1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE ) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK ) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6"

Transkript

1 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE ) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK ) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK ) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG HAUGALAND POLITIDISTRIKT ) AUF I HORDALAND... 7 GENERELL BEVÆPNING I POLITIET ) AUF I HORDALAND... 8 ARBEID OG UTDANNING ) STORD ARBEIDERPARTI... 8 GODE OG FLEKSIBLE PERMITTERINGSREGLER ) FJELL ARBEIDERPARTI... 9 SOSIAL DUMPING I NÆRINGSLIVET ) AUF I HORDALAND... 9 SYNSTOLKING AV FILM ) AUF I HORDALAND... 9 TOBAKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN HEV TOLLGRENSEN ) AUF I HORDALAND KONTROLLERING AV HAIFINNEIMPORT ) AUF I HORDALAND FORTSATT INGEN SKOLEPENGER FOR INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE ) ODDA HERREDS ARBEIDERPARTI STATEN FREDER, STATEN BETALER ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN KOMPETANSE- OG TEKNOLOGIOVERFØRING ) BØMLO ARBEIDERPARTI UNGDOMSKORTET MÅ GJERAST MEIR ATTRAKTIVT OG KUNNE NYTTES PÅ TVERS AV FYLKESGRENSENSE ) AUF I HORDALAND FORBEDRING AV LEDSAGERTJENESTER I FORBINDELSE MED KOLLEKTIVTRANSPORT ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN FORBEDRING AV LEDSAGERTJENESTER I FORBINDELSE MED KOLLEKTIVTRANSPORT ) BØMLO ARBEIDERPARTI NASJONAL FISKERIHAMNESTATUS PÅ BØMLO ) AUF I HORDALAND BERGINGSBILER SOM UTRYKNINGSKJØRETØY ) STORD ARBEIDERPARTI BETRE BUSSTILBOD PÅ STORD

2 22) AUF I HORDALAND UTVID TROLLEYBUSSEN I BERGEN ) AUF I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE ET FAIRTRADE FYLKE ) SVEIO ARBEIDERPARTI FOR DYRT Å VERA STUDENT I VÅRE STØRSTE BYAR ) BØMLO ARBEIDERPARTI VEKSTEN I BUSTADPRISANE MÅ DEMPAST SLIK AT UNGE LETTARE KAN FÅ TILGANG TIL RIMELIGE BUSTADAR ) AUF I HORDALAND ØKT SATSING PÅ SOSIAL BOLIGBYGGING ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN BOLIG ) ETNE ARBEIDERPARTI E ) STORD ARBEIDERPARTI SAMFERDSEL ) STORD ARBEIDERPARTI E-134 EIT VIKTIG MILJØPROSJEKT ) STORD ARBEIDERPARTI HUGLOSAMBANDET MÅ GJENNOMFØRAST ) BØMLO ARBEIDERPARTI E-134 OPPGRADERSAST TIL HOVUDKORRIDOR MELLOM AUST OG VEST ) BØMLO ARBEIDERPARTI KYSTSTAMVEGEN E-39 PÅ VESTLANDET MÅ BLI FERJEFRI FRÅ KRISTIANSAND S TIL TRONDHEIM ) AUF I HORDALAND EN BETRE OG RASKERE BERGENSBANE: RINGERIKSBANEN OG VOSSEBANEN ) OS ARBEIDERPARTI SAMFERDSEL ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SAMFERDSEL ) VOSS ARBEIDERPARTI BERGENSBANEN SOM NASJONALT PROSJEKT ) FJELL ARBEIDERPARTI NY VEGTRASE FOR E 39 FRÅ STAVANGER TIL BERGEN ) AUF I HORDALAND BISTAND TIL PROSJEKTET: SAHARA FOREST PROJECT ) AUF I HORDALAND VEST-SAHARA ) AUF I HORDALAND STOPP BLOKADEN AV CUBA ) AUF I HORDALAND FRITT TIBET!

3 43) AUF I HORDALAND END OVERGREPENE I SYRIA! ) AUF I HORDALAND FRITT PALESTINA ) AUF I HORDALAND STYRK KURDERNES RETTIGHETER ) AUF I HORDALAND BARNESOLDATER ) AUF I HORDALAND BISTAND ) AUF I HORDALAND VERN AV REGNSKOGEN ) ETNE ARBEIDERPARTI JA TIL SIDEMÅL ) STORD ARBEIDERPARTI JA TIL SIDEMÅL! ) AUF I HORDALAND DIGITALE HJELPEMIDLER I SKOLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN UTDANNING ) TYSNES ARBEIDERPARTI VERTSKOMMUNANE FOR OPPDRETTSANLEGG MÅ FÅ EIN OBLIGATORISK RETT TIL NATURRESSURSSKATT ) AUF I HORDALAND KLIMA OG MILJØ ) AUF I HORDALAND VANNKRAFT ) AUF I HORDALAND KRAFTKREVENDE INDUSTRI ) AUF I HORDALAND KRAFTEKSPORT OG -IMPORT ) AUF I HORDALAND BYGGING AV NYE UTENLANDSKABLER ) ODDA HERREDS ARBEIDERPARTI VI TRENGER ET STATOIL PÅ LAND ) STORD ARBEIDERPARTI KONSEKVENSUTGREIING AV PETROLEUMSAKTIVITETEN I NORD ) STORD ARBEIDERPARTI OLJE- OG GASSRESSURSENE I NORD MÅ UTNYTTES ) FJELL ARBEIDERPARTI KONSEKVENSUTGREIING OLJEBORING UTAFOR LOFOTEN ) AUF I HORDALAND KVOTEFLYKTNINGER

4 64) OS ARBEIDERPARTI ASYLBORN I NORGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ASYL ) AUF I HORDALAND JA TIL IKKJE-KOMMERSIELL SURROGATI ) FJELL ARBEIDERPARTI FORBOD MOT SURROGATI ) AUF I HORDALAND PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN HELSE OG OMSORG ) SVEIO ARBEIDERPARTI STATLIG TOPPFINANSIERING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE AV KOMMUNALE TJENESTER, SAMT FJERNING AV ALDERSGRENSENE SOM GJELDER FOR ORDNINGEN ) AUF I HORDALAND VÅR TIDS SLAVERI ) AUF I HORDALAND KJØNN: JURIDISK SELVBESTEMMELSE ) AUF I HORDALAND OPPHEV DEN ØVRE ALDERSGRENSEN FOR RETTEN TIL Å STÅ I JOBB ) AUF I HORDALAND DØGNÅPNE BARENEHAGER ) AUF I HORDALAND SKATTLEGGING AV FINANSTRANSAKSJONER ROBIN HOOD-SKATT ) AUF I HORDALAND AUTOMATISK BARNETRO ) AUF I HORDALAND FOREBYGGING OG OPPFØLGING ) AUF I HORDALAND VOLD I NÆRE RELASJONER ) AUF I HORDALAND LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING ) AUF I HORDALAND HEROINASSISTERT REHABILITERING ) AUF I HORDALAND SPRØYTEROM ) AUF I HORDALAND AVSKAFF VERNEPLIKTA ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NEMNDORDNING VED ABORT ETTER UKE

5 85) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ARBEID ) AUF I HORDALAND NEI TIL UANMELDTE POLITIBESØK PÅ SKOLER ) OSTERØY ARBEIDERPARTI FJERN OBLIGATORISK OPPLÆRING I C-SPRÅK I DEN NORSKE GRUNNSKULEN ) AUF I HORDALAND KOMMUNAL SELVRÅDERETT ) STORD ARBEIDERPARTI REDNINGSTENESTANE ) STORD ARBEIDERPARTI FRIVILLIGE ORGANISASJONER FOR SENT INNKOMNE FORSLAG: 1) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR OPPGRADERING AV SKULEBYGG ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE OMSORGSBUSTADER ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE PLEIE- OG SJUKEHEIMSPLASSAR ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI KRAV OM BETRE INTERNKONTROLL I VERKSEMDER SOM SENDER GODS PÅ NORSKE VEGAR ) SUND ARBEIDERPARTI NYTT SOTRASAMBAND STYRKA KOLLEKTIVTILTAK ) SUND ARBEIDERPARTI FASTLANDSSAMBAND LERØY-BJELKARØY-BERGEN FINANSIERING AV DET RESTERANDE REGULERINGSARBEIDET MED KONSEKVENSUTGREIING ) SUND ARBEIDERPARTI SEKKINGSTAD A/S - FORRETNINGSSTRATEGI ) SUND ARBEIDERPARTI SATSING PÅ GEOTERMISK ENERGI

6 1) Stord Arbeiderparti Skulane våre Mange av skulane i landet treng sårt oppgradering og rehalitering. Stord AP meinar at regjeringa må øyremerka midlar og gi rentefrie lån til alle skulane i Noreg for å sikra rehabilitering av gamle skuler på bl.a. ventilasjon, sanitær, etc Partistyrets innstilling: Regjeringa etablerte Rentekompensasjonsordninga 1. januar 2009, den skal gå til 31. desember Investeringsramma er 15 mrd. kroner. Ordninga betyr at kommuner og fylkeskommuner får høve til å ta opp lån innafor tildelte rammer med 5 års avdragsfrihet. Samla løpetid på kvart lån er 20 år. Staten dekkjer rentekostnadene. Dette er ei gunstig ordning for kommunane. I tillegg har kommunane fått styrka sin økonomi styrka sidan Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 2) AUF i Hordaland Heilt elektrisk Hver dag krysser fergen MF Ole Bull fjorden mellom Breistein og Valestrandsfossen 68 ganger. På turene over fjorden slippes det i løpet av ett år ut 1188 tonn CO2 og 20 tonn NOx, dette tilsvarende utslippet til 600 bensinbiler. Det kan det nå bli en slutt på. Osterøy Ferjeselskap har opplegget klart for en elektrisk drevet ferge, som kan bygges og leveres innen halvannet år. Det eneste som mangler er nødvendige tilskudd til å dekke merkostnadene ved elektrisk drift. Merkostnadene ved elektrisk drift er estimert til ca. 4.3 millioner hvert år de 5 første årene, totalt 21.5 millioner. Transnova er innstilt på å dekke inntil 7.3 millioner. Sambandet Valestrand Breistein er sannsynligvis det mest ideelle for å teste ut «null utslipp» piloten i Norge. Det vil ikke være krav om erstatningsferge hvis fergen må tas midlertidig ut av drift, i og med at det er broforbindelse på Osterøy. Det er ett kort samband (2km) med mange avganger (68 hver dag). Kraftleverandøren leverer tilstrekkelig effekt til ladestasjonen ved Valestrand fergekai og personer med interesse for prosjektet og den nødvendige kompetansen holder til i området. Hordaland Arbeiderparti vil: - At strekningen Valestrand Breistein skal bli ett pilotprosjekt med null utslippsferge - At Hordaland fylkeskommune skal støtte prosjektet med de nødvendige midlene. Hordaland Arbeiderparti har vedtek og fremja same forslaget i Fylkestinget. Dessverre vart vi nedstemt av partia som sitt i posisjon (FrP, KrF, V og H.) Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 3) Osterøy Arbeiderparti Heilt elektrisk Hver dag krysser MF Ole Bull fjorden mellom Valestrandsfossen og Breistein 68 ganger. På turene over fjorden slippes det i løpet av ett år ut 1188 tonn CO2 og 20 NOx, dette er tilsvarende utslippet til 600 bensinbiler. Det kan det nå bli en slutt på. Osterøy Ferjeselskap har et opplegg klart for en elektrisk drevet ferge, som skal bygges og leveres innen halvannet år. Det eneste som mangler er nødvendige tilskudd til å dekke merkostnadene ved elektrisk drift. Merkostnadene ved elekstrisk dirdt er estimert til ca 4,3 millinoner de 5 første årene, totalt 21,5 millioner. Transnova er innstilt på å dekke inntil 7,3 millioner. 6

7 Sambandet Valestrand Breistein er sannsynligvis det mest ideelle for å teste ut null utslipp piloten i Norge. Det vil ikke være krav om erstatningsferge hvis fergen tas må taes midlertidig ut av drift, i og med at det er broforbindelse på Osterøy. Det er ett kort samband (2km) med mange avganger (68 kver dag). Kraftleveandøren leverer tilstrekkelig effekt til ladestasjonen ved Valestrand fergekai og personer med interesse for prosjektet og den nødvendige kompetansen holder til i området. Hordaland Arbeiderparti har vedtek og ftremja same forslaget i Fylkestinget. Dessverre vart vi nedstemt av partia som sitt i posisjon (FrP, KrF, V og H.) Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 4) Sveio Arbeiderparti Nytt fengsel i Sunnhordland og Haugaland politidistrikt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har nett levert en plan til Justis- og beredskapsdepartementet for å løse framtidig behov for soningskapasitet. Planen er en konkretisering av hvor behovet er størst og hva som må gjøres. I planen ser vi at nytt fengsel og soningstilbud i nevnt politidistrikt har fått stort fokus og er foreslått som et av de områdene der det er nødvendig med nybygg og utviding. Dette er helt i tråd med rapport tidligere utarbeidd for dette området som klart peker på et stort behov. Forslag til vedtak: Hordaland Arbeiderparti følger saken tett om nytt fengsel /soningstilbod i Sunnhordland og Haugaland politidistrikt slik at dette blir prioritert inn i statsbudsjett for 2013/2014. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 5) AUF i Hordaland Generell bevæpning i politiet I oktober 2011 sa 60 % av norske politifolk nei til generell bevæpning. Bare 20 % var positiv til bevæpnet politi. Nesten nøyaktig ett år etter går politiets fellesforbund inn for generell bevæpning av politiet. I resten av verden forstår de ikke at vi har denne debatten. Det burde jo være en selvfølge at politiet bar våpen til en hver tid. Norge er ett av få land som fremdeles ikke har generell bevæpning. Men det er mange ting folk ikke forstår med Norge. Folk forstår for eksempel ikke at vi har åpen soning, at man kan få permisjon når man sitter i fengsel eller at vi lar innsatte i fengsel jobbe eller studere. Dette virker helt rart for resten av verden, men det forskning viser at det fører til at de innsatte er mindre farlige når de kommer ut, og at det er mindre sannsynlig at de begår nye lovbrudd. På litt samme måte fungerer dette. Jo tyngre politiet er bevæpnet, jo tyngre bevæpnet kommer de kriminelle til å være. Dette kan føre til flere skarpe situasjoner (situasjoner hvor politiet må bruke våpen) for politiet og med det økt risiko for politiet. Men selvfølgelig skal ikke politiet stå helt naken mot kriminelle. AUF i Hordaland ser at politiet har fått nye utfordringer, og at de trenger virkemidler for å håndtere dette. Blant annet gjennom bedre bemanning slik at de raskere kan få bistand når det er behov for det. Det er også for store forskjeller rundt om i Norge når det gjelder praksisen med framskutt lagring av skytevåpen i politibilene, dette må det komme nasjonale retningslinjer på. Som nestleder i Politiets fellesforbund og tillitsvalgt for politiet i Oslo, Sigve Bolstad sier «vi er antakelig det mest bevæpnede ubevæpnede politiet i verden. Hordaland Arbeiderparti: - Er mot generell bevæpning av politiet. - Vil ha bedre bemanning i politiet. 7

8 - Vil ha nasjonale regler som alle må følge slik at det ikke bare er politimesteren som kan beordre bevæpning i kritiske tilfeller, men også tjenestemenn på lavere nivå. - Se på muligheten og regler for at politiet skal kunne bære ikke-dødelige våpen. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 6) AUF i Hordaland Arbeid og utdanning I Norge er det stort behov for arbeidskraft, samtidig som det oppholder seg flere hundre asylsøkere i hver kommune. I en tid hvor det kommer stadig flere arbeidsinnvandrere til Norge, burde det være naturlig å la asylsøkere arbeide, mens de venter på svar på sin søknad. For asylsøkere med endelig avslag på søknaden, men som på grunn av konflikt og krig ikke kan returnere til hjemlandet bør det innvilges arbeidstillatelse. Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for Arbeiderpartiet. Hordaland Arbeiderparti ser på det som en selvfølge at også asylsøkere skal forventes å bidra til fellesskapet i form av arbeid og skatt. I dag er det opp til hver enkelt fylkeskommune hvorvidt asylsøkere som har fullført grunnskolen eller er over 16 år innvilges rett til videregående opplæring. Ifølge Barnekonvensjonen har alle barn rett på utdanning. Og staten er pliktet tilå gjøre grunnskoleutdannelsen gratis, samt gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn. Derfor mener Hordaland Arbeiderparti: - at alle som søker asyl i Norge, også ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold, skal innvilges arbeidstillatelse - At asylsøkende barn og enslige mindreårige asylsøkere innvilges rett til videregående opplæring uavhengig av bosted. Forslaget vert vedteke. Forslaget vert oversendt stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 7) Stord Arbeiderparti Gode og fleksible permitteringsregler Det er viktig at det er gode permitteringsregler som ivaretar svingningene i arbeidsliver. Den siste tiden har det vært flere tilfeller der arbeidsfolk som blir permittert får problemer med å få sin søknad om dagpenger godkjent. I verkstedbransjen for skip og offshore er det varierende oppdragsmengder året rundt, det er ikke spesielt om det er sommer, vinter, dag eller natt. Vinnes ikke anbud så er det ikke arbeid, dette kan skje året rundt. Midlertidige arbeidsavtaler og oppsigelser er ikke et godt alternativ; det strider mot Arbeidsmiljøloven og gir et utrygt arbeidsliv. Det er viktig å ha forutsigbare arbeidsforhold og være trygg for at man er sikret arbeid. Og det er viktig for bedriftene å ha en god, kompetent arbeidsstyrke for å ha forutsigbare ressurser når bølgedalen er over. Stord Arbeiderparti vil ha en sunn permitteringspraksis hvor den involverte arbeidstaker er i fokus. Partistyrets innstilling: Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Arbeidsdepartementet. 8

9 8) Fjell Arbeiderparti Sosial dumping i næringslivet Forslag: Fjell Arbeiderparti ser med uro på at de mest kyniske aktørene får legge listen for hva som er gangbart for vårt lokale næringsliv. Fjell Arbeiderparti ber regjeringen se til at vikarbyrådirektivet blir fulgt opp. Begrunnelse: Respekt for arbeidstakerrettigheter er grunnplanken i et anstendig arbeidsliv. Sosial dumping er et angrep på dette, og er en direkte trussel mot bedrifter som ser betydningen av anstendighet og som behandler sine arbeidstakere i tråd med tariffavtaler og intensjon i lovverk. I media har vi de siste ukene kunne lese om bedrifter i vårt nærmiljø som har valgt sosial dumping som forretningsstrategi og mener at de kan gjøre det lovlig fordi de har funnet et angivelig hull i lovverket. De har overført alle ansatte til et polsk selskap for å unngå krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er også mye som tyder på at dette er en strategi som ulmer i mer enn en bransje. Unngåelse av direktivet kan ikkje aksepteraste i nokon bransje. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Arbeidsdepartementet. 9) AUF i Hordaland Synstolking av film Kultur er en viktig del av livet og bør være tilgjengelig for så mange som mulig. Synstolkning av film er et viktig tiltak for å gjøre kultur tilgjengelig for synshemmede. Mange, men langt fra alle norske filmer utgis i dag med et eget spor med synstolking. Dessuten fjernes ofte sporet fra utenlandske filmer før de selges i Norge. Hordaland Arbeiderparti mener at - Synstolking bør være en prioritert post under kulturbudsjettet slik at alle nye norske filmer kan utgis med synstolkningsspor. - Det eksisterende synstolkingssporet på utenlandske filmer skal ikke fjernes på filmer som selges i Norge. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Kulturdepartementet. 10) AUF i Hordaland Tobakk Lov om vern mot tobakksskader ble vedtatt i 1973 og trådte i kraft i Loven er blitt endret flere ganger siden. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører. Hvert år bruker staten om lag 10 milliarder kroner i helsesektoren på pasienter som er blitt syk på grunn av tobakk bruk. Myndighetene innfører hvert år nye tiltak som skal forebygge røykestart blant ungdom, samt gjøre det lettere å forbli røykefri blant dem som prøver å slutte. Regjeringen ønsker å øke avgiftene på tobakksvarer. Skadene av røyking er velkjente, men i utgangspunktet mener Hordaland Arbeiderparti at det finnes grenser for hva staten skal bestemme, og at røyking bare indirekte skal være av interesse for staten. Helseskadene av røyking er enorme, og utgiftene røyking koster samfunnet er langt høyere enn det staten har i inntjening fra avgifter på røyk og snus. 9

10 Halvparten av røykere dør tidligere enn de ville ha gjort om de ikke hadde røykt, i følge WHO. Spesielt hjerte- og karsykdommer som konsekvens av røyking forårsaker mange dødsfall og store, unødige kostnader for velferdsstaten. Hordaland Arbeiderparti er derfor positive til preventive tiltak som gjør at røyking forhindres der det er til skade, sjensanse eller irritasjon for mennesker og dyr. Hordaland Arbeiderparti ønsker på ingen måte å premiere røykere med lavere avgifter, tvert i mot bør røykere betale avgifter som står i forhold til kostnadene røykerelaterte sykdommer har for fellesskapet. Hensynet til de som ikke røyker skal til enhver tid gå foran hensynet til de som røyker. Det betyr at vi trenger særlige tiltak for barn som utsettes for passiv røyking, røyking under graviditet og ungdom som røyker, samt forbud mot røyking på utesteder, bussholdeplasser, togstasjoner og andre steder hvor mange mennesker oppholder seg. Etter at forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer ble innført i 2010 har antall solgte sigaretter og røyketobakk sunket i Norge. Formålet med forbudet mot synlig tobakksvarer var å forebygge røykestart blant ungdom, samt gjøre det lettere å forbli røykfri for de som prøver å slutte. Passiv røyking er en alvorlig konsekvens av røyking. Den røyken som kommer direkte ut i rommet, er mer giftig og skadelig enn den røyken som blir filtrert i lungene til røykeren og pustet ut. Passiv røyking kan påføre mennesker som ikke røyker like mange helseskadelige stoffer som røykere selv. Det finnes ikke noe risikofritt nivå av passiv røyking. Selv svært små mengder kan være helseskadelig. Et røykfritt miljø er den eneste måten du kan beskyttes mot farene ved passiv røyking. Å sørge for god ventilasjon, rense luften eller ha egne røykerom i bygninger, er ikke nok til å hindre at ikke-røykere i samme bygning blir utsatt for den skadelige røyken. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at nærmere dødsfall på verdensbasis er forårsaket av passiv røyking. Spesielt små barn, gravide, syke og eldre er i risikogruppen når det gjelder passiv røyking. Disse gruppene har større sjanser for å utvikle sykdommer på grunn av passiv røyking. Norge er kommet godt på vei etter at røykeloven ble innført, hvor det ikke lenger ble lovlig å røyke inne på utesteder og spisesteder. Nedgang i røykingen de siste årene har snusen blitt mer utbredt. I 2011 brukte 8 prosent av befolkningen snus daglig. Snusing forekommer hyppigst blant unge i alderen år, men brukerne blir stadig ennå yngre. I den yngste aldersgruppen bruker 25 prosent av mennene snus daglig. Blant de yngste kvinnene er det 11 prosent, noen som er en økning fra året før. 30 % av nordmenn røyker daglig eller av og til. De fleste voksne røykere prøvde tobakk første gang i ung alder. Spesielt aldersgruppen 13 til 15 år er kritisk når det kommer til å forebygge bruk av tobakk. Andelen røykere er på vei ned, mens snus er blitt vesentlig mer vanlig blant ungdom, spesielt gutter. 19 % av gravide kvinner røyker tidlig i svangerskapet, 7% av disse røyker fortsatt ved slutten av svangerskapet (Folkehelseinstituttet, 2010). Røyking under graviditet øker risiko for barnets dødsfall under fødsel med 4-5 ganger. Snus omfattes av den norske tobakksskadeloven. Det medfører forbud mot å reklamere for snus og selge snus til mindreårige personer. Snusboksene skal også være merket med tekst som forteller om helseskadene ved bruk av snus. Likevel legges det årlig inn 400 tonn snus under norske lepper. EU har siden 1992 hatt forbud mot å selge snus. Sverige og Norge har unntak fra forbudet, mens Danmark har et delvis unntak. Nasjonalt råd for tobakksforebygging ønsker å forby salg av snus i Norge innen 2017, mens Statens institutt for rusmiddelforskning mener at snus bør erstatte røyk. Å erstatte sigaretter med snus kan potensielt eliminere faren for passiv røyking og hjerte- og lungesykdommer forårsaket av røyking. Hordaland Arbeiderparti mener derfor snus kan være et korrektiv i markedet og et nødvendig onde for å få bukt med røyken, og at forbud mot snus derfor ikke er ønskelig. Hordaland Arbeiderparti mener det er uakseptabelt at barn utsettes for passiv røyking, og mener det er på tide å forby røyking ved inngangspartier til alle offentlige bygging, røyking med barn i bilen og innendørs og utendørs i barnehager. Hordaland Arbeiderparti er ikke uenig i at dette er å gripe inn i privatsfæren til lovlydige borgere, men vi mener barns beste er viktigere enn rettigheten til å røyke på vegne av alle andre. Barns beste må derfor til enhver tid gå foran rettigheten til bruk av tobakk hvor og når som helst. 10

11 Hordaland Arbeiderparti mener at: - Røyking må forbys ved inngangspartier til alle offentlige bygg, herunder skoler, rådhus, bygninger tilknyttet helsetjenesten, universiteter - Fastleger og helsevesen må ta større ansvar for å forhindre røyking under graviditet - Gravide må tilbys mer informasjon om skadene av røyking under svangerskapet - Røyking med barn i bilen må forbys - Røyking innendørs og utendørs i barnehager må forbys Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet. 11) Arbeiderpartiet i Bergen Hev tollgrensen Hev tollgrensen på varer bestilt fra utlandet. Begrunnelse: Helt siden 1975 har tollgrensen på varer bestilt fra utlandet stått uforandret på 200 kroner. Det er norske forbrukere som er den tapende parten med den gjeldende tollgrensen. Den lave tollgrensen ødelegger for at norske forbrukere får ta skikkelig del i netthandelen og det internasjonale markedet. Tall fra SSB viser at prisnivået i samfunnet har steget omtrent 410 prosent siden Dersom tollgrensen hadde vært justert i tråd med prisstigningen ville grensen i dag vært på over 1000 kroner. Tollgrensen må justeres for å reflektere dagens utvikling i prisnivå. Toll- og momsgrenser på import fra utlandet er en del av det norske avgiftssystemet og for å beskytte norsk industri. Det finnes argumenter for å beholde en viss tollgrense, men ikke på det nivået som den er nå. Forslaget vert vedteke. Oversendes Stortingsgruppa og politisk leiing i Finansdepartementet. 12) AUF i Hordaland Kontrollering av haifinneimport Antall haier i havet er i dag på vei ned på grunn av overfiske. Spesielt ettertraktet er haifinnene. Haifinnene brukes bare til en ting, det er å lage haifinnesuppe. Haifinnesuppe er en av de mest ansette rettene i Kina, og brukes ofte til bryllup, festbanketter og andre prestisjegrunner. Haifinnesuppe er det stor etterspørsel etter i Kina, noe som gjør at prisen har skutt i været. En enkelt bolle med haifinnesuppe kan koste opp til 1000 kroner. Fiskere i Costa Rica får nå 28 pund per kilo med haifinner, men bare 2 pund per kilo for kjøttet. Så høye priser har ført til overfiske, tyvfiske og et stort svartemarked. De ekstreme prisene på haifinner har også ført til stor ressurssløsing. Ofte kastes resten av haien etter at finnene er kuttet av, fordi prisen er for lav. De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner, og i dag er så mye som 1 av 3 haiarter oppført på artsdatabanken sin rødliste over arter som i dag er truet og står i fare for å dø ut. Hos enkelte arter har antallet sunket med opptil 90 % siden 1970-tallet som et resultat av denne overfiskingen. Hvert år fiskes det mellom millioner hai verden over, hvor mange av disse fiskes utelukkende på grunn av de verdifulle finnene. Innenfor EU- og EØS-området er det å drive såkalt «finning» forbudt. Om en driver med finning, betyr det at en kutter av finnene på haien mens den er i live, for så å dumpe den ut igjen i havet. Dette skjer selv om det er forbudt. Spesielt i Kina eksisterer dette i stor grad. Om ikke noe gjøres vil dette fortsette, og flere arter vil etter hvert forsvinne. Et nasjonalt og internasjonalt lovverk mot dagens haifinneindustri må etableres slik at morgendagens barn og barnebarn kan oppleve havets mangfold. 11

12 Hordaland Arbeiderparti vil derfor at - Haifinner som blir importert må ha fullstendig artsinformasjon noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet - Haifinner som blir importert må ha fullstendig informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst - Data for de ovennevnte punktene må være uavhengig etterprøvbare og holdbare ved eventuell granskning Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 13) AUF i Hordaland Fortsatt ingen skolepenger for internasjonale studenter i Norge Flere norske partier og ungdomspartier har i det siste vedtatt i sine program eller foreslått å innføre skolepenger for internasjonale studenter i Norge. Hordaland Arbeiderparti vil uttrykkelig ta avstand fra dette. Prinsippet om gratis utdanning er grunnleggende for å sikre lik rett til utdanning for alle, uansett sosial og økonomisk bakgrunn. Å innføre skolepenger for internasjonale studenter ville være å sette gratisprinsippet i sin helhet under angrep. En slik innføring ville åpne for å innføre skolepenger også for norske studenter. I flere land har innføring av skolepenger for internasjonale studenter kun vært det første skrittet. Er gratisprinsippet først brutt, er det lett å argumentere for at studenter med rike foreldre, eller studenter med gode deltidsjobber, også kan betale en ekstra avgift. Norge er allerede et dyrt land å bo i for studenter fra de fleste andre land i verden. Å innføre skolepenger for internasjonale studenter vil kunne få den negative konsekvensen at bare studenter fra rikere land har reell mulighet til å studere i Norge. Hordaland Arbeiderparti mener at - Internasjonale studenter er en viktig del av norsk akademia, og er en stor fordel for Norge. Prinsippet om gratis utdanning skal fortsatt gjelde, også for internasjonale studenter. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 14) Odda herreds Arbeiderparti Staten freder, staten betaler Kulturminneloven slår fast at den som eier et fredet kultrurminne er fullt ut økonomisk ansvarlig for det. I dette ligger det at man er pliktig til å følge alle pålegg fra antikvariske myndigheter om istandsetting og drift, og betale dette selv. Kulturminneloven gir adgang til å søke en viss gard av økonomisk støtte, men den er begrenset. Når fredete objekter blir store og omfattende blir denne problemstillingen tydeligere. Dersom staten freder et eller flere objekter som krever store økonomiske midler for å sette i stand og drifte på en forsvarlig måte kan man i dag ikke forvente at staten fullt ut tar det økonomiske ansvaret for det den freder. Fredningen av Odda Smelteverk er et eksempel på en slik problemstilling. Store deler av den gamle fabrikken som ligger midt i Odda sentrum er nå fredet, mens den økonomiske oppfølgingen er helt uavklart. Dette kan et lokalsamfunn i lengden umulig leve med. 12

13 Odda herreds Arbeiderparti foreslår: Arbeiderpartiets stortingsgruppe tar initiativ til å endre Kulturminneloven slik at lovens bokstav fastslår at det økonomiske oppfølgingsansvaret for store og omfattende fredete kulturminner ligger hos staten. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 15) Arbeiderpartiet i Bergen Kompetanse- og teknologioverføring Arbeiderpartiet i Bergen mener at det må stimuleres til kompetanse- og teknologioverføring fra petroleumsvirksomhet til andre deler av næringslivet, f.eks fornybar energi. Det foreslås å opprettes et forskningsprogram hvis mandat er å identifisere de kompetanse- og teknologiområdene med størst synergipotensiale, samt identifisere hva staten kan bidra med av ramme-betingelser for å best utnytte dette potensialet. Begrunnelse: Norsk olje og gassvirksomhet er teknologisk verdensledende. Gjennom 40 år er det bygget opp en leverandørindustri som løser oppgaver som for få tiår siden var ansett som umulige. Ringvirkningene fra denne næringen er mange: arbeidsplasser over hele landet, sterke kunnskapsmiljøer og solide statsfinanser. Det foregår i dag noe overføring av teknologi og kompetanse fra denne virksomheten til annen næringsvirksomhet, men dette er i liten grad systematisert og synliggjort. Gjennom et dedikert forsknings og utviklingsprogram med bred deltakelse vil vi kunne få synliggjort hva som eksisterer av synergier i dag, samt en konkretisering av hva som må til for at slik kompetanse- og teknologioverføring i større grad kan oppstå. På denne måten vil vår største og mest suksessrike næring bli en motor også for andre, fremtidsrettede næringer. Forslaget vert vedteke. Oversendes Stortingsgruppa. 16) Bømlo Arbeiderparti Ungdomskortet må gjerast meir attraktivt og kunne nyttes på tvers av fylkesgrensense Motivasjon: Vaner når det gjelder transport skapast i barne- og ungdomsåra. Det er viktig at ungdom skaper gode holdningar til miljøvennlig transport, og opplever de fordeler som kollektivtransporten gir. Ungdom har ofte dårlig råd, og mindre anledning til å nytte bil. Vi må få til meir smidige ordningar for ungdomskort ved kryssing av fylkesgrensene. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa. 17) AUF i Hordaland Forbedring av ledsagertjenester i forbindelse med kollektivtransport Friheten til å bevege seg rundt i samfunnet som en selv ønsker begrenses naturlig nok dersom en er funksjonshemmet. Muligheten til å bestille seg assistanse er i dag et tilbud til synshemmede og andre som måtte trenge assistanse i ulike situasjoner, men tilbudet er begrenset på mange måter. 13

14 Ved både fly- og togreiser må en ringe 24 timer før, men åpningstiden på bestillingstelefonen for togreiser er kun vanlig kontortid. Dette gjør det praktisk umulig for funksjonshemmede å være impulsive og spontane i samme grad som funksjonsfriske. Dersom en bestemmer seg fredag ettermiddag for å ta toget lørdag formiddag, er ikke dette mulig å få ledsaging til, noe som for mange i praksis gjør det til en umulig reise. Informasjon om ledsaging ved buss, ferge og hurtigbåt er dessuten svært lite tilgjengelig, spesielt utenfor hovedstaden. Hordaland Arbeiderparti mener at - Grensen for hvor nært opptil reisetidspunktet den funksjonshemmede kan bestille ledsaging bør kortes betydelig ned. - Bestilling av all ledsaging bør kunne skje via internettsider, mobilapplikasjoner og andre relevante IKTløsninger. - Det skal arbeides for å gjøre ledsagerordningene så tilgjengelige som mulig, slik at det blir lett å finne informasjon om at de eksisterer, og på hvilke stasjoner og flyplasser dette gjelder. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa. 18) Arbeiderpartiet i Bergen Forbedring av ledsagertjenester i forbindelse med kollektivtransport Friheten til å bevege seg rundt i samfunnet som en selv ønsker begrenses naturlig nok dersom en er funksjonshemmet. Muligheten til å bestille seg assistanse er i dag et tilbud til synshemmede og andre som måtte trenge assistanse i ulike situasjoner, men tilbudet er begrenset på mange måter. Ved både fly- og togreiser må en ringe 24 timer før, men åpningstiden på bestillingstelefonen for togreiser er kun vanlig kontortid. Dette gjør det praktisk umulig for funksjonshemmede å være impulsive og spontane i samme grad som funksjonsfriske. Dersom en bestemmer seg fredag ettermiddag for å ta toget lørdag formiddag, er ikke dette mulig å få ledsaging til, noe som for mange i praksis gjør det til en umulig reise. Informasjon om ledsaging ved buss, ferge og hurtigbåt er dessuten svært lite tilgjengelig, spesielt utenfor hovedstaden. Arbeiderpartiet i Bergen mener at - Grensen for hvor nært opptil reisetidspunktet den funksjonshemmede kan bestille ledsaging bør kortes betydelig ned. - Bestilling av all ledsaging bør kunne skje via internettsider, mobilapplikasjoner og andre relevante IKTløsninger. - Det skal arbeides for å gjøre ledsagerordningene så tilgjengelige som mulig, slik at det blir lett å finne informasjon om at de eksisterer, og på hvilke stasjoner og flyplasser dette gjelder. Forslaget vert vedteke. Oversendes fylkestingsgruppa. 19) Bømlo Arbeiderparti Nasjonal fiskerihamnestatus på Bømlo Fisken er ein evigvarande ressurs om den vert forvalta riktig, noko den vert i Noreg. Dette i motsetnad til petroleumsressursane som ein gong i framtida vil ta slutt. Fiskarane som i dag driv fiskefartøy på Bømlo, har forfedre som har drevet fiske både 5 og 6 generasjonar tilbake i tid. Med riktig forvaltning av fiskeslaga og gode rammevilkår både trur og håpar me at også mange komande generasjonar vil drive med fiske. Bømlo er ein stor fiskerikommune med 154 aktive fiskare. Bømlo har heile 110 fiskefartøy der 9 er havgåande: 5 pelagiske trålere 14

15 1 ringnotfartøy 3 større kystfartøy Av desse er alle fartøy, unntatt eitt, heimehøyrande på Langevåg. Det vert fiska nvg-sild, nordsjøsild, makrell, lodde, brisling, kolmule, tobis og sei i Nordsjøen, heile Norskekysten til Barentshavet i nord, ved Island og i Atlanterhavet vest av Irland. Kvoter på Bømlo i 2012: tonn nvg-sild tonn makrell tonn kolmule tonn tobis tonn nordsjøsild tonn lodde Kvotegrunnlaget for den havfiskeflåten som er igjen, må karakteriserast som god. Mellom anna disponerer fiskebåtreiarlaga i Bømlo kvotegrunnlaget for pelagiske trålare og nordsjøtrålare med ca. 25 %. I tillegg kjem kvotegrunnlaget for ein ringnotbåt og for kystflåten. Ombord i de havgåande fiskebåtane er det i gjennomsnitt 10 personar engasjert, fordelt på to skift. I Bømlo vil det sei omtrent 80 personar totalt. De fleste har lokal tilknyting. Flåten betyr mykje for ei rekke lokale underleverandørar. Anslagsvis kjøper kvart havgåande reiarlag årleg varer og tenester lokalt for mellom 5 og 10 millionar kroner. Det er på Bømlo blitt investert mellom mill. kr. i kvoter og fartøy de siste åra. Mykje av dei verksemdene og verdiane som dei siste 40 åra er skapt på Vestlandet kjem opphaveleg av investeringar med kapital frå fiskeria våre. Den gründerånd og mentalitet for å skape si eiga framtid som pregar kystkulturen har sitt utspring i fiskerinæringa. Me snakkar om handlingskompetanse og evne til å ta avgjerder. Det handlar om å få nota i sjøen når fisken er der. Det er viktig å satse vidare på ei næring som vil vere ei stabil inntektskjelde for storsamfunnet og framleis vil dyrke fram nokre av dei beste eigenskapane me treng her på kysten. God tilrettelegging for denne næringa er ikkje viktig berre for Bømlo, men for heile Hordaland. Omstrukturering av havfiskeflåten har vore eit politisk mål. Dette har resultert i større fartøy med større kvotegrunnlag. Samstundes inneber dette at dagens anlegg med kaiar etter kvart vert for små, både når det gjeld lengde og djupne. Til liks med offentleg tilrettelegging for landbaserte verksemder, bør me også leggje til rette for at me framleis kan halde på dei store havgåande fiskefartøya. Me ønskjer ikkje kome i ein situasjon der fartøy og kvotar vert selt ut. Det kan fort bli eit tap, ikkje berre for Bømlo, men også for Hordaland. Framlegg til vedtak for oversending til årsmøte i Hordaland arbeidarparti: Bømlo arbeidarparti er svært nøgd med at fylkestingsgruppa har gått inn for ny fiskerihamn på Bømlo og at dette er tatt inn i RTP (regional transportplan). Bømlo kommune har på bakgrunn av dette løyvd kr ,- til utgreiing av nye hamnefasilitetar. Bømlo ber om at Hordaland arbeidarparti løftar denne saka fram og arbeidar for at ny fiskerihamn på Bømlo skal få nasjonal fiskerihamnestatus etter same modell som fiskerihamna i Austevoll. Dette med bakgrunn i det monalege kvotegrunnlaget som i dag er i Bømlo kommune. Fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet fekk fleirtal for for nasjonal fiskerihamn på Bømlo i Regional Transportplan. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa og fylkesstyret. 15

16 20) AUF i Hordaland Bergingsbiler som utrykningskjøretøy Vi ser gjentatte ganger at små ulykker fører til kø i store deler av Bergen. En liten ulykke i Eidsvågtunellen mandag 3. desember førte til at trafikken i halve Bergen ble lammet i flere timer i ettermiddagsrushet. Dette begynner å bli en rutine i bergenstrafikken. Kø, kø og mer kø på grunn av små ulykker. Bergingsbilene har problemer å komme frem. Siden de ikke regnes som utrykningskjøretøy kan de ikke kjøre med blålys, og må derfor sitte i kø som alle andre. Dette fører til at det tar mye lengre tid før bergingsbilene kommer seg frem, og dermed lengre tid før køene løser seg opp. Om noen bergingsbiler blir registrert som utrykningsfartøy kan det effektivt hjelpe til med å løse opp trafikken i Bergen. Regionsjef Ivar Sandvold i Falck sier at de har et godt system sammen med politiet i Bergen. Politiet sender ut twittermelding som alle bergingsbilene får og nærmeste bergingsbil blir rekvirert. Men likevel kan det være slik at nærmeste bergingsbil kan befinne seg på Sandsli, selv om ulykken finner sted i Eidsvågtunellen. Å registrere bergingsbiler som utrykningsfartøy kan dermed få bergingsbilen fra A til B fortere, og trafikken kan fortere flyte igjen. Dessverre er det slik at å registrere bergingsbiler som utrykningskjøretøy og å drifte disse, er ganske dyrt. Kommunen bør derfor finansiere dette for å løse opp køene i Bergen. Å løse opp køene vil også være viktig for miljøet. Både med tanke på de lokale områdene i Bergen (Danmarks plass) og utslipp av CO 2. Hordaland Arbeiderparti vil at - Bergen kommune skal investere og finansiere en eller flere bergingsbiler som skal registreres som utrykningskjøretøy. Forslaget vert oversendt styret i Arbeiderpartiet i Bergen. 21) Stord Arbeiderparti Betre busstilbod på Stord Busstilbodet på Stord er for dårleg i forhald til etterspørsel og behov. Dersom ein ser på buss 674 Leirvik Heiane Hornelandsvågen, går den siste bussen på ein kvardag klokka 17:45. Dette er for tidleg om ein skal koma seg heim frå til dømes jobb og andre sosiale aktivitetar. Ungdom frå Hornelandsvågen vil då få problem med å koma seg heim på ettermiddagar, og vil bli avhengig av at nokon kan henta. Det er ikkje alle som har moglegheiten til dette. På ein laurdag, går den siste bussen frå Leirvik klokka Det vil seia at du kjem deg til Leirvik tidlig på føremiddagen, men du kjem deg ikkje heim. Dette problemet gjeld for alle aldersgrupper. Me har óg søndagar, der det kun går to bussar. Begge går på ettermiddagen. Er du i Leirvik- området natt til søndag, kjem du deg ikkje heim før søndag ettermiddag. For at me skal ha eit velfungerande tilbod, må det vera attraktivt. Befolkninga på Stord treng eit betre busstilbod. Desse problema gjeld for alle dei forskjellige rutene. Stord AUF meiner at: busstilbodet på Stord skal bli betre. ungdomskortet skal kunna nyttast opp til ein alder av 25 år. bussane skal gå oftare i helgene. bussane skal gå seinare på kveldane i vekedagane. Partistyrets innstilling: Forslaget vert oversendt fylkestingsgruppa. 16

17 22) AUF i Hordaland Utvid trolleybussen i Bergen Trolleybuss er eit elektrisk drive kollektivsystem med bussar som køyrer på straum frå køyreleidningar over vegbana. Fordelen med elektrisk drivne bussar er at dei verken slepp ut CO 2 eller NO X, og dei bidreg slik til ei reinare byluft. Sjølv om mange europeiske byar har satsa storstilt på trolleybuss, er Bergen den einaste byen i Noreg med slike bussar. Bussparken er likevel liten, og bussane er frå Hordaland fylkeskommune har forplikta seg til å forlenge drifta fram til 2018, men det er usikkert kva som skjer vidare etter Mykje at teknologien som vert brukt av trolleybussen, likner den Bybanen nyttar. Det vil derfor vere hensiktsmessig at ein samordnar ansvaret for infrastrukturen under Bybanen AS. Hordaland Arbeiderparti meiner trolleybussen er eit viktig bidrag til ein miljøvennleg kollektivby, i tillegg til at han er ein viktig del av bybiletet i Bergen. Derfor meiner vi trolleybussen må verte oppgradert og utvida til fleire område. Hordaland Arbeiderparti vil - Oppgradere materiellet og utvide bussparken på den eksisterande linje 2, slik at ho kan køyrast berre som trolleybusslinje - Forlengje linje 2 frå Birkelundstoppen om Sædalen og Helldalsåsen til Nesttun slik at ein samstundes styrkjer kollektivtilbodet i eit område med stor tilvekst i folketalet dei seinare åra - Greie ut traséval med sikte på å byggje ut trolleybussen til Fyllingsdalen og Laksevåg - Leggje det tekniske ansvaret for trolleybussen under oppgåvene til Bybanen AS Forslaget vert oversendt fylkestingsgruppa. 23) AUF i Hordaland Hordaland fylkeskommune et Fairtrade fylke I Norge i dag kjøper de fleste produkter som er produsert i fattige land. Produkter som bananer, kaffe og blomster er noe Nordmenn ligger på topp med å forbruke. Disse produktene blir produsert av millioner av bønder som lever i fattigdom. Det er ca. 2 milliarder mennesker som jobber som småbønder i dag, spredt over hele verden. De jobber ofte under dårlige og helseskadelige forhold, og får lave lønninger for hardt arbeid. Fattigdommen de lever i tvinger fram barne- og tvangsarbeid. Ofte har landene disse bøndene bor i forbyd fagorganisering, og arbeiderne har ingen rettigheter. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade setter standard for hvordan arbeidsforholdene skal være, og gjør det mulig for bønder og arbeidere selv å bekjempe fattigdom, ved å sette rettferdige handelsbetingelser. Fairtrade jobber med en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan bli Fairtrade kommuner og fylker. Kommuner som Oslo, Stord og Stavanger er i dag Fairtrade kommuner, og de jobber etter kriterier satt av Fairtrade. Det innebærer 1. Dannelse av en styringsgruppe som skal rapportere til Fairtrade Norge hvert år om alt som blir utført. 2. politisk støtte fra kommunen, hvor kommunestyret eller byrådet vedtar at de ønsker status som en Fairtrade kommune. På rådhuset skal det blant annetalltid være Fairtrade kaffe tilgjengelig for ansatte og gjester. Det er fairtrade produkter som skal serveres, og de skal anbefale alle offentlige enheter om å handle Fairtrade produkter, eller andre produkter som oppfyller de generelle Fairtrade-standardene. 3. at det er Fairtrade-merkede produkter tilgjengelig i butikker og serveringssteder i kommunen. 17

18 4. at et visst antall lokale bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal servere Fairtrade produkter. 5. at styringsgruppen som er etablert jobber aktivt mot lokalmedier for å spre budskap og bevissthet om Fairtrade og det lokale tilbudet av Fairtrade-merkede produkter i kommunen. Styringsgruppen skal oppfordre alle skolene i kommunen til å tematisere Fairtrade i undervisningen og jobbe for å bli Fairtrade skoler. (alle kriteriene finnes på AUF i Hordaland ønsker: - at Hordaland fylkeskommune skal være med å støtte Fairtrade ved å bli et Fairtrade fylke. Forslaget vert oversendt Fylkestingsgruppa. 24) Sveio Arbeiderparti For dyrt å vera student i våre største byar Sveio Arbeiderparti ser med uro og bekymring på dei høge kostnadene det er for dei fleste studentar å ta universitets-/ høgskuleutdanning i våre største byar som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Grunna stor mangel på studentboligar, må dei fleste studentane ut på det private markedet for å skaffa seg husvære. Press på bustadmarkedet i våre største byar resulterer i at studentane ofte må betale ein plass mellom ,- kr i månaden for eit alminneleg husvære. Når me då veit at ein student får ca. 7000,- kr i månaden i lån/stipend, seier det seg sjølv at studenten slit for å få endane til å møtast. Det betyr at mange studentar må ta seg småjobbar på fritida eller få støtte heimanfrå for å klare dei faste utgiftene til husvære, mat, bøker og transport. Dette kan me ikkje seie oss nøgde med! Sveio Arbeiderparti er redd for at dette kan skapa eit klasseskille der det er dei med solid økonomi som har råd til å ta universitets-/ høgskuleutdanning. Me oppfordrar hermed styresmaktene til snarleg å byggja fleire studentboligar samt å heva rammene for lån/stipend. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 25) Bømlo Arbeiderparti Veksten i bustadprisane må dempast slik at unge lettare kan få tilgang til rimelige bustadar Motivasjon: For å oppnå dette må Husbanken styrkast og me må få aukt satsing på ungdomsbustadar, samt ikkjekommersielle utleieboliger. Det nyttar ikke kun å auke BSU, eller auke generelle startlån og bostøtte. Det kan i verste fall pressa prisene ytterligare opp. Kommunane må på banen med langtidsplanlegging av bustadområde og utøve byggherreskap. Husbanken må styrkes og boligbyggelaga må styrkjast. Me må utvikla bustadpolitikk for unge. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 18

19 26) AUF i Hordaland Økt satsing på sosial boligbygging Å eie egen bolig gir trygghet og stabilitet for mange. Men de økte prisene på bolig, spesielt i de store byene, gjør at det blir stadig flere som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Både unge og vanskeligstilte sliter med kravet til egenkapital i boliglån, og resultatet er ofte at kjøp av bolig blir umulig. Økt sosial boligbygging vil være med på å gjøre at mennesker som ikke har mulighet å kjøpe egen bolig i dag, likevel får muligheten til å komme seg inn på et stadig tøffere boligmarked. Hordaland Arbeiderparti vil: - Ha økt sosial boligbygging, hvor boligene skal være forbeholdt mennesker som i dag ikke har mulighet til å komme inn i boligmarkedet. - At det skal være et pristak på kjøp og salg av disse boligene. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 27) Arbeiderpartiet i Bergen Bolig Alle skal ha et sted å bo. Byggingen av kommersielle og ikke-kommersielle utleieboliger må økes for å hindre at utsatte grupper i samfunnet holdes utenfor boligmarkedet. Levekårsundersøkelsen skal ligge til grunn for plassering av nye kommunale utleieboliger, kommuner må i større grad bruker forkjøps-retten for å oppnå dette. I tillegg må staten øremerke midler til kommunene for dette formålet. En må også bygge utleieboliger til andre grupper som i en periode av sitt liv har behov for en midlertidig bolig, for eksempel: ungdom, arbeidsinnvardrere og personer som skal etablere seg etter skilsmisse/samlivsbrudd. I boligmarkedet er det viktig at tilbud og etterspørsel harmonerer slik at førstegangsetablerere med normal inntekt og spareevne har en mulighet til å entre markedet. Husbanken må igjen bli et redskap for boligforsyning gjennom å gi økte startlån, tilskudd til boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private og slik sikre at nødvendig boligbygging opprettholdes også ved konjunktursvingninger. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 28) Etne Arbeiderparti E-134 Framlegg til vedtak: Etne Arbeiderparti krev at nye tunnelar mellom Seljestad og Haukelifjell må byggjast snarast råd og at Stordalstunnellen vert realisert snarast. Grunngjeving: Ny veg Seljestad/Haukelifjell er svært viktig både som vegprosjekt og som klimaprosjekt. Det reduserer CO2-utsleppa med tonn, reduserer nox-utsleppa med 93 tonn, reduserer kjøretida med 25 min og gjev opp mot 100 % vinterregularitet. 19

20 Etne Arbeiderparti føreset at Stordalstunnellen på E-134 i Etne kommune startar opp hausten 2013 i tråd med statsbudsjettet for Dette er ei av dei aller dårligaste strekningane på E134, traseen har vore utsett gang etter gang og var ein del av Åkrafjordparsellen som stod ferdig i E 134 er en del av stamvegnettet i Noreg og strekkjer seg frå Haugesund i vest via Hordaland og Telemark til Drammen i aust. E134 er i dag ein viktig stamveg i aust/vest sambandet og er den mest trafikkerte aust-vest forbindelsen i Noreg. Vegen bind saman viktige næringsregionar og er ein viktig del av eksportruta for denne delen av landet. Denne stamvegen har stor og strategisk betydning for næringslivet og regionsutviklinga i store delar av Rogaland og Hordaland. Trafikkmengda på strekninga ligg i dag på omlag 1700 ÅDT og kan forventast å auka til 3000 ÅDT når ubetringane er gjennomførte og ROGFAST er realisert. Vegen har i dag i omkring 38 % av næringstrafikken mellom aust-vest og om lag 33% av all aust-vest trafikken. Det er eit sterkt behov for å få forsterka transportsystemet og få betra regulariteten aust-vest kor regionane Haugalandet, Sunnhordaland, Hardanger, Bergen, Grenland og Kongsberg utgjer viktige bu -og næringsklynger. Syner til fråsegn om NTP frå Representantskapet i Hordaland Ap 18. oktober 2012, der Hordaland Ap også har omtalt E134. Det er også gjort vedtak om E-134 på ei rekke fylkesårsmøte. 29) Stord Arbeiderparti Samferdsel Store vegprosjekt må styrast meir frå staten for å sikre framdrifta og planleggingstida må reduserast. Vi ynskjer ferjefri veg på vestlandet. Stord AP meinar at staten må gripa inn for å sikre kontinuitet og framdrift. Partistyrets innstilling: 30) Stord Arbeiderparti E-134 eit viktig miljøprosjekt Stord Arbeiderparti meinar nye tunneler mellom Seljestad og Haukelifjell må byggjast snarast råd. Grunngjeving: Ny veg Seljestad/Haukelifjell er svært viktig både som vegprosjekt og som klimaprosjekt. Det reduserer CO2-utsleppa med tonn, reduserer nox-utsleppa med 93 tonn, reduserer kjøretida med 25 min og gjev opp mot 100 % vinterregularitet. Stord Arbeiderparti føreset at Stordalstunnellen på E-134 i Etne kommune startar opp hausten 2013 i tråd med statsbudsjettet for Dette er ei av dei aller dårligaste strekningane på E-134, traseen har vore utsett gang etter gang og var ein del av Åkrafjordutbygginga som stod ferdig i E-134 er en del av stamvegnettet i Norge og strekker seg fra Haugesund i vest via Hordaland og Telemark til Buskerud i aust. E-134 er i dag ein viktig stamveg i Aust/Vest forbindelse og er den mest trafikkerte austvest forbindelsen i Norge. Vegen knytter i dag saman viktige næringsregioner og er en viktig del av eksportruta for denne delen av landet. Denne stamvegen har stor og strategisk betydning for næringslivet og regionsutviklinga i store delar av Rogaland og Hordaland. 20

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Ferjefri E39. Spennende utfordringer for samferdsels-norge. Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai 2014

Ferjefri E39. Spennende utfordringer for samferdsels-norge. Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai 2014 Mathias Kjerstad Eidem Prosjektleder, Fjordkryssingsprosjektet Statens vegvesen, Region vest 21052014 Ferjefri E39 Spennende utfordringer for samferdsels-norge Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Finansiering og bygging

Finansiering og bygging Ny E134 Seljestad Røldal Vågsli Finansiering og bygging MØTE I RØLDAL 12. APRIL 2012 BØRGE SKÅRDAL MÅL KNYTT TIL 2013-BUDSJETT Generelt. Samferdselspolitikken skal stø opp under næringspolitikken og mål

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Uttalelser Sak: GF10/12

Uttalelser Sak: GF10/12 Uttalelser Sak: GF10/12 Innkomne uttalelser: Følgende uttalelser har blitt fremmet til generalforsamlingen U1 Intern uttalelse, forslagsstiller: NAAFU U2 Ut av reiret, på eigne vinger, forslagsstiller:

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer