Møtereferat. FAU-møte 1. nov /12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. FAU-møte 1. nov 2011 2-2011/12"

Transkript

1 FAU-møte 1. nov /12 Møtereferat Møtedeltakere 1A: Camilla Mathiesen 1B: Stig Morten Flaat 1C: Gunhild Lien 2A: Vera Bue 2B: Einar O. Hjortaas 2C: Pia Katarina Halvorsen 3A: Dag-Håvard Jensen 3B: Egil Johansen / Kari-Anne Moe 3C: Jan Solhøy 4A: John Falck 4B: Therese Olafsson 4C: Anita Hjorteset 5A: Ståle Johannesen 5B: Terje Baugerød 5C: Tone Nesdal Jacobsen 6A: Liv Omdalsmoen Loe 6B: Elisabeth Haakafoss 6C: Guro Carlsen / Kristin L. Halvorsen 7A: Tor-Einar Eriksen 7B: Jack-Fischer Eriksen 7C: Gunn Odvold Sivertsen Rektor Anne Melsom Inviterte Representanter fra Bulk Eiendom vedr utbygging av Q4 Fraværende Alle klassene var representert Møteleder Jack-Fischer Eriksen Referent Einar O. Hjortaas, Dato Tirsdag 1. november 2011 Sted Personalrommet, Bøleråsen skole Sak Vedrørende Oppfølging / Beslutning 1 Formalia a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Valg av ordstyrer og referent 2 Midler a) Regnskapet pr nov 2011 og budsjett for 2011/ ,- er frie midler pr 1. nov Noen penger vil bli brukt i forkant av vinterarrangement og 17. mai. Budsjettet er avhengig av inntekter fra arrangementer og sponsorstøtte ,- (eksl mva) for installasjon av ny lampe inkl lys. FAU har ytterligere en mast til banen. Volleyballnett: Mulig at vi kan få ett nett gratis fra Volleyballforbundet. Ok. Sak 6,5 er lagt til agendaen. Ordstyrer: Jack-Fisher Eriksen Referent: Einar O. Hjortaas Gjennomgang av Ståle Johannesen og Elisabeth Haakafoss FAU-møtet bestemmer at siste lysmast skal etableres. Ståle følger opp elektriker for avtalt arbeid og etablering av siste mast. Ønsker fra elevrådet: Elevrådet setter pris på utelekene. Snurrestenger er veldig populære for jentene og kan også etableres på nedsiden av skolen. Tunell / tube til å skli i, ble nevnt. FAU ber elevrådet komme med en ønskeliste. Følger opp dette til våren. b) Sponsorer Sting sponser skidagen. Skøytebanen: Vanning av skøytebanene er kommunens oppgave (brannvesenet). Kommunen må følges opp slik at de vanner på de rette tidspunktene.

2 Sak Vedrørende Oppfølging / Beslutning c) Foreldrebidrag julen 2011 I fjor mottok FAU kr ,- Tilsvarende ordning presentere i år. Foreslått beløp er kr 250,-. Jack lager brev om FAU-støtte. 3 Skoleovertakelsen 14. okt 2011 a) Tilbakemelding fra foreldrene - For de yngste elevene var entreprenørskapet litt vanskelig. Foreldrene justerte til innholdet. - Akkurat denne dagen bør ingen barn sendes hjem alene. Foreldrene må hente. - Positive tilbakemeldinger. - Forberedelsene kunne vært noe bedre. b) Tilbakemelding fra Rektor Rektor var takknemlig for å kunne ta med personalet på samling. Fjær i hatten til FAU for å ha gjennomført dette. Ungene har vært veldig fornøyde. Ung entreprenørskap synes gjennomføringen var bra. 4 Kantine / Spisetidspunkt Fra Elevrådet a) Kantinedrift Elevrådet ønsker å lage kantine / kiosk en dag i måneden ( klasse). Selg boller, pizzasnurrer, frukt. Noen foreldre kan være negative til salg av boller. Mål: Transaksjonen: Kjøp og salg. Elevene får bestemme selv det de vil selge. FAU ber om en tilbakemelding etter tre mnd. Fra foreldre b) Spisetidspunkt, mulig å forskyve til kl 11.15? Nei, barn er sultne på forskjellige tider. Dessuten er det ikke mulig organisatorisk å endre tidspunktet. 5 Skidag / Sommerskolen - Ressurser a) Skidagen 2012 En ansvarsgruppe må defineres Antatt en søndag i februar. 300 medaljer er bestilt. Camilla er med på maten. De andre navnene? 6 stk? Løypevakter er viktig. Foreslår løype opp mot Jordbærstien Skoleovertakelse vil ikke bli utført hvert år. FAU sponser litt startkapital, kr 2000,-. Følges ikke videre opp. Ansvarlig: Pia K. Halvorsen b) Sommerskolen 2012 En person som bidrar med planlegging av arrangementet Samarbeid med alle tre skolene på Langhus. Manglende respons på FAU-møtet. Mail sendes ut til kontakter i Blogg for sommerskolen finnes. Sommerskolen2011.blogg.no 6 Temakveld ungdom, rus og narkotika Et tilbud til alle foreldre på Bøleråsen skole. FAU dekker kaffe og kjeks. Jack er konfransier / spørsmålstiller. Bøleråsen har vært avventende med å møte opp på denne typen arrangementene Norsk narkotikapolitiforening har foreldreorientering om rus og narkotika; Bry deg.

3 Sak Vedrørende Oppfølging / Beslutning Publisering på Bøleråsen skoles hjemmeside Its learning (foreldrepålogging kommer) FAU-representanter videresender denne til klassene. Invitasjonen har vært distribuert i postmappa. Oppfordres til forslag til temaer 6,5 Nytt pkt Sted: Haugjordet ungdomsskole Tid: Onsdag 16. nov 2011, kl Trafikk - «Kiss and ride» Det er blitt jobbet med dette i flere år. FAU trodde at utbyggingen skulle skje nå i høst. Saken er utsatt. Kommunen har ikke ressurser til å gjennomføre prosjektet. FAU vil klage på saksbehandlingen. Rektor har ikke fått beskjed om at saken er utsatt. FAU forsto det som at «kiss and ride» er en del av utbygging av Bøleråsensenteret. FAU vil invitere Ski kommunes ordfører til et ekstraordinært møte vedr saken. Vi opplever at kommunen ikke jobber med oss i denne saken. FAU vil sende et skriv til Ski kommune og påpeke misnøyen. Ski kommune har ikke respondert på rektors innspill. FAU vil adressere problemet til politikerne i opposisjonen. Arrangementet er gjennomført med over 200 personer til stede. Følges opp av Egil Johansen Kristin Halvorsen Dag-Håvard Jensen Tilleggsinfo, som ikke ble omtalt på møtet, er inkludert nederst i dette referatet. 7 Kl 2100: Kort gjennomgang av utbygging i nærområdet Ved Bulk Eiendom og AF Anlegg 8 Evt deretter*: Alternativer for ferdsel i skogen ved Q4 Ved Ski Kommune * Forutsetter at en representant fra kommunen stiller. 9 Til info Skoleball Nedstemt av elevene. Se notat på neste side Representanter fra Ski Kommune var ikke til stede og det var heller ikke tid til å snakke om dette. Følges evt opp på et annet møte Arbeidsgruppa legges ned.

4 Til pkt 7, Orientering om utbygging av Fugleåsen (Q4) Informasjon gitt av: Morten Holer, anleggsleder entreprenør Johan Rognerrud (AF-gruppen) Ståle Tøften, prosjektetleder entreprenør Johan Rognerrud (AF-gruppen) Torbjørn Moe, partner Bulk Eiendom Generelt og framdrift Bulk Eiendom kjøpte Fugleåsen for 1,5 år siden personer er p.t involvert i prosjektet. Fugleåsen har tre nivåer, kotehøyde 144, 149 og 154 moh. Knuseverk vil bli lagt i nordenden av feltet. Nederste felt (mot veien) er klargjort. Entreprenør har tatt ut 8000 m 3 masse til nå. En million skal tas ut dvs det meste er igjen. Første tomt er ferdig til 1. feb Det vil bli etablert gangvei langs veien og bro (gangsti) over veien kommer til sommeren. Ontime Logistics er første bygning som etableres på 45 mål tomt. Lagerbygningen blir m høyt. Ontime Logistics flytter inn i oktober Entreprenørs arbeidet skal være ferdig 1. oktober Byggeaktiviter fortsetter etter anleggsperioden. Sprengning Det sprenges 1-2 ganger om dagen. Tidspunkter: Det lades om morgenen, sprenger ved kl 11-12, deretter en gang på ettermiddagen, ved kl Risikoområdet for nedslag etter sprengning er nord for stien Stallerud- Regnbuen -Bukkestitjern. Dvs det er i området utenfor ordinære stier. Lørdag kan sprengning forekomme, men ikke store sprengninger fordi da er store deler av manskapene trukket ut. Søndager sprenges det ikke. I forkant av sprengning settes det ut vakter på flere steder. Som i bunnen av akebakken, krysset ved Regnbuen mm. Skytebasen trigger smsvarsling for sprengningen. Meldingen kommer ut i god tid i forkant. Men ikke på en fast tid. Mail til prosjektleder Ståle Tøften gir abonnement på sms-varsling 1. Turvei til Stallerud Entreprenør stenger ikke turveien til Stallerud. Ved sprengning er vakter utplassert og området evakueres. Betongsteiner er satt opp for å forhindre tyveri av utstyr. Ikke for å sperre turgåere. Kontrakten inkluderer tilfredsstillende tursti til Stallerud. Kommentarer fra FAU / Svar entreprenør Enkelte steder mot Stallerud er det nå veldig gjørmete / vått pga anleggsvirksomheten. Entreprenør noterte seg dette. Skolen har flyttet turområdet som konsekvens av anleggsvirsomheten. Entreprenør påpeker at de har kontroll på bevegelser tilgrenset anleggsområdet. Grusbanen er trygt område. Likeledes akebakken. Hva med skidagen? Løypa for skidagen er trygg mht sprengning. Skidagen er på en søndag og da sprenges det ikke. Informasjon er forebyggende og viktig. Det ble referert til sprengningsspruten som havnet på Easy24 sitt område. Hvis det sprenges på samme måte i øverste del av Fugleåsen, er nedslagsfeltet på grusbanen. Entreprenør retter skyteretning mot nord dette er en ikke-situasjon. Er det fare for å ramle ned bratte skrenter? Kanten rundt vil variere: 0 m til 3-4 m. Det er høyest i norddelen av feltet. 2 m gjerde markerer kanter. Er det mulig å bedre / endre ski-traséen akebakken Bukkestitjern? Kommunen er adressaten for dette spørsmålet. Skiforreningen er interessert i det samme. BMX-bane; kunne Bulk bidra? Det fikk vi ikke noe svar på. 1 FAU har Tøftens mail-adr. Send evt en henvendelse til

5 Kommentarer fra Rektor Ikke sprengning i løpet av skoledagen hadde vært det beste. Akebakken: Vi er usikre på bruk av denne. Om det egentlig ikke er farlig, er det et voldsomt smell for små barn. Til sammenlikning; De er redde for brannalarmen. Midttimen kl er ungene ute og leker. Det hadde vært greit at skyting ikke fant sted da. Rektor har et tlf-nr for direkte kontakt til utbygger. Rune Solberg (inspektør) er abonnent av sms-varsling. Ståle Tøften Prosjektleder Torbjørn T. Moe Partner Bulk Eiendom

6 Til pkt 6.5, Trafikk - «Kiss and ride» Saksopplysninger: I rapporten Ski tryggere lokalsamfunn status pr står det, sitat Alle skoler har fått tilrettelagt av- og påstigningsområder ved skoleporten. sitat slutt. Bølersåsen skole har sin hoved adkomst (skoleporten) fra Bølerkollen, i tillegg er det adkomst via gangveier fra Bregnevegen og Skoglia uten av- og påstingningsområder. Skolen disponerte da som nå 20 P-plasser og en rundkjøring utenfor inngangen mot syd/øst for av- og påstigning. Foreldrene har funnet denne løsningen utilfredsstillende og har i lengre tid benyttet deler av en privat tomt bak Spar butikken for bringing og henting av SFO barna. Tomten er nå omregulert og skal bebygges med boliger i FAU har i lengre tid jobbet for en bedre løsning vedrørende trafikkforholdene rundt og ved skolen med spesielt vekt på at henting av SFO barna tar tid. Ved skolestart høsten 2011 hadde skolen i 1 til 3 klasse 212 elever hvorav 186 på SFO. I saksopplysningene for Revisjon av tiltaksdelen i kommunal trafikksikkerhetsplan; handlingsplan vedtatt av kommunestyret SAKNR 83/10 den står det, sitat For 2011 forslås følgende tiltak omsøkt som Aksjon skoleveg-prosjekter; Rosenlundveien Skoglia ved Bøleråsen skole, anlegg av-/påstigningsfelt (tiltak 14) FV 33 Siggerudveien. FV 33 Siggerudveien. FV 33 Vevelstadveien.. FV 33 Siggerudveien FV 33 Siggerudveien.. FV 31 Oppegårdveien Samlede kostnader er kr , av dette utgjør Ski kommunes egenandel anslagsvis kr sitat slutt. I forbindelse med den forestående utbyggingen av Spar tomta (Bøleråsen senter) lagde rektor et notat vedr. trafikksituasjonen ved og rundt skolen. Notatet ble omtalt i saksopplysningene til Forslag til detaljreguleringsplan for Bøleråsen senter SAKNR 19/ Den legger kommunen ut til offentlig ettersyn Forslag til detaljreguleringsplan, Bøleråsen senter naboer og berørte parter blir tilskrevet jfr vedlagt adresseliste. Bøleråsen skole og FAU er ikke på listen, kun hjemmelshavere. Når saken Detaljreguleringsplan for Bøleråsen senter SAKNR 25/ behandles er notatet fra skolen utelatt i samlet saksfremstilling. På FAU-møtet er det vedtatt at Trafikkansvarlig tilskriver kommunen og ber om status, samt når Kiss and Ride forventes ferdig etablert. Når svaret foreligger, legges det frem for FAU for eventuelt videre behandling og tiltak.

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole)

Kari Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) FAU Bønes Skole Dato: 10.04.2013 Referat fra FAU 10. april 2013 Til: Kopi: FAU, Bønes skole Løvby Jørgensen (rektor Bønes skole), Wenche Forstrønen (Bønes skole) Møteleder: Svenn Kjetil Haveland Referent:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer