TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 FAGSEMINARET 2010 BEREDSKAPEN I GRENLAND. NSRs STRATEGI. Næringslivets Sikkerhetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 FAGSEMINARET 2010 BEREDSKAPEN I GRENLAND. NSRs STRATEGI. Næringslivets Sikkerhetsråd"

Transkript

1 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: SIKKERHETSKONFERANSEN 2010 s. 16 FAGSEMINARET 2010 s. 18 BEREDSKAPEN I GRENLAND s. 30 NSRs STRATEGI

2 Protecting people since SIKKERHET nr

3 Innhold Nr Årgang 56 ISSN Organ for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Næringslivets Sikkerhetsråd Besøksadresse: Essendrops gt 3, Majorstua, Oslo Postboks 5468 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf.: Faks: e-post: Utgiver: Redaktør: Harald Bergmann «Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler. Redaksjonen ble avsluttet 23. august. «Sikkerhet» nr kommer i uke 42. Innlegg må være redak sjonen i hende senest 29. september. Utgivelsesplan på nest siste side. Abonnement: Kr. 350/år. Tilleggsab. medlemmer: kr. 150/år. Tlf.: Annonser: Arne Gustafson Grafisk Freelance Tlf.: / e-post: NSO2010 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i Sikkerhet. Utan særskild avtale med NSO er all eksemplarframstilling og tilgjengeliggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar til åndsverk. TEMA: Sikkerhetskonferansen Mørketallsundersøkelsen tallene trer frem 7 Sikkerhetshendelser de må håndteres! 8 Tollvesenet bekjemper piratvarer 10 Kriminalitet mot logistikk og næringsliv 12 Telekriminalitet og ID-problematikk Artikler 14 God egenberedskap slo ned branntilløp 16 Fagseminaret Beredskapen i Grenland: Store ressurser lite samhandling 20 Sivilforsvarets oppgaver i fredstid tydliggjøres 24 Orden og sikring en viktig ressurs! 29 Vitnemål i Altinn 30 Mot kriminalitet For næringsliv og samfunn Faste spalter 4 På den sikre siden 22 i NSO-fokus 26 Spørrespalten 28 NSR-sidene 31 NSO aktivitetskalender Hjertevakten as Nedre Gjerde 10, 5474 Løfallstrand. telefon: , telefax: , e-post: Når det gjelder førstehjelp og sikkerhet, enten ved opplæring, opplæringsmateriell eller behandlingsutstyr har vi det. Her er et eksempel på noen få av våre artikler: Kursbøker Førstehjelpspute kr. 317,- Hjertestartere fra kr ,- BaXstrap båre, pakketilbud kr ,- Innhold: * BaXstrap båre * Speedblock * Stifneck * 4 stk stropper BaXstrap båre kr ,- V-Vac Håndsug kr.901,- Laerdal silikonbag voksen, standard i kartong kr ,- Pris på bøkene avhenger av antall. - Elektriske skader - Hjerte-Lungeredning - AHLR - Bruk av hjertestarter Lommemaske fra kr. 77,- Vegg Plakater/plansjer: Førstehjelpsvegg kr. 520,- MiniAnne AED kr. 330,- Vi forhandler alle Laerdal as sine førstehjelpsdukker. Pusteduk m/ nøkkelring, blå-sort pk. á 25 stk. kr. 842,- Pusteduk for pasient, 1 stk kr. 25,- Turpakke - førstehjelp kr. 80,- Legevakthåndboken kr. 885,- Øye skyll Plasterautomat kr. 260,- Fullstendig oversikt finner dere på: alle priser er oppgitt eks mva SIKKERHET nr

4 På den sikre siden Feilansettelser dyrekjøpt lærdom Harald J. Bergmann SETTEREDAKTØR Han kommer imot deg på jobbintervjuet; passe raskt tempo, fast i håndtrykket, ser deg inn i øynene, tillitsfull, men samtidig litt reservert. Du har lest søknaden nøye og sjekket opplysningene mot vitnemål og attester. Dette kan være den riktige til stillingen! I løpet av intervjuet, eller samtalen er det vel rettere å kalle det, bekrefter han det positive førsteinntrykket; virker åpen og liketil og har glimt i øyet. Du stusser litt når han høflig anmoder deg om å ikke kontakte siste arbeidsgiver for referanse, men han begrunner det saklig og troverdig med at det ble en konflikt mellom dem på grunn av sykdom. Hva gjør du nå? Går du en ny runde med å kontrollere at papirene er hans ekte? Ber du om å få bruke siste arbeidsgiver som referanse uansett, for hva kan det skade søkeren at du får høre den andre siden av saken? Ber du om å få gjøre en kredittvurdering for å utelukke at du ansetter en tikkende gjeldsbombe? Det er viktig for arbeidsgiver å ha gode rutiner ved ansettelse av nye medarbeidere. Når virksomheter bedyrer at medarbeiderne er deres viktigste ressurs, er det merkelig at mange stoler hundre prosent på magefølelsen ved rekruttering av nye ansatte. Det ville man ikke gjort hvis det var snakk om å anskaffe nytt maskineri eller satse på nye produkter. Da ville man gjort grundige undersøkelser og tester. Men ikke når en skal investere i den viktigste ressursen; medarbeiderne... I fagheftet Grunnleggende sikkerhet fra NSO og NSR er personellsikkerhet viet et eget kapittel. Personellsikkerhet starter allerede ved ansettelse av en ny medarbeider. Gjøres feil her, kan dette få konsekvenser for virksomhetens sikkerhetsbehov, i tillegg til at den kanskje heller ikke får løst oppgavene den nye medarbeideren er tiltenkt heter det i heftet fra Næringslivets Sikkerhetsråd har i en årrekke informert om hvor viktig det er for en virksomhet å vite helt sikkert hvem den har betrodd en stilling i selskapet. Den siste tiden har det vært stor fokus på bakgrunnssjekk av vitnemål og CV-er. NSR har i mange år jobbet for å skape bevissthet knyttet til det voksende problemet med vitnemål fra fiktive utdanningsinstitusjoner og forfalskede vitnemål. Det er ikke vårt syn at alle arbeidsgivere må gjennomføre en krevende bakgrunnssjekk av alle kandidater som søker en stilling, men det er vårt syn at arbeidsgivere må vite hva som kan etterprøves, hvor det kan etterprøves, samt sikres en pålitelig distribusjonskanal for ekte vitnemål. Dette skriver direktør Erland Løkken på NSR-sidene i dette Sikkerhet. Ansettelser på falskt eller sviktende grunnlag kan bli en kostbar erfaring for virksomheten. FORSIDEN: En mann som burde vært på Sikkerhetskonferansen... Foto: istockphoto 4 SIKKERHET nr

5 Økning i brannskadene Erstatningsutbetalingene etter branner i industri og annen produksjon økte med 27 prosent første halvår sammenliknet med første halvår i Men fordi summen av alle brannskader økte tilsvarende, ligger industriens andel nokså stabilt på 4 prosent. Dette tallet kan imidlertid endre seg dramatisk fra ett år til et annet fordi én stor skade vil få stor innvirkning på statistikken når summen er såpass lav som den er. Les mer om brannårsaker, regional fordeling og fordeling mellom store og små branner på nettstedet til Finansnæringens Fellesorganisasjon (fno. no). HB 8031_0 Inhouse N Velkommen til virkeligheten Å være godt forberedt når uhellet er ute kan utgjøre en stor forskjell. På If Sikkerhetssenter tilbyr vi blant annet grunnleggende kurs og repetisjonskurs innen industrivern og røykdykking som tilfredsstiller myndighetenes krav. Alle kursdeltakere får muligheten til å trene på virkelige hendelser i realistiske omgivelser. Kursene er spekket med opplevelser. Det gjør at deltakerne husker den kunnskapen de blir tilført. Kontakt oss på telefon eller les mer på SIKKERHET nr

6 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Mørketallsundersøkelsen tallene trer frem allerede nå kan vi si noe: Et flertall av norske bedrifter lar andre ta ansvar for datasikkerheten samtidig som lederne mangler kunnskap om hvordan bedriftenes IT-systemer kan sikres. Foto: Morten Brakestad, Propix Av Erland Løkken, direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd Mørketallsundersøkelsen ønsker å finne status på datakriminalitet og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. I årets undersøkelse er 6000 virksomheter, hvorav 25 % offentlige, tilskrevet og spurt om å delta. Knappe 800 tok seg tid til å svare. Vi er nå i ferd med å avslutte analysen. Det er et omfattende arbeid, og datakrimutvalget har ikke kapasitet til å gå inn i alle problemstillinger datagrunnlaget gir mulighet for. Derfor vil datagrunnlaget på et senere tidspunkt bli fritt tilgjengelig for dem som vil utforske andre problemstillinger enn de vi har belyst denne gangen. I datakrimutvalget sitter erfarne og kompetente personer fra SINTEF, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Norsk senter for Informasjonssikring (NORSIS), Norwegian Computer Emergency Response Team (NORCERT), Kripos, Det Norske Veritas (DNV), Telenor og Secode, i tillegg til NSRs egne representanter. Analysen vil i sin helhet bli presentert på Sikkerhetskonferansen 21.og 22. september, men 60 % av virksomhetene outsourcer helt eller delvis it-driften, men stiller få krav til leverandørene. Tallmaterialet fra undersøkelsen tyder på at virksomhetene som har satt bort IT-driften har et lavere sikkerhetsnivå enn de som drifter systemene sine selv. Dette kan skyldes manglende kjennskap til driftspartners sikringstiltak, eller manglende kompetanse eller kunnskap om hvilke krav som kan stilles overfor partnerne. Små bedrifter er dårligere til å ta i bruk sikkerhetstiltak sammenlignet med store bedrifter. Denne tendensen er den samme i datamaterialet for Det finnes ingen pålagte krav til selskap som drifter IT-system for andre. Konsekvensene av dette kan bli alvorlige, mener vi. Både Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Telenors Security Operation Center har de senere årene advart om at trusselen for større dataangrep mot Norge har økt betraktelig. Derfor er det urovekkende for den nasjonale it-infrastrukturen at virksomheter ikke er bevisste trusselen og sitt ansvar for å sikre datanettverket. Slurving med it-sikkerheten øker risikoen for at du får spionvare, at noen kan bruke pc-en til kriminelle formål og at informasjon kan komme på avveie. 6 SIKKERHET nr

7 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Sikkerhetshendelser de må håndteres! Store mangler Foto: Ida Hjerkinn Tore Larsen Orderløkken, administrerende direktør, NorSIS vorfor skal vi bry oss om sikkerhetshen- det har jo aldri skjedd noe her er Hdelser, et utsagn vi i NorSIS ofte møter i samtale med ledere i norske virksomheter. I hovedsak er dette virksomheter i den minste delen av SMB området. For å få et bedre grunnlag for å si noe om dette var reelt, fikk NorSIS i samarbeid med en studentgruppe på Høgskolen i Gjøvik utført en undersøkelse som studerte hvordan norske SMB-er anvender hendelseshåndtering. I tillegg utviklet NorSIS sammen med studentene en ny veiledning innen hendelseshåndtering rettet mot SMB området. Undersøkelsene fokuserte på virksomhetenes bruk av hendelseshåndteringspolicy, implementering av hendelseshåndteringsplaner, rutiner for opplæring, registrering, rapportering og oppfølging av sikkerhetshendelser. Undersøkelsen viste at det fantes store mangler innenfor opplæring, registrering og rapportering samt implementering av hendelseshåndteringsplaner. Rapporten viste at kun 40 prosent av norske virksomheter hadde tilstrekkelig opplæring innenfor hendelseshåndtering. Når det gjaldt registrering og rapportering var virksomhetene flinke til å benytte både tekniske og ikke tekniske rutiner for å oppdage hendelser. Allikevel slet mange virksomheter med underrapportering. Grunner til dette kan være at mange virksomheter ikke har en klar definisjon på hva en sikkerhetshendelse er. Undersøkelsene viste også at i de tilfeller hvor registrering benyttes, så rapporteres sikkerhetshendelser videre til ledelsen. Virksomhetene hadde generelt for dårlige hendelseshåndteringsplaner. Hele 60 prosent hadde en form for hendelseshåndteringsplan, men da innholdet og kvaliteten på planene ble undersøkt var det bare 40 prosent som hadde planer som var tilstrekkelige. Ikke så ille som først antatt Til tross for mangler i viktige aspekter, var virksomhetenes bruk av hendelseshåndteringspolicy og oppfølging av sikkerhetshendelser bedre enn forventet. Undersøkelsen viste at om lag halvparten hadde en hendelseshåndteringspolicy, av disse hadde 4 av 5 policyer av tilfredsstillende kvalitet. Undersøkelsen viste også at virksomhetene hadde god oppfølging av sikkerhetshendelser. Rapporten konkluderte med at situasjonen i norske SMB-er ikke er like ille som først antatt, men at det fortsatt foreligger mangler og store rom for forbedringer. SIKKERHET nr

8 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Tollvesenet bekjemper piratvarer dødsfall per år Piratvarer kan være dødelige. Frontier Economics Ltd. i London har utarbeidet en analyse av konsekvensene av pirathandelen i G20-landene. Frontiers beregninger fra 2009 angir at forfalskede varer og piratvarer er årsak til dødsfall per år. Også i Norge har man funnet forfalskede medisiner og leketøy som kan være akutt skadelige. Tollvesenet har nylig beslaglagt et parti med falske leker som inneholdt 140 ganger mer av det miljø- og helseskadelige stoffet ftalat enn det som er tillatt, det er funnet rester av blåsyre i piratproduserte sigaretter og veimaling i ulovlig importerte medisiner. Foto: Brakestad Av Bjørn Røse, Toll- og avgiftsdirektør Handel med piratvarer er alvorlig kriminalitet som på et øyeblikk kan ødelegge eksistensgrunnlaget for seriøse bedrifter. Piratvarehandel truer også finansieringen av velferdssamfunnet, og ikke minst liv og helse. I det moderne velferdssamfunnet er vi omgitt av ting og gjenstander som vi har vent oss til å stole på. Vår egen sikkerhet er avhengig av at andre følger opp de krav og forventinger som er blitt standarder i samfunnet. Det være seg batteriene i mobiltelefonen, hjulene på kontorstolen, bremseklossene på bilen eller leketøy til barna; Vi forventer at de fungerer som de skal og at de ikke er farlige. Dette forutsetter at produsentene er villige til å investere og utvikle produktene slik at de tilfredsstiller standarder og krav. Det alvorlige vi står overfor når det gjelder piratvarer er at produsenter, distributører og importører av piratvarer bryr seg lite om produktsikkerhet samt at piratvarekriminaliteten har enorme økonomiske skadevirkninger milliarder kroner årlig Frontier antar at verdien av forfalskede varer og piratvarer er på enn milliarder kroner per år. Den økonomiske risikoen med piratvarer ligger i at seriøse bedrifter kan knekkes på et blunk dersom deres produkter blir forfalsket. De kriminelle miljøene som profiterer stort på piratvarene opererer nesten uten unntak svart og ulovlig. Analysen viser at pirathandel har ført til 2.5 millioner tapte arbeidsplasser, tapte skatteinntekter og økte sosiale kostnader på 500 milliarder kroner per år, ved at de økonomiske konsekvensene for næringslivet forplanter seg i reduserte skatteinntekter og økte sosiale utgifter for staten. Opprinnelse Asia Og det er ingen overraskelse at disse varene i stor grad kommer fra Asia. I følge WCOs rapport om IPR er Kina opprinnelsesland for 42 % av alle beslag av piratvarer med India, Hongkong, Tyrkia, Thailand, Seychellene, De Arabiske Emiratene og Pakistan også høyt oppe på statistikken, men få land finnes overhodet ikke 8 SIKKERHET nr

9 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 på piratstatistikken. Derfor bør man ta sine forhåndsregler. Vi må regne med at norske bedrifter og privatpersoner uaktsomt-, uvitende-, eller enda verre, bevisst importerer piratvarer; enten som ferdigvarer eller som innsatsfaktor i egen produksjon. Gjør man det, blir man imidlertid medskyldig i å risikere folks liv og helse, og i å finansiere de kriminelle nettverkene. Finansiering av organisert kriminalitet Produksjon og salg av piratvarer er big business. Den organiserte kriminaliteten går inn i alle bransjer der profitten er stor. Faktisk er inntjeningen på falsk Viagra større enn på heroin, basert på kiloprisen av virkestoffet, og oppdagelsesrisikoen er mindre. I følge EUROPOL har man nå minst tre bekreftede tilfeller av terrorfinansiering ved hjelp av piratvarer. At piratvirksomheten er velorganisert er det ingen tvil om. Skofabrikanten Nike har måttet etablere en egen destruksjonsfabrikk i Tyskland. Den produserer gummidekke til sportsarenaer, basert på beslaglagte piratkopier. I 2009 overgikk antall beslaglagte piratkopier Nikes egen, lovlige produksjon. Det hittil største beslaget av piratvarer i verden besto nettopp av falske Nike produkter, nærmere bestemt 106 containere med sko beslaglagt i Tyskland og Nederland. Norge er også berørt Den økte globaliseringen gjør at også Norge rammes av piratvarekriminaliteten. Vi har hatt en stor økning av tilbakehold av piratvarer i Norge med en 30 dobling av beslagene de siste 5 årene. Bare i første halvår i år har norsk tollvesen tilbakeholdt nesten produkter, like mye som i hele Men ennå er dette bare toppen av isfjellet. Tollvesenet er en sentral aktør Tollvesenet er som samfunnsbeskytter og grensemyndighet næringslivets nærmeste samarbeidsparter i jakten på piratkopier. Våre strategiske mål er blant annet å: hindre og forebygge smugling av avgiftsbelagte varer og piratvarer, fordi overtredelser undergraver samfunnsfinansieringen og næringslivets konkurransekraft og.. vi skal beskytte næringsdrivende som følger regelverket mot illojal konkurranse fra avgiftsjuksere og regelbrytere. I år har tollvesenet fått 6,6 millioner av regjering og Storting til satsning mot piratvarer, og dette har gitt gode resultater. Vi satser også på bedre kommunikasjon, både gjennom nye meldesystemer og gjennom økt kontakt med myndigheter og næringsliv. Tollvesenet klarer imidlertid ikke kampen mot piratvarene alene. Vi er avhengig av et næringsliv som er seg sitt ansvar bevisst og rettighetshavere som er villige til å føle opp i etterkant av våre beslag. Reglene i Norge er slik at tollvesenet kun har en midlertidig tilbakeholdsrett på 5 dager. Permanent beslag må namsretten vedta, etter henvendelse fra varemerkeeier. I mange andre europeiske land, har tollvesenet beslagsrett og strafferammen er høyere enn i Norge. Tollvesenet mener derfor at også norsk tollvesen bør få beslagsrett, og at strafferammene for slike brudd bør heves utover dagens nivå som er maksimalt 1 års fengselsstraff. Men fremfor alt er dette en kamp man ikke vinner uten hjelp fra forbrukerne. Så lenge folk flest er lunkne i holdningen til piratvarer og ikke skjønner at piratvarekriminalitet er farlig kriminalitet, vil piratvarehandelen blomstre. SIKKERHET nr

10 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Kriminalitet mot logistikk og næringsliv Av Alexander Wallsten; Vice President, Head of Group Security; Posten Norden. Brott och kriminalitet mot näringslivet står sig fast. Vi kommer sannolikt aldrig att nå en nollvision. Det måste vi inse. En säkerhetsorganisations arbete kan liknas vid bromsmedicinering. Brott kan försvåras och flyttas från ett ställe till ett annat, men upphör i egentlig mening inte att existera. En konstant risk Sett över en längre tidsperiod kan man konstatera att stölder och rån av ett företags tillgångar är en konstant risk, likt risken för brand. Tillvägagångssätten ändrar sig nämnvärt lite, men blir allt djärvare och fräckare. Behov av information (inside information) blir allt viktigare och planeringen blir allt noggrannare i respektive fas av den brottsliga operationen. Målet, eller bytet, blir större vilket har sin grund i att en brottslig operation utförs av flera gärningsmän och där det som regel redan finns en organisation eller nätverk för avyttring (utförsel ur landet/distribution/försäljning) av det stulna. I vissa fall har den stulna tillgången en köpare redan innan brottet begås. Det är sålunda fler personer som ska ha betalt för sin del i den brottsliga operationen och det finns resurser att avyttra stora volymer och/eller värden. Bedrägeribrotten ökar Utöver tillgreppsbrott, såsom stöld och rån, ökar bedrägeribrotten ofta i kombination med stöld i näringslivet. Till exempel har stöld av ID-kort och bankkort ökat under de senaste åren och drabbat tusentals privatpersoner som får räkningar på köp de aldrig har gjort. Post- och logistikföretag drabbas genom att bedrägligt beställda varor hämtas ut i annan persons identitet. Indirekt drabbas banker och post- och logistikföretagens företagskunder, det vill säga producenter och/eller återförsäljare av en vara. Ökande befolkningstillväxt, fortsatt globalisering, ökande miljö- och klimat problem, tydlig skörbarhet i de finansiella systemen och mekanismerna, ökande klasskillnader, ökande arbetslöshet och ökande polarisering mellan ideologier och religioner är exempel på grundläggande och vitala faktorer vilka skapar konsekvenser för alla och inte minst näringslivet ur ett säkerhetsperspektiv. Kan i värsta fall leda till konkurs Vad är säkerhet idag - vad innefattar vi i begreppet säkerhet? Är inte säkerhetsarbetet större än de traditionella områdena fysiskt och logiskt säkerhetsskydd, personsäkerhet och utredning? Störningar och avbrott i ett företags verksamhet kan i värsta fall leda till konkurs och exemplen är många. Med ovan som utgångspunkt kan vissa enkla slutsatser skönjas vilka måste utgöra grund för långsiktigt säkerhetsarbete. Varje företag måste dels analysera innebörden av sin affärsidé och vision och dels identifiera och värdera sina mest kritiska tillgångar och sina mest kritiska leveranser (processer). Utifrån det identifieras och prioriteras de mest allvarliga riskerna. Strategi för hur att hantera 10 SIKKERHET nr

11 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Falsk phishing-chat nyskaping på spam-fronten riskerna beslutas om. Långsiktiga och prioriterade åtgärder och aktiviteter beslutas om. Information och dess informationsbärare är kritisk för överlevnad. Informationen måste klassificeras utifrån Sekretess, Spårbarhet, Tillgänglighet och Riktighet, och hanteras och lagras därefter. Ur ett säkerhetsperspektiv får informationen inte nås (påverkas, kopieras, stjälas) av obehörig. Medarbetare måste rekryteras med omsorg och kontinuerligt utbildas, tränas och involveras i säkerhetsrelaterade frågor. Erfarenhetsutbyte, samarbete och samordning med andra företag och med myndigheter är viktigt och bör leda till multipla säkerhetsåtgärder mot samma risk/hot. Business Continuity Management (BCM) seglar upp som den kanske allra viktigaste frågan i alla företag och ska omfatta Crisis Management (CM). Goda förberedelser, snabba och riktiga åtgärder och säkerställande av extern och intern kommunikation leder till förebyggande effekt och till förmåga att hantera kris eller händelse som kan leda till kris. BCM-arbetet styr i allt väsentligt det traditionella säkerhetsarbetet. Av Geelmuyden.Kiese for Symantec Etter fotball-vm er spammerne tilbake i nyhetsbildet. Oljesøl i Mexicogulfen og cricket-vm er favorittema, og helse- og farmasirelatert spam økte sterkt i juli, i følge Symantecs månedlige spamrapport. I juli var 91,89 prosent av alle e-postmeldinger spam, opp fra 88,32 prosent i juni. Imidlertid observerte Symantec en nedgang i mengden spam som bærer av ondsinnet programkode. Symantec observerte i juli en ny phishing-metode. Forfalskete chat-sesjoner foregir å starte live-chat som brukes for å avlure brukeren innloggingsinformasjon som brukernavn og passord. Etter et par meldinger som liksom kommer fra virkelige personer, skifter nettsiden til et e-postskjema som ber om brukernavn og passord og skylder på vedlikehold for at chatten er stanset. Råd og tips mot spam og phishing Vær på vakt overfor mistenkelige eller ukjente lenker i e- post. Nettadresser i e-post kan være forfalsket og lede helt andre steder. Det beste er å skrive adressen inn i adressefeltet på nettleseren i stedet for å klikke på en link. Oppdater dine spam- og phishing-filter Ikke svar på spam-meldinger. Det kan gi deg enda mer spam Ikke fyll ut skjema i e-post som ber om persondata, finansiell informasjon eller passord. Bruk en pålitelig kanal som sikker nettside eller få bekreftet tjenesten per telefon. SIKKERHET nr

12 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Telekriminalitet og ID-problematikk kriminalitet. Ved eksempelvis å forfalske en firmaattest, kan altså en svindler klare å tilegne seg kreditt eller øvrige fordeler på vegne av firmaet uten dennes viten. Hva kan slik svindel føre til? For å gi et konkret bilde av hva Telekriminalitet og ID problematikk innebærer, vises det til et kort eksempel; Karl W. Høye, seniorrådgiver Telenor Norge AS Norske mobilselskaper utsettes for stadige nye svindeltilfeller, og disse er ofte relatert til ID-problematikk. Mobilselskapene er ikke de eneste som rammes; både privatpersoner, bedrifter og foretak blir skadelidende. ID-problematikk er også et svært utbredt problem blant utenlandske mobilselskaper, og trendene er ofte de samme som her i Norge. Kommunikasjon er nøkkelen til suksess også for de kriminelle! For Telenors del rammer slik svindel ved at det opprettes telefonabonnementer med stjålet eller falsk identitet. Ofte ser man at denne svindelen er starten på ny og annen kriminalitet. I mange tilfeller kan man også omtale ID-svindel som en del av organisert kriminalitet. I disse tilfellene er det ikke lenger kun privatpersoner som får sin identitet misbrukt, men også norske bedrifter og foretak. Uberettiget besittelse av en persons navn og fødselsnummer og ulike typer legitimasjon eller en bedrifts organisasjonsnummer og firmaattest er det svindleren trenger for å begå slik Flere mobiltelefonabonnementer opprettes på ett firma SIM-kort sendes ut til firmaadressen der svindlerne henter ut disse fra en ulåst postkasse Svindlerne tar med seg SIM-kortene til utlandet Svindlerne foretar masseanrop fra abonnementene til forskjellige destinasjoner eksempelvis teletorg i utlandet Resultat: betydelig økonomisk tap for Telenor for personen / firmaet som rammes mange måneders etterarbeid for å renvaske sitt navn og rykte. 12 SIKKERHET nr

13 TEMA: Sikkerhetskonferansen 2010 Sikre din bedrifts informasjon Andreas Heldal-Lund, General Manager, Iron Mountain Iron Mountain hjelper organisasjoner med å redusere risiko og kost forbundet med forvaltning av deres fysiske og digitale informasjon. En kunnskapsarbeider bruker 35% av sin tid til å lete etter informasjon. (kilde IDC) 72 % av alle selskaper sier det er vanskeligere å finne informasjon de eier enn informasjon de ikke eier. (kilde The Association for Information and Image Management) Av alle selskaper som utsettes for et betydelig datatap, er 90% ikke lenger i drift 2 år etter. (kilde London Chamber of Commerce) Bare i Norge har over blitt offer for identitetstyveri (kilde TNS-Gallups). Dårlig sikring av personinformasjon gjør det lettere for tyvene og tapene større. Kvalitetssikrede og utprøvde løsninger for forvaltning av informasjon setter bedrifter og organisasjoner i stand til å beskytte og realisere verdien i deres informasjon, optimalisere driften og sikre tilstrekkelig gjenfinning og overholdelse av lover og krav. Iron Mountain ble grunnlagt i 1951 og forvalter i dag milliarder av arkivobjekter, inkludert forretningsdokumenter, sensitive arkiver, elektroniske filer, medisinsk data, e-post, teknisk dokumentasjon og mye mer for organisasjoner i alle hovedbransjer og av alle størrelser. 95 % av Fortune 1000 og 85 % av FTSE 100-selskapene bruker Iron Mountain som sin partner innen informasjonsforvalting. Iron Mountain beskytter og administrerer sikker tilgang til mer enn 425 millioner kubikkfot med papirdata, 10 milliarder e-post, 65 millioner backup tape, 2,5 millioner datamaskiner og servere og listen vokser. Som vokter av noen av verdens mest verdifulle kulturgjenstander, historiske skatter, forretningsdokumenter og medisinske journaler kreves det et godt organisert system med svært høy grad av kvalitet og sikkerhet. Til dette sysselsetter Iron Mountain mennesker og disponerer over sikre sentre, 10 datasentre og kjøretøy. Personsikkerhet Morten Østerhaug, daglig leder, Sikkerhetsledelse AS Personer i ledende og strategiske posisjoner og deres familier er i økende grad et potensielt mål for tyngre kriminelle grupperinger i form av blant annet trusler, utpressing og kidnapping. Virksomheter velger derfor å ha en beredskap som sikrer etablering av støtte for eiere, sentrale ledere og øvrige utsatte medarbeidere, deres familier/pårørende og virksomheten. Fremgangsmåten fra de kriminelles side består av god kartlegging og bruk av ressurser med høy kompetanse. De opererer på en slik måte at det er svært krevende å avdekke dem under planleggingsfasen. Hva består personsikkerhet av? Sikkerhetsledelse AS utfører rådgivning, utredninger, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Vi er uavhengig av leverandører og er derfor en uhildet støttespiller for alle typer virksomheter. Sikkerhetsledelses konsept ble utviklet i 2003 og har løpende blitt oppdatert og tilpasset kriminalitetsutviklingen. Personsikkerhet består i hovedsak av: Trusselvurdering: Kartlegger om man er i aktuell risikogruppe og gir et godt beslutningsgrunnlag for valg av sikkerhetsog beredskapstiltak. Beredskapstjeneste: 24-timers rådgivnings- og utrykningsbistand. Sikrer rask tilgang på rådgivning og støtte. Varslings- og posisjoneringssystem: Inkluderes i beredskapstjenesten. Ved utløst alarm ser vakthavende rådgiver hvor respektive person oppholder seg og iverksetter de rette tiltakene. Forebyggende rutiner og akutte tiltak: En folder i lommeformat utarbeides spesifikt, og består av de mest aktuelle forebyggende rutiner og tiltak dersom en trusselsituasjon oppstår. Fysiske og tekniske tiltak: Riktige og enkle kombinasjonsløsninger gir best effekt. Personsikkerhet er fleksibelt; man velger tjenester og dimensjonering etter ønsker og behov. Det legges hovedvekt på forebyggende tiltak for å beskytte risikoutsatte personer, deres familier og virksomheten på en smidig måte. Ved en oppstått trussel eller uønsket hendelse, blir det lagt vekt på umiddelbare konsekvensreduserende tiltak. Personer, deres familier og virksomheten tildeles en egen rådgiver. Sikkerhetsledelse AS baserer sin vurdering av trusselbildet på åpne opplysninger fra myndighetene, eget nettverk og egne erfaringer. Sikkerhetsledelse har en viktig oppgave i å ivareta et nyansert bilde av kriminalitetsutviklingen og er bevisst på å ikke skape et urealistisk trusselbilde. SIKKERHET nr

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Nytt utpressingsfenomen

Nytt utpressingsfenomen F 4 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Nytt utpressingsfenomen Ketil Larsen Sækingstad har fått kjenne tiger-kidnapping på kroppen. Les hans utrolige historie og andre

Detaljer

Julehelsinga frå deg! Se side 4 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT VAREMERKE OG DOMENENAVN

Julehelsinga frå deg! Se side 4 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT VAREMERKE OG DOMENENAVN F 6 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Se side 4 Julehelsinga frå deg! s. 6 TEMA: MATERIELL OG UTSTYR s. 24 INDUSTRIVERNPLIKT OG BEREDSKAP s. 18 FELLES BEREDSKAP PÅ INTRANETT

Detaljer

Voksende IT-kriminalitet

Voksende IT-kriminalitet Nr. 4 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Hva er forskjellene på ulykke og skade? 14 Foto: Karoline K. Åbyholm Thorvald Stoltenberg

Detaljer

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Næringslivets Sikkerhetsråd

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Næringslivets Sikkerhetsråd F 3 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd Mest ros til NSO NSO bidrar til bedre sikkerhet i våre bedrifter, mener Ånon Narvik og Anne Andersen. Se side 4 og 18 20. m 18

Detaljer

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP F 1 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd s. 6 TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 s. 24 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO s. 14 FOREBYGGE KORRUPSJON

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

Nettvett. Trygge samfunn. Tema: Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014

Nettvett. Trygge samfunn. Tema: Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014 Tema: Nettvett Smarttelefoner og nettbrett - en risikosport? Stormønstring av energiberedskapen Antivirusbransjen har mange utfordringer

Detaljer

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte.

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte. Nr. 6 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no 124 bedrifter øvde Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Nr. 6 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Karoline K. Åbyholm Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Satser

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7

Samfunnssikkerhet. Nr. 02-2007. Foto: Scanpix. De yngste tar størst sjanser side 4 7 Samfunnssikkerhet Nr. 02-2007 Foto: Scanpix De yngste tar størst sjanser side 4 7 2 Kalender Innhold August M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 32 6 7 8 9 10 11 12 33 13 14 15 16 17 18 19 34 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal

T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T. 03b-2013. Foto: Erik Onsager Stordal T E M A : S I K K E R H E T I A R B E I D S L I V E T 03b-2013 Foto: Erik Onsager Stordal Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 IKM Kran & Løfteteknikk AS er lokalisert

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer