FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?"

Transkript

1 PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

2 Velkommen til to dagers praksiskurs på en videregående skole Velkommen til utprøving av et utdanningsprogram på en av Asker og Bærums videregående skoler. I løpet av ukene 48 eller 49 skal du tilbringe to dager på en videregående skole i regionen. Målet er at kursene skal gi deg bedre grunnlag for å ta et aktivt og bevisst valg av videre utdanning og yrkesretning. Du vil få utdanningsog yrkesveiledning på alle kursene. Gjennom informasjon samt praktiske og realistiske oppgaver, håper vi du vil få et godt innblikk i et utdanningsprogram som du kunne tenke deg å søke på. Det er mange kurs å velge mellom, så vi håper du har gjort et godt forarbeid på skolen før du velger. (Se også baksiden på brosjyren). Noen praktiske råd: Det er viktig at du møter presis til kursene (kl hver dag). Ta med skrivesaker. Du skal evaluere kursopplegget når du kommer tilbake til egen skole (questback/itl). Det er lurt å notere deg telefonnummeret til skolen du skal til og navnet på kontaktpersonen i tilfelle du ikke finner fram eller må gi beskjed om noe. Det er viktig at du følger de regler og rutiner som gjelder for skolen du skal på. Vi håper at du er nysgjerrig og aktiv og at du stiller spørsmål dersom det er noe du lurer på. Det er også mulig å sende en mail til skolen i etterkant dersom du kommer på noe du trenger å vite mer om. Her kommer en kort oversikt over hva de ulike utdanningsprogrammene tilbyr de to dagene du er på videregående skoler. Du vil også få en oversikt med mer detaljer om utdanningsprogrammet du har valgt og om organiseringen av disse to dagene når du kommer på skolen. Lykke til! Hilsen Karriere Akershus, Asker og Bærum

3 Utdanningsprogram: Bygg og anleggsteknikk (Nesbru) Tittel: Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge. Ved å velge dette programområdet kan du få mange spennende jobber i byggebransjen. Du vil i løpet av det første året komme bort i 22 forskjellige fag. Hovedvekten av undervisningen dreier seg om noen få fag. I inneværende skoleår har vi opprettet klasser i tømrer-, rørfag- og treteknikkfaget. I tillegg har vi en flerfagsgruppe for de som ikke helt vet hva de synes er mest morsomt. Hos oss setter vi fokus på praktisk arbeid i verkstedet (Learning by doing). I løpet av de to dagene vil du møte flinke faglærere som vil hjelpe deg med tømrerarbeid, flislegging med mer. På slutten av dag 2 samles vi i skolens auditorium til en oppsummering og en kort film som viser litt av alle de yrkene du kan utdanne deg til. bruke enkle måleverktøy bruke verktøy og utstyr følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver Spesielle ting du bør ha med deg: Matpakke og arbeidsklær som det ikke er så farlig med. (Vernesko låner du av oss)

4 Design og håndverk (Nesbru, Rud) Tittel: Fremtidens håndverkere? Liker du å jobbe praktisk? Har du lyst til å lære et håndverk? Hvis du kunne tenke deg å bli frisør, interiørkonsulent, kjole og draktsyer, kostymesyer, profileringsdesigner eller møbelsnekker, så velg design og håndverk på Nesbru eller Rud videregående skole! Design og håndverk fører fram mot 52 ulike yrker, og du kan få en smakebit av noen av disse hos oss. I løpet av to dager får du et innblikk i VG1 Design og håndverk VG2 Design og tekstil / Interiør og utstillingsdesign på Nesbru VG2 Design og tekstil / Frisør / design og trearbeid på Rud Vise farge / formsans gjennom praktisk arbeid Skape bestemte uttrykk i enkle produkter Spesielle ting du bør ha med deg: Praktiske arbeidsklær.

5 Elektrofag (Bleiker, Rud) Tittel: Teknologifag fremtidens utdanning? Dette er et utdanningsprogram med stor spennvidde. I noen av yrkene etter dette utdanningsprogrammet arbeider man på 400 meters dyp, mens i andre kan man arbeide med romfart. De fleste som går ut fra vårt utdanningsprogram velger imidlertid tradisjonelt og ønsker å bli elektrikere, automatikere, telemontører, dataelektriker eller ønsker å jobbe med fly. Miljøspørsmål vil kanskje i fremtiden løses ved hjelp av teknikk og automasjon eller data /elektronikk. De fleste faggrupper innenfor elektro er tidløse og går ikke ut på dato. Tenk deg et samfunn uten elektrikeren i fremtiden. Er det mulig? På dette kurset vil du først gjennomgå en sikkerhetsopplæring og få informasjon om utdannings - og yrkesmulighetene innen elektrofag. I løpet av de to dagene vil du også få praktiske oppgaver innen området el-energi hvor du gjør enkle øvelser, målinger og beregninger. I forhold til data og elektronikk og automasjon vil du lære om programmering eller andre systemer. I elektronikk, elnikk og data vil du gjennom teori og praksis lære om overføringer, som for eksempel det å lage en patchesnor. Kurset avsluttes med en oppsummering. El energi : lage en skjøteledning Automasjon: Koble opp en motorstyring Data og elektronikk: bruk av internett og kobling av nettverkskabel Spesielle ting du bør ha med deg: Praktisk arbeidstøy.

6 Helse og sosialfag yrkesfag (Bleiker, Rosenvilde, Rud, Sandvika) Helse og sosialfag med studiekompetanse (Rud) Tittel: Trivsel, helse og glede Bryr du deg om og kan ta hensyn til andre mennesker? Er du god til å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner? Kan du jobbe både selvstendig og i team? Da kan helseog sosialfag være noe for deg. I løpet av to dager vil du få: jobbe sammen med elever som går på VG1 stasjonsundervisning med tema kommunikasjon, helse / trivsel/ livsstil og yrkesorientering informasjon om yrkesvalgsmulighetene Omvisning på de VG2 kurs skolen har Trening i å lage et enkelt måltid kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå drøfte og gi forslag på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsa, både fysisk og psykisk sette sammen enkle måltider og vurdere energi og næringsinnholdet i tråd med råd om et sunt kosthold fra helsemyndighetene gjøre rede for kjennetegn på profesjonalitet i yrkene innenfor oppvekst,-helse-og sosialsektoren Spesielle ting du bør ha med deg: Forkle.

7 Medier og kommunikasjon (Rosenvilde, Sandvika, Nesbru, Bleiker) Tittel: Lag en profesjonell veggavis Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. Du bør ha evne til å formulere en god ide og formidle et budskap, være interessert i digital teknologi, være fleksibel, ha gode samarbeidsevner og evne til kritisk tenkning. I dette kurset vil du først få felles informasjon om medieetikk, Vær Varsom Plakaten og kort om kommunikasjonsmodellen. Første dag deles dere i reportasjeteam med MK elever. Dere bruker utstyr som kamera, lys, bakgrunn og annen rekvisita. Andre dag skal teamene lage en side i Indesign basert på materialet dere lagde dagen før. Dere skal lage headinger, ingress, tekstbokser og bruke bilder som dere har redigert. Alt skrives ut slik at du kan ta det med tilbake på skolen. Med dette opplegget vil du få en oversikt over de fleste kompetansemålene på VG1. drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen journalistikk, informasjon og reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner formidle et budskap ved bruk av balanse, beveglese, kontrast, rytme og fremheving

8 Naturbruk (Stabekk vgs) Tittel: Natur og miljøfag På dette utdanningsprogrammet får du innblikk i forskjellige måter å bruke naturressurser på. Naturen gir oss blant annet mat, materialer og opplevelser. Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag. På naturbruk ved Stabekk vgs er det lagt til rette slik at du kan få spesiell studiekompetanse dersom du velger programfag matematikk og / eller andre realfag Vi deler dagene slik at du kan være med på flest mulige øvelser og undervisningssituasjoner som har med naturen å gjøre. Det legges opp til praktiske øvelser og teoriundervisning. utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting eller fangst velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen bruke riktig arbeidsteknikk, verne- og sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk Spesielle ting du bør ha med deg: Deler av øvelsene vil foregå utendørs. Du må ha varme klær og gode, varme sko/støvler. Klær og støvler må tåle å bli skitne. Før du kommer hit må du få lærerne dine til å lære deg opp i riktig bekledning for riktig værtype.

9 Restaurant og matfag (Rosenvilde, Bleiker, Holmen) Tittel: Fra råvare til smaksopplevelse Du som velger dette utdanningsprogrammet bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Innen flere av yrkene må en regne med varierte arbeidstider og relativt høyt tempo. Restaurant- og matfagene omfatter både håndverks- og industrifag, og mye av opplæringen skjer gjennom praktisk arbeid. Arbeidet kan være fysisk krevende og du må være innstilt på å kunne gi kunder service og matfaglige råd. Opplæringa i restaurant- og matfag skal gi deg erfaring og innsikt til å velge og vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder, måltid og servering. Det gir deg innsikt om mat og drikke, salg og servering og kunnskap om hvor viktig kostholdet er for en helsefremmende livsstil. I løpet av de to dagene vil du få en praktisk og teoretisk innføring i utdanningsprogrammet og videre yrkesvalg. Du får utdelt eget kurshefte, plastforkle og lue. sette sammen og lage enkle produkt og måltid på en kreativ og estetisk måte praktisere god produksjonshygiene, godt renhold og personlig hygiene og gjøre rede for hvorfor dette er viktig for god produksjonsflyt gjøre rede for sammenhengen mellom bransjene innen - restaurant og matfag Spesielle ting du bør ha med deg: Rene gode sko, helst innesko.

10 Service og samferdsel (Eikeli, Dønski, Bleiker, Holmen) Tittel: Grip de spennende mulighetene i en bransje i vekst! Liker du å ha med andre mennesker å gjøre, er høflig, utadvendt, serviceinnstilt og kan tenke deg å være en bedrifts ansikt utad? Kan du tenke deg å jobbe med noe innen servicebransjen som f.eks salg, reiseliv, kontor, sikkerhet, IKT eller transport? Eller kanskje du drømmer om å starte din egen bedrift? Vi vil gi deg spennende smakebiter på dette hos oss disse to dagene! Du vil blant annet få prøvd din kreativitet i arbeid med markedsføring av en bedrift, samt foreta økonomiske beregninger. På skolen vil du få utdelt en brosjyre som våre tre skoler har utarbeidet sammen. Den forklarer karriereløpet for elevene som velger programområdet SERVICE OG SAMFERDSEL. utarbeide en enkel markedsplan bruke behovsteori og motivasjonsbegrepet til å avdekke og tilfredsstille kunders behov gjøre rede for produktutviklingsprosesser og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester beregne pris på varer og tjenester til forbruker Teknikk og industriell produksjon ( TIP) Studiespesialiserende program med vekt på tekniske fag ( Rud) Elektrofag (El) Studiespesialiserende program med vekt på data- og elektronikk ( Rud) Tittel: Går du med en liten ingeniør i magen? Har du praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig? Går du med en liten drøm om å bli ingeniør? Er du god i matematikk og har sans for realfag? Skulle du ønske å få en mer praktisk kobling til realfag? - Da er dette tilbudet innen tekniske fag og data- og elektronikk noe for deg! Opplæringstilbudet på Rud er 3-årig i begge programmene med jevn fordeling av fagene. Disse løpene vil gi deg både spesiell studiekompetanse med vekt på realfagene matematikk og fysikk og kompetanse innen tekniske fag og kjøretøy eller data og elektronikk.. De tekniske fagene og data- og elektronikkfagene gir deg en allsidig utdanning innen de fleste fagområdene en ingeniør trenger. Innen fellesfagene vil du få opplæring i de fagene du trenger for å få spesiell studiekompetanse. Etter tre år på Rud kan du søke høyskoler (ingeniør), NTNU. I dette praksiskurset vil du få smakebiter fra begge disse retningene. Du får egen plan når du kommer til skolen

11 Teknikk og industriell produksjon (Rud og Bleiker) Tittel: Fremtidens teknologi starter her Har du praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig? Kan du arbeide selvstendig og i team? Har du interesse for ny teknologi? Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig. I dette kurset vil du få innblikk i hele fagområdet og om hvilke fagbrev kurset kan lede til. I løpet av de to dagene vil du få praktiske smakebiter fra både fellesfag og programfag, og du vil få kjennskap til/ eventuelt bruke verktøy som er sentrale i utdanningsprogrammet i forhold til sveising, fresing, dreiing og tegning med 3D. Her vil du få lære om både metoder og teknikker. Hvilke fordypning Vg1 og Vg2 tilbyr blir berørt. I løpet av de to dagene vil du bli kjent med fremtidens kjøretøy, CNC maskiner i full aktivitet (styrte dreibenker), morgendagens sveiseutstyr og moderne datateknologi. Du vil også få en praktisk sveiseoppgave og andre spennende utfordringer. Du vil også få innføring i et sentralt og viktig fag som heter Helse- miljø og sikkerhet. Du vil lære om faget prosjekt til fordypning, og vi vil vise deg hvilke muligheter det finnes i vår region og på den enkelte skole når det gjelder videre løp og arbeidsmuligheter. stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgave Spesielle ting du bør ha med deg: Arbeidsklær i bomull, og du må påregne at disse kan bli skitne og at det kan bli hull fra sveising etc. Ta med matpakke.

12 Idrettsfag (Asker, Nadderud, Dønski) Tittel: Bredde/topp idrett Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. På dette kurset vil du få et godt innblikk i både treningslære og aktivitetslære, og du skal gjennomføre en trening med vekt på fysiske, koordinative og psykiske ferdigheter. Under temaet idrett og samfunn vil du måtte gjøre rede for begrepet fair play og viktige verdier som gjelder i dagens idrett. På dag to vil du lære om hva vil det si og være instruktør (treningsledelse). Du vil også delta i en elevstyrt treningsøkt og vurdere praktisk gjennomføring av denne. Til slutt skal du gjennomføre en treningsøkt innenfor en valgt idrett (bredde/topp idrett) De ulike skolene setter opp hvilke idretter som ligger til valg. Oppsummering og evaluering. gjennomføre en trening med hovedvekt på fysiske, koordinative og psykiske ferdigheter delta i en elevstyrt treningsøkt og vurdere praktisk gjennomføring av denne gjennomføre en treningsøkt innenfor valgt idrett få et innblikk i grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag Spesielle ting du bør ha med deg: Ta med treningstøy

13 Musikk, dans og drama (Rud, Bleiker) Tittel: Kreativ læring gjennom ulike uttrykksmåter Har du evner og interesse innen musikk, dans eller drama? Liker du å arbeide med teoretiske fag og ønsker studiekompetanse? På kurset hos oss er målet å gi deg gode opplevelser, og å gjøre deg godt kjent med hvordan utdanningsprogrammet musikk, dans og drama fungerer. Du vil få delta aktivt i praktisk og variert arbeid med de tre ulike fagområdene, samtidig som du vil få oppleve undervisning i de ulike fagene vi tilbyr deg å bli kjent med. Du skal altså bli kjent med programområdet musikk, dans og drama. Dette innebærer: a) Felles programfag musikk dans, drama (der alle prøver seg på alle de tre ulike fagområdene) b) Fordypningen (der du spesialiserer seg på musikk, dans eller drama) følge instruksjon og ledelse pusteteknikk, oppvarming og stemmebruk musikkforståelse, grunnleggende lytteteknikker beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk dansenes bevegelse og grunnelementer kroppsbevissthet bruke bevegelse, kropp, stemme i forhold til det sceniske rommet enkel improvisasjon samhandling Spesielle ting du bør ha med deg: Dag 1: Du må ha med deg tøy og sko som du kan være fysisk aktiv i begge dager. Dag 2 Musikk: Etter avtale med lærere på Rud/Bleiker tar du med deg ditt hovedinstrument (sang er et hovedinstrument).

14 Studiespesialiserende med formgiving (Rosenvilde, Bleiker) Tittel: Fra ide til plakat Ønsker du generell studiekompetanse og vil gjøre et dypdykk i formgivingsfaget? Har du estetisk sans og kreative evner og anlegg? Da kan dette utdanningsprogrammet være et riktig valg for deg. Her kan du utdanne deg videre og senere jobbe med områder som design, tegning, arkitektur, mote, scenografi, interiørarkitektur, kunsthistorie og mye mer. Hos oss vil du dag en få introduksjon på avdelingen til oppgaven du skal gjøre på kurset; hvordan lage en plakat bruk av farger Du vil også få prøvd deg på Photoshop og få praktisk arbeid i verkstedene. Dag to får du presentasjon av utdanningsprogrammet og hvilke utdanninger du kan ta/ hvilke yrker du kan bli etter dette programmet. Du vil få se filmen tre streker og fortsette det praktiske arbeidet i verkstedene for å ferdigstille plakat. bruke komposisjonsprinsipper for å visualisere inntrykk, ideer og budskap kombindere farger, former og materialer til et ønsket uttrykk bruke varierte materialer, redskaper og teknikker i skapende arbeid Spesielle ting du bør ha med deg: Blyanter og tegnesaker

15 Studiespesialisering (SSP) (Asker, Bleiker, Nesbru, Dønski, Rosenvilde, Valler, Sandvika, Nadderud, Eikeli, Stabekk) Tittel: Spesiell studiekompetanse eller generell studiekompetanse? Dette utdanningsprogrammet gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Her kan du få både spesiell studiekompetanse (krav om spesielle fag) og generell studiekompetanse. Du kan i 2. klasse velge mellom mange spennende fag innen områdene realfag, språk- samfunnsfag og økonomi som kvalifiserer til de aller fleste høyere studier. Noen skoler tilbyr også kombinasjonsmuligheter med andre programfag fra andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse. På 2 dagers kurset på SSP vil vi gi deg en generell innføring i utdanningsprogrammet SSP og så vil alle få en økt med realfag, en med språkfag og en med samfunnsfag og økonomi. I realfag vil vi gi deg innblikk i de realfag du kan velge. Du vil bli kjent med fag som biologi, fysikk, kjemi, geofag og informasjonstekonologi. I tillegg vil forsøke å tydeliggjøre forskjellene i de ulike matematikkkursene som 1T og 1P samt R1, S1 og 2P. I språkfag vil du få vite hvilke språkkunnskaper du trenger i videre studier og yrkesvalg og hvilke valgmuligheter som finnes. Du få innføring i både internasjonal engelsk og i annet fremmedspråk. I samfunnsfag/økonomi økten vil du få smakebiter fra noen av de fagene skolen tilbyr. Hvilke fag som skolene gir deg en ekstra smakebit i, vil variere noe etter hvilken skole du er på og hva de tilbyr, men du vil få innføring i helheten først. Du vil få praktiske oppgaver, aktiviteter, øvelser og utdannings/yrkesorientering innen alle programområdene. Du vil få en egen brosjyre om dette utdanningsprogrammet når du kommer til skolen. Spesielle ting du bør ha med deg: Kalkulator og skrivesaker

16 Etter at du har gjort forarbeid på skolen i forbindelse med valg av praksiskurs OG lest denne brosjyren, svar på følgende og diskuter med din lærer i Utdanningsvalg / rådgiver før du melder deg på TWM Reklamebyrå AS 09/10 1. Jeg kunne ønske meg praksiskurs i disse to utdanningsprogrammene, fordi Dette tror jeg må til for at jeg skal mestre og lykkes i disse to utdanningsprogrammene? 3. Hva tenker du at du kan bruke disse utdanningene til senere i livet? 4. Jeg vil finne mer ut om dette når jeg kommer ut på praksiskurset: 5. Lag 3 spørsmål du ønsker å få svar på når du kommer ut på de videregående skolene. Ta med disse til det praksiskurset du skal på og finn svarene i løpet av kurset. Jeg er interessert i fremtiden, for det er der jeg skal tilbringe resten av mitt liv. Charles F. Kettering

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer