Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015"

Transkript

1 Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015 Innkalling til årsmøte 2015 Styrets årsberetning for 2014 Styrets forslag til arbeidsplan for 2015 Styrets forslag til budsjett 2015 Valg iflg vedtektenes 6

2 Innkalling til årsmøte i OFV 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte Torsdag 5. mars 2015 kl i Kommandantboligen Forsvarets Hus, Oscarsborg Festning Båtavgang Sundbrygga kl Vedlagt oversendes: Styrets årsberetning Revidert regnskap Styrets forslag til arbeidsplan 2015 Styrets forslag til budsjett 2015 Valgkomiteens innstilling ÅRSMØTE 1. Åpning v/lederen 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av møteleder 5. Dagsorden a. Valg av referent b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten c. Styrets årsberetning d. Årsregnskap og revisors beretning e. Fastsettelse av kontingent f. Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år g. Valg iflg. vedtektenes 6 h. Innkomne saker Etter årsmøtet blir det enkel servering. Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende saker: 1. Kommandant Stein Erik Kirknes på Oscarsborg Festning orienterer om aktuelle saker. 2. Innspill til til OFVs fremtid hvor går vi? Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning. Drøbak, 8. februar 2015 For styret i OFV Rita Hirsum Lystad leder 2

3 Årsberetning for Oscarsborg Festnings Venner 2014 Styret Leder Nestleder/sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor Dugnadsleder Valgkomite Rita Hirsum Lystad Torild Stumo Arnfinn Folkvord* Kirsten Færgestad Hilde Herberg Espen Ege Christen Setsaas Jon Lundberget Kristoffer Grude Halvor Glenne Mette-Lise Engh *Grunnet Arnfinn Folkvords bortgang vedtok styret å få bistand til medlemsregistrering og regnskapsføring fra Kristoffer Grude og Ole Veila. Styrets virksomhet Styret har hatt 6 styremøter og et strategiseminar. Kommandant Stein Erik Kirknes, museumssjef Per Egil Grimstad/fungerende museumssjef Bjørnar Granheim og festningsforvalter Merete Thorne møter fast. Styrets arbeid har vært konsentrert om foreningens virksomheter og arrangementer. Styrets leder har hatt løpende kontakt med kommandant, museumssjef og festningsforvalter. Oppfølging av strategiplan Styrets strategiseminar Styret har gjennomført strategiseminar og drøftet strategiplan for Denne planlegges revidert i Strategiplanen er basert på OFVs vedtekter og vil være grunnlag for styrets årlige arbeidsplan som presenteres årsmøtet. 3

4 Foreningens virksomhet Festningsballet Festningsballet ble gjennomført med ca. 90 deltakere. Det var en vellykket aften med taler, god middag, polonaise og dans. Varaordfører i Hurum kommune, Gunn-Torill Homme Mathisen (t.v.) og Rita Hirsum Lystad, styreleder i Oscarsborg festnings venner (Amta.no). Medlemsaktiviteter Oppgaver for Oscarsborg befestninger Mai-september 14 Opparbeidelse av uteområdene på Kringerudåsen Mitraljøseanlegg Det er gjennomført et stort dugnadsarbeid i forbindelse med rydding av uteområdene. Henvisningskilt ved Nasjonale Festningsverk nede ved veien er etterspurt. 4

5 Avstandsmerke 14 på Storskjær. Avstandsmerke 14 på Storskjær er istandsatt. Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk har godkjent arbeidet med istandsettelse. Vi vil fortsette samarbeidet med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk for å sikre et videre vedlikehold. 5

6 Medlemstreff inklusive jubileumsfeiring Jubileumstur/Medlemstur til Fredriksten Festning Fredriksten Festning Jubileumstur/medlemstur til Fredriksten Festning ble gjennomført med kun få påmeldte. Vi valgte likevel å gjennomføre turen. Det ble en hyggelig tur med møte med Kommandant og Venneforeningen på Fredriksten Festning, guiding og en hyggelig middag på Curtisen restaurant. 6

7 Jubileumsarrangement 30 år Tore Glenne ga et flott foredrag og tilbakeblikk på OFVs 30 år 7

8 Ordfører Thore Vestby hilste til OFV Kommandanten sørget for og militær orden og oppdrag til deltakerne Jubileumsmarkeringen ble gjennomført med salutt, foredrag, guidet tur med oppdrag, besøk i Torpedobatteriet og middag med dans i Kommandantboligen Forsvarets Hus. Det var en vellykket feiring. 8

9 Samarbeid med Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) Masteroppgave - Kommandanthagen Hvorfor: (bakgrunn for oppgaven) Kommandanthagen ble anlagt i som et anlegg for Kommandanten og hans familie og formelle og uformelle aktiviteter. I dag benyttes Kommandanthagen av besøkende og turister som et rekreasjonsområde, samt at Kommandanten har enkelte arrangementer i hagen. Kommandanthagen har imidlertid et behov for utvikling og vedlikehold dokumentert gjennom en plan for området. Det er behov for å dokumentere Kommandanthagens historie og utvikling fram til i dag. Dette skal danne grunnlag for videre utvikling av området rundt Kommandantboligen og området ned mot sjøen samt en plan for vedlikehold av anlegget. Oscarsborg festning vil vurdere mulighetene for å realisere og etablere Kommandanthagen i forhold til de forslag og planer som studentene produserer. Hva: (hva ønsker forslagsstiller å få belyst - utredet) OFV ønsker å få belyst / utredet følgende: - Opprinnelig plan og dokumentasjon for Kommandanthagen. - Kartlegge historisk utvikling med vekt på hvilke aktiviteter som har vært i Kommandanthagen. - Plan for tilbakeføring av Kommandanthagen slik den opprinnelig var med fokus på utvikling og vedlikehold hva bør bevares hva kan utvikles hvordan legge til rette for et vedlikehold. - Utvikle Kommandanthagen og knytte denne til område ned mot sjøen ved stier/gangveier. Området ved sjøen er tenkt som et åpent publikumsareal åpent for alle for å øke aktiviteten nede ved sjøen/kanalen. - Utarbeide en plan for videre utvikling og definere dette området i forhold til historien. - Utarbeide en plan for vedlikehold. Studenten vil få gratis transport til/fra Oscarsborg Festning, tilgang på arbeidsplass i Kommandantboligen/Forsvarets hus og dekket kostnader til trykking av oppgave og planer. Dersom det er vesentlig for oppgavens kvalitative innhold å gjennomføre en studietur til et lignende anlegg vil dette kunne vurderes. Oppgaven ligger tilgjengelig som master-oppgave for NMBUs studenter, men ingen har foreløpig ønsket å gjennomføre denne masteroppgaven. 9

10 Isbjørn prosjekt 2 Isbjørn 1 prosjektet, var eid av kommandanten og Hjemmefrontmuseet. OFV var deltakende i prosjektet med Helge Simonsen som representant som utøvende prosjektleder. Prosjektet ble avsluttet. Helge Simonsen tok så et nytt initiativ. Forsvarsdepartementet (FD) bevilget kr til prosjektet under forutsetning av tilsvarende organisasjon som prosjekt 1. På bakgrunn av Forsvarsdepartementets forutsetning vedtok styret å bidra i styringsgruppen. Eventuell praktisk bistand kunne avtales. Utdrag fra prosjektrapporten - ISBJØRN II: «Bakgrunn På bakgrunn av spørsmål fra Stortinget bevilget Forsvarsdepartementet (FD) tidligere dette år et beløp på inntil kr til søk etter gravene for de 6 henrettede i den såkalte ISBJØRN-saken. Forutsetningen var at prosjektet skulle ledes av Norges Hjemmefrontmuseum og Kommandanten ved Oscarsborg festning som prosjekteier/ansvarlig. ISBJØRN II skulle organiseres som ISBJØRN I prosjektet. Det ble derfor nedsatt en styringsgruppe bestående av prosjekteier/ansvarlig og leder for Oscarsborg Festnings Venner (OFV). Styringsgruppen har kommunisert med prosjektleder nedsatt av FD. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet skulle således foreståes av en ekstern sivil prosjektleder. Det har vært en forutsetning at prosjektet skulle avsluttes ved årets utløp. Prosjektet har utarbeidet nødvendige planer som styringsverktøy. Konklusjon Norges Hjemmefrontmuseum skal være deponi avdeling for funn og annet arkivalia som prosjektet har generert. Varig materiell anskaffet i prosjektet tilbakeføres til Forsvaret. Pårørende er informert om prosjektets utfall i eget skriv. Det ble arrangert en stilfull avslutningsmiddag for prosjektet på Oscarsborg festning med utdeling av diplom. Et betydelig frivillig arbeid er nedlagt under hele prosjektperioden. Tross for alle anstrengelser har dessverre graven ikke blitt lokalisert. I tråd med FDs føringer og oppdrag avsluttes det offentliges engasjement i saken, og ISBJØRN II prosjektet termineres. Styringsgruppen takker for god støtte fra FD, FAKT/stab, og for samarbeidet med prosjektgruppen.» 10

11 Hjemmeside oscarsborgvenn.no Hjemmesiden har vært i aktiv bruk. Grasrotandelen Som medlem av Grasrotandelen mottok vi i 2014 kr ,- i bidrag fra Norsk Tipping. Vi oppfordrer alle medlemmene til å benytte denne mulighet til å støtte OFV ved tipping og lottospill, og ber om at man sprer informasjon til venner og kjente. Det ligger informasjon om Grasrotandelen på hjemmesiden. Praktiske oppgaver / deltakelse / representasjon Fredning av Oscarsborg Festning Tale ved riksantikvar Jørn Holme og guide Torstein Aamodt. Fredningsmarkeringen var del av grunnlovsjubileet Til stede var blant andre første visepresident i Stortinget Marit Nybakk, klima- og miljøminister Tine Sundtoft samt riksantikvar Jørn Holme som overleverte fredningsdiplomet til administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen. 11

12 Mosesstafetten OFV stilte med stand, solgte bøker og vervet nye medlemmer. Medlemmer stilte seg til Kommandantens disposisjon Birger Eriksens grav, Æreskirkegården Vår Frelsers Gravlund Norske Reserveoffiserers Forbund nedla krans på vegne av OFV. Det ble gjennomført markering med kransenedleggelse ved Oberst Birger Eriksens statue i Badeparken i Drøbak. Oberstens oldebarn, Morten Eriksen deltok Nasjonal veterandag/veterantreff Espen Ege og Kristoffer Grude representerte OFV. 12

13 Minnemarkering ved Retterstedet, Håøya Torild Stumo representerte OFV Festningsmarsjen OFV stilte med stand, solgte bøker og vervet nye medlemmer. Medlemmer stilte seg til Kommandantens disposisjon. Stand på Heer og Sundbrygga. Juni 14 Kommandantens Sommerfest Deler av OFVs styre deltok Gardens dag OFV stilte med stand, solgte bøker og vervet nye medlemmer Oscarsborg Operaen premiere Leder Rita Hirsum Lystad deltok på vegne av OFV Fellesarrangement Forsvarsbygg og FAKT Nissefest og julegrøt Styremedlem Hilde Herberg representerte OFV. Medlemstall Status ved utgangen av 2014 var medlemstallet: Familiemedlemskap 445* Livsvarig medlemskap 31 Bedriftsmedlemmer 14 Æresmedlemmer 14 Sum 504 *Det er registrert i medlemsregisteret et høyere antall medlemmer enn innbetalt kontingent. Det er satt i gang et arbeid med gjennomgang av medlemsregisteret i forbindelse med bytting av medlemssystem. 13

14 Resultatregnskap 14

15 15

16 Styrets forslag til arbeidsplan 2015 Oppfølging/revisjon av strategiplan Oppfølging av samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) om masteroppgave Kommandanthagen Fortsette arbeidet med kartlegging og istandsettelse av avstandsmerk(er) i samarbeid med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk Avtale med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk om vedlikehold av avstandsmerker Salg av Verneplan, Oscarsborg forteller historie og Blücher bestilling på web Gjennomføre minst 2 medlemstreff og ball Utføre praktiske oppgaver i forbindelse med arrangementer Utføre oppgaver for Oscarsborg befestninger Etter avtale vedlikehold av uteområder i samarbeid med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, herunder hogst på Heer skanse, Kringerud Mitraljøsestasjon, Seiersten skanse, Veisvingbatteriet, Kopås og Husvik etter behov Det er opp til nytt styre hvilke saker som skal prioriteres. Styrets forslag til budsjett 2015 Regnskap Budsjett INNTEKTER Medlemskontingent Boksalg Ball års jubileum Annonser/Grasrotandel Diverse inntekter/momsrefusjon SUM INNTEKTER KOSTNADER Medlemsmøter, Årsmøte Styremøter Ball Hjemmeside Medlemsservice Kontorutgifter/porto Trykksaker/Brosjyrer/Vervematr. 0 Diverse utgifter/blomster/ Prosjekter

17 Naustet 0 Innkjøp bøker/frakt & Porto års jubileum Datautgifter Omkostninger 265 SUM KOSTNADER RESULTAT Renter Årsresultat Fastsettelse av kontingent Kontingenten foreslås uendret. Oppsummering 2014 har vært preget av istandsettelse av avstandsmerke på Storskjær, opparbeidelse av uteområdene på Kringerud Mitraljøseanlegg, oppfølging av styrets strategiplan, planlegging av jubileums-/medlemstreff, planlegging og feiring av 30 års jubileet og deltakelse på ulike aktiviteter. Takk til alle aktive medlemmer og til alle som ikke alltid kan delta, men som gjennom sitt medlemskap støtter foreningen og dens formål. Vi takker også for et utmerket samarbeid med kommandant Stein Erik Kirknes, Oscarsborg Festningsmuseum ved Per Egil Grimstad og Bjørnar Granheim og guidene, festningsforvalter Merete Thorne, festningsdistriktssjef Thorbjørn Holth og øvrige medarbeidere og kontakter på Festningen. Drøbak, 8. februar 2015 For styret Rita Hirsum Lystad Styreleder (s) 17

18 Valg Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner Navn Funksjon Valgperiode Kommentar Kristoffer Grude Leder Rita Hirsum Lystad Styremedlem Gjenvalg Hilde Herberg Styremedlem Gjenvalg Torild Stumo Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen Kirsten Færgestad Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen Espen Ege Styremedlem Ikke på valg, 1 år igjen Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges av årsmøtet for 2 år. Revisor: Christen Setsaas Drøbak, Halvor Glenne (s) Mette Lise Engh (s) Styrets forslag til valgkomite Årsmøtet valgte i 2014 følgende valgkomiteen perioden : Kristoffer Grude* Mette Lise Engh Halvor Glenne *Kristoffer Grude har trådt ut av valgkomiteen. Styret foreslår derfor Torunn Mostrøm som medlem av valgkomiteen for Drøbak, 8. februar 2014 For styret Rita Hirsum Lystad (s) styreleder 18

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Tid: Tirsdag 27. november 2012 kl. 18.30 Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer