Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/10/2008 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen"

Transkript

1 Spesialistseminar i økonomi Oslo, 22/1/28 Seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen oktober 28

2 Oversikt Finanskrisen: Hvor kom den fra? Hvor er vi nå? Finanskrisen: Hvor lenge vil den vare? Hvor dyp blir den? Finanskrisen: I hvor stor grad vil vi bli rammet? oktober 28

3 Krisens kjerne Finansielle innovasjoner (i) Høyere andel subprime-lån, (ii) høyere låneutmåling, (iii) mildere dokumentasjonskrav, og (iv) flere "utradisjonelle lån". NINJA!! Rasjonale: Kvalifisere for de første avdragene, så refinansiere i et stigende boligmarked, og bruke egenkapital til å betjene høyere renter & avdrag. Retten til disse inntektsstrømmene ble solgt til en investeringsbank, som parterte strømmene etter prioritet, ratet dem, og solgte dem som obligasjoner. Disse ble igjen pakket videre og solgt til investorer. 3

4 De utløsende faktorene Stigende renter, kjølig boligmarked Renten stiger! Styringsrenten i USA går fra 1% til 5,25% på 2 år. I juli 26 faller boligprisene på måneden for første gang på 1 år. Perioden med lokkerente tar slutt og avdragene begynner å løpe. Boligprisene har stagnert. Det er ikke lengre mulig å refinansiere. Misligholdsratene øker! Hvor store tap? Hvilke institusjoner må ta tapene? Komplekse verdipapirer og selskaper gjør det lite oversiktelig. Tillitskrise! Fed funds Prosent May.98 May.3 May Huspriser Case-Shiller 1 byer Mar.98 Mar.3 Mar.8 m/m å/å (ha) oktober 28

5 Frykten råder I alle markeder 18 Aksjeindekser 2. jan 22= Renteforskjell 1 år swap - 1 år stat, bp Sep.6 Sep.7 Sep.8 S&P 5 Nikkei 225 MSCI Europa MSCI EMAsia (ha) GCRI Implisitt volatilitet, hovedvalutaer Sep.6 Sep.7 Sep Sep.6 Sep.7 Sep.8 USA Tyskland Norge USDJPY Sep.6 Sep.7 Sep.8 5

6 Frykten råder Fire uker som rystet verden 15. september: Lehman konkurs. BoA redder ML. 16.: AIG nasjonaliseres i praksis med nødlån. 17.: 3m t-bill % for første gang siden Pearl Harbor. 18.: 18''' i $-likviditet via ECB/BoE/SNB/BoC/BoJ. 19.: Short-salg av finansaksjer forbys. Pengemarkedsfond garanteres. Bad bank. 2./21.: $7''' til kjøp av råtne lån. Morgan Stanley og Goldman Sachs søker om å bli forretningsbanker. 23.: Bernanke & Paulson på høring i Kongressen. 28.: Krisen når Europa for alvor Fortis, Hypo, Glitnir. 29.: Pakken avvises. Markedene stuper. 1. oktober: Senatet vedtar modifisert pakke. 2.: ESB holder renten på 4¼%, men vurderte kutt. 3.: Representantenes hus vedtar pakken. 7.: Fed tilbyr lån direkte til private selskaper. 8.: Koordinert rentekutt på 5 bp. fra 6 sentralbanker. Myndighetene tar over Kaupthing. Store problemer på Island! 12.: Den norske stat tilbyr statsobligasjoner mot bankenes boliglånsobligasjoner. 13.: Redningspakker blir presentert i en rekke europeiske land. UK leder an. 14.: USA presenterer sin pakke. Den ligner på de europeiske. 15.-til nå: En rekke land, verden rundt presenterer ulike redningspakker. 6

7 Frykten råder Rentene gikk "vegg-i-mellom"! Overnatten-renten som Federal Reserve forsøker å holde nær sin styringsrente Fed Funds var 5-6 ganger så høy! 3M-statsrente var nede på null! Investorene var altså villig til å gi avkall på all avkastning mot sikkerhet. 14 Fed Funds og Overnatten-rente 2.5 3M-statsrente Jul.8 Aug.8 Sep.8 Oct.8. Jul.8 Aug.8 Sep.8 Oct oktober 28

8 Bankenes tap Hvor store blir de? IMF: $14''' 8

9 Bankenes tap Hva må bankene gjøre? Skaffe mer kapital: Bankene har klart dette brukbart så langt, men kan bli vanskeligere fremover (det har blitt dyrere). Utbyttene har allerede blitt kuttet. Men regjeringene i mange europeiske land og nå også i USA skyter inn penger. Brown leder an! Selge eiendeler: Er svært tungt i dagens marked. Prisene faller og i mange markeder er det stopp. Viktigste tiltak: TARP (den amerikanske redningspakken). Kutte utlån: Viser seg at dette tar tid. Bankene har lenge sagt at de skal redusere utlånsveksten, men det er først nå at vi virkelig ser effektene av dette oktober 28

10 Skaffe mer kapital Bankenes tap og ny kapital Totale tap og ny kapital under kredittkrisen, $mrd. 6 1% 5 9% 4 8% 3 7% 2 6% 1 5% Worldwide Americas Europe Asia Tap (avsetninger og kredittap) Ny kapital Ny kapital i prosent av tap (ha) 4% oktober 28

11 Skaffe mer kapital Redningspakkene: Britene viser vei RBS og Lloyds TSB/HBOS trengte hjelp: Totalt 37 milliarder pund sprøytes inn, staten kan bli majoritetseier i RBS. RBS/Lloyds/HBOS må godta betingelser. Null utbytte før tilbakebetaling av 9 milliarder pund i aksjer utstedt til staten. Staten vil utnevne styremedlemmer og direktører, det vil bli satt tak på lederlønninger og bonuser for 28 vil bli betalt i aksjer. Og: Selskapene har også lovet å fortsette med utlån til boligkjøpere og små selskaper. HSBC og Barclays vil skaffe kapital selv. 11

12 Skaffe mer kapital Amerikanerne følger etter Troubled Asset Relief Program (TARP): Opprinnelig plan: kjøpe opp "råtne lån" for å lette bankenes balanser. Men følger opp britenes tiltak. Pakken vil nå innebære: $25 milliarder (av de 7) til rekapitalisering. Ni største banker blir tilbudt (take-it-or-leave-it) opp mot $25 milliarder hver i bytte mot et spesifisert antall preferanseaksjer. Halvparten av de 25 milliardene er satt av til mindre banker og finansinstitusjoner. I tillegg: Garanti for bankers nye gjeldsutstedelser med løpetid inntil 3 år frem til juni 29, (siden europeiske pakker gjør at de amerikanske bankene mister konkurransekraft). 12

13 Skaffe mer kapital Pakkene synes å ha stoppet fallet men det er humpete! 11 Scandinavian stock markets Last three months American stocks markets Last three months Jul.8 Aug.8 Se p.8 Jul.8 Aug.8 Se p.8 OMXS3 Oslo Børs (h.a.) S&P 5 DJI (h.a) 3 European stock markets Last three months Asian stock markets Last three months Jul.8 Aug.8 Sep.8 Jul.8 Se p.8 FTSE DAX3 (h.a) TOPIX (Japan) Shanghai SE A(h.a.) 13

14 Skaffe mer kapital Pakkene synes å ha stoppet fallet men det er humpete! oktober 28

15 Kutte utlån Investeringer og konsum på vei ned Foreløpig har ikke investeringene blitt rammet så hardt som en kunne frykte. Men det er normalt et tidsetterslep før effektene melder seg. Vi har lagt til grunn utflating i Q3, men moderat fall i Q4 og Q1. Nedsiderisiko! Strammere kreditt vil også kunne ramme forbruket men her er trolig andre faktorer vel så viktige Investeringer og låneundersøk. Prosent, å/å Q3 199 Q Q Q1 24 Q3 28 Invest. u/ bolig Survey, t+1, inv. ha Konsum og låneundersøkelse Q Q Q3 28 Privat konsum, å/å % Cons. lending survey (ha)

16 Hvor lenge varer krisen? Rentemarkedet sier lenge Markedsprisingen tilsier høye likviditetspremier så langt øye kan se. Ny "normaltilstanden" blir trolig ulik den som rådet frem til finansuroen USA: Likviditetspremie 3mnd pengemkd - OIS, bps Oct.6 Oct.8 Oct.1 Oct.12 fwd 15/1 fwd 2/ oktober 28

17 Hvor lenge varer krisen? Få banker har hittil gått overende Mer enn 7.2 banker i USA. Hittil har et ti-talls banker gått konkurs, 3 av dem i fjor. Ifølge FDIC har 117 banker problemer nå, men tallet her øker. Sammenligning: På 193-tallet gikk nesten 9. banker overende! S&L rundt 199 omfattet 747 institusjoner. Ken Lewis, CEO i BoA tror kun halvparten vil overleve denne gang. Med de høye tapene hittil og med de høye tapsestimatene, vil denne krisen nok gå inn i historien som en av de verste finanskrisene oktober 28

18 oktober 28 Alle piler peker sydover

19 Realøkonomien Konjunkturene svekkes! Global snittscore ned. Klart i minus. Alle unntatt ØMU nedjustert fra september til oktober. Problemene har nå virkelig nådd næringslivet DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 USA ØMU Japan DnB NOR Markets MakroTermometer Jan.1 Jan.3 Jan.5 Jan.7 UK Norge Sve rige Score Oct.8 Husholdninger Næringsliv Land BNP-vekt Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon USA Japan ØMU UK Sverige Norge I alt I tabellen betyr rød oppjustering siden sist, blå nedjustering oktober 28

20 2 28. oktober 28 Norge: Reddes av oljen?

21 Påvirket av finansuroen Temperaturen synker også hos oss Veksten halveres i år, og i 29, betydelig nedsiderisiko fremover Makro score: Norge Jan.3 Jan.5 Jan Norge: Hovedtall Prosent F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Score Husholdninger Næringsliv Norge Tillit Konsum Bolig Arbeidsm. Tillit Prod. Ordre Eksport I alt Inflasjon Oct Sep Aug Jul oktober 28

22 Påvirket av finansuroen Vi importerer støyen "Finansiell globalisering": Hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra, mot hver femte for under ti år siden. Vi importerer støyen. Bankene velter prisøkningen over på kundene. Og indikerer samtidig innstramming i kredittpraksis, både overfor husholdninger og bedrifter Norge: Folio- og markedsrenter Oct-7 22-Apr-8 Folio 3m 2å oktober 28

23 Påvirket av finansuroen Fører til rentesjokk for husholdningene Foliorenten har blitt hevet det siste året, og boliglånsrenten har gått enda mer opp. Utlånsrentene har nok nådd toppen nå, men bankene sier at de skal stramme inn fremover. Renteutgiftene etter skatt kan i år bli 9,1% av disponibel inntekt (før renteutgifter), og andelen har da økt med 5%-poeng siden 25. Fra 1985 til 1988 steg denne andelen med 4,7%-poeng Rentebelastning Prosent av disponibel inntekt I alt Renteutgifter etter skatt oktober 28

24 Påvirket av finansuroen Økt inflasjon spiser opp lønnsveksten Høy inflasjon demper veksten i realinntektene: Fra 6,3% i fjor til 2,% i år. Dette tilsier i seg selv betydelig lavere fart i forbruket. I tillegg ser vi for oss høyere sparerate (den er nå negativ). Husholdningenes tilpasning Reallønn Disponibel realinntekt DRI eks aksjeutbytte Privat forbruk Sparerate Kilde: Statistisk sentralbyrå og DnB NOR Markets 28:III Detaljomsetning/varekonsum Faktisk og trend Aug.5 Aug.6 Aug.7 Aug.8 Varekonsum Detaljomsetning (ha) Privat forbruk og sparing Forbruk, år/år Sparerate oktober 28

25 Arbeidsmarkedet Kjøligere (men stramt) Jobbveksten har stagnert, fra +1' å/å i mars, til +2' i hele Q2. Forverrede produksjonsutsikter for bedriftene vil gi færre nyansettelser. Forsterkes av lav produktivitetsvekst. Arbeidsledigheten (AKU) har bunnet ut på rundt 2,5%. Nullvekst i sysselsettingen og tilsig til arbeidsstyrken vil gi oppgang mot 4%. Oppgangen dempes av at offentlig sektor tar mens privat sektor avgir. 5 Sysselsetting, sj Anslag DnB NOR Markets 28:III 26 5 Arbeidsmarkedet 1. Sesongjustert Jan-95 Jan- Jan-5 Jan-1 År/år, prosent 1 personer (ha) Jan-99 Jan-1 Jan-3 Jan-5 Jan-7 Re g.+tiltak Ledige stillinger (ha) 25

26 Boligmarkedet Overvurderte boligpriser? Nei, sier Norges Bank på data pr. ultimo mars. Fundamentale faktorer som inntektsvekst, arbeidsledighet, renter og boligbygging kan forklare prisnivået nå. Faktorer som modellen ikke fanger: Nye lånetyper (rammelån), innvandring, neddiskontert oljerikdom, rehabilitering og psykologi FS 1/28: Boligpris, 1/kvm Post-sam ple estim ering 24Q Faktisk Estim ert oktober 28

27 Boligmarkedet Boligprisene skal trolig ned enda litt Stort sett nedgang siden juni i fjor. Påvirkes av samme faktorer som forbruket: Fortsatt høye utlånsrenter og økning i arbeidsledigheten tilsier videre fall. 4 Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert 27 Samtidig: Lav forbrukertillit indikerer negativt sentiment. Nedgang i boligbyggingen speiler også et negativt sentiment og indikerer dermed også fall (i alle fall på kort sikt) Men vi tror ikke på total kollaps: Rimelig god realinntektsvekst, begrenset oppgang i arbeidsledigheten, befolkningsvekst, korreksjon i boligbyggingen og renter nær toppen gir grunnlag for ny oppgang etter neste år Jan-2 Jan-4 Jan-6 Jan-8 m/m vekst 1 kr./kvm (ha) Men: Risikoen er størst på nedsiden. Høyere enn ventet arbeidsledighet og svakt sentiment oktober 28

28 Påvirket av finansuroen Investeringene vil falle Bedriftene møter økninger i finansieringskostnader, strammere utlånspraksis og et svakere konjunkturbilde nasjonalt og globalt. => Større usikkerhet og pessimisme. Rammer bedriftsinvesteringene. I mindre grad de som er tilknyttet oljeindustrien. I større grad bransjene som i utgangspunktet har høyest investeringsnivå og er mest avhengige av lånefinansiering: Særlig næringsbygg (reflektert i tjenesteytende næringers investeringer) Konjunkturbarometer, industri Generelt Sam leindikator (sj,ha) Bruttoinvesteringsvekst, Prosent å/å Fastl.bedriftene Tj.ytende næring 28

29 Aktiv pengepolitikk Norges Bank skal kutte mye mer Som reaksjon på koordinerte rentekutt rundt i verden, fulgte Norges Bank i forrige uke opp med ekstraordinære 5bp i kutt til 5,25%: "Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt." Til tross for at inflasjonen er langt høyere enn ønsket: "Derfor kan det nå være mest robust å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien." Vi tror på 4,75% innen nyttår. Ned mot 3,5% innen 12 måneder. Hvorfor? Kredittdrevet nedtur globalt gir kraftig økonomisk omslag også her og lavere inflasjonspress. Og husk: Fra des. 2- des. 3 satte NB ned renten med 4,75pp. 8. Faktisk/prognose 17. okt Sep-1 Sep-5 Sep-9 Folio 3m NIBOR Ti år sw ap 29

30 Oppsummert: Er det lys i tunnelen? Vårt ærlige svar: Beklager, det vet vi ikke! Men...: Kriseforståelsen er til stede Det er kunnskap om håndteringen Og myndighetene har åpnet lommeboken Her hjemme: Vi er IKKE eksponert mot subprime Norske banker er robuste og gjennomregulerte (vi lærte mye av forrige krise!) Og Norges finansielle robusthet er "best i klassen" Vi skal likevel være klar over: De økonomiske utsiktene for Norge er klart forverret som følge av krisen, og det går mot lavere forbruk/investeringer, økt arbeidsledighet og store utfordringer for blant annet boligmarkedet. Krisen er IKKE over og minst ett ruglete år står foran oss! 3

31 31 Kilde: NY Fed

32 Prognoser DnB NOR Markets renteprognoser Styringsrenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA: Fed Funds Target Japan: Dag-til-dag Euroland: Reporente Storbritannia: Bank rate Sverige: Reporente Norge: Foliorente Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Ti års swaprenter 17-Oct-8 Land 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits oktober 28

33 Prognoser DnB NOR Markets valutaprognoser Valutakurser 17-Oct-8 Kurs 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 EUR/NOK USD/JPY EUR/USD EUR/GBP EUR/SEK EUR/CHF USD/CNY Valutakurser (beregnet) 17-Oct-8 Kurs 21-Oct-8 Jan-9 Apr-9 Oct-9 SEK/NOK USD/NOK GBP/NOK JPY/NOK DKK/NOK CHF/NOK oktober 28

34 Prognoser Økonomiske nøkkeltall: Sammenligning Økonomiske nøkkeltall. Prosent, å/å SSB SSB NB FIN DNM SSB NB FIN DNM SSB NB DNM SSB NB DNM Privat forbruk ¾ ¼ ¼ 2.4 Offentlig forbruk ¼ ½ Bruttoinvesteringer Oljevirksomhet ½ Fastlands-Norge ¾ ¾ Eksport Olje og naturgass Trad. varer Import ¼ Trad. varer BNP ¾ ½ ¼ ½ 2. Fastlands-Norge ¼ ½ Personsysselsetting ¾ ½ ¼ ½.3 AKU-ledighet (%) ½ ½ ¾ 3.9 Årslønn ½ ¾ 4.5 Konsumpriser ¼ ½ ½ 2.3 KPI-JAE ½ ¼ ½ ½ 2.2 Driftsbal., m rd.kr Rente, 3m NIBOR (*) ½ ½ ¼ Oljepris, NOK/fat Kilder: SSB/okt 8, NB/jun 8, FIN/okt 8, DnB NOR/aug 8 (*) Norges Bank gir anslag på folio renten oktober 28

35 Påvirket av finansuroen Memo: Hva gjør norske myndigheter? Likviditetstiltak: Bankene tilbys statsobligasjoner på inntil NOK 35mrd i bytte mot obligasjoner med sikkerhet i norske boliglån. Bytteavtalene vil ha en varighet på inntil 3 år. Bankene kan bruke statsobligasjonene som sikkerhet for lån. Målet er å bedre bankenes mulighet for langsiktig og stabil finansiering. Tiltaket må godkjennes av Stortinget. Norges Bank tilbyr F-lån med 2 års løpetid. Max størrelse på NOK 1mrd. per bank. Tiltaket er særlig innrettet mot mindre banker. Samtidig lettes kravene til bankenes sikkerhetsstillelse for lån i sentralbanken ved at minste utestående volum på NOK3M for verdipapirer utstedt i norske kroner tas bort. Reguleringstiltak: Finansdepartementet har fastsatt en forskrift om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat. Dette for å kunne håndtere en situasjon der virksomheten i en filial i Norge av en utenlandsk bank stanser sin virksomhet og ikke utbetaler innskudd, samtidig som banken fortsetter sin virksomhet i hjemlandet, Den norske filialen av Kaupthing settes under offentlig administrasjon. Vedtaket er truffet for å legge til rette for en forsvarlig håndtering av betalingsinnstillingen i filialen og for å motvirke forskjellsbehandling av kreditorer i Norge. 35

36 Disclaimer This report is issued subject to the General Business Terms for DnB NOR Markets, a copy of which is available from DnB NOR Markets. The report is based on information believed to be reliable, but DnB NOR Markets does not represent that the information in the report is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Any opinions expressed reflect DnB NOR Markets' judgement at the time the report was prepared and are subject to change without notice. The report is not to be construed as a representation or solicitation to buy or sell any financial instrument or currency. No liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss or expense arising from the use of this report. DnB NOR Bank ASA ( DnB NOR ) and/or its affiliated companies and/or its officers, directors and employees may be a market maker or hold a position in any instrument or related instrument or currency discussed in this report, and may seek to perform financial advisory and banking services related to such instruments. Confidentiality rules and internal rules restricting the exchange of information between different parts of DnB NOR may prevent employees of DnB NOR who prepared this report from utilising or being aware of information available in DnB NOR and/or affiliated companies and which may be relevant to the recipients' decisions. This report is for clients only, and not for publication. DnB NOR Markets - a division of DnB NOR Bank ASA registered in Norway number NO (the Register of Business Enterprises). DnB NOR Markets. 36

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Gullmarkedet - en innføring

Gullmarkedet - en innføring Gullmarkedet - en innføring Truls Birkeland Crew Development Corp Gull Råvare, luksusartikkel og valuta Grunnstoff uten konkurrenter Grunnstoff og edelmetall, kan ikke substitueres Anvendes (utenom smykkeindustri)

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Utsikter for bilsalget i 2011. Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 2010 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Utsikter for bilsalget i 211 Oslo og Omegn Bilbransjeforening, 16. november 21 Seniorøkonom Knut A. Magnussen Oversikt Makroøkonomiske utsikter internasjonalt Krisen tilbakelagt? Hvorfor går det så tregt?

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva er det Fed gjør?

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva er det Fed gjør? Kunsten å bruke sunn fornuft Hva er det Fed gjør? Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revidert og oppdatert 25. april 28 Hovedpunkter Boligprisfallet i USA har medført sterk uro i kredittmarkedene, spesielt

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vekst i boligpriser i USA 1) 1-månedersvekst. Prosent 5 5 15

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009

Likviditetsstyringen i Norges Bank. Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Likviditetsstyringen i Norges Bank Olav Syrstad, Norges Bank, 5.november 2009 Dagens agenda Målet med likviditetspolitikken Virkemidlene i likviditetspolitikken Hva er likviditet? Finanskrisen og Norges

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 5, BORGARTING LAGMANNSRETT Norges Bank er landets sentralbank «Det tilkommer Storthinget: at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen» Norges

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden Hovedstyremøte. april Global og regional vekst tall fra IMF USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden - 99 997 99 999 - Kilde: IMF Global og regional vekst tall fra IMF Euroområdet Japan Verden - 99 997 99

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24. OKTOBER 2013 Figurer og bakgrunn Hovedpunkter 24. oktober: Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Ingen ny pengepolitisk rapport eller rentebane på dette møtet. Neste rapport blir offentliggjort

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer