STIKKORDET. NR utgis av norsk skuespillerforbund. s18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIKKORDET. NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund. s18"

Transkript

1 STIKKORDET NR utgis av norsk skuespillerforbund s18 s11 s22

2 FORBUNDSLEDEREN STIKKORDET NR Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Redaksjonsråd: Øystein Ulsberg Brager, Tove Kampestuen Heyerdahl, IdaLou Larsen, Haakon Strøm Layout: Anette Angell, Diiz Trykk: Thure Trykk s 4 NY RAMMEAVTALE Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Forsidefoto: Ida Brekke, Ida Willassen, Maria Antvort KRONIKK s 16 NSFs sekretariat: Generalsekretær: Eirik Djønne Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen, Marit Lindås Aagaard Endringstider TEKST: HAUK HeyERDAHL FOTO: Anders Grønneberg, DAGBLADET Adresse: Welhavens gate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: ma. fre E-post: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norskskuespillerforbund GENERALSEKRETÆREN innhold: s 14 Endringer siger inn over Norsk Skuespillerforbund denne høsten. I august lanserte vi nye nettsider, Stikkordet har som dere sikkert merker ny visuell profil. Noen små endringer i innholdet er også gjort: Spalten «Hvem er redd for Virgina Wolf» går ut, og rosen og kaktusen erstattes av sitater fra nyhetsbildet den siste tiden. Legg også merke til at logoen vår har fått en ansiktsløftning det var nødvendig med litt botox etter over hundre år i vår tjeneste. Jeg håper dere blir fornøyde, det er i hvert fall vi! Skuespiller-og danseralliansen (Skuda) har inntatt kontorene i første etasje. De to ansatte er i skrivende stund i gang med å behandle søknadene som er kommet inn til de 20 kunstnerstillingene. Aktiviteten har økt merkbart og Skuda kommer til å ha en veldig positiv innvirkning på miljøet i Welhavens gate. Den viktigste endringen vil komme som følge av at daglig leder i forbundet, Kirsti Camerer, går av med pensjon. Hun erstattes som kjent av vår dyktige advokat gjennom 20 år, Eirik Djønne. Cameres betydning for Norsk Skuespillerforbund har vært enorm, hunbesitter en kunnskap om skuespillerens utfordringer som vanskeligkan erstattes. Hun høster stor respekt, ikke bare blant medlemmene, men også hos motparten. De beskriver henne som en hyggelig, ordentlig og pragmatisk forhandler. Kirsti Camerer har vært ansatt i Norsk skuespillerforbund i 17 år, og på denne tiden har vi vokst til å bli en synlig og viktig aktør i norsk kulturliv. Hun har vært med på å lage avtaler innenfor de fleste feltene hvor skuespillere virker. Hennes språkkunnskaper og verdensvanthet har skaffet henne og forbundet kontakter over hele verden. Det er mye takket være Kirsti at vi i år kan ansette 10 skuespillere i Skuespiller- og dansealliansen. Det har tatt 10 år med lobbyvirksomhet for å få til en ordning som gjør tilværelsen lettere for frilansskuespilleren. Heldigvis vil hun fortsette som styreleder i Skuespiller-og danseralliansen, så vi gir ikke slipp på henne riktig enda. I 16 år har hun vært Norske skuespilleres rådgiver nr 1. På vegne av oss alle vil jeg takke deg for alt du har gjort for oss! NSFs styre: Hauk Heyerdahl (styreleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Knut Alfsen (nestleder) Eventyrveien 2, 0851 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Tlf: Maria Bock Silurveien 11, 0380 Tlf: Glenn André Kaada Hellelandsveien 1, 4015 Stavanger Tlf: Camilla Belsvik Smedgata 34, 0561 Oslo Tlf: Forbundslederen 2 Ny reklameavtale 4 DKS-avtalen 5 Skuespiller- og danseralliansen er stiftet 8 Portrettet 11 Ny generalsekretær 14 Juridisk hjørne 16 Sykehusklovner 18 Teaching artist 22 Historisk hjørne 27 Klipperommet 28 Der ingen skulle tru 31 Replikken

3 forbundsnytt Endelig ny tariffavtale for reklamefilm Etter mange år med utdatert avtaleverk får produsenter og skuespillere som jobber innen reklamefilm nå en tariffavtale å forholde seg til. Den kulturelle skolesekken harmoniseres Landets fylkeskommuner og kunstnerforbund har blitt enige om felles avtalebestemmelser for kunstneres formidling i skolen. Pressemelding fra Kunstnernettverket : Generalsekretær i Produsentforeningen, Leif Holst Jensen og daglig leder i Norsk Skuespillerforbund, Kirsti Camerer var fornøyde med å kunne signere den nye Reklamefilmavtalen. Foto: Ida W Pressemelding fra Produsentforeningen/NSF, Norske film- og TV-produsenters forening og Norsk Skuespillerforbund (NSF) har kommet til enighet om en tariffavtale for skuespilleres arbeid i reklamefilm. Forhandlingene har vært konstruktive og har ført til en avtale som ikke bare regulerer minstelønnsbetingelser, men også arbeidstid, overtid, reiser, bortfall av oppdrag, m.m. En tariffavtale er gjensidig forpliktende og innebærer at foreningenes medlemmer ikke kan benytte dårligere betingelser enn de tariffavtalen fastsetter. Økt eksponering gir økt lønn For skuespillerne er det et stort fremskritt at vilkårene gjenspeiler bruken av filmen, sier daglig leder i NSF, Kirsti Camerer. Den nye avtalens beregningssystem for minimumslønn innebærer en grunnlønn per dag for arbeidet i studio. I tillegg kommer vederlag for visning, knyttet til hvor og hvor lenge reklamen blir vist. Skal reklamefilmen vises i flere medier, skal skuespillerens vederlag økes. Sikrer arbeidstakerhensyn og fleksibilitet For Produsentforeningen har det vært viktig ikke å etablere kommersielle vilkår som negativt påvirker økonomien i reklamefilmproduksjon, sier advokat Christian With: Samtidig ønsket vi å bidra til at grunnleggende arbeidstakerhensyn blir ivaretatt, i tillegg til at produsentene sikres den nødvendige fleksibilitet og de rettigheter som byråene og annonsørene forutsetter. På høy tid Partene har i mange år hatt en ny reklamefilmavtale som prioritert område. Den forrige tariffavtalen ble inngått i 1991 mellom Norsk Skuespillerforbund og den daværende Reklamebyråforeningen. Det har vært et sterkt behov for oppdatering av avtalen, ikke minst pga. nye medieplattformer. Avtalen tar hensyn til den nye mediehverdagen og den gjør betingelsene for produksjon og utnyttelse av reklamefilm mer forutsigbare. Dette er utvilsomt fordelaktig for begge yrkesgrupper, sier Camerer. NSFs forhandlingsutvalg har bestått av daglig leder Kirsti Camerer, advokat Eirik Djønne samt Kristin Zachariassen, Markus Tønseth og Mads Jørgensen. Advokat Christian With, Guri Neby (Einar film) og Erik Schøien (Pravda) har forhandlet på vegne av Norske film- og tv-produsenters forening. Fullstendig avtale kan lastes ned på våre nettsider. For nærmere informasjon, se skuespillerforbund.no og produsentforeningen.no Satsingen Den kulturelle skolesekken skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen administreres av fylkeskommunene, som hittil har operert med ulike bestemmelser og priser. Kunstnernettverket, en paraplyorganisasjon for 22 kunstnerforeninger, og fylkeskommunene har nå etablert en avtale med en felles honorarsats for alle kunstnergrupper i alle fylkes kommuner. Begge parter er fornøyd med å få et samordnet system. Samordnet system Denne avtalen er viktig for den videre utviklingen av DKSordningen, sier Knut Alfsen, nestleder i Norsk Skuespillerforbund og leder av Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg: Den skal sikre at ressursene brukes effektivt slik at flest mulig barn får gode kulturopplevelser i skoletiden, samtidig som utøvende kunstnere og opphavsmenn får fornuftig betaling og gode arbeidsforhold. Fleksibel beregningsmodell I tillegg til dagssatsen, dekker fylkeskommunene diett og over natting samt opphavsrettigheter, kostnader til reise og produksjons kostnader etter nærmere avtale. Denne beregningsmodellen vil være ny for noen av kunstnergruppene. De som tidligere har fått et dagshonorar der forarbeid og opp havsrettigheter var inkludert, vil nå få et noe lavere beløp for selve formidlingen - men i tillegg vil de få dekket produksjonskostnader og vederlag for sine opphavsrettigheter, forklarer Alfsen. Ansettelsesform ikke avgjørende Et kompliserende moment i forhandlingene har vært at noen kunstnere ønsker å bli ansatt som lønnstakere mens andre vil være selvstendig næringsdrivende. Disse to tilknytningsforholdene gir ulike rettigheter blant annet i forhold til trygd og forsikringsordninger. Vi har lagt vekt på at kunstnerne skal stå fritt til å velge om de vil ta oppdraget som lønnstakere eller næringsdrivende, sier Alfsen. Forhandlingslederne Hogne Moe (t.v.) og Knut Alfsen undertegner protokollen. Kulturelt flaggskip Begge parter har måttet strekke seg for å komme fram til en avtale. På ett punkt har de imidlertid vært enige fra første stund: Den kulturelle skolesekken har blitt et flaggskip for norsk kulturpolitikk. Partene understreker betydningen av at statlige myndigheter følger opp med økte økonomiske tilskudd i årene som kommer, avslutter Knut Alfsen. Avtalen vil følges opp av begge parter allerede fra høsten 2012, med sikte på årlig reforhandling. Fullstendig avtaletekst kan lastes ned på skuespillerforbund.no Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg: Knut Alfsen, Norsk Skuespillerforbund; Odd Langklopp, MFO; Hans Ole Rian, MFO; Peder Horgen, NoDa; Eiving Lentz, NBK og Sverre Pedersen, NFF. Fylkeskultursjefenes forhandlingsutvalg: Arild Moen, Vestfold fylkeskommune; Johild Kosberg Bredin, Møre og Romsdal fylkeskommune; Hogne Moe, Turneorganisasjonen for Hedmark. 4 5

4 INTERVJU Nødvendig rammeavtale Hvis vi ikke hadde klart å komme i en forhandlingsposisjon, hadde resultatet blitt lønns reduksjon og dårligere arbeidsvilkår for en stor gruppe av kunstnere. Av Ida Willassen/Knut Alfsen dette sier forhandlingsleder og nestleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, om den nye rammeavtalen for kunstnerisk arbeid innen Den kulturelle skolesekken. Rydder opp i ulike praksis Gratulerer med resultatet! Hvorfor var det viktig å få til en avtale på dette området, og hvilken betydning har det hatt for utøverne at det ikke har eksistert en rammeavtale tidligere? Noen av kunstnerorganisasjonene har hatt en form for avtale også tidligere. Gjennom Norsk Scenekunstbruk har vi skuespillere for eksempel vært sikret et honorar som var tilsvarende det som ligger i tariffavtalen mellom NSF og NTO. Men frie grupper og prosjekter som har gjort avtaler direkte med fylkeskommunene har opplevd at prisen har blitt presset ned. Gjennom Forfattersentrum har forfattere fått et høyere dagshonorar enn det skuespillere har fått, osv. Fylkeskommunene har på sin side opplevd det som en belastning å måtte forhandle med utøverne enkeltvis. Press fra departementet Samtidig er fylkeskommunene under press fra kulturdepartementet, som ønsker å tilby flere kunst opplevelser uten at dette blir fulgt opp med økte bevilgninger. De utarbeidet derfor en standardavtale som skulle gjelde for alle utøvere, uavhengig av kunstform. Rammeavtalen i seg selv gjelder bare for avtaler mellom fylkeskommuner og enkeltkunstnere. Når fylkeskommunen forholder seg til en gruppe, skal det forhandles separat for hver turné. Denne avtalen representerte en nedgang i honoraret for mange kunstnergrupper. For oss som arbeider med scenekunst, var det særlig bekymringsfullt at det ikke ble betalt for produksjonskostnader og opphavsrettigheter. Hvis vi ikke hadde klart å komme i en forhandlings posisjon, hadde resultatet blitt lønnsreduksjon og dårligere arbeidsvilkår for en stor gruppe av kunstnere. Vi fikk imidlertid til en god dialog i forhandlings prosessen, så disse forholdene er i all hovedsak rettet opp i den rammeavtalen som nå foreligger. Rammeavtale Avtalen mellom Fylkeskommunene og Kunstnernettverket er en rammeavtale og ikke en tariffavtale. Kan du si litt om hva det innebærer? En tariffavtale blir inngått mellom organisasjoner med rett til å forhandle på vegne av sine medlemmer. Kunstnernettverket er et konsensusdrevet nettverk av kunstnerorganisasjoner uten mandat til å binde disse juridisk til en avtale. Fylkeskommunene på sin side har vært representert av et forhandlingsutvalg som Knut Alfsen i Levende dukkers forestilling Baobab og Bushbaby som for tiden er på turné. Foto: Levende dukker heller ikke har hatt juridisk mandat til å inngå en bindende avtale. Vi har derfor utarbeidet en rammeavtale som begge forhandlingsutvalgene anbefaler partene å følge, men vi kan ikke pålegge dem det. Norsk Skuespillerforbund har tilsluttet seg avtalen. Vi oppfordrer våre medlemmer til påse at bestemmelsene i rammeavtalen er oppfylt når de inngår kontrakt med en fylkeskommune om oppdrag i DKS. Hvis de får tilbud om dårligere betingelser, vil vi gjerne informeres om dette slik at vi kan ta opp saken med fylkeskommunene. Gjelder enkeltkunstnere Avtalen «fastsetter vilkår for skuespillere som tar oppdrag for den kulturelle skolesekken, enten som midlertidig ansatte eller næringsdrivende.» Hva med skuespillere som jobber i grupper i hvilken grad vil avtalen være relevant for dem? Som nevnt er det mange scenekunstnere som turnerer gjennom Norsk Scenekunstbruk, prissystemet deres er oppdatert slik at det tar hensyn til satsene i rammeavtalen. Rammeavtalen i seg selv gjelder bare for avtaler mellom Katma/ Katrine Strøms nye barne- og familieforestilling Bakeriet hadde premiere ved Figurteatret i Nordland 21. september. (Se også sak på s 30.) På bildet. Maria Henriette Nygård, Ane Evjen Gjøvåg og Åse Marie Eide Rannestad. Foto: Mariell Amelie En skuespiller som gjør avtale med sin egen gruppe er ikke omfattet av rammeavtalen, mens en skuespiller som har kontrakt med fylkeskommunen er omfattet av den. fylkeskommuner og enkeltkunstnere. Når fylkeskommunen forholder seg til en gruppe, skal det forhandles separat for hver turné. Grupper som inngår avtaler med en fylkeskommune uten å gå gjennom Norsk Scenekunstbruk, bør derfor sørge for å fremforhandle avtaler som gir økonomisk grunnlag for å tilby utøverne like gode betingelser som de som ligger i rammeavtalen. Det er med andre ord avgjørende hvem vi inngår avtale med. En skuespiller som gjør avtale med sin egen gruppe er ikke omfattet av rammeavtalen, mens en skuespiller som har kontrakt med fylkeskommunen er omfattet av den. Det har kommet signaler om at enkelte Fylkeskommuner ikke ønsker å ratifisere avtalen hvor mange gjelder dette, og hvilke konsekvenser får det? Vi har hørt at Vestfold og Troms ikke vil forholde seg til avtalen for skoleåret 2012/13. Det samme skal gjelde Oslo kommune, som har sitt eget opplegg for DKS. Disse fylkeskommunene argumenterer med at avtalen først ble undertegnet i slutten av juni i år, da de allerede hadde lagt programmet og disponert budsjettet. Vi håper derfor at de vil tilslutte seg avtalen fra neste skoleår. Norsk Skuespillerforbund oppfordrer som nevnt sine medlemmer til å be om at rammeavtalen følges når de skal inngå nye kontrakter. Hvis fylkeskommunen nekter, vil det bli en avveining den enkelte må gjøre om hun eller han likevel vil undertegne avtalen. Når avtalen blir mer innarbeidet, regner vi med at alle fylkeskommunene vil oppleve at det er i deres interesse at den blir fulgt. I motsatt fall kan det bli aktuelt å gå til boikott av fylkeskommuner som ikke spiller på lag. Er det et mål å få til en tariffavtale på sikt? Utfordringen med å få til en tariffavtale på dette feltet, er som sagt at det ikke finnes organisasjoner med mandat til å forhandle fram en slik avtale. Man kunne tenke seg at Kommunenes Sentralforbund gikk inn som representant for samtlige fylkeskommuner. Fra kunstnersiden har vi ikke noen overordnet organisasjon, så da måtte hvert enkelt kunstnerforbund i tilfelle inngå tariffavtale med Kommunenes Sentralforbund. Hvis vi klarer å få partene til å respektere og følge den rammeavtalen vi nå har forhandlet fram, er det ikke sikkert det er behov for noen tariffavtale. Vi oppfordrer våre medlemmer til å påse at bestemmelsene i rammeavtalen er oppfylt når de inngår kontrakt med en fylkeskommune om oppdrag i DKS. Hvis de får tilbud om dårligere betingelser, vil vi gjerne informeres om dette. 6 7

5 forbundsnytt Skuespiller- og danseralliansen er stiftet! Det nye aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter. Alliansen er stiftet 28. juni av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk Teater- og Orkesterforening. Kirsti Camerer (daglig leder NSF), Grete Valstad (forbundssekretær NoDa), Tone Ø. Johannessen (prosjektleder), Morten Gjelten (direktør NTO) og Halldis Olafsdottir (nestleder NoDa) etter stiftelsesmøtet. Pressemelding fra NSF, NoDa og NTO skuespiller- og danseralliansen er et unikt prosjekt i norsk, kulturpolitisk sammen heng, sier påtroppende daglig leder Tone Øvrebø Johannessen. Alliansen er et prøveprosjekt med statlige midler og varighet ut Initiativ takere er Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. Del av Kulturløftet I Kulturløftet II er opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen ett av tiltakene for å bedre utøvende kunstneres arbeidsog inntektssituasjon. Selv om de jobber mye, fører korte oppdragsperioder og uforutsigbarheten i inntektsgrunnlag ofte til at frilansutøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere. Opptjening av sosiale rettigheter Gjennom deltakelse på kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte skuespillerne og danserne i alliansen kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Dermed får de en kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som de øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sine yrker. Alliansen skal samarbeide med PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter. Oppstart i august Vi gleder oss til å sette i gang virksomheten, og ser fram til å ansette danserne og skuespillerne mot slutten av året, sier Tone Øvrebø Johannessen. Det tas sikte på at 10 skuespillere og 10 dansere ansettes fra 1. november i år. Det er utarbeidet grunnkriterier for ansettelse, der hovedkrav er lang arbeids erfaring som skuespiller eller danser. De kunstnere som har arbeidet mest, vil få tilbud om ansettelse i alliansen. Det vil være et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen. Inspirasjon til ordningen er hentet fra Sverige, der det i dag finnes allianser for skuespillere, dansere og musikere. Målet er at prøveprosjektet i Norge skal føre til en vedvarende ordning der et større antall kunstnere er ansatt. Les mer om Skuespiller- og danseralliansen på Skuespiller- og danseralliansens styre: Kirsti Camerer (styreleder), Grete Valstad, Peder Horgen, Hauk Heyerdahl, Morten Gjelten Daglig leder for Skuespiller- og danseralliansen AS er Tone Øvrebø Johannessen. KOMMENTAR Høythengende ansettelser Utøvere som vil inn i Skuespiller- og danseralliansen må gjennom et trangt nåløye. En ansettelse vil være møyen verdt, skriver forbundsleder. Av Hauk Heyerdahl Forbundet har mottatt en del tilbakemeldinger på ansettelses kriteriene til den nye Skuespiller- og danseralliansen. Mange kommenterer også at det er mye arbeid å søke. Til det siste er det å si at dette er en lukrativ ordning, derfor har vi ikke vært så redde for å pålegge søkerne dette. Hva ansettelseskriteriene angår: Det er viktig for alliansens legitimitet at kriteriene for inntak er objektive. Dermed er det ingen annen løsning enn å registrere arbeidstid. Hele ideen bak alliansen er å treffe de som har jobbet mest, men som likevel har behov for den tryggheten det gir. Selv de som jobber mest har perioder som arbeidsledig. Dette skal alliansen synliggjøre. Rammene for prøveprosjektet gir dessverre bare rom for å ansette 10 skuespillere, 5 menn og 5 kvinner. Men permisjonsgraden disse 10 skuespillerne har, vil avgjøre om man har råd til å ansette flere. Om disse 10 jobber så mye at de ikke hever særlig mye lønn fra alliansen i 2013, vil det frigjøre midler. Vi som står bak opprettelsen av alliansen har lært mye av denne søknadsrunden, og det er naturlig å justere inntakskriteriene noe til neste inntak. Forhåpentligvis blir ordningen en suksess, og denne regjeringen har lovet at levekårene til kunstnere skal bedres. Vi tror at Alliansen er en god måte å gjøre det på. Men vi kommer fortsatt til å jobbe for flere stipender, mer penger til produksjonsstøtte, flere inn under basisfinansieringen. Og vi trenger spillesteder og prøvelokaler. Ikke tro at vi et øyeblikk glemmer det! 8 9

6 forbundsnytt portrettet RÅDGIVNINGSTjENESTE FOR SKUESPILLERE NY AVTALE NSF har inngått samarbeidsavtale med advokat Hans Marius Graasvold om rådgivningstjeneste MEDLEMSSEMINAR november kl Dramatikkens Hus Kirsti Camerer Frilansskuespillere arbeider ofte fram egne produksjoner, og har mange spørsmål når det gjelder hvilken selskapsform de bør benytte i en slik situasjon. NSF har i flere år hatt avtale med advokat Camilla S. Tokvam om rådgivningstjeneste for skuespillere som vurderer å opprette eget selskap. Advokat Tokvam gikk i mai over i annen stilling, og så seg nødt til å avslutte denne avtalen. Vi takker henne for godt samarbeid. NSF har nå inngått avtale med advokat Hans Marius Graasvold om å overta rådgivningstjenesten. Hans Marius har tidligere arbeidet som internjurist i Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening. Før han begynte som advokat hos Advokatene Rognlien, Djønne & Co. var han underdirektør i Forbrukerrådet med ansvar for juridisk kontor og rådets fagpolitiske arbeid innen opphavsrett og digitale medier. Han har god erfaring både fra prosedyre ved domstolene og som mekler. Han er i dag medlem av Domeneklagenemnda. I 2006 ga han ut boken Norsk Skribentrett (Universitetsforlaget) sammen med Eirik Djønne og Jon Bing. Sammen med forfatterne arbeider han for tiden med en bok om opphavsrettens avtaler. Presentasjon av Hans Marius Graasvold Hans Marius arbeider til daglig hos Advokatene Rognlien, Djønne & Co. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2001), og skrev sin avhandling ved daværende Institutt for rettsinformatikk. Deler av profesjonsstudiet gjennomførte han ved University of North Dakota, hvor han blant annet skrev en avhandling som sammenliknet europeisk og angloamerikansk opphavsrett. Priser Rådgivning om selskap, ansvarsform etc.: Beregnet til 2 timer Pris pr. time kr pluss moms NSF dekker en time Bistand ved forhandlinger og inngåelse av avtaler, rabattert timepris: medgått tid kr. 1250/time + mva. - Foredrag - Debatt - Underholdning - Utdeling av Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap Tema: Opphavsrett - taper eller vinner vi? - Hvilke rettigheter har du? - Hva taper du ved å skrive fra deg rettigheter? - Hvem sitter på rettighetene hvis du som skuespiller er med på å skape forestillingen? - Hvordan fungerer opphavsretten og åndsverkloven i dag? - Er det hemmende for kunsten at åndsverksloven er sterk? Se skuespillerforbund.no for innledere og fullstendig program! Påmelding til no innen mandag 29. oktober Går av med fanen til topps Når hun pensjonerer seg etter 17 år som daglig leder av Norsk Skuespillerforbund, sitter Kirsti Camerer igjen med en inngående kjennskap til skuespilleres kår, mange store teateropplevelser, en stor respekt for yrket og en fjærboa

7 INTERVJU av Ida Willassen Egentlig er det kabel-tvs fortjeneste at man i det hele tatt har en daglig leder i Norsk Skuespillerforbund. Helt fram til 90-tallet utgjorde medlemskontingenten det fullstendige inntektsgrunnlaget for forbundet, som hadde leder og sekretærfunksjon kombinert i en og samme stilling. Men med nye vederlagsordninger ble inntektene til skuespillergruppen økt, og det ble økonomisk mulig å opprette en egen stilling for administrativ leder. Året var 1995, og den som ble ansatt var Kirsti Camerer. Økt konkurranse Den store utfordringen da jeg begynte i forbundet, var å tilrettelegge for de store kullene av skuespillerstudenter som kom fra utlandet. Det var en ny situasjon, og vi måtte fokusere på å styrke frilansernes stilling, både generelt og innad i organisasjonen, forteller Kirsti. Det er en av hennes siste dager på jobb i NSFs kontor i Welhavens gate, og bare tomme hyller står igjen etter at metervis med permer og «Etter min mening er det å få til avtaler utrolig viktig. Ikke bare for de det angår direkte, men for hele yrkesgruppen og feltet som helhet.» notater er arkivert eller havnet i makuleringsmaskinen. Det har skjedd mye i tiden du har vært ansatt i NSF. Hva vil du si er de viktigste endringene i skuespillernes arbeidssituasjon? Skuespilleryrket har blitt mer mangfoldig, delvis som resultat av at skuespillere selv har tatt initiativ og utviklet egne arbeidsplasser, delvis som resultat av den teknologiske utviklingen - som har ført til flere jobber innenfor det audiovisuelle feltet. Men det har blitt et mye mer konkurranseutsatt yrke, ingen tvil om det. Investering og langsiktig planlegging En gjennomgående kampsak i hele den tiden jeg har jobbet for forbundet, har vært å øke midlene til det frie feltet. Selv om det er langt igjen, syns jeg vi har fått til mye med etablering av Norsk Skuespillersenter, og nå også Skuespiller- og danseralliansen. Slike prosesser tar 8-10 år, sier Camerer, som nevner dette som noe av det hun er mest fornnøyd med at forbundet har fått til i hennes periode. Så tror jeg vi har gjort lurt i å investere i egne lokaler, både i Oslo og i Berlin. Det innebærer at vi har tilgjengelige kontorer og øvingsrom for medlemmene, samtidig som pengene er trygt investert i en periode med svært lav rente, sier damen som av forhandlingsmotparter blir så godt likt at arbeidsgiver har mistenkt dem for å ha blitt overløpere. På det avtalemessige området har vi fått på plass flere viktige avtaler, blant annet med Produsentforeningen, både for spillefilm, tv-drama og reklame. Etter min mening er det å få til avtaler utrolig Kirsti Camerer gikk i oktober av etter 17 år i NSF, og ble behørig takket av under avslutnings festen med kolleger og samarbeidspartnere. Foto: Ida W viktig. Ikke bare for de det angår direkte, men for hele yrkesgruppen og feltet som helhet sier Camerer, som er opptatt av å fremheve at hun ikke har gjort jobben alene. Rett folk til rett tid Hun har rukket å jobbe med tre forbundsledere i løpet av sine 17 år i Norsk Skuespillerforbund. Det er jo ofte slik at de riktige folkene dukker opp til riktig tid. Bernhard var administrativt dyktig, og spilte derfor en viktig rolle i å videreutvikle forbundets formelle organisasjon. Han startet også forhandlinger på mange nye områder. Da Bernhard sluttet, overtok Agnete, som i tillegg til å være en positiv og fokusert forbundsleder, gjorde en kjempeinnsats i å synliggjøre forbundet i media og offentlig debatt. Med Hauk har vi fått en ny dynamisk og dyktig forbundsleder, og vi har et godt sekretariat, sier Camerer, som dermed fratrer med ro i sinnet: Min etterfølger Eirik Djønnes kompetanse kommer til å bli svært nyttig for organisasjonen og medlemmene. Forbundet har vært utrolig heldige i å få en dyktig jurist som leder, og i tillegg en som kjenner organisasjonen ut og inn. Det er en lettelse for meg å vite at alt er i trygge hender. Respekt for yrket Hva har vært det hyggeligste med jobben? Er det noe du kommer til å savne? Jeg har jo fått kontakt med veldig mange hyggelige medlemmer, og har fått en stor respekt for yrkesgruppen. Og så har jeg jo fått utrolig mange store teateropplevelser. Og flere skal det forhåpentligvis bli! Jeg fortsetter jo også som styreleder i Skuespiller- og danseralliansen, så jeg kommer jo til å holde kontakten med miljøet. Det er i allefall ingen ting som tyder på at den nybakte pensjonisten kommer til å trappe ned aktivitetsnivået. Allerede før hun har sluttet, har hun rukket å planlegge språkstudier samt å begynne sertifisering som hovedstadsguide. Som avskjedsgave fra kolleger fikk hun blant annet en fjærboa som med enkle grep kan gjøres om til en fane til ledelse av fremtidige turistflokker. Hvilke fremtidige utfordringer mener hun så er de viktigste for gruppen hun slutter å lede, skuespillerne? Samarbeid Digitaliseringen skjer fort, og avtalene våre utdateres nesten før de er ferdigforhandlet. Jeg tror kunstnerforeninger generelt bør søke å inngå felles avtaler gjennom fellesorganisasjoner som NORWACO, spesielt innen det audiovisuelle området. Så lenge man har enkle, rimelige betalingsordninger bør det la seg gjøre. Utfordringen er å få løsningene på plass raskt nok. Det er ikke lett å gjøre om på praksis når den først har blitt etablert. Hvis en skal banne litt i kirka, er jo Norge særpreget i det at vi har så mange små organisasjoner, sier hun ettertenksomt. Det å delta i forbundets internasjonale virksomhet har vært en vekker for meg. Der får man virkelig innsikt i hvor viktig det er med sterke organisasjoner og hvilken effekt det kan ha å jobbe strategisk sammen opp mot internasjonale konvensjoner og organisasjoner. Så det håper jeg skuespillerne vil fortsette med gjennom forbundet

8 INTERVJU JURIDISK HJØRNE Skjebnebestemt karriereskift Med advokat Eirik Djønnes tiltredelse som generalsekretær i skuespillerforbundet, går en 35 år gammel spådom endelig i oppfyllelse. Sjanger som fikenblad Det gjelder utvilsomt juridiske grenser og retningslinjer ved bruk av virkelige personer og hendelser i dramaproduksjon. Det vanskelige spørsmålet er hvor grensen går mellom slike rammer og den kunstneriske frihet. av Ida Willassen 1. oktober begynte advokat Eirik Djønne i sin nye jobb som generalsekretær for Norsk Skuespillerforbund. «Dette var da trist», utbrøt en eldre kollega medfølende etter å ha fått nyheten om karriereskiftet. Han tok det for gitt at Djønne hadde mistet sin advokatbevilling. Kulturinteressert Det kan nok være vanskelig for noen, i alle fall de som ikke kjenner meg, å forstå ønsket om å gå fra en spennende advokatstilling til noe så «blod fattig» som administrasjon. Men det har med interesser å gjøre, smiler advokaten, som altså fortsatt har sin bevilling i behold. Interessen for kulturlivet kommer tydelig fram om man ser på generalsekretærens cv: Eirik Djønne har i over 20 år vært privatpraktiserende advokat innen områdene opphavsrett, kunstnerrett, person vern, medierett og arbeidsrett. Han har representert mange kunstnerforbund gjennom karrieren, men tror ikke det vil være noen ulempe i den nye jobben: Jeg har vært advokat for nesten alle profesjonene innen teater, film, tv og bøker både skapende og utøvende. Samlet fokus Djønne er medlem av Den norske advokatforenings lovutvalg for immaterialrett og markedsføringsrett og har tidligere bl.a. vært nestleder i Datatilsynet og leder av Domeneklagenemnda. Men hvorfor har du nå bestemt deg for å skifte beite og gå over i en administrasjonsstilling? Jeg har stelt mye med administrasjon Ny generalsekretær i NSF, Eirik Djønne. Foto: Anne Helene Gjelstad før, så jeg vet hva jeg går til. Etter 20 år der jeg har jobbet for ulike organisasjoner hadde jeg et behov for og lyst til å fokusere på en profesjonsinteresse. Så åpnet det seg altså en utmerket anledning til å komme inn i et veldrevet og trivelig forbund, et forbund jeg har hatt en godhet for. Du kan si at det er et av de to forbundene jeg har likt best å jobbe med, hehe. Styret er sjef Du har et forsprang i tjenesten ved at du kjenner forbundet godt fra før. Er det spesielle utfordringer du kommer til å ta fatt i? Jeg er bevisst på rollen jeg skal ha, og at det er styret og årsmøtet som vedtar fagpolitikk og handlingsplan. Vi i sekretariatet skal sørge for at målene blir realisert, men styret er sjefen. Forhandlinger har jeg drevet med og det blir fortsatt en viktig aktivitet. Fokus på rettigheter og vilkår står på agendaen. Et godt råd til alle; skriv avtale eller bekreft skriftlig hva det er enighet om, så er det lettere å få gjennomslag ved kanselleringer og lignende. Kommer du til å opprettholde advokatbevillingen din? Det kan være praktisk, men det er daglig leder jeg er tilsatt som og det har oppmerksomheten. Det er en del av jobben å rådgi medlemmer innen relevante områder, noe jeg har gjort for både forbundet og de andre fagforeningene. Spennende gruppe Du kommer jo til å få mye mer direktekontakt med medlemmene nå enn før. Hvilket forhold har du til skuespillergruppen? Det er en sammensatt gruppe, som alle andre. Det er en veldig spennende profesjon å jobbe med, og jeg er opptatt av at yrket skal ha den statusen det fortjener i samfunnet, sier Djønne engasjert. Advokaten har også selv «hatt nærkontakt med skuespilleryrket»: Jeg hadde en statistrolle som birkebeiner i en NRK-serie på 70-tallet. Casterne kom inn i kantina på juridisk fakultet for å finne egnede kandidater, og det var visst bare jeg og en til som hadde langt hår og skjegg. Det ble med denne ene rollen. Men i studietiden fikk jeg også stilt et horoskop som sa at jeg hadde «anlegg for rettsvitenskap og kreative yrker, så som skuespiller». Så med hensyn til astrologien må jo dette være et helt riktig karrierevalg, smiler den nye generalsekretæren. Fra T. Ibsens film To mistenkelige personer, basert på G. Larsens roman, basert på en virkelig hendelse. Filmen ble stanset gjennom avgjørelse i Høyesterett i Av Hans Marius Graasvold, Advokatene Rognlien, Djønne & Co. Filmen Kon-Tiki har skapt debatt om bruk av virkelige personer og hendelser i spillefilm. Meningsmotstanderne har først og fremst vært filmskaperne på den ene siden og etterkommere av Herman Watzinger (en av personene skildret i filmen, red.anm.) på den andre. Fra sidelinjen har filmkyndige, jurister og andre bidratt med synspunkter. Diskusjonen har bidratt sterkt til å øke bevisstheten rundt dokumentariske og biografiske spillefilmer. Dette er svært nyttig nå som flere slike står for døren, bl. a. om Sonja Henie og Henry Rinnan. På teatersiden har Caféteatret i København varslet en oppsetning av Breiviks manifest som monolog med premiere 11. oktober. Interessekamp Ønsket om kunstnerisk frihet har stått mot personvernhensyn. Problemstillingen er ikke ukjent, og har med jevne mellom rom også dukket opp på litteratur området. Utgivelser som Åsne Seierstads Bokhandleren i Kabul og Ingeborg Moræus Hanssens Brent av dragen har skapt opphetet debatt om grensene for omtale av faktiske personer. Det mest dramatiske eksemplet kjent fra nyere tid er nok danske Das Beckwerk/ Claus Beck-Nielsens roman Suverenen. Filmskaperen og performancekunstneren Thomas Skade Rasmussen Strøbech, som er en høyst levende og virkelig person, får i boken utlevert dels intime deler av sitt privatliv. Tittelen henspiller på hans tendenser til arroganse under en reise som de to kunstnerne gjennom førte sammen. Beck- Nielsen forsvarte seg med at boken er en roman og ikke må forstås som en ut legning om den virkelige Strøbech. Strøbceh på sin side gikk til sak for å få stanset utgivelsen. Mer om dette senere. Kunstnerisk frihet Som i tilfellet Suverenen har skaperne av Kon-Tiki vist til at man innenfor fiksjonssjangeren må kunne ta seg kunstnerisk frihet også når man fremstiller virkelige personer. «Vi kunne ikke lage en to timer lang film om et mannskap på en flåte», sa manusforfatter Petter Skavlan til VG. Han hadde forståelse for reaksjonene fra Watzingers etterkommere, men står ved sitt valg om å fremstille ham som en som trodde flåten ville synke og som tok med seg ståltråd om bord. I virkeligheten var det Watzinger som sto for byggingen av Kon-Tiki og han var etter sigende klippefast i sin tro på sjødyktigheten. Watzingers arvinger, med støtte fra enkelte jurister, argumenterte på sin side med at sjangervalg ikke utløser ansvarsfrihet. Hva er riktig? Og hva har man eventuelt et ansvar for? La oss først se på det siste. Åndsverkloven begrenser friheten til å endre Åndsverkloven setter rammer for den som ønsker å skape en film med utgangspunkt i en eksisterende bok eller et annet opphavs rettslig vernet underlag. Loven gir beskyttelse mot gjengivelse av et verk i både opprinnelig og bearbeidet form, og bestemmer at den som har fått tillatelse til å utnytte et beskyttet verk, ikke uten særskilt samtykke kan gjøre endringer i dette verket. Setter man seg fore å skape en film basert på en roman- eller dokumentarutgivelse, bør det avklares med forfatteren 14 15

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet De blogger om formidling av barne- og ungdomsbøker Den nye nasjonalbibliotekaren heter Aslak Sira Myhre Tariffoppgjørene i stat og kommune

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE

SKUMLE SJEFER HANNE KRISTIN ROHDE INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 1 2014 / årgang 104 Portrett HANNE KRISTIN xxxxxx gassnæringen ROHDE xxxxxx gassnæringen Olje- og gassnæringen Pluss! 6 TIPS TIL EFFEKTIVE MØTER Les også!

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer For Arbeidsgiverforeningen Spekter Mars 2014 1 Forord Den digitale revolusjonen har påvirket hele samfunnet. En få nisjer

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer