24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet:"

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2004 Årgang 9 Securitasgjest: Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6 Portrettet: Arne Fanuelsen s. 10

2 Leder God sommer! Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 3/2004. Utsendelse nov Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Nå er sommeren her. Varme, lange, lyse kvelder med gode venner, grillmat, jordbær og alt som hører årstiden til. Vi fortjener virkelig å kose oss nå. For oss i Securitas er dette også en av de mest hektiske periodene i året. Alt skal sikres før ferien setter inn, både på bedrifter og i boliger. Ferievikarer skal skaffes og læres opp, og vi skal som alle andre også ha ferie selv. Når vi forlater våre hjem, har det blitt helt naturlig å sette på alarmen. Ikke så rart kanskje, når det å sikre en bolig i dag koster mindre enn å anskaffe og bruke en mobiltelefon. Da er det få grunner til å la være. Å komme tilbake fra ferie til et hjem som har hatt innbrudd, er en opplevelse som vi ikke unner noen. Dessverre har dette første halvåret også blitt rammet av tragedie. Vi tenker da på ranet i Stavanger, som endte med drap på en politimann i tjeneste. At slikt kan skje i rike og idylliske Norge er nesten ufattelig, og gjør at man føler både avmakt og sinne. Verst er det selvsagt for offerets familie, venner og kolleger. Samtidig starter en slik hendelse enda en gang våre prosesser med å gå igjennom egne rutiner, prosedyrer og opplæring av våre ansatte. Det eneste vi er sikre på, er at alt kan forbedres. Som bransje er vi stolte over å ha fått i gang Vekterskolen. Det betyr at hver enkelt bedrift har gitt slipp på grunnutdannelsen av vektere, og opprettet en felles utdanningsplattform. Vi opplever at det også er kø for å få avlagt fagprøve som vekter, og rett rundt hjørnet kommer de nye forskriftene til lov om vaktvirksomhet. I sum betyr dette mye for bransjens utvikling og omdømme. Årets tariffoppgjør for vektere fikk også en profil som styrker denne utviklingen. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god og trygg sommer, og kan forsikre alle om at Securitas er forberedt også på denne årstidens utfordringer. Forsidebildet: Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Roar Lund adm. direktør 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Vekterne fyller det sosiale tomrommet Tidligere sørget billettkontrolløren for ro og orden på trikk og T-bane, mens vaktmesteren passet på nabolaget. Justisminister Odd Einar Dørum påpeker at vekteren etter hvert har overtatt et sosialt tomrom som har oppstått når disse yrkene ikke lenger eksisterer. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 3

4 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Vekterne får stadig nye oppgaver etter hvert som samfunnet velger ikke å opprettholde tjenesten og dermed yrket. Når du kommer inn i større offentlige og private bygg, ser du i dag sjelden at resepsjonen er betjent av egne ansatte resepsjonister. I mange tilfeller er disse erstattet med vektere. Du ser dem også i sikkerhetssjekken på flyplassene og på T-banen og jernbanestasjonen. Dette skjer som en følge av rasjonalisering og tanken om stordriftsfordeler. Jeg vil si at vekterbransjen har overtatt deler av den sosiale kontrollen i samfunnet og blitt et moderne serviceyrke med stadig nye oppgaver, sier justisminister Odd Einar Dørum. Foreldre som går natteravn og passer på at ungdommen kommer trygt hjem og ikke bedriver hærverk, er borgere som tar sosialt ansvar. Det er en oppgave vektere også har i mange situasjoner, mener Dørum. Gjennom en slik karakteristikk lager Dørum et klart skille mellom vekterne og Politiet, et skille han mener begge parter er bevisst på, og stort sett ikke har noe problem med å overholde. Vekterne bidrar til å sikre hus, hjem og deler av det offentlige rom etter råd fra Politiet. Alle vet at vekterne ikke har annen myndighet enn vanlige norske borgere som også har mulighet til å foreta såkalt borgerarrest. Det vil si å holde igjen personer som har utført en ulovlig handling til politiet kommer. Det er kun Politiet som har tvangsmyndighet, understreker statsråden. Likevel nevnes vekterbransjen når nye oppgaver diskuteres. Som blant annet hvorvidt eksterne skal overta fangetransport. Allerede i dag har Politiet enkelte sivile stillinger innenfor egen organisasjon. Skal du ha pass og møter opp på politihuset, er det slett ikke sikkert at det er en polititjenestemann du møter. Ei heller i passkontrollen. Arrestforvaltere har heller ikke politifaglig bakgrunn. Vi vil nå også gjøre et forsøk på å sette ut fangetransport til sivile. Da selvsagt under ledelse av Politiet og gjennomført av Politidirektoratet. I løpet av året vil vi høste erfaringer. Selv om vekterbransjen ikke kan skilte med politifaglig bakgrunn, innehar vekterne kompetanse om og bevisstheten rundt hvordan man skal agere i ulike situasjoner. Men Dørum mener likevel det er viktig å understreke skillet mellom vekterbransjen og Politiet på en tydelig måte, og lage rammer for vekterbransjen. Justisdepartementet arbeider derfor med nye forskrifter som et supplement til Loven om vaktselskap. De nye forskriftene legges frem 1. juli, og vil sammen med loven blant annet bidra til å styrke den offentlige kontrollen og rettssystemet. Det er vekterbransjen selv som har tatt initiativ til økt kompetanse blant egne ansatte. I tillegg til godkjent utdanning for vektere innen seks måneder, ønsker bransjen at nye vektere skal gjennomføre et introduksjonskurs som gjør dem enda bedre i stand til å utføre sin tjeneste i henhold til alle regler og på en akseptabel måte, forklarer Dørum. Ifølge justisministeren har departementet en god dialog med bransjen, og verdsetter at den er sitt Foreldre som går natteravn er en slags lokale vektere Utvikler man en dresskode som er mer avslappet og mindre uniform, vil vekterne fremstå som mer tilnærmelige ansvar bevisst og ønsker å spille en seriøs rolle. Mitt inntrykk er at bransjen selv er meget klar over at de har en utsatt rolle. Det har i utkanten av bransjen oppstått uheldige episoder. Blant andre har Kirkens Bymisjon påpekt at enkelte vektere har forgrepet seg mot de svakeste i samfunnet. Slik skal det ikke være. På spørsmålet om det kan være uniformeringen som skaper den litt «militante» holdningen hos enkelte vektere, svarer Dørum: Det har vært en tendens til å kopiere politiuniformen. Det gjelder ikke bare vekterne, men også andre etater. Se for eksempel trafikketaten i Oslo. Du må temmelig nærme før du ser at det er en trafikkbetjent som skriver ut gebyr og ikke en politi som sjekker bilen 4 24 timer et magasin fra Securitas Norge

5 din. I det store og hele oppfatter nok likevel folk forskjellen. Når det er sagt, er det viktig dette med uniformen og hva den signaliserer. Det er klart at det å gå med militærstøvler gjør noe med folk. Utvikler man en dresskode som er mer avslappet og mindre uniform, vil vekterne fremstå som mer tilnærmelige, tror justisministeren. Han legger til at emblemet er viktig i så henseende at firmamerket kommer tydelig frem uansett hvilken uniform vekterne bærer. Mitt inntrykk er at vekterbransjen selv er meget klar over at de har en utsatt rolle Som justisminister har Odd Einar Dørum vært vitne til et tøffere klima på mange måter. 11. september gjorde kampen for å sikre mennesker og verdier mot terror viktig. Og det tragiske ranet i Stavanger vitner om at ingen lenger kan lukke øynene for den organiserte kriminaliteten. Selv om vi heldigvis har vært forskånet for terrorhandlinger på egen jord, kan vi ikke late som om det ikke kommer til å skje. Et strengere internasjonalt regelverk for å i større grad sikre havner og flyplasser, må også vi tilpasse oss. Og når strengere tiltak skal gjennomføres, vil vekterbransjen se nye muligheter og dermed en økt arbeidsmengde, sier statsråden. Når det gjelder det kriminalpolitiske bildet, fremhever Dørum fremveksten av den organiserte kriminaliteten. Vi har ikke vært vant til dette i Norge, men nå er den her. Både i stor og liten målestokk. Vi har rustet opp Politiet de siste årene for å gjøre etaten i stand til å møte den, men for vanlige folk er dette nytt og skremmende, sier Dørum. Han mener vekterbransjen kan spille en rolle her, og nevner organisert butikktyveri som eksempel. Det er kommet frem historier om hvordan organiserte bander forsyner seg av varer i butikkene for videresalg. Vektere er viktige både som forebyggere og som menneskekjennere. Dørum virker provosert når han snakker om den organiserte kriminaliteten, og tar «mannen i gatas» parti. Når mennesker mener de har en rett til å ta seg til rette, slik det skjer i organisert kriminalitet, krenker de faktisk menneskerettighetene. Jeg blir derfor veldig glad når vi opplever at den gjengse nordmann kjemper imot blant annet gjennom samarbeid med Politiet. Det at folk ga mange tips til Politiet etter Stavangerranet vitnet om dette. Og slik håper jeg det fortsatt vil være et samarbeid mellom Politi og folk. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 Securitas på T-banen hos Oslo Sporveier Tidligere i år valgte Oslo Sporveier Securitas som sitt vekterselskap. Sporveien begrunner valget med et ønske om en kundevennlig og serviceorientert profil blant vekterne. Securitas tok i bruk sin nye og «mykere» uniform tidligere enn beregnet for å understreke disse verdiene timer et magasin fra Securitas Norge

7 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Hvert døgn reiser mennesker med T-banen. T-banes reisende er vanlig mennesker som benytter Oslo Sporveiers tjeneste for å komme til og fra arbeid, skole eller andre aktiviteter. Det er kun et fåtall som til tider kan oppfattes som truende eller vanskelige. Oslo Sporveier har benyttet seg av vektere siden 1994, og hatt avtale med flere ulike vekterselskap. I år inngikk de en langsiktig kontrakt med Securitas om denne tjenesten. For Sporveien var det viktig å velge et vekterselskap som kunne identifisere seg med deres egne verdier: synlighet, tilstedeværelse, tilgjengelighet og god kunderelasjon, samt bidra til å skape trygghet på T-banen. Med respekt For oss er bruk av vektere å anse som en service til de reisende når de har spørsmål eller trenger hjelp for å komme seg til og fra. Vekterne skal oppfattes som et pluss for de reisende og en trygghetsfaktor for dem som reiser med T-banen. De skal derfor ha fokus på kundevennlighet, og ikke opptre som personer som skal rydde opp i bråk, sier trygghetsleder Ove Svenningsen i Oslo T-banedrift. Driftsleder Frank Thorsteinsen Det forhindrer imidlertid ikke vekterne fra å gripe inn i situasjoner som er uønsket. Men det skal gjøres i rolige former og med respekt overfor de det gjelder legger Svenningsen til. Han viser til at vekterne fra Securitas har et godt håndlag med de svake i samfunnet, og håndterer disse på en vennlig og effektiv måte. I stedet for å kaste dem ut fra stasjonen, klarer Securitas folk å snakke rolig med dem, skape kontakt og eventuelt i samarbeid få vedkommende til å forlate stasjonen. På den måten beholdes roen, og de reisende opplever ikke ubehag. For dem det gjelder føles en slik behandling heller ikke nedverdigende, mener Svenningsen. Nye uniformer For å understreke det «myke», har Securitas tatt i bruk sine nye uniformer på T-banen i Oslo før den er introdusert for andre i systemet. Det var viktig for Sporveien at uniformen skilte seg fra den vanlige typiske vekteruniformen. Det er viktig at uniformen signaliserer service og trygghet. For å få de rette personene ansatt, hadde Securitas og Sporveien en tett dialog gjennom hele prosessen. Det var blant annet et uttrykt ønske om flere kvinnelige vektere og gjerne vektere i litt høyere alder for å understreke det myke i tjenesten. Det var også viktig for Sporveien å ha vektere som kan behandle mennesker på en god måte. De reisende er positive til å ha vektere på stasjonene og på vognene, det gir en økt opplevelse av trygghet på T-banen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsene som vi utfører jevnlig. De opplever det som en trygghet og ikke som skremmende, sier Svenningsen, og fortsetter: Det samme gjelder de ansatte. Det å se trygghetspersonell og vite at noen kan bistå ved uønskede hendelser er betryggende. Vekterne har også vært til god hjelp under kritiske situasjoner som blant annet da det oppsto røykutvikling på en vogn. Da rykket de mann- og kvinnesterke ut. Trygghetsleder Ove Svenningsen et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 Hva forventer du av vekterne som betjener T-banen? At de følger med slik at de kan gripe inn om det oppstår problemer. Det at de er på plass her gir meg en følelse av trygghet spesielt om kvelden. Eran Aamodt Vindu mot markedet Driftsleder Frank Thorsteinsen i Securitas er mannen som har hatt dialogen med Oslo Sporveier gjennom hele prosessen, og som følger opp i etterkant. Det betyr blant annet at han er tilgjengelig hele døgnet dersom «hans folk» skulle ha behov for bistand. Han følger dem også opp kontinuerlig, og påser at både opptreden og uniform er etter hensikten. Det er veldig viktig for oss å sikre at vekterne opptrer i tråd med Sporveiens verdier. Vi har valgt ut mennesker til denne jobben som vi mener er skikket for oppgaven, men det er betryggende både for ansatte og Sporveien at vi følger opp. Vi er også klar over at dette oppdraget gir oss en unik mulighet for å vise oss frem for en stor del av Oslos befolkning. Det er et viktig utstillingsvindu for det vi står for, sier Thorsteinsen. Ifølge Thorsteinsen har Sporveien verdier som matcher utmerket med Securitas egne, og dermed ligger naturlig for vekterne å etterleve. Det å vise varme, romslighet og respekt, er våre vektere oppdratt til. Og det er utrolig viktig for trivselen til de reisende og de ansatte i Sporveien. Bare det å hilse på vognfører når T-banen kommer inn på stasjonen, bidrar til en hyggeligere stemning og øker trivselen, mener driftslederen. På spørsmål om han noen gang frykter for de ansattes sikkerhet, svarer Thorsteinsen: Det kan oppstå ubehagelige situasjoner på T-banen som andre steder. Men ofte handler det mye om hvordan man selv agerer på situasjonen og håndterer menneskene man møter. Vi har tro på at vi kommer lengst med dialog og respekt. Det skal vi bevise overfor Sporveien og deres kunder. Man kan ikke forvente at de vet alt og kan svare på alt vi reisende spør om. Men det er fint om de kan være behjelpelige. Det viktigste er likevel at de holder ro og orden. Birgitt Holen Det at de går i uniform og er synlige, tror jeg har en forebyggende effekt. Bare det at de er her og viser seg, vil forhindre at noe skjer med oss reisende. Jeg forventer iallfall at de skaper en tryggere situasjon. Cato Evensen 8 24 timer et magasin fra Securitas Norge

9 På sporet av det sosiale For vekterne som arbeider på T-banen byr dagene på store variasjoner. Alt fra billettkontroll til varsling om tagging eller opprydding etter hærverk på linja. Men stort sett er det en veldig sosial jobb i møte med mennesker. Det er tidlig morgen, og mange av de reisende er på vei til jobb eller skole. Aamir sjekker billettene til dem som skal ned på perrongen på Tøyen T-banestasjon, mens Elisabeth har stilt seg strategisk opp ved siden av rutekart og -tabell. Hun vil dermed være lett å spørre om hjelp for dem som måtte lure på noe vedrørende når og hvor de ulike T-banene går. De to har vært på arbeid fra 06.30, og begynte dagen med å kontrollere sidespor. De vet ennå ikke hva dagen vil bringe, for hver dag er ulik. Den første økta tar Elisabeth og Aamir på Tøyen. De er ett av lagene som fra tidlig morgen til sen natt betjener de seks stasjonene som utgjør det såkalte fellesstrekket mellom Tøyen og Majorstua. De jobber alltid to og to sammen, men teamene varierer. Det gjøres rett og slett for å bli kjent med hverandre og kunne bruke kompetansen hver og en sitter på. Teamene har kontinuerlig kontakt med T-banens Alarm og Trafikkledersentral og Sporveien. Om det oppstår problemer, blir vekterne utkalt for å ta tak i situasjonen som har oppstått i vogner, på sporet eller annet som måtte oppstå utenfor selve stasjonsområdene. På vaktsentralen overvåkes T-banenettet og alle stasjonene slik at sikkerheten skal være optimal for de reisende og ansatte. Aamir mottar en hel skoleklasse på tur til Tøyenbadet. Han smiler vennlig til dem og geleider dem ut riktig dør. Elisabeth iakttar scenen med et varmt blikk, og kommenterer: Det er utrolig hyggelig å arbeide her. Vi treffer så mange koselige og positive mennesker. Jeg er en sosial person som liker å prate med folk, og da er jo dette et ypperlig sted å jobbe. Elisabeth har ikke selv opplevd ubehagelige situasjoner, men innrømmer at hennes kollega Aamir har blitt truet. Det er klart at det kan oppstå når vi blir tilkalt for å få ut reisende som er påvirket av alkohol og plager sine medpassasjerer. Det er ikke alltid like populært. Men stort sett er folk medgjørlige bare man tar dem på den rette måten, mener hun. Aamir er områdeleder, og er opptatt av at internkommunikasjonen fungerer. Det forventes at vi er informert om forsinkelser og fremdrift i ulike byggeprosjekter el. Og da er det viktig at vi har fått den nødvendige informasjonen. På den måten kan vi klare å holde et høyt servicenivå, mener han. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Forventer en organisasjon på skinner Hver morgen tar han toget fra sitt hjem i Mjøndalen til jobben i byen. Og retur fra jobb og hjem etter en arbeidsdag godt over normalarbeidsdag. Hjemme har han modelljernbane som han pusler med i ledige stunder. Ikke rart da at Arne Fanuelsen forventer at selskapet han leder, Securitas Direct, også skal gå på skinner timer et magasin fra Securitas Norge

11 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Da Arne Fanuelsen i slutten av 80- tallet kjøpte hus, rev han ned tre vegger i kjelleren for å få plass til sin kjære hobby modelljernbanen. Han vil ikke si hvor mange penger han hadde investert i tog, skinner, Folk må kunne smøre seg med litt tålmodighet og vise romslighet stasjoner og annet som hørte med. Men hundre tusen er kanskje ikke langt fra sannheten. Da han flyttet for seg selv, hadde han ikke lenger plass og solgte herligheten til en kollega i Securitas. Men noen minner har han spart på, om ikke annet til barnebarn som en dag kanskje blir like entusiastiske. Det er ikke selve kjøringen av togene som er det mest fascinerende. Ei heller å bygge togsett og skinnegang. Det er det å skape naturen rundt, male mennesker og forme et helt miljø som appellerte til meg, sier Fanuelsen engasjert. Med en far som jobbet i NSB, er Fanuelsen det man kan kalle arvelig belastet. Han reagerte derfor med indignasjon da storebror fikk togbane, og ikke han. Hevnen var å leke med den mens broren var på skolen. Han lærte raskt, og fikk blod på tann. Å få lys til å skifte, biler til å bremse opp før bommen og stanse for rødt lys. Det er noe utrolig tilfredsstillende å få slik teknikk til å fungere, fortsetter mannen med bakgrunn i elektrobransjen. Det er nettopp dette å skape som virker som en drivkraft for adm. direktør i Securitas Direct. Det i tillegg til å få ting til å skje. Og det gjerne med bruk av en god porsjon oppfinnsomhet. Han ler godt da han forteller hvordan han og en kollega ville tilfredsstille sin sjefs krav om dekningsbidrag. Under min tid hos Securitas i Drammen var det fokus på inntjening. Jeg og en kollega tok da kreativiteten til hjelp for å lykkes. Vi kjøpte inn et konkurslager med fargekamera og kjøpte inn tilsvarende stort antall rimelige reise-tv-er. Av dette utviklet vi våre egne overvåkningskamera som vi solgte med solid fortjeneste. Det vi ikke tenkte på, var lisensen til alle disse Tv-ene. Da regningene begynte å strømme inn, fikk vi oss en overraskelse. Men det var en ny sjef som måtte håndtere dette, sier Arne og ler så hjertelig at krøllene formelig danser om hodet hans. Til tross for denne glippen som brøt med det som har vært Securitas Directs styrke, standardisering av alle løsninger, har Fanuelsen klatret jevnt og trutt oppover karrierestigen i Forts. neste side et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Securitas. Han startet som montør for Securitas i Drammen i Siden ble han bas, formann og deretter teknisk leder. Jeg mente den gangen at selskapet jobbet ineffektivt, og klarte jo ikke å la vær å påpeke det. Men denne form for konstruktiv kritikk setter de pris på i Securitas, og jeg fikk i 1991 forespørsel om jeg ville være med å starte opp Securitas Direct i Norge Ifølge Fanuelsen ble folkene i Direct litt uglesett i starten i og med at den nye organisasjonen arbeidet på andre måter enn den etablerte kulturen i Securitas. Det mange ikke så, var at Securitas Direct demmet opp mot konkurrentene på privatmarkedet. Dette gjorde at Securitas fikk anledning til å konsentrere seg om de store kundene. Jobben i Direct hadde han frem til han i fire år etter gikk tilbake til Teknikk og var med å starte kjedegruppa. Men da han i 2000 ble lokket med en sjefsstilling i Securitas Direct, takket han ja. Og pendlertilværelsen mellom Buskerud og Oslo ble forlenget. Jeg har ikke noe imot å ta toget, jeg. Det gir fin anledning til å lese aviser, forberede arbeidsdagen eller ta en liten høneblund på vei hjem. Jeg fatter ikke folk som orker bilkø dag ut og dag inn, sier han, og har igjen klart å pense inn på dette med tog. Og han gir seg ikke: Jeg blir innmari irritert over alle dem som klager på at NSB ikke holder rutetabellen. Om man drar utenom selve rushen, er det utrolig sjelden at jeg opplever forsinkelser. På de 15 årene jeg har tatt toget, har det skjedd én gang at jeg måtte ta buss inn til Drammen. Folk må kunne smøre seg med litt tålmodighet og vise romslighet. Når det Det å føle tilhørighet er av stor betydning for folk Vi burde kanskje hatt med resultater fra Norsk kundebarometer? gjelder romslighet, vet Fanuelsen hva han snakker om. For da han overtok ledelsen av Securitas Direct, var det to ulike kulturer som skulle smelte sammen. Én kultur fra næring og én fra bolig. Ifølge sjefen tok det ett år før organisasjonen hadde satt seg og de mest alvorlige kulturforskjellene var håndtert. Jeg ville gjort det annerledes i dag, innrømmer han, uten å konkretisere hva det innebærer. Det at Securitas Direct fra neste år igjen deles i to selskap, ett for privat og ett for næring, tyder på at jobben ikke har vært helt enkel for sjefen og hans kolleger. Akkurat det influerer imidlertid ikke på Fanuelsens trivsel i selskapet. I likhet med de fleste i Securitas berømmer han ledelsesfilosofien og det faktum at det å arbeide i Securitas etter hvert blir mer en livsstil enn en jobb. Jeg vil si det så klart at alle jobber etter Securitas egne verdier; ærlighet, hjelpsomhet og aktsomhet. Da kan man ikke annet enn å lykkes, mener han. Som leder er det én faktor til som har fått betydning for Arne Fanuelsen. Det er tilhørighet. Det å føle tilhørighet til en gruppe med felles mål er av langt større betydning for folk flest enn hva jeg tidligere har innbilt meg. I et arbeidsfellesskap merker vi dette veldig godt, sier han, og viser til engelsk fotball. Jeg har ofte undret meg over hvordan engelske klubber får supporterne til å gå på kamper uke etter uke, og alltid like entusiastiske. Det må ha noe med behovet for å høre til en klan å gjøre, mener han. Og som tidligere fotballspiller vet Fanuelsen hva han snakker om. Han var en habil spiller, og kom på A-laget som 17-åring. Men da han stiftet familie fire år etter, måtte han satse på en jobb som var langt sikrere enn en mulig fotballkarriere. (spilte på Åssiden IF tilsvarende 2 div i dag) Men fortsatt er jeg utrolig fascinert av fotballen og følger med fra sidelinja. Det er derfor litt merkelig å bo i Mjøndalen der folk holder med det laget jeg alltid har oppfattet som den viktigste konkurrenten til «Godset» som ligger mitt hjerte nærmest, forteller han. Konkurrenter har Arne Fanuelsen mange av som sjef for Securitas Direct noe han er seg vel bevisst på. Og han er rede for å møte dem offensivt. Igjen tar han i bruk begrep som er kjente fra jernbanevokabularet for å beskrive hva han mener: Jeg bruker ofte lokomotivet som et bilde for å beskrive salgsavdelingen. Den skal dra vognene etter seg. Vognene får heller bremse om det går for fort i svingene, hevder han, og avslutter med følgende påstand: Det å ha skinner å kjøre etter betyr mye. Man må være på track timer et magasin fra Securitas Norge

13 Securitas Direct med de mest lojale kundene BI gjennomfører hvert år et kundebarometer der de måler kundelojaliteten til norske bedrifter. I fjor kom Securitas Direct på en femteplass, med en lojalitetsgrad på over 90 prosent og kundetilfredshet på vel 80 prosent. Fakta om Securitas Direct Etablert som eget selskap i 1991 Omsetter for 220 millioner kroner kunder Ca. 15 % av kundene er innenfor næring, mens resten er privatkunder Alarmstasjoner i Oslo og Trondheim med til sammen 135 ansatte Hvert år går alarmen hos kundene til sammen ganger et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto mennesker deltok i undersøkelsen, så den må sies å tegne et troverdig bilde av virkeligheten, sier adm. direktør i Securitas Direct, Arne Fanuelsen. På spørsmål om hvor suksessfaktoren for selskapet ligger, svarer han: Vi har solide medarbeidere og gode partnere som gir kundene en trygghet dersom det skulle oppstå en situasjon. Vi er ikke så prisfokusert som våre konkurrenter som i stor grad er opptatt av boksen de selger. Vi legger større vekt på tjenesten rundt. Det er den som er avgjørende den dagen det er behov for vår hjelp. Til forskjell fra de andre på markedet garanterer vi blant annet at brannvesenet rykker ut om brannalarmen går. Standardisering Stikkord for Securitas Direct er standardisering og enkelthet. All jobb som gjøres, fra salg til montering, er bygd over samme lest uansett hvilken kunde som behandles og hvor tjenesten utføres. Dette skaper høy kvalitet på det vi leverer, hevder Fanuelsen, og forklarer: Dersom vi har mange ulike tekniske løsninger og måter å håndtere våre tjenester på, vil ikke våre folk klare å yte optimal service. Partnere Til forskjell fra Securitas ellers, har Direct inngått avtaler med enkeltstående partnere som blant annet gjennomfører installasjoner av boligalarmer. Direct foretar opplæring av partnerne slik at disse kan identifisere seg med det Securitas står for både når det gjelder verdier og kompetanse. På den måten blir de solide representanter for selskapet. Det betyr blant annet at de skal behandle kundene på samme måte som våre ansatte gjør, at de kommer presis og støvsuger og rydder opp etter seg når jobben er gjort. De skal gjøre seg fortjent til å timer et magasin fra Securitas Norge

15 gå med vår logo på seg, poengterer Fanuelsen. Det er veldig viktig at både de og vi betrakter denne ordningen som en vinn vinn-situasjon med gjensidig avhengighet, legger han til. Egen alarmstasjon Securitas Direct har betjente alarmstasjoner både i Trondheim og i Oslo med henholdsvis 35 og vel 100 ansatte. Fra disse stasjonene overvåkes alle kundene i hele landet, og kontakten med politi og brannvesen er direkte om ulykken skulle være ute. Går alarmen, kan vi spore hele historien. Vi kan for eksempel gi brannvesenet informasjon om hvilken detektor som har slått ut og hvor i huset brannen dermed har startet. På den måten vil verdier sikres og liv reddes, som er det vi bygger vår eksistens på, sier Arne Fanuelsen. Alarm gir følelse av sikkerhet Grete og Odd Aakerman har hatt boligalarm så lenge de har bodd i sin nåværende bolig på Skullerud i Oslo. Det vil si i snart 25 år. De var dermed nesten for pionerer å regne. I dag har de fleste naboene boligalarm. Vi har aldri tidligere vært koblet opp mot en alarmsentral, sier Grete Aakerman, og viser den store, umoderne boksen som er plassert i entreen. Det at Securitas Direct har koblet alarmen direkte opp mot brannvesenet, var utslagsgivende for at vi valgte å bytte. For selve innbruddsalarmen tror jeg er mer forebyggende. Når politiet endelig er kommet frem, er tyvene uansett over alle hauger, mener hun. Og det at den nye alarmen er langt mer diskret, var en positiv mergevinst. Nå har vi fått en liten og trådløs sak, skyter hennes mann inn. Det er en partner av Direct, Michael Nielsen, som har stått for installasjonen. Ikledd en gul t-trøye med logoen «Aroundio» på, representerer han Direct. Ekteparet Aakerman er svært fornøyd med både fremtoningen og jobben, og kan ikke få rost ham nok. Han er jo bare helt skjønn! forsikrer fruen i huset, og lar installatøren få forklart hvordan alarmen virker. Også Nielsen er fornøyd med arbeidet, og liker den variasjonen jobben gir. Han forsikrer at det kun er hyggelige mennesker han har møtt siden han startet som partner i februar. Han har flere i familien ansatt i Securitas, og visste dermed hva han gikk til. Jeg driver for meg selv som et enmannsforetak, og liker den friheten det gir. Foreløpig har jeg fått nok oppdrag fra Direct, og tar sikte på å bli autorisert partner når jeg har jobbet for Direct i ett år, sier Nielsen. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Securitas patruljerer Aker Brygge Av områdeleder Ken Øyvind Heggem, Securitas AS Vaktholdet på Aker Brygge er døgnkontinuerlig, og berører nærmest alle typer vakthold et vaktselskap kan tilby, blant annet: Betjening av Bryggedrifts tekniske kontrollrom, som kan sammenlignes med en komplett alarmstasjon, utrykning på alarmer (ran/brann/innbrudd/sabotasje/ tekniske), sentervakthold, kunderunder, boligområdekontroll, sikringsrunder, skadebegrensinger, adgangskontroll, nøkkelhåndtering, journalføring, rapportskriving, områdekontroll av uteareal, betjene sentralbord, drift og teknisk vedlikehold, bruk av ITV-systemer og konflikttakling. En vekter på Aker Brygge må kunne håndtere hendelser som; vannlekkasjer, brann, innbrudd, tyverier, skadeverk, sabotasje, voldshandlinger samt yte førstehjelp og bistå brannvesen, ambulanse og politi hvis nødvendig. Vekterne på Aker Brygge er også kurset i bruk av Bryggedrifts egen hjertestarter. Alle butikker på Aker Brygge har en såkalt Ascom-alarm. Dette er en bærbar assistanse-/serviceknapp. Ansatte har som instruks å tilkalle assistanse hvis de føler seg truet eller om noen har utført en kriminell handling. De kan også tilkalle service. Dette skal gjøres når ansatte må utføre personlige ting eller om mistenkelige personer observeres i lokalet. Kontrollrommet mottar mellom 200 og 300 assistansealarmer i løpet av et år. I 2003 var det 123 reelle alarmer, og det mottas mellom 3000 og 4000 serviceoppkall i løpet av et år. Litt om Securitasvekternes oppgaver på Aker Brygge Her jobber vekterne i fast turnus, i tillegg jobber noen studenter deltid. Turnusen er en uke natt med helg, en uke med kveld og en uke fri. I løpet av et døgn jobbes det tre skift. Vaktlederes oppgaver på Aker Brygge: Lede et skift, prioritere, disponere og delegere arbeidsoppgaver, drive opplæring og oppfølging av vektere, være bindeledd mellom vektere og områdeleder, oppdatere instruksverk, yte service overfor kunden, beboere, firmaer, ansatte og gjester. Teknisk vekters oppgaver på Aker Brygge: På Aker Brygge finnes det et døgnbemannet kontrollrom som er driftet av Bryggedrift AS. Securitas bemanner dette kontrollrommet utenom Bryggedrifts ordinære arbeidstid. Her har vi i alt 16 monitorer for all ITV-overvåking som finnes på Aker Brygge. Vi har alltid en vekter på kontrollrommet som styrer og følger med på ITV-overvåkingen. Jobben innebærer også å timer et magasin fra Securitas Norge

17 ta i mot telefoner fra beboere, ansatte i butikker og firmaer. Vi får også henvendelser fra personer som er gjester på Aker Brygge. Dette kan være så enkelt som hvor div. butikker ligger til litt mer seriøse oppgaver. På kontrollrommet mottar vi også de forskjellige alarmene som er nevnt ovenfor. Det er her de forskjellige beboerne henvender seg hvis de trenger nøkler eller annen hjelp. Dette her gir kanskje ikke alle et helt klart syn på hva Securitas utfører på Aker Brygge. Så under følger det en litt mer detaljerte beskrivelse. Disse punktene er tatt ut av vaktjournalen som blir skrevet hver dag. Dato, tid og navn i punktene er ikke med grunnet interne bestemmelser. Innbruddsalarm: Observert 2 mistenkelige pers. på kamera 70, TB-B K1. Mottok innbruddsalarm detk Vektere ankom TB-B via K1. Vekter var først på stedet og observerte at vindu til høyre for skyvedør hos den aktuelle butikken var knust hørte ingen lyder fra lokalet og antok at lokalet var tomt. Da vekter fikk innsyn i lokalet observerte han 2 pers. innerst i lokalet ved en spilleautomat. Pers. 1 iført mørk jakke, mørke bukser og en hvit finlandshette fikk øye på vekter. Pers. 1 løp så mot vekter med et brekkjern. Vekter varslet vekter som sto i mellom skyvedørene i TB-B om å løpe, før han kastet sambandet sitt på pers. 1. Pers. 1 avbrøt sitt angrep for så og løpe mot skyvedører TB-B. Pers. 2 iført hvit jakke, lyse bukser og hvit finlandshette fikk melding av pers. 1 om at de skulle løpe. Pers. 2 angrep da vekter som da hadde plukket opp sambandet kastet dette på pers. 2. Pers. 2 trakk da kniv som han svingte etter vekter før han løp mot skyvedører i TB-B. Pers.1 knuste høyre skyvedør TB-B og begge pers. løp så ut gamle hovedport mot P-plassen bak Vestbanen. Vekter prøvde å forfølge pers. Neg. res. Det skal være sagt at slike hendelser heldigvis ikke er hverdagskost på Aker Brygge. I løpet av et år mottar kontrollrommet ca. 700 innbruddsalarmer, dette gjelder næring og boliger. I 2003 var det 3 reelle innbruddsalarmer. Brannalarm: Mottok brannalarm på detk. 3010, 3011, 3017 og Vekter og rykket ut det aktuelle lokalet. Vekterne kunne bekrefte at det kom røyk ut av lokalene. Kvitt ut nkl. Viste seg at nkl. ikke passet til lokalene. Tredør inn til lokalene ved automatdør VH-B mot Grundingen ble fysisk åpnet av vekter. Vaktleder ringte 110. Skulle sende assistanse ble sendt til bom Sjøgata som kjentmann. Vekter meldte til KO at det kom flammer fra kjøkkenet. Iverksatte sluking, samt søk etter eventuelle personer i lokalet. Vaktleder kalte opp dørvakter hos to utesteder for assistanse til evakuering av hallen det aktuelle lokalet ligger i. Ble gjort. Dørvaktene ble bedt om å holde folk unna VH. Etterkommet. Vekter meldte at brann var slukket og at det ikke var funnet noen personer i lokalet, men at det var store mengder røyk. Vekter meldte at brann hadde oppstått i et større askebeger på kjøkkenet. Politiet ankom AB. Brannvesenet ankom AB. Ble vist til vei til aktuelt lokal. I løpet av et år mottar kontrollrommet ca. 350 brannalarmer, dette gjelder næring og boliger. I 2003 var det 2 reelle branner. Da håper jeg at alle sammen har fått et lite inntrykk om hva som skjer og blir gjort på Aker Brygge av Securitas AS. Da gjenstår det bare å ønske alle kollegaer, kunder og andre lesere en riktig god sommer. Velkommen til et livlig og trygt Aker Brygge! Fakta om Aker Brygge: Området Aker Brygge har en bygningsmasse på kvadratmeter. Området er organisert i 13 eiendommer, med ca. 800 eierseksjoner og ca. 400 eiere. Herunder Storebrand, Vital, KLP og Linstow. Uteområdet er ca. 46 mål brutto. Aker Brygge ble bygd under tre perioder, kalt byggetrinn 1, 2 og 3. Byggetrinn 1 var ferdig i 1986, byggetrinn 2 i 1989 og bryggetrinn 3 i Det er ca kvadratmeter med kontorlokaler på Aker Brygge. Det er 380 leiligheter og ca. 800 beboere på Aker Brygge. Det er 35 forretninger, 25 restauranter/utesteder, kino, barnehage og eget parkeringsanlegg for 1600 biler som er driftet av EuroPark på Aker Brygge. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 IFSEC 2004 IFSEC 2004 har nå gått inn i historien. Ifølge de deltakerne "24 timer" har snakket med ble arrangementene rundt messen også i år en suksess. I tillegg til all faglig kunnskap en kan få med seg fra Europas største sikkerhetsmesse var det også plass til å dyrke sosial omgang med kunder og leverandører. Årets sikkerhetsmesse i Birmingham bød på en del nyheter for bransjen, og nedenfor gir vi en kort beskrivelse av de viktigste produktene mht. innbruddsalarm, ITV og adgangskontroll. Nyheter fra IFSEC 2004 Innbruddsalarm Innen innbruddsalarm har tiden stått litt stille de siste årene, men noen produkter er verdt å nevne. Fra vår hovedleverandør DSC så vi en ny modul for visuell verifikasjon. Den kobles sammen med eksisterende alarmsentral, samt mot kundens ITV-utstyr. Hvis en alarm utløses, så vil modulen gjøre ett opptak fra valgte kamera og kunne sende dette til alarmstasjonen, eller evt. til mobilvekter via for verifikasjon av alarmen. Den andre nyheten fra DSC er mulighet for overføring av alarmer på TCP/IP. Her har DSC tatt frem en modul som støtter 128 bit AES-kryptering. Den har innebygd "hardware substitution protection" og "antihack" design, noe som gjør denne modulen ett bra valg for overføring av alarmer også via internett. Sist, men ikke minst kom jeg over ett spennende produkt fra Martin Security Smoke som heter Smoke Cloak. Dette er ett system, som ved innbrudd, fyller lokalet med ufarlig røyk. Med lokalet fullt av røyk, fører dette til at en eventuell inntrenger ikke klarer å orientere seg, og heller ikke kan finne frem til varer han kan stjele. I de fleste tilfeller har inntrengeren nok med å finne veien ut timer et magasin fra Securitas Norge

19 ITV-nyheter Årets messe tok for alvor mål av seg til å vise ITV-produkter med Internet Protocol (IP) som kommunikasjonsform, internt og mot eksterne systemer. Kamerateknologi IP-kamera ble første gang lansert av AXIS Communications i Siden den gang har flere produsenter utviklet kamera basert på IP-kommunikasjon. Under årets IFSEC ble det presentert flere "nyheter" innenfor ovennevnte produkt. IP-kamera som benytter standard Ethernett eller annet nettverk må komprimere signalene før disse transporteres. Dette for å hindre unødvendig nettverksbelastning og "overflow" i nettverket. I dag er det ikke samarbeid om en felles standard for billedkompresjon, noe som medfører at det finnes kamera som benytter M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Wavelet, Delta Wavelet, G.711, H261og JPEG2000. IP-kamera er kommet for å bli. pr. dd. er kvaliteten dårlig i forhold til tradisjonelle analoge kamera, med unntak av noen kamera fra utvalgte leverandører. Disse produktene benytter MPEG-4 eller JPEG2000, noe som gjør kamera kostbart i forhold til analoge utgaver eller IP-kamera med enklere kompresjon. Opptaksmedia Time Laps spillere eller videomaskiner VHS/S- VHS er ute av markedet. DVD-løsninger og digitale opptakere, basert på harddisk, overtar markedet. De fleste produsenter presenterer profesjonelle DVR-løsninger i flere størrelser. Også her er det et betydelig antall forskjellige kompresjonsmetoder og typer. Flere leverandører har utviklet egen hardware og /eller software kompresjon. Programvare og avanserte algoritmeløsninger er i rask utvikling. DVR-ens programvare blir mer avansert og inneholder flere funksjoner som for eksempel virtuelle matrise (software matrise) og avansert videodetektsjon. De fleste DVR-systemene kommer fortsatt med analoge innganger og utganger for tradisjonelle kamera og monitorer i tillegg til audio i mono/stereo modus. Moderne DVRsystemer støtter også lagring på industrielle standarder som for eksempel RAID -, NAS- og SAN diskløsninger. Trender - hvor går vi IP-kamera med mpeg-4 kompresjon og 25 FPS kommer til å erstatte tradisjonelle analoge kameraer. Også IP-kamera som gjør bruk av WLAN og WI-FI vil "spise" markedsandeler. Ved hjelp av ny teknologi som for eksempel AXIS ARTPEC CHIP vil prisen på høykvalitets IP-kamera falle og være et reelt alternativ til analogt kamera. De store produsentene av nettverksenheter som CISCO SYSTEMS, IBM og HP vil komme med produkter som integrerer IP-kamera / VOD (Video On Demand). Flere produsenter vil komme med egne mediekonvertere/videoservere for tilkopling av analoge kamera til IP-nettverk. Disse mediekonverterne varierer i pris og funksjon. Den dyreste typen støtter mpeg-4, 30 FPS og har lokal lagring ved utfall av nettverk. NVR - løsninger (Network Video Recorder) vil være et bedre alternativ til store DVR installasjoner. NVR systemer vil benytte kundens eksisterende NAS/SAN løsninger. DVR-enheter vil falle i pris å bli benyttet i små prosjekter (< 32 kamera) eller hvor lagringskapasiteten ikke er vesentlig. Adgangskontroll I tillegg til tradisjonelle teknologier innen kort og avlesning er biometri i vinden. Flere av verdens ledende produsenter av biometriske systemer viste sine løsninger på årets IFSEC. Man kunne beskue og teste systemer basert på teknologi innen ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, håndgeometri og iris- avlesing. Flere utstillere viste også forbedret teknologi innen tale gjenkjenning. Hva med å benytte fingeravtrykk for å åpne døra til hotellrommet? Securitas Technology demonstrerte sin nye fingeravtrykkleser S813. Leseren kombinerer fingerbiometri og Mifare teknologi på en smart og kosteffektiv måte. S813 Fingerbiometri kommuniserer direkte med multinode 4 og Securimaster Management System. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 Uføretrygd jeg? Nei takk! Da legen foreslo uføretrygd, sa Svein Tronvik (55) beint nei. Drøye ni måneder etter at han ble rammet av en kraftig hjerneblødning, er han tilbake i kontorstolen hos Securitas. Foto: Bjørn Tore Næss NAMSOS: - Tenk, legen ville uføretrygde meg, og trodde knapt sine egne ører da jeg forlangte aktiv sykmelding. Men det sier jeg deg, at å komme seg på arbeid er den beste medisinen. Mye bedre enn noe legemiddel, sier Svein Tronvik, kjent av namsosingene der han har vandret rundt i sin Securitas-uniform og voktet over varer og folk på Amfisenteret blant annet. Men i mars i fjor ble det bråstopp for en aktiv mann i midten av 50-årene. Han holdt på å skjære ned noen kvister på et tre i hagen da han kjente at han ble doven på hele venstre side av kroppen, fra issen og ned til tærne. Kraftig hjerneblødning - Heldigvis var kona hjemme, og Evy fikk meg inn i huset, forteller Tronvik. I hui og hast ble han fraktet til Sykehuset Namsos etter at kona hadde alarmert nødtelefonen. Der ble han stabilisert og roet ned før legene ga ham medisiner mot høyt blodtrykk. Å operere var uaktuelt. Den tre ganger seks centimeter store blødningen i hjernen lå på en sånn plass at det ikke lot seg gjøre. Dermed ble det foreskrevet medisinering og trening, trening og atter trening. Andre natta jeg lå på sykehuset, hadde jeg en ekkel opplevelse. Den friske hånda mi fant en fremmed hånd i senga. Det var den lamme venstrehånd, forteller han. En måned etter hjerneblødningen, 24. april i fjor, ble han flyttet til rehabiliteringsavdelinga på Sykehuset Levanger. Da klarte Tronvik å røre tommelen. Første skritt julekvelden En møysommelig treningsperiode tok til. Alt måtte læres på nytt. Etter en hjerneblødning må hjernecellene læres opp til å motta signaler om hva kroppen skal foreta seg, og ting som å smøre ei brødskive var ikke lenger noen selvfølgelighet. -Men jeg var heldig at blødningen oppsto på høyresida. Da ble i alle fall ikke taleevnen lammet, sier han. Da avdelinga lukke i juli, reiste han hjem til Otterøya. Da hadde han kommet så langt at han greide å gå noen skritt med krykker. All egentreninga og fysioterapien begynte å gi resultater. -Og på julekvelden greide jeg å ta mine første skritt på egen hånd igjen. Det var stort, sier Tronvik og blir blank i øynene. Det er ikke langt mellom latter og gråt for tida, noe som er helt naturlig for pasienter som har vært rammet av hjerneblødning. Så har da også motbakken vært særdeles tøff. -Ja, jeg var langt under kjellergolvet, og vegen oppover har vært både bratt og tøff, medgir han. Lagt forholdene til rette 17. oktober ble han utskrevet fra rehabiliteringa på Levanger og kom heim. Men den ellers så aktive mannen aktet ikke å bli sittende på stua og glane i veggen. Han ville på jobb igjen, fortest mulig. Ville tilbake: Selv om det bare har gått 11 måneder siden Svein Tronvik ble rammet av en kraftig hjerneblødning, har han for lengst kommet seg i arbeid igjen, og anser at det er den beste rehabilieteringen. -Og det har vi klart, i fellesskap. Sveinung Kristiansen hos Securitas har vært enestående med å legge forholdene til rette for meg, og til å finne passende arbeidsoppgaver. Nå er jeg her noen timer hver dag, gjør kontorarbeid og får kommet meg ut. Det er nok den viktigste rehabiliteringa, å få bruke dagen til noe meningsfylt, sier han. For han har ikke vært vant til å sitte stille i godstolen tidligere heller. Tronvik jobbet både i Securitas og som kirketjener på Otterøya da han ble rammet av sykdommen. På den smule fritid han hadde, var han sterkt engasjert i Røde Kors, og i tillegg var han med i Namsos kirkelige fellesråd og Otterøya menighetsråd timer et magasin fra Securitas Norge

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kan Du Hundespråk? En Quiz

Kan Du Hundespråk? En Quiz Kan Du Hundespråk? En Quiz Hunder kommuniserer primært gjennom kroppsspråk, lukter og lyder. Det er en god idé å lære seg det grunnleggende innen dette området for å kunne forstå hunden bedre. Prøv å svare

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer