Miljørapport for Kongsten barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport for Kongsten barnehage"

Transkript

1 Miljørapport for Kongsten barnehage Fakta om barnehagen Barnehagen har barn fra 3 6 år. Det er to avdelinger: Vindebroa og Vollporten. Det er 8 ansatte / 7,2 årsverk. Bygget er på 315 brukskvadratmeter. Barnehagen har vaktmester ca. en time per uke. Barnehagen ligger på grensen mellom et bolig- og et industriområde. I mars/april -05 åpner barnehagen en ny avdeling i sentrum. Dette skal være en åpen barnehage, og er inkludert i Miljøfyrtårn-arbeidet. I miljøgruppa sitter: Anne-Mette Nyegaard Hansen - Virksomhetsleder Trine Olavesen Vollporten og verneombud Lise Mikalsen Vindebroa Generelt Barnehagen har tre ressurspersoner som har gått 5 dagers miljøkurs. Miljøarbeidet er nedfelt i årsplanen. Barnehagen har en fast turdag hver uke, og sin Hundremeterskog to steder: Gangsrød og Gudeberg. Til påske klekker barnehagen kyllinger. Kongsten barnehage har følgende miljømålsetting: Alle barn og voksne skal delta i miljøarbeidet. Vi jobber for å spare ressurser og for å ha et trivelig arbeidsmiljø! Foreldrene informeres om Miljøfyrtårn-arbeidet på flere måter: Gjennom skriftlig info. På førstkommende foreldremøte deles Miljøsteget og God start ut. I den månedlige foreldrekaffen serveres rettferdig kaffe. Termokanner er merket med Max Havelaar-merket. Arbeidsmiljø for voksne og barn Kongsten barnehage var tidlig ute med å starte sitt HMS-arbeid. De føler de har god kompetanse på området, og alle ansatte er med på rutiner knyttet til HMS-arbeidet. For eksempel involveres alle ansatte i den daglige sjekken av sikkerheten på uteplassen. Verneombudet har fått satt av en hel arbeidsdag hver 6. uke til å drive HMS-arbeid.

2 HMS tas fast opp i personalmøter og på plandager. Den siste tiden har imidlertid barnehagene i Fredrikstad måtte halvere disse arenaene for informasjon pga dårlig økonomi. HMS-saker og Miljøfyrtårn-informasjon må derfor i stor grad også tas i det daglige for eksempel gjennom oppslag. Men for at alle ansatte skal ha et eierskap til disse temaene, settes det fortsatt av tid på de plandagene / personalmøtene som gjenstår til toveis kommunikasjon om HMS og Miljøfyrtårn. Virksomhetsleder har medarbeidersamtaler med alle ansatte en gang i året. Barnehagen har regulerbare stoler med hjul til påkledningssituasjoner. Barnehagen har hatt personalmøte med fysioterapeut som veiledet i løfteteknikker, og deltar i HERA-prosjektet. Barnehagen har ventilasjonsanlegg, og lufta oppleves som god. Det er årlig sjekk på ventilasjonsanlegget. Det er foretatt radonmåling (1997) hvor det ble målt lave verdier, mindre enn 50 Bq/m3. (Tiltaksgrensen er 200 Bq/m3.) Barnehagen har daglig sjekkrutine av lekeplassen hver morgen, og det er gode rutiner for avviksrapporteringen. Teknisk Drift foretar årlig kontroll av sikkerheten på uteplassen. Barnehagen antar at den har følgende status i forhold til trykkimpregnerte materialer i lekeappareter: En sandkasse med impregnering er fjernet En sandkasse med noe man regner med er den gamle impregneringen brukes Alle andre lekeapparater er nylig satt opp etter forskriftene Barnehagen har kompetanse på å drive mini-trim, og det har vært gjennomført en periode med suksess. Barna var også med. I august skal to ansatte skal læres opp i å lede minitrimmen. Tanken er at minitrimmen skal skje to ganger i uka. Det har vært foretatt måling av kvaliteten på uteluften (svevestøv) på bakgrunn av at barnehagen ligger i et boligområde uten stor veitrafikkpåvirkning, men med forurensning fra nærliggende industri og vedfyring fra boligoppvarming µg PM10 / m3 luft mm nedbør nedbør (mm), Rygge flystasjon PM10, døgnmiddel Grenseverdi i forskrift Folkehelsas veil. verdi Tabell 1. M 10 -målinger ved Kongsten barnehage i perioden 17. november januar 05.

3 Av figuren ser vi at svevstøvkonsentrasjonene varierer med nedbørsintensitet. Overskridelser av norm- og grenseverdier i denne måleperioden fremgår av tabell 2. Grenseverdi i forskrift SFTs veil. verdi Antall overskridelser 2 4 Overskridelser i prosent 5 11 Tabell 2. Overskridelser av grenseverdier svevestøvmålinger ved Kongsten barnehage Det er usikkert hvor mange av lekeapparatene i Kongsten barnehage som er laget av det trykkimpregnert treverket som ble forbudt å selge for noen år siden. Inntrykket i Fredrikstad kommune generelt er at mye er skiftet ut - men det finnes noe gammelt igjen også. Miljøfyrtårn-prosessen i Kongsten og Bjørneklova har ført til at det har blitt sendt en utfordring til Fredrikstad kommunes uteromsgruppe. Gruppa vurderer å sette i gang en kartlegging av hvor den gamle typen impregnering finnes, og i hvilket omfang. Deretter må muligheten for å skifte ut denne typen lekeapparater/sandkasser vurderes. Mat Kongsten barnehage er i gang med utvikling av matservering. Per i dag gjøres følgende: Barna har med frokost Lunsj serveres. Dette er brød og pålegg fire ganger i uka og varm mat en gang i uka. Til alle brødmåltider serveres også grønnsaker. Senere på dagen serveres frukt som barnehagen kjøper inn. Følgende ting kjøpes inn: Melk TINE. Leveres Frukt Skovli. Leveres en gang i uka. Bra kvalitet, lite svinn. Mel Asko / Rimi Pålegg Asko leverer Kaffe til foreldre Barnehagen er bevisst på å velge bort sukker: Sjokoladepålegg serveres aldri, syltetøy sjelden. Kaker serveres på bursdager, og noen ganger når barna har bakedag. Når barnehagen baker selv, velges det litt sunnere kaker som gulrotkake og lignende. Når det grilles, er barnehagen bevisst på ikke alltid å velge pølser. Noen ganger er det mais, bananer osv. Det har vært arrangert en plandag der sunt kosthold var tema. Denne var en suksess, men personalet føler de trenger mer kunnskap om sunt kosthold. Barnehagen har i løpet av Miljøfyrtårn-prosessen: Gått over til grovere brød Begynt å kjøpe økologisk melk og økologisk mel. Dagens leverandør av frukt leverer ikke økologiske varer. Det blir for dyrt for barnehagen å gå over til å kjøpe kun økologisk frukt av en annen leverandør. Begynt å kjøpe rettferdig kaffe til foreldrekaffen

4 Barnehagen har fokus på rutiner for god mathygiene, og fremhever særlig at de holder et jevnt fokus på disse tingene: Minne hverandre på håndvask før matlaging. Alle har ansvar for å fylle på med tørkepapir, slik at det blir lettvint å vaske seg. Oppvaskemaskinen fungerer godt, men alle må bli flinkere til å skylle av rester før servise settes inn Minne hverandre på at de grønne skjærebrettene er til frukt, de grå til andre ting. Alle må være påpasselige med å bruke hansker under mattilbereding hvis man har sår. Det skal kjøpes inn flyttbart termometer som brukes til jevnlig å kontrollere temperaturer i kjøleskap og frys (Det skal være ca. 4 grader i kjøl og -18 i frys) Det er også viktig å være bevisst på i hvilken kjølesone man plasserer hvilken type mat. Alle må sjekke datoer på mat som skal serveres. Bokser som brukes til matoppbevaring / pålegg, må vaskes mellom hver gang de fylles på Fredag skal være ryddedag for å kaste rester, ting som går ut på dato osv. Alle må være flinke til å merke det som legges i frysen med innhold og dato. Det er hengt opp en liste over fryseren med hvilke varer som tåler å fryses hvor lenge. Barnehage er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. (Se vedlegg.) Innkjøp av andre ting enn mat Barnehagen er bundet opp til å bruke de leverandører som kommunens innkjøpsavdeling gjør avtaler med. Innkjøpsavdelingen vektlegger til en viss grad miljøaspektet ved leverandører og produktene deres ved utvelgelsen. Det hender at de valgte leverandørene kan levere ulike produkter som dekker samme behov. I slike tilfeller er barnehagen bevisst på å etterspørre miljømerking. Dette kan gjelde produkter som kopipapir, toalettpapir, tørkeruller og lignende. Barnehagen bygger seg opp et bevisst forhold til miljømerking og har hengt opp oppslag som skal være bevisstgjørende. Når det gjelder renholdsprodukter, er det renholders virksomhet som kjøper inn dette. Barnehagen bruker kun giftfrie tusjer og fargestifter. Når barnehage kjøper inn varer som inneholder kjemikalier, bes det om produktdatablad. Leverandører som ikke kan levere det, ønsker ikke barnehagen å bruke. Det brukes ingen form for sprøytemidler. Barnehagen bruker til en viss grad ting fra naturen som leker. Men barnehagen ønsker å bli bedre på dette. Det tas opp med personalet på plandag i august hvilke grep man kan ta for å bli bedre. Høstbilde av blader Energi Barnehagen hadde i 2004 et årsforbruk av energi på kwh. Dette gir et årsforbruk per kvadratmeter på 251 kwh. Dette er vesenlig høyere enn norsk standards normtall (140 kwh/m2). Det høye forbruket er rapportert til Teknisk Drift, og dette har ført til at barnehagen nå blir tatt med i kommunens energioppfølgingsprogram. Følgende energibesparende installasjoner og rutiner finnes:

5 Ovner er termostatstyrte, uten nattsenking Det er foretatt et prisoverslag av elektriker på installasjon av nattsenking og sentralt driftsanlegg. Man prøver å holde en temperatur på 21 grader. I rutinene for senvakten står det at alle panelovner sjekkes før man går hjem. Disse skal stå på 20 / 21 grader. Det er ikke oppvarming gjennom ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsanlegget sjekkes årlig. Det er varmekabler på bad og i gangen. Her holdes det en høyere temperatur pga skifting og tørking av klær. (ca 24 grader) Det er utvendig varmekabel i trappa. Denne brukes lite, og står aldri på over natten. Det er fotoceller på alle utelys, unntatt lyskasteren som tas av manuelt. Denne har en sikkerhetsfunksjon i forhold til opphold på lekeplassen på kveldstid. Innendørs er det lysstoffrør. (Kun en glødelampe.) Varmtvannstanken må stå på full effekt for å ha høy nok temperatur til å dekke varmtvannsbehovet. Ansatte er flinke til å slå av lys. (Men som de fleste andre steder kan man bli enda litt flinkere til dette!) Klistremerker med Slukk lyset når du forlater rommet er derfor hengt opp overalt. Det luftes kort og effektivt! De ansatte er flinke til å skru av strømmen på elektrisk apparater som ikke er i bruk. Det hender at det luftes litt for lenge på toalettet. Det er satt opp en oppfordring om å lukke vinduet. Følgende inneklima/enøk-tiltak er etterspurt fra TD: Prisoverslag fra elektriker på nattesenking og bevegelsessensor på lyskasteren ute Barnehagen ønsker hyppigere tilbakemeldinger om strømforbruket, for eksempel månedsvise søyler, slik at dette kan brukes pedagogisk overfor barna. Barnehagen ønsker skriftlig dokumentasjon på sjekk av ventilasjonsanlegget Transport Ved utflukter bruker barnehagen stort sett kollektivtransport, maxitaxi og ferge. Barnehagen har lite behov for transport, det er stort sett gangavstand til det meste. Nærområdet brukes når barnehagen er på tur den faste turdagen i uka. Barnehagen har tidligere vært med på sykle-til-jobben kampanjen. To av de ansatte er flinke til å kjøre sammen de ukene de har samme vakt (annenhver uke). Barnehagen får levert det meste av det de trenger av varer. Når det skal handles i nærbutikken, gjøres dette stort sett som en tur der man tar med barna. Man er ganske bevisst på å unngå å svippe i butikken med bilen. Det er ingen problematikk knyttet til foreldre-biler som står på tomgang. Avfall Avfallsminimering: Barnehagen har mulighet for å motta papir og formingsmateriell av bekjente og foreldre. Barna bruker matboks. Personalet vurderer å begynne. Barnehagen har en plastposesamler hvor posene blir brukt om igjen. Barnehagen har noen handlenett til bruk i butikk.

6 Barnehagen ønsker ikke at barna skal måtte bruke ark på begge sider i tegne-situasjoner. Tegningen er jo et produkt barnet er stolt av! Men det er greit å bruke brukte / ferdige ark til klippe-trening osv. Dessuten er de voksne positive til å bruke arkene som barna er ferdige med. De finnes to papirsorteringer på avdelingene: En til helt ferdige ark som skal gå i papircontaineren. Og en med halv-brukt ark som personalet kan bruke til kladding og lignende. Disse er merket med foto slik at det er lett for barna å følge opp. Halvbrukte ark samles for seg..og ferdige, krølla ark for seg! Kopimaskinen er ikke tilrettelagt for tosidig kopiering. Det er laget en oppskrift som henger over kopimaskinen om hvordan man får til tosidig kopi. Her er det også tatt med en oppfordring om å være bevisst på å ta riktig antall kopier. Barnehagen er i en fase der den slutter å bruke engangsservice ved større tilstelninger. Nå kjøpes det inn flere kopper og glass. Dette er det praktisk mulig å få til nå, fordi man har kjøpt en vaskemaskin som går raskere enn den gamle. Det som brukes av engangsprodukter i barnehagen er stort sett bare engangshansker ved bleieskift og blodsøl. Barnehagen har sluttet å bruke porsjonspakninger med smør og pålegg. Barnehagen mottar lite reklame i posten. Men reagerer av og til på for mye emballasje på ting som kjøpes inn. Barnehagen skal fremover bli mer bevisst på å si ifra til leverandører når det blir for mye unødig emballasje. Kildesortering: Barnehagen komposterer i to kompostbinger. Følgende tiltak gjøres for å sikre at komposteringen går greit: Den ene bingene stenges slik at bare en av dem er i drift. Da går prosessen bedre. Alle oppfordres til å bli flinkere til å dele opp store matrester før de kastes slik at nedbrytningen går fortere. (Lise informerer) Personalet gis en kjapp oppfriskning i forhold til de praktiske rutinene knyttet til komposteringen. (Lise ansvarlig) Barnehagen har bringebær og plommetre som nyter godt av komposten. Barna er med og gjødsler, og får glede av resultatet i form av god avling. Barnehagen har tidligere prøvd seg på kjøkkenhage. Dette var ikke noen suksess, bl.a. fordi barnehagen er stengt i tre uker når vanne- og lukebehovet er stort. Papir, drikkekartonger, glass og metall sorteres også. Men man kan bli flinkere til å involvere barna i sorteringen, samt vasking og bretting. Renholderne informeres jevnlig om at papir og restavfall ikke skal blandes. Det er også oppslag på alle søppelbøttene for å forhindre sammenblanding.

7 Store og små samarbeider om kildesorteringen! Estetikk Barnehagen har daglige rutiner på å holde uteareal og inngangsparti ryddig. De har også Rusken aksjon rundt eget området. Miljøtiltak i åpen avdeling I sentrum har Kongsten barnehage nylig startet opp en åpen avdeling. Åpen barnehage har integrert miljøtiltak i driften allerede fra starten av, og vil etter hvert som avdelingen kommer inn i ordinær drift fortsette å holde fokus på miljø. I åpen barnehage når man foreldrene veldig direkte ettersom de hele tiden er tilstedet sammen med barna sine. Slik blir avdelingen en viktig arena for miljøinformasjon og gode miljøvaner. Foreløpig gjøres følgende: Åpen barnehage kildesorterer: Papp/papir, drikkekartong, matavfall og restavfall. Foreldrene er med på kildesorteringen og de ulike dunkene er godt merket. Det serveres rettferdig kaffe og økologisk melk. På bakedager brukes økologisk mel. Åpen barnehage er bevisste på sunt kosthold og søker å gi foreldrene kunnskap om dette. Det registreres allerede at foreldrene har med seg sunne alternativer i matpakka. De bidrar også med frukt til fruktfat som settes frem ved måltidene. Inneklimaet i lokalene oppleves som gode av de ansatte. Det er planer om å: Informere om åpen barnehages miljøsatsing i infobrosjyre som lages sommeren -05 Profilere brosjyrene Miljøsteget og Grønn Start i lokalene

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Rapport IS-2134 Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Publikasjonens tittel: Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Utgitt: Desember 2013 Publikasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små

Årsplan. Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små Årsplan Helgelandsmoen barnehage 2014 Trygt og godt for store og små 1 Innhold Innhold 2 Innlending 3 Historie Sykestua 1868 4 Avdelingene 5-6 Lovverk, rammeplan og årsplan 7 Lokal rammeplan 8 Visjon,

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer