Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Informasjonsmøte. Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016"

Transkript

1 Velkommen til Informasjonsmøte Nøtterøy GKs klubbhus 9. februar 2016

2 Informasjonsmøte 1. Gjennomgang av de viktigste forbedringene i 2015 pluss prioriteringer for Banedrift i 2016 pluss at det er fortsatt stort behov for dugnad 3. Endringer av banens oppsett Nye bekker Snu banen? Endret baneoppsett Ny sloping 4. Juniorene (vår viktigste kategori for fremtiden) 5. Presentasjon av ny plan for økt aktivitet på treningsområdene 6. Dato for informasjonsmøte før åpning 2016

3 Presentasjon av ny daglig leder Nøtterøy GK`s ansikt utad Tilstedeværelse Rekruttering Samarbeidspartnere

4 Banetiltak 2016 Svilleprosjektet 2015/2016 Skogrydding 2015/2016 Prosjekt overflatevann, grøfter er gravd for å lede de store vannmengdene raskest mulig vekk fra spilleflaten

5 Banetiltak 2016 Bunkerrenovasjon (lukke) 2015/2016 Drenering/ vurdere og prioritere Sprøytesåing av nye grøfter etter graving

6 Fellesdugnad Dugnad 1. Ryddingetter hogstarbeid hull 12, 13/14 og 15 Tidspunkt ikke satt 2. Vårdugnad Ca. en uke før åpning Dugnadsoppgaver (faste) 1. Hullfadderordning 2. Tømmesøppel 1 g pr uke 3. Holde svillene vedlike (vegetasjon) 1 g pr måned 4. Oljesvillene 1 g pr sesong 5. Luke bunkere (stein/ugress) 1 g pr uke 6. Vaske maskiner 1 g pr uke

7 Spillefeltet 2016 Fra 2016 går vi over fra teesteder med farger til teesteder benevnt med tall. Samtidig øker vi antall teesteder fra 4 til 7. De nye teestedene vil være en kombinasjon av de gamle utslagsstedene, bortsett fra ny sløyfe på 3200 m. Dette gir følgende ny bane: Gammelt Tee-Sted Lengde Nytt Tee-Sted Hvit Gul Blå NY (mix mellom blå/rød) Ca5.000 m 50 Rød NY Ca m 42 NY Ca m 32

8 Spillefeltet forts. Grunnen til at dette gjøres er at golfspillere generelt spiller banen lenger enn de bør. Dette er hovedgrunnen til at verdens største golforganisasjon, USGA, har anbefalt en banelengde ut fra en golfers slaglengde med driver for å gi golferne en tilnærmet lik opplevelse som de profesjonelle (køllevalg, antall slag til green etc). USGA har derfor laget en tabell basert på følgende driverlengder: Driving lengde Anbefalt spillelengde på 18 hulls bane (fra til i meter)

9 Spillefeltet, FORTS 70% syntes golf ble mer morsomt 90% sa de spilte raskere 91 % ville anbefale dette til venner og bekjente og ville bruke det igjen 52% sa de ville spille mere golf som følge av TF-prosjektet.

10 Juniorene Status 2015: Faglig gruppe med leder med golferfaring Økning i antall juniorer fra 65 til 88 siste år Svært aktive på turneringer i området Flere spillere øverste juniornivå i Norge Økt antall treninger og stort fokus på fellesskap Organiserte 2015 sommerskole på egenhånd Gjennomførte egen turnering som ga et godt overskudd til juniorene

11 Juniorene Endring 2016: Ny plan for juniorene vil bli gjort av det nye klubbstyret i samarbeide med juniorkomiteen. Klubbens styre ønsker å fortsette støtten til juniorene på lik linje med 2015

12 Økt aktivitet Klubben har satt opp forslag om en sum på til økning av aktivitet på treningsfeltet. Fordeling av disse midlene skal fastsettes av det nye styret

13 TRENINGSMULIGHETER 2016 Nøtterøy vil fra og med 2016 få et fullverdig NXT Level treningsanlegg

14 TRENINGSMULIGHETER, forts

15 TRENINGSGRUPPER 2016 Klubben hadde et bra aktivitetsnivå på gruppetreninger i 2014, mens det i 2015 var tilsvarende lite aktivitet. Vi ønsker å øke aktiviteten i 2016 og jobber med å tilby følgende treningsgrupper til våre medlemmer:

16 TRENINGSGRUPPER 2016 NXT LEVEL treninger Seniortreninger (over 50 år) Dametreninger Mid-Am treninger (30-49 år) Juniortreninger VTG-treninger (oppfølging etter kurs) Grupper basert på hcp-nivå Vennegrupper (lag din egen gruppe) Tips på drivingrange Vi beregner en avgift på kr 100 pr trening

17 Samarbeide med andre baner Green feesamarbeidet med de andre klubbene i regionen fortsetter, dog med noen justeringer

18

19 Nøtterøy Golfklubb Årsmøte NGK 2016

20 Dagsorden # 1 1. Åpning av møtet ved styrets leder. 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkallelse, saksliste og dagsorden 4.Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 5.Godkjennelse av klubbens årsmelding og revidert årsregnskap for Valg av revisor og fastsettelse av dennes honorar

21 Dagsorden # 2 6. behandle innkomne forslag 7. Fastsette kontinenter og vedta klubbens budsjett 8. Vedta klubbens organisasjon 9. Valg av: a) Leder og nestleder b) Styremedlemmer c) Representanter til NGBs styre d) Medlemmer til kontrollkomiteen e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett f) Valgkomite

22 Styrets beretning Styret har i 2015 bestått av: Christian Schütt, styrets leder Roy Gausaker, nestleder Karl Petter Aarskog, styremedlem Tor Bechmann, styremedlem Anne Lislegard, styremedlem Vidar Rasmussen, styremedlem Sissel Firing, styremedlem Lars Øygard, varamedlem Erik Henriksen, styremedlem

23 Styrets beretning Sesongen 2015 har vært en økonomisk suksess. Vi har fått satt juniorene på kartet og er svært fornøyd med det. VTG kursene har vært godt gjennomført, men vi klarer ikke å beholde så mange som vi ønsker påfølgende år. Dessverre fikk ikke styret, i samarbeid med pro, på plass et godt trenings-opplegg for den vanlige spiller i klubben. Trening og miljø henger sammen i en idrettsklubb og dette må være hovedfokus for det kommende året.

24 Medlemsutvikling JUNIOR STUDENT VOKSNE TOTALT År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015

25 Målsetninger Styret, i samarbeide med administrasjonen, vil i 2016 fortsette jobben med å få på plass aktiviteter basert på virksomhetsplanen. Styret er ikke fornøyd med 2015 og det arbeidet som ble gjort for å få på plass et godt treningsmiljø. Vi har for 2016 lagt frem en omfattende plan for trening i klubbens regi. Målsetningen med denne planen er ikke endret i forhold til 2015, men det blir ennå viktigere at dette blir gjort for å nå målsetningen om:

26 Målsetninger Flere medlemmer i NGK Mer aktive og bedre golfere i NGK gjennom bedret totaltilbud Gjøre det lettere å komme i gang med golf Fokus på medlemmene Fokus på å rekruttere nye medlemmer

27 Virkemidler For å nå målsetningene vil følgende virkemidler bli tatt i bruk: Ytterligere styrke pro-virksomheten i klubben (Ikke avklart ennå) Individuell oppfølging av tidligere VTG deltagere fra daglig leder Prøvemedlemskap for nye medlemmer og tidligere VTG. Ny kategori for andre års VTG'ere Fulgt opp alle VTG deltagere fra tidligere år for å sikre videre medlemskap i klubben Fortsette med rimelige VTG kurs. Øke prisen noe men også øke treningstilbudet ut over kurset

28 Virkemidler, forts 100% satse på NXT level konseptet som er anbefalt av NGF. Gruppetrening basert på NXT level for alle grupper Øke treningstilbudet til medlemmer Fortsette fokus på klubbturneringer som damedag, herredag. Forsterke fokuset på flere og andre turneringsformer

29 HANDICAPFORDELING År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Hcp(37-54) Hcp Hcp 30 35, Hcp 20 29, Hcp 10 19, Hcp 0 9, Hcp < % Hcp % 24 % 16 % 20 % 19 %

30 Klubbens komiteer Valgkomite 2015: Knut Erik Petterson, leder Finn Grinvoll, medlem Gerd Solerød, medlem. Tor Eivind Henriksen, varamedlem Kontrollkomite 2015: Svend Erik Fjeld Jacobsen, leder Henning Traalum, medlem Ole Jacob Kobbe, varamedlem Petter Vistnes, varamedlem Følgende komiteer har vært oppnevnt av styret: Turneringskomite: Leder Kjersti Førendal VTG-komite Leder Arild Steinnes Handicapkomite: Leder Gerd Solerød Sportskomite: Ingen leder Juniorkomite: Leder Tom Arne Tollefsen Damekomite: Leder Astrid Svanqvist Wold Herrekomite: Leder Magnar Langemyr Seniorkomite: Leder Yngvar Rydland Disiplinærkomite: Leder Gerd Solerød Banekomite: Leder Karl Petter Aarskog IT/web-komite Leder Morten Kjellesvig

31 Driftsinntekter og kostnader 2015 Driftsinntekter og kostnader Budsjett Medlemskontingent Annen driftsinntekt Sum Driftsinntekter Premiekjøp og andre turneringskostnader Leie av bane Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekt Rentekostnader Sum Driftsinntekter Årsresultat

32 Balanse etter disponering 2015 Fordringer Fordringer på medlemmer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter etc Sum omløpsmidler Sum eiendeler

33 Økonomi Økonomi Fortsatt drift Årsregnskapet for 2015 er fremlagt under forutsetninger om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet..

34 Komiterapporter: Turneringskomiteen: Turneringskomiteen har i 2015 bestått av 2 medlemmer: Kjersti Førendalog Trine Noreng. Komiteen har ikke fått den nødvendige hjelpen til å gjennomføre turneringer og for første gang måtte NGK avlyse pink cup. Vi ser også en fallende deltagelse på turneringer. Antallet turneringer som turneringskomiteen har ansvaret for er relativt stabilt fra år til år. I2015 ble det avholdt 9 turneringer i TKs regi. Som det fremgår av tabellen, har det vært et synkende antall deltagere de siste årene. Komiteen håper at med et økt antall medlemmer i komiteen, kan turneringstilbudet til medlemmene i 2016 både økes og forbedres. Deltagelse i turneringer Voksne

35 Komiterapporter: Damekomiteen: Komitéen har bestått av: Astrid Svanqvist Wold, Dagfrid Christensen, Torill Cudrio, Sissel Svartnes og Trine Robertstad Damekomiteen har hatt turneringer i mai, juni og juli. Dessverre regnet nesten alle turneringene i august og september bort. Scramble-konkurransene som er spilt som 4-manns scramble, har hatt bra oppslutning. Vi har startet kl for å få med flest mulig. Årlig sommertur er et populært arrangement, og august dro vi til Sandefjord Golfklubb med overnatting på Park Hotell.

36 Komiterapporter: Juniorkomiteen: Årets juniorkomite har bestått av følgende personer: Tom Arne Tollefsen(Leder), Hans Petter Johannessen, og Olav Solum. Junioravdelingen har hatt et år hvor de sportslige resultatene har vært meget bra. På øverste turneringsnivå på Titleist Tour, har vi hatt 4 deltakere. Nøtterøy GK er den dominerende klubben i vår region (Sør- Østlandet) med over 40% av antall deltakere i turneringer. Vår bredde har blitt lagt merke til nasjonalt. Juniorkomiteen har hatt sterk fokus på kostnadskontroll i Inntekter har vært som budsjettert med unntak av at sponsorstøtte til junioravdelingen har vist seg vanskelig å fremskaffe.

37 Komiterapporter: Seniorkomiteen: Styret i Nøtterøy Senior Golf/Seniorkomiteen har i 2015 bestått av: Yngvar Rydland (Leder), Else Marie Fjære Skogsrud, Kari Merete Hotnes, Willy Wahl Vi har hatt et sportslig fokus og ønsker å bidra til at våre spillere kan utvikle seg og bli bedre golfspillere. Fellestreninger for Seniorgolferne hver torsdag kl med pro Johan Tanum. I 2015 har dette vært åpne treninger for alle seniorer uavhengig om de har vært medlemmer av Norsk Senior Golf eller ikke. Vi har hatt meget god deltakelse på våre fellestreninger. Vi har totalt hatt 10 fellestreninger med totalt 126 deltakere, 49 damer og 77 herrer. I tillegg til at fellestreningene har gitt økte golfferdigheter, har de også fungert meget bra sosialt.

38 Komiterapporter: Herrekomiteen: Komiteen har bestått av: Hans Kolsrud, Jens-Kristian Falkeng, Jan Einar Kvarme og Magnar Langemyr Godt samarbeide med Proshophar igjen ført til grei gjennomføring av alle herredagene. I alt har 103 (henholdsvis 68 i klasse A, 32 i klasse B og 3 i klasse C) deltatt en eller flere ganger i løpet av sesongen og det er gjennomført i alt 599 turneringsrunder. Hver måned er det kåret månedens golfer i klasse A, B og C. Månedens golfer i klasse A og B har fått tildelt sin øremerkede parkeringsplass (for den påfølgende måneden).

39 Komiterapporter: VTG-komiteen: Komitéen bestod i 2015 av: Arild Steinnes-leder, Anette Blix Krauss, Ellen Christine Bouwer, Liv Kristin Øygard, Fredrik Hansen. Det har i år vært avholdt 7 VTG-kurs med totalt 62 betalende deltakere. Oppstart var i slutten av april med det første kurset og avsluttet med det siste kurset i begynnelsen av august. Komiteen hadde stor og entusiastisk støtte fra våre proer, Johan og Bjørn Roger, samt pro-shop, administrasjon og styre, så vel som banemannskap for å gjennomføre årets aktivitet.

40 Behandle innkomne forslag Forslag fra valgkomiteen: Valgkomiteen foreslår følgende med virkning fra 2017: Klubbens lov 15, pkt10 b) valg av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer endres til 3 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Begrunnelse: Dette vil muliggjøre enklere og mer dynamiske styresammensetninger for fremtiden.

41 Fastsettelse av kontingent Kontingent for 2016 foreslås til kr 8 300,-

42 Valg 2016 NGK STYRET BESTÅR PER I DAG AV FØLGENDE PERSONER Navn Rolle Tjenestetid Christian Schutt Leder På valg (leder i NGB) Roy Gausaker Nestleder Ikke på valg, 1 år igjen Karl Petter Aarskog Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen Tor Bechmann Styremedlem På valg, ønsker ikke gjenvalg Vidar Rasmussen Styremedlem På valg, ønsker ikke gjenvalg Anne Lislegard Styremedlem På valg Sissel Firing Styremedlem På valg Erik Henriksen Varamedlem På valg, ønsker ikke gjenvalg Lars Øygard Varamedlem Ikke på valg, 1 år igjen

43 Valg 2016 NGK I samråd med styret i Nøtterøy golfklubb foreslår valgkomiteen at styret, i likhet med tidligere år, består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Norges idrettsforbund setter klare krav til kjønnsfordeling i idrettsklubber hvor fordelingen av kvinner og menn skal gjenspeile kjønnsfordelingen i medlemsmassen. NGK har per 31/12-14 ca. 30% kvinner, noe som tilsier 2 kvinner i styret

44 Valg, forts Valgkomiteen i Nøtterøy golfklubb innstiller følgende personer til valg for a) VALG AV LEDER Navn Rolle Tjenestetid ChristianSchutt leder Velges for 1 år

45 Valg, forts Valgkomiteen i Nøtterøy golfklubb innstiller følgende personer til valg for 2016, forts. 10b) VALG AV STYREMEDLEMMER Navn Rolle Tjenestetid Petter Vistnes Lars Loennechen Anne Lislegard Sissel Firing 10b) VALG AV VARAMEDLEM Styremedlem Velges for 2 år Styremedlem Velges for 2 år Styremedlem Velges for 1 år Styremedlem Velges for 1 år Navn Rolle Tjenestetid Thor Fossnes Varamedlem Velges for 2 år

46 Valg, forts STYRET I NØTTERØY GOLFKLUBB VIL ETTER VALGET I 2016 BESTÅ AV Navn Rolle Tjenestetid Christian Schutt Leder 1 år Roy Gausaker Nestleder 1 år igjen Karl Petter Aarskog Styremedlem 1 år igjen Peter Vistnes Styremedlem 2 år Lars Loennechen Styremedlem 2 år Anne Lislegard Styremedlem 1 år Sissel Firing Styremedlem 1 år Thor Fossnes Varamedlem 2 år Lars Øygard Varamedlem 1 år igjen

47 Valg, forts 10c) VALG AV REPRESENTANTER TIL NGBs STYRE I henhold til NGKs lover skal det fra årsmøtet velges styremedlemmer til Nøtterøy golfbanes styre. Antallet styremedlemmer som velges, skal være så nært halvparten som mulig Navn Rolle Tjenestetid Christian Schutt Leder 1 år Petter Vistnes Styremedlem 2 år

48 Valg, forts 10c) VALG AV REPRESENTANTER TIL NGBs STYRE, forts. Forutsatt at valgkomiteens innstilling til NGBs styre vedtas på selskapets generalforsamling, vil NGBs styre bestå av 5 medlemmer og to observatører fra NGKs styre Navn Rolle Tjenestetid Christian Schutt Leder Valgt av årsmøtet, 1 år igjen Roy Gausaker Nestleder Gjenvalg, 1 år igjen Petter Vistnes Styremedlem Valgt av årsmøtet, 2 år Lars Loennechen Styremedlem 2 år Sissel Firing Styremedlem 1 år Karl Petter Aarskog Observatør Møterett Anne Lislegard Observatør Møterett, 1 år

49 Valg, forts 10d) Note 23. VALG AV KONTROLLKOMITE NØTTERØY GOLFKLUBB Til Nøtterøy Golfklubbs kontrollkomite innstiller valgkomiteen: Navn Rolle Tjenestetid Magnar Langemyr Leder Ny, 2 år Henning Traalum Medlem Gjenvalg, 1 år Ole Jacob Kobbe Varamedlem Gjenvalg, 1 år Guttorm Hovland Varamedlem Ny, 2 år

50 Valg, forts 10e) VALG AV REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER Valgkomiteen innstiller på at styret får fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. Der klubben kan være representert med to deltagere, skal begge kjønn være representert i henhold til Norges Idrettsforbunds lover.

51 Valg, forts 10f) VALG AV VALGKOMITE I NØTTERØY GOLFKLUBB Styret innstiller følgende representanter til valgkomiteen i Nøtterøy Golfklubb Navn Rolle Tjenestetid Finn Grinvoll Leder 2 år Gerd Solerød Medlem 1 år Tor Eivind Henriksen Varamedlem 1 år

52 Nøtterøy Golfbane Spørsmål?

53 Nøtterøy Golfbane Generalforsamling i NGB 2016

54 Dagsorden 1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonerer 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Godkjennelse av godtgjørelse for revisor 7. Styrevalg 8. Valg av valgkomite

55 Driftsinntekter og kostnader 2015 Driftsinntekter og kostnader Budsjett Medlemskontingent Annen driftsinntekt Sum Driftsinntekter Lønnskostnader Andre kostnader Res. før avskrivninger og finans Finanskostnader Avskrivninger/nedskrivninger Årsresultat

56 Likviditet mot Teigarmøte 2015 B Res. Før avskrivninger Finans Nedbetaling leasing Nedbetaling lån SP Inv. nye driftsmidler 600 Inv. klubbhus 170 Inv. bane 155 Netto Likviditet : kr bedre en budsjettert 2016: kr mindre en budsjettert

57 Forslag til vedtak i sak 5 7 med begrunnelse SAK 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Styret foreslår at det ikke utbetales godtgjørelse til styret for arbeid i Dette er i tråd med tidligere års praksis. SAK 6: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret foreslår at revisors godtgjørelse dekkes etter regning. Dette er i tråd med tidligere års praksis.

58 Forslag til vedtak i sak 5 7 med begrunnelse STYRET BESTÅR I DAG AV FØLGENDE PERSONER Navn Rolle Valgt av Tjenestetid Christian Schutt Leder Nøtterøy Golfklubb Utløper nå Roy Gausaker Styremedlem Nøtterøy Golfklubb 1 år igjen Tor Bechmann Styremedlem Nøtterøy Golfklubb Utløper nå, ønsker avløsning Vidar Rasmussen Styremedlem Generalforsamlingen Utløper nå, ønsker avløsning Sissel Firing Styremedlem Generalforsamlingen Utløper nå Karl Petter Aarskog Observatør Generalforsamlingen Utløper nå Anne Lislegard Observatør Generalforsamlingen Utløper nå

59 Forslag til vedtak i sak 7 I samråd med styrene i Nøtterøy golfbane AS og Nøtterøy Golfklubb foreslår valgkomiteen at styret består av 5 styremedlemmer og to observatører, slik at det velges 3 styremedlemmer i år, to av generalforsamlingen og ett av årsmøtet i Nøtterøy Golfklubb. Styret har mottatt følgende innstilling fra valgkomiteen: Navn Velges av Tjenestetid Roy Gausaker Generalforsamlingen 1 år Sissel Firing Generalforsamlingen 1 år Lars Loennechen Generalforsamlingen 2 år Karl Petter Aarskog Observatør 1 år Anne Lislegard Observatør 1 år

60 Forslag til vedtak i sak 7 Valg foretatt av årsmøtet i Nøtterøy golfklubb Navn Velges av Tjenestetid Christian Schütt Årsmøtet i NGK 2 år Petter Vistnes Årsmøtet i NGK 2 år Christian Schütt velges som styrets leder og Roy Gausaker som styrets nestleder. Valgkomiteens innstilling henger sammen med styrenes ønske om at bane-selskapet og klubben så langt det lar seg gjøre praktisk fungerer som ett styre, selv om det formelt er to styrer.

61 Valg, forts. Forutsatt at innstillingen følges av generalforsamlingen og årsmøtet i klubben, vil styrene bestå av følgende personer: Navn Nøtterøy Golfklubb Nøtterøy Golfbane Christian Schutt Styrets leder Styrets leder Roy Gausaker Styrets nestleder Styrets nestleder Petter Vistnes Styremedlem Styremedlem Sissel Firing Styremedlem Styremedlem Lars Loennechen Styremedlem Styremedlem Anne Lislegard Styremedlem Observatør Karl Petter Aarskog Styremedlem Observatør

ÅRSMØTE I NØTTERØY GOLFKLUBB FOR

ÅRSMØTE I NØTTERØY GOLFKLUBB FOR Til medlemmene i Nøtterøy Golfklubb ÅRSMØTE I NØTTERØY GOLFKLUBB FOR 2014 Tirsdag 11. februar 2015 ca klokken 19.00 i klubbhuset på Nøtterøy. Årsmøtet vil etterfølge informasjonsmøte og generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØTTERØY GOLFBANE AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØTTERØY GOLFBANE AS Til aksjonærene i Nøtterøy Golfbane AS Nøtterøy, 3. februar 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØTTERØY GOLFBANE AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 11. februar

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Nøtterøy Golf. Utfordringer

Nøtterøy Golf. Utfordringer Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK 900

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015

Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Velkommen til Informasjonsmøte Hellagården 16. April 2015 Agenda: 1. Rikets tilstand 2015 og budsjett fremover 2. Kommunikasjon og rekruttering 3. Klubbhuset og pro-shop 4. Årets aktiviteter 5. Banestatus

Detaljer

Virksomhetsplan Nøtterøy Golfklubb 2009-2012

Virksomhetsplan Nøtterøy Golfklubb 2009-2012 1 Virksomhetsplan Nøtterøy Golfklubb 2009-2012 2 Innhold 1. Innledning side 3 1.1 Historikk og status side 3 1.2 Organisering av Nøtterøy Golfklubb side 4 1.3 Komiteer i Nøtterøy Golfklubb side 4 2. Visjon,

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb Å Instruks for faste komiteer i Ålesund Golfklubb Valgkomite Generelt Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og minimum 2 medlemmer og 1 varamann. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ansvarsområder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 22. mars 2017 kl Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 22. mars 2017 kl Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 22. mars 2017 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad 1 Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2017 Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Ballerud Golfklubb Styrets beretning 2012 Innledning Ballerud Golfklubb har i 2012 hatt en god sesong. Forhåpningene om tidlig start på sesongen ble tent veldig tidlig, og gjorde ventetiden nesten uutholdelig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Møtenummer: 2/2017 Dato: 03.04.2017 Kl: 17.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede: Emil Blom Onshuus Petter Bye (Nestleder) Nina Bjurhult (Styremedlem) Hege Buschmann

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR. Årsmøtet. Styret. Komiteer. Hver komité skal ha et styremedlem som den rapporterer til.

ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR. Årsmøtet. Styret. Komiteer. Hver komité skal ha et styremedlem som den rapporterer til. ORGANISASJONSPLAN 2016 FOR Årsmøtet Valgkomite Kontrollkomite Styret Administrasjon Daglig leder Komiteer Banedrift Banesjef Bane Nybegynner Damer Handicap Turnering Elite Junior Banevertene Senior Trivsel

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86%

Hvem har besvart? Undersøkelsen ble sendt til ca e-post adresser og vi har mottatt ca 300 besvarelser hvorav 86% Klubbsjekken 2014 Sola Golfklubb Klubbsjekken er en spørreundersøkelse laget av Norsk Golfforbund, som sendes ut til alle norske golfklubber som ønsker å delta. Klubben har dermed ikke hatt mulighet til

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 7. februar 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

INNKALLING TIL SOLA GOLFKLUBBS ÅRSMØTE 2011. Årsmøtet avholdes i klubbhuset, Garcia, den 17. februar 2010 kl 1900

INNKALLING TIL SOLA GOLFKLUBBS ÅRSMØTE 2011. Årsmøtet avholdes i klubbhuset, Garcia, den 17. februar 2010 kl 1900 INNKALLING TIL SOLA GOLFKLUBBS ÅRSMØTE 2011 Årsmøtet avholdes i klubbhuset, Garcia, den 17. februar 2010 kl 1900 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB. Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00. Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: tirsdag 8. mars 2016 kl. 18:00-21:00 Sted: Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, 1275 Oslo Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014

Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Årsmelding Krokhol golfklubb 2014 Innhold ÅRSMELDING 2014 4 Medlemsutvikling 4 Idrettslig aktivitet 5 Markedsarbeide 5 Veien til Golf 5 ÅRSRAPPORTER FRA GRUPPER OG KOMITEER 6 Årsrapport fra turneringskomiteen

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00 Sted: Klubbhytta Dagsorden og saksinnstillinger 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer