommet var enkelt, vegger i rød teglstein med to glassmalerier i frontveggen. Alteret var laget av bambus og på veggen hang et enkelt kors. Korset er det forresten gylandspresten Georg Abelsnes som har laget av rekved fra Ølbergstranda på Jæren. Møtet med menneskene, både ansatte og gjester, gjorde oppholdet vårt i Singapore til noe helt spesielt. Målet deres - om å være et hjem for nordmenn i Singapore - opplevde vi sterkt. Vi ble ønsket varmt velkommen av mennesker som brydde seg om oss og hadde tid til oss. Kaffe og vafler hører selvfølgelig med. Kirken ligger høyt og fritt med utsikt over Malakkastredet. At du befinner deg på norsk territorium, tyder både et elgskilt og navnet Kong Harald V s vei. Tekst og bilder: O. Granlund

7 Fra «Babylons floder» til Feda Nissan Imad fra Ninive i Irak på gudstjeneste i Feda kirke Vi hadde en helt spesiell opplevelse på gudstjenesten 26.mars, forteller Bjørn Frestad til menighetsbladet. Ofringen denne søndagen gikk til Kristent interkulturelt arbeid, og derfor passet det ekstra fint med et interkulturelt innslag i gudstjenesten ved at Nissan Imad fra Irak, nærmere bestemt byen Ninive, leste tekstene og sang for oss. For tiden arbeider han som elektriker på et nybygg i Angholmen for Flekkefjord Slipp.Han har kone og tre barn bosatt i Danmark og pendler derfor fram og tilbake så ofte han kan. Men til daglig bor han på Feda og viser stor interesse for det kristne miljøet. Han vokste opp i et kristent, katolsk hjem. Det var lett å være kristen i Irak før USA-krigen startet, forteller han. Men nå blir kristne lett oppfattet som Vesten-vennlige, noe mange muslimer ikke aksepterer. Bjørn sier at det var en sterk opplevelse å høre bibeltekstene lest både på norsk og arabisk. I tillegg sang han Fadervår på arabisk, noe han er vant med fra gudstjenestene i hjemlandet. Nissan har et godt forhold til kristendommen og oppsøker alltid kristne miljøer når han kommer til nye steder. Han tror ikke noe i livet skjer tilfeldig, men tvert imot er styrt av Gud. På Feda føler seg godt mottatt. Han omtaler folk som åpne og vennlige. Men han er imponert over at vi har så mange gudshus på en så liten plass og nevner både Frøytland og Feda bedehus i tillegg til kirken. Nissan Imad er utdannet elektriker, men har også en kommunikasjons-ingeniørutdannelse fra Japan. Han snakker ikke mindre enn fire språk flytende: Arabisk, assyrisk, engelsk, dansk og i tillegg litt japansk. Han har også drevet med steinhugging og er utdannet ved kunstakademiet i Irak. Sammen med sine arbeidskollegaer vant han en internasjonal konkurranse med en statue som er 16 meter høy og en vekt på 15 tonn. Nissan er kunstner av høy klasse. Møtet med Nissan Imad viser oss at blant fremmedarbeidere og innvandrere er det mennesker som ønsker å delta i vårt kristne miljø. Som menighet bør vi ta utfordringen med å inkludere disse noe som vil bli til berikelse og glede både for dem og lokalsamfunnet, sier Bjørn Frestad. OG Nissan foran et av sine mange kunstverk i granitt. Han har blant annet utsmykket flere av Saddam Hussain sine palass. 7

8 Kvinesdal Menighetsråd Vi ønsker å være en menighet der folk blir sett og tatt vare på, der de møter omsorg og varme. Gudstjenesten er storsamlingen der vi henter kraft og inspirasjon til å leve som kristne i hverdagen. Vi vil legge til rette slik at Guds ord blir forkynt for flest mulig til omvendelse og vekst. Vi ønsker at menighetens medlemmer skal føle tilhørighet til menigheten. Slik formulerer Kvinesdal Menighet det målet som menighetsrådets medlemmer jobber sammen for å nå. Treklang vil presentere et menighetsråd som allerede har fått jobbet sammen en tid. Felles for både gamle og nye medlemmer er at de hver for seg har sine kampsaker som de brenner ekstra for. Tove Marit Opsahl er leder for menighetsrådet og en av dem som har sagt ja til en ny fireårsperiode. Eg var nok litt betenkt over fire nye år, innrømmer Tove Marit, som har klare ønsker for arbeidet: Å nå ut til flere, slik at også de sjelden er i kirka vil begynne å komme - og at de kan føle seg hjemme her. Hun håper at alle som kommer kan kjenne seg velkommen og godtatt her. Odd Terje Breimoen er ny i menighetsrådet. Han sa ja til å stille til valg fordi han ønsket å engasjere seg i menighetsarbeidet. Aller mest brenner han for de yngste i bygda. Han vil at kirka skal være et sted der en kan ta barna med seg og at både store og små skal føle seg hjemme her. Og så vil jeg ha et nytt menighetssenter, legger han til. Det er flere som kjemper for å få bygge et menighetssenter i bygda. For Sigfrid Nordhelle, som nå har gått inn i sin tredje periode, har denne saken hatt høy prioritet lenge. I tillegg er både dåpsopplæring og videreføring av diakonstillingen i kommunen saker hun nevner. En av de nye, Aslak Kvinen Steene, mener hver bør ta sin tørn i menighetsrådet. Han sa ja fordi spurte ham. Også han mener at vi sterkt trenger menighetssenteret, og håper at det vil være mulig å få til et samarbeide med bedehuset om dette. Mari Ann Nilsen er inne i sin andre periode i menighetsrådet i Kvinesdal. Hun var nok litt usikker på om hun skulle si ja til nok en periode, men svaret ble ja. Hun ønsker å arbeide for å få flere unge med i menigheten - og å jobbe for å få en menighet der alle føler seg hjemme. Solveig Stokkeland og Åse P. Skiftun er nyvalgte medlemmer av rådet. Mens Solveig etter å ha tenkt seg om sier hun får ta det litt som det kommer, så er det for Åse klart at hun vil stå på for et nytt menighetssenter. Åse sier at en kan ha masse visjoner om hva en vil gjøre, men en må først og fremst ha et sted å invitere til. Vi trenger et sted å bygge den merkevaren som menigheten er, avlutter Åse. Vi ønsker Kvinesdal Menighetsråd lykke til med arbeidet. Torhild Meland Kvinesdal Menighetsråd samlet til ett av sine første møter i valgperioden: Bakerst fra venstre: Tone K. Beckstrøm, Mari Ann Nilsen, Aslak Kvinen Stene, Leiv Gunnar Skiftun (fast medlem), Solveig Stokkeland, Odd Terje Breimoen og Berit R. Hansen. Foran: Sigfrid Nordhelle og Tove Marit Opsahl. Marianne Tjørnhom var ikke til stede da bildet ble tatt.

9 Takk til banken På selveste nasjonalbanken overrakte Tone Syvertsen fra Kvinesdal Sparebank en grønn stola som gave til Kvinesdal kirke. Det var Anders Mathias Larsen som fikk gleden av å innvie det flotte plagget, som vil bli brukt ved de fleste gudstjenester mellom pinse og advent. Banken har også gitt støtte til innkjøp av rød stola. Kvinesdal menighet er takknemlig for støtten til nye liturgiske klær. I løpet av sommeren vil alt være på plass. Takk til Kvinesdal Sparebank for et godt håndslag til å fornye kirkens utstyr. Ingebret har hatt sending nummer 100 Ingebret Egeland har nå hatt hundre indremisjons-halvtimer på Radio Kvinesdal. Den første sendingen Ingebret var programleder for, gikk på lufta fra studio i det gamle kommunehuset i Liknes. Så flyttet studio til Hjellsethhuset lenger borte i gata, begge bygningene er revet nå. Og sending nummer 100 ble kringkastet fra Radio Kvinesdal sitt studio i Elvevegen. Det var 9.november i 1986 at Ingebret Egeland hadde sin første sending på direkten for Indremisjonen. Den gang ble det som etter hvert fikk navnet Indremisjonshalvtimen sendt på formiddagen. Sendingene kom i gang i forbindelse med en lengre møteserie med Johannes Blom og Ingjerd Stølen. Torhild Meland. 9

10 Årets konf Øverste rad fra venstre Stein Inge Egeland, Jon Øyvind Stokkeland, Ronny Skadberg, Per Tore Eftestøl, Ole Tom Blåka, Stian Kvinlaug, Tom Inge Jansson, Kai Henning Røynestad, Tore Mathias Nilsen, Rudi Hagen Knutsen, Simen Solberg Brandt, Kristoffer Konrad Moi, Kvinesdal kirk Nest øverste rad fra venstre Stian Staddeland, Thomas Lervik, Eirik Olsen, Ole Christian Egenes, Ole Jakob Vatland, Jonas Ingebretsen, Jonas Dugan, Henning Aamot, Torbjørn Stangbroli, Kim Atle Grøtteland, Stanley Seland Sinland, Håkon Åtland Hansen, Konfirmanter i Feda kirke 7. mai Bakerste rekke fra venstre: Anders Mathias Larsen (prest), Maria Ugland, Linda Hansen og Marita Henningsdatter Jakobsen. Foran: Ingrid Marie Bjørneli og Anders Moi Næset. 10

11 e 7. og 14. mai 3. rad fra venstre Marita Lervik Catrina Lervik, Linn Anita Reppen, Signe Malin Rygh, Ida Røyseland Solås, Elisabeth Jerdal, Elisabeth Senland, Isabell Strømland, Eva Kristin Eikebrokk, Ida Røynestad, Sara Alice Stakkeland, Marianne Sindland. 4. rad fra venstre Michelle Emilsen, Lisa Galdal, Irmelinn Emilsen, Arleen Omland Røynestad, Henriette Ingebretsen, Cathrine Fjotland, Ida Marie Netlandsnes Eriksen, Lindy Marie Bauge, Nathalie Svanholm, Marita Eriksen, Klara Stegemoen Rafoss, Constance Treland, Rebecca Johansen Egeland, irmanter Fremste rad Inger Merete Vatland, Sandra Rødland, Svend Aage Fotland Jensen, Esther Christine Rolfsen (diakon), Leiv Gunnar Skiftun (prest), Lise Endresen, Michelle Rødland. Konfirmanter i Fjotland kyrkje 28. mai Bak fra venstre: Sokneprest Julia Engstrand, Henning Eiesland og Tron Ivar Mygland. Foran fra venstre: Tonje Kvinlaug og Eva Egaas. 11

12 Elieser i Kvinesdal 7. mai la Elieser 6. til kai ved Klevebrygga på Øye. Dette er flere enn vi hadde våget å håpe på, sa matros og taler Helge Krosli da han så utover den store forsamlingen som hadde funnet vegen til bedehuset på kjøl, som Elieser også blir kalt. Til tross for strålende maivær og konfirmasjonssøndag i Kvinesdal, var det omtrent fullt ved bordene. Det er utrolig flott å være om bord i Elieser, og det er fantastisk å komme til Kvinesdal igjen, sa Krosli. Elieser har mange trofaste venner her i bygda, og har ligget til kai her mange ganger. Møtene om bord i båten samler folk fra alle leirer av misjonsfolket, og flere med, legger Krosli til. Elieser er misjonsbåten til Indre Sjømannsmisjon, og denne båten er den sjette i rekken. Forløperen til misjonsbåtene er de såkalte Fiskarheimane som ble stiftet langs kysten i Indre Sjømannsmisjons første år. De ble kalt Havlys. Til sammen var det i en periode 37 fiskarheimar der sjøfolkene kunne få mat og husrom, Det var stor sosial nød blant fiskerne, og behovet for et tilbud som kunne følge fiskeflåten var så absolutt tilstede. En av pionerene i Indre Sjømannsmisjon foreslo etter en tid å sette kjøl på Fiskarheimen. Dette resulterte i at de kjøpte en gammel båt som ble slept langs kysten, det ble et bedehus på kjøl. Den ivaretok også de sosiale og materielle behovene blant sjøfolkene. Her kunne de få vasket klærne sine, ta en dusj, få et måltid mat, treffe andre mennesker etc. Den første tiden ble båten kalt Betel og hospitalskip, og fram til 1970 var det fast ansatt sykepleier om bord. Nå reiser Elieser langs kysten vår og besøker kaiene og inviterer folk til møter om bord. Båten har i dag et mannskap på tre, pluss husmor. I tillegg knytter en til seg frivillige som taler og synger på møtene. Denne søndagen på Øye er det kretssekretær i Stavanger krets av Indre Sjø, Helge Krosli som taler. Han har fått med seg enmanns-orkesteret Reidar Andersen, så akkompagnementet til både allsang og duetter var i de beste hender. Ingebret Hetland, som er kontaktperson i Kvinesdal, sier folk ser fram til Elieser sine besøk i bygda. Kvinesdal hadde i mange år en kvinneforening som jobbet til inntekt for Indre Sjømannsmisjon, men den er dessverre nedlagt nå. Elieserbesøkene er blitt en tradisjon her, sier Ingebret. Det er vanskelig å si hvor mange ganger båten har ligget til kai ved Klevebrygga, men han tror at Eliser i hvert fall har besøkt Øye i år, og neste vår ønsker en igjen Elieser velkommen til Kvinesdal. Tekst: Torhild Meland Foto :Reidar Andersen

13 Årets Utvandrerfestival Edvard Grimstad deltar ved sang- og musikkmøtet 29. juni og ved gudstjenesten i Kvinesdal kirke 2. juli. Han var stortingspresident Deretter fylkesmann i Østfold. Også i år har hovedkomiteen for Utvandrerfestivalen lagt fram et allsidig program. I tiden fra 24.juni til 2.juli blir det mange muligheter for både store og små. Tradisjonen tro begynner det med Knabendag og Knabenseminar. I uken som følger blir det rekefest på Feda onsdagskvelden, stor kulturkveld fredagskvelden og bygdedag i Liknes sentrum lørdag 1.juli. Samme kveld er det utvandrerfest i Kvinesdalhallen. I det norske Amerika har også de kristne tradisjonen sterkt feste. Mange har sterke minner fra opplevelser i 46, 59 eller 66th street. Årets utvandrerfestival har gudstjeneste i Fjotland kyrkje på Fjotlandsdagen søndag 25.juni. Ved gudstjenesten, som ledes av Julia Engstrand, blir det spesielle musikalske innslag. Fjotlandmuseet er åpent etter gudstjenesten. Avslutnings-søndagen 2.juli leder Anders Mathias Larsen en norsk-engelsk gudstjeneste i Kvinesdal kirke. Her vil tidligere stortingspresident Edvard Grimstad tale. Han deltar også ved det store sang-og musikkmøtet i Kulturhuset torsdag 29.juni kl Vi håper at disse gudstjenestene kan gjenspeile noe av de rike åndelige bånd som finnes mellom Kvinesdal og Amerika. Stort sangmøte i Kulturhuset Også i år blir det stort sang- og musikkmøte under utvandrerfestivalen. Her vil sanggruppa SUM fra Lyngdal delta. Musikerne Tom Gallatin, Bjørn Olav Thune og Oddbjørn Stakkeland medvirker og vil gjøre denne kvelden til en helt spesiell musikalsk opplevelse. Vi gleder oss også over at tidligere stortingspresident Edvard Grimstad er taler denne kvelden. Han er særlig opptatt av bønne-evangelisering på et tverrkirkelig grunnlag. Han skriver til Treklang: Det er mulig å be for hvert eneste menneske med navns nevnelse hver eneste dag, hvis alle kristne går sammen og tar ansvar for noen, et antall naboer eller arbeidskolleger, eller barn og unge for sine skolekamerater Det er vår oppgave gjennom bønn å klargjøre hva det innebærer å følge Jesus. 13

14 STØRST AV ALT Trosopplæringsreformen har nå nådd Kvinesdal, Fjotland og Feda Som mange har lest og hørt har stortinget vedtatt en historisk trosopplæringsreform. Det var et bredt politisk flertall bak Stortingets vedtak. Totalt er det snakk om et årlig beløp på 250 mill kroner. Andre tros- og livssynssamfunn får tilsvarende økonomiske støtte til å følge opp barne- og ungdomsmedlemmer. Foreløpig er det bevilget 80 mill pr år og det er kirken selv som utformer dette arbeidet. Reformens mål er å utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år. Trosopplæringsreformen vil fornye kirkens arbeid for barn og unge. For kirken er reformen å forstå som en naturlig konsekvens av å være en barnedøpende folkekirke. Menighetene blir bedt om å utforme sine egne prosjekter og opplegg og søke om midler fra STØRST AV ALT som reformen nå heter. 253 menigheter over hele landet er nå med i reformarbeidet. HOKUS POKUS FILIOKUS Trosopplæringsprosjektet for Kvinesdal, Fjotland og Feda ble meislet ut for over to år siden. Og nå i tredje runde ble vi altså tildelt kr ,- hvert år i tre år fremover og sannsynligvis også videre. Vi kaller prosjektet Hokus Pokus Filiokus og har bygget opp arbeidet med ord og begreper hentet fra en reise med jernbanen. Vi utlyser en stilling som KONDUK- TØR som skal være prosjektleder og 14

15 drive mye av arbeidet. Hokus, Pokus og Filiokus er navnene på 3 togvogner som skal bringe dåpsbarna fra 0-6 år ut på en reise i troens landskap. Hokus for barn fra 0-2 år Pokus for barn fra 3-4 år Filiokus for barna fra 5-6 år Vognene kan kjøre ulike spor. Dette gir rom for stor grad av valgmuligheter for de enkelte barna, foreldre og faddere. Vi tenker å ta utgangspunkt i det arbeid som fungerer i menighetene, og bygge opp der det er behov for forsterkning og også skape nye tilbud. Allerede da vi laget prosjektet hadde vi kontakt med Vest Agder søndagsskolekrets som vi tenker blir en god samarbeidspartner. Sang og musikk skal være en viktig del av arbeidet, og derfor utlyser vi en stilling som musikkmedarbeider i prosjektet. HELE MENIGHETENS ARBEID Vi ønsker å nå alle døpte i menighetene med trosopplæringsreformen. Det stiller store krav til fleksibilitet og kreativitet. Det er viktig at dette blir menighetenes prosjekt, at flest mulig blir involvert og får et eierforhold til det. Det er også viktig at dette på en god måte blir integrert i det øvrige menighetsarbeidet. Det er menighetsrådene som er ansvarlige for prosjektet, men det er fellesrådet som har personalansvaret og det økonomiske ansvaret. HVA SKJER FREMOVER? Vi utlyser nå stillingene som skal utvikle og drive prosjektet. Det er viktig at vi får de rette medarbeiderne innen august måned. Vi nedsetter en styringsgruppe som får ansvar for å følge prosjektet og være støtte for prosjektarbeiderne. Det utarbeides en fremdriftsplan med mange stasjoner underveis. Forhåpentligvis begynner toget å rulle i løpet av høsten. Dette er en historisk mulighet for menighetene våre til å følge opp alle barna som blir døpt i kirkene våre. Treklang vil skrive mye om dette i tiden fremover. 15

16 Tanker fra stabburstrappa... Ho er av dei som ikkje gløymer så lett, sa ei gamal venninne om søstra si. Vi hadde snakka saman om likt og ulikt, og eg hadde spurt etter familien hennar. Eg har ikke hatt særleg kontakt med henne etter at mor vår var død. Vi vart usamde om ei sak, og eg fekk sagt noko som såra henne. Eg angra meg og bad om tilgjeving, men har ei kjensle av at dette framleis ligg der og stengjer vegen mellom oss. Nå orkar ikkje eg snakke med henne heller utan at eg må. Eg kom til å tenke på dette der eg sat og bladde i ei bok frå bibliotekhylla. Forfattaren skreiv om å leie seg sjølv, ta ansvar for eige liv.. heilt konkret oppfordrar ho lesaren til ikkje å bere nag! Setningen sette seg fast i meg. Eg måtte gå til ordboka for å finne kva dette ordet nag tyder: agg, hat, misunning til andre. Bere nag det må vere verre enn å bere staur slik Borten gjorde. Samle på urett og skeive ord, slepe med seg kjensla av at andre ikkje vil ein vel, kanskje slite med misunninga som har klistra seg fast i tankar og sinn. For eit slit, for ei bør! Forfatteren oppfordrar oss til å gje slepp på denne børa, leggje ho frå oss. Det rare er at det ikkje er lett, det er som ho klistrar seg fast til hendene våre; bitre tankar om rettferd klistrar børa til sinnet vårt. Eg vert sitjande og tenkje; kjenner at dette kan eg ikkje berre avfeie lettvindt. Å ikkje bere nag, det må det vilje til! Eg kjenner at her er det godt kvar dag å kunne ta til seg til Meisterens ord om tunge bører: Kom til meg alle de som slit og strever, her skal de få kvile! Helsing Åse. 50-årskonfirmanter på Feda Oddvar Tesaker sitter på orgelkrakken. Fra venstre: Turid Olsen (Engedal), Kirsten Helle, Astri Andersen (Slengesol), Else Kvernberg (Svindland), Bjørg Tesaker og Randi Gunnufsen (Hansen). 16 Feda hadde et stort konfirmantkull i 1956, ikke mindre enn 17 stykker. 15 av disse satte hverandre stevne på årets konfirmantfest. Bjørg Tesaker mimret om mangt og mye som har forandret seg i løpet av 50 år. Til slutt stilte seks av damene opp og sang noen kjente og kjære bedehussanger.

17 Menighetsbladet Treklang blir støttet økonomisk av: A Å Reklamebyrå Aeston AS AHI Norge AS Apotek 1 Kvinesdal Berntsen Engros Coop Market og Coop Prix COOP Storekvina Egenes klær Einar E. Egeland AS Fargerike Kvinesdal Teppesenter Floriss Kvinesdal Gilde Vest BA Kvinesdal Grodata AS Hunsbedt Bil AS Hunsbedt Rør AS Ivars Dekkservice AS Konsmo s Fargehandel Kvina Fotosenter Kvinesdal Auto AS Kvinesdal Ferdigbetong AS Kvinesdal Legesenter Kvinesdal Libris Kvinesdal Optikk AS Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sykkelservice Kvinlog Grus og Pukk ANS Lunden Sko Merkantil Service AS Netland Bygg AS Netland & Sønner AS Nico Mat Nils Kloster AS O Teistedal Sagbruk OTB Lyd Pepita Frisørsalong Reiersen Transport ANS Salong Fix Shell Oljesenter, avd. Kvinesdal Siemens AS Smula Bakeriutsalg Sofie's Salong Statoil Service Kvinesdal Stolt Sea Farm AS,avd Øye Tinfos Jernverk AS Tonning & Egeland Kvinesdal AS USA Experten OK Reiser Utsikten Golf & Konferansehotell AS Åmot Bil AS Åmot Klær AS

18 Kom til kirke 18.06: Feda kirke kl Blomstergudstjeneste. A.M.Larsen. MAXI-koret deltar. Ofring til Vest-Agder Søndagsskolekrets. Staddeland kl Friluftsgudstjeneste ved hytta til Palmer og Asta Staddeland. Tale ved Skiftun. Sang ved Wenche Hunsbedt Svindland : Fjotland kyrkje kl Utvandrerfestival. Engstrand. Nattverd. Ofring til Tonstadli Ungdomssenter 02.07: Kvinesdal kirke kl Norsk-engelsk gudstjeneste i forbindelse med utvandrerfestivalen. A.M.Larsen og tidl. stortingspresident Edvard Grimstad. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Feda kirke kl Misjonsgudstjeneste. A.M.Larsen og kretssekr. Alf Halvorsen. Nattverd. Ofring til Normisjon : Fjotland kyrkje kl Skiftun. Ofring til Soknerådskassa : Feda kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Sarons Dal kl Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd. Einar Ekerhovd, Aril Edvardsen, Leiv Gunnar Skiftun m.fl : Fjotland kyrkje kl Engstrand. Ofring til Fjotland IUF. Kvinesdal kirke kl Engstrand. Nattverd. Ofring til Familie og Medier ?????? kl Engstrand. Ofring til Misjonssambandet. 18 Feda kirke kl Engstrand. Nattverd. Ofring til Evangeliesenteret : Ingen gudstjeneste i Kvinesdal prestegjeld : Feda kirke kl Skiftun. Besøk fra Vennesla menighet. Nattverd. Ofring til NMS. Netlandsnes kapell kl Kapellstevne i samarbeid med NMS. Misjonsoffer. Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Ofring til Menighetens arbeid : Kvinesdal kirke kl Familiegudstjeneste. Skiftun. Utdeling av Min Kirkebok til barn født i Ofring til Vest-Agder Søndagsskolekrets. Fjotland kyrkje kl A.M.Larsen. Nattverd. Ofring til Soltun Soldathjem : Kvinesdal kirke kl Skiftun. Nattverd. Konfirmantjubileum. Ofring til Menighetens arbeid. Fjotland kyrkje kl Familiegudstjeneste. Engstrand. Utdeling av Min Kirkebok. Ofring til Vest- Agder Søndagsskolekrets : Feda kirke kl Høsttakkefest. Utdeling av Min kirkebok. Utdeling av NT til 5.klasse. Netlandsnes kapell kl Høsttakkefest for hele Fjotland sokn. Ofring til Soknerådskassa.

19 DØPTE KVINESDAL Amalie Kloster Chris William Stokkeland Versland Anne Birgit Breimoen Rebecca Johansen Egeland Anders Johan Egeland Imilie Bruli Netland Ian Tollefsen Eiesland Tomine Homme Øysæd Isak Gotheim FJOTLAND Hedda Mosvold Egeland Diakonstillingen Det utløste sterkt engasjement i menighetene da Kirkelig Fellesråd ikke fant økonomi til å utlyse stillingen som diakon da budsjettet for 2006 ble vedtatt. Menighetsrådene vedtok å samle inn kr årlig for å opprettholde stillingen. Ut fra dette vedtok Kvinesdal kirkelige Fellesråd 5.mai å lyse ut stilling som ungdomsdiakon som en 3-årig engasjements-stilling. Arbeidslivets regler tilsier imidlertid at en stilling av denne art må lyses ut som en fast stilling. Dermed falt en viktig del av forutsetningen for vedtaket bort. I stedet blir den nå en fast stilling på 50%. Utlysningen skjer samtidig med at to stillinger i trosopplærings-prosjektet lyses ut. Dermed kan søkere velge å kombinere to delstillinger. Også organiststillingen etter Oddbjørn Stakkeland lyses ut. Søknadsfrist er 15.juni. Idet menighetsbladet går i trykken er søknadsfrist enda ikke utgått. Målet er at ungdomsdiakonen er på plass rett etter sommerferien. Treklang kommer tilbake til saken i neste nummer. VIGDE KVINESDAL Svein Thore Svendsen og Ritva Ree Fagervold Stein Eirik Heskestad og Ellen Beate Jortveit Arnstein Hellestøl og Berit Røynestad Hansen Per Sigurd Sindland og Anne Trine Nilsen Tor Magne Jendal og Siv Marte Kjørkleiv DØDE KVINESDAL Sigurd Kvinlaug Alf Grindland Trygve Stenvik Elisa Charlotte Hagen Gunnhild Andrea Rødland Pauline Hornberg Theodor Peter Theodorsen Ingrid Omland Signe Tønnessen Fidje FEDA Lilly Karina Tesdal Sverre Sælør Navna på de døde leses opp Ved hver gudstjeneste leses navna på de som er jordfestet siden sist begravelse opp i kirkene våre. Dette blir i dag praktisert i de fleste menigheter rundt i landet. Til denne gudstjenesten er avdødes familie særlig velkommen. Det er viktig at en familie kan finne sin plass i fellesskapet snarest mulig etter at den er rammet av sorg. Ved en av de første gudstjenestene det påfølgende år vil alle som er gått bort siste år minnes. Til denne samlingen får den som er fester på graven brev fra kirkekontoret. * Gravmonomenter * Skrifthugging * Skiferplater * Oppussing av gravmonomenter Utføres i september 2006 Henvendelse Johan Egeland Telefon: Mob.:

20 Til fulldistribusjon Hokus Pokus Filiokus NÅ ER VI I GANG!!! Startskuddet er gått for å sette i gang med HOKUS POKUS FILIOKUS! Det var i slutten av april at Kvinesdal prestegjeld ble tildelt kr kr over tre år for å sette inngang med trosopplæringsprosjektet Hokus Pokus Filiokus. Hokus, Pokus og Filiokus er navnet på 3 togvogner som skal bringe dåpsbarn fra 0-6 år ut på en reise i troens landskap! Vognene kan kjøre ulike spor, noe som vil gi rom for stor grad av valgmulighet for de enkelte barna, foreldrene og fadderne. Sang og musikk vil bli en viktig del av arbeidet så her er det mye godt i vente! Menighetsrådene og staben er godt i gang med å forberede og legge til rette for at prosjektet skal komme seg på spor i løpet av høsten. Nye medarbeider skal ansettes og nye opplegg utarbeides i samarbeid med eksisterende arbeid og frivillige medarbeidere. I tiden fremover vil det komme fortløpende informasjon om det som rører seg i Hokus Pokus Filiokus. Vi har en spennende tid foran oss. Følg med, følg, med, toget ruller av sted - blir du med?

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.

MENIGHETSBLAD. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang. Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09. NORD-AUDNEDAL PRESTEGJELD ÅSERAL GRINDHEIM KONSMO Nr. 4-2013 42. årgang MENIGHETSBLAD Konfirmantane i Åseral kyrkje sundag 08.09.13 Embla Fagerbakke Viktoria Tollefsen Aslak Smeland Thomas Thorsland Olav

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer