godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl"

Transkript

1 Tekst/Folo: Jon J Meli - S;6 der, der ligger Vinilea, sier Hans. Taleet p6 den gamle $lcihytta fil Vad... tolleet tegner seg godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den godt over Svane VUbN'. Og n6,.",.,. elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl le Høn. ei utgreiing om Vinileanøvnef og hvorfor det hør havnet her inne p6 Vørungerhølv.yø. Kort fortalt var det en finnlender som kom til Vadsø i åra. Vinikagarden i Vadsø er fortsatt bevart, og her hvor den gamle Skihytta slår, hadde garden utmarksslåtter og Vmikanavnet fulgte med inn i fjellet. Hans og undertegnede er denne septemberdagen for å være nøyaktig - på veg inn til den nye Slåhytta. Den liggerlenger inne, litt øst for Tomaselva, en mils veg fra Vadsø. På SiJstadhaugen tar vi en mer nordlig kurs mot hytta, Hans har med hagla og vil sjå etter rypa på turen innover. Jeg har med Bam., en knakende trivelig ung gråhund som tilhører Per Hansen l el..ktja&et Pedersens Jaktlag. Gjennom gamje kjenninger har Hans ordnet det slik, at vi får være med dette elgjaktlaget noen dager, ikke så mange riktignok, for returbilletten til ~sydllgere" breddegrader Jigger klar! Men det er slik da, når mulighetene gis til å komme l kontakt med elg som vasker leggene slne i Ishavet, skulle en gjeme hattså mange flere dager til rådighet! Pedersens Jaktlag, ja, det er på en eller annen måte et familielag med base i Vadsø og etablert i Året før ejøjaktjaget vart stifta, i 1984, vart det felt "5 elger i Vadsø kommune, og kanskje de få dyra tente jaktinteressen hos noen i familiekretsen. En av initiativtakerne var nok likevel fra en annen elgkommune sørpå; Ame Skogholt fra Nord-Odal i Hedmark. Sammen med Vadsøværingen Tor Johnny Pedersen, som fra før hadde henta kona sl fra Folldal i Hedmark og som hadde jakta elg l Folldal i flere år, så var det disse to som kontakta nære venner og slektninger. Og akkurat det at han haddejakia elg før, kom godt med, for kravet fra Statskog i Nord-Norge er at en elgjaktleder rna ha 3 års ejsjakterfaring bak seg før han kan bekje en sånn jobb. Etter en invitasjonsrunde vart Pedersens Jaktlag sjående slik ut Tor Johnny Pedersen (alder nå 52 Ar), albnuligmann l bank - tidligere elektriker, Ronald Andersen (52) førstebetjent ved Vadsø politistasjon. Per Hansen (45) konsujent/saksbehandler ved Vadsø Trygdekontor, Tore Andreassen (52) rådgiver ved Samferdselsavdelinga for Finnmark, Rolf Kåre Jensen (43) landbruksdirektør i Finnmark og Ame Skogholt (43) lege i Finnmark i mange Ar, men har nå jobb innmed OsJokanten og erbare "assosiert" medlem av jaktlaget dette Aret- uten gevær. 6

2 41nLiet".kiddbillaW for elsiakta i Pei'menjaktIa- "'Flmunark i 19f9 &et truiciæt tit 'YiIIkafeItet helmkommlml!rl Feltet ~kiær'.. fra bygrensa til Vw. elg ~ ~ Ionlvlclt boddheime og ileimefra. el! så vardetdettellli!d elgjaktmiljøetd.. dette føler en auer best pa kroppen når en får kampere ute i felten! Og derfor har Pedersenjaktlaget valgt å ha jaktcampen en _..ol... ~',s i motsa nt rren i den ny ytta. Jaktlaget har dispensasjon fra motorferdselsforbudet og alt utstyret blir transportert inn på motorkjøretøy, bl.a. et matlager beregna for 10 dagers opphold, for å ta ut kvota på tre dyr. Vadsøværingene har bygd seg ei prektig utfartshytte her inne i skogbeltet litt øst for Tomaselva. Strømmen til hytta leveres fra ei vindmølle. Men det følger forpliktelser med å få leid hytta for elgjegerne! Og det merkes straks vi kommer fram. Det blir så vidt tid til en leskende øl for tørste struper, før karene forsvinner til baksida av huset og iltre hammerslag tar til. Og det viser seg, at leia av huset har karene nesten gjort opp noen helger før, nå legges siste hånd på verket og dermed er den saken gjort opp! Hva vi snakker om, jo, når Tor Johnny er med er vi midt i kjernen av badstumiljøet i Vadsø og der han farter og tar et kort opphold, står detei badstu igjen! Folk med litt hukommelse fra Norge R1mdt-programmer, vil kanskje ha en erindring om en "forfrossen" blotter fra dette miljøet? Men dette er ei anna historie, fornøyelig for den som får høre historia fra innsid-.. men kanskje vel kald for aktøren! Og før mørket siger inn over Skihytta, er badstua klar, med innlagt Frodig elgbiolop inne ved den gamle Ski/lytla. Ikke d undres over al Vinikagdrden hadde utmarksslåtier her inne. I bakgrunnen ser vi Byvatnel, el valn rett innafor Vadsø by. lys (TorJohnny er jo elektriker og en utrolig altmuligmann), badstua oppfyrt og jaktplanlegginga for første jaktdag blir gjort på en varm badstubenk og i et mer svalende oppholdsrom ved en øl. Og akkurat den rette bruken av ei badstu, lærer jeg her inne på Varangerhalvøya! Tor Johnny innprenter om korte, varme opphold i badstua, med vatn på en varm ovn, ut i oppholdsrommettil sosialt samvær over en kald øl, utlufting av badstua flere ganger, skyue seg med vatn når en setter seg til i badstua. Slik blir denne badstua brukt i flere timer første kvelden, og forsyne meg, samme ritualet gjentar seg hver eneste kveld jeg er med jaktlaget! 7

3 Jaktlagslederen Rolf Kåre Jensen med Bamse, sldr her oppi fjel/et Dobbeltnasa og nar Vinikamyrene under seg. Ute pd fjel/kallten mot Varangerfjorden ser vi Andersbyvatnet. Midt gjellnom dette terrenget - motfjorden - skjærer en canyon seg, der TOII/aseivagdr. Ifjel/et ovenfor dellgall/le Skihytta opprettes ell ap-post. Ily inne i teltet kan hele terrenget overvdkes. Flnnmarksjalct Å jakte elg i Finnmark er populært blant fylkets jegere. Sjøl om 60% av kvota går til elgjak tlag innenfor kommunen, skal en være heldig med trekninga for å få jakt. I 1998 vart Pedersenlaget trukket ut som 17. reserve på et felt i Skipagurra i Tana kommune, og de fikk det 3 uker før jaktstart. Dette var et todyrsvald, men bl.a. lå husværet for høgt og upraktisk i terrenget. Under jakta kom det snø og jaktlaget så snurten av bare tre dyr. Etter ei tid hadde jaktlaget på nabovaldet skutt seg ferdig og Pedersenjaktlaget flytta ned på dette valdet, men her så de bare to dy r - utenfor skotthold - og elgjaktlaget gikk blank i Ellers star ta jaktlaget opp karrieren på det østlige nabovaldet av det de nå har, Gammerabben, i Her var det bra med elg og de så dyr hver dag, uten å komme på skotthold. Til denne jakta hadde de lånt Tanalensmannens gråhund, men denne hunden var vassredd så den måtte bæres over vatn. Ellers en bra hund. En dag møttes de på Gammerabben for matkvil. Mens de sitter her, får de sjå okse, ku og kalv. Mat og drikke kom fort i ryggsekkene igjen og de posterte ut mens Rolf Kåre skulle ta hunden og gå rundt. Plutselig kommer oksen farende fram på 220 m, skritta opp etterpå, og TorJohnny får inn treff på det første skud de t. Oksen faller like foran posten til Arne så han får ta dødskottet. Så vel bevandra i slakting var ingen av karene, så endskapen vart at 8

4 ELGJAKT PÅ VARANGERHALVØYA Arne (legen) tok fram læreboka i slakting og oksen vart slakta etter denne! Et par dager seinere falt kalven. To år deretter felte elgjaktlaget sitt hittil største dyr, en I5- tagger med ei slaktevekt på 320 kg. Første elgjaktdagen Pedersens Jaktlag har tre hunder; en svarthund og to gråhunder, og la det være sagt; hundematerialet og elghundmiljøet i Finnmark står ikke noe tilbake i forhold til mer tradisjonelle elgjaktmiljøer lengere sør i landet, tve rt i mot, vil jeg si. Finnmark har vært et av foregangsområdene på ettersøkshunder med Statskogs krav om at hvert elgjak tlag skal ha godkjent ettersøksekvipasje. Det godtas ikke, som i den nasjonale forskriften, at en kan leie godkjent hund med fører. Elgjakta her nord er ofte ei posteringsjakt med bruk av både løshund og bandhund. Løshunden kjem til sin rett når elgen står i de nesten ugjennomtrengelige vier kratta kratt av både vier og småbjørk. Å gå inn i disse kratta med bandhund er håpløst, en jeger med ryggsekk må ofte gi op p, ja, det kan være nes ten håpløst for et "snaut" menneske å komme gjennom! Pedersens Jaktlag, som i år har Roll Kåre Jensen som ansvarlig jaktleder, velger å "an gripe" Vinikaterrenget på tradisjonell måte når de t som nå er vestlig vind. Postene grupperes ut i vestkant av de store Vmikamyrene - akkurat der skogkan ten øst for Tomasel va går opp. Hundeførerne går oppunder fjellsida til Dobbeltnasa og følger fjellet helt til grensa mot østterrenget Gammerabben. Her fordeler hundeførerne seg og tar kursen vestover igjen i skog/viervegetasjonen mellom myrene og fjellet. En observasjonspost settes igjen i fjellskråninga inn for den gamle Skihy tta. Avstan den mellom postene og utgangspunktet for hundegåerne blir fort 6-7 km. Akkurat her er det ikke snakk om korte og intense drev. Dagen gå r stort sett med til et slikt drev. Fra teltet obseroeres den første elgen som kommer pd trekk. Den følger myrene og gdr rett i postenesont sitterøst for Tontase/va. Postene går ut i grå lysninga, enda de t vil ta flere timer før driverne har kommetseg i utgangsposisjon. Men jegerne har for lengst lært seg at elgen er på trekk tidlig om morgenen og at det også kan komme strødd elg fra naboterreng. Videre går rypejakta som normalt og en rypejeger kan også strø elg på postene. Per og Arne er hun degåere første dagen, Arne med svarthunden til Tor Johnny, mens Per har sin egen gråhund Bamse - en hund jeg godt kunne ha tenkt.meg å ta ned til Nord-0sterdal! Jeg har fått observasjonsposten, med sambandskontak t både til hundeførerne og pos tene. Så sant det finnes elg foran hundeførern e, vil den bli observert fra ep-posten. Opposten har det fint om dagen, kan følge med rypejegerne som er i terrenge t, dukker de t opp en turgåer, kommer han snart inn i kikkertlinsa. Og ikke minst; når hundeførern e star ter marsjen tilbake, følges de i kilome ter etter kilometer. Enkelte ganger er de borte i tett vegetasjon, men kommer fram igjen og kan følges. Det spennende er når de kommer inn i de typiske elgbiotopene; vil de strø ut elg foran seg? Dette er ei helt annerledes jakt enn en er vant til fra tette skogsområ der. Tre timer bruker hundkarene før de er i høyde med op-posten igjen og enda er det flere km fram til de øvrige postene. Første dagen går ut med ingen kontakt med elg, og jeg er spent på hvordan opplegget blir for neste dag, her i et terreng med toppen 10% vegetasjonsdekning av terrenget. Badstulcve/d med Jakthistorier Fabelak tig middag, men så tar uroen kare ne. Tor Johnny har flere ganger forsvunnet ut døra til "b adeavd e llnga" og jo, badstua er klar til kveldens besøk. Jeg som de siste åra 9

5 ikke harhattbadstuomgang. får nesten heteslag når karene lenger vatn på ovnen. Men så er det befriende komme ut i praterommet, til kald øl...~~'" OS mange historier. Sjøl om e1gjakt I inntij i år ikke har felt flere enn 15 ei på de 10 åra de har blitt trukket for elgjakt, har det blitt mange historier av dem. OS kryddres de som her, med isfiskehilltoriene til Ronald OS Per fra La fjordvidda. il. har en underholdning for minst en kveld. I tillegg kommer orge Rundt-historia til Tor Johrmy i reprisefra kvelden før - det erikke mangel på underholdning for en søring! Ronald (politiførstebetjenten) fur. teller fra De hadde detaretja- kobselv Vest ed tre elger på kyota. I J Iv har laget jakta i 6.. iuk: har de vært heldige m lajakte I dette m vid t godt s obte området. Jeg had på ~ gen fra fjellet sett Østervatnet og LangvatnetInn i området Jak Iv OS fotcll!1øe h o det ut r inne, jeg Icurmt føjae med Ronald når han -Jo var datoen den 17. oiciui:lli'clijakta eøentbs t- ta. Det ha Irommet SOan så det var stritt gl. Vi hadde gått etter dyr fra da før OS kummet opp I jjellet Solvarden. på gren mot Nesseby. PlutBeIig fikk sønnen. som var med den 8JIIlII!i ~!ja et dyr 10

6 : ;'f""> ll!tc~i!j. CII '" ejsen meia ~:;:~::~; det pl di! DIll rett ""'Ida tover. av Vi som skaj med hundene. Jeg far på o servasjonsposten ovenlor den gamle Skihytta. Merkelig hvor langt en kan sjå i småvokst skog! Langt ute mot naboterrenget Gammerabben dukker karene fram. Sjøl om jeg tror de skal bli gjømt av skogen, er det i flere skogområder de rager over toppene. Etterpå forstår jeg at de på slike partier p grovvokst bjørkekjerr som det mye av i Finnmark. Karene kommer n e opp i teltet j 'tter i -Ingen lcoft. takt lililli elg. Jeg har i mittlti.uesinn liten tru pa de vil linne elg på... av stiekniiip sier det ikiie. Det blir ei trivelig matstund i tellet. Rolf Kåre itler innerst i teltet,. """'~ lill!n midt i. Plutselig farer han opp: - Der kommer elgen! Vi andre fam- 1"el!;lIbll!lllir dm i farta til å være ei liiiliie pltricir. rt skremt ut av 1UfJ' VP eller i!tjegere 1engere... Men for all del, den llan met fra jegerne på GII-.nerabben! A søker den sikkert et bedre skjul i skogbeltet oppmed Tom eller kanskje enda lengere vestover. Rolf Kåre er på radioen med en gang, prøver å n postrekka. Men litt av fjellsida skjermer for direkte kontakt sa hm må springe til IlI5te ranle. Der hørerjegbøn lar kontakt samti at elgen stoppe opp og speider oppover til Rol Kåre. Det er tydelig elgen hørt han, men elgen dmer bare litt sørover og kommer igjen innpa kursen den holdt. AfAr jeg god tid til tudere dyret i kulbrted og mener l &ja noen små bompå "kølla". Som den IIjumlIstraver e1gen er, det ikke lang stunda før elgener ~iune, ;~ved poilel'le to udd

7 ELGJAKT pavarangerhalv0va Hele elgjakt/aget samla rundt det første fallet. Fra v. Tor Jollnny, Ame med barna som var p åbesøk om dagen, eigskytter Tore, jakt/ags/eder Rolf Kilre, Rona/d og Per. skudds tedet og avventer til hundeførern e kommer. Det tar si tid før de kommer, og med hundens "ekstratur" enda lenger tid. Men så finner vi dyret umiddelbart, inn e i et tett snar bare meter fra påskytinga. Ett skudd hadde gått gjennom lungene og ett truffet langt bak. Jeg kjente nervene fungerte helt normalt, til min tilfredshe t! Og ne ttopp det er viktig å konstatere for en som skyter på og feller sin første elg! Tore, i en alder av 52 år, hø rer nå med i "e lgskyttergru ppa" i Finnmark og nervene op pførte seg helt normalt. Med denne jakta vart det ikke mer enn normalt ettersøk m som elg går med lungeskudd! En fantastisk sisteicveid Det er tredje og siste kvelden min på Skihy tta. Mens karene vasker av seg svette og blod etter slaktinga av halvannetåringen, ja, det var et hanndyr - halvannet år - med gevirtagger som var vanskelig å sjå på lang avstand, tar jeg i måneskinnet en rusletur rundt hytta. Kans kje får jeg sjå reinsfiokken som Tor Johnny for talt e om kom ned til hytta om morgenen etter at vi hadde gått på pos t? Blikkstille kve ld, fullmåne, stjernedryss utover himmelen, en fin bue av blaffrende nordlys! I sør Varangerfjorden med et glittrende speil fra naturens belysnin g. Rett over fjorden, også rett i sør blaffrer lysene fra Bugøynes. Jeg prøver meg på et bilde med stor blenderåpning og lang lu kkertid, men mest vil nok stunda sitte på netthinna og i bakhodet. Kanskje skal jeg gå inn i badstua og høre opp igjen historia da Tore ska ut sin førs te elg? Morgenen etter - i grålysninga går karene på post igjen. De tar igjen samme postrekka som de to foregående dagene, og to hundekarer skal gå samme ruta. Det er ikke så store valgmulig he ter med 10% skog/kjerr på et elgterre ng. Tor Johnny har post opp rned hytt a og før lysninga har kommet for fullt, får han sjå et stort dyr på naboterrenge t. Det kommer på stø kurs mellom Tomaselva og Andersbyvalne t. Vi er ei tid spente på om det vil d reie østover - mot oss, men nei, det tar rundingen vestove r og vil kanskje havne langt oppe i Jakobselv? Nå er vi sikker, det var ei ku! Med to par øyne og to kikkerter med anlegg, kan vi ikke ta feil! Kameraten Hans gikk ned igjen for to dager sida, nå er turen kommet til meg. Et kort møte med elgjegermiljøet på elgens utpost i Norge er over, det har vært så positivt og berikende. Elgen takler den barske naturen som er nordafor den 70. breddegraden, og folkene her nord har nok enda ikke sett stoppgrensa for elgens utbredelse! Elgjegerne har fulgt etter i sin kunnskap om elgjakt, godt hjulpet av menneskets beste venn - hunden. Jeg had de ikke før kommet tilbake til mitt bosted i Vadsø, før det kom oppringning over mobilen fra Vmika; nytt dyr felt av jegeren som felte halvannetåringen dagen før. Hvor kommer all elgen fra? Et bildefra badstumiljøet md en Ila med! Her ;" «Kuilerommei» htor historiene kom pd løpende bdnd. Tor Jollnny, til V., var det som opptrådte i Norge Rundtprogrammetog som eren av ildsjelene i badstumiljøet i Vadsø. 12

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Jakt på innmark- viktig i SF 50 60% av hjorten som blir skutt i Sogn og Fjordane blir skutt på innmark. Dette tilsvarer 5-6000 hjort i året

Detaljer

Velkommen til infokveld

Velkommen til infokveld Velkommen til infokveld Nøkkeltall fra elgjakta i 2010 Det ble felt 169 elger av en kvote på 181 (178 + 3 tilleggsdyr). Fellingsprosent 93,3 % Prosentvis fordeling etter biologisk alder Gj.snitt vekt Største

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Valdledermøte Ringerike Richard Baksvær

Valdledermøte Ringerike Richard Baksvær Valdledermøte Ringerike 25.01.2016 Richard Baksvær Dere som sitter her i kveld, er nøkkelpersoner i arbeidet med nye forvaltningsplan for elg og hjort. Ett innledende spørsmål vi må stille oss er, hvordan

Detaljer

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no Drept med nakkebitt Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende kraftig bitt i struperegionen, tok livet av villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret fra fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr og cirka

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Ettersøk av skadet storvilt

Ettersøk av skadet storvilt Ettersøk av skadet storvilt Froland kommune Øyvin Froland Lovverk Jakt skal utøves på en human måte. Viltet skal avlives så raskt som mulig ved skadeskyting. Dette er primært en oppgave for jeger og jaktlag,

Detaljer

på Varangerhalvøya Av Hans Hoogenrud om elgstammen I Rnnmark

på Varangerhalvøya Av Hans Hoogenrud om elgstammen I Rnnmark Om elg og elgiakl på Varangerhalvøya Vadsø kommune ligger ute på Varangerhalvøya, et subarktisk område hvor ingen For 50-60 år siden ville g;ettet på at elgen kunne leve. Men nå lever den godt der, og

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015

Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 Månedsbrev for Ekornstubben Oktober 2015 EVALUERING AV SEPTEMBER: Kalde morgener og nesetipper, fine farger på trær og himmel, - det er høst og kalenderen viser plutselig oktober. Det har skjedd mye på

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003.

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Skytternes alder. Jegernes alder. Jegerne var mellom 16 og 83 år Gjennomsnittalder: 45 år. 50% av jegerne er mellom 35 og 55 år 21 av 2957 skudd ble løst

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com «Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet i produktet

Detaljer

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune

BESTANDSPLAN ETTESTAD i Drangedal kommune BESTANDSPLAN 2009-2011 ETTESTAD i Drangedal kommune INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND... 4 3.1 GENERELL SITUASJON... 4 3.2 LOKAL BESTANDSUTVIKLING...

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Vi sitter i samme bil. Kine Grøtt. E: Kine-sg@hotmail.com T: +47 47 36 00 32

Vi sitter i samme bil. Kine Grøtt. E: Kine-sg@hotmail.com T: +47 47 36 00 32 Vi sitter i samme bil By Kine Grøtt E: Kine-sg@hotmail.com T: +47 47 36 00 32 SCENE 1 INT. BIL - OM TUR Alle sitter i bilen. Den kjører på en lang vei. KAMERA 2 OG FILMER. Mor snur seg og ser på Caroline

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen Februar - 2015 M 2 Tema: Karneval Sanger/utkledning 9 Tema: Karneval Sanger/utkledning og 16 Tema: Brannvernuke 23 Tema: Traktorer og biler instrumenter T 3 Lage instrumenter til karneval 10 17 24 O 4

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I

BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I LEIRFJORD KOMMUNE FOR PERIODEN 2016, 2017 OG 2018 (I ç '.Im I* J,-stmvr - -1. i HI MAI2015 L Arkiv.. Saksb.: Graderirfiwuqr I BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR Mellom Leirfjord

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert.

Malaga 2014. Dag 1. Ruten var ca 85 km lang med 1710 høydemeter og forholdsvis lettkuppert. Malaga 2014 Dag 1 Opp grytidlig for å ta flyet kl 06.10 fra Bergen til Malaga. Alle kom seg med og alle fikk etterhvert også sykkelen sin med. Ankomst Malaga ca kl 10, så var det sammenskruing av sykkel

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest»

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» «Korleis lukkast med å etablere hjortejakt som næring?» Knut O. Førde, www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

GRØNN ELG. av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012. Hva er en grønn elg?

GRØNN ELG. av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012. Hva er en grønn elg? 1 GRØNN ELG av Terje D. Josefsen, Veterinærinstituttet Nord-Norge, notat av 20. august 2012 Hva er en grønn elg? En grønn elg er en betegnelse vi har begynt å bruke om elgslakt som relativt kort tid etter

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Ulve Ulv jakta jakt 2017

Ulve Ulv jakta jakt 2017 Ulvejakta 2017 Ulvejakta 2017 Ulvejakt utenfor og innenfor sona Stortinget ti t har fattet t vedtak om hvor mange ulv vi skal ha og i hvilke områder de skal være. Rovviltnemndene (region 4 og 5) )har fattet

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest TEMA ER GLASS med Kari Malmberg og Kristin Risan 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Finnmark og Nordnorsk Kunstnersenter Kursets varighet: ½ dag Antall

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned.

Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned. 1.episode - v1 - & RYDER - H N - side 2 Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned. Stella bøyer seg ut slik at vinden får blomsten i håret hennes

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea ISLAND Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea Byvandring i Reykjavik Refleksjoner Sondre: Det var relativt billig og god mat, men det var relativt kaldt da Linn: Etter et jordskjelv var det en periode

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer