Sørfold Menighetsblad. nr God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18"

Transkript

1 Sørfold Menighetsblad nr God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

2 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst til å lære dere. Det er om Nattverden, som vi ofte har i gudstjenesten om søndagen. Nattverden har sitt utgangspunkt i påskemåltidet, som jødene spiste hver påske til minne om at de ble reddet fra livet som slaver i Egypt, og ført til sitt eget land. Den viktigste delen av måltidet var et friskt lam, som de spiste. I vår første påske spiser Jesus dette måltidet sammen med sine disipler. Det står i Bibelen at de gjorde dette på skjærtorsdag, som betyr den rene torsdagen, dagen før Langfredag, da han døde på korset. Og Jesus forandrer på måltidet, og gir det et nytt innhold. Fra nå av skal måltidet være vin og brød, og det skal spises til minne om en ny redningsaksjon. Nå er det Jesus som er offerlammet. Johannes kaller ham for Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus Kristus gir sitt liv for at vi skal slippe å bli adskilt fra Gud, som er vår Skaper og Far. Jesu liv er som en løsepenge, en pengesum som kjøper oss fri fra livet som slave under synden og ondskapen. Dermed er vi frikjøpt. Jesus har betalt det som det kostet å gjøre oss til fri mennesker. Derfor ser nattverdbrødet ut som en mynt, med bilde av Kongenes Konge på. 2 Sørfold Menighetsblad Jesus sier til disiplene at fra nå av skal det feires nattverd istedenfor påskemåltid, og det skal være til minne om Jesus og det offer han gjorde for oss. Gud har inngått en ny pakt med oss mennesker, der han selv ordner opp i det onde som er kommet mellom oss. Når vi spiser brødet og drikker vinen, får vi smake på det offer som Jesus gjorde. Samtidig tar vi imot den store gaven som vi får fra Gud, nemlig friheten fra synden og dommen. Og vi er alle innbudt til måltidet. Jesus sier til disiplene: Dette er mitt legeme som gis FOR DERE. og denne kalken er den nye pakt i mitt blod, som utøses FOR DERE Så sier han: Drikk ALLE av den. Derfor er vi alle velkommen til å ta imot gaven. Derfor kan vi alle gå til nattverd med frimodighet. Våg å ta imot. Det er Gud som gir, og han har i overflod. Han elsker oss alle sammen, uansett, på tross av at vi er ufullkomne. Det er derfor han gav sin sønnsom offer, fordi han elsker oss. Og Kjærligheten har gjennom Jesus Kristus vunnet over døden. Det er mange ulike momenter ved nattverden. Den er for det første et lite måltid. Nattverden er en forsmak på den bryllupsfesten som skal være i himmelen. Det største Gjestebudet av alle, der alle mennesker er innbudt. For det andre er den en gave. I nattverden har vi fellesskap med de andre i menigheten, og vi har fellesskap med de som har gått foran oss til Himmelriket, og som vi kan se for oss kneler på alterringen som fortsetter

3 usynlig på den andre siden av alteret, hjemme hos Gud. Den er også mat for troen vår, og flere andre ting som det er skrevet hyllemeter på hyllemeter om av alskens teologer og professorer. Det fins mye å lese for den som ønsker det. Jeg vil bare nevne en ting til her: Før nattverden deles ut, ber presten til Gud om at de som tar imot nattverden, må gjøre det med ydmyke og oppriktige hjerter. Hva betyr det? Slik jeg ser det, har vi et ydmykt og oppriktig hjerte når vi innrømmer overfor Gud, vår Skaper og Far, at vi ikke klarer å leve slik som vi vet vi burde, og at vi derfor trenger Jesus som vår frelser. Da innrømmer vi at vi er mennesker og at Gud er Gud. Vi bøyer oss, ikke for presten som deler ut brødet og vinen, men for Gud, som gir oss sin store nådegave, som er frelse og evig liv i paradis. Og denne gaven gir oss grunn til takknemlighet og glede. Gå med Guds fred, og hvil i hans nåde. Sommer åpningstider og ferieavvikling Sommeren er her og dermed også ferieavvikling i virksomhetene landet rundt. Så også på kirkekontoret på Straumen. Vår sokneprest er dratt og vi blir betjent fra prest på Fauske. I skrivende stund er det klart at kateket Guri Lise Stavrum blir å vikariere som prest i Sørfold ut over høsten. Hun har noe ferie og er på plass i slutten av august. Hun vil også være tilstede noe i juli. Kirkevergen har ferie uke 30 og 31. fra og med 20 juli til og med 31. juli. I denne tiden vil kontoret være stengt. Når det gjelder spørsmål angående kirkegårdene kan kirkegårdsarbeider Jan Wiik kontaktes på telefon Det er kirkekontoret på Fauske som skal kontaktes ved behov for prest. På dagtid nås de på nummer På ettermiddagen er det prostiets beredsskapstelefon på nr Diakoniarbeider Ingrid Santi vil være tilbake på kontoret 3. august. Sørfold Menighetsblad 3

4 Kirkevalg Det er valg til høsten. Både stortingsvalg, bispedømmerådsvalg og menighetsrådsvalg. Det vi er mest opptatt av er selvfølgelig de to sistnevnte - og aller mest menighetsrådsvalget. Nye ordninger ved valget i år Valgkort; Alle som er døpt og registrert som medlemmer i Den norske kirke vil få tilsendt et valgkort i posten. Vi vet at det er folk som er feilaktig registrert som medlemmer i DNK. De kan være utmeldt, men ikke registrert rett, eller bare har gått over til andre kirkesamfunn uten å bry seg om å melde seg ut av kirken. Valgkortet vil inneholde en returkonvolutt som man kan benytte hvis man ønsker å varsle om at man ikke skal stå som medlem. Det vil da bli rettet opp eventuelle feil i registeret/manntallet. Valgkortet vil inneholde sted og tidspunkt for valgdager. Dere som bor i stemmekretsen for Hestvik vil forøvrig oppdaget en feil på valgkortet når det ankommer. Straumen er ført opp som deres valglokale. Stemmerettsalder 15 år. Nytt er at den som i løpet av året 2009 fyller 15 år, og som ellers fyller kravene som medlem og bosatt i menigheten, kan stemme ved dette valget. Forhåndsstemming; Skal du ut og reise, eller begynne på videre utdanning et annet sted i landet, eller 4 Sørfold Menighetsblad av andre årssaker ikke kan stemme på valgdagen kan du stemme før du drar. Vi starter med forhåndsstemming fra 16. august. Da er det gudstjeneste på Hestvik og det blir anledning til å stemme etter gudstjenesten fram til kl På Kvarv kan man avgi sin stemme etter gudstjenesten 6. september. Fra og med 17. august og fram til 11. september blir det anledning til å forhåndstemme på kirkekontoret på Straumen. Åpningstiden for kontoret er fra mandag til fredag (onsdag stengt) fra kl 1000 til kl Videre vil vi holde ettermiddagsåpent torsdag 3. og 10. september fra kl 1400 og fram til kl Valgdatoer; 13. og 14. september. Vi er inne i en demokratiprosess i kirkesammenheng og i den forbin-

5 delse skal alle menigheter i landet ha valg på kirkepolitikerne samtidig som stortingsvalget. Det er et ønske og et håp om at flere vil benytte seg av sin stemmerett og avgi stemme i kirkevalget samtidig som de møter i valglokalet for å gi sin stemme ved stortings.valget. NB. Valglokalet til menighetsrådvalget vil være klart avskilt fra valglokalet som gjelder stortingsvalget. Vårt stemmelokale vil befinne seg i umiddelbar nærhet til valglokalet til stortingsvalget. Se etter oppslag. Menighetsrådsvalget følger for en stor del kommunens valgtider og steder. Det vil si at på Leirfjorden, i Røsvik og på Straumen har vi samme åpningstid som for stortingsvalget og vi gjennomfører valg begge dager. Når det gjelder Mørsvikbotn vil det være valg (forhåndsvalg) på søndag i etterkant av gudstjenesten. Menighetsrådet har også bestemt at det på Kvarv og Hestvik skal være mulig å forhåndstemme, mens det i Tørfjorden ikke blir noen kirklig valgmulighet. Da må man dra til Straumen for å stemme på søndag 13. eller og mandag 14. Folk fra Hestvik og Mørsvik kan dra til Leirfjorden å stemme på valgdagene. (Har man forhåndsstemt blir forhåndstemmen forkastet). Det samme gjelder for stemmeberettige på Kvarv, men her er stemmestedet Straumen. Er det noe som er uklart omkring stemmemuligheter er det bare å ringe kirkeverge tlf For øvrig skal stemmestyrene å ta i mot enhver som ønsker å stemme ved valget. Er man i tvil skal disse stemmene bli behandlet som en forhåndstemme. Det vil så bli opp til menighetsrådet å kontrollere i valgmanntall og eventuelt forkaste den avgitte stemmeseddelen. Vår hjemmeside har en oversikt over stemmesteder, tider og vi vil presentere kandidatene slik som her i bladet. I Sørfold, som er en prøvemenighet i valgsammenheng, skal det velges inn tre faste representanter, og fem vararepresentanter. For to år siden ble det valgt tre representanter inn som skal følge videre med i de neste to årene. Det er Erling Horndal fra Mørsvik, Lisbeth Eidissen fra Røsvik og Janne Myhr Bjørknes fra Kines. Valg av medlemmer til bispedømmeråd En annen ny ordning er at vi nå får delta på et direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet. Tidligere har dette vært en sak for menighetsrådene i bispedømmet og vurdere kandidater og stemme dem inn i et råd. Samtidig med menighetsrådsvalget vil vi nå kunne påvirke sammensetningen av bispedømmerådene. Kandidatene vil bli presentert i media. Dere kan allerede finne oversikt over kandidatene på bispedømmets nett-sider forts. side 8 Sørfold Menighetsblad 5

6 Presentasjon av kandidater Anny Carlsen er utdannet agronom og arbeider som gårdbruker. Hun har tidligere vært medlem og leder av menighetsrådet og har vært aktiv i forskjellige utvalg og nemnder i Sørfold kommune. Hennes satsningsområder vil være å holde kirkene i god stand og få til prosjekter rundt i kommunen. Hun vil arbeide for at statskirka skal bestå. Mikal Arntzen er rektor ved Leirfjorden skole og er utdannet lærer. Han har vært leder i Sørfold Lokalhistorielag i åtte år, samt styremedlem og leder i I.L. Leirgutten og U.L Heim. Mikal Arntzen vil bevare statskirkeordningen og arbeide for en bred folkekirke der flest mulig finner seg til rette og er velkommen. Joar Bjørnådal er pensjonist, har vært skolesjef i 30 år og har allmennlærerutdanning med grunnfag i historie og pedagogikk. Han har blant annet vært medlem av Sørfold og Herøy menighetsråd, samt varamedlem i KA landsråd. Satsningsområdene hans er opplæring av kirkens folkevalgte, økonomistyring, engasjement rundt gudstjenestene, sosialt arbeid og barne- og ungdomsarbeid. Jøran Danielsen er røkter hos Smolten As i Mørsvikbotn og er utdannet rørlegger, samt innen akvakultur. Han er representant i Sørfold kommunestyre i inneværende periode er rep. i Sørfold forliksråd. Han er også medlem av Nordsida arbeiderlag. Kari-Ann Reinvik jobber som medarbeider ved Kobbelv vertshus. Utdannelsen sin har hun i handel og kontor og hun har vært varamedlem i menighetsrådet de siste to årene. 6 Sørfold Menighetsblad

7 Torild Linde er avdelingsleder ved Coop Fauske og har vært medlem av menighetsråd og fellesråd i fire år. Hun er også medlem av styret i Coop Fauske. Torild vil arbeide for eldre i menigheten og er opptatt av at kirkegårdene er godt stelt og tatt vare på. Edith Karlsen er 75 år og bor i Mørsvikbotn. Hun er gift, har 3 voksne barn og 8 barnebarn. Hun er husmor og har sittet i kommunestyret i 6 år. Edith ønsker å fokusere på den diakonale siden i kirkens arbeid. Kari Mette Johnsen er 42 år, gift med Stig og har en datter. Sammen bor de på Straumen og Kari Mette jobber i Straumen barnehage. Hilde Larsen er miljøarbeider i Sørfold kommune og er utdannet barne- og undgomsarbeider. Hun har også vært vararepresentant i fagforbund i ett år. Arbeid med barn og unge er hennes førsteprioritet. Rolf Berg er snart 70 år, pensjonist og kom til Straumen i 1980 og har arbeidet på Salten verk i alle år fram til pensjonisttilværelsen. Gift med Laila og har to barn og to barnebarn. Interesser er friluftsliv, han er medlem av foreningen Jeger og fisk, samt Lions. Ser på kirka som en kulturbærer og mener at kirka er en vesentlig del av vår kultur som må tas vare på. Sørfold Menighetsblad 7

8 Kirkevalg forts. fra side 5 Valget til bispedømmerådet er et preferansevalg. Det betyr at vi som stemmer rangerer inntil fem kandidater ved å sette et kryss på stemmeseddelen i kolonnen for mitt førstevalg ett i kolonnen for mitt andrevalg osv. Det vil for øvrig bli videre orientert hva som kan gjøres med stemmesedlene i valglokalet. En stemmeseddel som ikke har blitt satt noen kryss på vil bli forkastet. Så vær aktiv til høsten og bli med å stem fram et nytt bispedømmeråd. Også ved dette valget er det mulig å forhåndstemme. Det kan gjøres samtidig som forhåndstemming til menighetsråd Sørfold Menighetsblad

9 Sørfold Menighetsblad 9

10 Hilsen fra Bård Kjære alle i Sørfold! Nå er tiden kommet for Kathrine og meg til å takke for oss som prestefolk her i Sørfold. Fem år har vi hatt sammen med dere, og vi har hatt det godt her. Jobbsituasjonen min har ikke blitt akkurat slik jeg hadde ønsket, i og med at jeg har vært en del syk og borte fra prestejobben. Dette har ikke hatt noe med verken jobben eller stedet å gjøre, og jeg har møtt mye omsorg denne tiden, noe som har gjort tunge dager lettere. Vi er takknemlige for de fem årene vi har fått bo her på Straumen, og jeg har trivdes veldig godt som prest i Sørfold. Vi har begge to blitt glade i folk her, og vi har blitt glade i kirkene og de andre stedene vi har hatt gudstjenester her. Jeg er stolt over Røsvik kirke og Mørsvikbotn kapell, og jeg er stolt over Rørstad kirke. Det er fint å ha gudstjeneste både i rådhuset på Straumen, og på Hestvik og Kvarv skoler. Gudstjenestene på Kjelvik har også vært fine opplevelser. Jeg har merket at folk i Sørfold er glade i kirkene og gudstjenestene, og som prest har det vært, og er, positivt å møte menneskene her. Det er trivelig å møte de eldre når vi har andakter på institusjonene. Konfirmant-undervisningen er spennende og utfordrende, med mange gode og vanskelige spørsmål fra ungdommene. Menighetsbladet har vært fint å lese, og det kommer vi til å fortsette med fremover, som fjern-abonnenter. Det blir artig å følge med videre på det som skjer her i menigheten. Da vi flyttet inn i det gamle postkontoret på Straumen, fikk vi gode lokaler å jobbe i. Både kontoret og selve Vaffelhjørnet har gitt meg mange gode erfaringer og minner å ta med meg videre. Det har vært mange rike møter med mennesker i ulike livs-situasjoner, alt fra dåp og vielser til sorgsamtaler og møter i menighetsrådet. Skolegudstjenestene til jul i Røsvik og Mørsvikbotn, og til påske på Straumen, har også vært gode opplevelser for meg som prest. Det har vært godt samarbeid med skolene, og mange trivelige møter med lærere og administrasjon. Samarbeidet med Sørfold kommune har også vært en positiv og lærerik sak for meg som nyutdannet prest. Jeg har fått godt innblikk i hvordan en menighet drives, og hvor mye kommunen gjør for å holde kirkene, kirkegårdene og menighets-administrasjonen i drift. 10 Sørfold Menighetsblad

11 Nå skal jeg bli sokneprest i Ulvik og Granvin, som ligger i Hardanger, ca. 4 mil øst for Voss. Det er et lite sted, slik som Sørfold, og vi flytter dit fordi jeg har funnet ut at jeg trives som prest i distriktet. I Sørfold har vi møtt de samme menneskene igjen i flere sammenhenger, og det blir en annen kontakt enn i byen, hvor presten kan gå i årevis uten å møte de sammen folka to ganger. Og selvsagt er det avstanden til familie og venner som er hovedgrunnen til at vi nå skal flytte. Vi savner den jevnlige kontakten med søsken, tante- og onkelbarn, foreldre, besteforeldre og venner. Etter fem år her nord, merker vi at vi savner folk. Samtidig kjenner vi også på at vi kommer til å savne de vennene vi har fått her i Sørfold, og det blir nok noen ferieturer nordover etter hvert. Det har vært deilig å oppleve naturen i området her. Jeg, og vi begge to, har hatt mange fredelige stunder ved fjorden, og jeg har også dratt en del fisk disse fem årene. Vi har også gått en del turer, og nytt fjellet, skogen og vannene rundt omkring i Sørfold. Vi ble veldig godt mottatt da vi kom, og dere har alltid vært imøtekommende og omsorgsfulle mot oss. Det er vi takknemlige for, og vi håper at dere vil Bård og Katrine, bildet er tatt 17. mai i år. foto: Mariann ta like godt imot den neste som kommer for å være prest her. Tusen takk for oss, og ønske om gode tider for kirken i Sørfold også i tiden som kommer. Vennlig hilsen Kathrine og Bård. Sørfold Menighetsblad 11

12 Årets gullkonfi rmanter I året 1959 ble 67 ungdommer konfirmert i Røsvik kirke. Sokneprest i denne tiden var Jens Johannesen. Vi ønsker nå velkommen til et treff for disse gullkonfirmantene i kirka 9. august. Programmet er som det har vært gjennom mange år, først en gudstjeneste i kirka hvor de som har møtt fram blir presentert for menigheten. Vi leser også opp navnene på de som har gått bort og minnes dem med et skriftsted fra bibelen. Etter gudstjenesten møter vi en skravleglad gjeng på samfunnshuset, med middag og gode kaker er denne dagen sikret å bli en suksess. 12 Sørfold Menighetsblad

13 Gutter Alf Jarle Bredalsen, Røsvik Alf Ellif Zahl, Djupvik Asbjørn Storåker, Strykesnes Asbjørn Peter Lind, Styrkesnes Asbjørn Jan Pedersen, Seljås Arne Håkon Hjertø, Rørstad Bjørn Olaf Kvitblikk, Djupvik Frits Karl Kaspersen, Aspfjord Hans Terje Hustoft, Tårnvik Harald Mikal Wiik, Tårnvik Harry Norvall Øigård, Øigård Henry Sigvald Hansen, Straumen Andreas Arne Johan Hansen, Djupvik Jon Per Lakshol, Nordfjord Jan Arne Jakobsen, Movik Jan Hermann Solli, Buvik Jan Arnt Sagnes, Sagnes Johannes Eilif Osbakk, Kobvatn Karl Henrik Kristoffersen, Ånsvik Levin Edmund Einkrog, Einkrog Nikolai Martin Jakobsen, Ørnesmoen Oddbjørn Jonassen, Djupvik Odd Pedersen, Gyltvik Oddvar Per Pedersen, Skjunkan Ole Kristian Zahlsen, Straumen Per Karstein Einkrog, Einkrog Roald Solstad, Kines Steinar Peder Johansen, Røsvik Svein Erik Jensen, Tårnvik Sverre Laurits Arntzen, Røsvik Terje Ingvald Eliassen, Røsvik Tord Bjørn Normann, Røsvik Villy Olsen, Ånsvik Jenter Agnes Johanna Johansen, Skjunkan Astrid Helene Hansen, Skjunkan Aud Annie Edvardsen, Rørvasseid Aud Inger Elisabeth Israelsen, Styrkesnes Brit Henny Pedersen, Røsvik Brynhild Helene Karlsen, Evjen Else Brit Solskinssbakk, Røsvik Eva Vilhelmine Buvik, Buvik Eva Gerd Oddrun Hansen, Nordfjord Evy Annie Abelsen, Gyltvik Gerd Eline Arntsen, Haukenes Greta Eldrid Synnøve Normann, Røsvik Grete Helena Hansen, Haukenes Grete Alise Kvitnes, Sørfjord Herlaug Henny Johansen, Aspenes Ingebjørg Mikalsen, Sørfjord Judith Hansine Gunhild Johansen, Gyltvik Karin Helene Strømmen, Straumen Kirsten Anne Øigård, Øigård Kirsten Johanne Johansen, Korsvik Laila Arntzen, Engan Liv Helene Marie Lindstrøm, Løkthaugen Mary Klara Ellingsen, Ørnesmoen May Aud Ågot Ditlevsen, Vassvik Randi Bjørknes, Ånsvik Randi Mikalsen, Haukenes Ruth Sivertsen, Haukenes Solveig Hansen, Furnes Solveig Elin Henriksen, Tårnvik Tove Pernille Utheim, Djupvik Turid Sofie Henriksen, Aspenes Turid Margrete Karlsen, Hestvik Unni Lillevoll, Styrkesnes Aase Henni Nygren, Ånsvik Sørfold Menighetsblad 13

14 Velkommen til gudstjeneste AUGUST 02. august. 9. s. e. pinse Tekst: Matt 7, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Menighetens arbeid 09. august. 10. s. e. pinse Tekst: Sal 8, 4-10 Røsvik kirke kl 1100 Offer: Menighetens arbeid 50 års - konfirmanttreff 16. august. 11. s. e. pinse Tekst: Luk 19, Hestvik skole kl 1100 Offer: Misjonsprosjektet 23. august. 12. s. e. pinse Tekst: Luk, 18, 9-14 Helland kapell kl 1100 Offer: Misjonsprosjektet 30. august. 13. s. e. pinse Tekst: Mark 7, Røsvik kirke kl 1100 Offer: Det norske bibelselskap SEPTEMBER 06. september. 14. s. e. pinse Tekst: Luk 10, Kvarv skole kl 1100 Offer: Norsk Søndagsskoleforb. 13. september. 15. s. e. pinse Tekst: Sal 116, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Misjonsprosjektet Menighetsrådsvalg 20. september. 16. s. e. pinse Tekst: Matt 6, Røsvik kirke, kl Offer: menighetens arbeid Konfirmantpresentasjon 27. september. 17. s. e. pinse Tekst: Joh 11, Utdeling av bibler Offer: Menighetens arbeid Straumen, rådhussalen kl Sørfold Menighetsblad

15 OKTOBER 04. oktober. 18. s. e. pinse Tekst: Rom 14, 1-8 Røsvik kirke. Kl Eldres dag Offer: menighetens arbeid 11. oktober. 19. s. e. pinse Tekst: Mark Mørsvikbotn kapell, kl Utdeling av bibler Offer: Bibelselskapet 18. oktober. 20. s. e. pinse Tekst: Mark 2, 1-12 Røsvik kirke, kl Utdeling av bibler Offer: årets TV- aksjon 25. oktober. Bots- og bededag Tekst: Jes 59, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Kirkens SOS NOVEMBER 01. november. Allehelgensdag Tekst: Matt 5, 1-12 Røsvik kirke, kl Offer: Kirkens SOS 08. november. 23. s. e. pinse Tekst: Fil Rådhussalen, Straumen, kl Offer: Kirkens SOS 22. november. Siste søndag i kirkeåret Tekst: Matt 25, Røsvik kirke, kl Offer: Sjømannskirken, Den N.K. i utlandet 29. november. 1. s. i advendt Tekst: Luk 4,16-22a Mørsvikbotn kapell, kl Offer: menighetens arbeid Lysmesse Medvirkende Nordbygda skolekorps Sørfold Menighetsblad 15

16 Gaver til menigheten Det er en glede å formidle at vi har fått gaver til kirke og kirkegård. En dag her i begynnelsen av juni kom en mann innom kontoret på Straumen og gav oss kr 500,- Dette er penger som han ønsket skulle gå til beplantning på Helland kirkegård. Takk til deg. Videre var det ønske ved begravelsen til Sofie Amundsen at det i stedet for blomster skulle gis en gave til kapellet i Mørsvikbotn. Det kom inn hele kr 5035,-. I samarbeid med kirketjener Steinar Johansen blir det avgjort hva vi skal bruke pengene til. Vi takker hjerteligst for gaven til kapellet. På Rørstad hadde vi årets første gudstjeneste 21. juni og tradisjonen tro tok vi opp ofring i gudstjenesten hvor midlene som kommer inn skal brukes ute på Rørstad i forbindelse med kirka der. Summen ble 2958,50. Vi har nå vel 14000,- stående på bok som vi vil bruke ute på Rørstad., og mer blir det kanskje før sommeren er over! Vi har gjennom flere år hatt ofringen i Rørstad kirke øremerket kirka og de behov som vi ser på kirkestedet på Rørstad. Tidligere har vi bygget to toaletter i tilknytning til kirka samt et godt og romslig oppbevaringsrom for materiell og verktøy. Redskapshuset med toaletter kom på vel og kom i stand takket være gavene fra folk som har deltatt på gudstjenestene våre. Takk skal dere ha alle sammen. Dette er dåpsfat og kanne fra Rørstad. Disse gamle og erverdige gjenstandene er desverre oppbevart i en safe og tas bare ut til Rørstad når vi har dåp der. Det betyr selvfølgelig at det ikke er så mange som får anledning til å se disse gjenstandene. Fatet og kannen er i massivt tinn og er tunge å løfte på. De har følgende inspripsjoner; Follens Kirkens Daabe Fad 1761 og Follens Kirkens Daabe Kanne Sørfold Menighetsblad

17 Takk for gaver nok en gang Gjennom hele året har vi ofringer i kirkene til inntekt for arbeidet i menigheten, eller til organisasjoner som er tilknyttet Den Norske kirke. Vi gir også midler til aksjoner enten det nå er faste aksjoner som Årets TV aksjon eller til spesielle aksjoner som f.eks når humanitære organisasjoner oppfordrer til å gi til katastrofeområder. Gjennom året kommer det også takkehilsener til kontoret og vi gjengir her fire stykker som er ankommet nå på vårhalvåret. Det norske misjonsselskap takker menigheten for gaven mottatt i mars og april Midlene skal brukes til trosopplæring lokalt og globalt gjennom Vi deler, overskriften for all misjon og for utkastet til plan for trosopplæring som er på høring i Den Norske Kirke. Normisjon takker for gaver gitt i Disse midlene har gått til menighetens prosjekt. Det er Tamboskolen i Ecuador som er en grunnskole for indianerbarn i Ecuador. Det norske Bibelselskap takker menigheten for gaven mottatt i januar Midlene har gått til bibelarbeid i Russland, hvor utfordringen er å holde prisen på bibler så lave at også de mange fattige har råd til å kjøpe seg egen bibel. Bibelselskapet når mange barn og unge i russiske skoler med bibelundervisning. Viken senter i Bardu, som er et nasjonalt senter for psykiatri og sjelesorg, takker så mye for midlene som er tildelt dem gjennom ofring i forbindelse med gudstjenester i Sørfold. De har nå etter hvert fått så mye midler tildelt, at de har tatt i bruk 4 boliger for familier. Senteret har nå 40 behandlingsplasser totalt, og kan glede seg over meget gode tilbakemeldinger fra pasienter og gjester ved senteret. Sørfold Menighetsblad 17

18 Vårfest på Bakeriet Tekst/foto: Ingrid Santi Eldres Venner, som gir trivseltilbud til eldre på Straumen og omegn, stelte i stand fest på Bakeriet. Vi var over femti mennesker, blant annet fra Kvarv, Andkjelen, Hammerfall, Kines, Røsvik, og Straumen. Komitéen som bestod av Gerd Kamfjord, Brit Strand, Inga Haug, Bodhild Johnsen, Marie Enge, Turid Hansen, Alida Eliassen, Sigrid Engan, Grethe Bjørnådal og Laila Berg, bakte kaker, smurte nydelige snitter, dekket opp og serverte. Gammelguttan stod for allsang og flott dansemusikk. Det var stor aktivitet på dansegulvet. Det var både og 90-åringer som deltok i dansen. Veldig hyggelig, også for oss som foretrekker, eller som ikke klarer annet enn å beskue. Vi fikk låne bussen fra kommunen, og Rita Rønnebu stilte opp som sjåfør. Hun plukket opp både damer og herrer fra Kvarv til Straumen. Vi sender en stor takk til Rita for sitt bidrag som sjåfør, og hjelpen jeg fikk med trekkingen under åresalget. Jeg selv var også sjåfør denne dagen. Jeg kjørte til Røsvik og hentet 3 damer, og selvfølgelig hjem igjen. Eldres Venner har nå en velfortjent sommerferie etter en lang vinter med mange tilstelninger, både på Eldresenteret og på Strandmyra. Vi takker for hjelpen og ønsker alle, komitéen, spillemennene og gjester, en fortsatt God Sommer! Det smaker godt med kaffe og noe og bite i og da kan også praten gå rundt bordene. 18 Sørfold Menighetsblad

19 Gammelgutta sto for den gode musikken som fikk det til å rykke i dansefoten. Her ser vi ekteparet Gundersen samt Laila og Gerd som svinger seg i dansen sammen med Klara Bekken og Johan Johansen som ofte er på dansegulvet når anledningen byr seg. Sørfold Menighetsblad 19

20 Her mangler vi en annonse. Er det noen som vil annonsere i bladet vårt? En kvart side som dette koster kr 300,-. Halv side koster kr 500,- pr annonse og hel side kr 750,- Vi har vanligvis 4 utgivelser pr år. Ta kontakt med kirkevergen på telefon Sørfold Menighetsblad

21 Blind eller svaksynt? - Kjenner du noen som er blinde eller svaksynte? Da kan det være lurt å ta kontakt med KABB. Vi tror at flere kan ha nytte og glede av tilbudene våre, sier generalsekretær Ingvar Nevland i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte). Organisasjonen, som er lokalisert i Askim i Østfold, lager lydutgaver av mye av den kristne litteraturen som utgis i Norge. KABBs lydbibliotek har i dag nærmere 2900 titler å velge mellom og alle blinde og svaksynte kan benytte seg av en gratis utlånsordning. KABB har gitt ut flere lydutgaver av Bibelen og har sang- og salmebøker i blindeskrift og stor skrift. KABB leser også inn menighets- og organisasjonsblader og tilrettelegger dåps- og konfirmasjonsmateriell. - Vi inviterer også til leirer og arrangement for synshemmede i ulike aldersgrupper. Noe av KABBs idé er at synshemmede kan komme sammen for å dele sin tro og sine erfaringer og gi hverandre støtte og hjelp, sier generalsekretær Nevland. Men det er en utfordring for oss å nå fram med informasjon om våre tilbud til dem som har bruk for oss. Det er derfor nødvendig med et samarbeid med familie, prester, diakoner og andre som kan fortelle om KABB til blinde og svaksynte som de har kontakt med. Ta kontakt med KABB, tlf eller e-post: Trenger du en å snakke med Vi kommer gjerne på besøk ta kontakt! Presten Diakoniarbeideren Sørfold Menighetsblad 21

22 SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 hadde fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars var konfirmanter i Sørfold bøssebærere og samlet inn hele 10185,50 på en kveld! Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten Jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. I tillegg til konfirmantenes innsats kom det inn kr 775,- på Kafe på Vaffelhjørnet, og det er gitt kr 2636,50 gjennom ofringer. Totalt har altså årets aksjon i Sørfold fått inn kr 13597,- Tusen takk for alle bidrag. Du kan fortsatt støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Sørfold Menighetsblad

23 Kirkelige handlinger Døpte i Røsvik kirke Tobias Eidsøren Helland Lukas André Leirvik Furnes Isak Leander Leirvik Furnes Lasse Alexander Hansen Døpte i Helland kapell Jennifer Lopes Mohaug Foto: Leif Strømdal. Døde Petter Gärtner f d Ole Kristian Zahlsen f d Øivind Zakariassen f d Sofie Jentine Amundsen f d Anne Charlotte Sjøgård Myhre f d Mina Andrea Andersen f d Petter Magnus Skog f d Suleima Sjønilva Skog f d Sørfold Menighetsblad 23

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Generelt 1. Økonomi 2. Menighetsrådet.

Generelt 1. Økonomi 2. Menighetsrådet. Generelt 2009 var et valgår i kirka. Det var en del nytt ved valgordningen og både råd og kirkeverge fikk tilbud om kurs. 2009 var også året for opprydding i medlemsregisteret og det skapte litt oppmerksomhet

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Årsmelding. Sørfold menighet

Årsmelding. Sørfold menighet Årsmelding 2008 Sørfold menighet Generelt Hvert år har sitt særpreg i menigheten. Året som nå er gått over i historien var et jubileumsår for Røsvik kirke. Kirka fylte 125 år og vi hadde mange arrangementer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Årsmelding. Sørfold menighet

Årsmelding. Sørfold menighet Årsmelding 2010 Sørfold menighet Generelt Året 2010 har vært et med en sokneprest under utdanning og et år uten de helt store aktivitetene. Året ble avsluttet med en ordinasjon av Guri Lise Stavrum i Røsvik

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2011 Les om: Jubileumssommer på Rørstad s. 4 Menighetsrådsvalg 2011 s. 7 Tårnagenthelga s. 8 Oversikt over gudstjenestene s. 12 og 13 Tårnagentene, les om dette s. 8 Tårnagentene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer