Påmelding:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påmelding: https://tronderenergi.no/pameldinger/generalforsamling-i-tronderenergi-11-5.2015"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: kl. 09:30 11:30 Sted: Scandic Lerkendal Arkivsak: 12/01205 Påmelding: Mulige forfall meldes snarest til Kathrine Paulsen, mobil eller epost: SAKSLISTE Sak 5/15 13/ Godkjenning av protokoll fra generalforsamling /15 15/ Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014 og styrets forslag om utdeling av utbytte - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 7/15 15/ Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer /15 13/ Godtgjørelse til styret for /15 13/ Valg av revisor og godtgjørelse for /15 15/ Valg av valgkomite og godtgjørelse for /15 14/ EK-prosess: Forslag om revidert fullmakt 12/15 13/ Konsernsjefen orienterer Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om: Valg av møteleder Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder Trondheim, Per Kristian Skjærvik styreleder

2 Kjøreplan Tid Saknr Tittel på saken /15 Godkjenning av protokoll fra generalforsamling / Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014 og styrets forslag om utdeling av utbytte - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 7/15 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer /15 Godtgjørelse til styret for /15 Valg av revisor og godtgjørelse for /15 Valg av valgkomite og godtgjørelse for /15 EK-prosess: Forslag om revidert fullmakt /15 Konsernsjefen orienterer Felles lunsj i hotellets restaurant 2

3 Sak 5/15 Godkjenning av protokoll fra generalforsamling Arkivsak-dok.: 13/ Saksbehandler: Kari Skeidsvoll Moe Saksgang Møtedato Saknr 1 Generalforsamling TrønderEnergi AS /15 Forslag til vedtak Protokoll fra generalforsamlingen godkjennes. Saksutredning Protokoll fra generalforsamlingen legges fram for godkjenning. Vedlegg Protokoll fra generalforsamlingen

4 PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes kommune 1,18 Oddvar Indergård Bjugn kommune 5,73 Ogne Undertun (f.m.) Frøya kommune 2,75 Berit Flåmo Hemne kommune 4,98 Ståle Vaag Holtålen kommune 1,49 Jan Håvard Refsethås Hitra kommune 2,56 Per Ervik Klæbu kommune 0,10 Jarle M Gundersen (f.m.) Malvik kommune 3,28 Knut Sjøvold (f.m.) Meldal kommune 4,97 Are Hilstad Melhus kommune 14,77 Sigmund Gråbak (e.f.) Midtre Gauldal kommune 3,28 Erling Lenvik Nordmøre Energiverk AS 3,99 Knut Hansen Oppdal kommune 3,25 Ola Røtvei(e.f.) Orkdal kommune 11,99 Gunnar Lysholm Osen kommune 1,02 Jørn Nordmeland Rennebu kommune 0,07 Ola T. Lånke (f.m.) Rissa kommune 8,87 Ove Vollan Roan kommune 1,05 Jan Helge Grydeland (f.m.) Selbu kommune 1,58 Karsten Reitan (e.f) Skaun kommune 2,43 Jon P Husby (f.m.) Snillfjord kommune 1,32 Anders J Krokstad (f.m.) Trondheim kommune 10 Knut Fagerbakke (e.f) Tydal kommune 0,17 Berit Kåsen Åfjord kommune 4,27 Jon Husdal Forfall: Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune (andel 2,79)

5 Andre: Øvrige representanter fra eierkommunen i hht deltagerliste Styret i TrønderEnergi AS i hht deltagerliste Konsernsjef Ståle Gjersvold Finansdirektør Olav Sem Austmo Energidirektør Tormod Eggan Nettdirektør Bård Olav Uthus Sjef samfunns - og myndighetskontakt Ingrid J Aune Arne L Haugen (leder valgkomiteen) Berit Rian (nestleder valgkomiteen) Protokollfører: Juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. Alle medlemmer er derfor gitt anledning til å delta i møtet. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr aksjelovens Sakliste og innkalling ble gjennomgått og godkjent. Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder. Berit Flåmo og Oddvar Indergård ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen. Møtet ble gjennomført som følger: Kl Styremøte Styret for TrønderEnergi AS Kl Felles lunsj Kl Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS Kl Eiermøte i TrønderEnergi AS Tema: Eierstruktur i TrønderEnergi Emisjonsprosess 2

6 Sak 2/15 Vedtektsendring som følge av avvikling av bedriftsforsamling Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS B-9/15 2 Generalforsamling TrønderEnergi AS /15 Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i selskapets vedtekter: (i) (ii) (iii) Vedtektenes 8 oppheves. Vedtektenes 9 blir 8, deretter med fortløpende nummerering. Vedtektenes 9 (heretter 8), første ledd, endres til å lyde: «Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer og observatører som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser og etter avtale om avvikling av bedriftsforsamling.» (iv) Henvisningen til bedriftsforsamlingen tas ut av 7 annet ledd nr 5 og 9 (heretter 8) tredje ledd første punktum. Framlagte dokumenter Saksframlegg Endringsforslag Vedtekter for TrønderEnergi AS Votering Det ble fremmet forslag i møtet om eksplisitt å nevne Generalforsamlingens plikt til å velge selskapets styre i pkt 7, annet ledd pkt 4. Med denne endringen ble vedtektsendringene foreslått i saksframlegget enstemmig vedtatt. Vedtak Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i selskapets vedtekter: (i) (ii) (iii) (iv) I vedtektenes 7 annet ledd, pkt 4 erstattes «valg av bedriftsforsamling» med «valg av styre». Henvisningen til bedriftsforsamlingen fjernes fra 7, annet ledd, nr 5. Vedtektenes 8 oppheves. Vedtektenes 9 blir 8, deretter med fortløpende nummerering. Vedtektenes 9 (heretter 8), første ledd, endres til å lyde: «Styret skal bestå av inntil 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg kommer medlemmer og observatører som velges av de ansatte etter aksjelovens bestemmelser og etter avtale om avvikling av bedriftsforsamling.» Henvisningen til bedriftsforsamlingen tas ut av 9 (heretter 8) tredje ledd første punktum. 3

7 3/15 Endring av instruks til valgkomiteen som følge av avvikling av bedriftsforsamling Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS B-10/15 2 Generalforsamling TrønderEnergi AS /15 Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i instruks til valgkomiteen i TrønderEnergi AS: (i) Alle henvisninger til bedriftsforsamlingen tas ut av instruksen (pkt 1, 3.4, 4.1, 4.2 og 4.3.) (ii) Instruksens pkt 3.6 endres til: Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til børser hvor selskapets aksjer eller kapitalinstrumenter er notert. Valgkomiteen skal se hen til de anbefalinger om sammensetning av styre og valgkomité som følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring (corporate governance). Valgkomiteen skal også se hen til generalforsamlingens vedtak av om at generalforsamlingen mener at ordførerne i eierkommunene skal utøve sin innflytelse gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og eiermøter, og ikke som medlemmer av konsernets styre. Valgkomiteen skal innhente styrets årlige egenevaluering. Framlagte dokumenter Saksframlegg Endringsforslag Instruks for valgkomiteen i TrønderEnergi AS Votering Enstemmig Vedtak Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i instruks til valgkomiteen i TrønderEnergi AS: (iii) Alle henvisninger til bedriftsforsamlingen tas ut av instruksen (pkt 1, 3.4, 4.1, 4.2 og 4.3.) (iv) Instruksens pkt 3.6 endres til: Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til børser hvor selskapets aksjer eller kapitalinstrumenter er notert. Valgkomiteen skal se hen til de anbefalinger om sammensetning av styre og valgkomité som følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring (corporate governance). Valgkomiteen skal også se hen til generalforsamlingens vedtak av om at generalforsamlingen mener at ordførerne i eierkommunene skal utøve sin innflytelse gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og eiermøter, og ikke som medlemmer av konsernets styre. Valgkomiteen skal innhente styrets årlige egenevaluering. 4

8 4/15 Ny styrepresentasjon etter avvikling av bedriftsforsamling Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS O-14/15 2 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /15 Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at følgende ansatte gis status som observatører og varaobservatører i styret i TrønderEnergi AS i perioden fra frem til de ansatte våren 2015 har gjennomført sine valg etter aksjeloven 6-4 og representasjonsforskriften: Egil Rømen (med Ivar Pedersen som personlig vara) og Karl Ludvig Refsnæs (med Marte Husby som personlig vara). Framlagte dokumenter Saksframlegg Votering Enstemmig Vedtak Generalforsamlingen vedtar at følgende ansatte gis status som observatører og varaobservatører i styret i TrønderEnergi AS i perioden fra frem til de ansatte våren 2015 har gjennomført sine valg etter aksjeloven 6-4 og representasjonsforskriften: Egil Rømen (med Ivar Pedersen som personlig vara) og Karl Ludvig Refsnæs (med Marte Husby som personlig vara). Trondheim 9. mars 2015 Per Kristian Skjærvik Berit Flåmo Oddvar Indergård 5

9 6/15 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014 og styrets forslag om utdeling av utbytte Arkivsak-dok.: 15/ Saksbehandler: Olav Sem Austmo Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 Saksgang Møtedato Saknr 1 Generalforsamling TrønderEnergi AS /15 Forslag til vedtak Generalforsamling vedtar at årsberetning og årsregnskap 2014 godkjennes med årsresultat på NOK Disponering av årsresultatet foreslås som følger: Overføring fond for vurderingsforskjell Avsatt utbytte Overført annen egenkapital NOK NOK NOK Saksutredning Saken ble behandlet i styremøte i TrønderEnergi AS den , hvor følgende vedtak ble fattet: Styret foreslår for generalforsamlingen at årsberetning og årsregnskap 2014 godkjennes med et årsresultat på NOK Disponering av årsresultatet foreslås som følger: Overføring fond for vurderingsforskjell Avsatt utbytte Overført annen egenkapital NOK NOK NOK Vedlegg Årsberetning og årsregnskap for

10 årsrapport 2014

11 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISASJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10 Kulturplattform 13 Samfunnsansvar 15 Eierstyring og selskapsledelse 16 Redegjørelse for årsregnskapet 17 Risikostyring og internkontroll 21 Kvalitet, HMS og miljø 23 Framtidsutsikter 25 Fortsatt drift REGNSKAP TRØNDERENERGI KONSERN 29 Nøkkeltall 29 Resultat 32 Balanse - eiendeler 33 Balanse - egenkapital og gjeld 34 Kontantstrøm 36 Utvidet resultat 37 Endring i egenkapital 38 Noteoversikt REGNSKAP TRØNDERENERGI AS 114 Resultat 115 Balanse - eiendeler 116 Balanse - egenkapital og gjeld 117 Kontantstrøm 119 Noteoversikt 120 ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEF 139

12 TRØNDERENERGI AS KONSERNSJEFEN HAR ORDET KON SERN SJEFEN H AR ORDET Ståle Gjersvold Illustrasjon: Alexander Fiske I 1916 ansatte amtstinget i Sør-Trøndelag én elektroteknisk ingeniør. Han skulle ta seg av hele energiforsyningen i fylket. Det visste man selvsagt ikke da, men dette ble starten på selskapet vi i dag kjenner som TrønderEnergi. Fem år senere ble vannkraftverkene på Eidsfossen og Simsfossen bygget og satt i drift - i den spede barndommen til krafteventyret i Norge. Senere har vi satt opp Norges første vindturbiner, og vi har på veien utviklet innovative teknologiløsninger innen både nett- og produksjonsvirksomheten. Først, men ikke fordi det betyr noe i seg selv. Først, fordi noen må lede an. Vi har alltid vært pionérer, og det skal vi være i fremtiden også. Modige og banebrytende, men ansvarlige overfor samfunnet rundt oss. Derfor bygger vi ut mer fornybar energi, gitt at de økonomiske forutsetningene gir attraktiv verdiskaping tilbake til samfunnet og våre eiere. 3

13 TRØNDERENERGI AS KONSERNSJEFEN HAR ORDET 4 I 2014 gikk vi sammen med andre vindkraftaktører i Norge og etablerte Fosen Vind AS. Våre eiere ga parallelt konsernstyret fullmakt til å emittere nye aksjer for inntil en milliard kroner. Vi har langsiktige eiere som har besluttet å holde tilbake utbytte i årene fremover. Selskapet har på sin side kuttet betydelig i driftskostnadene, med full kostnadseffekt fra Samlet sett gjør dette at vi har et solid fundament for å kunne investere i fornybar energi, med tilhørende infrastruktur. Vi har sørget for at beslutningene om våre felles ressurser tas med regional innflytelse. En positiv investeringsbeslutning i Fosen Vind AS vil bidra til en betydelig lokal verdiskapning og skape varige arbeidsplasser, samt sørge for en betydelig bedre forsyningssikkerhet i regionen. Dette gir grunnlag for økt fremtidig verdiskapning innen blant annet havbruksnæringen. Sammen baner vi vei for fornybarsamfunnet. I året som gikk har vi gjennomført et omfattende organisasjons og kulturprosjekt med formål å skape en varig endrings og konkurransedyktig organisasjon. Med fallende markedspriser, rask teknologiutvikling, varierende hydrologiske forhold og endrede politiske rammebetingelser, blir de menneskelige ressursene ekstra viktige for å klare disse omstillingene. Som bransje må vi bli mer nyskapende, åpen, modig og samtidig opptre ansvarlig i forhold til endringene i samfunnet rundt oss. Sammen baner vi vei for ˮfornybarsamfunnet. I 2014 har kundeaktiviteten i TrønderEnergi vært gjennom en større omstilling. I dette arbeidet har vi både byttet kundeinformasjonssystem, samlet utførende kundeaktivitet i TrønderEnergi Service og ansatt en egen kundedirektør. Gjennom disse grepene vil vi bedre kvaliteten og servicen til våre kunder. Vi har vært en av initiativtakerne til den største alliansen innen utvikling av fremtiden smarte (digitale) strømnett noe som vil bidra til at vi både kompetanse- og konkurransemessig vil ha et fortrinn i utviklingen av fremtidens nettvirksomhet. Fremover er klimaendringer den største samfunnsutfordringen. Ny teknologi byr både på trusler og muligheter for bransjen, og ved å ligge i front av utviklingen ønsker vi bidra til energiløsninger til det beste for regionen og samfunnet. Løsninger som gjør verden bedre. Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre. TrønderEnergi energi for generasjoner.

14 ˮ Vi tar ansvar for det du tar for gitt.

15 TRØNDERENERGI AS ORGANISASJON ORGANISASJON Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av morselskapet og leder av TrønderEnergi-konsernet. TrønderEnergi er et kraftkonsern som har kjernevirksomhet innenfor produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Konsernet har hovedsakelig virksomhet i Norge og hovedkontoret ligger ved Lerkendal i Trondheim. TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS. Oversikt over aksjonærene finnes i note 27 i konsernets regnskap. Konsernet er delt opp i tre forretningsområder. forretningsområde ENERGI forretningsområde NETT forretningsområde KUNDE Produksjon vann/vind Regionalnett Distribusjonsnett Strømsalg Kundeservice Morselskapet, TrønderEnergi AS, har en todelt rolle i konsernstrukturen. Morselskapet er ansvarlig for eierutøvelse i datterselskapene gjennom å inneha styreverv og gjennom å fastsette overordnede konsernføringer. Føringene er hovedsakelig innenfor områdene økonomi, finans, merkevare og strategisk HR. I tillegg til konsernføringer har konsernet styringsprinsipper som gjelder alle selskaper og som er tilpasset kravene om nøytralitet og funksjonelt skille som gjelder for nettvirksomhet. Morselskapet er også intern tjenesteleverandør til datterselskapene innen regnskap, lønn, eiendomsdrift og merkevaretjenester. Datterselskapene i TrønderEnergi står relativt fritt til å løse sine behov for øvrige støttetjenester. Forretningsområde energi Energidirektør Tormod Eggan er leder for forretningsområde energi som har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet. Forretningsområdet består av selskapene TrønderEnergi Kraft AS, som er et heleid datterselskap av TrønderEnergi AS, samt selskapene Kraftverkene i Orkla (35 %), Driva kraftverk (75 %) og Usma Kraft AS (80 %). I tillegg har TrønderEnergi Kraft AS eierandeler i vindkraftselskapene Sarepta Energi AS (50 %) og Fosen Vind AS (14,5 %). 6

16 TRØNDERENERGI AS ORGANISASJON Forretningsområdet har eierandeler i 18 vannkraftverk og 3 vindkraftverk. TrønderEnergis andel av samlet normalproduksjon fra egne og deleide produksjonsverk er GWh, inklusive en tilsigsavhengig kraftrettighet i Nea kraftverk med et gjennomsnittlig uttak på 340 GWh. Produksjonen er eksklusiv produksjon i Sarepta Energi AS og Fosen Vind AS. For mer informasjon om konsernets kraftproduksjon henvises det til note 18 i konsernets regnskap. Ved årets utgang var det 95 ansatte i selskapet. Antall årsverk var 90,4. Forretningsområde nett Nettdirektør Bård Olav Uthus er leder for forretningsområde nett. Forretningsområdet består av selskapet TrønderEnergi Nett AS som er et 85% eid datterselskap av TrønderEnergi AS. Resterende aksjer på 15% eies av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Selskapet har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet i hele Sør-Trøndelag, og distribusjonsnettet i 13 kommuner i fylket. Selskapet har områdekonsesjon i kommunene Agdenes, Frøya, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Osen, Roan, Skaun, Trondheim, Tydal og Åfjord samt deler av Orkdal og Snillfjord. Ved årets utgang var det 226 ansatte i selskapet. Antall årsverk var 224,1. Med 226 ansatte og nettkunder er selskapet en betydelig arbeidsplass i Midt-Norge, og er Trøndelags viktigste transportør av elektrisk energi. Nettleien i konsesjonsområdet er blant landets laveste og leveringssikkerheten er god. Et pågående omstillingsarbeid har som mål å gjøre selskapet til et av Norges mest effektive nettselskap, noe som vil bidra til å holde en lav nettleie også i fremtiden. Forretningsområde kunde Kundedirektør Arnt Inge Sætern er leder for forretningsområde kunde. Forretningsområdet består av selskapene TrønderEnergi Marked AS og TrønderEnergi Service AS, som begge er heleide datterselskap av TrønderEnergi AS. TrønderEnergi Marked AS har ansvar for salg av strøm til sluttbrukermarkedet både lokalt og nasjonalt, og ledes av daglig leder Leif Lihaug. Ved utgangen av året hadde TrønderEnergi Marked AS 7 ansatte og 7 årsverk. TrønderEnergi Service AS er intern tjenesteleverandør av faktureringsog kundesentertjenester til TrønderEnergi Nett og TrønderEnergi Marked, og ledes av konstituert daglig leder Johnny Tangen. Ved utgangen av året hadde TrønderEnergi Service AS 28 ansatte og 25,7 årsverk. 7

17 TRØNDERENERGI AS ORGANISASJON Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet omfatter alle andre selskaper i konsernet og inkluderer hovedsakelig selskapene TrønderEnergi Elektro AS og TronderPower Ltd. TrønderEnergi Elektro AS er et heleid datterselskap av TrønderEnergi Nett AS. Selskapet leverer eksterne tjenester innenfor blant annet energimontasje, veibelysning og installasjon. TronderPower Ltd. er et 72,5% eid datterselskap av TrønderEnergi AS og selskapets virksomhet er kraftproduksjon i Uganda. Det har i løpet av 2014 vært forhandlinger rundt salg av selskapet og det vurderes som stor sannsynlighet for at en transaksjon blir gjennomført i løpet av

18 ÅRSBERETNING STRATEGI 10 KULTURPLATTFORM 13 SAMFUNNSANSVAR 15 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 16 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 17 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 21 KVALITET, HMS OG MILJØ 23 FRAMTIDSUTSIKTER 25 FORTSATT DRIFT 27

19 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS STRATEGI STRATEGI Det er siden 2010 arbeidet målrettet med å gjennomføre ambisjonene i strategien «Målbilde 2020». Hovedtrekkene i denne strategiplanen er at det skal satses på kjernevirksomhetene; produksjon av energi basert på fornybarkildene vann og vind, nettvirksomhet og kraftsalg. I løpet av 2014 er tilpasningen til «Målbilde 2020» langt på vei gjennomført når det gjelder strategiske og strukturelle tiltak og de viktigste i løpet av året har vært: Utlandsaktiviteten er på god vei til å bli avviklet gjennom salg av eierandelen i Agua Imara og forhandlinger om salg av datterselskapet TronderPower Ltd i Uganda. Begge disse salgene ligger an til å bli gjennomført med gevinst. Deltakelse i etableringen av Fosen Vind AS, et selskap med formål å bygge ut minimum 600 MW ny vindkraftproduksjon på Fosen. Selskapet eies av Statkraft, Agder Energi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi. Innenfor nettvirksomheten er det gjennomført mange interne forbedringstiltak hvor hovedmålsettingen har vært å forbedre kundebetjeningen, sikre stabil og kostnadseffektiv drift og etablere effektive samarbeidsløsninger innenfor AMS-området. I ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den 20. januar 2015 ble styret gitt en fullmakt til å emittere nye aksjer innenfor en ramme på inntil 1 milliard kroner. Formålet med fullmakten er å gi selskapet muligheter til å realisere lønnsomme strategiske investeringer og oppkjøp innenfor konsernets definerte kjerneområder, dvs nett-, produksjons- og kraftomsetningsvirksomheten. Gjennomført et omfattende organisasjons- og kulturprosjekt med formål å skape en varig endrings- og konkurransedyktig organisasjon. Etablert et nytt «Målbilde-prosjekt» hvor formålet er å gjøre konsernet kapabel til å tilpasse seg og utnytte nye markedsmuligheter i kjølvannet av endrede rammebetingelser, teknologisk utvikling og ny kundeatferd. 10

20 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS STRATEGI Strategiplanen for perioden innehar følgende hovedtrekk for de tre forretningsområdene energi, nett og marked: Forretningsområde energi Innenfor forretningsområde energi vil det være fokus på kostnadseffektiv drift, høy tilgjengelighet på anlegg over tid, skape merverdier fra fysisk og finansiell optimalisering og arbeide aktivt for å sikre egen produksjonskapasitet i forbindelse med innføring av EU sitt vanndirektiv, samt revidering av konsesjoner. TrønderEnergi har som mål å øke produksjonen av fornybar energi. Det finnes lite ny vannkraft i regionen, og svært begrensede muligheter til å øke produksjon gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg. Konsernet har en betydelig portefølje av vindog småkraftprosjekter, som enten er hel- eller deleide. Samlet sett er prosjektporteføljen større enn det konsernet kan bygge på egen hånd. TrønderEnergi har i tillegg to heleide vindparker i produksjon i tillegg til 50% eierandel i en vindpark gjennom Sarepta. I et normalår produserer parkene om lag 260 GWh. Vindkraft er på denne bakgrunn definert som strategisk viktig for konsernet. Forretningsområde nett Innenfor forretningsområde nett vil hovedfokuset være todelt. Videre effektivisering av nettvirksomhetens kjerneprosesser vil bli betydelig vektlagt samtidig som selskapet vil ha høy beredskap for den struktu relle utvikling som antas å komme fremover. Nettselskapet har ambisjon om å delta aktivt i den restrukturering som antas å tvinge seg fram i Midt-Norge i kommende strategiperiode. Forretningsområde kunde Innenfor forretningsområde kunde vil hovedfokuset også være todelt. Betydelig organisk vekst kombinert med effektiv drift vil ha førsteprioritet. Samtidig vil forretningsområdet innta et aktivt forhold til forventning om betydelige endringer i bransjestrukturen frem mot 2020 også innenfor dette virksomhetsområdet. Konsernet legger til grunn at det vil bli større og færre enheter og i et slikt bilde vil TrønderEnergis sterke merkevare ha betydelig verdi. 11

21 ˮ Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår.

22 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS KULTURPLATTFORM KULTURPLATTFORM I arbeidet med å tilpasse TrønderEnergi til nye rammebetingelser og sikre at det er fokus på det som blir viktigst for konsernet framover, har TrønderEnergi iverksatt et omfattende strategi og kulturprosjekt. Dette arbeidet ble påbegynt i 2013 og er i disse dager ferdigstilt. Elementene i den nye strategi og kulturplattformen er: en måltavle som beskriver hvilke områder vi vil fokusere på i organisasjonen, en tydelig definering av lederfilosofi og hva vi mener med god ledelse, hvilke spilleregler gjelder for ansatte, og en gjennomgang av hvilken identitet vi ønsker å framstå med. Nedfor blir hvert enkelt element i vår plattform beskrevet. Finansielt perspektiv / Resultat Resultat viktig for eierne - og våre vekstambisjoner Avkastning på linje med de beste Fokus på konstnadseffektivitet, og en proaktiv holdning til innovasjon og omstilling Organisatorisk perspektiv / Arb.miljø Resultat viktig for eierne - og våre vekstambisjoner Midt-Norges beste arbeidsplass Viser tillig, ser våre kolleger, og utøver ledelse i tråd med våre verdier og prinsipper Kundeperspektiv / Kunde og samfunn Stolthet, troverdighet, tillig og omdømme Vi har tillit hos våre kunder og relasjoner Gjenkjennbar identitet, og troverdighet overfor våre relasjoner Vekst- og utviklingsperspektiv / Framtid Vekst viktig for utvikling av menneskene i organisasjonen Vekst og utvikling gjennom samarbeid og innovasjon Drivkraft for næringsutvikling og verdiskaping i regionen, og søke samarbeid og konsolidering der det er rasjonelt og verdiskapende Måltavle for TrønderEnergi våre viktigste fokusområder Lederplattform TrønderEnergi har besluttet å arbeide verdibasert, og har utarbeidet klare krav og forventninger til våre ledere som underbygger dette. Det som forventes av lederne er beskrevet i vår lederplattform. Gjennom en klar definert lederplattform er alle ledere i TrønderEnergi kjent med hva som forventes av ledelse. Plattformen er brukt aktivt i forhold til ledertrening og ledermåling og blir en del av konsernets styrende dokumenter. De overordnede lederprinsippene i TrønderEnergi slår fast at lederne: kommuniserer godt og er tilgjengelig er tydelig på retning gir muligheter og ansvarliggjør ser sine ansatte Kollegaløfte Tilsvarende som for lederplattformen er det gjennomført et omfattende arbeid med å definere hva som forventes av en kollega i TrønderEnergi. 13

23 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS KULTURPLATTFORM Ansatte har selv definert de regler som skal gjelde for kolleger. De slår fast at en ansatt i TrønderEnergi skal: være en god la gspiller være raus utfordre seg selv bry seg om kolleger «Måltavla», «lederløfte» og «Kollegaløfte» er fundamentet i beskrivelsen av TrønderEnergis interne kultur. For å få et helhetlig bilde av konsernet har vi med utgangspunkt i de interne beskrivelsene sammen med konsernets mål og strategier gjort et arbeidet med hensyn til hvordan vi ønsker å framstå eksternt. Dette arbeidet har resultert i en identitetsplattform som er presentert nedenfor. Identitetsplattform for TrønderEnergi 14

24 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS SAMFUNNSANSVAR SAMFUNNSANSVAR TrønderEnergi er en av de viktigste næringslivsaktørene i Midt- Norge, og vi ønsker å drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. TrønderEnergi bygger gode energiløsninger for generasjoner, og vi ønsker å bane vei for fornybarsamfunnet gjennom vår kjernevirksomhet. TrønderEnergis styrende dokumenter er førende for konsernet og datterselskapenes drift, og setter klare etiske rammer for vår verdiskapning. Sentralt blant de styrende dokumenter står konsernets etiske retningslinjer, som sist ble revidert i desember Disse retningslinjene er bindende for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, og stiller en rekke krav til alle som opptrer på konsernets vegne. Retningslinjene inneholder blant annet forbud mot korrupsjon og andre lovbrudd, gir regler om habilitet og åpenhet, og om varsling om irregulære forhold og konsernets krav om forsvarlig håndtering av slik varsling. Retningslinjene gir også forpliktende pålegg om å respektere internasjonale menneskerettigheter slik de er nedfelt i FNs menneskerettserklæring, konvensjoner og Global Compactprinsipper. Retningslinjene pålegger videre konsernet å sikre overholdelse av alle ansattes grunnleggende rettigheter, slik disse er nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. Konsernet har for øvrig en rekke styrende dokumenter for HMS-området som ivaretar både ansattes sikkerhet og hensynet til det ytre miljø. TrønderEnergi har således valgt å bruke sine styrende dokumenter som det primære verktøy for å ivareta hensynet til menneskerettighetene, arbeidsrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. TrønderEnergi startet en revisjon av sine samlede styrende dokumenter i annet halvår, Dette arbeidet pågår fortsatt og er ventet sluttført mot slutten av

25 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Med bakgrunn i denne har styret vedtatt «Eierstyring og selskapsledelse i TrønderEnergi». Dokumentet er tilgjengelig på om-tronderenergi/organisasjon/eierstyring. De formelle eierorganene er generalforsamling og valgkomité. Selskapet har også hatt en bedriftsforsamling. I generalforsamling avholdt den 9. mars 2015 ble bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi vedtatt lagt ned. Videre avholdes det også jevnlige eiermøter der selskapet informerer og drøfter strategisk viktige saker. I tillegg har konsernledelsen kontakt med eierne ved besøksrunder. Styret har oppnevnt et eget revisjonsutvalg bestående av Anna Therese Flatmo, Oddbjørn Bang og Majken Margrethe Smith. Revisjonsutvalget har hatt regelmessige møter og gjennomgår konsernrapporter og regnskap før fremleggelse i styret. Utvalget har utstrakt samarbeid med revisor. Utvalget er også presentert for selskapets risikohåndtering som følger NUES sine anbefalinger. Utvalget har foretatt gjennomgang av konsernets prosess for finansiell rapportering og organisering av risikostyring og internkontroll. Styret har vedtatt følgende nye utbyttepolitikk for TrønderEnergi AS gjeldende fra og med 2013: Utbytte på aksjekapitalen skal i normalsituasjoner tilsvare halvparten av det årlige driftsrelaterte overskuddet som tilhører majoritetsandelen i konsernet. 16

26 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Redegjørelsen for årsregnskapet forklares per forretningsområde på driftsresultat og samlet på konsernnivå for de øvrige regnskapspostene. For mer utdypende informasjon om forretningsområdene vises det til note 5 i konsernregnskapet. Omsetning og driftsresultat Omsetningen i konsernet ble millioner kroner i 2014, mot millioner kroner i Driftsresultat for konsernet ble 449 millioner kroner mot 266 millioner kroner i Segmenttallene nedenfor viser driftsresultat for hvert forretningsområde. Tallene for 2014 er rapportert etter IFRS, mens sammenligningstallene fra 2013 er basert på NGAAP. Forretningsområde energi Driftsresultat for forretningsområde energi ble 42 (IFRS) millioner kroner mot 205 (NGAAP) millioner kroner i Driftsresultatet preges for andre år på rad av lav produksjon samtidig som kraftprisen har vært lav. Kraftproduksjonen ble GWh i Dette er 405 GWH lavere enn normalproduksjonen. Årsak til den relativt lave produksjonen er lavere tilsig enn normalt. I begynnelsen av 2014 var magasinbeholdningen 666 GWh og ved slutten av GWh. Gjennomsnittlig magasinbeholdning ved årsskiftet de siste 10 år er 590 GWh. For mer informasjon om produksjon og magasinbeholdning vises det til note 18 i konsernets regnskap. Hoveddelen av produksjonen omsettes på kraftbørsen. Her ble gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) 26,4 øre pr kwh i 2014 mot 30,3 øre pr kwh i Gjennom optimalisering disponeres kraften for å oppnå best mulig pris gitt de begrensninger som konsesjonsreglement og tekniske forhold gir. Fra dette arbeidet ble det oppnådd en merverdi ut over flat spotpris i området på 1,29 øre pr kwh i Dette sammenlignet med 1,07 øre pr kwh i I tillegg er noe av kraften bundet opp i konsesjonskraft- og industrikraftkontrakter. Utover dette gjøres det finansiell handel på kraftbørsen. Dette bidro med 2,3 MNOK i inntekter i Det er i 2014 foretatt en nedskrivning av merverdi på aksjene i Sarepta Energi AS på 125 millioner kroner. I tillegg har Sarepta Energi fisjonert ut Roan vindpark til Fosen Vind AS noe som har medført en realisert gevinst på 67 millioner kroner i Sarepta Energi AS. TrønderEnergis andel av dette er 33,5 millioner kroner og netto resultateffekt av nedskrivningen blir derfor 91,5 millioner kroner. 17

27 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Forretningsområde nett Driftsresultat for forretningsområde nett ble 413 (IFRS) millioner kroner mot 299 (NGAAP) millioner kroner i Nettselskapet fikk i 2013 en ekstraordinær inntektsramme som kompensasjon for fremtidig tapt inntektsramme som følge av fusjon med Trondheim Energi Nett AS i 2011 (harmoniinntekten). Tillegget utgjorde 320 millioner kroner og var et engangstillegg. For å kreve inn dette ble nettleien økt fra 1. januar 2014, noe som har medført en økt inntekt i 2014 for nettselskapet. Som følge av det er samlet mindreinntekt redusert fra 277 millioner ved utgangen av 2013 til 46 millioner ved utgangen av For mer informasjon om dette henvises det til note 15 i konsernets regnskap. Nettselskapet har i 2014 vesentlig lavere driftskostnader sammenlignet med Årsaken er todelt. Selskapet har de siste årene vært gjennom store omstillinger, og vi ser nå effekten av denne omstillingen bl.a. gjennom lavere personalkostnader og reduksjon i andre driftskostnader. I tillegg er det ekstraordinære forhold som gir lave kostnader for 2014, blant annet inntektsførte planendringer på pensjon, reduserte avskrivninger og tilbakeførte avsetninger knyttet til tap på krav fra Totalforbruket i distribusjonsnettet i de kommunene nettselskapet har områdekonsesjon var på GWh (inkludert nettap) i Tilsvarende tall i 2013 var GWh. Antall nettkunder var ved utgangen av Til sammenligning var det ved utgangen av nettkunder. Forretningsområde kunde Driftsresultat for forretningsområde kunde ble 31 millioner kroner i 2014 mot 7 millioner kroner i Av dette var 15 millioner knyttet til urealiserte gevinster på sikringskontrakter slik at driftsresultat knyttet til underliggende drift var 16 millioner. Økt resultat er en kombinasjon av god underliggende drift og reduserte kostnader. Morselskap og øvrig virksomhet Driftsresultat fra øvrig virksomhet ble minus 33 millioner kroner. Driftsresultatet består av kostnader knyttet til forvaltning og drift av konsernet, resultatandel fra aksjepost i Nordmøre Energiverk AS og verdiendring på aksjer ført til virkelig verdi over resultat. I tillegg har morselskapet tatt kostnadene knyttet til ledig areal på hovedkontoret som følge av nedbemanning og salg av virksomhetsområder. Det har blitt jobbet med å finne andre leietakere og det er så langt i 2015 blitt inngått leieavtaler med to nye selskaper. 18

28 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Netto finanskostnader Netto finanskostnader ble 72 millioner kroner mot 150 millioner kroner i De største effektene er: Netto rentekostnader på 66 millioner kroner i 2014 mot 87 millioner kroner i Netto valutagevinst på 8 millioner kroner i 2014 mot valutatap på 54 millioner kroner i Største del av valutagevinst og tap knytter seg til valutalån i euro, men sikringsbokføring fra og med 2014 bidrar til å redusere svingningene på disse resultatpostene. Gevinst på aksjer og obligasjoner knyttet til kapitalforvaltning på 1 millioner kroner i 2014 og 5 millioner kroner i Finanskostnader knyttet til pensjon på 15 millioner kroner i 2014 mot 14 millioner kroner i Se note 8 i konsernets regnskap for mer informasjon om finanskostnader. Skatt Konsernets skattekostnad ble på 110 millioner kroner i 2014 mot minus 58 millioner kroner i Se note 14 i konsernets regnskap for mer informasjon om skattekostnad. Årsresultat Årsresultat etter skatt ble 271 millioner kroner i 2014 mot 246 millioner kroner i Balanse og likviditet Eiendeler Eiendelene i konsernet utgjorde millioner kroner per mot millioner kroner per Av dette utgjorde anleggsmidler millioner kroner i 2014 og millioner kroner i Den største endringen er en reduksjon i driftsmidler på 343 millioner kroner hvorav mesteparten kommer fra omklassifisering av konsernets virksomhet i Uganda til eiendeler klassifisert som holdt for salg. Andre endringer er nedskrivning av konsernets merverdi på aksjene i Sarepta Energi AS og salg av konsernets eierandel i Agua Imara. Konsernet har en vedtatt finansstrategi som forutsetter at likviditetsreserven (bankinnskudd, likvide finansielle plasseringer og ubenyttede trekkrettigheter) til enhver tid skal utgjøre minst 20 % av 19

29 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET konsernets omsetning. Per var likviditetsreserven millioner kroner, hvilket representerer 72 % av siste års omsetning. Per var likviditetsreserven millioner kroner som utgjorde 83 % av omsetningen. Egenkapital og gjeld Sum egenkapital i konsernet utgjorde millioner kroner per mot millioner kroner ved utgangen av Av dette utgjorde ikke-kontrollerende eierinteresser 935 millioner kroner i 2014 og 857 millioner kroner i Rentebærende gjeld i konsernet er millioner kroner i 2014 mot millioner kroner i For mer informasjon om rentebærende gjeld, se note 31 i konsernets regnskap. I konsernet var egenkapitalandelen 44,9 % i 2014 mot 42,7 % i

30 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Finansiell risiko Finansiell risiko i TrønderEnergi består av både markedsrisiko, kredittrisiko- og likviditetsrisiko. I tillegg er konsernet utsatt for operasjonell risiko og regulatorisk risiko. Rammer og fullmakter for de enkelte virksomheter gis av styret og det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og resultatutvikling. Sentralt i arbeidet med økonomiske risikoer er risikostyringsverktøyet som er utviklet. Dette benyttes i stor grad til å synliggjøre det økonomiske handlingsrom konsernet har gitt ulike scenarier. Modellen fungerer både som langtids prognosemodell og til å simulere konsernets økonomiske utvikling under usikkerhet og ved ulike strategiske veivalg. Styret har forut for avleggelse av årsregnskap en årlig gjennomgang av konsernets viktigste økonomiske risikoområder og tilhørende intern kontroll. I tillegg rapporteres det kvartalsvis økonomisk status og risikokart til styret. Styret har også oppnevnt et eget revisjonsutvalg. Agering i rente- og valutamarkedene er forankret i fullmakter gitt av konsernstyret gjennom finansstrategien som revideres årlig. Konsernets finansfunksjon er gitt ansvaret å handle i kapitalmarkedene. Hovedmålet med finansstrategien er at risikoen fra finansoperasjonene gjennomgående skal være lav og bidra til at den totale eksponeringen for konsernet reduseres. Det overordnede styringsverktøyet er at TrønderEnergi søker å opprettholde en skyggekredittrating som minimum skal være BBB. For mer utdypende om finansiell risiko se note 4 i konsernets regnskap. 21

31 ˮ Vi har alltid vært pionérer, og det skal vi være i fremtiden også. Modige og banebrytende, men ansvarlige for samfunnet rundt.

32 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS KVALITET, HMS OG MILJØ KVALITET, HMS OG MILJØ Kvalitet TrønderEnergi har et samordnet styringssystem for kvalitet, miljø og HMS. Konsernet har en nullvisjon på alvorlige hendelser både på HMS, miljø og kvalitet. TrønderEnergi er sertifisert etter NS-EN ISO-9001 systemer for kvalitetsstyring og NS-EN ISO miljøstyringssystemer. TrønderEnergi ønsker kontinuerlig utvikling av organisasjonen, med et spesielt fokus på forbedring av prosesser, både operative og administrative. HMS Det jobbes systematisk med HMS-arbeid i TrønderEnergi. Overordnede målsettinger på 0 skader og et sykefravær under 3 % er ikke nådd. Antall skader i 2014 var totalt 7. Av disse var 3 av skadene med fravær. Dette er en økning fra 2013, da antall skader var 7, ingen med fravær. Sykefraværet totalt for konsernet var i 2014 på 4,95 %. Det er en liten økning sammenlignet med 2013 da sykefraværet var 4,8 %. Det ytre miljø I 2014 hadde vi ingen alvorlige miljøhendelser. Vi har registrert 53 mindre alvorlige hendelser der de fleste er knyttet til avvik fra manøvreringsreglementet. Avvikene som er registrert i 2014 har etter konsernets vurdering ikke hatt noen vesentlige konsekvenser for ytre miljø. TrønderEnergi sin kjernevirksomhet er produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Selv om konsernet leverer fornybar energi følger vi strenge miljøkrav og jobber bevisst for å minimalisere de påvirkninger vi får ved bygging og drift av våre anlegg, noe som klart gjenspeiles i vår miljøpolitikk: TrønderEnergi ønsker å bygge ut og produsere fornybar kraft på en måte som er til det beste for våre eiere, lokale interesser og samfunnet for øvrig. Likestilling Det er 90 kvinner i konsernet, hvilket utgjør 21,6 %. TrønderEnergi ser det som betydningsfullt å styrke kvinneandelen i konsernet og har dette som ett av sine fokusområder. 23

33 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS KVALITET, HMS OG MILJØ Diskriminering TrønderEnergi arbeider for å forhindre diskriminering. Aktiviteter omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Personelloversikt Konsernet hadde 417 ansatte per , noe som utgjør 407,8 årsverk. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 46 år, med følgende aldersfordeling: Under 30 år: år: år: år: 164 Over 60 år: 37 24

34 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS FRAMTIDSUTSIKTER FRAMTIDSUTSIKTER De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i TrønderEnergi er påvirket av både markedsbestemte priser, hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter. Det er styrets oppfatning at konsernet har en solid økonomisk plattform som vil bidra til å sikre konkurransedyktige resultater framover. I perioden fram til 2020 legger styret til grunn at kraftprisene vil holde seg relativt lave sammenlignet med de siste 5-10 årene. Dette vil presse resultatene i hele kraftbransjen. Dette vil også gjelde for TrønderEnergi. Noe av den antatte resultatnedgangen vil kompenseres av de kostnads- og forbedringstiltak som er gjennomført de seneste 2-3 årene. Lønnsomheten i nettvirksomheten påvirkes i all hovedsak av de rammebetingelser offentlige myndigheter setter og hvor effektivt nettselskapet driver i forhold til sammenlignbare selskaper. Styret legger til grunn at nettselskapets fokus på effektiv og sikker drift vil bidra til at kundene i markedsområdet fortsatt vil oppleve en pålitelig strømleveranse, få en konkurransedyktig nettleie og at dette i tillegg vil gi eierne et godt økonomisk bidrag. Selskapet vil de neste årene gjennomføre betydelige investeringer. Myndighetene har besluttet implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) med krav om ferdigstilling innen 1. januar Nettselskapet mener det er stordriftsfordeler i innkjøp og drift av slike system og i 2014 gikk selskapet inn i Soria-alliansen, en allianse med til sammen 29 selskaper og nettkunder. Det forventes også at det generelle investeringsnivået vil øke noe i årene som kommer som følge av økt fornyelsesbehov i nettet. Våren 2014 leverte det regjeringsoppnevnte Reitenutvalget sin rapport om fremtidig organisering av nettvirksomhet i Norge. I ettertid har regjeringen fulgt opp rapporten og har i april 2015 sendt på høring et forslag som innebærer fullt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle selskaper som driver integrert kraftvirksomhet. Hvis dette forslaget blir vedtatt forventes det at det vil føre til sammenslåing av nettselskaper. Styret antar at TrønderEnergi Nett vil være en attraktiv integrasjonspartner for andre nettselskaper i regionen. I tillegg vil nett- og strømsalgsvirksomheten bli betydelig påvirket av varslede regulatoriske endringer knyttet til innføring av AMS, overgang til forbrukersentrisk modell og etablering av en nasjonal elhub. Ut fra dette vil TrønderEnergi være aktivt søkende etter strukturelle løsninger innenfor kraftsalgsvirksomheten. 25

35 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS FRAMTIDSUTSIKTER Konsernet har en samlet portefølje av prosjekter i egen region innenfor fornybar energiproduksjon på over 1 TWh, hvor det meste av porteføljen består av vindprosjekter. Alle prosjektene har gjennomgående gode vindressurser. Den største usikkerheten knyttet til vindprosjektene er utviklingen i kraftpris og el-sertifikatpris. Både norske og svenske myndigheter har gjennomført og planlegger ytterligere endringer i elsertifikatmarkedets virkemåte. Dette er positivt for tilliten til elsertifikatmarkedet. I tillegg til kraftprisutviklingen vil tilgang til kapital, både fremmed- og egenkapital, være avgjørende for hvor mye ny fornybar kraftproduksjon TrønderEnergi vil investere i. Styret vil arbeide aktivt med å søke å gjennomføre en aksjeemisjon i morselskapet basert på den fullmakten styret ble gitt av generalforsamlingen i januar 2015 parallelt med at de største vindprosjektene bringes fram mot investeringsbeslutning. 26

36 1 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP AS FORTSATT DRIFT FORTSATT DRIFT I henhold til regnskapsloven 3-3a bekrefter vi at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at regnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetningen om fortsatt drift. Trondheim 27. april 2015 Per Kristian Skjærvik styreleder Ståle Gjersvold konsernsjef Majken Margrethe Smith Anna Therese Flatmo Oddbjørn Bang Arve Slørdahl Jorid Oliv Jagtøyen Kåre Ytre-Eide Rune Olaisen Roger Harsvik Karin Skogan Holm 27

37 2 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP KONSERN Regnskap Trønderenergi konsern NØKKELTALL 29 RESULTAT 32 BALANSE - EIENDELER 33 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD 34 KONTANTSTRØM 36 UTVIDET RESULTAT 37 ENDRING I EGENKAPITAL 38 NOTEOVERSIKT 40 28

38 2 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP KONSERN NØKKELTALL NØKKELTALL KONSERN DEF. NOTE ENHET Siden konsernet har gått over til IFRS som regnskapsstandard i 2013 er nøkkeltall til og med 2012 basert på regnskap etter NGAAP, mens tall fra 2013 er basert på regnskap etter IFRS Resultatregnskap Salgsinntekter mill EBITDA 1 mill Driftsresultat mill Resultat før skattekostnad mill Årsresultat mill Justering for underliggende drift Urealisert verdiendringer energikontrakter 7 mill Urealiserte verdiendringer valuta- og rentekontrakter 8 mill Endring i utsatt skatt grunnrenteinntekt 14 mill Resultat fra ikke videreført virksomhet/holdt for salg 26 mill Andre vesentlige engangsposter *) mill Skatt på poster ovenfor mill Sum justeringer på årsresultat *) Justeringer inneholder resultateffekter av verdiendring på industrielle aksjer samt avskrivninger og nedskrivninger på merverdier i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Resultat underliggende drift Salgsinntekter mill EBITDA mill Driftsresultat mill Resultat før skattekostnad mill Årsresultat mill Balanse Totalkapital mill Egenkapital mill Rentebærende gjeld 2 31 mill Sysselsatt kapital 3 mill Fri likviditetsreserver 4 24 mill Netto rentebærende gjeld (NIBD) 5 mill Forfall rentebærende gjeld neste 12 måneder 31 mill Bankinnskudd 24 mill Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra drift før endringer i arbeidskapital mill Funds from operations (FFO) 6 mill Avsatt utbytte til aksjonærene i morselskapet 28 mill Avsatt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser mill Betalte renter ansvarlig rentebærende gjeld 31 mill

39 2 TRØNDERENERGI AS REGNSKAP KONSERN NØKKELTALL NØKKELTALL KONSERN DEF. NOTE ENHET Nøkkeltall finansiering Rentedekningsgrad ,9 4,0 4,7 4,6 4,0 Egenkapitalandel % 44,9 42,7 34,9 35,9 32,5 Egenkapitalandel sysselsatt kapital % 56,6 51,6 41,7 43,1 38,1 FFO / NIBD % 26,3 15,4 12,9 18,4 10,8 NIBD / EBITDA underliggende drift 2,5 4,6 4,9 3,7 5,2 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) underliggende drift 8 % 9,9 4,7 6,4 9,8 7,9 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) regnskap 8 % 8,1 3,6 5,9 8,9 7,6 Egenkapitalrentabilitet (ROE) underliggende drift 9 % 11,8 4,0 6,0 11,0 5,2 Egenkapitalrentabilitet (ROE) regnskap 9 % 8,5 8,5 13,7 8,4 3,9 NØKKELTALL SEGMENT NOTE ENHET Segment tall er fra og med 2014 etter IFRS men til og med 2013 etter NGAAP. Energi EBITDA underliggende mill Faktisk produksjon 18 GWh Normalproduksjon 18 GWh Magasinbeholdning pr GWh Midlere magasinbeholdning siste 10 år 18 GWh Nyttejustert tilgjengelighet vann % 98,7 96,4 Nyttejustert tilgjengelighet vind % 96,3 97,0 Oppnådd kraftpris per kwh øre 27,6 31,5 24,8 37,8 49,2 Fysisk merverdi over spot per kwh øre 1,3 1,1 1,2 0,7 2,7 Nett EBITDA underliggende mill Antall nettkunder Levert energi GWh KILE kostnad mill Nettkapital (NVE-kapital) TrønderEnergi mill Nettkapital (NVE-kapital) dagens fusjonerte nett mill Saldo mer-/mindreinntekt mill Kunde EBITDA underliggende mill EBITDA margin % 3,2 1,4 1,7 30

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 27.04.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 27.04.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.04.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013

TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2013 Innhold BERETNING... 3 Viktige strategiske tiltak 1. halvår 2013... 3 Konsernstruktur... 4 Halvårsresultat... 4 Driftsresultat... 4 Finansposter og skatter... 6 Balanse...

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styring og kontroll i Eidsiva

Styring og kontroll i Eidsiva Konsernpolicy Styring og kontroll i Eidsiva Policyeier Operativeier Fagansvarlig Ola Mørkved Rinnan Leif Henning Asla Leif Henning Asla Dokumentnr: 83457 Godkjent: 30.06.2015 Innhold 1 Innledning... 2

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Vi satte oss ambisiøse mål forankret hos eierne Vi har en stolt fortid en god posisjon i bransjen

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift og aksjeemisjon

Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift og aksjeemisjon TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2015 1 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift og aksjeemisjon... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 4 Finansiell

Detaljer

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 3 Framtidsutsikter... 4 Halvårsregnskap TrønderEnergi konsern...

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013

NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013 NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Dato: kl. 13:00 16:00, med felles lunch fra kl 1200 Sted: Quality Hotel Panorama Arkivsak: 12/01205

Dato: kl. 13:00 16:00, med felles lunch fra kl 1200 Sted: Quality Hotel Panorama Arkivsak: 12/01205 MØTEINNKALLING Generalforsamling og eiermøte TrønderEnergi AS Dato: 15.05.2017 kl. 13:00 16:00, med felles lunch fra kl 1200 Sted: Quality Hotel Panorama Arkivsak: 12/01205 Påmelding: sendes pr mail til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer