FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?"

Transkript

1 PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

2 Velkommen til to dagers praksiskurs på en videregående skole Velkommen til utprøving av et utdanningsprogram på en av Asker og Bærums videregående skoler. I løpet av ukene 48 eller 49 skal du tilbringe to dager på en videregående skole i regionen. Målet er at kursene skal gi deg bedre grunnlag for å ta et aktivt og bevisst valg av videre utdanning og yrkesretning. Du vil få utdanningsog yrkesveiledning på alle kursene. Gjennom informasjon samt praktiske og realistiske oppgaver, håper vi du vil få et godt innblikk i et utdanningsprogram som du kunne tenke deg å søke på. Det er mange kurs å velge mellom, så vi håper du har gjort et godt forarbeid på skolen før du velger. (Se også baksiden på brosjyren). Noen praktiske råd: Det er viktig at du møter presis til kursene (kl hver dag). Ta med skrivesaker. Du skal evaluere kursopplegget når du kommer tilbake til egen skole (questback/itl). Det er lurt å notere deg telefonnummeret til skolen du skal til og navnet på kontaktpersonen i tilfelle du ikke finner fram eller må gi beskjed om noe. Det er viktig at du følger de regler og rutiner som gjelder for skolen du skal på. Vi håper at du er nysgjerrig og aktiv og at du stiller spørsmål dersom det er noe du lurer på. Det er også mulig å sende en mail til skolen i etterkant dersom du kommer på noe du trenger å vite mer om. Her kommer en kort oversikt over hva de ulike utdanningsprogrammene tilbyr de to dagene du er på videregående skoler. Du vil også få en oversikt med mer detaljer om utdanningsprogrammet du har valgt og om organiseringen av disse to dagene når du kommer på skolen. Lykke til! Hilsen Karriere Akershus, Asker og Bærum

3 Utdanningsprogram: Bygg og anleggsteknikk (Nesbru) Tittel: Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge. Ved å velge dette programområdet kan du få mange spennende jobber i byggebransjen. Du vil i løpet av det første året komme bort i 22 forskjellige fag. Hovedvekten av undervisningen dreier seg om noen få fag. I inneværende skoleår har vi opprettet klasser i tømrer-, rørfag- og treteknikkfaget. I tillegg har vi en flerfagsgruppe for de som ikke helt vet hva de synes er mest morsomt. Hos oss setter vi fokus på praktisk arbeid i verkstedet (Learning by doing). I løpet av de to dagene vil du møte flinke faglærere som vil hjelpe deg med tømrerarbeid, flislegging med mer. På slutten av dag 2 samles vi i skolens auditorium til en oppsummering og en kort film som viser litt av alle de yrkene du kan utdanne deg til. bruke enkle måleverktøy bruke verktøy og utstyr følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver Spesielle ting du bør ha med deg: Matpakke og arbeidsklær som det ikke er så farlig med. (Vernesko låner du av oss)

4 Design og håndverk (Nesbru, Rud) Tittel: Fremtidens håndverkere? Liker du å jobbe praktisk? Har du lyst til å lære et håndverk? Hvis du kunne tenke deg å bli frisør, interiørkonsulent, kjole og draktsyer, kostymesyer, profileringsdesigner eller møbelsnekker, så velg design og håndverk på Nesbru eller Rud videregående skole! Design og håndverk fører fram mot 52 ulike yrker, og du kan få en smakebit av noen av disse hos oss. I løpet av to dager får du et innblikk i VG1 Design og håndverk VG2 Design og tekstil / Interiør og utstillingsdesign på Nesbru VG2 Design og tekstil / Frisør / design og trearbeid på Rud Vise farge / formsans gjennom praktisk arbeid Skape bestemte uttrykk i enkle produkter Spesielle ting du bør ha med deg: Praktiske arbeidsklær.

5 Elektrofag (Bleiker, Rud) Tittel: Teknologifag fremtidens utdanning? Dette er et utdanningsprogram med stor spennvidde. I noen av yrkene etter dette utdanningsprogrammet arbeider man på 400 meters dyp, mens i andre kan man arbeide med romfart. De fleste som går ut fra vårt utdanningsprogram velger imidlertid tradisjonelt og ønsker å bli elektrikere, automatikere, telemontører, dataelektriker eller ønsker å jobbe med fly. Miljøspørsmål vil kanskje i fremtiden løses ved hjelp av teknikk og automasjon eller data /elektronikk. De fleste faggrupper innenfor elektro er tidløse og går ikke ut på dato. Tenk deg et samfunn uten elektrikeren i fremtiden. Er det mulig? På dette kurset vil du først gjennomgå en sikkerhetsopplæring og få informasjon om utdannings - og yrkesmulighetene innen elektrofag. I løpet av de to dagene vil du også få praktiske oppgaver innen området el-energi hvor du gjør enkle øvelser, målinger og beregninger. I forhold til data og elektronikk og automasjon vil du lære om programmering eller andre systemer. I elektronikk, elnikk og data vil du gjennom teori og praksis lære om overføringer, som for eksempel det å lage en patchesnor. Kurset avsluttes med en oppsummering. El energi : lage en skjøteledning Automasjon: Koble opp en motorstyring Data og elektronikk: bruk av internett og kobling av nettverkskabel Spesielle ting du bør ha med deg: Praktisk arbeidstøy.

6 Helse og sosialfag yrkesfag (Bleiker, Rosenvilde, Rud, Sandvika) Helse og sosialfag med studiekompetanse (Rud) Tittel: Trivsel, helse og glede Bryr du deg om og kan ta hensyn til andre mennesker? Er du god til å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner? Kan du jobbe både selvstendig og i team? Da kan helseog sosialfag være noe for deg. I løpet av to dager vil du få: jobbe sammen med elever som går på VG1 stasjonsundervisning med tema kommunikasjon, helse / trivsel/ livsstil og yrkesorientering informasjon om yrkesvalgsmulighetene Omvisning på de VG2 kurs skolen har Trening i å lage et enkelt måltid kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå drøfte og gi forslag på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsa, både fysisk og psykisk sette sammen enkle måltider og vurdere energi og næringsinnholdet i tråd med råd om et sunt kosthold fra helsemyndighetene gjøre rede for kjennetegn på profesjonalitet i yrkene innenfor oppvekst,-helse-og sosialsektoren Spesielle ting du bør ha med deg: Forkle.

7 Medier og kommunikasjon (Rosenvilde, Sandvika, Nesbru, Bleiker) Tittel: Lag en profesjonell veggavis Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. Du bør ha evne til å formulere en god ide og formidle et budskap, være interessert i digital teknologi, være fleksibel, ha gode samarbeidsevner og evne til kritisk tenkning. I dette kurset vil du først få felles informasjon om medieetikk, Vær Varsom Plakaten og kort om kommunikasjonsmodellen. Første dag deles dere i reportasjeteam med MK elever. Dere bruker utstyr som kamera, lys, bakgrunn og annen rekvisita. Andre dag skal teamene lage en side i Indesign basert på materialet dere lagde dagen før. Dere skal lage headinger, ingress, tekstbokser og bruke bilder som dere har redigert. Alt skrives ut slik at du kan ta det med tilbake på skolen. Med dette opplegget vil du få en oversikt over de fleste kompetansemålene på VG1. drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen journalistikk, informasjon og reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner formidle et budskap ved bruk av balanse, beveglese, kontrast, rytme og fremheving

8 Naturbruk (Stabekk vgs) Tittel: Natur og miljøfag På dette utdanningsprogrammet får du innblikk i forskjellige måter å bruke naturressurser på. Naturen gir oss blant annet mat, materialer og opplevelser. Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag. På naturbruk ved Stabekk vgs er det lagt til rette slik at du kan få spesiell studiekompetanse dersom du velger programfag matematikk og / eller andre realfag Vi deler dagene slik at du kan være med på flest mulige øvelser og undervisningssituasjoner som har med naturen å gjøre. Det legges opp til praktiske øvelser og teoriundervisning. utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting eller fangst velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen bruke riktig arbeidsteknikk, verne- og sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk Spesielle ting du bør ha med deg: Deler av øvelsene vil foregå utendørs. Du må ha varme klær og gode, varme sko/støvler. Klær og støvler må tåle å bli skitne. Før du kommer hit må du få lærerne dine til å lære deg opp i riktig bekledning for riktig værtype.

9 Restaurant og matfag (Rosenvilde, Bleiker, Holmen) Tittel: Fra råvare til smaksopplevelse Du som velger dette utdanningsprogrammet bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Innen flere av yrkene må en regne med varierte arbeidstider og relativt høyt tempo. Restaurant- og matfagene omfatter både håndverks- og industrifag, og mye av opplæringen skjer gjennom praktisk arbeid. Arbeidet kan være fysisk krevende og du må være innstilt på å kunne gi kunder service og matfaglige råd. Opplæringa i restaurant- og matfag skal gi deg erfaring og innsikt til å velge og vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder, måltid og servering. Det gir deg innsikt om mat og drikke, salg og servering og kunnskap om hvor viktig kostholdet er for en helsefremmende livsstil. I løpet av de to dagene vil du få en praktisk og teoretisk innføring i utdanningsprogrammet og videre yrkesvalg. Du får utdelt eget kurshefte, plastforkle og lue. sette sammen og lage enkle produkt og måltid på en kreativ og estetisk måte praktisere god produksjonshygiene, godt renhold og personlig hygiene og gjøre rede for hvorfor dette er viktig for god produksjonsflyt gjøre rede for sammenhengen mellom bransjene innen - restaurant og matfag Spesielle ting du bør ha med deg: Rene gode sko, helst innesko.

10 Service og samferdsel (Eikeli, Dønski, Bleiker, Holmen) Tittel: Grip de spennende mulighetene i en bransje i vekst! Liker du å ha med andre mennesker å gjøre, er høflig, utadvendt, serviceinnstilt og kan tenke deg å være en bedrifts ansikt utad? Kan du tenke deg å jobbe med noe innen servicebransjen som f.eks salg, reiseliv, kontor, sikkerhet, IKT eller transport? Eller kanskje du drømmer om å starte din egen bedrift? Vi vil gi deg spennende smakebiter på dette hos oss disse to dagene! Du vil blant annet få prøvd din kreativitet i arbeid med markedsføring av en bedrift, samt foreta økonomiske beregninger. På skolen vil du få utdelt en brosjyre som våre tre skoler har utarbeidet sammen. Den forklarer karriereløpet for elevene som velger programområdet SERVICE OG SAMFERDSEL. utarbeide en enkel markedsplan bruke behovsteori og motivasjonsbegrepet til å avdekke og tilfredsstille kunders behov gjøre rede for produktutviklingsprosesser og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester beregne pris på varer og tjenester til forbruker Teknikk og industriell produksjon ( TIP) Studiespesialiserende program med vekt på tekniske fag ( Rud) Elektrofag (El) Studiespesialiserende program med vekt på data- og elektronikk ( Rud) Tittel: Går du med en liten ingeniør i magen? Har du praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig? Går du med en liten drøm om å bli ingeniør? Er du god i matematikk og har sans for realfag? Skulle du ønske å få en mer praktisk kobling til realfag? - Da er dette tilbudet innen tekniske fag og data- og elektronikk noe for deg! Opplæringstilbudet på Rud er 3-årig i begge programmene med jevn fordeling av fagene. Disse løpene vil gi deg både spesiell studiekompetanse med vekt på realfagene matematikk og fysikk og kompetanse innen tekniske fag og kjøretøy eller data og elektronikk.. De tekniske fagene og data- og elektronikkfagene gir deg en allsidig utdanning innen de fleste fagområdene en ingeniør trenger. Innen fellesfagene vil du få opplæring i de fagene du trenger for å få spesiell studiekompetanse. Etter tre år på Rud kan du søke høyskoler (ingeniør), NTNU. I dette praksiskurset vil du få smakebiter fra begge disse retningene. Du får egen plan når du kommer til skolen

11 Teknikk og industriell produksjon (Rud og Bleiker) Tittel: Fremtidens teknologi starter her Har du praktisk sans, godt håndlag og er nøyaktig? Kan du arbeide selvstendig og i team? Har du interesse for ny teknologi? Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig. I dette kurset vil du få innblikk i hele fagområdet og om hvilke fagbrev kurset kan lede til. I løpet av de to dagene vil du få praktiske smakebiter fra både fellesfag og programfag, og du vil få kjennskap til/ eventuelt bruke verktøy som er sentrale i utdanningsprogrammet i forhold til sveising, fresing, dreiing og tegning med 3D. Her vil du få lære om både metoder og teknikker. Hvilke fordypning Vg1 og Vg2 tilbyr blir berørt. I løpet av de to dagene vil du bli kjent med fremtidens kjøretøy, CNC maskiner i full aktivitet (styrte dreibenker), morgendagens sveiseutstyr og moderne datateknologi. Du vil også få en praktisk sveiseoppgave og andre spennende utfordringer. Du vil også få innføring i et sentralt og viktig fag som heter Helse- miljø og sikkerhet. Du vil lære om faget prosjekt til fordypning, og vi vil vise deg hvilke muligheter det finnes i vår region og på den enkelte skole når det gjelder videre løp og arbeidsmuligheter. stille inn, bruke og overvåke maskiner og enkle anlegg velge sammenføyningsmetode og utføre sammenføyninger i henhold til arbeidsoppgaver og materialtype beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver, og beskrive alternative materialvalg velge riktig måleverktøy i forhold til arbeidsoppgave Spesielle ting du bør ha med deg: Arbeidsklær i bomull, og du må påregne at disse kan bli skitne og at det kan bli hull fra sveising etc. Ta med matpakke.

12 Idrettsfag (Asker, Nadderud, Dønski) Tittel: Bredde/topp idrett Du som velger idrettsfag bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. På dette kurset vil du få et godt innblikk i både treningslære og aktivitetslære, og du skal gjennomføre en trening med vekt på fysiske, koordinative og psykiske ferdigheter. Under temaet idrett og samfunn vil du måtte gjøre rede for begrepet fair play og viktige verdier som gjelder i dagens idrett. På dag to vil du lære om hva vil det si og være instruktør (treningsledelse). Du vil også delta i en elevstyrt treningsøkt og vurdere praktisk gjennomføring av denne. Til slutt skal du gjennomføre en treningsøkt innenfor en valgt idrett (bredde/topp idrett) De ulike skolene setter opp hvilke idretter som ligger til valg. Oppsummering og evaluering. gjennomføre en trening med hovedvekt på fysiske, koordinative og psykiske ferdigheter delta i en elevstyrt treningsøkt og vurdere praktisk gjennomføring av denne gjennomføre en treningsøkt innenfor valgt idrett få et innblikk i grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag Spesielle ting du bør ha med deg: Ta med treningstøy

13 Musikk, dans og drama (Rud, Bleiker) Tittel: Kreativ læring gjennom ulike uttrykksmåter Har du evner og interesse innen musikk, dans eller drama? Liker du å arbeide med teoretiske fag og ønsker studiekompetanse? På kurset hos oss er målet å gi deg gode opplevelser, og å gjøre deg godt kjent med hvordan utdanningsprogrammet musikk, dans og drama fungerer. Du vil få delta aktivt i praktisk og variert arbeid med de tre ulike fagområdene, samtidig som du vil få oppleve undervisning i de ulike fagene vi tilbyr deg å bli kjent med. Du skal altså bli kjent med programområdet musikk, dans og drama. Dette innebærer: a) Felles programfag musikk dans, drama (der alle prøver seg på alle de tre ulike fagområdene) b) Fordypningen (der du spesialiserer seg på musikk, dans eller drama) følge instruksjon og ledelse pusteteknikk, oppvarming og stemmebruk musikkforståelse, grunnleggende lytteteknikker beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk dansenes bevegelse og grunnelementer kroppsbevissthet bruke bevegelse, kropp, stemme i forhold til det sceniske rommet enkel improvisasjon samhandling Spesielle ting du bør ha med deg: Dag 1: Du må ha med deg tøy og sko som du kan være fysisk aktiv i begge dager. Dag 2 Musikk: Etter avtale med lærere på Rud/Bleiker tar du med deg ditt hovedinstrument (sang er et hovedinstrument).

14 Studiespesialiserende med formgiving (Rosenvilde, Bleiker) Tittel: Fra ide til plakat Ønsker du generell studiekompetanse og vil gjøre et dypdykk i formgivingsfaget? Har du estetisk sans og kreative evner og anlegg? Da kan dette utdanningsprogrammet være et riktig valg for deg. Her kan du utdanne deg videre og senere jobbe med områder som design, tegning, arkitektur, mote, scenografi, interiørarkitektur, kunsthistorie og mye mer. Hos oss vil du dag en få introduksjon på avdelingen til oppgaven du skal gjøre på kurset; hvordan lage en plakat bruk av farger Du vil også få prøvd deg på Photoshop og få praktisk arbeid i verkstedene. Dag to får du presentasjon av utdanningsprogrammet og hvilke utdanninger du kan ta/ hvilke yrker du kan bli etter dette programmet. Du vil få se filmen tre streker og fortsette det praktiske arbeidet i verkstedene for å ferdigstille plakat. bruke komposisjonsprinsipper for å visualisere inntrykk, ideer og budskap kombindere farger, former og materialer til et ønsket uttrykk bruke varierte materialer, redskaper og teknikker i skapende arbeid Spesielle ting du bør ha med deg: Blyanter og tegnesaker

15 Studiespesialisering (SSP) (Asker, Bleiker, Nesbru, Dønski, Rosenvilde, Valler, Sandvika, Nadderud, Eikeli, Stabekk) Tittel: Spesiell studiekompetanse eller generell studiekompetanse? Dette utdanningsprogrammet gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Her kan du få både spesiell studiekompetanse (krav om spesielle fag) og generell studiekompetanse. Du kan i 2. klasse velge mellom mange spennende fag innen områdene realfag, språk- samfunnsfag og økonomi som kvalifiserer til de aller fleste høyere studier. Noen skoler tilbyr også kombinasjonsmuligheter med andre programfag fra andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse. På 2 dagers kurset på SSP vil vi gi deg en generell innføring i utdanningsprogrammet SSP og så vil alle få en økt med realfag, en med språkfag og en med samfunnsfag og økonomi. I realfag vil vi gi deg innblikk i de realfag du kan velge. Du vil bli kjent med fag som biologi, fysikk, kjemi, geofag og informasjonstekonologi. I tillegg vil forsøke å tydeliggjøre forskjellene i de ulike matematikkkursene som 1T og 1P samt R1, S1 og 2P. I språkfag vil du få vite hvilke språkkunnskaper du trenger i videre studier og yrkesvalg og hvilke valgmuligheter som finnes. Du få innføring i både internasjonal engelsk og i annet fremmedspråk. I samfunnsfag/økonomi økten vil du få smakebiter fra noen av de fagene skolen tilbyr. Hvilke fag som skolene gir deg en ekstra smakebit i, vil variere noe etter hvilken skole du er på og hva de tilbyr, men du vil få innføring i helheten først. Du vil få praktiske oppgaver, aktiviteter, øvelser og utdannings/yrkesorientering innen alle programområdene. Du vil få en egen brosjyre om dette utdanningsprogrammet når du kommer til skolen. Spesielle ting du bør ha med deg: Kalkulator og skrivesaker

16 Etter at du har gjort forarbeid på skolen i forbindelse med valg av praksiskurs OG lest denne brosjyren, svar på følgende og diskuter med din lærer i Utdanningsvalg / rådgiver før du melder deg på TWM Reklamebyrå AS 09/10 1. Jeg kunne ønske meg praksiskurs i disse to utdanningsprogrammene, fordi Dette tror jeg må til for at jeg skal mestre og lykkes i disse to utdanningsprogrammene? 3. Hva tenker du at du kan bruke disse utdanningene til senere i livet? 4. Jeg vil finne mer ut om dette når jeg kommer ut på praksiskurset: 5. Lag 3 spørsmål du ønsker å få svar på når du kommer ut på de videregående skolene. Ta med disse til det praksiskurset du skal på og finn svarene i løpet av kurset. Jeg er interessert i fremtiden, for det er der jeg skal tilbringe resten av mitt liv. Charles F. Kettering

UTDANNINGSVALG KURSOVERSIKT Praksiskurs på videregående skoler Asker og Bærum 2011/2012

UTDANNINGSVALG KURSOVERSIKT Praksiskurs på videregående skoler Asker og Bærum 2011/2012 UTDANNINGSVALG KURSOVERSIKT Praksiskurs på videregående skoler Asker og Bærum 2011/2012 Velkommen til praksiskurs høsten 2011 I løpet av uke 48 og 49 vil du få tilbud om å komme på et utdanningsprogram

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere.

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere. Eiker vgs 5322 Design og håndverk Eiker vgs 5322 12.11.2014 09.15 11.00 Undervisning 11.00 11.45 Lunsj (Kantina er åpen) 11.45 13.30 Undervisning 12.11.2014 09:15:00-13:30:00 Kursbeskrivelse for de enkelte

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn.

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Rådgiver Marte S. Karset 2011/2012 Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Kunnskapsløfte Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert

Detaljer

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene)

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) UTPRØVING VED RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2016 Vi ønsker alle ungdomsskoleelever hjertelig velkommen til skolen vår. Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) STUDIESPESIALISERING

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar - FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2016/2017. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2016/2017. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2016/2017 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta et av dine første valg for

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Innhold DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Glemmen vgs Innhold Glemmen videregående skole Traraveien 0 Fredrikstad Telefon: 9 9 00 Telefax: 9 9 0 DESIGN OG HÅNDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG SOSIALFAG MEDIER OG KOMMUNIKASJON RESTAURANT- OG MATFAG TEKNIKK

Detaljer

ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Elever på 10. trinn i Follo inviteres til praksiskurs på disse utdanningsprogrammene: Studiespesialisering Internasjonal Baccalaureate Kunst, design og arkitektur Idrettsfag Helse-

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG DESIGN OG HÅNDVERK ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med design og håndverk versjon

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag Minilæreplan i Restaurant- og matfag Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen Fagopplæring i ferdigbetongbransjen Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen 1. år 2. år Idrettsfag Idrettsfag Arbeidsmaskiner Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Automatisering Studiespesialisering

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Program for utprøving uke 45 2010

Program for utprøving uke 45 2010 Romsdal videregående skole Program for utprøving uke 45 2010 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON - 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser vi våre verkstedlokaler

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 9. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 HAUGALANDET Velkommen til faget

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping

Andøy videregående skole. ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping Andøy videregående skole ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Utvikling gjennom kunnskap, mestring og nyskaping VELKOMMEN TIL ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Andøy videregående skole er en kombinert videregående skole med

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Mekanisk På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE HVOR SKAL JEG GÅ?

NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE HVOR SKAL JEG GÅ? NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE HVOR SKAL JEG GÅ? 1 2 Utdanningsprogram: På Nesbru har vi et bredt utvalg av utdanningsprogram. Dette gir mange muligheter. Yrkes- og spesiell studiekompetanse (YSK) Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Utdanningsvalg. Praksiskurs i videregående skole på Nedre Romerike

Utdanningsvalg. Praksiskurs i videregående skole på Nedre Romerike Utdanningsvalg Praksiskurs i videregående skole på Nedre Romerike 1 VELKOMMEN TIL PRAKSISKURS! Velkommen til praksiskurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta et av dine første valg

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer