godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "godt over Svane godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl"

Transkript

1 Tekst/Folo: Jon J Meli - S;6 der, der ligger Vinilea, sier Hans. Taleet p6 den gamle $lcihytta fil Vad... tolleet tegner seg godt ut i,.,.,..,.., innunder fjellet. Her Ira YeflIeiø ser vi den godt over Svane VUbN'. Og n6,.",.,. elet Ira den alltid h -one.nleress81 fl le Høn. ei utgreiing om Vinileanøvnef og hvorfor det hør havnet her inne p6 Vørungerhølv.yø. Kort fortalt var det en finnlender som kom til Vadsø i åra. Vinikagarden i Vadsø er fortsatt bevart, og her hvor den gamle Skihytta slår, hadde garden utmarksslåtter og Vmikanavnet fulgte med inn i fjellet. Hans og undertegnede er denne septemberdagen for å være nøyaktig - på veg inn til den nye Slåhytta. Den liggerlenger inne, litt øst for Tomaselva, en mils veg fra Vadsø. På SiJstadhaugen tar vi en mer nordlig kurs mot hytta, Hans har med hagla og vil sjå etter rypa på turen innover. Jeg har med Bam., en knakende trivelig ung gråhund som tilhører Per Hansen l el..ktja&et Pedersens Jaktlag. Gjennom gamje kjenninger har Hans ordnet det slik, at vi får være med dette elgjaktlaget noen dager, ikke så mange riktignok, for returbilletten til ~sydllgere" breddegrader Jigger klar! Men det er slik da, når mulighetene gis til å komme l kontakt med elg som vasker leggene slne i Ishavet, skulle en gjeme hattså mange flere dager til rådighet! Pedersens Jaktlag, ja, det er på en eller annen måte et familielag med base i Vadsø og etablert i Året før ejøjaktjaget vart stifta, i 1984, vart det felt "5 elger i Vadsø kommune, og kanskje de få dyra tente jaktinteressen hos noen i familiekretsen. En av initiativtakerne var nok likevel fra en annen elgkommune sørpå; Ame Skogholt fra Nord-Odal i Hedmark. Sammen med Vadsøværingen Tor Johnny Pedersen, som fra før hadde henta kona sl fra Folldal i Hedmark og som hadde jakta elg l Folldal i flere år, så var det disse to som kontakta nære venner og slektninger. Og akkurat det at han haddejakia elg før, kom godt med, for kravet fra Statskog i Nord-Norge er at en elgjaktleder rna ha 3 års ejsjakterfaring bak seg før han kan bekje en sånn jobb. Etter en invitasjonsrunde vart Pedersens Jaktlag sjående slik ut Tor Johnny Pedersen (alder nå 52 Ar), albnuligmann l bank - tidligere elektriker, Ronald Andersen (52) førstebetjent ved Vadsø politistasjon. Per Hansen (45) konsujent/saksbehandler ved Vadsø Trygdekontor, Tore Andreassen (52) rådgiver ved Samferdselsavdelinga for Finnmark, Rolf Kåre Jensen (43) landbruksdirektør i Finnmark og Ame Skogholt (43) lege i Finnmark i mange Ar, men har nå jobb innmed OsJokanten og erbare "assosiert" medlem av jaktlaget dette Aret- uten gevær. 6

2 41nLiet".kiddbillaW for elsiakta i Pei'menjaktIa- "'Flmunark i 19f9 &et truiciæt tit 'YiIIkafeItet helmkommlml!rl Feltet ~kiær'.. fra bygrensa til Vw. elg ~ ~ Ionlvlclt boddheime og ileimefra. el! så vardetdettellli!d elgjaktmiljøetd.. dette føler en auer best pa kroppen når en får kampere ute i felten! Og derfor har Pedersenjaktlaget valgt å ha jaktcampen en _..ol... ~',s i motsa nt rren i den ny ytta. Jaktlaget har dispensasjon fra motorferdselsforbudet og alt utstyret blir transportert inn på motorkjøretøy, bl.a. et matlager beregna for 10 dagers opphold, for å ta ut kvota på tre dyr. Vadsøværingene har bygd seg ei prektig utfartshytte her inne i skogbeltet litt øst for Tomaselva. Strømmen til hytta leveres fra ei vindmølle. Men det følger forpliktelser med å få leid hytta for elgjegerne! Og det merkes straks vi kommer fram. Det blir så vidt tid til en leskende øl for tørste struper, før karene forsvinner til baksida av huset og iltre hammerslag tar til. Og det viser seg, at leia av huset har karene nesten gjort opp noen helger før, nå legges siste hånd på verket og dermed er den saken gjort opp! Hva vi snakker om, jo, når Tor Johnny er med er vi midt i kjernen av badstumiljøet i Vadsø og der han farter og tar et kort opphold, står detei badstu igjen! Folk med litt hukommelse fra Norge R1mdt-programmer, vil kanskje ha en erindring om en "forfrossen" blotter fra dette miljøet? Men dette er ei anna historie, fornøyelig for den som får høre historia fra innsid-.. men kanskje vel kald for aktøren! Og før mørket siger inn over Skihytta, er badstua klar, med innlagt Frodig elgbiolop inne ved den gamle Ski/lytla. Ikke d undres over al Vinikagdrden hadde utmarksslåtier her inne. I bakgrunnen ser vi Byvatnel, el valn rett innafor Vadsø by. lys (TorJohnny er jo elektriker og en utrolig altmuligmann), badstua oppfyrt og jaktplanlegginga for første jaktdag blir gjort på en varm badstubenk og i et mer svalende oppholdsrom ved en øl. Og akkurat den rette bruken av ei badstu, lærer jeg her inne på Varangerhalvøya! Tor Johnny innprenter om korte, varme opphold i badstua, med vatn på en varm ovn, ut i oppholdsrommettil sosialt samvær over en kald øl, utlufting av badstua flere ganger, skyue seg med vatn når en setter seg til i badstua. Slik blir denne badstua brukt i flere timer første kvelden, og forsyne meg, samme ritualet gjentar seg hver eneste kveld jeg er med jaktlaget! 7

3 Jaktlagslederen Rolf Kåre Jensen med Bamse, sldr her oppi fjel/et Dobbeltnasa og nar Vinikamyrene under seg. Ute pd fjel/kallten mot Varangerfjorden ser vi Andersbyvatnet. Midt gjellnom dette terrenget - motfjorden - skjærer en canyon seg, der TOII/aseivagdr. Ifjel/et ovenfor dellgall/le Skihytta opprettes ell ap-post. Ily inne i teltet kan hele terrenget overvdkes. Flnnmarksjalct Å jakte elg i Finnmark er populært blant fylkets jegere. Sjøl om 60% av kvota går til elgjak tlag innenfor kommunen, skal en være heldig med trekninga for å få jakt. I 1998 vart Pedersenlaget trukket ut som 17. reserve på et felt i Skipagurra i Tana kommune, og de fikk det 3 uker før jaktstart. Dette var et todyrsvald, men bl.a. lå husværet for høgt og upraktisk i terrenget. Under jakta kom det snø og jaktlaget så snurten av bare tre dyr. Etter ei tid hadde jaktlaget på nabovaldet skutt seg ferdig og Pedersenjaktlaget flytta ned på dette valdet, men her så de bare to dy r - utenfor skotthold - og elgjaktlaget gikk blank i Ellers star ta jaktlaget opp karrieren på det østlige nabovaldet av det de nå har, Gammerabben, i Her var det bra med elg og de så dyr hver dag, uten å komme på skotthold. Til denne jakta hadde de lånt Tanalensmannens gråhund, men denne hunden var vassredd så den måtte bæres over vatn. Ellers en bra hund. En dag møttes de på Gammerabben for matkvil. Mens de sitter her, får de sjå okse, ku og kalv. Mat og drikke kom fort i ryggsekkene igjen og de posterte ut mens Rolf Kåre skulle ta hunden og gå rundt. Plutselig kommer oksen farende fram på 220 m, skritta opp etterpå, og TorJohnny får inn treff på det første skud de t. Oksen faller like foran posten til Arne så han får ta dødskottet. Så vel bevandra i slakting var ingen av karene, så endskapen vart at 8

4 ELGJAKT PÅ VARANGERHALVØYA Arne (legen) tok fram læreboka i slakting og oksen vart slakta etter denne! Et par dager seinere falt kalven. To år deretter felte elgjaktlaget sitt hittil største dyr, en I5- tagger med ei slaktevekt på 320 kg. Første elgjaktdagen Pedersens Jaktlag har tre hunder; en svarthund og to gråhunder, og la det være sagt; hundematerialet og elghundmiljøet i Finnmark står ikke noe tilbake i forhold til mer tradisjonelle elgjaktmiljøer lengere sør i landet, tve rt i mot, vil jeg si. Finnmark har vært et av foregangsområdene på ettersøkshunder med Statskogs krav om at hvert elgjak tlag skal ha godkjent ettersøksekvipasje. Det godtas ikke, som i den nasjonale forskriften, at en kan leie godkjent hund med fører. Elgjakta her nord er ofte ei posteringsjakt med bruk av både løshund og bandhund. Løshunden kjem til sin rett når elgen står i de nesten ugjennomtrengelige vier kratta kratt av både vier og småbjørk. Å gå inn i disse kratta med bandhund er håpløst, en jeger med ryggsekk må ofte gi op p, ja, det kan være nes ten håpløst for et "snaut" menneske å komme gjennom! Pedersens Jaktlag, som i år har Roll Kåre Jensen som ansvarlig jaktleder, velger å "an gripe" Vinikaterrenget på tradisjonell måte når de t som nå er vestlig vind. Postene grupperes ut i vestkant av de store Vmikamyrene - akkurat der skogkan ten øst for Tomasel va går opp. Hundeførerne går oppunder fjellsida til Dobbeltnasa og følger fjellet helt til grensa mot østterrenget Gammerabben. Her fordeler hundeførerne seg og tar kursen vestover igjen i skog/viervegetasjonen mellom myrene og fjellet. En observasjonspost settes igjen i fjellskråninga inn for den gamle Skihy tta. Avstan den mellom postene og utgangspunktet for hundegåerne blir fort 6-7 km. Akkurat her er det ikke snakk om korte og intense drev. Dagen gå r stort sett med til et slikt drev. Fra teltet obseroeres den første elgen som kommer pd trekk. Den følger myrene og gdr rett i postenesont sitterøst for Tontase/va. Postene går ut i grå lysninga, enda de t vil ta flere timer før driverne har kommetseg i utgangsposisjon. Men jegerne har for lengst lært seg at elgen er på trekk tidlig om morgenen og at det også kan komme strødd elg fra naboterreng. Videre går rypejakta som normalt og en rypejeger kan også strø elg på postene. Per og Arne er hun degåere første dagen, Arne med svarthunden til Tor Johnny, mens Per har sin egen gråhund Bamse - en hund jeg godt kunne ha tenkt.meg å ta ned til Nord-0sterdal! Jeg har fått observasjonsposten, med sambandskontak t både til hundeførerne og pos tene. Så sant det finnes elg foran hundeførern e, vil den bli observert fra ep-posten. Opposten har det fint om dagen, kan følge med rypejegerne som er i terrenge t, dukker de t opp en turgåer, kommer han snart inn i kikkertlinsa. Og ikke minst; når hundeførern e star ter marsjen tilbake, følges de i kilome ter etter kilometer. Enkelte ganger er de borte i tett vegetasjon, men kommer fram igjen og kan følges. Det spennende er når de kommer inn i de typiske elgbiotopene; vil de strø ut elg foran seg? Dette er ei helt annerledes jakt enn en er vant til fra tette skogsområ der. Tre timer bruker hundkarene før de er i høyde med op-posten igjen og enda er det flere km fram til de øvrige postene. Første dagen går ut med ingen kontakt med elg, og jeg er spent på hvordan opplegget blir for neste dag, her i et terreng med toppen 10% vegetasjonsdekning av terrenget. Badstulcve/d med Jakthistorier Fabelak tig middag, men så tar uroen kare ne. Tor Johnny har flere ganger forsvunnet ut døra til "b adeavd e llnga" og jo, badstua er klar til kveldens besøk. Jeg som de siste åra 9

5 ikke harhattbadstuomgang. får nesten heteslag når karene lenger vatn på ovnen. Men så er det befriende komme ut i praterommet, til kald øl...~~'" OS mange historier. Sjøl om e1gjakt I inntij i år ikke har felt flere enn 15 ei på de 10 åra de har blitt trukket for elgjakt, har det blitt mange historier av dem. OS kryddres de som her, med isfiskehilltoriene til Ronald OS Per fra La fjordvidda. il. har en underholdning for minst en kveld. I tillegg kommer orge Rundt-historia til Tor Johrmy i reprisefra kvelden før - det erikke mangel på underholdning for en søring! Ronald (politiførstebetjenten) fur. teller fra De hadde detaretja- kobselv Vest ed tre elger på kyota. I J Iv har laget jakta i 6.. iuk: har de vært heldige m lajakte I dette m vid t godt s obte området. Jeg had på ~ gen fra fjellet sett Østervatnet og LangvatnetInn i området Jak Iv OS fotcll!1øe h o det ut r inne, jeg Icurmt føjae med Ronald når han -Jo var datoen den 17. oiciui:lli'clijakta eøentbs t- ta. Det ha Irommet SOan så det var stritt gl. Vi hadde gått etter dyr fra da før OS kummet opp I jjellet Solvarden. på gren mot Nesseby. PlutBeIig fikk sønnen. som var med den 8JIIlII!i ~!ja et dyr 10

6 : ;'f""> ll!tc~i!j. CII '" ejsen meia ~:;:~::~; det pl di! DIll rett ""'Ida tover. av Vi som skaj med hundene. Jeg far på o servasjonsposten ovenlor den gamle Skihytta. Merkelig hvor langt en kan sjå i småvokst skog! Langt ute mot naboterrenget Gammerabben dukker karene fram. Sjøl om jeg tror de skal bli gjømt av skogen, er det i flere skogområder de rager over toppene. Etterpå forstår jeg at de på slike partier p grovvokst bjørkekjerr som det mye av i Finnmark. Karene kommer n e opp i teltet j 'tter i -Ingen lcoft. takt lililli elg. Jeg har i mittlti.uesinn liten tru pa de vil linne elg på... av stiekniiip sier det ikiie. Det blir ei trivelig matstund i tellet. Rolf Kåre itler innerst i teltet,. """'~ lill!n midt i. Plutselig farer han opp: - Der kommer elgen! Vi andre fam- 1"el!;lIbll!lllir dm i farta til å være ei liiiliie pltricir. rt skremt ut av 1UfJ' VP eller i!tjegere 1engere... Men for all del, den llan met fra jegerne på GII-.nerabben! A søker den sikkert et bedre skjul i skogbeltet oppmed Tom eller kanskje enda lengere vestover. Rolf Kåre er på radioen med en gang, prøver å n postrekka. Men litt av fjellsida skjermer for direkte kontakt sa hm må springe til IlI5te ranle. Der hørerjegbøn lar kontakt samti at elgen stoppe opp og speider oppover til Rol Kåre. Det er tydelig elgen hørt han, men elgen dmer bare litt sørover og kommer igjen innpa kursen den holdt. AfAr jeg god tid til tudere dyret i kulbrted og mener l &ja noen små bompå "kølla". Som den IIjumlIstraver e1gen er, det ikke lang stunda før elgener ~iune, ;~ved poilel'le to udd

7 ELGJAKT pavarangerhalv0va Hele elgjakt/aget samla rundt det første fallet. Fra v. Tor Jollnny, Ame med barna som var p åbesøk om dagen, eigskytter Tore, jakt/ags/eder Rolf Kilre, Rona/d og Per. skudds tedet og avventer til hundeførern e kommer. Det tar si tid før de kommer, og med hundens "ekstratur" enda lenger tid. Men så finner vi dyret umiddelbart, inn e i et tett snar bare meter fra påskytinga. Ett skudd hadde gått gjennom lungene og ett truffet langt bak. Jeg kjente nervene fungerte helt normalt, til min tilfredshe t! Og ne ttopp det er viktig å konstatere for en som skyter på og feller sin første elg! Tore, i en alder av 52 år, hø rer nå med i "e lgskyttergru ppa" i Finnmark og nervene op pførte seg helt normalt. Med denne jakta vart det ikke mer enn normalt ettersøk m som elg går med lungeskudd! En fantastisk sisteicveid Det er tredje og siste kvelden min på Skihy tta. Mens karene vasker av seg svette og blod etter slaktinga av halvannetåringen, ja, det var et hanndyr - halvannet år - med gevirtagger som var vanskelig å sjå på lang avstand, tar jeg i måneskinnet en rusletur rundt hytta. Kans kje får jeg sjå reinsfiokken som Tor Johnny for talt e om kom ned til hytta om morgenen etter at vi hadde gått på pos t? Blikkstille kve ld, fullmåne, stjernedryss utover himmelen, en fin bue av blaffrende nordlys! I sør Varangerfjorden med et glittrende speil fra naturens belysnin g. Rett over fjorden, også rett i sør blaffrer lysene fra Bugøynes. Jeg prøver meg på et bilde med stor blenderåpning og lang lu kkertid, men mest vil nok stunda sitte på netthinna og i bakhodet. Kanskje skal jeg gå inn i badstua og høre opp igjen historia da Tore ska ut sin førs te elg? Morgenen etter - i grålysninga går karene på post igjen. De tar igjen samme postrekka som de to foregående dagene, og to hundekarer skal gå samme ruta. Det er ikke så store valgmulig he ter med 10% skog/kjerr på et elgterre ng. Tor Johnny har post opp rned hytt a og før lysninga har kommet for fullt, får han sjå et stort dyr på naboterrenge t. Det kommer på stø kurs mellom Tomaselva og Andersbyvalne t. Vi er ei tid spente på om det vil d reie østover - mot oss, men nei, det tar rundingen vestove r og vil kanskje havne langt oppe i Jakobselv? Nå er vi sikker, det var ei ku! Med to par øyne og to kikkerter med anlegg, kan vi ikke ta feil! Kameraten Hans gikk ned igjen for to dager sida, nå er turen kommet til meg. Et kort møte med elgjegermiljøet på elgens utpost i Norge er over, det har vært så positivt og berikende. Elgen takler den barske naturen som er nordafor den 70. breddegraden, og folkene her nord har nok enda ikke sett stoppgrensa for elgens utbredelse! Elgjegerne har fulgt etter i sin kunnskap om elgjakt, godt hjulpet av menneskets beste venn - hunden. Jeg had de ikke før kommet tilbake til mitt bosted i Vadsø, før det kom oppringning over mobilen fra Vmika; nytt dyr felt av jegeren som felte halvannetåringen dagen før. Hvor kommer all elgen fra? Et bildefra badstumiljøet md en Ila med! Her ;" «Kuilerommei» htor historiene kom pd løpende bdnd. Tor Jollnny, til V., var det som opptrådte i Norge Rundtprogrammetog som eren av ildsjelene i badstumiljøet i Vadsø. 12

Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen",

Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på stallen, Det er kveld 13. oktober 2000. Fullmdnen siger sakte 0f>1' over dsene mot Hølonda. Vi koser oss i Elghytta til Ove Helge inne pd Løkken-dsen. Vi, er Johan Stene (62) og Ove Helge Lo (42) fra Meldal og

Detaljer

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige.

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Asbjørn Sigurdson drar sørover for å kjøpe korn: Asbjørn gav seg av sted og hadde tjue mann med, de seilte nordfra om sommeren, og det er ikke fortalt noe

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Levi Henriksen. Dommedag kan vente

Levi Henriksen. Dommedag kan vente Levi Henriksen Dommedag kan vente Til Leah, lille store aller best i test. 1 Et menneske består av over 60 prosent vann, og i sjøen inne i magen til mamma svømmer han som skal bli broren min rundt. Jeg

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN Ja, hva mener jeg nå egentlig med det? Floyd Red Crow Westerman sier i en video på YouTube, at mennesket har glemt hvordan å leve på jorden, de har glemt sin

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

...av Halvor Størmer. -en liten innføring

...av Halvor Størmer. -en liten innføring ...av Halvor Størmer B L O D S P O R -en liten innføring BLODSPOR Av Halvor Størmer (del 1) Tenk dere en usynlig sti i skogen som har så sterkt drag på hunden at den bare må finne ut hva dette er Tenk

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Til Europas topp på 5642 moh. Mt. Elbrus av Thomas Svane Jacobsen

Til Europas topp på 5642 moh. Mt. Elbrus av Thomas Svane Jacobsen Til Europas topp på 5642 moh. Mt. Elbrus av Thomas Svane Jacobsen Tidlig morgen lørdag 7. august på Oslo lufthavn Gardermoen står en gruppe på tretten eventyrlystne kvinner og menn, samt en Hvitserk-guide.

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

På sidelinjen. Seks hunder skulle ligge rolig ved siden av hverandre, mens eierene skulle gå ut av syne, bak dommerteltet.

På sidelinjen. Seks hunder skulle ligge rolig ved siden av hverandre, mens eierene skulle gå ut av syne, bak dommerteltet. På sidelinjen Kjære røykende hundeiere les dette, og ikke bli sint, verken på meg eller andre. Jeg vil ikke såre noen, men bare belyse et problem, som jeg føler andre ser på som latterlig, men for meg

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Okhaldhunga Times, Juni 2015

Okhaldhunga Times, Juni 2015 Okhaldhunga Times, Juni 2015 Kjære venner Som mange vel har fått med seg, fikk vi et nytt jordskjelv her to uker etter det første. Det var litt mindre, men til gjengjeld hadde det sitt episenter mye nærmere

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Gammelt og Nytt Nr.4 2008

Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Gammelt og Nytt Nr.4 2008 Medlemsblad for Båtsfjord Historie og Museumslag Julen 2008 Lederen har ordet. Et nytt år er gått. Julen har igjen innhentet oss, og tro blir vi ferdig til jul med alt vi skulle

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet.

Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Gratis rapport om hvordan du skal ta lederskapet over ditt eget liv, gjennom din egen virksomhet. Hvordan du skal få fler kunder, tjene mere penger og få mere frihet gjennom å bli kjent med kundenes største

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KASUNGU. På denne turen ble vi mange, totalt 11 stykker i alder fra 12 til 82. En fin gruppe.

REISEBREV FRA MALAWI KASUNGU. På denne turen ble vi mange, totalt 11 stykker i alder fra 12 til 82. En fin gruppe. REISEBREV FRA MALAWI På denne turen ble vi mange, totalt 11 stykker i alder fra 12 til 82. En fin gruppe. Vi dro fra Gardermoen fredag 4. oktober. Opprinnelig reiseplan var et fly kl. 20, men det ble endret

Detaljer

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17

Rifleposten. Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 l Nr.2-2004 årgang 8 Rifleposten Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Innhold: Direksjonens side side 4-7 Kongeskyting 8 Grumpelskyting 9 Jegersiden 13-14 Jakt under andre himmelstrøk 14-17 2 Rifleposten

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Reiseskildring fra EM Torres de Segre, Spania. 7-10 september, 2006

Reiseskildring fra EM Torres de Segre, Spania. 7-10 september, 2006 Reiseskildring fra EM Torres de Segre, Spania. 7-10 september, 2006 Skrevet av: Pål Erik Jensen Det var meningen at vi skulle vært 4 stykker nedover til EM, men pga. div årsaker så ble det bare Trond og

Detaljer