ØYANE. Menneskeverd (Oddrun Moberg)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØYANE. Menneskeverd (Oddrun Moberg)"

Transkript

1 ØYANE Nr. 1/2014 Menighetsblad for Menneskeverd (Oddrun Moberg) Vis meg ditt nakne ansikt, ikkje ditt løynde blikk. Det åpne ærlege auga, utan tanke for svik. Lån meg ditt lyttande øyra, dei vennlege ord, ikkje ei splitta tunga, som sårar venn og bror. Kast dine våpen på elden, brenn dine tveegga sverd. Grip dei lengtande hender, for alle har same verd. MED BYDELSSTOFF Foto: Himalpartner

2 Leder: En skattekiste Tekst: Brit Lyngnes Broberg Vi synger julen inn Vassøy 15 desember 2013 Jeg har fått tak i en skattkiste! Jeg fant den ikke ved enden av regnbuen, men måtte kjøpe den hos Bok & Media.. Den nye salmeboken blir omtalt som en skattkiste og gjennom å bla frem og tilbake i salmeboken har jeg funnet salmer som forteller et gammelt budskap i ny språkdrakt. Finn deg en skatt du også! I et skur ved Betlehem I et skur ved Betlehem, gjemt i Josefs store trøye, Lå Guds dyrebare Ord som et nyfødt barn i høyet. Og vi ser: Gud er god Ref: Han er her når vi synger, han gir liv, lek og latter, Himmelrikets skjulte skatter. Og vi ser: Gud er god Han fikk se et folkehav, uten håp og uten føde, Og Guds dyrebare Ord mettet alle i det øde. Og vi ser: Gud er god. Skjult av hagens mørke trær, sto soldater for å ta ham, Og Guds dyrebare Ord, bar det korset verden ga ham. Og vi ser: Gud er god. Naglet fast til dødens tre, under himmelhvelvets torden Ba Guds dyrebare Ord, for en bøddel og en morder. Og vi ser: Gud er god Gjennom hagens klare dugg, som i jordens første morgen, Brøt Guds dyrebare Ord ut av tomheten og sorgen. Og vi ser: Gud er god. Tekst: Elin Waage Foto: Birte Waage «Det var noen hyrder der på stedet, de holdt nattevakt over buskapen sin.» Denne scenen var det som møtte oss, da vi kom inn i kapellets sal. Hyrder samt noen sjarmtroll og livlige lam. Lammene var tre små gutter, med lammeskinn på ryggen eller magen eller hodet alt etter som. Damegruppa Perlene fremførte en spennende og nyskapende bæ, bæ lille lam, til ære for buskapen. Solveig Bokn Skjeggestad var ansvarlig for både dramaturgi og det musikalske i det koselige julespillet som var den røde tråd i «Vi synger julen inn» i I tillegg var det allsang (tradisjonen tro) og diverse musikalske fremføringer. Forteller Hans-Olav Undseth ledet oss gjennom julespillet. Englenes hærskare stod foran oss i form av Åsmund Skjeggestad, Perlene og Søndagsskolekoret. Vi fikk være med på hele reisen til Josef og Maria (Jacob Skjeggestad og Frida L. Johannessen) og delta i talekoret, samt se de tre vise menns strabasiøse ferd til Betlehem. Jesusbarnet ble født og lagt i en krybbe, til vakker sang, både av Søndagsskolekoret, Perlene og av Josef og Maria. Samt spill på piano av Åsmund Skjeggestad og Josi Lee Amundsen på fiolin. Vi fikk høre flott musikk av konfirmantene Kasper Rygh og Brage Bærheim, henholdsvis på elgitar og slagverk. Musikk som aldri tidligere har vært hørt på Betlehems marker, men som godt kan høres igjen. Vassøy skolekorps med aspiranter, Vassbrass og Perlene bidro med musikalsk støtte til allsangene. Dette sitter vi igjen med etter årets «Vi synger julen inn»: familiehygge, julestemning, glede, sang og musikk. Imponerende innsats av alle medvirkende. Fin blanding av nye musikalske innslag og tradisjonelle julesanger. En nydelig inngang til julehøytiden på Vassøy. 2 Levende tro - engasjerende fellesskap

3 Er kirken åpen for alle? Tekst: Rolf Østbø Helt siden de første norske kirkene ble reist for over tusen år siden har de tilhørt fellesskapet, og kanskje viktigst av alt; de har vært åpne for alle. Det er i alle fall slik vi ønsker at det skal være. Derfor er det nedslående når det viser seg at mange kirkebygg er dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne! Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har kartlagt tilgjengeligheten i norske kirker og av de 1600 kirkene som er blitt undersøkt, får hele 40,7 prosent beskrivelsen dårlig, eller mindre bra, noe som viser at det faktisk gjenstår mye arbeid før kirken virkelig er åpen for alle! Grundtvig hadde utvilsomt rett i at Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller! Derfor er det synd at den i 4 av 10 tilfeller står til stryk i tilgjengelighet! Rik på historie En kirke har langt flere funksjoner enn det å være et samlingssted for gudstjeneste og andakt. Siden middelalderen har den til skiftende tider vært samfunnets viktigste identitetsbærer; rik på historie, arkitektur og kultur, og ikke minst som målbærer av symbolske verdier. Først og fremst formidler imidlertid kirken en tilhørighet som alle har like stor rett til å ta del i, enten det er gudstjeneste eller konsert. Det er dramatisk at så mange kirkebygg lider under dårlig tilrettelegging! Dette poenget understrekes også av førsteamanuensis og teolog Inger Marie Lid, som mener at så lenge kirker er offentlige bygg, skal kirkerommet kunne brukes av alle som ønsker å være der for å ta del i kirkens praksis. Hun mener at en kirke kan bygges for å legge til rette for alle, uansett variasjoner i funksjonsevne, og at dette vilkåret selvsagt også gjelder for prester og andre som gjør tjeneste i kirkerommet! bygninger og omgivelser utformes på en slik måte at alle kan bruke samme løsning og oppleve seg som en del av et fellesskap. I tillegg må det være et mål at separate løsninger for enkeltgrupper unngås. I Hundvåg kirke kan imidlertid dette by på problemer ved feiringen av kirkens sakramenter, dåp og nattverd. Men til tross for at det ennå ikke er kommet på plass ledelinjer for blinde og svaksynte tilfredsstiller kirken i stor grad kravene til tilgjengelighet! Kjelleren er heller ikke tilrettelagt, men Morten Åreskjold, som er vaktmester/ kirketjener, sier at det er planer om å bygge ut kirken, og da vil det forhåpentligvis bli en inngang til kjellerrommet fra utsiden! Når det gjelder Hundvåg kapell er det de siste årene gjort mye for å gjøre bygget universelt utformet! Åreskjold forteller at hovedinngangen i sin tid ble snudd til motsatt side av bygget fordi den originale inngangsdøren lå helt inntil Hundvågveien, som den gangen var hovedveien på Hundvåg. Men økende trafikk gjorde at veinettet ble lagt om. Dermed kunne den provisoriske løsningen på «baksiden» av kapellet, med trapper opp til inngangsdøren, fjernes for godt og bygget kunne igjen presenteres i sin opprinnelige form. Kapellet fremstår i dag som godt på vei universelt utformet. Parkeringsforholdene kunne imidlertid vært bedre; det er parkeringsplasser for bevegelseshemmede, men det er for lang avstand mellom disse og selve kapellet. Det er i tillegg en fellesnevner at begge kirkebyggene på Hundvåg har for få tilrettelagte parkeringsplasser! Kirkebyggene på Hundvåg Ved første øyekast kan det se ut som om kirkebyggene på Hundvåg er godt ivaretatt i forhold til universell Illustrasjon: Herbjørn Skogstad utforming, noe som innebærer at Fordi Gud vil gi fremtid og håp 3

4 Hundvåg Artistgalla - 9. mars kl. 19:30. Tekst: Brit Lyngnes Broberg I løpet av menighetsuka på Hundvåg vil det arrangeres en ganske enestående og unik konsert hvor mange av våre helt lokale musikalske krefter vil delta. Konserten blir i Hundvåg kirke, søndag 9. mars kl og du får anledning til å høre blant annet følgende artister og musikere: Øystein Kloster Toni Gundersen Goggen Ann Cecilie Frøiland Evy Johannesen Kaja Gundersen Røssland Helge Anglevik Trond Lind Geir Ullenes Ida Solli Monika Helgevold I tillegg blir det band og musikere som tonefølge til artistene. Forhåndssalg av billetter i Hundvåg kirke og på Match butikken på Hundvågsenteret. Billettpris: 100 kr Velkommen! Dette kan blir en «once in a lifetime» mulighet. Loppemarked i Hundvåg kirke / bydelshuset Lørdag 15. mars fra kl Tekst: Brit Lyngnes Broberg Vi gjentar og utvider gigantsuksessen fra i fjor, og lørdag 15. mars fra kl går loppemarkedet av stabelen i Hundvåg Kirke og på bydelshuset! Alle inntektene fra Loppemarkedet går til å finansiere Ungdomsdiakonstillingen i menigheten. Ett kjempeviktig formål, så her kan ungenes fravokste skøyter i størrelse 39, eller skiene du aldri får brukt velvillig doneres til Loppemarkedet og derigjennom komme andre til glede og nytte. Lopper tas i mot onsdag/torsdag/fredag i uken før loppemarkedet. Skulle du trenge litt hjelp til transport, så kan det avtales henting torsdag/fredag i forkant av loppemarkedet. Vi ønsker oss salgbare lopper (ikke stoppede møbler, hvitevarer eller klær). Har du mulige lopper på lager, så er det bare å ta kontakt med menighetskontoret på telefon Kom på Loppemarked lørdag 15. mars! Støtt opp om Ungdomsdiakoniarbeidet gjennom å kjøpe artige, nyttige, koselige, festlige og brukbare saker og ting. Du kan også kjøpe deg kaffe, kaker og bakervarer i kafèen og der er alt garantert nybakt og ferskt! Mulige lopper: Serviser, skøyter, ski, bokhyller, salongbord, gyngestol, dukkevogn, musikkinstrument. 4 Levende tro - engasjerende fellesskap

5 Hundvåg kirke Menighetsuka 2014 Program for menighetsuka 03. mars kl 18.00: Mandagstreff Tor Moen Tønnesen blir med med trommer og underholdning. 04. mars kl : Medarbeiderfest Ingrid Kjosavik synger og Raafat Ishak inspirerer. Koldtbord. Kr 100,-. Påmelding til innen 27.februar 05. mars kl 11.00: Formiddagstreff Skjemt og alvor ved Tor Moen Tønnesen. Påmelding innen 28/2. tlf Kr. 100,- pr stk. kl 17.30: Karnevalgudstjeneste Velkommen med eller uten kostyme! Barnekorene Chupa Chups, Barnegospel og Hallelujagjengen synger. Prest: K.M. Mestad. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med utlodning til inntekt for misjonsprosjektet. Vi avslutter innen kl mars kl : Celebration (ungdomsgudstjeneste) Konsert kl. 21:00. Kafè. Arrangør: Ungdomsklubben Bunkers Fri entrè. 09. mars kl 11.00: Festgudstjeneste med kirkemiddag Dåp/nattverd. Kantoriet. K.M. Mestad. Kirkemiddag etter gudstjenesten. Påmelding til menighetskontoret på tlf eller epost kommune.no innen onsdag 5. mars. Pris kr 100, barn kr 50. Makspris familie kr 300, overskuddet går til Himalpartner. kl 19.30: Hundvåg Artistgalla Se forrige side. Fordi Gud vil gi fremtid og håp 5

6 Ny salmebok tatt i bruk Min Salme - Han tek ikkje glansen av livet Tekst: Brit Lyngnes Broberg Den nye salmeboken, Norsk Salmebok 2013, er nå nylig tatt i bruk i Hundvåg menighet. Salmeboken inneholder 991 salmer noen kjente og kjære og andre er nye, spennende og ukjente. Den nye salmeboka har en langt større sjangerbrekke enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer. I tillegg er det også med salmer på de tre samiske språkene og kvensk, noe som viser det språklige mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmedspråk er kommet med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal og som samtidig gir hjelp til å inkludere innvandrere i norske menigheter. I den første gudstjenesten på Hundvåg hvor det var Premiere på den nye salmeboken, var det valgt noen tradisjonelle og kjente salmer som «Navnet Jesus» og «Lov Jesu namn og Herredom» og i tillegg ble vi kjent med nyere salmer som «I et skur i Bethelem» og «Solbarn, jordbarn». Det var god klang i salmesangen denne søndagen og det er helt sikkert at vi også vil bli glad i mange av de nye salmene som vi nå blir kjent med. Som følge av at den nye salmeboken nå er tatt i bruk, så tar vi opp igjen vår spalte «Min Salme», hvor vi ber ulike personer å fortelle om en salme de er glad i, enten det er en ny eller gammel salme. I dette nummeret har vi snakket med Liv Øvrebø om hvilken salme hun ønsker å trekke frem. Tekst: Liv Øvrebø En salme som har fulgt meg gjennom livet er «Han tek ikkje glansen av livet». Dette er en salme som er god å nynne på gjennom dagen og jeg finner både trøst, håp og glede i denne salmen. Da jeg skulle velge salmer til min manns begravelse i fjor, var dette den første salmen jeg valgte ut. For meg er dette en salme jeg tyr til i både glede og sorger. Han tek ikkje glansen av livet Tekst: Trygve Bjerkreim Han tek ikkje glansen av livet, den Frelsar som kallar på deg. Fyrst då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg. Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans, Men ingen legg lys over vegen som Jesus og kjærleiken hans. Han hjelper i brattaste bakkar og stør deg når vegen vert smal, Han signar dei sollyse sletter og lyser i dødsskuggens dal. Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgon og kveld. Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held. 6 Levende tro - engasjerende fellesskap

7 Fortell for meg! Tekst: Ester Offerdal Illustrasjonsfoto: Einar Mestad På en reise gjennom Arizona for noen år siden, kom jeg til et indianerområde. I en suvenirbutikk kjøpte jeg den figuren som er avbildet her. Lignende fantes i mange utgaver og størrelser, men felles for alle var en voksen person med mange små som satt eller hang omkring på denne. Alle hadde samme betegnelsen «The Storyteller», historiefortelleren. Fascinerende figurer som i seg selv forteller en historie. Den voksne forteller, og barna lytter. I folkegrupper uten skriftspråk har kulturen alltid blitt overlevert muntlig fra generasjon til generasjon; historier og myter, sagn og eventyr, dikt og sanger. Det er gjerne bestemor som forteller. Hun har tid og vet mye, og hun kan også fortelle om spennende opplevelser gjennom et langt liv. Figuren uttrykker spenning, trygghet, tilhørighet og fellesskap. For noen generasjoner siden var det også i vårt land mange historiefortellere, ofte bestemor og bestefar. I kveldingen, i overgangen mellom lys og mørke, samlet gjerne familien seg foran grua og utnyttet lyset fra ilden før oljelamper og stearinlys ble tent. I denne skumringstimen ble de gamle historiene fortalt; sagn og folkeeventyr, spennende sagaer og Bibelfortellinger, men også opplysning om jordnære og aktuelle spørsmål og problem. Slik ble også den norske kulturen videreformidlet til nye generasjoner. I dag kan vi med bare et «tastetrykk», få på lyset. Teknologien har åpnet opp for en helt ny verden, og ved hjelp av brytere kan man høre og se nyheter, ta imot impulser fra musikk, film og litteratur, ja underholdning av alle slag. Det blinker fra både store og små skjermer, spennende spill fanger oppmerksomhet, SMS er sendes og mottas og forenkler kommunikasjon, samtidig som dette kan gå på bekostning av sosialt fellesskap og etterlate ensomhet selv i familier med mange medlemmer. En trenger ikke lenger samles om felles kulturopplevelser og høre de samme fortellingene bli fortalt. Likevel finnes det mange fora der fortellingen har sentral plass som noe selvsagt og naturlig; blant annet i barnehage, skole, kirke og søndagsskole. Som pedagogisk middel har fortellingen stor verdi. Men den gode historieforteller behøver ingen pedagogisk utdannelse. Enhver kan være en god «storyteller»; alle har fortellinger Fordi Gud vil gi fremtid og håp å fortelle; om slekt og hendelser, og ikke minst fra eget liv, eller fra andre kilder som historie og litteratur, og for ikke å snakke om spennende fortellinger fra Det gamle testamente. En liten gutt ble spurt om hva han likte best av TV eller radio. Han svarte radio og begrunnet det med at «radioen har så mye finere bilder.» Ved hjelp av fantasien kunne han skape sine egne bilder, ubegrenset av gitte rammer. På samme måte er det når den gode fortelling fortelles; en kan skape egne bilder. Nå går det mot høst med mørke ettermiddager og kvelder. Vi tenner lys og kan kose oss sammen. Tenk da å få høre fortellinger i tillegg! Som 70-åring kan jeg ennå kjenne den gode følelsen da far fortalte historier for oss barna mens det sprakte i ovnen, mor strikket og vi sugde på ein stripe sjokolade. Det var magiske stunder. Tenk å få være liten og sitte i et godt fang, hos bestemor eller bestefar eller en annen voksen, eller i armkroken når noen forteller Og også oppleve fellesskap, trygghet og tilhørighet; det er noe vi alle trenger, både små og store. Lykke til! Allerede nå kan du melde deg på NMS sommerfest. Trenger du mer informasjon akkurat nå, kan du sjekke Ring så sender vi deg Sommerfestavisa, og du får vite alt du trenger å vite om sommerfesten! 7

8 Hva er trosopplæring? Tekst og foto: Turid Mellemstrand Rabenorolahy Hva er trosopplæring? Hva tenker du når du hører ordet trosopplæring? Kanskje går minnene til barndommens søndagsskole? Eller du husker følelsen da det ble din tur til å svare på prestens spørsmål på overhøringseller samtalegudstjenesten? Ser du for deg lys og god stemning med glade sanger, eller et uforståelig budskap bli tredd ned over hodet på deg? Vi har kanskje like mange minner, forestillinger og tanker som vi er folk. Trosopplæringen her i Hundvåg sokn skal være variert og kjekk å delta på. De ulike tilbudene vil bli tilpasset i form, innhold og uttrykksform etter barnets alder Blide deltakere på Lys Våken arrangementet og utvikling. Men felles for alt av trosopplæring er at den vil være fokusert på at hvert eneste barn er unikt og har uendelig verdi. Barn og unge skal få oppleve dette ved å bli sett, tatt på alvor, og bli gitt mulighet til undring, opplevelse og tro i aktiviteter både innendørs og utendørs, både i kirkebygg og andre bygg. Vi utvider stadig, her er et bilde fra Lys Våken i desember. For første gang ble det arrangert to ganger, en for Hundvåg menighet og en for Krosshaug og Vassøy menigheter. Til sammen 25 5.klassinger deltok i løpet av disse to helgene (sammen med mange flotte ledere)! Velkommen til søndagsskolen i Hundvåg kirke søndager kl 11:15 Prestesituasjonen Februar 02. Søndagsskole 09. Søndagsskole 16. Søndagsskole Mars 02. Vinterferie 09. Søndagsskole 16. Søndagsskole 23. Søndagsskole 30. Familiegudstjeneste April 06. Søndagsskole 13. Palmesøndag - ikke søndagsskole 27. Familiegudstjeneste - Midtholmen Hilsen Astrid, Cecilie, Lene, Esther, Birgit og Anne (tlf ) Sigbjørn Jårvik har frem til midten av mai pappapermisjon i 50 % av stillingen sin. Frem til nå har ulike vikarer steppet inn på gudstjenester og enkelttjenester. Situasjonen videre er fortsatt ikke avklart, men vi håper at det kommer på plass en prest i 50 % snarest. Mai 04. Konfirmasjon - ikke søndagsskole 11. Søndagsskole 18. Søndagsskole Husk! Frivillig kontingent kr. 100,- for året Betales inn på konto nr og merkes med navn. Vi mottar statsstøtte for hvert betalende medlem vi har. 8 Levende tro - engasjerende fellesskap

9 Webadr. Tlf Leie av selskapslokaler Buøy - for små/store merkedager - konfirmasjon, dåp, bursdager og bryllupsdager Kontakt Lions club Stav./Øyane Henvendelse: v/eivind Ask, Tlf.: Naprapat1 åpner i Velværegården. Ring for åpningstilbud. Tlf Sølyst Hundvåg HUNDVÅG LEGESENTER Kontortid alle dager unntatt lørdag Timebestilling: Tlf Hundvågkrossen tannlegesenter v/anne B. Opstrup Timebestilling: Tlf Fax Ledig annonse. ELEKTRIKEREN PÅ HUNDVÅG Tlf Fax Breiflåtveien Stavanger Tlf. Mob / Telefon: Mobil: Sykkelverksted Hundvåg HØY EFFEKTIVE SMØREMIDLER Tlf Hundvåg Fax Offentlig godkjent Fotterapeut Wally D. Finsnes Tlf Hundvågvn. 52, 4085 Hundvåg s KIWI Hundvåg Mandag-fredag 7-23 Lørdag 9-23 Tlf: Nytt BAD? Baderomspesialisten Aut. Rørleggerfirma Butikk/utstilling Fregattvn. 5 Buøy Tlf Mobil: TIL TJENESTE HELE DØGNET Vår erfaring din trygghet Tlf Tlf Hundvåg Jern & Farge Tlf E-post: Naustvik Slipp & Båtbyggeri Tlf.: Begravelsesbyrå Nedre Vågen 11 B 4085 Hundvåg Mob Fordi Gud vil gi fremtid og håp Stavanger 9

10 Livets gang Døpte: (Hundvåg kirke eller Hundvåg kapell dersom ikke annet er nevnt) Caspian Fossmark-Birkeland Sara Brekke Nevøy Maja Bergjord Kristiansen Sebastian Gjesdal Sivertsen Helene Nesvik Skår Hannah Marlèn Vik Bjerk Isabel Nesse Hognestad St. Johannes kirke Liva Lunde St. Johannes kirke Erik Alexandre Knappskog Rodrigues Theoline Amélie Rosbach St. Johannes kirke Alexandra Røssevold Filip Gard Svendsen Sara Elise Bollie Astrid Søyland Marcus Danielsen Aasen Røbekk kirke Calille Rørtveit Marcus Østebø Skogvoll Hinna kirke Anna Dortea Løvik Stevenson Døde: (Gravlagt i Hundvåg kapell dersom ikke annet er nevnt) Karin Helland, Hafrsfjordsenteret Camilla Michaelsen Olav Vika Kolbjørn Joseph Wilhelmsen Martin Dahlseng Østefjells, Hundvåg kirke Ragna Gilje Johan Einar Bruland, Stavanger krematorium Klara Borghild Husebø May Torild Rønneberg, Tjensvoll kapell Elsa Nordvang, Stavanger krematorium Ingolf Severing Jørgensen Longum, Tjensvoll kapell Oddbjørg Skartveit Barnekunstutstilling 8. februar 2014 Kl i Hundvåg bydelshus Barnehagene i Hundvåg bydel har siden 1989 arrangert en felles barnekunst-utstilling hvor målet har vært å samle inn midler til barn som trenger hjelp og støtte. Vår visjon er: Barn hjelper barn Kunstutstillingen samler inn over 600 kunstverk fra barnehagebarn i bydelen. Disse flotte kunstverkene som barna har laget blir solgt til kr. 100,- pr. stk. under årets kunstutstilling. Auksjon: Klokken blir det auksjonert bort malerier av lokale hobbymalere og -kunstnere. Det blir også salg av kaker, pølser, saft, kaffe og blomster hele dagen. I 2014 vil innsamlede midler gå til Swazihjelpen i Manzini, Swaziland og til Skoleprosjekt i Kokrobite i Ghana. Hvert prosjekt kommer til å ha en egen stand inne i bydelshuset under kunstutstillingen. Dere får da anledning til å høre mer om de ulike prosjektene. Hilsen Kunstkomiteen Formiddagstreff i Hundvåg kirke 12. februar kl. 11:30 Jostein Byrkjedal- Norske folketoner på Harpeleik 5. mars kl. 11:30 Menighetsuke, skjemt og alvor ved Tor Moen Tønnesen. Påmelding innen 28/2. tlf Kr. 100,- pr stk. 9. april kl. 11:30 Marit Hølland Paulsen. Meningsfulle oppdrag i pensjonisttiden 14. mai kl.11:30 Tor Kristian Rønneberg. Sangen: "Å leve det er å elska". 11. juni kl. 11:30 Einar Arne Garlid m. trompet 10 Neste nummer Dette nummeret ble avsluttet 24. januar Neste nummer kommer ca. 7. april. Frist for innlevering av stoff, 17. mars. Levende tro - engasjerende fellesskap

11 Velkommen til gudstjeneste! Mrk.: Med forbehold om endringer! søndag i åpenbaringstiden. Joh. 6,63-69 Hundvåg kl. 11:00 Gudstjeneste v/k.m.mestad. Dåp og Nattverd Mandagstreffen deltar Offer til menighetens diakonale arbeid Krosshaug (Lunde skole) kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/s. Jårvik. Dåp og nattverd Hallelujagjengen synger. Konfirmanter deltar. Offer til skolelaget Såmannssøndag. Luk. 8,4-15 Hundvåg kl. 11:00 Gudstjeneste v/k.m.mestad. Dåp. Babysang deltar. Offer til Bibelselskapet Vassøy kapell kl 11:00 Gudstjeneste v/vikar. Offer til Bibelselskapet Kristi Forklarelsesdag. Matt. 17,1-9 Krosshaug kl. 11:00 Gudstjeneste v/k.m. Mestad. Dåp og nattverd offer til menighetsarbeidet Fastelavenssøndag. Joh. 17,20-26 Hundvåg kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/vikar. Dåp og nattverd Offer til menighetsarbeidet Askeonsdag. Matt. 6,1-6, Hundvåg kirke kl. 17:30 Karnevalsgudstjeneste v/k.m. Mestad. Alle barnekorene synger søndag i fastetiden. Matt. 4,1-11 Hundvåg kirke kl 11:00 Festgudstjeneste v/k.m.mestad Dåp og nattverd. Kantoriet. Offer til misjonsprosjektet "Kvinner i risikosonen", Himalpartner.Kirkemiddag. Krosshaug kl. 11:00 Gudstjeneste v/s.jårvik. Dåp og nattverd offer til NMS søndag i fastetiden. Matt. 15,21-28 Hundvåg kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/k.m. Mestad. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Vassøy kapell kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/s. Jårvik. Dåp og nattverd. Utdeling av 6-årsbok. Babysang deltar. Offer til menighetsarbeidet Lørdag Hundvåg kapell kl.13:00 Dåpsgudstjeneste. K.M. Mestad. MENIGHETSKONTORET Hundvåg kirke: Tlf Besøksadresse: Ulsnesveien 9 Postadresse: Pb. 201, 4001 Stavanger. Bankgiro: E-post: Web: Sokneprest: Karen Margrete E. Mestad Tlf. kontor: , tlf. mob E-post: Daglig leder: Solveig Bryngelsson Tlf. kontor: E-post: Kapellan: Sigbjørn Jårvik Tlf. kontor: tlf. mob E-post: Diakonimedarbeider: Mariann M. Torsteinbø Tlf. kontor: E-post: Barne- og ungdomsdiakon: Hildegunn Brune Tlf. kontor: tlf. mob E-post: Kirketjener/vaktmester: Morten Åreskjold Tlf. kontor: E-post: Informasjons- og regnskapsmedarbeider: Sølve Tafjord Tlf Epost: Organist Hundvåg: Tore Bols Tlf. kontor: E-post: Kateket: Turid Mellemstrand Rabenorolahy Tlf. kontor: E-post: Trosopplærer: Janne Kristine Haukelid Berge Tlf. kontor: E-post: Menighetsrådsleder: Turid Eriksen Tlf. mob: Maria budskapsdag. Luk. 1,26-38 Hundvåg kirke kl. 11:00 Gudstjeneste v/k.m. Mestad. Dåp og nattverd Missa Campensina v/kantoriet og musikere. Preken v/kari Storstein Haug Offer til MHS, menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Krosshaug kl. 11:00 Gudstjeneste v/vikar. Nattverd, offer til Himalpartner søndag i fastetiden. Luk. 11,14-28 Hundvåg kirke kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/k.m. Mestad. Dåp og nattverd. Barnegospel synger. Offer til Acta, barn og unge i Normisjon. utgis av Hundvåg menighetsråd Redaksjonen: Brit Lyngnes Broberg (red.) Mai Østbø Rolf Østbø Grafisk form: Sølve Tafjord ØYANE MENIGHETSBLAD Sølve Tafjord Evy-Karin Førde Trykkeri: Centrum Trykkeri Stoff til bladet kan ringes/sendes til Hundvåg menighet, Postboks 201 Sentrum, 4001 Stavanger. Eller til e-post: Gaver til bladet: Konto nr Fordi Gud vil gi fremtid og håp 11

12 Prosjekt Ryfast Vi ble derfor nødt til å ha et gjennomkjøringsforbud for å hindre ulykker. Gang- og sykkelvegen er derimot åpen. Dersom det er behov for å stenge den i spesielle situasjoner som for eksempel sprenging, blir passerende holdt tilbake av personell på stedet. Anlegget ved Ryfylketunnelen, på Hundvåg, hvor begge tunnelåpningene kan ses. Tekst og foto: Mai Østbø Som dere sikkert har lagt merke til så er vegvesenet i gang med Ryfylketunnelen, tidligere kalt Solbakktunnelen, på Hundvåg. Et stort område på Skeie/Lunde er innegjerdet og her jobbes det nå hele døgnet. Tunnelåpningene begynner å ta form, som vist på bilde, og om noen år skal Solbakksiden og Hundvågsiden møtes under øya Sør-Hidle. Men nå for tiden er det byggingen av omkjøringsveien som har litt fokus for oss beboere. - I utgangspunktet skulle ikke Hundvåg ring stenges før omkjøringsveien var klar. Dessverre er det noen ganger slik at uforutsette ting dukker opp slik at planer må endres underveis. På grunn av pågående arbeid satte entreprenøren først opp lysregulert stenging av Hundvåg ring slik at trafikken kunne gå som tilnærmet normalt men dette fungerte ikke som ønsket. Trafikantene respekterte ikke lysreguleringen, noe som skapte både uønskede og farlige situasjoner. SOLsikker på Atlanteren blir nå byttet ut med SOLbakktunellen Omkjøringsveien er planlagt ferdig 1.mars Vi beklager ulempene omkjøringen medfører men trafikksikkerheten må ivaretas, informerte Hanne H. Dahl fra vegvesenet. Hun la også til at tunnelinnslaget for Hundvågtunnelen er også i gang på området ved Skeie/Atlanteren. Men her skal arbeidet pågå fra Buøy og jobbes mot Hundvåg og mot Stavangersiden. Entreprenøren, AF Gruppen, har planer om en åpen dag på anlegget og dette vil bli annonsert i forkant. Et oversiktsbilde over anleggsområdet Hvis du ønsker mer informasjon så kan du lese på hjemmesiden til vegvesenet: no/vegprosjekter/ryfast Eller på Facebook: https://www.facebook. com/pages/ryfast-statensvegvesen/ Begge sidene blir oppdatert ukentlig med ny informasjon om prosjektet.

Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Sterke konfirmasjonstall

Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Sterke konfirmasjonstall ØYANE Nr. 3/2014 Menighetsblad for Noen av årets fllotte konfirmanter. Her er de som ble konfirmert i Hundvåg kirke lørdag 10. mai kl. 11. Foto: Ruth Kjersti Kyte Sterke konfirmasjonstall Tekst: Sølve

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer