godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl"

Transkript

1 Tekst/Folo: Jon J Meli - S;6 der, der ligger Vinilea, sier Hans. Taleet p6 den gamle $lcihytta fil Vad... tolleet tegner seg godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den godt over Svane VUbN'. Og n6,.",.,. elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl le Høn. ei utgreiing om Vinileanøvnef og hvorfor det hør havnet her inne p6 Vørungerhølv.yø. Kort fortalt var det en finnlender som kom til Vadsø i åra. Vinikagarden i Vadsø er fortsatt bevart, og her hvor den gamle Skihytta slår, hadde garden utmarksslåtter og Vmikanavnet fulgte med inn i fjellet. Hans og undertegnede er denne septemberdagen for å være nøyaktig - på veg inn til den nye Slåhytta. Den liggerlenger inne, litt øst for Tomaselva, en mils veg fra Vadsø. På SiJstadhaugen tar vi en mer nordlig kurs mot hytta, Hans har med hagla og vil sjå etter rypa på turen innover. Jeg har med Bam., en knakende trivelig ung gråhund som tilhører Per Hansen l el..ktja&et Pedersens Jaktlag. Gjennom gamje kjenninger har Hans ordnet det slik, at vi får være med dette elgjaktlaget noen dager, ikke så mange riktignok, for returbilletten til ~sydllgere" breddegrader Jigger klar! Men det er slik da, når mulighetene gis til å komme l kontakt med elg som vasker leggene slne i Ishavet, skulle en gjeme hattså mange flere dager til rådighet! Pedersens Jaktlag, ja, det er på en eller annen måte et familielag med base i Vadsø og etablert i Året før ejøjaktjaget vart stifta, i 1984, vart det felt "5 elger i Vadsø kommune, og kanskje de få dyra tente jaktinteressen hos noen i familiekretsen. En av initiativtakerne var nok likevel fra en annen elgkommune sørpå; Ame Skogholt fra Nord-Odal i Hedmark. Sammen med Vadsøværingen Tor Johnny Pedersen, som fra før hadde henta kona sl fra Folldal i Hedmark og som hadde jakta elg l Folldal i flere år, så var det disse to som kontakta nære venner og slektninger. Og akkurat det at han haddejakia elg før, kom godt med, for kravet fra Statskog i Nord-Norge er at en elgjaktleder rna ha 3 års ejsjakterfaring bak seg før han kan bekje en sånn jobb. Etter en invitasjonsrunde vart Pedersens Jaktlag sjående slik ut Tor Johnny Pedersen (alder nå 52 Ar), albnuligmann l bank - tidligere elektriker, Ronald Andersen (52) førstebetjent ved Vadsø politistasjon. Per Hansen (45) konsujent/saksbehandler ved Vadsø Trygdekontor, Tore Andreassen (52) rådgiver ved Samferdselsavdelinga for Finnmark, Rolf Kåre Jensen (43) landbruksdirektør i Finnmark og Ame Skogholt (43) lege i Finnmark i mange Ar, men har nå jobb innmed OsJokanten og erbare "assosiert" medlem av jaktlaget dette Aret- uten gevær. 6

2 41nLiet".kiddbillaW for elsiakta i Pei'menjaktIa- "'Flmunark i 19f9 &et truiciæt tit 'YiIIkafeItet helmkommlml!rl Feltet ~kiær'.. fra bygrensa til Vw. elg ~ ~ Ionlvlclt boddheime og ileimefra. el! så vardetdettellli!d elgjaktmiljøetd.. dette føler en auer best pa kroppen når en får kampere ute i felten! Og derfor har Pedersenjaktlaget valgt å ha jaktcampen en _..ol... ~',s i motsa nt rren i den ny ytta. Jaktlaget har dispensasjon fra motorferdselsforbudet og alt utstyret blir transportert inn på motorkjøretøy, bl.a. et matlager beregna for 10 dagers opphold, for å ta ut kvota på tre dyr. Vadsøværingene har bygd seg ei prektig utfartshytte her inne i skogbeltet litt øst for Tomaselva. Strømmen til hytta leveres fra ei vindmølle. Men det følger forpliktelser med å få leid hytta for elgjegerne! Og det merkes straks vi kommer fram. Det blir så vidt tid til en leskende øl for tørste struper, før karene forsvinner til baksida av huset og iltre hammerslag tar til. Og det viser seg, at leia av huset har karene nesten gjort opp noen helger før, nå legges siste hånd på verket og dermed er den saken gjort opp! Hva vi snakker om, jo, når Tor Johnny er med er vi midt i kjernen av badstumiljøet i Vadsø og der han farter og tar et kort opphold, står detei badstu igjen! Folk med litt hukommelse fra Norge R1mdt-programmer, vil kanskje ha en erindring om en "forfrossen" blotter fra dette miljøet? Men dette er ei anna historie, fornøyelig for den som får høre historia fra innsid-.. men kanskje vel kald for aktøren! Og før mørket siger inn over Skihytta, er badstua klar, med innlagt Frodig elgbiolop inne ved den gamle Ski/lytla. Ikke d undres over al Vinikagdrden hadde utmarksslåtier her inne. I bakgrunnen ser vi Byvatnel, el valn rett innafor Vadsø by. lys (TorJohnny er jo elektriker og en utrolig altmuligmann), badstua oppfyrt og jaktplanlegginga for første jaktdag blir gjort på en varm badstubenk og i et mer svalende oppholdsrom ved en øl. Og akkurat den rette bruken av ei badstu, lærer jeg her inne på Varangerhalvøya! Tor Johnny innprenter om korte, varme opphold i badstua, med vatn på en varm ovn, ut i oppholdsrommettil sosialt samvær over en kald øl, utlufting av badstua flere ganger, skyue seg med vatn når en setter seg til i badstua. Slik blir denne badstua brukt i flere timer første kvelden, og forsyne meg, samme ritualet gjentar seg hver eneste kveld jeg er med jaktlaget! 7

3 Jaktlagslederen Rolf Kåre Jensen med Bamse, sldr her oppi fjel/et Dobbeltnasa og nar Vinikamyrene under seg. Ute pd fjel/kallten mot Varangerfjorden ser vi Andersbyvatnet. Midt gjellnom dette terrenget - motfjorden - skjærer en canyon seg, der TOII/aseivagdr. Ifjel/et ovenfor dellgall/le Skihytta opprettes ell ap-post. Ily inne i teltet kan hele terrenget overvdkes. Flnnmarksjalct Å jakte elg i Finnmark er populært blant fylkets jegere. Sjøl om 60% av kvota går til elgjak tlag innenfor kommunen, skal en være heldig med trekninga for å få jakt. I 1998 vart Pedersenlaget trukket ut som 17. reserve på et felt i Skipagurra i Tana kommune, og de fikk det 3 uker før jaktstart. Dette var et todyrsvald, men bl.a. lå husværet for høgt og upraktisk i terrenget. Under jakta kom det snø og jaktlaget så snurten av bare tre dyr. Etter ei tid hadde jaktlaget på nabovaldet skutt seg ferdig og Pedersenjaktlaget flytta ned på dette valdet, men her så de bare to dy r - utenfor skotthold - og elgjaktlaget gikk blank i Ellers star ta jaktlaget opp karrieren på det østlige nabovaldet av det de nå har, Gammerabben, i Her var det bra med elg og de så dyr hver dag, uten å komme på skotthold. Til denne jakta hadde de lånt Tanalensmannens gråhund, men denne hunden var vassredd så den måtte bæres over vatn. Ellers en bra hund. En dag møttes de på Gammerabben for matkvil. Mens de sitter her, får de sjå okse, ku og kalv. Mat og drikke kom fort i ryggsekkene igjen og de posterte ut mens Rolf Kåre skulle ta hunden og gå rundt. Plutselig kommer oksen farende fram på 220 m, skritta opp etterpå, og TorJohnny får inn treff på det første skud de t. Oksen faller like foran posten til Arne så han får ta dødskottet. Så vel bevandra i slakting var ingen av karene, så endskapen vart at 8

4 ELGJAKT PÅ VARANGERHALVØYA Arne (legen) tok fram læreboka i slakting og oksen vart slakta etter denne! Et par dager seinere falt kalven. To år deretter felte elgjaktlaget sitt hittil største dyr, en I5- tagger med ei slaktevekt på 320 kg. Første elgjaktdagen Pedersens Jaktlag har tre hunder; en svarthund og to gråhunder, og la det være sagt; hundematerialet og elghundmiljøet i Finnmark står ikke noe tilbake i forhold til mer tradisjonelle elgjaktmiljøer lengere sør i landet, tve rt i mot, vil jeg si. Finnmark har vært et av foregangsområdene på ettersøkshunder med Statskogs krav om at hvert elgjak tlag skal ha godkjent ettersøksekvipasje. Det godtas ikke, som i den nasjonale forskriften, at en kan leie godkjent hund med fører. Elgjakta her nord er ofte ei posteringsjakt med bruk av både løshund og bandhund. Løshunden kjem til sin rett når elgen står i de nesten ugjennomtrengelige vier kratta kratt av både vier og småbjørk. Å gå inn i disse kratta med bandhund er håpløst, en jeger med ryggsekk må ofte gi op p, ja, det kan være nes ten håpløst for et "snaut" menneske å komme gjennom! Pedersens Jaktlag, som i år har Roll Kåre Jensen som ansvarlig jaktleder, velger å "an gripe" Vinikaterrenget på tradisjonell måte når de t som nå er vestlig vind. Postene grupperes ut i vestkant av de store Vmikamyrene - akkurat der skogkan ten øst for Tomasel va går opp. Hundeførerne går oppunder fjellsida til Dobbeltnasa og følger fjellet helt til grensa mot østterrenget Gammerabben. Her fordeler hundeførerne seg og tar kursen vestover igjen i skog/viervegetasjonen mellom myrene og fjellet. En observasjonspost settes igjen i fjellskråninga inn for den gamle Skihy tta. Avstan den mellom postene og utgangspunktet for hundegåerne blir fort 6-7 km. Akkurat her er det ikke snakk om korte og intense drev. Dagen gå r stort sett med til et slikt drev. Fra teltet obseroeres den første elgen som kommer pd trekk. Den følger myrene og gdr rett i postenesont sitterøst for Tontase/va. Postene går ut i grå lysninga, enda de t vil ta flere timer før driverne har kommetseg i utgangsposisjon. Men jegerne har for lengst lært seg at elgen er på trekk tidlig om morgenen og at det også kan komme strødd elg fra naboterreng. Videre går rypejakta som normalt og en rypejeger kan også strø elg på postene. Per og Arne er hun degåere første dagen, Arne med svarthunden til Tor Johnny, mens Per har sin egen gråhund Bamse - en hund jeg godt kunne ha tenkt.meg å ta ned til Nord-0sterdal! Jeg har fått observasjonsposten, med sambandskontak t både til hundeførerne og pos tene. Så sant det finnes elg foran hundeførern e, vil den bli observert fra ep-posten. Opposten har det fint om dagen, kan følge med rypejegerne som er i terrenge t, dukker de t opp en turgåer, kommer han snart inn i kikkertlinsa. Og ikke minst; når hundeførern e star ter marsjen tilbake, følges de i kilome ter etter kilometer. Enkelte ganger er de borte i tett vegetasjon, men kommer fram igjen og kan følges. Det spennende er når de kommer inn i de typiske elgbiotopene; vil de strø ut elg foran seg? Dette er ei helt annerledes jakt enn en er vant til fra tette skogsområ der. Tre timer bruker hundkarene før de er i høyde med op-posten igjen og enda er det flere km fram til de øvrige postene. Første dagen går ut med ingen kontakt med elg, og jeg er spent på hvordan opplegget blir for neste dag, her i et terreng med toppen 10% vegetasjonsdekning av terrenget. Badstulcve/d med Jakthistorier Fabelak tig middag, men så tar uroen kare ne. Tor Johnny har flere ganger forsvunnet ut døra til "b adeavd e llnga" og jo, badstua er klar til kveldens besøk. Jeg som de siste åra 9

5 ikke harhattbadstuomgang. får nesten heteslag når karene lenger vatn på ovnen. Men så er det befriende komme ut i praterommet, til kald øl...~~'" OS mange historier. Sjøl om e1gjakt I inntij i år ikke har felt flere enn 15 ei på de 10 åra de har blitt trukket for elgjakt, har det blitt mange historier av dem. OS kryddres de som her, med isfiskehilltoriene til Ronald OS Per fra La fjordvidda. il. har en underholdning for minst en kveld. I tillegg kommer orge Rundt-historia til Tor Johrmy i reprisefra kvelden før - det erikke mangel på underholdning for en søring! Ronald (politiførstebetjenten) fur. teller fra De hadde detaretja- kobselv Vest ed tre elger på kyota. I J Iv har laget jakta i 6.. iuk: har de vært heldige m lajakte I dette m vid t godt s obte området. Jeg had på ~ gen fra fjellet sett Østervatnet og LangvatnetInn i området Jak Iv OS fotcll!1øe h o det ut r inne, jeg Icurmt føjae med Ronald når han -Jo var datoen den 17. oiciui:lli'clijakta eøentbs t- ta. Det ha Irommet SOan så det var stritt gl. Vi hadde gått etter dyr fra da før OS kummet opp I jjellet Solvarden. på gren mot Nesseby. PlutBeIig fikk sønnen. som var med den 8JIIlII!i ~!ja et dyr 10

6 : ;'f""> ll!tc~i!j. CII '" ejsen meia ~:;:~::~; det pl di! DIll rett ""'Ida tover. av Vi som skaj med hundene. Jeg far på o servasjonsposten ovenlor den gamle Skihytta. Merkelig hvor langt en kan sjå i småvokst skog! Langt ute mot naboterrenget Gammerabben dukker karene fram. Sjøl om jeg tror de skal bli gjømt av skogen, er det i flere skogområder de rager over toppene. Etterpå forstår jeg at de på slike partier p grovvokst bjørkekjerr som det mye av i Finnmark. Karene kommer n e opp i teltet j 'tter i -Ingen lcoft. takt lililli elg. Jeg har i mittlti.uesinn liten tru pa de vil linne elg på... av stiekniiip sier det ikiie. Det blir ei trivelig matstund i tellet. Rolf Kåre itler innerst i teltet,. """'~ lill!n midt i. Plutselig farer han opp: - Der kommer elgen! Vi andre fam- 1"el!;lIbll!lllir dm i farta til å være ei liiiliie pltricir. rt skremt ut av 1UfJ' VP eller i!tjegere 1engere... Men for all del, den llan met fra jegerne på GII-.nerabben! A søker den sikkert et bedre skjul i skogbeltet oppmed Tom eller kanskje enda lengere vestover. Rolf Kåre er på radioen med en gang, prøver å n postrekka. Men litt av fjellsida skjermer for direkte kontakt sa hm må springe til IlI5te ranle. Der hørerjegbøn lar kontakt samti at elgen stoppe opp og speider oppover til Rol Kåre. Det er tydelig elgen hørt han, men elgen dmer bare litt sørover og kommer igjen innpa kursen den holdt. AfAr jeg god tid til tudere dyret i kulbrted og mener l &ja noen små bompå "kølla". Som den IIjumlIstraver e1gen er, det ikke lang stunda før elgener ~iune, ;~ved poilel'le to udd

7 ELGJAKT pavarangerhalv0va Hele elgjakt/aget samla rundt det første fallet. Fra v. Tor Jollnny, Ame med barna som var p åbesøk om dagen, eigskytter Tore, jakt/ags/eder Rolf Kilre, Rona/d og Per. skudds tedet og avventer til hundeførern e kommer. Det tar si tid før de kommer, og med hundens "ekstratur" enda lenger tid. Men så finner vi dyret umiddelbart, inn e i et tett snar bare meter fra påskytinga. Ett skudd hadde gått gjennom lungene og ett truffet langt bak. Jeg kjente nervene fungerte helt normalt, til min tilfredshe t! Og ne ttopp det er viktig å konstatere for en som skyter på og feller sin første elg! Tore, i en alder av 52 år, hø rer nå med i "e lgskyttergru ppa" i Finnmark og nervene op pførte seg helt normalt. Med denne jakta vart det ikke mer enn normalt ettersøk m som elg går med lungeskudd! En fantastisk sisteicveid Det er tredje og siste kvelden min på Skihy tta. Mens karene vasker av seg svette og blod etter slaktinga av halvannetåringen, ja, det var et hanndyr - halvannet år - med gevirtagger som var vanskelig å sjå på lang avstand, tar jeg i måneskinnet en rusletur rundt hytta. Kans kje får jeg sjå reinsfiokken som Tor Johnny for talt e om kom ned til hytta om morgenen etter at vi hadde gått på pos t? Blikkstille kve ld, fullmåne, stjernedryss utover himmelen, en fin bue av blaffrende nordlys! I sør Varangerfjorden med et glittrende speil fra naturens belysnin g. Rett over fjorden, også rett i sør blaffrer lysene fra Bugøynes. Jeg prøver meg på et bilde med stor blenderåpning og lang lu kkertid, men mest vil nok stunda sitte på netthinna og i bakhodet. Kanskje skal jeg gå inn i badstua og høre opp igjen historia da Tore ska ut sin førs te elg? Morgenen etter - i grålysninga går karene på post igjen. De tar igjen samme postrekka som de to foregående dagene, og to hundekarer skal gå samme ruta. Det er ikke så store valgmulig he ter med 10% skog/kjerr på et elgterre ng. Tor Johnny har post opp rned hytt a og før lysninga har kommet for fullt, får han sjå et stort dyr på naboterrenge t. Det kommer på stø kurs mellom Tomaselva og Andersbyvalne t. Vi er ei tid spente på om det vil d reie østover - mot oss, men nei, det tar rundingen vestove r og vil kanskje havne langt oppe i Jakobselv? Nå er vi sikker, det var ei ku! Med to par øyne og to kikkerter med anlegg, kan vi ikke ta feil! Kameraten Hans gikk ned igjen for to dager sida, nå er turen kommet til meg. Et kort møte med elgjegermiljøet på elgens utpost i Norge er over, det har vært så positivt og berikende. Elgen takler den barske naturen som er nordafor den 70. breddegraden, og folkene her nord har nok enda ikke sett stoppgrensa for elgens utbredelse! Elgjegerne har fulgt etter i sin kunnskap om elgjakt, godt hjulpet av menneskets beste venn - hunden. Jeg had de ikke før kommet tilbake til mitt bosted i Vadsø, før det kom oppringning over mobilen fra Vmika; nytt dyr felt av jegeren som felte halvannetåringen dagen før. Hvor kommer all elgen fra? Et bildefra badstumiljøet md en Ila med! Her ;" «Kuilerommei» htor historiene kom pd løpende bdnd. Tor Jollnny, til V., var det som opptrådte i Norge Rundtprogrammetog som eren av ildsjelene i badstumiljøet i Vadsø. 12

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

på Varangerhalvøya Av Hans Hoogenrud om elgstammen I Rnnmark

på Varangerhalvøya Av Hans Hoogenrud om elgstammen I Rnnmark Om elg og elgiakl på Varangerhalvøya Vadsø kommune ligger ute på Varangerhalvøya, et subarktisk område hvor ingen For 50-60 år siden ville g;ettet på at elgen kunne leve. Men nå lever den godt der, og

Detaljer

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Jakt på innmark- viktig i SF 50 60% av hjorten som blir skutt i Sogn og Fjordane blir skutt på innmark. Dette tilsvarer 5-6000 hjort i året

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no Drept med nakkebitt Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende kraftig bitt i struperegionen, tok livet av villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret fra fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr og cirka

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003.

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Skytternes alder. Jegernes alder. Jegerne var mellom 16 og 83 år Gjennomsnittalder: 45 år. 50% av jegerne er mellom 35 og 55 år 21 av 2957 skudd ble løst

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

GRØNN ELG. av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012. Hva er en grønn elg?

GRØNN ELG. av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012. Hva er en grønn elg? 1 GRØNN ELG av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012 Hva er en grønn elg? En grønn elg er en betegnelse vi har begynt å bruke om elgslakt som relativt kort tid etter

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda

RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda Elgvaldene og jaktledere Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 11/1556-6 20609/11 K46 09.09.2011 HJORTEVILTJAKTEN 2011 - ADMINISTRATIVE ORDNINGER

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com «Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet i produktet

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

mv om etien8icihund. ~ aøbpiikt os mppoileihtg, mv om jegdp*eve for nye Jl!8eft. mv om akylepleve. krav om tjming!iskudd.

mv om etien8icihund. ~ aøbpiikt os mppoileihtg, mv om jegdp*eve for nye Jl!8eft. mv om akylepleve. krav om tjming!iskudd. Igjak I Dr , 'bø-eikmes jii1d"'g + rrlautlerog postfrilge tidlig 1. jtlktdøgs morgen i 1998.1 r.4w:itlilll"""'le (1995-1999) slirdet øt det sklil_1iiijøt 7, 1118ksim1l" 12,e S-pl",,,,og'" di.e erjørplikbl

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Historien om Moss-meteoritten

Historien om Moss-meteoritten Historien om Moss-meteoritten Familien Martinsen med begge de største biten Fredag 14. juli 2006 kl. 1015 satt hytteeier Ragnar Martinsen på sin utedo ved Rygge utenfor Moss i Østfold fylke og hørte smell

Detaljer

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest»

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» «Korleis lukkast med å etablere hjortejakt som næring?» Knut O. Førde, www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Jakt på hjortedyr: 1. Kolabygda: I området Oanes Meling 2 vald, Erevik nord og Erevik sør. Hjorte- og rådyrvald med fellingsløyve på 7 rådyr og 2 hjortar

Detaljer

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover.

I området hvor dette bildet ble tatt var det svært tåkete, men stort sett var det nydelig vær på turen oppover. Det er blitt et høydepunkt og en årlig tradisjon at når november månede kommer så pakker vi jaktutstyr og hunder og drar nordover-nærmere bestemt til Nord Trøndelag. Nøyaktig hvor vi drar forbli en godt

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 10:00 12:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14.

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.02.14. Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Sak 03.14 Ark 012.1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert.

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert. Malaga 2014 Dag 1 Opp grytidlig for å ta flyet kl 06.10 fra Bergen til Malaga. Alle kom seg med og alle fikk etterhvert også sykkelen sin med. Ankomst Malaga ca kl 10, så var det sammenskruing av sykkel

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Skalle likte å crawle baklengs, da fikk han en sånn lur liten plogefølelse, nesten som en båt.

Skalle likte å crawle baklengs, da fikk han en sånn lur liten plogefølelse, nesten som en båt. Skalle likte å crawle baklengs, da fikk han en sånn lur liten plogefølelse, nesten som en båt. Sjøen skummet rundt skallet. Skalle syntes selv at han svømte kjempefort. Han syntes han svømte like fort

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Velkommen til elgkveld!

Velkommen til elgkveld! Velkommen til elgkveld! Nøkkeltall fra elgjakta i 2012 Det ble felt 146 elger av en kvote på 161 (158 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 90,7 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Jeg ber om at grensen for Villreinens leveomr de i Fyresdal Fardal Borgrend endres som inntegnet p vedlagt kart.

Jeg ber om at grensen for Villreinens leveomr de i Fyresdal Fardal Borgrend endres som inntegnet p vedlagt kart. Fra: dne Lofthus Til: John.Jastrey@rogfk.no Dato: /5/0 :0 Emne: 05 Innspill til regional plan for heiomr dene Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene Setesdal Austhei Innspill til regional

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

MAI CAMILLA MUNKEJORD HJEMME I NORD. Om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark ORKANA AKADEMISK

MAI CAMILLA MUNKEJORD HJEMME I NORD. Om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark ORKANA AKADEMISK MAI CAMILLA MUNKEJORD HJEMME I NORD Om bolyst og hverdagsliv blant innflyttere i Finnmark ORKANA AKADEMISK INNHOLD FORORD 13 1. INNLEDNING 15 A flytte «mot strømmen» ij Fra utflytting til innflytting 18

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer