Kurs Oslo HØST2015. Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs Oslo HØST2015. Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo"

Transkript

1 Kurs Oslo HØST2015 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

2 // Vil du lære mer om sykefraværsoppfølging? > Grunnkurs 1 - systematisk sykefraværsoppfølging - se side 3 > Grunnkurs 3 - oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av oppfølgingsplan - se side 4 // Vil du lære mer om lovverket rundt sykefraværsoppfølging? > Grunnkurs 2 - tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt - se side 4 > Grunnkurs 4 - Krevende sykefraværsoppfølging - praktisk juss - se side 5 > Påbyggende kurs 1 - Bruk av forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet i IA-arbeidet - se side 6 > Påbyggende kurs 3 - tillitsvalgt og verneombud i IAarbeidet - se side 8 // Vil du lære mer om psykisk helse? > Påbyggende kurs 2 - psykisk helse og oppfølging på arbeidsplassen - se side 7 > SEES I MORGEN! Kurspakke for arbeidslivet - se sidene 10 og 11 Velkommen til kurs hos Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo Arbeidslivssenteret i Oslo ønsker deg velkommen til enda en kurssesong. Tusenvis av medarbeidere fra IA-virksomheter i Oslo har gjennomført kursoppleggene våre over flere år og med gode tilbakemeldinger til oss. Det setter vi stor pris på, og gir oss inspirasjon til å fortsatt tilby dere IA-kurs og videreutvikle kurstilbudet basert på deres tilbakemeldinger. På siste omslagsside finner du kurskalenderen hvor de åpne kursene står oppført i dato-orden. På sidene kan du se beskrivelse av våre bedriftsinterne kurs. For gjennomføring av bedriftsinterne kurs, ta kontakt med virksomhetens IArådgiver ved Arbeidslivssenteret. Som deltaker på våre kurs skal du kunne ta fri fra jobben med god samvittighet, og være trygg på at du vil lære noe du kan gå tilbake og bruke konkret. Nytteverdien er stor. I tillegg skal terskelen for å delta være lav. Arrangementene er derfor helt gratis. Kursene er åpne for IA-virksomheter i Oslo. Kursopplegget SEES I MORGEN! er åpne for alle virksomheter i Oslo. IA-kurs i Oslo // Vil du lære mer om arbeidsmiljø? > Påbyggende kurs 4 - arbeidsmiljø og trivsel - se side 8 > Påbyggende kurs 6 - helsefremmende arbeidsplasser - se side 9 // Bedriftsinterne kurs: > Se sidene // IA-verksted: > Se side 14 2

3 Grunnkurs 1: Systematisk sykefraværsoppfølging Gode rutiner er en forutsetning for å kunne jobbe aktivt med oppfølging av sykmeldte. Konkrete og godt kjente rutiner skaper trygghet både hos leder og medarbeider. Etter kursets slutt skal deltakerne kunne se nytten og nødvendigheten av en konkret og strukturert sykefraværsrutine i virksomheten. Kursdeltakerne skal kunne reflektere over egne rutiner opp mot lovens krav, samt NAV Arbeidslivssenters anbefalinger. // Innhold - Gjennomgang av tidsaksen i sykefraværsoppfølgingen - Lovpålagte aktiviteter - Praktiske anbefalinger fra NAV Arbeidslivssenter Oslo gruppe - Ledere med personalansvar - HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud // Varighet : kl // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo // Dato: august september oktober november 2015 Grunnkurs Noen av kursholderne fra Arbeidslivssenteret i Oslo: F.v.: Hanne Eline R. Kvale, Rita Lishagen, Bente Tobiassen og Alicia G. Z. Skjønneberg. Foto: Jarle M. Lübbe 3

4 Grunnkurs 2: Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker. Kjennskap til lovens krav om tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker må ligge til grunn for en god personaloppfølging. Det bidrar til at alle parter vet hva som kan forventes av dem i sykefraværsoppfølgingen. Grunnkurs 3: Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan Vi presenterer en enkelt og strukturert fremgangsmåte av oppfølgingssamtalen. Kurset bygger på lovens krav til sykefraværsoppfølging og belyser viktigheten av dialogen som kommunikasjonsform. Deltakerne skal øke sin kompetanse om oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte arbeidstakere og/eller arbeidstakere som står i fare for å bli syke. Deltakerne skal videre gjennom praktiske case få innsikt i rekkevidden av tilretteleggings- og medvirkningsplikten. // Innhold - Gjennomgang av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven. - Gjennomgang av arbeidstakers medvirkningsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. - Kort orientering om arbeidsgivers styringsrett. - Praktiske case. gruppe - Ledere med personalansvar - HR- medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet : kl // Dato: august september oktober november Gi økt trygghet og kompetanse til aktuelle aktører som skal gjennomføre en oppfølgingssamtale med arbeidstakere som står i fare for å bli eller er sykmeldte - Gjennomføre en oppfølgingssamtale og utarbeide en individuell oppfølgingsplan øke mestring - Synliggjøre viktigheten og nødvendigheten av god kvalitet på oppfølgingsplanen // Innhold - Gjennomføring av oppfølgingssamtalen - Case med felles diskusjon - Krav til dokumentasjon i oppfølgingsplanen gruppe - Ledere med personalansvar - HR- medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet: kl // Dato: september oktober november desember 2015 Rådgivere fra Arbeidslivssenteret som du møter som kursholdere på flere av våre kurs: F.v. ser du Veslemøy B. Brastad, Hilde Bjerke, Lisbeth Villien, Siri Pernille Øverli og Iren Hagman Elvestad. // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo // Les om IA-kurs i Oslo på nett 4

5 Grunnkurs 4: Krevende sykefraværsoppfølging - praktisk juss Hvordan skal vi legge til rette for de som har helse til å jobbe, men sliter i den jobben de har? Har du tatt våre grunnkurs og ønsker å lære mer, kan dette kurset være noe for deg. Gjennom bruk av case og foredrag, vil vi bygge videre på det dere har lært om tilretteleggings- og medvirkningsplikten. Vi vektlegger juridiske problemstillinger som oppstår når noen har vært fraværende helt eller delvis over lang tid. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgivers styringsrett i forhold til tilretteleggings- og medvirkningsplikten med eksempler fra rettspraksis. Utgangspunktet er at medarbeideren skal tilbake til jobben de hadde, men der dette ikke lykkes, skal arbeidsgiver tilby annet arbeid. Målet vårt er at deltakerne skal bli tryggere på hva som kreves, og når nok er nok og vi vil trekke inn reglene om oppsigelse. : Vårt mål er å få deltakerne til å bli tryggere på hva som kreves både av arbeidsgiver og av sykmeldte ved fravær som varer over tid. Vi vil med utgangspunkt i case vektlegge mulighetene som er tilgjengelig. // Innhold: - Konsekvenser av sykefravær ut over første året - Styringsrett og tilretteleggingsplikt /medvirkningsplikt - Casejobbing knyttet til langtidssykefravær gruppe: Kurset er best egnet for IA virksomheter hvor ledere, tillitsvalgte og verneombud sammen ønsker å styrke sin kompetanse og bli flinkere til å skape en vinn/vinn situasjon. // Varighet: kl // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo // Dato: september oktober november desember 2015 Harald Torsvik og Sidsel Dobak er kursholdere for kurset Praktisk juss for leder og medarbeider. Foto: Jarle M. Lübbe 5

6 Påbygningskurs 1: Bruk av forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet i IA-arbeidet Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet skal bidra til å stimulere og støtte forebyggende og tilretteleggende tiltak i IA-virksomheter. Bruken av tilskuddet skal understøtte målene i IA-avtalen. Tilskuddet kan brukes til én arbeidstaker og til grupper. Deltakerne skal få kunnskap om hvordan de kan bruke dette tilskuddet for å øke nærvær, forebygge sykefravær og fremme et inkluderende arbeidsmiljø. Kurset gjennomføres i form av forelesning, casebaserte gruppeoppgaver og erfaringsdeling i plenum. // Innhold - Tilskudd for enkeltpersoner, grupper og systemrettede tiltak. - Bruk av honorar til bedriftshelsetjeneste - Tilskudd til arbeidsplassvurdering - Praktisk informasjon om søknadsskjema, søkeprosess, satser, varighet mm. Påbygningskurs gruppe - Ledere med personalansvar, HR- medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet: kl // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo // Les om IA-kurs i Oslo på nett // Dato: august oktober november 2015 Våre kursholdere er Veslemøy B. Brastad, Hilde Bjerke, Iren Hagman Elvestad og Siri Pernille Øverli. 6

7 Påbygningskurs 2: Psykisk helse og oppfølging på arbeidsplassen Angst og depresjonstilstander anføres i økende grad som årsak til sykmelding og uføretrygd. Kurset setter fokus på oppfølging av personer med psykiske helseproblemer, og skal gi arbeidsgiver- og arbeidstaker trygghet i å ivareta psykisk helse på arbeidsplassen. Etter kursets slutt skal deltakerne ha mer kunnskap og trygghet i oppfølgingen av medarbeidere med moderate former for angst og depresjon. // Hovedinnhold - Kort innføring i angst og depresjon i arbeidssammenheng - Hvordan tilrettelegge for medarbeidere med psykiske vansker - Bruk av gode hjelpere gruppe - Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet: kl // Dato: 28. oktober 2015 // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo Kursholdere fra Arbeidslivssenteret.: F.v. Trine Lanes Østbye og Birgitte Halleen. Foto: Jarle M. Lübbe 7

8 Påbygningskurs 3: Påbygningskurs 4: Tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen Tillitsvalgte er en likeverdig part når IA-avtalen inngås. Sammen med verneombudene har de en sentral rolle når avtalen skal følges opp. Det har vist seg at IA-arbeidet lykkes best når det er godt samspill mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene. Arbeidsmiljø og trivsel Et godt arbeidsmiljø skaper trivsel. Det kan bidra til å øke prestasjonen, jobbengasjementet og korte ned på lengden av sykefraværet. Gjennom dette kurset får deltakerne opplæring i bruk av enkle metoder for å kartlegge og utvikle arbeidsmiljøet i sin virksomhet. Etter kursets slutt skal deltakerne ha innsikt i rollene sine i henhold til IA-avtalen, og hvordan de kan bidra til konstruktivt samarbeid i egen virksomhet. Kurset belyser tillitsvalgte og verneombudenes muligheter som partnere og pådrivere i IA-arbeidet. Etter kursets slutt skal deltakerne kunne sette i gang aktivitet for å skape bedre arbeidsmiljø og økt trivsel på sin avdeling. // Innhold IA-avtalen, bakgrunn og partssamarbeid Hva er tillitsvalgte og verneombudenes roller i IA arbeidet? Hvordan utøve rollen i hverdagen? Lovverk som regulerer tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen Suksesskriterier for et godt IA-arbeid // Innhold Viktige forutsetninger før igangsetting Drøfting av hvordan man kan igangsette aktivitet innenfor området Praktiske oppgaver, gjennomføring av enkle kartleggingsmetoder Virksomhetseksempler og erfaringsdeling Hva er nærværsfaktorer gruppe Tillitsvalgte, verneombud og ansattrepresentanter i IAvirksomheter. Kurset gjennomføres i en form med forelesning, case og praktiske oppgaver. // Varighet: kl gruppe Ledere med personalansvar, og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet: kl // Dato: september november 2015 // Dato: 17. september 2015 // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo 8

9 Påbygningskurs 5: Helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende arbeidsplasser setter fokus på hvordan vi kan skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som arbeider i en organisasjon. Etter kursets slutt skal deltakerne ha fått kunnskap om begrepet helsefremmende arbeidsplasser. Videre skal deltakerne ha innsikt i viktige elementer for å igangsette helsefremmende prosesser på egen arbeidsplass. // Innhold Hva er Helsefremmende arbeidsplasser? Hvilke elementer er viktige i helsefremmende tenkning? Gi smakebiter på involverende metoder som kan brukes i helsefremmende prosesser på egen arbeidsplass. Hvordan komme i gang? //Dato: gruppe - Ledere med personalansvar, tillitsvalgte/verneombud. - For best utbytte av kurset bør leder, tillitsvalgt og verneombud delta sammen. // Varighet: kl september oktober november 2015 // Kurspåmelding: nav.no/iakursoslo På bildet f.v.: Elisabeth R. Stenumgård og Trude Solskjær - treffer du på kurset Arbeidsmiljø og trivsel. Foto: Jarle M. Lübbe 9

10 HELDAGS GRUNNKURS OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Hver femte sykefraværsdag skyldes psykiske helseproblemer. Angst og depresjon er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær og fører til flest tapte arbeidsår i befolkningen. Arbeidsplassens mulighet til å forebygge sykefravær, ta vare på og legge til rette for personer som sliter psykisk er avgjørende for hvordan disse klarer å stå i jobb. Kompetansepakken «Sees i morgen!» er et av virkemidlene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, utviklet i samarbeid mellom NAV, partene i arbeidslivet og Helsedirektoratet. Nærvær, arbeidsmiljø og forhold som fremmer god psykisk helse på arbeidsplassen vektlegges. Målet med kurset er å fremme forståelse for hvordan den enkelte leder, tillitsvalgt og verneombud kan bidra i dette arbeidet. // Hovedinnhold: - Psykiske lidelser i et samfunnsperspektiv - Muligheter og hindringer i samarbeid med legene - Angst og depresjon i et arbeidsperspektiv - Tilrettelegging for medarbeidere og bruk av gode hjelpere gruppe: - Ledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Dato og kurssted: 21.september og 09.november i Grenseveien 90 - Helsfyr. Kl Klikk på datoene for påmelding eller gå til nav.no/iakursoslo - Det serveres enkel lunsj. // Viktig informasjon: Grunnkurset i «SEES I MORGEN!» bør være gjennomført før man kan delta på påbygningskursene. Deltakere fra alle virksomheter i Oslo er velkommen til å melde seg på grunnkurs og påbygningskurs. Også deltakere fra virksomheter uten IA-avtale. Grunnkurset kan tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med IA-rådgiver for videre avklaring for gjennomføring. På bildet f.v. noen av kursholderne i Sees i morgen! gruppa: Stian Kersenboom Johnsen, Trine Lanes Østbye, Gunnar Lindseth, Sidsel Dobak, Elin Horsdal og Birgitte Halleen. På neste side også Rune Skjefstad og Mette Krogstad Havnes. Foto: Jarle M. Lüb- 10

11 3 påbygningskurs om arbeid og psykisk helse for arbeidslivet Grunnkurset i «SEES I MORGEN!» bør være gjennomført før man kan delta på påbygningskursene. Påbygningskursene kan tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med IA-rådgiver for videre avklaring og gjennomføring. Samtalemetodikk - Psykisk helse og den gode samtalen Hvordan legge til rette for gode samtaler med medarbeidere som sliter psykisk? Deltakerne får tips og veiledning med mulighet til erfaringsutveksling og trening. Kurset skal gi deltakerne økt kompetanse til å gjennomføre samtaler med medarbeidere som sliter med psykiske helseproblemer. Sted: Grenseveien 90 - Helsfyr. Tid: Kl Dato: 15.oktober - Klikk for påmelding 26.november - Klikk for påmelding Konflikt - forebygging og håndtering Konflikter kan forårsake psykiske problemer. Målet med kurset er å heve kompetansen om hvordan jobbe systematisk for bedre å forstå og forebygge konflikter. Sted: Grenseveien 90 - Helsfyr. Tid: Kl Dato: 22. oktober - Klikk for påmelding 12. november - Klikk for påmelding Stress og kriser Stress og kriser kan forårsake psykiske problemer i arbeidssammenheng. Målet med kurset er å heve kompetansen og gi innspill på hvordan virksomheten kan forholde seg til dette på individ- og systemnivå. Sted: Grenseveien 90 - Helsfyr. Tid: Kl Dato: 08.oktober - Klikk for påmelding 05. november - Klikk for påmelding 11

12 Bedriftsinterne kurs: Sammenfattet grunnkurs i systematisk sykefraværsoppfølging Bedriftsinterne kurs: SEES I MORGEN! - Arbeid og psykisk helse Vi kommer til dere i bedriften og holder et tre timers kurs med hovedpunktene fra grunnkurs 1, 2 og 3. Rutiner, roller og oppfølgingssamtaler med dokumentasjon. Kurset egner seg som en oppfrisking, eller revitalisering av bedriftens IA -arbeid. I kurset presenteres konkrete verktøy som enkelt kan tas i bruk i virksomheten. Deltakerne skal utvikle en helhetlig forståelse for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere og/eller arbeidstakere som står i fare for å bli syke. De skal ha kompetanse til å kunne følge både lovens krav, samt Arbeidslivssenterets anbefalinger i sykefraværsoppfølgingen. Angst og depresjoner er blant de hyppigste årsakene til langtidsfravær og som enkeltdiagnoser fører til flest tapte arbeidsår. Arbeidsplassens evne til å forebygge sykefravær, ta vare på og legge til rette for ansatte som sliter psykisk, påvirker i hvilken grad disse klarer å stå i jobb i vanskelige perioder. For mange med psykiske helseproblemer kan det å stå i arbeid bidra til at man blir raskere frisk. Noen av våre kursholdere fra Arbeidslivssenteret: // Innhold - Gjennomgang av rutiner i sykefraværsoppfølgingen - Gjennomgang av roller på arbeidsplassen - arbeids givers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt - Gjennomgang av oppfølgingssamtalen og lovens krav til oppfølgingsplan gruppe - Daglige ledere/ledere med personalansvar Målet med kurset er å trygge ledere, tillitsvalgte/verneombud i møte med medarbeidere som sliter psykisk. Arbeidsformen er forelesning, refleksjonsoppgaver, deltakermedvirkning og erfaringsdeling // Varighet: Vi anbefaler minimum to timer. - HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. // Varighet: 3 timer // Les om IA-kurs i Oslo på nett Ta kontakt med IA-rådgiver for videre avklaring og gjennomføring. 12

13 Bedriftsinterne kurs: Etnisk mangfold på arbeidsplassen Mange arbeidsplasser har ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Hvordan gjøre mangfoldet til en berikelse på arbeidsplassen, og dermed også forebygge sykefravær, skape økt produktivitet og større trivsel? Dette kurset tar for seg temaer som kommunikasjon, ledelse og sykefraværsoppfølging i et tverrkulturelt perspektiv. Kurset er lagt opp med praktiske øvelser, dialog og eksempler underveis. : Bidra til å øke forståelsen for hvordan man kan samhandle på en arbeidsplass med ulike kulturer og øke nærværsfaktoren. // Innhold: - Kultur, etnisitet og holdninger - Tverrkulturell kommunikasjon - Mangfoldsledelse - Sykefraværsoppfølging gruppe: - Ledere, tillitsvalgte og verneombud Sidsel Dobak, t.v. og Svetla Karapetrova møter du på kurset Etnisk mangfold på arbeidsplassen. Foto Jarle M. Lübbe 13

14 Bedriftsinterne kurs: Helsefremmende ledelse i praksis IA-verksted Helsefremmende arbeidsplasser utvikles gjennom felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet. Det forutsetter åpenhet for mangfold og lederskap som er tilstedeværende, fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes. Slik skapes mulighet for organisasjonslæring, mestring, personlig og faglig utvikling, og at alle opplever eierskap til resultatene. IA-arbeidet er basert på samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. I dette kurset legger vi vekt på hvordan samarbeid i virksomheten kan bidra til en mer helsefremmende arbeidsplass. Etter kursets slutt skal deltakerne ha innsikt i hvordan lederskap og godt samarbeid kan bidra til en mer helsefremmende arbeidsplass. // Innhold Bakgrunn for helsefremmende tenkning i IA-arbeidet Kurset er utviklet som følge av etterspørsel fra ledere. Mange IA-virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværsoppfølging. IA-verksted er en videreføring av grunnkursene. Vi jobber konkret med saker i virksomheten for å finne løsninger. : Etter kurset skal deltakerne kunne bruke en egnet veiledningsmetode for å løse vanskelige enkeltsaker i egen virksomhet. // Innhold - Gjennomgang av metoden gruppeveiledning - Gjennom hensiktsmessige grep og veiledning løser vi enkeltsaker i grupper - Alle deltakerne tar med seg én problemstilling til diskusjon - Gruppene avgjør selv hvilke saker det skal fokuseres på først - Erfaringsutveksling / Komme med forslag og råd til hverandre - Samarbeid med ulike aktører / Virkemidler gruppe: Ledere med personalansvar og tillitsvalgte // Varighet: 3 timer // Ta kontakt med virksomhetens IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret for gjennomføring Hva fremmer helse og jobbengasjement? Great places to work Hva gjør de beste? Medvirkning og involvering Sosial kapital: Tillit, samarbeid, rettferdighet Kompetansemobilisering Enkle verktøy som kan brukes til å reflektere over og lære av egen praksis Kursholdere fra Arbeidslivssenteret i Oslo f.v.: Hilde Bjerke, Siri Pernille Øverli, Veslemøy B. Brastad og Bente Tobiassen. Foto: Jarle M. Lübbe gruppe - Ledere, tillitsvalgte og verneombud Vi anbefaler at deltakerne har deltatt på kurs i Helsefremmende arbeidsplasser. // Varighet: Vi anbefaler minimum 3 timer Ta kontakt med IA-rådgiver for videre avklaring og gjennomføring 14

15 Om prosessorienterte, bedriftsinterne kurs Kursene er et tilbud til alle virksomheter som mener at de har behov innen de ulike temaene utover det som dekkes av de åpne kursene. gruppene er ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. Prosessen kan også gjennomføres for en avdeling. Følgende heldagskurs tilbys: Hvordan styrke jobbnærværet - en helsefremmende arbeidssituasjon - Se nedenfor Kompetansemobilisering som virkemiddel for å forlenge yrkesaktiviteten - Se neste side En forutsetning for disse kursene og igangsetting av en slik prosess, er at prosessen er forankret hos ledelsen og tillitsvalgte/verneombud. Det må være en definert utfordring innenfor det spesifikke temaet, og målsetningen må være å komme frem til en mål- og handlingsplan for å iverksette konkrete tiltak. Prosessen som leder frem til en mål og handlingsplan må inneholde: - Fellesmøte med alle involverte om mål og metode - Prosessdag med utarbeidelse av mål og handlingsplan - Evaluering og oppfølgingspunkter Generelt er prosessdagen satt sammen av følgende deler: - Informasjon forankring og legitimering hos målgruppen. - Fakta, tall og definisjoner forstå bakgrunn se større perspektiv på temaet Fagdel: - Forståelse for temaet - Modeller - Gode hjelpere - Case - Erfaringsdeling - Roller, problematisering og eksempler - Utarbeide mål- og handlingsplan - Evaluering av dagen og avtale om fremtidig evaluering og revidering av mål og handlingsplan. Prosessorienterte, bedriftsinterne kurs Ta kontakt med virksomhetens IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret for gjennomføring Hvordan styrke jobbnærværet - en helsefremmende arbeidssituasjon Hovedfokus i helsefremmende IA-arbeid er rettet mot positive faktorer som bidrar til å vedlikeholde og fremme helse i form av overskudd og mestringsevne. Helsefremmende IA-arbeid er rettet mot å skape eller videreutvikle en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidslivssenteret kan ved behov veilede ledere og tillitsvalgte i forbindelse med igangsetting, gjennomføring og vedlikehold av tiltak for å fremme helse og øke nærvær på arbeidsplassen. Gjennom prosess jobber virksomheten/avdelingen frem en konkret mål- og handlings plan og blir gjort i stand til å jobbe med utvikling av arbeidsmiljøet. Se mer om prosessorienterte, bedriftsinterne kurs i rammen over 15

16 Bedriftsinterne kurs: Kompetansemobilisering som virkemiddel for å forlenge yrkesaktiviteten Delmål 3 i IA-avtalen: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sammenlignet med 2009). Med kompetanse mener vi kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Mange virksomheter investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskaping, må kompetansen bli brukt og komme til nytte. En vesentlig andel av medarbeidere både i privat og offentlig sektor får ikke brukt sin jobbrelevante kompetanse i tilstrekkelig grad. Kompetansemobilisering innebærer at ledere/virksomheter legger til rette for å ta i bruk denne latente kompetansen. Negative effekter av lav kompetansemobilisering kan være svekket måloppnåelse og verdiskaping på grunn av lavere indre motivasjon, mer frustrasjon og misnøye hos medarbeiderne. Dette kan igjen føre til høyere sykefravær, dårligere psykososialt arbeidsmiljø og svekket lojalitet til virksomheten. Få virksomhetene til å legge bedre til rette for å ta i bruk den kompetansen de ansatte innehar. Et stadig mer turbulent arbeidsmarked vil kreve økt fokus på kompetanse for måloppnåelse og verdiskaping. gruppe Virksomheter som ser et uutnyttet kompetansepotensial hos sine ansatte. Vi henvender oss til aktuelle ledere, tillitsvalgte og verneombud i virksomhetene. // Kursinnhold: Verktøy for å få seniorene til å stå lenger i arbeid. Samtidig setter vi seniorpolitikk inn som en naturlig del av en anstendig personalpolitikk. Sentrale tema kan være: Arbeidsmarkedet og prognoser Utforming av personalpolitikk/seniorpolitikk Teamsammensetning for å fremme kompetansemobilisering i virksomheten Virksomhetens mål og kompetansemobilisering som virkemiddel Vi har alltid et møte med virksomheten i forkant for å avklare forventninger. Se mer om prosessorienterte, bedriftsinterne kurs på side 15. På bildet f.v.: Eli Syljeset Neuhaus og Karl Ausland som du treffer på kurset om kompetansemobilisering. Foto: Jarle M. Lübbe 16

17 Hva sier kursdeltakerne? Vi gjengir noen uttalelser fra våre mange tusen kursdeltakere: Kurset bidrar til å skape en felles forståelse og en lik referanse for det arbeidet vi skal gjøre, sier HR-sjef. Felles kunnskap om systemene bidrar til å ufarliggjøre og fremmer dialog. Kurset har inspirert til å lete etter muligheter for tilrettelegging på en større arena. IA-arbeidet har endret vår måte å tenke på, fra reparerende til forebyggende, sier administrerende direktør. Nå vet jeg hva jeg skal lete etter, og hvordan jeg skal bruke det.. Følg med på idebanken.org gode eksempler fra arbeidslivet gratis temahefter og materiell Kurs av svært høy kvalitet og attpåtil gratis. Veldig bra og lærerikt. Flotte kursholdere. Veldig nyttig. Traff tema jeg ønsket. Kursene har gjort en forskjell i vår organisasjon. Veldig bra og nyttig kurs. Godt presentert og gjennomført. På inkluderende.no finner du et verktøy som har vunnet priser fordi det er så velegnet til å hjelpe enkeltpersoner og virksomheter å komme et skritt videre med IA-arbeidet. De interaktive filmene oppfordrer til refleksjon og diskusjon rundt et mer inkluderende arbeidsliv. Inkluderende.no er også en kilde til informasjon rundt IA-avtalen. inkluderende.no 17

18 Oslo kommunes IA-dag: Suksess med arbeid og psykisk helse Fagsjef Bjørg Leganger i Oslo kommune. Kursholdere fra Arbeidslivssenteret i Oslo; Trine Lanes Østby, Stian Kersenboom Johnsen og Birgitte Halleen. Tekst og foto: Jarle M. Lübbe Oslo kommune arrangerer årlig en større IA-samling for ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte/ verneombud. I våres stod arbeid og psykisk helse på agendaen. Vi har møtt Bjørg Leganger som er fagsjef i Byrådsavdeling for finans, som er arrangør sammen med kommunens Utviklingsog kompetanseetat. Hun forteller at innhold varierer på disse dagene, og som regel har vi hatt mange forskjellige tema i løpet av samme IA-dag. Denne gang tenkte vi å konsentrere oss om ett tema og på den måten gå mer i dybden på én ting. Et godt faglig opplegg Vi tenkte at arbeid og psykisk helse kunne være et tema. Dette er for mange vanskeligere å forholde seg til og snakke om enn ryggsmerter, prolaps eller en brukket hånd. Vi ble oppmerksomme på Arbeidslivssenterets opplegg SEES I MORGEN! Et opplegg om hvordan møte ansatte med psykiske helseproblemer. Dette så solid ut, med en nasjonal forankring og en ramme som kunne ivareta ønsket om et godt faglig opplegg for dagen, sier Bjørg Leganger, og forteller videre: Arrangementet ble usedvanlig raskt fulltegnet med om lag 150 deltakere. Det var mange ledere, samt HR-medarbeidere og tillitsvalgte/verneombud. God evaluering Vi opplever også nytteverdien som god. Evalueringen var særdeles bra, med en entydig og høy score på spørsmål som: «Målet er nådd», «innholdet var relevant i forhold til egen arbeidshverdag» og «jeg kommer til å ta i bruk den informasjonen jeg fikk.» Vi har innspill fra virksomheter som ønsker oppleggene i forskjellige formater, og vi kjører også påbygningskursene. Ett er gjennomført, med stor deltakelse. De øvrige blir gjennomført i løpet av høsten, sier Bjørg Leganger og forteller videre: Videreutvikle samarbeidet Med disse gode erfaringene ønsker vi å videreutvikle samarbeidet med Arbeidslivssenteret både sentralt og lokalt. Vi er rundt ansatte i Oslo kommune, med om lag ledere. Innenfor IA-området kan vi gi de et godt tilbud ved at vi bruker Arbeidslivssenterets kurstilbud tilpasset og lagt inn i vår egen kursmeny. Slik får kursene større oppmerksomhet og blir bedre tilgjengelig for våre medarbeidere. Arrangørene er også kreative, og alle deltakerne mottok blant annet reflekser med logoen til SEES I MORGEN! På denne måten håper vi at de blir påmint opplegget i det daglige, og at de ser at vi gjør litt ekstra fordi det er viktig, sier Leganger, og avrunder: Det var jo en suksess hele dagen, og veldig gode tilbakemeldinger på foreleserne. Det er jo flott å se at NAV har så dyktige forelesere innenfor disse områdene. Foto: Oslo kommune 18

19 Å stå i jobb med angst Ellen Due er ei 38-årig Oslo-jente som jobber som veileder i NAV. Ellen har vært plaget av angst i 30 år. Dette har hun i alle sammenhenger vært åpen om og nå deler hun også sine erfaringer med oss andre. Vi har møtt Ellen Due til en prat, og det er vanskelig å ikke bli imponert av denne modige jenta som med sin åpenhet rundt angst hjelper seg selv og andre. Det er mye fokus på de som kommer tilbake på jobb. Det er bra. Jeg ønsker å bidra med fokus på de som med enkel tilrettelegging klarer å stå i jobb, sier Ellen Due, og fortsetter: Jeg har hatt angst i over 30 år, så for meg er det på en måte blitt en livsstil. Jeg fikk behandling allerede i syv åtte års alderen og fikk medisiner fra tredje klasse på videregående. Jeg har vært i jobb flere steder, både i NAV og utenfor, hvor det har blitt gjort tilrettelegging for å hjelpe i forhold til de utfordringer som jeg har. Åpenhet Jeg har alltid lagt vekt på åpenhet om min situasjon. Det gjør det lettere både for arbeidsgivere og andre å forholde seg til meg og omvendt og det forenkler mulighetene for tilrettelegging. Eksempel på tilrettelegging er at jeg i perioder kan slite med søvnen. Da hjelper det at jeg kan forskyve arbeidstiden noe, eksempelvis til kl. 10. Jeg sender en SMS, forskyver tiden og kommer på jobb. Det er bedre enn at jeg blir borte hele arbeidsdagen, forteller Ellen Due. Det har alltid vært en kampsak for meg å snakke åpent om min situasjon, både privat, på skole og i arbeidssituasjonen. Det vil være mye verre å måtte gå på jobb og forholde seg til andre mennesker hvis jeg får angstanfall og problemer hvis ikke de rundt meg kjenner til min situasjon. Åpenhet opplever jeg skaper trygghet for meg og de rundt meg. Arbeidslivet har også endret seg til at det nå er blitt enklere å snakke om de problemene som jeg har, sier Ellen og forteller videre: Arbeid og psykisk helse Gode mestringsteknikker Jeg har levd med mine problemer så lenge at jeg etter hvert har opparbeidet gode og sikre mestringsteknikker som gjør at jeg selv takler min situasjon bedre enn før. Min situasjon har også gitt meg erfaringer som jeg positivt kan bruke i mitt arbeide som veileder, uten å utlevere eller bruke meg selv som eksempel. Ellen forteller om flere typer behandling gjennom årene som har gått. Kognitiv terapi har jeg god erfaring med via Senter for jobbmestring. Det var også på Senter for jobbmestring i Oslo jeg holdt foredrag første gang. Jeg fikk forespørsel om å snakke om min erfaring, og siden har jeg gjort det samme i Rådet for psykisk helse, samt på IA-dagen i Oslo kommune. Dette gjør jeg fordi jeg tror at jeg kan hjelpe andre og samtidig har jeg en jobb som veileder som går ut på å hjelpe andre, sier Ellen Due. Jeg føler at jeg har gjort min situasjon til noe naturlig for meg. Åpenhet har snudd noe vanskelig til noe positivt. Alle behøver ikke nødvendigvis være like åpne, men kan åpne litt. Si noe om at det er dette jeg sliter med, men jeg har ikke lyst å snakke om det. Kanskje kan man ha et kodeord for når man sliter og ikke klarer å snakke om det, avslutter Ellen Due. Tekst og foto: Jarle M. Lübbe 19

20 NAV Arbeidslivssenter Oslo Kurskalender HØST2015 Dato // Kurs Dato // Kurs G 1 Systema sk sykefraværsoppfølging SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Konflikt forebygging og håndtering G 2 Tilre eleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker G 2 Tilre eleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker P 1 Bruk av Forebyggings og lre eleggings lskuddet i IA arbeidet G 3 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan G 4 Krevende sykefraværsoppfølging prak sk juss P 2 Psykisk helse og oppfølging på arbeidsplassen P 3 Tillitsvalgt og verneombud i IA virksomheter G 3 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan P 5 Helsefremmende arbeidsplasser P 1 Bruk av Forebyggings og lre eleggings lskuddet i IA arbeidet G 1 Systema sk sykefraværsoppfølging SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Stress og kriser P 3 Tillitsvalgt og verneombud i IA virksomheter SEES I MORGEN! Heldags grunnkurs om arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Heldags grunnkurs om arbeid og psykisk helse G 2 Tilre eleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker G 4 Krevende sykefraværsoppfølging prak sk juss SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Konflikt forebygging og håndtering P 4 Arbeidsmiljø og trivsel G 1 Systema sk sykefraværsoppfølging G 4 Krevende sykefraværsoppfølging P 5 Helsefremmende arbeidsplasser P 1 Bruk av Forebyggings og lre eleggings lskuddet i IA arbeidet SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Stress og kriser G 3 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Samtalemetodikk psykisk helse og den gode samtalen G 2 Tilre eleggingsplikt og medvirkningsplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker P 4 Arbeidsmiljø og trivsel SEES I MORGEN! Påbygningskurs: Samtalemetodikk psykisk helse og den gode samtalen G 3 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan G 1 Systema sk sykefraværsoppfølging G 4 Krevende sykefraværsoppfølging prak sk juss P 5 Helsefremmende arbeidsplasser Les om bedriftsinterne kurs på sidene Alle åpne kurs finner du i vår elektroniske kurspåmelding på nett, kursområde; Inkluderende arbeidsliv og Oslo: nav.no/iakursoslo Les om IA-kurs i Oslo på nett. Sjekk kurssted ved påmelding. Kursene arrangeres i Grenseveien 90 - Helsfyr - se bildet til høyre. Du kommer til Helsfyr og Grenseveien 90 med T-banen til Helsfyr T-banestasjon. Aktuelle buss-stopp: Fyrstikktorget og Helsfyr T. E-post: Telefon hvis spørsmål om kursene - kl. 09:00-14:00: Følg Arbeidslivssenteret på 20

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs Oslo VÅR2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs Oslo VÅR2016 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Velkommen til kurs hos Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo Arbeidslivssenteret i Oslo ønsker deg

Detaljer

Kurs i Oslo HØST2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo

Kurs i Oslo HØST2016. Arbeidslivssenteret i Oslo. nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Kurs i Oslo HØST2016 Arbeidslivssenteret i Oslo nav.no/arbeidsgiveroslo - nav.no/iakursoslo Innhold: IA-arbeid i praksis - side 4 Systematisk sykefraværsoppfølging - side 5 Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt

Detaljer

Innhold: Praktiske opplysninger om IA-kursene i Oslo i regi av Arbeidslivssenteret. nav.no/arbeidsgiveroslo nav.no/iakursoslo

Innhold: Praktiske opplysninger om IA-kursene i Oslo i regi av Arbeidslivssenteret. nav.no/arbeidsgiveroslo nav.no/iakursoslo Innhold: IA-arbeid i praksis - side 4 Systematisk sykefraværsoppfølging - side 5 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt - side 5 Oppfølgingssamtalen med utarbeidelse av

Detaljer

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo

1 NAV Arbeidslivssenter Oslo NAV Arbeidslivssenter Oslo 1 NAV Arbeidslivssenter Oslo Styrk din og virksomhetens kompetanse Kurs i inkluderende arbeidsliv Høst 2010 1 2 NAV Arbeidslivssenter Oslo Velkommen til ny kurssesong med NAV

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Hordaland. IA-kurs våren Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Hordaland IA-kurs våren 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter VELKOMMEN PÅ KURS! Mye tyder på at endringene i norsk arbeidsliv vil gå enda raskere i årene som kommer. I alle omstillingsprosesser

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter

NAV Arbeidslivssenter Oslo. IA-kurs høsten Kurstilbud for IA-virksomheter NAV Arbeidslivssenter Oslo IA-kurs høsten 2017 Kurstilbud for IA-virksomheter NY KURSSESONG! NAV Arbeidslivssenter i Oslo ønsker velkommen til ny kurssesong for utvikling av IA-kompetanse. Vi ønsker å

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV NAV Arbeidslivssenter Oslo KURS I INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VÅREN 2018 NYTT ÅR, BENYTT MULIGHETEN TIL KOMPETANSEPÅFYLL! Ansatte i IA-virksomheter, i nøkkelroller som HR, tillitsvalgte, vernetjeneste og ledere

Detaljer

Kurstilbud førstehalvår 2017

Kurstilbud førstehalvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud førstehalvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse Foto: Vibeke Brox VELKOMMEN TIL KURS FØRSTE HALVÅR 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr også i år

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Kurstilbud våren 2015

Kurstilbud våren 2015 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud våren 2015 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS VÅREN 2015 NAV Arbeidslivssentret Finnmark tilbyr også i år gratis datofestede kurs for ledere,

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO

Psykososialt arbeidsmiljø. UiO Psykososialt arbeidsmiljø Psykisk helse og omstilling UiO 12.06.2015 Trine Lanes Østbye og Sidsel Dobak seniorrådgivere NAV Arbeidslivssenter Oslo Alle har en psykisk helse Definisjon av god psykisk helse:

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

IA-kurs høst 2017 vår 2018

IA-kurs høst 2017 vår 2018 NAV Arbeidslivssenter Hedmark IA-kurs høst 2017 vår 2018 Kurs for IA-virksomheter // Kurs høst 2017/vår 2018 Velkommen til ny kurssesong! NAV Arbeidslivssenter Hedmarks kurstilbud for høsten 2017 og våren

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Kurskatalog halvår NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurskatalog 2014 2. halvår Innhold Velkommen til ny kurssesong side 3 Bedriftsinternt side 4 Kurstilbud: Helsefremmende arbeidsplasser side 5 Tillitsvalgte og verneombudets

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

IA-plattformen. Nidaroskongressen 23. oktober. Jon Sandvik NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

IA-plattformen. Nidaroskongressen 23. oktober. Jon Sandvik NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag IA-plattformen Nidaroskongressen 23. oktober Jon Sandvik NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Innhold IA-historien før 2001 Arbeidsplassen som arena Funksjonsvurdering IA avtalen 2010-2013 Roller Virkemidler

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår ARBEIDSGIVERLOS sykisk helse Rådgiver innen arbeid og psykisk helse Ta grep før problemene oppstår Hva er en arbeidsgiverlos? En arbeidsgiverlos har en særskilt kompetanse innen psykisk helse og arbeid,

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass

Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv Lisbeth Fransplass Arbeidsmarkedet og et inkluderende arbeidsliv - psykisk helse og rus i et IA-perspektiv. 21.11.16 Lisbeth Fransplass Jeg vil si noe om: Våre felles utfordringer. Hvordan kan rusmiddelforebygging integreres

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse

NAV Arbeidslivssenter Finnmark. IA-kurs våren Styrk din og virksomhetens kompetanse NAV Arbeidslivssenter Finnmark IA-kurs våren 2018 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMENTIL KURS FØRSTE HALVÅR 2018 NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Kurstilbud andre halvår 2017

Kurstilbud andre halvår 2017 NAV Arbeidslivssenter Finnmark Kurstilbud andre halvår 2017 Styrk din og virksomhetens kompetanse VELKOMMEN TIL KURS ANDRE HALVÅR 2017! NAV Arbeidslivssenter Finnmark tilbyr åpne kurs for ledere, personalmedarbeidere,

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane

Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Styredagen Sogn og Fjordane - 18. Mars 2010 Førde HMS og sykefravær styre sitt ansvar og økonomiske konsekvenser Inkluderende arbeidsliv Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

v/kommunalsjef Irene Lunde

v/kommunalsjef Irene Lunde Mandal kommune MANDAL KOMMUNE NÆRVÆRS- og TILLITSARBEID FRA 2003-2012 v/kommunalsjef Irene Lunde Mandal kommune FAKTA Ca. 15.000 innbyggere 863 årsverk 1227 ansatte Flat struktur, rådmann, 4 kommunalsjefer

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår

ARBEIDSGIVERLOS. Rådgiver innen arbeid og psykisk helse. Ta grep før problemene oppstår RBEIDSGIVERLOS Rådgiver innen arbeid og psykisk helse Ta grep før problemene oppstår // Vi gir mennesker muligheter Fakta om psykisk helse Psykiske lidelser er vanlig. Halvparten av oss vil oppleve at

Detaljer