Ørnulf Seippel. home.vikenfiber.no/seippel Forsker II, Institutt for samfunnsforskning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørnulf Seippel. ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com. home.vikenfiber.no/seippel. 2009-2010 Forsker II, Institutt for samfunnsforskning."

Transkript

1 Curriculum Vitae Personlige opplysninger Navn E-postadresse(r) Hjemmeside Ørnulf Seippel home.vikenfiber.no/seippel Ansettelsesforhold 2010-dd dd. Forsker, NOVA. Professor II (sosiologi & statsvitenskap), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (Idrettsvitenskap), NTNU Professor (sosiologi & statsvitenskap), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (Idrettsvitenskap), NTNU Forsker II, Institutt for samfunnsforskning Forsker II, Institutt for samfunnsforskning Forsker, Institutt for samfunnsforskning Forsker II, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO Vitenskapelig assistent og forsker III, ProSus. 1

2 Utdannelse & kompetanse 2006 Professorkompetanse Dr. polit. (sosiologi), UiO Sosiologi hovedfag (cand.sociol), UiO Sosiologi mellomfag, UiO Massekommunikasjon grunnfag, UiO Sosiologi grunnfag, UiO Statsvitenskap grunnfag, UiO Solidaritetsarbeiderkurs, Den reisende folkehøgskole Examen Philosophicum, UiO Examen Artium, naturfaglinje. Tidsskriftkonsulent Acta Sociologica EDUCARE Environmental Politics European Societies European Sport Management Quarterly Global Environmental Politics International Review for the Sociology of Sport Mobilization: An International Journal Social Forces Sosiologi i dag Sosiologisk tidsskrift Sport in Society Tidsskrift for ungdomsforskning Voluntas 2

3 Publikasjoner Bøker: Norsk idrett: Organisasjon, fellesskap, politikk. Oslo: Akilles forlag, 2005 og 2011 (ny, revidert utgave). Forfattere: Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel, Ragnhild H. Waldahl. Integrating and Articulating Environments: A Challenge for Northern and Southern Europe. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, Redaktør av boka sammen med Fatos Goksen (Koc University, Istanbul), Martin O Brien (Lancaster University), Jesper Grolin (Handelhøyskolen, København). Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Oslo: Novus, (Flere opplag). Redaktør av boken. Redigering tidsskrifter: Temanummer om idrettssosiologi, Sosiologi i dag, 3/2001. Temanummer om litteratursosiologi, Sosiologi i dag, 3/2003. Temanummer om Skandinavisk idrett, Sport in Society, 3/2010. Referee-baserte tidsskriftartikler: Professional and Volunteers: On the Future of a Scandinavian Sport Model, Sport in Society 3/2010 Voluntary Organised Sport in Denmark and Norway, Sammen med Bjarne Ibsen, Sport in Society 2/2010 The Fine Art of Coaching: Instructions, Social Support or Democratic Participation?, European Journal for Sport and Society 2/2008 Sports in Civil Society: Networks, Social Capital and Influence, European Sociological Review 4/2007 Sport and Social Capital, Acta Sociologica 2/2006 3

4 The Meanings of Sport: Fun, Health, Beauty or Community?, Sport in Society 1/2006 Sport, Civil Society and Social Integration, Journal of Civil Society 3/2005 The World According to Voluntary Sport Organizations: Voluntarism, Facilities and Economy, International Review for the Sociology of Sport 2/2004 Sosiale bevegelser: Innføring, oversikt, utfordringer, Sosiologisk tidsskrift 2/2003 Volunteers and Professionals in Norwegian Sport Organisations: Facts, Visions and Prospects, Voluntas 3/2002 Natur, estetikk, politikk: Mellom sosiologisk postmodernisme og moderne naturestetikk, Sosiologisk tidsskrift 2/2001 From Mobilization to Institutionalisation: The Case of Norwegian Environmentalism, Acta Sociologica 2/2001 Ecological Modernisation as a Theoretical Device: Strengths and Weaknesses, Journal of Environmental Policy and Planning 3/2000. For tall må også fortelles! Sosiologisk tidsskrift 3/99, Environmentalism: Class Interests, Modern Values or Postmodern Feelings?, Innovations: European Journal of Social Issues 2/99. Fullt av fulle fylliker, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/99. Democracy, Environment and Political Opportunity Structures - The Case of Norwegian Environmentalism. Environmental Politics 3/99. Risikosamfunnet, Tidsskrift for samfunnsforskning 3/98. Natur, politikk, mangfold, Miljøbevegelsens ideologi i et moderne samfunn, Sosiologisk Tidsskrift 4/98. 4

5 Religion, menneske eller økologi? - Om natursyn & miljøpolitisk engasjement, Sammen med William M. Lafferty, Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift 2/96. Drømmen om en bærekraftig sosialitet, Sosiologi i dag 2/91. Bokkapitler: Sport and Social Capital. I Giulianotti, Richard (red.) Sociology of Sport. London: Sage, In press/2011. Dette er opptrykk av artikkel fra Acta Sociologica 2006 (se tidsskrifter, over) Sport Politics: Social Capital and Governance - The Case of Norway. I Margaret Groeneveld, Barrie Houlihan, Fabien Ohl (red.) Social Capital and Sport Governance in Europe. London: Routledge, For den som har, skal få? Makt og avmakt i lokal anleggspolitikk. I Rafoss, Kolbjørn og Tangen, Jan Ove (red.) Kampen om idrettsanleggene: Planlegging, politikk og bruk. Sammen med Nils Asle Bergsgard og Svein Inge Nødland. Kristiansand: Fagbokforlaget, Public Policies, Social Capital and Voluntary Sport. I Nicholson, Matthew and Hoye, Russell (red.) Sport and Social Capital. Oxford: Butterworth-Heinemann (Elsevier), Trees, Ecology and Biological Diversity: Nature Preservation and Norwegian Environmentalism. I Markham, Bill and van Koppen, Kris (red.) Comparing Nature Protection Across Nations. Edward Elgar, 2007/2008. Introduction. Sammen med Martin O Brien og Fatos Goksen. I Goksen, Seippel, O Brien (red.) Integrating and Articulating Environments: A Challenge for Northern and Southern Europe. Amsterdam: Swets & Zeitlinger,

6 Frivillighet og profesjonalitet i norsk idrett: Visjoner, fakta og framtidsutsikter. I Seippel, Ørnulf (red.) Idrettens bevegelser. Oslo: Novus, 2002 Modernity, Politics, and the Environment. A Theoretical Approach. I Dunlap, R. E. m.fl. (eds.) Sociological Theory and the Environment. Classical Foundations, Contemporary Insights. Lanham: Rowman & Littlefield, 2002 Kunnskap, verdier og deltakelse. I Lafferty, W.M. m.fl.(red.) Rio + 5. Norges oppfølging av FNkonferanser om miljø og utvikling. Oslo: Tano Aschehoug, Andre tidsskriftsartikler: Miljøpolitikkens legitimitet: Politikk, vitenskap og offentlighet. Sosiologisk Årbok 2002 Konflikt, samarbeid og ambivalens: Miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Arbeiderhistorie (Oslo: Årbok for arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek) Hvor alternative er de alternative organisasjonene? Del 2. Sammen med William M. Lafferty. Tidsskrift Alternativ Framtid 2/95. Teknologi, miljø og modernitet. Tidsskrift Alternativ Framtid 2/95. Er medlemmene av NBU eller bygdeungdommen mindre solidariske enn annen ungdom? Bygdeungdommen 6/94. Hvor alternative er de alternative organisasjonene? Del 1. Sammen med William M. Lafferty. Tidsskrift Alternativ Framtid 4/94. Risikosamfunnet. Tidsskrift Alternativ Framtid 2/94. Grønn politisk teori - noen internasjonale bidrag. Sammen med Oluf Langhelle. Tidsskrift Alternativ Framtid 1/94. Bærekraftige verdier. Tidsskrift Alternativ Framtid 4/93. 6

7 Jakten på en alternativ ideologi III: Norsk miljøfilosofi: Arne Næss. Sammen med Oluf Langhelle. Tidsskrift Alternativ Framtid 3/93. Jakten på en alternativ ideologi II: Norsk miljøfilosofi: Sigmund K. Sætereng Sammen med Oluf Langhelle. Tidsskrift Alternativ Framtid 2/93. Rapporter: Ungdom og trening - endringer over tid og sosiale skillelinjer Sammen med Mira Sletten og Åse Strandbu. Rapport, NOVA, 3:2011. Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 4:2008. Den frivillige innsatsen i Oslo-idretten. Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 5:2006. Orker ikke, gidder ikke, passer ikke - Om frafallet i norsk idrett. Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 3:2005. Treneren: Konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse? Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 11:2004. Hva mener og vet nordmenn om bioteknologi? Noen resultater fra Eurobarometer 58.0 (2002). Sammen med Torben Hviid Nielsen og Trond Haug. Arbeidsnotat 20/2003. Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Norske idrettslag 2002: Kunnskap, ledelse og styring Rapport, Institutt for samfunnsforskning, 7:2003. Idrett og sosial integrasjon. Rapport, Institutt for samfunnsforskning 9:2002 Norske idrettslag Struktur, økonomi og frivillig innsats. Sammen med Bernard Enjolras Rapport, Institutt for samfunnsforskning 4:2001. Modernitet, politikk og miljø. Rapport, Institutt for samfunnsforskning 6:2000. Doktoravhandling. 7

8 Frivillighet, kommersialisering og profesjonalisering. Sammen med Bernard Enjolras. Rapport, Institutt for samfunnsforskning 9:1999 Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i norske kommuner. Overgangen fra MIK til Lokal Agenda 21. Sammen med William Lafferty og Carlo Aal. Rapport ProSus/Vestlandsforskning Miljøbevegelsens ideologi i et moderne samfunn. Arbeidsnotat 1/98 ProSus. Environmentalism: Class Interests, Modern Values or Postmodern Feelings? Arbeidsnotat 2/98, ProSus. Consciousness of Nature and Political Action. Arbeidsnotat 3/98, ProSus Risikosamfunnet - en teoretisk og empirisk kritikk. Arbeidsnotat 1/96, ProSus. En skole for en bærekraftig utvikling? Rapport 5/96. ProSus. Frivillige organisasjoner i et samfunn i endring - en empirisk undersøkelse av medlemmene i Norske 4H, Norges Bygdeungdomslag og Noregs Ungdomslag. Rapport 2/96, ProSus. Fra Natur til Handling. En empirisk analyse av forholdet mellom natursyn, forbruk og politisk atferd. Alternativ Framtid, Rapport 3/95. Ungdom i bydel 1, Bygdøy - Frogner. Rapport, Ungforsk Bokanmeldelser: Craig Clifford & Randolph M. Feezell, Sport and Character, Champaign, IL: Human Kinetics, Anmeldt på National Alliance for Youth Sports & Greg Bach, Coaching Soccer for Dummies, Hoboken, NJ: Wiley Publishing, Anmeldt på

9 Neil King, Sport Policy and Governance: Local Perspectives, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, Anmeldt på Stavrum, Arild, 31 år på gress, Oslo: Oktober, Anmeldt på Gumbrecth, Hans Ulrich, In Praise of Athletic Beauty, Cambridge, Mass.:The Belknap Press, Anmeldt på Watts, Duncan J., Six Degrees: The Science of a Connected Age, New York: W.W.Norton,2003. & Barabasi, Albert-Laszlo, Linked. How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, New York: Plume, & Newman, M.; Watts, D. og Barabasi, A. (red.), The Structure and Dynamics of Networks, Princeton: Princeton University Press, Bokessay om de tre bøkene i Sosiologisk tidsskrift 2/2007 Cuskelly, Graham; Hoye, Russell; Auld, Chris, Working With Volunteers in Sport, London: Routledge, Anmeldt i International Review for the Sociology of Sport Eichberg; Henning og Bo Vestergård Madsen, Idræt som fest - bogen om landsstævnet, Århus: Klim, Anmeldt på Sandra Spickard Prettyman & Brian Lampman (red.), Learning Culture through Sports: Exploring the Role of Sports in Society, Oxford: Rowman & Littlefield, Anmeldt på

10 Edward J. Rielly (red.), Baseball and American Culture. Across the Diamond, New York: The Haworth Press, Anmeldt på Michael Mandelbaum, The Meaning of Sports: Why Americans Watch Baseball, Football, and Basketball and What They See When They Do, New York: PublicAffairs, Anmeldt i European Sport Management Quarterly 4/2005. og på Flemming Mikkelsen (red.), Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, Anmeldt i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2/2003 Bente Halkier, Miljøforbrug til daglig, København: Forlaget Sociologi, Anmeldt i Sosiologi i dag 1/2000. Ann Nilsen (red.), Miljøsosiologi, Oslo: Pax Anmeldt i Sosiologi i dag 2/98. Anders Todal Jenssen, Verdivalg : ny massepolitikk i Norge, Oslo: Ad Notam, Anmeldt i Tidsskrift Alternativ Framtid. 10

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Joar Vittersø Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik Universitetet i Oslo Presentasjon ved Livstillfredsställelse och lycka. Nordisk Workshop om livskvalitetsforskning

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121

Ny litteratur. Från Nordicoms databas NCOM. Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 Ny litteratur Från Nordicoms databas NCOM Danmark 102 Finland 107 Norge 110 Sverige 117 Publikationer från Nordicom om kön och medier 121 www.nordicom.gu.se/?portal=mr Danmark Forskningsförmedlare: Mogens

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter

norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Historiestudentenes tidsskrift, UiO nr 4-2008 5. årgang kr 50,- norsk miljøhistorie motgang, mangfold og muligheter Hilde Ibsen: Hvor tok miljøhistorien veien? Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie:

Detaljer

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse Carl Cato Wadel Mange organisasjoner har foretatt endringer som innebærer en nedbygging av hierarkiet og organisering

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer