Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013"

Transkript

1 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt Side 1

2 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne innkalling og saksliste. 4. Behandle og godkjenne årsmeldingen for Behandle og godkjenne regnskap for 2012 i revidert stand. 6. Godkjenne årsplan for Godkjenne budsjett for Fastsette kontingent for Behandle innkomne saker. a) Godkjenne ny Lov for Nimbus. Se Vedlegg 1 og Valg a) Styret for 2013 b) Revisor c) Representanter til ledermøte og fagseminar d) Valgkomite for neste år 11. Vedlegg 1 Lov for Nimbus, eksisterende versjon 11. Vedlegg 2 Lor for Nimbus, ny versjon Side 2

3 1: Fremmøtte representanter Det gjøres en opptelling av antall fremmøtte representanter, og antallet føres i protokollen. 2: Ordstyrer, referent og to til å undertegne protokollen Det velges hvem som skal være ordstyrer og referent. Samtidig velges det to personer som signerer den ferdige protokollen, etter at møtet er hevet. 3: Innkalling og saksliste Årsmøtet skal godkjenne om innkalling og saksliste er gjort i henhold til gjeldende lover og regler. 4: Årsmelding for 2012 I korte trekk: Medlemmer: 84 mot 76 ved start 2012, mot 99 ved start 2011, mot 117 ved start 2010, mot 150 ved start 09, mot 94 ved start 08 og 160 ved start 07. Aktive hoppere i egen klubb: ca 50 Aktive i klubbdrift: ca 12 Aktive instruktører: 4xI-1, 0xI-2, 3xI-3 Hoppfelt: Rakkestad flyplass Materiell: 5 elevrigger med gode hovedskjermer, 1 elevrigg uten hovedskjerm, samt noen løse skjermer og FXC er. Vi innehar også en komplett tandemrigg. Tilgang til Cessna 206. Øvrig utstyr til operativ drift som sanitetsutstyr, jordtegn, vindmåler, demosett. I lengre trekk: Det har i 2012 blitt avholdt 8 styremøter. Her følger litt info om noe av de tingene styret har jobbet med dette året: Tidlig på sesongen ble det jobbet en del med å se på andre steder vi kunne etablere et hoppfelt. Vi var i den fasen kun etablert på Sandaker Gartneri. Det så ut som om det kunne komme til en avtale med Ski Flyplass, men dette kom ikke i mål. Da ble det bestemt å satse på Rakkestad Flyplass. Vi har nå fått etablert oss bra der, med blant annet egnet lagerrom for oppbevaring av elevskjermer, parkering av fly innendørs, pakking av skjerm inne i hangar, samt tilgang til kursrom og toaletter. Samarbeidet med flyplassen fungerer meget bra, og vi kommer til å jobbe videre med å sørge for at samarbeidet også skal fungere bra i fremtiden. Klubben kjøpte for øvrig inn en flyradio til bruk på Rakkestad. Side 3

4 Det ble bestemt på ekstraordinært årsmøte at styret kunne få jobbe med salg av LN-VYN, da vi hadde store utgifter på dette, og med den svært lave aktiviteten klubben hadde, var det ikke forsvarlig å fremdeles stå som eier av flyet. Dermed ble det, med tungt hjerte, at vi solgte flyet til Agnar Stene. Vi inngikk samtidig avtale om leie av fly. Samarbeidet med Agnar har fungert svært godt, og flyet har til enhver tid hvert disponibelt for oss til hopping, når vi har ønsket det. Flyet blir godt tatt vare på, og servicer og andre krav blir etterfulgt på en god måte. I april ble det gjennomført helikopterboogie på Bjørnstad camping ved Rakkestad. Arrangementet var en enorm suksess. Det ble utført 154 fallskjermhopp, fordelt på 31 løft. Styret jobber for å etablere dette som er årlig aktivitet i klubben. Vi satte i stand tandemriggen og benyttet Rakkestad som landingsplass for å få utført noen tandem. Mikael fra HaGL hjalp oss tidlig på sesongen med noen tandemer. Vi har nå fått avtale med Kent Westli som er bosatt i Sarpsborg, som ønsker å jobbe for oss som tandeminstruktør. Han og Hengsle var hos oss en helg og gjennomførte noen tandemhopp, og Kent stiller gjerne opp for oss i Det ble da gjennomført 12 tandemhopp i Nimbus i På høsten fikk vi gjennomført et linekurs. Frank stilte som kursinstruktør. Chris og Øyvind stilte som hjelpeinstruktører. Vi hadde 10 elever på kurset, som var ivrige utover høsten og fikk kommet et godt stykke på vei i elevprogresjonen. Flere av disse er nå på frittfall. Klubben har ikke hatt så stor tilgang til HL er. Det ble derfor jobbet godt med å få oversikt over egne kandidater. De som hadde anledning var flinke til å stille opp. I tillegg har vi fått noen nye kandidater til å stille som HL. Det har derfor ikke hvert så stort problem med å få avviklet ønsket hopping, i tross til at det så litt stusselig ut i perioder. Vi kommer til å fortsette med å jobbe for å få på plass en god fordeling på HL vakter, og håper etter hvert å få flere egne hoppere videre til høyere sertifikater slik at ennå flere har muligheten til å stille som HL. I tradisjon tro ble det også i 2012 arrangert hopping fra helikopter på Møvik. Arrangementet blir samkjørt med Møvikdagene, som er midt i sommerferien for mange. Det er derfor litt tynt med hoppere på disse dagene, men vi klarte å få solgt noen helikopter rundturer for PAX, slik at helikoptergutta var greit fornøyd med dagen. Klubben har ikke klart å få avviklet noen demoer i Dette er vi ikke fornøyd med, og vi vil legge mer ressurser for å få på plass noen i Dette betyr penger i klubbkassa, samt at det er en morsom og utfordrende aktivitet for de mer erfarne hopperne i klubben. Mot slutten av september ble det arrangert en sosial helg på Bjørnstad Camping. Det var planlagt hopping fra VYN. Været satte en effektiv demper på hoppaktiviteten, men det sosiale lot seg ikke stoppe av litt rufsete vær. Mange av de nye elevene stilte på dette arrangementet. I august ble det gjennomført en endring i styret. Øyvind Sønderbye overtok som styreleder i stedet for Magne Overrein. Magne har i mange år innehatt rollen som styreleder og har utført en meget god innsats for klubben. Vi har fremdeles gleden av å kunne støtte oss til Magne, da han nå er med i styret som vara. Så tross en litt vanskelig start på året, har vi klart å få til et OK driftsår. Som igjen hadde dette ikke hvert mulig uten mange ildsjeler i klubben. TAKK. Side 4

5 Antall hopp i 2012 ble 639 totalt, mot 241 i 2011: Her er toppen av Frequent Flyer lista som viser hvor mange hopp de forskjellige har i regi av Nimbus: Side 5

6 Her er historisk hoppstatistikk: Side 6

7 5: Regnskap for 2012 Balanse: KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Anleggsmidler 1000 Tandemrigg komplett , Elevrigger komplett , Diverse hoppfelt matr , LN-VYN 0,00 Sum Anleggsmidler ,00 Omløpsmidler 1910 Bankkonto Nimbus DNB , Bankkonto Nimbus BN Bank ,00 Sum Omløpsmidler ,38 SUM EIENDELER ,38 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,18 Sum Egenkapital ,38 Kortsiktig Gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld tandem , Annen kortsiktig gjeld linekurs 1 000,00 Sum Kortsiktig Gjeld ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,38 Side 7

8 Resultatregnskap: KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Hoppinntekter , Boogie avgift , Tandem , Grasrotandel 2 971, MVA Refusjon , Kursinntekter , Andre gaver og søtte 4 156,00 Sum DriftsInntekter ,67 DriftsKostnader 6300 Olje og Bensin , Vedlikehold av utstyr , Strøm , Utstyr hoppfelt , Data/EDB-kostnader , Diverse utgifter , Telefon, mobiltlf, fax -200, Porto og ettersending av post , Norrønafly Rakkestad , Forsikring , Leie av fly , Leie av helikopter , Linekurs utgifter , Tandem utgifter , Tandem hoppmester , Leie av landingsplass , Årspris Rakkestad , CAMO , Styremøter -606, Fagseminar , Årsmøte / Generalforsamling , Tap ved avgang anleggsmidler ,00 Sum DriftsKostnader ,63 DRIFTSRESULTAT ,96 Finansposter 8040 Renteinntekter 7 205, Renteutgifter og gebyrer -191,00 Sum Finansposter 7 014,78 RESULTAT FØR SKATTER ,18 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,18 Side 8

9 Kommentar fra Revisor: Side 9

10 6: Årsplan for 2013 Her er noen av styrets mål med sesongen for 2013: Jobbe for videre utvikling av Rakkestad som hoppfelt. Landingsplassen skal merkes opp og vi diskuterer videre om den skal planeres. Økt satsning på demoer. Vi mener det må være et marked for dette, og er ikke fornøyd med at det ikke har blitt solgt noen demoer de siste årene. Demoer gir penger i klubbkassa samt utfordringer for erfarne hoppere. Jobbe for økt salg av tandem. Vi har hatt god erfaring av de tandemhoppene som ble gjennomført i 2012, og siden vi nå har rigg og instruktør tilgjengelig i egen klubb, åpner dette for hyppigere tandemdager. Jobbe for å få gjennomført et nytt linekurs. Dette gir nye fjes til klubben, samtidig som erfarne hoppere kan få testet seg som hjelpeinstruktør. Det må tilpasses litt, slik at vi ikke overbelaster driften av de riggene vi har. Jobbe for å få egne hoppere videre til høyere sertifikater. Dette er gunstig også for klubben, slik at vi kan få flere dyktige personer som kan fungere som HL og hoppmestre elever. Gjennomføre gode arrangementer slik som helikopterboogie på Bjørnstad. Vi mener at det også er rom for andre arrangementer som for eksempel helger med fokus på skjermkjøring, FF og FS. Tanken er å kunne invitere dyktige personer som kan fungere som instruktører i de forskjellige grenene. Slike arrangementer ser vi blir gjennomført med stor suksess i andre klubber. Dette øker aktiviteten i egen klubb og hever kunnskapsnivået for de som deltar. Side 10

11 7: Budsjett for 2013 Side 11

12 8: Fastsette kontingent for 2014 Styrets innstilling til årsmøtet er å beholde gjelde kontingent på kroner 250,- 9: Behandle innkommende saker: 10: Valg a) Endring av Lov for Nimbus. Ordlyden er tilpasset NIF sin nye standard. Den gamle teksten kan leses under vedlegg1. Den nye teksten kan leses under vedlegg 2. Styrets innstilling til årsmøtet: Den nye lovteksten godkjennes Styrets sammensetning og valgkomiteens innstilling: Funksjon: Navn: Forslag: Leder Øyvind Sønderbye Valgt i 2012 Nestleder Amund Sæter Valgt i 2011, på valg Hanna Lorentzen Styremedlem Christopher Carnel Valgt i 2012 Styremedlem Lars Kristian Bjerk Valgt i 2012 Styremedlem Runar Jensen Valgt i 2011, på valg Tommy Botten Jensen Styremedlem Geir Olsen Valgt i vara Lars-Jacob Couchron-Aamot Valgt i vara Magne Overrein Valgt i vara Hanna Lorentzen Valgt i 2012, på valg Odin Tømte 4. vara Ottar Havig Valgt i 2012, på valg Tom-Erik Tanum Revisor Håkon Hammer Valgt i 2012, på valg Håkon Hammer Vara revisor Olaf Olsen Valgt i 2012, på valg Olaf Olsen Side 12

13 Valgkomite velges av årsmøtet: Leder Medlem Vara Anders Tesaker Per Kulsrud Gunnar Løfsgård c) Representanter til ledermøte og fagseminar. Styret forslag er: Velges blant styrets medlemmer Side 13

14 11: Vedlegg 1 Lov for Nimbus, gammel versjon Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Nimbus Fallskjermklubb Vedtatt den Revidert på årsmøte Godkjent av idrettstyret : Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle lag må ha i sin lov. Ut over dette kan lagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette laget, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av laget i gruppe og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret osv, jfr. lovnormens 15, og om hvordan styret skal sammensettes, jfr. lovnormens 12. Nye idrettslag må ved innmelding i NIF bruke lovnormens som sin lov, men kan etter at laget er tatt opp i NIF endre loven, jfr NIFs lov 1-6 (merk at også disse endringene skal godkjennes av NIF). 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget ble stiftet Lagets formål er å drive fallskjermhopping som definert av F/NLF og herunder idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 (Organisatorisk tilknytning) Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold idrettskrets. Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget hører hjemme i Rygge kommune, og er medlem av Moss idrettsråd.1[2] 1[2] Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egen lov. 3 (Medlemmer) Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.2[3] 2[3] Når det står "kan bli tatt opp som medlem" innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for Idrettsstyret. Som eksempel på avslagsgrunn kan være at medlemmet har avlagt positiv dopingprøve. 3[4] Jfr. NIFs lov [5] Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt. 5[6] Jfr. NIFs lov 2-6. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4 (Stemmerett og valgbarhet) For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.3[4] Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 5 (Kontingent) Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.4[5] Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side. 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)5[6] Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap. Side 14

15 7 (Inhabilitet) For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler. 8 (Straffesaker) For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser). 9 (Årsmøte) Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år6[7] i februar måned. 6[7] Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år. 7[8] Jfr. NIFs lov [9] Jfr. NIFs lov 2-9. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel,7[8] direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste8[9]. 10 (Ledelse av årsmøtet) Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget. 11 (Stemmegivning på årsmøtet) Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 12 (Årsmøtets oppgaver) Årsmøtet skal:9[10] 9[10] Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet. 10[11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også [12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for. 12[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materiellforvalter. 1. Behandle lagets årsmelding. 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.10[11] 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. 15). 7. Velge:11[12] a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer12[13] c) 2 revisorer13[14] Side 15

16 d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 13[14] Idrettslag med omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. regnskaps- og revisjonsbestemmelsenes [15] Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen. 15[16] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak). 16[17] Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Halvparten av styret velges for 2 år av gangen. Leder og Nestleder kan / bør ikke velges samme år. Dette for å sikre kontinuitet i styrets arbeid. 13 (Ekstraordinære årsmøter) Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 14 (Styret)14[15] Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.15[16] Styret skal:16[17] 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse, herunder velge 3 representanter til Rygge Bruker Forum. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 15 (Grupper/avdelinger)17[18] 17[18] I henhold til 12, nr.6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det. Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet sammen i et felles allianseidrettslag, som har til oppgave å være et felles organ for disse særidrettslagene. På denne måten vil lagene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til allianselaget, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianselaget. 18[19] Jfr. 12, nr [20] Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.18[19] For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.19[20] 16 (Lovendring) Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 17 kan ikke endres. 17 (Oppløsning) Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen. Side 16

17 12: Vedlegg 2 Lov for Nimbus, ny versjon Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge Side 17

18 til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på Side 18

19 LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nimbus Fallskjermklubb, stiftet , med senere endringer, senest av I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.# (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.# (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Rygge kommune, og er medlem av Moss idrettsråd#. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.# 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Side 19

20 (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.# 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene#. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.# 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.# 9 Inhabilitet (1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. Side 20

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer