1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE ) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK ) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6"

Transkript

1 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE ) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK ) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK ) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG HAUGALAND POLITIDISTRIKT ) AUF I HORDALAND... 7 GENERELL BEVÆPNING I POLITIET ) AUF I HORDALAND... 8 ARBEID OG UTDANNING ) STORD ARBEIDERPARTI... 8 GODE OG FLEKSIBLE PERMITTERINGSREGLER ) FJELL ARBEIDERPARTI... 9 SOSIAL DUMPING I NÆRINGSLIVET ) AUF I HORDALAND... 9 SYNSTOLKING AV FILM ) AUF I HORDALAND... 9 TOBAKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN HEV TOLLGRENSEN ) AUF I HORDALAND KONTROLLERING AV HAIFINNEIMPORT ) AUF I HORDALAND FORTSATT INGEN SKOLEPENGER FOR INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE ) ODDA HERREDS ARBEIDERPARTI STATEN FREDER, STATEN BETALER ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN KOMPETANSE- OG TEKNOLOGIOVERFØRING ) BØMLO ARBEIDERPARTI UNGDOMSKORTET MÅ GJERAST MEIR ATTRAKTIVT OG KUNNE NYTTES PÅ TVERS AV FYLKESGRENSENSE ) AUF I HORDALAND FORBEDRING AV LEDSAGERTJENESTER I FORBINDELSE MED KOLLEKTIVTRANSPORT ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN FORBEDRING AV LEDSAGERTJENESTER I FORBINDELSE MED KOLLEKTIVTRANSPORT ) BØMLO ARBEIDERPARTI NASJONAL FISKERIHAMNESTATUS PÅ BØMLO ) AUF I HORDALAND BERGINGSBILER SOM UTRYKNINGSKJØRETØY ) STORD ARBEIDERPARTI BETRE BUSSTILBOD PÅ STORD

2 22) AUF I HORDALAND UTVID TROLLEYBUSSEN I BERGEN ) AUF I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE ET FAIRTRADE FYLKE ) SVEIO ARBEIDERPARTI FOR DYRT Å VERA STUDENT I VÅRE STØRSTE BYAR ) BØMLO ARBEIDERPARTI VEKSTEN I BUSTADPRISANE MÅ DEMPAST SLIK AT UNGE LETTARE KAN FÅ TILGANG TIL RIMELIGE BUSTADAR ) AUF I HORDALAND ØKT SATSING PÅ SOSIAL BOLIGBYGGING ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN BOLIG ) ETNE ARBEIDERPARTI E ) STORD ARBEIDERPARTI SAMFERDSEL ) STORD ARBEIDERPARTI E-134 EIT VIKTIG MILJØPROSJEKT ) STORD ARBEIDERPARTI HUGLOSAMBANDET MÅ GJENNOMFØRAST ) BØMLO ARBEIDERPARTI E-134 OPPGRADERSAST TIL HOVUDKORRIDOR MELLOM AUST OG VEST ) BØMLO ARBEIDERPARTI KYSTSTAMVEGEN E-39 PÅ VESTLANDET MÅ BLI FERJEFRI FRÅ KRISTIANSAND S TIL TRONDHEIM ) AUF I HORDALAND EN BETRE OG RASKERE BERGENSBANE: RINGERIKSBANEN OG VOSSEBANEN ) OS ARBEIDERPARTI SAMFERDSEL ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SAMFERDSEL ) VOSS ARBEIDERPARTI BERGENSBANEN SOM NASJONALT PROSJEKT ) FJELL ARBEIDERPARTI NY VEGTRASE FOR E 39 FRÅ STAVANGER TIL BERGEN ) AUF I HORDALAND BISTAND TIL PROSJEKTET: SAHARA FOREST PROJECT ) AUF I HORDALAND VEST-SAHARA ) AUF I HORDALAND STOPP BLOKADEN AV CUBA ) AUF I HORDALAND FRITT TIBET!

3 43) AUF I HORDALAND END OVERGREPENE I SYRIA! ) AUF I HORDALAND FRITT PALESTINA ) AUF I HORDALAND STYRK KURDERNES RETTIGHETER ) AUF I HORDALAND BARNESOLDATER ) AUF I HORDALAND BISTAND ) AUF I HORDALAND VERN AV REGNSKOGEN ) ETNE ARBEIDERPARTI JA TIL SIDEMÅL ) STORD ARBEIDERPARTI JA TIL SIDEMÅL! ) AUF I HORDALAND DIGITALE HJELPEMIDLER I SKOLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN UTDANNING ) TYSNES ARBEIDERPARTI VERTSKOMMUNANE FOR OPPDRETTSANLEGG MÅ FÅ EIN OBLIGATORISK RETT TIL NATURRESSURSSKATT ) AUF I HORDALAND KLIMA OG MILJØ ) AUF I HORDALAND VANNKRAFT ) AUF I HORDALAND KRAFTKREVENDE INDUSTRI ) AUF I HORDALAND KRAFTEKSPORT OG -IMPORT ) AUF I HORDALAND BYGGING AV NYE UTENLANDSKABLER ) ODDA HERREDS ARBEIDERPARTI VI TRENGER ET STATOIL PÅ LAND ) STORD ARBEIDERPARTI KONSEKVENSUTGREIING AV PETROLEUMSAKTIVITETEN I NORD ) STORD ARBEIDERPARTI OLJE- OG GASSRESSURSENE I NORD MÅ UTNYTTES ) FJELL ARBEIDERPARTI KONSEKVENSUTGREIING OLJEBORING UTAFOR LOFOTEN ) AUF I HORDALAND KVOTEFLYKTNINGER

4 64) OS ARBEIDERPARTI ASYLBORN I NORGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ASYL ) AUF I HORDALAND JA TIL IKKJE-KOMMERSIELL SURROGATI ) FJELL ARBEIDERPARTI FORBOD MOT SURROGATI ) AUF I HORDALAND PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN HELSE OG OMSORG ) SVEIO ARBEIDERPARTI STATLIG TOPPFINANSIERING AV RESSURSKREVENDE BRUKERE AV KOMMUNALE TJENESTER, SAMT FJERNING AV ALDERSGRENSENE SOM GJELDER FOR ORDNINGEN ) AUF I HORDALAND VÅR TIDS SLAVERI ) AUF I HORDALAND KJØNN: JURIDISK SELVBESTEMMELSE ) AUF I HORDALAND OPPHEV DEN ØVRE ALDERSGRENSEN FOR RETTEN TIL Å STÅ I JOBB ) AUF I HORDALAND DØGNÅPNE BARENEHAGER ) AUF I HORDALAND SKATTLEGGING AV FINANSTRANSAKSJONER ROBIN HOOD-SKATT ) AUF I HORDALAND AUTOMATISK BARNETRO ) AUF I HORDALAND FOREBYGGING OG OPPFØLGING ) AUF I HORDALAND VOLD I NÆRE RELASJONER ) AUF I HORDALAND LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING ) AUF I HORDALAND HEROINASSISTERT REHABILITERING ) AUF I HORDALAND SPRØYTEROM ) AUF I HORDALAND AVSKAFF VERNEPLIKTA ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NEMNDORDNING VED ABORT ETTER UKE

5 85) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ARBEID ) AUF I HORDALAND NEI TIL UANMELDTE POLITIBESØK PÅ SKOLER ) OSTERØY ARBEIDERPARTI FJERN OBLIGATORISK OPPLÆRING I C-SPRÅK I DEN NORSKE GRUNNSKULEN ) AUF I HORDALAND KOMMUNAL SELVRÅDERETT ) STORD ARBEIDERPARTI REDNINGSTENESTANE ) STORD ARBEIDERPARTI FRIVILLIGE ORGANISASJONER FOR SENT INNKOMNE FORSLAG: 1) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR OPPGRADERING AV SKULEBYGG ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE OMSORGSBUSTADER ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE PLEIE- OG SJUKEHEIMSPLASSAR ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI KRAV OM BETRE INTERNKONTROLL I VERKSEMDER SOM SENDER GODS PÅ NORSKE VEGAR ) SUND ARBEIDERPARTI NYTT SOTRASAMBAND STYRKA KOLLEKTIVTILTAK ) SUND ARBEIDERPARTI FASTLANDSSAMBAND LERØY-BJELKARØY-BERGEN FINANSIERING AV DET RESTERANDE REGULERINGSARBEIDET MED KONSEKVENSUTGREIING ) SUND ARBEIDERPARTI SEKKINGSTAD A/S - FORRETNINGSSTRATEGI ) SUND ARBEIDERPARTI SATSING PÅ GEOTERMISK ENERGI

6 1) Stord Arbeiderparti Skulane våre Mange av skulane i landet treng sårt oppgradering og rehalitering. Stord AP meinar at regjeringa må øyremerka midlar og gi rentefrie lån til alle skulane i Noreg for å sikra rehabilitering av gamle skuler på bl.a. ventilasjon, sanitær, etc Partistyrets innstilling: Regjeringa etablerte Rentekompensasjonsordninga 1. januar 2009, den skal gå til 31. desember Investeringsramma er 15 mrd. kroner. Ordninga betyr at kommuner og fylkeskommuner får høve til å ta opp lån innafor tildelte rammer med 5 års avdragsfrihet. Samla løpetid på kvart lån er 20 år. Staten dekkjer rentekostnadene. Dette er ei gunstig ordning for kommunane. I tillegg har kommunane fått styrka sin økonomi styrka sidan Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 2) AUF i Hordaland Heilt elektrisk Hver dag krysser fergen MF Ole Bull fjorden mellom Breistein og Valestrandsfossen 68 ganger. På turene over fjorden slippes det i løpet av ett år ut 1188 tonn CO2 og 20 tonn NOx, dette tilsvarende utslippet til 600 bensinbiler. Det kan det nå bli en slutt på. Osterøy Ferjeselskap har opplegget klart for en elektrisk drevet ferge, som kan bygges og leveres innen halvannet år. Det eneste som mangler er nødvendige tilskudd til å dekke merkostnadene ved elektrisk drift. Merkostnadene ved elektrisk drift er estimert til ca. 4.3 millioner hvert år de 5 første årene, totalt 21.5 millioner. Transnova er innstilt på å dekke inntil 7.3 millioner. Sambandet Valestrand Breistein er sannsynligvis det mest ideelle for å teste ut «null utslipp» piloten i Norge. Det vil ikke være krav om erstatningsferge hvis fergen må tas midlertidig ut av drift, i og med at det er broforbindelse på Osterøy. Det er ett kort samband (2km) med mange avganger (68 hver dag). Kraftleverandøren leverer tilstrekkelig effekt til ladestasjonen ved Valestrand fergekai og personer med interesse for prosjektet og den nødvendige kompetansen holder til i området. Hordaland Arbeiderparti vil: - At strekningen Valestrand Breistein skal bli ett pilotprosjekt med null utslippsferge - At Hordaland fylkeskommune skal støtte prosjektet med de nødvendige midlene. Hordaland Arbeiderparti har vedtek og fremja same forslaget i Fylkestinget. Dessverre vart vi nedstemt av partia som sitt i posisjon (FrP, KrF, V og H.) Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 3) Osterøy Arbeiderparti Heilt elektrisk Hver dag krysser MF Ole Bull fjorden mellom Valestrandsfossen og Breistein 68 ganger. På turene over fjorden slippes det i løpet av ett år ut 1188 tonn CO2 og 20 NOx, dette er tilsvarende utslippet til 600 bensinbiler. Det kan det nå bli en slutt på. Osterøy Ferjeselskap har et opplegg klart for en elektrisk drevet ferge, som skal bygges og leveres innen halvannet år. Det eneste som mangler er nødvendige tilskudd til å dekke merkostnadene ved elektrisk drift. Merkostnadene ved elekstrisk dirdt er estimert til ca 4,3 millinoner de 5 første årene, totalt 21,5 millioner. Transnova er innstilt på å dekke inntil 7,3 millioner. 6

7 Sambandet Valestrand Breistein er sannsynligvis det mest ideelle for å teste ut null utslipp piloten i Norge. Det vil ikke være krav om erstatningsferge hvis fergen tas må taes midlertidig ut av drift, i og med at det er broforbindelse på Osterøy. Det er ett kort samband (2km) med mange avganger (68 kver dag). Kraftleveandøren leverer tilstrekkelig effekt til ladestasjonen ved Valestrand fergekai og personer med interesse for prosjektet og den nødvendige kompetansen holder til i området. Hordaland Arbeiderparti har vedtek og ftremja same forslaget i Fylkestinget. Dessverre vart vi nedstemt av partia som sitt i posisjon (FrP, KrF, V og H.) Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 4) Sveio Arbeiderparti Nytt fengsel i Sunnhordland og Haugaland politidistrikt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har nett levert en plan til Justis- og beredskapsdepartementet for å løse framtidig behov for soningskapasitet. Planen er en konkretisering av hvor behovet er størst og hva som må gjøres. I planen ser vi at nytt fengsel og soningstilbud i nevnt politidistrikt har fått stort fokus og er foreslått som et av de områdene der det er nødvendig med nybygg og utviding. Dette er helt i tråd med rapport tidligere utarbeidd for dette området som klart peker på et stort behov. Forslag til vedtak: Hordaland Arbeiderparti følger saken tett om nytt fengsel /soningstilbod i Sunnhordland og Haugaland politidistrikt slik at dette blir prioritert inn i statsbudsjett for 2013/2014. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 5) AUF i Hordaland Generell bevæpning i politiet I oktober 2011 sa 60 % av norske politifolk nei til generell bevæpning. Bare 20 % var positiv til bevæpnet politi. Nesten nøyaktig ett år etter går politiets fellesforbund inn for generell bevæpning av politiet. I resten av verden forstår de ikke at vi har denne debatten. Det burde jo være en selvfølge at politiet bar våpen til en hver tid. Norge er ett av få land som fremdeles ikke har generell bevæpning. Men det er mange ting folk ikke forstår med Norge. Folk forstår for eksempel ikke at vi har åpen soning, at man kan få permisjon når man sitter i fengsel eller at vi lar innsatte i fengsel jobbe eller studere. Dette virker helt rart for resten av verden, men det forskning viser at det fører til at de innsatte er mindre farlige når de kommer ut, og at det er mindre sannsynlig at de begår nye lovbrudd. På litt samme måte fungerer dette. Jo tyngre politiet er bevæpnet, jo tyngre bevæpnet kommer de kriminelle til å være. Dette kan føre til flere skarpe situasjoner (situasjoner hvor politiet må bruke våpen) for politiet og med det økt risiko for politiet. Men selvfølgelig skal ikke politiet stå helt naken mot kriminelle. AUF i Hordaland ser at politiet har fått nye utfordringer, og at de trenger virkemidler for å håndtere dette. Blant annet gjennom bedre bemanning slik at de raskere kan få bistand når det er behov for det. Det er også for store forskjeller rundt om i Norge når det gjelder praksisen med framskutt lagring av skytevåpen i politibilene, dette må det komme nasjonale retningslinjer på. Som nestleder i Politiets fellesforbund og tillitsvalgt for politiet i Oslo, Sigve Bolstad sier «vi er antakelig det mest bevæpnede ubevæpnede politiet i verden. Hordaland Arbeiderparti: - Er mot generell bevæpning av politiet. - Vil ha bedre bemanning i politiet. 7

8 - Vil ha nasjonale regler som alle må følge slik at det ikke bare er politimesteren som kan beordre bevæpning i kritiske tilfeller, men også tjenestemenn på lavere nivå. - Se på muligheten og regler for at politiet skal kunne bære ikke-dødelige våpen. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 6) AUF i Hordaland Arbeid og utdanning I Norge er det stort behov for arbeidskraft, samtidig som det oppholder seg flere hundre asylsøkere i hver kommune. I en tid hvor det kommer stadig flere arbeidsinnvandrere til Norge, burde det være naturlig å la asylsøkere arbeide, mens de venter på svar på sin søknad. For asylsøkere med endelig avslag på søknaden, men som på grunn av konflikt og krig ikke kan returnere til hjemlandet bør det innvilges arbeidstillatelse. Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for Arbeiderpartiet. Hordaland Arbeiderparti ser på det som en selvfølge at også asylsøkere skal forventes å bidra til fellesskapet i form av arbeid og skatt. I dag er det opp til hver enkelt fylkeskommune hvorvidt asylsøkere som har fullført grunnskolen eller er over 16 år innvilges rett til videregående opplæring. Ifølge Barnekonvensjonen har alle barn rett på utdanning. Og staten er pliktet tilå gjøre grunnskoleutdannelsen gratis, samt gjøre ulike former for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn. Derfor mener Hordaland Arbeiderparti: - at alle som søker asyl i Norge, også ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold, skal innvilges arbeidstillatelse - At asylsøkende barn og enslige mindreårige asylsøkere innvilges rett til videregående opplæring uavhengig av bosted. Forslaget vert vedteke. Forslaget vert oversendt stortingsgruppa og politisk leiing i Justisdepartementet. 7) Stord Arbeiderparti Gode og fleksible permitteringsregler Det er viktig at det er gode permitteringsregler som ivaretar svingningene i arbeidsliver. Den siste tiden har det vært flere tilfeller der arbeidsfolk som blir permittert får problemer med å få sin søknad om dagpenger godkjent. I verkstedbransjen for skip og offshore er det varierende oppdragsmengder året rundt, det er ikke spesielt om det er sommer, vinter, dag eller natt. Vinnes ikke anbud så er det ikke arbeid, dette kan skje året rundt. Midlertidige arbeidsavtaler og oppsigelser er ikke et godt alternativ; det strider mot Arbeidsmiljøloven og gir et utrygt arbeidsliv. Det er viktig å ha forutsigbare arbeidsforhold og være trygg for at man er sikret arbeid. Og det er viktig for bedriftene å ha en god, kompetent arbeidsstyrke for å ha forutsigbare ressurser når bølgedalen er over. Stord Arbeiderparti vil ha en sunn permitteringspraksis hvor den involverte arbeidstaker er i fokus. Partistyrets innstilling: Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Arbeidsdepartementet. 8

9 8) Fjell Arbeiderparti Sosial dumping i næringslivet Forslag: Fjell Arbeiderparti ser med uro på at de mest kyniske aktørene får legge listen for hva som er gangbart for vårt lokale næringsliv. Fjell Arbeiderparti ber regjeringen se til at vikarbyrådirektivet blir fulgt opp. Begrunnelse: Respekt for arbeidstakerrettigheter er grunnplanken i et anstendig arbeidsliv. Sosial dumping er et angrep på dette, og er en direkte trussel mot bedrifter som ser betydningen av anstendighet og som behandler sine arbeidstakere i tråd med tariffavtaler og intensjon i lovverk. I media har vi de siste ukene kunne lese om bedrifter i vårt nærmiljø som har valgt sosial dumping som forretningsstrategi og mener at de kan gjøre det lovlig fordi de har funnet et angivelig hull i lovverket. De har overført alle ansatte til et polsk selskap for å unngå krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er også mye som tyder på at dette er en strategi som ulmer i mer enn en bransje. Unngåelse av direktivet kan ikkje aksepteraste i nokon bransje. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Arbeidsdepartementet. 9) AUF i Hordaland Synstolking av film Kultur er en viktig del av livet og bør være tilgjengelig for så mange som mulig. Synstolkning av film er et viktig tiltak for å gjøre kultur tilgjengelig for synshemmede. Mange, men langt fra alle norske filmer utgis i dag med et eget spor med synstolking. Dessuten fjernes ofte sporet fra utenlandske filmer før de selges i Norge. Hordaland Arbeiderparti mener at - Synstolking bør være en prioritert post under kulturbudsjettet slik at alle nye norske filmer kan utgis med synstolkningsspor. - Det eksisterende synstolkingssporet på utenlandske filmer skal ikke fjernes på filmer som selges i Norge. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Kulturdepartementet. 10) AUF i Hordaland Tobakk Lov om vern mot tobakksskader ble vedtatt i 1973 og trådte i kraft i Loven er blitt endret flere ganger siden. Formålet med loven er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører. Hvert år bruker staten om lag 10 milliarder kroner i helsesektoren på pasienter som er blitt syk på grunn av tobakk bruk. Myndighetene innfører hvert år nye tiltak som skal forebygge røykestart blant ungdom, samt gjøre det lettere å forbli røykefri blant dem som prøver å slutte. Regjeringen ønsker å øke avgiftene på tobakksvarer. Skadene av røyking er velkjente, men i utgangspunktet mener Hordaland Arbeiderparti at det finnes grenser for hva staten skal bestemme, og at røyking bare indirekte skal være av interesse for staten. Helseskadene av røyking er enorme, og utgiftene røyking koster samfunnet er langt høyere enn det staten har i inntjening fra avgifter på røyk og snus. 9

10 Halvparten av røykere dør tidligere enn de ville ha gjort om de ikke hadde røykt, i følge WHO. Spesielt hjerte- og karsykdommer som konsekvens av røyking forårsaker mange dødsfall og store, unødige kostnader for velferdsstaten. Hordaland Arbeiderparti er derfor positive til preventive tiltak som gjør at røyking forhindres der det er til skade, sjensanse eller irritasjon for mennesker og dyr. Hordaland Arbeiderparti ønsker på ingen måte å premiere røykere med lavere avgifter, tvert i mot bør røykere betale avgifter som står i forhold til kostnadene røykerelaterte sykdommer har for fellesskapet. Hensynet til de som ikke røyker skal til enhver tid gå foran hensynet til de som røyker. Det betyr at vi trenger særlige tiltak for barn som utsettes for passiv røyking, røyking under graviditet og ungdom som røyker, samt forbud mot røyking på utesteder, bussholdeplasser, togstasjoner og andre steder hvor mange mennesker oppholder seg. Etter at forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer ble innført i 2010 har antall solgte sigaretter og røyketobakk sunket i Norge. Formålet med forbudet mot synlig tobakksvarer var å forebygge røykestart blant ungdom, samt gjøre det lettere å forbli røykfri for de som prøver å slutte. Passiv røyking er en alvorlig konsekvens av røyking. Den røyken som kommer direkte ut i rommet, er mer giftig og skadelig enn den røyken som blir filtrert i lungene til røykeren og pustet ut. Passiv røyking kan påføre mennesker som ikke røyker like mange helseskadelige stoffer som røykere selv. Det finnes ikke noe risikofritt nivå av passiv røyking. Selv svært små mengder kan være helseskadelig. Et røykfritt miljø er den eneste måten du kan beskyttes mot farene ved passiv røyking. Å sørge for god ventilasjon, rense luften eller ha egne røykerom i bygninger, er ikke nok til å hindre at ikke-røykere i samme bygning blir utsatt for den skadelige røyken. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at nærmere dødsfall på verdensbasis er forårsaket av passiv røyking. Spesielt små barn, gravide, syke og eldre er i risikogruppen når det gjelder passiv røyking. Disse gruppene har større sjanser for å utvikle sykdommer på grunn av passiv røyking. Norge er kommet godt på vei etter at røykeloven ble innført, hvor det ikke lenger ble lovlig å røyke inne på utesteder og spisesteder. Nedgang i røykingen de siste årene har snusen blitt mer utbredt. I 2011 brukte 8 prosent av befolkningen snus daglig. Snusing forekommer hyppigst blant unge i alderen år, men brukerne blir stadig ennå yngre. I den yngste aldersgruppen bruker 25 prosent av mennene snus daglig. Blant de yngste kvinnene er det 11 prosent, noen som er en økning fra året før. 30 % av nordmenn røyker daglig eller av og til. De fleste voksne røykere prøvde tobakk første gang i ung alder. Spesielt aldersgruppen 13 til 15 år er kritisk når det kommer til å forebygge bruk av tobakk. Andelen røykere er på vei ned, mens snus er blitt vesentlig mer vanlig blant ungdom, spesielt gutter. 19 % av gravide kvinner røyker tidlig i svangerskapet, 7% av disse røyker fortsatt ved slutten av svangerskapet (Folkehelseinstituttet, 2010). Røyking under graviditet øker risiko for barnets dødsfall under fødsel med 4-5 ganger. Snus omfattes av den norske tobakksskadeloven. Det medfører forbud mot å reklamere for snus og selge snus til mindreårige personer. Snusboksene skal også være merket med tekst som forteller om helseskadene ved bruk av snus. Likevel legges det årlig inn 400 tonn snus under norske lepper. EU har siden 1992 hatt forbud mot å selge snus. Sverige og Norge har unntak fra forbudet, mens Danmark har et delvis unntak. Nasjonalt råd for tobakksforebygging ønsker å forby salg av snus i Norge innen 2017, mens Statens institutt for rusmiddelforskning mener at snus bør erstatte røyk. Å erstatte sigaretter med snus kan potensielt eliminere faren for passiv røyking og hjerte- og lungesykdommer forårsaket av røyking. Hordaland Arbeiderparti mener derfor snus kan være et korrektiv i markedet og et nødvendig onde for å få bukt med røyken, og at forbud mot snus derfor ikke er ønskelig. Hordaland Arbeiderparti mener det er uakseptabelt at barn utsettes for passiv røyking, og mener det er på tide å forby røyking ved inngangspartier til alle offentlige bygging, røyking med barn i bilen og innendørs og utendørs i barnehager. Hordaland Arbeiderparti er ikke uenig i at dette er å gripe inn i privatsfæren til lovlydige borgere, men vi mener barns beste er viktigere enn rettigheten til å røyke på vegne av alle andre. Barns beste må derfor til enhver tid gå foran rettigheten til bruk av tobakk hvor og når som helst. 10

11 Hordaland Arbeiderparti mener at: - Røyking må forbys ved inngangspartier til alle offentlige bygg, herunder skoler, rådhus, bygninger tilknyttet helsetjenesten, universiteter - Fastleger og helsevesen må ta større ansvar for å forhindre røyking under graviditet - Gravide må tilbys mer informasjon om skadene av røyking under svangerskapet - Røyking med barn i bilen må forbys - Røyking innendørs og utendørs i barnehager må forbys Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa og politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet. 11) Arbeiderpartiet i Bergen Hev tollgrensen Hev tollgrensen på varer bestilt fra utlandet. Begrunnelse: Helt siden 1975 har tollgrensen på varer bestilt fra utlandet stått uforandret på 200 kroner. Det er norske forbrukere som er den tapende parten med den gjeldende tollgrensen. Den lave tollgrensen ødelegger for at norske forbrukere får ta skikkelig del i netthandelen og det internasjonale markedet. Tall fra SSB viser at prisnivået i samfunnet har steget omtrent 410 prosent siden Dersom tollgrensen hadde vært justert i tråd med prisstigningen ville grensen i dag vært på over 1000 kroner. Tollgrensen må justeres for å reflektere dagens utvikling i prisnivå. Toll- og momsgrenser på import fra utlandet er en del av det norske avgiftssystemet og for å beskytte norsk industri. Det finnes argumenter for å beholde en viss tollgrense, men ikke på det nivået som den er nå. Forslaget vert vedteke. Oversendes Stortingsgruppa og politisk leiing i Finansdepartementet. 12) AUF i Hordaland Kontrollering av haifinneimport Antall haier i havet er i dag på vei ned på grunn av overfiske. Spesielt ettertraktet er haifinnene. Haifinnene brukes bare til en ting, det er å lage haifinnesuppe. Haifinnesuppe er en av de mest ansette rettene i Kina, og brukes ofte til bryllup, festbanketter og andre prestisjegrunner. Haifinnesuppe er det stor etterspørsel etter i Kina, noe som gjør at prisen har skutt i været. En enkelt bolle med haifinnesuppe kan koste opp til 1000 kroner. Fiskere i Costa Rica får nå 28 pund per kilo med haifinner, men bare 2 pund per kilo for kjøttet. Så høye priser har ført til overfiske, tyvfiske og et stort svartemarked. De ekstreme prisene på haifinner har også ført til stor ressurssløsing. Ofte kastes resten av haien etter at finnene er kuttet av, fordi prisen er for lav. De siste tiårs intense haifiske har ført til en dramatisk nedgang i verdens haipopulasjoner, og i dag er så mye som 1 av 3 haiarter oppført på artsdatabanken sin rødliste over arter som i dag er truet og står i fare for å dø ut. Hos enkelte arter har antallet sunket med opptil 90 % siden 1970-tallet som et resultat av denne overfiskingen. Hvert år fiskes det mellom millioner hai verden over, hvor mange av disse fiskes utelukkende på grunn av de verdifulle finnene. Innenfor EU- og EØS-området er det å drive såkalt «finning» forbudt. Om en driver med finning, betyr det at en kutter av finnene på haien mens den er i live, for så å dumpe den ut igjen i havet. Dette skjer selv om det er forbudt. Spesielt i Kina eksisterer dette i stor grad. Om ikke noe gjøres vil dette fortsette, og flere arter vil etter hvert forsvinne. Et nasjonalt og internasjonalt lovverk mot dagens haifinneindustri må etableres slik at morgendagens barn og barnebarn kan oppleve havets mangfold. 11

12 Hordaland Arbeiderparti vil derfor at - Haifinner som blir importert må ha fullstendig artsinformasjon noe som vil sikre at truede haiarter ikke når det norske markedet - Haifinner som blir importert må ha fullstendig informasjon vedrørende fangstmetode, sted, dato og tidspunkt for fangst - Data for de ovennevnte punktene må være uavhengig etterprøvbare og holdbare ved eventuell granskning Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 13) AUF i Hordaland Fortsatt ingen skolepenger for internasjonale studenter i Norge Flere norske partier og ungdomspartier har i det siste vedtatt i sine program eller foreslått å innføre skolepenger for internasjonale studenter i Norge. Hordaland Arbeiderparti vil uttrykkelig ta avstand fra dette. Prinsippet om gratis utdanning er grunnleggende for å sikre lik rett til utdanning for alle, uansett sosial og økonomisk bakgrunn. Å innføre skolepenger for internasjonale studenter ville være å sette gratisprinsippet i sin helhet under angrep. En slik innføring ville åpne for å innføre skolepenger også for norske studenter. I flere land har innføring av skolepenger for internasjonale studenter kun vært det første skrittet. Er gratisprinsippet først brutt, er det lett å argumentere for at studenter med rike foreldre, eller studenter med gode deltidsjobber, også kan betale en ekstra avgift. Norge er allerede et dyrt land å bo i for studenter fra de fleste andre land i verden. Å innføre skolepenger for internasjonale studenter vil kunne få den negative konsekvensen at bare studenter fra rikere land har reell mulighet til å studere i Norge. Hordaland Arbeiderparti mener at - Internasjonale studenter er en viktig del av norsk akademia, og er en stor fordel for Norge. Prinsippet om gratis utdanning skal fortsatt gjelde, også for internasjonale studenter. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 14) Odda herreds Arbeiderparti Staten freder, staten betaler Kulturminneloven slår fast at den som eier et fredet kultrurminne er fullt ut økonomisk ansvarlig for det. I dette ligger det at man er pliktig til å følge alle pålegg fra antikvariske myndigheter om istandsetting og drift, og betale dette selv. Kulturminneloven gir adgang til å søke en viss gard av økonomisk støtte, men den er begrenset. Når fredete objekter blir store og omfattende blir denne problemstillingen tydeligere. Dersom staten freder et eller flere objekter som krever store økonomiske midler for å sette i stand og drifte på en forsvarlig måte kan man i dag ikke forvente at staten fullt ut tar det økonomiske ansvaret for det den freder. Fredningen av Odda Smelteverk er et eksempel på en slik problemstilling. Store deler av den gamle fabrikken som ligger midt i Odda sentrum er nå fredet, mens den økonomiske oppfølgingen er helt uavklart. Dette kan et lokalsamfunn i lengden umulig leve med. 12

13 Odda herreds Arbeiderparti foreslår: Arbeiderpartiets stortingsgruppe tar initiativ til å endre Kulturminneloven slik at lovens bokstav fastslår at det økonomiske oppfølgingsansvaret for store og omfattende fredete kulturminner ligger hos staten. Forslaget vert vedteke. Oversendes stortingsgruppa. 15) Arbeiderpartiet i Bergen Kompetanse- og teknologioverføring Arbeiderpartiet i Bergen mener at det må stimuleres til kompetanse- og teknologioverføring fra petroleumsvirksomhet til andre deler av næringslivet, f.eks fornybar energi. Det foreslås å opprettes et forskningsprogram hvis mandat er å identifisere de kompetanse- og teknologiområdene med størst synergipotensiale, samt identifisere hva staten kan bidra med av ramme-betingelser for å best utnytte dette potensialet. Begrunnelse: Norsk olje og gassvirksomhet er teknologisk verdensledende. Gjennom 40 år er det bygget opp en leverandørindustri som løser oppgaver som for få tiår siden var ansett som umulige. Ringvirkningene fra denne næringen er mange: arbeidsplasser over hele landet, sterke kunnskapsmiljøer og solide statsfinanser. Det foregår i dag noe overføring av teknologi og kompetanse fra denne virksomheten til annen næringsvirksomhet, men dette er i liten grad systematisert og synliggjort. Gjennom et dedikert forsknings og utviklingsprogram med bred deltakelse vil vi kunne få synliggjort hva som eksisterer av synergier i dag, samt en konkretisering av hva som må til for at slik kompetanse- og teknologioverføring i større grad kan oppstå. På denne måten vil vår største og mest suksessrike næring bli en motor også for andre, fremtidsrettede næringer. Forslaget vert vedteke. Oversendes Stortingsgruppa. 16) Bømlo Arbeiderparti Ungdomskortet må gjerast meir attraktivt og kunne nyttes på tvers av fylkesgrensense Motivasjon: Vaner når det gjelder transport skapast i barne- og ungdomsåra. Det er viktig at ungdom skaper gode holdningar til miljøvennlig transport, og opplever de fordeler som kollektivtransporten gir. Ungdom har ofte dårlig råd, og mindre anledning til å nytte bil. Vi må få til meir smidige ordningar for ungdomskort ved kryssing av fylkesgrensene. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa. 17) AUF i Hordaland Forbedring av ledsagertjenester i forbindelse med kollektivtransport Friheten til å bevege seg rundt i samfunnet som en selv ønsker begrenses naturlig nok dersom en er funksjonshemmet. Muligheten til å bestille seg assistanse er i dag et tilbud til synshemmede og andre som måtte trenge assistanse i ulike situasjoner, men tilbudet er begrenset på mange måter. 13

14 Ved både fly- og togreiser må en ringe 24 timer før, men åpningstiden på bestillingstelefonen for togreiser er kun vanlig kontortid. Dette gjør det praktisk umulig for funksjonshemmede å være impulsive og spontane i samme grad som funksjonsfriske. Dersom en bestemmer seg fredag ettermiddag for å ta toget lørdag formiddag, er ikke dette mulig å få ledsaging til, noe som for mange i praksis gjør det til en umulig reise. Informasjon om ledsaging ved buss, ferge og hurtigbåt er dessuten svært lite tilgjengelig, spesielt utenfor hovedstaden. Hordaland Arbeiderparti mener at - Grensen for hvor nært opptil reisetidspunktet den funksjonshemmede kan bestille ledsaging bør kortes betydelig ned. - Bestilling av all ledsaging bør kunne skje via internettsider, mobilapplikasjoner og andre relevante IKTløsninger. - Det skal arbeides for å gjøre ledsagerordningene så tilgjengelige som mulig, slik at det blir lett å finne informasjon om at de eksisterer, og på hvilke stasjoner og flyplasser dette gjelder. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa. 18) Arbeiderpartiet i Bergen Forbedring av ledsagertjenester i forbindelse med kollektivtransport Friheten til å bevege seg rundt i samfunnet som en selv ønsker begrenses naturlig nok dersom en er funksjonshemmet. Muligheten til å bestille seg assistanse er i dag et tilbud til synshemmede og andre som måtte trenge assistanse i ulike situasjoner, men tilbudet er begrenset på mange måter. Ved både fly- og togreiser må en ringe 24 timer før, men åpningstiden på bestillingstelefonen for togreiser er kun vanlig kontortid. Dette gjør det praktisk umulig for funksjonshemmede å være impulsive og spontane i samme grad som funksjonsfriske. Dersom en bestemmer seg fredag ettermiddag for å ta toget lørdag formiddag, er ikke dette mulig å få ledsaging til, noe som for mange i praksis gjør det til en umulig reise. Informasjon om ledsaging ved buss, ferge og hurtigbåt er dessuten svært lite tilgjengelig, spesielt utenfor hovedstaden. Arbeiderpartiet i Bergen mener at - Grensen for hvor nært opptil reisetidspunktet den funksjonshemmede kan bestille ledsaging bør kortes betydelig ned. - Bestilling av all ledsaging bør kunne skje via internettsider, mobilapplikasjoner og andre relevante IKTløsninger. - Det skal arbeides for å gjøre ledsagerordningene så tilgjengelige som mulig, slik at det blir lett å finne informasjon om at de eksisterer, og på hvilke stasjoner og flyplasser dette gjelder. Forslaget vert vedteke. Oversendes fylkestingsgruppa. 19) Bømlo Arbeiderparti Nasjonal fiskerihamnestatus på Bømlo Fisken er ein evigvarande ressurs om den vert forvalta riktig, noko den vert i Noreg. Dette i motsetnad til petroleumsressursane som ein gong i framtida vil ta slutt. Fiskarane som i dag driv fiskefartøy på Bømlo, har forfedre som har drevet fiske både 5 og 6 generasjonar tilbake i tid. Med riktig forvaltning av fiskeslaga og gode rammevilkår både trur og håpar me at også mange komande generasjonar vil drive med fiske. Bømlo er ein stor fiskerikommune med 154 aktive fiskare. Bømlo har heile 110 fiskefartøy der 9 er havgåande: 5 pelagiske trålere 14

15 1 ringnotfartøy 3 større kystfartøy Av desse er alle fartøy, unntatt eitt, heimehøyrande på Langevåg. Det vert fiska nvg-sild, nordsjøsild, makrell, lodde, brisling, kolmule, tobis og sei i Nordsjøen, heile Norskekysten til Barentshavet i nord, ved Island og i Atlanterhavet vest av Irland. Kvoter på Bømlo i 2012: tonn nvg-sild tonn makrell tonn kolmule tonn tobis tonn nordsjøsild tonn lodde Kvotegrunnlaget for den havfiskeflåten som er igjen, må karakteriserast som god. Mellom anna disponerer fiskebåtreiarlaga i Bømlo kvotegrunnlaget for pelagiske trålare og nordsjøtrålare med ca. 25 %. I tillegg kjem kvotegrunnlaget for ein ringnotbåt og for kystflåten. Ombord i de havgåande fiskebåtane er det i gjennomsnitt 10 personar engasjert, fordelt på to skift. I Bømlo vil det sei omtrent 80 personar totalt. De fleste har lokal tilknyting. Flåten betyr mykje for ei rekke lokale underleverandørar. Anslagsvis kjøper kvart havgåande reiarlag årleg varer og tenester lokalt for mellom 5 og 10 millionar kroner. Det er på Bømlo blitt investert mellom mill. kr. i kvoter og fartøy de siste åra. Mykje av dei verksemdene og verdiane som dei siste 40 åra er skapt på Vestlandet kjem opphaveleg av investeringar med kapital frå fiskeria våre. Den gründerånd og mentalitet for å skape si eiga framtid som pregar kystkulturen har sitt utspring i fiskerinæringa. Me snakkar om handlingskompetanse og evne til å ta avgjerder. Det handlar om å få nota i sjøen når fisken er der. Det er viktig å satse vidare på ei næring som vil vere ei stabil inntektskjelde for storsamfunnet og framleis vil dyrke fram nokre av dei beste eigenskapane me treng her på kysten. God tilrettelegging for denne næringa er ikkje viktig berre for Bømlo, men for heile Hordaland. Omstrukturering av havfiskeflåten har vore eit politisk mål. Dette har resultert i større fartøy med større kvotegrunnlag. Samstundes inneber dette at dagens anlegg med kaiar etter kvart vert for små, både når det gjeld lengde og djupne. Til liks med offentleg tilrettelegging for landbaserte verksemder, bør me også leggje til rette for at me framleis kan halde på dei store havgåande fiskefartøya. Me ønskjer ikkje kome i ein situasjon der fartøy og kvotar vert selt ut. Det kan fort bli eit tap, ikkje berre for Bømlo, men også for Hordaland. Framlegg til vedtak for oversending til årsmøte i Hordaland arbeidarparti: Bømlo arbeidarparti er svært nøgd med at fylkestingsgruppa har gått inn for ny fiskerihamn på Bømlo og at dette er tatt inn i RTP (regional transportplan). Bømlo kommune har på bakgrunn av dette løyvd kr ,- til utgreiing av nye hamnefasilitetar. Bømlo ber om at Hordaland arbeidarparti løftar denne saka fram og arbeidar for at ny fiskerihamn på Bømlo skal få nasjonal fiskerihamnestatus etter same modell som fiskerihamna i Austevoll. Dette med bakgrunn i det monalege kvotegrunnlaget som i dag er i Bømlo kommune. Fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet fekk fleirtal for for nasjonal fiskerihamn på Bømlo i Regional Transportplan. Forslaget vert vedteke. Oversendes Fylkestingsgruppa og fylkesstyret. 15

16 20) AUF i Hordaland Bergingsbiler som utrykningskjøretøy Vi ser gjentatte ganger at små ulykker fører til kø i store deler av Bergen. En liten ulykke i Eidsvågtunellen mandag 3. desember førte til at trafikken i halve Bergen ble lammet i flere timer i ettermiddagsrushet. Dette begynner å bli en rutine i bergenstrafikken. Kø, kø og mer kø på grunn av små ulykker. Bergingsbilene har problemer å komme frem. Siden de ikke regnes som utrykningskjøretøy kan de ikke kjøre med blålys, og må derfor sitte i kø som alle andre. Dette fører til at det tar mye lengre tid før bergingsbilene kommer seg frem, og dermed lengre tid før køene løser seg opp. Om noen bergingsbiler blir registrert som utrykningsfartøy kan det effektivt hjelpe til med å løse opp trafikken i Bergen. Regionsjef Ivar Sandvold i Falck sier at de har et godt system sammen med politiet i Bergen. Politiet sender ut twittermelding som alle bergingsbilene får og nærmeste bergingsbil blir rekvirert. Men likevel kan det være slik at nærmeste bergingsbil kan befinne seg på Sandsli, selv om ulykken finner sted i Eidsvågtunellen. Å registrere bergingsbiler som utrykningsfartøy kan dermed få bergingsbilen fra A til B fortere, og trafikken kan fortere flyte igjen. Dessverre er det slik at å registrere bergingsbiler som utrykningskjøretøy og å drifte disse, er ganske dyrt. Kommunen bør derfor finansiere dette for å løse opp køene i Bergen. Å løse opp køene vil også være viktig for miljøet. Både med tanke på de lokale områdene i Bergen (Danmarks plass) og utslipp av CO 2. Hordaland Arbeiderparti vil at - Bergen kommune skal investere og finansiere en eller flere bergingsbiler som skal registreres som utrykningskjøretøy. Forslaget vert oversendt styret i Arbeiderpartiet i Bergen. 21) Stord Arbeiderparti Betre busstilbod på Stord Busstilbodet på Stord er for dårleg i forhald til etterspørsel og behov. Dersom ein ser på buss 674 Leirvik Heiane Hornelandsvågen, går den siste bussen på ein kvardag klokka 17:45. Dette er for tidleg om ein skal koma seg heim frå til dømes jobb og andre sosiale aktivitetar. Ungdom frå Hornelandsvågen vil då få problem med å koma seg heim på ettermiddagar, og vil bli avhengig av at nokon kan henta. Det er ikkje alle som har moglegheiten til dette. På ein laurdag, går den siste bussen frå Leirvik klokka Det vil seia at du kjem deg til Leirvik tidlig på føremiddagen, men du kjem deg ikkje heim. Dette problemet gjeld for alle aldersgrupper. Me har óg søndagar, der det kun går to bussar. Begge går på ettermiddagen. Er du i Leirvik- området natt til søndag, kjem du deg ikkje heim før søndag ettermiddag. For at me skal ha eit velfungerande tilbod, må det vera attraktivt. Befolkninga på Stord treng eit betre busstilbod. Desse problema gjeld for alle dei forskjellige rutene. Stord AUF meiner at: busstilbodet på Stord skal bli betre. ungdomskortet skal kunna nyttast opp til ein alder av 25 år. bussane skal gå oftare i helgene. bussane skal gå seinare på kveldane i vekedagane. Partistyrets innstilling: Forslaget vert oversendt fylkestingsgruppa. 16

17 22) AUF i Hordaland Utvid trolleybussen i Bergen Trolleybuss er eit elektrisk drive kollektivsystem med bussar som køyrer på straum frå køyreleidningar over vegbana. Fordelen med elektrisk drivne bussar er at dei verken slepp ut CO 2 eller NO X, og dei bidreg slik til ei reinare byluft. Sjølv om mange europeiske byar har satsa storstilt på trolleybuss, er Bergen den einaste byen i Noreg med slike bussar. Bussparken er likevel liten, og bussane er frå Hordaland fylkeskommune har forplikta seg til å forlenge drifta fram til 2018, men det er usikkert kva som skjer vidare etter Mykje at teknologien som vert brukt av trolleybussen, likner den Bybanen nyttar. Det vil derfor vere hensiktsmessig at ein samordnar ansvaret for infrastrukturen under Bybanen AS. Hordaland Arbeiderparti meiner trolleybussen er eit viktig bidrag til ein miljøvennleg kollektivby, i tillegg til at han er ein viktig del av bybiletet i Bergen. Derfor meiner vi trolleybussen må verte oppgradert og utvida til fleire område. Hordaland Arbeiderparti vil - Oppgradere materiellet og utvide bussparken på den eksisterande linje 2, slik at ho kan køyrast berre som trolleybusslinje - Forlengje linje 2 frå Birkelundstoppen om Sædalen og Helldalsåsen til Nesttun slik at ein samstundes styrkjer kollektivtilbodet i eit område med stor tilvekst i folketalet dei seinare åra - Greie ut traséval med sikte på å byggje ut trolleybussen til Fyllingsdalen og Laksevåg - Leggje det tekniske ansvaret for trolleybussen under oppgåvene til Bybanen AS Forslaget vert oversendt fylkestingsgruppa. 23) AUF i Hordaland Hordaland fylkeskommune et Fairtrade fylke I Norge i dag kjøper de fleste produkter som er produsert i fattige land. Produkter som bananer, kaffe og blomster er noe Nordmenn ligger på topp med å forbruke. Disse produktene blir produsert av millioner av bønder som lever i fattigdom. Det er ca. 2 milliarder mennesker som jobber som småbønder i dag, spredt over hele verden. De jobber ofte under dårlige og helseskadelige forhold, og får lave lønninger for hardt arbeid. Fattigdommen de lever i tvinger fram barne- og tvangsarbeid. Ofte har landene disse bøndene bor i forbyd fagorganisering, og arbeiderne har ingen rettigheter. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade setter standard for hvordan arbeidsforholdene skal være, og gjør det mulig for bønder og arbeidere selv å bekjempe fattigdom, ved å sette rettferdige handelsbetingelser. Fairtrade jobber med en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kan bli Fairtrade kommuner og fylker. Kommuner som Oslo, Stord og Stavanger er i dag Fairtrade kommuner, og de jobber etter kriterier satt av Fairtrade. Det innebærer 1. Dannelse av en styringsgruppe som skal rapportere til Fairtrade Norge hvert år om alt som blir utført. 2. politisk støtte fra kommunen, hvor kommunestyret eller byrådet vedtar at de ønsker status som en Fairtrade kommune. På rådhuset skal det blant annetalltid være Fairtrade kaffe tilgjengelig for ansatte og gjester. Det er fairtrade produkter som skal serveres, og de skal anbefale alle offentlige enheter om å handle Fairtrade produkter, eller andre produkter som oppfyller de generelle Fairtrade-standardene. 3. at det er Fairtrade-merkede produkter tilgjengelig i butikker og serveringssteder i kommunen. 17

18 4. at et visst antall lokale bedrifter, institusjoner og organisasjoner skal servere Fairtrade produkter. 5. at styringsgruppen som er etablert jobber aktivt mot lokalmedier for å spre budskap og bevissthet om Fairtrade og det lokale tilbudet av Fairtrade-merkede produkter i kommunen. Styringsgruppen skal oppfordre alle skolene i kommunen til å tematisere Fairtrade i undervisningen og jobbe for å bli Fairtrade skoler. (alle kriteriene finnes på AUF i Hordaland ønsker: - at Hordaland fylkeskommune skal være med å støtte Fairtrade ved å bli et Fairtrade fylke. Forslaget vert oversendt Fylkestingsgruppa. 24) Sveio Arbeiderparti For dyrt å vera student i våre største byar Sveio Arbeiderparti ser med uro og bekymring på dei høge kostnadene det er for dei fleste studentar å ta universitets-/ høgskuleutdanning i våre største byar som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Grunna stor mangel på studentboligar, må dei fleste studentane ut på det private markedet for å skaffa seg husvære. Press på bustadmarkedet i våre største byar resulterer i at studentane ofte må betale ein plass mellom ,- kr i månaden for eit alminneleg husvære. Når me då veit at ein student får ca. 7000,- kr i månaden i lån/stipend, seier det seg sjølv at studenten slit for å få endane til å møtast. Det betyr at mange studentar må ta seg småjobbar på fritida eller få støtte heimanfrå for å klare dei faste utgiftene til husvære, mat, bøker og transport. Dette kan me ikkje seie oss nøgde med! Sveio Arbeiderparti er redd for at dette kan skapa eit klasseskille der det er dei med solid økonomi som har råd til å ta universitets-/ høgskuleutdanning. Me oppfordrar hermed styresmaktene til snarleg å byggja fleire studentboligar samt å heva rammene for lån/stipend. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 25) Bømlo Arbeiderparti Veksten i bustadprisane må dempast slik at unge lettare kan få tilgang til rimelige bustadar Motivasjon: For å oppnå dette må Husbanken styrkast og me må få aukt satsing på ungdomsbustadar, samt ikkjekommersielle utleieboliger. Det nyttar ikke kun å auke BSU, eller auke generelle startlån og bostøtte. Det kan i verste fall pressa prisene ytterligare opp. Kommunane må på banen med langtidsplanlegging av bustadområde og utøve byggherreskap. Husbanken må styrkes og boligbyggelaga må styrkjast. Me må utvikla bustadpolitikk for unge. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 18

19 26) AUF i Hordaland Økt satsing på sosial boligbygging Å eie egen bolig gir trygghet og stabilitet for mange. Men de økte prisene på bolig, spesielt i de store byene, gjør at det blir stadig flere som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Både unge og vanskeligstilte sliter med kravet til egenkapital i boliglån, og resultatet er ofte at kjøp av bolig blir umulig. Økt sosial boligbygging vil være med på å gjøre at mennesker som ikke har mulighet å kjøpe egen bolig i dag, likevel får muligheten til å komme seg inn på et stadig tøffere boligmarked. Hordaland Arbeiderparti vil: - Ha økt sosial boligbygging, hvor boligene skal være forbeholdt mennesker som i dag ikke har mulighet til å komme inn i boligmarkedet. - At det skal være et pristak på kjøp og salg av disse boligene. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 27) Arbeiderpartiet i Bergen Bolig Alle skal ha et sted å bo. Byggingen av kommersielle og ikke-kommersielle utleieboliger må økes for å hindre at utsatte grupper i samfunnet holdes utenfor boligmarkedet. Levekårsundersøkelsen skal ligge til grunn for plassering av nye kommunale utleieboliger, kommuner må i større grad bruker forkjøps-retten for å oppnå dette. I tillegg må staten øremerke midler til kommunene for dette formålet. En må også bygge utleieboliger til andre grupper som i en periode av sitt liv har behov for en midlertidig bolig, for eksempel: ungdom, arbeidsinnvardrere og personer som skal etablere seg etter skilsmisse/samlivsbrudd. I boligmarkedet er det viktig at tilbud og etterspørsel harmonerer slik at førstegangsetablerere med normal inntekt og spareevne har en mulighet til å entre markedet. Husbanken må igjen bli et redskap for boligforsyning gjennom å gi økte startlån, tilskudd til boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private og slik sikre at nødvendig boligbygging opprettholdes også ved konjunktursvingninger. Forslaget vert oversendt redaksjonskomiteen for utarbeiding av uttale om bustadpolitikk. 28) Etne Arbeiderparti E-134 Framlegg til vedtak: Etne Arbeiderparti krev at nye tunnelar mellom Seljestad og Haukelifjell må byggjast snarast råd og at Stordalstunnellen vert realisert snarast. Grunngjeving: Ny veg Seljestad/Haukelifjell er svært viktig både som vegprosjekt og som klimaprosjekt. Det reduserer CO2-utsleppa med tonn, reduserer nox-utsleppa med 93 tonn, reduserer kjøretida med 25 min og gjev opp mot 100 % vinterregularitet. 19

20 Etne Arbeiderparti føreset at Stordalstunnellen på E-134 i Etne kommune startar opp hausten 2013 i tråd med statsbudsjettet for Dette er ei av dei aller dårligaste strekningane på E134, traseen har vore utsett gang etter gang og var ein del av Åkrafjordparsellen som stod ferdig i E 134 er en del av stamvegnettet i Noreg og strekkjer seg frå Haugesund i vest via Hordaland og Telemark til Drammen i aust. E134 er i dag ein viktig stamveg i aust/vest sambandet og er den mest trafikkerte aust-vest forbindelsen i Noreg. Vegen bind saman viktige næringsregionar og er ein viktig del av eksportruta for denne delen av landet. Denne stamvegen har stor og strategisk betydning for næringslivet og regionsutviklinga i store delar av Rogaland og Hordaland. Trafikkmengda på strekninga ligg i dag på omlag 1700 ÅDT og kan forventast å auka til 3000 ÅDT når ubetringane er gjennomførte og ROGFAST er realisert. Vegen har i dag i omkring 38 % av næringstrafikken mellom aust-vest og om lag 33% av all aust-vest trafikken. Det er eit sterkt behov for å få forsterka transportsystemet og få betra regulariteten aust-vest kor regionane Haugalandet, Sunnhordaland, Hardanger, Bergen, Grenland og Kongsberg utgjer viktige bu -og næringsklynger. Syner til fråsegn om NTP frå Representantskapet i Hordaland Ap 18. oktober 2012, der Hordaland Ap også har omtalt E134. Det er også gjort vedtak om E-134 på ei rekke fylkesårsmøte. 29) Stord Arbeiderparti Samferdsel Store vegprosjekt må styrast meir frå staten for å sikre framdrifta og planleggingstida må reduserast. Vi ynskjer ferjefri veg på vestlandet. Stord AP meinar at staten må gripa inn for å sikre kontinuitet og framdrift. Partistyrets innstilling: 30) Stord Arbeiderparti E-134 eit viktig miljøprosjekt Stord Arbeiderparti meinar nye tunneler mellom Seljestad og Haukelifjell må byggjast snarast råd. Grunngjeving: Ny veg Seljestad/Haukelifjell er svært viktig både som vegprosjekt og som klimaprosjekt. Det reduserer CO2-utsleppa med tonn, reduserer nox-utsleppa med 93 tonn, reduserer kjøretida med 25 min og gjev opp mot 100 % vinterregularitet. Stord Arbeiderparti føreset at Stordalstunnellen på E-134 i Etne kommune startar opp hausten 2013 i tråd med statsbudsjettet for Dette er ei av dei aller dårligaste strekningane på E-134, traseen har vore utsett gang etter gang og var ein del av Åkrafjordutbygginga som stod ferdig i E-134 er en del av stamvegnettet i Norge og strekker seg fra Haugesund i vest via Hordaland og Telemark til Buskerud i aust. E-134 er i dag ein viktig stamveg i Aust/Vest forbindelse og er den mest trafikkerte austvest forbindelsen i Norge. Vegen knytter i dag saman viktige næringsregioner og er en viktig del av eksportruta for denne delen av landet. Denne stamvegen har stor og strategisk betydning for næringslivet og regionsutviklinga i store delar av Rogaland og Hordaland. 20

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen...

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Nei til proff-boksing... 6 3 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Omskjæring

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Avd.leder forum Nord - Trøndelag

Avd.leder forum Nord - Trøndelag Avd.leder forum Nord - Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord- Trøndelag. Som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Verdal 23.juni 2009. Stortingsvalget

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse . 5 Sosiale spørsmål...8 5.1 Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid...8 5.2 Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger...8

Detaljer

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innst. S. nr. 95 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl

Detaljer

LM-11. Politiske fråsegner. Det er kome inn 65 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. 1 Generell politisk fråsegn

LM-11. Politiske fråsegner. Det er kome inn 65 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. 1 Generell politisk fråsegn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Politiske fråsegner Det er kome inn 65 framlegg til politiske

Detaljer