også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag"

Transkript

1 også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag

2 Nord-Trøndelag har bare 2,7 prosent av innbyggerne, men står for over 11 prosent av matproduksjonen i Norge. 3,2 % landbruket - vår viktigste næring Landbruk i Nord-Trøndelag handler ikke bare om den enkelte bonde. Det handler om tusenvis av arbeidsplasser i annet næringsliv og offentlig virksomhet. de fleste vet at ansatte på norturas slakteri eller tines meieri er avhengig av et oppegående landbruk. Men landbruket betyr svært mye også for andre, som elektrikeren på namdalseid og betongfabrikken i overhalla. Bare 3,2 % av arealet i Norge er egnet til å dyrke mat på. På en vanlig boligtomt (1 mål eller 1000 m2) kan det dyrkes korn som gir 1000 brød hvert år i all framtid. i denne brosjyren vil vi vise fram noen ringvirkninger av et aktivt landbruk i nord-trøndelag. landbruk er nord-trøndelags viktigste næring. Hvert femte årsverk er direkte eller indirekte knyttet til landbruket. ingen andre fylker i landet har en så stor andel av sysselsettinga basert på denne næringa. det viser at mye står og faller med et aktivt landbruk. Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag

3 Halve omsetninga fra landbruket De siste ti årene har halvparten av omsetninga til Lynvingen Elektro AS kommet fra landbruket. Men nå er det blitt lengre mellom oppdragene. - Det siste halvannet året er det blitt en merkbar nedgang. Det bygges færre nye fjøs og det monteres færre melkeroboter, sier Olav Brevik, daglig leder og eneste ansatte i firmaet. Brevik bor på Namdalseid og driver firmaet derfra. Han ser på landbruket som svært viktig for å kunne fortsette å bo i distriktet. Dessuten er det en fordel for bøndene å få hjelp lokalt. - Det er også faglig svært utfordrende å bygge opp helt nye anlegg i nye fjøs eller installere melkerobot i eldre fjøs. - Vi trenger en ny optimisme i landbruket, med mer nybygging og at flere - også familiebruk - skaffer seg melkerobot. Da har jeg jobb framover, sier Olav Brevik. - Vi trenger flere nybygg og melkeroboter i landbruket, sier elektriker Olav Brevik.

4 Hjørnesteinsbedrift - lever av landbruket - Uten landbruket hadde vi ikke eksistert, sier Arnt Ove Amdal i Overhalla Cementvare AS. Bedriften har 110 ansatte og omsetter for 220 millioner kroner. OCEM får mest oppmerksomhet for sine leveranser til prestisjebygg som IKEA og Kulturkvartalet i Bodø. Men det er bøndene som sørger for et solid fundament og jevn produksjon. - Vi får ikke utnyttet kapasiteten i fabrikken med bare de store oppdragene. Nå produserer vi tre-fire landbruksbygg i uka. Dermed kan vi ha en jevn produksjon og utnytte fabrikken og ha mange i arbeid, sier Kenneth Amdal Hals, salgs og markedsansvarlig for landbruk. Hvert år leverer OCEM 50 nye fjøs. Medregnet elementer til gjødselkummer og stk spalteplank, omsetter landbruksdelen for 40 millioner kroner i året og sysselsetter personer. - Fra starten i 1946 til 1997 leverte vi hovedsakelig til landbruket. Senere har det tatt av i andre markeder, men det vi leverer dit er basert på produkter utviklet for landbruket, sier Arnt Ove Amdal, administrerende direktør i OCEM. Den nyeste investeringa er en slipemaskin til 18 millioner kroner. Hvit marmor støpes inn i betongelementene og slipes. Dermed blir det en hvit, glatt innervegg som er lett å vaske, den trenger ikke maling, og montering kan skje hele året. Maskinen ble innkjøpt for å satse på slipte pene vedlikeholdsfrie fasader, men har vist seg å bli en suksess til bruk inne i driftsbygninger. Maskinen blir nå brukt på elementene til det nye kulturkvartalet i Bodø. Vi ønsker å utvikle oss og finne nye produkt hele tida, sier Amdal. Slipesjef Bjørnar Kjøglum fra Høylandet styrer slipemaskina, og han er ikke i tvil om landbrukets betydning for sin arbeidsplass. - Landbruket holder meg i arbeid, sier Kjøglum. Arbeidsformann Kjell Ivar Forseth sier at landbruket betyr alt for fabrikken. Den er bygd opp på landbruk, sier han. Arnt Ove Amdal sier at lønnsomhet og investeringsevne i landbruket er viktig for OCEM. - Det går mot større enheter, og da må det bygges nytt. Der skal vi være konkurransedyktig, sier Amdal.

5 Skogmo Industripark Hele 24 av de 30 bedriftene tilknyttet Skogmo Industripark, har landbruk som del av sitt kundegrunnlag. - landbruket betyr mye - og har betydd mye - i mange år, sier guri Hegge i Skogmo industripark i overhalla. de 30 bedriftene har til sammen 400 ansatte. Mange av bedriftene er tuftet på landbruk, eller har hatt landbrukskunder i en årrekke. disse har opparbeidet seg kompetanse som har tilført miljøet mye, påpeker hun. Flere av bedriftene, som ocem og gb entreprenør, har leveranser langt utenfor namdalen og nord-trøndelags grenser. - landbruket utgjør et stabilt marked uten for store svingninger. det spesielle for overhalla, er at landbruk og industri har utviklet seg sammen, sier guri Hegge. Overhalla Cementvare AS leverer 50 nye fjøs og spalteplank til landbruket hvert år, forteller Arnt Ove Amdal og Kenneth Amdal Hals. Hvert femte årsverk i Nord-Trøndelag er basert på landbruk Bjørnar Kjøglum (til venstre) passer den nye slipemaskina. Kjell Ivar Forseth og Dan Ketil Skogås fyller nye veggelementer til fjøs med armering. Til høyre er veggen ferdig og settes på lager før utkjøring til en gård et sted i Norge.

6 LITE BRUK AV MEDISIN Selger medisin for 1 million Bønder og veterinærer er viktige kunder for apoteker Ellen Gravbrøt Belbo. mg/kg biomasse Mengde antibakterielle vet. preparater solgt i 2007 per kg biomasse av svinekjøtt kylling og storfekjøtt pluss estimert levende vekt av mjølkekyr. Hvert år selger Vitusapoteket Elgen i Steinkjer medisin for 1 million kroner til veterinærer og bønder. - vi har 12 veterinærer som kunder. de fleste kjører stordyrpraksis, sier apoteker ellen gravbrøt belbo i vitusapotek elgen. Selv om norske husdyr er blant verdens friskeste og trenger lite medisin, hender det at dagros blir syk. da kommer det gjerne en bestilling til apoteket fra veterinæren. - vi sender medisin med buss daglig til Snåsa, verran og namdalseid, eller i Posten til andre kommuner. Mange veterinærer er også innom oss og henter medisiner, forteller ellen gravbrøt belbo. avansen på veterinærmedisin er lav. Men veterinærene er gode kunder som apoteket ønsker å beholde, ikke minst fordi apoteket ønsker å ha kompetanse på dette feltet. - Hvordan ville det blitt for dere uten landbruk? - Mange kunder ville blitt borte. For oss er det viktig at vi har arbeidsplasser i nord-trøndelag. ellers ville det blitt fraflytting, og da ville det ikke blitt lett å drive apotek. ellen gravbrøt belbo sier at mange bønder også er kunder privat. Siden de er vant til å få tilsendt medisin fra dette apoteket, bruker de gjerne det samme apoteket når de skal ha medisin til seg selv eller de er i byen og skal handle. - dette er et fortrinn for oss, sier apotekeren vitusapoteket elgen omsetter årlig for 30 millioner kroner og har 9 årsverk fordelt på 11 ansatte.

7 Selger dekk til landbruket - Det er klart landbruket betyr mye for oss. Landbruk utgjør en viktig del av omsetninga, sier avdelingsleder Kristian Myrvold i Vianor AS i Steinkjer. De samme kundene er viktige også som privatkunder. For etter å ha kjøpt dekk til traktoren eller lastebilen, kommer de gjerne tilbake når de skal ha dekk til privatbilen eller motorsykkelen. Benik Holstad i Amfi Steinkjer sier at god økonomi i landbruket betyr økt handel. Viktig for handelen Handelen er avhengig av at det går godt i næringslivet - inkludert landbruket. Han selger dekk til både bønder og lastebileiere som kjører for landbruket. Ett sett traktordekk koster rundt kroner, og en lastebileier må ut med for nye dekk til bilen. - Når en femtedel av arbeidsplassene i fylket er tuftet på landbruk, sier det seg selv at handelen er avhengig av landbruket, sier senterleder Bendik Holstad ved Amfi Steinkjer. Nord-Trøndelags største kjøpesenter har 700 arbeidsplasser og omsetter for 1,2 milliarder kroner årlig. Senteret er avhengig av kunder også utenfor Steinkjer. - Hvis det er god økonomi i landbruket, drar byen nytte av det, sier Holstad. Kristian Myrvold holder traktorer og lastebiler som kjører melk og andre landbruksprodukter med dekk.

8 Landskap og lokalmat lokker turister- Vi Det ville blitt langt mellom turistene i Nord-Trøndelag uten kulturlandskap og lokalmat. - kulturlandskapet er utrolig viktig. Men da må turistene kunne se landskapet, sier reiselivssjef May britt Hansen i trøndelag reiseliv as. gjengroing er blitt et stort problem for reiselivet. turistene kommer for å se vakker natur, men mange steder ser de ikke utsikten for bare trær. - landbruket er viktig for å opprettholde kulturlandskapet. vi trenger beiting, og vi trenger levende bygder, sier May britt Hansen. Hele 16 prosent av landarealet i norge kan gro igjen med skog og kratt hvis flere gårdsbruk legges ned og det blir slutt på utmarksbeiting. det framgår av prosjektet Cultour som ledes av norsk institutt for skog og landskap. - Skjebnefellesskapet mellom landbruk og reiseliv er essensielt for at vi skal lykkes som destinasjon, sa audun Pettersen i innovasjon norge på en konferanse om prosjektet. May britt Hansen påpeker at bøndene ved bo på gårdene og drive matproduksjon, også bidrar til å fortelle historien om landbruket og landet vårt. de siste årene er produksjon av lokalmat blitt en viktig del av reiselivsopplevelsen for turistene. - lokalmat er kjempeviktig og gjør nord-trøndelag til et mer attraktivt reisemål. Folk har ofte bedre tid til mat når de er på ferie. da er matopplevelsen viktig, sier reiselivssjefen, som trekker fram den gyldne omvei på inderøy som et godt eksempel. trenger levende bygder, sier reiselivssjef May Britt Hansen. Store ringvirkninger De økonomiske ringvirkningene av reiselivet utgjør 3,5 milliarder kroner for Nord-Trøndelag personer er sysselsatt i reiselivsnæringa.

9 10% 10 prosent av jordbruksare alet i Nord-Trøndelag drives økol og I Norge har bare Sør-Trønd isk. elag en større andel økologisk ar eal. Hver femte kylling som nordmenn spiser, kommer fra Nord-Trøndelag. 97% 97 prosent av alle i Midt-N orge vil opprettholde landbruket minst på dagens nivå.

10 moderne landbruk Viktig for HiNT på oss. Jeg tror ikke det er tilfeldig at en av de tre høgskolene i landet som tilbyr landbruksutdanning, ligger i Nord-Trøndelag, sier dekan Rolf Wensbakk. Studiene skal være praksisnære. Da er det viktig å ha et moderne landbruk, med bønder som ligger helt i front. Vi benytter oss også av andre aktører rundt oss, som Tine, Nortura og Bondelaget, sier han. Mens HiNT stiller med forskningsbasert kunnskap, bidrar bøndene med erfaringsbasert kunnskap. Til sammen blir dette en bra miks. Et sterkt landbruksfaglig miljø er viktig for både ansatte og studenter ved HiNT. Fra venstre Aud Sakshaug, Marit Hoven, Ulla-Britt Bøe, Øystein Brenne og Ingvild Fremmerlid. Ingvild og Øystein studerer husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studentene og skolen samarbeider tett med bønder og landbruket for øvrig i fylket. - Vår styrke er at vi har landbruket rundt oss. Som studenter må vi ut og løse oppgaver i praksis. Vi har også gode muligheter for å få oss avløserjobb ved siden av studiet, sier Ingvild Fremmerlid (24) fra Årnes. - Teorien sitter mye bedre når vi får anvendt det vi lærer i fjøset, sier Øystein Brenne (28) fra Sparbu, som i likhet med Ingvild studerer husdyrfag. 175 studenter og 25 lærere er tilknyttet de grønne fag på HiNT. - Ville HiNT hatt dette tilbudet uten at aktivt landbruk? - Det er ikke sikkert at vi ville hatt dette tilbudet på Steinkjer dersom ikke landbruket var viktig for regionen. I alle fall letter det gjennomføringen av utdanningen at vi har et aktivt landbruk tett Studiene utvikles i tett samarbeid med de behov som næringa til enhver tid har. Det legges vekt på at studiet skal være produksjonsrettet og dekke næringas behov for kompetanse. - Vi vet at studentene som går ut herfra, forstår næringa, sier Wensbakk. Studentene Ingvild og Øystein påpeker at de også har andre nyttige fag som ledelse og entreprenørskap. Der lærer de hvordan de totale ressursene på en gård kan utnyttes, for eksempel gjennom Inn på tunet-tilbud. - Økonomien i landbruket er blitt strammere de siste årene. Det krever mer av den enkelte. Du må ha både kompetanse og et brennende engasjement for å kunne hente ut marginene, sier Øystein Brenne.

11 Fakta UTDANNING Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) studenter totalt 100 på husdyrfag 75 på utmarksforvaltning 450 ansatte, derav 25 på grønne fag Val videregående skole 120 elever totalt 35 elever på landbruk 34 elever på hestelinja. 50 ansatte, derav ca 15 på landbruk og hest. Mære landbruksskole 150 elever totalt 104 elever på landbruk 1500 deltakere på kurs årlig 72 ansatte, derav 31 tilknyttet landbruksfagene. Forsker på landbruk - Landbruket i Nord-Trøndelag er ekstra sårbart, fordi vi produserer tre ganger så mye mat som nordtrønderne trenger selv, sier forskerne Gunnar Nossum og Margrete Haugum. Landbruk sysselsetter 5-6 forskere ved Trøndelag forskning- og utvikling (TFoU). De jobber for at bøndene skal få bedre økonomi. - vi ønsker å bidra til å utvikle hele næringa, både det enkelte bruket og næringa som helhet. landbruket er økonomisk presset, og det er det viktig å få beslutningstakerne til å ta innover seg, sier seniorrådgiver gunnar nossum i tfou. både det å dokumentere den økonomiske tilstanden, og å peke på hvordan økonomien kan bli bedre, er sentralt i forskernes arbeid. tfou har vært engasjert i arbeidet med trøndersk landbruksmelding og oppfølginga av meldinga, hvor et av tiltakene er økt kompetanse i næringa. nossum og kollega Margrete Haugum sier at utviklinga i landbruket vil påvirke nord-trøndelag som helhet. vi i nord-trøndelag er ekstra sårbare, fordi vi produserer tre ganger så mye mat som nordtrønderne trenger. derfor vil endra rammebetingelser slå hardt ut. - Hvis mange bønder legger ned, blir det mindre råvarer til næringsmiddelindustrien. andre bedrifter som er avhengig av landbruket, blir også rammet. i neste omgang vil det gå utover bosettinga i mange kommuner, sier Haugum. - vi har to bærebjelker i nord-trøndelag landbruk og offentlig sektor. og det offentlige er avhengig av annet næringsliv, sier nossum. Fakta FORSKNING Disse driver forskning med base i Nord-Trøndelag: Trøndelag forskning- og utvikling (TFoU) Steinkjer og trondheim Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Steinkjer, namsos, verdal, levanger og Stjørdal Bioforsk Midt-Norge kvithamar, Stjørdal Norsk institutt for skog og landskap regionkontor for Midt-norge, Steinkjer Norsk landbruksrådgiving Steinkjer og overhalla

12 De siste ti årene er antall melkeprodusenter i Nord-Trøndelag halvert men produksjonen i antall liter er like stor som før. Hvis all melk fra Nord-Trøndelag ble brukt til drikkemelk, ville det vært nok melk til 1,9 millioner nordmenn. Nordtrønderske høner dekker egg-forbruket til like mange som bor i Bergen, Stavanger og Trondheim til sammen Vi i Nord-Trøndelag produserer nesten fire ganger så mye storfekjøtt som vi spiser selv. Trym trives på gården Trym steller sauer og andre dyr på Berg gård på Inderøy. Sammen med seks andre får han arbeidstrening på gården gjennom et Inn på tunet-prosjekt. - Jeg stortrives, sier trym Stabell bredland (23), som liker seg spesielt godt i fjøset og i skogen og bak rattet på traktoren. et gårdsbruk kan brukes til mer enn å produsere mat. det kan også gi et tilbud til folk som av ulike grunner havner utenfor det vanlige skole- og arbeidslivet. Svein berfjord og kirsti Farbu på berg gård har gitt tilbud om grønt arbeid siden da ble de med i et pilotprosjekt i regi av nav nord-trøndelag og Flyndra vekst. i 2011 ble tilbudet utvidet fra tre til fem plasser. - vi har fem plasser, fem timer, fem ganger i uka, sier Svein. Siden ikke alle er på gården hver dag, gir de fem plassene arbeid til sju personer. trym møter opp hver dag, og han synes det er godt å ha noe fornuftig å bruke dagene til. - Hvis jeg ikke hadde vært her, hadde jeg sikkert sittet hjemme, sier 23-åringen, som også setter pris på det sosiale. det er livlig rundt frokostbordet når gjengen møter på jobb om morgenen. der blir også dagens arbeidsoppgaver diskutert. berg gård har ei allsidig drift. i fjøset er det 77 søyer og en del sauer som fôres opp til slakt. om sommeren er det gris som går ute, og noen geiter og høner trenger også stell. På gården er det eget slakteri, og det produseres gårdsmat for salg i egen butikk og for servering til gjester. gården har serveringslokale for 70 personer. - vi slakter etter hvert som vi har behov for kjøtt. Her snakker vi om ureist mat ikke kortreist, sier Svein berfjord. Med så allsidig drift blir arbeidsoppgavene varierte. Foruten fjøsarbeid, er det tømmerhogst, vedarbeid, rydding av kulturmark, gjerding og annet. - ikke alle trives med å jobbe ute eller i fjøset. da er det fint å ha varierte oppgaver. inne kan de være med på produksjon av gårdsmat, kjøkkenarbeid, servering og rydding. vi har også en gårdsbutikk, forteller kirsti Farbu. de som får tildelt en plass på berg gård, får vanligvis være der i bare to år. Men trym håper å få forsette etter at perioden er over. Jeg stortrives både med arbeidsoppgavene og det sosiale, sier 23-åringen.

13 Fakta Inn på tunet 70 gårder i Nord- Trøndelag tilbyr Inn på tunet. inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

14 11,8 % av lønna Matproduksjonen i norge øker ikke i til mat En husholdning bruker 11,8 prosent av inntekten på mat, inkludert alkoholfrie drikkevarer. På 50-tallet brukte vi 40 prosent av inntektene på mat. takt med folketallet FOLKETALL PRODUKSJON Fra 1990 har folketallet i Norge økt med , mens matproduksjonen er uendret. Det økte matbehovet er dekket ved import. Stortinget har vedtatt at norsk matproduksjon skal økes i takt med befolkningsveksten. Det betyr 1 prosent økning hvert år de neste 20 årene. Skal målet nås, trengs større politisk vilje og handlekraft til å satse på norsk matproduksjon.

15 Nord-Trøndelag har flest sysselsatte i JORDbruket Grafen viser sysselsatte i jordbruket i kommunene i Nord-Trøndelag i prosent av total sysselsetting Kilde: NILF har utført beregningene basert på tall fra SSB, på oppdrag fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør- og Nord-Trøndelag Frosta Leka Snåsa Fosnes Namdalseid Overhalla Mosvik Røyrvik Høylandet Inderøy Lierne Nærøy Flatanger Leksvik Namskogan Nord-Trøndelag Levanger Steinkjer Grong Verdal Verran Meråker Vikna Stjørdal Namsos 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Andel sysselsatte i jordbruket. 30,1 24,4 23,0 20,8 20,6 20,1 17,9 14,5 14,1 12,8 11,3 10,8 10,0 8,8 7,3 7,0 7,0 6,8 6,1 6,1 5,8 3,9 2,8 2,8 1, Det bondeeide samvirket tilbyr 3500 produkter og hvert år lanseres 150 nye. Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen. Forekomster av smittestoffer som kan smitte fra dyr til folk er blant de laveste i Europa. Norge har blant de laveste forekomstene av salmonella i Europa. Mat og fôr på det norske markedet er produsert uten genmodifiserte organismer (GMO) og vekstfremmende hormoner.

16 Mange lever av landbruket et eksempel fra Steinkjer Posten Butikker 2 ANSATTE LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Forsikring 6 ANSATTE ALLSKOG 20 ANSATTE AVLØSERLAGET 75 ANSATTE MÆRE LANDBRUKSSKOLE 20 ANSATTE TRANSPORT 20 ANSATTE HINT 24 PRODUSENTER 24 PRODUSENTER 42 PRODUSENTER 54 ANSATTE INN TRE AS Sykehus Bank 6 ANSATTE STEINKJER KORNSILO Apotek 200 ANSATTE NORTURA Hele 647 personer i 5 ANSATTE Steinkjer fikk NORGES BONDELAG sin lønn fra landbruket i Det viste en undersøkelse som ble gjort av bondelagene i Steinkjer og Steinkjer-Avisa. Ringvirkningene av landbruket ble framstilt i en illustrasjon i avisa, og den er grunnlaget for vår illustrasjon. Bilforhandlere 187 PRODUSENTER RINGVIRKNINGER AV JORDBRUKET 9 PRODUSENTER 42 ANSATTE MATTILSYNET Busselskap Legekontor 7 ANSATTE LANBRUKSKONTORET STEINKJER KOMMUNE 361 PRODUSENTER 58 PRODUSENTER 237 PRODUSENTER 13 ANSATTE SKOGSENTREPRENØRER 10 ANSATTE BUTIKK FELLESKJØPET skoler osv. 7 ANSATTE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING 26 ANSATTE Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen 46 ANSATTE MASKINFORRETNINGER 22 ANSATTE MØLLE OG FABRIKKER FELLESKJØPET 11 ANSATTE VERKSTED/DELER FELLESKJØPET Vi har i tillegg lagt på ytterligere en ring som symboliserer de indirekte ringvirkningene. For aktiviteten i landbruket gir grunnlag for en rekke arbeidsplasser i servicenæringa, i skoleverket og helsevesenet for å nevne noen sektorer. Det er de enorme ringvirkningene som gjør landbruket til Nord-Trøndelags viktigste næring. FOTO: OVE MAGNE RIBSSKOG / STEINAR JOHANSEN skrythals reklame as designtrykk namsos as Nord-Trøndelag Bondelag Hamnegata 33, 7714 Steinkjer TLF

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 33 bedrifter med over 450 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2014 var nær

Detaljer

KJÆRE LESER! INNHOLD. God lesning! Sigurd Enger Leder i Akershus Bondelag

KJÆRE LESER! INNHOLD. God lesning! Sigurd Enger Leder i Akershus Bondelag VI LAGER MATEN DIN KJÆRE LESER! Bøndene har til alle tider tatt ansvar for å forme sin egen framtid som selvstendig næringsdrivende. Både når det gjelder råvareproduksjon, foredling og salg. Etableringen

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer

Strategisk næringsplan 2011-2015

Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan 2011-2015 Forslag av 5.8.2011 INNHOLD 1. Introduksjon... 3 2. Prosessen... 4 3. Kartlegging og situasjonsbeskrivelse... 5 3.1 Landbruk og veksthusnæringen... 5 3.2 Reiselivsnæring...

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Kommunedelplan Vedtatt 27.05.2015 En grensesprengende kommune Engasjerte, Grensesprengende, Modige og Helhetstenkende Innhold Innledning... 3 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer