Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen"

Transkript

1 Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen oktober 28

2 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir den? Finanskrisen: I hvor stor grad vil vi bli rammet? oktober 28

3 Krisens kjerne Finansielle innovasjoner (i) Høyere andel subprime-lån, (ii) høyere låneutmåling, (iii) mildere dokumentasjonskrav, og (iv) flere "utradisjonelle lån". NINJA!! Rasjonale: Kvalifisere for de første avdragene, så refinansiere i et stigende boligmarked, og bruke egenkapital til å betjene høyere renter & avdrag. Retten til disse inntektsstrømmene ble solgt til en investeringsbank, som parterte strømmene etter prioritet, ratet dem, og solgte dem som obligasjoner. Disse ble igjen pakket videre og solgt til investorer. 3

4 De utløsende faktorene Stigende renter, kjølig boligmarked Renten stiger! Styringsrenten i USA går fra 1% til 5,25% på 2 år. I juli 26 faller boligprisene på måneden for første gang på 1 år. Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene begynner å løpe. Boligprisene har stagnert. Det er ikke lengre mulig å refinansiere. Misligholdsratene øker! Hvor store tap? Hvilke institusjoner må ta tapene? Komplekse verdipapirer og selskaper gjør det lite oversiktelig. Tillitskrise! Fed funds Prosent May.98 May.3 May Huspriser Case-Shiller 1 byer Mar.98 Mar.3 Mar.8 m/m å/å (ha) oktober 28

5 Frykten råder I alle markeder 18 Aksjeindekser 2. jan 22= Renteforskjell 1 år swap - 1 år stat, bp Sep.6 Sep.7 Sep.8 S&P 5 Nikkei 225 MSCI Europa MSCI EMAsia (ha) GCRI Implisitt volatilitet, hovedvalutaer Sep.6 Sep.7 Sep Sep.6 Sep.7 Sep.8 USA Tyskland Norge USDJPY Sep.6 Sep.7 Sep.8 5

6 Frykten råder Fire uker som rystet verden 15. september: Lehman konkurs. BoA redder ML. 16.: AIG nasjonaliseres i praksis med nødlån. 17.: 3m t-bill % for første gang siden Pearl Harbor. 18.: 18''' i $-likviditet via ECB/BoE/SNB/BoC/BoJ. 19.: Short-salg av finansaksjer forbys. Pengemarkedsfond garanteres. Bad bank. 2./21.: $7''' til kjøp av råtne lån. Morgan Stanley og Goldman Sachs søker om å bli forretningsbanker. 23.: Bernanke & Paulson på høring i Kongressen. 28.: Krisen når Europa for alvor Fortis, Hypo, Glitnir. 29.: Pakken avvises. Markedene stuper. 1. oktober: Senatet vedtar modifisert pakke. 2.: ESB holder renten på 4¼%, men vurderte kutt. 3.: Representantenes hus vedtar pakken. 7.: Fed tilbyr lån direkte til private selskaper. 8.: Koordinert rentekutt på 5 bp. fra 6 sentralbanker. Myndighetene tar over Kaupthing. Store problemer på Island! 12.: Den norske stat tilbyr statsobligasjoner mot bankenes boliglånsobligasjoner. 13.: Redningspakker blir presentert i en rekke europeiske land. UK leder an. 14.: USA presenterer sin pakke. Den ligner på de europeiske. 15.-til nå: En rekke land, verden rundt presenterer ulike redningspakker. 6

7 Frykten råder Rentene gikk "vegg-i-mellom"! Overnatten-renten som Federal Reserve forsøker å holde nær sin styringsrente Fed Funds var 5-6 ganger så høy! 3M-statsrente var nede på null! Investorene var altså villig til å gi avkall på all avkastning mot sikkerhet. 14 Fed Funds og Overnatten-rente 2.5 3M-statsrente Jul.8 Aug.8 Sep.8 Oct.8. Jul.8 Aug.8 Sep.8 Oct oktober 28

8 Bankenes tap Hvor store blir de? IMF: $14''' 8

9 Bankenes tap Hva må bankene gjøre? Skaffe mer kapital: Bankene har klart dette brukbart så langt, men kan bli vanskeligere fremover (det har blitt dyrere). Utbyttene har allerede blitt kuttet. Men regjeringene i mange europeiske land og nå også i USA skyter inn penger. Brown leder an! Selge eiendeler: Er svært tungt i dagens marked. Prisene faller og i mange markeder er det stopp. Viktigste tiltak: TARP (den amerikanske redningspakken). Kutte utlån: Viser seg at dette tar tid. Bankene har lenge sagt at de skal redusere utlånsveksten, men det er først nå at vi virkelig ser effektene av dette oktober 28

10 Skaffe mer kapital Bankenes tap og ny kapital Totale tap og ny kapital under kredittkrisen, $mrd. 6 1% 5 9% 4 8% 3 7% 2 6% 1 5% Worldwide Americas Europe Asia Tap (avsetninger og kredittap) Ny kapital Ny kapital i prosent av tap (ha) 4% oktober 28

11 Skaffe mer kapital Redningspakkene: Britene viser vei RBS og Lloyds TSB/HBOS trengte hjelp: Totalt 37 milliarder pund sprøytes inn, staten kan bli majoritetseier i RBS. RBS/Lloyds/HBOS må godta betingelser. Null utbytte før tilbakebetaling av 9 milliarder pund i aksjer utstedt til staten. Staten vil utnevne styremedlemmer og direktører, det vil bli satt tak på lederlønninger og bonuser for 28 vil bli betalt i aksjer. Og: Selskapene har også lovet å fortsette med utlån til boligkjøpere og små selskaper. HSBC og Barclays vil skaffe kapital selv. 11

12 Skaffe mer kapital Amerikanerne følger etter Troubled Asset Relief Program (TARP): Opprinnelig plan: kjøpe opp "råtne lån" for å lette bankenes balanser. Men følger opp britenes tiltak. Pakken vil nå innebære: $25 milliarder (av de 7) til rekapitalisering. Ni største banker blir tilbudt (take-it-or-leave-it) opp mot $25 milliarder hver i bytte mot et spesifisert antall preferanseaksjer. Halvparten av de 25 milliardene er satt av til mindre banker og finansinstitusjoner. I tillegg: Garanti for bankers nye gjeldsutstedelser med løpetid inntil 3 år frem til juni 29, (siden europeiske pakker gjør at de amerikanske bankene mister konkurransekraft). 12

13 Skaffe mer kapital Pakkene synes å ha stoppet fallet men det er humpete! 11 Scandinavian stock markets Last three months American stocks markets Last three months Jul.8 Aug.8 Se p.8 Jul.8 Aug.8 Se p.8 OMXS3 Oslo Børs (h.a.) S&P 5 DJI (h.a) 3 European stock markets Last three months Asian stock markets Last three months Jul.8 Aug.8 Sep.8 Jul.8 Se p.8 FTSE DAX3 (h.a) TOPIX (Japan) Shanghai SE A(h.a.) 13

14 Skaffe mer kapital Pakkene synes å ha stoppet fallet men det er humpete! oktober 28

15 Kutte utlån Investeringer og konsum på vei ned Foreløpig har ikke investeringene blitt rammet så hardt som en kunne frykte. Men det er normalt et tidsetterslep før effektene melder seg. Vi har lagt til grunn utflating i Q3, men moderat fall i Q4 og Q1. Nedsiderisiko! Strammere kreditt vil også kunne ramme forbruket men her er trolig andre faktorer vel så viktige Investeringer og låneundersøk. Prosent, å/å Q3 199 Q Q Q1 24 Q3 28 Invest. u/ bolig Survey, t+1, inv. ha Konsum og låneundersøkelse Q Q Q3 28 Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha)

16 Hvor lenge varer krisen? Rentemarkedet sier lenge Markedsprisingen tilsier høye likviditetspremier så langt øye kan se. Ny "normaltilstanden" blir trolig ulik den som rådet frem til finansuroen USA: Likviditetspremie 3mnd pengemkd - OIS, bps Oct.6 Oct.8 Oct.1 Oct.12 fwd 15/1 fwd 2/ oktober 28

17 Hvor lenge varer krisen? Få banker har hittil gått overende Mer enn 7.2 banker i USA. Hittil har et ti-talls banker gått konkurs, 3 av dem i fjor. Ifølge FDIC har 117 banker problemer nå, men tallet her øker. Sammenligning: På 193-tallet gikk nesten 9. banker overende! S&L rundt 199 omfattet 747 institusjoner. Ken Lewis, CEO i BoA tror kun halvparten vil overleve denne gang. Med de høye tapene hittil og med de høye tapsestimatene, vil denne krisen nok gå inn i historien som en av de verste finanskrisene oktober 28

18 oktober 28 Alle piler peker sydover

19 Realøkonomien Konjunkturene svekkes! Global snittscore ned. Klart i minus. Alle unntatt ØMU nedjustert fra september til oktober. Problemene har nå virkelig nådd næringslivet DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 USA ØMU Japan DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 UK Norge Sve rige Score Oct.8 Husholdninger Næringsliv Land BNP-vekt Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt I tabellen betyr rød oppjustering siden sist, blå nedjustering oktober 28

20 2 28. oktober 28 Norge: Reddes av oljen?

21 Påvirket av finansuroen Temperaturen synker også hos oss Veksten halveres i år, og i 29, betydelig nedsiderisiko fremover Makro score: Norge Jan.3 Jan.5 Jan Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Score Husholdninger Næringsliv Norge Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon Oct Sep Aug Jul oktober 28

22 Påvirket av finansuroen Vi importerer støyen "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. Bankene velter prisøkningen over på kundene. Og indikerer samtidig innstramming i kredittpraksis, både overfor husholdninger og bedrifter Norge: Folio- og markedsrenter Oct-7 22-Apr-8 Folio 3m 2å oktober 28

23 Påvirket av finansuroen Fører til rentesjokk for husholdningene Foliorenten har blitt hevet det siste året, og boliglånsrenten har gått enda mer opp. Utlånsrentene har nok nådd toppen nå, men bankene sier at de skal stramme inn fremover. Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,1% av disponibel inntekt (før renteutgifter), og andelen har da økt med 5%-poeng siden 25. Fra 1985 til 1988 steg denne andelen med 4,7%-poeng Rentebelastning Prosent av disponibel inntekt I alt Renteutgifter etter skatt oktober 28

24 Påvirket av finansuroen Økt inflasjon spiser opp lønnsveksten Høy inflasjon demper veksten i realinntektene: Fra 6,3% i fjor til 2,% i år. Dette tilsier i seg selv betydelig lavere fart i forbruket. I tillegg ser vi for oss høyere sparerate (den er nå negativ). Husholdningenes tilpasning Reallønn Disponibel realinntekt DRI eks aksjeutbytte Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 28:III Detaljomsetning/varekonsum Faktisk og trend Aug.5 Aug.6 Aug.7 Aug.8 Varekonsum Detaljomsetning (ha) Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate oktober 28

25 Arbeidsmarkedet Kjøligere (men stramt) Jobbveksten har stagnert, fra +1' å/å i mars, til +2' i hele Q2. Forverrede produksjonsutsikter for bedriftene vil gi færre nyansettelser. Forsterkes av lav produktivitetsvekst. Arbeidsledigheten (AKU) har bunnet ut på rundt 2,5%. Nullvekst i sysselsettingen og tilsig til arbeidsstyrken vil gi oppgang mot 4%. Oppgangen dempes av at offentlig sektor tar mens privat sektor avgir. 5 Sysselsetting, sj Anslag DnB NOR Markets 28:III 26 5 Arbeidsmarkedet 1. Sesongjustert Jan-95 Jan- Jan-5 Jan-1 År/år, prosent 1 personer (ha) Jan-99 Jan-1 Jan-3 Jan-5 Jan-7 Re g.+tiltak Ledige stillinger (ha) 25

26 Boligmarkedet Overvurderte boligpriser? Nei, sier Norges Bank på data pr. ultimo mars. Fundamentale faktorer som inntektsvekst, arbeidsledighet, renter og boligbygging kan forklare prisnivået nå. Faktorer som modellen ikke fanger: Nye lånetyper (rammelån), innvandring, neddiskontert oljerikdom, rehabilitering og psykologi FS 1/28: Boligpris, 1/kvm Post-sam ple estim ering 24Q Faktisk Estim ert oktober 28

27 Boligmarkedet Boligprisene skal trolig ned enda litt Stort sett nedgang siden juni i fjor. Påvirkes av samme faktorer som forbruket: Fortsatt høye utlånsrenter og økning i arbeidsledigheten tilsier videre fall. 4 Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert 27 Samtidig: Lav forbrukertillit indikerer negativt sentiment. Nedgang i boligbyggingen speiler også et negativt sentiment og indikerer dermed også fall (i alle fall på kort sikt) Men vi tror ikke på total kollaps: Rimelig god realinntektsvekst, begrenset oppgang i arbeidsledigheten, befolkningsvekst, korreksjon i boligbyggingen og renter nær toppen gir grunnlag for ny oppgang etter neste år Jan-2 Jan-4 Jan-6 Jan-8 m/m vekst 1 kr./kvm (ha) Men: Risikoen er størst på nedsiden. Høyere enn ventet arbeidsledighet og svakt sentiment oktober 28

28 Påvirket av finansuroen Investeringene vil falle Bedriftene møter økninger i finansieringskostnader, strammere utlånspraksis og et svakere konjunkturbilde nasjonalt og globalt. => Større usikkerhet og pessimisme. Rammer bedriftsinvesteringene. I mindre grad de som er tilknyttet oljeindustrien. I større grad bransjene som i utgangspunktet har høyest investeringsnivå og er mest avhengige av lånefinansiering: Særlig næringsbygg (reflektert i tjenesteytende næringers investeringer) Konjunkturbarometer, industri Generelt Sam leindikator (sj,ha) Bruttoinvesteringsvekst, Prosent å/å Fastl.bedriftene Tj.ytende næring 28

29 Aktiv pengepolitikk Norges Bank skal kutte mye mer Som reaksjon på koordinerte rentekutt rundt i verden, fulgte Norges Bank i forrige uke opp med ekstraordinære 5bp i kutt til 5,25%: "Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt." Til tross for at inflasjonen er langt høyere enn ønsket: "Derfor kan det nå være mest robust å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien." Vi tror på 4,75% innen nyttår. Ned mot 3,5% innen 12 måneder. Hvorfor? Kredittdrevet nedtur globalt gir kraftig økonomisk omslag også her og lavere inflasjonspress. Og husk: Fra des. 2- des. 3 satte NB ned renten med 4,75pp. 8. Faktisk/prognose 17. okt Sep-1 Sep-5 Sep-9 Folio 3m NIBOR Ti år sw ap 29

30 Oppsummert: Er det lys i tunnelen? Vårt ærlige svar: Beklager, det vet vi ikke! Men...: Kriseforståelsen er til stede Det er kunnskap om håndteringen Og myndighetene har åpnet lommeboken Her hjemme: Vi er IKKE eksponert mot subprime Norske banker er robuste og gjennomregulerte (vi lærte mye av forrige krise!) Og Norges finansielle robusthet er "best i klassen" Vi skal likevel være klar over: De økonomiske utsiktene for Norge er klart forverret som følge av krisen, og det går mot lavere forbruk/investeringer, økt arbeidsledighet og store utfordringer for blant annet boligmarkedet. Krisen er IKKE over og minst ett ruglete år står foran oss! 3

31 31 Kilde: NY Fed

32 Prognoser DnB NOR Markets renteprognoser Styringsrenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA: Fed Funds Target Japan: Dag-til-dag Euroland: Reporente Storbritannia: Bank rate Sverige: Reporente Norge: Foliorente Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Ti års swaprenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits oktober 28

33 Prognoser DnB NOR Markets valutaprognoser Valutakurser 17-Oct-8 Kurs 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 EUR/NOK USD/JPY EUR/USD EUR/GBP EUR/SEK EUR/CHF USD/CNY Valutakurser (beregnet) 17-Oct-8 Kurs 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 SEK/NOK USD/NOK GBP/NOK JPY/NOK DKK/NOK CHF/NOK oktober 28

34 Prognoser Økonomiske nøkkeltall: Sammenligning Økonomiske nøkkeltall. Prosent, å/å SSB SSB NB FIN DNM SSB NB FIN DNM SSB NB DNM SSB NB DNM Privat forbruk ¾ ¼ ¼ 2.4 Offentlig forbruk ¼ ½ Bruttoinvesteringer Oljevirksomhet ½ Fastlands-Norge ¾ ¾ Eksport Olje og naturgass Trad. varer Import ¼ Trad. varer BNP ¾ ½ ¼ ½ 2. Fastlands-Norge ¼ ½ Personsysselsetting ¾ ½ ¼ ½.3 AKU-ledighet (%) ½ ½ ¾ 3.9 Årslønn ½ ¾ 4.5 Konsumpriser ¼ ½ ½ 2.3 KPI-JAE ½ ¼ ½ ½ 2.2 Driftsbal., m rd.kr Rente, 3m NIBOR (*) ½ ½ ¼ Oljepris, NOK/fat Kilder: SSB/okt 8, NB/jun 8, FIN/okt 8, DnB NOR/aug 8 (*) Norges Bank gir anslag på folio renten oktober 28

35 Påvirket av finansuroen Memo: Hva gjør norske myndigheter? Likviditetstiltak: Bankene tilbys statsobligasjoner på inntil NOK 35mrd i bytte mot obligasjoner med sikkerhet i norske boliglån. Bytteavtalene vil ha en varighet på inntil 3 år. Bankene kan bruke statsobligasjonene som sikkerhet for lån. Målet er å bedre bankenes mulighet for langsiktig og stabil finansiering. Tiltaket må godkjennes av Stortinget. Norges Bank tilbyr F-lån med 2 års løpetid. Max størrelse på NOK 1mrd. per bank. Tiltaket er særlig innrettet mot mindre banker. Samtidig lettes kravene til bankenes sikkerhetsstillelse for lån i sentralbanken ved at minste utestående volum på NOK3M for verdipapirer utstedt i norske kroner tas bort. Reguleringstiltak: Finansdepartementet har fastsatt en forskrift om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat. Dette for å kunne håndtere en situasjon der virksomheten i en filial i Norge av en utenlandsk bank stanser sin virksomhet og ikke utbetaler innskudd, samtidig som banken fortsetter sin virksomhet i hjemlandet, Den norske filialen av Kaupthing settes under offentlig administrasjon. Vedtaket er truffet for å legge til rette for en forsvarlig håndtering av betalingsinnstillingen i filialen og for å motvirke forskjellsbehandling av kreditorer i Norge. 35

36 Disclaimer This report is issued subject to the General Business Terms for DnB NOR Markets, a copy of which is available from DnB NOR Markets. The report is based on information believed to be reliable, but DnB NOR Markets does not represent that the information in the report is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Any opinions expressed reflect DnB NOR Markets' judgement at the time the report was prepared and are subject to change without notice. The report is not to be construed as a representation or solicitation to buy or sell any financial instrument or currency. No liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss or expense arising from the use of this report. DnB NOR Bank ASA ( DnB NOR ) and/or its affiliated companies and/or its officers, directors and employees may be a market maker or hold a position in any instrument or related instrument or currency discussed in this report, and may seek to perform financial advisory and banking services related to such instruments. Confidentiality rules and internal rules restricting the exchange of information between different parts of DnB NOR may prevent employees of DnB NOR who prepared this report from utilising or being aware of information available in DnB NOR and/or affiliated companies and which may be relevant to the recipients' decisions. This report is for clients only, and not for publication. DnB NOR Markets - a division of DnB NOR Bank ASA registered in Norway number NO (the Register of Business Enterprises). DnB NOR Markets. 36

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer