Fjelltunglimt Årgang 02/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 02/10"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e r s e g

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 F a r g e r i k t f e l l e s k a p 6 A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s 8 M e n i n g s f u l l f r i t i d 1O Ta r b ø l g e n f o r J e s u s 14 N å r d i n e o r d å p n e r s e g 02/10 Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Terese Heng Steen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Trygve Bokn Haugland har Idrett og Friluft som valgfag, og er med på surfing på Borestranda på Jæren. 2 Fjelltunglimt 02/10

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Tur til Afrika Det blir studietur til Kenya og Tanzania for studenter som begynner på Fjelltun til høsten. Dette er et tilbud vi har hatt i flere år, men interessen har ikke vært stor nok til å gjennomføre turen de siste årene. Plutselig har interessen blomstret igjen. Det er nå så mange som ønsker å delta at det helt sikkert blir tur. Dette blir en unik mulighet til å oppleve, lukte og smake mye som er helt annerledes enn det vi er vant med fra hjemlige forhold. Vi skal bli bedre kjent med misjonsarbeidet, besøke lokale menigheter og innom en bibelskole på turen. Vi skal og sørge for at vi får være litt turister også når vi først er i Afrika. Her er det mye å glede seg til. Studieturen til Israel har vi bare gode erfaringer med. Den fortsetter som før. Begge turene går samtidig så studentene må ta det vanskelige valget om de vil være med på den ene eller den andre turen. Ordet om korset i sentrum De aller fleste som kommer til bibelskolen har et bevisst forhold til Jesus. De ønsker å gå på en skole som har Bibelen som pensum. Andre sier at de kommer for å finne klarhet i livets viktigste spørsmål, - er jeg en kristen? Vi vet at ordet skaper troen i hjertet. Når ordet får virke, skjer underet igjen og igjen. Vi fryder oss hver gang vi hører vitnesbyrdet om ordets virkning. Noen ganger er disse vitnesbyrdene klare og tydelige, andre ganger er det først etter at skoleåret er slutt vi får vite hva året på Fjelltun fikk bety. På Fjelltun er vi opptatt av misjon, vi er opptatt av Israel og vi er opptatt av idrett og friluftsliv. Alt dette er vel og bra, men det kan aldri erstatte et personlig møte med Jesus. Det beste som kan skje på Fjelltun er at ordet om korset alltid får stå i sentrum. Vi fryder oss hver gang vi horer vitnesbyrdet om ordets virkning. Loppemarked Når Fjelltun arrangerer loppemarked, forventes mye varer og mye folk. Vi mottar med jevne mellomrom dødsbo eller ting fra folk som flytter fra hus til mindre leiligheter. Dette blir solgt på loppemarkedet eller auksjonert bort. De siste ti årene har overskuddet fra loppemarkedet variert fra mellom kr til kr Til tider har vi hatt så mye varer at en kan miste fullstendig oversikten. Av en eller annen grunn har strømmen av lopper nesten uteblitt dette siste året. Vi hadde rett og slett for lite gjenstander til å gjennomføre et skikkelig loppemarked. Dette var trist, ikke minst fordi vi går glipp av inntektene. Vi håper dette året var et unntak og at vi kan ha nytt loppemarked neste år. Nå setter vi vår lit til økte gaveinntekter og et rekordår for basaren i oktober. Fjelltunglimt 02/10 3

4 glimtandakt Av Madeleine Aurebekk Sykepleierstudent med mammapermisjon. o Bor påa Fjelltun. Trygg hos Jesus Da jeg fikk spørsmål om å skrive andakt var jeg litt i tvil. Grunnen til dette er at tankene mine de siste månedene stort sett har dreid seg om mamma og hennes kamp mot kreften som hun dessverre måtte gi tapt for i februar i år. Da jeg nå likevel velger å skrive, er det fordi tiden rundt mammas dødsleie ble et sterkt vitnesbyrd for oss rundt henne. Jeg lurte mange ganger på hva mamma tenkte der hun lå i sengen sin. Jeg var litt redd for å spør redd for å skape unødvendig uro og angst. Likevel tok jeg mot til meg en kveld og spurte: Mamma, er du redd?. Med trygghet i stemmen svarte hun: Nei for: Han går ved min side, Han leder min gang. Han blir ikke trett han som jeg. Så smilte hun sitt fine, gode smil. De to siste dagene før hun døde sov hun hele tiden, men den siste kvelden våknet hun og ville ha pappa, oss tre søstre og våre menn samlet rundt sengen sin. Det var tydelig hun hadde noe viktig å si. Da vi stod der så hun på hver enkelt av oss og sa: Dere må ha Jesus i hjertet!. Det var ikke vanskelig å forstå hva mamma var opptatt av blikket var festa på Jesus. Vi spurte igjen om hun var redd. Nei, jeg er trygg, god og glad. Hun spurte så om vi kunne be sammen. Etter ei fin bønnestund avsluttet vi med å synge noen gode, kristne sanger. Deretter sovnet mamma igjen og timer etter hentet Jesus henne hjem til seg. Selvsagt er sorgen og savnet stort etter et fantastisk menneske. Likevel sitter vi igjen med glede og takknemlighet over tryggheten mamma hadde gjennom hele sykdomsperioden. Mamma var aldri redd. Hun tvilte aldri på Jesus hun hvilte i hans fang. Gud har ikke lovet at vi skal ha et enkelt liv, men han har lovet å gå med oss hele veien. Det er godt å vite. Har vi Jesus i hjertet er han alltid med oss. Vi er alltid trygge hos Jesus. Herren, han som drar foran deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. 5.Mos Fjelltunglimt 02/10

5 Fargerikt fellesskap Fjelltun Bibelskole har som regel hvert år hatt studenter med utenlandsk bakgrunn. Dette har gitt oss mange spennende møter, og økt forståelse for andre kulturer. Et særtrekk ved dette året er at vi har det største internasjonale innslaget siden skolen ble startet. Utenom den vanlige norske gruppen har klassen hatt studenter med bakgrunn fra Kina, Nepal, 3 ulike folkegrupper på Filippinene, Somalia, Romania, Finland og Peru. En utfordring som ligger i dette er selvsagt språket. Norsk er vel strengt tatt ikke regnet med blant de mest internasjonale språk i verden, så her har mye tankekraft vært i sving i forsøkene på å forstå det kronglete norske vokabularet. Nå har vi heldigvis hatt en språkekspert blant oss som skjønner alle ord, - det er Den Hellige Ånd. Han har pustet på ordene, og gjort dem levende for tanker og hjerter. Han som bruker alle språk i sin tjeneste, til å forherlige og løfte Jesus Kristus opp for alle folkeslag. Gjennom vinteren har vi hatt flere internasjonale samlinger med fortellinger og fakta, sang og mat fra de ulike landene. Vi gir deg noen glimt fra tre slike kvelder, der Asia, Finland og Romania stod på programmet. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Jan Helge Aarseth/ Kristine Frafjord 1. Jan Erik har fått asiatisk assistanse på kjøkkenet ved Indira, Marilou og Yolanda. Foto: Jan Helge 2. Katja Kaitainen med venner fra Finland gav oss glimt frå tusensjøerslandet. Foto: Kristine Frafjord 3. Daniela Rut Mabda viser området hun kommer fra i Romania. Foto: Jan Helge Aarseth Fjelltunglimt 02/10 5

6 Ambassadør for Kristus Den fargerike internasjonale buketten på Fjelltun har i år ein litt sjeldan blom. Frå det afrikanske kontinentet, med sitt mosaikk av folkeslag, språk og kulturar kjem Omar frå Somalia. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Anders Thunestvedt Frå eit land sundrive i krig og konflikt reiser mange bort på jakt etter fred og framtid. Slik og med Omar. Ei rastlaus vandring starta gjennom mange afrikanske land, heile vegen med tanke på å skaffe seg eit livsgrunnlag og stabilitet. Etter fleire år vart draumen vend mot Europa. Kanskje kunne dette vere staden for ein ny start? Både familiemedlemmer og kjenningar hadde allereie reist. Møtte Jesus i ei fengselscelle Turen fekk ein bråstopp i Kampala, Uganda sin hovudstad. Tanken var å komme seg på eit fly til England, men her fann myndige kontrollørar ut at det var ugreie med papira. Det vart kort prosess og neste stopp var ei fengselscelle. Dei var to i cella, og då kvelden kom merka han at medfangen vende seg til Gud i bønn. Det var ikkje på den måten han kjende til, og han måtte spørje medfangen kven han bad til. For første gong fekk han høyre om Han som døde på eit kors for synda vår. Om Han som stod opp frå dei døde og lever i dag, Jesus Kristus. Samtalen varte eit par timar, og det var ei forunderleg kraft i dei enkle orda som slo Omar heilt ut. Mest som elektrisk straum som trykte meg i brystet, klemde meg ned og tok all mi kraft, fortel han. Til slutt kom oppfordringa, - vil du og tru? Ja, han ville tru, og kne vart bøygde og ein mann roper til den levande Gud i Jesu namn for første gang. Samstundes ber han om hjelp for den vanskelige situasjonen han er oppe i. Neste morgon opnar betjenten celledøra og kjem med eit papir; Du er ein fri mann, og kan gå dit du vil. Etter tusenvis av bønner gjennom mange år, opplever han nå for første gong i sitt liv å få eit konkret bønnesvar. Det stod klinkeklart med det same, - Jesus Kristus er den som lever og kan frelsa eit menneske. På forunderleg vis har Jesus leia Omar til Fjelltun Bibelskule denne vinteren. Sin første Bibel Etter ny rastlaus flakking og reising rundt i Aust-Afrika prøver han igjen å vende nasen mot Europa, og denne gongen lukkast reisa. Han kjem til Noreg som politisk flyktning og vert 6 Fjelltunglimt 02/10

7 Bibelen vidare og vitne om det Jesus har gjort for oss. Gjennom nettet fekk Omar kontakt med andre kristne - og sin første Bibel på morsmålet. sitjande som asylsøkar i eit mottak i Finnmark. Etter at papira er i orden vert han buande på Vestlandet. I alle desse åra har han ikkje kontakt med andre kristne. Har heller ikkje ein Bibel som han kan lese på sitt eige mål. På forunderleg vis opnar det seg ei dør. Han får gjennom nettet kontakt med andre kristne, og etter kvart og sin eigen Bibel. Eg las i han mest dag og natt den første tida. Måtte vita meir og finne ut korleis Jesus var frå dei som sjølv møtte han og høyrde han. Dette nye fellesskapet vart synleg då han i fjor vart døypt med den kristne dåpen. Eg står i skuld til Omar fortel og om ei forandring som har skjedd i livet hans. Før tenkte eg berre på meg sjølv. På korleis eg skulle greie å få best mogeleg jobb, mest mogeleg pengar og ha det greitt på alle vis. Det er så rart, for nå er det annleis. Nå er det første eg tenker på når eg vaknar - folket mitt, og det siste før eg legg meg, - folket mitt. Korleis dei kan får lære Jesus Kristus å kjenna, den einaste som kan gje frelse og håp. Det er tungt å ha folket sitt på skuldrene sine åleine. Det er ikkje eín manns bør, men ei bør for alle som elskar Jesus Kristus. Vil du vere med og bere dette kallet og denne børa saman med Omar? I bønn? I offer? I eit liv for Jesus? Der misjonen, folkeslaga og somalifolket er ditt kall? Frå ein somalibror i Kristus kjem til slutt denne helsinga; I ein manns hjarta er det mange tankar, men Herrens råd skal stå fast. Ordt 19,21 Frå oppleving og bønnesvar til Guds Ord Etter dette fekk han råd om å søkja på Fjelltun Bibelskule, noko han absolutt ikkje angrar på. I periodar med åndeleg kamp og mange spørsmål har det vore godt å ha eit kristent fellesskap. Det er og livsnødvendig med kunnskap. Mange kjenner berre Jesus og har trua si bygd på eit under, ei oppleving eller eit bønnesvar, lik meg. Om ein ikkje får hjelp til å finna Jesus gjennom Bibelen, vil trua ikkje kunne veksa, modnast og vare ved. Ein vil ikkje kunne forstå at Jesus kom for å sone synda vår, og opne vegen til himmelen. Det viktigaste me kan gjera er å gi Omar saman med andre studentar på Fjelltun, Egil og Kathrine, på tur til Trodla-Tysdal. Berre unnabakke...fatt mot! Fjelltunglimt 02/10 7

8 Meningsfull fritid - Vi kan absolutt anbefale andre kristne nordsjøarbeidere å gjøre som oss å gå på Fjelltun Bibelskole i friukene på land! Dette uttaler Svein Barkved fra Fiskå, Kjetil Andersen fra Jørpeland og Anders Thunestvedt fra Egersund. Tekst og foto: Johnny Vågen ingen grunn til å slutte før tiden. Kjetil valgte å pendle til hjemstedet sitt, Jørpeland. Alle jobber på plattformer i Nordsjøen. Svein er automatiker på Ekofisk og driver både med vedlikehold og ny installasjon. Anders er elektriker på samme feltet, men bor på en annen plattform. Han jobber mest med turbiner. Kjetil er elektriker på Vallhall og holder på med drift og vedlikehold. Alle jobber skift på 12 timer de to ukene de er offshore. Deretter er det fire uker på land som studenter ved Fjelltun Bibelskole! Anders gikk først på Fjelltun våren 2009 etter anbefaling av én av de andre studentene det året. Det ble bare sånn at plutselig så søkte jeg, og så kom jeg inn, forteller han. Det var en forutsetning at det var plass på internatet, og det var. Når det skoleåret var slutt, lurte jeg på hva jeg da skulle finne på. Og så ble det til at jeg ville gå ett år til. Det har vært en suksess, smiler en fornøyd Anders. Det har vært veldig kjekt! legger han til. - Jeg ble også anbefalt Fjelltun av noen som gikk her, fortsetter Kjetil. Jeg så det som en god mulighet til å bli bedre kjent i Bibelen, så jeg heiv meg på det. Samtidig tenkte jeg at dersom det ikke var noe, kunne jeg jo bare slutte. Men så var det noe, forteller han og ler godt. Han så Svein hadde hatt en pause fra arbeidet i Nordsjøen og kom hjem fra militæret sist høst. Han begynte i ei bibelgruppe sammen med Kjetil, som anbefalte Fjelltun. Neste dag ringte jeg skolen, og dagen etterpå var jeg i gang, sier Svein smilende. Han valgte også å bo hjemme. Jeg synes det har fungert greit å pendle, legger han til. På spørsmål om hvilket utbytte de har fått av tiden på Fjelltun, svarer Kjetil først: - Det er ikke så lett å se det mens jeg går her. Men jeg har fått et mer solid fundament som jeg bygger livet på, en god ballast. Jeg merker at jeg har fått et mye bedre kjennskap til Bibelen. Samtidig har jeg lært mye av å være med folk her. Jeg tror oppholdet har gjort mer med meg enn jeg ser i dag, og jeg er veldig fornøyd, understreker han. Anders vet at det har skjedd positive ting i livet hans når han ser seg tilbake. Jeg opplever at troen er blitt mye mer personlig, at jeg har fått mer perspektiv på tingene, samtidig som jeg har lært mye av dem som jeg går sammen med. Det er mye fine folk som jeg har blitt godt kjent med. Særlig har det vært spennende å bli kjent med de fra andre kulturer. Så det har vært ei fin tid, poengterer han. 8 Fjelltunglimt 02/10

9 Av og til passer det slik at alle tre nordsjøarbeiderne Anders Thunestvedt, Svein Barkved og Kjetil Andersen er samtidig på Fjelltun. Svein tror heller ikke han ennå ser klart hva tida på Fjelltun har gitt han. Han har opplevd vekslingen mellom jobb og skole positivt. Jeg merker at jeg blir litt mer ivrig når jeg kommer tilbake etter to uker i Nordsjøen, ser at jeg har behov for påfyll. Blant mange gode minner har Kjetil lyst å trekke fram de fine opplevelsene det har vært å være ute i praksis i mindre grupper. Det er flott å få anledning til å gjøre ting vi ikke kan, noe som vi ikke har gjort før. Da må vi stole på Gud, og det er veldig bra å oppleve at løftene holder. Noe av det jeg har lært, er at Gud er med, selv om jeg ikke føler det. Det er ikke følelsene vi skal stole på, men Guds ord. Han er trofast han leverer! understreker han. De ikke-kristne arbeidskameratene deres vet at de går på Bibelskole i friøkta på land, men de har ikke så mange kommentarene til det. I samtale om kristendom synes Kjetil at han har fått litt mer å komme med nå etter tida på Fjelltun. Folk synes det er greit at jeg går her, men jeg må gjerne bruke litt tid på å forklare hva det går i. Det er jo en god anledning til å komme inn på mye bra ting. Alle tre er samstemte i å anbefale andre nordsjøarbeidere å gjøre det samme som dem. Det er sjelden du får så mange opplevelser på én gang med et slikt innhold! avslutter veteranen Anders. Fjelltunglimt 02/10 9

10 Surfeinstruksjon for nybegynnere. Lars Egil ser ut til å ha grepet det. Foto: Jan Helge Aarseth. Tar bølgen for Jesus Fjelltun Bibelskole har flere valgfag. Et av de mest populære tilbudene heter Idrett og Friluft. Faget dekker et bredt spekter av aktiviteter, og er lagt opp på et nivå som skulle passe for de fleste. Flere ganger i vår har våtdraktene kommet på, og bølgene blitt store både i fersk og saltvann. Tekst: Jan Helge Aarseth Elverafting Under mange av aktivitetene blir det leid inn profesjonelle instruktører. Elverafting er ikke noe en gir seg utpå uten å ta sikkerheten på alvor. Gjennom Setesdalen renner en av landets store elver, Otra. Der finner du et raftingsenter, som gir anledning til å prøve elverafting under trygge forhold. Studentene overnatter i lavvo og får oppleve naturkreftene på nært hold. Bølgesurfing Fjelltun ligger i Rogaland som har blitt kalt Norge i miniatyr. Her er by, bygd, fjell og hav innen kort rekkevidde samme hvor en er. En av de nye aktivitetene som etter hvert er blitt viden kjent er bølgesurfing på Jærstrendene. Her er det utrolig fine forhold gjennom det meste av året, og folk kommer langveis for å prøve. 1O Fjelltunglimt 02/10

11 Tidligere Fjelltuning, Rune Lye, forklarer hvordan det hele fungerer. Foto: Jan Helge Aarseth. Surfschool.no Vi på Fjelltun er ikke så lite stolte av at vi har vært med og fostret en av de som er mest aktive på surfefronten. Han heter Rune Lye og kommer fra Varhaug. Rune var elev på Fjelltun i Han var en aktiv surfer før han ble kristen, og er nå opptatt av å danne en motpol mot mye av det som skjer innen surfemiljøet, og andre sportsmiljø, når det gjelder livsstil, rus og verdier. Anders har komme på brettet, og Sveinung ser litt misunnelig på. Foto: Terese H. Steen. har. Han opplever dette som et kall, og tar bølgen for Jesus, - og vil gjerne bringe Guds Ord inn i livet til den oppvoksende slekt. Fjelltun får også gleden av å bruke Rune s Surfschool i valgfaget vårt. Bli med en tur på bølgen du også! Rune driver nå som er Norges største aktør innen bølgesurfekurs og utleie av surfeutstyr. Firmaet driver salg av våtdraktsutstyr. Gjennom surfeskolen møter han mange ungdommer som ellers står langt fra et kristent vitnesbyrd. Her blir et kristent liv lagt merke til, da det er så tydelig at livsinnhold og moralske verdier er annerledes enn det de fleste Skrekkblandet fryd for Fjelltunfoket i Otra ved Evje. Foto: Anders Thunestvedt. Ooooops, her blir bakken litt for bratt. Foto: Anders Thunestvedt. Fjelltunglimt 02/10 11

12 glimtalbum Skalldyraften på Kvitsøy. F.v. Hildegunn Haraldseid, Ragnhild Helle, Eli Larsen, Kathrine Olsen og Liv Marie Ørke. Foto: Johnny Vågen 2. Osvald Hindenes kler opp Daniel Drange, Anne Thorsen og Trygve B. Haugland i etiopiske klær. Foto: Jan Helge Aarseth. 3. Basar for misjonsprosjektet i Etiopia. Ragnhild Lindhjem, Katja Kaitainen, Liv Marie Ørke og Kristine L. Haldorsen står for sangen. Foto: Anders Thunestvedt 4. Eli Larsen og Anne Thorsen gjør klar sjokoladekaken til misjonsbasaren. Foto: Anders Thunestvedt 5. Kristine L. Haldorsen tar helt av i spenning foran trekningen, til glede for Liv Marie Ørke og Katja Kaitainen. Foto: Ragnhild Lindhjem 12 Fjelltunglimt 02/10 7 8

13 Det er vår og liv og røre på sandvolleyballbanen. Foto: Jan Helge Aarseth 7. Brudefølget fra årets skolebryllup, med Ragnhild og Anders som det lykkelig brudepar for en dag. Foto: Kristine L. Haldorsen 8. I skolebryllupet fikk alle en rolle. Kristine Haldorsen og Svein Barkved har tydeligvis byttet roller med hverandre. Foto: Eli L 9. Kathrine Olsen er med på dugnad for misjonsprosjektet. Foto-Anders Thunestvedt 10. Det arrangeres uoffisielt VM i papirfly på gangen. Sveinung Eriksen og Øyvind Askjem er godt i gang. Foto: Anders Tunestvedt Fjelltunglimt 02/10 13

14 Når dine ord åpner seg Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Tekst og foto: Jan Helge Aarseth Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Mange jøder mente at tegn og under var mye mer effektivt og viktig, og ville sette dette på førsteplassen i åpenbaringen av Gud. Grekerne mente det var mye bedre å bruke fornuften og la menneskelig visdom og intellekt styre roret. Paulus avviser begge åndsretninger og setter forkynnelsen av Ordet om den korsfestede Kristus Jesus opp som svar på tidens behov og nød. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. 1 Kor 1, I 2010 møter vi på samme måte to åndelige tvillinger, svermeriet og rasjonalismen. Når drømmer, syner og visjoner skal styre kursen Svermeriet leter etter Guds stemme med stor iver. Prøver å høre Den Hellige Ånd der en tror den finnes. Man finner da Guds stemme i syner, drømmer, visjoner, tankebilder, manifestasjoner, helbredelser, under og mirakler. Her er virkelig Guds stemme. Her åpenbarer Gud seg i vår tid! I virkeligheten blir alt dette vurdert høyere og mer virkningsfullt enn Bibelordet. Guds Ord får ikke være høyeste autoritet og rettesnor for tro og liv. Mange ivrige etterfølgere blir kastet ut i en malstrøm av tilfeldige og forvirrende utsagn, menneskelige autoriteter og bånd og falske profetier om både Guds ledelse, helse og overgivelse alt dette med fortegnet: Så sier Gud Kom til fornuft vi lever da i 2010! Rasjonalismen leter også etter Guds stemme. Den finner den i sin egen fornuft og tankesett. Den menneskelige intelligens og kunnskap blir opphøyet til den øverste dommer som skal vurdere, sortere og kritisere Bibelordet. I vitenskapens navn løftes den historiske harmløse Jesus opp som et snilt og velmenende menneske som passer inn i vår tid som hånd i hanske. I begge disse åndsretninger har de samme fundament. De opphøyer enten sin opplevelse eller sin tanke over Bibelordet. Glemmer å gå til den virkelige kilden der en møter den sanne og levende Gud, i Guds Ord, i Bibelen. Fjelltun en BIBEL-skole I motsetning til både svermeriet og rasjonalismen vil Fjelltun stå for en glad og frimodig bekjennelse av Bibelens budskap. Her finner vi alt som en kristen behøver å kjenne og erfare for å bli et Guds barn. Her ligger hovedvekten i vår undervisning og skoleår. I møte med Bibelen får du høre Guds stemme og erfare kraften i dette ordet. Et ord som kan forandre liv, gi ny start og gi deg et møte med den levende Jesus. Gjennom Bibelen leder, bevarer og utruster Gud sitt folk. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Sal 119, Fjelltunglimt 02/10

15 Oppslagstavla Avslutningsfest for Bibelskolen: Fredag 4. juni Programmet for elevstevnet 19. og 20. juni 2010 Lørdag 19. juni: Søndag 20. juni 12.00: Middag 09.00: Frokost 13.00: Bibeltime ved Odd Geir Norland 11.00: Formiddagsmøte. Årsmøte i elevlaget Tale og sang ved Johnny Vågen 15.00: Samlinger for 5, 10, 15, 20, Kollekt til skolen. 25 og 30 års jubilanter 13.00: Middag med avslutning 17.00: Fotografering 18.00: Festsamvær. Tale ved Jan Helge Aarseth. Frie vitnesbyrd. Kollekt til skolen. Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å komme. Vi gratulerer Fodt: Manuela (ansatt på Fjelltun), Harald og Benita Doreen har blitt stolte foreldre og storesøster til Filmon Isaak Venneringen Forlovet: Anbjørg Medhaug ( ) og Øyvind Østebø Biwen Chen og Einar Christian Drange (08-09) Fast givertjeneste Venneringen Gift: Irene Apeland (07-08) og Rune Fjetland Maria Weckstrøm og Geir Holsen (92-93) Grethe Øgreid (04-05) og Bjørn Ravnås (99-00) Elisa Skretting (h. 98) og Gunleiv Garpestad Brit Olsen (04-05) og Mangor Bårdsen Gabriela Mercado og Knut Sigurd Habostad (05-06) Ei opplysning som me ikkje har fått med i Glimtet er kor mykje som kom inn knytt til innsamlingsaksjonen for studentheimskjøknane. Rekneskapet seier: Gaver øremerka bord, stoler, kjøkken i studentheimen: Kr , Totalt 2009 Per Per Hjarteleg takk til alle som gir så raust til Fjelltun Bibelskule. Gjennom dykkar hjelp og Guds velsigning greier me å driva skulen i balanse. Me har det ikkje romsleg, men har det me treng til den daglege gjerninga. Takk til Gud. Det er Herrens velsigning som gjer rik, og eige strev legg ingenting til. Ordt 1O,22 Fjelltunglimt 02/10 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Ny fjelltun.no Bibelskolen har i vår fått ny nettside. Den forrige ble etter hvert hentet inn av alderen både på utsiden og i det tekniske. Den nye siden gir oss mange nye muligheter med tanke på å kunne publiserer artikler, bilder og bibelstoff. Hovedinnholdet vil fortsatt være et vindu inn til hverdagen på skolen. Her kan du lese og se mye fra det som rører seg. Vi håper også å kunne styrke den delen som går mer direkte på bibelopplæringen. Under menyen ressurser ønsker vi å legge ut nyttig materiell til den enkelte bibelleser. Den gamle nettsiden er fortsatt tilgjengelig. Du finner den helt nederst på siden under linken Gamle fjelltun.no. Noe som også er helt fornyet er søkefunksjonen som finnes til høyre på hovedsiden. Vi håper du finner nettsiden nyttig. Gi gjerne tilbakemelding til om det er noe du savner eller mener skulle vært annerledes.

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch

#4/2011. Fjellhaug. løssalgspris kr. 40,- ved juletid. organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag. Maleri av Carl Bloch Fjellhaug #4/2011 løssalgspris kr. 40,- ved juletid organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag Maleri av Carl Bloch Leder Smånytt Foto: Sakarias Ingolfsson Tok bolig blant oss Bolig er et

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer