Home-Manager Betjeningsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Home-Manager Betjeningsveiledning"

Transkript

1 Home-Manager Betjeningsveiledning Copyright: Moeller Electric

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Sikkerhetsinstruks Hensikt Om dette dokumentet Home-Manager Betjening OK tast Piltaster End tast Info tast Manuell betjening Display Struktur på en hovedside Hovedsider Brukermeny Driftsmodus Rom Hvordan justere tidsprofil og temperaturnivåer Innstillinger Tidsprogram Ukeprogram Syklisk program Årsprogram Scenarier Dato + Tid Feriedag Ferietidsrom Driftstimer, energiforbruk, energibalanse Kontrast Notisbok Versjon Batteristatus...21 Moeller Electric AS 3

4 1 Innledning 1.1 Sikkerhetsinstruks Dette dokumentet inneholder viktige advarsler og sikkerhetsinstrukser som må leses og følges av brukeren. Feilfri drift på Home-Manager kan bare garanteres når disse instruksene følges fullt ut. 1.2 Hensikt Home-Manager er utviklet for bruk in private hjem og midre kontorbygg; den er ikke beregnet for bruk i industrielle automasjonssystemer. Home-Manager kan styre og regulere varme, kjøling, ventilasjon, belysning og solavskjerming med sine egne programmer. I tillegg er det mulighet for flere kommunikasjonsfunksjoner og muliggjør drift basert på sensorteknologi. Advarsel: Siden overføringen av radiosignaler er basert på en ikke-eksklusiv kommunikasjonskanal kan det ikke garanteres mot at Home Manager blir eksternt påvirket ved overføring av signaler. På grunn av dette må Home-Manager ikke brukes til å styre komponenter med sikkerhetsrelaterte funksjoner, som eksempelvis nødstopp eller nødoppkall. Garantiansvar opphører for installert utstyr som ikke samsvarer med produktets hensikt eller der advarsler og sikkerhetsinstrukser ikke blir respektert eller fulgt. 4 Betjeningsveiledning

5 1.3 Om dette dokumentet Denne betjeningsveiledningen er beregnet på brukeren og beskriver betjening og menystrukturen i Home Manager. Kontakt en kvalifisert elektriker for all montasje, installasjon og konfigurasjonsbehov, eller om enheten skal flyttes eller fjernes. Ukyndig installasjon eller konfigurasjon kan ellers medføre skade på personer og eiendom. Moeller Electric AS 5

6 2 Home-Manager 2.1 Betjening Home-Manager betjenes ved bruk av piltaster og aksjonsknapper på betjeningspanelet. OK tast Piltaster End tast Info tast 6 Betjeningsveiledning

7 2.1.1 OK tast Et kort trykk på OK tasten leder deg til menyen for den valgte hovedsiden. I tillegg vil et kort trykk på OK knappen mens du er i menyene enten la deg velge verdien du ønsker å endre, eller bekrefte og akseptere den verdien du har forandret. Ved å trykke OK knappen i mer enn 2 sekunder vil du komme til brukermenyen Piltaster Med piltastene høyre/venstre kan du bla mellom hovedsider. Med piltastene opp/ ned kan du forflytte mellom menypunktene eller endre verdier og innstillinger End tast End tasten brukes for å avslutte aktuell undermeny og for å gå tilbake til forrige meny eller til hovedsiden Info tast Bruk Info tasten for å åpne Info-siden. Denne siden vil vise deg hva som er på siden eller i den menyen du har valgt. I tillegg gis det informasjon om hvordan man utfører en handling og hvordan man endrer verdier. 2.2 Manuell betjening Hver av hovedsidene viser utganger (som lys, persienner, pumper, etc. ) og innganger (som temperatursensorer, vinduskontakter, vind og regnsensor, etc.). Moeller Electric AS 7

8 Når du går inn på en hovedside med et kort trykk på OK tasten, vil piltastene kunne brukes for å markere en utgang. For å velge utgangen trykkes OK knappen, og for å betjene utgangen manuelt fra panelet brukes opp/ned- knappene. Merk: Status (verdi) på en inngang kan ikke endres fra fronten. Fungerer som trykknapp 8 Betjeningsveiledning

9 Aktuator Bryteaktuator (f.eks. pumpe, ventilasjon, etc.) Kort trykk Trykknapp opp/ned Enhet på/av Betjening Langt trykk Trykknapp opp/ned Enhet på/av Dimme-aktuator Lys på/av Lys lysere/mørkere Persienneaktuator Åpne/lukke lameller og stopp Kjør opp/ned persienner Analog aktuator enhet på/av Øke/minske verdi Moeller Electric AS 9

10 2.3 Display Home-Manager er utstyrt med et LCD-display som gir mulighet til å vise informasjon i form av individuelle hovedsider eller menyer Struktur på en hovedside < - Stue -> Stue markise STOPP Dimmer POS LYSERE Lys bad PÅ Scenario MIDDAG Stue vindu LUKKET Felles AV Utetemp Stue PÅ Alt OK :00 AUTOMATIK Overskriften i displayet viser tittelen på hovedsiden og pilene viser retningen du kan bla til andre sider fra gjeldende side). 10 Betjeningsveiledning

11 Hovedområdet viser informasjon og status for sensorer, aktuatorer, varme/kjøling (status på innganger og utganger). Eksempler: Innganger Temperatursensor (ute- temperatur, romtemperatur, kjeletemp., etc.) Vinduskontakt Vind/regn-sensor Utganger Bryteaktuator (lys, pumper, ovner, ventilasjon, etc.) Dimmeaktuator (lys) Persienne-aktuator (persienner, markiser, etc) Bunnlinjen viser gjeldende dato og tid, gjeldende driftsmodus for varme/kjøling (Automatikk, etc.). Moeller Electric AS 11

12 3 Hovedsider Hovedsidene viser status på de forskjellige inn- og utganger. Herfra kan du også betjene utgangene manuelt (forutsatt at elektrikeren har klargjort dem for manuell betjening). NB: Siden elektrikeren setter opp hovedsidene individuelt etter brukerens ønsker, vil sidene avvike fra eksemplet under. < - Stue -> St markise Dimme POS Bad lys Scenario Stue vindu Felles STOPP LYSERE PÅ MIDDAG LUKKET AV Utetemp Stue PÅ Alt OK :00 AUTOMATIC Innganger og utganger for utvalgte funksjoner og deres relevante status Viser situasjon Gjeldende driftsmode for varme/kjøling 12 Betjeningsveiledning

13 4 Brukermeny Home-Manager er laget slik at et langt trykk på OK tasten (2 sekunder) vil gi deg mulighet til å gå inn i brukermenyen hvor du finner en oversikt over alle under-menyene: Driftsmodus Rom Innstillinger Tidsur Scenarier Dato + Tid Feriedag Driftstimer Energiforbruk Energibalanse Kontrast i blidet Notisblokk Versjon Batteristatus Ferietidsrom Når du kaller opp brukermenyen vil du først ble bedt om å taste brukerkoden. Du er nødt til å taste riktig brukerkode for å komme inn på menysiden. Standard brukerkode er 4711, eller den kan være definert av elektriker ved idriftsettelse. NB: På grunn av forskjellige konfigurasjoner fra anlegg til anlegg kan det være at ikke alle menyvalgene eller undermenyer er tilgjengelige. Eksempel; hvis det ikke er definert noe tidsur vil menyvalget heller ikke vises. Tilbake End-knappen avslutter den undermenyen du er inne på og går tilbake til overordnet meny eller til hovedsiden. Moeller Electric AS 13

14 4.1 Driftsmodus I menyen Driftsmodus kan du velge driftsmodus for oppvarming/kjøling for enten hele anlegget eller for individuelle rom. Automatikk Dag Natt Frostsikring Sommer AV Når du velger denne driftsmodusen, vil tidsprofilen definert i menyen Rom bli brukt for den aktuelle dagen. Med denne driftsmodusen vil temperaturen reguleres i henhold til valgt Komforttemperatur definert i menyen Rom. Med denne driftsmodusen vil temperaturen reguleres i henhold til valgt Natt-temperatur definert i menyen Rom. Med denne driftsmodusen vil temperaturen reguleres i henhold til valgt Frosttemperatur definert i menyen Rom. Med denne driftsmodusen vil temperaturregulering være deaktivert mens varmtvannsbereder fortsetter å være aktiv. I denne driftsmodusen vil temperaturreguleringen være avslått. OBS! Frostbeskyttelse er heller ikke aktiv! 14 Betjeningsveiledning

15 4.2 Rom I menyen Rom kan du justere de respektive tidsprofilene og temperaturnivåene for varme/kjøling for de rommene som er definert Hvordan justere tidsprofil og temperaturnivåer Stue KOPIER.. Mandag KOPIER DAG... Fra kl 06:00 til 22:00 => Komfort Fra kl 00:00 til 00:00 => Komfort Fra kl 00:00 til 00:00 => Komfort Komfort: 26.0 Gr Natt: 18.0 Gr Standby: 20.0 Gr Frost: 8.0 Gr ALT KLART? NEI? => TRYKK <INFO>! Temperaturnivåer Tidsperioder (og temperaturnivå som gjelder for tidsperiodene) UKEDAG KOPIERE Moeller Electric AS 15

16 Temperaturnivåer OBS!: Vær oppmerksom på at temperaturinnstillinger som er for høye eller for lave kan forårsake overoppheting eller utilstrekkelig oppvarming av rommene. Her justerer du ønsket temperatur for hvert av temperaturnivåene Komfort, Standby, Natt og Frost. Tidsperioder Her kan du legge inn individuelle tidsprofiler for hver ukedag for hvert av rommene som er konfigurert. Merk: Tidsprofilene som er lagt inn her vil bare være aktive så lenge driftsmodus Automatikk er valgt. Du kan legge inn opp til tre tidsperioder for hver dag og bestemme om temperaturnivåene skal være Komfort eller Standby. Tidsrom som ikke er definert vil automatisk bli Natt. Ukedag Her kan du forflytte deg mellom de forskjellige ukedagene ved å bruke OK tasten og piltastene og deretter definere en egen tidsprofil for hver dag. 16 Betjeningsveiledning

17 Kopier Kopier dag Med denne funksjonen kan du kopiere tidsprofilen fra en annen dag som du har definert tidligere. Kopier Med denne funksjonen kan du kopiere tidsprofilen fra et annet rom. 4.3 Innstillinger Her finnes det noen innstillingsmuligheter som kan gjøres for Home-Manager forutsatt at elektrikeren har lagt inn relevante funksjoner for dette. 1) Endre varmekurve for shuntventilen 2) Telefonnummere 3) Antall ringesignaler 4) Passord 5) Sommertid 4.4 Tidsprogram I denne menyen kan du justere tidsstyringen for utganger eller deltagere som er konfigurert med dette (utendørs belysning, lys i akvarium, etc.). Merk: De enkelte tidsprogrammene (ukeprogram, syklisk program og årsprogram) er linket sammen, slik at hvis det er definert et års- og et ukeprogram i samme vindu, vil ukeprogrammet bare fungere i det tidsrommet som er definert i årsprogrammet. Moeller Electric AS 17

18 4.4.1 Ukeprogram Her kan du justere en egen tidsprofil for hver ukedag for deltagere som er definert med tidsstyring. Du kan definere opp til tre tidsperioder for hver dag. I tidsrom som ikke er definert i disse tidsperiodenevil deltagerne slås av. Lys KOPIER ALLE TIDER Mandag KOPIER DAG slå på fra kl 21:00 til 22:00 slå på fra kl 00:00 til 00:00 slå på fra kl 00:00 til 00:00 Ukeprogram LÅST ALT OK? NEI? => TRYKK <INFO>! Tilkoble/frakoble ukeprogram Tidsperioder Ukedag Kopier 1) Kopier dag: Kopierer tidsprofilen definert i en dag for å bruke den i en annen ukedag 2) Kopier alle tider: Kopierer ukeprogrammet for en funksjon til en annen 18 Betjeningsveiledning

19 4.4.2 Syklisk program Her kan du justere sykliske tidsprofiler for utstyr som er konfigurert med dette. Eksempel: Fra kl 16:00, skal modulen slås på i 5 minutter hver 2. time Årsprogram Her kan du justere et årsprogram for komponenter som har blitt konfigurert med dette. Årsprogrammet tillater deg å begrense ukeprogrammet eller det sykliske programmet til en utvalgt periode (f.eks. fra 01 juni 2006 til 01 juli 2006). 4.5 Scenarier Denne menyen inneholder funksjonen for å endre scenarier som har blitt konfigurert. I undermenyen for de enkelte scenariene kan du justere alle forhåndsdefinerte funksjoner (som elektrikeren har lagt inn) for et scenario etter dine ønsker (lysnivå, tidsforsinkelse, etc.) forutsatt at elektrikeren har frigitt denne muligheten for deg. 4.6 Dato + Tid Her kan du endre ukedag, dato og klokkeslett. 4.7 Feriedag Her kan du legge inn inntil to feriedager hvor oppvarming av rommene begrenses til temperaturnivå definert for Natt. Moeller Electric AS 19

20 Merk: Definerte feriedager vil kun behandles for oppvarming eller kjøling i et rom eller hele anlegget så lenge driftsmodus Automatikk er valgt. 4.8 Ferietidsrom I denne menyen kan du legge inn et ferietidsrom hvor oppvarming/kjøling av rommene begrenses til temperaturnivå definert for Frost. Siste dag i det valgte ferietidsrommet vil temperaturen økes til nivå for Natt. I tillegg har du mulighet til å aktivere ferieinnstillingen kun for utvalgte rom eller for hele installasjonen. Merk: Definerte ferietidsrom vil kun behandles for oppvarming eller kjøling i enkeltrom eller hele anlegget så lenge driftsmodus Automatikk er valgt 4.9 Driftstimer, energiforbruk, energibalanse Driftstimer Menyen viser driftstimene for utstyr som er konfigurert for å måle dette (utført av elektrikeren), slik som kjele, varmepumpe, lamper, etc. Energiforbruk Her kan du vise aktuelt energiforbruk (denne dagen) så vel som energiforbruket de siste syv dagene i en komplett installasjon. 20 Betjeningsveiledning

21 Energibalanse I menyen Energibalanse kan du se energiforbruket for o Faktisk uke o Forrige uke o Faktisk måned o Forrige måned o Faktisk periode (kalenderår) o Forrige periode (kalenderår) 4.10 Kontrast I denne menyen kan du justere kontrasten i LCD-skjermen Notisbok I menyen Notisbok kan du vise alle meldinger som elektrikeren eller serviceteknikeren har lagt igjen til deg. Eksempel: Service på anlegget 25. mars Versjon Her finner du informsajon om versjoner av programvare og maskinvare, serienummer og innvendig temperatur Batteristatus I denne menyen kan de se batteristatus for komponenter som er koblet opp mot Home-Manager (batteridrevne sensorer). Moeller Electric AS 21

22 Last ned brukerveiledningen i et annet språk fra følgende hjemmesider: DE AT NO SE CZ PL RO HU RUS FR IT GB NL Moeller Electric AS Postboks 244 N-2021 Skedsmokorset Tel: Fax: \\SNO99A01\Home\kvitbeba\Byggautomatisering\Xcomfort\Home Manager\Brukerveiledning\HM_Betjeningsveiledning_n.doc

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKSJONSBOK AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHETSBESTEMMELSER Les denne veiledningen før bruk av Airmaster-ventilasjonsanlegget.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer