også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag"

Transkript

1 også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag

2 Nord-Trøndelag har bare 2,7 prosent av innbyggerne, men står for over 11 prosent av matproduksjonen i Norge. 3,2 % landbruket - vår viktigste næring Landbruk i Nord-Trøndelag handler ikke bare om den enkelte bonde. Det handler om tusenvis av arbeidsplasser i annet næringsliv og offentlig virksomhet. de fleste vet at ansatte på norturas slakteri eller tines meieri er avhengig av et oppegående landbruk. Men landbruket betyr svært mye også for andre, som elektrikeren på namdalseid og betongfabrikken i overhalla. Bare 3,2 % av arealet i Norge er egnet til å dyrke mat på. På en vanlig boligtomt (1 mål eller 1000 m2) kan det dyrkes korn som gir 1000 brød hvert år i all framtid. i denne brosjyren vil vi vise fram noen ringvirkninger av et aktivt landbruk i nord-trøndelag. landbruk er nord-trøndelags viktigste næring. Hvert femte årsverk er direkte eller indirekte knyttet til landbruket. ingen andre fylker i landet har en så stor andel av sysselsettinga basert på denne næringa. det viser at mye står og faller med et aktivt landbruk. Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag

3 Halve omsetninga fra landbruket De siste ti årene har halvparten av omsetninga til Lynvingen Elektro AS kommet fra landbruket. Men nå er det blitt lengre mellom oppdragene. - Det siste halvannet året er det blitt en merkbar nedgang. Det bygges færre nye fjøs og det monteres færre melkeroboter, sier Olav Brevik, daglig leder og eneste ansatte i firmaet. Brevik bor på Namdalseid og driver firmaet derfra. Han ser på landbruket som svært viktig for å kunne fortsette å bo i distriktet. Dessuten er det en fordel for bøndene å få hjelp lokalt. - Det er også faglig svært utfordrende å bygge opp helt nye anlegg i nye fjøs eller installere melkerobot i eldre fjøs. - Vi trenger en ny optimisme i landbruket, med mer nybygging og at flere - også familiebruk - skaffer seg melkerobot. Da har jeg jobb framover, sier Olav Brevik. - Vi trenger flere nybygg og melkeroboter i landbruket, sier elektriker Olav Brevik.

4 Hjørnesteinsbedrift - lever av landbruket - Uten landbruket hadde vi ikke eksistert, sier Arnt Ove Amdal i Overhalla Cementvare AS. Bedriften har 110 ansatte og omsetter for 220 millioner kroner. OCEM får mest oppmerksomhet for sine leveranser til prestisjebygg som IKEA og Kulturkvartalet i Bodø. Men det er bøndene som sørger for et solid fundament og jevn produksjon. - Vi får ikke utnyttet kapasiteten i fabrikken med bare de store oppdragene. Nå produserer vi tre-fire landbruksbygg i uka. Dermed kan vi ha en jevn produksjon og utnytte fabrikken og ha mange i arbeid, sier Kenneth Amdal Hals, salgs og markedsansvarlig for landbruk. Hvert år leverer OCEM 50 nye fjøs. Medregnet elementer til gjødselkummer og stk spalteplank, omsetter landbruksdelen for 40 millioner kroner i året og sysselsetter personer. - Fra starten i 1946 til 1997 leverte vi hovedsakelig til landbruket. Senere har det tatt av i andre markeder, men det vi leverer dit er basert på produkter utviklet for landbruket, sier Arnt Ove Amdal, administrerende direktør i OCEM. Den nyeste investeringa er en slipemaskin til 18 millioner kroner. Hvit marmor støpes inn i betongelementene og slipes. Dermed blir det en hvit, glatt innervegg som er lett å vaske, den trenger ikke maling, og montering kan skje hele året. Maskinen ble innkjøpt for å satse på slipte pene vedlikeholdsfrie fasader, men har vist seg å bli en suksess til bruk inne i driftsbygninger. Maskinen blir nå brukt på elementene til det nye kulturkvartalet i Bodø. Vi ønsker å utvikle oss og finne nye produkt hele tida, sier Amdal. Slipesjef Bjørnar Kjøglum fra Høylandet styrer slipemaskina, og han er ikke i tvil om landbrukets betydning for sin arbeidsplass. - Landbruket holder meg i arbeid, sier Kjøglum. Arbeidsformann Kjell Ivar Forseth sier at landbruket betyr alt for fabrikken. Den er bygd opp på landbruk, sier han. Arnt Ove Amdal sier at lønnsomhet og investeringsevne i landbruket er viktig for OCEM. - Det går mot større enheter, og da må det bygges nytt. Der skal vi være konkurransedyktig, sier Amdal.

5 Skogmo Industripark Hele 24 av de 30 bedriftene tilknyttet Skogmo Industripark, har landbruk som del av sitt kundegrunnlag. - landbruket betyr mye - og har betydd mye - i mange år, sier guri Hegge i Skogmo industripark i overhalla. de 30 bedriftene har til sammen 400 ansatte. Mange av bedriftene er tuftet på landbruk, eller har hatt landbrukskunder i en årrekke. disse har opparbeidet seg kompetanse som har tilført miljøet mye, påpeker hun. Flere av bedriftene, som ocem og gb entreprenør, har leveranser langt utenfor namdalen og nord-trøndelags grenser. - landbruket utgjør et stabilt marked uten for store svingninger. det spesielle for overhalla, er at landbruk og industri har utviklet seg sammen, sier guri Hegge. Overhalla Cementvare AS leverer 50 nye fjøs og spalteplank til landbruket hvert år, forteller Arnt Ove Amdal og Kenneth Amdal Hals. Hvert femte årsverk i Nord-Trøndelag er basert på landbruk Bjørnar Kjøglum (til venstre) passer den nye slipemaskina. Kjell Ivar Forseth og Dan Ketil Skogås fyller nye veggelementer til fjøs med armering. Til høyre er veggen ferdig og settes på lager før utkjøring til en gård et sted i Norge.

6 LITE BRUK AV MEDISIN Selger medisin for 1 million Bønder og veterinærer er viktige kunder for apoteker Ellen Gravbrøt Belbo. mg/kg biomasse Mengde antibakterielle vet. preparater solgt i 2007 per kg biomasse av svinekjøtt kylling og storfekjøtt pluss estimert levende vekt av mjølkekyr. Hvert år selger Vitusapoteket Elgen i Steinkjer medisin for 1 million kroner til veterinærer og bønder. - vi har 12 veterinærer som kunder. de fleste kjører stordyrpraksis, sier apoteker ellen gravbrøt belbo i vitusapotek elgen. Selv om norske husdyr er blant verdens friskeste og trenger lite medisin, hender det at dagros blir syk. da kommer det gjerne en bestilling til apoteket fra veterinæren. - vi sender medisin med buss daglig til Snåsa, verran og namdalseid, eller i Posten til andre kommuner. Mange veterinærer er også innom oss og henter medisiner, forteller ellen gravbrøt belbo. avansen på veterinærmedisin er lav. Men veterinærene er gode kunder som apoteket ønsker å beholde, ikke minst fordi apoteket ønsker å ha kompetanse på dette feltet. - Hvordan ville det blitt for dere uten landbruk? - Mange kunder ville blitt borte. For oss er det viktig at vi har arbeidsplasser i nord-trøndelag. ellers ville det blitt fraflytting, og da ville det ikke blitt lett å drive apotek. ellen gravbrøt belbo sier at mange bønder også er kunder privat. Siden de er vant til å få tilsendt medisin fra dette apoteket, bruker de gjerne det samme apoteket når de skal ha medisin til seg selv eller de er i byen og skal handle. - dette er et fortrinn for oss, sier apotekeren vitusapoteket elgen omsetter årlig for 30 millioner kroner og har 9 årsverk fordelt på 11 ansatte.

7 Selger dekk til landbruket - Det er klart landbruket betyr mye for oss. Landbruk utgjør en viktig del av omsetninga, sier avdelingsleder Kristian Myrvold i Vianor AS i Steinkjer. De samme kundene er viktige også som privatkunder. For etter å ha kjøpt dekk til traktoren eller lastebilen, kommer de gjerne tilbake når de skal ha dekk til privatbilen eller motorsykkelen. Benik Holstad i Amfi Steinkjer sier at god økonomi i landbruket betyr økt handel. Viktig for handelen Handelen er avhengig av at det går godt i næringslivet - inkludert landbruket. Han selger dekk til både bønder og lastebileiere som kjører for landbruket. Ett sett traktordekk koster rundt kroner, og en lastebileier må ut med for nye dekk til bilen. - Når en femtedel av arbeidsplassene i fylket er tuftet på landbruk, sier det seg selv at handelen er avhengig av landbruket, sier senterleder Bendik Holstad ved Amfi Steinkjer. Nord-Trøndelags største kjøpesenter har 700 arbeidsplasser og omsetter for 1,2 milliarder kroner årlig. Senteret er avhengig av kunder også utenfor Steinkjer. - Hvis det er god økonomi i landbruket, drar byen nytte av det, sier Holstad. Kristian Myrvold holder traktorer og lastebiler som kjører melk og andre landbruksprodukter med dekk.

8 Landskap og lokalmat lokker turister- Vi Det ville blitt langt mellom turistene i Nord-Trøndelag uten kulturlandskap og lokalmat. - kulturlandskapet er utrolig viktig. Men da må turistene kunne se landskapet, sier reiselivssjef May britt Hansen i trøndelag reiseliv as. gjengroing er blitt et stort problem for reiselivet. turistene kommer for å se vakker natur, men mange steder ser de ikke utsikten for bare trær. - landbruket er viktig for å opprettholde kulturlandskapet. vi trenger beiting, og vi trenger levende bygder, sier May britt Hansen. Hele 16 prosent av landarealet i norge kan gro igjen med skog og kratt hvis flere gårdsbruk legges ned og det blir slutt på utmarksbeiting. det framgår av prosjektet Cultour som ledes av norsk institutt for skog og landskap. - Skjebnefellesskapet mellom landbruk og reiseliv er essensielt for at vi skal lykkes som destinasjon, sa audun Pettersen i innovasjon norge på en konferanse om prosjektet. May britt Hansen påpeker at bøndene ved bo på gårdene og drive matproduksjon, også bidrar til å fortelle historien om landbruket og landet vårt. de siste årene er produksjon av lokalmat blitt en viktig del av reiselivsopplevelsen for turistene. - lokalmat er kjempeviktig og gjør nord-trøndelag til et mer attraktivt reisemål. Folk har ofte bedre tid til mat når de er på ferie. da er matopplevelsen viktig, sier reiselivssjefen, som trekker fram den gyldne omvei på inderøy som et godt eksempel. trenger levende bygder, sier reiselivssjef May Britt Hansen. Store ringvirkninger De økonomiske ringvirkningene av reiselivet utgjør 3,5 milliarder kroner for Nord-Trøndelag personer er sysselsatt i reiselivsnæringa.

9 10% 10 prosent av jordbruksare alet i Nord-Trøndelag drives økol og I Norge har bare Sør-Trønd isk. elag en større andel økologisk ar eal. Hver femte kylling som nordmenn spiser, kommer fra Nord-Trøndelag. 97% 97 prosent av alle i Midt-N orge vil opprettholde landbruket minst på dagens nivå.

10 moderne landbruk Viktig for HiNT på oss. Jeg tror ikke det er tilfeldig at en av de tre høgskolene i landet som tilbyr landbruksutdanning, ligger i Nord-Trøndelag, sier dekan Rolf Wensbakk. Studiene skal være praksisnære. Da er det viktig å ha et moderne landbruk, med bønder som ligger helt i front. Vi benytter oss også av andre aktører rundt oss, som Tine, Nortura og Bondelaget, sier han. Mens HiNT stiller med forskningsbasert kunnskap, bidrar bøndene med erfaringsbasert kunnskap. Til sammen blir dette en bra miks. Et sterkt landbruksfaglig miljø er viktig for både ansatte og studenter ved HiNT. Fra venstre Aud Sakshaug, Marit Hoven, Ulla-Britt Bøe, Øystein Brenne og Ingvild Fremmerlid. Ingvild og Øystein studerer husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studentene og skolen samarbeider tett med bønder og landbruket for øvrig i fylket. - Vår styrke er at vi har landbruket rundt oss. Som studenter må vi ut og løse oppgaver i praksis. Vi har også gode muligheter for å få oss avløserjobb ved siden av studiet, sier Ingvild Fremmerlid (24) fra Årnes. - Teorien sitter mye bedre når vi får anvendt det vi lærer i fjøset, sier Øystein Brenne (28) fra Sparbu, som i likhet med Ingvild studerer husdyrfag. 175 studenter og 25 lærere er tilknyttet de grønne fag på HiNT. - Ville HiNT hatt dette tilbudet uten at aktivt landbruk? - Det er ikke sikkert at vi ville hatt dette tilbudet på Steinkjer dersom ikke landbruket var viktig for regionen. I alle fall letter det gjennomføringen av utdanningen at vi har et aktivt landbruk tett Studiene utvikles i tett samarbeid med de behov som næringa til enhver tid har. Det legges vekt på at studiet skal være produksjonsrettet og dekke næringas behov for kompetanse. - Vi vet at studentene som går ut herfra, forstår næringa, sier Wensbakk. Studentene Ingvild og Øystein påpeker at de også har andre nyttige fag som ledelse og entreprenørskap. Der lærer de hvordan de totale ressursene på en gård kan utnyttes, for eksempel gjennom Inn på tunet-tilbud. - Økonomien i landbruket er blitt strammere de siste årene. Det krever mer av den enkelte. Du må ha både kompetanse og et brennende engasjement for å kunne hente ut marginene, sier Øystein Brenne.

11 Fakta UTDANNING Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) studenter totalt 100 på husdyrfag 75 på utmarksforvaltning 450 ansatte, derav 25 på grønne fag Val videregående skole 120 elever totalt 35 elever på landbruk 34 elever på hestelinja. 50 ansatte, derav ca 15 på landbruk og hest. Mære landbruksskole 150 elever totalt 104 elever på landbruk 1500 deltakere på kurs årlig 72 ansatte, derav 31 tilknyttet landbruksfagene. Forsker på landbruk - Landbruket i Nord-Trøndelag er ekstra sårbart, fordi vi produserer tre ganger så mye mat som nordtrønderne trenger selv, sier forskerne Gunnar Nossum og Margrete Haugum. Landbruk sysselsetter 5-6 forskere ved Trøndelag forskning- og utvikling (TFoU). De jobber for at bøndene skal få bedre økonomi. - vi ønsker å bidra til å utvikle hele næringa, både det enkelte bruket og næringa som helhet. landbruket er økonomisk presset, og det er det viktig å få beslutningstakerne til å ta innover seg, sier seniorrådgiver gunnar nossum i tfou. både det å dokumentere den økonomiske tilstanden, og å peke på hvordan økonomien kan bli bedre, er sentralt i forskernes arbeid. tfou har vært engasjert i arbeidet med trøndersk landbruksmelding og oppfølginga av meldinga, hvor et av tiltakene er økt kompetanse i næringa. nossum og kollega Margrete Haugum sier at utviklinga i landbruket vil påvirke nord-trøndelag som helhet. vi i nord-trøndelag er ekstra sårbare, fordi vi produserer tre ganger så mye mat som nordtrønderne trenger. derfor vil endra rammebetingelser slå hardt ut. - Hvis mange bønder legger ned, blir det mindre råvarer til næringsmiddelindustrien. andre bedrifter som er avhengig av landbruket, blir også rammet. i neste omgang vil det gå utover bosettinga i mange kommuner, sier Haugum. - vi har to bærebjelker i nord-trøndelag landbruk og offentlig sektor. og det offentlige er avhengig av annet næringsliv, sier nossum. Fakta FORSKNING Disse driver forskning med base i Nord-Trøndelag: Trøndelag forskning- og utvikling (TFoU) Steinkjer og trondheim Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Steinkjer, namsos, verdal, levanger og Stjørdal Bioforsk Midt-Norge kvithamar, Stjørdal Norsk institutt for skog og landskap regionkontor for Midt-norge, Steinkjer Norsk landbruksrådgiving Steinkjer og overhalla

12 De siste ti årene er antall melkeprodusenter i Nord-Trøndelag halvert men produksjonen i antall liter er like stor som før. Hvis all melk fra Nord-Trøndelag ble brukt til drikkemelk, ville det vært nok melk til 1,9 millioner nordmenn. Nordtrønderske høner dekker egg-forbruket til like mange som bor i Bergen, Stavanger og Trondheim til sammen Vi i Nord-Trøndelag produserer nesten fire ganger så mye storfekjøtt som vi spiser selv. Trym trives på gården Trym steller sauer og andre dyr på Berg gård på Inderøy. Sammen med seks andre får han arbeidstrening på gården gjennom et Inn på tunet-prosjekt. - Jeg stortrives, sier trym Stabell bredland (23), som liker seg spesielt godt i fjøset og i skogen og bak rattet på traktoren. et gårdsbruk kan brukes til mer enn å produsere mat. det kan også gi et tilbud til folk som av ulike grunner havner utenfor det vanlige skole- og arbeidslivet. Svein berfjord og kirsti Farbu på berg gård har gitt tilbud om grønt arbeid siden da ble de med i et pilotprosjekt i regi av nav nord-trøndelag og Flyndra vekst. i 2011 ble tilbudet utvidet fra tre til fem plasser. - vi har fem plasser, fem timer, fem ganger i uka, sier Svein. Siden ikke alle er på gården hver dag, gir de fem plassene arbeid til sju personer. trym møter opp hver dag, og han synes det er godt å ha noe fornuftig å bruke dagene til. - Hvis jeg ikke hadde vært her, hadde jeg sikkert sittet hjemme, sier 23-åringen, som også setter pris på det sosiale. det er livlig rundt frokostbordet når gjengen møter på jobb om morgenen. der blir også dagens arbeidsoppgaver diskutert. berg gård har ei allsidig drift. i fjøset er det 77 søyer og en del sauer som fôres opp til slakt. om sommeren er det gris som går ute, og noen geiter og høner trenger også stell. På gården er det eget slakteri, og det produseres gårdsmat for salg i egen butikk og for servering til gjester. gården har serveringslokale for 70 personer. - vi slakter etter hvert som vi har behov for kjøtt. Her snakker vi om ureist mat ikke kortreist, sier Svein berfjord. Med så allsidig drift blir arbeidsoppgavene varierte. Foruten fjøsarbeid, er det tømmerhogst, vedarbeid, rydding av kulturmark, gjerding og annet. - ikke alle trives med å jobbe ute eller i fjøset. da er det fint å ha varierte oppgaver. inne kan de være med på produksjon av gårdsmat, kjøkkenarbeid, servering og rydding. vi har også en gårdsbutikk, forteller kirsti Farbu. de som får tildelt en plass på berg gård, får vanligvis være der i bare to år. Men trym håper å få forsette etter at perioden er over. Jeg stortrives både med arbeidsoppgavene og det sosiale, sier 23-åringen.

13 Fakta Inn på tunet 70 gårder i Nord- Trøndelag tilbyr Inn på tunet. inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

14 11,8 % av lønna Matproduksjonen i norge øker ikke i til mat En husholdning bruker 11,8 prosent av inntekten på mat, inkludert alkoholfrie drikkevarer. På 50-tallet brukte vi 40 prosent av inntektene på mat. takt med folketallet FOLKETALL PRODUKSJON Fra 1990 har folketallet i Norge økt med , mens matproduksjonen er uendret. Det økte matbehovet er dekket ved import. Stortinget har vedtatt at norsk matproduksjon skal økes i takt med befolkningsveksten. Det betyr 1 prosent økning hvert år de neste 20 årene. Skal målet nås, trengs større politisk vilje og handlekraft til å satse på norsk matproduksjon.

15 Nord-Trøndelag har flest sysselsatte i JORDbruket Grafen viser sysselsatte i jordbruket i kommunene i Nord-Trøndelag i prosent av total sysselsetting Kilde: NILF har utført beregningene basert på tall fra SSB, på oppdrag fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør- og Nord-Trøndelag Frosta Leka Snåsa Fosnes Namdalseid Overhalla Mosvik Røyrvik Høylandet Inderøy Lierne Nærøy Flatanger Leksvik Namskogan Nord-Trøndelag Levanger Steinkjer Grong Verdal Verran Meråker Vikna Stjørdal Namsos 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Andel sysselsatte i jordbruket. 30,1 24,4 23,0 20,8 20,6 20,1 17,9 14,5 14,1 12,8 11,3 10,8 10,0 8,8 7,3 7,0 7,0 6,8 6,1 6,1 5,8 3,9 2,8 2,8 1, Det bondeeide samvirket tilbyr 3500 produkter og hvert år lanseres 150 nye. Norsk husdyrhelse er i verdenstoppen. Forekomster av smittestoffer som kan smitte fra dyr til folk er blant de laveste i Europa. Norge har blant de laveste forekomstene av salmonella i Europa. Mat og fôr på det norske markedet er produsert uten genmodifiserte organismer (GMO) og vekstfremmende hormoner.

16 Mange lever av landbruket et eksempel fra Steinkjer Posten Butikker 2 ANSATTE LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Forsikring 6 ANSATTE ALLSKOG 20 ANSATTE AVLØSERLAGET 75 ANSATTE MÆRE LANDBRUKSSKOLE 20 ANSATTE TRANSPORT 20 ANSATTE HINT 24 PRODUSENTER 24 PRODUSENTER 42 PRODUSENTER 54 ANSATTE INN TRE AS Sykehus Bank 6 ANSATTE STEINKJER KORNSILO Apotek 200 ANSATTE NORTURA Hele 647 personer i 5 ANSATTE Steinkjer fikk NORGES BONDELAG sin lønn fra landbruket i Det viste en undersøkelse som ble gjort av bondelagene i Steinkjer og Steinkjer-Avisa. Ringvirkningene av landbruket ble framstilt i en illustrasjon i avisa, og den er grunnlaget for vår illustrasjon. Bilforhandlere 187 PRODUSENTER RINGVIRKNINGER AV JORDBRUKET 9 PRODUSENTER 42 ANSATTE MATTILSYNET Busselskap Legekontor 7 ANSATTE LANBRUKSKONTORET STEINKJER KOMMUNE 361 PRODUSENTER 58 PRODUSENTER 237 PRODUSENTER 13 ANSATTE SKOGSENTREPRENØRER 10 ANSATTE BUTIKK FELLESKJØPET skoler osv. 7 ANSATTE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING 26 ANSATTE Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen 46 ANSATTE MASKINFORRETNINGER 22 ANSATTE MØLLE OG FABRIKKER FELLESKJØPET 11 ANSATTE VERKSTED/DELER FELLESKJØPET Vi har i tillegg lagt på ytterligere en ring som symboliserer de indirekte ringvirkningene. For aktiviteten i landbruket gir grunnlag for en rekke arbeidsplasser i servicenæringa, i skoleverket og helsevesenet for å nevne noen sektorer. Det er de enorme ringvirkningene som gjør landbruket til Nord-Trøndelags viktigste næring. FOTO: OVE MAGNE RIBSSKOG / STEINAR JOHANSEN skrythals reklame as designtrykk namsos as Nord-Trøndelag Bondelag Hamnegata 33, 7714 Steinkjer TLF

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter

Maten finner. LandbrukspolitiKKen. på 10 minutter Maten finner jeg i butikken hva mer trenger jeg å vite? LandbrukspolitiKKen på 10 minutter Maten finner jeg i butikken Hva mer trenger jeg å vite, egentlig? Vi er heldige, vi som bor i Norge. IKKe bare

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Inn på tunet i Trondheim

Inn på tunet i Trondheim Inn på tunet i Trondheim Tekst: Kirsti Buseth og Sølvi Linde Foto: Carl Erik Eriksson Inn på tunet er et tilbud om aktiviteter på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper. Tilbudet blir tilpasset ulike

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 30/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Del 1 - Befolkningsforhold

Del 1 - Befolkningsforhold Del 1 - Befolkningsforhold Innhold 1 Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag... 2 1.1 Folketallsutviklingen... 2 1.2 Fødselstall, dødstall og flytting... 4 1.3 Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling...

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Utfordringer Muligheter Drahjelp Samhandling Økonomi

Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Utfordringer Muligheter Drahjelp Samhandling Økonomi Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Utfordringer Muligheter Drahjelp Samhandling Økonomi Bondesolidaritet er et selskap som skal arbeide for å øke utbetalingsprisen til bonden i Norge og internasjonalt. Svært

Detaljer

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND Fra grenda Stein på Sømna En aktiv landbruksregion med fjell, skog, dyrkajord, dype fjorder og et mildt klima pga nærheten til Golfstrømmen. Landbruket på Sør-Helgeland Side

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Inn på tunet - En verden av muligheter - Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Min verden av muligheter Stavrum

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda og Mattilsynet Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr SA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal SA Landbrukets HMS-tjeneste

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

-Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt.

-Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt. 1 -Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt. FN beregnet at matproduksjonen må øke med 60 % de neste 40 åra.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2014 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2014 Statistikk 1 Innhold Innledning Kap 1 Arbeidsrettede tiltak på anbud 1.1. Arbeidsrettet rehabilitering 1.2. Resultatrapport arbeidsrettet rehabilitering 1.3. Avklaring 1.4. Jobbmestrende

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2006 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Situasjon og utfordringer i betydning i Trøndelag melkeproduksjon Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand,

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2014

Aktiviteter og strategier 2014 Aktiviteter og strategier 2014 Referat fra forrige møte Rørvik 29/4-2014 Tema Informasjon om Vikna kommune v/ingunn Lysø Organisasjon Utfordringer i Vikna og Ytre Namdal Aktiviteter og strategier v/liv

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.10.2015 UTVIKLING AV JORDBRUKET SOM BÆREKRAFTIG NÆRING Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

KULTURLANDSKAP. Norge gror igjen. 60 000 Utsikten til 60.000 hytter kommer snart til å fylles med trær.

KULTURLANDSKAP. Norge gror igjen. 60 000 Utsikten til 60.000 hytter kommer snart til å fylles med trær. HVA GJØR LANDBRUKET KULTURLANDSKAP Norge gror igjen MAT SKAPER ARBEIDSPLASSER Uten mat ingen olje FOR? VS Blomster & bier Uten norsk matproduksjon vil blomstene og biene forsvinne. Både Solblom og Villbier

Detaljer

Steinkjer en kommune i vekst!

Steinkjer en kommune i vekst! Presentasjon av Steinkjer kommune Bjørn Arild Gram, ordfører Steinkjer en kommune i vekst! Innbyggere: 21 600 Areal: 1564, 2 km2 Feiret 150 år som by i 2007 Sammensatt av kommunene Sparbu, Ogndal, Steinkjer,

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge Årsmelding 2006 Oikos Midt-Norge Dette er Oikos Midt-Norge Oikos er en interesseorganisasjon for økologisk landbruk, der både forbrukere og økologiske bønder er medlem. Vi er et regionlag av Oikos. Dermed

Detaljer

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg Bærekraftig norsk matvareproduksjon Arne Kristian Kolberg En krevende fremtid med mange muligheter I 2050 er det 6,5 millioner mennesker i Norge (+30%) og ni milliarder mennesker på Jorda (+28%) Samtidig

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

- potensial for nye arbeidsplasser

- potensial for nye arbeidsplasser Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Bygdeservice SA - potensial for nye arbeidsplasser Næringssamling i Sør-Trøndelag 18.03.2010 Reidar Hernes, daglig leder Ørland-Bjugn Bygdeservice SA Kari Mette Elden, Fylkesmannen

Detaljer

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen

Diverse info. Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Diverse info Norge digitaltmøte 29. september 2015 Liv Iversen Agenda Norge digitaltmøte 10.00 Diverse info v/liv Iversen 10.20 Analyser og statistikk, er datagrunnlaget godt nok? v/nibio 11.00 Pause 11.10

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Nettverk for karriereveiledere, Innherred

Nettverk for karriereveiledere, Innherred Nettverk for karriereveiledere, Innherred Gunnar Bådsvik Mære Landbruksskole gunnar.badsvik@ntfk.no 952 68 539 Leder Bjørn Drægebø Levanger vgs bjorn.dragebo@ntfk.no 990 32 559 Lars Tarjei Vold Levanger

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune Dialogseminar 2010 18.02.10, Åre Gruppearbeid: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Oppgave 1: Hvordan vil kommunekartet i Nord-Trøndelag se ut i 2030?

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Oversikt over biovarmeanlegg i Nord-Trøndelag i 2011

Oversikt over biovarmeanlegg i Nord-Trøndelag i 2011 Oversikt over biovarmeanlegg i Nord-Trøndelag i 2011 Kommune Sted / type Eier Type anlegg Effekt kw Gnr/Bnr Levert energi Meråker Meråker skole og vgs Nord Energi AS Pellets 600 Industrihall " Pellets

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer