Resultater for Hafslund ASA 1. kvartal Presentasjon for analytikere Onsdag 15. mai 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater for Hafslund ASA 1. kvartal 2002. Presentasjon for analytikere Onsdag 15. mai 2002"

Transkript

1 Resultater for ASA 1. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Onsdag 15. mai 2002

2 Innholdsoversikt: Status for konsernet Resultater 1. kvartal 2002 Framtidige utfordringer og strategi Presentasjon av 1. kvartal 2002

3 Innholdsoversikt: Status for konsernet Resultater 1. kvartal 2002 Framtidige utfordringer og strategi Presentasjon av 1. kvartal 2002

4 Mange selskaper har blitt til ett konsern

5 Fordeling av kapitalen Entreprenør og sikkerhet 2% Investeringer 10% Tjenester 0% Kraftomsetning 8% Kraftproduksjon 14% Infrastruktur 66% Presentasjon av 1. kvartal 2002

6 Fra fullintegrering til rendyrking Infrastruktur Infrastruktur Viken Nett AS Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Entreprenør AS Installasjon AS Tjenester Tjenester Siffer Service AS Shared services Kundesenter Presentasjon av 1. kvartal 2002

7 Fra fullintegrering til rendyrking Infrastruktur Infrastruktur Viken Nett AS Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Entreprenør AS Installasjon AS Tjenester Tjenester Siffer Service AS Shared services Kundesenter Presentasjon av 1. kvartal 2002

8 Fra fullintegrering til rendyrking Infrastruktur Infrastruktur Viken Nett AS Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Entreprenør AS Installasjon AS Tjenester Tjenester Siffer Service AS Shared services Kundesenter Presentasjon av 1. kvartal 2002

9 Fra fullintegrering til rendyrking Infrastruktur Infrastruktur Viken Nett AS Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Entreprenør AS Installasjon AS Tjenester Tjenester Siffer Service AS Shared services Kundesenter Presentasjon av 1. kvartal 2002

10 Fra fullintegrering til rendyrking 2001: Fullintegrerte selskaper med flere funksjoner full restrukturering 2002: Rendyrkede forretningsområder og selskaper Infrastruktur Infrastruktur Viken Nett AS Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Entreprenør AS Installasjon AS Tjenester Tjenester Siffer Service AS Shared services Kundesenter Presentasjon av 1. kvartal 2002

11 Organisering av virksomheten Økonomi Økonomi og og finans finans ASA Konsernstab Konsernstab Kraftproduksjon Kraftproduksjon Infrastruktur Infrastruktur Kraftomsetning Kraftomsetning Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Tjenester Tjenester Investeringer Investeringer Prod. Norge Viken Nett Oslo Energi Entreprenør Siffer Service Invest Prod. USA Mjøskraft Tindra Sikkerhet Nodenet Venture Viken Fjernvarme Tele Elsikkerhet Fellestjenester Krafthandel Elverum Energiverk Nett Økokraft Datterselskaper selskaper Deleide > 50 % < 50 % Virksomhetsområde Installasjon Heleide selskaper Regnskapsservice IKT Drift Kundesenter Eiendom Invest Viken Eiendom Presentasjon av 1. kvartal 2002

12 Innholdsoversikt: Status for konsernet Resultater 1. kvartal 2002 Framtidige utfordringer og strategi Presentasjon av 1. kvartal 2002

13 Resultat 1. kvartal 2002 Tilfredsstillende marginer og resultater innen kraftomsetning og krafthandel Høy kraftproduksjon og høye oppnådde kraftpriser i Norge Stabil drift innen infrastruktur og entreprenør Sterk vekst innen salg av boligalarmer Tilfredsstillende avkastning fra den finansielle omløpsporteføljen Kontantstrømmen fra driften: Driftsresultat: Resultat før skatt: NOK 564 mill. (+ NOK 113 mill.) NOK 257 mill. (+ NOK 89 mill.) NOK 145 mill. (+ NOK 132 mill.) Presentasjon av 1. kvartal 2002

14 Kraftproduksjon 1. kvartal 2002 Norge - Høy kraftproduksjon (+12% over normalnivået) Norge - Høyere oppnådde kraftpriser (+6% mot 1Q 2001) bedre enn spotpris Norge - Reduksjon i påvirkbare kostnader (NOK - 3 mill mot 1Q 2001) Norge - Nær avslutning av et 10 års investerings- og vedlikeholdsprogram USA - Lav vannkraftproduksjon (51% av normal) Biomasse kun i drift i januar NOK mill. 1. Kv Kv Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Kraftproduksjon Norge (GWH) Oppnådd salgspris Norge (øre / kwh) 17,4 16,4 14,80 Oppnådd merpris mot spotpris % 106 % 82 % 80 % Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital 2,8 % 3,2 % 14,2 % Presentasjon av 1. kvartal 2002

15 Infrastruktur og entreprenør 1. kvartal 2002 Stabil underliggende drift Reduksjon av investeringene NOK 53 mill mot NOK 88 mill i 1Q 01 NOK mill i årlig inntektsramme i perioden Inntektsrammen inntektsføres kvartalsvis basert på historisk fordeling av levert kraft 1 kv ca 35% - 2 kv ca 20% - 3 kv ca 16% - 4 kv ca 29% Driftsresultatet inkluderer entreprenørvirksomheten Ble skilt ut som eget selskap 1. mai 2002 Vil fra 2. kvartal være en del av forretningsområdet Entreprenør og sikkerhet NOK mill. 1. Kv *1. Kv *2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper Resultat før finansieringskostnader Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital 2,2 % 2,2 % 4,5 % * Profrorma resultater Presentasjon av 1. kvartal 2002

16 Kraftomsetning 1. kvartal 2002 Tilfredsstillende marginer i massemarkedet Total nedgang på 14,5% i solgt volum - herav nedgang på 6,4% massemarkedet mildere vinter Netto tilgang på nye kunder i massemarkedet Konseptene KanKan og James er under avvikling NOK mill. 1. Kv *1. Kv * 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Antall kunder i massemarkedet Totalt solgt volum (GWh) herav volum til massemarkedet (GW Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital 1,8 % -3,9 % -10,7 % * Proforma resultater Presentasjon av 1. kvartal 2002

17 Sikkerhet 1. kvartal 2002 Sterk organisk vekst innen boligalarmer - netto økning på 39% i antall boligalarm-kunder i 1. kvartal investert NOK 20 mill Etablering av 26 nye salgskontorer Vekstmål på boligalarm-kunder innen utgangen av 2002 antatt break even -volum Årlig inntekt per kunde i størrelsesorden NOK Antatt årlig kundeavgang på 2% - eksisterende kunder avskrives med 20% årlig Sikkerhetsvirksomheten blir en del av Entreprenør og sikkerhet fra 2. kvartal 2002 NOK mill. 1. Kv Kv Driftsinntekter EBITDA -7 5 Driftsresultat Antall boligalarmkunder Engasjert kapital 168 Avkastning engasjert kapital -7,1 % -1,2 % Presentasjon av 1. kvartal 2002

18 Investeringer 1. kvartal 2002 Tilfredsstillende avkastning fra krafthandel (NOK 10 mill i 1. kvartal) Tilfredsstillende avkastning fra finansiell omløpsportefølje Avkastning på 8,6% - 1,5%-poeng bedre enn OSEBX Gevinst ved salg av aksjer i Pelican (NOK 28 mill) Netto reduksjon av aksjer på NOK 110 mill per 1. kvartal - NOK 275 mill per 10 mai NOK mill. 1. Kv 2002 *1. Kv *2001 Driftsinntekter (netto tradingbidrag) EBITDA Driftsresultat Resultat fra investeringsaktiviteter Resultat før finansieringskostnader Avkastning finansiell omløpsportefølje 8,6 % -4,0 % -17,1 % Engasjert kapital Avkastning engasjert kapital 4,3 % -15,1 % * proforma resultater Presentasjon av 1. kvartal 2002

19 Finansiell omløpsportefølje Avkastning (%) Verdijustert resultat NOK mill 's portefølje Oslo Børs kvartal 02 12,0 6,3 8,6 7,1 43,3 62,2 18, ,1-17, kv 02 Endring urealisert gev./tap Realisert resultat/ utbytte + = Totalt resultat Presentasjon av 1. kvartal 2002

20 Resultater fordelt på forretningsområdene 1. Kvartal Kvartal 2001 Avskrivningeresultat Drifts- Avskriv- Drifts- NOK mill. EBITDA EBITDA ninger resultat Kraftproduksjon Infrastruktur og entr Kraftomsetning Sikkerhet Investeringer Øvrig Presentasjon av 1. kvartal 2002

21 Resultatregnskap for 1. kvartal 2002 NOK mill. 1. Kv * 1. Kv * 2001 Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger Driftsresultat Resultat aksjeinvesteringer og tilkn. selskap (97) Resultat før finanskostnader Netto finanskostnader (208) (216) (835) Resultat før skatt (529) Skattekostnad, regnskapsmessig (77) (118) (93) Periodens resultat 68 (105) (622) Majoritetens andel av periodens resultat 64 (110) (619) Resultat pr. aksje (kr) 0,33 (0,56) (3,17) Antall aksjer i * Proforma resultater Presentasjon av 1. kvartal 2002

22 Balanse per 31. mars mar % 31.des % NOK mill av total 2001 av total Immaterielle eiendeler % % Varige driftsmidler % % Finansielle anleggsmidler % % Omløpsmidler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Avsetning forpliktelser % % Langsiktig gjeld % % Kortsiktig gjeld % % Sum gjeld/egenkapital % % Netto rentebærende gjeld Presentasjon av 1. kvartal 2002

23 - Synergier Kostnadssynergier Organisering, effektivisering, konkuranseutsetting NOK mill Felles fakturering og kundehåndtering NOK mill. 2/3 kv.03 Lokalisering NOK mill 2003 Koordinere markedsaktiviteter NOK mill 2003 Tid Inntektssynergier Mersalg andre produkter og tjenester NOK mill 2003 Sum synergier NOK mill Presentasjon av 1. kvartal 2002

24 Prising av kraftselskaper i Europa - nøkkeltall pris/bok 5,8 3,4 3,2 3,1 2,8 2,3 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Presentasjon av 1. kvartal ,2 1,2 0,9 Fortum Centrica RWE Scottish & South Espoon Sähkö Electrabel Suez Lyonnaise Graninge National Grid ENEL v/børsverdi 10 MRD E.ON Scottish Power i dag Kilde: First Securities Corporate Finance, april 2002

25 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70, Aksjekursutvikling siste to år (ift. totalindeksen på Oslo Børs) OSEBX A B Presentasjon av 1. kvartal 2002

26 Aksjekursutvikling siste to år (ift. European Utility Index) Vektet gj.snitt A og B European utilities Index Presentasjon av 1. kvartal 2002

27 - i europeisk sammenheng 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Centrica Electrabel E.ON RWE Forventet prosentvis vekst i driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i forhold til året før Centrica Electrabel E.ON RWE 0 % Presentasjon av 1. kvartal 2002

28 Innholdsoversikt: Status for konsernet Resultater 1. kvartal 2002 Framtidige utfordringer og strategi Presentasjon av 1. kvartal 2002

29 s visjon og forretningsidé Visjon: skal være et av Nordens største og mest innovative energi- og forsyningsselskap hvor kundenære løsninger står i sentrum Presentasjon av 1. kvartal 2002

30 s visjon og forretningsidé Forretningsidé Skape merverdier med særlig fokus innen distribusjons- og kraftomsetningsvirksomheten Videreutvikle potensialet for salg av tillitsprodukter og -tjenester til hjemmet og bedriften. Kraftproduksjonen skal bidra til å understøtte konsernets rolle som energiaktør Presentasjon av 1. kvartal 2002

31 Verdikjeden og s fokusområder Kraftproduksjon Entreprenør/ Installasjon Infrastruktur Kraftomsetning Tradisjonell verdikjede Presentasjon av 1. kvartal 2002

32 Verdikjeden og s fokusområder Kraftproduksjon Entreprenør/ Installasjon Infrastruktur Kraftomsetning Alarm og sikkerhet Andre tillitsprodukter Finans og forsikring Telekom Tradisjonell verdikjede Utvidet verdikjede Presentasjon av 1. kvartal 2002

33 Verdikjeden og s fokusområder i dag Kraftproduksjon Entreprenør/ Installasjon Infrastruktur Kraftomsetning Alarm og sikkerhet Andre tillitsprodukter Finans og forsikring Telekom Tradisjonell verdikjede Utvidet verdikjede Presentasjon av 1. kvartal 2002

34

35

36

37 Strategiske hovedutfordringer Konsolidering og integrering realisere synergier etablere en kostnadseffektiv organisasjon utnytte forretningsmuligheter på tvers i konsernet Fokusert vekst videreutvikle nye vekstområder kapitalisere på kundebasen og infrastrukturen selge produkter/tjenester hvor har tillit eller potensiale for tillit Realisering av ikke-kjernevirksomhet reallokere av kapitalen redusere gjeldsgraden og kapitalbindingen Vekst uten økt kapitalbinding Presentasjon av 1. kvartal 2002

38 Konsernets mål på mellomlang sikt Markedsverdi på NOK 10 mrd. innen 2004 Økt egenkapitalandel (30 prosent) Det mest lønnsomme nettselskapet blant de største Stor og lønnsom kraftomsetter i Norden Glommavassdragets mest lønnsomme kraftprodusent En spennende aktør innen tillitsbaserte produkter/-tjenester til hjemmet Presentasjon av 1. kvartal 2002

39 Back up Presentasjon av 1. kvartal 2002

40 Finansiell investeringsportefølje NOK mill. 31.des mar.02 Endring Markedsverdi Urealisert resultat Andel av portefølje i utlandet 7 % 6 % - 1% Telekom. 1 % Finansielle omløpsaksjer pr. sektor IT 14 % Finans 14 % Telekom. IT 1 % 14 % Finans 14 % Offshore 15 % Forbruksvarer 8 % Konsumentvarer 9 % Offshore 15 % Forbruksvarer 8 % Konsumentvarer 9 % Olje 14 % Materialer 7 % Olje 14 % Materialer 7 % Shipping 18 % Shipping 18 % Portefølje pr Portefølje pr Presentasjon av 1. kvartal 2002

41 Finansiell omløpsportefølje NOK mill Kostpris Markedsverdi Norsk Hydro Gjensidige NOR Sparebank Frontline Norske Skog PanFish SAS Star Reefers Inc Intellinet RCCL Orkla Diverse Ureal. gevinst NOK 15 mill Presentasjon av 1. kvartal 2002

42 Konsernet Venture investeringer NOK mill Bokført verdi Eierandel REC % Cogen % Policom % Wireless Reading Systems % Scan Wafer 8 1 % Diverse Presentasjon av 1. kvartal 2002

43 Konsernet Øvrige energi investeringer NOK mill Bokført verdi Eierandel Arendal Fossekompani % Scudder Latin Amerika Fond % Pemco Group % Natsource 17 5 % Fauske Lysverk % Energiunion AG 6 48 % Moldekraft 3 6 % Diverse Presentasjon av 1. kvartal 2002

44 Konsernet Andre langsiktige aksjer NOK mill Bokført verdi Eierandel Viken Eiendom % Tensil % Øvrige Presentasjon av 1. kvartal 2002

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT BBDO Oslo Foto: Alexander Hagstadius, Bård Ek, Getty Images Hafslund 2002 Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 Hafslund ASA Sommerrogt. 1 Postboks 2468, Solli N-0202

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001

Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001 Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001 Norges ledende kraftselskap En av de største fusjonene i landet de siste årene Totalkapital 17,0 milliarder kroner Egenkapital på 5,4

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter.

Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter. ÅRSRAPPORT 2004 Hafslund vi gjør hverdagen tryggere og bedre, så kan du nyte øyeblikket. Strøm- og sikkerhetsteknologi smelter sammen og åpner for nye muligheter. Innhold Introduksjon Kort om Hafslund

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer