Januar MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1

2 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Emerging Investeringsområde Global Europa Norden Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium aksjer aksjer Små aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % Maks 70 % aksjer Min 30 % aksjer eller renter renter Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 God avslutning på 2013 Etter en litt famlende start, satte børsene opp farten mot slutten av julemåneden. Dermed kunne et sterkt børsår krones med en god avslutning. Den amerikanske S&P 500indeksen steg 2,5 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,1 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINXindeksen endte opp 2,5 prosent målt i NOK. Sterkt fra USA Den amerikanske økonomien avsluttet fjoråret sterkt. Arbeidsledigheten sank, industriproduksjonen steg, igangsetting av nye hus økte, samtidig som politikerne kom til enighet om budsjettet. Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet er blant forklaringene til at den amerikanske sentralbanken nå har varslet en nedtrapping av obligasjonskjøpene. Arbeidsledigheten er nede på syv prosent, noe som er det laveste nivået siden De massive obligasjonskjøpene på 85 milliarder dollar i måneden vil gradvis reduseres fra og med januar I første omgang kuttes stimulansene med ti milliarder dollar i måneden. Hastigheten på den videre nedtrappingen vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det signaliseres også at rentene vil bli holdt lave lenge, i hvert fall så lenge inflasjonen ikke stiger uforholdsmessig mye. Sakte, men sikkert for Europa Europa kunne vise til en gradvis forbedring gjennom Industriindikatorene bunnet ut rundt starten av året, og steg gradvis gjennom resten av året. Sentralbanken holdt styringsrenten uforandret på 0,25 prosent på rentemøtet i desember. Samtidig uttrykte den seg noe mer positivt rundt den økonomiske utviklingen, sammenlignet med tidligere møter. Tyske industriindikatorer fortsetter å være de sterkeste i Europa, og viser i tillegg ytterligere bedring. Litt etter litt bedres forholdene i Europa. Bankuro i Kina Det kinesiske bankmarkedet var utfordrende også i desember, og krevde nok en gang tilførsel av likviditet fra myndighetene. Samtidig forsøker den kinesiske regjeringen å dempe kredittveksten, blant annet ved å innføre restriksjoner ved huskjøp. De kinesiske myndighetene har ikke kommunisert et økonomisk vekstmål for 2014, men de ønsker fortsatt å redusere kredittveksten og minske overkapasiteten i industrien, uten å skade veksten. At det ikke kommuniseres et vekstmål, blir av flere sett på som et tegn på politisk uenighet. Veien videre Vi mener det er gode utsikter til en fortsatt positiv børsutvikling. Verdensøkonomien går i riktig retning, samtidig som nedsiderisikoen er redusert. Næringslivet er i sum i god forfatning, med sterke balanser og gode marginer. Samtidig er det få attraktive investeringsalternativer utover aksjer. Inflasjon og høye renter ser heller ikke ut til å bli et problem i nær fremtid. Vi tror på en videre forbedring i verdensøkonomien, med økt vekst og stigende inntjening for selskapene. Slår dette til, er potensialet for videre børsoppgang i 2014 klart til stede. "Recovery begins from the darkest moment" John Major Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar Desember endte med en oppgang på 1,9 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,3 prosent. Også desember ble en positiv måned på mange av verdens børser, drevet av god utvikling siste halvdel av måneden. Det amerikanske markedet klarte seg igjen godt, og det til tross for at sentralbanken annonserte starten på nedtrappingen av sine obligasjonskjøp. Sentralbanken varslet samtidig at styringsrenten skal holdes lav lengre enn antatt, noe markedene tolket positivt. De store fremvoksende økonomiene (BRIK) var svakest i desember. Bransjemessig var ITsektoren og industrisektoren, samt deler av konsumsektoren de sterkeste i desember. I førstnevnte bidro engelske ARM, amerikanske Google og amerikanske Adobe Systems mest i porteføljen, mens det for industrisektoren var amerikanske IngersollRand som utmerket seg mest positivt. I konsumsektoren var det de to amerikanske selskapene RCL og WaltDisney som bidro sterkest. Vi tok ikke inn noen nye selskaper i porteføljen i desember måned. På salgssiden tok vi farvel med våre siste aksjer i amerikanske Halliburton. Med det er vi helt ute av energisektoren, som vi i lengre tid har vektet oss ned i. I tillegg solgte vi ut resten av aksjene i Eastman Chemical, et amerikansk kjemiselskap. Asia og fremvoksende økonomier utgjør fortsatt kun en marginal del av porteføljen, mens Europa har økt forspranget som største region i porteføljen på bekostning av NordAmerika. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 41,56 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,08 3,47 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 12,5 13,1 7,2 24,3 12,5 10,1 8,0 41,6 38,1 41,6 38,1 35,0 26,3 17,5 8,8 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.311,73 NOK NAV/Kurs (31 des 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 7,18 12,11 13,26 Standardavvik Indeks 4,48 8,74 11,29 Information Ratio 0,49 0,24 0,37 Beta 1,14 1,29 1,12 Tracking Error 6,21 7,09 6, ,9 32, , NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag , , I år 0 8,8 17,5 26,3 (31 des 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 41,56 12,31 22,74 41,56 11,33 14,18 8,28 +/Idx 3,47 3,37 6,66 3,47 1,76 2,41 3,04 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 4

5 Delphi Global Portefølje per 31 des 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Royal Caribbean Cruises, Ltd. 2,47 Walt Disney Co 2,31 Adidas AG 2,28 Valeo SA 2,28 Valeant Pharmaceuticals... 2,26 Svenska Cellulosa AB Class B 2,26 BNP Paribas 2,25 Jazz Pharmaceuticals PLC 2,24 Danske Bank AS 2,23 Nokia Oyj 2,22 Totalt antall aksjer 49 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 22,81 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 37,60 53,49 Frankrike 10,18 3,92 Sveits 9,54 3,90 Storbritannia 8,36 9,35 Danmark 6,31 0,49 Tyskland 4,62 3,77 Sverige 4,56 1,36 Finland 4,48 0,38 Nederland 4,24 1,44 Spania 2,38 1,40 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,64 Materialer 2,47 5,53 Industri 13,14 11,48 Forbruksvarer 24,24 12,10 Konsumvarer 4,58 9,96 Helse 17,23 11,19 Finans 25,85 21,01 Informasjonsteknologi 12,50 12,18 Telekom 3,79 Forsyningsselskaper 3,11 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 5

6 Delphi Europe kommentar Desember endte med en oppgang på 1,6 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,4 prosent. Desember ble en solid avslutning på et godt år for europeiske aksjer. I sum steg den brede Stoxx 600 indeksen 1,1 prosent i desember målt i lokal valuta. Totalt ble oppgangen på litt over 17 prosent i 2013, noe som må karakteriseres som et meget godt år. Dog må oppgangen sees i relasjon til at 2013 var året eurosonen omsider greide å karre seg ut av resesjonen. Selv om vi ser lyst på utsiktene for europeiske aksjer i 2014, er det mindre sannsynlig at oppgangen vil bli like sterk som i Det var relativt få selskapsnyheter i desember. Blant nyhetene hos våre porteføljeselskaper, kan vi nevne at ARM Holdings innledet et samarbeid med Google angående chipdesign til bruk på servere. Dette er et marked med store muligheter. Hvis suksessen ARM har hatt hittil er noen målestokk, vil dette kunne representere et betydelig oppsidepotensial i aksjen. Vi tok inn én ny aksje i porteføljen i desember, Royal Caribbean (RCL). Selskapet leverer stadig bedre tall, delvis på grunn av noe stigende billettpriser, men også på grunn av økende vilje blant passasjerene til å bruke penger om bord. Fremdeles er det amerikanske passasjerers reiser i det karibiske hav som er hovedmarkedet til RCL, men samtidig ser vi god vekst både i det europeiske og det asiatiske markedet. Dette representerer et spennende oppsidepotensial fremover. I tillegg til den nye posisjonen i RCL, gjorde vi en rekke mindre endringer i våre eksisterende posisjoner. Spesielt gjaldt dette aksjer som har vært gjennom en korreksjonsfase, og som nå igjen har satt fart oppover. Nevnte ARM er en slik aksje, og står nå som den tredje største posisjonen i fondet. Det er også verdt å merke seg at de øvrige pallplasseringene består av danske Pandora og Vestas. Begge steg markant i desember, og begge kunne vise til solid oppgang gjennom Selv om dette er danske aksjer, er begge globale selskaper som står foran en periode med solid vekst i både omsetning og i inntjening. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 43,46 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 6,94 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.633,68 NOK NAV/Kurs (31 des 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,77 14,31 15,36 Standardavvik Indeks 5,87 11,20 14,08 Information Ratio 1,37 0,55 0,81 Beta 1,17 1,15 1,03 Tracking Error 4,66 5,58 6,62 Årlig Fond Indeks 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, , ,5 43,5 I år 36,5 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (31 des 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 43,46 13,18 29,15 43,46 8,36 15,39 9,56 6,01 +/Idx 6,94 4,35 7,37 6,94 3,11 5,23 3,27 3,03 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 6

7 Delphi Europe Portefølje per 31 des 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 3,84 Vestas Wind Systems A/S 3,51 ARM Holdings PLC 3,38 Carrefour 3,15 BT Group PLC 3,09 Aegon NV 3,08 Amadeus IT Holding SA 3,07 AXA SA 3,05 ITV PLC 2,98 Commerzbank AG 2,95 Totalt antall aksjer 37 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 32,10 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 25,26 32,92 Tyskland 17,58 13,72 Danmark 10,80 1,77 Frankrike 10,03 14,15 Spania 9,36 5,07 Sveits 6,92 13,49 Norge 4,05 1,22 Hellas 3,84 Nederland 3,37 4,81 Belgia 3,01 1,79 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 1,10 9,94 Materialer 7,30 Industri 12,13 11,82 Forbruksvarer 28,28 9,63 Konsumvarer 6,48 13,40 Helse 10,24 12,36 Finans 25,05 22,19 Informasjonsteknologi 11,27 3,44 Telekom 5,46 6,09 Forsyningsselskaper 3,83 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 7

8 Delphi Nordic kommentar Desember endte med en oppgang på 1,4 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,5 prosent. Etter et knallår i aksjemarkedet, valgte mange investorer å innta en mer avventende holdning i fjorårets siste måned, som ble kjennetegnet av lav likviditet og begrensede kursutslag. På et overordnet nivå så vi noe gevinstsikring i våre porteføljeaksjer på tampen av året, samtidig som noen av årets taperaksjer fikk seg et lite løft. Dette var forklarende faktorer for månedens mindre. Danske Genmab og norske Dolphin var månedens svakeste aksjer. Genmab har vi fortsatt troen på, men vi valgte å redusere vår seismikkeksponering gjennom måneden, da først og fremst gjennom en reduksjon av vår posisjon i Polarcus. Opera Software var månedens sterkeste bidragsyter, og avsluttet med det et sterkt år. Vi er optimistiske med tanke på Operas posisjonering fremover. I porteføljen gjorde vi denne gangen flere endringer. Inn kom svenske SCA, etter at selskapet har vært ute av porteføljen en periode. Vi tok også inn DNB, som ser spennende ut for 2014 med lav prising relativt til konkurrentene og mulig oppside til estimatene. Vi tror både kostnader og lånetap fra shipping kan overraske positivt. Håret i suppen kan muligens bli fallende boligpriser, men foreløpig er det først og fremst psykologi som driver kursene lavere, slik vi ser det. I løpet av måneden solgte vi oss ut av Norwegian, etter å ha hatt en luftig reise i denne både på vei opp og på vei ned. I sum ble resultatet akseptabelt. Vi liker fortsatt selskapet godt, men føler at visibiliteten er lav i øyeblikket, samtidig som estimattrenden er kraftig fallende. I desember solgte vi også størstedelen av beholdningen i Algeta, etter en meget fin reise for fondet. Det virker lite trolig at det skal komme ytterligere bud på selskapet, samtidig som budet i seg selv priser inn betydelig vekst fremover. Vi kjøpte oss inn i Algeta i 2009 på kurser rundt 58 kroner, og gitt en realisasjon rundt dagens kurs er en på pene 518 prosent. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 56,39 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 17,94 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.064,55 NOK NAV/Kurs (31 des 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,66 18,17 19,15 Standardavvik Indeks 8,92 14,33 17,06 Information Ratio 2,53 0,08 0,52 Beta 0,77 1,13 1,00 Tracking Error 7,08 8,40 8,68 Årlig Fond Indeks 25,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 45,0 39, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, , ,5 56,4 I år 38,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 (31 des 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 56,39 14,72 30,86 56,39 9,69 21,49 13,68 13,12 +/Idx 17,94 6,12 7,22 17,94 0,65 4,54 2,84 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 8

9 Delphi Nordic Portefølje per 31 des 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,17 Vestas Wind Systems A/S 5,85 Opera Software ASA 5,07 Danske Bank AS 4,80 Genmab A/S 4,64 GN Store Nord A/S 4,60 Marine Harvest ASA 4,51 Nordea Bank AB 4,07 Nokia Oyj 3,98 Novo Nordisk A/S 3,72 Totalt antall aksjer 39 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 48,41 plasseringer 10 største land % Aksjer Danmark 36,69 Norge 25,46 Sverige 19,96 Finland 11,29 Storbritannia 2,55 USA 2,46 Singapore 1,60 Sektorfordeling % Aksjer Energi 5,57 Materialer 1,79 Industri 8,66 Forbruksvarer 18,13 Konsumvarer 9,47 Helse 21,39 Finans 22,30 Informasjonsteknologi 10,63 Telekom 2,07 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 9

10 Delphi Norge kommentar Desember endte med en oppgang på 3,4 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 0,8 prosent. Etter noen sterke dager på tampen av måneden, kunne også desember oppsummeres i pluss for Oslo Børs. For året som helhet endte Oslo Børs Hovedindeks opp 23,6 prosent, Oslo Børs Fondindeks opp 24,2 prosent, mens Delphi Norge steg 32,2 prosent. Hexagon Composites utviklet seg best i porteføljen i desember. Oppgangen kom uten at det forelå noen spesielle nyheter. Hexagon Composites produserer CNGbeholdere til blant annet transportindustrien i USA. Billig gass som følge av skifergassrevolusjonen i landet har skapt et svært attraktivt marked for dette, og Hexagon er markedsledende. Også rederiet BW LPG, som er eksponert mot den samme trenden gjennom gasseksport ut av USA, hadde en meget sterk måned. En annen bidragsyter var Interoil Exploration, som steg på forventninger om en mulig lisensforlengelse for deres oljeproduksjon i Peru. Selskapet har blitt lovet klarhet i dette innen utgangen av januar, noe som kan få stor betydning for aksjekursen. Også denne måneden var det oljeservicesektoren som utviklet seg svakest. Vi reduserte ytterligere i sektoren gjennom måneden ved å selge oss helt ut av riggselskapet Seadrill. I tillegg økte vi handlingsrommet i porteføljen ved å selge oss ut av det lille seismikkselskapet Polarcus til fordel for PGS. Sistnevnte er en aksje med god likviditet og sterk balanse. Vi solgte oss også helt ut av Algeta, etter at Bayer hevet budet fra 336 til 362 kroner i november et bud vi anser som sannsynlig at vil gå gjennom. På kjøpssiden tok vi inn en mindre post i tørrbulkrederiet Golden Ocean, samt en post i Telenor. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 32,24 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 8,07 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,2 24, ,2 24,2 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 966,51 NOK NAV/Kurs (31 des 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,29 16,52 19,73 Standardavvik Indeks 10,48 15,91 19,84 Information Ratio 1,37 0,03 0,26 Beta 0,73 0,98 0,95 Tracking Error 5,91 5,26 6,08 (31 des 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 32,24 14,34 21,24 32,24 6,62 21,97 14,83 13,68 +/Idx 8,07 4,57 4,46 8,07 0,15 1,56 2,98 4,40 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned. 10

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer