24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet:"

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2004 Årgang 9 Securitasgjest: Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6 Portrettet: Arne Fanuelsen s. 10

2 Leder God sommer! Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 3/2004. Utsendelse nov Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Nå er sommeren her. Varme, lange, lyse kvelder med gode venner, grillmat, jordbær og alt som hører årstiden til. Vi fortjener virkelig å kose oss nå. For oss i Securitas er dette også en av de mest hektiske periodene i året. Alt skal sikres før ferien setter inn, både på bedrifter og i boliger. Ferievikarer skal skaffes og læres opp, og vi skal som alle andre også ha ferie selv. Når vi forlater våre hjem, har det blitt helt naturlig å sette på alarmen. Ikke så rart kanskje, når det å sikre en bolig i dag koster mindre enn å anskaffe og bruke en mobiltelefon. Da er det få grunner til å la være. Å komme tilbake fra ferie til et hjem som har hatt innbrudd, er en opplevelse som vi ikke unner noen. Dessverre har dette første halvåret også blitt rammet av tragedie. Vi tenker da på ranet i Stavanger, som endte med drap på en politimann i tjeneste. At slikt kan skje i rike og idylliske Norge er nesten ufattelig, og gjør at man føler både avmakt og sinne. Verst er det selvsagt for offerets familie, venner og kolleger. Samtidig starter en slik hendelse enda en gang våre prosesser med å gå igjennom egne rutiner, prosedyrer og opplæring av våre ansatte. Det eneste vi er sikre på, er at alt kan forbedres. Som bransje er vi stolte over å ha fått i gang Vekterskolen. Det betyr at hver enkelt bedrift har gitt slipp på grunnutdannelsen av vektere, og opprettet en felles utdanningsplattform. Vi opplever at det også er kø for å få avlagt fagprøve som vekter, og rett rundt hjørnet kommer de nye forskriftene til lov om vaktvirksomhet. I sum betyr dette mye for bransjens utvikling og omdømme. Årets tariffoppgjør for vektere fikk også en profil som styrker denne utviklingen. Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god og trygg sommer, og kan forsikre alle om at Securitas er forberedt også på denne årstidens utfordringer. Forsidebildet: Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Roar Lund adm. direktør 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Vekterne fyller det sosiale tomrommet Tidligere sørget billettkontrolløren for ro og orden på trikk og T-bane, mens vaktmesteren passet på nabolaget. Justisminister Odd Einar Dørum påpeker at vekteren etter hvert har overtatt et sosialt tomrom som har oppstått når disse yrkene ikke lenger eksisterer. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 3

4 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Vekterne får stadig nye oppgaver etter hvert som samfunnet velger ikke å opprettholde tjenesten og dermed yrket. Når du kommer inn i større offentlige og private bygg, ser du i dag sjelden at resepsjonen er betjent av egne ansatte resepsjonister. I mange tilfeller er disse erstattet med vektere. Du ser dem også i sikkerhetssjekken på flyplassene og på T-banen og jernbanestasjonen. Dette skjer som en følge av rasjonalisering og tanken om stordriftsfordeler. Jeg vil si at vekterbransjen har overtatt deler av den sosiale kontrollen i samfunnet og blitt et moderne serviceyrke med stadig nye oppgaver, sier justisminister Odd Einar Dørum. Foreldre som går natteravn og passer på at ungdommen kommer trygt hjem og ikke bedriver hærverk, er borgere som tar sosialt ansvar. Det er en oppgave vektere også har i mange situasjoner, mener Dørum. Gjennom en slik karakteristikk lager Dørum et klart skille mellom vekterne og Politiet, et skille han mener begge parter er bevisst på, og stort sett ikke har noe problem med å overholde. Vekterne bidrar til å sikre hus, hjem og deler av det offentlige rom etter råd fra Politiet. Alle vet at vekterne ikke har annen myndighet enn vanlige norske borgere som også har mulighet til å foreta såkalt borgerarrest. Det vil si å holde igjen personer som har utført en ulovlig handling til politiet kommer. Det er kun Politiet som har tvangsmyndighet, understreker statsråden. Likevel nevnes vekterbransjen når nye oppgaver diskuteres. Som blant annet hvorvidt eksterne skal overta fangetransport. Allerede i dag har Politiet enkelte sivile stillinger innenfor egen organisasjon. Skal du ha pass og møter opp på politihuset, er det slett ikke sikkert at det er en polititjenestemann du møter. Ei heller i passkontrollen. Arrestforvaltere har heller ikke politifaglig bakgrunn. Vi vil nå også gjøre et forsøk på å sette ut fangetransport til sivile. Da selvsagt under ledelse av Politiet og gjennomført av Politidirektoratet. I løpet av året vil vi høste erfaringer. Selv om vekterbransjen ikke kan skilte med politifaglig bakgrunn, innehar vekterne kompetanse om og bevisstheten rundt hvordan man skal agere i ulike situasjoner. Men Dørum mener likevel det er viktig å understreke skillet mellom vekterbransjen og Politiet på en tydelig måte, og lage rammer for vekterbransjen. Justisdepartementet arbeider derfor med nye forskrifter som et supplement til Loven om vaktselskap. De nye forskriftene legges frem 1. juli, og vil sammen med loven blant annet bidra til å styrke den offentlige kontrollen og rettssystemet. Det er vekterbransjen selv som har tatt initiativ til økt kompetanse blant egne ansatte. I tillegg til godkjent utdanning for vektere innen seks måneder, ønsker bransjen at nye vektere skal gjennomføre et introduksjonskurs som gjør dem enda bedre i stand til å utføre sin tjeneste i henhold til alle regler og på en akseptabel måte, forklarer Dørum. Ifølge justisministeren har departementet en god dialog med bransjen, og verdsetter at den er sitt Foreldre som går natteravn er en slags lokale vektere Utvikler man en dresskode som er mer avslappet og mindre uniform, vil vekterne fremstå som mer tilnærmelige ansvar bevisst og ønsker å spille en seriøs rolle. Mitt inntrykk er at bransjen selv er meget klar over at de har en utsatt rolle. Det har i utkanten av bransjen oppstått uheldige episoder. Blant andre har Kirkens Bymisjon påpekt at enkelte vektere har forgrepet seg mot de svakeste i samfunnet. Slik skal det ikke være. På spørsmålet om det kan være uniformeringen som skaper den litt «militante» holdningen hos enkelte vektere, svarer Dørum: Det har vært en tendens til å kopiere politiuniformen. Det gjelder ikke bare vekterne, men også andre etater. Se for eksempel trafikketaten i Oslo. Du må temmelig nærme før du ser at det er en trafikkbetjent som skriver ut gebyr og ikke en politi som sjekker bilen 4 24 timer et magasin fra Securitas Norge

5 din. I det store og hele oppfatter nok likevel folk forskjellen. Når det er sagt, er det viktig dette med uniformen og hva den signaliserer. Det er klart at det å gå med militærstøvler gjør noe med folk. Utvikler man en dresskode som er mer avslappet og mindre uniform, vil vekterne fremstå som mer tilnærmelige, tror justisministeren. Han legger til at emblemet er viktig i så henseende at firmamerket kommer tydelig frem uansett hvilken uniform vekterne bærer. Mitt inntrykk er at vekterbransjen selv er meget klar over at de har en utsatt rolle Som justisminister har Odd Einar Dørum vært vitne til et tøffere klima på mange måter. 11. september gjorde kampen for å sikre mennesker og verdier mot terror viktig. Og det tragiske ranet i Stavanger vitner om at ingen lenger kan lukke øynene for den organiserte kriminaliteten. Selv om vi heldigvis har vært forskånet for terrorhandlinger på egen jord, kan vi ikke late som om det ikke kommer til å skje. Et strengere internasjonalt regelverk for å i større grad sikre havner og flyplasser, må også vi tilpasse oss. Og når strengere tiltak skal gjennomføres, vil vekterbransjen se nye muligheter og dermed en økt arbeidsmengde, sier statsråden. Når det gjelder det kriminalpolitiske bildet, fremhever Dørum fremveksten av den organiserte kriminaliteten. Vi har ikke vært vant til dette i Norge, men nå er den her. Både i stor og liten målestokk. Vi har rustet opp Politiet de siste årene for å gjøre etaten i stand til å møte den, men for vanlige folk er dette nytt og skremmende, sier Dørum. Han mener vekterbransjen kan spille en rolle her, og nevner organisert butikktyveri som eksempel. Det er kommet frem historier om hvordan organiserte bander forsyner seg av varer i butikkene for videresalg. Vektere er viktige både som forebyggere og som menneskekjennere. Dørum virker provosert når han snakker om den organiserte kriminaliteten, og tar «mannen i gatas» parti. Når mennesker mener de har en rett til å ta seg til rette, slik det skjer i organisert kriminalitet, krenker de faktisk menneskerettighetene. Jeg blir derfor veldig glad når vi opplever at den gjengse nordmann kjemper imot blant annet gjennom samarbeid med Politiet. Det at folk ga mange tips til Politiet etter Stavangerranet vitnet om dette. Og slik håper jeg det fortsatt vil være et samarbeid mellom Politi og folk. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 Securitas på T-banen hos Oslo Sporveier Tidligere i år valgte Oslo Sporveier Securitas som sitt vekterselskap. Sporveien begrunner valget med et ønske om en kundevennlig og serviceorientert profil blant vekterne. Securitas tok i bruk sin nye og «mykere» uniform tidligere enn beregnet for å understreke disse verdiene timer et magasin fra Securitas Norge

7 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Hvert døgn reiser mennesker med T-banen. T-banes reisende er vanlig mennesker som benytter Oslo Sporveiers tjeneste for å komme til og fra arbeid, skole eller andre aktiviteter. Det er kun et fåtall som til tider kan oppfattes som truende eller vanskelige. Oslo Sporveier har benyttet seg av vektere siden 1994, og hatt avtale med flere ulike vekterselskap. I år inngikk de en langsiktig kontrakt med Securitas om denne tjenesten. For Sporveien var det viktig å velge et vekterselskap som kunne identifisere seg med deres egne verdier: synlighet, tilstedeværelse, tilgjengelighet og god kunderelasjon, samt bidra til å skape trygghet på T-banen. Med respekt For oss er bruk av vektere å anse som en service til de reisende når de har spørsmål eller trenger hjelp for å komme seg til og fra. Vekterne skal oppfattes som et pluss for de reisende og en trygghetsfaktor for dem som reiser med T-banen. De skal derfor ha fokus på kundevennlighet, og ikke opptre som personer som skal rydde opp i bråk, sier trygghetsleder Ove Svenningsen i Oslo T-banedrift. Driftsleder Frank Thorsteinsen Det forhindrer imidlertid ikke vekterne fra å gripe inn i situasjoner som er uønsket. Men det skal gjøres i rolige former og med respekt overfor de det gjelder legger Svenningsen til. Han viser til at vekterne fra Securitas har et godt håndlag med de svake i samfunnet, og håndterer disse på en vennlig og effektiv måte. I stedet for å kaste dem ut fra stasjonen, klarer Securitas folk å snakke rolig med dem, skape kontakt og eventuelt i samarbeid få vedkommende til å forlate stasjonen. På den måten beholdes roen, og de reisende opplever ikke ubehag. For dem det gjelder føles en slik behandling heller ikke nedverdigende, mener Svenningsen. Nye uniformer For å understreke det «myke», har Securitas tatt i bruk sine nye uniformer på T-banen i Oslo før den er introdusert for andre i systemet. Det var viktig for Sporveien at uniformen skilte seg fra den vanlige typiske vekteruniformen. Det er viktig at uniformen signaliserer service og trygghet. For å få de rette personene ansatt, hadde Securitas og Sporveien en tett dialog gjennom hele prosessen. Det var blant annet et uttrykt ønske om flere kvinnelige vektere og gjerne vektere i litt høyere alder for å understreke det myke i tjenesten. Det var også viktig for Sporveien å ha vektere som kan behandle mennesker på en god måte. De reisende er positive til å ha vektere på stasjonene og på vognene, det gir en økt opplevelse av trygghet på T-banen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsene som vi utfører jevnlig. De opplever det som en trygghet og ikke som skremmende, sier Svenningsen, og fortsetter: Det samme gjelder de ansatte. Det å se trygghetspersonell og vite at noen kan bistå ved uønskede hendelser er betryggende. Vekterne har også vært til god hjelp under kritiske situasjoner som blant annet da det oppsto røykutvikling på en vogn. Da rykket de mann- og kvinnesterke ut. Trygghetsleder Ove Svenningsen et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 Hva forventer du av vekterne som betjener T-banen? At de følger med slik at de kan gripe inn om det oppstår problemer. Det at de er på plass her gir meg en følelse av trygghet spesielt om kvelden. Eran Aamodt Vindu mot markedet Driftsleder Frank Thorsteinsen i Securitas er mannen som har hatt dialogen med Oslo Sporveier gjennom hele prosessen, og som følger opp i etterkant. Det betyr blant annet at han er tilgjengelig hele døgnet dersom «hans folk» skulle ha behov for bistand. Han følger dem også opp kontinuerlig, og påser at både opptreden og uniform er etter hensikten. Det er veldig viktig for oss å sikre at vekterne opptrer i tråd med Sporveiens verdier. Vi har valgt ut mennesker til denne jobben som vi mener er skikket for oppgaven, men det er betryggende både for ansatte og Sporveien at vi følger opp. Vi er også klar over at dette oppdraget gir oss en unik mulighet for å vise oss frem for en stor del av Oslos befolkning. Det er et viktig utstillingsvindu for det vi står for, sier Thorsteinsen. Ifølge Thorsteinsen har Sporveien verdier som matcher utmerket med Securitas egne, og dermed ligger naturlig for vekterne å etterleve. Det å vise varme, romslighet og respekt, er våre vektere oppdratt til. Og det er utrolig viktig for trivselen til de reisende og de ansatte i Sporveien. Bare det å hilse på vognfører når T-banen kommer inn på stasjonen, bidrar til en hyggeligere stemning og øker trivselen, mener driftslederen. På spørsmål om han noen gang frykter for de ansattes sikkerhet, svarer Thorsteinsen: Det kan oppstå ubehagelige situasjoner på T-banen som andre steder. Men ofte handler det mye om hvordan man selv agerer på situasjonen og håndterer menneskene man møter. Vi har tro på at vi kommer lengst med dialog og respekt. Det skal vi bevise overfor Sporveien og deres kunder. Man kan ikke forvente at de vet alt og kan svare på alt vi reisende spør om. Men det er fint om de kan være behjelpelige. Det viktigste er likevel at de holder ro og orden. Birgitt Holen Det at de går i uniform og er synlige, tror jeg har en forebyggende effekt. Bare det at de er her og viser seg, vil forhindre at noe skjer med oss reisende. Jeg forventer iallfall at de skaper en tryggere situasjon. Cato Evensen 8 24 timer et magasin fra Securitas Norge

9 På sporet av det sosiale For vekterne som arbeider på T-banen byr dagene på store variasjoner. Alt fra billettkontroll til varsling om tagging eller opprydding etter hærverk på linja. Men stort sett er det en veldig sosial jobb i møte med mennesker. Det er tidlig morgen, og mange av de reisende er på vei til jobb eller skole. Aamir sjekker billettene til dem som skal ned på perrongen på Tøyen T-banestasjon, mens Elisabeth har stilt seg strategisk opp ved siden av rutekart og -tabell. Hun vil dermed være lett å spørre om hjelp for dem som måtte lure på noe vedrørende når og hvor de ulike T-banene går. De to har vært på arbeid fra 06.30, og begynte dagen med å kontrollere sidespor. De vet ennå ikke hva dagen vil bringe, for hver dag er ulik. Den første økta tar Elisabeth og Aamir på Tøyen. De er ett av lagene som fra tidlig morgen til sen natt betjener de seks stasjonene som utgjør det såkalte fellesstrekket mellom Tøyen og Majorstua. De jobber alltid to og to sammen, men teamene varierer. Det gjøres rett og slett for å bli kjent med hverandre og kunne bruke kompetansen hver og en sitter på. Teamene har kontinuerlig kontakt med T-banens Alarm og Trafikkledersentral og Sporveien. Om det oppstår problemer, blir vekterne utkalt for å ta tak i situasjonen som har oppstått i vogner, på sporet eller annet som måtte oppstå utenfor selve stasjonsområdene. På vaktsentralen overvåkes T-banenettet og alle stasjonene slik at sikkerheten skal være optimal for de reisende og ansatte. Aamir mottar en hel skoleklasse på tur til Tøyenbadet. Han smiler vennlig til dem og geleider dem ut riktig dør. Elisabeth iakttar scenen med et varmt blikk, og kommenterer: Det er utrolig hyggelig å arbeide her. Vi treffer så mange koselige og positive mennesker. Jeg er en sosial person som liker å prate med folk, og da er jo dette et ypperlig sted å jobbe. Elisabeth har ikke selv opplevd ubehagelige situasjoner, men innrømmer at hennes kollega Aamir har blitt truet. Det er klart at det kan oppstå når vi blir tilkalt for å få ut reisende som er påvirket av alkohol og plager sine medpassasjerer. Det er ikke alltid like populært. Men stort sett er folk medgjørlige bare man tar dem på den rette måten, mener hun. Aamir er områdeleder, og er opptatt av at internkommunikasjonen fungerer. Det forventes at vi er informert om forsinkelser og fremdrift i ulike byggeprosjekter el. Og da er det viktig at vi har fått den nødvendige informasjonen. På den måten kan vi klare å holde et høyt servicenivå, mener han. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Forventer en organisasjon på skinner Hver morgen tar han toget fra sitt hjem i Mjøndalen til jobben i byen. Og retur fra jobb og hjem etter en arbeidsdag godt over normalarbeidsdag. Hjemme har han modelljernbane som han pusler med i ledige stunder. Ikke rart da at Arne Fanuelsen forventer at selskapet han leder, Securitas Direct, også skal gå på skinner timer et magasin fra Securitas Norge

11 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto Da Arne Fanuelsen i slutten av 80- tallet kjøpte hus, rev han ned tre vegger i kjelleren for å få plass til sin kjære hobby modelljernbanen. Han vil ikke si hvor mange penger han hadde investert i tog, skinner, Folk må kunne smøre seg med litt tålmodighet og vise romslighet stasjoner og annet som hørte med. Men hundre tusen er kanskje ikke langt fra sannheten. Da han flyttet for seg selv, hadde han ikke lenger plass og solgte herligheten til en kollega i Securitas. Men noen minner har han spart på, om ikke annet til barnebarn som en dag kanskje blir like entusiastiske. Det er ikke selve kjøringen av togene som er det mest fascinerende. Ei heller å bygge togsett og skinnegang. Det er det å skape naturen rundt, male mennesker og forme et helt miljø som appellerte til meg, sier Fanuelsen engasjert. Med en far som jobbet i NSB, er Fanuelsen det man kan kalle arvelig belastet. Han reagerte derfor med indignasjon da storebror fikk togbane, og ikke han. Hevnen var å leke med den mens broren var på skolen. Han lærte raskt, og fikk blod på tann. Å få lys til å skifte, biler til å bremse opp før bommen og stanse for rødt lys. Det er noe utrolig tilfredsstillende å få slik teknikk til å fungere, fortsetter mannen med bakgrunn i elektrobransjen. Det er nettopp dette å skape som virker som en drivkraft for adm. direktør i Securitas Direct. Det i tillegg til å få ting til å skje. Og det gjerne med bruk av en god porsjon oppfinnsomhet. Han ler godt da han forteller hvordan han og en kollega ville tilfredsstille sin sjefs krav om dekningsbidrag. Under min tid hos Securitas i Drammen var det fokus på inntjening. Jeg og en kollega tok da kreativiteten til hjelp for å lykkes. Vi kjøpte inn et konkurslager med fargekamera og kjøpte inn tilsvarende stort antall rimelige reise-tv-er. Av dette utviklet vi våre egne overvåkningskamera som vi solgte med solid fortjeneste. Det vi ikke tenkte på, var lisensen til alle disse Tv-ene. Da regningene begynte å strømme inn, fikk vi oss en overraskelse. Men det var en ny sjef som måtte håndtere dette, sier Arne og ler så hjertelig at krøllene formelig danser om hodet hans. Til tross for denne glippen som brøt med det som har vært Securitas Directs styrke, standardisering av alle løsninger, har Fanuelsen klatret jevnt og trutt oppover karrierestigen i Forts. neste side et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Securitas. Han startet som montør for Securitas i Drammen i Siden ble han bas, formann og deretter teknisk leder. Jeg mente den gangen at selskapet jobbet ineffektivt, og klarte jo ikke å la vær å påpeke det. Men denne form for konstruktiv kritikk setter de pris på i Securitas, og jeg fikk i 1991 forespørsel om jeg ville være med å starte opp Securitas Direct i Norge Ifølge Fanuelsen ble folkene i Direct litt uglesett i starten i og med at den nye organisasjonen arbeidet på andre måter enn den etablerte kulturen i Securitas. Det mange ikke så, var at Securitas Direct demmet opp mot konkurrentene på privatmarkedet. Dette gjorde at Securitas fikk anledning til å konsentrere seg om de store kundene. Jobben i Direct hadde han frem til han i fire år etter gikk tilbake til Teknikk og var med å starte kjedegruppa. Men da han i 2000 ble lokket med en sjefsstilling i Securitas Direct, takket han ja. Og pendlertilværelsen mellom Buskerud og Oslo ble forlenget. Jeg har ikke noe imot å ta toget, jeg. Det gir fin anledning til å lese aviser, forberede arbeidsdagen eller ta en liten høneblund på vei hjem. Jeg fatter ikke folk som orker bilkø dag ut og dag inn, sier han, og har igjen klart å pense inn på dette med tog. Og han gir seg ikke: Jeg blir innmari irritert over alle dem som klager på at NSB ikke holder rutetabellen. Om man drar utenom selve rushen, er det utrolig sjelden at jeg opplever forsinkelser. På de 15 årene jeg har tatt toget, har det skjedd én gang at jeg måtte ta buss inn til Drammen. Folk må kunne smøre seg med litt tålmodighet og vise romslighet. Når det Det å føle tilhørighet er av stor betydning for folk Vi burde kanskje hatt med resultater fra Norsk kundebarometer? gjelder romslighet, vet Fanuelsen hva han snakker om. For da han overtok ledelsen av Securitas Direct, var det to ulike kulturer som skulle smelte sammen. Én kultur fra næring og én fra bolig. Ifølge sjefen tok det ett år før organisasjonen hadde satt seg og de mest alvorlige kulturforskjellene var håndtert. Jeg ville gjort det annerledes i dag, innrømmer han, uten å konkretisere hva det innebærer. Det at Securitas Direct fra neste år igjen deles i to selskap, ett for privat og ett for næring, tyder på at jobben ikke har vært helt enkel for sjefen og hans kolleger. Akkurat det influerer imidlertid ikke på Fanuelsens trivsel i selskapet. I likhet med de fleste i Securitas berømmer han ledelsesfilosofien og det faktum at det å arbeide i Securitas etter hvert blir mer en livsstil enn en jobb. Jeg vil si det så klart at alle jobber etter Securitas egne verdier; ærlighet, hjelpsomhet og aktsomhet. Da kan man ikke annet enn å lykkes, mener han. Som leder er det én faktor til som har fått betydning for Arne Fanuelsen. Det er tilhørighet. Det å føle tilhørighet til en gruppe med felles mål er av langt større betydning for folk flest enn hva jeg tidligere har innbilt meg. I et arbeidsfellesskap merker vi dette veldig godt, sier han, og viser til engelsk fotball. Jeg har ofte undret meg over hvordan engelske klubber får supporterne til å gå på kamper uke etter uke, og alltid like entusiastiske. Det må ha noe med behovet for å høre til en klan å gjøre, mener han. Og som tidligere fotballspiller vet Fanuelsen hva han snakker om. Han var en habil spiller, og kom på A-laget som 17-åring. Men da han stiftet familie fire år etter, måtte han satse på en jobb som var langt sikrere enn en mulig fotballkarriere. (spilte på Åssiden IF tilsvarende 2 div i dag) Men fortsatt er jeg utrolig fascinert av fotballen og følger med fra sidelinja. Det er derfor litt merkelig å bo i Mjøndalen der folk holder med det laget jeg alltid har oppfattet som den viktigste konkurrenten til «Godset» som ligger mitt hjerte nærmest, forteller han. Konkurrenter har Arne Fanuelsen mange av som sjef for Securitas Direct noe han er seg vel bevisst på. Og han er rede for å møte dem offensivt. Igjen tar han i bruk begrep som er kjente fra jernbanevokabularet for å beskrive hva han mener: Jeg bruker ofte lokomotivet som et bilde for å beskrive salgsavdelingen. Den skal dra vognene etter seg. Vognene får heller bremse om det går for fort i svingene, hevder han, og avslutter med følgende påstand: Det å ha skinner å kjøre etter betyr mye. Man må være på track timer et magasin fra Securitas Norge

13 Securitas Direct med de mest lojale kundene BI gjennomfører hvert år et kundebarometer der de måler kundelojaliteten til norske bedrifter. I fjor kom Securitas Direct på en femteplass, med en lojalitetsgrad på over 90 prosent og kundetilfredshet på vel 80 prosent. Fakta om Securitas Direct Etablert som eget selskap i 1991 Omsetter for 220 millioner kroner kunder Ca. 15 % av kundene er innenfor næring, mens resten er privatkunder Alarmstasjoner i Oslo og Trondheim med til sammen 135 ansatte Hvert år går alarmen hos kundene til sammen ganger et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Tekst: Signy Svendsen, Cox Millimeter Foto: Terje Heiestad, Cox Foto mennesker deltok i undersøkelsen, så den må sies å tegne et troverdig bilde av virkeligheten, sier adm. direktør i Securitas Direct, Arne Fanuelsen. På spørsmål om hvor suksessfaktoren for selskapet ligger, svarer han: Vi har solide medarbeidere og gode partnere som gir kundene en trygghet dersom det skulle oppstå en situasjon. Vi er ikke så prisfokusert som våre konkurrenter som i stor grad er opptatt av boksen de selger. Vi legger større vekt på tjenesten rundt. Det er den som er avgjørende den dagen det er behov for vår hjelp. Til forskjell fra de andre på markedet garanterer vi blant annet at brannvesenet rykker ut om brannalarmen går. Standardisering Stikkord for Securitas Direct er standardisering og enkelthet. All jobb som gjøres, fra salg til montering, er bygd over samme lest uansett hvilken kunde som behandles og hvor tjenesten utføres. Dette skaper høy kvalitet på det vi leverer, hevder Fanuelsen, og forklarer: Dersom vi har mange ulike tekniske løsninger og måter å håndtere våre tjenester på, vil ikke våre folk klare å yte optimal service. Partnere Til forskjell fra Securitas ellers, har Direct inngått avtaler med enkeltstående partnere som blant annet gjennomfører installasjoner av boligalarmer. Direct foretar opplæring av partnerne slik at disse kan identifisere seg med det Securitas står for både når det gjelder verdier og kompetanse. På den måten blir de solide representanter for selskapet. Det betyr blant annet at de skal behandle kundene på samme måte som våre ansatte gjør, at de kommer presis og støvsuger og rydder opp etter seg når jobben er gjort. De skal gjøre seg fortjent til å timer et magasin fra Securitas Norge

15 gå med vår logo på seg, poengterer Fanuelsen. Det er veldig viktig at både de og vi betrakter denne ordningen som en vinn vinn-situasjon med gjensidig avhengighet, legger han til. Egen alarmstasjon Securitas Direct har betjente alarmstasjoner både i Trondheim og i Oslo med henholdsvis 35 og vel 100 ansatte. Fra disse stasjonene overvåkes alle kundene i hele landet, og kontakten med politi og brannvesen er direkte om ulykken skulle være ute. Går alarmen, kan vi spore hele historien. Vi kan for eksempel gi brannvesenet informasjon om hvilken detektor som har slått ut og hvor i huset brannen dermed har startet. På den måten vil verdier sikres og liv reddes, som er det vi bygger vår eksistens på, sier Arne Fanuelsen. Alarm gir følelse av sikkerhet Grete og Odd Aakerman har hatt boligalarm så lenge de har bodd i sin nåværende bolig på Skullerud i Oslo. Det vil si i snart 25 år. De var dermed nesten for pionerer å regne. I dag har de fleste naboene boligalarm. Vi har aldri tidligere vært koblet opp mot en alarmsentral, sier Grete Aakerman, og viser den store, umoderne boksen som er plassert i entreen. Det at Securitas Direct har koblet alarmen direkte opp mot brannvesenet, var utslagsgivende for at vi valgte å bytte. For selve innbruddsalarmen tror jeg er mer forebyggende. Når politiet endelig er kommet frem, er tyvene uansett over alle hauger, mener hun. Og det at den nye alarmen er langt mer diskret, var en positiv mergevinst. Nå har vi fått en liten og trådløs sak, skyter hennes mann inn. Det er en partner av Direct, Michael Nielsen, som har stått for installasjonen. Ikledd en gul t-trøye med logoen «Aroundio» på, representerer han Direct. Ekteparet Aakerman er svært fornøyd med både fremtoningen og jobben, og kan ikke få rost ham nok. Han er jo bare helt skjønn! forsikrer fruen i huset, og lar installatøren få forklart hvordan alarmen virker. Også Nielsen er fornøyd med arbeidet, og liker den variasjonen jobben gir. Han forsikrer at det kun er hyggelige mennesker han har møtt siden han startet som partner i februar. Han har flere i familien ansatt i Securitas, og visste dermed hva han gikk til. Jeg driver for meg selv som et enmannsforetak, og liker den friheten det gir. Foreløpig har jeg fått nok oppdrag fra Direct, og tar sikte på å bli autorisert partner når jeg har jobbet for Direct i ett år, sier Nielsen. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Securitas patruljerer Aker Brygge Av områdeleder Ken Øyvind Heggem, Securitas AS Vaktholdet på Aker Brygge er døgnkontinuerlig, og berører nærmest alle typer vakthold et vaktselskap kan tilby, blant annet: Betjening av Bryggedrifts tekniske kontrollrom, som kan sammenlignes med en komplett alarmstasjon, utrykning på alarmer (ran/brann/innbrudd/sabotasje/ tekniske), sentervakthold, kunderunder, boligområdekontroll, sikringsrunder, skadebegrensinger, adgangskontroll, nøkkelhåndtering, journalføring, rapportskriving, områdekontroll av uteareal, betjene sentralbord, drift og teknisk vedlikehold, bruk av ITV-systemer og konflikttakling. En vekter på Aker Brygge må kunne håndtere hendelser som; vannlekkasjer, brann, innbrudd, tyverier, skadeverk, sabotasje, voldshandlinger samt yte førstehjelp og bistå brannvesen, ambulanse og politi hvis nødvendig. Vekterne på Aker Brygge er også kurset i bruk av Bryggedrifts egen hjertestarter. Alle butikker på Aker Brygge har en såkalt Ascom-alarm. Dette er en bærbar assistanse-/serviceknapp. Ansatte har som instruks å tilkalle assistanse hvis de føler seg truet eller om noen har utført en kriminell handling. De kan også tilkalle service. Dette skal gjøres når ansatte må utføre personlige ting eller om mistenkelige personer observeres i lokalet. Kontrollrommet mottar mellom 200 og 300 assistansealarmer i løpet av et år. I 2003 var det 123 reelle alarmer, og det mottas mellom 3000 og 4000 serviceoppkall i løpet av et år. Litt om Securitasvekternes oppgaver på Aker Brygge Her jobber vekterne i fast turnus, i tillegg jobber noen studenter deltid. Turnusen er en uke natt med helg, en uke med kveld og en uke fri. I løpet av et døgn jobbes det tre skift. Vaktlederes oppgaver på Aker Brygge: Lede et skift, prioritere, disponere og delegere arbeidsoppgaver, drive opplæring og oppfølging av vektere, være bindeledd mellom vektere og områdeleder, oppdatere instruksverk, yte service overfor kunden, beboere, firmaer, ansatte og gjester. Teknisk vekters oppgaver på Aker Brygge: På Aker Brygge finnes det et døgnbemannet kontrollrom som er driftet av Bryggedrift AS. Securitas bemanner dette kontrollrommet utenom Bryggedrifts ordinære arbeidstid. Her har vi i alt 16 monitorer for all ITV-overvåking som finnes på Aker Brygge. Vi har alltid en vekter på kontrollrommet som styrer og følger med på ITV-overvåkingen. Jobben innebærer også å timer et magasin fra Securitas Norge

17 ta i mot telefoner fra beboere, ansatte i butikker og firmaer. Vi får også henvendelser fra personer som er gjester på Aker Brygge. Dette kan være så enkelt som hvor div. butikker ligger til litt mer seriøse oppgaver. På kontrollrommet mottar vi også de forskjellige alarmene som er nevnt ovenfor. Det er her de forskjellige beboerne henvender seg hvis de trenger nøkler eller annen hjelp. Dette her gir kanskje ikke alle et helt klart syn på hva Securitas utfører på Aker Brygge. Så under følger det en litt mer detaljerte beskrivelse. Disse punktene er tatt ut av vaktjournalen som blir skrevet hver dag. Dato, tid og navn i punktene er ikke med grunnet interne bestemmelser. Innbruddsalarm: Observert 2 mistenkelige pers. på kamera 70, TB-B K1. Mottok innbruddsalarm detk Vektere ankom TB-B via K1. Vekter var først på stedet og observerte at vindu til høyre for skyvedør hos den aktuelle butikken var knust hørte ingen lyder fra lokalet og antok at lokalet var tomt. Da vekter fikk innsyn i lokalet observerte han 2 pers. innerst i lokalet ved en spilleautomat. Pers. 1 iført mørk jakke, mørke bukser og en hvit finlandshette fikk øye på vekter. Pers. 1 løp så mot vekter med et brekkjern. Vekter varslet vekter som sto i mellom skyvedørene i TB-B om å løpe, før han kastet sambandet sitt på pers. 1. Pers. 1 avbrøt sitt angrep for så og løpe mot skyvedører TB-B. Pers. 2 iført hvit jakke, lyse bukser og hvit finlandshette fikk melding av pers. 1 om at de skulle løpe. Pers. 2 angrep da vekter som da hadde plukket opp sambandet kastet dette på pers. 2. Pers. 2 trakk da kniv som han svingte etter vekter før han løp mot skyvedører i TB-B. Pers.1 knuste høyre skyvedør TB-B og begge pers. løp så ut gamle hovedport mot P-plassen bak Vestbanen. Vekter prøvde å forfølge pers. Neg. res. Det skal være sagt at slike hendelser heldigvis ikke er hverdagskost på Aker Brygge. I løpet av et år mottar kontrollrommet ca. 700 innbruddsalarmer, dette gjelder næring og boliger. I 2003 var det 3 reelle innbruddsalarmer. Brannalarm: Mottok brannalarm på detk. 3010, 3011, 3017 og Vekter og rykket ut det aktuelle lokalet. Vekterne kunne bekrefte at det kom røyk ut av lokalene. Kvitt ut nkl. Viste seg at nkl. ikke passet til lokalene. Tredør inn til lokalene ved automatdør VH-B mot Grundingen ble fysisk åpnet av vekter. Vaktleder ringte 110. Skulle sende assistanse ble sendt til bom Sjøgata som kjentmann. Vekter meldte til KO at det kom flammer fra kjøkkenet. Iverksatte sluking, samt søk etter eventuelle personer i lokalet. Vaktleder kalte opp dørvakter hos to utesteder for assistanse til evakuering av hallen det aktuelle lokalet ligger i. Ble gjort. Dørvaktene ble bedt om å holde folk unna VH. Etterkommet. Vekter meldte at brann var slukket og at det ikke var funnet noen personer i lokalet, men at det var store mengder røyk. Vekter meldte at brann hadde oppstått i et større askebeger på kjøkkenet. Politiet ankom AB. Brannvesenet ankom AB. Ble vist til vei til aktuelt lokal. I løpet av et år mottar kontrollrommet ca. 350 brannalarmer, dette gjelder næring og boliger. I 2003 var det 2 reelle branner. Da håper jeg at alle sammen har fått et lite inntrykk om hva som skjer og blir gjort på Aker Brygge av Securitas AS. Da gjenstår det bare å ønske alle kollegaer, kunder og andre lesere en riktig god sommer. Velkommen til et livlig og trygt Aker Brygge! Fakta om Aker Brygge: Området Aker Brygge har en bygningsmasse på kvadratmeter. Området er organisert i 13 eiendommer, med ca. 800 eierseksjoner og ca. 400 eiere. Herunder Storebrand, Vital, KLP og Linstow. Uteområdet er ca. 46 mål brutto. Aker Brygge ble bygd under tre perioder, kalt byggetrinn 1, 2 og 3. Byggetrinn 1 var ferdig i 1986, byggetrinn 2 i 1989 og bryggetrinn 3 i Det er ca kvadratmeter med kontorlokaler på Aker Brygge. Det er 380 leiligheter og ca. 800 beboere på Aker Brygge. Det er 35 forretninger, 25 restauranter/utesteder, kino, barnehage og eget parkeringsanlegg for 1600 biler som er driftet av EuroPark på Aker Brygge. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 IFSEC 2004 IFSEC 2004 har nå gått inn i historien. Ifølge de deltakerne "24 timer" har snakket med ble arrangementene rundt messen også i år en suksess. I tillegg til all faglig kunnskap en kan få med seg fra Europas største sikkerhetsmesse var det også plass til å dyrke sosial omgang med kunder og leverandører. Årets sikkerhetsmesse i Birmingham bød på en del nyheter for bransjen, og nedenfor gir vi en kort beskrivelse av de viktigste produktene mht. innbruddsalarm, ITV og adgangskontroll. Nyheter fra IFSEC 2004 Innbruddsalarm Innen innbruddsalarm har tiden stått litt stille de siste årene, men noen produkter er verdt å nevne. Fra vår hovedleverandør DSC så vi en ny modul for visuell verifikasjon. Den kobles sammen med eksisterende alarmsentral, samt mot kundens ITV-utstyr. Hvis en alarm utløses, så vil modulen gjøre ett opptak fra valgte kamera og kunne sende dette til alarmstasjonen, eller evt. til mobilvekter via for verifikasjon av alarmen. Den andre nyheten fra DSC er mulighet for overføring av alarmer på TCP/IP. Her har DSC tatt frem en modul som støtter 128 bit AES-kryptering. Den har innebygd "hardware substitution protection" og "antihack" design, noe som gjør denne modulen ett bra valg for overføring av alarmer også via internett. Sist, men ikke minst kom jeg over ett spennende produkt fra Martin Security Smoke som heter Smoke Cloak. Dette er ett system, som ved innbrudd, fyller lokalet med ufarlig røyk. Med lokalet fullt av røyk, fører dette til at en eventuell inntrenger ikke klarer å orientere seg, og heller ikke kan finne frem til varer han kan stjele. I de fleste tilfeller har inntrengeren nok med å finne veien ut timer et magasin fra Securitas Norge

19 ITV-nyheter Årets messe tok for alvor mål av seg til å vise ITV-produkter med Internet Protocol (IP) som kommunikasjonsform, internt og mot eksterne systemer. Kamerateknologi IP-kamera ble første gang lansert av AXIS Communications i Siden den gang har flere produsenter utviklet kamera basert på IP-kommunikasjon. Under årets IFSEC ble det presentert flere "nyheter" innenfor ovennevnte produkt. IP-kamera som benytter standard Ethernett eller annet nettverk må komprimere signalene før disse transporteres. Dette for å hindre unødvendig nettverksbelastning og "overflow" i nettverket. I dag er det ikke samarbeid om en felles standard for billedkompresjon, noe som medfører at det finnes kamera som benytter M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Wavelet, Delta Wavelet, G.711, H261og JPEG2000. IP-kamera er kommet for å bli. pr. dd. er kvaliteten dårlig i forhold til tradisjonelle analoge kamera, med unntak av noen kamera fra utvalgte leverandører. Disse produktene benytter MPEG-4 eller JPEG2000, noe som gjør kamera kostbart i forhold til analoge utgaver eller IP-kamera med enklere kompresjon. Opptaksmedia Time Laps spillere eller videomaskiner VHS/S- VHS er ute av markedet. DVD-løsninger og digitale opptakere, basert på harddisk, overtar markedet. De fleste produsenter presenterer profesjonelle DVR-løsninger i flere størrelser. Også her er det et betydelig antall forskjellige kompresjonsmetoder og typer. Flere leverandører har utviklet egen hardware og /eller software kompresjon. Programvare og avanserte algoritmeløsninger er i rask utvikling. DVR-ens programvare blir mer avansert og inneholder flere funksjoner som for eksempel virtuelle matrise (software matrise) og avansert videodetektsjon. De fleste DVR-systemene kommer fortsatt med analoge innganger og utganger for tradisjonelle kamera og monitorer i tillegg til audio i mono/stereo modus. Moderne DVRsystemer støtter også lagring på industrielle standarder som for eksempel RAID -, NAS- og SAN diskløsninger. Trender - hvor går vi IP-kamera med mpeg-4 kompresjon og 25 FPS kommer til å erstatte tradisjonelle analoge kameraer. Også IP-kamera som gjør bruk av WLAN og WI-FI vil "spise" markedsandeler. Ved hjelp av ny teknologi som for eksempel AXIS ARTPEC CHIP vil prisen på høykvalitets IP-kamera falle og være et reelt alternativ til analogt kamera. De store produsentene av nettverksenheter som CISCO SYSTEMS, IBM og HP vil komme med produkter som integrerer IP-kamera / VOD (Video On Demand). Flere produsenter vil komme med egne mediekonvertere/videoservere for tilkopling av analoge kamera til IP-nettverk. Disse mediekonverterne varierer i pris og funksjon. Den dyreste typen støtter mpeg-4, 30 FPS og har lokal lagring ved utfall av nettverk. NVR - løsninger (Network Video Recorder) vil være et bedre alternativ til store DVR installasjoner. NVR systemer vil benytte kundens eksisterende NAS/SAN løsninger. DVR-enheter vil falle i pris å bli benyttet i små prosjekter (< 32 kamera) eller hvor lagringskapasiteten ikke er vesentlig. Adgangskontroll I tillegg til tradisjonelle teknologier innen kort og avlesning er biometri i vinden. Flere av verdens ledende produsenter av biometriske systemer viste sine løsninger på årets IFSEC. Man kunne beskue og teste systemer basert på teknologi innen ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, håndgeometri og iris- avlesing. Flere utstillere viste også forbedret teknologi innen tale gjenkjenning. Hva med å benytte fingeravtrykk for å åpne døra til hotellrommet? Securitas Technology demonstrerte sin nye fingeravtrykkleser S813. Leseren kombinerer fingerbiometri og Mifare teknologi på en smart og kosteffektiv måte. S813 Fingerbiometri kommuniserer direkte med multinode 4 og Securimaster Management System. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 Uføretrygd jeg? Nei takk! Da legen foreslo uføretrygd, sa Svein Tronvik (55) beint nei. Drøye ni måneder etter at han ble rammet av en kraftig hjerneblødning, er han tilbake i kontorstolen hos Securitas. Foto: Bjørn Tore Næss NAMSOS: - Tenk, legen ville uføretrygde meg, og trodde knapt sine egne ører da jeg forlangte aktiv sykmelding. Men det sier jeg deg, at å komme seg på arbeid er den beste medisinen. Mye bedre enn noe legemiddel, sier Svein Tronvik, kjent av namsosingene der han har vandret rundt i sin Securitas-uniform og voktet over varer og folk på Amfisenteret blant annet. Men i mars i fjor ble det bråstopp for en aktiv mann i midten av 50-årene. Han holdt på å skjære ned noen kvister på et tre i hagen da han kjente at han ble doven på hele venstre side av kroppen, fra issen og ned til tærne. Kraftig hjerneblødning - Heldigvis var kona hjemme, og Evy fikk meg inn i huset, forteller Tronvik. I hui og hast ble han fraktet til Sykehuset Namsos etter at kona hadde alarmert nødtelefonen. Der ble han stabilisert og roet ned før legene ga ham medisiner mot høyt blodtrykk. Å operere var uaktuelt. Den tre ganger seks centimeter store blødningen i hjernen lå på en sånn plass at det ikke lot seg gjøre. Dermed ble det foreskrevet medisinering og trening, trening og atter trening. Andre natta jeg lå på sykehuset, hadde jeg en ekkel opplevelse. Den friske hånda mi fant en fremmed hånd i senga. Det var den lamme venstrehånd, forteller han. En måned etter hjerneblødningen, 24. april i fjor, ble han flyttet til rehabiliteringsavdelinga på Sykehuset Levanger. Da klarte Tronvik å røre tommelen. Første skritt julekvelden En møysommelig treningsperiode tok til. Alt måtte læres på nytt. Etter en hjerneblødning må hjernecellene læres opp til å motta signaler om hva kroppen skal foreta seg, og ting som å smøre ei brødskive var ikke lenger noen selvfølgelighet. -Men jeg var heldig at blødningen oppsto på høyresida. Da ble i alle fall ikke taleevnen lammet, sier han. Da avdelinga lukke i juli, reiste han hjem til Otterøya. Da hadde han kommet så langt at han greide å gå noen skritt med krykker. All egentreninga og fysioterapien begynte å gi resultater. -Og på julekvelden greide jeg å ta mine første skritt på egen hånd igjen. Det var stort, sier Tronvik og blir blank i øynene. Det er ikke langt mellom latter og gråt for tida, noe som er helt naturlig for pasienter som har vært rammet av hjerneblødning. Så har da også motbakken vært særdeles tøff. -Ja, jeg var langt under kjellergolvet, og vegen oppover har vært både bratt og tøff, medgir han. Lagt forholdene til rette 17. oktober ble han utskrevet fra rehabiliteringa på Levanger og kom heim. Men den ellers så aktive mannen aktet ikke å bli sittende på stua og glane i veggen. Han ville på jobb igjen, fortest mulig. Ville tilbake: Selv om det bare har gått 11 måneder siden Svein Tronvik ble rammet av en kraftig hjerneblødning, har han for lengst kommet seg i arbeid igjen, og anser at det er den beste rehabilieteringen. -Og det har vi klart, i fellesskap. Sveinung Kristiansen hos Securitas har vært enestående med å legge forholdene til rette for meg, og til å finne passende arbeidsoppgaver. Nå er jeg her noen timer hver dag, gjør kontorarbeid og får kommet meg ut. Det er nok den viktigste rehabiliteringa, å få bruke dagen til noe meningsfylt, sier han. For han har ikke vært vant til å sitte stille i godstolen tidligere heller. Tronvik jobbet både i Securitas og som kirketjener på Otterøya da han ble rammet av sykdommen. På den smule fritid han hadde, var han sterkt engasjert i Røde Kors, og i tillegg var han med i Namsos kirkelige fellesråd og Otterøya menighetsråd timer et magasin fra Securitas Norge

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

24 timer. God påske. Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26. Portrettet: ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. God påske. Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26. Portrettet: ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2004 Årgang 9 God påske Portrettet: Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26 Leder Ærlighet Vaktsomhet Hjelpsomhet Gjennom 75 år Utgiver: Securitas

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN

Detaljer

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23 24 timer nr. 1/2009 årgang 14 Et magasin fra Securitas AS SIDE 20-23 Alt for Vålerenga Pål Breen er mannen bak klubben mange elsker å hate. Fotballbøller, personhets og evig jag etter sportsresultater.

Detaljer

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 24 timer Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 Leder Utgiver: Securitas AS 24 timer sendes ansatte i Securitas AS, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133

Detaljer

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen.

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen. 24 timer Et magasin fra Securitas ÅRGANG 18 2012 01 CRUISEFEBER Større skip. Flere skip. Og langt flere turister. Cruise-trafikken til Oslo forventes å nå nye høyder i år. Det gjør noe med sikkerheten.

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11.

Gatelangs GATELANGS I MOSS. Tema: EN UTFORDRENDE TID. Vårslepp. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. Gatelangs-0212 20.05.12 13:10 Side 1 Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2012-11. årgang Tema: Vårslepp GATELANGS I MOSS GOD DIALOG MED UNGDOMMEN EN UTFORDRENDE TID INTERVJU MED

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NR 6 2010. Full fres Jernbanen fornyes i en grad som erfarne vedlikeholds arbeidere ikke har sett maken til.

NR 6 2010. Full fres Jernbanen fornyes i en grad som erfarne vedlikeholds arbeidere ikke har sett maken til. NR 6 2010 Full fres Jernbanen fornyes i en grad som erfarne vedlikeholds arbeidere ikke har sett maken til. Signaler Sommer Innhold Sommeren står for døren, og mange kan forhåpentligvis se fram til noen

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer