En stemme til Liberalistene er en stemme på deg selv!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En stemme til Liberalistene er en stemme på deg selv!"

Transkript

1 En stemme til Liberalistene er en stemme på deg selv! Foto: PROGyörgy Soponyai

2 Stem på Norges eneste reelle opposisjonsparti! Liberalistenes politiske grunnmur er de liberale idealene. Vi mener det beste og mest harmoniske samfunnet ikke skapes av politikerne på Stortinget, men av frie individer og frivillige sammenslutninger i det sivile samfunn. Vi mener det beste politikerne kan gjøre for å legge til rette for et velstående, stabilt og mangfoldig samfunn er å la være å legge hindringer i veien for skapende individers frie livsutfoldelse. Liberalistene kjemper for en ny, lys og økonomisk bærekraftig fremtid hvor myndighetene kun skal beskytte individets rett til liv, frihet og eiendom. Individets rettigheter endres ikke fra sted til sted, og mellom by og land. Derfor er politikken vår lik over hele landet, men i dette programmet vies de urbane utfordringene ekstra stort fokus. Et av våre hovedmål er å jobbe for en gradvis overgang fra en velferdsstat basert på tvang, til et velferdssamfunn basert på frivillighet. Vi vil umiddelbart fokusere på å: Balansere budsjetter og aldri påføre kommunen utgifter som overstiger direkte betjeningsevne. Vi vil overhodet ikke støtte prestisjeprosjekter, og vil også avslå støtte til andre lånefinansierte prosjekter der fremtidige skattebetalende innbyggere til slutt blir stående ansvarlige. Bygge ned alle kommunale tjenester som ikke er lovpålagt og samtidig legge til rette for frivillige/private alternativer.

3 Motarbede all igangsetting av næringsvirksomhet i offentlig regi, og samtidig avvikle allerede eksisterende, offentlige styrtenæringsvirksomheter. Subsidierte virksomheter skaper kunstig etterspørsel, og er derfor ikke samfunnsøkonomisk ønskelig over tid. Gjøre alle kontrakter og avtaler som politisk eller byråkratisk administrasjon inngår tilgjengelige for både presse og publikum. Dette vil motvirke mulighet for kameraderi og korrupsjon. Over tid besørge at hver enkelt borger beholder mest mulig av sine egne penger, og derfor selv på individuelt nivå kan velge de tjenestene de ønsker. Dette vil føre til langt bedre tilpasning av tjenestetilbudet. Andre kampsaker Fokus på reell kriminalitet Liberalistene ønsker at lokale myndigheter så langt det er mulig under gjeldende, nasjonalt lovverk skal nedprioritere forbrytelser uten offer. Foto: Robert Kuykendall Et eksempel på dette er bruk av narkotiske stoffer. Liberalistene ønsker å prioritere bekjempelse av reell kriminalitet, som vold, voldtekter og vinningskriminalitet. På lang sikt jobber vi for legalisering av offerløse handlinger, noe som vil frigjøre langt flere politiressurser nasjonalt og i kommunene, samt frigjøre flere plasser i fengslene.

4 Slipp skolene fri! Liberalistene mener at enhetsskolen ikke fungerer. Mange elever mistrives, mange mobbes, og over 20 prosent av elevene går ut av skolene uten helt grunnleggende kompetanse. Løsningen er å gradvis overføre både drift og eierskap av skolene til Foto: Woodleywonderworks sivile krefter, hvor dem med reell fagkompetanse står fritt til å utvikle skolene, uavhengig og i konkurranse med andre. Vi ønsker i første omgang en stykkprisfinansiering av skolene, som etter hvert skal kombineres med direktebetaling fra brukerne. Vi vil fjerne offentlig styrte og sentraliserte læreplaner, og organisere hver skole som en selvstendig enhet. Vil vil også åpne for hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning og frivillig/privat drevne skoler skal ikke være bundet til den offentlige læreplanen, og sentraliserte krav må fjernes. Gjør boliger billigere! Liberalistene vil arbeide for lavere skatter og avgifter, som gir lavere varekostnader og derfor lavere kostnader også på bygninger. Vi vil i tillegg fjerne fordyrende reguleringer knyttet til arealbruk og diverse særkrav til bygninger. Liberalistene går også inn for å fjerne kunstige særinteresseregler som hindrer urban utvikling som markagrensen og monopolordninger på nye veier, urbane kollektivruter og infrastruktur. TEK 1 0 og senere reguleringer av boligbygging fordyrer unødig alle

5 Foto: Tore Bustad nybygg, og bør fjernes så fort som mulig. Et fritt marked for boligbygging vil komme alle innbyggere til gode, spesielt de unge som skal inn på markedet for første gang. Liberalistene går inn for mer velferd til lavere pris. Utbyggingen av E1 8/Vestkorridoren Liberalistene vil tilrettelegge for utbygging av effektiv transport til og fra byen i alle retninger. Dette skal gjøres ved å samarbeide med alle innbyggere og næringer som vet hvor skoen trykker. Verken stat eller kommune bør regulere eller avgjøre hvor store behovene Foto: R lf Κλενγελ blir i fremtiden. Dette behovet er det forbrukere og utbyggere som bør vurdere. Så lenge veibygging er påvirket av og finansiert gjennom offentlige midler, vil vi søke å innhente behovsanalyser fra de som skal bruke veiene til å basere avgjørelser på. Vi vil altså ikke basere oss på grønne visjoner blandet med kontrollbehov og politisk ønsketenkning. Vi vil fremme tilrettelegging for samferdsel basert på reelle behov og langsiktig strategi, og etter hvert skal dette finansieres gjennom frivillige ordninger.

6 Øvrige politiske målsetninger Økonomisk politikk: Forhindre eiendomsskatt Generelt stimulere veksten i økonomien ved fjerning av hindringer Overføre flest mulig kommunale oppgaver til frivillig/privat sektor Avvikle ordninger som skjermer etablerte bedrifter fra konkurranse og innovasjon Velferdspolitikk: Legge til rette for at flere kan finne seg arbeid gjennom liberal næringspolitikk, og dermed fjerne uønsket passivisering av store grupper Jobbe for å forenkle og avbyråkratisere velferdssystemet ved å slå rene sosiale ytelser sammen til én ytelse for vanskeligstilte, og stille strenge, men sterkt forenklede krav til innvilgelse Økt satsing på rehabilitering og forebygging i stedet for varig uføretrygd, stille strenge krav for innvilgelse, og jevnlig revurdering av arbeidsevne Kriminalitet: Jobbe for bevilgninger på et nivå som sikrer effektivt politi Gå inn for alminnelig bevæpning av politiet Fjerne soningskøene ved å avkriminalisere offerløse handlinger og bygge flere fengsler om nødvendig Behandle narkomane mer humant ved å ikke regne dem som kriminelle

7 Utdanning : Legge til rette for innovasjon og mangfold innen utdanning Stimulere til flere frivillig/privat drevne skoler ved å jobbe for liberalisering av opplæringsloven og privatskoleloven Gjøre alle utdanningsinstitusjoner til administrativt selvstyrte enheter med stor grad av økonomisk autonomi Innføre fritt skolevalg for foreldre/elever på alle trinn Miljø: Forholde oss til den vitenskapelige uenigheten som til enhver tid måtte råde rundt temaer som menneskeskapte klimaendringer I stadig større grad la frivillige organisasjoner sikre miljøet ved hjelp av rettsapparatet og eiendomsrett, uten politisk innblanding Anerkjenne behov for industriell utvikling og produksjonsbedrifter Fokusere på det totale bildet rundt bruk av fossile brensler, og legge til rette for at alle har tilgang på fordelene ved billig og pålitelig energi Samferdsel : Oppfordre frivillig sektor til i større grad å styre og delta i bygging og drift av vei og andre prosjekter gjennom offentlig/frivillig samarbeid Legge til rette for opprettelse av frivillige veilag som kan overta ansvaret for drift, vedlikehold og finansiering av lokale veier, i kombinasjon med offentlige overføringer Selge kommunens eierandeler i samtlige transportselskaper Åpne for fri konkurranse innen kollektivtransport

8 Kultur: Legge til rette for et fritt, dynamisk og bærekraftig kulturliv ved å trekke kommuner og fylket ut av all finansiering av og deltakelse innen kultur Overføre drift av museer, biblioteker og vern av kulturminner til frivillige/private organisasjoner Generelt: Gradvis redusere og til slutt helt fjerne lover og reguleringer som er innført for å beskytte grupper og enkeltnæringer, med spesielt fokus på de som er til hinder for at forbrukere kan anskaffe varer og tjenester så rimelig som mulig Jobbe for størst mulig toleranse for at individer har ulike mål og ønsker i livet VÅRE KANDIDATER: Bastian Winde Harbo Fredrik Jomark Roald Ribe Haakon Sperre Harald Hansen Nikolai Buer Liberalistene, Pb 223, OSLO, Org nr: Vegard Ottervig

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer