FU FOR. NKt5. AnsMaTE. FUNKIS Telemark. 16. april 2015 STUT}IE BUNDHT. Skagerak Arena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FU FOR. NKt5. AnsMaTE. FUNKIS Telemark. 16. april 2015 STUT}IE BUNDHT. Skagerak Arena"

Transkript

1 STUT}IE BUNDHT FU FOR NKt5 AnsMaTE FUNKIS Telemark 16. april 2015 Skagerak Arena SAK 1. KONSTITUERING sak z. ARsggRttNrNc SAK 3. REVIDERT REGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2014 SAK4. INNKOMNE FORSLAG sak s. Ans- oc LANGTTDSpLANER SAK 6. BUDSTETT OG KONTINGENT SAK7. VALG

2 SAK 1. KONSTITUERING 1.1 Navneopprop Sigfred Steinhau gjennomfort navneopprop og opplyste om stemmefordeling. HLF Telemark: 1 stemme Personskadeforbundet Telemark: 1 stemme LHL Telemark: 4 stemmer NAAF Telemark Storlag: 1 stemme Telemark Fibromyalgiforening: 2 stemmer ADHD: 2 stemmer Psonbsrs og eksemforbundet itelemark: 1 stemme Prostatakreftforeningen QRAFQ : 1 stemme Mental Helse Telemark: 1 stemme Dysleksiforeningen Telemark: 1 stemme LNT Telemark: 1 stemme Telemark MS Forening: 1 stemme NRF Telemafu: 3 stemmer 1.2 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen ble godkjent 1.3 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden ble godkjent 1.4 Godkjenningavforretningsorden Vedtak: Foretningsorden ble godkjent 1.5 Valg av dirigent Styrets forslag: Knut Bjaaland Vedtak: Knut Bjaaland valgt som dirigent 1.6 Valg av sekretar. Styrets forslag: Inger Olsen og Hanne Tangenes Vedtak: Inger Olsen og Hanne Tangenes ble valgt som sekreter 1.7 Valg av protokollkomite pa to medlemmer som ikke er medlemmer av styret Vedtak: Heidi Serigstad og Kjetil Eek ble valgt som protokollkomit6 1.8 Valg av tellekorps - Styrets forslag: Inger Venanger og Helge Cato Johnsen Vedtak: Inger Venanger og Helge Cato Johnsen ble valgt som tellekorps SAK 2. ANSETNETNING Sigfred Steinhau gikk igjennom 6rsberetningen, og trakk serskilt frem kursene og markedsforing av Funkis Telemark som viktig i Vedtak: Arsberetning for 2014 ble enstemmi godkjent. 2av 5

3 SAK 3. REVIDERT REGNSKAP PR DESEMBER 2014 Sigfred Steinhau gikk igjennom regnskapet og revisors beretning. Det ble gitt honnor til styret i Funkis og kasserer, som har gjort en stor innsats med A fa inn kontingen fra medlemsorganisasjonene. Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport godkjennes. SAK 4. INNKOMNE FORSLAG Sigfred Steinhaug presenterte forslag fra NRF Telemark vedr. dekning av reiseutgifier til valgkomiteens med lemmer. Vedtak: Forslaget awises med begrunnelse i Funkis sine vedtekter. Funkis sin okonomi skal benyttes til kursvirksomhet. Saken oversendes Funkis sentralt for eventuell behandling. SAK 5. ANS- OG LANGTIDSPLANER Sigfred Steinhaugikk igjennom punktene pi handlingsplanen. Folgende hadde ordet i saken: Tor EgilAndreassen, Turid Grande Odberg, Rita Andersen. Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmigodkjent SAK 5. BUDSJETT OG KONTINGENT Budsjett: Sigfred Steinhaug la frem budsjett og svarte pa sporsmal. Fofgene hadde ordet i saken: Ana LopezTaylor Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Kontingent: Sigfred Steinhaug la frem styrets forslag til budsjett. Styreb forclag til vedtak: ikke okning av kontingenten. Gjelder medlem sorgan i sasjoner i Telem ark fylke/regioner: Kontingenten kr. 250,- for organisasjoner med ferre enn 83 medlemmer. Kontingenten kr. 2500,- for organisasjoner med flere enn 833 medlemmer. Medlemskontingenten ellers kr. 3,- pr medlem. Forsfag fra Rita til 5,- pr. medlem. Kontingenten kr. 300,- for organisasjoner med fene enn 60 medlemmer. Kontingenten kr. 3000,- for organisasjoner med flere enn 600 medlemmer. Folgende hadde ordet i saken: JillArild, Rita Andersen, Anders Nybu, Kjetil Eek, Tore Rell, Jilf Arild, Rita Andersen, Leiv Rafsdal, Marianne QdegArden Vindflell, Turid Grande Odberg

4 Vedtak: Kontingenten okes til 5,- pr' medlem. Kontingenten ki. 300,- for organisasjoner med farre enn 60 medlemmer' Kontingenten kr. 3000,- for organisasjoner med flere enn 600 medlemmer- SAK 7. VALG Helge Cato Johnsen la frem valgkomiteens innstilling. Leder: Ola Vea Gustavsen, NRF, 1 Ar Nestleder: Bprn Stulen, Diabetes, 2 6r Sekretar: Kasserer: Liv Tone Helgesen, Fibromyalgi, 16r Styremedlem: Jan Tore HYlle, LHLI 6r 1. varamann: MaritWiller, Dysleksi, 16r 2. varamann: Gro Bakke, Blindeforbundet, 16r 3. varamann: Sten Bjarne Furs NRF,1 &r Det er opp til irsmstet i finne en sekreter. Folgende hadde ordet i saken: Anders Nybu, Ingrid Finnanger, Karin Karlsen, Rita Andersen Valg av sekretar: Forslag fra Rita Andercen: JillArild, Sekreter Valg av stvremedlem: Forslag fra Ha"ne Tangenes: Sten Bjarne Furo som styremedlem og Jan Tore Hylle som 3. varamedlem. Valgkomiteen trakk sitt forslag Ki o n nsn oytrale beteg nelser pa styrets med sepastyretsmed emmerti kjonnsnoytrale Vedtak: Styret ble valgt med folgende sammensetning: Leder: Ola Vea Gustavsen, NRF, 1 ir Nestleder: Biarn Stulen, Diabetes, 2 6r Sekreter: JillArild, Mental Helse 2 6r Kasserer: Liv Tone Helgesen, Fibromyalgi, 1 Ar Styremedlem: Sten Bjarne Furo NRF,1 Ar 1. varamedlem: Marit Willer, Dysleksi, 1 Ar 2. varamedlem: Gro Bakke, Blindeforbundet, 16r 3. varamedlem. Jan Tore HYlle, 16r Valgkomit6en la frem forslag pa ny valgkomit6: Ellen Dahl, MH Ingrid Venanger, NFF Karin Karlsen, NRF

5 Folgende hadde ordet i saken: JillArild Forslag fra JillArild: Tore Rell 96r inn ivalgkomiteen istedenfor Ellen Dahl. Valgkomiteen trakk sitt forslag. Vedtak: Valgkomiteen ble valgt for ett 6r, med folgende sammensetning: Tore Rell, MH lngrid Venanger, NFF Karin Karlsen, LHL Valg av revisor: Valgkomiteen la frem forslag pa Tor EgilAndreassen Vedtak: Tor EgilAndreassen ble valgt som revisor. Sigfred Steinhaug takket av etter 176r i styret og minnet om kurset p6 Norsjo. Skien, 16. april 2015 Protokollfsrerer k ill {t-; Protokollu nderskrivere 5av5

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund.

Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. Protokoll Ordinært Bridgeting 15.-16. juni 2002, Bergen, kl. 11:00 Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014

REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014 REFERAT HANSAKATTENS GENERALFORSAMLING 28.10.2014 Sted: Møtelokalet i Alvøen kl. 19.30 Generalforsamlingen skulle starte kl.19.30. Det er ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 starter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015.

Norsk Bobil Og Caravan Club. Avdeling Hammerfest. Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Norsk Bobil Og Caravan Club Avdeling Hammerfest Referat fra Ekstraorderinært Årsmøte 2015. Avholdt: 05.03.15, Kl 18.00 Sted: Hammerfest Kommunehus 2 etg Tilstede: 28 medlemmer. Som representant fra NBCC

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet.

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22. april kl 18.00 Sted: Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. ble det avholdt ordinært sameiermøte 2013 i Sameiet Lørenplatået SAK 1: a KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2013 i Haugaland Golfklubb Møtested: Klubbhuset, Sveio. Kl:18:00 til 19:30

Referat fra Årsmøte 2013 i Haugaland Golfklubb Møtested: Klubbhuset, Sveio. Kl:18:00 til 19:30 Referat fra Årsmøte 2013 i Haugaland Golfklubb Møtested: Klubbhuset, Sveio. Kl:18:00 til 19:30 Dato:20.01.13 Styrets oppmøte: Tilstede: Pål Taraldsen, Roald Yndestad, Jostein Hermansen, Walgjerd Svartveit

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte

Detaljer