SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni

2 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand og Caledonien hotel. s 4 Program. s 6 Saksliste.. s 7 Sak 1 Konstituering.. s 8 Sak 2 Kontrollkomitéens rapport s 9 Sak 3 Forretningsorden for generalforsamlingen.. s 10 Sak 4 Hovedstyrets årsmelding s 18 Vedlegg Økumenisk rapport s 31 Sak 5 Regnskap... s 37 a) Fastsetting av regnskap s 37 b) Valg av revisor.. s 67 Sak 6 Opprettelse av fast virksomhet Tenerife s 68 Sak 7 Revisjon av grunnreglene s 73 Vedlegg 1 Grunnreglene. s 76 Vedlegg 2 Reglement for kontrollkomité.. s 106 Vedlegg 3 Reglement for valgting. s 107 Sak 8 Innkomne forslag Forslag fra San Francisco... s 109 Sak 9 Valg... s 111 Vedlegg 1 Presentasjon av kandidater til hovedstyret s 112 Vedlegg 2 Reglement for valg av hovedstyre... s 117 Vedlegg 3 Reglement for nominasjonskomiteens arbeid s 118 Årsrapporter fra arbeidet i inn og utland.. s 120 Sjømannskirkens strategidokument s 299 Sjømannskirkens verdidokument vedlegges separat 2

3 Velkommen til Sjømannskirkens 55. generalforsamling. Mot til tro, håp og engasjement For tredje gang i Sjømannskirkens historie inviteres det til generalforsamling OG inspirasjonssamling. Som frivillige, ansatte og venner av Sjømannskirken samles vi for å gi hverandre «Mot til tro, håp og engasjement». Hovedstyret har i år valgt å legge generalforsamlingen utenfor Bergen. I arbeidet med å bygge en ny plattform i Norge for både demokrati og engasjement er det viktig at også Sjømannskirkens øverste organ samles på ulike steder i landet. Dette året falt valget på Kristiansand, på mange vis sommer-norges hovedstad. I godt samarbeid mellom administrasjonen og en aktiv lokalkomite er det lagt opp til et program hvor alt ligger til rette for gode dager sammen gjennom forhandlinger, foredrag, samtaler og felleskap. Velkommen til GF 2012, ta med og del av det du har av både tro, håp og engasjement! Miami, 2011 Bergen, 15. mai 2012 Audun Myhre Generalsekretær 3

4 VELKOMMEN TIL SØRLANDSIDYLL I KRISTIANSAND Kristiansand er Sørlandets hovedstad og kjent som sommerby, med stor tilstrømming av turister i sommermånedene. Midt i Kristiansand og i nærhet av bysentrum ligger naturperlene rekke og rad. Det er kort avstand fra hav til hei og i løpet av minutter kan du forflytte deg fra et yrende byliv til natur og kultur. Kristiansand har en lang historie og er oppkalt etter sin grunnlegger, kong Christian IV, som grunnla byen Christianssand 5. juli Byen ligger strategisk plassert ved Skagerrak og har vært et viktig område både militært og geopolitisk helt fra Harald Haarfagre sin tid. Per oktober 2011 hadde byen innbyggere og er Norges sjette største bykommune. ATTRAKSJONER Noen av de mange attraksjonene i Kristiansand og omegn er: Dyreparken, Kilden teater- og konserthus, Vest-Agder museet med Setesdalstunet, Gimle gård, Sørlandets kunstmuseum, Kristiansand kanonmuseum, Stiftelsen Arkivet med Gestapokjelleren og Christiansholm festning. NATURPERLER I og rundt byen finner man mange vakre naturperler, blant annet: Bystranda, turområdet Baneheia, Fiskebrygga, Odderøya, Otra elvepark, Jegersberg merkede turløyper og Ravnedalen naturpark. KONFERANSE HOTELL Generalforsamlingen avholdes på Radisson Blu Caledonien hotel. Det ligger sentralt til i sjøkanten av Kristiansand sentrum. Nærmeste turområde er Odderøya med flott utsikt utover byfjorden og mange fine badeplasser. Kontaktinformasjon til hotellet: Adr: Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand S Telefon: Hjemmeside: 4

5 KART: 5

6 Program (med forbehold om endringer) Fredag 22. juni Kl Registrering Kl Kl Kl Åpningsmøte Velkomst «Mot til tro» v/kristin Solli Schøien Lunsj Konstituering og forhandlinger Styreleders tale og generaldebatt Kl Middag buffet Kl Inspirasjonskveld. "En hyllest til livet". Et program i ord og toner v/per Arne Dahl, Helene Bøksle, Andreas Dahl og Stian Tveit. Også sang, musikk, festtale og glimt fra virksomheten. Lørdag 23.juni Kl Kl Kl Kl Kl Kl «Mot til håp» v/ Kristin Moen Saxegaard «Mot til engasjement» - presentasjoner fra virksomheten Forhandlinger Lunsj Forhandlinger Skjærgårdstur med middag og St.Hans feiring. Ta med varmt tøy! Programbidrag ved bl.a. Jens Olai Justvik og gruppe fra Lindesnes Trekkspillklubb Søndag 24.juni Kl Kl Gudstjeneste Kristiansand Domkirke Sokneprest Aud Sunde Smemo, gen.sekr. Audun Myhre og andre fra Sjømannskirken. Vaffelmesse (kirkekaffe) på Kristiansand torg. 6

7 SAKSLISTE 1. Konstituering a) Valg av møteledere b) Valg av referenter c) Valg underskrivere av protokoll d) Valg av tellekorps 2. Kontrollkomiteens rapport 3. Forretningsorden for generalforsamlingen 4. Hovedstyrets årsmelding - Rapport fra virksomheten 5. Regnskap a) Fastsetting av regnskap 2011 b) Valg av revisor 6. Opprettelse av fast virksomhet Tenerife 7. Revisjon av grunnreglene Inkludert reglement for valgting og kontrollkomité 8. Innkomne forslag Forslag fra San Francisco 9. Valg Hovedstyre Kontrollkomité Nominasjonskomité 7

8 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 1 KONSTITUERING Hovedstyrets leder leder møtet frem til og med pkt C, deretter overtar møtelederne. A. Representanter til generalforsamlingen Med stemmerett Representanter fra Norge / kretsene Representanter fra utlandet / stasjonene / arbeidsenhetene Representanter fra Den norske kirke Ansattes representanter Hovedstyrets medlemmer Navnelisten deles ut ved registrering Uten stemmerett B. Møteledere Forslag: Hoveddirigent Dag Landmark Meddirigent: Forslag fremmes ved konstitueringen C. Referenter Forslag: Odd Dyvik og Hege Feet Askvik D. Protokollunderskrivere Forslag fremmes ved konstitueringen E. Tellekorps Forslag: Asbjørn Vilkensen, Jan Tommy Fosse, Nina Hetland Børresen og Linn Mevold Skogheim 8

9 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 2 KONTROLLKOMITÉEN RAPPORT Rapporten fremlegges på generalforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen 2012 tar kontrollkomitéens rapport om gjennomgang av hovedstyret sine protokoller 03-07/11 og 01-03/12 til etterretning 9

10 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 3 FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I SJØMANNSKIRKEN Bakgrunn Sjømannskirken har ikke tidligere hatt egen forretningsorden. Dirigentskapet har etterlyst dette. I forslaget til nye grunnregler er det lagt inn at generalforsamlingen skal vedta forretningsorden. Aktuelt Det er formålstjenlig at Forretningsorden for Sjømannskirken godkjennes i begynnelsen av årets GF slik at den kan gi trygghet og forutsigbarhet for gjennomføringen av GF. Forretningsordenen er både en systematisering av elementer i grunnregler og øvrig regelverk samt beskrivelse av hvordan andre forhold i GF skal gjennomføres. Med trygghet i det formelle skapes rom for godt engasjement i GF. Forslag til vedtak Forretningsorden for generalforsamling i Sjømannskirken godkjennes Vedlegg: Forretningsorden for generalforsamling 10

11 Forretningsorden for generalforsamling Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet 11

12 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for generalforsamlingen for Sjømannskirken... 4 Kapittel 1. Generelle bestemmelser Representanter/medlemmer Stemmerett Innkalling... 4 Kapittel 2. Generalforsamlingens ansvarsområde... 4 Kapittel 3. Saker til behandling / saksgang Meldefrist og saksgang Fremmøte og registrering Beslutningsdyktighet... 5 Kapittel 4. Konstituering av møtet Åpning av generalforsamlingen Godkjenning av innkalling og saksliste... 5 Kapittel 5. Om debatten... 5 Kapittel 6. Valg Valg av hovedstyre Valg av kontrollkomité Valg av nominasjonskomité Valg av revisor... 7 Kapittel 7. Voteringer... 7 Kapittel 8. Protokollføring

13 Forretningsorden for generalforsamlingen for Sjømannskirken Godkjent av generalforsamling juni Aktuelle paragrafer i grunnreglene følger vedlagt. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Generalforsamlingen er Sjømannskirkens øverste besluttende og kontrollerende organ og den kommer vanligvis sammen i slutten av juni. Sjømannskirkens grunnregler bestemmer hvordan organisasjonen blir styrt. 1.1 Representanter/medlemmer Sjømannskirkens generalforsamling sammensettes i henhold til Grunnreglene Stemmerett Grunnreglene beskriver krav som må være oppfylt for å kvalifisere til stemmerett i Sjømannskirkens organer. 1.3 Innkalling Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel, jfr. Grunnreglene Kapittel 2. Generalforsamlingens ansvarsområde Grunnreglene beskriver generalforsamlingens ansvarsområde. Kapittel 3. Saker til behandling / saksgang 3.1 Meldefrist og saksgang Saker som ønskes behandlet i ordinær generalforsamling må meldes inn for hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har representasjonsrett til generalforsamlingen, jfr. Grunnreglene For øvrig beskrives saksgang i Grunnreglene Fremmøte og registrering Ved ankomst til generalforsamlingen skal alle representanter melde seg i sekretariatet for registrering. Representantene mottar nummerlapper, representanter med stemmerett har gule nummerlapper og representanter uten stemmerett har røde nummerlapper. Disse benyttes under forhandlingene for å registrere seg hos møteleder til innlegg, replikk og ved avstemminger. 13

14 3.3 Beslutningsdyktighet Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er innkalt og konstituert i henhold til grunnregler. Grunnreglene beskriver prosedyre ved skriftlig avstemming uten at forsamlingen fysisk møtes. Dersom man under forhandlingene må forlate lokalet, skal nummerlappen leveres til møtelederne. Når man returnerer til lokalet hentes nummerlappen hos møtelederne. Kapittel 4. Konstituering av møtet 4.1 Åpning av generalforsamlingen Styreleder foretar navneopprop av alle representanter. Det opplyses hvem som er invitert til generalforsamlingen med kun talerett. Disse godkjennes av generalforsamlingen. Hovedstyret foreslår personer som skal ha bestemte oppgaver i forbindelse med forhandlingene. Disse leses opp og velges, så fremt det ikke fremmes andre forslag. Dette gjelder følgende oppgaver: 1. 2 møteledere, velges blant representantene (1 hovedleder og 1 varaleder). Disse utgjør møtets dirigentskap 2. 2 eller 3 referenter 3. 2 protokollunderskrivere 4. Tellekorps bestående av 3 personer Inntil møtelederne er valgt og overtar ledelsen av møtet, ledes generalforsamlingen av styreleder. 4.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste. Kapittel 5. Om debatten Alle stemmeberettigede representanter har talerett under forhandlingene. Inviterte representanter uten stemmerett har talerett. Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse. 1. Under debatten i plenum melder man seg til innlegg ved å vise nummerlapp. 2. Replikk til innlegg får man ved å vise nummerlapp og to fingre. 3. Det tillates to replikker og én svarreplikk i forbindelse med hvert innlegg. 4. Innlegg skal foregå fra talerstolen. Replikk kan fremføres fra mikrofoner i salen. 5. Innlegg til dagsorden, forretningsorden, voteringsorden eller for å oppklare misforståelser får man ved å vise nummerlapp og si til dagsorden, til 14

15 forretningsorden, til voteringsorden eller oppklaring av åpenbar misforståelse og man slippes til utenom talerlisten. Innlegg til dagsorden gjelder den praktiske gjennomføring av forhandlingene (tidsramme, pauser, saksrekkefølge osv), innlegg til forretningsorden gjelder avklaring av formelle sider ved saksbehandlingen og innlegg til oppklaring av åpenbar misforståelse må gjelde åpenbar misforståelse og bare inneholde det helt nødvendige for oppklaringen. Alle de nevnte saksbehandlingsinnlegg skal bare omhandle saksbehandlingen ikke selve saken. 6. Ved behandling av sakene kan møtelederne la representanter fra hovedstyret eller Generalsekretæren slippe til utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller oppklare misforståelser. 7. Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres møtelederne. 8. Møtelederne kan når som helst innføre begrensning i taletid. Herunder kan det gis lengre taletid eller anledning til sluttinnlegg for forslagsstillere eller spesielt berørte. 9. Før møtelederne eventuelt setter strek for en debatt, må alle forslag som det skal voteres over være presentert, og det må gis anledning til å tegne seg mellom vedtakene om og gjennomføring av å sette strek, og talerlisten refereres. 10. Når en sak er satt under debatt, må ikke møtet heves før saken er avgjort ved avstemming eller forsamlingen har vedtatt at forhandlingene skal utsettes. Kapittel 6. Valg 6.1 Valg av hovedstyre Nominasjonskomitéen sin leder eller en annen representant for nominasjonskomitéen fremlegger komitéens prioriterte innstillinger med begrunnelse. Generalforsamlingen gis deretter mulighet til å komme med andre forslag på kandidater. Kandidatene må være forespurte og akseptert å stille til valg. Generalforsamlingen gis adgang til debatt og maks 2 valgtaler per kandidat. Deretter starter man direkte med valget som ledes av møteleder. Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer skjer i tre valgomganger. Se forøvrig Grunnreglenes samt Reglement for valg av hovedstyre for ytterligere beskrivelse av valgprosedyrer. 6.2 Valg av kontrollkomité Det foretas separat valg av medlemmer til kontrollkomité. Generalforsamlingen velger en kontrollkomité på tre medlemmer. Komitéen har samme funksjonsperiode som hovedstyret. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret kan ikke velges som medlemmer av kontrollkomitéen. 15

16 6.3 Valg av nominasjonskomité Det foretas separat valg av nominasjonskomité Valg av revisor Det foretas separat valg av revisor Kapittel 7. Voteringer Votering er en formell avstemming og kan være åpen eller hemmelig. Åpen votering vil skje gjennom å løfte nummerlappen opp i luften. 1. Før votering må møteleder orientere om fremgangsmåten for votering for å unngå misforståelse. 2. Møteleder må før votering referere forslaget / forslagene slik de er fremsatt 3. Bare stemmeberettigede som er til stede kan delta i voteringen. Før votering opplyser møteleder om hvor mange stemmeberettigede representanter som faktisk er til stede. 4. Som avgitte stemmer regnes også blanke stemmer. 5. All votering skal foregå skriftlig når det forlanges av en av de stemmeberettigede. Valg skal dessuten foregå skriftlig dersom det foreslås flere kandidater enn det skal velges. 6. Tellekorpset har ansvar for å registrere antall stemmer. 7. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Hver representant har kun èn stemme. Kapittel 8. Protokollføring Det føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen skal inneholde: a) Oversikt over saksliste og program b) Konstitueringen, herunder a. navn på alle fremmøte representanter/medlemmer, både med og uten stemmerett b. valgte møteledere/ordstyrere c. valgte referenter d. valgte underskrivere av protokoll e. valgte tellekorps c) Liste over hvem som har ordet under forhandlingene 16

17 d) De innstillinger og forslag til vedtak som fremlegges i de ulike saker e) Generalforsamlingen sine vedtak og beslutninger f) Protokollen skal undertegnes av de to valgte protokollunderskriverne og referenter Vedtatt av generalforsamlingen.juni

18 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 4 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING Generalforsamlingen skal i henhold til grunnreglene d) drøfte hovedstyrets årsmelding. I tillegg til hovedstyrets årsmelding vil generalforsamlingen også få inntrykk fra den operative virksomhet gjennom en egen programpost med presentasjoner lørdag formiddag. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmelding for 2011 til orientering Vedlegg: Økumenisk rapport

19 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sjømannskirkens mandat og oppdrag er å være kirke for nordmenn som oppholder seg utenlands for kortere eller lengre tid og på norsk kontinentalsokkel. Kirkeforståelsen er diakonalt forankret. Diakonien eller kirkens omsorgstjeneste er evangeliet i handling, i Sjømannskirken særlig uttrykt gjennom nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. Evangeliets livgivende, frigjørende og nyskapende kraft formidles gjennom tjenesten med ord og sakrament i gudstjenester og andre samlinger. Nok en gang kan Sjømannskirken rapportere om et nådens år. Mennesker har gjennom mer enn møter fått mot til tro, håp og engasjement. For noen handler det om mot til å møte hverdagens utfordringer. For andre betyr det at livet har fått ny forankring og utvidet perspektiv gjennom fortellingen om Jesus Kristus, synden og dødens beseirer. For andre igjen handler det ganske enkelt om en hyggelig prat over en kaffekopp og vaffel. Som kirke i verdens hverdag møter og samler Sjømannskirken mennesker på kirkelige, sosiale og kulturelle arenaer. Gjennom oppsøkende og inviterende arbeid når Sjømannskirken det mangfold av mennesker som ligger i betegnelsen «nordmenn som oppholder seg utenlands for kortere eller lenger tid». Hovedstyrets arbeid Sjømannskirken er en verdistyrt organisasjon hvor styrende organer fastsetter overordnede mål og visjon. Disse utvikles i tråd med hovedmål for Den norske kirke. Hovedstyret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Thorhild Widvey (leder), Per Barsnes (nestleder), Kari Ulveseth, Finn Roar Aamodt, Einar Askvig, Inger Helene Venås, Per Kristian Knutsen, Steinar Rishaug og Nils Kristian Søfteland. Vararepresentanter: Christofer Solbakken, Jofrid Landa, Jostein Bernhardsen, Øystein Halling, John Arne Lund og Line Larsen. Kari Ulveseth har hatt permisjon deler av året. Hovedstyret har hatt 7 møter, hvorav ett er avviklet som mailmøte, og behandlet 82 saker. Fram til sommeren 2011 var det særlig arbeidet med Strategi for Sjømannskirken og situasjonen i Gøteborg som krevde oppmerksomhet og innsats fra hovedstyret. Begge disse sakene var oppe i GF I samme GF ble også nytilsatt informasjonssjef Linn Mevold Skogheim presentert. Hovedstyret har også vedtatt etiske retningslinjer og alkoholpolitiske retningslinjer. Som diakonal kirke er det viktig at Sjømannskirkens møteplasser er alkoholfrie, og at denne policy er forankret i avklarende retningslinjer. Verdens hverdag er sammensatt. Medarbeidere opererer i mange og kompliserte sammenhenger. Etiske retningslinjer tydeliggjør organisasjonens standarder og krav. Arbeidet med den demokratiske strukturen og revisjonen av grunnreglene er videreført på bakgrunn av den foreløpige behandlingen i GF Det har blant annet vært gjennomført 2 19

20 en høringsrunde. Ny demokratisk struktur med personlig medlemskap skal sikre demokratisk forankring når ordningen med kretsstyrer mer og mer reduseres. Vedtak er også fattet om midlertidig drift i Brasil med base i Rio. Dette er en strategisk satsing i møte med økende norsk nærvær tilknyttet offshore virksomhet. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Gudstjenester Sjømannskirken ønsker å være en kirke som tar utgangspunkt i menneskers liv og erfaringer, og som hjelper dem til å forstå sine liv i lys av evangeliet om Jesus Kristus Gjennomsnitt deltagelse gudstjenester og nattverd Gjennomsnittlig deltagelse per gudstjeneste Gjennomsnittlig deltagelse per nattverdsgudstjeneste Samlet gudstjenestedeltagelse går litt opp dersom man holder utenfor en nedgang i Stockholm på hvor man har endret telling av et 17.mai arrangement. For øvrig viser mange stasjoner økning i deltagelse; London (1700), Gran Canaria (1450), San Pedro (550), Pattaya (550), Alanya (450), Lanzarote (450) samt noen flere med mindre økning. Nedgang på enkeltstasjoner som Dubai kan forklares med endring i brukergrunnlag. Samlet gudstjenestedeltagelse i 2011 var mot i Gudstjenestereformen er også en anledning til å øke gudstjenestedeltagelsen. Alle medarbeidere har i løpet av 2011 (og januar 2012) deltatt på gudstjenestekurs. Den enkelte stasjon er i gang med å utvikle sin egen lokale gudstjenesteordning. Nattverddeltagelsen er fortsatt svakt økende til tross for reduksjon i antall gudstjenester med nattverd. Antall nattverdgjester totalt har økt fra i 2010 til i 2011, og gjennomsnittlig nattverddeltagelse pr. gudstjeneste har økt fra 33 til 36. Av enkeltkirker står San Francisco for en kraftig økning i antall gudstjenester med nattverd, og Albir-Villajoyosa for kraftig økning i nattverddeltakelsen. Kirkelige handlinger Til tross for en offensiv satsing på markedsføring av vigsler, går antallet noe ned uten at det kan gis en enkel forklaring. Noe av reduksjonen kan skyldes at enkelte kirker har begrenset sitt tilbud og kapasitetsbruk på vielser og prisnivået kan også ha en betydning. Samtidig ser vi at stadig flere profesjonelle bryllupsarrangører har kommet på banen de siste årene, noe 3 20

21 som muligens også kan virke inn på antall vielser på sjømannskirkene. Sjømannskirken vil fortsette arbeidet med å profilere sjømannskirkene som et alternativt sted for vigsel eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Kirkelige handlinger Dåp (antall døpte) Konfirmasjon (antall konfirmanter) Vielser/velsignelser Gravferdshandlinger Visitas Biskop Halvor Nordhaug gjennomførte november visitas i New Orleans og Houston. Biskopens program i New Orleans besto av samtaler med stab og kirkeråd, besøk hos norske bedrifter og møte med konsulatet. I visitasforedraget ble kirken utfordret til å prioritere arbeidet med gudstjenestereformen. Oppsummert fikk biskopen møte en særpreget sjømannskirke med brukergrunnlag basert på mange drop-in besøkende og ikke så veldig mange fastboende nordmenn. Kirken er svært strategisk plassert med tanke på beredskap i forhold til olje- og gassutvinningen i Mexicogulfen. De ulike samtaler og besøk i Houston gav bilde av en svært aktiv sjømannskirke, som har sitt daglige virke i 4 geografiske område: kirken i Pasadena, skipsbesøk i havnene, expats i Katie og i Woodlands. Også denne kirken ble utfordret til å prioritere gudstjenestereformen. Under en mottagelse hos generalkonsulen som samlet mange representanter fra det norske miljøet, ble det gitt tydelig uttrykk for takknemlighet og glede over Sjømannskirkens nærvær i Houston Kirkeseksjon og Frivillighetsseksjon I Norge opererer Sjømannskirken som organisasjon i rammen av Den norske kirke var første hele driftsår med Kirkeseksjon og Frivillighetsseksjon etter omorganisering som ble gjennomført i Kirkeseksjonen skal styrke og utdype relasjonen til Den norske kirke og har ansvar for trosopplæring. Kirkeseksjonen utfører sitt arbeid i nært samarbeid med menighetene i Den norske kirke. Det er i dette arbeidet særlig lagt vekt på å utvikle et Sjømannskirkekonfirmanttilbud og ordningen med prostikontakter. Seksjonen utarbeidet et strategidokument i Som en følge av dette har nå seksjonen ansvaret for kontakten med de teologiske studiestedene. Innføring av ordning med prostikontakter for Sjømannskirken har vist seg å gi gode resultat i form av økning i takkoffer fra disse områdene. I Bjørgvin bispedømme økte takkoffer til Sjømannskirken fra kr i 2010 til kr i

22 Sjømannskirken vil gi barn og unge som bor utenlands trosopplæring på linje med tilbudet i Den norske kirke. Kirkeseksjonen har tilretteleggingsansvar og en av målsetningene er at alle stasjoner hvor det er relevant, skal ha en lokal trosopplæringsplan. Selv om Sjømannskirken så langt ikke er tilgodesett med trosopplæringsmidler, er man i gang med systematisk trosopplæring ved flere stasjoner. I 2011 er det fokusert på å løfte frem reformen blant ansatte og avklart hvilke stasjoner som skal etablere en plan for arbeidet blant barn og unge. 2 regionale samlinger for medarbeidere med ansvar for barn og unge er avholdt. 19 medarbeidere deltok på Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i oktober. Det er gjennomført 7 ulike konfirmantleirer på sjømannskirkene i London, Stockholm og Berlin for 14 menigheter i Norge som har Sjømannskirken som alternativ i konfirmanttiden. Flere menigheter er interesserte i å knytte seg til Sjømannskirken, noe som gjør at antall konfirmantleirer vil bli utvidet. I tillegg har norske menigheter 195 nettkonfirmanter. Tallet på konfirmanter på Sjømannskirkene viser seg over lengre tid å være stabilt (212 i 2011). Disse er nettkonfirmanter og deltar på lokale samlinger og konfirmantleirer. Frivillighetsseksjonen Frivillighetsseksjonen har 3 fokusområder for sitt arbeid i Norge: - følge opp det arbeidet som allerede er i gang - utvikle det frivillige medarbeiderskapet - skape nye arenaer for engasjement for Sjømannskirken Det frivillige engasjementet har alltid vært et viktig element i Sjømannskirken. Arbeidet i Norge er i endring, og frivillige vil fortsatt være avgjørende for levende sjømannskirkeengasjement. Derfor er ønsket å utvikle det frivillige medarbeiderskapet. Dette handler både om rekruttering, opplæring og oppfølging. Det er gledelig å registrere at mange kan tenke seg å bidra for Sjømannskirken i ulike sammenhenger som stands på messer og festivaler, i Hjertevarmeaksjonen og på arrangement av ulike slag. De frivillige i Norge er både tidligere uteansatte og brukere av Sjømannskirkens tilbud, samt foreningsmedlemmer og kretsstyrer. Sjømannskirken har ved utgangen av foreninger og 17 kretsstyrer. Frivillighetsseksjonens ansatte og frivillige medarbeidere står bak en rekke ulike arrangement og tiltak; gudstjenester, foreningsmøter, basarer, fest på kirken, messer og festivaler, sjømannskirketurer, offentlige møter, styremøter og skolebesøk. Nettkirken Nettkirken kan vise til over treff i Det er en hyggelig økning på ca fra Siden omleggingen til Nettkirken 3 i 2009 er besøkstallene nesten doblet. Antall unike brukere har også økt mye fra 2010, med en oppgang fra ca til ca Det betyr at flere enn før av våre brukere kommer tilbake til Nettkirken, og at vi fortsatt vil kunne ha en god effekt av å drive god markedsføring for å få tak i førstegangsbesøkende. En betydelig del av de besøkende befinner seg i utkanten av eller utenfor den etablerte kristelighet. En av tjenestene i Nettkirken er en chatteløsning hvor man kan kommunisere anonymt med nettpresten. Prest og konfident befinner seg da i et chatterom hvor ingen andre har adgang mens de to samtaler. 5 22

23 Økumeniske relasjoner Vi tror vi har mye å lære av andre kulturer og mennesker som omgir oss der vi arbeider på ulike steder i verden. Derfor ønsker Sjømannskirken gjennom kulturformidling og dialog å bygge bro mellom nordmenn i utlandet og omgivelsene rundt. Som gjester i andre land møter Sjømannskirken ulike kristne kirkesamfunn og kulturer forankret i andre religioner. I tillegg er eget arbeid en brobygger mellom nordmenn med ulik kirkelig og konfesjonell tilhørighet. Sjømannskirkens økumeniske relasjoner er beskrevet i egen rapport vedlagt årsmeldingen. Rapporten har vært til behandling i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Diakoni generelt Gjestevennskap og Oppsøkende virksomhet er bærebjelkene i Sjømannskirkens diakoni. Generelt gjøres det et solid diakonalt arbeid i organisasjonen. Troverdighet som tjenende kirke er basert på en praktisk nestekjærlighet og inkluderende fellesskap som formidles og praktiseres av alle medarbeidere og brukere i Sjømannskirken. Alle ansatte på Sjømannskirken er diakonale medarbeidere med ulike oppgaver og funksjoner. De vigslede diakonene er en særlig ressurs, men det er viktig at Sjømannskirkens diakoni ikke begrenses til denne gruppen ansatte. Diakonale aktiviter Syke- og hjemmebesøk (antall besøk) Fengselsbesøk (antall besøk) Kontor- skole- og bedriftsbesøk (antall besøk) Sosialsaker (antall saker) Sosialsaker Økning i antall sosialsaker viser viktigheten av tilstedeværelsen for enkeltmennesker. En sosialsak er en sak der en eller flere personer får konkret og nødvendig hjelp med ett eller flere praktiske spørsmål for å mestre sin aktuelle livssituasjon. Ved en sosialsak vil følgende kriterier ofte være tilstede: 1. Et element av akutt og/eller aktuell nød 2. Behov for kontakt med andre aktører (for eksempel familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank). 3. Behov for oppfølging. 6 23

24 Beredskap Beredskap og krisehåndtering er også en viktig del av tjenesten for mennesker i nød. Beredskapsseksjonen har det faglige ansvaret for dette området hvor særlig verdiene Trygghet og Brobygging er relevante. Hovedstrategien er å Styrke organisasjonens faglige kompetanse på beredskap Styrke studenters kunnskap om og forståelse for Sjømannskirkens virksomhet Styrke bedrifters og enkeltmenneskers fokus på beredskap Generelt har alle enheter og ansatte i Sjømannskirken god kompetanse i krisehåndtering. En krise er alt fra enkelthendelser og de enkelte dødsfall/ulykker til de store hendelsene som omtales i media. Fra 2011 kan særlig to større beredskapssaker nevnes. Under tsunamikatastrofen i Japan supplerte en ambulerende sjømannsprest i krisestaben ved den norske ambassaden. Etter flyulykken i Florida i februar hvor en norsk flyinstruktør og en norsk elev mistet livet, var både studentprest og sjømannsprest sammen med pårørende og studentene i mange dager. Beredskapstelefonen behandlet i fjor ca. 150 saker knyttet til sykdom, dødsfall og alvorlige kriser. Terroren og tragedien som rammet Norge 22. juli berørte mennesker over hele verden. Sjømannskirken doblet sitt besøk den påfølgende uken og ble for mange nordmenn og utlendinger stedet å samles og uttrykke sympati med de som var rammet og det norske folk generelt. De mange gudstjenestelige markeringene fikk også et tydelig økumenisk preg. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sosiale og kulturelle møtesteder Sjømannskirken skal være nordmenns naturlige sosial, kulturelle og kirkelige samlingssted Antall mennesker Sjømannskirken møter på de ulike arenaer viser fortsatt en økning, fra (2010) til (2011). Det er gledelig at besøket på stasjonene ikke er redusert selv om man har hatt fokus på oppsøkende virksomhet. Foreningene er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid i Norge. 370 foreninger samles i snitt 7-9 ganger i året, og har i snitt 5-8 medlemmer. Det representerer en stor aktivitet som involverer og engasjerer svært mange mennesker. Mange bevarer et sterkt engasjement for Sjømannskirken gjennom sitt medlemskap i foreningen. Basartradisjonen er fremdeles levende mange steder og flere foreninger står for et slikt arrangement i løpet av året. Disse er viktige fordi de er med på å synliggjøre Sjømannskirken i lokalmiljøene. Parallelt med dette er det viktig å etablere muligheter for å engasjere seg i Sjømannskirkens arbeid som enkeltperson, uten å bli med i en forening. Personlig medlemskap vil legge til rette for dette. 7 24

FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG

FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG KM 3.4/12 del 1 SJØMANNSKIRKENS MELDING TIL KIRKEMØTET 2012 FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sjømannskirkens mandat og oppdrag er å være kirke for nordmenn som oppholder

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

SJØMANNSKIRKEN SOM FELLESKIRKELIG ARENA FOR NORDMENN

SJØMANNSKIRKEN SOM FELLESKIRKELIG ARENA FOR NORDMENN KM 3.4/12 del 2 Ø Ø SJØMANNSKIRKENS GRUNNLAG SJØMANNSKIRKEN - Norsk kirke i utlandet er en frivillig og selvstendig organisasjon med mandat fra kirkemøtet å representerer Den norske kirke overfor nordmenn

Detaljer

GRUNNREGLER (The Constitution)

GRUNNREGLER (The Constitution) GRUNNREGLER (The Constitution) for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet INNLEDNING NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havner,

Detaljer

Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016. Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012

Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016. Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012 Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016 Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012 1 Innhold 1) Hvem vi er - Organisering 2) Hvordan vi vil være kirke - Hovedmål, visjon og

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Hjelper flere Stadig flere nordmenn reiser lengre, både i tid og avstand. Langt unna sine kjære og nettverket hjemme er Sjømannskirken til stede for å hjelpe når nøden

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet 2012 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement Forsidefoto:

Detaljer

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 21/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: KR 8/10 Saksdokumenter: Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 KM 03.3/10 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 1. INNLEDNING Å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag er målsetningen som ligger fast for Sjømannskirken. Har

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 8 INNHOLD 1. Styrets forslag til dagsorden 2. Styrets forslag til forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015 GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998,

Detaljer