KURS KATALOG Kurs, konferanser og studietilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS KATALOG 2016. Kurs, konferanser og studietilbud"

Transkript

1 KURS KATALOG 2016 Kurs, konferanser og studietilbud

2 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten omfatter: Forskning og utviklingsarbeid Veiledning og rådgivning Bibliotek og litteraturtjeneste Kontor- og forskningsstøtte Kurs og konferanser Fagskolen Aldring og helse Forlaget Aldring og helse Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

3 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseheving og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer i tillegg gjennom vårt tidsskrift Demens & Alderspsykiatri og via våre digitale plattformer. Aldring og helse har omfattende kursvirksomhet over hele landet. Våre nasjonale kurs og konferanser er primært rettet mot fagfolk og personell i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten. De dekker et bredt spekter av temaer, med varighet fra dagsarrangementer til tredagers kurs. Alle våre kurs og konferanser er meritterende og søkes forhåndsgodkjent av de ulike fagforbundene. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har fra 2015 inngått et undervisningssamarbeid med Diakonhjemmet Høgskole. Samarbeidet innebærer at en del av kursene som tilbys om demens fra Aldring og helse kan bygges på til et mastergradsemne «Eldre og demens», som gir 10 studiepoeng. Emnet kan inngå som et valgemne dersom studenten tar mastergrad ved instituttet. Nærmere omtale finnes på våre nettsider under fanen Kurs og konferanser. Vi håper kursene våre oppleves som relevante for praksisfeltet og kan bidra til bedre tjenester til eldre med behov for helse- og omsorgstjenester. For oppdatert informasjon om kurs og konferanser henviser vi til vår hjemmeside Der finner du også informasjon om vår øvrige virksomhet. Velkommen til våre kurs og konferanser! 3

4 KURS & KONFERANSER 2016 Demens 9. feb.*** Basiskurs i demens (1), Bergen feb.** Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (1), Oslo feb.** Legekurs Demenssykdommene diagnostisering og behandling, Oslo feb.* Velferdsteknologi og demens, Oslo feb.* Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt, Oslo mars* GPS til personer med demens (1), Lillehammer mars** Utredning av demens i kommunehelsetjenesten (1), Oslo april* Personsentrert omsorg i praksis og miljøbehandling, Stavanger april*** Basiskurs i demens (2), Arendal april* Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens (1), Oslo mai* Utredning og oppfølging av yngre personer med demens, Oslo sept.** Konferanse Demensteam, Trondheim sept.** Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (2), Oslo okt.* GPS til personer med demens (2), Stavanger nov.** Utredning av demens i kommunehelsetjenesten (2), Stavanger nov.* Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens (2), Oslo nov.* Kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn, Oslo des.** Demensdagene 2016, Oslo des.* Erfaringssamling for personsentrert omsorg, Oslo 19 Høst *** Lær å bruke DCM (ikke avklart) 16 Alderspsykiatri 2. mars* Rus og legemiddelavhengighet hos eldre (1), Oslo mars* Psykiske lidelser i eldre år, Trondheim april*** Landskonferanse, Stavanger okt.* Rus og legemiddelavhengighet hos eldre (2), Trondheim okt.** Legekurs Alderspsykiatri i praksis, Oslo 23 Utviklingshemning og aldring 19. jan.*** Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning (1), Oslo feb.* Utviklingshemning og aldring utfordringer i VTA og arbeidssentra, Tromsø mai*** Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning (2), Ålesund sept.* Temakonferanse Sansetap og kommunikasjon hos eldre med utviklingshemning, Oslo 26 Funksjonshemning og aldring 14. sept.* Temakonferanse Syns- og hørselstap hos eldre, Oslo 28 Med forbehold om endringer Antall kursdager: * (1 dag) ** (2 dager) *** (3 dager) 4

5 KURS & KONFERANSER 2016 Geriatri 2. feb.*** Basiskurs i geriatri (1), Moss april** Ernæringssvikt hos gamle, Oslo april** Legekurs Fall hos gamle årsaker og behandling, Oslo mai* Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter akuttfasen, Oslo okt.** Legekurs Fordypningskurs i kognitiv testing, Oslo okt.*** Basiskurs i geriatri (2), Kristiansund 29 UNDERVISNINGSTILBUD Virksomhetsintern opplæring ABC-modellene 34 Tvang og makt i arbeidet med eldre personer med utviklingshemning 38 Tvang helst ikke 39 Dette må jeg kunne introduksjon til helse- og omsorgsarbeid 40 Oppdragskurs Utviklingshemning og aldring 42 Fjernundervisning GerIT Fjernundervisning i geriatri 43 Formell utdanning Helsefagarbeider Jeg vil bli helsefagarbeider med ABC til fagbrev 44 Fagskolen Aldring og helse Demensomsorg og alderspsykiatri 45 Utviklingshemning og aldring 45 Opplysninger om kursoversikten og nettpåmelding 48 Praktiske opplysninger 49 Med forbehold om endringer Antall kursdager: * (1 dag) ** (2 dager) *** (3 dager) 5

6 Demens BASISKURS Demens Basiskursene er tilrettelagt for personell som arbeider med personer med demens i institusjoner og i hjemmebaserte tjenester innen landets kommuner. De er rettet mot personell som ikke har spesiell skolering innenfor demensområdet ut over helsefaglig grunnutdanning. Basiskursene er lagt opp i samarbeid med lokale fagmiljøer og består av 18 undervisningstimer fordelt på tre kursdager. Kursene omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Foreleserne har ulik fagbakgrunn og alle har erfaring fra praksisfeltet. Kursene inneholder forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Målgruppe: Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter, aktivitører, fysioterapeuter og sosionomer. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre yrkesgrupper må kontakte egne forbund og selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Bergen Sted Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2 Dato februar 2016 Tid Timetall 18 Antall deltaker kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og lunsj alle dager Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS Påmeldingsfrist 6. januar 2016 Arendal Sted Eureka kompetansesenter, Kystveien 2B Dato april 2016 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og lunsj alle dager Overnatting Må ordnes av den enkelte kursdeltaker selv Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Arendal kommune Påmeldingsfrist 10. mars

7 NYHET TEMAKURS Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med høyskoleutdanning, som arbeider innen kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, til å bli sertifiserte kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell. Hva går VIPS praksismodell ut på? Hver bokstav i V-I-P-S står for et element som må inngå for at omsorgen for personer med demens skal være personsentrert; Verdier, Individuell tilpasning, Perspektivet til personen med demens, Sosial inklusjon. Hvert element har 6 spørsmål (indikatorer). Disse indikatorene brukes i VIPS praksismodell i faste fagmøter i enheten for å vurdere om omsorgen som ytes er personsentrert. VIPS praksismodell innebærer at personalet får tildelt aktive roller og lærer å bruke en fast struktur for å drøfte konkrete situasjoner i omsorgen med utgangspunkt i perspektivet til personen med demens. Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten. Kursholderkurset utgjør første og største del av kursholdersertifisering for VIPS praksismodell. Deltagere på kursholderkurset får utdelt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, innspilte foredrag på minnepinne og refleksjonsspørsmål. Målgruppe: Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for personell med undervisning/fagutvikling som del av sin arbeidsbeskrivelse. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Se kursoversikt for februar og september på neste side. 7

8 Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato februar 2016 Timetall Antall deltakere 30 Overnatting kr inkl. kursavgift, materiellkoffert, lunsj, kaffe Må ordnes av den enkelte Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 8. januar 2016 Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato september 2016 Timetall Antall deltakere 30 Overnatting kr inkl. kursavgift, materiellkoffert, lunsj, kaffe Må ordnes av den enkelte Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 18. august 2016 GRUNNKURS FOR LEGER DEMENSSYKDOMMENE diagnostikk og behandling Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av ulike demenssykdommer. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon. Kursdeltakerne får læreboken «Demens. Fakta og utfordringer» (2005) av Knut Engedal og Per Kristian Haugen. Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Kurset er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato februar 2016 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj og kaffe Kursavgiften inkluderer også læreboken «Demens. Fakta og utfordringer» (2005) av Knut Engedal og Per Kristian Haugen Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 13. januar

9 TEMAKURS Velferdsteknologi og demens Kurset handler om velferdsteknologi som støttetiltak til personer med demens og deres pårørende. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi og demens og det vil gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger. Det legges opp til praktisk gjennomgang der deltagerne vil få anledning til å prøve ut aktuelle metoder og til å se og lære om aktuell velferdsteknologi. Målgruppe: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra demensteam og hjemme baserte tjenester som arbeider med personer med demens og som ønsker å lære mer om hjelpemidler og velferdsteknologi, og som har ansvar for oppfølging av brukerne der ulike velferdsteknologiske tiltak er igangsatt. IKT-medarbeidere i kommunene, samt ansatte på bestillerkontor er også aktuelle målgrupper. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 16. februar 2016 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 14. januar 2016 Knut Engedal, Per Kristian Haugen m.fl. Lærebok Demens fakta og utfordringer Å bli rammet av en demenssykdom fører til hjelpeløshet hos pasienten og til fortvilelse og store omsorgsoppgaver for pårør ende. I Norge har om lag personer nå utviklet demens. Behandling av og omsorg for eldre med demens er blitt en be tydelig oppgave. Læreboka Demens fakta og utfordringer ble utgitt første gang i Denne utgivelsen inneholder opp datert tallmateriale og omtaler det nye utredningsverktøyet for demens til bruk i kommunehelsetjenesten samt tillegget i Pasient rettig hets loven, Kapittel 4A. 5. utgave, revidert og oppdatert, ISBN sider - kr 380,- Bestillling: tlf

10 NYHET TEMAKURS Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt Helsemyndighetene har en visjon om at velferdsteknologi skal være en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene innen Hva skal til for at vi når dette målet? Hjemmetjenesten vil i framtiden ha en viktig rolle i oppfølging og drift av de velferdsteknologiske løsningene hjemme hos brukere med demens. Hva må helsepersonell kunne og hvem bør de samarbeide med for å sikre at velferdsteknologi skal være et trygt og nyttig tiltak, samt faglig forsvarlig? Aldring og helse inviterer til kurs som retter søkelyset mot organisering av velferdsteknologiske tiltak som en tjeneste til personer med kognitiv svikt og demens som bor i eget hjem. Kurset bygger videre på kurset «Velferdsteknologi og demens», som handler om å avdekke individuelle brukerbehov og identifisere løsninger som kan støtte den enkelte bruker og pårørende. Målgruppe: Tverrfaglig. Ledere i hjemmetjeneste og IKT, virksomhetsledere, ergoterapeuter og annet helsepersonell fra demensteam og hjemmebaserte tjenester, IKT-medarbeidere i kommunene og ansatte på bestillerkontor, samt studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i ergoterapi og sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 17. februar 2016 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 14. januar

11 TEMAKURS GPS til personer med demens Mange mener at GPS vil gi personer med demens frihet og en bedre hverdag. Men, hvor lett eller vanskelig er det å implementere GPS som en del av en helhetlig helsetjeneste til personer med demens? Hvilken rolle og ansvar har vi som helsepersonell i dette arbeidet? Bør GPS være en kommunal tjeneste? Kurset gir en innføring i hva GPS er og hvordan man kan gå fram for å introdusere GPS til personer med demens og deres pårørende, samt hvordan sikre den daglige bruken av slik teknologi. Kurset er et faglig samarbeid mellom SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, der erfaringene fra «Trygge spor»-prosjektet danner bakgrunn for innholdet på kurset. Målgruppe: Ansatte innen helse og omsorg i hjemmetjeneste, bofellesskap, omsorgsboliger og sykehjem, mellomledere og ledere, politi og beredskapstjeneste-personell. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til spesialist i ergoterapi og sykepleie og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Andre faggrupper må selv søke godkjenning. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Lillehammer Sted Radisson Blu Lillehammer Hotel, Turisthotelveien 6 Tid 9. mars 2016 Timetall 6-7 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Påmeldingsfrist 3. februar 2016 Stavanger Sted Thon Hotel Maritim, Kongsgaten 32 Dato 19. oktober 2016 Timetall 6-7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland Påmeldingsfrist 14. september

12 TEMAKURS Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Kurset går over to dager og tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført. Målgruppe: Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som arbeider med, eller skal begynne å arbeide med kartlegging og utredning av personer med demens. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole Godkjenninger: Kurset søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato mars 2016 Timetall Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 10. februar 2016 Stavanger Sted Thon Hotel Maritim, Kongsgaten 32 Dato november 2016 Timetall Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 28. september

13 NYHET TEMAKURS Personsentrert omsorg i praksis og miljøbehandling Målet med kurset er å presentere fire metoder som kan brukes til å implementere personsentrert omsorg og være basis for valg av miljøbehandling. Ulike måter å kombinere disse metodene på vil også bli presentert siden de komplimenterer og utfyller hverandre på en svært god måte. De fire metodene er: Dementia Care Mapping (DCM): En metode som bruker systematisk observasjon i miljøet med påfølgende tilbakemelding til personalet. VIPS praksismodell (VPM): En metode med faste, strukturerte fagmøter der personalet som har daglig omsorg for pasienten kommer fram til personsentrerte tiltak. Marte Meo: En filmveiledningsmetode. Her fokuseres det på å styrke pleiernes samspillkompetanse i daglige gjøremål sammen med personer med demens. Strukturert miljøbehandling: En metode med funksjonsinndeling innen avdelingene og ulike planverktøy for å sikre gjennomføring av miljøbehandling i avdelingen. Målgruppe: Helsepersonell og ledere som arbeider med personer med demens innen kommunehelsetjenesten eller innen spesialisthelsetjenestens geriatriske og alderspsykiatriske seksjoner. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, i ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Stavanger Sted Thon Hotel Maritim, Kongsgaten 32 Dato 12. april 2016 Timetall 6 7 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 10. mars

14 TEMAKURS Tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens Forankring, etablering, og drift Dagaktivitetstilbud for personer med demens er et satsningsområde frem mot Målsettingen er at alle kommuner skal kunne tilby dagaktivitetstilbud. Kurset er tverrfaglig, for ansatte i kommunesektoren og andre interesserte. Kurset har som målsetting å gi økt kunnskap om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, yngre og eldre i tidlig til moderat fase av sykdommen. Kurset vil ha fokus på kommunal forankring, kvalitetssikring, samhandling, innhold og ulike modeller for dagaktivitetstilbud. Målgruppe: Kommuner som har etablert eller planlegger å etablere dagaktivitetstilbud. Kurset er aktuelt for planleggere, ledere, helsepersonell og andre som på ulike nivåer arbeider med tilbud til personer med demens. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 14. april 2016 Timetall 6 7 Deltagere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 13. mars 2016 Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 2. november 2016 Timetall 6 7 Deltagere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 2. oktober

15 TEMAKURS Utredning og oppfølging av yngre personer med demens Mange med demens har levd med sykdommen i lang tid før de får en riktig diagnose. En tidlig diagnose og vurdering av hvilke konsekvenser demenssykdommen fører med seg er viktig for å fatte vedtak, iverksette riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Kursdagen vil ha fokus på aspekter som er viktige i utredning og oppfølging av yngre personer med demens og deres familier. Det vil bli presentert eksempler på utredning og oppfølging. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i oppfølging vil bli vektlagt. Målgruppe: Fagpersoner innen spesialisthelsetjenesten i enheter som utreder yngre personer med demens, men også andre grupper som helsepersonell i demensteam og fastleger i kommunehelsetjenesten. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi. Det søkes også godkjenning i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, alders- og sykehjemsmedisin, nevrologi og psykiatri. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 24. mai 2016 Timetall 7 8 : kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Antall deltagere Ansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 21. april 2016 Mona Michelet Demensteam godt i gang, fortsatt i utvikling Et av satsningsområdene i Demensplan 2015 er etablering av demensteam i norske kommuner. Per i dag har godt over halvparten av kommunene demens team eller demenskoordinator. For å få vite mer om hvordan disse teamene og koordinatorene jobber, hvilke ressurser de bruker og oppgaver de utfører og å få en beskrivelse av personene som blir kartlagt og fulgt opp, bevilget Helsedirektoratet i 2012 midler til undersøkelsen som denne rapporten omhandler. Undersøkelsen viser at de norske demensteamene har en viktig rolle i kommunene. ISBN sider - kr 50,- Bestillling: tlf

16 KONFERANSE Demensteam Konferansen tar sikte på å samle demensteam og demenskoordinatorer som arbeider med utredning, diagnostisering og oppfølging av personer med demens i kommunehelsetjenesten. Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner og spre erfaringer. Målgruppe: Helsepersonell og leger i etablerte demensutredningstilbud i kommunehelsetjenesten. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent for legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri og samfunnsmedisin samt til spesialitetene i klinisk sykepleie og ergoterapi. Andre faggrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Trondheim Sted Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30 Dato september 2016 Timetall Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 18. august 2016 TEMAKURS Lær å bruke Dementia Care Mapping (DCM) Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for utvikling og evaluering av kvaliteten i demensomsorgen og anses som et velegnet redskap for systematiske kvalitetsforbedringer. Målet er utvikling av personsentrert demensomsorg og hovedtema er kvaliteten på omsorgsrelasjonen mellom personalet og pasientene. Metoden omfatter detaljerte og systematiske observasjoner av beboere i sykehjem, dagsenter eller tilrettelagte boenheter for personer med demens. Observasjonene munner ut i en grundig tilbakemelding til personalet. I forlengelsen av denne tilbakemeldingen settes det opp en tiltaksplan for forbedring av omsorgen. Det vil bli tilbud om kurset Lær å bruke Dementia Care Mapping (DCM) også i 2016, men da kursopplegget er under revidering hva gjelder innhold og antall dager vil en komme nærmere tilbake til sted og dato for dette kurset. Aktuelle kurs kunngjøres fortløpende i Kursoversikten på hjemmesiden vår. Der blir invitasjoner med opplysninger og program lagt ut og det er mulighet for direkte nettpåmelding. Se: 16

17 TEMAKURS Kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn Hovedfokus på kurset vil være vurdering av kognitiv svikt hos personer med minoritetsetnisk bakgrunn og varierende utdanningsnivå. Det er utviklet et testbatteri for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten til bruk ved denne typen utredninger. På kursdagen legges det opp til innføring i og praktisk gjennomgang av testbatteriet der deltagerne vil få anledning til å prøve ut de ulike verktøyene. De delene av testbatteriet som ikke er copyright-beskyttet vil bli utdelt til kursdeltagerne. Kurset vil i tillegg gi en introduksjon på temaene migrasjon og helse, kognitiv svikt og demens hos minoritetsetniske grupper samt bruk av tolketjenester. Det er en fordel at deltagerne har erfaringer med utredning av kognitiv svikt og demens. Målgruppe: Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og andre som har erfaring med utredning og oppfølging av personer med kognitiv svikt og demens. Kurset er aktuelt for studenter til mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanninger i fagområdene allmennmedisin, psykiatri, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi og indremedisin. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. Kurset kan inngå som valgemne i mastergradsemnet Eldre og demens ved Diakonhjemmet Høgskole se opplysninger på: Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 9. november 2016 Timetall 7 8 : kr inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe Antall deltagere Ansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Påmeldingsfrist 6. oktober

18 LANDSKONFERANSE Demensdagene 2016 Demensdagene er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses største årlige arrangement. Konferansen har et tverrfaglig fokus der programmet består av plenumssesjoner, tematiske symposier og symposier tilrettelagt for ulike yrkesgrupper. Vi vil også ha debattsesjoner med aktuelle tema. Konferansen bringer kunnskap som belyser «state of the art» på ulike områder, og nasjonale og utenlandske eksperter inviteres som forelesere. Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og åpen for personell i kommuner og helseforetak som har ansvar for utredning, behandling og omsorg for personer med demens, planleggere, pleie- og omsorgssjefer og ansvarlige for utdanning og kompetanseheving. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. I tillegg søkes konferansen godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. OSLO Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato desember 2016 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 3. november 2016 Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran NYTT TEMAHEFTE Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre Et nytt temahefte beregnet for helse- og omsorgspersonell som gir tjenester til samiske eldre. Målsettingen er å heve kompetansen om samisk kultur og gi grunnlag for refleksjon i møte med samiske eldre. Heftet gir en gjennomgang av noe av det historiske bakteppet for dagens samiske befolkning og gir et innblikk i samenes spesielle rettigheter som urfolk, slik dette går frem av internasjonale konvensjoner og norsk lovverk. ISBN sider - kr 50,- Bestillling: tlf

19 NYHET ERFARINGSSAMLING Personsentrert omsorg Målet med samlingen er å dele erfaringer, utfordringer og suksessfaktorer for vellykket implementering og kombinering av metodene, samt erfaringer med bruk av planverktøy for å gjennomføre miljøbehandling i praksis. Målgruppe: Kursholdere i VIPS praksismodell Sertifiserte DCM brukere Praktikere, veiledere og supervisorer i Marte Meo De som bruker Strukturert miljøbehandling Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, i ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 8. desember 2016 Timetall 6 7 Antall deltakere * kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 4. november 2016 Se også: Virksomhetsintern opplæring i demensomsorg: ABC-modellene side 34 Tvang helst ikke.. side 39 Helsefagarbeiderutdanning med ABC til fagbrev side 44 Fagskolen Aldring og helse side 45 19

20 Alderspsykiatri TEMAKURS Rus og legemiddelavhengighet hos eldre Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primær- og spesialisthelsetjenesten og som møter eldre pasienter med rusproblematikk eller legemiddelavhengighet, eller hvor det kan foreligge slike problemer. Hovedfokus vil være alkohol- og legemiddelavhengighet hos eldre. Kurset vil omhandle ulike former for avhengighet samt bruk av screeningverktøy for å oppdage alkoholproblemer og legemiddelavhengighet. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og fagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Tid 2. mars 2016 Timetall 7 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 31. januar 2016 Trondheim Sted Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30 Tid 25. oktober 2016 Timetall 7 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 22. september

21 TEMAKURS Psykiske lidelser i eldre år Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primærhelsetjenesten, både i og utenfor institusjon og som møter pasienter med angst og depresjon. Kursets hovedfokus vil være depresjoner, angstlidelser og psykoser som debuterer i eldre år. Både utredning og behandling vil bli belyst. Kurset inneholder forelesninger og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, psykiatri, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Kurset vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og fagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Trondheim Sted Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30 Tid 15. mars 2016 Timetall 7 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 10. februar 2016 Trine Nordby og Kari Midtbø Kristiansen m.fl. Eldreomsorgens ABC Psykiske lidelser i eldre år Eldreomsorgens ABC- Psykiske lidelser i eldre år er studiemateriell beregnet til virksomhetsintern opplæring for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Opplæringen foregår i selvstyrte, tverrfaglige studiegrupper. Studiemodellen har vært gjennomført av cirka deltakere. Dette er en nyskrevet perm om psykiske lidelser i eldre år. Permen består av 10 hefter. Heftene i denne permen tar for seg sentrale tema som grunnleggende forståelse av psykiske lidelser hos eldre, sårbarhet og sårbarhetsfaktorer, depresjon, angst, psykoser, delirium, personlighetsforstyrrelser, legemidler og psykofarmaka, rus og veiledning. Kommer høsten 2015 Perm med 10 hefter kr 500,- per perm Bestillling: tlf

22 LANDSKONFERANSE Landskonferanse i alderspsykiatri 2016 Hvert år siden 1991 har det vært arrangert en landskonferanse for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten. Målet har vært å styrke det faglige miljøet i norsk alderspsykiatri gjennom å gi en faglig oppdatering og utveksle erfaringer. Konferansen arrangeres på omgang blant de alderspsykiatriske avdelingene som har ansvar for arrangementet sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Målgruppe: Konferansen er aktuell for helsepersonell som arbeider ved alderspsykiatriske avdelinger, ansatte ved DPS og for ansatte i kommunehelsetjenesten som møter eldre personer med psykisk sykdom. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Konferansen vil også søkes godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Stavanger Sted Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2 Dato april 2016 Timetall 15 Deltakere Cirka kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før konferansens start Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Helse Stavanger Psykiatrisk Divisjon, Alderspsykiatrisk Seksjon Påmeldingsfrist 3. mars

23 TEMAKURS FOR LEGER Alderspsykiatri i praksis Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger som ønsker mer kunnskap om alderspsykiatriske problemstillinger og leger under spesialisering. Med samhandlingsreformen vil kommunene få større ansvar for behandling av sine eldre pasienter. Kompetanseheving i kommunene for å kunne yte god helsehjelp til egne innbyggere er et satsningsområde. Tema for dag en er demens, forskjellige demenssykdommer og nevropsykiatriske symptomer, mens dag to er viet depresjon, psykoser og delirium hos eldre. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Tid 31. oktober-1. november 2016 Timetall 15 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 29. september 2016 Demens & Alderspsykiatri Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri er det eneste uavhengige fagtidsskriftet i Norden på dette området. Går i dybden og i bredden! Fire utgaver årlig. Abonnement per år: Norge: kr 380,- Norden for øvrig: kr 450,- Trenger dere flere blader på din arbeidsplass? Vi sender tre eksemplarer av bladet (forutsatt samme adresse) for kr. 800,- per år. Bestillling: tlf

24 Utviklingshemning og aldring BASISKURS Aldring hos personer med utviklingshemning Basiskurset er et praktisk rettet kurs tilrettelagt for personell som arbeider i kommunehelsetjenesten med eldre personer med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager. Kurset gir innføring i og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer som for eksempel demens, miljøarbeid og utfordrende atferd. Også temaer som identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende arbeid, livshistorien og livsavslutning blir berørt. Kurset har et gjennomgående fokus på etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene. Basiskurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Hver kursdeltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer og eventuelt artikler som anvendes i løpet av kurset. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Kommunene oppfordres til å søke Fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato januar 2016 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 14. desember 2015 Obs! Ålesund Sted Scandic Hotel Ålesund, Moloveien 6 Dato mai 2016 Tid Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 21. april

25 TEMAKURS Utviklingshemning og aldring utfordringer i VTA og arbeidssentra Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette. Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert. Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltager mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Kommunene oppfordres til å søke fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak. Tromsø Sted Hotel Scandic Tromsø, Heiloveien 23 Tid 16. februar 2016 Timetall 7 Deltakere kr inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe Overnatting Noen hotellrom er reservert fram til 1 måned før kursstart Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 13. januar 2016 TEMAHEFTE Jeanette Engeland Mot slutten av arbeidslivet Tilrettelegging ved yrkesvalg for personer med utviklingshemning Temahefte om overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist. Det å slutte å jobbe er en komplisert prosess som kan oppleves svært ulikt. Heftet kan lastes gratis ned fra eller kjøpes i trykket versjon. I tillegg til heftet er det utarbeidet et vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning. Helhetlig pensjonskartlegging HELP. ISBN sider - kr 60,- Bestillling: tlf

26 TEMAKONFERANSE Den 7. Nasjonale temakonferansen om utviklingshemning og aldring Sansetap og kommunikasjon hos eldre med utviklingshemning Sansetap og evne til kommunikasjon henger nøye sammen. Nedsatt syn, hørsel, lukt og smak er en naturlig del av aldringsprosessen. For personer med utviklingshemning kan disse endringene komme tidligere i livet. Endringene kan være vanskelig å oppdage og utfordrende å forholde seg til. Det anbefales å undersøke syn og hørsel regelmessig, samtidig med at tjenesteytere, nærpersoner og arbeidsgivere kjenner til de tidlige tegnene på sansetap. Viktige spørsmål årets temakonferanse vil belyse, er: Hvilke behandlingsmuligheter finnes? Hvilke hjelpemidler finnes? Hvordan tilrettelegge for tilvenning og bruk av hjelpemidler? Hvordan kan en best tilrettelegge det fysiske miljøet ved sansetap? Hvordan tilrettelegge for god kommunikasjon for personer med sansetap? Vi vil samle landets beste foredragsholdere innen temaet til å svare på disse spørsmålene. Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning, diagnostisering og oppfølging av personer med utviklingshemning. Konferansen vil også være aktuell for interesseorganisasjoner, ansatte ved arbeidssentra og med tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning». Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. * Denne temakonferansen kan med fordel kombineres med temakonferansen; Syns- og hørselstap hos eldre som arrangeres samme sted, dagen før se side 28. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato 15. september 2016 Timetall kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Antall deltakere Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Påmeldingsfrist 20. juni 2016 Se også: Bedriftsintern opplæring Tvang og makt i arbeidet med personer med utviklingshemning s. 38 Oppdragskurs Utviklingshemning og aldring s

27 Ny revidert utgave av læreverket om aldring hos personer med utviklingshemning Lærebok 412 sider kr 380,- Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard (red.) LÆREBOK Utviklingshemning og aldring Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, deres familier og helse- og omsorgstjenestene. Kompetansen innen fagområdet må økes for å sikre personer med utvik lingshemning en verdig aldring. Boka har et hovedfokus på fysisk og psykisk helse i alderdommen, der sentrale temaer som aldringsprosessen hos ulike syndrom grupper, miljø behandling, tilrettelegging og juridiske spørsmål belyses bredt. Boka henvender seg til personer med helsefaglig høgskoleutdanning og studenter på helse- og sosialfaglige høgskoler. Men også andre som arbeider med eller skal gi tjenester til eldre med utviklings hemning, vil ha nytte av boka. Boka er trykket i farger, har et omfattende stikkordsregister og fyldige referanselister. ISBN sider kr 380,- tlf

28 Funksjonshemning og aldring TEMAKONFERANSE Syns- og hørselstap hos eldre I løpet av aldringen øker forekomsten av syns- og hørselsproblemer. Nyere forskning viser at personer som har hørselstap som barn, opplever raskere aldersforandringer av hørselen som eldre. Selv om reduksjon av syn og hørsel som følge av aldring er velkjent, er likevel slike funksjonstap underdiagnostisert hos eldre, noe som kan bidra til praktiske, sosiale og emosjonelle problemer. På konferansen tar vi opp spørsmål som: Hva er forekomsten av syns- og hørselsnedsettelser hos eldre? Hvordan er det å leve med nedsatt syn og /eller hørsel? Hvilke hjelpemidler og tjenestetilbud finnes? Hvordan kan man best hjelpe personer ved syns- og hørselsmessig rehabilitering? Hvordan kan en best tilrettelegge det fysiske miljøet ved tap av syn og hørsel? Hvordan tilrettelegge for god kommunikasjon for personer med sansetap? Målgruppe: Konferansen er tverrfaglig og vil være interessant for alle faggrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for utredning og behandling, helseog omsorgstjenester og bistand til personer med funksjonshemning. Konferansen vil også være aktuell for personer med funksjonshemning, pårørende og interesseorganisasjoner. Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund. Konferansen er et faglig samarbeid mellom Aldring og helse og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. * Denne temakonferansen kan med fordel kombineres med temakonferansen; Sansetap og kommunikasjon hos eldre med utviklingshemning som arrangeres samme sted, dagen etter se side 26. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Tid 14. september 2016 Timetall 7 Antall deltakere kr inkl. konferanseavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Påmeldingsfrist 14. august

29 Geriatri BASISKURS Geriatri Basiskurset har 18 undervisningstimer fordelt på tre dager, og omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Eksempler på temaer som vil blir gjennomgått er generell geriatri, atypisk sykdomspresentasjon hos gamle, medikamenter og bivirkninger, fall og delirium. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, i ergoterapi og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Moss Sted Orkerød sykehjem, Skogbrynet 51 Dato februar 2016 Tid Kl Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Moss kommune Påmeldingsfrist 14. januar 2016 Kristiansund Sted Bystyresalen, Kaibakken 2 Dato oktober 2016 Tid Kl Timetall 18 Antall deltakere kr inkl. kursavgift, kursmateriell, kaffe og enkel lunsj alle dager Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Kristiansund kommune Påmeldingsfrist 15. september

30 TEMAKURS FOR LEGER OG ERNÆRINGSFYSIOLOGER Ernæringssvikt hos gamle Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger som for eksempel geriatere, nevrologer og generelle indremedisinere. Kurset er også for ernæringsfysiologer og sykepleiere med interesse for ernæring hos eldre. Hensikten med kurset er å gi oppdatert kunnskap om betydningen av under- og feilernæring hos eldre, og om hvordan disse tilstandene kan identifiseres, utredes og behandles. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, nevrologi, gastrokirurgi, generell kirurgi, ortopedi, onkologi samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. I tillegg søkes kurset godkjent til klinisk fagstige i sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. Oslo Sted Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 Dato april 2016 Timetall 15 Deltakere kr inkl. kursavgift, lunsj, kaffe Kursansvarlig Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Påmeldingsfrist 5. mars

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten

Detaljer

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2014 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten

Detaljer

Kurs og konferanser 2017

Kurs og konferanser 2017 Kurs og konferanser 2017 DEMENS ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING FUNKSJONSHEMNING OG ALDRING GERIATRI Kurs og konferanser 2017 Aldring og helse har omfattende kursvirksomhet over hele landet.

Detaljer

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2013 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping 10., 11., 12. oktober og 22. november 2017 www.aldringoghelse.no Lær å bruke Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

KURS. katalog. Kurs, konferanser og studietilbud. Oppdatert juni 2011

KURS. katalog. Kurs, konferanser og studietilbud. Oppdatert juni 2011 KURS katalog 2011 Kurs, konferanser og studietilbud Oppdatert juni 2011 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Psykiatrien i Vestfold HF Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2012 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

2010 Kurs, Konferanser Studietilbud

2010 Kurs, Konferanser Studietilbud 2010 Kurs, Konferanser Studietilbud Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse består av enhetene Nasjonalt kompetansesenter for demens Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Alderspsykiatri

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping Invitasjon Dementia Care Mapping Comfort Hotell Holberg, Bergen 2.-4. november 2010 DCM-metoden, Dementia Care Mapping er en metode som setter fokus på hva som skjer i selve kjerneytelsen til personer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten

ABC-opplæring. Introduksjon Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten ABC-opplæring Introduksjon 2017 Virksomhetsintern opplæring for kommunehelsetjenesten Fra alderspsykiatriens ABC til Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC 22.000 deltakere i ABC opplæringen Demensplan

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad

Innhold. Kapittel 1 Å møte personer med demens... 13 Kari Lislerud Smebye. Kapittel 2 Hva er demens?... 27 Anne Marie Mork Rokstad Innhold Kapittel 1 Å møte personer med demens........................ 13 Kari Lislerud Smebye Hensikten med boka................................... 13 Kunnskapsbasert praksis...............................

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA 3.- 4. FEBRUAR 2015 OPPLÆRING I VIPS PRAKSISMODELL LITT OM KURSET I anledning videreføringen av Utviklingsprogrammet for miljøbehandling,

Detaljer

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen Knut Engedal, professor, MD, PhD Fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo Universitetssykehus

Detaljer

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift.

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift. ABC-opplæringen Kompetanseløft 2020 Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift www.aldringoghelse.no Versjon 1-2017 Alle bilder: Martin Lundsvoll, Aldring og helse Sikre nasjonal kompetanseoppbygging ved kunnskapsspredning

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift

Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift Demensteam i Oslo - Veileder for etablering og drift INNHOLD Forord Innledning Viktig å vite Etablering av et demensteam Demensteam i Oslo Demensteamets oppgaver Tilbud til personer med demens Samarbeid

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til inspirasjonskonferanse God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne Yngvar Andersen er konferansens motivator

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Mona Michelet

Mona Michelet Mona Michelet 02.03.2016 Norge har som ett av få land gitt ansvaret for demensutredning av personer over 65 år til primærhelsetjenesten. Demensutredning bør skje i et samarbeid mellom fastlegen og kommunens

Detaljer

Psykisk helse og utviklingshemming

Psykisk helse og utviklingshemming Regional Fagkonferanse 27.november 2015 Psykiske lidelser og utfordrende atferd «Mitt livs ABC» Psykisk helse og utviklingshemming Lise Øverland, Psykiatrisksykepleier, MSc, Prosjektleder Aldring og helse

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon

23.09.2014. Demensomsorgens ABC. Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014. Demensomsorgens ABC. Velkommen til introduksjon Velkommen til introduksjon BETTY SANDVIK DØBLE 2014 Introduksjon til ABC modellen Kongeriket Norge Statistisk sentralbyrå(ssb) 2014 19 fylker 428 kommuner Befolkning i Norge April 2014 5 124 383 ca 4,5

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid

Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid Mål og midler i kommunens arbeid med demenspasienter demensteam som motor i kommunalt demensarbeid Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Kommunale tilbud Demensteam Aktivitetstilbud

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

Søknad om prosjektmidler

Søknad om prosjektmidler Søknad om prosjektmidler Prosjektets navn: Helseoppfølging av personer med utviklingshemning - et treårig utviklingsprogram Tema: Utvikle og implementere retningslinjer for helseundersøkelser og samhandlingsmodeller

Detaljer

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF

Demensteam. Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Demensteam Sverre Bergh Post doc forsker Alderspsykiatrisk forskningssenter SIHF Hva skal dere få vite i dag? Hvordan er dagens demensteam organisert og hva gjør de? Hvordan ønsker vi at det skal være?

Detaljer

Demens i sykehjem - Hvordan utvikle personsentrert omsorg? Anne Marie Mork Rokstad Stipendiat Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Demens i sykehjem - Hvordan utvikle personsentrert omsorg? Anne Marie Mork Rokstad Stipendiat Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Demens i sykehjem - Hvordan utvikle personsentrert omsorg? Anne Marie Mork Rokstad Stipendiat Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Hva kjennetegner pasienter i norske sykehjem: Forekomst: 81

Detaljer

Demensteam => Utredning/Kartlegging

Demensteam => Utredning/Kartlegging Demensteam => Utredning/Kartlegging Hva har vi, hva trenger vi, hvor står vi og hva gjør vi? Erfaringer? Eva Lundemo 25.04.14 Hvorfor utredning? En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark 5. april 2017 Birgitte Nærdal Prosjektmedarbeider Aldring og helse Demenskoordinator, Grimstad kommune «Diagnostisering er avgjørende

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

E l d r e o m s o r g e n s A B C. Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

E l d r e o m s o r g e n s A B C. Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper E l d r e o m s o r g e n s A B C Eldreomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Eldreomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til bedriftsintern

Detaljer

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet

Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Det enkleste er ofte det beste Erfaringer fra DemiNor-prosjektet Sverre Bergh Forskningsleder Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF Bakgrunnen for DemiNor Målet er at alle kommuner i 2015 skal ha satt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Miljøarbeid for eldre

Miljøarbeid for eldre Miljøarbeid for eldre Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen SOR konferansen 26. oktober 2017 Bøker og materiell om temaet 1 Tilrettelagt

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Hvorfor er det viktig å satse på hjemmetjenester? Marianne Munch, MSc Spesialrådgiver Lic Marte Meo supervisor

Hvorfor er det viktig å satse på hjemmetjenester? Marianne Munch, MSc Spesialrådgiver Lic Marte Meo supervisor Hvorfor er det viktig å satse på hjemmetjenester? Marianne Munch, MSc Spesialrådgiver Lic Marte Meo supervisor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Spesialisthelsetjeneste tilbud innen Helse Vest Alderspsykiatrisk

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Studiebevis OTTATT. Randi Derås

Studiebevis OTTATT. Randi Derås Studiebevis OTTATT Demensomsorgens ABC Randi Derås har i tidsrommet 25.10.2011 til 04.06.2012 deltatt i tverrfaglig studiegruppe med gjennomgang av studiematerialet Perm 1 Dato: 11.04.2013 ck,11/146t,14.

Detaljer

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens.

Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. KLØVERÅSENSEMINARET systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. Birgitte Nærdal 2. JUNI 2016 Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune. Etter en demensutredning blir

Detaljer

Kurs Konferanser Studietilbud

Kurs Konferanser Studietilbud Kurs Konferanser Studietilbud 2009 Informasjon Informasjon KOMPETANSESENTERET INFORMERER Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ble opprettet i 1997 etter et Stortingsvedtak initiert av Stortingets

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar april

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar april Foto: Ingse Kjernmoen Foto: Frederik Garshol Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar 24. 26. april Praktisk informasjon: Sted: HAMAR Scandic Hamar, Vangsveien 121 Telefon: 21 61 40

Detaljer

Demensplan 2015-2020

Demensplan 2015-2020 Demensplan 2015-2020 Illustrasjonsfoto Colourbox Rissa kommune Helse- og omsorgstjenesten INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og målsetting... 3 1.2 Arbeid med demensplan... 4 1.3 Videre arbeid med

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Den gode dagen. Demensplan 2015

Den gode dagen. Demensplan 2015 Den gode dagen Demensplan 2015 Hva SKAL vi oppnå Løfte fram de kommunale omsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi omsorgstjenesten den oppfølging og prioritet som

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag. Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011

Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag. Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011 Undervisningshjemmetjeneste Etablering av funksjonsinndelte arbeidslag Hamar kommune, pleie og omsorgsavdelingen. Prosjektperiode 2009-2011 Presentasjon av Trine Pettersen ( prosjektleder for UHT ) Hjemmetjenesten

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn D E M E N S P L A N 2 0 2 0 KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn Forord I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre! Det sier en av dem som har kommet med innspill til den nye demensplanen.

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Forslag om nasjonale faglig retningslinjer for utredning og behandling av personer med demens og deres pårørende Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Demens

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning Tverrfaglig utredning av demens hos personer med utviklingshemning Vestre Viken HF Habiliteringssenteret Lisa Ingebrethsen Berit Lien 2012 Pasientforløp Tverrfaglig utredning av demens hos personer med

Detaljer