Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Lærertetthet Lærertetthet i ordinær undervisning Elevundersøkelsen Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning Regning 5. trinn Regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk Engelsk 5. trinn Engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Kvalitet System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 2 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

3 1. Sammendrag Elever og undervisningspersonale Sør-Odal ligger nær snitt med fylke og nasjonalt mht. lærertetthet, men det er store forskjeller mellom skolene. Elevmiljø Elevundersøkelsen for 2013 er endret i forhold til tidligere år. Det betyr at det er nye indikatorer og derfor ikke riktig å sammenligne med tidligere resultater. Foreløpig foreligger kun ubearbeidete data. Resultater Nasjonale prøver viser at skolene har hatt en negativ utvikling i ferdighetene lesing og regning for 5.trinn og 8.trinn. Det er bedre resultater i lesing og engelsk for 9.trinn, men i regning er det for mange på de laveste mestringsnivåene. For eksamen- og standpunktkarakterer er det en nedgang i forhold til 2010/2011. Dette gjelder spesielt matematikk. Grunnskolepoengene er tilbake på nivå med 2011, etter en nedgang i Gjennomføring Det er 96, % som er registrert begynt i videregående skole. De elevene som ikke har begynt, blir fanget opp av oppfølgingstjenesten. På videregående skole er det også stort fokus på å følge opp elevene, bl.a. med hensyn til fravær. Side 3 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

4 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Antall elever og årsverk Antall elever Antall elever per årsverk til undervisning Sør-Odal 12,1 11,3 12,4 13,6 12,3 11 Hedmark 12,0 11,7 11,8 11,8 11,8 11,7 Landet 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12,2 Det var en økning av undervisningspersonale fra til For er det en nedgang som henger sammen med synkende elevtall. Antall elever per. årsverk til undervisning ligger Sør- Odal under snitt for landet og Hedmark. Side 4 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

5 Lærertetthet Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet 1-7. trinn Sør-Odal 14,0 13,0 11,5 Hedmark 12,5 12,6 12,5 Landet 13,0 13,1 13, trinn Sør-Odal 16,5 14,6 13,4 Hedmark 14,7 14,7 14,1 Landet 14,5 14,6 14,1 Sør-Odal ligger for litt under Hedmark og nasjonalt snitt både for barne- og ungdomstrinn. Side 5 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

6 Lærertetthet i ordinær undervisning Sammenlignet med andre Sør-Odal 14,9 13,6 16,0 17,2 15,6 14,4 Hedmark 15,9 15,9 15,9 16,1 16,0 16,0 Landet 16,8 16,6 16,9 16,9 16,9 16,8 Sør-Odal - skolene Sør-Odal 14,9 13,6 16,0 17,2 15,6 14,4 Disenå 15,2 9,7 11,7 13,1 14,1 14,1 Korsmo 15,2 15,4 17,0 19,3 19,3 16,3 Sander 14,1 12,7 15,9 17,3 15,9 14,2 Slåstad 13,3 12,9 15,2 13,7 12,2 11,6 Ullern 10,9 10,5 11,9 14,6 11,6 10,7 Sør-Odal ungdomsskole 16,9 15,4 18,4 19,2 16,1 15,1 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Sør-Odal 97,6 96,1 93,5 95,9 92,7 95,0 Hedmark 97,9 97,2 96,9 97,3 97,3 97,9 Landet 96,3 95,9 96,0 96,4 96,4 96,8 Tabellen viser gjennomsnittlig gruppestørrelse uten spesialundervisning. Det vil si hvordan gruppene er organisert i henhold til elevtall og om skolen er fådelt eller fulldelt. Sør-Odal har noe færre elever per lærer enn fylke og land. Det er store forskjeller mellom skolene, fra 16,3 til 10,7. Andelen faglært undervisningspersonale ligger under snitt for fylke og nasjonalt. Rekruttering av kvalifiserte lærere er en utfordring. Side 6 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

7 2.2. Elevundersøkelsen 2013 Elevundersøkelsen for 2013 er endret i forhold til tidligere år. Det betyr at det er nye indikatorer og derfor vanskelig å sammenligne med tidligere resultater. Det har også vært tekniske problemer hos Udir ii forbindelse med publisering av elevundersøkelsen. Tallene som vises nedenfor er derfor kun tallene for Sør-Odal. Vi gjengir her bare ubearbeidete data. Neste rapport vil gi et bilde av hvordan utviklingen går. Støtte fra lærer Utvalg Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? 7. trinn 37,65% 47,06% - - 0,00% 10. trinn 15,85% 64,63% 14,63% - - Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære 7. trinn 51,76% 40,00% - - 0,00% 10. trinn 30,49% 50,00% 12,20% trinn 49,41% 36,47% - - 0,00% 10. trinn 39,02% 42,68% 12,20% trinn 56,47% 35,29% 8,24% 0,00% 0,00% 10. trinn 32,93% 52,44% 9,76% 4,88% 0,00% 7. trinn 57,65% 30,59% 8,24% 0,00% 3,53% 10. trinn 31,71% 35,37% 12,20% 7,32% 13,41% Totalt 7. trinn 50,59% 37,88% 9,88% 0,94% 0,71% 10. trinn 30,00% 49,02% 12,20% 4,63% 4,15% for læring Utvalg Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? 7. trinn 54,12% 40,00% - - 0,00% 10. trinn 25,30% 37,35% 28,92% - - Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. 7. trinn 44,71% 40,00% - - 0,00% 10. trinn 26,51% 46,99% 18,07% - - Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? 7. trinn 37,65% 35,29% 20,00% trinn 18,07% 34,94% 32,53% 10,84% 3,61% Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? 7. trinn 32,94% 28,24% 31,76% trinn 25,30% 40,96% 24,10% - - Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? 7. trinn 36,47% 35,29% 14,12% trinn 14,46% 27,71% 40,96% 13,25% 3,61% Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? 7. trinn 11,76% 27,06% 38,82% 12,94% 9,41% 10. trinn 6,02% 12,05% 27,71% 27,71% 26,51% Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 7. trinn 12,94% 30,59% 27,06% 18,82% 10,59% 10. trinn ,89% 32,53% 30,12% Side 7 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

8 Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Totalt 7. trinn 23,53% 32,94% 28,24% 9,41% 5,88% 10. trinn 4,82% 22,89% 40,96% 18,07% 13,25% 7. trinn 31,76% 33,68% 22,35% 8,38% 3,82% 10. trinn ,52% 15,21% 10,54% Læringskultur Det er god arbeidsro i timene. I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. Læringskultur Utvalg Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig 7. trinn 9,52% 20,24% 25,00% 39,29% 5,95% 10. trinn 3,66% 24,39% 25,61% 29,27% 17,07% 7. trinn 4,76% 11,90% 23,81% 30,95% 28,57% 10. trinn 6,10% 10,98% 19,51% 36,59% 26,83% 7. trinn ,38% 16,67% 50,00% 10. trinn 10,98% 9,76% 23,17% 25,61% 30,49% 7. trinn ,40% 28,97% 28,17% 10. trinn 6,91% 15,04% 22,76% 30,49% 24,80% Mestring Utvalg Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? 7. trinn 30,68% 54,55% - - 0,00% 10. trinn 38,10% 45,24% 11,90% trinn 11,36% 73,86% 10,23% 4,55% 0,00% 10. trinn 14,29% 71,43% - - 0,00% 7. trinn 19,32% 62,50% - - 0,00% 10. trinn 9,52% 67,86% 13,10% 5,95% 3,57% Totalt 7. trinn 20,45% 63,64% 13,26% 2,65% 0,00% 10. trinn 20,63% 61,51% - 3,57% - Side 8 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

9 Elevdemokrati og medvirkning Utvalg Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 7. trinn 9,41% 27,06% 40,00% 15,29% 8,24% 10. trinn 6,02% 16,87% 34,94% 31,33% 10,84% 7. trinn 27,06% 38,82% 31,76% trinn 16,87% 34,94% 38,55% - - Hører skolen på elevenes forslag? 7. trinn 12,94% 34,12% 43,53% - - Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn - 22,89% 49,40% 20,48% - 7. trinn 27,06% 38,82% 22,35% 8,24% 3,53% 10. trinn 24,10% 30,12% 30,12% trinn 19,12% 34,71% 34,41% 7,94% 3,82% 10. trinn - 26,20% 38,25% 18,67% 3,92% Mobbing på skolen Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Utvalg Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 7. trinn 79,55% 14,77% - - 0,00% 10. trinn 77,38% 16,67% - 0,00% - Side 9 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

10 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Nasjonale prøver lesing 5. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Kommunestyret har vedtatt strategiske mål om forbedring av resultatene på nasjonale prøver. Et delmål at andel elever på laveste trinn skal ligge under 23% i lesing. Trinn 5 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 28,7 25,4 24,7 14,8 30,1 Mestringsnivå 2 49,4 53,5 55,1 55,7 43,4 Mestringsnivå 3 21,8 21,1 20,2 29,5 26, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 30,1 28,3 28,1 27,5 Mestringsnivå 2 43,4 48,6 49,4 47,4 Mestringsnivå 3 26,5 23,1 22,6 25,1 Kommunen har en negativ utvikling ved at flere elever er på laveste mestringsnivå i , men det er viktig å merke seg at resultater for ett år ikke gir noen sikker indikasjon. Sammenlignet med andre har kommunen ikke færre på øverste nivå, men noe flere på laveste nivå. Skolene arbeider systematisk med ferdigheten lesing med fokus på veiledet lesing og lesing i alle fag. Grunnleggende ferdighet lesing er et satsingsområde hvor det bl.a. gis økt kompetanse til mange lærere gjennom en kursrekke ved høgskolestiftelsen både i vår og høsthalvåret. Alle skolene deltok. Lesing i alle fag var også være temaet for planleggingsdagen for alle lærerne i november. Side 10 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

11 Lesing ungd. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Trinn 8 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 7,7 10,5 13,0 4,4 7,6 Mestringsnivå 2 13,2 23,2 26,9 21,1 21,8 Mestringsnivå 3 42,9 41,1 34,3 33,3 44,5 Mestringsnivå 4 26,4 13,7 16,7 24,4 21,0 Mestringsnivå 5 9,9 11,6 9,3 16,7 5, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 7,6 7,5 6,5 7,6 Mestringsnivå 2 21,8 21,4 20,9 20,5 Mestringsnivå 3 44,5 40,0 40,6 39,0 Mestringsnivå 4 21,0 22,0 22,4 22,6 MMestringsnivå 5 5,0 9,1 9,6 10,2 Trinn 9 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 6,3 3,9 2,2 Mestringsnivå 2 16,8 16,7 11,2 Mestringsnivå 3 31,6 33,3 33,7 Mestringsnivå 4 18,9 30,4 27,0 Mestringsnivå 5 26,3 15,7 25, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 2,2 4,4 4,8 4,5 Mestringsnivå 2 11,2 13,9 13,4 13,4 Mestringsnivå 3 33,7 35,0 35,5 33,3 Mestringsnivå 4 27,0 27,3 25,8 28,5 Mestringsnivå 5 25,8 19,4 20,6 20,3 Resultatene viser en liten nedgang i andel elever på høyeste mestringsnivå på 8.trinn. For 9.trinn er det en positiv utvikling med en forskyvning av antall elever fra de to laveste til de tre øverste nivåene. Sammenlignet med andre ser vi et positivt resultat med høyest antall elever på øverste mestringsnivå. Side 11 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

12 Nasjonale prøver regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Regning 5. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Kommunestyret har vedtatt strategiske mål om forbedring av resultatene på nasjonale prøver. Et delmål er at andel elever på laveste trinn skal ligge under 25% i regning. Trinn 5 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 29,2 35,1 31,0 16,9 33,8 Mestringsnivå 2 48,3 42,1 51,0 51,7 45,0 Mestringsnivå 3 22,5 22,8 18,0 31,5 21, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 33,8 26,1 25,3 25,4 Mestringsnivå 2 45,0 50,6 50,7 49,9 Mestringsnivå 3 21,3 23,3 24,0 24,6 Kommunen har en negativ utvikling sammenlignet med fjoråret og det lokale målet om at andel elever på laveste nivå skal ligge under 25%, er ikke oppnådd. Sammenlignet med andre viser resultatene at det er en større andel elever på laveste nivå i Sør-Odal. Den grunnleggende ferdigheten regning er et satsingsområde. Alle skolene deltok i en kursrekke ved høgskolestiftelsen både i vår og høsthalvåret. Side 12 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

13 Regning ungd. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Trinn 8 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 6,7 10,5 10,6 6,7 6,7 Mestringsnivå 2 24,4 28,4 32,7 14,4 43,3 Mestringsnivå 3 41,1 32,6 35,6 53,3 28,3 Mestringsnivå 4 18,9 21,1 14,4 13,3 18,3 Mestringsnivå 5 8,9 7,4 6,7 12,2 3, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 6,7 6,8 7,3 6,1 Mestringsnivå 2 43,3 23,7 23,6 21,9 Mestringsnivå 3 28,3 40,4 39,5 39,9 Mestringsnivå 4 18,3 19,5 19,5 20,1 Mestringsnivå 5 3,3 9,5 10,0 12,1 Trinn 9 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 12,2 3,0 2,2 Mestringsnivå 2 12,2 20,2 15,4 Mestringsnivå 3 37,8 49,5 33,0 Mestringsnivå 4 18,9 12,1 33,0 Mestringsnivå 5 18,9 15,2 16,5 Side 13 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

14 2013 Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 2,2 3,2 3,5 3,4 Mestringsnivå 2 15,4 16,3 16,0 36,1 Mestringsnivå 3 33,0 36,5 38,7 24,4 Mestringsnivå 4 33,0 24,5 23,7 21,0 Mestringsnivå 5 16,5 19,4 18,1 36,1 Det er en negativ utvikling i forhold til med en høyere andel elever på de laveste nivåene på 8.trinn. Sammenlignet med andre ser vi også dette. For 9.trinn er det en positiv utvikling med færre på de to laveste nivåene, men sammenlignet med andre er det fortsatt for liten andel på øverste mestringsnivå. Side 14 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

15 Nasjonale prøver engelsk Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Engelsk 5. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Kommunestyret har vedtatt strategiske mål om forbedring av resultatene på nasjonale prøver. Et delmål er at andel elever på laveste trinn skal ligge under 18% i engelsk. Trinn 5 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 19,5 22,8 17,3 20,5 Mestringsnivå 2 56,3 57,0 59,2 62,7 Mestringsnivå 3 24,1 20,2 23,5 16, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 20,5 26,4 23,7 26,1 Mestringsnivå 2 62,7 51,1 53,2 49,4 Mestringsnivå 3 16,9 22,5 23,1 24,4 Det er ingen resultater for 2012 pga. teknisk svikt hos Udir. Sammenlignet med 2011, ser vi en negativ utvikling med en høyere andel elever på laveste nivå og lavere andel på det høyeste. Det lokale målet med andel elever på laveste trinn er ikke nådd. Sammenlignet med andre, er det færre på øverste og nederste nivå, men flere på mestringsnivå 2. Side 15 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

16 Engelsk ungd. trinn Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Trinn 8 Indikator og nøkkeltall Mestringsnivå 1 8,0 17,9 20,2 9,0 13,4 Mestringsnivå 2 23,9 24,2 25,0 22,5 22,7 Mestringsnivå 3 46,6 36,8 35,6 36,0 42,0 Mestringsnivå 4 13,6 14,7 9,6 18,0 14,3 Mestringsnivå 5 8,0 6,3 9,6 14,6 7, Sør-Odal kommune Kommunegr.7 Hedmark Nasjonalt Mestringsnivå 1 13,4 10,5 12,0 9,7 Mestringsnivå 2 22,7 21,3 22,6 20,1 Mestringsnivå 3 42,0 41,9 40,3 41,5 Mestringsnivå 4 14,3 18,1 17,2 19,0 Mestringsnivå 5 7,6 8,3 7,9 9,7 I forhold til fjoråret er det en lavere andel på høyeste mestringsnivå og en høyere andel på laveste mestringsnivå. Dette gjelder også sammenlignet med andre. Side 16 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

17 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. en skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Resultatene vises vises som karaktergjennomsnitt for hver indikator. Indikator og nøkkeltall Norsk hovedmål skriftlig eksamen Sør-Odal kommune skoleeier Kommunegruppe 07 Hedmark fylke Nasjonalt 3,0 3,3 3,3 3,4 Norsk hovedmål standpunkt 4,0 3,8 3,8 3,8 Matematikk skriftlig eksamen 2,5 2,9 2,9 3,1 Matematikk standpunkt 3,9 3,4 3,4 3,5 Engelsk skriftlig eksamen 3,6 3,7 3,7 3,8 Engelsk skriftlig standpunkt 3,8 3,9 3,9 3,9 Det er stor forskjell på eksamens- og standpunktkarakter. Det er naturlig, men forskjellen er for stor. Standpunktkarakterene i norsk og matematikk er bedre enn dem vi sammenligner oss med. For eksamener det motsatt. Tallene viser at vi må ha særlig fokus på matematikk, men også vurderingspraksis. Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Indikator og nøkkeltall Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Sør-Odal kommune skoleeier ,0 39,4 39,9 37,2 39,7 38,4 Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Kommunegruppe 07 39,1 39,8 39,0 39,5 39,5 39,4 Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Hedmark fylke 38,4 39,1 38,9 39,0 39,1 38,9 Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt 39,5 39,8 39,8 39,9 40,0 39,8 Etter en ganske stor nedgang i fjor, ligger nå grunnskolepoengene på 39,7; 3 tiendedeler under lokalt mål på 40. Sammelignet med andre, er resultatet bedre enn kommunegruppe 7 og fylket. Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet mot målet 40 grunnskolepoeng i snitt siste fem år. Snitt siste 5 år Side 17 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

18 2.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Tallene viser prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Fra og med 2011 viser tabellen andel elever som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole. Fra viser tabellen andel elever som går over fra grunnskolen til videregående opplæring. Tallene er ikke sammenlignbare. Lokale mål Andel med overgang til videregående skole skal være 100% Overgang til videregående skole Sør-Odal kommune Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Hedmark fylke Nasjonalt Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole ,1 97,7 96,9 x x x 97,7 97,7 97,8 Det er ingen store endringer i overgang til videregående skole. Alle elever ved ungdomsskolen søker, men dersom elever begynner på vg. i andre land eller enkelte private skoler, blir de ikke registrert som begynt i videregående opplæring. Den største utfordingen er ikke å få elevene til å begynne i videregående opplæring, men at de gjennomfører. Hedmark fylke har en positiv utvikling for ordinær progresjon. En utfordring er å begrense omvalg og overgang mellom vg.1 og vg.2. Tallene for viser en positiv tendens vedr. omvalg og gjennomføring. Side 18 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

19 3. Kvalitet I Handlingsprogram med økonomiplan er skole ett av tre satsningsområder vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Strategisk mål: Skolene i Sør-Odal er en god læringsarena hvor elevene får muligheter, møter krav, følges opp og opplever mestring Tiltak: Prosjektet Utvikling av skolen i Sør-Odal fram mot 2020 Videre heter det i handlingsprogrammet for rammeområde skole: Delmål Skolen i Sør-Odal skal gi elevene et godt læringsutbytte ved å gi alle elever et opplæringstilbud som er tilpasset deres evner og forutsetninger Tiltak: Videreutvikle god klasseledelse og felles vurderingskultur. Dreie stor del av ressursbruk fra spesialundervisning til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Prosjekt Utvikling av skolen i Sør-Odal mot 2020 for læring og klasseledelse Kommunen har deltatt i prosjektet for læring ledet av UDIR. Arbeidet har vært ledet av en koordinator og organisert som arbeid i nettverk med ressurspersoner fra alle skolene. Disse har videreført kunnskap og oppgaver til sine skoler. Vi opplever gode erfaringer med dette og mener at man er kommet et godt stykke videre mot en felles vurderingskultur. Prosjektet ble avsluttet i juni, men skolene arbeider videre. Kommunen har knyttet til seg professor Stephen Dobson som ressursperson/veileder. Nettverksgruppene fortsetter arbeidet. Klasseledelse og vurdering henger nøye sammen. For å kunne gi god vurdering, må rammene for god klasseledelse være på plass. Klasseledelse handler om å skape et godt læringsmiljø. Skolene arbeider med dette parallelt med vurdering for læring. Tilpasset opplæring og tidlig innsats Odal PPT ble opprettet Den vil ha stort fokus på systemarbeid som tilpasset opplæring og tidlig innsats for å få ned tallet på elever med vedtak om spesialundervisning. Området for normalvariasjon innenfor en klasse må bevisstgjøres og spesialundervisning må kun gis dersom læringsmålene og organisering av undervisningen avviker sterkt fra den ordinære undervisningen. (se pp-pres.) For 5. og 8.trinn er det kjøpt inn IPAD til alle elever og lærere. Det er lagt inn et stort antall læringsapper. IPAD er et arbeidsverktøy med store muligheter for tilpasset opplæring. Det virker også motiverende for elevene og evalueringene er veldig positive både for elever og lærere. Prosjekt Utvikling av skolen i Sør-Odal mot 2020 Side 19 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

20 Mandat: Det nedsettes et utvalg som har til oppgave å utarbeide en langsiktig plan for utvikling av skolen i Sør-Odal fram mot år Planen skal inneholde bygging av ny ungdomsskole, etablering av en moderne og fremtidsrettet skolestruktur og faglig ambisjonsnivå. Utvalget har bestått av representanter for politikere, foreldre, skoleledere, fagorganisasjoner og administrasjon. Sluttrapport behandles i kommunestyret i juni Resultatmål Kommunestyret vedtok i 2011 mål for skolen for resultater og elevmiljø. Resultatene svinger og spesielt i regning og matematikk er det til dels svake resultater. Skolene arbeider systematisk med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning gjennom etter- og videreutdanning med ekstra fokus på metodikk. For to planleggingsdager, i november og januar, vil tema være lesing og skriving i alle fag. Tverrfaglig samarbeid For å legge til rette for tidlig innsats og gode læringsvilkår er det opprettet arenaer og rutiner for tverrfaglig samarbeid. It takes a village to raise a child Kort kompetanse- og rådgivende team. Skal ivareta og veilede barn/unge og deres familier som trenger bistand fra en eller flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig samarbeid. Gi rett hjelp til rett tid og være et lavterskel tilbud. Månedlige møter hvor man kan presentere en sak/problemstilling og få råd om tiltak. I teamet sitter barne- og ungdomspsykiatri ( BUP), Odal PPT, kommunelege, skole, barnehage, helsesøster, psykiatrisk sykepleier og barnevern. Rutiner for tverrfaglig samarbeid Veileder og rutiner for bekymringssamtale Rutiner for fraværsregistrering og oppfølging av skolevegring ØPP- rusforebyggende program 7-10.trinn Prosedyre Vold i nære relasjoner Planer for overgangene barnehage- skole, barnetrinn ungdomstrinn, ungdomstrinn videregående Side 20 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

21 4. System for oppfølging (internkontroll) Kommunen har et kvalitetsvurderingssystem etter i opplæringsloven. I dette systemet er det lagt inn rutiner for oppfølging av læringsmiljø og læringsutbytte. Administrasjonen har samtaler ved hver enkelt skole med fokus på kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette drøftes også i skoleledergruppa. Skolene gjennomfører årlig en ståstedsanalyse for å avdekke områder skolen må sette ekstra fokus på. Kommunalsjef og rådgiver har dialogmøter ved skolene hvor dette diskuteres. Oppsummering fra dialogmøtene ved skolene i mars 2014 Administrative rutiner, personalsituasjon, medarbeiderundersøkelsen m.m. Personalsituasjonen - Skolene har stort sett god lærerdekning, men utfordringer i enkelte fag. - Noen av skolene sliter med en del sykemeldinger og mangel på kvalifiserte vikarer. SFO - Bemanningsnormen gjør at de minste skolene opplever at det bare er en voksen i gruppa, noe de synes er vanskelig. Medarbeiderundersøkelsen - Skolene har pekt ut områder for forbedring, men mangler noe på tiltak for dette. Kartlegging og tester, ståstedsanalysen, utviklingsområder, tiltak Nasjonale prøver - Skolene arbeider mye mer systematisk med for- og etterarbeid enn tidligere. - Mer kunnskap om betydningen av de grunnleggende ferdighetene, jfr. kurs med Gerd Fredheim. - Alle skolene fokuserer spesielt på regning. Ståstedsanalysen - Skolene har valgt ut utviklingsområder i sammenheng med score i analysen.. - Hvordan skolene ser seg selv varierer fra stor grad av tilfredshet på de fleste områder til stor grad av uenighet/sprikende syn i kollegiet. - Analysen er veldig detaljert og gir et godt grunnlag for å analysere skolen. Utviklingsområder - Elevmedvirkning - Klasseledelse - VFL - Bruk av lokalmiljøet, uteområdene - Skolevandring - Grunnleggende ferdigheter Side 21 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

22 Skole - hjem - FAU gir tilbakemelding om et godt samarbeid med skolen - FAU har fokus på fysiske forhold som inneklima og uteområder, men er også opptatt av skolens innhold. Vil framsnakke skolen og betydningen av læring. - Positive til foreldreskole. - Ønsker videre Ipad-satsing. - Felles vedtekter for FAU, SU og skolemiljøutvalg for hele kommunen. - Kommunalt FAU bør brukes mer sette opp en møteplan. - Manglende deltakelse fra politisk representant oppleves som et problem kanalen til den politiske ledelsen blir borte. 5. Konklusjon Sør-Odal har en tilfredsstillende lærertetthet, men med stor variasjon mellom skolene. Det er vanskeligere enn tidligere å rekruttere kvalifisert personale og det samarbeides derfor i regionen med rekruttering gjennom felles annonsering. Det er en andel på 5% av lærerne som ikke har godkjent lærerutdanning. Elevundersøkelsen er endret og pga. tekniske problemer hos Udir er ikke undersøkelsen publisert. Rapporten viser kun tall for Sør-Odal. Resultatene for de nasjonale prøvene viser en tilbakegang, men det kan ikke trekkes noen konklusjon etter kun ett års tilbakegang. Det arbeides mye ved alle skolene med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. De nasjonale prøvene brukes som grunnlag for videre arbeid. Eksamensresultatene for matematikk er svake og ungdomsskolen har stort fokus på faget, bl.a. gjennom Ny GIV metodikken. Grunnskolepoeng for 2013 er på 39,7; noe vi anser som et godt resultat. Det er ikke tall for gjennomføring av videregående skole, men andelen elever som begynner i videregående opplæring er 96,9%. Det arbeides mye med økt gjennomføring av videregående opplæring. Her viser tall for Hedmark en positiv utvikling. Side 22 av 22 - Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014

Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 April 2015 K-sak 77/15 Innhold Ve 1. Sammendrag... 3 2. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Torsdag 15.mai 2014 Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2013/14 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål... 6 Kommunale målsettinger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Dialogmøte utvalgets medlemmer og rektorene Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 24.04.2012 Tid: 18:00 Medlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 1 Inoldsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2. Organisering og mål... 6 2.1. Organisering... 6 2.2. Overordna utviklingsmål for grunnskolen i Aure:... 6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010

Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 25.mai 2011 Tilstandsrapport seksjon undervisning Meløy kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 17.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 17.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.03.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Kvalitetsmelding skole 2012

UNDERVISNINGSAVDELINGEN. Kvalitetsmelding skole 2012 UNDERVISNINGSAVDELINGEN Kvalitetsmelding skole 2012 Kvalitetsmelding skole 2012 - Undervisningsavdelingen Askøy kommune 2 Kvalitetsmelding skole - Askøy kommune - undervisningsavdelingen Kvalitetsmelding

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009

Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Tirsdag 19. oktober, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolene I Vestvågøy kommune 2009 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Torsdag 12. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2017 Deanu gielda-tana kommune Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 26.09.2017 Kommunestyret 05.10.2017 Innhold Innhold 1. Lovkravet...3 2.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR 2014 SOLBERG SKOLE

TILSTANDSRAPPORT FOR 2014 SOLBERG SKOLE TILSTANDSRAPPORT FOR 2014 SOLBERG SKOLE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1Skolens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene for 2015... 4 1.4 Vurdering av de viktigste tiltakene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1. Elever og undervisningspersonale... 3 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk... 3 1.1.2. Lærertetthet... 3 2. Utviklingen i Søndre Land

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen

Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport grunnskole 2014 Side 1 av 46 Forord Det vises til opplæringsloven 13-10: (.) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE 2014 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Organisering og mål... 4 2.1. Organisering... 4... 4 2.2. Voksenopplæring... 4 2.2.1. Grunnskoleopplæring for voksne...

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017

Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 T Tilstandsrapport for Grunnskolen per 4.oktober 2017 Onsdag 4. oktober, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolene i Bjugn Innhold Elever og undervisningspersonale...3 Antall elever og lærerårsverk...3 Lærertetthet...4

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2013/2014 Et utviklingsverktøy Vedtatt i kommunestyret 16.10.14 Sak 48/14 1 Innhold 1.0 Innledning 2.0 Elever og undervisningspersonale 2.1 Ansatte 2.2 Driftsutgifter/ressurser

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2012-13 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Spesielt for skoleåret 2012-13... 4 1.2.2 Gjennomføring

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016

Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Tilstandsrapport for Åmli skule 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. Lovkravet

Detaljer

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter

Oppmøte Vallersund oppvekstsenter Møteinnkalling nr. 3/2017 Utvalg: Hovedutvalg helse og oppvekst Møtested: Vallersund Oppvekstsenter Møtedato: 25.09.2017 Tid: 13:00 16:00 Forfall meldes til oppvekstsjef Kjetil By Rise, som sørger for

Detaljer

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen

Mandag 22. november kl. 13.00 17.00 I kommunestyresalen SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 16.11.2010 Vår Ref... KÅB-12361/10 Arkiv... 030 Saksnr... 10/170 Deres Ref... Medlemmene i komité 1 Kai Werner Evensen Gerd Myklebust Wang Lars Nybakke Arvid Ege Karin Sætra

Detaljer