Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Finnmark skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanning i Finnmark

2 INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER STYRELEDEREN HAR ORDET STYRET ADMINISTRASJONEN UTVIKLINGEN AV AKTIVITET FINANSIERING PROGRAMMER OG AKTIVITETER I 2010 BALANSE 2010 Småskoletrinnet trinn Ungdomsskoletrinnet trinn Videregående skole Høgere utdanning Støtteprogrammer for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter Nettverk STYRETS BERETNING REVISJONSBERETNING 2010

3 STYRELEDER HAR ORDET Styret viser til årsberetning og mener denne gir et godt bilde av UE Finnmarks virksomhet. Både i fht økonomi og aktivitet var et år preget av utfordringer i tilknytning til finansiering og økonomi. UEF er imidlertid nå kommet inn i en god prosess på det økonomiske området. Vi har fått gjennom viktige langsiktige avtaler, samt gode signaler om fortsatt finansiering fra andre sentrale aktører. Styret er opptatt av at alle kommunene i Finnmark bør være representert med UE aktivitet. Målsettinger og tiltak for å lykkes på dette området er forankret i den nye strategiplan for UE Finnmark. Strategi 2014 er et godt redskap for det videre arbeid med entreprenørskap i Finnmarksskolen. Tilslutt vil styret Ønsker styret å rette en takk til daglig leder og de ansatte i Ungt Entreprenørskap Finnmark for god innsats i året som har gått. Styret ønsker og å takke samarbeidsparter og andre støttespillere. Harald Larssen styreleder

4 GENERELLE OPPLYSNINGER FAKTA Ungt Entreprenørskap Finnmark ble formelt stiftet 12. juni UE Finnmarks administrasjon ligger i Vadsø. DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Finnmark. MILJØ Arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. Langtidssykefraværet og korttidssykefraværet er 1,6 %. Ungt Entreprenørskaps virksomhet skader ikke eller påvirker det ytre miljø. STYREMØTER Ungt Entreprenørskap Finnmark har avholdt 4 styremøter i løpet av MÅL OG STRATEGI Ungt Entreprenørskap Finnmark er medlem i landsforeningen Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger sitt arbeid på nasjonale mål og strategier. Ny strategiplan for perioden er under utarbeidelse. Ungt Entreprenørskap Finnmark skal ikke drive kommersiell virksomhet LIKESTILLING Administrasjonen består av 75% kvinner og 25% menn Styret består av 60% menn og 40% kvinner Styreleder er mann, dagligleder er kvinne

5 STYRET I UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK Styremedlemmer : Harald Larssen Veolia Miljø Styreleder Bernt Aksel Jensen Øst-Finnmark Regionråd Anita E. Nilsen Rica Vadsø Kai Lund Innovasjon Norge Finnmark Per Øyvind Voie Finnmark Fylkeskommune Varamedlemmer: Frank Bakke Jensen Nils Roger Simensen Siren Somby Gunn May Olsen Magny Bakken Båtsfjord Reiseservice / Stortinget ProBarents NHO Finnmark SpareBank1 Nord-Norge Utdanningsforbundet Valgkomite : Lone Hegg Kreativ Industri Leder Wenche Pedersen Blått Blikk Media Ole Håkon Haraldstad Finnmark fylkeskommune

6 ADMINISTRASJONEN Daglig leder Hilde C.J. Mietinen er administrativt ansvarlig for Ungt Entreprenørskap Finnmark. Hilde C.J. Mietinen Daglig leder Leif Arne Bjørkås Rådgiver Rachel K. Erikstad Rådgiver Randi Gj. Vorren Rådgiver

7 FINANSIERING Foreningens arbeid og aktiviteter Offentlige og private aktører. Regionale samarbeidspartnere Finnmark fylkeskommune SpareBank 1 Nord-Norge Rica Finnmark Innovasjon Norge Finnmark ENI Norge Hammerfest Fylkesmannen i Finnmark Medlemmer Båtsfjord kommune Lebesby kommune Vadsø kommune Nesseby kommune Porsanger kommune Tana kommune Alta kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nordkapp kommune Sør-Varanger kommune Hammerfest kommune I tillegg får vi støtte fra nasjonale offentlige myndigheter, herunder Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Nærings- og Handelsdepartementet (NHD). Under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter, hadde UE Finnmark egne sponsorer. Disse var: Pro Barents, North Energy, Hermetikken næringshage, Rica Finnmark, Varanger Kraft og fung.no Samarbeidet som Ungt Entreprenørskap Finnmark har med sine Samarbeidspartnere, støttespillere og medlemmer er helt avgjørende for videre eksistens. Sammen skaper vi gode møteplasser for næringsliv og skole. 7

8 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Vårt Lokalsamfunn målgruppe trinn Programmet tar utgangspunkt i barns fantastiske evne til å leve seg inn i en fiktiv situasjon. Rammen er et lokalsamfunn hvor elevene er aktive medspillere. Elevene lærer hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag og hvordan de selv kan bidra med positive forandringer i eget lokalmiljø. Programmet synliggjør at det handler om prioriteringer og at alle kan være med på å påvirke. 72 elever har registrert at de har gjennomført programmet i 2010, noe som er en oppgang på 15 elever. Vårt Lokalsamfunn ble gjennomført i 4 klasser på 3 skoler vår-halvåret Totalt 72 elever på Kjøllefjord skole, Nesseby skole og Melkevarden skole (2 klasser) i Vadsø var med på gjennomføringene. 5 veiledere fra lokalt næringsliv stod for selve gjennomføringene i klassene. 4. Klasse på Melkevarden skole på besøk på Vadsø rådhuset Smart Smart, målgruppe trinn Hensikten med Smart er at elevene skal få erfaring med og kunnskap om hvordan de kan være med å bidra til positive forandringer for seg selv og andre, gjennom å bruke sine egne ideer, sitt nettverk og andre aktører i lokalmiljøet. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting, stimulerer Smart elevenes nysgjerrighet og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer og interesser. Smart gjennomføres uten involvering fra UEF og uten ekstern veileder, vi kjenner til gjennomføringer i ulik kommuner. Dette er imidlertid ikke registrert av skolene på vår nettside og gir derfor ikke grunnlag for offisielle tall for

9 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Sikk Sakk Europa Sikk Sakk Europa, målgruppe trinn Gjennom praktiske øvelser, spill og lek får elevene kunnskap om land og ressurser i Europa. De skal få bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Sikk Sakk Europa skal også gi elevene forståelse for at vi i Europa er gjensidig avhengige av hverandre i forhold til bl.a. økonomi og næring. Her er det registrert at 64 elever gjennomførte programmet i Finnmark, mot 21 i SikkSakk spillet er populært blant elevene Totalt 64 elever ved Båtsfjord skole, Lakselv skole og Lakselv skole gjennomførte SikkSakk Europa. Programmet ble gjennomført av 3 veiledere fra lokalt arbeids-/næringsliv. Disse gjør arbeidet på frivillig basis uten noen form for kompensasjon fra verken UE eller skolene. I tillegg betaler ofte veiledere for materiell brukt under gjennomføring av programmet. 9

10 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Gründercamp, målgruppe trinn Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning. Elevene får en problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Problemstillingene skal være realistiske og gjerne gitt av en oppdragsgiver fra privat eller offentlig virksomhet. Gründercampen har et konkurranseaspekt hvor de beste løsningene blir vurdert av en jury og premiert. 235 elever deltok på Gründercamp i regi av UE Finnmark i Omegn Gründercamp - øst Reiselivs Gründercamp - vest Vinner av gründerprisen sammen med tre av veilederne Mer en 50 elever fra 6 forskjellige skoler fra hhv. Vestre Jakobselv, Tana, Nesseby og Kjøllefjord var samlet i Vestre Jakobselv på Gründercamp. De jobbet også med reelle problemstillinger gitt av Statens vegvesen, Harila AS og Team Jakobselv. Oppdragsgiverne stod for veiledning, juryering og utdeling av premier for beste gründer og for beste presentasjon. "Her er det garantert ideer og løsninger vi vil bruke i vår virksomhet og som dere kanskje kan finne på vår hjemmeside hvis dere følger med på denne, var tilbakemeldingen fra en av veilederne Fornøyde elever etter reiselivsgründercamp i Alta. Kreativitet, teambuilding og arbeid med problemstillinger gitt av lokale reiselivsaktører stod i fokus da 8.klassinger fra skoler i Måsøy, Loppa og Hasvik var samlet til Omegngründer i Alta i juni. Totalt 41 elever jobbet med reiselivs relaterte problemstillinger gitt av Roger Dahl fra Canyon Huskies og Jørgen Kristoffersen som representerte både Alta kommune og Alta ski- og alpinsenter. Vi har lært mye og hatt det gøy, var en av mange positive tilbakemeldinger fra elevene etter campen. 10

11 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Full trøkk i Alta! Elever fra V. Jakobselv skole snart gjennom hele progresjonsmodellen Et knippe ivrige elever fra Alta på gründercamp. Dyktige entreprenørskapselever sammen med sin lærer. 142 elever var samlet på den aller største gründercampen UE Finnmark har arrangert på grunnskolenivå i fylket. Elever fra sandfallet skole og Alta Ungdomsskole jobbet med kreative prosesser og kom i gang med idéprosesser knyttet til Elevbedriftskonseptet. Sandfallet skole har drevet Elevbedrift i flere år, mens Alta Undomsskole er en gledelig nykommer. Alta kommune jobber godt og systematisk med å bli gode på innovasjon og nyskapning. Elever ved 9. trinn ved Vestre Jakobselv skole har snart vært gjennom hele progresjonsmodellen til Ungt Entreprenørskap på grunnskolen. Hittil har elevene gjennomført Vårt Lokalsamfunn, SMART, SikkSakk Europa og Økonomi og karrierevalg. I løpet av vårhalvåret 2011, skal elevene gjennomføre Se mulighetene og Elevbedrift. Da vil de være de første elevene i Finnmark som har gjennomført alle grunnskoleprogrammene UE Finnmark tilbyr. 11

12 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg, målgruppe trinn Hva vil du med livet ditt? I programmet Økonomi og karrierevalg er dette et av spørsmålene elevene kan fordype seg i. Dette koples mot mulige yrkesvalg og hvordan det påvirker framtidige inntektsgrunnlag. 20 elever registrerte gjennomføring av dette programmet. Randi Gj. Vorren fra UE Finnmark var veileder i de 2 første øktene som en del av intern opplæring for å bli kjent med programmet. Revidert versjon av programmet ble prøv ut i Finnmark, med Forsikringsspesialisten som samarbeidspar Se mulighetene Elevbedrift. Se mulighetene, målgruppe trinn Hva har Kari Traa, Siri Kalvik, Kjell Inge Røkke eller en entreprenør i elevenes eget lokalsamfunn til felles? Dette programmet synliggjør hvilke personlige egenskaper som kjennetegner folk som ser muligheter og gjør noe med dem! Se mulighetene er et nytt program som vi er i ferd med å introdusere i Finnmarksskolene. Programmet gjennomføres med ekstern veileder. UE Finnmark har startet kursing i programmet. Elevbedrift trinn En annerledes skolehverdag med fokus på kreativitet, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping. Grunnlaget for elevbedriften er elevenes egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Hensikten med Elevbedrift er å gi elevene tro på egne, skapende krefter og evne til å se muligheter rundt seg. 241 elever registerte sin EB i 2010 (mot 133 året før) 12

13 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2010 Hele Havøysund skole på kurs Alle lærerne ved Havøysund skole ble i juni kurset i UE sine Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa og Elevbedrift. EB-konseptet er i høst gjennomført ved skolen og tre Elevbedrifter startet, drev og ble avviklet. Andre programmer står for tur i våren

14 PROGRAMMER VIDEREGÅENDESKOLE 2010 Fylkesmessa og Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter Care for Life UB BoobsBag UB jenter på stand. Finnmarksgjengen s, NM for UB 2010 Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter Fylkesmessa ble arrangert i Kirkenes februar og samlet tett opp mot 200 elever fordelt på 45 Ungdomsbedrifter. I tillegg deltok to svenske Ungdomsbedrifter, dette som en del av samarbeid med Ung Företagsamhet Norrbotn. Ungdomsbedriftene konkurrerte i 13 ulike kategorier. Beste Ungdomsbedrift i Finnmark ble Care for Life UB fra Hammerfest vgs og Boobsbag fra Alta vgs vant Beste Innovative produkt/tjeneste. Kun 4 % av landets Ungdomsbedriftselever kvalifisere seg til NM. Fra Finnmark deltok i år vinnerne av Beste Ungdomsbedrift og Beste innovative produkt/tjeneste på NM for Ungdomsbedrifter. Ingen priser gikk til Finnmark denne gangen, men våre ungdommer var gode ambassadører og fikk med seg en fin erfaring. Nils Roger Simensen fra Pro Barents i Hammerfest satt i jury for Beste UB under årets NM. 14

15 PROGRAMMER VIDEREGÅENDESKOLE 2010 Ungdomsbedrift, målgruppe trinn Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode hvor elevene etablerer og driver egen minibedrift i løpet av et skoleår. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften. En ungdomsbedrift ligger nært opp til et aksjeselskap. De har eget styre, skaffer andelskapital, og får bedriften registrert via Ungt Entreprenørskap i Brønnøysundregistrene. Alle ungdomsbedrifter har en mentor fra næringslivet. Det var forrige skoleår registrert 328 elever fordelt på 59 Ungdomsbedrifter i Finnmark. Videregående skole i Finnmark Elever

16 PROGRAMMER/STØTTEPROGRAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE VGS Fra Utdanning til jobb, målgruppe trinn Programmet vil gi den enkelte elev økt selvinnsikt når det gjelder egen styrke og eget potensiale. Fire hovedtemaer berøres : Arbeidsmarked selvinnsikt & kompetansekartlegging, søknad & CV og intervju I finnmark implementeres store deler av dette programmet i Jenter og ledelse. Enterprise without Borders, målgruppe trinn Dette programmet skal stimulere til handel over landegrensene. Varigheten er på 18 uker og for å være en godkjent EwB bedrift forutsettes samarbeid på tvers av landegrensene mellom to eller flere ungdomsbedrifter i forskjellige land. Alta vgs. og Hammerfest vgs. har hatt registrerte EwB UB er skoleåret 2009/2010. Fra Finnmark deltok 3 lærere på EwB seminar på Gardermoen. Leder for en dag Hensikten er at deltakerne skal få mulighet til å følge en toppleder i løpet av en arbeidsdag og dermed få innsikt i arbeidslivet og det å være leder. Under årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter ble Karina Haukland plukket ut til å delta på Leder for en dag i Oslo. Her fikk Karina sjansen til å skygge adm. dir. Sigrun Vågeng i KS. Cambridge eksamen Som medarbeider i en registrert ungdoms- eller studentbedrift, har du anledning til ta eksamen i entreprenørskap. Young Enterprise International Examination, populært kalt Cambridge eksamen, er en internasjonal eksamen som registrerte ungdoms- og studentbedriftsmedlemmer kan delta i. Dette er en skriftlig eksamen som foregår på engelsk. Det er University of Cambridge som lager eksamenen, sensurerer den og gir tilbakemelding om resultatet. Har man bestått, får man et vitnemål fra University of Cambridge. 18 elever fra 2 skoler gjennomførte Cambridge eksamen i år. Dette var siste året denne eksamenen ble gjennomført. 16

17 AKTIVITET VGS 2010 Reiselivs Gründercamp vgs. I oktober deltok 206 elever fra vgs. over hele Finnmark på en reiselivsgründercamp i Alta. Problemstillinger til campen ble gitt av Sorrisniva, Finnmarksløpet, Innovasjon Norge Finnmark og Frank Bakke Jensen (en av Finnmarks representanter på Stortinget). Gjennom to dager jobbet eleven i grupper med å komme fram til en kreativ og gjennomførbar løsning på de ulike reiselivsrelaterte problemstillingene. To priser ble delt ut: Presentasjonsprisen og Gründerprisen. Vinnerne av Gründerprisen med elever fra Alta- og Hammerfest vgs., løste Sorrisnivas problemstilling som gikk ut på å tilrettelegge et område tilknyttet Sorrisniva for å gjøre deres tilbud enda bedre. 19 studenter fra Grunnskole lærer utdanningen ved Høgskolen i Finnmark deltok som bordverter under gründercampen. Jobben til studentene var å holde prosessen til elevene i gang. Studentene gjorde en fantastisk flott jobb, og var med på å gjøre gründercampen til et vellykket arrangement. 17

18 AKTIVITET VGS 2010 Matprosjektet Kultur for mat Kultur for marked For andre året på rad arrangerte UE Finnmark matprosjektet Kultur for mat Kultur for marked for elever fra videregående skoler i Finnmark som tilbyr utdanning innen matfag og kokk og servitør. 32 Elevene som driver Ungdomsbedrifter ved videregående skole i henholdsvis Vardø, Kirkenes og Honningsvåg deltok på prosjektuken i Vardø og på torget i Vadsø under Polar Spectacle. Under jobbingen i Vardø jobbet elevene med en valgfri ingrediens til en snack, lam til hovedrett og blåbær til dessert. Til å hjelpe seg i prosessen med å komponere spennende, innovative retter hadde elevene sine egne lærere, samt Thomas Bjørseth Nilsen fra Kulinarisk Akademi. I jury for å kåre en vinnermenyen i prosjektuken, satt P.S. Bedi fra Indigo, Stina Nordbakk fro Fylkesmannen i Finnmarks landbruksavdeling og Steinar Lindstrøm som var festival kokk. En gruppe elever fra Ungdomsbedrifter ved Kirkenes vgs stod for vinnermenyen under prosjektuka. Vinnerne av hele prosjektet blir kåret under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter i mars 2011 i Alta. 18

19 AKTIVITET VGS 2010 Elevkurs UE Finnmark arrangerte i november fagkurs for elever som driver Ungdomsbedrift Tema for årets elevkurs var hvordan gjøre bedriften sin kjent. Elevene fikk grunnleggende innføring i markedsføring, samt et innblikk i presentasjonsteknikker. I tillegg hadde tre av guttene fra regjerende norgesmester for UB, DataDong UB, tatt turen til Alta for å dele sine erfaringer med våre elever. 19

20 AKTIVITET VGS 2010 Jenter og Ledelse Jenter og Ledelse Jenter og ledelse Jenter og ledelse programmet består av to samlinger fordelt på fire dager. I løpet av disse dagene får deltakerne trening i ledelse, kommunikasjon og nettverksbygging. Hensikten er å bevisstgjøre unge jenter på ledelse og dermed bidra til å nå målet om flere kvinner i styrer og ledelse. I januar deltok 33 jenter på del 2 av Jenter og Ledelse (skoleåret 2009/2010), og i november deltok 38 jenter på del 1 av Jenter og Ledelse (skoleåret 2009/2010) Kurset er lagt opp med både praktiske øvelser og teori. Under del 2 i januar fikk jentene oppgaver som gikk ut på å presentere seg selv, de fikk samarbeidsøvelser med blant annet rollespill, men ikke minst fikk de møte en ung kvinnelig leder, Gunlaug Egeland. Hun er dagligleder i Varanger KraftUtvikling AS. Til slutt skulle jentene gjennom intervjuer finne ut om det var forskjell på kvinnelige og mannlige ledere, samt hvilke egenskaper en god leder burde ha. Under del 1 i november delte Helga Pedersen sjenerøst sine erfaringer med de unge bedriftslederne. Pedersen understreket at jenter må bli flinkere til å ta sjanser og oftere tørre å si JA. Svært få er født til lederposisjoner, man må øve kontinuerlig, sa Helga Pedersen. I tillegg holdt tidligere UB elev ved Alta vgs., Caroline Johansen, et fantastisk inspirerende innlegg om hvordan det å drive UB har vært med på motivere og hjelpe henne til å bli gründer for sitt eget enkeltmannsforetak. 20

21 AKTIVITET VGS 2010 ØVRIGE AKTIVITETER FOR UNGDOMSBEDRIFTER MOTIVASJONSDAGER Totalt 426 elever fra Alta-, Hammerfest-, Samisk (Kautokeino),- Vadsø-, Vardø-, Kirkenes-, Tana vgs. deltok på UE Finnmarks motivasjonsdager på rundt på skolene. Dette er et opplegg hvor elevene får en kort innføring i hva UB er, de får se eksempler på produkter tidligere UB er har hatt, og de jobber gjennom en kreativ prosess for å komme på gode forretningsideer til sine UB er. KICK OFF 2010 I forkant av reiselivsgründercampen i oktober, ble det arrangert Kick Off for elever som skal drive Ungdomsbedrift. De totalt 242 elever fra videregående skoler i Finnmark var først gjennom ulike kreative- og teambuildings øvelser, før de fikk høre inspirerende og motiverende innlegg fra Tor Kjetil Wisløff, Linn Henriksen, Frank Bakke Jensen, Trine Lise Olsen og Roger Finjord. REGNSKAPSKURS Skatt Nord har gjennomført regnskapskurs i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø for tilsammen 83 UB elever. 21

22 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGSKOLE/UNIVERSITET HØGEREUTDANNING Studentbedrift, målgruppe høgskole og universitet Studentbedrift gir studenter i høgere utdanning kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. De får muligheten til å prøve ut en forretningsidé innenfor trygge rammer. Studentbedrifter kan etableres som en del av et studium/fag eller gjøres ved siden av studiene. Ungt Entreprenørskap Finnmark har gjennomført informasjonsdag på Høgskolen i Finnmark, og har hatt møte med Høgskolen for å diskutere videre satsing. Samarbeid med Grunnskolelærerutdanningen (GLU) Høgskolen i Finnmark Ungt Entreprenørskap Finnmark har hatt innføring i pedagogisk entreprenørskap for Glu 1-7, 20 studenter deltok. De samme studentene ble gjort kjent med Gründercampkonseptet, og deltok senere som bordverter/veiledere på reiselivsgründeren for videregående skole, i oktober. Studentene fikk godkjent arbeidet som del av praksis. 22

23 AKTIVITET 2010 NETTVERK For å opprettholde entreprenørskapsaktivitet av høy kvalitet og heve den, er det viktig å skolere og møte lærerne på alle nivå. Dette gjør UE Finnmark gjennom ulike kurs og nettverkssamlinger. UE Finnmark arrangerte i samarbeid med UE kontorene i Troms og Nordland en Nordområde konferanse for over 100 lærere på vgs. og grunnskolenivå fra de tre fylkene i Tromsø i mai. Totalt 18 lærere fra Finnmark deltok. Blant mange gode og inspirerende innlegg, skåret bl.a. Frank Bakke Jensen (Stortingsrepresentant fra Finnmark) og Arne O. Holm fra Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø høyt på evalueringen i etterkant. Det var også lagt inn praktiske kreative øvelser for deltagerne. I september deltok totalt 51 lærere fra Finnmark på UB kurs i Alta. 31 av disse deltok på UB innføringskurs, mens 20 deltok på kurs for erfarne UB lærere. Under kurset for erfarne UB lærere var tema som markedsføring, profesjonalisering av Ungdomsbedriftene og regnskap temaer. Dette var et kurs i samarbeid med UE Troms. 23 lærere fra Finnmark deltok på felles nettverkssamling for Troms og Finnmark i begynnelsen av desember. Både lærere fra grunnskolen og vgs. deltok. Samlingen gikk over to dager, og deltagerne fikk høre mange gode og spennende innlegg. Under nettverkssamlinger og kurs, er målet å heve kvaliteten på UB arbeidet, samt bygge nettverk på tvers av skoler og fylker. 23

24 BALANSE

25 RESULTATRAPPORT

26 RESULTATRAPPORT

27 REVISJONS BERETNING

28 REVISJONS BERETNING

29 TAKK TIL ALLE VÅRE : SAMARBEIDSPARTNERE ENI Norge Hammerfest STØTTESPILLERE UNDER FM FOR UNGDOMSBEDRIFTER MEDLEMMER Båtsfjord kommune Lebesby kommune Vadsø kommune Nesseby kommune Porsanger kommune Tana kommune Alta kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nordkapp kommune Sør-Varanger kommune Hammerfest kommune 29

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Årsrapport 2012. «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Årsrapport 2012. «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Årsrapport 2012 «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER STYRET ADMINISTRASJONEN FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTER PROGRAMMER OG AKTIVITETER I 2012 Småskoletrinnet

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Årsrapport 2013. Ungt Entreprenørskap Finnmark. "UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier".

Årsrapport 2013. Ungt Entreprenørskap Finnmark. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Årsrapport 2013 Ungt Entreprenørskap Finnmark "UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier". OPPSUMMERING Dette er en oppsummering av våre måltall for 2013. Status Prognose Årets mål Fjorår

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014

Revidert januar 2013. Styrehandsama: 18.april 2013. Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011-2014 Revidert januar. Styrehandsama: 18.april Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2011 - Handlingsplan for Resultat frå for 1 INNHALD 0. INNLEIING... 3 0.1 Dei strategiske val/satsingsområda...

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes

Ungt Entreprenørskap. Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes Ungt Entreprenørskap Rådgiversamling 8. november Marianne Lundanes Hvorfor entreprenørskap? 70 % av dagens bedrifter er borte om 10 år 30 % av framtidens yrker er ukjente for oss Østlandsforskning Fra

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Gründercamp - møteplass for skole og utdanning. - Sissel Tegelsrud Kolstad. Sunndal 29. oktober 2009

Gründercamp - møteplass for skole og utdanning. - Sissel Tegelsrud Kolstad. Sunndal 29. oktober 2009 Gründercamp - møteplass for skole og utdanning - Sissel Tegelsrud Kolstad Sunndal 29. oktober 2009 utdanningsvalg Hospitering i videregående skole gründercamp elevbedrift økonomi og karrierevalg jobbskygging

Detaljer

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 Prosjektbeskrivelse søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2013 Bakgrunn RSK Vest-Finnmark er et

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet. Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Utdanningsforbundet Scandic hotell 24.03.2011 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (OT), fagopplæring og NAV

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser

Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser Velkommen til kurs Dagens program (Med pauser etter behov) 10.00: Velkommen til kurs! 10.10: Kort om UE og vårt tilbud til skolene 10.15: Vi tester ut noen øvelser 11.00: Ung og Trygg EB fra Rakkestad

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 Rica Hotel, Alta 28. og 29. april KS Finnmark, KS Troms, KS Nordland Samfunnsutvikling velferd demokrati Gå mot vinden. Klyv berg Innkalling til Felles fylkesmøte 2014

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Minerva. Seminar Oslo 1.-2.juni 2010. Gerd Åsta Bones

Minerva. Seminar Oslo 1.-2.juni 2010. Gerd Åsta Bones Minerva Seminar Oslo 1.-2.juni 2010 Gerd Åsta Bones Minerva Romersk gudinne for visdom, håndverk, strategi og krig stadig like aktuell? Sitat likestillingsministeren (2005) Når kvinner gjør det samme som

Detaljer

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Otta, torsdag 13. mars 2014 13. mars inviterer Ungt Entreprenørskap Oppland til elevbedriftsmesse for «nord-fylket». Arrangementet vil gå parallelt med fylkesmessa

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2012

MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT ÅRSRAPPORT 2012 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med

Detaljer