Fjelltunglimt Årgang 02/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 02/10"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e r s e g

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 F a r g e r i k t f e l l e s k a p 6 A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s 8 M e n i n g s f u l l f r i t i d 1O Ta r b ø l g e n f o r J e s u s 14 N å r d i n e o r d å p n e r s e g 02/10 Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Terese Heng Steen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Trygve Bokn Haugland har Idrett og Friluft som valgfag, og er med på surfing på Borestranda på Jæren. 2 Fjelltunglimt 02/10

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Tur til Afrika Det blir studietur til Kenya og Tanzania for studenter som begynner på Fjelltun til høsten. Dette er et tilbud vi har hatt i flere år, men interessen har ikke vært stor nok til å gjennomføre turen de siste årene. Plutselig har interessen blomstret igjen. Det er nå så mange som ønsker å delta at det helt sikkert blir tur. Dette blir en unik mulighet til å oppleve, lukte og smake mye som er helt annerledes enn det vi er vant med fra hjemlige forhold. Vi skal bli bedre kjent med misjonsarbeidet, besøke lokale menigheter og innom en bibelskole på turen. Vi skal og sørge for at vi får være litt turister også når vi først er i Afrika. Her er det mye å glede seg til. Studieturen til Israel har vi bare gode erfaringer med. Den fortsetter som før. Begge turene går samtidig så studentene må ta det vanskelige valget om de vil være med på den ene eller den andre turen. Ordet om korset i sentrum De aller fleste som kommer til bibelskolen har et bevisst forhold til Jesus. De ønsker å gå på en skole som har Bibelen som pensum. Andre sier at de kommer for å finne klarhet i livets viktigste spørsmål, - er jeg en kristen? Vi vet at ordet skaper troen i hjertet. Når ordet får virke, skjer underet igjen og igjen. Vi fryder oss hver gang vi hører vitnesbyrdet om ordets virkning. Noen ganger er disse vitnesbyrdene klare og tydelige, andre ganger er det først etter at skoleåret er slutt vi får vite hva året på Fjelltun fikk bety. På Fjelltun er vi opptatt av misjon, vi er opptatt av Israel og vi er opptatt av idrett og friluftsliv. Alt dette er vel og bra, men det kan aldri erstatte et personlig møte med Jesus. Det beste som kan skje på Fjelltun er at ordet om korset alltid får stå i sentrum. Vi fryder oss hver gang vi horer vitnesbyrdet om ordets virkning. Loppemarked Når Fjelltun arrangerer loppemarked, forventes mye varer og mye folk. Vi mottar med jevne mellomrom dødsbo eller ting fra folk som flytter fra hus til mindre leiligheter. Dette blir solgt på loppemarkedet eller auksjonert bort. De siste ti årene har overskuddet fra loppemarkedet variert fra mellom kr til kr Til tider har vi hatt så mye varer at en kan miste fullstendig oversikten. Av en eller annen grunn har strømmen av lopper nesten uteblitt dette siste året. Vi hadde rett og slett for lite gjenstander til å gjennomføre et skikkelig loppemarked. Dette var trist, ikke minst fordi vi går glipp av inntektene. Vi håper dette året var et unntak og at vi kan ha nytt loppemarked neste år. Nå setter vi vår lit til økte gaveinntekter og et rekordår for basaren i oktober. Fjelltunglimt 02/10 3

4 glimtandakt Av Madeleine Aurebekk Sykepleierstudent med mammapermisjon. o Bor påa Fjelltun. Trygg hos Jesus Da jeg fikk spørsmål om å skrive andakt var jeg litt i tvil. Grunnen til dette er at tankene mine de siste månedene stort sett har dreid seg om mamma og hennes kamp mot kreften som hun dessverre måtte gi tapt for i februar i år. Da jeg nå likevel velger å skrive, er det fordi tiden rundt mammas dødsleie ble et sterkt vitnesbyrd for oss rundt henne. Jeg lurte mange ganger på hva mamma tenkte der hun lå i sengen sin. Jeg var litt redd for å spør redd for å skape unødvendig uro og angst. Likevel tok jeg mot til meg en kveld og spurte: Mamma, er du redd?. Med trygghet i stemmen svarte hun: Nei for: Han går ved min side, Han leder min gang. Han blir ikke trett han som jeg. Så smilte hun sitt fine, gode smil. De to siste dagene før hun døde sov hun hele tiden, men den siste kvelden våknet hun og ville ha pappa, oss tre søstre og våre menn samlet rundt sengen sin. Det var tydelig hun hadde noe viktig å si. Da vi stod der så hun på hver enkelt av oss og sa: Dere må ha Jesus i hjertet!. Det var ikke vanskelig å forstå hva mamma var opptatt av blikket var festa på Jesus. Vi spurte igjen om hun var redd. Nei, jeg er trygg, god og glad. Hun spurte så om vi kunne be sammen. Etter ei fin bønnestund avsluttet vi med å synge noen gode, kristne sanger. Deretter sovnet mamma igjen og timer etter hentet Jesus henne hjem til seg. Selvsagt er sorgen og savnet stort etter et fantastisk menneske. Likevel sitter vi igjen med glede og takknemlighet over tryggheten mamma hadde gjennom hele sykdomsperioden. Mamma var aldri redd. Hun tvilte aldri på Jesus hun hvilte i hans fang. Gud har ikke lovet at vi skal ha et enkelt liv, men han har lovet å gå med oss hele veien. Det er godt å vite. Har vi Jesus i hjertet er han alltid med oss. Vi er alltid trygge hos Jesus. Herren, han som drar foran deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. 5.Mos Fjelltunglimt 02/10

5 Fargerikt fellesskap Fjelltun Bibelskole har som regel hvert år hatt studenter med utenlandsk bakgrunn. Dette har gitt oss mange spennende møter, og økt forståelse for andre kulturer. Et særtrekk ved dette året er at vi har det største internasjonale innslaget siden skolen ble startet. Utenom den vanlige norske gruppen har klassen hatt studenter med bakgrunn fra Kina, Nepal, 3 ulike folkegrupper på Filippinene, Somalia, Romania, Finland og Peru. En utfordring som ligger i dette er selvsagt språket. Norsk er vel strengt tatt ikke regnet med blant de mest internasjonale språk i verden, så her har mye tankekraft vært i sving i forsøkene på å forstå det kronglete norske vokabularet. Nå har vi heldigvis hatt en språkekspert blant oss som skjønner alle ord, - det er Den Hellige Ånd. Han har pustet på ordene, og gjort dem levende for tanker og hjerter. Han som bruker alle språk i sin tjeneste, til å forherlige og løfte Jesus Kristus opp for alle folkeslag. Gjennom vinteren har vi hatt flere internasjonale samlinger med fortellinger og fakta, sang og mat fra de ulike landene. Vi gir deg noen glimt fra tre slike kvelder, der Asia, Finland og Romania stod på programmet. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Jan Helge Aarseth/ Kristine Frafjord 1. Jan Erik har fått asiatisk assistanse på kjøkkenet ved Indira, Marilou og Yolanda. Foto: Jan Helge 2. Katja Kaitainen med venner fra Finland gav oss glimt frå tusensjøerslandet. Foto: Kristine Frafjord 3. Daniela Rut Mabda viser området hun kommer fra i Romania. Foto: Jan Helge Aarseth Fjelltunglimt 02/10 5

6 Ambassadør for Kristus Den fargerike internasjonale buketten på Fjelltun har i år ein litt sjeldan blom. Frå det afrikanske kontinentet, med sitt mosaikk av folkeslag, språk og kulturar kjem Omar frå Somalia. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Anders Thunestvedt Frå eit land sundrive i krig og konflikt reiser mange bort på jakt etter fred og framtid. Slik og med Omar. Ei rastlaus vandring starta gjennom mange afrikanske land, heile vegen med tanke på å skaffe seg eit livsgrunnlag og stabilitet. Etter fleire år vart draumen vend mot Europa. Kanskje kunne dette vere staden for ein ny start? Både familiemedlemmer og kjenningar hadde allereie reist. Møtte Jesus i ei fengselscelle Turen fekk ein bråstopp i Kampala, Uganda sin hovudstad. Tanken var å komme seg på eit fly til England, men her fann myndige kontrollørar ut at det var ugreie med papira. Det vart kort prosess og neste stopp var ei fengselscelle. Dei var to i cella, og då kvelden kom merka han at medfangen vende seg til Gud i bønn. Det var ikkje på den måten han kjende til, og han måtte spørje medfangen kven han bad til. For første gong fekk han høyre om Han som døde på eit kors for synda vår. Om Han som stod opp frå dei døde og lever i dag, Jesus Kristus. Samtalen varte eit par timar, og det var ei forunderleg kraft i dei enkle orda som slo Omar heilt ut. Mest som elektrisk straum som trykte meg i brystet, klemde meg ned og tok all mi kraft, fortel han. Til slutt kom oppfordringa, - vil du og tru? Ja, han ville tru, og kne vart bøygde og ein mann roper til den levande Gud i Jesu namn for første gang. Samstundes ber han om hjelp for den vanskelige situasjonen han er oppe i. Neste morgon opnar betjenten celledøra og kjem med eit papir; Du er ein fri mann, og kan gå dit du vil. Etter tusenvis av bønner gjennom mange år, opplever han nå for første gong i sitt liv å få eit konkret bønnesvar. Det stod klinkeklart med det same, - Jesus Kristus er den som lever og kan frelsa eit menneske. På forunderleg vis har Jesus leia Omar til Fjelltun Bibelskule denne vinteren. Sin første Bibel Etter ny rastlaus flakking og reising rundt i Aust-Afrika prøver han igjen å vende nasen mot Europa, og denne gongen lukkast reisa. Han kjem til Noreg som politisk flyktning og vert 6 Fjelltunglimt 02/10

7 Bibelen vidare og vitne om det Jesus har gjort for oss. Gjennom nettet fekk Omar kontakt med andre kristne - og sin første Bibel på morsmålet. sitjande som asylsøkar i eit mottak i Finnmark. Etter at papira er i orden vert han buande på Vestlandet. I alle desse åra har han ikkje kontakt med andre kristne. Har heller ikkje ein Bibel som han kan lese på sitt eige mål. På forunderleg vis opnar det seg ei dør. Han får gjennom nettet kontakt med andre kristne, og etter kvart og sin eigen Bibel. Eg las i han mest dag og natt den første tida. Måtte vita meir og finne ut korleis Jesus var frå dei som sjølv møtte han og høyrde han. Dette nye fellesskapet vart synleg då han i fjor vart døypt med den kristne dåpen. Eg står i skuld til Omar fortel og om ei forandring som har skjedd i livet hans. Før tenkte eg berre på meg sjølv. På korleis eg skulle greie å få best mogeleg jobb, mest mogeleg pengar og ha det greitt på alle vis. Det er så rart, for nå er det annleis. Nå er det første eg tenker på når eg vaknar - folket mitt, og det siste før eg legg meg, - folket mitt. Korleis dei kan får lære Jesus Kristus å kjenna, den einaste som kan gje frelse og håp. Det er tungt å ha folket sitt på skuldrene sine åleine. Det er ikkje eín manns bør, men ei bør for alle som elskar Jesus Kristus. Vil du vere med og bere dette kallet og denne børa saman med Omar? I bønn? I offer? I eit liv for Jesus? Der misjonen, folkeslaga og somalifolket er ditt kall? Frå ein somalibror i Kristus kjem til slutt denne helsinga; I ein manns hjarta er det mange tankar, men Herrens råd skal stå fast. Ordt 19,21 Frå oppleving og bønnesvar til Guds Ord Etter dette fekk han råd om å søkja på Fjelltun Bibelskule, noko han absolutt ikkje angrar på. I periodar med åndeleg kamp og mange spørsmål har det vore godt å ha eit kristent fellesskap. Det er og livsnødvendig med kunnskap. Mange kjenner berre Jesus og har trua si bygd på eit under, ei oppleving eller eit bønnesvar, lik meg. Om ein ikkje får hjelp til å finna Jesus gjennom Bibelen, vil trua ikkje kunne veksa, modnast og vare ved. Ein vil ikkje kunne forstå at Jesus kom for å sone synda vår, og opne vegen til himmelen. Det viktigaste me kan gjera er å gi Omar saman med andre studentar på Fjelltun, Egil og Kathrine, på tur til Trodla-Tysdal. Berre unnabakke...fatt mot! Fjelltunglimt 02/10 7

8 Meningsfull fritid - Vi kan absolutt anbefale andre kristne nordsjøarbeidere å gjøre som oss å gå på Fjelltun Bibelskole i friukene på land! Dette uttaler Svein Barkved fra Fiskå, Kjetil Andersen fra Jørpeland og Anders Thunestvedt fra Egersund. Tekst og foto: Johnny Vågen ingen grunn til å slutte før tiden. Kjetil valgte å pendle til hjemstedet sitt, Jørpeland. Alle jobber på plattformer i Nordsjøen. Svein er automatiker på Ekofisk og driver både med vedlikehold og ny installasjon. Anders er elektriker på samme feltet, men bor på en annen plattform. Han jobber mest med turbiner. Kjetil er elektriker på Vallhall og holder på med drift og vedlikehold. Alle jobber skift på 12 timer de to ukene de er offshore. Deretter er det fire uker på land som studenter ved Fjelltun Bibelskole! Anders gikk først på Fjelltun våren 2009 etter anbefaling av én av de andre studentene det året. Det ble bare sånn at plutselig så søkte jeg, og så kom jeg inn, forteller han. Det var en forutsetning at det var plass på internatet, og det var. Når det skoleåret var slutt, lurte jeg på hva jeg da skulle finne på. Og så ble det til at jeg ville gå ett år til. Det har vært en suksess, smiler en fornøyd Anders. Det har vært veldig kjekt! legger han til. - Jeg ble også anbefalt Fjelltun av noen som gikk her, fortsetter Kjetil. Jeg så det som en god mulighet til å bli bedre kjent i Bibelen, så jeg heiv meg på det. Samtidig tenkte jeg at dersom det ikke var noe, kunne jeg jo bare slutte. Men så var det noe, forteller han og ler godt. Han så Svein hadde hatt en pause fra arbeidet i Nordsjøen og kom hjem fra militæret sist høst. Han begynte i ei bibelgruppe sammen med Kjetil, som anbefalte Fjelltun. Neste dag ringte jeg skolen, og dagen etterpå var jeg i gang, sier Svein smilende. Han valgte også å bo hjemme. Jeg synes det har fungert greit å pendle, legger han til. På spørsmål om hvilket utbytte de har fått av tiden på Fjelltun, svarer Kjetil først: - Det er ikke så lett å se det mens jeg går her. Men jeg har fått et mer solid fundament som jeg bygger livet på, en god ballast. Jeg merker at jeg har fått et mye bedre kjennskap til Bibelen. Samtidig har jeg lært mye av å være med folk her. Jeg tror oppholdet har gjort mer med meg enn jeg ser i dag, og jeg er veldig fornøyd, understreker han. Anders vet at det har skjedd positive ting i livet hans når han ser seg tilbake. Jeg opplever at troen er blitt mye mer personlig, at jeg har fått mer perspektiv på tingene, samtidig som jeg har lært mye av dem som jeg går sammen med. Det er mye fine folk som jeg har blitt godt kjent med. Særlig har det vært spennende å bli kjent med de fra andre kulturer. Så det har vært ei fin tid, poengterer han. 8 Fjelltunglimt 02/10

9 Av og til passer det slik at alle tre nordsjøarbeiderne Anders Thunestvedt, Svein Barkved og Kjetil Andersen er samtidig på Fjelltun. Svein tror heller ikke han ennå ser klart hva tida på Fjelltun har gitt han. Han har opplevd vekslingen mellom jobb og skole positivt. Jeg merker at jeg blir litt mer ivrig når jeg kommer tilbake etter to uker i Nordsjøen, ser at jeg har behov for påfyll. Blant mange gode minner har Kjetil lyst å trekke fram de fine opplevelsene det har vært å være ute i praksis i mindre grupper. Det er flott å få anledning til å gjøre ting vi ikke kan, noe som vi ikke har gjort før. Da må vi stole på Gud, og det er veldig bra å oppleve at løftene holder. Noe av det jeg har lært, er at Gud er med, selv om jeg ikke føler det. Det er ikke følelsene vi skal stole på, men Guds ord. Han er trofast han leverer! understreker han. De ikke-kristne arbeidskameratene deres vet at de går på Bibelskole i friøkta på land, men de har ikke så mange kommentarene til det. I samtale om kristendom synes Kjetil at han har fått litt mer å komme med nå etter tida på Fjelltun. Folk synes det er greit at jeg går her, men jeg må gjerne bruke litt tid på å forklare hva det går i. Det er jo en god anledning til å komme inn på mye bra ting. Alle tre er samstemte i å anbefale andre nordsjøarbeidere å gjøre det samme som dem. Det er sjelden du får så mange opplevelser på én gang med et slikt innhold! avslutter veteranen Anders. Fjelltunglimt 02/10 9

10 Surfeinstruksjon for nybegynnere. Lars Egil ser ut til å ha grepet det. Foto: Jan Helge Aarseth. Tar bølgen for Jesus Fjelltun Bibelskole har flere valgfag. Et av de mest populære tilbudene heter Idrett og Friluft. Faget dekker et bredt spekter av aktiviteter, og er lagt opp på et nivå som skulle passe for de fleste. Flere ganger i vår har våtdraktene kommet på, og bølgene blitt store både i fersk og saltvann. Tekst: Jan Helge Aarseth Elverafting Under mange av aktivitetene blir det leid inn profesjonelle instruktører. Elverafting er ikke noe en gir seg utpå uten å ta sikkerheten på alvor. Gjennom Setesdalen renner en av landets store elver, Otra. Der finner du et raftingsenter, som gir anledning til å prøve elverafting under trygge forhold. Studentene overnatter i lavvo og får oppleve naturkreftene på nært hold. Bølgesurfing Fjelltun ligger i Rogaland som har blitt kalt Norge i miniatyr. Her er by, bygd, fjell og hav innen kort rekkevidde samme hvor en er. En av de nye aktivitetene som etter hvert er blitt viden kjent er bølgesurfing på Jærstrendene. Her er det utrolig fine forhold gjennom det meste av året, og folk kommer langveis for å prøve. 1O Fjelltunglimt 02/10

11 Tidligere Fjelltuning, Rune Lye, forklarer hvordan det hele fungerer. Foto: Jan Helge Aarseth. Surfschool.no Vi på Fjelltun er ikke så lite stolte av at vi har vært med og fostret en av de som er mest aktive på surfefronten. Han heter Rune Lye og kommer fra Varhaug. Rune var elev på Fjelltun i Han var en aktiv surfer før han ble kristen, og er nå opptatt av å danne en motpol mot mye av det som skjer innen surfemiljøet, og andre sportsmiljø, når det gjelder livsstil, rus og verdier. Anders har komme på brettet, og Sveinung ser litt misunnelig på. Foto: Terese H. Steen. har. Han opplever dette som et kall, og tar bølgen for Jesus, - og vil gjerne bringe Guds Ord inn i livet til den oppvoksende slekt. Fjelltun får også gleden av å bruke Rune s Surfschool i valgfaget vårt. Bli med en tur på bølgen du også! Rune driver nå som er Norges største aktør innen bølgesurfekurs og utleie av surfeutstyr. Firmaet driver salg av våtdraktsutstyr. Gjennom surfeskolen møter han mange ungdommer som ellers står langt fra et kristent vitnesbyrd. Her blir et kristent liv lagt merke til, da det er så tydelig at livsinnhold og moralske verdier er annerledes enn det de fleste Skrekkblandet fryd for Fjelltunfoket i Otra ved Evje. Foto: Anders Thunestvedt. Ooooops, her blir bakken litt for bratt. Foto: Anders Thunestvedt. Fjelltunglimt 02/10 11

12 glimtalbum Skalldyraften på Kvitsøy. F.v. Hildegunn Haraldseid, Ragnhild Helle, Eli Larsen, Kathrine Olsen og Liv Marie Ørke. Foto: Johnny Vågen 2. Osvald Hindenes kler opp Daniel Drange, Anne Thorsen og Trygve B. Haugland i etiopiske klær. Foto: Jan Helge Aarseth. 3. Basar for misjonsprosjektet i Etiopia. Ragnhild Lindhjem, Katja Kaitainen, Liv Marie Ørke og Kristine L. Haldorsen står for sangen. Foto: Anders Thunestvedt 4. Eli Larsen og Anne Thorsen gjør klar sjokoladekaken til misjonsbasaren. Foto: Anders Thunestvedt 5. Kristine L. Haldorsen tar helt av i spenning foran trekningen, til glede for Liv Marie Ørke og Katja Kaitainen. Foto: Ragnhild Lindhjem 12 Fjelltunglimt 02/10 7 8

13 Det er vår og liv og røre på sandvolleyballbanen. Foto: Jan Helge Aarseth 7. Brudefølget fra årets skolebryllup, med Ragnhild og Anders som det lykkelig brudepar for en dag. Foto: Kristine L. Haldorsen 8. I skolebryllupet fikk alle en rolle. Kristine Haldorsen og Svein Barkved har tydeligvis byttet roller med hverandre. Foto: Eli L 9. Kathrine Olsen er med på dugnad for misjonsprosjektet. Foto-Anders Thunestvedt 10. Det arrangeres uoffisielt VM i papirfly på gangen. Sveinung Eriksen og Øyvind Askjem er godt i gang. Foto: Anders Tunestvedt Fjelltunglimt 02/10 13

14 Når dine ord åpner seg Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Tekst og foto: Jan Helge Aarseth Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Mange jøder mente at tegn og under var mye mer effektivt og viktig, og ville sette dette på førsteplassen i åpenbaringen av Gud. Grekerne mente det var mye bedre å bruke fornuften og la menneskelig visdom og intellekt styre roret. Paulus avviser begge åndsretninger og setter forkynnelsen av Ordet om den korsfestede Kristus Jesus opp som svar på tidens behov og nød. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. 1 Kor 1, I 2010 møter vi på samme måte to åndelige tvillinger, svermeriet og rasjonalismen. Når drømmer, syner og visjoner skal styre kursen Svermeriet leter etter Guds stemme med stor iver. Prøver å høre Den Hellige Ånd der en tror den finnes. Man finner da Guds stemme i syner, drømmer, visjoner, tankebilder, manifestasjoner, helbredelser, under og mirakler. Her er virkelig Guds stemme. Her åpenbarer Gud seg i vår tid! I virkeligheten blir alt dette vurdert høyere og mer virkningsfullt enn Bibelordet. Guds Ord får ikke være høyeste autoritet og rettesnor for tro og liv. Mange ivrige etterfølgere blir kastet ut i en malstrøm av tilfeldige og forvirrende utsagn, menneskelige autoriteter og bånd og falske profetier om både Guds ledelse, helse og overgivelse alt dette med fortegnet: Så sier Gud Kom til fornuft vi lever da i 2010! Rasjonalismen leter også etter Guds stemme. Den finner den i sin egen fornuft og tankesett. Den menneskelige intelligens og kunnskap blir opphøyet til den øverste dommer som skal vurdere, sortere og kritisere Bibelordet. I vitenskapens navn løftes den historiske harmløse Jesus opp som et snilt og velmenende menneske som passer inn i vår tid som hånd i hanske. I begge disse åndsretninger har de samme fundament. De opphøyer enten sin opplevelse eller sin tanke over Bibelordet. Glemmer å gå til den virkelige kilden der en møter den sanne og levende Gud, i Guds Ord, i Bibelen. Fjelltun en BIBEL-skole I motsetning til både svermeriet og rasjonalismen vil Fjelltun stå for en glad og frimodig bekjennelse av Bibelens budskap. Her finner vi alt som en kristen behøver å kjenne og erfare for å bli et Guds barn. Her ligger hovedvekten i vår undervisning og skoleår. I møte med Bibelen får du høre Guds stemme og erfare kraften i dette ordet. Et ord som kan forandre liv, gi ny start og gi deg et møte med den levende Jesus. Gjennom Bibelen leder, bevarer og utruster Gud sitt folk. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Sal 119, Fjelltunglimt 02/10

15 Oppslagstavla Avslutningsfest for Bibelskolen: Fredag 4. juni Programmet for elevstevnet 19. og 20. juni 2010 Lørdag 19. juni: Søndag 20. juni 12.00: Middag 09.00: Frokost 13.00: Bibeltime ved Odd Geir Norland 11.00: Formiddagsmøte. Årsmøte i elevlaget Tale og sang ved Johnny Vågen 15.00: Samlinger for 5, 10, 15, 20, Kollekt til skolen. 25 og 30 års jubilanter 13.00: Middag med avslutning 17.00: Fotografering 18.00: Festsamvær. Tale ved Jan Helge Aarseth. Frie vitnesbyrd. Kollekt til skolen. Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å komme. Vi gratulerer Fodt: Manuela (ansatt på Fjelltun), Harald og Benita Doreen har blitt stolte foreldre og storesøster til Filmon Isaak Venneringen Forlovet: Anbjørg Medhaug ( ) og Øyvind Østebø Biwen Chen og Einar Christian Drange (08-09) Fast givertjeneste Venneringen Gift: Irene Apeland (07-08) og Rune Fjetland Maria Weckstrøm og Geir Holsen (92-93) Grethe Øgreid (04-05) og Bjørn Ravnås (99-00) Elisa Skretting (h. 98) og Gunleiv Garpestad Brit Olsen (04-05) og Mangor Bårdsen Gabriela Mercado og Knut Sigurd Habostad (05-06) Ei opplysning som me ikkje har fått med i Glimtet er kor mykje som kom inn knytt til innsamlingsaksjonen for studentheimskjøknane. Rekneskapet seier: Gaver øremerka bord, stoler, kjøkken i studentheimen: Kr , Totalt 2009 Per Per Hjarteleg takk til alle som gir så raust til Fjelltun Bibelskule. Gjennom dykkar hjelp og Guds velsigning greier me å driva skulen i balanse. Me har det ikkje romsleg, men har det me treng til den daglege gjerninga. Takk til Gud. Det er Herrens velsigning som gjer rik, og eige strev legg ingenting til. Ordt 1O,22 Fjelltunglimt 02/10 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Ny fjelltun.no Bibelskolen har i vår fått ny nettside. Den forrige ble etter hvert hentet inn av alderen både på utsiden og i det tekniske. Den nye siden gir oss mange nye muligheter med tanke på å kunne publiserer artikler, bilder og bibelstoff. Hovedinnholdet vil fortsatt være et vindu inn til hverdagen på skolen. Her kan du lese og se mye fra det som rører seg. Vi håper også å kunne styrke den delen som går mer direkte på bibelopplæringen. Under menyen ressurser ønsker vi å legge ut nyttig materiell til den enkelte bibelleser. Den gamle nettsiden er fortsatt tilgjengelig. Du finner den helt nederst på siden under linken Gamle fjelltun.no. Noe som også er helt fornyet er søkefunksjonen som finnes til høyre på hovedsiden. Vi håper du finner nettsiden nyttig. Gi gjerne tilbakemelding til om det er noe du savner eller mener skulle vært annerledes.

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 K u r s e n d r i n g - S m i t t e n d e g l e d e - I G u d s s k o l e - U t m e d e v a n g e l i e t - S p e n n e n d e v a l g f a g - F o r n y e l s e i k l a s s

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN

HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag. Fjellhamar kirke 15. mai Johannes 14, PREKEN HØYTIDSGUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD Pinsedag PREKEN Fjellhamar kirke 15. mai 2016 Johannes 14, 23 29 PINSEQUIZ? Er dere klar for pinsequiz? Jeg har laget en liten kahoot guiz om jul, påske og pinse.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer