Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no"

Transkript

1 Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA"

2 Dugnadsinnsats fra frivillige i lag og organisasjoner, har i mange år vært en viktig ressurs i mange lokalsamfunn. Denne innsatsen har vært avgjørende for at lokalsamfunn rundt i landet har kunnet realisere prosjekter. Vi ønsker med dette heftet å stimulere til å få tilbake noe av denne dugnadsånden. En dugnad som er godt organisert, kan være både morsom og spleisende for et lokalsamfunn. Det er ikke hver dag vi kan gjøre en innsats for ungene og nærmiljøet. Nå har alle muligheten til å skape en kjempefin møteplass i lokalmiljøet hvor ungene kan drive egenorganisert trening og lek.anlegget kan bli satt opp på to til tre uker med god innsats fra oss alle. Scansis løkka vi nå sammen skal bygge litt tips og veiledning, vil gjøre dere litt mer trygge. Vi har nå fått mye erfaring fra a til å, som vi vil prøve å dele litt med dere nå. Å gjøre ting sammen for liten og stor, blir gøy, spesielt der man selv bor. Studer heftet, her er en del gode tips og vink, så skal dere se, at dere skyter blink. Hvem trenger vi: Anleggsansvarlig Gravemaskin og fører Lastebil og fører Ansvarlig forskalingssnekker Ansvarlig grunnarbeider Sveiser og sveiseapparat Elektriker Dugnadsgjeng Ansvarlig for dugnadsgjengens ve og vel Hva trenger vi av utstyr: Kikkert eller laser Hånddreven komprimator Materiell til forskaling Betong til støping av ringmur Målebånd Hammer, spiker, sag, øks mm Spader, krafser, trillebår mm 2

3 Arbeidsbeskrivelse: Vi har valgt å ta utgangspunkt i et anlegg som settes opp på en allerede eksisterende flate, egnet for formålet. Enten den er belagt med asfalt, eller den fremstår som en eksisterende grusbane. Hvis dette ikke er tilfelle, vil man først måtte opparbeide en gruset flate som underlag for videre arbeid. Grunnarbeider: Hvis det er en asfaltert flate, anbefaler vi at asfalten fjernes først. Dette for å unngå vannansamling i bunnen av løkka. 1 Fjerning og bortkjøring av eksisterende asfaltdekke på ønsket areal. Målsatt skisse for ytterarealer på "Scansis løkka" er vist på tegning 1, i dette heftet. Arbeidet kan utføres med gravemaskin og lastebil. 2 Deretter avrettes flaten, slik at man får et jevnt og godt underlag for en ringmur. Dette arbeidet utføres også hvis man har en gruslagt flate som utgangspunkt. 3 Før forskaling av ringmur, er det fornuftig og legge to til tre lastebillass med egnet masse, rundt løkkas tenkte midtpunkt. Egnet masse for fylling innvendig i ringmur, og til bruk som underlag for sandfylt kunstgress kan være: Bunnlag: Drenerende masser 17 cm, masser med kornfraksjoner 4-32 mm. Topplag: Drenerende masser 3 cm, masser med kornfraksjoner 0-8 mm. med god dreneringsevne. Forskaling før støping av ringmur: 1 Ved forskaling før støping av ringmur er det viktig at en person med erfaring,, leder arbeidet. I tillegg bør det delta ytterligere 5 6 personer. 2 Mål ut for ringmur, samt sett ut senterlinje som vist på tegning 1. Alle utmålinger for ringmur er vist på tegning 1 og 2. 3 Deretter lages salinger for snoring, som vist på tegning 1. 4 Når snorer er trukket, kan forskalingen begynne. Forskalingen utføres nøyaktig og etter tegning 2. Tips før forskaling! Arbeidet med forskalingen blir lettere hvis hele den aktuelle baneflaten er nøye avrettet. Egnet forskalingsmateriell kan være 2" x 8" plank. Husk at det kan være andre i nærområdet som kan tenkes å gjøre bruk av forskalingsmateriellet senere. Det kan derfor være fornuftig å smøre slippmiddel på materiellet før støping. Start med forskaling ved det ene målet, og fortsett deretter ut mot begge langsider. Viktig kontrollmål er som vist på tegning 2: 10,76 meter fra senter til utvendig betongkant på kortsidene. 3

4 Armering og støping av ringmur: Når forskalingen er ferdig satt opp, bindes 4 stk 12 mm jern - opp i dobbelt hode spiker. 2 jern bindes opp 5 cm over bunn av forskaling, og 2 jern bindes opp 5 cm under tenkt krone på ringmur. Se detaljtegning på tegning 2. Hvis anlegget skal ha lysmaster, må fundamentplater for lysmaster settes opp før støping. NB! Viktig at tilstrekkelig med kabel til lys trekkes til begge lysmaster og til strømkilde før støping. Når ovenstående er utført kan støping begynne. Egnet betongtype for støping er: C35 blanding. Man trenger ca 6 m3 betong til å støpe ringmuren til "Scansis løkka", uten baug elementer. Etter at ringmuren er fylt med betong, må fundamentplater i stål nedstøpes i betongen. Det er særdeles viktig at man her er svært nøye med plassering av fundamentplater. Disse må plasseres nøyaktig som vist på tegning nummer 3 i heftet, samtidig som de skal stå i samme høyde.til dette arbeidet bør egnet nivileringsustyr benyttes. Dagen etter støping, kan forskalingen fjernes. Fylling av masser innvendig for ringmur: Etter at ringmuren er støpt ferdig, skal innvendig areal fylles med egnet masse. Egnet masse er beskrevet under grunnarbeider på side 2 i heftet. Massene planeres ut ved hjelp av gravemaskin eller annet egnet utstyr. Avslutningsvis skal finplanering gjøres. NB! Finplanering av massene er svært viktig. Avrettet flate bør avsluttes i høyde med ringmur og være svært nøye avrettet og komprimert. Dette fordi at ferdig baneflate skal bli best mulig. 4

5 Montering av kunstgress, samt reising av "Scansis løkka": Installasjon av kunstgress, samt reising av "Scansis løkka", foretas normalt delvis som dugnadsarbeide under ledelse av en kyndig montør fra Scansis AS. I forbindelse med dette arbeidet, som er beregnet til ca 10 timer, er det veldig viktig at byggherre på forhånd har gjort følgende forberedelser til denne dagen: Byggherre har på forhånd assistert transportør ved lossing av kunstgress, sand til kunstgress og Scansis løkka. Her er det nødvendig med egnet løfteutstyr, som for eksempel truck, traktor med løfteapparat el. Byggherre har på forhånd slipt galvaniserte rørstusser på elementer til Scansis løkka Byggherre stiller med 6 personer, fullgod arbeidskraft Byggherre har tilgjengelig egnet utstyr for å løfte sandsekker til kunstgress, vekt 1000 kg Byggherre må ha ordnet med strømtilførsel til anlegget Byggherre har tilgjengelig sveisekyndig person og utstyr for sveising til fundamentplater Det er her viktig og merke seg at sveising av elementene i "Scansis løkka" til allerede nedstøpte fundamentplater, ikke utføres av vårt personell. Etter installasjon av kunstgress, samt reising av "Scansis løkka" vil følgende arbeidsoppgaver gjenstå: Sveising av elementene i "Scansis løkka" til allerede nedstøpte fundamentplater. Her er det behov for en sveisekyndig person, samt egnet sveiseutstyr. Det er også viktig at sveiseren har 2 3 personer til hjelp i dette arbeidet. Etter fullført sveising er det viktig at kaldgalvanisering påføres sveiseskjøter. Kaldgalvanisering er inkludert i leveransen fra Scansis AS. NB! Ved reising av elementer ved målene er det svært viktig at disse før fast sveising stives av slik at ulykker ungås. Tips til sveising: Det er viktig at man først nester fast og vatrer opp elementene, før alle elementbein hel sveises til fundamentplatene. Før lysmaster reises og sveises, må strøm til lyspunkter kobles. Ved sveising bruk basisk elektrode 3,25 mm 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Tips for en vellykket og samlende dugnad i ditt nærmiljø: Sett opp arbeidslister, slik at alle vet når man skal være tilstede ved dugnaden. Sørg for at bevertning finner sted under dugnadene. Dette bidrar til en positiv atmosfære rundt dugnadsdagene. Ta gjerne med barn fra nærmiljøet, enten det er på en skole eller i et borettslag. Erfaring viser at barn får et positivt eierforhold til anlegget hvis de får "delta" i dugnaden. Dette minsker igjen risikoen for hærverk. Offisiell åpning av anlegget: Hold gjerne en offisiell åpning av anlegget. Dette har vært gjort mange steder med svært positive erfaringer. Tips til dette kan være: Inviter ordfører og lokalaviser til åpningen.arranger ulike aktiviteter i anlegget, hvor barn og unge får være i fokus, og utføre ulike idrettsakviteter. Vektlegg det sosiale aspektet ved å grille, servere kaffe mm. Kanskje verdsett dugnadsgjengen i form av en liten oppmerksomhet? Etterbruk av "Scansis løkka": Her er det bare fantasien som setter grenser, men noen tips kan være: Cuper Nærmiljødager Bruke "Scansis løkka" som utganspunkt for "dugnad" i nærmiljøet Sankthansfest Byttedager La "Scansis løkka" bli den lokale møteplassen. 13

14 Bygging av Scansis løkka - Fremdriftsplan Budsjettert Reel Dato Arbeidsoppgave Utstyrsbehov Utstyr OK kostnad kostnad Grunnarbeid før forskaling Nøyaktig planering av areal Forskaling Strømtilkobling lysmaster Mottak av Scansis løkka Støping Hjullaster Skrape Nivileringsutstyr Forskalingssett Nivileringsutstyr Hammer Spiker Sag Snor Spader Krafser River Kabel Egnet løfteutstyr kg Betong - 6m3 Fundamentplater Nivileringsutstyr Trillebårer Spader Fjerning av forskaling Fylling av masser i ringmur Avretting Komprimering Sliping av rørender Scansis løkka Legging av kunstgress Sandfylling i kunstgress Montering av Scansis løkka Sveising av Scansis løkka Påføring kaldgalvanisering 4-32 masse - 17 cm 0-8 masse - 3 cm Gravemaskin el Komprimeringsutstyr Vann Avrettingsutstyr Avsluttes i høyde med ringmur Vinkelslipere Slipepapir Komplett leveranse Scansis løkka Traktor med løfteapparat el Fastnøkkelsett Vater Sveiseutstyr Elektrikerutstyr Bygging av Scansis løkka - Navneliste Arbeid Grunnarbeid Navn Mottak av Scansis løkka Forskaling Elektrikerarbeid Sand og betong Maskinelt arbeid 14 Sveisearbeid

15 Fagarbeidere Håndlangere Kommentar Sjåfør med maskin 1 Forskalingssnekker 6 Murer Elektriker Maskinfører 3 Fundamentplater leveres før støping Forskalingssnekker 4 Murer Forskalingssnekker 4 Grunnarbeider 6 Grunnarbeider 2 Utføres før avtalt dag for montering Monteringsansvarlig Scansis AS 6 Elektriker Sveiser Telefon Mobil Håndlangere Telefon 15

16 Alle vi hos Scansis AS har deltatt på flere dugnader ved bygging av Scansis løkka. Trenger du derfor råd eller tips utover det som finnes i dette heftet, vennligst ta kontakt med oss. TEKNISK Bård Kristiansen Telefon: Mobil: MARKED Harald Berg Telefon: Mobil: Tekniske spesifikasjoner "Scansis løkka" Størrelse: Konstruksjon: Vant: Høyde langside: Høyde kortside: 21 x 13 meter Varmgalvaniserte stålprofiler, 60 x 2,9 mm Sibirsk Lerk, liggende bord 120 x 21 mm., stående lekter 45 x 45 mm. 0,9 meter 3 meter bak mål, skrådd ned til 0,9 meter i hjørne mot langsider Leveransen omfatter også: Fotballmål i aluminium, størrelse 3 x 2 meter Basketstativer med kurver og nett Nettstolper og nett til volleyball, badminton mm. Scansis AS Postboks 1029, 1803 Askim Tlf.: Fax:

Bygging av BMX- bane

Bygging av BMX- bane Innleding I dette dokumentet har vi beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane. Det antas at leseren har litt kjennskap til BMX- sporten før dette leses i det at

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Produksjon. Anleggsmaskinføreren

Produksjon. Anleggsmaskinføreren Lærebok Prosjekt til i Vg2 fordypning Treteknikk Produksjon Håkon Øyvind Rødningsby Kvaal m.fl. 2011 Byggenæringens Forlag AS 1. utgave april 2011 ISBN 978-82-8021-086-9 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen.

Brønnbyggingen i Mali er en del av flere aktiviteter som CARE gjennomfører i de ulike områdene i samarbeid med lokalbefolkningen. Spørsmål og svar: Vanntanken Skatval Utvelgelse av brønnene? - Får de lokale selv delta i beslutningen, slik at man vet at det er den riktige brønnen som bygges? CARE har arbeidet i Mali siden 1975, og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Hva er babysvømming? Gode grunner til å delta på babysvømming Når kan man starte med babysvømming? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer