Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf

2 Kommentarer: 3Q estimater og kommentarer før rapportene Konklusjoner Rapporteringssesongen starter denne uken med BN Bank og Swedbank først ute på onsdag av de større navnene. Mens lønnsomheten i første halvår var preget av kursgevinster fra Nets og sterke rentemarginer venter vi en mer normalisert ROE i 3Q for bankene med tegn til økt marginerosjon. Fokuset på kostnadseffektivitet vil tilta ytterligere samt at signaler rundt når utbytte kan normaliseres vil være naturlig i takt med at kapitalkravene oppfylles. Flere av de lokale banken vil melde sterk bedring i CET 1 på overgangsregler i endret beregningsforskrift (ikke-vesentlige eierandeler), men oppgangen vil mer enn normaliseres fra 2016 og utover. Kursmessig var vi vitne til en liten rekyl tilbake i slutten av forrige uke etter nedtur i september/oktober. DNB handler nå nær det gjennomsnittlige bunnpunktet i tidligere korreksjoner i aksjen i 2013/14, men fortsatt litt over over mars 2013 korreksjonen. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.86 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E. SpareBank 1 BV utstedte fondsobligasjon på NIBOR +290bps. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +5%, lokale +20% mot Oslo Børs 0% og DNB +4%. 2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +285bps, ansvarlig +130bps, senior +45bps og OMF +20bps. SB1 BV med Tier 1 på +290bps. 3. Aktuelt makro: Hellas melder at landet vurderer å forlate IMF programmet førtidig, noe som fører til fornyet fokus på statsgjelden i Europa. Obligasjonsgjelden i Hellas spreadet ut 200bps, men begrenset økning på kun 20-30bps i Italia og Spania vitner om begrenset frykt hittil. Gjeld i % av BNP er imidlertid økt i nesten samtlige land siden 2009, til tross for kutt i offentlige utgifter landene er dermed sårbare for økte spreader i obligasjonsmarkedet. 4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.86 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Rapporteringssesongen er straks over oss. 2

3 Ukegraf: Rapporteringssesongen starter denne uken vi venter i sum solide rapporter, men også tegn til marginerosjon Estimater sparebanker 3Q14 NOK mill SRBANK SVEG MING NONG MORG SOR SPOG SADG HELG SBVG RING SOAG TOTG NTSG Rentenetto Provisjonsinntekter Andre inntekter (inkl verdipapir) Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt Resultat etter skatt Resultat pr bevis (ikke justert) ROE rapportert 12.8 % 4.7 % 13.2 % 13.2 % 14.8 % 8.3 % 30.4 % 7.6 % 8.6 % 17.3 % 8.5 % 7.1 % 17.7 % 11.5 % ROE eks engangseffekter 12.3 % 4.1 % 13.0 % 12.9 % 9.3 % 8.3 % 9.9 % 7.6 % 8.6 % 9.4 % 8.5 % 6.5 % 7.3 % 8.0 % Rentemargin justert* 0.93% 1.17% 1.06% 1.19% 1.28% 1.05% 1.37% 1.09% 1.20% 0.98% 0.96% 0.93% 1.27% 0.86% Kilde: SpareBank 1 Markets *Juster for rentenivå og egenkapital. % av utlån + innskudd 3

4 Mer normalisert ROE i 3Q mens kursgevinster fra Nets bidro i 1H14 30% Norske banker - Egenkapitalavkastning* *Som rapportert, ingen justeringer. 2 kvartal rullerende observasjoner unntatt siste kvartal % 20% 15% 10% 5% Regionale sparebanker DNB Lokale sparebanker 0% -5% -10% Regionale: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG Lokale: SBVG, SOAG, RING, NTSG, HELG, SPOG, SADG Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q02 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 4

5 Rentemarginen faller noe tilbake på lavere margin på boliglån Netto rentemargin* - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1.70% Tilpasning til Basel II => reduserte kapitalkrav 1.45% Finanskrise Høyere fundingkostnad og ventede tap Økte kapitalkrav DNB 1.20% 0.95% 0.70% Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets Priskrig på boliglån. DNB jakter markedsandel 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 3Q14 Snitt regionale og lokale sparebanker 5

6 De lokale bankene styrker CET 1 på overgangsordning i beregningsforskriften men bare midlertidig, oppgangen blir mer enn reversert i over de neste årene (2016 og senere) 14% 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% 4% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 Kilde: SpareBank 1 Markes 6

7 Siste uken: Liten rekyl i norske og svenske banker med DNB i tet eueopeisk bank fortsatt svak -2% Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc -2.5 w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] w43 Source: SB1M 7

8 Korreksjonen har barbert vekk store deler av årets avkastning 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20% Lokale sparebanker Totalavkastning* hittil i 2014 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 6% Regionale sparebanker Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 5% 3% 0% -4% Svenske banker DNB OSEBX Europeisk bank Kvartalsrapporter 3Q14 Bank Ticker Dato Swedbank SWED 21-Oct Gjensidige GJF 21-Oct BN Bank BNB 21-Oct Nordea NDA 22-Oct Handelsbanken SHB 22-Oct Bank 1 Bank 1 22-Oct SEB SEB 23-Oct DNB DNB 23-Oct Sandnes SADG 23-Oct Møre MORG 23-Oct Toten TOTG 23-Oct Vest SVEG 24-Oct Helgeland HELG 27-Oct SNN NONG 29-Oct Storebrand STB 29-Oct Nøtterøy-Tønsberg NTSG 29-Oct Øst SPOG 29-Oct Ringerike RING 29-Oct SMN MING 30-Oct SR-Bank SRBANK 30-Oct Østfold-Akershus SOAG 31-Oct Hedmark SBHE 31-Oct Buskerud-Vestfold SBVG 04-Nov Sør SOR 06-Nov

9 Sterkest kursutvikling for lokale banker i STB og SRBANK i minus Totalavkastning finansinstitusjoner i 2014* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Østfold-Akershus - SOAG Toten - TOTG Sør - SOR Gjensidige - GJF Nøtterøy - NTSG Øst - SPOG Ringerike - RING Sandnes - SADG Buskerud-Vestfold - SBVG Vest - SVEG Helgeland - HELG EK-bevis index - OSEEX SEB - SEB Møre - MORG Handelsbanken - SHB SNN - NONG SMN - MING DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA Oslo Børs - OSEBX SR-BANK - SRBANK Storebrand - STB -17% -9% 4% 3% 3% 2% 0% 6% 6% 8% 10% 10% 24% 22% 22% 21% 19% 17% 17% 16% 29% 31% 30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

10 DNB underperformer generelt sett peers når oljeprisen faller kraftig Brent ned fra $115 til $ Jan DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul Sep Nov Jan 13 DNB relative to Swedish banks Oil price Mar May Jul Sep Nov USD/Barrel Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 10

11 DNB har gjort det svakere enn både svenske banker og regionale sparebanker siste måneden 11

12 DNB Handler i nedre del av båndet vårt, risk/reward er nå meget bra på NOK 105 er aksjen helt nederst i intervallet (P/E X konsensus EPS = 8.6 X 12.2 = 105) P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. Swedish banks Multippelkontraksjon i svensk bank fra historisk høye nivåer (P/E 12.5X i sommer) DNB DNB har handlet mellom P/E 8.6X og 10X siste halvannet året. I nedre intervall nå Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 12 DNB discount to Swedish banks Mar Jun Sep Dec 13 Mar Jun Sep Dec 14 Mar 15 Source: SpareBank 1 Markets Rabatten er lavere, men fortsatt under de «normale» 15% 12

13 Gjennomsnittlig bunnpunkt i de fem siste korreksjonene i DNB P/E 8.9X DNB handler nær bunn-nivået nå 10.0 DNB P/E cycle curing corrections in 2013 & 2014* *2013: March, May, August. 2014: January, July and October (current) P/E based on consensus Average last 5 corrections Oct Trading days 13

14 Alle korreksjoner unike, DNB bunnet på P/E 8.6X i mars DNB P/E cycle curing corrections in 2013 & 2014* *2013: March, May, August. 2014: January, July and October (current) P/E based on consensus Mar-13 May-13 Aug-13 Jan-14 Jul-14 Current Trading days 14

15 Verdsettelsen av DNB i bunnen av et stigende P/B bånd bunnpunktene litt høyere i hver nedtur Jan Price/Tangible Book* - Nordic banks Swedish banks DNB Apr Jul Oct Jan 12 *Ex goodwill Apr Jul Oct Jan Dec, 2013 CCB at 1.0 Apr Jul Oct 14 Source: SpareBank 1 Markets 15

16 Svenske banker lavere priset gjennom de siste månedene DNB nær tidligere bunnpunkter og sparebanker under europeisk bank 2.00 Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG Svensk bank DNB Europeisk bank Regionale sparebanker Svensk bank P/B 1.60 Regionale sparebanker priset som europeisk bank Jan May Sep Jan 09 May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan 13 May Sep Jan Source: SpareBank 1 Markets 16

17 SRBANK og MING under boken igjen, NONG fortsatt lavt generelt sett er rabattene høy i et historisk perspektiv Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. DNB SRBANK MING NONG 10 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B % premie/rabatt SRBANK MING -50 Apr Jul Oct Jan 10 Apr Jul Oct Jan 11 Apr Jul Oct Jan 12 Apr Jul Oct Jan 13 NONG Apr Jul Oct Jan Source: SpareBank 1 Markets 17

18 Regionale sparebanker på P/B 0.86 på 2014 boken bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.69 (2014) Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis Regionale Lokale sparebanker Rabatt Source: SpareBank 1 Markets 18

19 Spreadutgang i Hellas etter at landet sier de vil forlate IMF programmet førtidig usikkerhet om de nødvendige reformene i Hellas blir gjennomført som planlagt 40 Hellas - Rente 10 år statsobligasjon Jan May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan 13 May Sep Jan Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 19

20 Latinspreadene noe ut på økt risikoaversjon etter Hellas uttalelser 20

21 Fornyet fokus på statsgjeld i Europa etter svake makrotall og uro rundt Hellas. Gjelden høyere for mange i dag enn i 2009, til tross for kutt i utgifter 21

22 Frykt for ny resesjon svekker aksjekurser i europeiske banker statsgjeld ut moderate 20-30bps for Italia og Spania så langt Aksjekurs europeisk bank vs spread spansk/italiensk stat* *Snitt spansk og italiensk stat minus tysk stat, 10 år. STOXX 600 banker 10 Europeisk bank indeks Europeisk bank indeks. 0 = Differanse italiensk/spansk stat mot tysk stat Spansk/italiensk stat ift tysk stat. Invertert Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 22

23 CDS: Kredittspreadene ut både for svenske banker og DNB CDS Nordic banks - Senior bond, 5yrs Basis points Last month Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 2013 DANSKE SWED NDA SEB DNB SHB Mar May Jul Sep Nov Jan Source: Reuters EcoWin 23 CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

24 Norge: Vår senior benchmark 40bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark +19bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 24

25 Betydelig inngang siste året for fondsobligasjoner vår benchmark +285bps (regionbank). SB1 BV ute på +290bps Spread i basispunkter ved utstedelse Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Dato Bank Volum, NOK Spread (bps) 21-Jan-14 Tysnes Spb 20m Jan-14 Sandnes Spb 300m Feb-14 BN Bank ASA 400m Mar-14 Eika Boligkreditt AS 200m Mar-14 Bank 1 Oslo Akershus AS 200m May-14 Verd Boligkreditt AS 35m Jun-14 Soknedal Spb 20m Jun-14 Fana Spb 200m Jun-14 Spb 1 Boligkreditt AS 350m Jun-14 Hjelmeland Spb 50m Jul-14 Eika Gruppen AS 100m Jun-14 Eiendomskreditt AS 35m Jul-14 Storebrand Bank ASA 75m Jul-14 Lillestrøm Spb 60m Aug-14 Strømmen Spb 50m Sep-14 Pareto Bank ASA 50m Sep-14 Grong Spb 35m Sep-14 Spb Øst 150m Sep-14 Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg 50m Oct-14 Aurksog SB 120m 300 jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ Oct-14 Totens Spb 130m Oct-14 SB1 BV 100m 290 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

26 Ansvarlige lån (LT II) økt aktivitet i sommer vår benchmark +130bps (regionbank) Spread i basispunkter ved utstedelse Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets SRBANK Protector Forsikring mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 mai/ 16 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang Dato Bank Volum, NOK Spread (bps) 05-Feb-14 Spb Sogn og Fjordane 300m Feb-14 Aurskog Spb 85m Mar-14 Spb 1 Boligkreditt AS 1600m Mar-14 Drangedal og Tørdal Spb 30m Mar-14 Eika Gruppen AS 125m Apr-14 Grong Spb 35m May-14 Spb Bien 40m May-14 Åfjord Spb 30m May-14 Landkreditt Bank AS 75m May-14 Verd Boligkreditt AS 45m Jun-14 Spb 1 Nord-Norge 350m Jun-14 Haugesund Spb 125m Jun-14 Spb 1 Ringerike Hadeland 200m Jun-14 Gjensidige Bank ASA 250m Jun-14 Hjartdal og Gransherad Spb 25m Jun-14 Rørosbanken Røros Spb 60m Jun-14 Spb Vest 500m Jun-14 Spb 1 Gudbrandsdal 60m Jun-14 Sunndal Spb 50m Jul-14 Storebrand Bank ASA 125m Sep-14 Pareto Bank ASA 150m Sep-14 Melhus Spb 80m Oct-14 Gjensidige Forsikring 1.2mrd Oct-14 Surnadal Spb 50m Oct-14 Indre Sogn Spb 50m Oct-14 Totens Spb 130m

27 Verdsettelse enkeltbanker - fortsatt oppside fra moderate nivåer sparebankene i intervall fra P/B 0.50 til % 13% Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % 12% 13.2 % Pris/Bok (2014 bok) ROE 2014E 16% 14% 11.1 % 10.7 % 9.7 % 10.1 % 9.0 % 10.0 % % 8.2 % % % % 8.7 % 7.4 % 8.2 % 8.1 % 6.8 % 8% 6% % % % Kilde: SpareBank 1 Markets

28 P/E: DNB og Sparebankene er billige på våre estimater for 2014 svensk bank handler 11-14X våre 2014E P/E basert på 2014 og 2015 estimater - Nordiske banker P/E 15E P/E 14E Kilde: SpareBank 1 Markets

29 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2015E SR-Bank SRBANK % % 14.6 % 10.7 % % 4.3 % Midt-Norge MING % % 14.7 % 11.1 % % 4.2 % Nord-Norge NONG % % 14.8 % 10.0 % % 5.5 % Møre MORG % % 11.6 % 9.0 % % 4.5 % Vest SVEG % % 13.5 % 10.1 % % 6.5 % Øst SPOG % % 16.4 % 9.7 % % 6.6 % Sandnes SADG % % 7.3 % 6.8 % % 0.0 % Toten TOTG % % 12.3 % 6.8 % % 3.9 % Helgeland HELG % % 9.7 % 8.2 % % 4.1 % Sør SOR % % 12.8 % 8.2 % % 5.3 % Buskerud-Vest SBVG % % 12.8 % 8.7 % % 5.7 % Østf-Akershus SOAG % % 9.9 % 7.4 % % 2.7 % Nøtterøy NTSG % % 11.0 % 8.1 % % 4.1 % Ringerike RING % % 9.1 % 8.2 % % 5.9 % DNB % % 13.0 % 13.2 % % 4.2 % Gjennomsnitt* 12.7 % % 12.2 % 8.8 % 4.7 % 4.5 % Regionbanker 11.8 % % 13.8 % 10.2 % 4.8 % 5.0 % Lokalbanker 12.7 % % 11.3 % 8.0 % 4.8 % 4.2 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale

30 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 14 P/E 14E Yield 14E P/E 14E P/B 14E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Nøytral % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Nøytral % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Nøytral % % Øst SPOG % Kjøp % % Regionbanker 23% % % Lokalbanker % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

31 Rekordhandel i sparebanker i 2013 og bra start på 2014 omsetning NOK 7mrd YTD, høyest omsetning i SRBANK Kilde: Oslo Børs Sparebanker - Omsetning i NOK mill* *Per år. Egenkapitalbevis og aksjer (SRBANK) YTD Omsetning sparebanker januar - september 2014 Omsetning hele 2013 Bevis og aksjer NOK mill % Ticker NOK mill SR-BANK SRBANK % SRBANK SMN MING % MING SNN NONG % NONG Helgeland HELG 293 4% HELG 259 Vest SVEG 248 4% SVEG 303 Møre MORG 247 4% MORG 327 Sandnes SADG 101 1% SADG 89 Øst SPOG 76 1% SPOG 173 Ringerike RING 61 1% RING 95 Toten TOTG 48 1% TOTG 45 Buskerud-Vestfold SBVG 38 1% SBVG 33 Østfold-Akershus SOAG 37 1% SOAG 37 Melhus MELG 35 1% MELG 13 Skue Sparebank SKUE 18 0% SKUE 18 Nøtterøy NTSG 12 0% NTSG 34 Aurskog AURG 11 0% AURG 27 Klepp KLEG 9 0% KLEG 14 Sør SOR 8 0% SOR 32 Hol HOLG 7 0% HOLG 3 Indre sogn ISSG 6 0% ISSG 5 Sum % Sum Kilde: Oslo Børs 31

32 Motsyklisk buffer på 1.0% gir krav for CET 1 på % i juli 2016 høy kredittvekst kan imidlertid føre til opprevidering av motsyklisk, men neppe mer enn 50bps 16% 14% 12% Minstekrav og bufferkrav *Basel II, overgangsregler. SIFI banker Dagens nivå regionale sparebanker Margin % Betryggende margin bps Vi tror bankene vil holde en betryggende margin mot minimums-kravene for å redusere sannsynligheten for kupongstopp på fondsobligasjoner. 10% 8% 6% Kombinerte bufferkrav inkl motsyklisk estimat 1% 8.5% Kombinerte bufferkrav: 7.5% +1.0% = 8.5% Krav ren kjernekapital juli % SIFI banker 4% 2% Minstekrav EK 4.5% 0% 01/01/

33 Kapitalstruktur norske og svenske banker Basel 2 overgangsregler Nordea Norge DNB Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr Basert på Overgangsregler - Basel I gulv (80%) 12.7 % 12.1 % 0.3 % 1.5 % 1.9 % 1.0 % Nordiske banker BN Bank 14.0 % 1.7 % 2.5 % Hedmark 13.4 % 0.4 % 0.0 % Sør 13.0 % 1.3 % 0.6 % Nord-Norge Møre 12.8 % 12.3 % 1.1 % 0.9 % 2.9 % 1.2 % CET 1 Sogn og Fjordane Vest 12.2 % 11.5 % 1.4 % 1.4 % 1.1 % 1.9 % Tier 1 Regionale sparebanker SR-BANK Midt-Norge 11.4 % 11.1 % 1.8 % 1.9 % 1.4 % 1.7 % Tier 2 Ringerike 17.0 % 0.0 % Telemark 15.7 % 0.7 % 0.7 % Buskerud-Vestfold 13.5 % 2.4 % 1.0 % Øst 12.6 % 1.2 % 2.4 % Helgeland Sandnes 12.4 % 12.2 % 1.6 % 2.8 % 2.2 % 2.3 % Lokale sparebanker Toten 12.2 % 4.0 % 0.6 % Nøtterøy 12.1 % 2.1 % 0.5 % Østfold-Akershus 11.7 % 3.5 % 0.0 % Bank 1 OA 11.0 % 1.9 % 0.0 % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 33

34 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% 4% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 34

35 Overføringer til Boligkreditt flater ut på 50% av boliglån? Tilsynet følger opp grad av overføringer på selskapsbasis gjennom Pillar 2 100% 90% 80% 93% 74% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr. 2Q14 For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført pr siste kvartal Overført Overført % av totale utlån 70% 68% 64% 60% 50% 40% 30% 52% 55% 52% 49% 45% 42% 41% 41% 40% 35% 31% 47% 43% 39% 38% 38% 37% 31% 27% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 35

36 Økte marginer på boliglån i Sverige reduserer nasjonale forskjeller kapitalkravene etterhvert også likere (25% gulv på risikovekter boliglån) 2.4 Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Sverige Q Source: SpareBank 1 Markets 36

37 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 27.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: DNB bygger kapital, raskt Konklusjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 22.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme

Detaljer

Ukerapport norske banker

Ukerapport norske banker Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 05.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 15.09.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.07.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterkest kredittvekst for husholdningene

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 18.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.06.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Sterk gjeldsvekst i de yngste

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.11.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 06.10.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 24.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.12.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 11.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 25.08.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter

Detaljer

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal

Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal Utviklingstrekk og prising norske banker - Kommentarer etter tredje kvartal 17.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Odd Weidel Finansanalytiker +47 24

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 10.11.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 23.02.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 12.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 13.04.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 26.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 16.03.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 19.01.2015 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no Sparebank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Høstjakt etter utbytteaksjer

Høstjakt etter utbytteaksjer Høstjakt etter utbytteaksjer Direktør SNN Markets Tom R. Solstad-Nøis E-mail: trsn@snn.no Telefon: (+47) 776 22493 Mobiltel: (+47) 958 21 408 Ansvarsfraskrivelse: Denne presentasjonen er ikke ment som

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker - Utsikter for sparebanksektoren 19.10.2017 Nils Christian Øyen Odd Weidel Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 +47 24 17 74 81 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk

Sparebanken Øst. 78 øre kjøper deg en krone. Buy Target: NOK 36. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 36 High Risk Sparebanken Øst 78 øre kjøper deg en krone Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk

SMN. Ta plass! Dørene lukkes! Buy Target: NOK 53. 17 September 2009. High Risk 17 September 2009 Buy Target: NOK 53 High Risk SMN Ta plass! Dørene lukkes! Haakon Boenes Direct: +47 2413 2118 Mobile: +47 9130 5900 Email: haakon@pareto.no Please refer to important disclosures at the

Detaljer

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre En gylden kjøpsmulighet, eller er det noe galt? 02/03/2016 Thomas Svendsen +47 22487921 SMN and Møre: Verdivurderingen et fristende utgangspunkt 2 P/TBV 2015E 1) Billig

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Volum har vært i fokus marginer under press

Volum har vært i fokus marginer under press ANALYSE SMN & SNN Indexed Indexed Volum har vært i fokus marginer under press Volumutvikling 2-212 45 4 35 3 25 2 15 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Volumes MING Volumes NONG Marginutvikling

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet

SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet SpareBank 1 Ringerike Hadeland -Sterkt kapitalisert sparebank med høy utbyttekapasitet 17.03.2011 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf 24 14 74 44 / 99 500 240 Argo Securities er engasjert som tilrettelegger

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet?

Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Kan et oljeprissjokk knekke boligmarkedet? Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 13 juni 2013 Agenda 1. Motivering av problemstillingen 2. Resultater fra

Detaljer

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40

Olje og offshore. Utviklingstrekk på kort og lang sikt. Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 Olje og offshore Utviklingstrekk på kort og lang sikt Analyst: Petter Narvestad: +47 23 11 30 40 pn@fondsfinans.no 1 Helt i bunnen ligger: Demografi Det blir stadig flere mennesker på jorden og energibehovet

Detaljer

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo: Marked og kunder Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Sparebanken Hedmarks kjøp av Bank 1 Oslo Akershus. Investorpresentasjoner, 28. januar til 2. februar 2016

Sparebanken Hedmarks kjøp av Bank 1 Oslo Akershus. Investorpresentasjoner, 28. januar til 2. februar 2016 Sparebanken Hedmarks kjøp av Bank 1 Oslo Akershus Investorpresentasjoner, 28. januar til 2. februar 2016 Motivasjon Bankene ønsker å gi god og tidsriktig informasjon om Sparebanken Hedmarks oppkjøp av

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date

Gjeldsforvaltning. Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund. P. Date Gjeldsforvaltning Anvendelse av rentederivater Molde, 12. juni 2012 Fagkonferanse 2012. Norges kommunerevisorforbund P. Date Agenda Gjeldsstrategi Anvendelse av rentederivater i forvaltningen Vurdering

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank

DnB NOR. Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad. 19. oktober 2011. 1 A leading energy bank DnB NOR Finansiering av fornybar energi v/øyvind Rustad 19. oktober 2011 1 A leading energy bank INNHOLD DEL 1 Innledning DEL 2 Marked og muligheter DEL 3 Finansiering av fornybar energi 2 A leading energy

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer