Fjelltunglimt Årgang 02/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt Årgang 02/10"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e r s e g

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 F a r g e r i k t f e l l e s k a p 6 A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s 8 M e n i n g s f u l l f r i t i d 1O Ta r b ø l g e n f o r J e s u s 14 N å r d i n e o r d å p n e r s e g 02/10 Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Terese Heng Steen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Trygve Bokn Haugland har Idrett og Friluft som valgfag, og er med på surfing på Borestranda på Jæren. 2 Fjelltunglimt 02/10

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Tur til Afrika Det blir studietur til Kenya og Tanzania for studenter som begynner på Fjelltun til høsten. Dette er et tilbud vi har hatt i flere år, men interessen har ikke vært stor nok til å gjennomføre turen de siste årene. Plutselig har interessen blomstret igjen. Det er nå så mange som ønsker å delta at det helt sikkert blir tur. Dette blir en unik mulighet til å oppleve, lukte og smake mye som er helt annerledes enn det vi er vant med fra hjemlige forhold. Vi skal bli bedre kjent med misjonsarbeidet, besøke lokale menigheter og innom en bibelskole på turen. Vi skal og sørge for at vi får være litt turister også når vi først er i Afrika. Her er det mye å glede seg til. Studieturen til Israel har vi bare gode erfaringer med. Den fortsetter som før. Begge turene går samtidig så studentene må ta det vanskelige valget om de vil være med på den ene eller den andre turen. Ordet om korset i sentrum De aller fleste som kommer til bibelskolen har et bevisst forhold til Jesus. De ønsker å gå på en skole som har Bibelen som pensum. Andre sier at de kommer for å finne klarhet i livets viktigste spørsmål, - er jeg en kristen? Vi vet at ordet skaper troen i hjertet. Når ordet får virke, skjer underet igjen og igjen. Vi fryder oss hver gang vi hører vitnesbyrdet om ordets virkning. Noen ganger er disse vitnesbyrdene klare og tydelige, andre ganger er det først etter at skoleåret er slutt vi får vite hva året på Fjelltun fikk bety. På Fjelltun er vi opptatt av misjon, vi er opptatt av Israel og vi er opptatt av idrett og friluftsliv. Alt dette er vel og bra, men det kan aldri erstatte et personlig møte med Jesus. Det beste som kan skje på Fjelltun er at ordet om korset alltid får stå i sentrum. Vi fryder oss hver gang vi horer vitnesbyrdet om ordets virkning. Loppemarked Når Fjelltun arrangerer loppemarked, forventes mye varer og mye folk. Vi mottar med jevne mellomrom dødsbo eller ting fra folk som flytter fra hus til mindre leiligheter. Dette blir solgt på loppemarkedet eller auksjonert bort. De siste ti årene har overskuddet fra loppemarkedet variert fra mellom kr til kr Til tider har vi hatt så mye varer at en kan miste fullstendig oversikten. Av en eller annen grunn har strømmen av lopper nesten uteblitt dette siste året. Vi hadde rett og slett for lite gjenstander til å gjennomføre et skikkelig loppemarked. Dette var trist, ikke minst fordi vi går glipp av inntektene. Vi håper dette året var et unntak og at vi kan ha nytt loppemarked neste år. Nå setter vi vår lit til økte gaveinntekter og et rekordår for basaren i oktober. Fjelltunglimt 02/10 3

4 glimtandakt Av Madeleine Aurebekk Sykepleierstudent med mammapermisjon. o Bor påa Fjelltun. Trygg hos Jesus Da jeg fikk spørsmål om å skrive andakt var jeg litt i tvil. Grunnen til dette er at tankene mine de siste månedene stort sett har dreid seg om mamma og hennes kamp mot kreften som hun dessverre måtte gi tapt for i februar i år. Da jeg nå likevel velger å skrive, er det fordi tiden rundt mammas dødsleie ble et sterkt vitnesbyrd for oss rundt henne. Jeg lurte mange ganger på hva mamma tenkte der hun lå i sengen sin. Jeg var litt redd for å spør redd for å skape unødvendig uro og angst. Likevel tok jeg mot til meg en kveld og spurte: Mamma, er du redd?. Med trygghet i stemmen svarte hun: Nei for: Han går ved min side, Han leder min gang. Han blir ikke trett han som jeg. Så smilte hun sitt fine, gode smil. De to siste dagene før hun døde sov hun hele tiden, men den siste kvelden våknet hun og ville ha pappa, oss tre søstre og våre menn samlet rundt sengen sin. Det var tydelig hun hadde noe viktig å si. Da vi stod der så hun på hver enkelt av oss og sa: Dere må ha Jesus i hjertet!. Det var ikke vanskelig å forstå hva mamma var opptatt av blikket var festa på Jesus. Vi spurte igjen om hun var redd. Nei, jeg er trygg, god og glad. Hun spurte så om vi kunne be sammen. Etter ei fin bønnestund avsluttet vi med å synge noen gode, kristne sanger. Deretter sovnet mamma igjen og timer etter hentet Jesus henne hjem til seg. Selvsagt er sorgen og savnet stort etter et fantastisk menneske. Likevel sitter vi igjen med glede og takknemlighet over tryggheten mamma hadde gjennom hele sykdomsperioden. Mamma var aldri redd. Hun tvilte aldri på Jesus hun hvilte i hans fang. Gud har ikke lovet at vi skal ha et enkelt liv, men han har lovet å gå med oss hele veien. Det er godt å vite. Har vi Jesus i hjertet er han alltid med oss. Vi er alltid trygge hos Jesus. Herren, han som drar foran deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. 5.Mos Fjelltunglimt 02/10

5 Fargerikt fellesskap Fjelltun Bibelskole har som regel hvert år hatt studenter med utenlandsk bakgrunn. Dette har gitt oss mange spennende møter, og økt forståelse for andre kulturer. Et særtrekk ved dette året er at vi har det største internasjonale innslaget siden skolen ble startet. Utenom den vanlige norske gruppen har klassen hatt studenter med bakgrunn fra Kina, Nepal, 3 ulike folkegrupper på Filippinene, Somalia, Romania, Finland og Peru. En utfordring som ligger i dette er selvsagt språket. Norsk er vel strengt tatt ikke regnet med blant de mest internasjonale språk i verden, så her har mye tankekraft vært i sving i forsøkene på å forstå det kronglete norske vokabularet. Nå har vi heldigvis hatt en språkekspert blant oss som skjønner alle ord, - det er Den Hellige Ånd. Han har pustet på ordene, og gjort dem levende for tanker og hjerter. Han som bruker alle språk i sin tjeneste, til å forherlige og løfte Jesus Kristus opp for alle folkeslag. Gjennom vinteren har vi hatt flere internasjonale samlinger med fortellinger og fakta, sang og mat fra de ulike landene. Vi gir deg noen glimt fra tre slike kvelder, der Asia, Finland og Romania stod på programmet. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Jan Helge Aarseth/ Kristine Frafjord 1. Jan Erik har fått asiatisk assistanse på kjøkkenet ved Indira, Marilou og Yolanda. Foto: Jan Helge 2. Katja Kaitainen med venner fra Finland gav oss glimt frå tusensjøerslandet. Foto: Kristine Frafjord 3. Daniela Rut Mabda viser området hun kommer fra i Romania. Foto: Jan Helge Aarseth Fjelltunglimt 02/10 5

6 Ambassadør for Kristus Den fargerike internasjonale buketten på Fjelltun har i år ein litt sjeldan blom. Frå det afrikanske kontinentet, med sitt mosaikk av folkeslag, språk og kulturar kjem Omar frå Somalia. Tekst: Jan Helge Aarseth Foto: Anders Thunestvedt Frå eit land sundrive i krig og konflikt reiser mange bort på jakt etter fred og framtid. Slik og med Omar. Ei rastlaus vandring starta gjennom mange afrikanske land, heile vegen med tanke på å skaffe seg eit livsgrunnlag og stabilitet. Etter fleire år vart draumen vend mot Europa. Kanskje kunne dette vere staden for ein ny start? Både familiemedlemmer og kjenningar hadde allereie reist. Møtte Jesus i ei fengselscelle Turen fekk ein bråstopp i Kampala, Uganda sin hovudstad. Tanken var å komme seg på eit fly til England, men her fann myndige kontrollørar ut at det var ugreie med papira. Det vart kort prosess og neste stopp var ei fengselscelle. Dei var to i cella, og då kvelden kom merka han at medfangen vende seg til Gud i bønn. Det var ikkje på den måten han kjende til, og han måtte spørje medfangen kven han bad til. For første gong fekk han høyre om Han som døde på eit kors for synda vår. Om Han som stod opp frå dei døde og lever i dag, Jesus Kristus. Samtalen varte eit par timar, og det var ei forunderleg kraft i dei enkle orda som slo Omar heilt ut. Mest som elektrisk straum som trykte meg i brystet, klemde meg ned og tok all mi kraft, fortel han. Til slutt kom oppfordringa, - vil du og tru? Ja, han ville tru, og kne vart bøygde og ein mann roper til den levande Gud i Jesu namn for første gang. Samstundes ber han om hjelp for den vanskelige situasjonen han er oppe i. Neste morgon opnar betjenten celledøra og kjem med eit papir; Du er ein fri mann, og kan gå dit du vil. Etter tusenvis av bønner gjennom mange år, opplever han nå for første gong i sitt liv å få eit konkret bønnesvar. Det stod klinkeklart med det same, - Jesus Kristus er den som lever og kan frelsa eit menneske. På forunderleg vis har Jesus leia Omar til Fjelltun Bibelskule denne vinteren. Sin første Bibel Etter ny rastlaus flakking og reising rundt i Aust-Afrika prøver han igjen å vende nasen mot Europa, og denne gongen lukkast reisa. Han kjem til Noreg som politisk flyktning og vert 6 Fjelltunglimt 02/10

7 Bibelen vidare og vitne om det Jesus har gjort for oss. Gjennom nettet fekk Omar kontakt med andre kristne - og sin første Bibel på morsmålet. sitjande som asylsøkar i eit mottak i Finnmark. Etter at papira er i orden vert han buande på Vestlandet. I alle desse åra har han ikkje kontakt med andre kristne. Har heller ikkje ein Bibel som han kan lese på sitt eige mål. På forunderleg vis opnar det seg ei dør. Han får gjennom nettet kontakt med andre kristne, og etter kvart og sin eigen Bibel. Eg las i han mest dag og natt den første tida. Måtte vita meir og finne ut korleis Jesus var frå dei som sjølv møtte han og høyrde han. Dette nye fellesskapet vart synleg då han i fjor vart døypt med den kristne dåpen. Eg står i skuld til Omar fortel og om ei forandring som har skjedd i livet hans. Før tenkte eg berre på meg sjølv. På korleis eg skulle greie å få best mogeleg jobb, mest mogeleg pengar og ha det greitt på alle vis. Det er så rart, for nå er det annleis. Nå er det første eg tenker på når eg vaknar - folket mitt, og det siste før eg legg meg, - folket mitt. Korleis dei kan får lære Jesus Kristus å kjenna, den einaste som kan gje frelse og håp. Det er tungt å ha folket sitt på skuldrene sine åleine. Det er ikkje eín manns bør, men ei bør for alle som elskar Jesus Kristus. Vil du vere med og bere dette kallet og denne børa saman med Omar? I bønn? I offer? I eit liv for Jesus? Der misjonen, folkeslaga og somalifolket er ditt kall? Frå ein somalibror i Kristus kjem til slutt denne helsinga; I ein manns hjarta er det mange tankar, men Herrens råd skal stå fast. Ordt 19,21 Frå oppleving og bønnesvar til Guds Ord Etter dette fekk han råd om å søkja på Fjelltun Bibelskule, noko han absolutt ikkje angrar på. I periodar med åndeleg kamp og mange spørsmål har det vore godt å ha eit kristent fellesskap. Det er og livsnødvendig med kunnskap. Mange kjenner berre Jesus og har trua si bygd på eit under, ei oppleving eller eit bønnesvar, lik meg. Om ein ikkje får hjelp til å finna Jesus gjennom Bibelen, vil trua ikkje kunne veksa, modnast og vare ved. Ein vil ikkje kunne forstå at Jesus kom for å sone synda vår, og opne vegen til himmelen. Det viktigaste me kan gjera er å gi Omar saman med andre studentar på Fjelltun, Egil og Kathrine, på tur til Trodla-Tysdal. Berre unnabakke...fatt mot! Fjelltunglimt 02/10 7

8 Meningsfull fritid - Vi kan absolutt anbefale andre kristne nordsjøarbeidere å gjøre som oss å gå på Fjelltun Bibelskole i friukene på land! Dette uttaler Svein Barkved fra Fiskå, Kjetil Andersen fra Jørpeland og Anders Thunestvedt fra Egersund. Tekst og foto: Johnny Vågen ingen grunn til å slutte før tiden. Kjetil valgte å pendle til hjemstedet sitt, Jørpeland. Alle jobber på plattformer i Nordsjøen. Svein er automatiker på Ekofisk og driver både med vedlikehold og ny installasjon. Anders er elektriker på samme feltet, men bor på en annen plattform. Han jobber mest med turbiner. Kjetil er elektriker på Vallhall og holder på med drift og vedlikehold. Alle jobber skift på 12 timer de to ukene de er offshore. Deretter er det fire uker på land som studenter ved Fjelltun Bibelskole! Anders gikk først på Fjelltun våren 2009 etter anbefaling av én av de andre studentene det året. Det ble bare sånn at plutselig så søkte jeg, og så kom jeg inn, forteller han. Det var en forutsetning at det var plass på internatet, og det var. Når det skoleåret var slutt, lurte jeg på hva jeg da skulle finne på. Og så ble det til at jeg ville gå ett år til. Det har vært en suksess, smiler en fornøyd Anders. Det har vært veldig kjekt! legger han til. - Jeg ble også anbefalt Fjelltun av noen som gikk her, fortsetter Kjetil. Jeg så det som en god mulighet til å bli bedre kjent i Bibelen, så jeg heiv meg på det. Samtidig tenkte jeg at dersom det ikke var noe, kunne jeg jo bare slutte. Men så var det noe, forteller han og ler godt. Han så Svein hadde hatt en pause fra arbeidet i Nordsjøen og kom hjem fra militæret sist høst. Han begynte i ei bibelgruppe sammen med Kjetil, som anbefalte Fjelltun. Neste dag ringte jeg skolen, og dagen etterpå var jeg i gang, sier Svein smilende. Han valgte også å bo hjemme. Jeg synes det har fungert greit å pendle, legger han til. På spørsmål om hvilket utbytte de har fått av tiden på Fjelltun, svarer Kjetil først: - Det er ikke så lett å se det mens jeg går her. Men jeg har fått et mer solid fundament som jeg bygger livet på, en god ballast. Jeg merker at jeg har fått et mye bedre kjennskap til Bibelen. Samtidig har jeg lært mye av å være med folk her. Jeg tror oppholdet har gjort mer med meg enn jeg ser i dag, og jeg er veldig fornøyd, understreker han. Anders vet at det har skjedd positive ting i livet hans når han ser seg tilbake. Jeg opplever at troen er blitt mye mer personlig, at jeg har fått mer perspektiv på tingene, samtidig som jeg har lært mye av dem som jeg går sammen med. Det er mye fine folk som jeg har blitt godt kjent med. Særlig har det vært spennende å bli kjent med de fra andre kulturer. Så det har vært ei fin tid, poengterer han. 8 Fjelltunglimt 02/10

9 Av og til passer det slik at alle tre nordsjøarbeiderne Anders Thunestvedt, Svein Barkved og Kjetil Andersen er samtidig på Fjelltun. Svein tror heller ikke han ennå ser klart hva tida på Fjelltun har gitt han. Han har opplevd vekslingen mellom jobb og skole positivt. Jeg merker at jeg blir litt mer ivrig når jeg kommer tilbake etter to uker i Nordsjøen, ser at jeg har behov for påfyll. Blant mange gode minner har Kjetil lyst å trekke fram de fine opplevelsene det har vært å være ute i praksis i mindre grupper. Det er flott å få anledning til å gjøre ting vi ikke kan, noe som vi ikke har gjort før. Da må vi stole på Gud, og det er veldig bra å oppleve at løftene holder. Noe av det jeg har lært, er at Gud er med, selv om jeg ikke føler det. Det er ikke følelsene vi skal stole på, men Guds ord. Han er trofast han leverer! understreker han. De ikke-kristne arbeidskameratene deres vet at de går på Bibelskole i friøkta på land, men de har ikke så mange kommentarene til det. I samtale om kristendom synes Kjetil at han har fått litt mer å komme med nå etter tida på Fjelltun. Folk synes det er greit at jeg går her, men jeg må gjerne bruke litt tid på å forklare hva det går i. Det er jo en god anledning til å komme inn på mye bra ting. Alle tre er samstemte i å anbefale andre nordsjøarbeidere å gjøre det samme som dem. Det er sjelden du får så mange opplevelser på én gang med et slikt innhold! avslutter veteranen Anders. Fjelltunglimt 02/10 9

10 Surfeinstruksjon for nybegynnere. Lars Egil ser ut til å ha grepet det. Foto: Jan Helge Aarseth. Tar bølgen for Jesus Fjelltun Bibelskole har flere valgfag. Et av de mest populære tilbudene heter Idrett og Friluft. Faget dekker et bredt spekter av aktiviteter, og er lagt opp på et nivå som skulle passe for de fleste. Flere ganger i vår har våtdraktene kommet på, og bølgene blitt store både i fersk og saltvann. Tekst: Jan Helge Aarseth Elverafting Under mange av aktivitetene blir det leid inn profesjonelle instruktører. Elverafting er ikke noe en gir seg utpå uten å ta sikkerheten på alvor. Gjennom Setesdalen renner en av landets store elver, Otra. Der finner du et raftingsenter, som gir anledning til å prøve elverafting under trygge forhold. Studentene overnatter i lavvo og får oppleve naturkreftene på nært hold. Bølgesurfing Fjelltun ligger i Rogaland som har blitt kalt Norge i miniatyr. Her er by, bygd, fjell og hav innen kort rekkevidde samme hvor en er. En av de nye aktivitetene som etter hvert er blitt viden kjent er bølgesurfing på Jærstrendene. Her er det utrolig fine forhold gjennom det meste av året, og folk kommer langveis for å prøve. 1O Fjelltunglimt 02/10

11 Tidligere Fjelltuning, Rune Lye, forklarer hvordan det hele fungerer. Foto: Jan Helge Aarseth. Surfschool.no Vi på Fjelltun er ikke så lite stolte av at vi har vært med og fostret en av de som er mest aktive på surfefronten. Han heter Rune Lye og kommer fra Varhaug. Rune var elev på Fjelltun i Han var en aktiv surfer før han ble kristen, og er nå opptatt av å danne en motpol mot mye av det som skjer innen surfemiljøet, og andre sportsmiljø, når det gjelder livsstil, rus og verdier. Anders har komme på brettet, og Sveinung ser litt misunnelig på. Foto: Terese H. Steen. har. Han opplever dette som et kall, og tar bølgen for Jesus, - og vil gjerne bringe Guds Ord inn i livet til den oppvoksende slekt. Fjelltun får også gleden av å bruke Rune s Surfschool i valgfaget vårt. Bli med en tur på bølgen du også! Rune driver nå som er Norges største aktør innen bølgesurfekurs og utleie av surfeutstyr. Firmaet driver salg av våtdraktsutstyr. Gjennom surfeskolen møter han mange ungdommer som ellers står langt fra et kristent vitnesbyrd. Her blir et kristent liv lagt merke til, da det er så tydelig at livsinnhold og moralske verdier er annerledes enn det de fleste Skrekkblandet fryd for Fjelltunfoket i Otra ved Evje. Foto: Anders Thunestvedt. Ooooops, her blir bakken litt for bratt. Foto: Anders Thunestvedt. Fjelltunglimt 02/10 11

12 glimtalbum Skalldyraften på Kvitsøy. F.v. Hildegunn Haraldseid, Ragnhild Helle, Eli Larsen, Kathrine Olsen og Liv Marie Ørke. Foto: Johnny Vågen 2. Osvald Hindenes kler opp Daniel Drange, Anne Thorsen og Trygve B. Haugland i etiopiske klær. Foto: Jan Helge Aarseth. 3. Basar for misjonsprosjektet i Etiopia. Ragnhild Lindhjem, Katja Kaitainen, Liv Marie Ørke og Kristine L. Haldorsen står for sangen. Foto: Anders Thunestvedt 4. Eli Larsen og Anne Thorsen gjør klar sjokoladekaken til misjonsbasaren. Foto: Anders Thunestvedt 5. Kristine L. Haldorsen tar helt av i spenning foran trekningen, til glede for Liv Marie Ørke og Katja Kaitainen. Foto: Ragnhild Lindhjem 12 Fjelltunglimt 02/10 7 8

13 Det er vår og liv og røre på sandvolleyballbanen. Foto: Jan Helge Aarseth 7. Brudefølget fra årets skolebryllup, med Ragnhild og Anders som det lykkelig brudepar for en dag. Foto: Kristine L. Haldorsen 8. I skolebryllupet fikk alle en rolle. Kristine Haldorsen og Svein Barkved har tydeligvis byttet roller med hverandre. Foto: Eli L 9. Kathrine Olsen er med på dugnad for misjonsprosjektet. Foto-Anders Thunestvedt 10. Det arrangeres uoffisielt VM i papirfly på gangen. Sveinung Eriksen og Øyvind Askjem er godt i gang. Foto: Anders Tunestvedt Fjelltunglimt 02/10 13

14 Når dine ord åpner seg Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Tekst og foto: Jan Helge Aarseth Den kristne kirke har fra pinsedag løftet bibelordet opp som den eneste rettesnor for den kristne tro og liv. Andre syntes dette var både puslete og lite å stille opp med. Allerede på Paulus tid kom alternativer på banen som ble hevdet var mer virkningsfulle og mer opplyste. Mange jøder mente at tegn og under var mye mer effektivt og viktig, og ville sette dette på førsteplassen i åpenbaringen av Gud. Grekerne mente det var mye bedre å bruke fornuften og la menneskelig visdom og intellekt styre roret. Paulus avviser begge åndsretninger og setter forkynnelsen av Ordet om den korsfestede Kristus Jesus opp som svar på tidens behov og nød. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. 1 Kor 1, I 2010 møter vi på samme måte to åndelige tvillinger, svermeriet og rasjonalismen. Når drømmer, syner og visjoner skal styre kursen Svermeriet leter etter Guds stemme med stor iver. Prøver å høre Den Hellige Ånd der en tror den finnes. Man finner da Guds stemme i syner, drømmer, visjoner, tankebilder, manifestasjoner, helbredelser, under og mirakler. Her er virkelig Guds stemme. Her åpenbarer Gud seg i vår tid! I virkeligheten blir alt dette vurdert høyere og mer virkningsfullt enn Bibelordet. Guds Ord får ikke være høyeste autoritet og rettesnor for tro og liv. Mange ivrige etterfølgere blir kastet ut i en malstrøm av tilfeldige og forvirrende utsagn, menneskelige autoriteter og bånd og falske profetier om både Guds ledelse, helse og overgivelse alt dette med fortegnet: Så sier Gud Kom til fornuft vi lever da i 2010! Rasjonalismen leter også etter Guds stemme. Den finner den i sin egen fornuft og tankesett. Den menneskelige intelligens og kunnskap blir opphøyet til den øverste dommer som skal vurdere, sortere og kritisere Bibelordet. I vitenskapens navn løftes den historiske harmløse Jesus opp som et snilt og velmenende menneske som passer inn i vår tid som hånd i hanske. I begge disse åndsretninger har de samme fundament. De opphøyer enten sin opplevelse eller sin tanke over Bibelordet. Glemmer å gå til den virkelige kilden der en møter den sanne og levende Gud, i Guds Ord, i Bibelen. Fjelltun en BIBEL-skole I motsetning til både svermeriet og rasjonalismen vil Fjelltun stå for en glad og frimodig bekjennelse av Bibelens budskap. Her finner vi alt som en kristen behøver å kjenne og erfare for å bli et Guds barn. Her ligger hovedvekten i vår undervisning og skoleår. I møte med Bibelen får du høre Guds stemme og erfare kraften i dette ordet. Et ord som kan forandre liv, gi ny start og gi deg et møte med den levende Jesus. Gjennom Bibelen leder, bevarer og utruster Gud sitt folk. Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand. Sal 119, Fjelltunglimt 02/10

15 Oppslagstavla Avslutningsfest for Bibelskolen: Fredag 4. juni Programmet for elevstevnet 19. og 20. juni 2010 Lørdag 19. juni: Søndag 20. juni 12.00: Middag 09.00: Frokost 13.00: Bibeltime ved Odd Geir Norland 11.00: Formiddagsmøte. Årsmøte i elevlaget Tale og sang ved Johnny Vågen 15.00: Samlinger for 5, 10, 15, 20, Kollekt til skolen. 25 og 30 års jubilanter 13.00: Middag med avslutning 17.00: Fotografering 18.00: Festsamvær. Tale ved Jan Helge Aarseth. Frie vitnesbyrd. Kollekt til skolen. Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å komme. Vi gratulerer Fodt: Manuela (ansatt på Fjelltun), Harald og Benita Doreen har blitt stolte foreldre og storesøster til Filmon Isaak Venneringen Forlovet: Anbjørg Medhaug ( ) og Øyvind Østebø Biwen Chen og Einar Christian Drange (08-09) Fast givertjeneste Venneringen Gift: Irene Apeland (07-08) og Rune Fjetland Maria Weckstrøm og Geir Holsen (92-93) Grethe Øgreid (04-05) og Bjørn Ravnås (99-00) Elisa Skretting (h. 98) og Gunleiv Garpestad Brit Olsen (04-05) og Mangor Bårdsen Gabriela Mercado og Knut Sigurd Habostad (05-06) Ei opplysning som me ikkje har fått med i Glimtet er kor mykje som kom inn knytt til innsamlingsaksjonen for studentheimskjøknane. Rekneskapet seier: Gaver øremerka bord, stoler, kjøkken i studentheimen: Kr , Totalt 2009 Per Per Hjarteleg takk til alle som gir så raust til Fjelltun Bibelskule. Gjennom dykkar hjelp og Guds velsigning greier me å driva skulen i balanse. Me har det ikkje romsleg, men har det me treng til den daglege gjerninga. Takk til Gud. Det er Herrens velsigning som gjer rik, og eige strev legg ingenting til. Ordt 1O,22 Fjelltunglimt 02/10 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. Ny fjelltun.no Bibelskolen har i vår fått ny nettside. Den forrige ble etter hvert hentet inn av alderen både på utsiden og i det tekniske. Den nye siden gir oss mange nye muligheter med tanke på å kunne publiserer artikler, bilder og bibelstoff. Hovedinnholdet vil fortsatt være et vindu inn til hverdagen på skolen. Her kan du lese og se mye fra det som rører seg. Vi håper også å kunne styrke den delen som går mer direkte på bibelopplæringen. Under menyen ressurser ønsker vi å legge ut nyttig materiell til den enkelte bibelleser. Den gamle nettsiden er fortsatt tilgjengelig. Du finner den helt nederst på siden under linken Gamle fjelltun.no. Noe som også er helt fornyet er søkefunksjonen som finnes til høyre på hovedsiden. Vi håper du finner nettsiden nyttig. Gi gjerne tilbakemelding til om det er noe du savner eller mener skulle vært annerledes.

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 K u r s e n d r i n g - S m i t t e n d e g l e d e - I G u d s s k o l e - U t m e d e v a n g e l i e t - S p e n n e n d e v a l g f a g - F o r n y e l s e i k l a s s

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer