Sørfold Menighetsblad. nr God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18"

Transkript

1 Sørfold Menighetsblad nr God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

2 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst til å lære dere. Det er om Nattverden, som vi ofte har i gudstjenesten om søndagen. Nattverden har sitt utgangspunkt i påskemåltidet, som jødene spiste hver påske til minne om at de ble reddet fra livet som slaver i Egypt, og ført til sitt eget land. Den viktigste delen av måltidet var et friskt lam, som de spiste. I vår første påske spiser Jesus dette måltidet sammen med sine disipler. Det står i Bibelen at de gjorde dette på skjærtorsdag, som betyr den rene torsdagen, dagen før Langfredag, da han døde på korset. Og Jesus forandrer på måltidet, og gir det et nytt innhold. Fra nå av skal måltidet være vin og brød, og det skal spises til minne om en ny redningsaksjon. Nå er det Jesus som er offerlammet. Johannes kaller ham for Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus Kristus gir sitt liv for at vi skal slippe å bli adskilt fra Gud, som er vår Skaper og Far. Jesu liv er som en løsepenge, en pengesum som kjøper oss fri fra livet som slave under synden og ondskapen. Dermed er vi frikjøpt. Jesus har betalt det som det kostet å gjøre oss til fri mennesker. Derfor ser nattverdbrødet ut som en mynt, med bilde av Kongenes Konge på. 2 Sørfold Menighetsblad Jesus sier til disiplene at fra nå av skal det feires nattverd istedenfor påskemåltid, og det skal være til minne om Jesus og det offer han gjorde for oss. Gud har inngått en ny pakt med oss mennesker, der han selv ordner opp i det onde som er kommet mellom oss. Når vi spiser brødet og drikker vinen, får vi smake på det offer som Jesus gjorde. Samtidig tar vi imot den store gaven som vi får fra Gud, nemlig friheten fra synden og dommen. Og vi er alle innbudt til måltidet. Jesus sier til disiplene: Dette er mitt legeme som gis FOR DERE. og denne kalken er den nye pakt i mitt blod, som utøses FOR DERE Så sier han: Drikk ALLE av den. Derfor er vi alle velkommen til å ta imot gaven. Derfor kan vi alle gå til nattverd med frimodighet. Våg å ta imot. Det er Gud som gir, og han har i overflod. Han elsker oss alle sammen, uansett, på tross av at vi er ufullkomne. Det er derfor han gav sin sønnsom offer, fordi han elsker oss. Og Kjærligheten har gjennom Jesus Kristus vunnet over døden. Det er mange ulike momenter ved nattverden. Den er for det første et lite måltid. Nattverden er en forsmak på den bryllupsfesten som skal være i himmelen. Det største Gjestebudet av alle, der alle mennesker er innbudt. For det andre er den en gave. I nattverden har vi fellesskap med de andre i menigheten, og vi har fellesskap med de som har gått foran oss til Himmelriket, og som vi kan se for oss kneler på alterringen som fortsetter

3 usynlig på den andre siden av alteret, hjemme hos Gud. Den er også mat for troen vår, og flere andre ting som det er skrevet hyllemeter på hyllemeter om av alskens teologer og professorer. Det fins mye å lese for den som ønsker det. Jeg vil bare nevne en ting til her: Før nattverden deles ut, ber presten til Gud om at de som tar imot nattverden, må gjøre det med ydmyke og oppriktige hjerter. Hva betyr det? Slik jeg ser det, har vi et ydmykt og oppriktig hjerte når vi innrømmer overfor Gud, vår Skaper og Far, at vi ikke klarer å leve slik som vi vet vi burde, og at vi derfor trenger Jesus som vår frelser. Da innrømmer vi at vi er mennesker og at Gud er Gud. Vi bøyer oss, ikke for presten som deler ut brødet og vinen, men for Gud, som gir oss sin store nådegave, som er frelse og evig liv i paradis. Og denne gaven gir oss grunn til takknemlighet og glede. Gå med Guds fred, og hvil i hans nåde. Sommer åpningstider og ferieavvikling Sommeren er her og dermed også ferieavvikling i virksomhetene landet rundt. Så også på kirkekontoret på Straumen. Vår sokneprest er dratt og vi blir betjent fra prest på Fauske. I skrivende stund er det klart at kateket Guri Lise Stavrum blir å vikariere som prest i Sørfold ut over høsten. Hun har noe ferie og er på plass i slutten av august. Hun vil også være tilstede noe i juli. Kirkevergen har ferie uke 30 og 31. fra og med 20 juli til og med 31. juli. I denne tiden vil kontoret være stengt. Når det gjelder spørsmål angående kirkegårdene kan kirkegårdsarbeider Jan Wiik kontaktes på telefon Det er kirkekontoret på Fauske som skal kontaktes ved behov for prest. På dagtid nås de på nummer På ettermiddagen er det prostiets beredsskapstelefon på nr Diakoniarbeider Ingrid Santi vil være tilbake på kontoret 3. august. Sørfold Menighetsblad 3

4 Kirkevalg Det er valg til høsten. Både stortingsvalg, bispedømmerådsvalg og menighetsrådsvalg. Det vi er mest opptatt av er selvfølgelig de to sistnevnte - og aller mest menighetsrådsvalget. Nye ordninger ved valget i år Valgkort; Alle som er døpt og registrert som medlemmer i Den norske kirke vil få tilsendt et valgkort i posten. Vi vet at det er folk som er feilaktig registrert som medlemmer i DNK. De kan være utmeldt, men ikke registrert rett, eller bare har gått over til andre kirkesamfunn uten å bry seg om å melde seg ut av kirken. Valgkortet vil inneholde en returkonvolutt som man kan benytte hvis man ønsker å varsle om at man ikke skal stå som medlem. Det vil da bli rettet opp eventuelle feil i registeret/manntallet. Valgkortet vil inneholde sted og tidspunkt for valgdager. Dere som bor i stemmekretsen for Hestvik vil forøvrig oppdaget en feil på valgkortet når det ankommer. Straumen er ført opp som deres valglokale. Stemmerettsalder 15 år. Nytt er at den som i løpet av året 2009 fyller 15 år, og som ellers fyller kravene som medlem og bosatt i menigheten, kan stemme ved dette valget. Forhåndsstemming; Skal du ut og reise, eller begynne på videre utdanning et annet sted i landet, eller 4 Sørfold Menighetsblad av andre årssaker ikke kan stemme på valgdagen kan du stemme før du drar. Vi starter med forhåndsstemming fra 16. august. Da er det gudstjeneste på Hestvik og det blir anledning til å stemme etter gudstjenesten fram til kl På Kvarv kan man avgi sin stemme etter gudstjenesten 6. september. Fra og med 17. august og fram til 11. september blir det anledning til å forhåndstemme på kirkekontoret på Straumen. Åpningstiden for kontoret er fra mandag til fredag (onsdag stengt) fra kl 1000 til kl Videre vil vi holde ettermiddagsåpent torsdag 3. og 10. september fra kl 1400 og fram til kl Valgdatoer; 13. og 14. september. Vi er inne i en demokratiprosess i kirkesammenheng og i den forbin-

5 delse skal alle menigheter i landet ha valg på kirkepolitikerne samtidig som stortingsvalget. Det er et ønske og et håp om at flere vil benytte seg av sin stemmerett og avgi stemme i kirkevalget samtidig som de møter i valglokalet for å gi sin stemme ved stortings.valget. NB. Valglokalet til menighetsrådvalget vil være klart avskilt fra valglokalet som gjelder stortingsvalget. Vårt stemmelokale vil befinne seg i umiddelbar nærhet til valglokalet til stortingsvalget. Se etter oppslag. Menighetsrådsvalget følger for en stor del kommunens valgtider og steder. Det vil si at på Leirfjorden, i Røsvik og på Straumen har vi samme åpningstid som for stortingsvalget og vi gjennomfører valg begge dager. Når det gjelder Mørsvikbotn vil det være valg (forhåndsvalg) på søndag i etterkant av gudstjenesten. Menighetsrådet har også bestemt at det på Kvarv og Hestvik skal være mulig å forhåndstemme, mens det i Tørfjorden ikke blir noen kirklig valgmulighet. Da må man dra til Straumen for å stemme på søndag 13. eller og mandag 14. Folk fra Hestvik og Mørsvik kan dra til Leirfjorden å stemme på valgdagene. (Har man forhåndsstemt blir forhåndstemmen forkastet). Det samme gjelder for stemmeberettige på Kvarv, men her er stemmestedet Straumen. Er det noe som er uklart omkring stemmemuligheter er det bare å ringe kirkeverge tlf For øvrig skal stemmestyrene å ta i mot enhver som ønsker å stemme ved valget. Er man i tvil skal disse stemmene bli behandlet som en forhåndstemme. Det vil så bli opp til menighetsrådet å kontrollere i valgmanntall og eventuelt forkaste den avgitte stemmeseddelen. Vår hjemmeside har en oversikt over stemmesteder, tider og vi vil presentere kandidatene slik som her i bladet. I Sørfold, som er en prøvemenighet i valgsammenheng, skal det velges inn tre faste representanter, og fem vararepresentanter. For to år siden ble det valgt tre representanter inn som skal følge videre med i de neste to årene. Det er Erling Horndal fra Mørsvik, Lisbeth Eidissen fra Røsvik og Janne Myhr Bjørknes fra Kines. Valg av medlemmer til bispedømmeråd En annen ny ordning er at vi nå får delta på et direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet. Tidligere har dette vært en sak for menighetsrådene i bispedømmet og vurdere kandidater og stemme dem inn i et råd. Samtidig med menighetsrådsvalget vil vi nå kunne påvirke sammensetningen av bispedømmerådene. Kandidatene vil bli presentert i media. Dere kan allerede finne oversikt over kandidatene på bispedømmets nett-sider forts. side 8 Sørfold Menighetsblad 5

6 Presentasjon av kandidater Anny Carlsen er utdannet agronom og arbeider som gårdbruker. Hun har tidligere vært medlem og leder av menighetsrådet og har vært aktiv i forskjellige utvalg og nemnder i Sørfold kommune. Hennes satsningsområder vil være å holde kirkene i god stand og få til prosjekter rundt i kommunen. Hun vil arbeide for at statskirka skal bestå. Mikal Arntzen er rektor ved Leirfjorden skole og er utdannet lærer. Han har vært leder i Sørfold Lokalhistorielag i åtte år, samt styremedlem og leder i I.L. Leirgutten og U.L Heim. Mikal Arntzen vil bevare statskirkeordningen og arbeide for en bred folkekirke der flest mulig finner seg til rette og er velkommen. Joar Bjørnådal er pensjonist, har vært skolesjef i 30 år og har allmennlærerutdanning med grunnfag i historie og pedagogikk. Han har blant annet vært medlem av Sørfold og Herøy menighetsråd, samt varamedlem i KA landsråd. Satsningsområdene hans er opplæring av kirkens folkevalgte, økonomistyring, engasjement rundt gudstjenestene, sosialt arbeid og barne- og ungdomsarbeid. Jøran Danielsen er røkter hos Smolten As i Mørsvikbotn og er utdannet rørlegger, samt innen akvakultur. Han er representant i Sørfold kommunestyre i inneværende periode er rep. i Sørfold forliksråd. Han er også medlem av Nordsida arbeiderlag. Kari-Ann Reinvik jobber som medarbeider ved Kobbelv vertshus. Utdannelsen sin har hun i handel og kontor og hun har vært varamedlem i menighetsrådet de siste to årene. 6 Sørfold Menighetsblad

7 Torild Linde er avdelingsleder ved Coop Fauske og har vært medlem av menighetsråd og fellesråd i fire år. Hun er også medlem av styret i Coop Fauske. Torild vil arbeide for eldre i menigheten og er opptatt av at kirkegårdene er godt stelt og tatt vare på. Edith Karlsen er 75 år og bor i Mørsvikbotn. Hun er gift, har 3 voksne barn og 8 barnebarn. Hun er husmor og har sittet i kommunestyret i 6 år. Edith ønsker å fokusere på den diakonale siden i kirkens arbeid. Kari Mette Johnsen er 42 år, gift med Stig og har en datter. Sammen bor de på Straumen og Kari Mette jobber i Straumen barnehage. Hilde Larsen er miljøarbeider i Sørfold kommune og er utdannet barne- og undgomsarbeider. Hun har også vært vararepresentant i fagforbund i ett år. Arbeid med barn og unge er hennes førsteprioritet. Rolf Berg er snart 70 år, pensjonist og kom til Straumen i 1980 og har arbeidet på Salten verk i alle år fram til pensjonisttilværelsen. Gift med Laila og har to barn og to barnebarn. Interesser er friluftsliv, han er medlem av foreningen Jeger og fisk, samt Lions. Ser på kirka som en kulturbærer og mener at kirka er en vesentlig del av vår kultur som må tas vare på. Sørfold Menighetsblad 7

8 Kirkevalg forts. fra side 5 Valget til bispedømmerådet er et preferansevalg. Det betyr at vi som stemmer rangerer inntil fem kandidater ved å sette et kryss på stemmeseddelen i kolonnen for mitt førstevalg ett i kolonnen for mitt andrevalg osv. Det vil for øvrig bli videre orientert hva som kan gjøres med stemmesedlene i valglokalet. En stemmeseddel som ikke har blitt satt noen kryss på vil bli forkastet. Så vær aktiv til høsten og bli med å stem fram et nytt bispedømmeråd. Også ved dette valget er det mulig å forhåndstemme. Det kan gjøres samtidig som forhåndstemming til menighetsråd Sørfold Menighetsblad

9 Sørfold Menighetsblad 9

10 Hilsen fra Bård Kjære alle i Sørfold! Nå er tiden kommet for Kathrine og meg til å takke for oss som prestefolk her i Sørfold. Fem år har vi hatt sammen med dere, og vi har hatt det godt her. Jobbsituasjonen min har ikke blitt akkurat slik jeg hadde ønsket, i og med at jeg har vært en del syk og borte fra prestejobben. Dette har ikke hatt noe med verken jobben eller stedet å gjøre, og jeg har møtt mye omsorg denne tiden, noe som har gjort tunge dager lettere. Vi er takknemlige for de fem årene vi har fått bo her på Straumen, og jeg har trivdes veldig godt som prest i Sørfold. Vi har begge to blitt glade i folk her, og vi har blitt glade i kirkene og de andre stedene vi har hatt gudstjenester her. Jeg er stolt over Røsvik kirke og Mørsvikbotn kapell, og jeg er stolt over Rørstad kirke. Det er fint å ha gudstjeneste både i rådhuset på Straumen, og på Hestvik og Kvarv skoler. Gudstjenestene på Kjelvik har også vært fine opplevelser. Jeg har merket at folk i Sørfold er glade i kirkene og gudstjenestene, og som prest har det vært, og er, positivt å møte menneskene her. Det er trivelig å møte de eldre når vi har andakter på institusjonene. Konfirmant-undervisningen er spennende og utfordrende, med mange gode og vanskelige spørsmål fra ungdommene. Menighetsbladet har vært fint å lese, og det kommer vi til å fortsette med fremover, som fjern-abonnenter. Det blir artig å følge med videre på det som skjer her i menigheten. Da vi flyttet inn i det gamle postkontoret på Straumen, fikk vi gode lokaler å jobbe i. Både kontoret og selve Vaffelhjørnet har gitt meg mange gode erfaringer og minner å ta med meg videre. Det har vært mange rike møter med mennesker i ulike livs-situasjoner, alt fra dåp og vielser til sorgsamtaler og møter i menighetsrådet. Skolegudstjenestene til jul i Røsvik og Mørsvikbotn, og til påske på Straumen, har også vært gode opplevelser for meg som prest. Det har vært godt samarbeid med skolene, og mange trivelige møter med lærere og administrasjon. Samarbeidet med Sørfold kommune har også vært en positiv og lærerik sak for meg som nyutdannet prest. Jeg har fått godt innblikk i hvordan en menighet drives, og hvor mye kommunen gjør for å holde kirkene, kirkegårdene og menighets-administrasjonen i drift. 10 Sørfold Menighetsblad

11 Nå skal jeg bli sokneprest i Ulvik og Granvin, som ligger i Hardanger, ca. 4 mil øst for Voss. Det er et lite sted, slik som Sørfold, og vi flytter dit fordi jeg har funnet ut at jeg trives som prest i distriktet. I Sørfold har vi møtt de samme menneskene igjen i flere sammenhenger, og det blir en annen kontakt enn i byen, hvor presten kan gå i årevis uten å møte de sammen folka to ganger. Og selvsagt er det avstanden til familie og venner som er hovedgrunnen til at vi nå skal flytte. Vi savner den jevnlige kontakten med søsken, tante- og onkelbarn, foreldre, besteforeldre og venner. Etter fem år her nord, merker vi at vi savner folk. Samtidig kjenner vi også på at vi kommer til å savne de vennene vi har fått her i Sørfold, og det blir nok noen ferieturer nordover etter hvert. Det har vært deilig å oppleve naturen i området her. Jeg, og vi begge to, har hatt mange fredelige stunder ved fjorden, og jeg har også dratt en del fisk disse fem årene. Vi har også gått en del turer, og nytt fjellet, skogen og vannene rundt omkring i Sørfold. Vi ble veldig godt mottatt da vi kom, og dere har alltid vært imøtekommende og omsorgsfulle mot oss. Det er vi takknemlige for, og vi håper at dere vil Bård og Katrine, bildet er tatt 17. mai i år. foto: Mariann ta like godt imot den neste som kommer for å være prest her. Tusen takk for oss, og ønske om gode tider for kirken i Sørfold også i tiden som kommer. Vennlig hilsen Kathrine og Bård. Sørfold Menighetsblad 11

12 Årets gullkonfi rmanter I året 1959 ble 67 ungdommer konfirmert i Røsvik kirke. Sokneprest i denne tiden var Jens Johannesen. Vi ønsker nå velkommen til et treff for disse gullkonfirmantene i kirka 9. august. Programmet er som det har vært gjennom mange år, først en gudstjeneste i kirka hvor de som har møtt fram blir presentert for menigheten. Vi leser også opp navnene på de som har gått bort og minnes dem med et skriftsted fra bibelen. Etter gudstjenesten møter vi en skravleglad gjeng på samfunnshuset, med middag og gode kaker er denne dagen sikret å bli en suksess. 12 Sørfold Menighetsblad

13 Gutter Alf Jarle Bredalsen, Røsvik Alf Ellif Zahl, Djupvik Asbjørn Storåker, Strykesnes Asbjørn Peter Lind, Styrkesnes Asbjørn Jan Pedersen, Seljås Arne Håkon Hjertø, Rørstad Bjørn Olaf Kvitblikk, Djupvik Frits Karl Kaspersen, Aspfjord Hans Terje Hustoft, Tårnvik Harald Mikal Wiik, Tårnvik Harry Norvall Øigård, Øigård Henry Sigvald Hansen, Straumen Andreas Arne Johan Hansen, Djupvik Jon Per Lakshol, Nordfjord Jan Arne Jakobsen, Movik Jan Hermann Solli, Buvik Jan Arnt Sagnes, Sagnes Johannes Eilif Osbakk, Kobvatn Karl Henrik Kristoffersen, Ånsvik Levin Edmund Einkrog, Einkrog Nikolai Martin Jakobsen, Ørnesmoen Oddbjørn Jonassen, Djupvik Odd Pedersen, Gyltvik Oddvar Per Pedersen, Skjunkan Ole Kristian Zahlsen, Straumen Per Karstein Einkrog, Einkrog Roald Solstad, Kines Steinar Peder Johansen, Røsvik Svein Erik Jensen, Tårnvik Sverre Laurits Arntzen, Røsvik Terje Ingvald Eliassen, Røsvik Tord Bjørn Normann, Røsvik Villy Olsen, Ånsvik Jenter Agnes Johanna Johansen, Skjunkan Astrid Helene Hansen, Skjunkan Aud Annie Edvardsen, Rørvasseid Aud Inger Elisabeth Israelsen, Styrkesnes Brit Henny Pedersen, Røsvik Brynhild Helene Karlsen, Evjen Else Brit Solskinssbakk, Røsvik Eva Vilhelmine Buvik, Buvik Eva Gerd Oddrun Hansen, Nordfjord Evy Annie Abelsen, Gyltvik Gerd Eline Arntsen, Haukenes Greta Eldrid Synnøve Normann, Røsvik Grete Helena Hansen, Haukenes Grete Alise Kvitnes, Sørfjord Herlaug Henny Johansen, Aspenes Ingebjørg Mikalsen, Sørfjord Judith Hansine Gunhild Johansen, Gyltvik Karin Helene Strømmen, Straumen Kirsten Anne Øigård, Øigård Kirsten Johanne Johansen, Korsvik Laila Arntzen, Engan Liv Helene Marie Lindstrøm, Løkthaugen Mary Klara Ellingsen, Ørnesmoen May Aud Ågot Ditlevsen, Vassvik Randi Bjørknes, Ånsvik Randi Mikalsen, Haukenes Ruth Sivertsen, Haukenes Solveig Hansen, Furnes Solveig Elin Henriksen, Tårnvik Tove Pernille Utheim, Djupvik Turid Sofie Henriksen, Aspenes Turid Margrete Karlsen, Hestvik Unni Lillevoll, Styrkesnes Aase Henni Nygren, Ånsvik Sørfold Menighetsblad 13

14 Velkommen til gudstjeneste AUGUST 02. august. 9. s. e. pinse Tekst: Matt 7, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Menighetens arbeid 09. august. 10. s. e. pinse Tekst: Sal 8, 4-10 Røsvik kirke kl 1100 Offer: Menighetens arbeid 50 års - konfirmanttreff 16. august. 11. s. e. pinse Tekst: Luk 19, Hestvik skole kl 1100 Offer: Misjonsprosjektet 23. august. 12. s. e. pinse Tekst: Luk, 18, 9-14 Helland kapell kl 1100 Offer: Misjonsprosjektet 30. august. 13. s. e. pinse Tekst: Mark 7, Røsvik kirke kl 1100 Offer: Det norske bibelselskap SEPTEMBER 06. september. 14. s. e. pinse Tekst: Luk 10, Kvarv skole kl 1100 Offer: Norsk Søndagsskoleforb. 13. september. 15. s. e. pinse Tekst: Sal 116, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Misjonsprosjektet Menighetsrådsvalg 20. september. 16. s. e. pinse Tekst: Matt 6, Røsvik kirke, kl Offer: menighetens arbeid Konfirmantpresentasjon 27. september. 17. s. e. pinse Tekst: Joh 11, Utdeling av bibler Offer: Menighetens arbeid Straumen, rådhussalen kl Sørfold Menighetsblad

15 OKTOBER 04. oktober. 18. s. e. pinse Tekst: Rom 14, 1-8 Røsvik kirke. Kl Eldres dag Offer: menighetens arbeid 11. oktober. 19. s. e. pinse Tekst: Mark Mørsvikbotn kapell, kl Utdeling av bibler Offer: Bibelselskapet 18. oktober. 20. s. e. pinse Tekst: Mark 2, 1-12 Røsvik kirke, kl Utdeling av bibler Offer: årets TV- aksjon 25. oktober. Bots- og bededag Tekst: Jes 59, Mørsvikbotn kapell, kl Offer: Kirkens SOS NOVEMBER 01. november. Allehelgensdag Tekst: Matt 5, 1-12 Røsvik kirke, kl Offer: Kirkens SOS 08. november. 23. s. e. pinse Tekst: Fil Rådhussalen, Straumen, kl Offer: Kirkens SOS 22. november. Siste søndag i kirkeåret Tekst: Matt 25, Røsvik kirke, kl Offer: Sjømannskirken, Den N.K. i utlandet 29. november. 1. s. i advendt Tekst: Luk 4,16-22a Mørsvikbotn kapell, kl Offer: menighetens arbeid Lysmesse Medvirkende Nordbygda skolekorps Sørfold Menighetsblad 15

16 Gaver til menigheten Det er en glede å formidle at vi har fått gaver til kirke og kirkegård. En dag her i begynnelsen av juni kom en mann innom kontoret på Straumen og gav oss kr 500,- Dette er penger som han ønsket skulle gå til beplantning på Helland kirkegård. Takk til deg. Videre var det ønske ved begravelsen til Sofie Amundsen at det i stedet for blomster skulle gis en gave til kapellet i Mørsvikbotn. Det kom inn hele kr 5035,-. I samarbeid med kirketjener Steinar Johansen blir det avgjort hva vi skal bruke pengene til. Vi takker hjerteligst for gaven til kapellet. På Rørstad hadde vi årets første gudstjeneste 21. juni og tradisjonen tro tok vi opp ofring i gudstjenesten hvor midlene som kommer inn skal brukes ute på Rørstad i forbindelse med kirka der. Summen ble 2958,50. Vi har nå vel 14000,- stående på bok som vi vil bruke ute på Rørstad., og mer blir det kanskje før sommeren er over! Vi har gjennom flere år hatt ofringen i Rørstad kirke øremerket kirka og de behov som vi ser på kirkestedet på Rørstad. Tidligere har vi bygget to toaletter i tilknytning til kirka samt et godt og romslig oppbevaringsrom for materiell og verktøy. Redskapshuset med toaletter kom på vel og kom i stand takket være gavene fra folk som har deltatt på gudstjenestene våre. Takk skal dere ha alle sammen. Dette er dåpsfat og kanne fra Rørstad. Disse gamle og erverdige gjenstandene er desverre oppbevart i en safe og tas bare ut til Rørstad når vi har dåp der. Det betyr selvfølgelig at det ikke er så mange som får anledning til å se disse gjenstandene. Fatet og kannen er i massivt tinn og er tunge å løfte på. De har følgende inspripsjoner; Follens Kirkens Daabe Fad 1761 og Follens Kirkens Daabe Kanne Sørfold Menighetsblad

17 Takk for gaver nok en gang Gjennom hele året har vi ofringer i kirkene til inntekt for arbeidet i menigheten, eller til organisasjoner som er tilknyttet Den Norske kirke. Vi gir også midler til aksjoner enten det nå er faste aksjoner som Årets TV aksjon eller til spesielle aksjoner som f.eks når humanitære organisasjoner oppfordrer til å gi til katastrofeområder. Gjennom året kommer det også takkehilsener til kontoret og vi gjengir her fire stykker som er ankommet nå på vårhalvåret. Det norske misjonsselskap takker menigheten for gaven mottatt i mars og april Midlene skal brukes til trosopplæring lokalt og globalt gjennom Vi deler, overskriften for all misjon og for utkastet til plan for trosopplæring som er på høring i Den Norske Kirke. Normisjon takker for gaver gitt i Disse midlene har gått til menighetens prosjekt. Det er Tamboskolen i Ecuador som er en grunnskole for indianerbarn i Ecuador. Det norske Bibelselskap takker menigheten for gaven mottatt i januar Midlene har gått til bibelarbeid i Russland, hvor utfordringen er å holde prisen på bibler så lave at også de mange fattige har råd til å kjøpe seg egen bibel. Bibelselskapet når mange barn og unge i russiske skoler med bibelundervisning. Viken senter i Bardu, som er et nasjonalt senter for psykiatri og sjelesorg, takker så mye for midlene som er tildelt dem gjennom ofring i forbindelse med gudstjenester i Sørfold. De har nå etter hvert fått så mye midler tildelt, at de har tatt i bruk 4 boliger for familier. Senteret har nå 40 behandlingsplasser totalt, og kan glede seg over meget gode tilbakemeldinger fra pasienter og gjester ved senteret. Sørfold Menighetsblad 17

18 Vårfest på Bakeriet Tekst/foto: Ingrid Santi Eldres Venner, som gir trivseltilbud til eldre på Straumen og omegn, stelte i stand fest på Bakeriet. Vi var over femti mennesker, blant annet fra Kvarv, Andkjelen, Hammerfall, Kines, Røsvik, og Straumen. Komitéen som bestod av Gerd Kamfjord, Brit Strand, Inga Haug, Bodhild Johnsen, Marie Enge, Turid Hansen, Alida Eliassen, Sigrid Engan, Grethe Bjørnådal og Laila Berg, bakte kaker, smurte nydelige snitter, dekket opp og serverte. Gammelguttan stod for allsang og flott dansemusikk. Det var stor aktivitet på dansegulvet. Det var både og 90-åringer som deltok i dansen. Veldig hyggelig, også for oss som foretrekker, eller som ikke klarer annet enn å beskue. Vi fikk låne bussen fra kommunen, og Rita Rønnebu stilte opp som sjåfør. Hun plukket opp både damer og herrer fra Kvarv til Straumen. Vi sender en stor takk til Rita for sitt bidrag som sjåfør, og hjelpen jeg fikk med trekkingen under åresalget. Jeg selv var også sjåfør denne dagen. Jeg kjørte til Røsvik og hentet 3 damer, og selvfølgelig hjem igjen. Eldres Venner har nå en velfortjent sommerferie etter en lang vinter med mange tilstelninger, både på Eldresenteret og på Strandmyra. Vi takker for hjelpen og ønsker alle, komitéen, spillemennene og gjester, en fortsatt God Sommer! Det smaker godt med kaffe og noe og bite i og da kan også praten gå rundt bordene. 18 Sørfold Menighetsblad

19 Gammelgutta sto for den gode musikken som fikk det til å rykke i dansefoten. Her ser vi ekteparet Gundersen samt Laila og Gerd som svinger seg i dansen sammen med Klara Bekken og Johan Johansen som ofte er på dansegulvet når anledningen byr seg. Sørfold Menighetsblad 19

20 Her mangler vi en annonse. Er det noen som vil annonsere i bladet vårt? En kvart side som dette koster kr 300,-. Halv side koster kr 500,- pr annonse og hel side kr 750,- Vi har vanligvis 4 utgivelser pr år. Ta kontakt med kirkevergen på telefon Sørfold Menighetsblad

21 Blind eller svaksynt? - Kjenner du noen som er blinde eller svaksynte? Da kan det være lurt å ta kontakt med KABB. Vi tror at flere kan ha nytte og glede av tilbudene våre, sier generalsekretær Ingvar Nevland i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte). Organisasjonen, som er lokalisert i Askim i Østfold, lager lydutgaver av mye av den kristne litteraturen som utgis i Norge. KABBs lydbibliotek har i dag nærmere 2900 titler å velge mellom og alle blinde og svaksynte kan benytte seg av en gratis utlånsordning. KABB har gitt ut flere lydutgaver av Bibelen og har sang- og salmebøker i blindeskrift og stor skrift. KABB leser også inn menighets- og organisasjonsblader og tilrettelegger dåps- og konfirmasjonsmateriell. - Vi inviterer også til leirer og arrangement for synshemmede i ulike aldersgrupper. Noe av KABBs idé er at synshemmede kan komme sammen for å dele sin tro og sine erfaringer og gi hverandre støtte og hjelp, sier generalsekretær Nevland. Men det er en utfordring for oss å nå fram med informasjon om våre tilbud til dem som har bruk for oss. Det er derfor nødvendig med et samarbeid med familie, prester, diakoner og andre som kan fortelle om KABB til blinde og svaksynte som de har kontakt med. Ta kontakt med KABB, tlf eller e-post: Trenger du en å snakke med Vi kommer gjerne på besøk ta kontakt! Presten Diakoniarbeideren Sørfold Menighetsblad 21

22 SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 hadde fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars var konfirmanter i Sørfold bøssebærere og samlet inn hele 10185,50 på en kveld! Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten Jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. I tillegg til konfirmantenes innsats kom det inn kr 775,- på Kafe på Vaffelhjørnet, og det er gitt kr 2636,50 gjennom ofringer. Totalt har altså årets aksjon i Sørfold fått inn kr 13597,- Tusen takk for alle bidrag. Du kan fortsatt støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Sørfold Menighetsblad

23 Kirkelige handlinger Døpte i Røsvik kirke Tobias Eidsøren Helland Lukas André Leirvik Furnes Isak Leander Leirvik Furnes Lasse Alexander Hansen Døpte i Helland kapell Jennifer Lopes Mohaug Foto: Leif Strømdal. Døde Petter Gärtner f d Ole Kristian Zahlsen f d Øivind Zakariassen f d Sofie Jentine Amundsen f d Anne Charlotte Sjøgård Myhre f d Mina Andrea Andersen f d Petter Magnus Skog f d Suleima Sjønilva Skog f d Sørfold Menighetsblad 23

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.3,17 Pinsens under Vi har nettopp feiret pinse. Pinse er en av de

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer