SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni

2 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand og Caledonien hotel. s 4 Program. s 6 Saksliste.. s 7 Sak 1 Konstituering.. s 8 Sak 2 Kontrollkomitéens rapport s 9 Sak 3 Forretningsorden for generalforsamlingen.. s 10 Sak 4 Hovedstyrets årsmelding s 18 Vedlegg Økumenisk rapport s 31 Sak 5 Regnskap... s 37 a) Fastsetting av regnskap s 37 b) Valg av revisor.. s 67 Sak 6 Opprettelse av fast virksomhet Tenerife s 68 Sak 7 Revisjon av grunnreglene s 73 Vedlegg 1 Grunnreglene. s 76 Vedlegg 2 Reglement for kontrollkomité.. s 106 Vedlegg 3 Reglement for valgting. s 107 Sak 8 Innkomne forslag Forslag fra San Francisco... s 109 Sak 9 Valg... s 111 Vedlegg 1 Presentasjon av kandidater til hovedstyret s 112 Vedlegg 2 Reglement for valg av hovedstyre... s 117 Vedlegg 3 Reglement for nominasjonskomiteens arbeid s 118 Årsrapporter fra arbeidet i inn og utland.. s 120 Sjømannskirkens strategidokument s 299 Sjømannskirkens verdidokument vedlegges separat 2

3 Velkommen til Sjømannskirkens 55. generalforsamling. Mot til tro, håp og engasjement For tredje gang i Sjømannskirkens historie inviteres det til generalforsamling OG inspirasjonssamling. Som frivillige, ansatte og venner av Sjømannskirken samles vi for å gi hverandre «Mot til tro, håp og engasjement». Hovedstyret har i år valgt å legge generalforsamlingen utenfor Bergen. I arbeidet med å bygge en ny plattform i Norge for både demokrati og engasjement er det viktig at også Sjømannskirkens øverste organ samles på ulike steder i landet. Dette året falt valget på Kristiansand, på mange vis sommer-norges hovedstad. I godt samarbeid mellom administrasjonen og en aktiv lokalkomite er det lagt opp til et program hvor alt ligger til rette for gode dager sammen gjennom forhandlinger, foredrag, samtaler og felleskap. Velkommen til GF 2012, ta med og del av det du har av både tro, håp og engasjement! Miami, 2011 Bergen, 15. mai 2012 Audun Myhre Generalsekretær 3

4 VELKOMMEN TIL SØRLANDSIDYLL I KRISTIANSAND Kristiansand er Sørlandets hovedstad og kjent som sommerby, med stor tilstrømming av turister i sommermånedene. Midt i Kristiansand og i nærhet av bysentrum ligger naturperlene rekke og rad. Det er kort avstand fra hav til hei og i løpet av minutter kan du forflytte deg fra et yrende byliv til natur og kultur. Kristiansand har en lang historie og er oppkalt etter sin grunnlegger, kong Christian IV, som grunnla byen Christianssand 5. juli Byen ligger strategisk plassert ved Skagerrak og har vært et viktig område både militært og geopolitisk helt fra Harald Haarfagre sin tid. Per oktober 2011 hadde byen innbyggere og er Norges sjette største bykommune. ATTRAKSJONER Noen av de mange attraksjonene i Kristiansand og omegn er: Dyreparken, Kilden teater- og konserthus, Vest-Agder museet med Setesdalstunet, Gimle gård, Sørlandets kunstmuseum, Kristiansand kanonmuseum, Stiftelsen Arkivet med Gestapokjelleren og Christiansholm festning. NATURPERLER I og rundt byen finner man mange vakre naturperler, blant annet: Bystranda, turområdet Baneheia, Fiskebrygga, Odderøya, Otra elvepark, Jegersberg merkede turløyper og Ravnedalen naturpark. KONFERANSE HOTELL Generalforsamlingen avholdes på Radisson Blu Caledonien hotel. Det ligger sentralt til i sjøkanten av Kristiansand sentrum. Nærmeste turområde er Odderøya med flott utsikt utover byfjorden og mange fine badeplasser. Kontaktinformasjon til hotellet: Adr: Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand S Telefon: Hjemmeside: 4

5 KART: 5

6 Program (med forbehold om endringer) Fredag 22. juni Kl Registrering Kl Kl Kl Åpningsmøte Velkomst «Mot til tro» v/kristin Solli Schøien Lunsj Konstituering og forhandlinger Styreleders tale og generaldebatt Kl Middag buffet Kl Inspirasjonskveld. "En hyllest til livet". Et program i ord og toner v/per Arne Dahl, Helene Bøksle, Andreas Dahl og Stian Tveit. Også sang, musikk, festtale og glimt fra virksomheten. Lørdag 23.juni Kl Kl Kl Kl Kl Kl «Mot til håp» v/ Kristin Moen Saxegaard «Mot til engasjement» - presentasjoner fra virksomheten Forhandlinger Lunsj Forhandlinger Skjærgårdstur med middag og St.Hans feiring. Ta med varmt tøy! Programbidrag ved bl.a. Jens Olai Justvik og gruppe fra Lindesnes Trekkspillklubb Søndag 24.juni Kl Kl Gudstjeneste Kristiansand Domkirke Sokneprest Aud Sunde Smemo, gen.sekr. Audun Myhre og andre fra Sjømannskirken. Vaffelmesse (kirkekaffe) på Kristiansand torg. 6

7 SAKSLISTE 1. Konstituering a) Valg av møteledere b) Valg av referenter c) Valg underskrivere av protokoll d) Valg av tellekorps 2. Kontrollkomiteens rapport 3. Forretningsorden for generalforsamlingen 4. Hovedstyrets årsmelding - Rapport fra virksomheten 5. Regnskap a) Fastsetting av regnskap 2011 b) Valg av revisor 6. Opprettelse av fast virksomhet Tenerife 7. Revisjon av grunnreglene Inkludert reglement for valgting og kontrollkomité 8. Innkomne forslag Forslag fra San Francisco 9. Valg Hovedstyre Kontrollkomité Nominasjonskomité 7

8 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 1 KONSTITUERING Hovedstyrets leder leder møtet frem til og med pkt C, deretter overtar møtelederne. A. Representanter til generalforsamlingen Med stemmerett Representanter fra Norge / kretsene Representanter fra utlandet / stasjonene / arbeidsenhetene Representanter fra Den norske kirke Ansattes representanter Hovedstyrets medlemmer Navnelisten deles ut ved registrering Uten stemmerett B. Møteledere Forslag: Hoveddirigent Dag Landmark Meddirigent: Forslag fremmes ved konstitueringen C. Referenter Forslag: Odd Dyvik og Hege Feet Askvik D. Protokollunderskrivere Forslag fremmes ved konstitueringen E. Tellekorps Forslag: Asbjørn Vilkensen, Jan Tommy Fosse, Nina Hetland Børresen og Linn Mevold Skogheim 8

9 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 2 KONTROLLKOMITÉEN RAPPORT Rapporten fremlegges på generalforsamlingen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen 2012 tar kontrollkomitéens rapport om gjennomgang av hovedstyret sine protokoller 03-07/11 og 01-03/12 til etterretning 9

10 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 3 FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I SJØMANNSKIRKEN Bakgrunn Sjømannskirken har ikke tidligere hatt egen forretningsorden. Dirigentskapet har etterlyst dette. I forslaget til nye grunnregler er det lagt inn at generalforsamlingen skal vedta forretningsorden. Aktuelt Det er formålstjenlig at Forretningsorden for Sjømannskirken godkjennes i begynnelsen av årets GF slik at den kan gi trygghet og forutsigbarhet for gjennomføringen av GF. Forretningsordenen er både en systematisering av elementer i grunnregler og øvrig regelverk samt beskrivelse av hvordan andre forhold i GF skal gjennomføres. Med trygghet i det formelle skapes rom for godt engasjement i GF. Forslag til vedtak Forretningsorden for generalforsamling i Sjømannskirken godkjennes Vedlegg: Forretningsorden for generalforsamling 10

11 Forretningsorden for generalforsamling Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet 11

12 Innholdsfortegnelse Forretningsorden for generalforsamlingen for Sjømannskirken... 4 Kapittel 1. Generelle bestemmelser Representanter/medlemmer Stemmerett Innkalling... 4 Kapittel 2. Generalforsamlingens ansvarsområde... 4 Kapittel 3. Saker til behandling / saksgang Meldefrist og saksgang Fremmøte og registrering Beslutningsdyktighet... 5 Kapittel 4. Konstituering av møtet Åpning av generalforsamlingen Godkjenning av innkalling og saksliste... 5 Kapittel 5. Om debatten... 5 Kapittel 6. Valg Valg av hovedstyre Valg av kontrollkomité Valg av nominasjonskomité Valg av revisor... 7 Kapittel 7. Voteringer... 7 Kapittel 8. Protokollføring

13 Forretningsorden for generalforsamlingen for Sjømannskirken Godkjent av generalforsamling juni Aktuelle paragrafer i grunnreglene følger vedlagt. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Generalforsamlingen er Sjømannskirkens øverste besluttende og kontrollerende organ og den kommer vanligvis sammen i slutten av juni. Sjømannskirkens grunnregler bestemmer hvordan organisasjonen blir styrt. 1.1 Representanter/medlemmer Sjømannskirkens generalforsamling sammensettes i henhold til Grunnreglene Stemmerett Grunnreglene beskriver krav som må være oppfylt for å kvalifisere til stemmerett i Sjømannskirkens organer. 1.3 Innkalling Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel, jfr. Grunnreglene Kapittel 2. Generalforsamlingens ansvarsområde Grunnreglene beskriver generalforsamlingens ansvarsområde. Kapittel 3. Saker til behandling / saksgang 3.1 Meldefrist og saksgang Saker som ønskes behandlet i ordinær generalforsamling må meldes inn for hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har representasjonsrett til generalforsamlingen, jfr. Grunnreglene For øvrig beskrives saksgang i Grunnreglene Fremmøte og registrering Ved ankomst til generalforsamlingen skal alle representanter melde seg i sekretariatet for registrering. Representantene mottar nummerlapper, representanter med stemmerett har gule nummerlapper og representanter uten stemmerett har røde nummerlapper. Disse benyttes under forhandlingene for å registrere seg hos møteleder til innlegg, replikk og ved avstemminger. 13

14 3.3 Beslutningsdyktighet Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er innkalt og konstituert i henhold til grunnregler. Grunnreglene beskriver prosedyre ved skriftlig avstemming uten at forsamlingen fysisk møtes. Dersom man under forhandlingene må forlate lokalet, skal nummerlappen leveres til møtelederne. Når man returnerer til lokalet hentes nummerlappen hos møtelederne. Kapittel 4. Konstituering av møtet 4.1 Åpning av generalforsamlingen Styreleder foretar navneopprop av alle representanter. Det opplyses hvem som er invitert til generalforsamlingen med kun talerett. Disse godkjennes av generalforsamlingen. Hovedstyret foreslår personer som skal ha bestemte oppgaver i forbindelse med forhandlingene. Disse leses opp og velges, så fremt det ikke fremmes andre forslag. Dette gjelder følgende oppgaver: 1. 2 møteledere, velges blant representantene (1 hovedleder og 1 varaleder). Disse utgjør møtets dirigentskap 2. 2 eller 3 referenter 3. 2 protokollunderskrivere 4. Tellekorps bestående av 3 personer Inntil møtelederne er valgt og overtar ledelsen av møtet, ledes generalforsamlingen av styreleder. 4.2 Godkjenning av innkalling og saksliste Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste. Kapittel 5. Om debatten Alle stemmeberettigede representanter har talerett under forhandlingene. Inviterte representanter uten stemmerett har talerett. Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse. 1. Under debatten i plenum melder man seg til innlegg ved å vise nummerlapp. 2. Replikk til innlegg får man ved å vise nummerlapp og to fingre. 3. Det tillates to replikker og én svarreplikk i forbindelse med hvert innlegg. 4. Innlegg skal foregå fra talerstolen. Replikk kan fremføres fra mikrofoner i salen. 5. Innlegg til dagsorden, forretningsorden, voteringsorden eller for å oppklare misforståelser får man ved å vise nummerlapp og si til dagsorden, til 14

15 forretningsorden, til voteringsorden eller oppklaring av åpenbar misforståelse og man slippes til utenom talerlisten. Innlegg til dagsorden gjelder den praktiske gjennomføring av forhandlingene (tidsramme, pauser, saksrekkefølge osv), innlegg til forretningsorden gjelder avklaring av formelle sider ved saksbehandlingen og innlegg til oppklaring av åpenbar misforståelse må gjelde åpenbar misforståelse og bare inneholde det helt nødvendige for oppklaringen. Alle de nevnte saksbehandlingsinnlegg skal bare omhandle saksbehandlingen ikke selve saken. 6. Ved behandling av sakene kan møtelederne la representanter fra hovedstyret eller Generalsekretæren slippe til utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller oppklare misforståelser. 7. Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres møtelederne. 8. Møtelederne kan når som helst innføre begrensning i taletid. Herunder kan det gis lengre taletid eller anledning til sluttinnlegg for forslagsstillere eller spesielt berørte. 9. Før møtelederne eventuelt setter strek for en debatt, må alle forslag som det skal voteres over være presentert, og det må gis anledning til å tegne seg mellom vedtakene om og gjennomføring av å sette strek, og talerlisten refereres. 10. Når en sak er satt under debatt, må ikke møtet heves før saken er avgjort ved avstemming eller forsamlingen har vedtatt at forhandlingene skal utsettes. Kapittel 6. Valg 6.1 Valg av hovedstyre Nominasjonskomitéen sin leder eller en annen representant for nominasjonskomitéen fremlegger komitéens prioriterte innstillinger med begrunnelse. Generalforsamlingen gis deretter mulighet til å komme med andre forslag på kandidater. Kandidatene må være forespurte og akseptert å stille til valg. Generalforsamlingen gis adgang til debatt og maks 2 valgtaler per kandidat. Deretter starter man direkte med valget som ledes av møteleder. Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer skjer i tre valgomganger. Se forøvrig Grunnreglenes samt Reglement for valg av hovedstyre for ytterligere beskrivelse av valgprosedyrer. 6.2 Valg av kontrollkomité Det foretas separat valg av medlemmer til kontrollkomité. Generalforsamlingen velger en kontrollkomité på tre medlemmer. Komitéen har samme funksjonsperiode som hovedstyret. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret kan ikke velges som medlemmer av kontrollkomitéen. 15

16 6.3 Valg av nominasjonskomité Det foretas separat valg av nominasjonskomité Valg av revisor Det foretas separat valg av revisor Kapittel 7. Voteringer Votering er en formell avstemming og kan være åpen eller hemmelig. Åpen votering vil skje gjennom å løfte nummerlappen opp i luften. 1. Før votering må møteleder orientere om fremgangsmåten for votering for å unngå misforståelse. 2. Møteleder må før votering referere forslaget / forslagene slik de er fremsatt 3. Bare stemmeberettigede som er til stede kan delta i voteringen. Før votering opplyser møteleder om hvor mange stemmeberettigede representanter som faktisk er til stede. 4. Som avgitte stemmer regnes også blanke stemmer. 5. All votering skal foregå skriftlig når det forlanges av en av de stemmeberettigede. Valg skal dessuten foregå skriftlig dersom det foreslås flere kandidater enn det skal velges. 6. Tellekorpset har ansvar for å registrere antall stemmer. 7. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Hver representant har kun èn stemme. Kapittel 8. Protokollføring Det føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen skal inneholde: a) Oversikt over saksliste og program b) Konstitueringen, herunder a. navn på alle fremmøte representanter/medlemmer, både med og uten stemmerett b. valgte møteledere/ordstyrere c. valgte referenter d. valgte underskrivere av protokoll e. valgte tellekorps c) Liste over hvem som har ordet under forhandlingene 16

17 d) De innstillinger og forslag til vedtak som fremlegges i de ulike saker e) Generalforsamlingen sine vedtak og beslutninger f) Protokollen skal undertegnes av de to valgte protokollunderskriverne og referenter Vedtatt av generalforsamlingen.juni

18 Bergen mai 2012 GF 2012 sak 4 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING Generalforsamlingen skal i henhold til grunnreglene d) drøfte hovedstyrets årsmelding. I tillegg til hovedstyrets årsmelding vil generalforsamlingen også få inntrykk fra den operative virksomhet gjennom en egen programpost med presentasjoner lørdag formiddag. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmelding for 2011 til orientering Vedlegg: Økumenisk rapport

19 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sjømannskirkens mandat og oppdrag er å være kirke for nordmenn som oppholder seg utenlands for kortere eller lengre tid og på norsk kontinentalsokkel. Kirkeforståelsen er diakonalt forankret. Diakonien eller kirkens omsorgstjeneste er evangeliet i handling, i Sjømannskirken særlig uttrykt gjennom nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. Evangeliets livgivende, frigjørende og nyskapende kraft formidles gjennom tjenesten med ord og sakrament i gudstjenester og andre samlinger. Nok en gang kan Sjømannskirken rapportere om et nådens år. Mennesker har gjennom mer enn møter fått mot til tro, håp og engasjement. For noen handler det om mot til å møte hverdagens utfordringer. For andre betyr det at livet har fått ny forankring og utvidet perspektiv gjennom fortellingen om Jesus Kristus, synden og dødens beseirer. For andre igjen handler det ganske enkelt om en hyggelig prat over en kaffekopp og vaffel. Som kirke i verdens hverdag møter og samler Sjømannskirken mennesker på kirkelige, sosiale og kulturelle arenaer. Gjennom oppsøkende og inviterende arbeid når Sjømannskirken det mangfold av mennesker som ligger i betegnelsen «nordmenn som oppholder seg utenlands for kortere eller lenger tid». Hovedstyrets arbeid Sjømannskirken er en verdistyrt organisasjon hvor styrende organer fastsetter overordnede mål og visjon. Disse utvikles i tråd med hovedmål for Den norske kirke. Hovedstyret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Thorhild Widvey (leder), Per Barsnes (nestleder), Kari Ulveseth, Finn Roar Aamodt, Einar Askvig, Inger Helene Venås, Per Kristian Knutsen, Steinar Rishaug og Nils Kristian Søfteland. Vararepresentanter: Christofer Solbakken, Jofrid Landa, Jostein Bernhardsen, Øystein Halling, John Arne Lund og Line Larsen. Kari Ulveseth har hatt permisjon deler av året. Hovedstyret har hatt 7 møter, hvorav ett er avviklet som mailmøte, og behandlet 82 saker. Fram til sommeren 2011 var det særlig arbeidet med Strategi for Sjømannskirken og situasjonen i Gøteborg som krevde oppmerksomhet og innsats fra hovedstyret. Begge disse sakene var oppe i GF I samme GF ble også nytilsatt informasjonssjef Linn Mevold Skogheim presentert. Hovedstyret har også vedtatt etiske retningslinjer og alkoholpolitiske retningslinjer. Som diakonal kirke er det viktig at Sjømannskirkens møteplasser er alkoholfrie, og at denne policy er forankret i avklarende retningslinjer. Verdens hverdag er sammensatt. Medarbeidere opererer i mange og kompliserte sammenhenger. Etiske retningslinjer tydeliggjør organisasjonens standarder og krav. Arbeidet med den demokratiske strukturen og revisjonen av grunnreglene er videreført på bakgrunn av den foreløpige behandlingen i GF Det har blant annet vært gjennomført 2 19

20 en høringsrunde. Ny demokratisk struktur med personlig medlemskap skal sikre demokratisk forankring når ordningen med kretsstyrer mer og mer reduseres. Vedtak er også fattet om midlertidig drift i Brasil med base i Rio. Dette er en strategisk satsing i møte med økende norsk nærvær tilknyttet offshore virksomhet. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Gudstjenester Sjømannskirken ønsker å være en kirke som tar utgangspunkt i menneskers liv og erfaringer, og som hjelper dem til å forstå sine liv i lys av evangeliet om Jesus Kristus Gjennomsnitt deltagelse gudstjenester og nattverd Gjennomsnittlig deltagelse per gudstjeneste Gjennomsnittlig deltagelse per nattverdsgudstjeneste Samlet gudstjenestedeltagelse går litt opp dersom man holder utenfor en nedgang i Stockholm på hvor man har endret telling av et 17.mai arrangement. For øvrig viser mange stasjoner økning i deltagelse; London (1700), Gran Canaria (1450), San Pedro (550), Pattaya (550), Alanya (450), Lanzarote (450) samt noen flere med mindre økning. Nedgang på enkeltstasjoner som Dubai kan forklares med endring i brukergrunnlag. Samlet gudstjenestedeltagelse i 2011 var mot i Gudstjenestereformen er også en anledning til å øke gudstjenestedeltagelsen. Alle medarbeidere har i løpet av 2011 (og januar 2012) deltatt på gudstjenestekurs. Den enkelte stasjon er i gang med å utvikle sin egen lokale gudstjenesteordning. Nattverddeltagelsen er fortsatt svakt økende til tross for reduksjon i antall gudstjenester med nattverd. Antall nattverdgjester totalt har økt fra i 2010 til i 2011, og gjennomsnittlig nattverddeltagelse pr. gudstjeneste har økt fra 33 til 36. Av enkeltkirker står San Francisco for en kraftig økning i antall gudstjenester med nattverd, og Albir-Villajoyosa for kraftig økning i nattverddeltakelsen. Kirkelige handlinger Til tross for en offensiv satsing på markedsføring av vigsler, går antallet noe ned uten at det kan gis en enkel forklaring. Noe av reduksjonen kan skyldes at enkelte kirker har begrenset sitt tilbud og kapasitetsbruk på vielser og prisnivået kan også ha en betydning. Samtidig ser vi at stadig flere profesjonelle bryllupsarrangører har kommet på banen de siste årene, noe 3 20

21 som muligens også kan virke inn på antall vielser på sjømannskirkene. Sjømannskirken vil fortsette arbeidet med å profilere sjømannskirkene som et alternativt sted for vigsel eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Kirkelige handlinger Dåp (antall døpte) Konfirmasjon (antall konfirmanter) Vielser/velsignelser Gravferdshandlinger Visitas Biskop Halvor Nordhaug gjennomførte november visitas i New Orleans og Houston. Biskopens program i New Orleans besto av samtaler med stab og kirkeråd, besøk hos norske bedrifter og møte med konsulatet. I visitasforedraget ble kirken utfordret til å prioritere arbeidet med gudstjenestereformen. Oppsummert fikk biskopen møte en særpreget sjømannskirke med brukergrunnlag basert på mange drop-in besøkende og ikke så veldig mange fastboende nordmenn. Kirken er svært strategisk plassert med tanke på beredskap i forhold til olje- og gassutvinningen i Mexicogulfen. De ulike samtaler og besøk i Houston gav bilde av en svært aktiv sjømannskirke, som har sitt daglige virke i 4 geografiske område: kirken i Pasadena, skipsbesøk i havnene, expats i Katie og i Woodlands. Også denne kirken ble utfordret til å prioritere gudstjenestereformen. Under en mottagelse hos generalkonsulen som samlet mange representanter fra det norske miljøet, ble det gitt tydelig uttrykk for takknemlighet og glede over Sjømannskirkens nærvær i Houston Kirkeseksjon og Frivillighetsseksjon I Norge opererer Sjømannskirken som organisasjon i rammen av Den norske kirke var første hele driftsår med Kirkeseksjon og Frivillighetsseksjon etter omorganisering som ble gjennomført i Kirkeseksjonen skal styrke og utdype relasjonen til Den norske kirke og har ansvar for trosopplæring. Kirkeseksjonen utfører sitt arbeid i nært samarbeid med menighetene i Den norske kirke. Det er i dette arbeidet særlig lagt vekt på å utvikle et Sjømannskirkekonfirmanttilbud og ordningen med prostikontakter. Seksjonen utarbeidet et strategidokument i Som en følge av dette har nå seksjonen ansvaret for kontakten med de teologiske studiestedene. Innføring av ordning med prostikontakter for Sjømannskirken har vist seg å gi gode resultat i form av økning i takkoffer fra disse områdene. I Bjørgvin bispedømme økte takkoffer til Sjømannskirken fra kr i 2010 til kr i

22 Sjømannskirken vil gi barn og unge som bor utenlands trosopplæring på linje med tilbudet i Den norske kirke. Kirkeseksjonen har tilretteleggingsansvar og en av målsetningene er at alle stasjoner hvor det er relevant, skal ha en lokal trosopplæringsplan. Selv om Sjømannskirken så langt ikke er tilgodesett med trosopplæringsmidler, er man i gang med systematisk trosopplæring ved flere stasjoner. I 2011 er det fokusert på å løfte frem reformen blant ansatte og avklart hvilke stasjoner som skal etablere en plan for arbeidet blant barn og unge. 2 regionale samlinger for medarbeidere med ansvar for barn og unge er avholdt. 19 medarbeidere deltok på Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i oktober. Det er gjennomført 7 ulike konfirmantleirer på sjømannskirkene i London, Stockholm og Berlin for 14 menigheter i Norge som har Sjømannskirken som alternativ i konfirmanttiden. Flere menigheter er interesserte i å knytte seg til Sjømannskirken, noe som gjør at antall konfirmantleirer vil bli utvidet. I tillegg har norske menigheter 195 nettkonfirmanter. Tallet på konfirmanter på Sjømannskirkene viser seg over lengre tid å være stabilt (212 i 2011). Disse er nettkonfirmanter og deltar på lokale samlinger og konfirmantleirer. Frivillighetsseksjonen Frivillighetsseksjonen har 3 fokusområder for sitt arbeid i Norge: - følge opp det arbeidet som allerede er i gang - utvikle det frivillige medarbeiderskapet - skape nye arenaer for engasjement for Sjømannskirken Det frivillige engasjementet har alltid vært et viktig element i Sjømannskirken. Arbeidet i Norge er i endring, og frivillige vil fortsatt være avgjørende for levende sjømannskirkeengasjement. Derfor er ønsket å utvikle det frivillige medarbeiderskapet. Dette handler både om rekruttering, opplæring og oppfølging. Det er gledelig å registrere at mange kan tenke seg å bidra for Sjømannskirken i ulike sammenhenger som stands på messer og festivaler, i Hjertevarmeaksjonen og på arrangement av ulike slag. De frivillige i Norge er både tidligere uteansatte og brukere av Sjømannskirkens tilbud, samt foreningsmedlemmer og kretsstyrer. Sjømannskirken har ved utgangen av foreninger og 17 kretsstyrer. Frivillighetsseksjonens ansatte og frivillige medarbeidere står bak en rekke ulike arrangement og tiltak; gudstjenester, foreningsmøter, basarer, fest på kirken, messer og festivaler, sjømannskirketurer, offentlige møter, styremøter og skolebesøk. Nettkirken Nettkirken kan vise til over treff i Det er en hyggelig økning på ca fra Siden omleggingen til Nettkirken 3 i 2009 er besøkstallene nesten doblet. Antall unike brukere har også økt mye fra 2010, med en oppgang fra ca til ca Det betyr at flere enn før av våre brukere kommer tilbake til Nettkirken, og at vi fortsatt vil kunne ha en god effekt av å drive god markedsføring for å få tak i førstegangsbesøkende. En betydelig del av de besøkende befinner seg i utkanten av eller utenfor den etablerte kristelighet. En av tjenestene i Nettkirken er en chatteløsning hvor man kan kommunisere anonymt med nettpresten. Prest og konfident befinner seg da i et chatterom hvor ingen andre har adgang mens de to samtaler. 5 22

23 Økumeniske relasjoner Vi tror vi har mye å lære av andre kulturer og mennesker som omgir oss der vi arbeider på ulike steder i verden. Derfor ønsker Sjømannskirken gjennom kulturformidling og dialog å bygge bro mellom nordmenn i utlandet og omgivelsene rundt. Som gjester i andre land møter Sjømannskirken ulike kristne kirkesamfunn og kulturer forankret i andre religioner. I tillegg er eget arbeid en brobygger mellom nordmenn med ulik kirkelig og konfesjonell tilhørighet. Sjømannskirkens økumeniske relasjoner er beskrevet i egen rapport vedlagt årsmeldingen. Rapporten har vært til behandling i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Diakoni generelt Gjestevennskap og Oppsøkende virksomhet er bærebjelkene i Sjømannskirkens diakoni. Generelt gjøres det et solid diakonalt arbeid i organisasjonen. Troverdighet som tjenende kirke er basert på en praktisk nestekjærlighet og inkluderende fellesskap som formidles og praktiseres av alle medarbeidere og brukere i Sjømannskirken. Alle ansatte på Sjømannskirken er diakonale medarbeidere med ulike oppgaver og funksjoner. De vigslede diakonene er en særlig ressurs, men det er viktig at Sjømannskirkens diakoni ikke begrenses til denne gruppen ansatte. Diakonale aktiviter Syke- og hjemmebesøk (antall besøk) Fengselsbesøk (antall besøk) Kontor- skole- og bedriftsbesøk (antall besøk) Sosialsaker (antall saker) Sosialsaker Økning i antall sosialsaker viser viktigheten av tilstedeværelsen for enkeltmennesker. En sosialsak er en sak der en eller flere personer får konkret og nødvendig hjelp med ett eller flere praktiske spørsmål for å mestre sin aktuelle livssituasjon. Ved en sosialsak vil følgende kriterier ofte være tilstede: 1. Et element av akutt og/eller aktuell nød 2. Behov for kontakt med andre aktører (for eksempel familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank). 3. Behov for oppfølging. 6 23

24 Beredskap Beredskap og krisehåndtering er også en viktig del av tjenesten for mennesker i nød. Beredskapsseksjonen har det faglige ansvaret for dette området hvor særlig verdiene Trygghet og Brobygging er relevante. Hovedstrategien er å Styrke organisasjonens faglige kompetanse på beredskap Styrke studenters kunnskap om og forståelse for Sjømannskirkens virksomhet Styrke bedrifters og enkeltmenneskers fokus på beredskap Generelt har alle enheter og ansatte i Sjømannskirken god kompetanse i krisehåndtering. En krise er alt fra enkelthendelser og de enkelte dødsfall/ulykker til de store hendelsene som omtales i media. Fra 2011 kan særlig to større beredskapssaker nevnes. Under tsunamikatastrofen i Japan supplerte en ambulerende sjømannsprest i krisestaben ved den norske ambassaden. Etter flyulykken i Florida i februar hvor en norsk flyinstruktør og en norsk elev mistet livet, var både studentprest og sjømannsprest sammen med pårørende og studentene i mange dager. Beredskapstelefonen behandlet i fjor ca. 150 saker knyttet til sykdom, dødsfall og alvorlige kriser. Terroren og tragedien som rammet Norge 22. juli berørte mennesker over hele verden. Sjømannskirken doblet sitt besøk den påfølgende uken og ble for mange nordmenn og utlendinger stedet å samles og uttrykke sympati med de som var rammet og det norske folk generelt. De mange gudstjenestelige markeringene fikk også et tydelig økumenisk preg. TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sosiale og kulturelle møtesteder Sjømannskirken skal være nordmenns naturlige sosial, kulturelle og kirkelige samlingssted Antall mennesker Sjømannskirken møter på de ulike arenaer viser fortsatt en økning, fra (2010) til (2011). Det er gledelig at besøket på stasjonene ikke er redusert selv om man har hatt fokus på oppsøkende virksomhet. Foreningene er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid i Norge. 370 foreninger samles i snitt 7-9 ganger i året, og har i snitt 5-8 medlemmer. Det representerer en stor aktivitet som involverer og engasjerer svært mange mennesker. Mange bevarer et sterkt engasjement for Sjømannskirken gjennom sitt medlemskap i foreningen. Basartradisjonen er fremdeles levende mange steder og flere foreninger står for et slikt arrangement i løpet av året. Disse er viktige fordi de er med på å synliggjøre Sjømannskirken i lokalmiljøene. Parallelt med dette er det viktig å etablere muligheter for å engasjere seg i Sjømannskirkens arbeid som enkeltperson, uten å bli med i en forening. Personlig medlemskap vil legge til rette for dette. 7 24

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Synoden 2008 Fredtun

Synoden 2008 Fredtun Synoden 2008 Fredtun 6.-10. november 08 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Treårsmeldinger og saksdokumenter SAKSDOKUMENTER DEL 2 TREÅRSMELDING OG SAKSDOKUMENTER TIL SYNODEN 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Årsmelding 2008 1 GENERELL TILSTANDSVURDERING Få steder opplever kirken muligheter og utfordringer som i Oslo bispedømme. Storbyens mangfold og mobilitet, i befolkning, kultur

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer