Vær raus mot deg selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vær raus mot deg selv"

Transkript

1 BALANSE finans karriere rekruttering nummer Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg selv Nytt magasin for promotering av balanse i finansmarkedet.

2 Fordelen med Sikret Billån er at du kan få det i dag Foto: Øivind Haug og slippe å betale hvis noe skulle hende deg i morgen Noen synes det kan være skummelt å låne penger til en bil. Hva hvis noe skulle skje? Hva om jeg blir syk? Eller mister jobben og ikke makter å betjene lånet? Sikret Billån er som navnet antyder et sikkert billån: Du slipper å betjene renter og avdrag om du for eksempel blir sykemeldt, permittert eller arbeidsledig. Sikret Billån koster litt mer enn et vanlig billån, men ikke mye. Vil du vite mer, ring eller se

3 Innholdsfortegnelse Leder 04 Futuraprosjektet brøyter vei 06 Karrierekamp på hjemmefront 10 Kristin Halvorsen: Vær raus 14 Overskudd med spinning 16 Mor & datter om: Å gi slipp på trygghetsfølelsen 20 Fremtidens finansnæring: Mangfold blir avgjørende Finansbalanse Mange kvinner arbeider i finansnæringen. Men i topplederposisjoner og i enkelte finansmiljøer som i meglermiljøene, glimrer de med sitt fravær. Gjør det noe da, kan man spørre seg. Svaret er ja. Finansnæringen understøtter ikke bare næringslivet, men også velferden i landet. Tilgangen til kapital gir makt og innflytelse, og også et stort sosialt ansvar. Derfor er det viktig at beslutnings takerne i næringen er bredt sammensatt, og representativt for mangfoldet i samfunnet. En undersøkelse Trolltind Kommunikasjon gjennomførte i juni 2006, viste at over 6 av 10 kvinner synes finansbransjen er en attraktiv bransje. Dessverre mener nesten like mange at de har dårlig eller overhode ingen kunnskap om bransjen. I fjor fikk Norge sin første kvinnelige finansminister. Både hun og andre kvinner på ledernivå som Balanse har snakket med, oppfordrer flere kvinnelige ledere til å ikke sette for høye krav til seg selv, og til å tørre å gjøre feil. De fleste søker balanse i hverdagen. Finansnæringen ønsker også balanse, ikke bare i økonomien, men også blant beslutningstakerne i næringen. I finansnæringens tidlige dager var Medicifamilien i Firenze en av de mektigste og mest innflytelsesrike slektene. Men det var kun de mannlige arvtakerne som ble beslutningstakerne i slektens finansaffærer. Over fem hundre år senere, er det fortsatt ubalanse, både i Norge og internasjonalt. Finansnæringen er attraktiv, og det er en myte at det er nødvendig å jobbe i Oslo, og at familie og fritid må ofres for å kunne ha en lederstilling i næringen. Representantene vi har snakket med er beviser på det. Stine Vikesland, redaktør Balanse BALANSE 2006 Magasin for promotering av balanse i finansmarkedet. Redaktør Stine Vikesland, Trolltind Redaksjonelle medarbeidere Per Bjørkum Christine Eiken Terje Stachnik Hansen Per Th. Magnor Stine Vikesland Therese Ulven Design/Lay Out Annette Skougstad Design forside Mick Tully, Image Communication Opplag: Trykk Kaleidoskopet Ansvarlig Utgiver Trolltind Kommunikasjon AS Hafrsfjordsgate OSLO Finansiering Magasinet er produsert med støtte fra Finansmarkedsfondet Salg Magnus Egeness Kaleidoskopet Balanse er en utgivelse som blant annet distribueres til finansmarkedet via Finansavisen og Flair Business. Gjenbruk, oversettelse eller annen bruk av materialet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Trolltind Kommunikasjon AS. November 2006 Balanse 3

4 Futuraprosjektet: Therese Fisher og Gro Elisabeth Lundevik er to av talentene som er motivert til å ta lederstillinger på høyere nivå i finansnæringen. Brøyter vei Futura skal brøyte vei for dyktige kvinner som ønsker seg lederstillinger i finansbransjen. Kvinnene i Futuraprosjektet understreker at det ikke er en kjønnskamp, men et felles krafttak for å løfte frem mer og variert kompetanse. av Per Th. Magnor Foto: Cornelius Poppe Kvinner i dag tjener penger og har selvstendig økonomi. De er godt representert på kundesiden både privat og i yrke, blant annet derfor er det viktig med flere kvinnelige ledere i finansnæringen. Det vil sikre at bransjen får bedre kontakt med, og bedre forståelse av kundenes behov, sier Charlotte Amlé i Fokus Bank, som er én av kvinnene i Futurasatsingen. I 2004 gjennomførte Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) en undersøkelse 4 Balanse November 2006 som avdekket at det er mange kvinner som jobber i bransjen, men at det er svært få kvinnelige ledere. Det misforholdet var ikke overraskende. Det ble også avdekket skjevhet i lederkriterier og rekrutteringsmetoder. Tankevekker - Det som var en tankevekker og skapte kimen til Futura, var at kvinnene både vil og kan bli ledere, men at vi blir foretrukket i mindre grad enn menn. Undersøkelsen slo hull på myten om at vi ikke vil ta lederstillinger, sier Amlé. Hun leder avdelingen i Fokus Bank som har ansvar for institusjonelle kunder, og har finansdirektør (CFO) Tonny Thierry Andersen i Danske Bank som Futura-agent. - Flere kvinner i ledende stillinger vil bidra til økt mangfold, og det er positivt for bransjen og kundene, sier informasjonssjef og styresekretær Elise Lindbæk i Eksportfinans som har Arnulf Arnøy,

5 Futuras andre fagsamling i vår hadde fokus på informasjonsarbeid og pressehåndtering. administrerende direktør i Kommunekreditt Norge AS, som sin agent. Hvert eneste Talent i Futura er matchet med en Agent etter utvalgte kriterier. De har hyppige møter og har inngått en kontrakt om målsetting for arbeidet i relasjonen. De har også en metode for måling av fremgang. Parene coaches gjennom hele programmet av organisasjonssosiolog Anne Grethe Solberg, som sammen med Tom O. Kleppestø i Hartmark Consulting leverer og administrerer Futura. - Futura retter seg mot kvinner med noe ledererfaring og som ønsker å nå til topps i finansnæringen. De må være læringsorienterte og villige til å forandre seg. «Syretesten» er at de er opptatt av å kvalifisere seg for større ansvar enn det de har i dag. De må også ha lyst til å være blant de reelle kandidatene når høye stillinger skal besettes, sier Kleppestø. Riste i tradisjonene At finansnæringen tar kvinnene på alvor, viser seg ved at flere konkurrerende virksomheter er med i Futura. Bærebjelken i Futura er nettopp relasjonen mellom de kvinnelige talentene og de erfarne agentene. Flere av agentene er fra eksterne virksomheter. - Hensikten med arbeidsformen er å riste opp i tradisjonelle forestillinger om innflytelse i organisasjoner og å trekke læring ut av dette, forteller Anne Grethe Solberg, og legger til at ingen, verken kvinner eller menn, bare får de høyeste stillingene. - Den som vil avansere, må ha en offensiv holdning og legge stein på stein. De høyeste lederstillingene når man bare ved å være en velkvalifisert kandidat, sier Solberg. Talentene i Futura skal bli flinkere til å forstå prosesser i organisasjonen, å synliggjøre seg selv og sin kompetanse, og å bygge nettverk. Fremtidig smil - Bransjen har vært preget av menn i for lang tid, og det vil vi gjøre noe med. Om år vil folk antagelig smile av Futura, men et slikt prosjekt gjør at utviklingen går fortere, sier Lindbæk. Kleppestø og Solberg er opptatt av å nå håndfaste mål på to forskjellige områder. Futura skal for det første bidra til at det blir flere reelle kvinnelige kandidater til lederstillinger i finansnæringen. For det andre skal programmet føre til at kommunikasjonsformen endres slik at det blir bedre grobunn for kreativitet og utnyttelse av menneskene i næringen. - Futura er satsing som til syvende og sist handler om å dyrke frem mer åpne og sjenerøse organisasjoner, det vil alle ha glede og nytte av uansett kjønn, sier Kleppestø. Fakta om Futura: FORMÅLET DELTAGERNE OMFANG Programmet startet i mars 2006, og avsluttes i mars Futura er initiert av Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet. Øke kvinnerepresentasjonen i toppledelsen i finansnæringen. Bidra til kulturendring for å dra bedre nytte av samspillet mellom kvinner og menn. Økt effektivitet gjennom strategisk samspill mellom kvinner og menn. Styrke finansnæringens omdømme. 32 kvinnelige talenter og 32 læringsagenter som skal ha 12 møter i løpet av et år. Talentene er: Kvinner som er motiverte til å ta lederstillinger på høyere nivå, som er lærings- og endringsorienterte og har forretningsmessig og strategisk forståelse. Agentene er: Etablerte og endringsorienterte toppledere, kvinner og menn. 12 parvise møter i løpet av ca. et år. Fire fagsamlinger med følgende fokus: Forretning, kommunikasjon, kultur og styrearbeid. Prosjektoppgaver innen utvalgte tema: Strategi, omdømme, innovasjon og kunnskap, og ledelse av mangfold. November 2006 Balanse 5

6 SELJA VON ZERNICHOW (33) Leder for HR Analyse og Utvikling, i Gjensidige. Gift med Andreas Engelstad, sønn på 2 år. Engelstad (34) er selvstendig næringsdrivende, han driver to gallerier for samtidskunst. Karrierekamp på hjemmefront

7 FEM KRAV TIL DIN PARTNER: -I mange parforhold er det en slags taus forståelse av at mannens jobb er viktigere. Det er jo helt sprøtt! av Per Bjørkum Foto: Privat Det sier Selja von Zernichow, ung kvinne i finansbransjen som klatrer oppover, og som ikke legger skjul på at hun er stolt av karrieren sin. - For meg er det helt åpenbart at begges karriere er like mye verdt. Men slik er det ikke alltid. Alt for ofte er det kvinnen som må være hjemme med sykt barn, det er moren som reduserer til 80-prosent stilling, det er kvinnene som ordner det administrative. Det er klart dette gjør noe med kvinners karriere, sier von Zernichow. Mødrene tar oftest fri - Selv mener jeg at Gjensidige er en fleksibel arbeidsgiver som legger forholdene til rette for to karrierer, men dette er nok ikke typisk i finansbransjen. Alt for ofte er det kvinnen som må tilpasse seg, sier von Zernichow. Hun viser til Gjensidiges egne analyser, og tallene er tydelige: Det er kvinner som er hjemme når barna blir dårlige, mye mer enn menn. Det er oftest mødrene som tar fri når skolebarna har planleggingsdag, eller når ferien er lengre enn foreldrenes. Dømmende kvinner Kvinner bør også skjerpe seg. Mange har sterke fordommer. Til tider er det kvinner som er kvinners største kritikere, mener HR-sjefen. Hun har selv fått merke fordommene på kroppen. - Jeg avsluttet mamma-permisjonen etter ni måneder, og fikk unødvendig mange spisse bemerkninger. Vi kvinner må akseptere at noen velger annerledes, sier von Zernichow. Nesten daglig har hun med seg arbeid hjem, og trives med det. - Mange overdriver omkostningene med karriere i forhold til familien. Hvis man vil jobbe utover natten en gang i blant er det selvsagt helt OK, jeg ser ikke noe mindre til barnet mitt av den grunn. Men man er selvsagt avhengig av deling med mannen, sier Zernichow, som understreker at det er den regelmessige treningen og vennetreff som først blir ofret, ikke familien. - Jeg er stolt av å gjøre karriere og ha en lederstilling. Jeg er stolt av jobben min, sier HR-sjefen i Gjensidige. Partneren må akseptere at din 1 karriere er like viktig. Partneren må ha et reelt ønske om at 2 du skal lykkes. 3Partneren må ikke frykte at du har en tyngre stilling. 4Partneren må, som deg, ha en fleksibel innstilling. 5Begge skal bidra like mye hjemme. HR-SJEFENS BESTE TIPS OM HJEMMET: Ikke vær perfeksjonist, gi romslighet. OM FAMILIEN: Ikke vær så tradisjonell, finn nye løsninger og du vil se det fungerer. OM SAMARBEID: Unngå jerndisiplin. OM INNSTILLING: Vær fleksibel, og vær den første som viser det. - Mitt poeng er at det skal være like naturlig for menn å trappe ned på sin jobb, som det er for oss kvinner. Von Zernichow fikk spisse kommentarer da hun avsluttet mamma-permisjonen. - Mitt poeng er at det skal være like naturlig for menn å trappe ned på sin jobb, som det er for oss kvinner. November 2006 Balanse 7

8 Menn som er gift med karrierekvinner: Navn: Ari Marjamaa Stilling: Principal Consultant i Det Norske Veritas Ektefelle: Randi Marjamaa Stilling: Forbrukerøkonom i Nordea - Man kan fint kombinere barn og en krevende jobb. Men man må gjøre det på ens egne premisser. Enkelte kvinner prøver å være tøffere enn mennene de konkurrerer med, og kan bli lite forståelsesfulle ledere, og dermed kvinners verste fiende. Det er bra at kvinner bringer inn verdier som er forskjellige fra menn. Kvinner har, mener jeg, de aller beste forutsetninger for å gjøre en vel så bra jobb som menn. Hvilke krav stilles til familier der begge partene har en krevende jobb? - Vel, det er absolutt en logistisk utfordring å få hverdagen til å gå opp for at begge parter skal få sine karrierer til å gå i mål. Begge parter må være fleksible, da løser det seg som regel. Og det hjelper å ha besteforeldre i nærheten som kan trå til når det skjærer seg helt. Hvordan løser dere dagene med syke barn? - Vi forsøker så langt det går å dele slik at vi tar halvparten hver. Uansett må vi se an hvordan arbeidssituasjonen er for oss de dagene det gjelder. Noen ganger har den ene det mer travelt enn den andre. For oss er det viktig å ha en pragmatisk innstilling til de problemer og utfordringer som dukker opp i hverdagen. Har man ikke selv respekt for egen fritid, vil ingen andre ha det heller! Har dere opplevd utfordringer med å balansere jobb og famileliv? - Egentlig føler jeg vel ikke at utfordringene har vært voldsomt store. Vi er heldige som har en flott datter og interessante jobber vi trives med begge to. Den største utfordringen for oss var å få alt til å passe sammen uten barnehageplass. Men vi har gjort det beste ut av det, og begge har jobbet litt på kveldene når vi har gått tidligere fra jobben. Hva slags holdninger har du møtt? - Nå er vi heldige som er i et miljø hvor de fleste er i samme situasjon, og ingen har reagert spesielt i forhold til oss. Allikevel ser jeg tilfeller der en hjemmeværende far blir sett litt rart på. En viktig ting å innse er at det er kun en selv som hegner om sitt eget privatliv. Har man ikke selv respekt for egen fritid, vil ingen andre ha det heller. Det er viktig å definere hver- dagsrutinene tidlig i forhold til henting i barnehage og lignende, da vil det også lettere bli akseptert at man går tidligere de dagene. Vi ser på hverandre som et team, og en karrieremessig seier for Randi er en seier for meg, og motsatt. Uten lagarbeid ville ikke vår livssituasjon fungert. Navn: Bjørnar Hungnes Stilling: Risk Analyst i Storebrand Ektefelle: Ingvild Gråberg Stilling: Leder av avdeling for innskuddspensjon i Storebrand Livsforsikring Kvinners ulempe er jo at de som regel er den som må være lengst ute i fødselspermisjon. - Det er helt klart forskjell på kvinner og menn, men det er da ingen grunn til å mene at kvinner ikke kan gjøre en jobb akkurat like bra som en mann kan. Kvinners ulempe er jo at de som regel er den som må være lengst ute i fødselspermisjon. Selv har jeg ikke hatt en kvinnelig leder på mange år. Generelt er det færre kvinner innen finans, men hvorfor er det vanskelig å si. Selv har jeg ikke hatt en kvinnelig leder på mange år. Hvilke krav stilles til familier der begge partene har en krevende jobb? - Toleranse er helt klart det viktigste, man er nødt til å akseptere den andres karrieremessige behov. For meg er det naturlig at Ingvilds karriere er likestilt min. I et ekteskap er det viktig med balanse, og det er nødvendig å tenke og prioritere for to. Har du opplevd utfordringer med å balansere jobb og famileliv? - Vi jobber begge mye. Jeg føler vel egentlig at vi gjør omtrent like mye hjemme, uten at jeg skal påstå at det er slik hele tiden. Arbeidsmengden krever en balansert fordeling av arbeidsoppgavene hjemme. Har dere blitt møtt med negative holdninger? - Jeg føler vel ikke egentlig at noen av oss forsaker veldig mye for den andre. I miljøet rundt er det også stor forståelse for at begge har karrierer som blir prioritert høyt. Det er et valg vi har tatt og som vi i aller høyeste grad står inne for. 8 Balanse November 2006

9 hoto: Photo: Ole Walter Ole Walter Jacobsen Jacobsen THE RIGHT PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE. THE RIGHT PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE. Our two-year trainee programme is even bigger than last Our year two-year - will you trainee accept programme the challenge is and even join bigger Scandinavia s than last year - will you accept the challenge and join Scandinavia s leading energy company? leading energy company? Find out what it takes on Find out what it takes on

10 Kristin Halvorsen Vær raus - Det er helt feil å tro at man må ofre all fritid og familieliv for å være en god leder. De som får input fra en annen verden, er mer effektive når det trengs, sier landets første kvinnelige finansminister, Kristin Halvorsen. av Stine Vikesland Foto: Siri Skranefjell og SVs billedarkiv 10 Balanse November 2006

11 Halvorsen mener kvinner med lederansvar bør være romslige mot seg selv, ikke strebe etter perfeksjon. - Lange arbeidsdager er ikke nødvendigvis gode arbeidsdager, proklamerer Halvorsen. Hun synes det er altfor mye dyrking av lange dager i næringslivet, og med lang ledererfaring har hun gode råd til deg som går med en leder i magen (se faktaboks nedenfor): 1VÆR TRYGG PÅ EGNE KVALITETER - Det er viktig å være bevisst at menn ofte fremstår med større selvtillit enn kvinner, uten at de har særlig større grunn til det. Se det. Husk å gjennomskue mannlige verdensmestere rundt deg som i virkeligheten ikke kan mer enn deg selv. 2VÆR ROMSLIG MED DEG SELV - Ingen leder er 100 prosent perfekt. Det er viktig å være romslig med seg selv. Både for å trives i en jobb med mye ansvar, men også overfor andre kvinner som lurer på om de skal ta en utfordring. Hvis man selv fremstår uten en krøll på drakten, kan det virke avskrekkende på de som vurderer å ta på seg større lederansvar. 3VÆR EN GOD STØTTESPILLER - Det er viktig å ikke være alene. Sørg for å ha andre kvinner som støtter og backer deg. Til gjengjeld bør man passe på å støtte og oppmuntre andre. Og husk at de dagene du prioriterer fritid og familieliv er med på å gjøre deg til en bedre leder som varer lenger. Bad for business Statsråden synes alle næringer bør stimulere til å øke kvinneandelen i ledende stillinger, men finansnæringen er spesiell fordi den faktisk består av mange kvinner, men få klatrer opp i ledende stillinger. - Finansnæringen går glipp av mange ledertalenter. Det er bad for business når man ikke klarer å rekruttere opp halvparten av de mulige ressursene man har, sier finansministeren, og påpeker at det jobber mange dyktige kvinner i næringen. Men det er noe som hindrer rekrutteringen til lederstillinger. - I dag er det i praksis menn som kvoteres. De ser ikke nok etter forskjellighet i forhold til hva bedriften har fra før, sier Halvorsen. Mangfold lønner seg Hun er ikke i tvil om at næringen vil tjene på å få inn folk med ulike utgangspunkt. Både i form av en mer inkluderende kultur og i form av økt verdiskaping. - Jeg opplever at det er større bevissthet rundt betydningen av mangfold i dag. Man ser etter større variasjoner i forhold til menn og kvinner, alderssammensetning, faglig bakgrunn og internasjonal bakgrunn. Men man må likevel være bevisst på at man ønsker en endring, påpeker hun. Oppgjør med grådighetskulturen Få næringer er så utskjelte og samtidig så beundrede som finansnæringen. Tilgangen til kapital gir næringen stor makt, men dermed også stort ansvar. Finansministeren synes det har vært for lite fokus på ansvarsdelen: - Det er behov for at bransjen signaliserer at de tar samfunnsansvar og yter mer til fellesskapet. Det har vært for snevert frem til nå. Det er for mange eksempler på at bransjen setter seg på siden av fellesskapet. Jeg skulle ønske at den fellesskapsholdningen som tross alt finnes i bransjen blir løftet høyere opp. De utslagene man har av grådighet og imaget med å prange med rikdom, er provoserende. Dessuten er det mange som tjener mer enn hva markedsverdien deres skulle tilsi, sier Halvorsen med et megetsigende smil. Toleranse for annen kompetanse. På spørsmål om hva finansgutta bør gjøre for å skape rom for flere kvinner i toppen, er svaret kontant: - Man må ha toleranse for annen kompetanse! I altfor stor grad rekrutterer finansgutta seg selv. Det skjer i mange miljøer, men man må se hvilken kompetanse og verdi de som er forskjellige fra en selv har, avslutter landets første, men neppe siste, kvinnelige finansminister. November 2006 Balanse 11

12 BEDRIFTSPRESENTASJON NORDEA Virksomhet: Bank og finans Visjon Vi skal verdsettes som det ledende finanskonsernet i de nordiske og baltiske finansmarkedene, med betydelig vekstpotensial. Vi skal være blant de beste eller vise overlegen og lønnsom vekst i alle markedene vi velger å være representert og med de produktene vi ønsker å tilby. Vi skal opparbeide oss en posisjon i utvalgte markeder og segmenter utenfor våre hjemmemarkeder basert på vår ekspertkompetanse. Vi skal ha en ledende og effektiv flerkanalsdistribusjon og være i verdenstoppen innenfor elektroniske tjenester. Vi skal være et selskap som viser samfunnsansvar og gir tillit og tiltro. Nordea satser på kvinne i toppjobb Verdier og nøkkelord: Fokus. Vi konsentrerer oss om å skape verdi for kundene og aksjonærene. Vi konsentrer oss om det vi er gode til og om våre kjerneaktiviteter, og vi avvikler aktiviteter når det er nødvendig. Hurtighet. Vi leverer et bredt utvalg av lett tilgjengelige og konkurransedyktige finansielle tjenester og løsninger. Vi er raske, tilpasser oss markedsforholdene og nøler ikke med å gjennomføre de beslutningene som er tatt. Resultat. Vi tar sikte på å levere bedre løsninger og resultater enn våre konkurrenter. Vi blir stadig bedre i alt vi gjør, og vi leverer det vi lover. Antall ansatte totalt: Ca ansatte Antall ansatte i Norge: Ca ansatte Kontorer i Norge: Ca. 130 salgskontorer Kontorer Internasjonalt: Ca kontorer og 30 samarbeidende banker over hele verden Ansetter studenter fra: Økonomiske høyskoler over hele landet Søknadsprosedyre: Ledige stillinger utlyses på og i dagspressen. Via dette nettstedet kan du sende søknad elektronisk på utlyste stillinger eller i en åpen søknad. Opplæring: Godt utviklet internopplæringsprogram. Nordea har egne lederprogram. Det er store utviklingsmuligheter, også gjennom jobbrotasjon, både i Norge og utenfor landets grenser. Lederprogram Nordea har egne lederutviklingsprogram. Kvinneandel: ca 50 prosent Spesielle program retter mot kvinner: Internt nordisk mentor program for kvinner Deltar i FUTURA programmet Spesielle tiltak for småbarnsfamilier. Barnehagetilbud Adresse: Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Kontakt: HR Services Telefon E-post: Web: eller Anne Stärk-Johansen (43) overtok i sommer som regionbankdirektør for region Stor-Oslo. Hun er eneste kvinne på dette nivået i Norge. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer fra stillingen som leder av Shipping Corporate i Nordea. Hun er gift og har tre barn. I juni måned ble hun også valgt inn i styret i Avinor. - Jeg begynte som trainee i Shippingavdelingen i daværende Kreditkassen i Den gangen var vi kun to jenter på forretningssiden, og i en periode var jeg eneste jente. I dag er nær 30% av de som sitter i linjen kvinner, en utvikling jeg vet at jeg har vært med på å bidra til, sier Anne Stärk- Johansen. Innen hennes nye ansvarsområde står det imidlertid dårligere til når det gjelder andelen kvinner i forhold til menn, noeter hun akter å gjøre noe med! - Jeg har alltid trivdes der forretningene skapes og pengene tjenes. Jeg mener at flere kvinner burde være bevisst på at makten sitter der hvor resultatene genereres. For meg har det vært utenkelig med noe annet enn linjejobber, sier Anne Stärk-Johansen. Hun synes både Kreditkassen og Nordea har gitt henne gode utviklingsmuligheter. - Det har vært viktig for meg å ha en utfordrende jobb samtidig som jeg har ønsket meg familie og barn. I banken, og selv i en så konservativ bransje som Shipping, har denne kombinasjonen latt seg gjøre, sier konserndirektøren som har tre barn i alderen 6 til 15 år. Hun legger til at det er veldig viktig at jobben gir deg energi, ikke tapper deg. Nordea arbeider bevisst med å øke antall kvinnelige ledere, og har flere interne utviklingsprogrammer som fokuserer på dette. Anne Stärk- Johansen håper hun kan være en rollemodell som bidrar til å bedre statistikken i Nordea. - Jeg vet at det finnes mange dyktige, yngre kvinner i banken, og jeg ønsker å arbeide aktivt for å få flere av disse opp og frem, sier hun. - Utover dette er jeg skuffet over at ikke Nordea rangeres høyere blant studenter som en attraktiv arbeidsplass. Det er tydelig at vi har gjort en altfor dårlig markedsføringsjobb blant de unge. Dette er et punkt som vil få høy prioritering fremover, understreker Anne Stärk-Johansen.. - Vi er en stor nordisk bank som bruker mange ressurser på kompetansebasert produktutvikling.vi har et stort nordisk arbeidsmarked, med mange spennende muligheter å tilby våre medarbeidere. I flere nisjer er vi ledene - blant annet er Nordea en global forvalter med hele 5 fond med internasjonal topprating. Bankens Shippingavdeling kan dessuten skilte med å være den som arrangerte høyest volum av Shippinglån i Dette er noe vi kan være stolte av, sier Anne Stärk- Johansen. - Bank er en næring i forandring fordi kundene hele tiden vil stille nye krav til oss. Det er derfor avgjørende for banken å alltid delta i kampen om de gode hodene. I fremtiden vil banken stadig ha behov for både økt kompetanse og større faglig bredde. De bankene som har de beste produktene og løsningene for sine kunder, samt effektiv drift, vil sannsynligvis være morgendagens vinnere, avslutter Anne Stärk-Johansen. 12 Balanse November 2006

13 Kaktus. Foto: Mikkel Østergaard/Samfoto O M TA N K E O G A V K A S T N I N G KLP er et av Norges største livsforsikringsselskaper. Vi oppnår gode økonomiske resultater samtidig som vi stiller etiske krav til oss selv og våre omgivelser. Det innebærer blant annet at vi ikke investerer i selskaper som er knyttet til korrupsjon eller grove brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi utelukker også virksomheter som medvirker til brudd på allmenne krav når det gjelder miljø og våpen. Kriteriene våre er basert på FNs erklæringer og konvensjoner.

14 Overskudd med spinning av Christine Eiken Foto: Inger Marie Grini Med tvillingdøtre på to år og en sønn på seks, har ikke Margrethe problemer med å fylle tiden. Den 39 år gamle siviløkonomen fra Handelshøyskolen BI, gift med politimannen Anders, har ansvaret for personskadeenheten i IF Norge. Der leder hun over 70 personer, og har ansvaret for alt oppgjør av personskader. - Det gir meg et kick å sitte som instruktør foran en full treningssal og se at andre presterer. Jeg må gi mitt beste og blir evaluert av publikum. Jeg kan ikke gjøre jobben halvveis, og dette gjelder like mye på kontoret som på SATS. Det var mens Margrethe gikk i barselpermisjon med sin førstefødte hun tilfeldigvis kom over muligheten til å bli spinninginstruktør. En liten baby medførte mange våketimer om natten. - Jeg gikk rundt i en tåkeheim og følte meg trøtt hele dagen. Det første som ble forsaket i denne perioden var treningen. Men, som instruktør måtte jeg tvinge meg selv til å trene og jeg ble med en gang mer våken og motivert. Margrethe forsøker å holde seg innenfor ordinær arbeidstid, men med kveldsarbeid på datamaskinen hjemme fylles uken fort av 40 til 50 arbeidstimer. Da ser Margrethe det som en perfekt mulighet å koble av med trening som gir både kondisjon, styrke og overskudd. - Det gir meg masse energi, og uansett hvor sliten og umotivert jeg er, forsvinner alt med en gang jeg setter meg på sykkelsete. Jeg ser det som å lade batteriene! Overskuddet tar jeg med meg på jobben. Tidligere hadde Margrethe to faste timer i uken. Det ble fort komplisert i forhold til familie og jobb. I dag har hun faste helgetimer, i tillegg til tilfeldige vikartimer. Da har hun mer kontroll over tiden sin. Margrethe har blitt mer bevisst på å koble av fullstendig når hun ikke er på jobb. Fritid lar hun være fritid. - Når jeg går hjem fra en arbeidsdag er jeg mamma, hustru, spinninginstruktør og venn. Jeg trenger kontraster i hverdagen, og de får jeg ved å lage meg flere arenaer enn bare jobben. Jeg kan selvfølgelig koble av med å se på TV i sofaen jeg også, men ingenting gir meg så mye overskudd som en skikkelig tøff økt med spinning. 14 Balanse November 2006

15 Tre ledere om hvordan de lader batteriene: Drømmen om det enkle liv Ulikheter skaper spenning Barnas aktiviteter blir mine På Svalbard, Grønland, Folgefonna eller Jostedalsbreen lader Benedicte Fasmer batteriene til sin ellers travle hverdag. - Etter noen dager i fjellet slipper sansene helt ut i nerver og hud. Opplevelsene fjellet gir meg, stimulerer til en annen tenkning jeg får utbytte av både hjemme og på jobben. Som Director of Corporate Communication and HR i Rieber & søn, og med styreverv i Oslo Børs og Vesta forsikring, ser Benedicte kontrastene fjellet gir henne som svært viktig både for henne selv som person og som leder. Hvert år i tyve år har vennegjengen arrangert fotturer over hele Norge. Med rifle i sekken på Svalbard eller på toppen av Folgefonna føler trebarnsmoren hun får verdier finansverden ikke kan gi henne. - Det optimale for meg er det enkle livet. Det vil si komme på en hytte langt inne på fjellet uten strøm eller vann. En fantastisk måte å rense kropp og sjel. Tilbake til kontoret får jeg med meg kreativitet og nye horisonter. - Drømmen om det enkle liv står kanskje langt unna det travle finanslivet, men det gir gode verdier i forhold til vår business og hjelper meg til et helhetlig syn. Det viktigste er jo å ha etikken i orden og bena på jorden, og det får jeg gjennom slike turer. Mia Ebeltoft bringer både motorsykkelkjøreren og musikeren i seg med på jobben. Hun er glad for variert tenkning og forskjellige interesser blant sine kollegaer. Den 44 år gamle to-barnsmoren og juristen har ansvaret for skadeforsikringer i Finansnæringenes hovedorganisasjon. Fra hun som 14-åring begynte med trail, en avansert form for motorsykkel i fri mark, var veien kort til interessen for større sykler. Fra april til oktober er det sykkelen som er fremkomstmiddelet til jobb, barnas skole og andre aktiviteter. - Jeg er ingen motorsykkelrype, men jeg liker å koble av på sykkelen. Jeg får en opplevelse av frihet og jeg klarer å lene meg tilbake og stresse ned. Det er ikke noe skille mellom meg som arbeidstaker og meg som person. Hvis jeg har glede av motorsykkelen på fritiden, får jeg utbytte av dette på jobben også. Kontraster er viktige for Ebeltoft. Like mye som hun liker å kjøre motorsykkel, har hun glede av å spille fløyte og gitar aktivt. - Det er så viktig å få lov til å bringe inn personligheten sin få lov til å være annerledes i finansbransjen. Det er synd hvis man prøver å kopiere hverandre. Man må få lov til å bringe den personligheten man har på fritiden inn på kontoret. Frisbeeweekend, skiskole og fotballeir for barna er noen av aktivitetene Stine Fjell fyller sin fritid med. Til daglig er hun Head of Investor Contact på Oslo Børs. Den 40 år gamle tobarnsmoren har engasjert seg i barneidretten. - Sønnen min står aktivt alpint, og etter hvert som barna vokser blir deres aktiviteter like mye mine. Vi drar blant annet på hytteturer hvor sønnen min får øvd seg i bakken, vi voksne holder oss i form på ski og samtidig nyter å være sammen med venner. - Det går ikke på bekostning av mine egne interesser, så lenge jeg har så stor glede av det jeg driver med gjennom barna. Jeg liker idrett mens andre kanskje har likt utbytte av kultur. Jeg henter energi og inspirasjon fra mennesker jeg møter på fritiden, noe jeg får utbytte av på jobben. Fjell tror på kvalitet istedenfor kvantitet, og teller ikke antall timer hun er sammen med barna. - Jeg forsøker å være tilstede der jeg er, og engasjere meg i deres hverdag. Jeg tror at en verdifull fritid gir meg et bedre yrkesliv. November 2006 Balanse 15

16 16 Balanse November 2006

17 Mor og datter i finans: Jenter må gi slipp på Trygghetsfølelsen! Lise Vedde-Fjærestad vil ufarliggjøre finansbransjen. Hun tror at hennes stilling som visekonsernsjef i Terra- Gruppen har fått datteren til å se på bransjen som mindre skremmende. av Christine Eiken Foto: Inger Marie Grini November 2006 Balanse 17

18 Lise Vedde-Fjærestad, visekonsernsjef i Terra-Gruppen. Fighting spirit og familieliv preger pulten til Lise Vedde-Fjærestad. Både mor og datter jobber i finansnæringen. Lise Vedde-Fjærestad er visekonsernsjef og konserndirektør i økonomi og finans i Terra-Gruppen, og var med på å starte Terra-Gruppen i Datteren Ina Vedde-Fjærestad er siviløkonom fra BI. Hun har jobbet som finansjournalist i Reuters, og er nå ansatt som finansjournalist i E24. Mammas jobb - Jeg har vokst opp med ord og utrykk fra mammas jobb, og har hatt kjennskap til bransjen i hele oppveksten og i studietiden. Det at hun jobber i bransjen har alminneliggjort finansnæringen og virksomhetsområdene innen bank og finans for min del, sier Ina. Hun tror at dersom flere jenter visste hva slags mangfold og muligheter for interessante jobber finansnæringen egentlig kan tilby, ville flere jenter få interesse for og søke seg jobber innen denne næringen. - Man tenker automatisk på børs når man tenker finans, men finans er så mye mer. Nettopp det er viktig å få synliggjort, særlig overfor jenter under utdanning, sier Lise. Hun forteller at de i Terra- Gruppen vil vi gå offensivt ut mot jenter under utdanning i høyskolesystemet. På den måten vil hun synliggjøre bredden og mangfoldet i næringen. Mor og datter er enige om at jenter generelt må bli flinkere til å se og ta utfordringer, og ikke engste seg for at oppgavene blir for vanskelige. Strenge jenter - Jenter er ofte av den oppfatning at de må mestre jobben og alle oppgavene fullt ut, og at alt skal kunne utføres 100 prosent korrekt. Således er de sjeldnere klare for å gripe mulighetene. -Learning by doing!, konstaterer den yngste Vedde-Fjærestad. - Jenter utgjør 50 prosent av befolkningen, og dermed 50 prosent av kompetansen og ressursene næringen trenger. Til Terra- 18 Balanse November 2006

19 - Jenter er ofte av den oppfatning at de må mestre jobben og alle oppgavene fullt ut. Således er de sjeldnere klare for å gripe mulighetene. - Ina Vedde-Fjærestad Ina Vedde-Fjærestad, finansjournalist i E24. Gruppen søker vi stadig å rekruttere jenter, men det er ikke alltid like enkelt. Få jenter søker på stillinger som for eksempel meglere, analytikere og corporatemedarbeidere, og da er de vanskelig å finne, sukker Lise. Stolt - Jeg er veldig stolt av mamma, hun jobber beinhardt og er dyktig i det hun gjør. Samtidig er hun ingen turbofinanskvinne på fritiden, forteller Ina. Mor og datter snakker jevnlig om hendelser og problemstillinger innenfor næringen, samtidig som de er påpasselige med å skille sine ulike roller som journalist og konserndirektør. Også innenfor det faglige hender det at de drar veksler på hverandre. Skulle Ina lure på et uttrykk kan hun spørre moren, og Lise på sin side kan diskutere mediehåndtering med sin datter. - Ina har et enormt engasjement og er flink til å formulere seg og god til å skrive. Hun vil helt sikkert etablere seg som en dyktig jente innen finansnæringen og journalistikken! Hun liker å ta utfordringer og sysselsette seg selv. - Det har jeg arvet etter deg da, mamma! ler Ina til moren sin. OM TERRA-GRUPPEN AS: Terra-Gruppen AS er et av Norges ledende finanskonsern. Gruppen er eiet av 80 norske sparebanker med 214 filialer over hele landet, og totalt over kunder. Gruppen har drøyt 2000 ansatte hvorav ca. 200 er direkte knyttet til Terra-Gruppen AS. Bankene og Terra-Gruppen har en samlet forvaltningskapital på ca. NOK 130 mrd. Dette gjør Terra-Gruppen AS til en av de viktigste aktørene i det norske bankmarkedet - og den viktigste i distrikts-norge. For mer informasjon om Terra-Gruppen AS se OM E24: E24 er Norges største økonominettsted ( brukere i uken) Eies av Aftenposten (60 prosent) og VG (40 prosent) Startet 18. april 2006 Står for: Rask og viktig børsjournalistikk, spennende vinkler på økonomistoff Ledes av Hans-Christian Vadseth November 2006 Balanse 19

20 Fremtidens finansnæring: Mangfold blir avgjørende For å lykkes må banker og forsikringsselskaper styrke rådgiverkompetansen og øke bredden og mangfoldet blant medarbeiderne. Medarbeidere med evne og vilje til endringer, vil få spennende oppgaver i finansbransjen. av Terje Stachnik Hansen Foto: DNB.com - Vår bransje er avhengig av nytenkning, slik at vi hele tiden tilpasser oss kundenes krav. For å få til det, kreves det mangfold, blant annet i utdannelsesbakgrunn, personlige egenskaper og alder, sier styreformann Olav Hytta i DnB NOR. Etter mer enn 35 år i ledende stillinger i bank og forsikring, sist som konsernsjef i Gjensidige NOR, er det få som kjenner bransjen bedre enn ham. Det er nordmenns økte velstand og kompetansenivå som presser frem kravet om bedre tjenester, der forvaltning av sparepenger og rimeligere tjenester er sentralt. - Sammenlignet med utlandet har vi ingenting å skamme oss over i Norge. Men skal vi ligge i tet også fremover, er det nødvendig å tenke nytt og skape mer dynamikk, sier Hytta. Innlevelse Med økt velstand krever kundene mer av sine rådgivere. Tilbyderne av forsikring, finansiering, sparing og pensjonsprodukter jobber knallhardt for å tilby kundene de beste rådgiverne. Gode rådgivere, som kjenner mulighetene og gir sine råd basert på kundens individuelle behov, blir viktig i konkurransen om de mest lønnsomme kundene. - Evnen til innlevelse er viktig for en rådgiver, innlevelse i kundens behov. Bare ved å forstå kundens behov, kan vår bransje gi private og bedrifter gode råd, sier Hytta. Han legger til at kvinner ofte har bedre egenskaper enn menn når det gjelder innlevelse og mange egner seg derfor svært godt som rådgivere. Kontantløse nordmenn Nordmenn er verdensmestere i bruk av kreditt- og betalingskort, og denne pengestrømmen har et stort potensial for automatisering. Hytta forteller at evnen til å automatisere og effektivisere prosesser vil være avgjørende for den enkelte banks og forsikringsselskaps konkurransekraft. Og de som best utnytter informasjonsteknologien, vil vinne kunder. Også de ansatte i finansnæringen vil merke fordeler med gode og automatiserte tjenester. Blant annet frigjøres behovet for at mennesker utfører all prosessering, i stedet kan de bruke tiden på videreutvikling og kontrollere at IT-systemene fungerer som de skal. Det gir økt fleksibilitet fordi flere arbeidsoppgaver kan utføres til tider som passer den enkelte bedre. Høyere endringstakt Behovet for endringer og restruktureringer blir større i årene som kommer. Det er en dyptgående trend og de som jobber i næringen må være forberedt på stadige endringer. Dette øker samtidig behovet for høy trivsel og trygghet på arbeidsplassene. Og Hytta understreker at det er toppledelsens ansvar å skape et godt endringsklima. - De ansatte må være trygge på at når de gjør sitt beste og bygger den kompetansen selskapet har behov for, vil det skape sikre arbeidsplasser, sier Hytta. 20 Balanse November 2006

21 Hodejegeren: Senk skuldrene tør å hoppe - Senk skuldrene, ta sats, hopp og våg å miste fotfestet for en periode! Det er det krystallklare rådet hodejegeren Eva Sandboe i Korn/Ferry Futurestep gir unge kvinner som ønsker en karriere i finans. av Terje Stachnik Hansen Foto: Privat Hun forteller at finansbransjen ser etter personer som tar initiativ, som er selvgående og som har strategisk teft. Dette er egenskaper mange kvinner har, men Sandboe forteller at flere kvinner samtidig er redd for å mislykkes og å ikke strekke til ett hundre prosent i jobben. Sandboes råd er å stille seg selv spørsmålet: Hva er det verste som kan skje? Svaret blir sjelden katastrofalt. Det meste er tross alt håndterbart. - Det er større sannsynlighet for at kvinner er for forsiktige enn for risikosøkende. Tør litt mer! oppfordrer Sandboe som har lang erfaring fra Storebrand og Europeiske Reiseforsikring. Bygg riktig kompetanse Det er en trend i bransjen at høyere utdanning etterspørres i stadig større grad, og kandidater med gode akademiske resultater, stiller sterkest. Sandboe skisserer for enkelhets skyld opp to karriereveier i finansnæringen. Én karrierevei er innen spesialiserte stillinger som analytiker og megler, mens den andre karriereveien er ulike roller i banker og forsikringsselskaper, som for eksempel innen produktutvikling, personalutvikling, IT eller rådgivning. - Ofte kreves det ulik kompetanse for disse to karriereveiene, sier Sandboe. Dersom du ønsker deg en stilling som for eksempel megler eller analytiker, er rådet at du gjennomfører en spesialisert utdanning innenfor økonomi og finansiell analyse. Til andre karriereveier kan din bakgrunn gjerne være mer variert, og utdanninger innen for eksempel økonomi, markedsføring og samfunnsvitenskap er attraktivt. Kunden først Høy kundetilfredshet er viktig for å skape verdier i finansbransjen, og medarbeidere som vil og kan bidra til det, er ettertraktede. - Kundetilfredshet skapes blant annet av medarbeidere med gode relasjonsbyggende egenskaper. Du må være flink til å lytte, kunne stille de riktige spørsmålene og være nysgjerrig, og på den måten finne gode og riktige løsninger for kunden, sier Sandboe. Karriere der du bor Finansinstitusjonenes behov for å forstå folks behov forutsetter forståelse for lokale forhold. Det åpner for en spennende karriere innen finansbransjen, også utenfor finanshovedstedene Oslo, Bergen og Trondheim. Sandboe ser økt interesse fra sine oppdragsgivere som ønsker å finne personer som kan opparbeide gode relasjoner med private og bedrifter, der folk bor. - Det er en strategi mange velger, å opprette kontor med dyktige rådgivere som har kunnskap om det området hvor kundene befinner seg, sier Sandboe. EN KARRIERE I FINANS: Skaff deg høyere utdanning Oppnå gode akademiske resultater Vær aktiv og ta kontakt med dem du gjerne vil jobbe for Søk relevante sommerjobber Søk på selskapenes traineestillinger VIKTIGE EGENSKAPER: Initiativrik Selvgående Strategisk teft VIKTIGE EGENSKAPER FOR KUNDE BEHANDLING: Nysgjerrig Lyttende Løsningsorientert November 2006 Balanse 21

22 Vil du jobbe der det skjer? Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass hvor du raskt får faglig tunge oppgaver. Hos oss arbeider du i et ungt og sosialt fellesskap med kort vei til den politiske ledelse, og gode utviklingsmuligheter. Hva gjør vi? Planlegger og iverksetter den økonomiske politikken Samordner arbeidet med statsbudsjettet Sørger for at statens inntekter fastsettes, innkreves og sikres på en effektiv måte Overvåker og utarbeider regler for finansmarkedene Forvalter statens formue Hva kan vi tilby deg? Dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver Faglig utvikling En arbeidsplass midt i sentrum Fleksible arbeidsordninger

23 Pengene eller livet - Jeg klarer ikke å komme på en eneste kvinne som har deltatt i økonomisk kriminalitet. Det sier Trond Tostrup, banksjefen som har utgitt boken Pengene eller livet. av Per Bjørkum Foto: Drammens Tidene Boken handler om materielle og immaterielle verdier. Den ble, pikant nok, avsluttet i sjokket over at banken han bestyrer ble svindlet for nær 100 millioner kroner som følge av Finance Credit-affæren. Økonomisk kriminalitet er et ytterpunkt, men likevel, det er bare menn som er involvert. Det er legitimt å spørre om kvinner er grunnleggende mer forsiktige, sier Tostrup. Råsalg Han burde vite hva han snakker om. Han har gått rett fra styremøter i Diakonhjemmet hvor mennesket er i fokus, til styremøter i Orkla Finans hvor profitt har vært det viktigste. Som mangeårig bankdirektør i Sparebanken Øst har han sett hvor store holdningsforskjeller det kan være. - Min erfaring er at menn er langt mer opptatt av hva de selv kan sitte igjen med, enn det kvinner er. Bankfolk må være like opptatt av hva man kan putte i kundenes lommer som sine egne. Dessuten, den siste millionen skal man la være å tjene, mener Tostrup, som legger til at det er langt lettere å få aksept for et slikt standpunkt hos kvinner enn hos menn. - For eksempel, det er mange som fristes til å selge strukturerte spareprodukter, men ofte skjønner verken selger eller kjøper dette produktet. Menn driver alt for mye råsalg, sier Tostrup. Dårlige tider for etikk Han er bekymret over at det bare er i de dårlige tidene at etikk blir diskutert, det er bare da det er tid og krefter til slikt. Med økonomisk vekst danser vi rundt gullkalven, og etiske spørsmål blir nærmest neglisjert. - Når fokus på profitt blir for fremherskende, blir etiske spørsmål redusert. Etikk er noe man må ha grunnleggende i seg. Kvinner har et annet verdisett og andre normer enn det menn har, og deres holdninger er viktige, sier Tostrup. Er det etiske nivået i finansbransjen så labert? - Vi har nok en vei å gå. Bransjen trenger kvinner, avslutter Tostrup. TROND TOSTRUPS FEM RÅD Ikke vær for opptatt av kortsiktig gevinst. Vurder det etiske i det arbeidet du gjør. Behandle andre som du ønsker å bli behandlet selv. Ledelseslittertaur er bra, men les også klassikere i norsk litteratur. De inneholder grunnleggende råd om hvordan man skal oppføre seg. Sørg for å kunne se deg tilbake med god samvittighet. November 2006 Balanse 23

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg

Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg Hva skal til for å lykkes med egen karriereutvikling? Anne Grethe Solberg Erfaringer: Selvutviklet lederprogram: 208 par Futura: FNH, Sparebankforeningen, Finansnæringens Arbeidsutvalg, Finansforbundet:

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

sunn sterk frisk 24 timers livsstil

sunn sterk frisk 24 timers livsstil Anne Mette Rustaden Anette Skarpaas Ramm Rebekka Th. Egeland sunn sterk frisk 24 timers livsstil Foto: Daniel Sannum Lauten Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Foto: Daniel Sannum Lauten Tilrettelagt

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek Hva er den viktigste effekten av utdannelsen? -at jeg forstår bedre hvordan jeg og min væremåte påvirker andre mennesker. -at jeg skjønner bedre

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere 1 VEDLEGG 3 Leder respondentene Introduksjon Leder for nyutdannede, og Employee Branding Master i Statsvitenskap Ble ansatt i bedriften gjennom. Nåværende stilling ble lyst ut internt Positiv holdning

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

SVARTEPER FOR KUNDEN?

SVARTEPER FOR KUNDEN? NHOs pensjonskonferanse 2013 FRIOLISER MED INVESTERINGSVALG SVARTEER FOR KUNDEN? agnes.bergo@pengedoktoren.no 1 BERG VS BERGO: KAMEN OM AVKASTNINGEN BERG MENER: SLI FRIOLISENE FRI! BERGO MENER: GARANTI

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Handelshøyskolen i Bodø 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Finanskrisen Terra Securities og kommunene Terra Gruppen og bankalliansen Finanskrisen Fra fjorårets foredrag i Bodø Markedsverdi for

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer