Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand. Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand. Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1."

Transkript

1 Den gode samtale om boligmarkedene Sparebankenes medlemsmøte, Kristiansand Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Terra Gruppen 1. november 2012

2 Den gode samtale om boligmarkedene 0) Hvorfor denne samtale? 1) Hva er boligmarkedene? 2) Analyse av boligprisene 3) Utsiktene for norsk økonomi 4) Eksempler fra utaskjærs 5) Hva kan myndighetene gjøre? 6) Litt andre perspektiv?

3 0)? The page "Norsk boligpolitikk" does not exist. You can ask for it to be created, but consider checking the search results below to see whether the topic is already covered. WIKIPEDIA 29 okt Fra en situasjon på begynnelsen av 1970-tallet hvor salg av boliger til markedspris gjerne ble forstått som en illegitim, profittmotivert boligspekulasjon, ble det gradvis vanligere å mene at det fantes legitime motiver bak ønsket om å selge sin bolig til høystbydende. Denne holdningsendringen avspeilte seg i Arbeiderpartiets offisielle politikk i boligomsetningsspørsmål. Noe forenklet kan en her snakke om en utvikling fra «totalreguleringsambisjoner til markedsstyring» i perioden fra 1970 til NOVA Rapport 1/08 Forfattere: Jardar Sørvoll

4 0) Det var en gang Det var en gang to beboere som bodde i hver sin bolig i Idyllveien. I nr. 1 bodde den heldige Fetter Anton i en vakker, storslått og svært påkostet bolig som han eide. Da prisene på boliger i Idyllveien årlig steg med langt mer enn de magiske fire prosent, ble Fetter Anton rik bare av å bo. Så rik at han ga opp alt arbeid. Han kunne leve av å bo. I nabohuset bodde Onkel Donald. Han fristet tilværelsen som leietager fordi han ikke fikk boliglån i banken. Donald betalte høye og stigende husleier, spinket og sparte. Likevel bidro de raskt stigende boligprisene til at målet om egen bolig ble fjernere og fjernere. Hva verre var; hans nevøer Ole, Dole og Doffen, bygde seg opp studiegjeld. De ville aldri få nok i farsarv til å komme seg inn i et stadig hetere boligmarked. For alle praktiske formål var Donald og hans arvinger dømt til en evig tilværelse som leilendinger i sin egen by.

5 0) å leve av å bo

6 0) Finansielle ringvirkninger Smitteeffekter

7 1) Hva er boligmarkedene? Mørtel & Stein Bygningsmassen I Norge er det per januar ,8 millioner bygninger, herav 1,44 millioner, eller 38 prosent, boligbygninger. Det er per januar 2008 nærmere 2,3 millioner boliger i Norge, herav 1,2 millioner eneboliger. I 2001 var det 2,3 bosatte per bolig. Nesten åtte av ti husholdninger eier sin bolig. Det er nesten hytter og bygninger som benyttes til fritidsboliger i Norge. Nesten 1,2 millioner bygninger, eller 30 prosent av bygningene, er garasjer, uthus, anneks og lignende knyttet til boliger og fritidsboliger Av om lag næringsbygninger er 68 prosent klassifisert som fiskeri- og landbruksbygninger. Prisnivåer?: De fem søstre NEF boligpriser (9.12) Alle boliger Geometrisk vekst SNITT Østfold 6,5 19,3 4,6 Bærum 9,7 38,4 6,0 SNITT Akershus 8,4 29,7 5,5 SNITT Oslo 10,7 39,6 5,5 SNITT Oppland 7,2 19,9 4,5 SNITT Buskerud 7,3 21,8 4,5 SNITT Vestfold 6,6 21,3 5,5 SNITT Agderfylkene 6,6 24,9 5,6 SNITT Rogaland 7,2 31,3 6,5 SNITT Hordaland 7,2 28,3 6,0 SNITT Trøndelagsfylkene 8,3 25,8 5,0 SNITT Nord-Norge 6,9 22,1 5,0 SUM 7,9 27,7 5,3 3-mnd Nibor 14,7 2,5 Samlede lønnsinntekter (mrd) ,7 Kilde: SSB, Terra

8 1) Hvordan måler vi (NEF) prisene? - prisendringer er ikke kvalitetsjustert -

9 1) Nye tider gir nye kvaliteter og nye priser boliger ekstra i Bærum med dobbelt så høye priser som snittboligen har, bidrar med 9% boligprisvekst når alle boliger blir like ofte omsatt -

10 2) Analyser av hva som bestemmer boligprisene (lang sikt) inntekter byggekost realrenter reguleringer demografi

11 2).. Ikke sentiment.!

12 2 a) Inntektene: Exam oecon Jens Stoltenbergs to-delte modell for hva som bestemmer bruktprisene på bolig Hva som bestemmer leiene: Og hva disse leiene er verdt: Inntekter blir neddiskontert Evigvarende og forutsigbar inflasjonsjustert inntektsstrøm? - kan da sammenlignes med en realrenteobligasjon (NB netto (ikke brutto) inntekter)

13 2 a) Nærmere om husleieveksten Husleiene vokser i takt med inntektene (median) så fremt: spareraten er konstant boligkonsumet som andel av samlet konsum holdes noenlunde konstant. Næringslivets ved og vel blir da avgjørende for boligverdier: hvis faktorinntektene fordeles jevnt, hvis inntektsfordelingen er konstant Men kun for boliger som leies ut - like lett som de eies!

14 2 a) Næringers vekst og fall.

15 2 a) Vår inntektsvekst bestemmes av privat sektor så lenge frontfag modellen gjelder, men offentlig sektor veier stadig tyngre Akkurat i år faller faktisk konsumprisene fordi strømprisene har regnet bort, opplyser sjeføkonom. - Jeg tror mange nordmenn vil oppleve at 2012 blir et uventet godt år, sier sjeføkonom i Terra Markets, Jan L. Andreassen, til HegnarKvinner. Han viser til at den typiske nordmann får sine hovedinntekter fra det offentlige. - Om lag halvparten av våre voksne jobber i det offentlige eller mottar trygd. Derfor ble optimistene skuffet i fjor og positivt overrasket i år. Offentlig sektor vokser ifølge Andreassen jevnt og trutt med stadig bedre kjøpekraft for de offentlig ansatte. Det er også solid vekst i trygdebetalingene. - Ingen fare for at det koker over med inflasjonspress på gebiss, rullatorer og dansegulv, men en ganske så hyggelig hverdag får vi, sier sjeføkonomen spøkefullt. - Akkurat i år faller faktisk konsumprisene fordi strømprisene har regnet bort. Det er litt merkelig å være den eneste som ser det, men så har jeg heller ikke noen paraply, fortsetter Andreassen. Videre peker han på at rentenivået nok blir litt lavere enn det er i dag, etterhvert som kronen befester sin stilling som en trygg havn for internasjonale investorer. - Boligprisene vil stige rett og slett fordi vi i en årrekke har forsømt boligbyggingen, avslutter Jan L. Andreassen til HegnarKvinner.

16 2 a) Regionale forskjeller - næring, demografi og tilgang -

17 2 b) Realrentene Som rente: Som pris:

18 2 b) Ser vi effektene av realrentene i boligprisene?

19 2 c) Kostnader: Er bruktprisene kanskje for lave? Et eksempel: Solgt?

20 2 d) Demografi Norges Banks bidrag til samtalen - Et mål på kapasitetsutnytting -

21 2 e) Reguleringene Utland USA: Strategic defaults, Det er lov å gå fra boligen din og dens gjeld. Irland: Lov til å nekte å betale på lån uten mulighet for å bli kastet ut. Danmark: Husleieloven. Spania: Ulovlig å bygge her og der, i ettertid. Norge Byggeforskrifter Lånereguleringer Skattesystem

22 2) Er prisene for høye eller lave? - 27,7 i fjor & 30,3 i år - Ulike mål: Noen parametre for Oslo (fra numbeo.com) Byggekost: Om lag 20 per kvm. I 14 fylker var snittprisen under 25 per kvm (sep2012) HAI. Se figur 10 Utleie -markedet (numbeo) Husholdningenes inntekter (numbeo)

23 2) Mange er redd for at vi ikke tåler det; en slags boble Boblemekanisme i pengehavet: Gode tider næringslivet tjener $ Rentene (kredittpremie) går ned Folk låner til boliginvesteringer Innvandring gir turbo effekt Dårlige tider Bankene taper DT & BT gir kollaps i boligmarkedene Utvandring gir turbo effekt Vår utfordring: NOK som verdipapir Høy rente ift utlandet God diversifiseringsmulighet for investorer fra oljefattige land God kreditt.

24 2) To typer ulikevekter for boligprisene -arbeidsinntektene for høye &/eller multiplene for høye - Hva påvirker inntjening? Næringers vekst og fall Produksjon Inntjening Valutakurs Teknologiske endringer, bygg Offentlige reguleringer, bygg. og multiplikator? Endring i finansieringsformer Endring i renta Endring i risikoappetitt Offentlige subsidier, B&A Demografi Endring i skatter /offentlige stimuli, offentlige regler

25 2) Boligpriser: Hva er prognosen? 4-5% for 2013

26 3) Utsiktene Bakgrunn: Hva tror IMF (okt12) om de neste fem år?

27 3) Hva kan gå galt? En eim av 1986

28 3) Norge satser veldig tungt på energi Enten olje: Eller annet:

29 3) Vår lottogevinst

30 3) Hva med rentenivåene? - global jakt på diversifisert avkastning - Fra Frankfurt...Til Norge

31 3) Hva med lange renter? - forventninger og gradvis integrering- Norge som en del av et globalt finansmarked: Historikk: Amerikanerne ble overrasket Sterk kapitalinngang Sterk kapitalinngang Sterk kapitalinngang fra Kina

32 3) Hva med kredittpremier? - OMF-markedet gir internasjonal prising av boliglån -

33 3) Norge oppsummert, fra en annen vinkel

34 4) Utaskjærs - Litt om det danske marked - Utsiktene: Boligmarkedene: København House Price to Income Ratio: 7,35 Mortgage as Percentange of Income: 53.47% Loan Affordability Index: 1,87 Price to Rent Ratio - City Centre: Price to Rent Ratio - Outside of Centre: Gross Rental Yield (City Centre): 5.44% Gross Rental Yield (Outside of Centre): 5.52% Kilde: NUMBEO

35 4) Utaskjærs - HK: 4300 USD per måned (minus kostnader) gir 2,5 mill USD i kjøpesum - med en realrente på 2% burde prisen vært 50 *50 - Leiemarkedene i HK Rents surpass 1997 levels as real estate sector turns to leasing Rents have surpassed 1997 levels as the real estate sector turns to leasing. by Kenneth Ko Jul 06, 2012 After a flurry of buying sprees in the first quarter of this year, backed by pent-up demand, sales have significantly slowed recently. But leasing transactions remain brisk as more people turn to the rental market. According to Midland Realty, average private residential rents across Hong Kong picked up about 5.3 per cent in the first five months, on increased demand, to a monthly average of HK$21.15 per square foot, surpassing the peak levels achieved in Gary Yeung, director for Hong Kong Island at Midland Realty, says residential rentals have increased steadily over the past few months and he expects to see further growth, though its pace may be slower in the coming months. There is strong demand for luxury homes in popular locations such as The Peak, Island South and the Mid-Levels. Larger units, such as four-bedroom apartments, are especially in demand, but supply is very tight, he says. In Kowloon, we see more residential supply available in the market, so the upward pressure on rentals is not so strong. Yeung says the luxury leasing market has been active, with properties in the rental bracket of HK$80,000 to HK$150,000 a month particularly sought after by tenants such as expatriate executives and senior corporate management. With uncertainty over housing policies under the new government headed by Chief Executive Leung Chun-ying, and the continued woes of the global economy and the euro-zone debt crisis, Hong Kong s residential market appears to be at a crossroads. Some home-seekers have decided to postpone their purchase plans and switched to the leasing market for fear of any unexpected downturn. Clara Chu, director of residential leasing at Colliers International Hong Kong, says global market uncertainties have made people more cautious about the future, dampening the home sales market, while business organisations tend to be more cost-sensitive. The leasing market is relatively stable, with a lot of lease transactions and movements. We continue to see leasing demand in Island South and other traditional districts, she says. On The Peak, the stock of leasing properties available is rather small and lease transaction volume is low. As a result, luxury rents are still stable there. She says there are mixed feelings in the market. Some landlords are being more flexible with their asking rents as they seek to entice tenants. But there are still some cash-rich landlords keeping their rents firm and they are willing to take the risk of leaving their properties vacant for some time before picking up the right tenants. According to property consultant Knight Frank, net effective monthly rents of luxury homes on The Peak were at HK$61.8 per square foot as of May, while those in Mid-Levels and Pok Fu Lam were at HK$43.1 and HK$30.8 respectively. Luxury rents in Jardine s Lookout and Happy Valley were estimated at HK$40.6 and those in Island South at HK$44.3. Eiemarkedene Hoover Mansion Location: Mid-Levels Western Price (Sale): HKD 18,800,000 Address: Oaklands Path Hoover Mansion, Mid Level West, Hong Kong Island Size (sq.ft.): 1,500 s.f. Layout: 3-Bedroom Type: Apartment Rare listing in sought-after block on quiet Mid-levels cul-de-sac. Lush, green views from all rooms. Gutted and beautifully renovated for self-use, with bamboo floors throughout the living areas and bedrooms, new tile in kitchen and bathrooms with matching black granite tops. Fully-fitted kitchen with top of the line built-in Siemens & Miele appliances, including full-sized oven, 3- hob cooker with grille, range hood, built-in coffee maker, microwave and food warming drawers! Lots of intelligent built-in storage, double-glazed windows with tilt-turn functionality throughout apartment. HUGE picture window to West-End Park. Separate maid's quarters and bathroom make this the perfect family flat. ** Parking available in building; Apt is located very near the beginning of the lines for HK Private Light Bus and Large bus services leading to Sai Ying Pun, Central, Admiralty, Wanchai and North Point. Always get a seat! **

36 4) Boble? - i et land som importerer lave renter - Is Hong Kong's currency peg causing the property bubble? Officials reject Joseph Yam s claim that the currency peg is causing the property bubble by Jimmy Chow Jul 06, 2012 Factors that affect Hong Kong s property market are well-documented, and they only occasionally include the city s currency peg to the US dollar. But when a financial heavyweight, such as former Hong Kong Monetary Authority (HKMA) chief executive Joseph Yam Chi-kwong, mentions the peg as contributing to problems in the real estate sector, it is difficult to ignore. The government s stance has always been that for the past three decades, the US dollar peg has played a pivotal role in maintaining Hong Kong s economic stability by minimising foreign exchange volatility. The peg has also been credited with helping the city weather many global financial crises. But in his academic paper entitled The Future of the Monetary System of Hong Kong, published last month, Yam says Hong Kong is forced to import monetary policy from the United States, resulting in soaring inflation and property prices. There is a need to address the question as to whether the monetary system of Hong Kong, as currently structured, can continue to serve the public interest of Hong Kong. Yam s views were quickly rebuked by top government officials. Chief Executive Leung Chun-ying, speaking before he took office, insisted there was no need to change the currency peg. At present, HKMA chief Norman Chan Taklam says the peg has served Hong Kong s small and open economy very well, and should not be changed. He says the performance of the real estate market is influenced by the supply of land, and the demand and supply of flats, and it is something that will not change, even if the currency peg is altered. Centaline Property Agency co-founder Shih Wing-ching says the economies of Hong Kong and the US often run at different speeds and paths. Despite that, Hong Kong could still tolerate some ups and downs in property prices, while maintaining the currency board system. While the euro, a major currency, is being threatened by the euro-zone debt crisis, the dollar is safer, Shih says. Now is not the time to consider de-pegging. I believe the government has been thinking about whether it should stick with the peg, it just never admits it openly. Independent economist Andy Xie suggests that even a flexible rate would not ease inflation or prevent asset bubbles. He believes Hong Kong s government policies and its political economy, and not the peg, is to blame for its tendency to develop asset bubbles.

37 4) Hong Kong - hva er hovedrisikoene? - Styrt demokrati som også er en del av et totalitært Stor-Kina Kinas økonomi er fortsatt skjør Verdensøkonomien & finansnæringenes ved og vel Sentralbank kan oppheve seddelfondet Konkurranseevne?

38 4) Overgang fra vekst til (mulig) fall kan endre bildet også i Norge - Uten og med risikopremier? - Helt uten risikopremie: RR=2 PE = 50 Leilighet = netto inntekter Verdi 5 mill, NOK Pris i dag 3,5 mill NOK Med 2 % risikopremie RR= 4 PE = 25 Leilighet = netto leieinntekter Verdi 2,5 mill NOK Pris i dag 3,5 mill NOK

39 4) Utaskjærs - Urbobla og Tokyo? - En bolig til 25 millioner NOK Uehara 2-chome House Location :22-20, Uehara 2-Chome, Shibuya-kuPrice :330,000,000 yenfloor Area :B1F 70.86m 2 1F m 2 2F m 2 3F 63.11m 2 TOTAL m 2 Maintenance Fee :N/ADate of Completion :March 23rd, 1988Building Repair Fund :N/AAvailable :NowParking :AvailableTotal Units :2 Family HomeType of Land Right :OwnershipFloor :3 Stories 1 BasementTransaction Type :BrokerageAccess :7 min. walk to Yoyogi-Uehara station on Odakyu Odawara line and Tokyo Metro Chiyoda line.

40 5) Hva kan myndighetene gjøre. Hvordan man skal tilpasse seg til befolkningsveksten var også et sentralt tema for byråd Bård Folke Fredriksen. Jeg tror han traff spikeren på hodet da han kommenterte at i dag er boligpolitikken rommet hvor for mange samfunnsproblemer skal løses. JLA Prinsipp: Lag enkle regler som kan vare Utfordring: Alle tilpasser seg Ulike deler av offentlig sektor påvirker hverandre. 5a) Pengepolitikk 5b) Byggeforskrifter 5c) Finanstilsyn og bankenes praksis 5d) Skattepolitikken

41 5) Innledning Bærum (enklave) problematikk et bevis på at engler finnes! Hauge (AP): Vi kan ta Bærum som et eksempel. Med unntak av fire år på 1950-tallet har Høyre styrt Bærum siden vi fikk partipolitikk her i landet. Mye er bra i Bærum, men å bygge boliger for folk flest er ikke en prioritert oppgave. Nylig kalte leder av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Finn Tveter, Bærum en «versting». Han påpekte at det politiske flertallet i kommunen (dvs. Høyre som har rent flertall) «ikke ser det som sin oppgave» å legge til rette for nye boliger. Der hvor alle er engler, blir resultatene ulykkelige Den første engel vil hjelpe flyktninger En annen vil ha stabile bomiljøer En tredje vil bygge verdens beste regjeringskvartal En fjerde vil vise til utlandet hvor fantastisk Norge er En femte vil ta vare på vakker dyrkbar mark En sjette vil at ungdom helst bor hjemme En syvende vil bygge lufttette boliger En åttende ønsker rullestoldans i alle rom En niende ønsker å utrede og debattere samferdselstiltak slik at alle blir fornøyd En tiende vil gjerne ha det som det alltid har vært En ellevte vil gjerne se nabolagets boligpriser stige En tolvte vil gjerne sikre Høyre-styre

42 5 a) Norsk pengepolitikk i sum Inflasjonsmål? Eller valutakursstyring? Rente = Euro +/- tillegg

43 5 a) Beskjed fra Norges Bank til politikerne renten kan ikke løse alle problemer. Dere må ta ansvar. Øystein Olsen i Stortingets høring 29.mai Renten påvirker en rekke sentrale størrelser i norsk økonomi, herunder kronekursen, gjeldsutviklingen og boligprisene. Når vi setter renten, søker vi å ta hensyn til alle sentrale sammenhenger i økonomien, både de som påvirker realøkonomien og inflasjonen. Men det er begrenset hvor mange oppgaver som kan legges på renten. Pengepolitikken kan ikke alene hindre at finansielle ubalanser oppstår eller sikre norske bedrifters konkurranseevne. Pengepolitikken har lav og stabil inflasjon som mål, og vi har bare ett virkemiddel renten. Godt forankrede inflasjonsforventinger gjør at Norges Bank i dag kan legge vekt på å stabilisere den økonomiske utviklingen når vi setter renten. Men vi kan ikke overbelaste pengepolitikken. I avveiningen mellom ulike hensyn må vi i pengepolitikken holde fast ved vårt hovedmål lav og stabil inflasjon. Derfor må reguleringene av finansnæringen, skattesystemet og budsjettpolitikken bidra til å nå andre mål i den økonomiske politikken.

44 5 b) Byggeforskrifter Dropp/utsett krav til energi, boligene blir for tette med råte og åpne dører som resultat. Dropp eller hev krav til heis med mer. Endre krav for handikapptilpassede boliger, lag heller noen få luksusboliger for rullestolbrukere fremfor at alle må tilpasses. Tillat forskjellige standarder.

45 5 b) Garantier blir stadig viktigere..

46 5 c) Finanstilsynet, banker og den offentlige sektor - Husk CCC: Cash, Collateral and Character - Det finnes ikke boliglån bare personlån. Må vurdere effekter av reguleringer på byggeaktivitet og andre offentlige instanser Husbanken, kommunale lån med mer. Må sees opp mot bustadoppføringsloven med mer. Bør vurdere hvordan forskrifter endrer sannsynlighetene for mislighold hos entreprenører, spekulative investeringer. FTs regler påvirker misligholdsrater & investeringer. Påvirke reformiver hos politikere. Alternativt forslag: Gjør det mer farefylt for bankene å låne ut penger. Hvis ungdom får låne mer enn fornuftig er, stilles banken ikke i ungdommen til ansvar.

47 5 d) - Bør skattene opp? - Avhengig av om du synes aktiviteten i boligmarkedene er for høy eller for lav - Mange idéer: Dokumentavgift & moms på investeringer Nye skatter: Overnattingskatter: (boligskatter som andel av boligens verdi) På toppen av formue, pluss arv? Subsidier? For utleie, nyinvesteringer Hjelp til nye boliginvestorer Bør skattene justeres? Nedgangen i internasjonale renter vil øke investorers interesse for norske boliger. Fjerning av formues- og arveavgifter vil bringe midler tilbake til Norge Alternativt forslag: 4-doble dokumentavgiften

48 5 d) Nye boliginvestorer? Det svenske miljonprojektet Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden , som följde ett riksdagsbeslut Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostadsstandarden. En förutsättning för miljonprogrammet var pensionsreformen Därigenom hade betydande kapital byggts upp i AP-fonderna, som nu kunde användas för finansiering. [1] Majoriteten av bostäderna skulle vara lägenheter i flerbostadshus, men även många radhusområden räknas in i miljonprogrammet. Hur många lägenheter det producerades under miljonprogrammet råder det olika uppfattningar om. Enligt Statistiska centralbyrån uppfördes nya lägenheter. [2] Enligt SABO-anslutna Sigtunahem byggdes det cirka lägenheter, därav består ungefär en tredjedel av storskaliga höghusområden, en tredjedel av låga flerbostadsområden och en tredjedel av småhus. [3] Nettotillskottet blev dock inte så högt eftersom många äldre hus med omodern standard revs, exempelvis i Stockholm under Norrmalmsregleringen. Miljonprogrammets bebyggelse omfattar cirka 25 procent av den samlade bostadsbebyggelsen i Sverige idag. Miljonprogrammen utgör en återspegling av dåtidens ideal för ett välfärdssamhälle. [4] Ett renoveringsprogram för ungefär lägenheter det närmaste decenniet innebär ett totalt investeringsbehov på mer än 650 miljarder kronor.

49 5 d) Nye byer? En ny hovedstad: Gjenopplive gamle storheter:

50 6) Litt andre perspektiv? Man måsta jamnføra og det rett Demografi Når byggeaktiviteten er en av de viktigste næringsveiene blir tilbakeslag i boligmarkedene selvforsterkende.

51 6 a) Sammenligner vi med rette land? Vår sparerate er høyere enn hos andre:

52 6 b) Bidrar høye boligpriser til nedgang i fødselsrater? Hong Kong has one of the world s lowest birth rates 0.9 per woman of child-bearing age, far below the replacement rate of 2.1. With just 1,032 babies born in 2009 to every 1000 fertile women, it is estimated that 26.8% of the population will be aged 65 or more in 2033, up from 12.1% in Wikipedia, okt 2012

53 6 c) En liten øy i havet - Søvnige Menorca, våknet brått opp - Tilbakeslag og fraflytting Balearic Islands Lose Residents: It s been a case of more goings than comings as the Balearic Islands witnessed its population decline by over 2,300 residents during the first three months of While a total of 4,379 people arrived, 6,694 departed, representing the highest negative migration for an autonomous community in Spain. The IPFB (Balearic Institute for Family Politics) who produced the statistics put this situation down to effects of the financial crisis and deficient family protection. In Four Years 493 Companies Have Closed: In the last four years, Menorca has lost 493 companies (12% of its total number), mainly in the industrial, commercial and catering sectors, with the subsequent loss of 3,538 jobs. In addition, around 500 people are no longer self-employed. Ciutadella has been the hardest hit by the crisis with 234 firms in the area ceasing trading, although most of the other districts have also suffered. Only Ferreries and Es Migjor Gran has seen an increase in the number of companies and jobs between 2010 and Government Investment in Menorca Halved: The amount of money destined for projects in Menorca this year by the State Government has been cut by 42.85% to 10.4 million, double the mean reduction for the Balearic Islands with is 21.89%. The planned million which was to have been spent on the airport has now been reduced to 6.8 million. The Port of Maó s budget has been cut from 3.8 million to 1.6 million, which will be spent on improving the Cos Nou quay. And, 1,99 million will be available for public Jewellery Company Ceases Trading After 89 Years: The long established Ciutadellacostume jewellery manufacturer, Juan Valera SA, has presented a petition to go into liquidation and so ending 89 years in business. Its workforce, once 60 strong, is now down to just four people who will also soon loose their jobs. The company has been in a progressive downhill spiral over the last few years and its sale to a Catalan investor in 2010 only served to save the company briefly. At its peak, Juan Valera was one of Menorca s main manufacturers of fashion jewellery. Electricity Cut Off To Seven Households A Day: In the first quarter of 2012, Menorca s electricity supplier Endesa has cut off the electricity supply to 672 customers, the equivalent of seven per day, for the nonpayment of bills. This is, in fact, slightly less than last year which saw a total of 9,720 consumers having their power supply cut. ASPANOB Lays Off Majority Of Workers: ASPANOB (the Balearic association for parents of children with cancer) has decided to keep open the flats that it maintains as accommodation for families whose children are being treated in Palma for the time being, but has had to lay off 11 of the 13 people who work there. The association is owed 200,000 in grants by the authorities and has been forced to take this action in order to keep the flats open but with fewer services. works, the majority being used for work on the Teatre des Born (Ciutadella), Ca n Oliver (Maó), the new courts in Maó and the Torre Princesa in La Mola.

54 Hva er konklusjonen på spørsmålet om boligprisenes bærekraft? - avhenger av hva du tror om befolkningsvekst og oljepris - A) Er du enig med krakkofantene? B) Eller med JLA

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Sentralbanksjef Svein Gjedrem CME 7. juni Steigum-utvalget 19 Hvis prisstigningen internasjonalt er lav og stabil, vil en slik kurspolitikk bidra

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Renter, kreditt, valuta og eiendom

Renter, kreditt, valuta og eiendom Renter, kreditt, valuta og eiendom Sparebankforeningen november 2016 Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen - Det var en gang. - Tilbudsiden - Kreditt - Norge og konsum - Kreditt og Valuta - Eiendom

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON30 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 30..00 Sensur kunngjøres:..00 Date of exam:

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HVORFOR ER RENTENE LAVE? DIREKTØR BIRGER VIKØREN VALUTASEMINARET 3. FEBRUAR 2015

HVORFOR ER RENTENE LAVE? DIREKTØR BIRGER VIKØREN VALUTASEMINARET 3. FEBRUAR 2015 HVORFOR ER RENTENE LAVE? DIREKTØR BIRGER VIKØREN VALUTASEMINARET 3. FEBRUAR 15 Lave renter i Norge Prosent 1 1 1 Rente 1-års statsobligasjoner Styringsrenten 1 8 8 6 6 1991 1995 1999 3 7 11 15 Kilde: Norges

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosialøkonomi EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland 2 av 3 oppgaver skal besvares V-1991 1. Mange utviklingsland

Detaljer

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Nye virkemidler i pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Hva menes med nye virkemidler i pengepolitikken? Ofte kalt kvantitative lettelser eller QE Økning av sentralbankens

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Om finansielle ubalanser og pengepolitikk

Om finansielle ubalanser og pengepolitikk Om finansielle ubalanser og pengepolitikk Direktør Birger Vikøren, Norges Bank Pengepolitikk Valutaseminaret 2013, Soria Moria Hotell 7. februar 2013 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene og virkninger av pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Endringer i finansmarkedene Finanskrisen utløste høyere risikopåslag Er rentene lave? Risiko

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen

5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen 5 grunner til at Blockchain teknologien kan revolusjonere finansnæringen Lasse Meholm Chief Expert in Nordea Project manager for IT Strategy and Maturity Group IT / Infrastructure &Operation Hestene var

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk

Nye virkemidler i pengepolitikken. Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Nye virkemidler i pengepolitikken Direktør Jon Nicolaisen, Norges Bank Pengepolitikk Hva menes med nye virkemidler i pengepolitikken? Bruk av sentralbankens balanse, ofte kalt kvantitative lettelser (QE)

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer